Brande Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1774 - 1820
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Brande kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender vielsens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er noget uoverskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
BG: Brande Gårdhistorie. DKB: Degnens Kirkebog 1793-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1774-1814.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 8001 1774.05.29 VIET: Søren Christensen, Kærshoved, Vrads ∞ Karen Eriksdatter, 25c år, Usseltoft, Brande, BOSAT: Vrads Kjærshoved 1774, Bording, Christianheede 1783, Bording FT1801.
Nr. 8002 1774.06.05 VIET: Peder Hansen, 41c år, Tromborg, Give ∞ Mette Pedersdatter, 38c år, Langkær, Brande, BOSAT: Give Tromborg
Nr. 8003 1774.10.02 VIET: Mikkel Jepsen, 42c år, Grarup, Brande ∞ Anne Christensdatter, 49c år, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Grarup
Nr. 8004 1774.10.09 VIET: Christen Pedersen, 25c år, Ullerup, Give ∞ Kirsten Jensdatter, 25c år, Risbjerg, BOSAT: Give Ullerup
Nr. 8005 1774.10.16 VIET: Mathias Christian Nielsen, 26c år, Ørbæk?, Hoven? ∞ Karen Madsdatter, 46c år, Drantum, Brande, BOSAT: Brande Drantum
Nr. 8006 1774.11.13 VIET: Peder Pedersen Arnborg, 35 år, Brande by, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 26c år, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Brande By, Brandlund
Nr. 8007 1774.11.20 VIET: Anders Pedersen, 22 år, Omvrå, Sønder Omme ∞ Maren Hansdatter, 25c år, Skærlund, Brande, BOSAT: Sønder Omme Omvraa
Nr. 8008 1775.03.28 VIET: Poul Jensen Østergård, 39c år, Karstoft- Nørre, Skarrild ∞ Ambrosia Brink?, Brande by, Brande, BOSAT: Skarrild, Nr. Karstoft 1775, Brandlund 1788, Klode Mølle 1789, Bording Mølle 1797
Nr. 8009 1775.04.23 VIET: Clemmen Andersen, 44 år, Skerris, Brande ∞ Margrethe Christensdatter, 25c år, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Skerris
Nr. 8010 1775.06.11 VIET: Jens Pedersen, 28c år, Sandfeld, Brande ∞ Anne Larsdatter, 43c år, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8011 1775.06.25 VIET: Thomas Christensen, 30c år, Tarp, Brande ∞ Dorthe Pedersdatter, 34c år, Dørslund, Brande, BOSAT: Brande Dørslund
Nr. 8012 1775.07.02 VIET: Peder Nielsen, 35c år, Uhre, Brande ∞ Else Pedersdatter, 22c år, Flø, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8013 1775.09.24 VIET: Mads Jensen, 37c år, Risbjerg, Brande ∞ Mette Andersdatter, 23c år, Risbjerg, Brande, BOSAT: Brande Risbjerg
Nr. 8014 1775.10.01 VIET: Søren Larsen, 25c år, Sandfeldbjerge, Brande ∞ Anne Pedersdatter, 35c år, Sandfeldbjerge, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8015 1775.10.08 VIET: Thomas Kjeldsen Langkær, 32c år, Langkær, Brande ∞ Maren Christensdatter, 26c år, Hyvild, Brande, BOSAT: Brande Langkær
Nr. 8016 1775.10.15 VIET: Søren Jensen, 27c år, Grarup, Brande ∞ Anne Kjeldsdatter, 18c år, Langkær, Brande, BOSAT: Brande Grarup
Nr. 8017 1775.10.04 VIET: Peder Poulsen, Bjørnskov, Nørre Snede ∞ Karen Andersdatter, Harrild, Brande, BOSAT: Nørre Snede?
Nr. 8018 1775.10.22 VIET: Lars Hansen, 30c år, Risbjerg, Brande ∞ Anne Christensdatter, 22c år, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Risbjerg
Nr. 8019 1775.11.05 VIET: Troels Iversen, 32c år, Lundfod, Brande ∞ Maren Christensdatter lille Langkier, 30c år, Langkær-Lille, Brande, BOSAT: Brande Grarup
Nr. 8020 1775.12.03 VIET: Peder Pedersen Østergård, 29c år, Brande By, Brande ∞ Mette Christensdatter, 27c år, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brande By
Nr. 8021 1775.12.11 VIET: Søren Nielsen, Økær, Brande ∞ Inger Klemmensdatter
Nr. 8022 1775.12.17 VIET: Søren Andersen, 31c år, Risbjerg, Brande ∞ Dorthe Sørensdatter, 20c år, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Risbjerg
Nr. 8023 1776.01.06 VIET: Søren Eriksen Usseltoft, 34c år, Usseltoft, Brande ∞ Maren Henriksdatter, 30c år, Tarp, Brande, BOSAT: Brande Usseltoft
Nr. 8024 1776.06.09 VIET: Jens Hansen, Harrild, Ejstrup ∞ Anne Larsdatter, Usseltoft, Brande, BOSAT: Ejstrup Harrild
Nr. 8025 1776.09.29 VIET: Jens Henriksen, Tarp, Brande ∞ Margrete Jakobsdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Tarp
Nr. 8026 1776.10.06 VIET: Jens Jørgensen Møller Svend, Vester ∞ Maren Henningsdatter Skoleholder, Brande, BOSAT: Vester
Nr. 8027 1776.10.13 VIET: Jakob Mikkelsen, 34c år, Velhusted, Assing ∞ Kirsten Jensdatter, 33c år, Uhre, Brande?, BOSAT: Brande Uhre, Vorgod
Nr. 8028 1776.11.03 VIET: Christen Pedersen Schalts, Tykskovgaard, Ejstrup ∞ Mette Larsdatter, Brande, BOSAT: Ejstrup Tykskovgård
Nr. 8029 1777.06.15 VIET: Christen Mikkelsen, Toksvig, Arnborg ∞ Anne Maria Pedersdatter, Sandfeld- Store, Brande, BOSAT: Arnborg Toksvig
Nr. 8030 1777.06.22 VIET: Jonas Pedersen, Rønslunde, Ejstrup ∞ Sara Olesdatter, Brande, BOSAT: Ejstrup Thorlund, Hedegaard
Nr. 8031 1777.06.23 VIET: Jens Jensen, Nørlund-Store, Ejstrup ∞ Inger Pedersdatter, Brande, BOSAT: Ejstrup Nørlund-Store
Nr. 8032 1777.08.10 VIET: Jens Henriksen, Hedeby, Ringive ∞ Karen Henningsdatter, Brande, BOSAT: Ringive Hedeby
Nr. 8033 1777.10.05 VIET: Niels Nielsen, Uhre, Brande ∞ Johanne Christensdatter, Tarp, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8034 1777.10.12 VIET: Christen Sørensen, Borup, Brande ∞ Sidsel Nielsdatter, BOSAT: Brande Borup
Nr. 8035 1777.10.19 VIET: Peder Pedersen den yngre, Uhre, Brande ∞ Anne Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8036 1778.03.22 VIET: Christen Thomassen, Alkærlund, Brande ∞ Birte Nielsdatter, BOSAT: Brande Alkærlund
Nr. 8037 1778.05.31 VIET: Niels Larsen, Grarup, Brande ∞ El Pedersdatter, BOSAT: Brande Grarup
Nr. 8038 1778.06.08 VIET: Peder Nielsen, Filskov, Sønder Omme ∞ Maren Henriksdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Sønder Omme Filskov, Arnborg Store Hjøllund
Nr. 8039 1778.10.11 VIET: Jens Andersen, Nygård, Give ∞ Sidsel Dynesdatter, Uhre?, Brande
Nr. 8040 1778.10.18 VIET: Christen Andersen Skerris, 55c år, Skerris, Brande ∞ Inger Nielsdatter, 43c år, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Grarup
Nr. 8041 1779.09.26 VIET: Mikkel Christian Olesen, Kokborg Huse, Thyregod ∞ Mette Jensdatter, Borup, Brande, BOSAT: Thyregod Kokborg
Nr. 8042 1779.10.03 VIET: Jens Nielsen Grene, Grene, Arnborg ∞ Mette Bertelsdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8043 1779.10.10 VIET: Peder Mathiassen, 32c år, Grarup, Brande ∞ Maren Pedersdatter Brandt, 42c år, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Grarup
Nr. 8044 1779.10.24 VIET: Peder Christensen, 39c år, Skovsbøl, Vester ∞ Maren Jensdatter, 37c år, Borup?, Brande, BOSAT: Vester Skovsbøl
Nr. 8045 1780.05.15 VIET: Jens Nielsen Grene, Uhre, Brande ∞ Johanne Maria Pedersdatter, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8046 1780.05.28 VIET: Anders Christensen, Langkær- Store, Brande ∞ Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, BOSAT: Brande Dørslund
Nr. 8047 1780.06.11 VIET: Christen Nielsen, Borup, Brande ∞ Dorthe Pedersdatter, Dørslund, Brande, BOSAT: Brande Dørslund, Arnborg
Nr. 7999 1780.06.28 VIET: Niels Christensen, Grarup, Brande ∞ Mette Lauridsdatter, Skarrild?
Nr. 8048 1780.10.15 VIET: Peder Troelsen, Brandlund, Brande ∞ Else Jensdatter, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8049 1780.10.23 VIET: Peder Christensen, 40c år, Skovsbøl, Vester ∞ Anna Barbara Andersdatter, 31c år, Økær, Brande, BOSAT: Vester, Skovsbøl
Nr. 8050 1780.10.29 VIET: Niels Pedersen, Uhre, Brande ∞ Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, BOSAT: Brande Sanfeld-Store
Nr. 8051 1780.11.26 VIET: Jens Pedersen, Uhre, Brande ∞ Dorthe Sørensdatter, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8052 1781.09.30 VIET: Jonas Eriksen, 36c år, Harrild, Ejstrup ∞ Anna Pedersdatter, 24c år, Flø, Brande, BOSAT: Ejstrup Harrild
Nr. 8053 1781.10.07 VIET: Søren Nielsen, 36c år, Borup, Brande ∞ Maren Poulsdatter, 26c år, Husum, Brande, BOSAT: Brande Borup, Dørslund 1784
Nr. 8054 1781.10.13 VIET: Anders Madsen, 51c år, Grættrup, Nørre Snede ∞ Maren Sørensdatter, 48c år, Brande, BOSAT: Nørre Snede Grættrup
Nr. 8055 1781.10.14 VIET: Gravers Pedersen, 46c år, Springbjerg, Ikast ∞ Esther Nielsdatter, 26c år, Borup, Brande, BOSAT: Ikast Springbjerg
Nr. 8056 1781.10.21 VIET: Christen Pedersen Bjerre, 34c år, Brande ∞ Christiana Nielsdatter, 48c år, Dørslund, Brande, BOSAT: Brande Dørslund 1781-84, Grarup 1784+
Nr. 8057 1782.03.10 VIET: Christen Christensen, 29cc år, Skarrild ∞ Anne Maria Olesdatter, 26c år, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8058 1782.04.01 VIET: Morten Simonsen, 60c år, Brandlund, Brande ∞ Maren Pedersdatter, 34c år, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8059 1782.06.02 VIET: Viste Henriksen, 27c år, Hedeby, Ringgive ∞ Mette Christensdatter, 25c år, Brandlund, Brande, BOSAT: Ringgive Hedeby
Nr. 8060 1782.09.21 VIET: Troels Christensen, 33c år, Brande by, Brande ∞ Mette Christensdatter, 24c år, BOSAT: Brande Brande By
Nr. 8061 1782.09.29 VIET: Peder Pedersen, 27c år, Usseltoft, Brande ∞ Anna Christensdatter, 29c år, Brande, BOSAT: Brande Usseltoft
Nr. 8062 1782.10.13 VIET: Peder Pedersen Østergaard, 36c år, Brande by, Brande ∞ Karen Jensdatter, 40c år, Adserbjerre, Ejstrup , BOSAT: Brande Brande By, Borup 1787
Nr. 8063 1782.09.24 VIET: Peder Pedersen, Brande by, Brande ∞ Marianne Pedersdatter
Nr. 8064 1782.10.27 VIET: Hans Jensen Smed, 33c år, Brande By, Brande ∞ Mette Andersdatter, 29c år, Skærlund, Brande, BOSAT: Brande Brande By
Nr. 8065 1782.11.03 VIET: Jens Jensen Boel, Borup, Brande ∞ Johanne Jensdatter, Borup, Brande, BOSAT: Brande Borup
Nr. 8066 1782.11.23 VIET: Peder Pedersen, Brandlund, Brande ∞ Mette Pedersdater, Rind, BOSAT: Brande Brandlund Bundgaard 1782-86, Ikast Lille Nørlund i 1787-1810
Nr. 8067 1783.01.11 VIET: Lars Christensen Bundgård, Brandlund, Brande ∞ Ingeborg Poulsdatter, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8068 1783.05.18 VIET: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande ∞ Maren Jensdatter, Flø, Brande, BOSAT: Brande Husum
Nr. 8069 1783.11.09 VIET: Ole Iversen, Dørken, Thyregod ∞ Sidsel Maria Jensdatter, Nørholm, Brande, BOSAT: Thyregod Dørken
Nr. 8070 1784.04.12 VIET: Anders Jensen Østergaard, 51c år, Karstoft- Nørre, Skarrild ∞ Margrethe Christensdatter Vipskov, 35c år, Grarup, Brande, BOSAT: Skarrild Karstoft- Nørre Bektoft
Nr. 8071 1784.04.18 VIET: Morten Pedersen Tømmermand, Brande by?, Brande ∞ Anne Jensdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Snejbjerg Toustrup
Nr. 8072 1784.05.31 VIET: Jakob ChristensenJohanne Christensdatter, BOSAT: Vejle Købstad FT1787
Nr. 8073 1784.06.27 VIET: Niels Christensen Nygård, Præstegården, Brande ∞ Maren Christensdatter, Præstegården, Brande, BOSAT: Brande Brande By, Uhre
Nr. 8074 1784.10.31 VIET: Thomas Nielsen, Brogård, Brande ∞ Mette Pedersdatter, BOSAT: Brande Brogaard
Nr. 8075 1784.11.14 VIET: Erik Larsen Bjerre, Sandfeldbjerre, Brande ∞ Anne Sørensdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Sandfeldbjerre
Nr. 8076 1785.04.24 VIET: Peder Christensen, Grarup, Brande ∞ Karen Sørensdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
Nr. 8077 1785.05.16 VIET: Christen Olesen Sigting, Kirkegaard, Arnborg ∞ Ane Larsdatter, BOSAT: Arnborg Kirkegaard
Nr. 8078 1785.05.22 VIET: Christen Nielsen, Ullerup, Give ∞ Kirsten Mortensdatter, Skærlund, Brande, BOSAT: Give Ullerup
Nr. 8079 1785.06.19 VIET: Erik Jensen, Harrild, Brande ∞ Inger Sørensdatter, Harrild, Ejstrup, BOSAT: Brande Harrild
Nr. 8080 1785.07.03 VIET: Eskild Hansen, Karstoft- Sønder, Skarrild ∞ Birte Nielsdatter, BOSAT: Brande Grarup
Nr. 8081 1785.10.23 VIET: Peder Troelsen, Brandlund, Brande ∞ Karen Andersdatter, Risbjerg, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8082 1785.11.06 VIET: Peder Jensen Skræder, Uhre?, Brande ∞ Anne Pedersdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8083 1785.11.13 VIET: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande ∞ Ane Jensdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8084 1785.11.27 VIET: Peder Andersen, Lønå, Thyregod ∞ Mette Marie Lauridsdatter?, Brande, BOSAT: Thyregod Lønå
Nr. 8085 1785.12.04 VIET: Hans Christian Hoppe, Hornum by, Vester Hornum ∞ Inger Kathrine Nielsdatter, Arvad Mølle, Brande, BOSAT: Vester Hornum Hornum By
Nr. 8086 1786.03.12 VIET: Christen Nielsen, Dørslund, Brande ∞ Anne Eriksdatter, Harrild, Brande, BOSAT: Brande Dørslund, Arnborg
Nr. 8087 1786.07.30 VIET: Niels Christensen Kærgaard, Kærgaard, Thyregod ∞ Karen Jensdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Thyregod Kærgård
Nr. 8088 1786.09.17 VIET: Hans Jensen, Hindskov, Thyregod ∞ Mette Pedersdatter, Flø, Brande, BOSAT: Thyregod Hindskov
Nr. 8089 1786.12.14 VIET: Niels JensenAne Jakobsdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Borup
Nr. 8090 1787.03.30 VIET: Søren Jensen Aggerfeld, Nederkirkegård, Assing ∞ Sidsel Larsdatter, Usseltoft, Brande, BOSAT: Assing Nederkirkegaard
Nr. 8091 1787.04.08 VIET: Jens Thygesen, Uhre, Brande ∞ Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8092 1787.04.15 VIET: Anders Larsen, Langkær-Store, Brande ∞ Ane Christensdatter, BOSAT: Brande Langkær
Nr. 8093 1787.06.10 VIET: Otte Pedersen, Uhre, Brande ∞ Inger Pedersdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
Nr. 8094 1787.11.01 VIET: Christen Nielsen Nørgård, Uhre, Brande ∞ Ane Kirstine Nielsdatter, Sandfeld-Lille, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8095 1788.02.16 VIET: Jens Breum, Brande by, Brande ∞ Kirstine Andersdatter Alle, Brandholm, Brande, BOSAT: Brande Brande By
Nr. 8096 1788.04.13 VIET: Jens Larsen, Filskov?, Sønder Omme ∞ Maria Agnethe Pedersdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Sønder Omme Filskov
Nr. 8097 1788.07.06 VIET: Christen Pedersen Brejl, Lundfod, Brande ∞ Ane Mikkelsdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
Nr. 8098 1788.10.03 VIET: Christen Eskildsen, Langkær-Lille, Brande ∞ Maren Andersdatter, Skerris, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8099 1788.10.05 VIET: Lars Christensen WindingMaren Jensdatter, Lille Holm, Brande, BOSAT: Brande Borup
Nr. 8100 1788.10.19 VIET: Søren Christensen, Grarup, Brande ∞ Birte Jensdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Grarup
Nr. 8101 1788.11.09 VIET: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande ∞ Else Larsdatter, Flø, Brande, BOSAT: Brande Borup
Nr. 8102 1788.11.14 VIET: Clemmen Andersen, Skerris, Brande ∞ Ane Thomasdatter, Jelling by, Jelling, BOSAT: Brande Skerris
Nr. 8103 1789.02.14 VIET: Jens Pedersen, Sandfeld-Lille, Brande ∞ Kirsten Nielsdatter, Sandfeld-Lille, Brande, BOSAT: Brande, Sandfeld-Lille
Nr. 8104 1789.02.14 VIET: ? Nielsen, Uhre, Brande ∞ Maren Christensdatter
Nr. 8105 1789.07.12 VIET: Peder Christensen, Vovlund, Rind ∞ Lene Eriksdatter, Harrild, Brande, BOSAT: Rind Vovlund
Nr. 8106 1789.10.25 VIET: Erik Eriksen, 30c år, Harrild, Brande ∞ Ane Sørensdatter, 20c år, Flø, Brande, BOSAT: Brande Harrild
Nr. 8107 1790.06.27 VIET: Hans Iversen, Dørken, Thyregod ∞ Else Nielsdatter, Drantum, Brande, BOSAT: Thyregod Dørken
Nr. 8108 1790.09.26 VIET: Mads Larsen, Givskov, Give ∞ Maren Nielsdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Ringgive Ulken
Nr. 8109 1790.11.28 VIET: Niels Jensen Grene, Grarup, Brande ∞ Edel Christensdatter Vipskov, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Grarup
Nr. 8110 1791.04.17 VIET: Peder Troelsen, Borup, Brande ∞ Maren Andersdatter, BOSAT: Brande Borup
Nr. 8111 1791.09.18 VIET: Lars Christian Dynesen, Uhre, Brande ∞ Else Pedersdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8112 1791.10.16 VIET: Christen Olesen Smed, Over Amtrup, Snejbjerg ∞ Ane Thomasdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Uhre Øster Nykirke Snejbjerg
Nr. 8113 1791.10.30 VIET: Niels Sørensen, Pomphole, Thyregod ∞ Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, BOSAT: Brande Risbjerg
Nr. 8114 1791.11.27 VIET: Jørgen Troelsen, Sandfeld-Store, Brande ∞ Karen Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, BOSAT: Brande Sandfeld-Store
Nr. 8115 1791.12.26 VIET: Peder ChristensenKaren Jensdatter, BOSAT: Brande Lundfod
Nr. 8116 1792.05.28 VIET: Christen Thomasen, Alkærlund, Brande ∞ Else Jensdatter, Husum, Brande, BOSAT: Brande Alkærlund
Nr. 8117 1792.09.30 VIET: Peder Clemmensen, Skerris, Brande ∞ Sidsel Mikkelsdatter, Hyvild, Brande, BOSAT: Brande Hyvild
Nr. 8118 1792.10.14 VIET: Henrik Nielsen, 32c år, Grarup, Brande ∞ Dorthe Henriksdatter, 29c år, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre, Brandlund, Blæsbjerg
Nr. 8119 1792.10.16 VIET: Anders Larsen, 22c år, Ejstrup ∞ Anne Clemensdatter, 26c år, Skerris, Brande, BOSAT: Thyregod Sejrup
Nr. 8120 1792.10.21 VIET: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande ∞ Karen Poulsdatter, Risbjerg, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8121 1792.10.28 VIET: Mathias Christensen, Sønder Omme ∞ Anne Jensdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Grarup
Nr. 8122 1792.11.25 VIET: Peder Iversen, Lundfod, Brande ∞ Karen Troelsdatter, Borup, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
Nr. 8123 1792.11.25 VIET: Peder Madsen Skræder, Brandlund, Brande ∞ Maren Christensdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8124 1792.12.30 TRO.: Søren Iversen, Brande by, Brande ∞ Kirsten Christensdatter, Kragsig, Brande, BOSAT: Brande Kragsig
Nr. 8125 1793.04.01 VIET: Søren Iversen, Brande by, Brande ∞ Kirsten Christensdatter, Kragsig, Brande, BOSAT: Brande Kragsig
Nr. 8126 1793.05.07 TRO.: Jens Andersen, Arvad, Brande ∞ Anne Sørensdatter, Sandfeldbjerre, Brande, BOSAT: Brande Sandfeld-Bjerre
Nr. 8127 1793.06.09 VIET: Jens Andersen, Arvad, Brande ∞ Anne Sørensdatter, Sandfeldbjerre?, Brande, BOSAT: Brande Sandfeld-Bjerre
Nr. 8128 1793.08.25 TRO.: Christen Iversen, Lundfod, Brande ∞ Abelone Sørensdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
Nr. 8129 1793.09.27 TRO.: Thomas Larsen, Grarup, Brande ∞ Anne Sørensdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Grarup
Nr. 8130 1793.10.06 TRO.: Peder Nielsen, Arvad, Brande ∞ Anne Henriksdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Arvad
Nr. 8131 1793.10.13 VIET: Christen Iversen, Lundfod, Brande ∞ Abelone Sørensdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
Nr. 8132 1793.10.20 VIET: Thomas Lassen, Grarup, Brande ∞ Anne Sørensdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Grarup
Nr. 8133 1793.10.25 TRO.: Peder Jensen, Husum, Brande ∞ Mette Jensdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre 1801
Nr. 8134 1793.11.03 VIET: Christen Christensen Bundgård, Uhre, Brande ∞ Dorthe Pallesdatter, Borup, Brande, BOSAT: Brande Borup
Nr. 8135 1793.11.10 VIET: Peder Nielsen, Arvad, Brande ∞ Ane Henriksdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Arvad
Nr. 8136 1793.11.24 VIET: Peder Jensen, Husum, Brande ∞ Mette Jensdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8137 1794.03.13 TRO.: Jens Jensen Boel, Borup, Brande ∞ Johanne Christensdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Borup
Nr. 8138 1794.04.21 TRO.: Laust Jensen, Kidmose, Ejstrup ∞ Johanne Sørensdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Ejstrup Kidmose
Nr. 8139 1794.04.21 VIET: Jens Jensen Boel, Borup, Brande ∞ Johanne Christensdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Borup
Nr. 8140 1794.06.09 VIET: Laust Jensen, Kidmose, Ejstrup ∞ Johanne Sørensdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Ejstrup Kidmose
Nr. 8141 1794.09.23 TRO.: Niels Mortensen, Skærlund, Brande ∞ Karen Christensdatter, Askær-Sønder, Brande, BOSAT: Brande Skærlund
Nr. 8142 1794.10.26 TRO.: Mads Jørgensen, Uhre, Brande ∞ Anne Iversdatter Qvist, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8143 1794.11.02 VIET: Niels Mortensen, Skærlund, Brande ∞ Karen Christensdatter, Askær-Sønder, Brande, BOSAT: Brande Skærlund
Nr. 8144 1794.11.23 VIET: Mads Jørgensen, Uhre, Brande ∞ Anne Iversdatter Qvist, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8145 1795.04.06 TRO.: Morten Pedersen, Hygild, Ejstrup ∞ Johanne Eriksdatter, Harrild, Brande, BOSAT: Ejstrup Hygild
Nr. 8146 1795.04.17 TRO.: Lars Jensen, Skibbild, Arnborg ∞ Maren Olesdatter, Borup, Brande
Nr. 8147 1795.06.14 VIET: Lars Jensen, Skibbild, Arnborg ∞ Maren Olesdatter, Borup, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8148 1795.07.05 VIET: Morten Pedersen, Hygild, Ejstrup ∞ Johanne Eriksdatter, Harrild, Brande, BOSAT: Ejstrup Hygild
Nr. 8149 1795.10.06 TRO.: Andreas Andreassen Aasberg, Årsberg [Åst?], Lindeballe ∞ Maren Sørensdatter, BOSAT: Lindeballe Åst?
Nr. 8150 1795.10.22 TRO.: Christen Andersen, Risbjerg, Brande ∞ Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, BOSAT: Brande Tarp
Nr. 8151 1795.11.22 VIET: Christen Andersen, Risbjerg, Brande ∞ Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, BOSAT: Brande Tarp
Nr. 8152 1796.02.19 TRO.: Christen Nielsen, Hedehus?, Ejstrup ∞ Karen Sørensdatter, Borup, Brande, BOSAT: Brande Borup
Nr. 8153 1796.03.29 TRO.: Hans Dynesen, Uhre, Brande ∞ Karen Nielsdatter, Sandfeld-Lille, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8154 1796.05.01 TRO.: Mathias Frandsen, Dørken, Thyregod ∞ Kirsten Poulsdatter, Risbjerg, Brande, BOSAT: Thyregod Dørken
Nr. 8155 1796.03.28 VIET: Christen Nielsen, Hedehus?, Ejstrup ∞ Karen Sørensdatter, Borup, Brande, BOSAT: Brande Borup
Nr. 8156 1796.07.01 TRO.: Jens Christensen, Brandlund, Brande ∞ Else Pedersdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8157 1796.10.02 VIET: Mathias Frandsen, Dørken, Thyregod ∞ Kirsten Poulsdatter, Risbjerg, Brande, BOSAT: Thyregod Dørken
Nr. 8158 1796.10.09 VIET: Jens Christensen, Brandlund, Brande ∞ Else Pedersdatter, Brogaard, Brande
Nr. 8159 1796.10.30 VIET: Hans Dynesen, Uhre, Brande ∞ Karen Nielsdatter, Sandfeld-Lille, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8160 1797.02.07 TRO.: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg ∞ Margrethe Madsdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Brande By 1801
Nr. 7996 1797.02.28 TRO.: Peder Andersen, Brandlund (Pedersborg ), Brande ∞ Karen Offersdatter Gaasdal, Skarrild, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8161 1797.03.14 TRO.: Lars Olesen, Hindskov, Thyregod ∞ Ane Sørensdatter, Askær-Nørre, Brande, BOSAT: Thyregod Hindskov
Nr. 8162 1797.04.16 VIET: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg ∞ Margrethe Madsdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Brande By 1801
Nr. 8163 1797.04.30 VIET: Lars Olesen, Hindskov, Thyregod ∞ Ane Sørensdatter, Askær-Nørre, Brande, BOSAT: Thyregod Hindskov
Nr. 8164 1797.05.15 TRO.: Jens Christensen, Kragsig, Brande ∞ Anne Kathrine Sørensdatter, Hindskov, Thyregod, BOSAT: Brande Brandholm Mark
Nr. 8165 1797.06.05 TRO.: Jens Sørensen, Brandlund, Brande ∞ Ane Margrethe Nielsdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8166 1797.06.25 VIET: Peder Andersen, Brandlund, Brande ∞ Karen Ovesdatter, Skarrild, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8167 1797.07.02 TRO.: Christen Larsen, 30c år, Enkelund-Lille, Thyregod ∞ Kirsten Nielsdatter, 25c år, Uhre, Brande, BOSAT: Thyregod Enkelund
Nr. 8168 1797.07.09 TRO.: Niels Jespersen, Lundfod?, Brande ∞ Kirsten Jensdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Grarup
Nr. 8169 1797.07.11 TRO.: Peder Christensen, Brande by, Brande ∞ Karen Andersdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8170 1797.08.20 VIET: Christen Larsen, Enkelund-Lille, Thyregod ∞ Kirsten Nielsdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Thyregod Enkelund
Nr. 8171 1797.09.17 VIET: Jens Sørensen, Brandlund, Brande ∞ Ane Margrethe Nielsdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8172 1797.09.24 VIET: Niels Jespersen, Lundfod, Brande ∞ Kirsten Jensdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Grarup
Nr. 8173 1797.09.30 VIET: Otto Arvad, København ∞ Johanne Nielsdatter Kærsgård, Brandholm, Brande, BOSAT: Brande Brandholm
Nr. 8174 1797.10.01 VIET: Peder Christensen, Brande by, Brande ∞ Karen Andersdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8175 1797.10.08 VIET: Jens Christensen, Kragsig, Brande ∞ Ane Kathrine Sørensdatter, Brandholm, Brande, BOSAT: Brande Brandholm Mark
Nr. 8176 1798.01.31 TRO.: Gyde Pallesen, Borup, Brande ∞ Else Marie Christensdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Borup
Nr. 8177 1798.04.09 VIET: Gyde Pallesen, Borup, Brande ∞ Else Marie Christensdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Borup
Nr. 8178 1798.04.29 TRO.: Peder Hansen, Borup, Brande ∞ Maren Olesdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre 1801
Nr. 8179 1798.05.06 TRO.: Niels Thomasen, Brandlund, Brande ∞ Birthe Christensdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Blæsbjerg 1801
Nr. 8180 1798.06.23 VIET: Niels Hansen, Skærlund, Brande ∞ Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8181 1798.07.08 VIET: Peder Hansen, Borup, Brande ∞ Maren Olesdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8182 1798.09.16 TRO.: Jens Olesen, Mosgård-Store, Give ∞ Ane Christensdatter Bjerre, Brandholm, Brande, BOSAT: Give Mosgaard-Store
Nr. 8183 1798.09.23 TRO.: Jakob Poulsen, Harreskov, Assing ∞ Mette Jensdatter, Askær-Sønder, Brande, BOSAT: Brande Tarp 1800, Grarup 1801, Borup 1806, Brandlund 1806
Nr. 8184 1798.09.30 VIET: Niels Thomasen, Blæsbjerg, Brande ∞ Birthe Christensdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Blæsbjerg
Nr. 8185 1798.10.21 VIET: Jakob Poulsen, Harreskov, Assing ∞ Mette Jensdatter, Askær-Sønder, Brande, BOSAT: Brande Tarp 1800, Grarup 1801, Borup 1806, Brandlund 1806
Nr. 8186 1798.10.28 VIET: Jens Olesen, Mosgård, Give ∞ Ane Christensdatter Bjerre, Brandholm, Brande, BOSAT: Give Mosgaard-Store
Nr. 8187 1799.03.10 TRO.: Jens Eriksen, Harrild, Brande ∞ Anne Kirstine Sørensdatter, Fløe, Brande, BOSAT: Brande Harrild
Nr. 8188 1799.05.02 VIET: Peder Pedersen Flø, 29c år, Flø, Brande ∞ Mette Sørensdatter, 27c år, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Brandlund 1801
Nr. 8189 1799.05.13 VIET: Jens Eriksen, Harrild, Brande ∞ Ane Kirstine Sørensdatter, Flø, Brande, BOSAT: Brande Harrild
Nr. 8190 1799.07.07 VIET: Jørgen Jørgensen, Brande by, Brande ∞ Anne Sørensdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Grarup 1801
Nr. 8191 1799.09.01 VIET: Peder Pedersen, Borup, Brande ∞ Dorthe Pedersdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Borup 1801
Nr. 8192 1799.09.29 VIET: Jens Christensen Skov, Hestlund-Store, Give ∞ Marie Hansdatter, Skærlund, Brande, BOSAT: Give Hestlund Store
Nr. 8193 1799.11.24 VIET: Peder Hansen, Skærlund, Brande ∞ Ane Kirstine Larsdatter, Skærlund, Brande, BOSAT: Brande Skærlund
Nr. 8194 1800.05.11 VIET: Christen Jakobsen, Aagaard, Thyregod ∞ Ellen Marie Pedersdatter, Blæsbjerg, Brande, BOSAT: Brande Blæsbjerg
Nr. 8195 1800.07.18 VIET: Lars Andersen, Skerris, Brande ∞ Margrethe Jakobsdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8196 1800.10.05 VIET: Hans Christensen, Kragsig, Brande ∞ Birthe Nielsdatter Donnerup, Brandholm Mark (Østerholm), Brande, BOSAT: Brande Sønderholm
Nr. 8197 1800.10.12 VIET: Jørgen Christian Sørensen, Sejrup, Thyregod ∞ Ane Andersdatter, Skerris, Brande, BOSAT: Thyregod Sejrup
Nr. 8198 1800.10.12 VIET: Poul Sørensen, Husum, Brande ∞ Maren Nielsdatter, Drantum, Brande, BOSAT: Brande Husum
Nr. 8199 1800.11.26 VIET: Jørgen Andersen, Arvad, Brande ∞ Ane Pedersdatter, Sandfeld-Store, Brande, BOSAT: Brande Arvad
Nr. 8200 1801.02.06 VIET: Niels Christen Larsen, Hedegaard, Ejstrup ∞ Ane Kirstine Nielsdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Ejstrup Hedegaard
Nr. 8201 1801.10.04 VIET: Lars Christensen Winding, Brandholm Mark, Brande ∞ Ane Christensdatter, Askær-Sønder, Brande, BOSAT: Brande Brandholm Mark
Nr. 8202 1801.10.11 VIET: Søren Sørensen, Flø, Brande ∞ Ane Jensdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Flø
Nr. 8203 1801.10.25 VIET: Otte Sørensen, Uhre, Brande ∞ Sidsel Sørensdatter, Flø, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8204 1801.11.01 VIET: Christen Hansen, 60c år, Grarup Huse, Brande ∞ An Kathrine Jespersdatter, 53c år, Lundfod, Brande
Nr. 8205 1801.11.14 VIET: Mads Pedersen, Tornvig, Arnborg ∞ Ane Christensdatter, Askær-Nørre, Brande, BOSAT: Brande Askær-Nørre
Nr. 8206 1801.11.15 VIET: Jens Christensen, Harrild-Mellem, Ejstrup ∞ Else Marie Sørensdatter, Askær-Nørre, Brande
Nr. 8207 1802.04.19 VIET: Jens Johansen, Brandlund, Brande ∞ Maren Sørensdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund, Uhre 1834
Nr. 8208 1802.06.07 VIET: Christen Pedersen, Uhre, Brande ∞ Else Pedersdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8209 1802.10.17 VIET: Christen Thomasen, Langkær, Brande ∞ Karen Knudsdatter, Skerris, Brande, BOSAT: Brande Langkær
Nr. 8210 1802.11.07 VIET: Niels Christensen, Uhre, Brande ∞ Maren Pedersdatter, Blæsbjerg, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 7995 1802.11.26 VIET: Christen Jensen, 51c år, Askær- Nørre, Brande ∞ Mette Troelsdatter, 41c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Brande Askær-Nørre
Nr. 8211 1802.11.28 VIET: Peder Knudsen, Skerris, Brande ∞ Ane Thomasdatter, Skerris, Brande, BOSAT: Brande Skerris
Nr. 7998 1803.04.02 VIET: Søren Jensen, Uldum ∞ Ide Sophie Johansdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Uldum Uldum By
Nr. 8212 1803.05.30 VIET: Jakob Andersen, Uhre, Brande ∞ Johanne Sørensdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8213 1803.08.14 VIET: Jens Hansen, Brandlund, Brande ∞ Ane Kathrine Johansdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8214 1803.09.18 VIET: Jørgen Troelsen, Sandfeld-Store, Brande ∞ Ane Christensdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Sandfeld-Store
Nr. 8215 1803.10.16 VIET: Christen Andersen, Tarp, Brande ∞ Ane Nielsdatter, Sandfeld-Lille, Brande, BOSAT: Brande Tarp
Nr. 8216 1804.11.07 VIET: Jens Christensen Lind, Tornvig, Arnborg ∞ Ane Kathrine Christensdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8217 1804.11.27 VIET: Peder Christensen, Sillesthoved, Give ∞ Maren Christensdatter, Askær-Nørre, Brande, BOSAT: Give Sillesthoved
Nr. 8218 1804.12.26 VIET: Anders Pedersen, Hedehuset, Arnborg ∞ Birthe Christensdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Grarup?
Nr. 8219 1805.02.10 VIET: Lars Christensen, Lundfod, Brande ∞ Kirsten Hansdatter, Tornvig, Arnborg, BOSAT: Brande Lundfod
Nr. 8220 1805.06.02 VIET: Hans Sørensen, Tromborg, Give ∞ Johanne Marie Andersdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Give Tromborg
Nr. 8221 1805.06.03 VIET: Niels Christen Andersen, 25 år, Assing ∞ Abelone Christensdatter, 27 år, Kibæk, Assing, BOSAT: Arnborg Grene
Nr. 8222 1805.11.09 VIET: Niels Rasmussen, Grædstrup ∞ Mette Henriksdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Grædstrup?
Nr. 8223 1805.12.28 VIET: Jørgen Pedersen, Lime, Nørup ∞ Sidsel Madsdatter, Risbjerg, Brande, BOSAT: Brande Risbjerg
Nr. 8224 1806.04.27 VIET: Søren Jensen, Brandholm, Brande ∞ Maren Larsdatter, Hyvild, Brande, BOSAT: Brande Tarp 1806-10
Nr. 8225 1806.06.08 VIET: Iver Madsen, Give By, Give ∞ Ane Sørensdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Grarup 1806, Langkær-Store 1810
Nr. 8226 1806.10.19 VIET: Jens Christian Mortensen, Kærgård, Thyregod ∞ Kirsten Sørensdatter, Risbjerg, Brande, BOSAT: Thyregod Kærgaard
Nr. 8227 1806.11.09 VIET: Peder Andersen, Hastrup Mølle, Thyregod ∞ Maren Pedersdatter, Borup, Brande, BOSAT: Brande Borup
Nr. 8228 1806.12.07 VIET: Thomas Christensen, Skibbild, Arnborg ∞ Maren Kirstine Thomasdatter, Borup, Brande
Nr. 8229 1807.06.14 VIET: Hans Larsen, Dørslund, Brande ∞ Ane Sørensdatter, Risbjerg, BOSAT: Brande Dørslund
Nr. 8230 1807.08.10 VIET: Anders Andersen, Vingum, Grædstrup ∞ Ane Henriksdatter, Arvad, Brande, BOSAT: Grædstrup?
Nr. 8231 1807.10.27 VIET: Jacob Friderick Frauen, Nicolay, Føhr ∞ Christiane Morsing, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
Nr. 8232 1808.04.18 VIET: Søren Lassen Bjerre, 61c år, Borup, Brande ∞ Maren Larsdatter, 55c år, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Borup
Nr. 8233 1808.06.18 VIET: Jens Jensen Kærgaard, Enkelund, Thyregod ∞ Maren Pallesdatter, Borup, Brande, BOSAT: Thyregod Enkelund
Nr. 8234 1808.07.03 VIET: Mads Larsen, Risbjerg, Brande ∞ Kirsten Nielsdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Risbjerg
Nr. 8235 1808.09.17 VIET: Morten Rasmussen Skaarup, Hygild-Vester, Rind ∞ Abelone Nielsdatter Kærsgård, Brandholm, Brande, BOSAT: Rind Hygild-Vester
Nr. 8236 1808.10.09 VIET: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande ∞ Sidsel Pedersdatter, Usseltoft, Brande, BOSAT: Brande Dørslund
Nr. 8237 1808.11.06 VIET: Niels Christensen, Lønaa, Thyregod ∞ Margrethe Sophie Olesdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Thyregod Lønaa, Svinbæk 1813-16
Nr. 8238 1808.11.20 VIET: Jens Olesen, Grarup, Brande ∞ Ane Jensdatter, Askær-Sønder, Brande, BOSAT: Brande Askær-Sønder
Nr. 8239 1808.11.27 VIET: Kjeld Thomasen, Langkær-Store, Brande ∞ Ane Marie Jensdatter, Lille Holm, Brande, BOSAT: Brande Langkær-Store
Nr. 8240 1808.12.26 VIET: Mads Christensen, Felding-Mølle, Sønder Felding ∞ Birthe Christensdatter, Grarup, Brande
Nr. 8241 1809.04.02 VIET: Jens Jensen, 35 år, Grarup, Brande ∞ Kirsten Pedersdatter, 23 år, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 7997 1809.04.18 VIET: Niels Fæstersen, Oksenbjerre, Øster Nykirke ∞ Margrethe Nielsdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Øster Nykirke?, Oksenbjerre?
Nr. 8242 1809.07.02 VIET: Peder Christensen, Langkær-Lille, Brande ∞ Maren Pedersdatter, Skærlund, Brande, BOSAT: Brande Uhre 1834
Nr. 8243 1809.07.09 VIET: Peder Pedersen, Usseltoft, Brande ∞ Ane Henriksdatter, Arvad, Brande, BOSAT: Ejstrup Tykskovgaard
Nr. 8244 1809.09.10 VIET: Lars Thomasen, Langkær-Store, Brande ∞ Else Jensdatter, Borup, Brande
Nr. 8245 1809.10.08 VIET: Lars Nielsen, Arnborg-Gammel, Arnborg ∞ Ane Jespersdatter, 60c år, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Grarup
Nr. 8246 1809.10.15 VIET: Peder Pedersen, Uhre, Brande ∞ Mette Sørensdatter, Flø, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8247 1809.11.12 VIET: Jens Christensen, Langkær-Lille, Brande ∞ Ane Kirstine Dynesdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Skerris
Nr. 8248 1809.11.19 VIET: Peder Larsen, Mosgård-Lille, Thyregod ∞ Maren Jensdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Thyregod Mosgaard-Lille
Nr. 8249 1809.12.17 VIET: Christen Pedersen, Askær-Sønder, Brande ∞ Maren Andersdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
Nr. 8250 1809.12.26 VIET: Jens Jensen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Kirsten Pedersdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
Nr. 8251 1810.04.20 VIET: Ole Jensen Glasou, Grarup, Brande ∞ Mette Jensdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
Nr. 8252 1810.05.06 VIET: Christen Madsen, Kærgaard, Thyregod ∞ Ane Andersdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Thyregod Kærgaard
Nr. 8253 1810.09.16 VIET: Christen Pedersen Bjerre, Grarup, Brande ∞ Johanne Christensdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Grarup?
Nr. 8254 1810.10.07 VIET: Niels Nielsen, Uhre, Brande ∞ Ane Pedersdatter, Usseltoft, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8255 1810.09.30 VIET: Otte Dierich Berum, Borris ∞ Christine Nielsdatter Donnerup, Sønderholm, Brande, BOSAT: Borris
Nr. 8256 1810.10.21 VIET: Christen Clemmensen, Hyvild, Brande ∞ Else Marie Pedersdatter, Tarp, Brande, BOSAT: Brande Hyvild
Nr. 8257 1810.12.26 VIET: Christen Larsen, Hyvild, Brande ∞ Maren Pedersdatter, Dørslund, Brande, BOSAT: Brande Hyvild
Nr. 8258 1811.01.20 VIET: Lars Jensen, Harrild-Over, Ejstrup ∞ Karen Eriksdatter, Harrild, Brande, BOSAT: Ejstrup Harrild-Over Thorlund 1825, Givskud 1832
Nr. 8259 1811.04.30 VIET: Peder Larsen, Mosgård-Lille, Thyregod ∞ Mette Troelsdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Thyregod Mosgaard-Lille
Nr. 8260 1811.05.19 VIET: Lars Christensen, Kragsig, Brande ∞ Johanne Pedersdatter
Nr. 8261 1811.09.01 VIET: Mikkel Eriksen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Maren Nielsdatter, Husum, Brande, BOSAT: Brande Husum
Nr. 8262 1811.10.05 VIET: Peder Christian Christensen Kragsig, Kragsig, Brande ∞ Elisabeth Pedersdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brandlund, Skarrild Karstoft
Nr. 8263 1811.09.22 VIET: Jens Jørgensen, Brande by, Brande ∞ Maren Christensdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Brande By
Nr. 8264 1811.09.15 VIET: Peder Pedersen, Uhre, Brande ∞ Else Christensdatter, Flø, Brande, BOSAT: Brande Flø
Nr. 8265 1811.09.29 VIET: Niels Poulsen, Risbjerg, Brande ∞ Abelone Marie Frandsdatter, Skærlund, Brande, BOSAT: Brande Risbjerg
Nr. 8266 1811.11.17 VIET: Iver Madsen, Langkær, Brande ∞ Ane Pedersdatter, Sandfeld, Brande, BOSAT: Brande Langkær
Nr. 8267 1811.11.24 VIET: Rasmus Nielsen, Vejle ∞ Ane Mikkelsdatter, Uhre, Brande
Nr. 8268 1811.12.26 VIET: Christen Nielsen Bundgaard, Uhre, Brande ∞ Ane Pedersdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8269 1811.12.29 VIET: Christen Thomasen, Langkær, Brande ∞ Karen Pedersdatter, Tarp, Brande, BOSAT: Brande Langkær
Nr. 8270 1812.06.14 VIET: Christen Christensen, Tornvig, Arnborg ∞ Ane Marie Sørensdatter, Dørslund, Brande, BOSAT: Arnborg Tornvig
Nr. 8271 1812.10.04 VIET: Mads Christian Nielsen, Drantum, Brande ∞ Maren Pallesdatter, Borup, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8272 1812.11.15 VIET: Peder Pedersen Pæ Sandfeld, Sandfeld-Store, Brande ∞ Kirsten Eriksdatter, Sandfeldbjerre, Brande, BOSAT: Brande Sandfeld-Store
Nr. 8273 1813.03.14 VIET: Thomas Pedersen, 22c år, Fruergaard, Ejstrup ∞ Johanne Jensdatter, 26c år, Lille Holm, Brande, BOSAT: Brande Brandlund, Grarup
Nr. 8274 1813.04.18 VIET: Hans Eskildsen, Borup, Brande ∞ Karen Nielsdatter, Borup, Brande, BOSAT: Brande Borup
Nr. 8275 1813.04.19 VIET: Jakob Sørensen, 27 år, Dørslund, Brande ∞ Margrethe Katrine Christensdatter, 19 år, Tornvig, Arnborg, BOSAT: Arnborg Tornvig
Nr. 8276 1813.08.01 VIET: Jens Christensen, Lilleholm, Brande ∞ Ane Christensdatter, Kragsig, Brande, BOSAT: Brande Lilleholm
Nr. 8277 1813.11.14 VIET: Niels Christian Thomasen, Brogaard, Brande ∞ Karen Mikkelsdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8278 1813.12.26 VIET: Thomas Knudsen, Skerris, Brande ∞ Ane Marie Sørensdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Grarup
Nr. 8279 1814.04.24 VIET: Peder Nielsen, Sandfeld, Brande ∞ Kirsten Jørgensdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Brande By
Nr. 8280 1814.10.20 VIET: Christen Jensen, Lille Holm, Brande ∞ Ane Larsdatter, Thyregod?, BOSAT: Brande Drantum
Nr. 8281 1814.10.30 VIET: Thomas Nielsen, Brogaard, Brande ∞ Ane Marie Bertelsdatter Tirsvad, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Brogaard -1826, Vesterholm
Nr. 8282 1815.04.09 VIET: Christian Jensen Schals, 45 år, Skærlund, Brande ∞ Dorthe Nielsdatter, 24 år, Sandfeld- Store, Brande, BOSAT: Brande Skærlund
Nr. 8283 1815.09.17 VIET: Peder Jørgensen, 60 år ∞ Karen Pedersdatter, 36 år, Arvad Mølle, Brande, BOSAT: Ejstrup Smedebæk
Nr. 8284 1815.10.15 VIET: Hans Madsen, 29 år, Bøvl, Sønder Omme ∞ Volborg Jørgensdatter, 30 år, Uhre, Brande, BOSAT: Sønder Omme Hallundbæk
Nr. 8285 1815.11.05 VIET: Anders Jensen, 54 år, Døvling, Skarrild ∞ Mette Pedersdatter, 42 år, Uhre, Brande, BOSAT: Skarrild Døvling
Nr. 8286 1816.04.14 VIET: Jens Sørensen, 28 år, Uhre, Brande ∞ Bodil Marie Pedersdatter, 24 år, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8287 1816.04.28 VIET: Peder Larsen, 25 år, Uhre, Brande ∞ Ane Marie Jørgensdatter, 26 år, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8288 1816.06.03 VIET: Jens Hansen, 27 år, Møbjerg, Sønder Omme ∞ Kirsten Katrine Christensdatter, 26 år, Borup, Brande, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
Nr. 8289 1816.06.09 VIET: Jens Clemensen, 36 år, Skerris, Brande ∞ Ane Sørensdatter, 46 år, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8290 1816.07.07 VIET: Peder Madsen Hannerup, 29 år, Borup, Brande ∞ Birte Pedersdatter, 29 år, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8291 1816.07.26 VIET: Niels Christensen, 37 år, Uhre, Brande ∞ Mette Troelsdatter, 26 år, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8292 1816.09.15 VIET: Jens Christian Nielsen, 28 år, Harrild- Lille, Brande ∞ Ane Christensdatter, 21 år, Borup, Brande, BOSAT: Brande Grarup
Nr. 8293 1816.09.22 VIET: Lars Larsen, 29 år, Hyvild, Brande ∞ Johanne Marie Jensdatter, 24 år, Lilleholm, Brande, BOSAT: Thyregod Kokborg
Nr. 8294 1816.10.13 VIET: Simon Mortensen, 31 år, Uhre, Brande ∞ Mette Pedersdatter, 28 år, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
Nr. 8295 1816.11.02 VIET: Knud Pedersen, 26 år, Grarup, Brande ∞ Margrethe Clemmensdatter, 22 år, Skerris, Brande, BOSAT: Brande Grarup
Nr. 8296 1816.11.03 VIET: Jens Pedersen, 66 år, Blæsbjerg, Brande ∞ Karen Clemmensdatter, 34 år, Skerris, Brande, BOSAT: Brande Blæsbjerg
Nr. 8297 1816.12.01 VIET: Peder Sørensen, 34 år, Flø, Brande ∞ Ane Eriksdatter, 26 år, Sandfeldbjerre, Brande, BOSAT: Thyregod Svinbæk
Nr. 8298 1816.12.22 VIET: Laurs Thomsen, 42 år, Borup, Brande ∞ Karen Jensdatter, 28 år, Borup, Brande, BOSAT: Brande Borup
Nr. 8299 1816.12.29 VIET: Jens Christian Larsen, 24 år, Borup, Brande ∞ Karen Pedersdatter, 40 år, Dørslund, Brande, BOSAT: Brande Borup
Nr. 8300 1818.04.11 VIET: Laurs Pedersen, 46 år, Sunds Mølle, Sunds ∞ Maren Thomasdatter, 24 år, Langkær- Store, Brande, BOSAT: Sunds Mølle, Sunds
Nr. 8301 1818.10.04 VIET: Christen Laursen, 23 år, Damholt, Rind ∞ Maren Andersdatter, 28 år, Brandlund, Brande, BOSAT: Rind Vester Høgild
Nr. 8302 1818.11.14 VIET: Lars Pedersen, 33 år, Skerris, Brande ∞ Abelone Jensdatter, 22 år, Østerholm, Brande, BOSAT: Brande Langkær- Lille Thyregod Lønaa
Nr. 8303 1818.11.15 VIET: Jakob Sørensen, 44 år, Aagaard, Thyregod ∞ Kirsten Pedersdatter, 46 år, Skerris, Brande, BOSAT: Brande Grarup
Nr. 8304 1818.12.25 VIET: Troels Nielsen, 32 år, Sandfeld- Store, Brande ∞ Johanne Eriksdatter, 24 år, Harrild, Brande, BOSAT: Arnborg Fasterholt
Nr. 8305 1818.12.26 VIET: Christen Pedersen, 34 år, Usseltoft, Brande ∞ Mette Pedersdatter, 37 år, Dørslund, Brande, BOSAT: Brande Østerholm
Nr. 8306 1819.04.12 VIET: Peder Mortensen, 36 år, Uhre, Brande ∞ Kirstine Sørensdatter, 32 år, Langkær- Store, Brande, BOSAT: Give Donneruplund
Nr. 8307 1819.05.31 VIET: Jens Jørgen Larsen, 50 år, Give ∞ Maren Madsdatter, 26 år, Risbjerg, Brande
Nr. 8308 1819.10.31 VIET: Niels Sørensen, 60 år, Brandlund, Brande ∞ Ane Nielsdatter, 37 år, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8309 1820.02.20 VIET: Jens Andersen, 35 år, Uhre, Brande ∞ Bodil Nielsdatter, 28 år, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
Nr. 8310 1820.02.27 VIET: Christen Poulsen, 34 år, Svindbæk, Thyregod ∞ Margrethe Nielsdatter, 29 år, Grarup, Brande, BOSAT: Thyregod Svindbæk
Nr. 8311 1820.03.30 VIET: Peder Andersen Odderbæk, 43 år, Borup, Brande ∞ Maren Sørensdatter, 44 år, Risbjerg, Brande, BOSAT: Brande Borup
Nr. 8312 1820.04.03 VIET: Anders Hansen Bank, 46 år, Give By, Give ∞ Ane Katrine Hansdatter, 33 år, Brandlund, Brande, BOSAT: Give Give By Stenbrogaard
Nr. 8313 1820.05.22 VIET: Christen Nielsen Grene, 27 år, Grarup, Brande ∞ Ane Poulsdatter, 30 år, Risbjerg, Brande, BOSAT: Brande Grarup
Nr. 8314 1820.06.18 VIET: Christen Jensen, 56 år, Studsgaard, Skarrild ∞ Ane Christensdatter, 33 år, Uhre, Brande, BOSAT: Skarrild Studsgaard
Nr. 8315 1820.10.29 VIET: Christen Jakobsen Skov, 27 år, Give By, Give ∞ Ane Katrine Pedersdatter, 25 år, Skærlund, Brande, BOSAT: Give Give By
Nr. 8316 1820.11.05 VIET: Søren Eriksen, 34 år, Harrild, Brande ∞ Maren Christensdatter, 25 år, Brandlund (Pedersborg), Brande, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8317 1820.11.12 VIET: Jens Pedersen, 28 år, Lundfod, Brande ∞ Mette Pedersdatter, 25 år, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Lundfod