Sidst opdateret: 04. februar 2020 Øster Nykirke Kommenteret Kirkebog 1700 - 1715

Tilbage Nørvang-Herred oversigt.

Links til siderne:
Øster Nykirke fortløbende ukommenteret kirkebog 1700 - 1720.

Kommenteret:
Døbte 1700 - 1714alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Begravede 1700 - 1720 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Viede 1700 - 1720 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
Skriftemaal 1700 - 1720 alle (6): Klapbar Tekst
Personliste 1700 - 1714 alle: Sorterbar alle med personnævnelser (langsom)

Det anbefales at begynde med de sorterede versioner af viede, begravede og døbte, for deri finder man lynhurtigt personer efter navn og steder i sognet. Der sorteres på navne, steder, fødselsår tildels på faderen, manden eller konen, hvis de er kendt, på sogne ved vielser.
Desuden er der en overskriftslinie for hver indførsel. Der anføres personens fulde navn, hvis kendt, fx "Frands Skumager" i Vonge vises som "Frands Pedersen Skomager". Koner angives med navn, hvis kendt, fx "Jens Graversens kone" med hendes navn Marie Christensdatter i Nørre Kollemorten. Ved begravelser bruges hvis muligt alderen fra folketællinger og andre kilder som bedre skøn end kirkebogsalderen og fødselsåret er tilbageregnet med hensyn til begravelsesdatoen (fx død jan. 1720, 10 år - hvilket er 10-11 år, derfor *1709c. Regel før juli i et år: alder forhøjes om et år før fratrækning.)
Ved de døbte angives foruden faderen, med sit fulde navn hvis kendt, også moderen, hvis hun er kendt. Barnets efternavn angives.
Ved mange indførsler er der anbragt notitser, som angiver en kilde, en folketællingsalder, dåbsdato ved begravelsen. Alle kendte kilder er benyttet såsom skifter, skøder, tingbøger, amtsregnskaber, reserveruller, kirkebøger i andre sogne etc.
Kirkebogen er ført i høj kvalitet og udførligt 1700-1731.
For hver af begravede, viede og døbte findes tre versioner: normal tekst, klapbare overskrifter hvor kirkebogsteksten klapper ud når man klikker på overskriften og endelig de sorterede versioner, som er opdelt i spalter og indeholder overskriften og ved et klik får man kirkebogsteksten at se. Disse sidste sorterede versioner anbefales her nok engang kraftigt for deri kan man ganske hurtigt løse problemer, som ellers ville tage timer af søgen rundt i mangfoldige sider.

Afkortelser:
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for dåbsdato eller år.
75s = skønnet alder mest fra folketællinger. 67c = 67 +- 5 år. 20.10 = 20 år 10 måneder.

Specielt interessant er meddelelser om personer, der er flyttet ud af sognet. I forbindelse med blot eet sogn er de meget svære at finde. Hvis du har sådanne eller andre oplysninger ville jeg være taknemmelig for en mail:
Tema:
Meddelelse:
Klik her:

Eksempler fra Brande kirkebog, samme system som Give Kirkebog.
Eksempel 1: begravede normal tekst.
Overskriftslinie: Nr. 6434 1798.05.06 Søren Jensen, Brandlund, 72c (å.m), 72 år, DØBT: 1725c.
Kirkebogsteksten:12. d 9 Maj blev begraven Søren Jensen i Lund 72 Aar Gl:
Bemærkning: NOTITS: DKB. PKB har 73 år. Han er ikke opført i FT 1787. Dette er Søren Kierkegårds bedstefar på mødrene side.
Eksempel 2: begravede klapbar.
Nr. 6432 1798.03.07 udøbt , Skærlund, 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1798.02. FAR: Peder Andersen.
Nr. 6433 1798.03.25 Inger Pedersdatter, Brandlund, 65c (å.m), 65 år, DØBT: 1732c.
Nr. 6434 1798.05.06 Søren Jensen, Brandlund, 72c (å.m), 72 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6435 1798.05.20 Thomas Mathiasen, Grarup, 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1798.03.18. FAR: Mathis Christensen.
Nr. 6436 1798.05.23 Palle Pedersen Boel, Borup, 61c (å.m), 61 år, DØBT: 1736c.

Eksempel 3: begravede, her sorteret på sted.
Brande Kirkebog, begravede sorteret

Teknikken:
XML filer benyttes som grundsystem. Her et par eksempler fra begravede i Brande:
Teknikken:
Dette XSLT program (stylesheet) genererer HTML tekstsiden udfra XML filen:


Dette XSLT program (stylesheet) genererer den klapbare side udfra samme XML fil:


Dette XSLT program genererer den sorterbare version igen udfra samme XML fil:

På lignende måde genereres databasen eller databaser.