Faster Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1702 - 1760
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Faster kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6012 1704.02.20 Else Christensdatter Amme, Klokmose, SAND ALDER: 30cc, DØBT: 1680c-.
MAND: Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag begrof ieg Søren {Sørensen} Klochmoes hans hustru Else Amme.
NOTITS: Gift 27. dec. 1703, to måneder før begravelsen. Christensdatter fra vielsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 5999 1704.07.31 Kirsten Andersdatter, Astrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1704.07.24. FAR: Anders Christensen Astrup. MOR: Maren Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d . 31 Julij begrof ieg Anders {Christensen} Astrup første barn nafnlig Kiersten som alleeniste var hiemmedøbt .
NOTITS: Hjemmedøbt.
Dåb nr. 2030
LINK: Affotografering.

Nr. 6024 1704.12.30 Gammel-Person1, Klokmose, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6025 1704.12.30 Gammel-Person2, Klokmose, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6045 1706.01.24 Kirsten Væver, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagn d 24 Janvarij blef Kiersten Væfver j Faster soghn begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6050 1706.03.07 ? Thomas Ejstrups mor, Ejstrup.
SØN: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Sognepræst i Bølling og Sædding 1705-24.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 7.Martij, blef Thomas Eystrups Modr begrafvn af Hr. Lambret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6060 1706.09.21 ? Peders/en/datter, Fastergaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1706.09.14. FAR: Peder Christensen Paarup. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tirsdagen d: 21 blef Peder {Christensen} Poerups barn begrafven.
NOTITS: Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu.
Dåb nr. 2064
LINK: Affotografering.

Nr. 6066 1706.12.17 FattigKvinde, Aas.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster, Den fattige kvinde boede ved ham. Nielsen fra Mandtall 1705.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 17} 1 fattig qvinde hos Peder Aaes.
LINK: Affotografering.

Nr. 6078 1707.11.05 Abbelone Sørensdatter, Klokmose, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1704.04.20. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 5. begrof ieg Søren Klochmoesls datter {Maren}.
NOTITS: Kunne også være Abbelone *1704.04.20.
Dåb nr. 2026
LINK: Affotografering.

Nr. 6087 1708.11.11 Edel Jensdatter, Hannerup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1708.09.24. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Madsens enke.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 begrof jeg Jens Marcusens datter Edel af Hannerup, 10 ugger.
NOTITS: Jens Marcussen blev 1707 gift med Jens Madsens enke i Hannerup.
Dåb nr. 2107
LINK: Affotografering.

Nr. 6101 1709.08.20 Johanne Mortensdatter, Klokmose, SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc-.
SØN: Oluf Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20 aug begrof ieg Olluf Klochmoesis Mo{der} Johanne Mortensdattr.
LINK: Affotografering.

Nr. 6118 1710.12.21 ? Michelsdatter, Hannerup, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1702-. FAR: Michel Hannerup. MOR: ? Michel Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 decembr begrov ieg Michel Hannerups datter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6121 1711.02.08 Anne Lund, Fasterlund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8de begrov ieg An Lund.
NOTITS: Formodet i Fasterlund. Eneste sete nævnelse.
LINK: Affotografering.

Nr. 6136 1711.04.03 Maren Sørensdatter, Klokmose, SAND ALDER: 4.05 (å.m), DØBT: 1706.12.08. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die begrov ieg Søren {Madsen} j Klochmoesis datter Maren.
Dåb nr. 2067
LINK: Affotografering.

Nr. 6153 1711.10.07 ? Poul Hannerups mor, Hannerup, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660cc-.
SØN: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de begrafu Jeg Povel Hannerups Moder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6155 1712.05.25 Dødfødt, Hannerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1712.05.20. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 blef Jens Marcussens datter j Hannerup jordet som blef død føed.
Dåb nr. 2179
LINK: Affotografering.

Nr. 6170 1713.06.06 Elle Jensdatter, Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Junnie d 6 begrafu Jeg Elle Jensdatter Klochmoese.
LINK: Affotografering.

Nr. 6172 1714.01.07 †1713.12.30 Maren Christensdatter, Fasterkær.
SØN: Christen Sørensen, Fasterkær, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de Janv begruv Jeg Chresten Søfrensens Moder Maren Chrestensdatter som var død j den Gl aar.
NOTITS: Dødsdatoen er sat til en sandsynlig dato i det gamle år 1713.
LINK: Affotografering.

Nr. 6185 1715.04.17 ? Laust Sørensen Klokmoses mor, Klokmose.
SØN: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: aprilis d 17 april begrafu Jeg Laust {Sørensen} Klochmosis Moder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6198 1716.03.02 Mette Christensdatter Uglbjerg, Annexgaard, SAND ALDER: 89.05 (å.m), 89 år 5 m. 2 uger, DØBT: 1626.09.19.
MAND: Peder Nielsen, Uglbjerg, Dejbjerg, *1616c †1674c.
SØN: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4de Martii begrof Jeg Morten {Pedersen} Prstgrds Moder Met Ugelberg , som var 90 aar Ringer 6 Maaneder 2 ugger og 3 dage .
NOTITS: Uglbjerg er et sted i Dejbjerg sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6204 1716.11.08 Kirsten Poulsdatter, Hannerup, 6 m., DØBT: 1716.05.08. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {8 Nov} begrof Jeg Poul hannerups datter Kirsten 6 maaneder gammel .
Dåb nr. 2258
LINK: Affotografering.

Nr. 6208 1717.02.28 Johanne Ovesdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 febr begrou Jeg Johanne Ovesdatter .
NOTITS: Navnet ellers ikke set. Christen Ovesen ses i Faster 1704. Derfor er Faster sogn antaget, men det kan være Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6220 1717.10.13 ? Jens Markussens kones mor, Hannerup, SAND ALDER: 90c, 90 år, DØBT: 1627c.
DAT: ? Jens Markussens kone, Hannerup, Faster
SVIGERSØN: Jens Markussen, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 Octobr begrou Jeg Jens Marcussen i Hannerup hds Hustrues [Moder] 90 aar gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6243 1719.05.18 Dorthea Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1718.05.08. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Maius begrof ieg Peder {Nielsen} Mælgrd j Hannerup hans datter {Dorthea} j aar Gl.
Dåb nr. 2297
LINK: Affotografering.

Nr. 6268 1722.04.06 Karen Jespersdatter, Hannerup.
MAND: Christen Michelsen Hannerup, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 April fer: 2da pasch: beg{...} Christen {Michelsen} hannerups hustru[e/s] {...} Karen Jesnperd : .
NOTITS: Denne tekst mangler lidt i venstre side af bladet, hvor et kort ord ikke delvis mangler. Linjen før er "Christen Hannerups hustru[e/s] {...} Karen Jesperd:" - nu hedder Christen Hannerups kone virkelig Karen Jespersdatter, så hun antages her død. Men hvis der står hustrues endende på s kan meningen have været en anden. Men Christen Hannerups kone hedder alligevel Karen Jespersdatter. De blev trolovet 1712.02.28 i Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 6302 1724.10.21 Abelone Madsdatter, Hannerup?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 . {Oct:} begrov Apelone Madsdatter af [Handrup?] .
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6324 1725.11.05 ? Oluf Pedersen Ejstrups mor, Ejstrup.
SØN: Oluf Pedersen Ejstrup, Ejstrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 5 Oct: begrov Oluf {Pedersen} Eistrups Moder.
NOTITS: Oluf Ejstrups første datter hedder Kirsten *1717, så moderen kan have heddet Kirsten. Eller også Oluf Pedersens kone Johanne Christensdatters mor hed Kirsten.
LINK: Affotografering.

Nr. 6345 1727.03.05 Dødfødt, Klokmose, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1727.03.01. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Martij begrov Jens Lysgaards dødføde barn —
Dåb nr. 2426
LINK: Affotografering.

Nr. 6352 1727.05.30 ? Peder Nielsen Aas' kone, Aas.
MAND: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 30 Maij begrov Peder {Nielsen} Aasis hustrue
LINK: Affotografering.

Nr. 6357 1727.08.17 Maren Christensdatter, Hannerup, SAND ALDER: 42c+, DØBT: 1685c-.
MAND: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 10ma à Trin: begrov ieg Povl Handerups Hustrue {Maren Christensdatter}
NOTITS: Gift 1705 #7929. Ansat mindst 20 i 1705 giver *1685c-.
LINK: Affotografering.

Nr. 6359 1727.10.29 ? Mads Pedersen Klokmoses kone, Klokmose.
MAND: Mads Pedersen Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 29 oct: begrov Mads Pedersen Klokmosis hustrue
NOTITS: Mads Klokmose nævnes 1709-12 og her i 1727.
LINK: Affotografering.

Nr. 6372 1728.12.09 ? Peder Skanborgs kone, .
MAND: Peder Skanborg, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 9 Dec: begrov Peder Skanborgs hustrue
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6388 1730.11.28 Dødfødt, Klokmose?, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1730.11.24. FAR: Jan Petersen. MOR: ? Jan Petersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 28 Nov : begrov Jan Petersens dødfødde barn —
NOTITS: Jan Petersens kone er Laurids (Laust Sørensen) Klokmoses steddatter gift 1730.10.22 i Faster. Petersen med t tyder på, at han stammer fra Sønderjylland dvs Slesvig, som det hed dengang.
Dåb nr. 2475
LINK: Affotografering.

Nr. 6405 1731.09.05 Anne Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), DØBT: 1731.08.30c. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 5 Sept : begrov Peder {Nielsen} Meldgaards daatter, Ane , der tilforn var hiemmedøbt —
NOTITS: Fødselsdato skønnet, formodet nogenlunde nøjagtig.
Dåb nr. 2489
LINK: Affotografering.

Nr. 6419 1733.03.01 Ane Nielsdatter, Hannerup, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1732.04.02. FAR: Niels Jensen Tømmermand. MOR: Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 Sønd i Faste begrov Sal: Niels {Jensen} Tømmermands d : Ane
NOTITS: Dette salig betyder jo, at faderen er død, enten vel nærmest 29 marts 1732 begravet i Faster kirkebog, eller 6 januar 1733 i Borris kirkebog.
Dåb nr. 2501
LINK: Affotografering.

Nr. 6441 1735.04.03 ? Niels Kjærs 1. kone, Fasterkær.
MAND: Niels Kjær, Fasterkær, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Palme Søndag begrov Niels Kiers hustrue
LINK: Affotografering.

Nr. 6468 1737.04.06 Kirsten Christensdatter Nafr?, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Judica begrov Kiersten Christensdaatter Nafr
LINK: Affotografering.

Nr. 6475 1737.01.16 Karen Jakobsdatter, Klokmose, SAND ALDER: 54cc, DØBT: 1683cc.
MAND: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom : 23 à Trin :} begrov Karen Jakobsdatter
NOTITS: Hun er født i Slumstrup Mølle i Sædding sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6489 1739.04.05 ? Madsdatter, Fasterlund. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1739. Dom : 1ma p Pascha begrov Mads {Nielsen} Lunds datter
NOTITS: Mindst tre døtre 1730-39.
LINK: Affotografering.

Nr. 6500 1740.02.21 Kirsten Oluf Villadsen Meldgaards kone, Klokmose.
MAND: Oluf Villadsen Meldgaard, Klokmose, Faster
DØDSÅRSAG: Epidemi mand død to uger efter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 7ma begorv Oluf {Villadsen} Meldgaards hustrue {Kirsten} i Klokm: —
LINK: Affotografering.

Nr. 6507 1740.08.05 Maren Jeppesdatter, Astrup.
MAND: Niels Jensen Astrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Aug : begrov Niels {Jensen} Astrups hustrue {Maren Jeppesdatter}
NOTITS: Trolovet 1722.03.26 #8048.
LINK: Affotografering.

Nr. 6517 1741.06.11 ? Christen Lodals kone, Lodal, SAND ALDER: 51c+, DØBT: 1690c-.
MAND: Christen Lodal, Lodal, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 21 à Trin : begrov Christen Laadals hustrue
NOTITS: Første barn i kirkebogen 1704.
LINK: Affotografering.

Nr. 6525 1742.04.11 Kirsten Pedersdatter, Astrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : jj Apr: begrov Kirsten Pedersdatter
NOTITS: Kunne være: Peder Nielsen Nørgaards datter *1698c. Morten Jensen Astrups kone er det næppe, han får børn kort efter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6535 1743.01.06 Maren Mortensdatter, Astrup, SAND ALDER: 3.00 (å.m), DØBT: 1739.12.26. FAR: Morten Jensen Astrup. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo epiph : begrov Morten {Jensen} Astrups Daatter Maren
Dåb nr. 2605
LINK: Affotografering.

Nr. 6536 1743.01.13 Karen Michelsdatter, Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma p : Epiph : begrov Karen Michelsdatter i handrup —
NOTITS: Ellers ikke set. Kunne være datter af Michel Hannerup set 1704-18, hvis børn er født før 1700. I så fald ville hun være 53cc.
LINK: Affotografering.

Nr. 6542 1743.03.03 Kirsten Pedersdatter, Astrup, SAND ALDER: 38c, DØBT: 1705c.
MAND: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3die Martij begrov Morten {Jensen} Astrups hustrue {Kirsten Pedersdatter}
NOTITS: Datter af Peder Bentsen Skonning i Øvig i Skarrild.
LINK: Affotografering.

Nr. 6557 1744.01.09 Mette Andersdatter Vindelbo, Klokmose (Meldgaard), SAND ALDER: 30.02 (å.m), DØBT: 1713.11.19.
MAND: Jakob Sørensen Meldgaard, Klokmose (Meldgaard), Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 Janv : begrov Jakob {Sørensen} Meldgaards hustrue {Mette Andersdatter Vindelbo} i Klocmose .
Dåb nr. 2213
LINK: Affotografering.

Nr. 6569 1745.03.07 Sidsel Madsdatter, Fasterlund?, SAND ALDER: 65cc, DØBT: 1680cc.
MAND: Hans? Nielsen? Feldbereder?, Fasterlund?, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 7ma begrov Sidsel Madsdaatter
NOTITS: Hans Nielsen Feldbereder i Faster trolovet 1704.02.14 i Faster med Sidsel Madsdatter af Nørgaard i Bølling sogn. Hun ses 1718-19 i Kirkebogen. Begravelsen er noteret i Borris kirkebog, men hører vel til Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 6577 1745.12.08 Ane Jensdatter? Hannerup Gammel, Hannerup, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1675cc.
MAND: Niels, Vel †1718-. Muligvis i Bølling sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 8 Dec: begrov gl. Ane Handrup
NOTITS: Muligvis hende der i 1718 kaldes Huuskone i Hannerup fx #2297. Denne har voksne døtre Nielsdøtre, så *1675cc. Det er vel hende, der er Poul Jensen Hannerups søster, derfor Jensdatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6581 1746.01.02 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jakob Sørensen Klokmose. MOR: Mette Andersdatter Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1746. Dom int : Nov: An. et Epiph : begrov Jakob {Sørensen} Klokmosis dødfødde barn —
NOTITS: Forældre trolovet 1740.03.24 Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6587 1746.05.03 Karen Christensdatter, Astrup.
SØN: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3 Maj begrov Morten {Jensen} Astrups moder {Karen Christensdatter}
NOTITS: Morten Jensen Astrup er søn af Jens Andersen Astrup *1646c Videbæk, Vorgod †1723 Astrup og Karen Christensdatter *1660c Sædding †1746.05.03 (denne begravelse).
LINK: Affotografering.

Nr. 6612 1748.01.16 Karen Thomasdatter, Klokmose, SAND ALDER: 68cc, DØBT: 1680cc.
SØN: Søren Laustsen Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1748. d : 16 Janv: begrov Søren {Laustsen} Klokmosis Moder {Karen Thomasdatter}
LINK: Affotografering.

Nr. 6619 1748.04.03 Maren Lauridsdatter, Fasterkær.
MAND: Niels Kjær, Fasterkær, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 3 April begrov Niels Kjær og H:{ustrue} {Maren Lauridsdatter} : —
NOTITS: I Borris kirkebog, men bor i Fasterkær i Faster sogn. Trolovet 1736.06.05 i Faster #8145. Mand og 2. kone død samme dag.
LINK: Affotografering.

Nr. 6626 1748.07.02 Dødfødt, Fastergaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1748.06.28. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 2 July begrov Milther Fasterg : dødfødde barn —
NOTITS: Fødselsdagen skønnet fire dage før begravelsen, kan være noget forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6630 1748.09.29 Johanne Pedersdatter, Lodal, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1748.09.15. FAR: Peder Larsen? Lodal. MOR: ? Peder Lodals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Dom : 9 à Trin : confirmerede Peder laadals daatters hiemmedaab , Johanne ...}. Festo Michaelis begrov samme barn {Johanne}
NOTITS: Peder Larsen i Lodal nævnes 1727-37 i kirkebogen, søn af Lars Pedersen Smed i Lodal. Identifikation ikke sikker.
LINK: Affotografering.

Nr. 6632 1748.11.10 An Kirstine Thomasdatter, Fasterkær, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1747.06.18. FAR: Thomas Kjær. MOR: ? Thomas Kjærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 à Trin : begrov Thomas Kiærs daatter {An Kirstine}
LINK: Affotografering.

Nr. 6637 1749.02.11 ? Laurs/en/datter, Hannerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1749.01.28. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Taksig : Fæst begrov Las Handerups spede barn
NOTITS: Fødsel skønnet to uger før begravelsen, kan være uger forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6644 1749.07.13 Dødfødt, Fastergaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 6ta à Trin : begrov Milther {Nielsen} fastergds barn som var dødfød
LINK: Affotografering.

Nr. 6650 1750.02.11 Dødfødt, Hannerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1750.02.07. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Taksig : Fæst begrov Las Handrups dødfødde barn —
NOTITS: Fødsel skønnet fire dage før begravelsen, kan være nogle dage forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6664 1751.03.10 ? Jens Mortensens kone, .
MAND: Jens Mortensen, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 10 Martij begrov Jens Mortensens h :
NOTITS: Jens Mortensen ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6668 1751.04.21 Navnløs, Hannerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1751.04.07c. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 21 April begrov Las Handrups spede Barn
NOTITS: Fødsel skønnet 14 dage før begravelsen, kan være ret forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6672 1751.11.09 ? Niels Ejstrups søster, Ejstrup.
BROR: Niels Ejstrup, Ejstrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 9 Nov : begrov Niels Eistrups Syster
NOTITS: Hvis Niels Ejstrup er søn af Jens Ejstrup og er født *1710.02.09 så er søsteren vel Gertud Jensdatter *1716.03.08 Ejstrup, 35 år gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6688 1753.03.18 Kirsten Miltersdatter, Fastergaard, SAND ALDER: 78c, DØBT: 1675c.
MAND: Niels Nielsen Søhale, Fastergaard, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 den Søndag i Faste begrov Niels {Nielsen Søhale} Fastergds Hustrue {Kirsten Miltersdatter} o
NOTITS: Se Bendtsen og Milthers: SLÆGTEN FRA FASTERGAARD 1534 - 1843, Odense 1906.
LINK: Affotografering.

Nr. 6698 1753.11.01 Anna Marie Poulsdatter Kjær, Fasterkær.
MAND: Thomas Christensen Kjær, Fasterkær, Faster, †1753.04.11 Fasterkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo onum Sanct : begrov An Mari {Poulsdatter} Kjær
NOTITS: Ses i skifte Slumstrup gods efter Thomas Christensen Kjær †1753.04.11.
LINK: Affotografering.

Nr. 6720 1753.11.01 Ane Kirstine Thomasdatter, Fasterkær, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1753.09.16. FAR: Thomas Christensen Kjær. MOR: Anne Marie Poulsdatter Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: I november 1773 datter i Fasterkær af Thomas Christensen Kjær og Anne Marie Poulsdatter Kjær Ane Kirstine Thomasdatter
NOTITS: Begravet fem uger gammel. Ud fra skiftet efter Thomas Christensen Kjær †1753.04.11 Fasterkjær (skifte Slumstrup). Siden moderen er begravet næsten samme tid, er barnet vel glemt i kirkebogen eller begravet ved familie i et andet sogn, men selv da passer datoen nogenlunde.
Dåb nr. 2831
LINK: Affotografering.

Nr. 6705 1754.03.24 An Jakobsdatter, Aas.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1754 Dom : Lætare begrov An Jacobsd : Aas
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6715 1754.08.04 Dødfødt, Fastergaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1754.08.01. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 8va à Trin : begrov Milther Nielsens dødfødde Barn —
NOTITS: Fødedato sat til 3 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2844
LINK: Affotografering.

Nr. 6747 1756.05.23 Karen Larsdatter, Hannerup, DØBT: 1746.07.10. FAR: Lars Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 5 p : Pascha begrov Las Handrups d: Karen
NOTITS: Knap 10 år gammel.
Dåb nr. 2700
LINK: Affotografering.

Nr. 6756 1756.11.28 Karen Christensdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1 Adv : begrov Karen Christensd: —e—
NOTITS: Muligvis ung af Hannerup.
LINK: Affotografering.

Nr. 6757 1756.12.05 Dødfødt, Hannerup. FAR: Thomas Hannerup. MOR: Maren Laugesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da Adv : begrov Thomas Handerups dødføde barn —
LINK: Affotografering.

Nr. 6761 1757.02.23 Anna Jensdatter, Fasterlund.
MAND: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 23 Febr: begrov Mads {Nielsen} Lunds Hustrue {Anna Jensdatter} —e—
NOTITS: Skifte Slumstrup gods.
LINK: Affotografering.

Nr. 6763 1757.03.13 Birgitte Cathrine Pedersdatter, , SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1756.11.01. FAR: Peder Corneliusen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndag i Faste begrov Peder Cornelis daatter {Birgitte Cathrine}
NOTITS: Moderens navn FT 1787 Debelmose i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6771 1757.07.24 Kirsten Pedersdatter, Klokmose (Meldgaard), SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1757.03.20. FAR: Peder Meldgaard. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 7ma à Trin : begrov Peder Meldgd Klokm : barn {Kirsten}
LINK: Affotografering.

Nr. 6774 1757.12.04 Navnløs, Hannerup, DØBT: 1757.11.20c. FAR: Lars Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da Adv : begrov Las Handrups spede barn {Navnløs}
NOTITS: Udøbt barn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6780 1758.04.21 Kirsten Pedersdatter, Astrup, SAND ALDER: 1.00 (å.m), DØBT: 1757.04.02. FAR: Peder Mortensen Astrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Almindelig bededag begrov Peder Astrups daatter {Kirsten}
LINK: Affotografering.

Nr. 6783 1758.07.02 Dødfødt, Ejstrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Ejstrup. MOR: ? Niels Ejstrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Vis Mariæ begrov Niels Eistrups dødføde barn —
NOTITS: Eventuelt Niels Jensen? Ejstrup.
LINK: Affotografering.

Nr. 6787 1758.10.21 Karen Jakobsdatter, Klokmose, SAND ALDER: 4.00 (å.m), DØBT: 1754.10.06. FAR: Jakob Klokmose. MOR: ? Jakob Klokmoses kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d : 21 Oct:} begrov Karen Jacobsd : Klokmose —o—
NOTITS: Muligvis forkert.
Dåb nr. 2848
LINK: Affotografering.

Nr. 6789 1758.10.29 Kirsten Jensdatter, Fasterkær, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1758.10.21. FAR: Jens Nielsen Kjær. MOR: Ane Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 23 begrov Jens Kiærs datter {Kirsten} , blev opprim: af [Moderen] —
NOTITS: Nogle dage gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6800 1759.04.17 Ane Jensdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pasch : begrov stachels Ane Jensd :
NOTITS: Stakkels Ane Jensdatter må have været behindret fysisk eller mentalt. Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6809 1760.01.17 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1785c.
MAND: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 17de Janv : begrov Sal : Las {Pedersen} smeds Enke {Kirsten Jakobsdatter} o 75.
NOTITS: Første dødsalder i Faster kirkebog.
LINK: Affotografering.

Nr. 6810 1760.01.25 Karen Laursdatter, Hannerup, SAND ALDER: 13.07 (å.m), 13, DØBT: 1746.07.10. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 25 Janv: begrov Las Handrups d:{atter} {Karen} —e— 13.
Dåb nr. 2700
LINK: Affotografering.

Nr. 6814 1760.04.27 ? Thomas Hannerups mor, Hannerup, SAND ALDER: 61c, 61, DØBT: 1699c.
SØN: Thomas Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo 3tia Pasch} begrov Thomas Handerups Moder 61
LINK: Affotografering.

Nr. 6821 1760.08.03 Ane Mortensdatter, Fasterkær, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1760.04.27. FAR: Morten Thomsen. MOR: Ing Fasterkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 9na à Trin : begrov Ing Uegte daatter {Ane} — ½ aar
NOTITS: Ingen Inger Fasterkær set født i Fasterkær. Ikke identificeret. Blev besovet på Ahlergaard.
LINK: Affotografering.