Øster Nykirke Kommenteret Kirkebog 
Skriftemål  1700 - 1720
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Øster Nykirke kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per skrifte være bedre. Bruges også hvis man kender skriftets nummer.

Skriftemål i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Født bruges her for døbe dato eller år.


Nr. 1001 1709.06.28 Maren Nielsdatter, Kollemorten- Nørre, SKRIFTET: 6. Bud.
UDLAGT: Anders Andersen, Velling By, Bryrup, Falsk, senere ændret..
Dom: 4. post Trin: haver Marin Niels Datter, som er til Huse hos Villats Nielsøn i Nørkollemorten udstaaet Kirchens Disciplin for sin forseelse mod det s[i]ette Bud og udlagde hun til Barnefader en [Land]værge ved navn Anders Andersøn da tienendis sin fader i Velling Bye i Bryrop Sogen.
NOTITS: Dette er falsk, hun dækker over en gift mand Lars Rasmussen, 46, i Vonge. Se #1002 seks måneder senere.
Dåb nr. 2115
Begravelse nr. 6088

Nr. 1002 1710.01.26 Maren Nielsdatter, Kollemorten- Nørre, SKRIFTET: 6. Bud.
UDLAGT: Lars Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke.
Dom 3. post Epipha: udstoed Marin Niels Datter i Vong atter Kirchens Disciplin for sin Vrange bekiendelse om Barnefader og nu sidste gang udlagde hun til Barnefader Lavrs Rasmusøn i Vong.
NOTITS: Første gang havde hun for at dække den gifte mand Lars Rasmussen, 46, i Vonge udlagt en karl Anders Andersen fra langt væk i Bryrup. Præsten har skrevet til præsten i Bryrup, hvor karlen vel har nægtet. Men den ægte far kan også være kommet ud ved snak i Vonge.
Dåb nr. 2115
Begravelse nr. 6088

Nr. 1003 1712.06.26 Anne Enevoldsdatter, Vonge, SKRIFTET: 6. Bud.
UDLAGT: Niels Jensen, Grønning, I Salling.
Dom. 5 Post Trinita: udstoed Anne Eenevolds Datter i Vong Kirchens Disciplin for hendes forseelse mod det sette Bud og da udlagde hun til Barne=fader en Landsoldat ved navn Niels Jensøn af Grønholt {Grønning, se dåben} i Salling.
Dåb nr. 2157

Nr. 1004 1712.09.04 Maren, Alsted, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Jens, Vejle.
Dom 15. post Trin: udstaaed Marin som tiente paa Alsted og der blef besovet Kirchens Disciplin og udlagde til Barnefader en Corporal som hede Jens mens vidste ikke hans tilnavn vidste og ikke hvor hand hafde hiem, mens sagde at hand sagde for hende at hand hafde hie͞me ved Vedel, og sagde at hand kom til hinde paa Alsteds March uden for Gaarden.
NOTITS: Barnet ikke set døbt i Øster Nykirke kirkebog.

Nr. 1005 1715.01.13 Karen Pedersdatter, Tinnet, SKRIFTET: 6. Bud.
UDLAGT: Oluf Bentson, Tindet, Øster Nykirke, En af de svenske fanger fra 1713.
Dom: 1 post Epipha: udstoed Karen Peders Datter af Tindet Kirchens Disciplin for hendes forseelse mod det 6te Bud og udlagde hun til Barnefader, en Svenske fange som en tid lang hafde tient i Tindet ved navn Oluf Bentsøn.
NOTITS: Den udlagte far er svensk fange fra krigen 1713. Barnet døbt Katrine Olufsdatter.
Dåb nr. 2196

Nr. 1006 1717.07.25 Maren Rasmusdatter, Kollemorten- Nørre, SKRIFTET: 6. Bud.
UDLAGT: Anders Hanson, Øster Nykirke, En af de svenske fanger fra 1713.
Dom 9. post Trin: udstoed Marin Rasmus Datter i Nørkollemorten Kirkens Disciplin for Hindes forseelse mod d. 6te Bud og udlagde til Barnefader en af de Svenske fanger ved navn Anders Hansøn.
NOTITS: Barnet Kirsten Andersdatter *Dom: Septuagesi: 1717. 24. jan. 1717.