Sønder Omme Kommenteret Kirkebog 
Døbte kvindekøn 1685 - 1700
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Sønder Omme kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
DKB: Degnens Kirkebog 1691+. PKB: Præstens Kirkebog 1685+.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 2001 1685.07.19 Maren Larsdatter, Kærgaard. FAR: Lars Olufsen. MOR: ? Lars Olufsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 5 Trinitatis blef døbt Las Olufsøns barn i Kier. Kaldet Maren d 19 julij.


Nr. 2003 1685.07.26 Kirsten Hansdatter, Bøvl. FAR: Hans Lauridsen? Smed. MOR: ? Hans Smeds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend Dito. Hans {Lauridsen?} Smids barn i Bøfl blef døbt, kaldet Kirsten. d 26 julij. 1685.
NOTITS: Hans Lauridsen?


Nr. 2004 1685.08.01 Abelone Larsdatter, Hallundbæk. FAR: Lars Pedersen. MOR: ? Lars kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 post Trinit blef Lasis {Pedersen} barn i Hallenbech døbt oc blef kaldet Apelone.
NOTITS: Pedersen fra Matr. 1688.


Nr. 2005 1685.11.01 Kirsten Nielsdatter, Filskov. FAR: Niels Pedersen. MOR: Karen Jensdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Mourids Jespersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Oluf Nielsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Ellen Christensdatter, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dies omnium Sanctos blef Niels Pedersøns barn i filskouf døbt kaldet Kirsten.
Fadderne.
Christen Peders i filskou[.]
Moridtz {Jespersen} ibid
Oluf Niels ibid.
Ellin Christensd. ibid.

NOTITS: Konens navn 1692 i Præstens kirkebog.


Nr. 2006 1686.01.31 Kirsten Jørgensdatter, Skovsende. FAR: Jørgen Jensen Skrædder. MOR: ? Jørgen Skrædders kone.
BÅREN AF: Kirsten Jørgensdatter, Skovsende, Sønder Omme, Formodentlig faderens mor.
FADDER Nr. 1: Laust Møller, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Præstegaarden, Sønder Omme, Tjener i præstegaarden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Domenica Septuagesima. som Var d 31. januarij blef Jørgen {Jensen} Skreders Barn i SkofsEnde døbt, kaldet Kirsten
Fadderne:
Kirsten Jørgensd ibid. bar Barnet.
Laust Møller. Testis
Jens Christens Krog ibid.
Peder Niels Kircheby.
Maren Pofvelsd i Præstg.


Nr. 2008 1686.04.10 Mette Pedersdatter, Omvraa. FAR: Peder Andersen. MOR: Inger Andersdatter.
FADDER Nr. 1: Anders Sørensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Maren Pederskone, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Mette Jenskone, Omvraa, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Løfverdagen d 10 Aprilis blef Peder Andersøns Barn i Omvraa døbt, kaldet, Mette.
Testes.
Anders Sørensøn i Østerby
Maren Pederskon i Omvraa
Maren Christensd. i Østerby
Mette Jenskon i Omvraa.

Begravelse nr. 6004
NOTITS: Begravet ca. 2 uger gammel. Konens navn fra præstens kirkebog 1692.


Nr. 2009 1686.04.18 Johanne Christensdatter, Bøvl. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Mette Jakobsdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: ? Hans Smeds kone, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Præstegaarden, Sønder Omme, Tjener i præstegaarden.
FADDER Nr. 5: Gunder Olesdatter Møbjerg, Møbjerg, Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Hans Lauridsen? Smed, Bøvl, Sønder Omme, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 Aprilis blef Christen Pedersøns barn i Bøfl døbt, kaldet Jahan.
Testes.
Matz Jacobs i Bøfl.
Peder Niels i Kircheby
Hans {Lauridsen?} Smids Kone i Bøfl.
Maren pofvelsd. i pstgaard
gunder {Olesdatter} Mødbierg.

Begravelse nr. 6019
NOTITS: Begravet knap to år gammel.


Nr. 2010 1686.05.13 Anne Jensdatter, Østerby. FAR: Jens Andersen. MOR: Gunder Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Jakob Jakobsen Skomager, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen den Yngre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Maren Jepsdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Olesdatter, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Gunder Olesdatter, Møbjerg, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christi Himelfarts Dag. blef Jens Andersøns barn i Østerby, døbt kaldet Anne.
Testes.
Jacob {Jakobsen} Skomager ibid
yngre Jens {Pedersen} i Kircheby.
Maren Jeppis i Brand
Maren Olesd. i Kircheby.
Gunder {Olesdatter} Mødbierg.


Nr. 2012 1686.08.29 Kirsten Olufsdatter, Filskov. FAR: Oluf Olufsen. MOR: Maren Jepsdatter.
BÅREN AF: ? Mourids Jespersens kone, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Mourids Jespersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Oluf Bertelsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: ? Niels Michelsens kone, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Gunder Olesdatter, Møbjerg, Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Niels Michelsen, Filskov, Sønder Omme, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 13 post Trinit blef Oluf Olufsøns barn i Filskou døbt kaldet Kirsten.
Testes.
Moridtz Jespers i Filsho[.]
Christen Peders ibid
Oluf Bertels ibid.
Moridtzs {Jespersens} Hustru bar barnet.
Niels Michelsøns Hustru {Filskov}
gunder {Olesdatter} Mødbierg.

NOTITS: Konens navn fra præstens kirkebog 1692.


Nr. 2014 1686.12.19 Maren Christensdatter, Skovsende. FAR: Christen Poulsen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Dorte Christensdatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Jepsdatter, Kirkeby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dominica 4 Adventus blef Christen Pofvelsøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Maren.
Testes.
Christen Peders ibid.
Peder Christens ibid
Dorethe Christens bar barnet.
Maren Nielsd. i Kircheby
Kirsten Jepsdatter ib[..].

NOTITS: Moderens navn fra præstens kirkebog 1693.


Nr. 1998 1687.01.12 Dødfødt, Hallundbæk. FAR: Christen Larsen. MOR: ? Christen Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd. 12 januarij blef Christen Lassøns i Hallendbech Barn som var dødfød begrafvet i Omme Kircheg.'}
Begravelse nr. 6015


Nr. 2015 1687.02.20 Anne Andersdatter, Østerby. FAR: Anders Sørensen. MOR: ? Anders Sørensens kone.
BÅREN AF: Maren Olesdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Christen Clemmensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Larsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 2 Søndag i faste blef Anders Sørensøns barn i Østerby, døbt, kaldet Anne.
Testes:
Maren Olesdaatter i brand baar Barnet
Christen Cle͞mends i Østerby
Peder Anders ibid {Omvraa!}
Jens Lass af Brand
Maren Søfrensd. i Østerb[.].


Nr. 2016 1687.03.06 Ellen Sørensdatter, Stakroge. FAR: Søren Michelsen. MOR: ? Søren Michelsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Baggesgaard, Baggesgaard, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Laust Møller, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: ? Jens Baggesgaards kone, Baggesgaard, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Gunder Olesdatter Møbjerg, Møbjerg, Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Jens Baggesgaard, Baggesgaard, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend Søndag effter Midfaste blef Søfren Michelsøns barn i Stakrog døbt kaldet, Ellin.
Testes
Niels bagisgaard
Laust Møller
Jens bagisgaards Hus[...]
gunder {Olesdatter} Mødbierg.


Nr. 2020 1687.05.05 Anna Jensdatter, Omvraa. FAR: Jens Jensen. MOR: Johanne Jensdatter Jens Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Larsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Olesen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Niels Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Olesdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Ellen Mortensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christi Himmelfarts dag blef Jens Jensøns {Karstoft} barn i Omvraa, døbt kaldet Anna.
Testes.
Jens Lass i brand
Peder Oles i Omvraa
Niels Oles {Olufsen} ibid
Maren Olesd. i brand
Elle Mortensdaatter i brand bar barnet.

NOTITS: Konens navn i præstens kirkebog 1693.


Nr. 2021 1687.05.16 Karen Christensdatter, Simmel. FAR: Christen Sørensen. MOR: Anne Sørensdatter.
FADDER Nr. 1: Laurids Møller
FADDER Nr. 2: Peder Jakobsen Skomager, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Kirsten Bruns, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anden Pintzedag blef Christen Sørensøns barn i SimmelsHuus døbt, kaldet Karen
Faderne.
Laurids Møller
Peder Jacobs skomager
Kirsten Bruns i skofsend
Karen Jacobsd.

NOTITS: Moderens navn fra præstens kirkebog 1693.


Nr. 2030 1688.04.01 Anna Larsdatter, Hallundbæk. FAR: Lars Pedersen. MOR: ? Lars Pedersens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Ane Pedersdatter, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Mogensen, Stakroge, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dominica Judica blef Las Pedersøns baten i Hallendbech døbt, kaldet Anna
Teste.
Maren Pederskon i Om{...},
An Pedersd. i Hallundbe{..}
Peder Mogenß_ i Stakr{..}


Nr. 2031 1688.04.17 Kirsten Jensdatter, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Yngre. MOR: ? Jens Pedersen den Yngres kone.
BÅREN AF: ? Christen Kræmmers kone, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen den Ældre, Kirkebgy, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Tøger Larsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Præstegaarden, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Gunder Olesdatter, Møbjerg, Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Christen Kræmmer, Bøvl, Sønder Omme, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Paaskedag blef Jens Pedersøns den yngres Barn i Kirkeby døbt, kaldet Kirsten.
Testes.
Jens Peders_ Ælder ibid.
Tøger Lass i bøfl
Christen Sørens_ i Presteg.
Maren Pofvelsd. ibid.
Gunder Olesd. i Mødbier{.}
Christen Kremers hustru i bøfl bar Barnet.


Nr. 2032 1688.04.29 Sophie Olufsdatter, Filskov. FAR: Oluf Olufsen. MOR: Maren Jepsdatter.
BÅREN AF: Maren Olesdatter, Lillebrande, Sønder Omme, Formodes at bære.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Oluf Nielsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Ellen Christensdatter, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dina 2 post Pasca blef Oluf Olufsøns barn i filsho døbt kaldet Sophie.
Testes
Christen Peders_ i filsho
Oluf Niels_ ibid.
Chrsten Niels_ ibid
Ellen Christensd: ibid.
Maren Olesd i Brand.


Nr. 2035 1688.07.08 Maren Jensdatter, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Ældre. MOR: ? Jens Pedersen den Ældres 2. kone.
BÅREN AF: Maren Olesdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen den Yngre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Maren Omvraa, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Jakobsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Else Hvelplund, Hvelplund, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {D. 4 post Trinit} blef Jens Pedersøns den Ældris Barn i kircheby døbt kaldet Maren.
Testes.
Maren Olesd. i Brand
yngst Jens {Pedersen den Yngre} i kircheby
Maren Vraa {Omvraa}
Peder Jacobs_ i Østerby
Else Hvelplund.


Nr. 2036 1688.08.19 Karen Jørgensdatter, Skovsende. FAR: Jørgen Jensen. MOR: ? Jørgen Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Clemmen Andersen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Karen Skomagers, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 10 post Trinit blef Jørgen Jensøns barn i SkofsEnd døbt kaldet Karen.
Testes.
Maren Pofvelsd. i Pstg {Præstegaarden}
Niels Sørens_ i SkofsE
Clemen Anders_ i Østerby
Peder Christens_ i SkofsE.
Karen Skomagers.


Nr. 2039 1688.11.04 Mette Nielsdatter, Skovsende. FAR: Niels Sørensen. MOR: ? Niels Sørensens kone.
BÅREN AF: Ellen Mortensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Niels Michelsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Poulsen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Lille Brande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 21 post Rinit blef Niels Sørensøns Barn i Skofsend døbt kaldet Mette.
Testes.
El Mortensd. i Brand
Niels Michels_ i Bøvl
Christen Pofvels_ i skofsE
Jens Nielsøn i Brande
An Pedersd. i SkofsE.


Nr. 2046 1689.11.24 Karen Christensdatter, Hallundbæk. FAR: Christen Olufsen. MOR: ? Christen Olufsens kone.
BÅREN AF: Sidsel Andersdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Peder Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Niels Michelsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: NIs Andersen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 post Trinit blef Christen Olufsøns barn i Hallendbech døbt , kaldet Karen.
Testes.
Peder Olufs: Omvraa
Niels Michels_ i filsk.
Nis Anders_ i Hallendb.
Zitzel Andersd. i Øster{..}
Maren Christensd. ibid.


Nr. 2047 1689.12.22 Kirsten Pedersdatter, Omvraa. FAR: Peder Andersen. MOR: Inger Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Pederskone, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Johanne Jensdatter Jenskone, Omvraa, Sønder Omme, Jens Jensens kone.
FADDER Nr. 2: Christen Ibsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Andersen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Niels Jensen, Hvelplund, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 4 Advent . blef Peder Andersøns barn i Omvraa døbt kaldet Kirsten.
Testes
Maren Pederskon i Om{...}
Johan {Johanne Jensdatter, Jens Jensens kone} Jens kon ibid
Chrisetn Ibs_ i Østerby
Jens Anders_ ibid
Niels Jens_: Hvelplund.


Nr. 2050 1690.03.05 Anne Nisdatter, Hallundbæk. FAR: Nis Andersen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Peder Bertelsen, Hallundbæk, Sønder Omme, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Juellingsholm, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Olufsen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 5 Martij blef Nis Andersøns barn i Hallendbech døbt kaldet Anne.
Testes.
Maren Peders i Omvraa
Peder bertels_ i Hallendb.
Niels Christens_ i Julingsh
Christen Oles_ i Hallendb.
Maren Povelsd. i Præsteg.


Nr. 2053 1690.04.27 Anne Tøgersdatter, Bøvl. FAR: Tøger Lassen. MOR: ? Tøger Lassens kone.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen den Ældre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Dorte Larskone, Bøvl, Sønder Omme, Formodet gift med Lars Kjær.
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Hvelplund, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 1 post Pascha d 27 Aprilis blef Tøger Lassøns barn i Bøfvel døbt , kaldet Anne.
Testes.
Eldst Jens {Pedersen den Ældre} i Kircheby
Thomas Christens_ i Mødbie{..}
Dorethe Laskone i Bøfv{..}
Else Jensd. i Hvelplund
Maren Povelsd. i Præstg{..}


Nr. 2054 1690.05.04 Kirsten Hansdatter, Filskov. FAR: Hans Eskesen. MOR: Anne Mouridsdatter.
BÅREN AF: Bodil Filskov, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Mourids Jespersen Filskov, Filskov, Sønder Omme, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Ellen Christensdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Ole Andersen, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 2 post Pascha d 4 May blev Hans Eskesøns barn i fillsko døbt , kaldet Kirsten.
Testes.
Bodel Filskof,
Moritz {Jespersen} Filshof
Peder Oles_ i Omvraa
Ellin Christensd. i Filshof
Ole Andersd. ibid.

Begravelse nr. 6040
NOTITS: Ole Andersd. læst som Ole Andersen ikke Andersdatter.


Nr. 2057 1690.07.27 Karen Christensdatter, Filskov. FAR: Christen Pedersen. MOR: Kirsten Christenskone.
BÅREN AF: ? Niels Michelsens kone, Fislkov, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Niels Michelsen, Fislkov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Mourids Jespersen, Fislkov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Ellin Christensdatter, Fislkov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Mette Olesdatter, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 6 post Trinitatis som var d 27 julij blef Christen Pedersøns barn i filskof døbt kaldet Karen.
Testes.
Moritz Jespers_ i Filsko
Niels Michels_ ibid.
Niels Michelsøns Husgtru bar barnet
Ellin Christensd. ibid
Mette Olesdaatter.

NOTITS: Moderens navn se #2055.


Nr. 2061 1691.01.06 Johanne Frandsdatter, Simmelshus. FAR: Frands Christensen, Gyris, Oddum. MOR: Maren Torbensdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Torbensen, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Søren Krog, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Kirsten Krog, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
H. 3 Kongers Dag blef et U-egte Barn døbt kaldet Jahanne. Moderen Maren Terbensd: nu Værende i Simmelshuus Faderen blef udlagt Frandtz Christensøn af gyris i Oddom Sogn..
Testes.
Niels Terbens_ Søfren Krog Kiysten Krog. Maren Pedersd. i Skofs.

Begravelse nr. 6042
NOTITS: Begravet 10c dage gammel.


Nr. 2062 1691.01.11 Margrethe Christensdatter, Østerby. FAR: Christen Christensen. MOR: Sidsel Andersdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Michelsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Clemmen Andersen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Else Smedekone, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Botilda Hansdatter, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d. 11 januarij blef Christen Christensøns Barn i Østerby, døbt kaldet Margrete.
Testes.
Niels Michels_ i Fil{s...}.
Peder Christens_ i {.....},
Clemend Anders_ i
El Smedkoen i Bøv[.].
Botilda Hansdatter i {.....}.


Nr. 2064 1691.03.25 Maren Jensdatter, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Ældre . MOR: ? Jens Pedersens 2. kone.
FADDER Nr. 1: Clemmen Andersen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Tøger Lassen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Gunder Jenskone, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 25 Martij blef Jens Pedersens Barn i Kircheby døbt kaldet Maren.
Testes.
Jens Peders_ den yngre i Kircheby.
Clemend Ander_ af Øs{....}
Tøger Lassøn i Bøv{.}
Jahan Jensd. i Omv{..}
Gunder Jenskoen i Østerby.


Nr. 2065 1691.04.05 Maren Christensdatter, Filskov. FAR: Christen Olesen, Skovbjerg, Sønder Felding. MOR: Anne Olufsdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Kjær, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Niels Østergaard, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dominica Palmarum som var d 5 Apørilis blef et U=Ecte Barn døbt, kaldet Maren. Moderen ved Nafn Anne Olufsdatter Filskof. Faderen blef udlagt som tilforn d. 4 Martij af hende Self nemlig Christen Olesøn af Skoubierg i Felding Sogn.
Testes -
Jens Kier i Filsko.
Niels Østergaard ibid.
Kirsten Christens_ ibid.
Karen Jacobsdatter i Øst{erby}


Nr. 2070 1691.08.02 Maren Pedersdatter, Bøvl. FAR: Peder Jensen. MOR: Abelone Nielsdatter.
BÅREN AF: Ellen Mortensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Lars Ramussen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Murmand, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Clemen Andersen, Møbjerg?, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Jens Nielsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Gunder Olesdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 7: Else Smedekone, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 8: Inger Christensdatter Kremmerskone, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 9: Dorothe Michelsdatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 10: Maren Christensdatter, Østerby, Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Søren Mikkelsen Heerup, Kirkeby, Sønder Omme, Præsten i Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 8 Trinit . som var d 2 Augusti . blef Peder Jensøns af Bøvl Tvende Børn døbte . kaldte Jens oc Pigen Maren.
Testes
Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr Søfrens {Søren Mikkelsen Heerup, præsten} bar drengen
El Mortensdaatter Brande bar Pigen.
Las Rasmusøn i {....}
Jens Muurmand ibid,
Las Pedersøn ibid.
Clemn Anders_ i Møbj{...},
Jens Niels_ af Brande
Gunder Olesdaatter
El Smidkoen ibid,
Jnger Kremmerkoen
Dorethe Michelsd.
Maren Christensd. i Øste{...}.
DKB: Anno 1691. d 2 Augeosti blef Tvende Børn {.....} i Omme Kircke , drengen kaldet Jens, Pigen Maren. Faderen Peder Jensøn af Bøvl , Moderen Apelone Nielsdatter. Fadderne. Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens bar Drengen. Elle Mortensdatter i Brande bar Pigen Las Rasmussøn i Bøvl. Jens Pedersøn ibid. Las Pedersøn ibid. Clemen Anders_. Jens Niels_ af Brand . Gunder Olufsdaatter i Bøvl. El Smids i Bøvl . Jnger Christens ibid. Dorthe Michelsdaatter.

Begravelse nr. 6060
NOTITS: Begravet to år tre måneder gammel. Tvilling.


Nr. 2071 1691.11.08 Kirsten Hansdatter, Filskov. FAR: Hans Eskesen. MOR: Anne Mouridsdatter.
BÅREN AF: Katrine Sørensdatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Mourids Jespersen, Filskov, Sønder Omme, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Jørgensen, Filskov, Sønder Omme, Nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christens, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 8 Novembr. 1691 blef Hans Ekesøns Barn i Filskof døbt kaldet Kirsten.
Testes.
Catharine Sørensd.
Morids Jespersen i Filskof
Peder Olufs_ i Omvraa
Jens Jørgens_ i Filskof
Kirsten Christens ibid.
DKB: Anno 1691. d. 8 Novembr. blef et Barn døbt , kaldet Kirsten.. Faderen Hans Eskesøn i Filskof. Moderen Anne Moridsdaatter.
Fadderne
Chatharina Sørensdaatter bar Barnet. Moruidtz Jepsersøn i filskof. Jens Jørgens_ ibid . Peder Olufsøn i Omvraa . Kirsten Christens ibid.


Nr. 2072 1692.02.24 Inger Christensdatter, Hallundbæk. FAR: Christen Pedersen. MOR: Kirsten Jeprsdatter.
BÅREN AF: Katarina Sørensdatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Mads Olufsen, Hesselhoe?, Degnen er vist ny, stedet ikke identificerbar.
FADDER Nr. 2: Lars Olufsen, Kjær
FADDER Nr. 3: Clemmen Andersen, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter, Hallundbæk, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 24 Februarij blef Christen Pedersøns Barn af Hallindbech døbt kaldet Inger.
Testes.
Catharina Sørensdatter
Madtz Olufsøn i Hisse[lhoe]
Las Olufsøn i Kier
Clemen Anders_ i Mø{....}
Jahan Pedersd. i Hall{....}.
DKB: ANNO 1692 d 24 Februarij, blef et Barn døbt, kaldet Jnger.. Faderen Christen Pedersøn i Hallenbech. Moderen Kirsten Jepsdaatter.
Fadderne.
Chatharina Sørensdaater bar barnet. Madtz Olufsøn i Hisselhoe. Las Olufsøn i Kier. Clemen Anders_ Jahanne Pedersd. i Hallenbech.


Nr. 2073 1692.03.16 Maren Sørensdatter, Baggesgaard. FAR: Søren Michelsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Dorte Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præsten Søren Mikkelsen Heerups 1. kone
FADDER Nr. 1: Lauridtz Nielsen Møller, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Jakobsen, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Karen Baggesgaard, Baggesgaard, Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Søren Mikkelsen Heerup, Kirkeby, Sønder Omme, Præsten i Sønder Omme, konen Katrina bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Onsdagen d 16 Martij blef Søren Michelsøns Barn i Bagisgaard døbt, kaldet Maren.
Testes:
Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr: Sørens
Lauritz Møller
Peder
Jens Niels_ af Brand{.}
Karen Bagisgaard.
DKB: Onsdagen d 16 Martij blef et Barn døbt, kaldet Maren..
Faderen Søren Michelsøn i Bagisgaard, Moderen Kirsten Nielsdaatter.
Fadderne .
Dorethe Hr. Sørens bar Barnet. Lauridtz Nielsøn Møller Peder Jacob{..} Jens Neils_ af Brand . Karen bagisgaard.


Nr. 2074 1692.04.16 Anne Nielsdatter, Filskov. FAR: Niels Pedersen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Dorte Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præsten Søren Mikkelsen Heerups 1. kone
FADDER Nr. 1: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Hans Eskesen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Clemmen Andersen, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Filskov, Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Søren Mikkelsen Heerup, Kirkeby, Sønder Omme, Præsten i Sønder Omme, konen Katrina bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d. 16 Aprilis blef Niels Pedersøns barn i Filsko døbt, kaldet Anne.
Testes.
Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens
Oluf Olufs_ i filsho
Hans Eskes: ibid.
Clemen Andersøn
Kirsten Christensd. i filsk{..}.
DKB: d 10 Aprilis. blef et Barn døbt, kaldet Anne. Faderen N{...} Pedersøn i Filskof. Moderen Karen Jensdaatter.
Fadderne.
Dorethe Hr. Sørens bar Barnet. Oluf Olufsøn i Filskof. Hans Eskes: ib. Clemen Anders_ Kirsten Christensdaatter i filskof.


Nr. 2076 1692.05.29 Johanne Nielsdatter, Bøvl. FAR: Niels Torbensen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Katarina Sørensdater, Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Lars Rasmussen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Eskilsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Gunder Olufsdatter, Bøvl, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 29 Maij blef Niels Terbensøns barn i Bøvl, døbt kaldet Johanne.
Testes
Chatarina Sørensd.
Las Rasmus_ i bøvl
Christen Niels_ ibid.
Christen Eshels_
gunder Olesdatter.
DKB: 1692 . d 29 Maij blef et Barn døbt, kaldet Jahanne. . Faderen Niels Terbensøn i Bøvl. Moderen Jng Nielsdaatter.
Fadderne.
Cathrarina Sørensdaatter bar Barnet . Las Rasmusøn i Bøvl. Christen Nielsøn ibid . Christen Eskelsøn. Gunder Olufsdaatter i bøvl.


Nr. 2077 1692.08.28 Kirsten Jensdatter, Østerby. FAR: Jens Andersen. MOR: Gunder Pedersdatter.
BÅREN AF: Elle Mortensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen den Yngre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Sophie Pedersdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter Hvelplund, Kirkeby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 28 Augusti blef Jens Andersøns barn {..} Østerby døbt kaldet Kirsten.
Testes
El Mortensd. i Brand {....}
{...} Jens i Kircheby
Christen Christens_ i Østerby {...}
{...} Niels_ af brand
[.]ophie Pedersd. ibid
Maren hvelplund
Karen Jacobsdatter.
DKB: d 28 Augusti blef et Barn døbt , kaldet Kirsten. . Faderen Jens Andersøn i Østerby. Moderen Gunder Pedersdatter.
Fadderne.
Elle Mortensdaatter i Brand bar Barnet. Jens Pedersøn yngre i Kircheby . Christen Christensøn i Østerby . Jens Niels_ i brand. Sophie Pedersdaater i Brande. Maren Jensdaatter i Kircheby.

Begravelse nr. 6115
NOTITS: Præsten har Maren Hvelplund, degnen Maren Jensdatter i Kirkeby. Altså Maren Jensdatter Hvelphlund i Kirkeby.


Nr. 2078 1692.09.02 Johanne Bertelsdattter, Møbjerg. FAR: Bertel Lauridsen Lindvig. MOR: Anne Hansdatter Malin.
BÅREN AF: Margrethe Larsdatter, Ribe, Formodentlig faderens søster.
FADDER Nr. 1: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 2: Kirsten Lauridsdatter, Tarm, Egvad, Formodentlig faderens søster.
FADDER Nr. 3: Lars Hansen, Ribe, Muligvis faderens far.
FADDER Nr. 4: Jens Olufsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Jens Larsen, Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Anno 1692 d 2 Sep blef Bertil Lauritzøns barn i Mødbierg døbt kaldet Jahanne.
Margrete Lasd. i Ribe
Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens
Kirsten Lauridsd i Tar{.}
Las Hans_ i Ribe
Jens Lass_ i Brand
Jens Olufs_ i Brand.
DKB: d 2 Septembr. Blef et Barns Daab Confirmerit, som var hiemme døbt, kaldet Jahanne . Faderen Bertil Lauritzøn {Lindvig} i Mødbierg. Moderen Anne Hansdaatter.
Fadderne.
Margrete Lasdaatter i Ribe bar Barnet . Dorethe Hr. Sørens. Kirsten Laujridszdaatter i Tarm . Las Hansøn i Ribe . Jens Olufs_ i Brand - Jens Lassøn i Brand.

NOTITS: Tilnavnet Lindvig ved begravelsen 1705.08.27 Møbjerg. Se Nygaards Sedler. Bertel Lindvig havde stærk kontakt til Ribe, hvor hans kone Anne Hansdatter Malin kom fra.


Nr. 2079 1692.11.13 Else Nisdatter, Hallundbæk. FAR: Nis Andersen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Hansdatter Malin, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Anders Terkelsen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Eskildsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Jepsdatter, Hallundbæk, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 13 Novemb. blef Nis Andersøns barn i Hallundbech døbt kaldet Else.
Testes.
An Hansd. i Mødbierg
Ped{..} Anders_ i Omvraa,
Anders Terhel{..}
Christen Eschels_
{...}en Jepsdaatter.
DKB: d 13 Novembr. blef et Barn døbt, kaldet Else. Faderen Nis Andersøn i Hallendbech. Moderen Jahanne Pedersdaatter.
Fadderne.
Anne Hansdaatter i Mødbierg bar Barnet . Peder Andersøn i Omvraa Anders Terchelsøn i Hallenbech. Christen Eskels_ Kirsten Jepsdaatter i Hallendbech.


Nr. 2080 1693.02.19 Hilleborg Levin Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden). FAR: Søren Michelsen Heerup. MOR: Dorothe Hedvig Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Larsdatter, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Peder Knudsen, Viborg
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen, Viborg
FADDER Nr. 3: Jens Larsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Klara Berntsdatter Rosenmeier, Ringive By (Præstegaarden), Ringive, Gift med præsten i Ringive Hr. Peder Christensen Mulvad.
FADDER Nr. 5: Anne Hansdatter Malin, Møbjerg, Sønder Omme, Gift med Bertel Lauridsen Lindvig.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Mulvad, Ringive By (Præstegaarden), Ringive, Konen KlaraBerntsdatter Rosenmeier.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 19 Februarij blef Hr. Sørens {Michelsen Heerup} Barns Daab Confirmeret Nomen Hilleborg Lavin.
Testes Peder Knuds_ af Viborg
Morten Peders: ibid
Jens Lass_ i Brand
Mette Lasdatter Møb{...}
Anne Hansdatter ibid.
Hr. Peders {Christensen Mulvad} hustru {Klara Berntsdatter Rosenmeier} i Ringgi{...}.
DKB: ANNO 1693 d 19 Februarij . lef et Barns Daab Confirmerit , som var hiemmedøbt, kaldet Hilleborg Levin. Faderen Hr. Søren Michelsøn Hærup. Moderen Dorethe Sørensdaatter.
Fadderne .
Mette Larsdaatter i Møbjerg bar barnet Jens Lassøn i Lild-Brand . Clara {Berntsdatter Rosenmeier} Hr. Peders {Christensen Mulvad} i Ringifue, Anne Hansdaatter i Møbjerg.

NOTITS: Gift 1. 1713 med af Møbjerg i Sønder Omme Hans Christian Lindvig. Gift 2. 1716 med Mads Helt. †1734 Veerst


Nr. 2081 1693.03.05 Mette Pedersdatter, Omvraa. FAR: Peder Andersen. MOR: Inger Andersdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Niels Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Nis Andersen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Margrethe Larsdatter, Omvraa, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 5 Martij blef Peder Andersøns barn i Omvraa, døbt , kaldet Mette.
Testes .
Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens
Niels Oles_ i Omvraa
[Nis] {Andersen} Hallendbech.
Jens Niels_ i Brand,
Jahan Jensd. i Omvraa
Margrete Lasd. ibid.
DKB: Anno 16923 d 5 Martij . blef et Barn døbt, kaldet Mette. faderen Peder Andersøn i Omvraa . Moderen Jnger Andersdaatter.
Fadderne .
Dorethe Hr. Sørens bar Barnet . Niels Olufsøn i Omvraa . Nis Andersøn i Hallendbech . Jens Nielsøn i Brand. Johanne Jensdatt{..} Omvraa . Margrete Lasdaatter ibid .


Nr. 2082 1693.03.25 Anne Maria Nielsdatter, Skovsende. FAR: Niels Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Laurids Møller, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Jepsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Sidsel Andersdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdaatter, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 25 Martij blef Niels Chrisensøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Anne Maria .
Testes.
Dorethe Hr. Sørens
Peder Christensøn i Skof{...}
Lauridtz Møller
Christen Jeps_ i Brand
An Pedersd. i SkofsE{..}
Zitzel Andersd. i Øster{by}.
DKB: Anno 1693 d 25 Martij blef et Barn døbt kaldet Anne Maria . Faderen Niels Christensøn i SkofsEnd. Moderen Kirsten Pedersdat{...}.
Fadderne .
Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens bar Barnet - Peder Christensøn i SkofsEnd. Laurids Møller. Christen Jepsen i Brand. Sidzel Andersdaatter i Østerby. Anne Pedersdaatter i SkofsEnd .


Nr. 2086 1693.07.02 Maren, Filskov.
BÅREN AF: Anne Olufsdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Mathias Hansen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Hans Eskesen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Edel Steffensdatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: {.....} et u{.. ....} døbt , kal{...} {Maren} Moderen.
Testes .
Anne Olesdatter i fils{..}
{....} Hans_ ibid.
{..}ns Eskes_ ibid
Edel Steffensdatter
Karen Jacobsd. i Øster{..}.

NOTITS: Dele ikke læselige på AO (Arkivalier Online). Hverken moderens eller faderens navn nævnt.


Nr. 2087 1693.08.20 Maren Pedersdatter, Omvraa. FAR: Peder Olufsen. MOR: Margrethe Larsdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Jens Larsen, Fruergaard, Sønder Felding, Formodet bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Hans Eskesen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Olufsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter Nielskone, Omvraa, Sønder Omme, Må være gift med en Niels.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: {... ... ...}der Olufsøn Omvraa døbt kaldet Maren .
Testes .
Dorethe Hr. Sørens
Jens Fruergaard
Hans Eskes_ i Filsko{..}
Jens Olufs_ i Brand
Jahan Jensd. i O{....}
Anne Nielskone {....}
DKB: d 20 Augusti blef et Barns Daab Confirkerit , som var heimmedøbt , kaldet Maren . Faderen Peder Olufsøn i Omvraa . Moderen Margrete Lasdaatter .
Fadderne .
Dorethe Hr. Sørens bar Barnet . Jens Lassøn i Fruergaard . Hans Eskesøn i Filskof . Jens Olufsøn i Brand . Johanne Jensdaatter i Omvraa . Anne Christensdaatter ibid.


Nr. 2088 1693.08.27 Maren Nielsdatter, Filskov. FAR: Niels Michelsen. MOR: ? Niels Michelsens kone.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Oluf Jakobsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Olufsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Kirsten Christenskone, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Mouridsdatter, Filskov?, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Peder Jakobsen, Østerby, Sønder Omme, ? Oluf Jakobsen Filskov.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Filskov, Sønder Omme, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mourids Jespersen, Filskov, Sønder Omme, Datter Anne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 27 Augu{..} Niels {.....} i Filskof {....} Maren.
Testes.
{.....} ufsøn i Filsko{..}
{... ....} ibid.
Peder jacobs_ i Østerby
DKB: d 27 Augusti blef Niels Michels_ barn J Fileshou døbt , og kaldet Maren.
Barnet bar Dorethe Hr. Sørens. Fadere var [tilstede] Oluff Jacobs_, Christ_ Olufs_ Christ_ Peires_ hustru i Filleshou , og Morurids Jespers_ datter

NOTITS: Anden skrift i degnens krikebog, derfor ingen moder angivet med navn.


Nr. 2089 1693.09.11 Dødfød, Østerby (Midtgaard). FAR: Christen Christensen Midtgaard. MOR: Sidsel Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen uden dato mellem 13. august og 25. september: ' Christen Midtgaards barn dødfødt.'}
Begravelse nr. 6057
NOTITS: Dato arbitrær midt imellem 13. aug. og 25. sept.


Nr. 2090 1693.09.17 Marie, Skovsende. FAR: ? Soldat. MOR: ? Poulsdatter.
BÅREN AF: Maren Mouridsdatter, Skovsende, Sønder Omme, Christen Nielsen Krogs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Jakobsen, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Krog, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Hansdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Skovsende, Sønder Omme, Christen Poulsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Krog, Skovsende, Sønder Omme, Søster er moderen, hans kone Maren Mouridsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 17 Sept blef en Soldatter barn døbt som var Chris_ Krogs Søsters
og blef kaldit Marie ,
barnit bar Christ_ {Nielsen} krogs hustru {Maren Mouridsdatter} fad Peder Jacobs_, Christ Peires_, Jens {Christensen} Krog , Anne Hansdaatter i Filleskou og Christ Povels_ daatter i Shousende.

Begravelse nr. 6058
NOTITS: Begravet 1 uge gammel.


Nr. 2092 1693.11.01 Inger Pedersdatter, Skovsende. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Gregers Madsen, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Edel Stephansdatter Væver, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Lars Rasmussen, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 1 Novembr blev Peder Christensens barn i SkofsEnd døbt kaldet Jnger.
Testes -
Dorethe Hr. Sørens,
Las Rasmus_
gregers Matz_
Edel Staphansd.
Kirsten Pedersdaatter.
DKB: d 1 Nov: Dies A: H: {Alle Helgener} var Peder Chrisens_ barn Skousende til daaben blev kaldit Jnger , D[en] [st] bar barnit Dorethe Sørensdaatter Faddere Las Rasmus_, Gregers Madsøn, Edel Vever og Kirsten Pedersdaatter.


Nr. 2093 1694.01.14 Maren Christensdatter, Filskov. FAR: Christen Olufsen. MOR: Anne Olufsdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Jakobsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Mette Thomasdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Hansdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Christen Eskildsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Kirsten NIelskone, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 14 januarij blef Christn Olufsøns og Anne Olufsd. barn af Filsko døbt, kaldet Maren
Testes
Dorethe Hr. Sørens
Christen Peders_ i Filshov
Peder Jacobsen Østerby
Christen Eshels_ ibid
An Hansdaatter ibid.
DKB: 1694 d 14 Janv : blef Christen Olufs_ i Filleskou hans daatter døbt og kaldit Maren , Dorethe Hr. Sørens holt den til daaben, fadder Christ Peders , Peder Jacobs_ . Mette Tomasdaatter, anne Hansdaatter i Filleshou.


Nr. 2101 1694.05.20 Karen Pedersdatter, Bøvl. FAR: Peder Jensen. MOR: Abelone Nielsdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Dominica 6 post Pasch. {20. maj} blef Peder Jensens barn i Bøvl døbt kaldet Karen . Fadderne Dorethe Hr. Sørens Christen Nielsøn i bøvl, Peder Nielsøn i Østerby. J[aen] [.t] . Maren Nielsdaatter i Præstg .

NOTITS: Glemt i præstens kirkebog.


Nr. 2103 1694.06.24 Johanne Nielsdatter, Bøvl. FAR: Niels Torbensen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Lars Rasmussen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Poul, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Gunder Olufsdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Inger Jensdatter Christens, Bøvl, Sønder Omme, ? kombineret, usikkert.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: S.. Hans Dag {24. junij}. blef Niels Terbensens barn i Bøvl døbt kaldet Jahanne
Testes.
Dorethe Hr. Sørens
Las Rasmuss_ i bøvl
Jens {Christensen} Krog,
Povl i præstg,
Gunder Olesd. i bøvl
Jnger Christens ibid.
DKB: S. Hans Dab blef Nies Terbensøns barn i Bøvl døbt , kaldet Jahanne . Fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Las Rasmusøn i bøvl. Jens {Christensen} Krog. Povel i Præsgaard . Gunder Olesdaatter i Bøvl, Jnger Jensdaatter ibid.


Nr. 2107 1694.09.21 *1694.08.24 Anna Dorethea Sørensdatter Hærup, Kirkeby (Præstegaarden). FAR: Søren Michelsen Hærup. MOR: Dorothe Hedvig Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Michelsdatter Hærup, Viborg, Faderens søster. I 1702 gift med kirurg i Viborg Henrik Runckel.
FADDER Nr. 1: Morten Christensen, Viborg
FADDER Nr. 2: Maren Lauridsdatter, Juellingsholm, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peiter Skolemester, Lindberg, Ølgod, Lindbjerg i Ølgod ejes 1694 af Henrik Juel. Peiter er et sønderjysk navn.
FADDER Nr. 4: Klara Bentsdatter Rosenmeier, Ringive By (Præstegaarden), Ringive, Præst Peder Christensen Mulvads kone.
FADDER Nr. 5: Simon Pedersen, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Erslof Christensdaatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 7: Elle Mortensdaatter., Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Fredagen d 21 Sep blef Hr. Sørens {Michelsen Hærup} barns daab Confirmerit barnet kaldet Anna Dorethea
fadderne .
Maren Michelsdaatter af Viborg.
Maren Lauritzd. paa Jule{....}
Morten Christens_ i Viborg
Peiter skolemester paa Lindberg.
Clara {Bennetsdatter Rosenmeier} i Ringgifue.
DKB: Freddagen d 21 Septembr . blef Hr. Søren Michelsøns barns Daab Confirmerit , Barnet kaldet Anna Dorethea, fadderne. Maren Hærup bar barnit . Morten Christns_ Simon Peders_ [erslof] Peitersdaatter, Eld Mortensdaatter , Maren Lauridsda{...} Fød d 24 Aug [ibg] 4. Om aftenen ved 7 Slet .

Begravelse nr. 6074
NOTITS: Begravet et år gammel. Faderen er sognpræsten i Sønder Omme og Hoven sogne. Faderens far Michel Sørensen Hærup (skifte 1702 Viborg) var snedker i Viborg.


Nr. 2110 1694.12.30 Maren Christensdatter, Filskov. FAR: Christen Pedersen. MOR: Kirsten Christenskone.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Hans Eskesen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Mathis Hansen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielskone, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Gydesdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dominica post Nata{..} {30. dec.} blef Christen Pedersøns barn i Filsho døbt kaldet Maren .
Testes
Dorethe Hr. Sørrens
Hans Eshes_ i Filsho
Matthis Hans_ ibid
Oluf Olus_ ibid
Kirsten Nielskoen ib{..}
Maren gydesdaatter.
DKB: Dominca post Nativit: blef Christen Pedersøns barn i Filsko døbt , kaldet Maren . fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Hans Eshesøn i Filsho . Matthis Hans_ ibid . Oluf Olufs_ ibid. Kirsten Nielskoen ibid . Maren gydesdaatter i Østerby .


Nr. 2111 1695.01.06 Maren Christensdatter, Østerby. FAR: Christen Christensen. MOR: Sidsel Andersdatter, Østerby.
BÅREN AF: Gunder Pedersdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Botilde Hansdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Marne Anderskone, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dominica 1 post Epiph. {6. jan} blef Christen Christensøn{.} barn i Østerby døbt , kaldet Maren
Testes
Gunder Pedersd. i Øster{..]
Peder Christens_ i SkofsEnd
Niels Christens_ ibid .
Botilda Hansd. i Østerb{.}
Maren Anderskoen ibid.
DKB: ANNO 1695 Dominica 1 post Epiphan. {6. jan} blef Christen Chrisernsøns barn i Østerby døbt , kaldet Maren . Fadderne Gunder Pedersdaatter i Østerby. Peder Christensøn i SkofsEnd , Niels Christensøn ibid , Botilda Hansdaatter . Maren Anderskoen i Østerby .


Nr. 2113 1695.03.03 Anne Jensdatter, Lillebrande. FAR: Jens Larsen den Yngre. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Margrete Larsdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Larsen den Ældre, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Ronnum, Ronnum, Skarrild, *1660cc- †1705+.
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter Nielskone, Omvraa, Sønder Omme, Gift med Niels Olufsen.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter Jenskone, Omvraa, Sønder Omme, Se #2047 og #2083..
FADDER Nr. 5: Peder Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 3 Martij blef Jens Lassøn d yngris barn i Brande døbt kaldet Anna
Testes
Margrete Lasd. i Omvraa
Jens Lass_ d Eldre i Brande
Jens {Jensen} Ronnomb {Skarrild}
Peder Olufs_ i Omvraa
Anne {Christensdatter} Nielskoen ibid
Jahan {Jensdatter} Jenskoen ibid.
DKB: Dend 3. Martij blef Jens Lassøn d yngris barn i Brande døbt , kaldet Anna . Fadderne. Margrete Lasdaatter i Omvraa Jens Lass_ d Eldre i Brand . Jens Ronnomb. Peder Oles_ i Omvraa, Anne Nielskoene , og Johanne Jenskoene ibid .

LINK: Jens Jensen i Ronnum i Skarrild sogn.


Nr. 2117 1695.04.28 Anne Mathiasdatter, Filskov. FAR: Mathias Hansen. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen, Ørbæk, Hoven
FADDER Nr. 2: Kjeld Silkeborg, Silkeborg?, Grene?, Ikke ellers set i Sønder Omme.
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Jørgensdatter Nielskone, Filskov, Sønder Omme, Gift med en Niels, der er flere af dem i Filskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Eodem Die {d 28 Aprilis} blef Matthis Hansøns barn i Filsko døbt , kaldet Anne
Testes .
Dorethe Hr. Sørens
Jens Hans_ Ørbech {Hoven sogn}
kield Silcheborg {Grene sogn?} .
Kirsten Christensdatter Fils{...}
Kirsten Nielskoen ibid.
DKB: Samme Dag blef Matthis Hansøns barn af Filsko døbt kaldet Anne . Fadderne Dorethe Hr. Sørens . Jens Hansøn Ørbech . Kield Silcheborg . Kirsten Christensdaatter og Kirsten Jørgensdaatter i Filsko.


Nr. 2118 1695.10.20 Johanne Christensdatter, Bøvl. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Elle Mortensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Laurids Hansen Smed, Bøvl, Sønder Omme, Nabo, søn af Hans Smed.
FADDER Nr. 2: Jens Michelsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Johanne Hvelplund, Hvelplund, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Else Hvelplund, Hvelplund, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Sophie Pedersdatter, Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Anno 1695 20 Octobris blef Christen Pedersens barn i Bøvl døbt, kaldet Jahanne
Testes .
Elle Mortensd. i brand
Lauritz Hansøn Smid
Jens Niels_ af Brand.
Jahan Hvelplund
Else hvelplund
Sophie Pedersdaatter i Brand.
DKB: Dend 20 Octobr . blef Christen Pedersøns Barn i Bøvl døbt kaldet Johanne . Fadderne. Elle Mortensdaatter i Brand, Lauridtz Hansøn Smid . Jens Michel_ af Brand . Jahan Hielplund . Else Hvelplund . Sophie Pedersdaatter i Brand .


Nr. 2119 1695.11.07 Dorte Tøgersdatter, Bøvl. FAR: Thøger Larsen. MOR: Gunder Olufsdatter.
BÅREN AF: Dorte Larskone, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Frederik Jensen Broch (Præstegaarden), Sønder Felding, 18c, søn af præst i Sønder Felding Jens Broch og Susanne Frederiksdatter Bremer.
FADDER Nr. 2: Lars Rasmussen, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen den Ældre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Larskone, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Else Hvelplund, Hvelplund, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 17 Novembr. blef Tøger Lassøns barn af Bøvl døbt kaldet Dorethe
Testes.
Dorethe Laskoen ibid
Friderich Jens_ Broch {Sønder Felding}
Las Rasmusøn
Jens Peders_ Eldre .
Maren Laskoen i bøvl.
Else hvelplund .
DKB: d 17 Novembr. blef Tøger Lassøns barn af Bøvl døbt , kaldet Dore{..} Fadderne . Dorethe Laskoen ibid . Friderich Jensen Broch . Las Rasmussen Jens pedersøn Eldre . Maren Laskone i bøvl. Else Hvelphlund .


Nr. 2121 1696.01.12 Maren Sørensdatter, Baggesgaard. FAR: Søren Michelsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Ellen Mortensdatter, LIllebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Laurids Nielsen Møller, Juellingsholm (Mølle), Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Niels Baggesgaard, Baggesgaard, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Sophie Pederdatter, LIllebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: ,Karen Kirkeby, Sønder Omme, #2100 1694.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Anno 1696 . d 12 januarij blef Søren Michelsøns ba{..} Nafnlig Maren, af Bagisgaard døbt -.
Testes
El Mortensd . i brand
Lauritz {Nielsen} Møller.
Peder Nielsøn SkofsE{...}
Niels bagisbaard
Sophi Pedersdaatt{..}
Karen Kircheby .
DKB: d 12 januarij blef Søren Bagisgaards barn døbt kaldt Maren, - fadderene . Elle Mortensdaatter i Brand . Lauritz Niels_ Møller - Peder Nielsøn SkofsEnd. Niels Bagisgaard - Sohie Pedersd Karen Kircheby -


Nr. 2123 1696.03.01 Dorte Christensdatter, Skovsende. FAR: Christen Nielsen Krog. MOR: Maren Mouridsdatter.
BÅREN AF: Maren Lauridsdatter, Juellingsholm, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Laurids Nielsen Møller, Juellingsholm (Mølle), Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Anders Sørensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Ibsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Else Kirkeby, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Anne NIelsdatter, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Peder Baggesgaard, Baggesgaard?, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 1 Martij blef Christen {Nielsen} Krogis Barn i SkofsEnde døbt, kaldet Dorethe
Testes
Maren Lauritzsd p Julings
Møller
Anders Sørens{..} Østerby.
Peder bagis
Christen Ibs_ .
Else Kir{...}.
DKB: d 1 Martij blef Christen {Nielsen} Krogis Barn i SkofsEnd døbt, kaldet Dorethe Fadderne - Maren Lauritzdaatter paa Jullingsholm. Lauritz {Nielsen} Møller Anders Sørens_ Østerby . Christen Ibs_ ibid: Else Kircheby. An Nielsd: Skofse{..}.

Begravelse nr. 6093
NOTITS: Begravet 20 måneder gammel.


Nr. 2124 1696.03.22 Mette Nielsdatter, Filskov. FAR: Niels Michelsen. MOR: Inger Lauridsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christens, Filskov, Sønder Omme, Også kaldet Christenskone.
FADDER Nr. 1: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Mouridsen, Filskov, Sønder Omme, Søn af Mourids Christensen.
FADDER Nr. 3: Jens Ostersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Olesdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Anne Hansdatter, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 22 Martij blef Niels Michelsøns barn i Filsko døbt kaldet Mette .
Testes
Kirsten Christens i Fils{...}
Oluf Olufs_ ibid.
Christen Moritzøn
Jens Ostersøn
Anne Olesdaatter
Anne Hansdaatter.
DKB: d 22 Martih blef Niels Michelsøns Barn i Filskof døbt, kaldet Mette Fadderne . Kirsten Christens i Filskof . Oluf Olufsøn ibid . Christen Mouritzøn . Jens Osters_ . Anne Olesdaatter og An Hansdaatter ibid .

Begravelse nr. 6081
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.


Nr. 2128 1696.07.05 Birgitte Nielsdatter, Skovsende. FAR: Niels Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Sidsel Olufsdatter, Paabøl, Oddum
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Paabøl, Oddum, Muligvis bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Karen Jacobsdatter, Hoven
FADDER Nr. 5: Maren Mouridsdatter, Skovsende, Sønder Omme, Christen Nielsen Krogs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 5. julij blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt , kal{...} Birgete .
Testes .
Sitzel Olufsd. i Pobøl {Paabøl, Oddum sogn}.
Jens Pobøl .
Peder Christens_ SkofsEn{.}
Peder Krog ibid .
Karen Jacobsd. i Hov{..}
Maren Moritzdaatter
Zitzel Andersd . i Østerby.
DKB: d 5 Julij blf Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt , kaldet Birgitte . fadderne . Sitzel Olufsdaatter i Pobøl . Jens Pedersen Pobøl . Peder Christensøn SkofsEnd . Peder Krog ibid . Karen Jacobsdatt{..} i Hovn . Maren Moritzdaatter .


Nr. 2131 1696.08.19 Johanne Mathiasdatter, Filskov. FAR: Mathias Hansen. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: Anne Hanskone, Ørbæk, Hoven, Vel faderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen, Ørbæk, Hoven, Vel faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Ørbæk, Hoven, Vel faderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Mouridsdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Anne Olufsdatter, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Onsdagen d 19 Aug{....} blef Matthis Hansøns barn i Filsko døbt , kaldet Johanne
Testes . Anne Hans koen Ørb.
Jens Hans_
og Christen Hans_ ibid
Christen Peders_ Filsho.
{...}e Moritzdaatter.
{..}e Olesd. ibid :
DKB: Onsdagen d 19 Augusti blef Matthis Hansøns barn i Filsko døbt , kaldet Johanne . Fadderne Anne Hanskoen Ørbech {Hoven sogn} Jens Hansøn og Christen Hansøn ibid - Christen Pedersøn Filskou Anne Moritzdaatter og Anne Olufsdaatter ibid .


Nr. 2132 1696.08.23 Kirsten Christensdatter, Hallundbæk. FAR: Christen Olufsen. MOR: ? Christen Olufsens kone.
BÅREN AF: Maren Mortensdatter, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Nis Andersen Hallundbæk, Hallundbæk, Sønder Omme, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jakob iPræstegaard, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Anders Andersen, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Jepsdatter, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Inger Andersdatter, Omvraa, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 23 Augusti blef Christen Olesøns barn i Hallendbech , døbt kaldet Kirsten M{ari}
Testes
Maren Mortensdatter Mød{...}
Nis {Andersen} Hallundbech .
Jacob i Præstgaard
Anders Anders_ i Mødb{...}
Kirsten Jepsd. Hallend{...}
Jnger Andersd. Omv{...}
DKB: d 23 Augusti blef Christen Olufsøns barn i Hallendbech døbt kaldet Kirsten Mari . Fadderne Maren Mortensdaatter i Mødbierg Nis Hallendbech - Jacob i præstgdr - Anders Andersøn i Mødbierg Kirsten Japsdatter i hallendbech . Jnger Andersdaatter i Omvraa.


Nr. 2134 1696.11.29 Maren Jensdatter, Østerby. FAR: Jens Andersen. MOR: Gunder Pedersdatter.
BÅREN AF: Dorethe, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen den Ældre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Ib Christensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Sidsel Andersdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Gydesdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 29 November . blef {.}ens Andersøns barn {.} Østerby døbt , kaldet Maren .
Testes .
dorethe Hr. Sørens.
gammel Jens
Peder Niels_ Østerby.
Ib {..}ristens_ ibid .
Sitzel Andersd .
Maren gydesd
DKB: d 29 Nobembr . blef Jens Andersøns barn i Østerby døbt kaldet Maren . fadderne . Dorethe Hr. Sørens Jens Peders_ den Ælder . Peder Niels_ og Jb Christensøn i Østerby . Sitzel Andersdaatter og Maren Gydesdaatter ibid .


Nr. 2137 1697.05.09 Maren Sørensdatter, Bøvl. FAR: Søren Jensen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Gunder Olufsdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Peder Filskov, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Tøger Larsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen, Bøvl?, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Inger Jensdatter Kræmmers, Bøvl, Sønder Omme, Gift med Christen Nielsen Kræmmer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 9 Maij blef Søren {..}nsøns barn i bøvl døbt kaldet Maren
Testes .
gunder Olesdatter
Peder Fisho i skofsEnd
Tøger Lass_ i bøvl
Las Peders_ .
Jnger {Jensdatter} Kremmers .
Maren Pedersd. {.}bid.
DKB: d 9 Maij . blef Søren Jensøns barn i Bøvl døbt . kaldet Maren Fadderne . Gunder Olesdaatter i Bøvl Peder filsko i Skofs Ende . Tøger Lass: Las Peders_ . Maren Pedersdaatter ibid. og Jnger Kremmers .

Begravelse nr. 6089
NOTITS: Begravet 2c uger gammel.


Nr. 2142 1697.09.19 Abelone Nielsdatter, Bøvl. FAR: Niels Michelsen. MOR: Inger Lauridsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Anders Sørensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Lars Rasmussen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Ib Christensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Gunder Olesdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Inger Andersdatter, Omvraa, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 19 Sept . blef Ni{...} Michelsøns barn i Bøvl døbt kaldet Apelone .
Testes
Jngeborg Hr. Sørens
Anders Sørens_
Las Rasmus_
Jb Christens_ .
gunder Olesd .
Jnger {Andersdatter} i Om{....}.
DKB: d 19 Septembr blef Niels Michelsøns barn i bøvl døbt, kaldet Apelone . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Anders Sørensøn Østerby Las Rasmus_ . Jb Christens_ . Gunder Olesdaatter i bøvl Jnger Andersdaatter i Omvraa .

Begravelse nr. 6091
NOTITS: Begravet ca. 2 uger gammel. Moderen døde i barselsseng.


Nr. 2146 1698.01.12 Else Nielsdatter, Omvraa. FAR: Niels Olufsen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Skærlund, Brande, Gift med Jens Nielsen Skærlund den Ældre.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Karstoft, Karstoft- Nørre, Skarrild, Ejer af Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Niels Larsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Mortensdatter, Møbjerg, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: døbte. Vide Niels Olesøns barn i Omvraa Libro Hounensis d 12 januarij {præstens kirkebog i Hoven ikke overleveret.}
DKB: Anno 1698. d 12 januarij blef Niels Olufsøns barn i Omvraa døbt kaldte. Else . Fadderne. Niels Olufsøns konis Søster {Karen Christensdatter} af Skierlund {Brande sogn} var Barnet. Jens Andersøn paa Kastofft {Nørre Karstoft, Skarrild}. Peder Olufsøn i Omvraa Niels Lassøn af Brand. karen Pedersdaatter ibid. Maren Mortensdaatter af Mødbierg .

Begravelse nr. 6119
NOTITS: Begravet knap to år gammel. Da Karen Christensdatter dør 1731 på Brandholm i Brande, arver søsteren Annes børn, hvoraf kun to sønner lever.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2151 1698.04.17 Anne Larsdatter, Bøvl. FAR: Lars Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Tøger Larsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Laurids Hansen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Inger Jensdatter Christens Kræmmers, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Johanne Sørensdatter, Bøvl, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d. 17 Aprilis . Dnica {Domenica} Palmarum . blef Las Pedersøns Barn af Bøfvel døbt, kaldet Anne .
Testes.
Jngeborg {Friis} Hr. Sørens.
Tøger Lass_.
Søren Jens_
Lauritz Hansøn ibid .
Jnger kremmers
Jahan Sørensd ibid.
DKB: d 17 Aprilis blef Las Pedersøns barn af Bøvl døbt , kaldet Anne . Fadderne . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens . Tøger Lass_ Søren Jens_ og Lauritz Hans_ af bøvl. Jnger Christens og Jahan Sørens ibid .

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2152 1698.05.01 Karen Sørensdatter, Baggesgaard. FAR: Søren Michelsen Baggesgaard. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen Baggesgaard, Baggesgaard, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Lene, Baggesgaard, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter Simmels, Simmelshus, Sønder Omme, Gift med Christen Sørensen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Hjortlund, Hjortlund, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Inger Vefster, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dica. 1 post Pascha . d 1 Maij . blef Søren {Michelsen} Baggisgaards barn døbt, kaldet Karen
Testes .
Jngeborg {Friis} Hr. Sør{...}
Anders {Pedersen} Bagisgaard
Leene ibid .
An Simmels
Kirsten Hiortlund
Jnger vefster .
DKB: D 1 Maij. blef Søren bagisgaards barn døbt, kaldet Karen . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens. Anders bagisgaard og Leene ibid Anne Simmels . Kirsten Hiortlund . Jnger vefster .

NOTITS: †1701.06.02 Baggesgaard tre år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2153 1698.05.15 Dorte Chrisetnsdatter, Skovsende. FAR: Christen Nielsen Krog. MOR: Maren Mouridsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Krog, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Anders Andersen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Juellingholm, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Møllers kone, Juelleingholm (Mølle), Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Møller, Juelleingholm (Mølle), Sønder Omme, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 15 maij blef Christen {Nielsen} krogis barn i Skofsend døbt kaldet Dorethe
Testes .
Jngeborg {Friis} Hr. Sør{...}.
Peder Krog.
Anders Anders_ Østerby .
Christen Christens_ af Julingsh.
Møller k{...}.
DKB: d 15 Maij blef Christen Krogis barn i SkofsEnd døbt, kaldet Dorithe. Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens. Peder Krog . Anders Anders_ Østerby . Christen Christens_ af Julingsholm . Jørgen Møllers Kone.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2155 1698.06.13 Kirsten Poulsdatter, . FAR: Poul Jensen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter Hvelplund, Kirkeby?, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen den Yngre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Gydesdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Kirsten Midtgaard, Østerby (Midtgaard), Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Inger Vefster, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Anden Pintzedag d 13 junij blef et U-ecte barn døbt kaldet Kirsten .
Faderen Povel Jens_ . Moderen kirsten Jensd.
Testes .
Maren {Jensdatter} Hvelplund
ungs Jens {Pedersen} i kircheby
Christen {Nielsen} krog i SkofsEn{.}
Niels Peders_ i kircheby
Maren gydesdaatter
kirsten Mitgaard i Ø{....}
Jnger Vefster .
DKB: d 13 junij blef et U=ecte barn døbt, kaldet Kirsten . Moderen Kirsten Jensdaatter Faderen blef udnefnt Povel Jens_ . Fadderne . Maren Hvelplund. Ung Jens i kircheby . Christen Krog i SkofsEnd . Niels Pedersøn i kircheby. Maren gydisdaatter og kirsten Mitgaard i Østerby .

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2159 1698.10.16 Bodil Andersdatter, Baggesgaard. FAR: Anders Pedersen Baggesgaard. MOR: ? Anders Pedersen Baggesgaards 1. kone.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Urup, Grindsted
FADDER Nr. 1: Jørgen Sørensen Urup, Urup, Grindsted, *1650cc †1731.12 Horsbøl, Grindsted. Gift med Birte Nielsdatter *1658cc †1728.09 Urup.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Kærhus, Grindsted
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Baggesgaard, Sønder Omme, Gift med Karen Nielsdatter *Baggesgaard.
FADDER Nr. 4: Birgitte Nisdatter, Urup, Grindsted
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter Baggesgaard, Baggesgaard, Sønder Omme, Gift med Søren Michelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 16 Octobr. blef Anders {Pedersen} Bagisgaards barn døbt kaldet Bodel
Testes .
Maren Sørensd. Urup {Grindsted}.
Jørgen {Sørensen} Urup.
Niels Peders_: kierhuus {Grindsted}
Peder Niels_ bagisgrd
Birgitte Nisdatter urup
Kirsten {Nielsdatter} bagisgaard.
DKB: d 16 Octobr. blef Anders bagisgaards barn døbt, kaldet Bodel. Fadderne: Maren Sørensdaatter Urup . Jørgen Urup . Niels Pedersøn i Kierhuus . Peder Nielsøn bagisgaard . Birgitte Nielsdaatter Urup Kirsten bagisgaard .

NOTITS: Moderen kunne hedde Sørensdatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2160 1698.10.16 Margrethe Pedersdatter, Hallundbæk. FAR: Peder Gregersen. MOR: ? Peder Gregersens 2. kone.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Midtgaard, Østerby (Midtgaard), Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Nis Andersen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Niels Iversen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Jepsdatter, Hallundbæk, Sønder Omme, Gift med Christen Pedersen.
FADDER Nr. 5: Inger Vefster, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Samme Dag som var d 16 Octobr blef Peder Gregersøns barn af Hallendbech døbt kaldet Margrete
Testes.
Jngeborg Hr. Søre{...}
Christen {Christensen} Mitgaard Østerby
Nis Anders_ Hallendbech
Niels Ifvers_
Kirsten Jepsd. Hallenb{...}
Jnger Vefster .
DKB: d 16 Octobr Samme dag blef Peder Gregersøns barn af Hallendbech købt , kaldet Margrete . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Christen Christensøn Østerby. Nis Andersøn Hallendbech . Niels Ifversøn Kirsten Jepsdaatter Hallendbech . Jnger Vefster .

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2163 1698.11.16 *1698.11.13 Elle Pedersdatter, Østerby. FAR: Peder Nielsen. MOR: Elisabet Hansdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Eskildsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Anders Andersen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Anderskone, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Grene?
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 16 Novembr {Onsd}agen blef Peder Nielsøns barn i Østerby døbt kaldet Elle .
fø{dt} Søndagen tilforn d 13. Nov. ved Middags Tid.
Testes .
Jngeborg {Friis} Hr. S{.....}
Christen Christens_ og
Christen Eskels_, og
Anders Anders_ i Østerby
Gunder Pedersd . ibid
Maren Anderskoen {..}
Niels Ifvers . og
Maren Christensd. i green .
DKB: d 16 Novembr. blef Peder Nielsøns barn i Østerby døbt, kaldet Elle . fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Christen Christensøn, Christen Eskelsøn og Anders Andersøn Østerby . Maren Anderskoen ibid Maren Christensdaatter green .

Begravelse nr. 6116
NOTITS: Begravet ni måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2165 1699.03.08 Mette Christensdatter, Skovsende. FAR: Christen Poulsen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Mouridsdatter, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen den Unge, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen, Juellingsholm, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Edel Vefster, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Inger Vefster, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Anno 1699 d 8 Martij Onsdagen blef Christen Povlsøns barn i SkofsEnd . døbt kaldet Mette
Testes .
Maren Mouster
Ung Jens {Pedersen} i Kircheby
Peder Krog i SkofsEnd
Morten paa Juellingholm
An Pedersd. i ShofsEnd
Edel Vefster Jnger Vefster .
DKB: d 8 Martij . blef Christen Povlsøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Mette. Fadderne . Maren Moridtzdaatter i SkofsEnd, Ung Jens i Kircheby . Peder Krog i SkofsEnd . Morten Peders_ ibd. An Pedersdaatter ibid . Edel Vefster.

Begravelse nr. 6138
NOTITS: Begravet et år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2166 1699.03.26 Mette Jensdatter, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Ældre. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Karstoft, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen den Unge, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Gunder Olufsdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Kirsten Jensdatter Hvelplund, Hvelplund, Sønder Omme, Gift med Laurids Hansen Smed.
FADDER Nr. 6: Sophie Pedersdatter, Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 26 Martij d 5 Søndag i Faste blef gl. Jens Pedersøns barn i Kircheby døbt, kaldet Mette
Testes
Jngeborg {Friis} Hr. Sørens
Jens {Jensen} Kastofft i Omv{..}
ung Jens {Pedersen} i Kircheby .
Las Pedersøn i bøvl
gunder Olufsd. ibd
Kirsten {Jensdatter} Hvelplund
Sophie Pedersd. i Bra{...}.
DKB: d 26 Martij. blef Jens Pedersøns den Ældris barn i Kircheby døbt, kaldet Mette. fadderne . Jngeborg Hr Sørens . Jens Kastofft i Omvraa . Ung Jens i Kircheby . Las Peders_ i bøvl. Gunder Olufsdaatter. Kirsten Hvelplund.

Begravelse nr. 6128
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2167 1699.04.02 Kirsten Jensdatter, Omvraa. FAR: Jens Jensen Karstoft. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen den Ældre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Laurids Hansen Smed, Hvelplund, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Peder Christensen, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Inger Andersdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Kirsten Jensdatter Hvelplund, Hvelplund, Sønder Omme, Gift med Laurids Hansen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Palme Søndag d 2 Aprilis blef Jens {Jensen} Kastoftts barn døbt kaldet Kirsten .
Testes. Jngeborg {Friis} Hr. Sør{...}
Peder Oles_ i Omvraa
gl. Jens {Pedersen} i Kircheby
Lauridtz Hans_ Smid
Peder Christens_ i Præst{...}
Jnger Andersd. i Om{...}
Kirsten {Jensdatter} Hvelplund.
DKB: d 2 Aprilis blef Jens Kastoftts barn i Omvraa døbt, kaldet Kirsten . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Peder Olufsøn i Omvraa . Ældst Jens i Kirckeby . Lauridtz Hans_ Smid . Peder Christens_ i Præstgrd. Jnger Andersdaatter i Omvraa . Kirsten Hvelplund .

Begravelse nr. 6112
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2170 1699.05.29 Anne Mortensdatter, Skovsende. FAR: Morten Pedersen. MOR: Dorte Michelsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Niels Michelsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Lauritz Hansen Smed, Hvelplund, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter Hulmos, Hulmos, Hoven
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Grene, Skarrild?
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 29 Maij . Anden Pintzedag blef Morte{.} Pedersøns barn af SkofsEnd døbt kaldet Anne .
{.....} Jngeborg {Friis} Hr. {....s}
{.}iels Michels_ i bø{..}
Peder Krog i Skofs{....}
Lauritz Hans_ Sme{.}
Maren Nielsd. Hulm{...}
{..}ren Christensd. g{....}.
DKB: d 29 Maij blef Morten Pedersøns barn af SkofsEnd døbt, kaldet Anne . Fadderne . Jngeborg Hr Sørens . Niels Michelsøn i bøvl . Peder Krog i SkofsEnd Laurtz Smid . Maren Nielsd. Huulmoes . Maren Christensdaatter grene .

Begravelse nr. 6118
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2171 1699.06.18 Birgitte Christensdatter, Østerby. FAR: Christen Christensen. MOR: Sidsel Andersdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Anders Andersen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Gunder Pedersdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Gydesdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 18 junij som var {... ...} Trinit blef {.....} Christensøns barn i Østerby døbt , {.....} Birgette
{.....} geborg Hr. Sør{....}
{.....} Christensen i SkofsE{...}
{....} Niels_ i Østerby {.....}
Anders_ ibi{.}
{..}ren gydesd. ib.
DKB: d 18 Junij blef Christen Christensøns barn af Østerby døbt, kaldet Birgete . Fadderne . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens . Peder Christens_ i SkofsEnd . Peder Nielsøn i Østerby. Anders Andersøn ibid . Gunder Pedersdaatter og Maren gydesd. ibi.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2172 1699.09.03 Kirsten Olufsdatter, Filskov. FAR: Oluf Nielsen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Niels Michelsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Mathias Hansen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Mouridsdatter, Filskov, Sønder Omme, Gift med Hans Eskesen.
FADDER Nr. 5: Anne Olufsdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Else Mouridsdatter, Filskov, Sønder Omme, Søster til Anne Mouridsdatter. Gifter sig året efter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Anno 1699. d 3 Septembr blef Oluf Nielsøns barn af filsko døbt, kaldet Kirsten .
Testes .
Jngeborg {Friis} Hr. Sørens
Niels Michels_ i Filsh{..}
Matthis Hans_ ibid.
Peder Niels_ Kircheby
An Moridtzdaatter
An Olufsdaatter
Else Moritzd. ibd.
DKB: d 3 Septembr. blef Oluf Nielsøns barn af Filsko døbt kaldet Kirsten. Fadderne Jngeborg Hr. Sørens. Niels Michelsøn i filskof . Matthis Hans_ ibid Peder Niels_ kircheby . An Moridtzdaatter og Else Moridtzdaatter i Filsko.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2173 1700.01.02 Maren Johansdatter Hauch, Juellingsholm. FAR: Johannes Jørgensen Hauch. MOR: Maren Lauridsdatter Borch.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Carl Christoffersen, Juellingsholm, Sønder Omme, Præceptor - privatlærer, informator - på Juellingsholm 1698, senere herredsfoged i Hammerum Herred.
FADDER Nr. 2: Bertel Lauridsen Lindvig, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Just Møller, Sønder Omme, Kun set her 1700 og i 1701 som fadder.
FADDER Nr. 4: Elle Mortensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: ANNO 1700 d 2 januarij som var en Tiisdag . blef Johannes Jørgensøns {Hauchs} barn paa Julingsholm døbt , kaldet Maren
Testes .
Jngeborg {Friis} Hr Sørens.
Carl Christophers_ .
Bertel {Lauridsen} Lindvig,
Just Møller .
Elle Mortensdaatter i brand.
DKB: ANNO 1700 d 2 januarij som var en Tiisdag blef Johannes Jørgensøns Barn , paa Jullingsholm døbt , kaldet Maren. Fadderne : Jngeborg Hr. Sørens . Carl Christophersøn . Bertil Lindvig . Just Møller . Elle Mortensdaatter i Brand .

Begravelse nr. 6133
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2175 1700.08.15 Kirsten Christensdatter, Hallundbæk. FAR: Christen Pedersen. MOR: Kirsten Jepsdatter.
BÅREN AF: Maren Mortensdatter Lindvig, Møbjerg, Sønder Omme, Hun tjener vel ved Bertel Lauridsen Lindvig i Møbjerg (præstens kirkebog), men hun er fra Lindvig (degnens kirkebog) i Borris datter af Morten Jensen.
FADDER Nr. 1: Christen Eskildsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Valdborg Jensdatter Hallundbæk, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Sophie Pedersdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 15 Augusti , som var den 10 post Trin. blef Christen Pedersøns barn af Hallendbech døbt , kaldet Kirsten .
Testes
Maren Mortensd. i Mød{....}
Christen Eshelds_ i Østerby
Jens Niels_ af Brand
Valdborg {Jensdatter} Hallendbech
Sohie Pedersd. i brand
Anne Nielsd. ibid.
DKB: d 15 Augusti som var d 10 post Trin : blef Christen Pedersøns barn af Hallendbech døbt kaldet Kirsten . Fadderne Maren Mortensdaatter Lindvig Christen {.....}søn i Østerby. Jens Nielsøn af Brand . Valdborg Hallendbech . Sophie Pedersdaatter i brand . Anne Nielsdaatter ibid.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2176 1700.09.01 Karen Hansdatter, Filskov. FAR: Hans Eskesen. MOR: Anne Mouridsdatter.
BÅREN AF: Else Mouridsdatter, Filskov, Sønder Omme, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Mogens Eskesen, Thyregodlund, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Mouridsen, Filskov, Sønder Omme, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Filskov, Sønder Omme, Som begraves 1704, barnet opkaldes efter hende. Men hun er ikke moderen Annes mor some hedder Bodil Christensdatter, hun er heller ikke faderens mor, der hedder Anne Jensdatter og bor i Thyregodlund.
FADDER Nr. 5: Anne Hansdatter, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: ANNO 1700 d 1 Septembr blef Hans Eskesøns barn i Filsko døbt , kaldet Karen.
Testes .
Else Moridtzdaatter
Oluf Olufsøn .
Mogens Eskes_ af Tyregodlund .
Christen Morittzøn
Karen Nielsd. ibid
Anne Hansdaatter ibi{.}.
DKB: d 1 Septembr. blef Hans Eskesøns harn i Filsko døbt, kaldet Karen. Fadderne . Else Moridtzdaatter . Mogens Eskesen af Tyregodlund. Christen Moridtsøn . Karen Nielsdaatter ibid og Anne Hansdaatter ibid .

NOTITS: Denne dåb fortæller at Hans Eskesen kom fra Thyregodlund i Thyregod sogn, hvor familien kendes.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2177 1700.09.26 Kirsten Nielsdatter, Skovsende. FAR: Niels Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Lauridsdatter, Juellingsholm, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Inger Vefster, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Mouridsdatter, Skovsende, Sønder Omme, Gift med Christen Nielsen Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 26 Septembr . som var d 16 post Trin. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Kirsten
Testes .
Maren Lauridsdaatter paa Julingshol{.}
Christen Christens_ i Østerby
Morten Peders_ i SkofsEn{.}
Peder Christens_ i Præsteg{..}
Jnger Vefster .
Maren Moridtzdaatt{..}.
DKB: d 26 Septembr. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Kirsten Fadderne Maren Lauridtzdaatter paa Jullingsholm Christen Christens_ i Østerby Morten Pedersøn i SkofsEnd. Peder Christens_ i Præstgrd . Jnger Vefster . Maren Moritzd .

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2179 1700.11.01 Karen Jakobsdatter, Hallundbæk. FAR: Jakob Christensen. MOR: Valborg Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Lambertsdatter, Torstrup, Se #2178 en måned før.
FADDER Nr. 1: Nis Andersen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Oluf Pedersen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Jepsdatter, Hallundbæk, Sønder Omme, Gift med Christen Pedersen.
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Omvraa, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 1. November blef {..}cob Christensøns barn {..} Hallendbech døbt kaldet Karen.
Testes.
Karen Lambertzdaatter
{.}is Anders_ Hallendbech
Oluf Peders_ ibid
Peder Niels_ Omvr{..}
Kirsten Jepsdaater
Kirsten Nielsd. Omvraa.
DKB: d 1. Novembr. blef Jacob Christensøns barn af Hallendbech døbt , kaldet Karen. . Fadderne karen Lambertzdaatter . Nis Anders_ og Oluf Pedersøn i Hallenbech . Peder Niels_ af Omvraa . Kirsten Jepsd. Kirsten Nielsd. af Omvraa.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.