Sønder Omme Kommenteret Kirkebog 
Døbte alle 1685 - 1700
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Sønder Omme kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
DKB: Degnens Kirkebog 1691+. PKB: Præstens Kirkebog 1685+.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
20011685.07.19Maren Larsdatter Kærgaard Lars Olufsen ? Lars Olufsens kone Dend 5 Trinitatis blef døbt Las Olufsøns barn i Kier. Kaldet Maren d 19 julij.
20021685.07.26Niels Nielsen Kirkeby Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone d 6 Trinitatis Niels Pedersøns barn i Kircheby blef døbt, kaldet Niels. d 26 julij.
Begravelse nr. 6002
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.
20031685.07.26Kirsten Hansdatter Bøvl Hans Lauridsen? Smed ? Hans Smeds kone Dend Dito. Hans {Lauridsen?} Smids barn i Bøfl blef døbt, kaldet Kirsten. d 26 julij. 1685.
NOTITS: Hans Lauridsen?
20041685.08.01Abelone Larsdatter Hallundbæk Lars Pedersen ? Lars kone d 7 post Trinit blef Lasis {Pedersen} barn i Hallenbech døbt oc blef kaldet Apelone.
NOTITS: Pedersen fra Matr. 1688.
20051685.11.01Kirsten Nielsdatter Filskov Niels Pedersen Karen Jensdatter Dies omnium Sanctos blef Niels Pedersøns barn i filskouf døbt kaldet Kirsten. Fadderne. Christen Peders i filskou[.] Moridtz {Jespersen} ibid Oluf Niels ibid. Ellin Christensd. ibid.
NOTITS: Konens navn 1692 i Præstens kirkebog.
20061686.01.31Kirsten Jørgensdatter Skovsende Jørgen Jensen Skrædder ? Jørgen Skrædders kone Domenica Septuagesima. som Var d 31. januarij blef Jørgen {Jensen} Skreders Barn i SkofsEnde døbt, kaldet Kirsten Fadderne: Kirsten Jørgensd ibid. bar Barnet. Laust Møller. Testis Jens Christens Krog ibid. Peder Niels Kircheby. Maren Pofvelsd i Præstg.
20071686.03.10Oluf Jensen Kirkeby Jens Pedersen den Ældre Maren Olesdatter Onsdagen d 10 Mart[.] blef [Edst] Jens Pedersøns barn i Kircheby døbt, kaldet Oluf. Fadderne: Maren Olesd. i brande bar barnet. Niels Peders i Kircheby Oluf Olufs i filskou. Maren Povelsd. i Præstg.
NOTITS: Moderen dør 2 måneder efter i dec. 1686.
20081686.04.10Mette Pedersdatter Omvraa Peder Andersen Inger Andersdatter Løfverdagen d 10 Aprilis blef Peder Andersøns Barn i Omvraa døbt, kaldet, Mette. Testes. Anders Sørensøn i Østerby Maren Pederskon i Omvraa Maren Christensd. i Østerby Mette Jenskon i Omvraa.
Begravelse nr. 6004
NOTITS: Begravet ca. 2 uger gammel. Konens navn fra præstens kirkebog 1692.
20091686.04.18Johanne Christensdatter Bøvl Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone d 18 Aprilis blef Christen Pedersøns barn i Bøfl døbt, kaldet Jahan. Testes. Matz Jacobs i Bøfl. Peder Niels i Kircheby Hans {Lauridsen?} Smids Kone i Bøfl. Maren pofvelsd. i pstgaard gunder {Olesdatter} Mødbierg.
Begravelse nr. 6019
NOTITS: Begravet knap to år gammel.
20101686.05.13Anne Jensdatter Østerby Jens Andersen Gunder Pedersdatter Christi Himelfarts Dag. blef Jens Andersøns barn i Østerby, døbt kaldet Anne. Testes. Jacob {Jakobsen} Skomager ibid yngre Jens {Pedersen} i Kircheby. Maren Jeppis i Brand Maren Olesd. i Kircheby. Gunder {Olesdatter} Mødbierg.
20111686.06.06Peder Jensen Kirkeby Jens Pedersen den Yngre ? Jens Pedersen den Yngres kone Domin. 1. post Trinit. blef Jens Pedersøns den yngres i Kircheby Barn døbt, kaldet Peder. Niels Pedersøn i Kircheby. Jens Anders i Østerby. Nis Andersøn paa julingsholm. Maren Olesdatter i Brand bar barnet. Maren Olesdatter i Kircheby.
Begravelse nr. 6018
NOTITS: Begravet 11 måneder gammel.
20121686.08.29Kirsten Olufsdatter Filskov Oluf Olufsen Maren Jepsdatter Dom 13 post Trinit blef Oluf Olufsøns barn i Filskou døbt kaldet Kirsten. Testes. Moridtz Jespers i Filsho[.] Christen Peders ibid Oluf Bertels ibid. Moridtzs {Jespersens} Hustru bar barnet. Niels Michelsøns Hustru {Filskov} gunder {Olesdatter} Mødbierg.
NOTITS: Konens navn fra præstens kirkebog 1692.
20131686.10.09Oluf Pedersen Skovsende Peder Christensen Inger Olufsdatter Den 9 Octob. blef Peder Christensøns barn i SkousEnd døbt, kaldet Oluf. Testes. El Mortensd. i Brand Las Oles Jens Lass i Brand Marcus Osters.
NOTITS: Moderen Inger Olesdatter begraves en uge efter dåben.
19991686.11.21Dødfødt Skovsende Lars Olufsen Kær Mette {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'D. 25 post Trinit. blef Las {Olufsen} Kiers Barn begrafvit som var et drengebarn i Omme Kirchegaard.'}
Begravelse nr. 6013
NOTITS: Barnet kan have været dødfødt eller død nogle dage gammel, før det blev døbt.
20141686.12.19Maren Christensdatter Skovsende Christen Poulsen Anne Nielsdatter Dominica 4 Adventus blef Christen Pofvelsøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Maren. Testes. Christen Peders ibid. Peder Christens ibid Dorethe Christens bar barnet. Maren Nielsd. i Kircheby Kirsten Jepsdatter ib[..].
NOTITS: Moderens navn fra præstens kirkebog 1693.
19981687.01.12Dødfødt Hallundbæk Christen Larsen ? Christen Larsens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd. 12 januarij blef Christen Lassøns i Hallendbech Barn som var dødfød begrafvet i Omme Kircheg.'}
Begravelse nr. 6015
19971687.01.23Dødfødt Stakroge Niels Torbensen Inger Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'D. Septuagesim blef Niels Terbensøns barn i Stakrog, naunlig et drengebarn som var dødfød, begrafvet i Omme Kirchegaard.'}
Begravelse nr. 6016
20151687.02.20Anne Andersdatter Østerby Anders Sørensen ? Anders Sørensens kone d 2 Søndag i faste blef Anders Sørensøns barn i Østerby, døbt, kaldet Anne. Testes: Maren Olesdaatter i brand baar Barnet Christen Cle͞mends i Østerby Peder Anders ibid {Omvraa!} Jens Lass af Brand Maren Søfrensd. i Østerb[.].
20161687.03.06Ellen Sørensdatter Stakroge Søren Michelsen ? Søren Michelsens kone Dend Søndag effter Midfaste blef Søfren Michelsøns barn i Stakrog døbt kaldet, Ellin. Testes Niels bagisgaard Laust Møller Jens bagisgaards Hus[...] gunder {Olesdatter} Mødbierg.
20171687.03.25Christen Nielsen Filskov Niels Michelsen ? Niels Michelsens kone Mariæ Bebudelsis dag blef Niels Michelsøns Barn i Filskouf døbt kaldet Christen. Testes. Christen Peders Hustrue i Filskof bar Barnet. Christen Peders ibid Marcus Osters.
20181687.04.01Oluf Nielsen Omvraa Niels Olufsen ? Niels Olufsens kone Fredagen d 1 Apr[..] blef Niels Olufsøns Bar[.] i Omvraa døbt, kald[..] Oluf. Faderne Jens Lassøns Hustru i Bra[..] bar Barnet. Jens Lass i Brand Jens Eshesøn ibid Jahan Jacobsd. i Omv[..].
20191687.04.17Niels Pedersen Omvraa Peder Andersen Inger Andersdatter Domenica jubilat[.] blef Peder Andersøns barn i Omvra, kaldet Niels. Testes. Niels Olufs. Peder Oles ibid. Jens Lass i Lilbra[..] Maren i Vraa. Maren i.
NOTITS: Moderens navn i præstens kirkebog 1692.
20201687.05.05Anna Jensdatter Omvraa Jens Jensen Johanne Jensdatter Jens Jensens kone Christi Himmelfarts dag blef Jens Jensøns {Karstoft} barn i Omvraa, døbt kaldet Anna. Testes. Jens Lass i brand Peder Oles i Omvraa Niels Oles {Olufsen} ibid Maren Olesd. i brand Elle Mortensdaatter i brand bar barnet.
NOTITS: Konens navn i præstens kirkebog 1693.
20211687.05.16Karen Christensdatter Simmel Christen Sørensen Anne Sørensdatter Anden Pintzedag blef Christen Sørensøns barn i SimmelsHuus døbt, kaldet Karen Faderne. Laurids Møller Peder Jacobs skomager Kirsten Bruns i skofsend Karen Jacobsd.
NOTITS: Moderens navn fra præstens kirkebog 1693.
20221687.08.14Peder Christensen Skovsende Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone D. 12 post Trinit blef Christen Pedersøns barn i SkofsEnd døbt kaldet, Peder. Testes Matz Jens ibid Jens Christens ibid Peder {Christenen} Smidstrup i Bøfl Maren Pederd. i Kirche[..] Else Pedersd. i Kirche[..].
20231687.09.04Jens Jensen Filskov Jens Jørgensen ? Jens Jørgensens kone D. 15 post Trinit blef Jens Jørgens barn i Filsho døbt kaldet Jens. Testes Maren Olesdatter i brand bar barnet Christen Peders i filsho Oluf Niels ibid Oluf Olufs ibid. [....] Nielsd ibid.
20241687.09.25Mads Jensen Baggesgaard Jens Madsen Baggesgaard ? Jens Baggesgaards kone d. 18 post Trinit. blef Jens Bagisgaard[.] barn døbt, kaldet Madtz. Testes. Maren Jensd. i Kircheby Niels bagisgaard Søfren {Michelsen} i Stachrog. Maren Pofvelsd. i pstg[.] Maren Nielsd. i Kiercheb[.].
NOTITS: Faderens patronym Madsen fra matrikel 1688.
20251687.09.29Niels Christensen Filskov Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone S. Michelsdag blef Christen Pedersøn[.] barn i filsho døbt kaldet Niels. Testes. Moridz Jespers {Filskov} Jens Jørgens {Filskov} Oluf Nielsøn {Filskov} Niels Michelsøns Hustru {Filskov} Maren Christensdatter i Østerby.
20261687.12.11Niels Pedersen Hallundbæk Peder Nielsen ? Peder Nielsens kone Den 3 Avent blef Peder Nielsøns barn i Hallendbech døbt kaldet Niels. Fadderne. Jens Lass i brand Jens {Pedersen} Hallendbech Niels Christens i brand Jahan Jenskon i Omv[...] Karen Jørgensd. i Hallenb[...].
20271687.12.26Niels Jensen Hallundbæk Jens Christensen Skytte Karen Nielsdatter Paa S. Staphans Dag blef et U=æcte barn døbt, kaldet Niels. af Hallenbech. Faderen blef udlagt Jens Christensøn Skøtte paa Lundenis. Moderen Karen N. Testes. Jahan Jensd. i Omvraa Peder bertels i Hallendb. Christen Hans ibid. Valdborg Jensd. ibid.
NOTITS: St. Stephansdag kaldes også anden juledag.
20281688.02.26Tøger Pedersen Skovsende Peder Christensen ? Peder Christensens kone Paa Fastelafns Søndag blef Peder Christensøns barn i SkofsEnd døbt kaldet. Tøger. Testes. El Mortensd. i Brand Jørgen Jens i SkofsEn[.] Madtz Jens ibid. Las Olufs i bøfl. Kirsten Jepsd. i shofs[..].
20291688.03.04Jens Larsen Bøvl Lars Olufsen ? Lars Olufsens kone d 1 Søndag i Fasste blef Las Olufsøns barn i Bøfvel døbt, kaldet Jens. Testes: maren Olesd. i Brande, Las Rasmus_ i Bøvl. Jens Lass-_ i Brande Tøger Las_ i bøfl gunder Olesdat.
20301688.04.01Anna Larsdatter Hallundbæk Lars Pedersen ? Lars Pedersens kone Dominica Judica blef Las Pedersøns baten i Hallendbech døbt, kaldet Anna Teste. Maren Pederskon i Om{...}, An Pedersd. i Hallundbe{..} Peder Mogenß_ i Stakr{..}
20311688.04.17Kirsten Jensdatter Kirkeby Jens Pedersen den Yngre ? Jens Pedersen den Yngres kone 3. Paaskedag blef Jens Pedersøns den yngres Barn i Kirkeby døbt, kaldet Kirsten. Testes. Jens Peders_ Ælder ibid. Tøger Lass i bøfl Christen Sørens_ i Presteg. Maren Pofvelsd. ibid. Gunder Olesd. i Mødbier{.} Christen Kremers hustru i bøfl bar Barnet.
20321688.04.29Sophie Olufsdatter Filskov Oluf Olufsen Maren Jepsdatter Dina 2 post Pasca blef Oluf Olufsøns barn i filsho døbt kaldet Sophie. Testes Christen Peders_ i filsho Oluf Niels_ ibid. Chrsten Niels_ ibid Ellen Christensd: ibid. Maren Olesd i Brand.
20331688.06.04Laurids Andersen Skovsende Anders Knudsen ? Anders Knudsens kone Anden Pintzedag blef Anders Knudsøns barn i Skofsend døbt kaldet Lauridt Testes Kirsten Bruns i Skofsend Maren Simmels Niels Christensen i Brand Ifver Jens_ i Præstg Kirsten Jepsd: i skofsend.
20341688.07.08Niels Nielsen Bøvl Niels Torbensen Inger Nielsdatter D. 4 post Trinit. blef Niels Torbens_ barn i Bøfl døbt kaldet Niels. Testes. Gunder Olesd. i bøfl Matz Jacogs_ ibid Niels Anders_ ibid Tøger Lass_ ibid Maren Povelsd. i Præs{..}
20351688.07.08Maren Jensdatter Kirkeby Jens Pedersen den Ældre ? Jens Pedersen den Ældres 2. kone Samme dag {D. 4 post Trinit} blef Jens Pedersøns den Ældris Barn i kircheby døbt kaldet Maren. Testes. Maren Olesd. i Brand yngst Jens {Pedersen den Yngre} i kircheby Maren Vraa {Omvraa} Peder Jacobs_ i Østerby Else Hvelplund.
20361688.08.19Karen Jørgensdatter Skovsende Jørgen Jensen ? Jørgen Jensens kone D. 10 post Trinit blef Jørgen Jensøns barn i SkofsEnd døbt kaldet Karen. Testes. Maren Pofvelsd. i Pstg {Præstegaarden} Niels Sørens_ i SkofsE Clemen Anders_ i Østerby Peder Christens_ i SkofsE. Karen Skomagers.
20371688.09.23Anders Jensen Østerby Jens Andersen Gunder Pedersdatter d 15 post Trinit blef Jens Andersøns barn i Østerby døbt kaldet Anders. Testes. Maren Olesd. i Brand Jens Peders_ d Ælder Christen Christens_ i Østerby Karen shumagers Else Kircheby.
20381688.10.07Anders Christensen Østerby Christen Christensen Sidsel Andersdatter D. 17 post Trinitatis blef Christen Christensøns barn i Østerby døbt kaldet Anders. Testes. Maren Olesd. i Brand Else Smidkon i Bøfl. Peder Christens_ i SkofsE Christen Ibs_ i Østerby
Begravelse nr. 6034
NOTITS: Begravet halvanden år gammel.
20391688.11.04Mette Nielsdatter Skovsende Niels Sørensen ? Niels Sørensens kone D. 21 post Rinit blef Niels Sørensøns Barn i Skofsend døbt kaldet Mette. Testes. El Mortensd. i Brand Niels Michels_ i Bøvl Christen Pofvels_ i skofsE Jens Nielsøn i Brande An Pedersd. i SkofsE.
20401689.01.27Oluf Tøgersen Bøvl Tøger Lassen ? Tøger Lassens kone Anno 1689, d 27 jnauarij blef Tøger Lassøns barn i bøfl døbt kaldet Oluf. Testes. Inger Christensk. i Bøfl. Maren Pofvelsd. Las Rasmus_ i bøfl Niels Peders_ ibid. Christen Niels: i Mødb. {Møbjerg}
Begravelse nr. 6023
NOTITS: Begravet en dag gammel.
20411689.02.24Søren Christensen Simmelshus Christen Sørensen Anna Sørensdatter Den Anden Søndag i faste vom var d 24 Febr blef Christen Søfrensøns barn i Simmelshuus døbt, kaldet Søfren. Testes. Maren Pofvelsd. i Præstegr Lauritz Møller. yng Jens {Pedersen} Kircheby . Jens Krog i SkofsEnd. Karen bagesgrd.
20421689.03.03Anders Nielsen Filskov Niels Michelsen ? Niels Michelsens kone Den 3 Søndag i Faste som var d 3 Martij blev Niels Michelsøns barn i filskof døbt , kaldet Anders. Testes. Kirsten Pederskon i Hall{..} Maren Oleskon i filsh{..} Moritz Jespers_ ibid Jens Kier ibid Christen Niels_ i Mødbr
Begravelse nr. 6029
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel.
20431689.03.20Morten Christensen Bøvl Christen Pedersen Maren Christensdatter Onsdagen d 20 Mars blev Christen Pedersens barn i [Bøvl] døbt kaldet Morten. Testes. Tøger Lassen i bøvel Jens {Jakobsen} Hvelplund Maren Povelsd. i Pstg. Inger Christens i Bøfvl Karen Jenskone i Kircheby.
20441689.06.02Jens Larsen Bøvl Las Olufsen Kjær ? Las Kjærs kone D. 1 post Trinit . blef Las Kiers barn i bøvl, døbt kaldet Jens. Testes. El Mortensd. i Brande Sophie ibid. Jens Lass. ibid. Peder Christens_ i skofsE Jens Krog ibid .
NOTITS: Lars Olufsen Kjær se #2059.
20451689.09.29Niels Sørensen Stakroge Søren Michelsen ? Søren Michelsens kone S. Michelsdag blef Søfren Michelsøns barn i Stakrog døbt kaldet Niels. Testes. Lauritz Møller. Jens Peders_ d ynger Peder Møgensøn i Stakrog Maren Povelsd. i Prestgrd. Karen Nielsd. i Kircheby.
20461689.11.24Karen Christensdatter Hallundbæk Christen Olufsen ? Christen Olufsens kone d 26 post Trinit blef Christen Olufsøns barn i Hallendbech døbt , kaldet Karen. Testes. Peder Olufs: Omvraa Niels Michels_ i filsk. Nis Anders_ i Hallendb. Zitzel Andersd. i Øster{..} Maren Christensd. ibid.
20471689.12.22Kirsten Pedersdatter Omvraa Peder Andersen Inger Pedersdatter d 4 Advent . blef Peder Andersøns barn i Omvraa døbt kaldet Kirsten. Testes Maren Pederskon i Om{...} Johan {Johanne Jensdatter, Jens Jensens kone} Jens kon ibid Chrisetn Ibs_ i Østerby Jens Anders_ ibid Niels Jens_: Hvelplund.
20481690.01.12Jens Christensen Skovsende Christen Poulsen Anne Nielsdatter d 1 post Epiphan . blef Christen Povelsøns barn i SkofsEnd, døbt kaldet Jens. Testes. Anne Hansda. paa Julings{..} Dorethe Christensd. i Præstg. Christen {Nielsen} Krog i Skofsend Peder Christens_. ibid Niels Christens. paa Juling
20491690.02.18Jakob Jensen Kirkeby Jens Pedersen den Ældre ? Jens Pedersen den Ældres 2. kone Tirsdagen d 18 Februarij blef Jens Pedersen den Ældris bar i Kircheby døbt kaldet Jacob. Testes. Dorete Christensd. i Præstg Maren Povelsd. ibid Niels Pedersøn i Kircheby Jacob {Jakobsen} skomager i Øster. Peder Nielsøn i Kircheby.
20501690.03.05Anne Nisdatter Hallundbæk Nis Andersen Johanne Pedersdatter Onsdagen d 5 Martij blef Nis Andersøns barn i Hallendbech døbt kaldet Anne. Testes. Maren Peders i Omvraa Peder bertels_ i Hallendb. Niels Christens_ i Julingsh Christen Oles_ i Hallendb. Maren Povelsd. i Præsteg.
20511690.04.02Jens Christensen Hallundbæk Christen Pedersen Maren Jensdatter d 2 Aprilis blef et U-æcte Barn af Hallendbech døbt kaldet , Jens. Moderen ved nafn Maren Jensdaatter faderen blef udlagt En karl af Binneballe ved nafn Christen Pedersøn. Testes. Las Jensøn i Brand. Niels Peders_ i kircheby Peder Hallendbeches Kone bar barnet.
NOTITS: Peder Hallundbæk kan være Peder Bertelsen eller Peder Nielsen.
20521690.04.06Jakob Jensen Omvraa Jens Jensen Johanne Jensdatter d 6 Aprilis blef Jense Jensens barn i Omvraa døbt kaldet Jacob. Testes. Maren Peders. i Omvraa Jens Peders_ den Ældre Niels Olufs_ i Omvraa Christen Peders i Filsho
20531690.04.27Anne Tøgersdatter Bøvl Tøger Lassen ? Tøger Lassens kone D. 1 post Pascha d 27 Aprilis blef Tøger Lassøns barn i Bøfvel døbt , kaldet Anne. Testes. Eldst Jens {Pedersen den Ældre} i Kircheby Thomas Christens_ i Mødbie{..} Dorethe Laskone i Bøfv{..} Else Jensd. i Hvelplund Maren Povelsd. i Præstg{..}
20541690.05.04Kirsten Hansdatter Filskov Hans Eskesen Anne Mouridsdatter D. 2 post Pascha d 4 May blev Hans Eskesøns barn i fillsko døbt , kaldet Kirsten. Testes. Bodel Filskof, Moritz {Jespersen} Filshof Peder Oles_ i Omvraa Ellin Christensd. i Filshof Ole Andersd. ibid.
Begravelse nr. 6040
NOTITS: Ole Andersd. læst som Ole Andersen ikke Andersdatter.
20551690.06.09Anne Nielsdatter Filskov Niels Østergaard ? Niels Østergaards kone Anden Pintzedag blef Niels Østergaards barn i Filskof døbt kaldet Anne. Testes. Moritz {Jeppesen} Filskof Hans Eskes_ ibid Ellin Jenskon, ibid Kirsten Christenskon, ibid Ole Andersdaatter.
Begravelse nr. 6041
20561690.07.13Hans Christian Bertelsen Juellingsholm Bertel Lauridsen Lindvig Anne Hansdatter Malin d 13 Julij som var d 4 post Trinit. blef Bertel Lauritzøns barn paa Julingsholm, Christned, kaldet Hans Christian. Testes. Oluf Niels_ Lejerskov Niels Knudsøn i Ribe Jens Lauritzøn Sadelm: Margrete Ladd i Ribe og hendis daatter.
NOTITS: Dette er første gang præsten Oluf Nielsen Lejerskov nævner sig selv i kirkebogen.
20571690.07.27Karen Christensdatter Filskov Christen Pedersen Kirsten Christenskone d 6 post Trinitatis som var d 27 julij blef Christen Pedersøns barn i filskof døbt kaldet Karen. Testes. Moritz Jespers_ i Filsko Niels Michels_ ibid. Niels Michelsøns Husgtru bar barnet Ellin Christensd. ibid Mette Olesdaatter.
NOTITS: Moderens navn se #2055.
20581690.08.03Christen Nielsen Omvraa Niels Olufsen ? Niels Olufsens kone d 7 post Trinitatis blef Niels Olufsøns bar døbt , kaldet Christen. Testes. Oluf Jeps_ i Omvraa Jens Lass_ in Brand Peder Olufs_ i Omvraa Maren Olufsd. i Brand Maren Povelsd. i Præstgr.
NOTITS: Dette er den senere Christen Nielsen Asserbøl af Skærlund i Brande.
20591690.09.28Christen Pedersen Skovsende Peder Christensen ? Peder Christensens kone d 28 September som var d 15 post Trinit blef Peder Christensøns barn i SkofsEnd døbt kaldet, Christen. Testes. Christen Christens_ i Øst{...} Peder Niels_ i bøvl Las Olufs_ i Kiær Dorethe Laskone i bøvl Sophie Pedersd. i bøvl.
20601691.01.04Peder Christensen Simmelshus Christen Sørensen Simmel Anne Sørensdatter d 4 januarij blef Christen {Sørensen} Simmels barn døbt , kaldet Peder. Testes. Peder Mogens_ i Stakrog. Lauritz Møller. Jens Krog . Dorothe Krog bar barnet Karen Jacobsd. i Østerby.
20611691.01.06Johanne Frandsdatter Simmelshus Frands Christensen Maren Torbensdatter H. 3 Kongers Dag blef et U-egte Barn døbt kaldet Jahanne. Moderen Maren Terbensd: nu Værende i Simmelshuus Faderen blef udlagt Frandtz Christensøn af gyris i Oddom Sogn.. Testes. Niels Terbens_ Søfren Krog Kiysten Krog. Maren Pedersd. i Skofs.
Begravelse nr. 6042
NOTITS: Begravet 10c dage gammel.
20621691.01.11Margrethe Christensdatter Østerby Christen Christensen Sidsel Andersdatter d. 11 januarij blef Christen Christensøns Barn i Østerby, døbt kaldet Margrete. Testes. Niels Michels_ i Fil{s...}. Peder Christens_ i {.....}, Clemend Anders_ i El Smedkoen i Bøv[.]. Botilda Hansdatter i {.....}.
20631691.02.04Christen Andersen Østerby Anders Sørensen ? Anders Sørensens kone d 4 Febriarij blef Anders Sørensøns Barn i Østerby, døbt kaldet Christen. Testes. Gravers Ibs_ af Giødsbøl {Lindeballe sogn}. Jens Las_ junior af {....} Marens Olesd. i brande. Gunder Pedersd. i Østerby, Marens Christensd: i Østerby.
Begravelse nr. 6043
NOTITS: Begravet godt en uge gammel.
19961691.02.15Niels Larsen Bøvl Lars Pedersen Maren Nielsdatter d. 15 Februar blef Las Pedersøns barn i Bøvl døbt kaldet Niels. Testes: Niels Anders_ i Bøvl Peder Jens_ ibid Christen Smidstrup ibid Inger Jensd_ ibid Maren Christensdatter i Skofs{ende.}
NOTITS: Maren Nielsdatter †1719.06.14 Bøvl som Lars Pedersens kone: "1719 d. 14 jun. blef Maren Nielsdatter, sl. Las Pedersens hustru af Bøvl, begrafvet".
LINK: Præstens kirkebog.
20641691.03.25Maren Jensdatter Kirkeby Jens Pedersen den Ældre  ? Jens Pedersens 2. kone d 25 Martij blef Jens Pedersens Barn i Kircheby døbt kaldet Maren. Testes. Jens Peders_ den yngre i Kircheby. Clemend Ander_ af Øs{....} Tøger Lassøn i Bøv{.} Jahan Jensd. i Omv{..} Gunder Jenskoen i Østerby.
20651691.04.05Maren Christensdatter Filskov Christen Olesen Anne Olufsdatter Dominica Palmarum som var d 5 Apørilis blef et U=Ecte Barn døbt, kaldet Maren. Moderen ved Nafn Anne Olufsdatter Filskof. Faderen blef udlagt som tilforn d. 4 Martij af hende Self nemlig Christen Olesøn af Skoubierg i Felding Sogn. Testes - Jens Kier i Filsko. Niels Østergaard ibid. Kirsten Christens_ ibid. Karen Jacobsdatter i Øst{erby}
20661691.04.19Anders Nielsen Filskov Niels Michelsen ? Niels Michelsens kone d 19 Aprilis blef Niels Michelsøns Barn i filskof døbt kaldet Ander. Testes. Jens Jørgensen i Filskov. [E]ldst Jens i Kircheby Niels Bagisgaard Christen Chriestens. i Filsko{.} Karen Jacobsd. i Østterby.
20671691.06.01Peder Christensen Skovsende Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone {...} Pintzedag Blef {....} Pedersøns [Barn] i SkofsEnd {....} kaldet Peder. Testes. Peder Mogens_ i Stakrog. Peder Christens_ i Skofsend Jens Krog ibid Dorthe Krog ibid. An Nielsd. Krog.
20681691.06.03Christen Jensen Kirkeby Jens Pedersen den Yngre ? Jens Pedersen den Yngres kone d 3 Junij blef Jens Pedersøn den yngris barn i Kirckeby døbt kaldet Christen. Testes. Niels Pedersen i Kircheby. Jens Peders_ den ældre ibid, Jens Christensen i SkofsEn[..], Kirsten Christens i Feldigb{...}. Gunder Pedersd. i Østerby.
20691691.08.02Jens Pedersen Bøvl Peder Jensen Abelone Nielsdatter d 8 Trinit . som var d 2 Augusti . blef Peder Jensøns af Bøvl Tvende Børn døbte . kaldte Jens oc Pigen Maren. Testes Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr Søfrens {Søren Mikkelsen Heerup, præsten} bar drengen El Mortensdaatter Brande bar Pigen. Las Rasmusøn i {....} Jens Muurmand ibid, Las Pedersøn ibid. Clemn Anders_ i Møbj{...}, Jens Niels_ af Brande Gunder Olesdaatter El Smidkoen ibid, Jnger Kremmerkoen Dorethe Michelsd. Maren Christensd. i Øste{...}. Anno 1691. d 2 Augeosti blef Tvende Børn {.....} i Omme Kircke , drengen kaldet Jens, Pigen Maren. Faderen Peder Jensøn af Bøvl , Moderen Apelone Nielsdatter. Fadderne. Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens bar Drengen. Elle Mortensdatter i Brande bar Pigen Las Rasmussøn i Bøvl. Jens Pedersøn ibid. Las Pedersøn ibid. Clemen Anders_. Jens Niels_ af Brand . Gunder Olufsdaatter i Bøvl. El Smids i Bøvl . Jnger Christens ibid. Dorthe Michelsdaatter.
NOTITS: Tvilling.
20701691.08.02Maren Pedersdatter Bøvl Peder Jensen Abelone Nielsdatter d 8 Trinit . som var d 2 Augusti . blef Peder Jensøns af Bøvl Tvende Børn døbte . kaldte Jens oc Pigen Maren. Testes Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr Søfrens {Søren Mikkelsen Heerup, præsten} bar drengen El Mortensdaatter Brande bar Pigen. Las Rasmusøn i {....} Jens Muurmand ibid, Las Pedersøn ibid. Clemn Anders_ i Møbj{...}, Jens Niels_ af Brande Gunder Olesdaatter El Smidkoen ibid, Jnger Kremmerkoen Dorethe Michelsd. Maren Christensd. i Øste{...}. Anno 1691. d 2 Augeosti blef Tvende Børn {.....} i Omme Kircke , drengen kaldet Jens, Pigen Maren. Faderen Peder Jensøn af Bøvl , Moderen Apelone Nielsdatter. Fadderne. Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens bar Drengen. Elle Mortensdatter i Brande bar Pigen Las Rasmussøn i Bøvl. Jens Pedersøn ibid. Las Pedersøn ibid. Clemen Anders_. Jens Niels_ af Brand . Gunder Olufsdaatter i Bøvl. El Smids i Bøvl . Jnger Christens ibid. Dorthe Michelsdaatter.
Begravelse nr. 6060
NOTITS: Begravet to år tre måneder gammel. Tvilling.
20711691.11.08Kirsten Hansdatter Filskov Hans Eskesen Anne Mouridsdatter d 8 Novembr. 1691 blef Hans Ekesøns Barn i Filskof døbt kaldet Kirsten. Testes. Catharine Sørensd. Morids Jespersen i Filskof Peder Olufs_ i Omvraa Jens Jørgens_ i Filskof Kirsten Christens ibid. Anno 1691. d. 8 Novembr. blef et Barn døbt , kaldet Kirsten.. Faderen Hans Eskesøn i Filskof. Moderen Anne Moridsdaatter. Fadderne Chatharina Sørensdaatter bar Barnet. Moruidtz Jepsersøn i filskof. Jens Jørgens_ ibid . Peder Olufsøn i Omvraa . Kirsten Christens ibid.
20721692.02.24Inger Christensdatter Hallundbæk Christen Pedersen Kirsten Jeprsdatter d 24 Februarij blef Christen Pedersøns Barn af Hallindbech døbt kaldet Inger. Testes. Catharina Sørensdatter Madtz Olufsøn i Hisse[lhoe] Las Olufsøn i Kier Clemen Anders_ i Mø{....} Jahan Pedersd. i Hall{....}.ANNO 1692 d 24 Februarij, blef et Barn døbt, kaldet Jnger.. Faderen Christen Pedersøn i Hallenbech. Moderen Kirsten Jepsdaatter. Fadderne. Chatharina Sørensdaater bar barnet. Madtz Olufsøn i Hisselhoe. Las Olufsøn i Kier. Clemen Anders_ Jahanne Pedersd. i Hallenbech.
20731692.03.16Maren Sørensdatter Baggesgaard Søren Michelsen Kirsten Nielsdatter Onsdagen d 16 Martij blef Søren Michelsøns Barn i Bagisgaard døbt, kaldet Maren. Testes: Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr: Sørens Lauritz Møller Peder Jens Niels_ af Brand{.} Karen Bagisgaard.Onsdagen d 16 Martij blef et Barn døbt, kaldet Maren.. Faderen Søren Michelsøn i Bagisgaard, Moderen Kirsten Nielsdaatter. Fadderne . Dorethe Hr. Sørens bar Barnet. Lauridtz Nielsøn Møller Peder Jacob{..} Jens Neils_ af Brand . Karen bagisgaard.
20741692.04.16Anne Nielsdatter Filskov Niels Pedersen Karen Jensdatter d. 16 Aprilis blef Niels Pedersøns barn i Filsko døbt, kaldet Anne. Testes. Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens Oluf Olufs_ i filsho Hans Eskes: ibid. Clemen Andersøn Kirsten Christensd. i filsk{..}.d 10 Aprilis. blef et Barn døbt, kaldet Anne. Faderen N{...} Pedersøn i Filskof. Moderen Karen Jensdaatter. Fadderne. Dorethe Hr. Sørens bar Barnet. Oluf Olufsøn i Filskof. Hans Eskes: ib. Clemen Anders_ Kirsten Christensdaatter i filskof.
20751692.05.01Jeppe Olufsen Filskov Oluf Olufsen Maren Jepsdatter d 1 Maij blef Oluf Olufsøns barn i Filskof døbt, kaldet Jeppe. Testes. Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens Christen Pedersøn i Fils{..} Hans Eskes_ i filskof An Hansd. ibid Aale Andersdaatter Peder Jacobsøn.d 1 Maij blef et Barn døbt, kaldet Jeppe. . Faderen Oluf Olufsøn i Filskof . Moderen Maren Jepsdatter. Fadderne. Dorthe Hr. Sørens bar Barnet. Christen Pedersøn i Filskof. Hans Esche{...} Peder Jacobs:_ Anne Hansdaatter i Filskof. Aale Andersdaatter ibid.
20761692.05.29Johanne Nielsdatter Bøvl Niels Torbensen Inger Nielsdatter d 29 Maij blef Niels Terbensøns barn i Bøvl, døbt kaldet Johanne. Testes Chatarina Sørensd. Las Rasmus_ i bøvl Christen Niels_ ibid. Christen Eshels_ gunder Olesdatter.1692 . d 29 Maij blef et Barn døbt, kaldet Jahanne. . Faderen Niels Terbensøn i Bøvl. Moderen Jng Nielsdaatter. Fadderne. Cathrarina Sørensdaatter bar Barnet . Las Rasmusøn i Bøvl. Christen Nielsøn ibid . Christen Eskelsøn. Gunder Olufsdaatter i bøvl.
20771692.08.28Kirsten Jensdatter Østerby Jens Andersen Gunder Pedersdatter d 28 Augusti blef Jens Andersøns barn {..} Østerby døbt kaldet Kirsten. Testes El Mortensd. i Brand {....} {...} Jens i Kircheby Christen Christens_ i Østerby {...} {...} Niels_ af brand [.]ophie Pedersd. ibid Maren hvelplund Karen Jacobsdatter.d 28 Augusti blef et Barn døbt , kaldet Kirsten. . Faderen Jens Andersøn i Østerby. Moderen Gunder Pedersdatter. Fadderne. Elle Mortensdaatter i Brand bar Barnet. Jens Pedersøn yngre i Kircheby . Christen Christensøn i Østerby . Jens Niels_ i brand. Sophie Pedersdaater i Brande. Maren Jensdaatter i Kircheby.
Begravelse nr. 6115
NOTITS: Præsten har Maren Hvelplund, degnen Maren Jensdatter i Kirkeby. Altså Maren Jensdatter Hvelphlund i Kirkeby.
20781692.09.02Johanne Bertelsdattter Møbjerg Bertel Lauridsen Lindvig Anne Hansdatter Malin Anno 1692 d 2 Sep blef Bertil Lauritzøns barn i Mødbierg døbt kaldet Jahanne. Margrete Lasd. i Ribe Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens Kirsten Lauridsd i Tar{.} Las Hans_ i Ribe Jens Lass_ i Brand Jens Olufs_ i Brand.d 2 Septembr. Blef et Barns Daab Confirmerit, som var hiemme døbt, kaldet Jahanne . Faderen Bertil Lauritzøn {Lindvig} i Mødbierg. Moderen Anne Hansdaatter. Fadderne. Margrete Lasdaatter i Ribe bar Barnet . Dorethe Hr. Sørens. Kirsten Laujridszdaatter i Tarm . Las Hansøn i Ribe . Jens Olufs_ i Brand - Jens Lassøn i Brand.
NOTITS: Tilnavnet Lindvig ved begravelsen 1705.08.27 Møbjerg. Se Nygaards Sedler. Bertel Lindvig havde stærk kontakt til Ribe, hvor hans kone Anne Hansdatter Malin kom fra.
20791692.11.13Else Nisdatter Hallundbæk Nis Andersen Johanne Pedersdatter d 13 Novemb. blef Nis Andersøns barn i Hallundbech døbt kaldet Else. Testes. An Hansd. i Mødbierg Ped{..} Anders_ i Omvraa, Anders Terhel{..} Christen Eschels_ {...}en Jepsdaatter. d 13 Novembr. blef et Barn døbt, kaldet Else. Faderen Nis Andersøn i Hallendbech. Moderen Jahanne Pedersdaatter. Fadderne. Anne Hansdaatter i Mødbierg bar Barnet . Peder Andersøn i Omvraa Anders Terchelsøn i Hallenbech. Christen Eskels_ Kirsten Jepsdaatter i Hallendbech.
20801693.02.19Hilleborg Levin Sørensdatter Kirkeby Søren Michelsen Heerup Dorothe Hedvig Sørensdatter d 19 Februarij blef Hr. Sørens {Michelsen Heerup} Barns Daab Confirmeret Nomen Hilleborg Lavin. Testes Peder Knuds_ af Viborg Morten Peders: ibid Jens Lass_ i Brand Mette Lasdatter Møb{...} Anne Hansdatter ibid. Hr. Peders {Christensen Mulvad} hustru {Klara Berntsdatter Rosenmeier} i Ringgi{...}.ANNO 1693 d 19 Februarij . lef et Barns Daab Confirmerit , som var hiemmedøbt, kaldet Hilleborg Levin. Faderen Hr. Søren Michelsøn Hærup. Moderen Dorethe Sørensdaatter. Fadderne . Mette Larsdaatter i Møbjerg bar barnet Jens Lassøn i Lild-Brand . Clara {Berntsdatter Rosenmeier} Hr. Peders {Christensen Mulvad} i Ringifue, Anne Hansdaatter i Møbjerg.
NOTITS: Gift 1. 1713 med af Møbjerg i Sønder Omme Hans Christian Lindvig. Gift 2. 1716 med Mads Helt. †1734 Veerst
20811693.03.05Mette Pedersdatter Omvraa Peder Andersen Inger Andersdatter d 5 Martij blef Peder Andersøns barn i Omvraa, døbt , kaldet Mette. Testes . Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens Niels Oles_ i Omvraa [Nis] {Andersen} Hallendbech. Jens Niels_ i Brand, Jahan Jensd. i Omvraa Margrete Lasd. ibid.Anno 16923 d 5 Martij . blef et Barn døbt, kaldet Mette. faderen Peder Andersøn i Omvraa . Moderen Jnger Andersdaatter. Fadderne . Dorethe Hr. Sørens bar Barnet . Niels Olufsøn i Omvraa . Nis Andersøn i Hallendbech . Jens Nielsøn i Brand. Johanne Jensdatt{..} Omvraa . Margrete Lasdaatter ibid .
20821693.03.25Anne Maria Nielsdatter Skovsende Niels Christensen Kirsten Pedersdatter d 25 Martij blef Niels Chrisensøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Anne Maria . Testes. Dorethe Hr. Sørens Peder Christensøn i Skof{...} Lauridtz Møller Christen Jeps_ i Brand An Pedersd. i SkofsE{..} Zitzel Andersd. i Øster{by}. Anno 1693 d 25 Martij blef et Barn døbt kaldet Anne Maria . Faderen Niels Christensøn i SkofsEnd. Moderen Kirsten Pedersdat{...}. Fadderne . Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens bar Barnet - Peder Christensøn i SkofsEnd. Laurids Møller. Christen Jepsen i Brand. Sidzel Andersdaatter i Østerby. Anne Pedersdaatter i SkofsEnd .
20831693.04.02Eske Jensen Omvraa Jens Jensen Johanne Jensdatter d 2 Aprils blef Jens Jensøns barn i Omvraa døbt, kaldet Eske. Testes. Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens Peder Oles_ i Omvraa Niels Oles_ ibid Peder Anders_ ibid. Elle Smids i bøvl Maren jensd. i kirche{..} Else Hvelplund. d 2 Aprils blef et Barn døbt , kaldet Eske. . Faderen Jens Jensøn i Omvraa . Moderen Johanne Jensdaatter. Fadderne . Dorethe Hr. Sørens bar Barnet. Peder Olufsøn i Omvraa . Niels Olufsøn ibid . Peder Andersøn ibid . El Smids i Bøvl . Maren Jensdaatter i Krickeby.
20841693.04.23Christen Christensen Skovsende Christen Poulsen Anne Nielsdatter d 23 Aprilis blef Christen Povelsøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Christen. Testes. Doreth Hr. Sørens Lauritz Niels_ Møller Peder Christens_ i SkofsEnd Peder Jacobsøn i Østerby {...}e Pedersdaatter ibid. d 23 Aprils blef et Barn døbt , kaldet Christen.. Faderen Christen Povelsøn i SkofsEnde , Moderen Anne Nielsdaatter. Fadderne Dorethe Hr. Sørens bar Barnet. Peder Christensøn i SkofsEnd lauridtz Møller . Peder Jacobsen i Østerby. Kirsten Pedersdaatter i SkofsEnd . Anne Pedersdaatter ibid .
Begravelse nr. 6054
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
20851693.05.07Anders Thomasen Bøvl Thomas Nielsen Anne Pedersdatter {..} 7 Maij blef et u[..]te barn døbt v{..} [.]afn Anders . Moderen {.}nne Pedersd. af bø{..} faderen Thomas N{...}n af Ølgod Sogn . Testes. {.... ...} i bøvl {...} ibid. Tøger {...} Smidstrup i {..} {.......} ibid {....}jacobsd. i Øst{...}
NOTITS: Dele ikke læselige på AO (Arkivalier Online). Navne fra Jens Erik Starups udskrift.
20861693.07.02Maren Filskov   {.....} et u{.. ....} døbt , kal{...} {Maren} Moderen. Testes . Anne Olesdatter i fils{..} {....} Hans_ ibid. {..}ns Eskes_ ibid Edel Steffensdatter Karen Jacobsd. i Øster{..}.
NOTITS: Dele ikke læselige på AO (Arkivalier Online). Hverken moderens eller faderens navn nævnt.
20871693.08.20Maren Pedersdatter Omvraa Peder Olufsen Margrethe Larsdatter {... ... ...}der Olufsøn Omvraa døbt kaldet Maren . Testes . Dorethe Hr. Sørens Jens Fruergaard Hans Eskes_ i Filsko{..} Jens Olufs_ i Brand Jahan Jensd. i O{....} Anne Nielskone {....} d 20 Augusti blef et Barns Daab Confirkerit , som var heimmedøbt , kaldet Maren . Faderen Peder Olufsøn i Omvraa . Moderen Margrete Lasdaatter . Fadderne . Dorethe Hr. Sørens bar Barnet . Jens Lassøn i Fruergaard . Hans Eskesøn i Filskof . Jens Olufsøn i Brand . Johanne Jensdaatter i Omvraa . Anne Christensdaatter ibid.
20881693.08.27Maren Nielsdatter Filskov Niels Michelsen ? Niels Michelsens kone d 27 Augu{..} Niels {.....} i Filskof {....} Maren. Testes. {.....} ufsøn i Filsko{..} {... ....} ibid. Peder jacobs_ i Østerbyd 27 Augusti blef Niels Michels_ barn J Fileshou døbt , og kaldet Maren. Barnet bar Dorethe Hr. Sørens. Fadere var [tilstede] Oluff Jacobs_, Christ_ Olufs_ Christ_ Peires_ hustru i Filleshou , og Morurids Jespers_ datter
NOTITS: Anden skrift i degnens krikebog, derfor ingen moder angivet med navn.
20891693.09.11Dødfød Østerby Christen Christensen Midtgaard Sidsel Andersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen uden dato mellem 13. august og 25. september: ' Christen Midtgaards barn dødfødt.'}
Begravelse nr. 6057
NOTITS: Dato arbitrær midt imellem 13. aug. og 25. sept.
20901693.09.17Marie Skovsende ? Soldat ? Poulsdatter d 17 Sept blef en Soldatter barn døbt som var Chris_ Krogs Søsters og blef kaldit Marie , barnit bar Christ_ {Nielsen} krogs hustru {Maren Mouridsdatter} fad Peder Jacobs_, Christ Peires_, Jens {Christensen} Krog , Anne Hansdaatter i Filleskou og Christ Povels_ daatter i Shousende.
Begravelse nr. 6058
NOTITS: Begravet 1 uge gammel.
20911693.10.15Anders Sørensen Baggesgaard Søren Michelsen Kirsten Nielsdatter {.........} Søren {Michelsen} Bagisgaard barn døbt , kaldet Anders. Testes . Dorethe Hr. Sørens bar Barnet. Niels bagisgaard, Niels Christens_ i shof{....} Gregers Matzen ibid Sophi Hansdaatt{..} Karen bagisgaard. d 15 octobr 1693 blef Søren Baggisgard barn døbt , og kaldet Anders., faddere Dorethe Hr. Sørens bar dit. Peder Jacobs_ Peder Niels_ Karen baggisgrd , Mette og Anna Pedersdaatter.
NOTITS: Præsten og degnen er enige om at Dorethe bærer og at Karen Baggesgaard var fadder. Men de restlige faddere er de vildt uenige om, der er noget galt her.
20921693.11.01Inger Pedersdatter Skovsende Peder Christensen ? Peder Christensens kone d 1 Novembr blev Peder Christensens barn i SkofsEnd døbt kaldet Jnger. Testes - Dorethe Hr. Sørens, Las Rasmus_ gregers Matz_ Edel Staphansd. Kirsten Pedersdaatter. d 1 Nov: Dies A: H: {Alle Helgener} var Peder Chrisens_ barn Skousende til daaben blev kaldit Jnger , D[en] [st] bar barnit Dorethe Sørensdaatter Faddere Las Rasmus_, Gregers Madsøn, Edel Vever og Kirsten Pedersdaatter.
20931694.01.14Maren Christensdatter Filskov Christen Olufsen Anne Olufsdatter d 14 januarij blef Christn Olufsøns og Anne Olufsd. barn af Filsko døbt, kaldet Maren Testes Dorethe Hr. Sørens Christen Peders_ i Filshov Peder Jacobsen Østerby Christen Eshels_ ibid An Hansdaatter ibid.1694 d 14 Janv : blef Christen Olufs_ i Filleskou hans daatter døbt og kaldit Maren , Dorethe Hr. Sørens holt den til daaben, fadder Christ Peders , Peder Jacobs_ . Mette Tomasdaatter, anne Hansdaatter i Filleshou.
20941694.02.25Eskild Christensen Østerby Christen Eskildsen Maren Christensdatter d 25 Febr: blef Christen Eshelsøns og Maren Christensdaatters Børn af Østerby døbte kaldede. Eskel, Christen. Testes Dorethe Hr. Sørens El Mortensd. i Brand Christen Clemens Østerby Anders Sørens_ ibid Hans Eshilds_ Hinnomb Hans Eskes_ filsko Christen Olufs_ ibid Clemed Anders_ Gunder Pedersd. Østerby, Mette Andersd. ibid Lisbet Hansd. ibid.d 25 feb blef 2de børn døbte som faderen var Christen Eshils_ og Moderen Maren Christdaatter, og blef den ene kaldet Christen , den anden Eshill . Fadderne Hans Eshils_, Jens Michels_ , Clemed anders_ . Elisabeth hansdaatter, Sophia pedersd: Kirsten pedersdaatter i filshou, [al] som bar børnene Dorethe Hr. Sørrens, Ellen Morthensdaatter.
NOTITS: Tvilling. Præsten og degnen er noget uenige om faddere, degnen har en del mere end præsten.
20951694.02.25Christen Christensen Østerby Christen Eskildsen Maren Christensdatter d 25 Febr: blef Christen Eshelsøns og Maren Christensdaatters Børn af Østerby døbte kaldede. Eskel, Christen. Testes Dorethe Hr. Sørens El Mortensd. i Brand Christen Clemens Østerby Anders Sørens_ ibid Hans Eshilds_ Hinnomb Hans Eskes_ filsko Christen Olufs_ ibid Clemed Anders_ Gunder Pedersd. Østerby, Mette Andersd. ibid Lisbet Hansd. ibid. d 25 feb blef 2de børn døbte som faderen var Christen Eshils_ og Moderen Maren Christdaatter, og blef den ene kaldet Christen , den anden Eshill . Fadderne Hans Eshils_, Jens Michels_ , Clemed anders_ . Elisabeth hansdaatter, Sophia pedersd: Kirsten pedersdaatter i filshou, [al] som bar børnene Dorethe Hr. Sørrens, Elle Morthensdaatter.
Begravelse nr. 6065
NOTITS: Tvilling. Begravet circa to uger gammel. Præsten og degnen er noget uenige om faddere, degnen har en del mere end præsten.
20961694.02.28Jesper Christensen Simmelshus Christen Sørensen Anne Sørensdatter d 28 Februarij blef Christen Sørensøns og Anne Sørensdaatters barn af Simmelshuus døbt, kaldet Jesper . Dorethe Hr. Sørens Niels Pedersøn Kircheby Christen {Nielsen} Krog Jens {Christensen} Krog. Mette Vefster Kirsten Pedersd. SkofsEnd Karen Simmels.d 28 feb blef Christen Sørens_ barn døbt og kaldet Jesper Bærer Dorethe Hr. Sørrens Povl Jens_, Jens Krog, Niels Peders_ Karen Simmels etc: -.
Begravelse nr. 6141
NOTITS: Begravet 1700 fire år gammel.
20971694.04.10Peder Nielsen Skovsende Niels Christensen Kirsten Pedersdatter Tredie Paaskedag {10. april} blef Niels Christensøns barn i SkofsEnde døbt kaldet Peder . Testes. Dorethe Hr. Sørens Lauritz {Nielsen} Møller. Anders Jens_ i SkofsEnd Peder Christens_ ibid Jens {Christensen} Krog . Anne Jespersdaatter Edel Steffansdaatter.Dom 3 Paschates. blef it barn døbt kaldit Peder . faderen Niels Christens_ og Moderen Kirsten Pedersdatter i shousende. Dorethe Hr. Sørens bar det. Laurids {Nielsen} Møller Jens {Christensen} Krog . Karin Jørgensdaatter etc .
NOTITS: Præsten har 3. påskedag som er 10. april, degnen 3 søndag efter påske, som er 29. april.
20981694.05.06Eske Hansen Filskov Hans Eskesen Anne Mouridsdatter Dominica 4 post Pasch{..} {6. maj} blef Hans Eskesøns barn i Filsko døbt kaldet Eske . Testes . Dorethe Hr. Sørens Oluf Olufs_ i Filsho Christen Oles_ ibid Christen Eshels_ i Østerby Kirsten Pedersd. i Filsh{..} Anne Hansdaatter ibid.Dom 4 Eft Pasch: blef it barn døbt kaldit Eschil , faderen Hans Eschilds_ i Filleshou. Faddere Dorethe Hr Sø[...] bar det, Oluf Niels_ , Niels Michels_ , Christ_ peders_ hustru og Mourids Jespers_ daatter {med navn} Else Mouridsdaatter.
NOTITS: Forskellen i fadderne mellem præsten og degnen er meget stor, men navnene passer til stederne. Dog er degnen her en anden person, for han kender ikke stednavnene i Sønder Omme og skriver sjællandskt "it" og Filleskov for Filskov.
20991694.05.13Peder Christensen Hallundbæk Christen Pedersen Kirsten Jepsdatter Dominica 5 post Pasch {13. maj} blef Christen Pedersøns barn i Hallendbech døbt , kaldet Peder . Testes. Elle Mortensd. i Brand Peder Bertels_ i Hallend{...} Peder Oles_ i Omvraa Miichel {Christensen} ibid . Jahan Pedersd. hallend{...} Jnger Laursd. i Omvraa.Dominica 5 post Pasch: blef Christen Pedersøns barn i Hallubech døbt , kaldet Peder . Fadderne Elle Mortensd. i brand, Peder Oles_ i Omvraa . Peder bertels_ i hallenbech, Michel Christens_ i Omvraa . Jahan Pedersd. i Hallendbech . Jnger Lauridtzdaatter i Omvraa.
NOTITS: Den gamle degn er tilbage, navnene passer med præstens.
21001694.05.13Maren Jensdatter Kirkeby Jens Pedersen den Yngre Anne Christensdatter Eodem Die {Dominica 5 post Pasch 13. maj} blef Jens Pedersøn den yngris i Kircheby døbt , kaldet Maren Testes, Dorethe Hr. Søre{..} Peder Niels_ i kircheby Eldst Jens {Pedersen den Ældre} ibid . Gregers Matzøn i SkofsE{..} Sophie Pedersd. i brand Karen kircheby.Eodem Die Jens Pedersøns den yngris barn i kircheby døbt kaldet Maren . fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Eldst Jens i Kircheby Peder kircheby . Sophie Pedersdaatter Karen kircheby . Christen Niels_ i Bøvl.
21011694.05.20Karen Pedersdatter Bøvl Peder Jensen Abelone Nielsdatter Dominica 6 post Pasch. {20. maj} blef Peder Jensens barn i Bøvl døbt kaldet Karen . Fadderne Dorethe Hr. Sørens Christen Nielsøn i bøvl, Peder Nielsøn i Østerby. J[aen] [.t] . Maren Nielsdaatter i Præstg .
NOTITS: Glemt i præstens kirkebog.
21021694.05.27Niels Pedersen Hallundbæk Peder Gregersen ? Peder Gregersens 2. kone Pintzedag {27. maj} blef Peder Gregersøns barn i Hallendbech døbt, kaldet Niels. Testes. Dorethe Hr. Sørens Peder Niels_ i Østerby Lauritz {Nielsen} Møller Oluf Peders_ i Hallendbech Maren Nielsd. i Præstg.Pindtzedag blef Peder Gregersøns barn i Hallendbech døbt, kaldet Niels. . Fadderne . Dorethe Hr. Søerns . Nis Hallendbech . Lauritz {Nielsen} Møller Oluf {Pedersen} Hallenbech . Jahanne Pedersd. ibid .
21031694.06.24Johanne Nielsdatter Bøvl Niels Torbensen Inger Nielsdatter S.. Hans Dag {24. junij}. blef Niels Terbensens barn i Bøvl døbt kaldet Jahanne Testes. Dorethe Hr. Sørens Las Rasmuss_ i bøvl Jens {Christensen} Krog, Povl i præstg, Gunder Olesd. i bøvl Jnger Christens ibid.S. Hans Dab blef Nies Terbensøns barn i Bøvl døbt , kaldet Jahanne . Fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Las Rasmusøn i bøvl. Jens {Christensen} Krog. Povel i Præsgaard . Gunder Olesdaatter i Bøvl, Jnger Jensdaatter ibid.
21041694.07.08Jakob Jensen Kirkeby Jens Pedersen den Ældre Maren Jensdatter Dominica 5 post Trini{.} blef Jens Pedersøns den Eldris barn i kircheby døbt kaldet Jacob . Testes. Jahan Jensd. i Omvraa . Las Rasmus_ i bøvl . Ung Jens i kircheby Niels Hvelplund . Else Hvelplund.Dominica 5 post Trinit . blef Jens Pedersøn den Eldris Barn i kircheby døbt , kaldet Jacob . fadderne . Jahanne Jensdaater i Omvraa . Las Rasmuss_ i bøvl . Ung Jens {Pedersen den Yngre} i kircheby . Niels {Jensen} Hvelplund . Else Hvelplund .
21051694.07.08Jens Nielsen Omvraa Niels Olufsen Anne Christensdatter Eodem Die {Dominica 5 post Trinit} blef Niels Olesøns barn i Omvraa døbt kaldet Jens. Testes Margrete Lasd. i Omv{..} Oluf Jeps_ ibid. Peder Oles_ ibid. Jnger Lauritsdaatter ibid . Gunder Olesd. i bøvl. Eodem Die blef Neils Olesøns Barn i Omvraa døbt, kaldet Jens. . fadderne . Margrete Lasdaatter i Omvraa. Oluf Jepsøn ibid . Peder Oles_ ibid . Jnger Lauridtzdaatter ibid . Gunder Olesdaatter i bøvl .
NOTITS: De seneste dåb har nøjagtig den samme tekst i præstens som i degnens kirkebog. Direkte afskrift fra den ene til den anden. Dette er den senere Jens Nielsen Skærlund den Yngre af Skærlund og Brandholm i Brande sogn.
21061694.08.26Peder Pedersen Omvraa Peder Andersen Inger Andersdatter Dominica 12 post Trin blef Sl. {Salig} Peder Andersøns barn af Omvraa døbt kaldet Peder . Testes . Sitzel Andersdaatter i Ørbech {Hoven sogn} Niels Olufs_ - Clemed Anders_ Christen Ibs_ . Jahan Jensd. i Omvraa Jnger Lauritzd. ibid.Dominica 12 post Trinit . blef Sl. Peder Andersøns Barn i Omvraa døbt , kaldet Peder . Moderen Jnger Andersdaatter . Fadderne Sitzel Andersdaatter i Ørbech bar barnet . Niels Olesøn i Omvraa Clemed Anders_. Chriten Jbs_ i Østerby. Jahanne Jensdaatter i Omvraa Jnger Lauritzdaatter ibid .
NOTITS: Faderen blev begravet den 14. januar 1694.
LINK: Faderen Peder Andersens begravelse.
21071694.09.21Anna Dorethea Sørensdatter Hærup Kirkeby Søren Michelsen Hærup Dorothe Hedvig Sørensdatter Fredagen d 21 Sep blef Hr. Sørens {Michelsen Hærup} barns daab Confirmerit barnet kaldet Anna Dorethea fadderne . Maren Michelsdaatter af Viborg. Maren Lauritzd. paa Jule{....} Morten Christens_ i Viborg Peiter skolemester paa Lindberg. Clara {Bennetsdatter Rosenmeier} i Ringgifue.Freddagen d 21 Septembr . blef Hr. Søren Michelsøns barns Daab Confirmerit , Barnet kaldet Anna Dorethea, fadderne. Maren Hærup bar barnit . Morten Christns_ Simon Peders_ [erslof] Peitersdaatter, Eld Mortensdaatter , Maren Lauridsda{...} Fød d 24 Aug [ibg] 4. Om aftenen ved 7 Slet .
Begravelse nr. 6074
NOTITS: Begravet et år gammel. Faderen er sognpræsten i Sønder Omme og Hoven sogne. Faderens far Michel Sørensen Hærup (skifte 1702 Viborg) var snedker i Viborg.
21081694.10.07Mads Christensen Skovsende Christen Nielsen Krog Maren Mouridsdatter d 18 post Tinrit blef Christen Nielsøns barn af SkofsEnd døbt kaldet Matz . Fadderne Dorethe Hr. Sørens Peder Niels_ i SkofsEnd Jens {Christensen} Krog ibid Niels Peders_ i kircheby junior Edel Staphensd . Apelon Hiulund Sophie Pedersdaatter.Dominica 18 post Trinit - blef Christen Nielsøns {Krogs} Barn af SkofsEnde døbt , kaldet Madtz . Fadderne . Dorethe Hr Sørens bar Barnet. Peder Nielsøn i SkofsEnde . Jens {Christensen} Krog ibid. Niels Peders_ junior i ki{....}by. Edel Staphensdaatter . Apolone Hiulund . Sophi Pedersdaatter i Brand.
Begravelse nr. 6067
NOTITS: Begravet circa to uber gammel. Faderen kaldes her Christen Nielsen i begravelsen Christen Krog: altså Christen NIelsen Krog. Abelone Christensdatter gifter sig først i okt 1696 med Jens Hiulund. Hvem er denne Abelone Hiulund?
21091694.12.16Anders Christensen Skovsende Christen Poulsen Anne Nielsdatter d 3 Advent blef Christen Povelsøns barn i SkofsEnd døbt kaldet Anders Testes Maren Lauritzd. paa Julingsholm , Anders Jens_ i SkofsEnd . Christen {Nielsen} Krog . Peder Christens_ . Maren Christensd. ibid. og Anne Pedersd: ibid.Dominia 3 Advent , blef Christen Povelsøns barn i SkofsEnd døbt kaldet Anders . Fadderne . Maren Lauritzdaatter paa Julins{....} Anders Jensøn i SkofsEnd . Christen {Nielsen} Krog . Peder Christens_ ibid . Anne Peder{.....} Maren Christensdaatter ibid .
21101694.12.30Maren Christensdatter Filskov Christen Pedersen Kirsten Christenskone Dominica post Nata{..} {30. dec.} blef Christen Pedersøns barn i Filsho døbt kaldet Maren . Testes Dorethe Hr. Sørrens Hans Eshes_ i Filsho Matthis Hans_ ibid Oluf Olus_ ibid Kirsten Nielskoen ib{..} Maren gydesdaatter.Dominca post Nativit: blef Christen Pedersøns barn i Filsko døbt , kaldet Maren . fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Hans Eshesøn i Filsho . Matthis Hans_ ibid . Oluf Olufs_ ibid. Kirsten Nielskoen ibid . Maren gydesdaatter i Østerby .
21111695.01.06Maren Christensdatter Østerby Christen Christensen Sidsel Andersdatter Dominica 1 post Epiph. {6. jan} blef Christen Christensøn{.} barn i Østerby døbt , kaldet Maren Testes Gunder Pedersd. i Øster{..] Peder Christens_ i SkofsEnd Niels Christens_ ibid . Botilda Hansd. i Østerb{.} Maren Anderskoen ibid.ANNO 1695 Dominica 1 post Epiphan. {6. jan} blef Christen Chrisernsøns barn i Østerby døbt , kaldet Maren . Fadderne Gunder Pedersdaatter i Østerby. Peder Christensøn i SkofsEnd , Niels Christensøn ibid , Botilda Hansdaatter . Maren Anderskoen i Østerby .
21121695.02.13Oluf Olufsen Filskov Oluf Olufsen Maren Jepsdatter d 13 Februarij. Onsdag . blef Oluf Olufsøns barn i Filsko døbt, kaldet Oluf Testes Dorethe Hr. Sørens Christen Pedersøn i Filsko Hans Eskesøn og Christen Olesøn ibid . Clemmed Anders_ An Hansdaatter i Filsho Else Moritzdaatter ibid.Onsdagen d 13 Februarij. blef Oluf Olufsøns barn i filksof døbt, kaldet Oluf . fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Christen Peders_ i Filshof Hans Eskes_ og Christen Oles_ ibid. Clemend Anders_ . Anne Hansdatter og Else Moritzdaatter i Filshof .
21131695.03.03Anne Jensdatter Lillebrande Jens Larsen den Yngre Karen Pedersdatter d 3 Martij blef Jens Lassøn d yngris barn i Brande døbt kaldet Anna Testes Margrete Lasd. i Omvraa Jens Lass_ d Eldre i Brande Jens {Jensen} Ronnomb {Skarrild} Peder Olufs_ i Omvraa Anne {Christensdatter} Nielskoen ibid Jahan {Jensdatter} Jenskoen ibid. Dend 3. Martij blef Jens Lassøn d yngris barn i Brande døbt , kaldet Anna . Fadderne. Margrete Lasdaatter i Omvraa Jens Lass_ d Eldre i Brand . Jens Ronnomb. Peder Oles_ i Omvraa, Anne Nielskoene , og Johanne Jenskoene ibid .
LINK: Jens Jensen i Ronnum i Skarrild sogn.
21141695.03.06Jens Larsen Bøvl Lars Pedersen Maren Nielsdatter d 6 Martij . Onsdagen blef Las Pedersøns barn i Bøvl døbt , kaldet Jens . Testes Dorethe Hr. Sørens Hans {Lauridsen} Smid i Bøvl . Tøger Lassøn ibid . Søren Nielsen ibid Jnger Chrisstens ibid . Maren Chrsintesd. i Præstg{..}Onsdagen d 6 Martij blef Las Pedersøns barn i Bøvl, døbt kaldet Jens . Fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Hans Smid i bøvl Tøger Lass_ og Søren Niels ibid . Jnger Christens ibid, og Maren Christensdaatter af Præstgaard.
21151695.04.14Gregers Pedersen Hallundbæk Peder Gregersen ? Peder Gregersens 2. kone d 14 Aprilis blef Peder gregersøns barn af Hallenbech døbt kaldet Gregers Testes . Dorethe Hr. Sørens Nis Anders_ Hallendb. Oluf Pedersøn ibid Clemed Anders_ Kirsten Jepsdaatter Valdborg Jensdaatter. Dend 14 Aprilis blef Peder gregersøns barn af Hallenbech døbt kaldet Gregers . Fadderne Dorethe Hr. Sørens . Nis {Andersen} Hallendbech Oluf Pedersøn ibid . Clemn Anders_ Kirsten Jepsdaatter og Valdborg Jensdaatter i Hallendbech .
21161695.04.28Peder Nielsen Skovsende Niels Christensen Kirsten Pedersdatter d 28 Aprilis blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt kaldet Peder . Testes . Maren Lauritzd. paa Julingsholm . Lauritz {Nielsen} Møller. Peder Niels_ kircheby , Christen {Christensen} Østerby i Mitgaard . Maren Mouritzdaatter Zitzel Christophersd.Dend 28 Aprilis blef Niels Christensøns barn i SkofsEnde døbt, kaldet Peder . Fadderne . Maren Lauritzdaatter paa Jullingsholm . Lauritz Møller . Peder Niels_ kircheby. Christen Christens_ i Østerby. Maren Mouritzdaatter. Zitzel Christophersd.
Begravelse nr. 6072
NOTITS: Begravet to måneder gammel.
21171695.04.28Anne Mathiasdatter Filskov Mathias Hansen Anne Hansdatter Eodem Die {d 28 Aprilis} blef Matthis Hansøns barn i Filsko døbt , kaldet Anne Testes . Dorethe Hr. Sørens Jens Hans_ Ørbech {Hoven sogn} kield Silcheborg {Grene sogn?} . Kirsten Christensdatter Fils{...} Kirsten Nielskoen ibid.Samme Dag blef Matthis Hansøns barn af Filsko døbt kaldet Anne . Fadderne Dorethe Hr. Sørens . Jens Hansøn Ørbech . Kield Silcheborg . Kirsten Christensdaatter og Kirsten Jørgensdaatter i Filsko.
21181695.10.20Johanne Christensdatter Bøvl Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Anno 1695 20 Octobris blef Christen Pedersens barn i Bøvl døbt, kaldet Jahanne Testes . Elle Mortensd. i brand Lauritz Hansøn Smid Jens Niels_ af Brand. Jahan Hvelplund Else hvelplund Sophie Pedersdaatter i Brand.Dend 20 Octobr . blef Christen Pedersøns Barn i Bøvl døbt kaldet Johanne . Fadderne. Elle Mortensdaatter i Brand, Lauridtz Hansøn Smid . Jens Michel_ af Brand . Jahan Hielplund . Else Hvelplund . Sophie Pedersdaatter i Brand .
21191695.11.07Dorte Tøgersdatter Bøvl Thøger Larsen Gunder Olufsdatter d 17 Novembr. blef Tøger Lassøns barn af Bøvl døbt kaldet Dorethe Testes. Dorethe Laskoen ibid Friderich Jens_ Broch {Sønder Felding} Las Rasmusøn Jens Peders_ Eldre . Maren Laskoen i bøvl. Else hvelplund .d 17 Novembr. blef Tøger Lassøns barn af Bøvl døbt , kaldet Dore{..} Fadderne . Dorethe Laskoen ibid . Friderich Jensen Broch . Las Rasmussen Jens pedersøn Eldre . Maren Laskone i bøvl. Else Hvelphlund .
21201696.01.06Henrik Gabriel Kirkeby Søren Michelsen Hærup Dorethe Hedvig Sørensdatter ANNO 1696 - d 6 januarij blef Hr. Søren Michelsens Barn Hiemme døbt, kaldet Henrich-Gabriel.
Begravelse nr. 6077
NOTITS: Begravet nogle dage gammel. Præsten i Sønder Ommes barn
21211696.01.12Maren Sørensdatter Baggesgaard Søren Michelsen Kirsten Nielsdatter Anno 1696 . d 12 januarij blef Søren Michelsøns ba{..} Nafnlig Maren, af Bagisgaard døbt -. Testes El Mortensd . i brand Lauritz {Nielsen} Møller. Peder Nielsøn SkofsE{...} Niels bagisbaard Sophi Pedersdaatt{..} Karen Kircheby . d 12 januarij blef Søren Bagisgaards barn døbt kaldt Maren, - fadderene . Elle Mortensdaatter i Brand . Lauritz Niels_ Møller - Peder Nielsøn SkofsEnd. Niels Bagisgaard - Sohie Pedersd Karen Kircheby -
21221696.02.23Jens Pedersen Østerby Peder Nielsen Elisabeth Hansdatter d 23 Februarij blef Peder Nielsøns barn i Østerby døbt , kaldet Jens. Testes Sitzel Pedersdaatter Jens Anders_ ibid Christen Eshelsøn Peder Niels_ Kircheby Niels Peders_ ibid. Mette Andersdaatter Sitzel Andersda{....} D 23 Februarij blef Peder Nielsøns Barn i Østerby døbt, kaldet Jens. . Fadderne . Sitzel Pedersdaatter . Jens Andersen Østerby - Christen Eskils_ . Peder Niels_ Kircheby . Sitzel Andersdattter Østerby . Mette Andersdatter ibid .
21231696.03.01Dorte Christensdatter Skovsende Christen Nielsen Krog Maren Mouridsdatter d 1 Martij blef Christen {Nielsen} Krogis Barn i SkofsEnde døbt, kaldet Dorethe Testes Maren Lauritzsd p Julings Møller Anders Sørens{..} Østerby. Peder bagis Christen Ibs_ . Else Kir{...}.d 1 Martij blef Christen {Nielsen} Krogis Barn i SkofsEnd døbt, kaldet Dorethe Fadderne - Maren Lauritzdaatter paa Jullingsholm. Lauritz {Nielsen} Møller Anders Sørens_ Østerby . Christen Ibs_ ibid: Else Kircheby. An Nielsd: Skofse{..}.
Begravelse nr. 6093
NOTITS: Begravet 20 måneder gammel.
21241696.03.22Mette Nielsdatter Filskov Niels Michelsen Inger Lauridsdatter d 22 Martij blef Niels Michelsøns barn i Filsko døbt kaldet Mette . Testes Kirsten Christens i Fils{...} Oluf Olufs_ ibid. Christen Moritzøn Jens Ostersøn Anne Olesdaatter Anne Hansdaatter.d 22 Martih blef Niels Michelsøns Barn i Filskof døbt, kaldet Mette Fadderne . Kirsten Christens i Filskof . Oluf Olufsøn ibid . Christen Mouritzøn . Jens Osters_ . Anne Olesdaatter og An Hansdaatter ibid .
Begravelse nr. 6081
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.
21251696.03.29Niels Pedersen Bøvl Peder Jensen Abelone Nielsdatter d 29 Martih blef Ped{..} Jensøns barn i bøvl døbt , kaldet Niel{.} Testes . Jnger Christen{...} ibid . Niels Michels: ibi{.} Christen Niels_ ibid . Lauritz Hans_ . Maren Laskoen . Maren Niels{...}d 29 Martij blef Peder Jensøns barn i Bøvl døbt , kaldet Niels fadderne Jnger Christens ibid . Niels Michelsøn ibid . Christen Niels_ ibid Lauritz Hansøn ibid . Maren Las-koen . Maren Nielsdaatter ibid .
21261696.06.02Anders Nissen Hallundbæk Nis Andersen Johanne Pedersdatter {.} 2 junij blef Nis {.}ndersøns barn i Hallendbech døbt kaldet Anders . Testes Maren Mortensd. Mødb. Oluf Peders_ Hallendbech Christen Eshels_ . Peder gregers_ Kirsten Jepsd . Maren Hansd . Valdborg Jensd .d . 2 . junij blef Nis Andersøns barn i Hallendbech døbt, kaldet Anders Fadderne . Maren Mortensdaatter i Mødbierg . Oluf Pedersøn . Peder gregersøn i Hallendbech . Christen Eshels_ . Kirsten Jepsdaatter . Maren Hansdat{..}
21271696.06.21Niels Jensen Omvraa Jens Jensen Johanne Jensdatter d 21 Junij blef Jens {.}ensøns barn i Omvraa døbt, kaldet Niels . Testes . Dorethe {Sørensdatter} Hr. Sørens Jens Olufs: Urup . Peder Olufs: Omvraa Jens Lass_ d Ælder Inger andersd. Omv. Maren {Jensdatter} Hvelplund .d 21 junij blef Jens Jensøns barn i Omvraa døbt, kaldet Niels Fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Jens Oles_ Urup. Peder Olufs_ Omvraa Jens Lassøn den Ælder i Brand . Jnger Andersdaatter . Maren {Jensdatter} Hvelplund .
21281696.07.05Birgitte Nielsdatter Skovsende Niels Christensen Kirsten Pedersdatter d 5. julij blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt , kal{...} Birgete . Testes . Sitzel Olufsd. i Pobøl {Paabøl, Oddum sogn}. Jens Pobøl . Peder Christens_ SkofsEn{.} Peder Krog ibid . Karen Jacobsd. i Hov{..} Maren Moritzdaatter Zitzel Andersd . i Østerby.d 5 Julij blf Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt , kaldet Birgitte . fadderne . Sitzel Olufsdaatter i Pobøl . Jens Pedersen Pobøl . Peder Christensøn SkofsEnd . Peder Krog ibid . Karen Jacobsdatt{..} i Hovn . Maren Moritzdaatter .
21291696.07.19Laurids Johansen Hauch  Johannes Jørgensen Hauch Maren Lauridsdatter Borch d 19 Julij blef Johannes Jørgensøns barn paa Julingsho{..} døbt, kaldet Lauri{..} Testes . Mag . Lauritszis Hustru i Ribe bar barnet Hans Terchels_ i Skodsbø{.} {Oddum sogn} Bertel Lindvig {Borris sogn} Hans Anders_ Kast{...} {Skarrild sogn} Dorethe Hr. Sørens Johannes Moeder {Maren Knudsdatter}.d 19 Julin blef Johannes Jørgensøns barns Daab Confirmerit Barnet ved Nafn Lauritz . Fadderne - Mag: Lauritzis Hustru i Ribe bar barnet - Hans Terchelsøn i Skodsbøl {Oddum sogn} . Bertel Lindvig {Borris sogn}. Hans Andersøn Kastofft {Skarrild sogn}. Dorethe Hr. Sørens {præstens kone} Johannis Moder.
21301696.07.19Jens Andersen Baggesgaard Anders Pedersen Baggesgaard ? Anders Pedersen Baggesgaards 1. kone Eodem Die {d 19 Julij} blef Anders {Pedersen} Bagisgaards {.}arn døbt, kaldet Jens . Testes . Birgette Urup bar Barnet . Povel urup . Jørgen Urup Peder Niels_ SkofsEnd Kirsten Bagesgrd . Jahan Nielsd. i Skofs{...}Eodem Die blef Anders Bagisgaars Barn døbt, kaldet Jens Fadderne . Birgete Urup bar barnet . Povel urup . Jørgen Urup. Peder Nielsøn SkofsEnd . kirsten bagisgaard . Jahan Nielsd. i Skofsend.
21311696.08.19Johanne Mathiasdatter Filskov Mathias Hansen Anne Hansdatter Onsdagen d 19 Aug{....} blef Matthis Hansøns barn i Filsko døbt , kaldet Johanne Testes . Anne Hans koen Ørb. Jens Hans_ og Christen Hans_ ibid Christen Peders_ Filsho. {...}e Moritzdaatter. {..}e Olesd. ibid :Onsdagen d 19 Augusti blef Matthis Hansøns barn i Filsko døbt , kaldet Johanne . Fadderne Anne Hanskoen Ørbech {Hoven sogn} Jens Hansøn og Christen Hansøn ibid - Christen Pedersøn Filskou Anne Moritzdaatter og Anne Olufsdaatter ibid .
21321696.08.23Kirsten Christensdatter Hallundbæk Christen Olufsen ? Christen Olufsens kone d 23 Augusti blef Christen Olesøns barn i Hallendbech , døbt kaldet Kirsten M{ari} Testes Maren Mortensdatter Mød{...} Nis {Andersen} Hallundbech . Jacob i Præstgaard Anders Anders_ i Mødb{...} Kirsten Jepsd. Hallend{...} Jnger Andersd. Omv{...}d 23 Augusti blef Christen Olufsøns barn i Hallendbech døbt kaldet Kirsten Mari . Fadderne Maren Mortensdaatter i Mødbierg Nis Hallendbech - Jacob i præstgdr - Anders Andersøn i Mødbierg Kirsten Japsdatter i hallendbech . Jnger Andersdaatter i Omvraa.
21331696.08.30Peder Jensen Stakroge Jens Hiulund Kirsten Pedersdatter d 30 Aug blef Je{..} Huilunds barn i Stakrog døbt, kaldet Peder . Testes. Dorethe {Sørensdatter} Hr. Sørens Christen {Nielsen} Krog Peder Mogens_ Povel i Præstg . Kirsten Pedersd. og An Pedersd. i Skofsende .d 30 Augusti blef Jens Hiulunds Barn i Stakrog døbt , kaldet Peder . Fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Christen Krog Peder Mogens_ . Povel i Præstgd . Kirsten Pedersdaatter og Anne Pedersdaatter i SkofsEnd .
Begravelse nr. 6084
NOTITS: Moderen døde i barselsseng.
21341696.11.29Maren Jensdatter Østerby Jens Andersen Gunder Pedersdatter d 29 November . blef {.}ens Andersøns barn {.} Østerby døbt , kaldet Maren . Testes . dorethe Hr. Sørens. gammel Jens Peder Niels_ Østerby. Ib {..}ristens_ ibid . Sitzel Andersd . Maren gydesdd 29 Nobembr . blef Jens Andersøns barn i Østerby døbt kaldet Maren . fadderne . Dorethe Hr. Sørens Jens Peders_ den Ælder . Peder Niels_ og Jb Christensøn i Østerby . Sitzel Andersdaatter og Maren Gydesdaatter ibid .
21351696.12.06Jens Jensen Kirkeby Jens Pedersen den Ældre Maren Jensdatter d 6 Decembr . blef Jens Pedersøns den Ældris barn i Kirch{..} døbt kaldet Jens . Testes. Dorethe Hr. Sørens Las Rasmus_ og Tøger Lass_ i Bøvl . Jens Anders_ i Østerby An Christend. i Kircheby Kirsten {Jensdatter} Hvelplund .d 6 Decembr . blef Jens Pedersøn d Ældris Barn i kircheby døbt , kaldet Jens . Fadderne , Dorethe Hr. Sørens . Las Rasmusøn og Tøger Lass_ i Bøøvl . Jens Anders_ i Østerby , An Christensdaatter i kircheby . Kirsten {Jensdatter} Hvelplund ,
21361697.02.28Jens Christensen Simmelshus Christen Sørensen Simmels Anne Sørensdatter ANNO 1697 d 28 Februarij som var d 2 Søndag i fa{...} blef Christen Simmel{..} barn døbt, kaldet Jens . Testes Dorethe Hr. Sørens Lauriz {Nielsen} Møller . Ung Jens {Pedersen} Kircheby Christen {Nielsen} Krog . Kirs{...} bagisgrd . Maren Hve{....}ANNO 1697 d 28 Februarij blef Christen {Sørensen} Simmels Barn døbt, kaldet Jens . Fadderne . Dorethe Hr. Sørens bar barnet Lauritz Møller . Jens Peders_ d ynger i Kircheby . Christen Krog . Kirsten Bagisgaard . Maren {Jensdatter} Hvelplund.
21371697.05.09Maren Sørensdatter Bøvl Søren Jensen Maren Nielsdatter 9 Maij blef Søren {..}nsøns barn i bøvl døbt kaldet Maren Testes . gunder Olesdatter Peder Fisho i skofsEnd Tøger Lass_ i bøvl Las Peders_ . Jnger {Jensdatter} Kremmers . Maren Pedersd. {.}bid.d 9 Maij . blef Søren Jensøns barn i Bøvl døbt . kaldet Maren Fadderne . Gunder Olesdaatter i Bøvl Peder filsko i Skofs Ende . Tøger Lass: Las Peders_ . Maren Pedersdaatter ibid. og Jnger Kremmers .
Begravelse nr. 6089
NOTITS: Begravet 2c uger gammel.
21381697.06.06Christen Jensen Kirkeby Jens Pedersen den Yngre Anne Christensdatter d 6 junij blef Jens Pedersøn den yngris barn i Kircheby dø{..} kaldet Christen . Testes . Christen Biere{..} Hustru bar barnet Tøger Lass_ . Peder Niels_ i Kircheby Maren Hvelplund gunder Pedersd. Kirsten Andersd{....} Niels Niels_ i Kirche{..}.d 6 junij blef Jens Pedersøns d yngris Barn i Kircheby døbt kaldet Christen . Fadderne Christen Biergis Hustru i Felding Bierge bar Barnet . Tøger Lassøn i Bøvl . Peder Nielsøn i Kircheby Maren {Jensdatter} Hvelplund . Gunder Pedersdaatter . Neils Nielsøn i Kircheby.
Begravelse nr. 6122
NOTITS: Begravet to et halvt år gammel.
21391697.07.18Lars Pedersen Omvraa Peder Olufsen Margrethe Larsdatter d 18 Julij blef Ped{..} Olesøns barn i Omvraa døbt, kaldet Las . Testes Karen Østergaard i bra{...} Bertel Lauritzøn Lind{...} Peder Nielsøn i Ost{.} Las Rasmus_ i bøv{.} Jahanne Vraa Maren Mortensd. i Mødbierg.d 18 julij - blef Peder Olesøns Barn i Omvraa døbt, kaldet Las . Fadderne . Karen Østergaard i Brand . Bertel Lauritzøn Lindvig . Peder Nielsøn i Ost . Las Rasmusøn i Bøvl Jahan Jensdaatter i Omvraa . Maren Mortensdaatter i Mødbierg.
21401697.09.05Mourids Hansen Filskov Hans Eskesen Anne Mouridsdatter d 5 Septembr. blef {..}ns Eshesøns barn i Filsho døbt kaldet Moridtz . Testes Jngeborg Friis Hr. Sørens bar barnet Peder Sommer i Langlund {Langelund, Ringive} Christen Olufs_ i Filshof Oluf Olufs_ ibid . An Hansdaatter ibid Kirsten Christens ibid.d 5 Septembr . blef Hans Eskesøns Barn i Filsko døbt kaldet Moridtz . Fadderne . Jngeborg Friis Hr. Sørens bar Barnet . Peder Sommer i Langlund . Christen Olesøn i Filskou Oluf Olufsøn i Filsko . Anne hansdaatter og Kirsten Christens ibid.
NOTITS: Moderens far hedder Mourids Jespersen og er lige død måneden før i Filskov.
21411697.09.12Jep Christensen Hallundbæk Christen Pedersen Kirsten Jepsdatter d 12 . Septembr. blef Christen Pedersøns barn i Hallendbech døbt , kaldet Jep . Testes. El Mortensd. brand . Jens Lass_ d {....} {.}luf Peders_ i Hallend{...} {.}ens Niels_ i brand Jahan {Pedersdatter} Niskoen . Sophi Pedersd. i brand.d 12 Septembr. blef Christen Pedersøns barn i Hallendbech døbt, kaldet Jep . Fadderne . El Mortensdaatter i Brand Jens Lassøn den Ælder . Oluf Pedersøn i Hallenbech . Jens Niels_ i brand . Jahan Nis-koen . Sophie Pedersdaatter i brand .
21421697.09.19Abelone Nielsdatter Bøvl Niels Michelsen Inger Lauridsdatter d 19 Sept . blef Ni{...} Michelsøns barn i Bøvl døbt kaldet Apelone . Testes Jngeborg Hr. Sørens Anders Sørens_ Las Rasmus_ Jb Christens_ . gunder Olesd . Jnger {Andersdatter} i Om{....}.d 19 Septembr blef Niels Michelsøns barn i bøvl døbt, kaldet Apelone . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Anders Sørensøn Østerby Las Rasmus_ . Jb Christens_ . Gunder Olesdaatter i bøvl Jnger Andersdaatter i Omvraa .
Begravelse nr. 6091
NOTITS: Begravet ca. 2 uger gammel. Moderen døde i barselsseng.
21431697.09.21Oluf Pedersen Skovsende Peder Christensen ? Peder Christensens kone d 21 Sept. blef Peder Christensøns bran i SkofsEnd døbt, kaldet Ouf Testes . Jngeborg Hr Sørens. Lau{...} Møller Søren Jens{..} bøvl Sitzel Anders{.....} Østerby . Edel Staphaensdaatter. Kirsten Jensdaat{...} i Præstgaard .d 21 Septembr . blef Peder Christensøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Ouf. Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens Lauridz {Nielsen} Møller . Søren Jensøn i bøvl . Sitzel Andersdaatter Østerby Edel Staphensdaatter . Kirsten Jensdaatter i Præstgaard.
Begravelse nr. 6095
NOTITS: Begravet fire måneder gammel.
21441697.09.29Peder Nielsen Skovsende Niels Christensen Kirsten Pedersdatter 29 September blef {..}ls Christensøns barn i SkofsEnd døbt kaldet Peder . Testes Jngeborg Hr. Sørens {...}itz Møller Peder Christens_ i SkofsEnd Christen Christens_ Østerby Kirsten Jensd. an Peder{....}.d 29 Septembr. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt , kaldet Peder . Fadderne Lauritz {Nielsen} Møller . Peder Christensøn i SkofsEnd . Christen Christensøn i Østerby . Kirsten Jensdaatter i Præstgaard . An Pedersdaatter i Skofs End.
21451697.10.10Christen Christensen Østerby Christen Eskildsen Sidsel Andersdatter d 10 Octobr blef Christen Eshelsøns barn i Østerby døbt, kaldet Christen Testes. Jngeborg Hr Sør{...} Clemend Anders_ Pofvel i Præstgaard Peder Nielse_ Kircheby An Michelsd. i Præstg{...} gunder Pedersdaatter Zitsel Andersd. Østerby.d 10 Octobr . blef Christen Eskelsøns barn i Østerby døbt , kaldet Christen . Fadderne . jngeborg Hr. Sørens . Clemen Andersøn i Omvraa . Povel i Præstgaard. Peder Nielsøn i Kirkeby . Anne Michelsdaatter i Præsgaard . Gunder Pedersdaatter i Østerby . Zizel Andersdaatter ibid .
21461698.01.12Else Nielsdatter Omvraa Niels Olufsen Anne Christensdatter døbte. Vide Niels Olesøns barn i Omvraa Libro Hounensis d 12 januarij {præstens kirkebog i Hoven ikke overleveret.}Anno 1698. d 12 januarij blef Niels Olufsøns barn i Omvraa døbt kaldte. Else . Fadderne. Niels Olufsøns konis Søster {Karen Christensdatter} af Skierlund {Brande sogn} var Barnet. Jens Andersøn paa Kastofft {Nørre Karstoft, Skarrild}. Peder Olufsøn i Omvraa Niels Lassøn af Brand. karen Pedersdaatter ibid. Maren Mortensdaatter af Mødbierg .
Begravelse nr. 6119
NOTITS: Begravet knap to år gammel. Da Karen Christensdatter dør 1731 på Brandholm i Brande, arver søsteren Annes børn, hvoraf kun to sønner lever.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21471698.02.11Christen Christensen Filskov Christen Pedersen Kirsten Christenskone d 11 Febr . blef Sl. Christen Pedersøns barn af Filshof døbt kaldet Christen . Testes . Ingeborg {Friis} Hr. Sørens. Niels Michels_ Oluf Olufs_ og Christen Olufs_ i Filsho. An Moritzd. og An Hansdatter ibid. d 11. Februarij blef Sl. Christen Pedersøns barn af Filskof døbt, kaldet Christen . Fadderne , Ingeborg Hr. Sørens . Niels Michels_ Oluf Olufs_ og Christen Olufs_ i Filskof . Anne Moridtzdaatter og Anne Hansdaatter ibid .
NOTITS: Faderen Christen Pedersen begravet 2. januar fem uger før sønnens dåb.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21481698.02.27Peder Jensen Lillebrande Jens Larsen den Yngre Karen Pedersdatter d 27 Febr . blef Jens Lassøns d yngris barn i brand , døbt, kaldet Peder . Testes . Bertel {Lauridsen} Lindvig . Jens {Jensen} Ronnumb {Skarrild} Niels Oles_ i Omvraa Ingeborg H. Sørens. El Mortensd . Maren Mortensdaatter. d 27 Februarij blef Jens Lassøns d yngris barn i Brand døbt . kaldet Peder . Faderne . Bertel Lindvig Jens {Jensen} Ronnomb {Skarrild}. Niels Olufs_ i Omvraaa . Jngeborg {Friis.} Hr. Sørens bar barnet . El Mortensdaatter i Brand . Maren Mortensdaatter af Mødbierg
Begravelse nr. 6121
NOTITS: Begravet godt halvandet år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21491698.03.16Anders Christensen Østerby Christen Christensen Sidsel Andersdatter d 16 Martij blef Christen Christensøns barn i Østerby døbt, kaldet Anders . Testes . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens Peder Chrisetens_ og Niels Christens_ af SkofsEnd Peder Niels_ og gunder Pedersd. Øster{..} Mette Christensd . ibid .d 16 Martij blef Christen Christensøns barn i Østerby døbt, kaldet Anders. Fadderne . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens . Peder Christens_ og Niels Christens_ af SkofsEnd. Peder Niels_ . Gunder Pedersdaatter og Mette Christensdaatter af Østerby .
Begravelse nr. 6102
NOTITS: Begravet en måned gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21501698.03.20Niels Michelsen Baggesgaard Michel Soldat ? Michel Soldats kone d 3 Søndag i Faste som var d 20 Martij blef Michel Soldats barn af Bagisgaard døbt , kaldet Niels Testes : Jngeborg {Friis} Hr. Sørens Niels Oles_ i Omvraa Jens Lass_ yngre i Br{...} Nis {Andersen} Hallendbech . Maren Mortensd. [bie..} Maren Lasd . i brand. d 20 Martij blef Michel Soldatz barn af Bagisgaard døbt , kaldet Niels . Fadderne . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens . Niels Olufs_ i Omvraa , Jens Lass_ d yngre i brand . Nis {Andersen} Hallendbech . Maren Mortensdaatter . Maren Lasdaatter i Brand .
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21511698.04.17Anne Larsdatter Bøvl Lars Pedersen Maren Nielsdatter d. 17 Aprilis . Dnica {Domenica} Palmarum . blef Las Pedersøns Barn af Bøfvel døbt, kaldet Anne . Testes. Jngeborg {Friis} Hr. Sørens. Tøger Lass_. Søren Jens_ Lauritz Hansøn ibid . Jnger kremmers Jahan Sørensd ibid. d 17 Aprilis blef Las Pedersøns barn af Bøvl døbt , kaldet Anne . Fadderne . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens . Tøger Lass_ Søren Jens_ og Lauritz Hans_ af bøvl. Jnger Christens og Jahan Sørens ibid .
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21521698.05.01Karen Sørensdatter Baggesgaard Søren Michelsen Baggesgaard Kirsten Nielsdatter Dica. 1 post Pascha . d 1 Maij . blef Søren {Michelsen} Baggisgaards barn døbt, kaldet Karen Testes . Jngeborg {Friis} Hr. Sør{...} Anders {Pedersen} Bagisgaard Leene ibid . An Simmels Kirsten Hiortlund Jnger vefster .D 1 Maij. blef Søren bagisgaards barn døbt, kaldet Karen . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens. Anders bagisgaard og Leene ibid Anne Simmels . Kirsten Hiortlund . Jnger vefster .
NOTITS: †1701.06.02 Baggesgaard tre år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21531698.05.15Dorte Chrisetnsdatter Skovsende Christen Nielsen Krog Maren Mouridsdatter d 15 maij blef Christen {Nielsen} krogis barn i Skofsend døbt kaldet Dorethe Testes . Jngeborg {Friis} Hr. Sør{...}. Peder Krog. Anders Anders_ Østerby . Christen Christens_ af Julingsh. Møller k{...}.d 15 Maij blef Christen Krogis barn i SkofsEnd døbt, kaldet Dorithe. Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens. Peder Krog . Anders Anders_ Østerby . Christen Christens_ af Julingsholm . Jørgen Møllers Kone.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21541698.05.29Jørgen Johansen Hauch Juellingsholm Johannes Jørgensen Hauch Maren Lauridsdatter Borch {...}9 Maij blef {....}es Barn paa Jul{...}olm, Daab Confirmeret kaldet Jørgen . Testes . Hans Terchelsøns Hustru {Birgitte Cathrine Christensdatter} bar Barnet. Christen Christens_ ibid . Bertel Lauritzøn Lindvig. Jørgen Johansøn i {Holtum} Hans Andersøns hustru paa Kastofft {Skarrild sogn} El Mortensdatter i brand. d 29 Maij blef Johanis {Jørgensen Hauch} barns Daab Confirmereit . kaldet Jørgen . Fadderne . Hans Terchelsøns Hustru i Skodsbøl {Oddum sogn} bar barnet Christen Christens_ ibid. Jørgen Johans_ i Holtum {Sindbjerg sogn}. Bertel Lauritzøn Lindvig . Hans Andersøns Hustru paa Kastofft {Skarrild sogn}. El Mortensdaatter i brand .
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21551698.06.13Kirsten Poulsdatter  Poul Jensen Kirsten Jensdatter Anden Pintzedag d 13 junij blef et U-ecte barn døbt kaldet Kirsten . Faderen Povel Jens_ . Moderen kirsten Jensd. Testes . Maren {Jensdatter} Hvelplund ungs Jens {Pedersen} i kircheby Christen {Nielsen} krog i SkofsEn{.} Niels Peders_ i kircheby Maren gydesdaatter kirsten Mitgaard i Ø{....} Jnger Vefster . d 13 junij blef et U=ecte barn døbt, kaldet Kirsten . Moderen Kirsten Jensdaatter Faderen blef udnefnt Povel Jens_ . Fadderne . Maren Hvelplund. Ung Jens i kircheby . Christen Krog i SkofsEnd . Niels Pedersøn i kircheby. Maren gydisdaatter og kirsten Mitgaard i Østerby .
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21561698.06.19Anders Clemmensen Omvraa Clemmen Andersen Inger Andersdatter d 19. junij blef Cl{..}ed Andersøns barn i Omvraa døbt kaldet Anders . Testes . Niels Clemmentzøns hustru i Løflund {Løvlund, Grene sogn} bar barnet. Christen Clemmetzøn Øs{....} {....} Løflund . Niels Michels_ i bøvl Jahan Jensd. Omvraa Maren Mortensd. Mød{...} d 19 junij blef Clemd Andersøns barn i Omvraa døbt, kaldet Anders . Fadderne . Niels Clemedsøns hustru i Løflund bar Barnet . Christen Clemmeds_ Østerby. Niels { Clemmensen} Løflund Niels Michelsøn i Bøvl. Jahan Jensdaatter i Omvraa . Maren Mortensd. i Mødbierg .
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21571698.07.31Gregers Jensen Skovsende Jens Hiulund ? Jens Hiulunds 2. kone d {..} Julij blef Jens Hiulunds barn i Skof{.}End døbt kaldet gregers Testes . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens Peder Mogens_ i Stakrog Niels Christens_ Matz Jens_ Maren Mouritzdatter og An Pedersdaatter i SkofsEnd . d 31 julij blef Jens Hiulunds barn i SkofsEnd døbt , kaldet gregers . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Peder Mogens i Stakrog . Niels Christensøn , Matz Jens_. Maren Moritsdaatter og Anne Pedersdaatter i SkofsEnde.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21581698.08.28Peder Nissen Hallundbæk Nis Andersen Johanne Pedersdatter {..} 28 Aug blef Nis Andersøns barn i Halllendbech døbt, kaldet Peder . Testes . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens Peder gregers_ Christen Eskels_ Jens Syndergrd i Halle{...} Valdborg Jensd . Kirsten Jepsd: ibid. Kirsten Andersd. Øs{...} d 28 Augusti blef Nis Andersøns barn i Hallendbech døbt, kaldet Peder. Fadderne , Jngeborg Hr. Sørens . Peder gregersøn Christen Eskelsøn . Jens Syndergaard i hallendbech . Valdborg Jensd. Kirten Jepsdaatter ibid . Kirsten Andersdaatter Østerby .
Begravelse nr. 6129
NOTITS: Begravet et år fem måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21591698.10.16Bodil Andersdatter Baggesgaard Anders Pedersen Baggesgaard ? Anders Pedersen Baggesgaards 1. kone d 16 Octobr. blef Anders {Pedersen} Bagisgaards barn døbt kaldet Bodel Testes . Maren Sørensd. Urup {Grindsted}. Jørgen {Sørensen} Urup. Niels Peders_: kierhuus {Grindsted} Peder Niels_ bagisgrd Birgitte Nisdatter urup Kirsten {Nielsdatter} bagisgaard. d 16 Octobr. blef Anders bagisgaards barn døbt, kaldet Bodel. Fadderne: Maren Sørensdaatter Urup . Jørgen Urup . Niels Pedersøn i Kierhuus . Peder Nielsøn bagisgaard . Birgitte Nielsdaatter Urup Kirsten bagisgaard .
NOTITS: Moderen kunne hedde Sørensdatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21601698.10.16Margrethe Pedersdatter Hallundbæk Peder Gregersen ? Peder Gregersens 2. kone Samme Dag som var d 16 Octobr blef Peder Gregersøns barn af Hallendbech døbt kaldet Margrete Testes. Jngeborg Hr. Søre{...} Christen {Christensen} Mitgaard Østerby Nis Anders_ Hallendbech Niels Ifvers_ Kirsten Jepsd. Hallenb{...} Jnger Vefster .d 16 Octobr Samme dag blef Peder Gregersøns barn af Hallendbech købt , kaldet Margrete . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Christen Christensøn Østerby. Nis Andersøn Hallendbech . Niels Ifversøn Kirsten Jepsdaatter Hallendbech . Jnger Vefster .
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21611698.11.01Hans Mathiesen Filskov Mathias Hansen Anne Hansdatter Omnium Sanctorum {Alle Helgensdag} d 1 Novembr blef Matthisis {Hansens} barn af Fiskof døbt, kaldet Hans Testes. Jngeborg {Friis} Hr. Sø{....} Jens Hans_ i Ørbech {Hoven sogn} Niels Michels_ i Filsko{..} Oluf Olufs_ ibid An Moridsdaatter og Karen Nielsdaatter.d 1 Novembr blef Matthisis barn af Filsko døbt, kaldet Hans . Fadderne . Jngeborg Hr: Sørens . Jens Hansøn i Ørbech. Niel Michel{..} i Filsko . Oluf Olufsøn . An Moridsdaatter og Karen Nielsdaatter ibid .
Begravelse nr. 6134
NOTITS: Begravet et år fem måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21621698.11.02Stephan Nielsen Skovsende Niels Christensen Kirsten Pedersdatter d 2 Novembr. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt kaldet Stephan . Testes. Jngeborg {Friis} Hr. Sør{...} Christen Christens_ Østerby Peder Filsko og Jens Hiulund, Maren Mous{....} Edel Stephansd. i SkofsEnd. d 2 Novembr. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt kalde{.} Stephan . fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Chriten Christens_ Østerby . Peder Filsko , Jen Hiulund . Maren Moritzd. og Edel Vefster i SkofsEnd.
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Begravet et år fire måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21631698.11.16Elle Pedersdatter Østerby Peder Nielsen Elisabet Hansdatter d 16 Novembr {Onsd}agen blef Peder Nielsøns barn i Østerby døbt kaldet Elle . fø{dt} Søndagen tilforn d 13. Nov. ved Middags Tid. Testes . Jngeborg {Friis} Hr. S{.....} Christen Christens_ og Christen Eskels_, og Anders Anders_ i Østerby Gunder Pedersd . ibid Maren Anderskoen {..} Niels Ifvers . og Maren Christensd. i green . d 16 Novembr. blef Peder Nielsøns barn i Østerby døbt, kaldet Elle . fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Christen Christensøn, Christen Eskelsøn og Anders Andersøn Østerby . Maren Anderskoen ibid Maren Christensdaatter green .
Begravelse nr. 6116
NOTITS: Begravet ni måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21641699.02.19Jens Sørensen Bøvl Søren Jensen Maren Nielsdatter Fastelauns Søndag d 19 Februarij blef Sør{..} Jensøns barn af bøvl døbt , kaldet Jens . Testes . gunder Tøger{...} {præsten tager fejl, skal være Olufsdatter} Hans {Lauridsen} Smid i bøvl Søren Niels_ ibid Eldst Jens {Pedersen} i Kircheby Maren {Nielsdatter} Laskoen i bøv{.} Maren Nielsd. i gre{..}.d 19 Februarij som var Fastelafns Søndag blef Søren Jensøns Barn af Bøvl døbt , kaldet Jens . Fadderne . Gunder Olufsdaatter . Hans Smid, Søren Nielsøn i Bøvl , Eldst Jens i Kircheby . Maren Laskoen i bøvl. Maren green.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21651699.03.08Mette Christensdatter Skovsende Christen Poulsen Anne Nielsdatter Anno 1699 d 8 Martij Onsdagen blef Christen Povlsøns barn i SkofsEnd . døbt kaldet Mette Testes . Maren Mouster Ung Jens {Pedersen} i Kircheby Peder Krog i SkofsEnd Morten paa Juellingholm An Pedersd. i ShofsEnd Edel Vefster Jnger Vefster .d 8 Martij . blef Christen Povlsøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Mette. Fadderne . Maren Moridtzdaatter i SkofsEnd, Ung Jens i Kircheby . Peder Krog i SkofsEnd . Morten Peders_ ibd. An Pedersdaatter ibid . Edel Vefster.
Begravelse nr. 6138
NOTITS: Begravet et år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21661699.03.26Mette Jensdatter Kirkeby Jens Pedersen den Ældre Maren Jensdatter d 26 Martij d 5 Søndag i Faste blef gl. Jens Pedersøns barn i Kircheby døbt, kaldet Mette Testes Jngeborg {Friis} Hr. Sørens Jens {Jensen} Kastofft i Omv{..} ung Jens {Pedersen} i Kircheby . Las Pedersøn i bøvl gunder Olufsd. ibd Kirsten {Jensdatter} Hvelplund Sophie Pedersd. i Bra{...}.d 26 Martij. blef Jens Pedersøns den Ældris barn i Kircheby døbt, kaldet Mette. fadderne . Jngeborg Hr Sørens . Jens Kastofft i Omvraa . Ung Jens i Kircheby . Las Peders_ i bøvl. Gunder Olufsdaatter. Kirsten Hvelplund.
Begravelse nr. 6128
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21671699.04.02Kirsten Jensdatter Omvraa Jens Jensen Karstoft Johanne Jensdatter Palme Søndag d 2 Aprilis blef Jens {Jensen} Kastoftts barn døbt kaldet Kirsten . Testes. Jngeborg {Friis} Hr. Sør{...} Peder Oles_ i Omvraa gl. Jens {Pedersen} i Kircheby Lauridtz Hans_ Smid Peder Christens_ i Præst{...} Jnger Andersd. i Om{...} Kirsten {Jensdatter} Hvelplund.d 2 Aprilis blef Jens Kastoftts barn i Omvraa døbt, kaldet Kirsten . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Peder Olufsøn i Omvraa . Ældst Jens i Kirckeby . Lauridtz Hans_ Smid . Peder Christens_ i Præstgrd. Jnger Andersdaatter i Omvraa . Kirsten Hvelplund .
Begravelse nr. 6112
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21681699.04.03Jens Pedersen Kirkeby Peder Ottesen Karen Jensdatter d 3 Aprilis blef et U-egte barn døbt kaldet Jens . Moderen Karen Jensd . Kircheby Faderen blef udlagt en karl ved nafn Peder Ottes_ , som tiente i giørklinch {Holsted sogn} Testes . Jnger Vefster Neils Peders_ Kircheby gl. Jens Peders_ ibid Jens Anders_ Østerby. d 3 Aprilis blef et U-ægte Barn døbt , kaldet Jens. Moderen Karen Jensdaatter i Kircheby . Faderen blef udlagt en karl ved Nafn Peder Ottesøn. Fadderne . Jnger Vefster . Niels Peders_ Kircheby. Ældst Jens ibid. Jens Anders_.
Begravelse nr. 6117
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21691699.04.16Michel Nielsen Bøvl Niels Michelsen Mette Andersdatter d 16 Aprilis blef Niels Michelsøns barn i Bøvl døbt, kaldet Michel . Testes Jngeborg {Friis} Hr. Sørens Clemmed Anders_ Morten Pedersøn Anders Andersøn Maren Gydesdaatter Gunder Olesdaatter Jnger Vefster. d 16 Aprilis blef Niels Michelsøns barn i Bøvl døbt, kaldet Michel . Fadderne Jngeborg Hr Sørens . Clemmed Anders_ . Morten Peders_ i SkofsEnd, Anders Anders_ Østerby. Maren gydesdaatter . Jnger Vefster.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21701699.05.29Anne Mortensdatter Skovsende Morten Pedersen Dorte Michelsdatter d 29 Maij . Anden Pintzedag blef Morte{.} Pedersøns barn af SkofsEnd døbt kaldet Anne . {.....} Jngeborg {Friis} Hr. {....s} {.}iels Michels_ i bø{..} Peder Krog i Skofs{....} Lauritz Hans_ Sme{.} Maren Nielsd. Hulm{...} {..}ren Christensd. g{....}. d 29 Maij blef Morten Pedersøns barn af SkofsEnd døbt, kaldet Anne . Fadderne . Jngeborg Hr Sørens . Niels Michelsøn i bøvl . Peder Krog i SkofsEnd Laurtz Smid . Maren Nielsd. Huulmoes . Maren Christensdaatter grene .
Begravelse nr. 6118
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21711699.06.18Birgitte Christensdatter Østerby Christen Christensen Sidsel Andersdatter d 18 junij som var {... ...} Trinit blef {.....} Christensøns barn i Østerby døbt , {.....} Birgette {.....} geborg Hr. Sør{....} {.....} Christensen i SkofsE{...} {....} Niels_ i Østerby {.....} Anders_ ibi{.} {..}ren gydesd. ib. d 18 Junij blef Christen Christensøns barn af Østerby døbt, kaldet Birgete . Fadderne . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens . Peder Christens_ i SkofsEnd . Peder Nielsøn i Østerby. Anders Andersøn ibid . Gunder Pedersdaatter og Maren gydesd. ibi.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21721699.09.03Kirsten Olufsdatter Filskov Oluf Nielsen Karen Nielsdatter Anno 1699. d 3 Septembr blef Oluf Nielsøns barn af filsko døbt, kaldet Kirsten . Testes . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens Niels Michels_ i Filsh{..} Matthis Hans_ ibid. Peder Niels_ Kircheby An Moridtzdaatter An Olufsdaatter Else Moritzd. ibd.d 3 Septembr. blef Oluf Nielsøns barn af Filsko døbt kaldet Kirsten. Fadderne Jngeborg Hr. Sørens. Niels Michelsøn i filskof . Matthis Hans_ ibid Peder Niels_ kircheby . An Moridtzdaatter og Else Moridtzdaatter i Filsko.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21731700.01.02Maren Johansdatter Hauch Juellingsholm Johannes Jørgensen Hauch Maren Lauridsdatter Borch ANNO 1700 d 2 januarij som var en Tiisdag . blef Johannes Jørgensøns {Hauchs} barn paa Julingsholm døbt , kaldet Maren Testes . Jngeborg {Friis} Hr Sørens. Carl Christophers_ . Bertel {Lauridsen} Lindvig, Just Møller . Elle Mortensdaatter i brand. ANNO 1700 d 2 januarij som var en Tiisdag blef Johannes Jørgensøns Barn , paa Jullingsholm døbt , kaldet Maren. Fadderne : Jngeborg Hr. Sørens . Carl Christophersøn . Bertil Lindvig . Just Møller . Elle Mortensdaatter i Brand .
Begravelse nr. 6133
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21741700.03.14Søren Christensen Simmel Christen Sørensen Simmel Anne Sørensdatter d 14 Martij . som var d 3 Søndag i faste blef Christen {Sørensen} Simmels barn ved Nafn Søren, døbt Fadderne . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens ung Jens {Pedersen} i Kirch{...} Niels Ifvers_ . Jacob Chris{... ....} Kirsten {Niielsdatter} {.....} Vefster M{.... ..... ....}.d. 14 Martij, som var d 3 Søndag i Faste , blef Christen simmels barn , Nafnlig Søren, døbt . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Ung Jens i Kircheby . Niels Ifversøn . Jacob Christensøn grene . Jnger Vefster . Maren Christensdaatter grene -
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21751700.08.15Kirsten Christensdatter Hallundbæk Christen Pedersen Kirsten Jepsdatter d 15 Augusti , som var den 10 post Trin. blef Christen Pedersøns barn af Hallendbech døbt , kaldet Kirsten . Testes Maren Mortensd. i Mød{....} Christen Eshelds_ i Østerby Jens Niels_ af Brand Valdborg {Jensdatter} Hallendbech Sohie Pedersd. i brand Anne Nielsd. ibid.d 15 Augusti som var d 10 post Trin : blef Christen Pedersøns barn af Hallendbech døbt kaldet Kirsten . Fadderne Maren Mortensdaatter Lindvig Christen {.....}søn i Østerby. Jens Nielsøn af Brand . Valdborg Hallendbech . Sophie Pedersdaatter i brand . Anne Nielsdaatter ibid.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21761700.09.01Karen Hansdatter Filskov Hans Eskesen Anne Mouridsdatter ANNO 1700 d 1 Septembr blef Hans Eskesøns barn i Filsko døbt , kaldet Karen. Testes . Else Moridtzdaatter Oluf Olufsøn . Mogens Eskes_ af Tyregodlund . Christen Morittzøn Karen Nielsd. ibid Anne Hansdaatter ibi{.}.d 1 Septembr. blef Hans Eskesøns harn i Filsko døbt, kaldet Karen. Fadderne . Else Moridtzdaatter . Mogens Eskesen af Tyregodlund. Christen Moridtsøn . Karen Nielsdaatter ibid og Anne Hansdaatter ibid .
NOTITS: Denne dåb fortæller at Hans Eskesen kom fra Thyregodlund i Thyregod sogn, hvor familien kendes.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21771700.09.26Kirsten Nielsdatter Skovsende Niels Christensen Kirsten Pedersdatter d 26 Septembr . som var d 16 post Trin. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Kirsten Testes . Maren Lauridsdaatter paa Julingshol{.} Christen Christens_ i Østerby Morten Peders_ i SkofsEn{.} Peder Christens_ i Præsteg{..} Jnger Vefster . Maren Moridtzdaatt{..}.d 26 Septembr. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Kirsten Fadderne Maren Lauridtzdaatter paa Jullingsholm Christen Christens_ i Østerby Morten Pedersøn i SkofsEnd. Peder Christens_ i Præstgrd . Jnger Vefster . Maren Moritzd .
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21781700.10.03Niels Pedersen Østerby Peder Nielsen Elisabet Hansdatter Anno 1700. d 3 Octobr . som var d 17 post Trin. blef Peder Nielsøns barn i Østerby fød og døbt kaldet Niels. Testes Karen Lambretzdaatter af Torstrup bar barnet Christen Eskels_ i Østerby Anders Sørens_ ibid Niels Lass_ af brand . {..}tzel Andersd. i Østerby {..}nder Pedersd . ibid. {.}ger Vefster .d 3 Octobr. blef Peder Nielsøns barn i Østerby døbt kaldet Niels.. Fadderne Karen Lambretzdaatter af Torstrup bar barnet . Christen Eskels_ og Anders Sørens_ i Østerby . Niels Lass_ af brande . Zitzel Andersd. og Gunder Pedersd. i Øste{...}
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21791700.11.01Karen Jakobsdatter Hallundbæk Jakob Christensen Valborg Jensdatter 1. November blef {..}cob Christensøns barn {..} Hallendbech døbt kaldet Karen. Testes. Karen Lambertzdaatter {.}is Anders_ Hallendbech Oluf Peders_ ibid Peder Niels_ Omvr{..} Kirsten Jepsdaater Kirsten Nielsd. Omvraa.d 1. Novembr. blef Jacob Christensøns barn af Hallendbech døbt , kaldet Karen. . Fadderne karen Lambertzdaatter . Nis Anders_ og Oluf Pedersøn i Hallenbech . Peder Niels_ af Omvraa . Kirsten Jepsd. Kirsten Nielsd. af Omvraa.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.