Sønder Omme Kommenteret Kirkebog 
Døbte kvindekøn 1685 - 1700
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Sønder Omme kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
DKB: Degnens Kirkebog 1691+. PKB: Præstens Kirkebog 1685+.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
20011685.07.19Maren Larsdatter Kærgaard Lars Olufsen ? Lars Olufsens kone Dend 5 Trinitatis blef døbt Las Olufsøns barn i Kier. Kaldet Maren d 19 julij.
20031685.07.26Kirsten Hansdatter Bøvl Hans Lauridsen? Smed ? Hans Smeds kone Dend Dito. Hans {Lauridsen?} Smids barn i Bøfl blef døbt, kaldet Kirsten. d 26 julij. 1685.
NOTITS: Hans Lauridsen?
20041685.08.01Abelone Larsdatter Hallundbæk Lars Pedersen ? Lars kone d 7 post Trinit blef Lasis {Pedersen} barn i Hallenbech døbt oc blef kaldet Apelone.
NOTITS: Pedersen fra Matr. 1688.
20051685.11.01Kirsten Nielsdatter Filskov Niels Pedersen Karen Jensdatter Dies omnium Sanctos blef Niels Pedersøns barn i filskouf døbt kaldet Kirsten. Fadderne. Christen Peders i filskou[.] Moridtz {Jespersen} ibid Oluf Niels ibid. Ellin Christensd. ibid.
NOTITS: Konens navn 1692 i Præstens kirkebog.
20061686.01.31Kirsten Jørgensdatter Skovsende Jørgen Jensen Skrædder ? Jørgen Skrædders kone Domenica Septuagesima. som Var d 31. januarij blef Jørgen {Jensen} Skreders Barn i SkofsEnde døbt, kaldet Kirsten Fadderne: Kirsten Jørgensd ibid. bar Barnet. Laust Møller. Testis Jens Christens Krog ibid. Peder Niels Kircheby. Maren Pofvelsd i Præstg.
20081686.04.10Mette Pedersdatter Omvraa Peder Andersen Inger Andersdatter Løfverdagen d 10 Aprilis blef Peder Andersøns Barn i Omvraa døbt, kaldet, Mette. Testes. Anders Sørensøn i Østerby Maren Pederskon i Omvraa Maren Christensd. i Østerby Mette Jenskon i Omvraa.
Begravelse nr. 6004
NOTITS: Begravet ca. 2 uger gammel. Konens navn fra præstens kirkebog 1692.
20091686.04.18Johanne Christensdatter Bøvl Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone d 18 Aprilis blef Christen Pedersøns barn i Bøfl døbt, kaldet Jahan. Testes. Matz Jacobs i Bøfl. Peder Niels i Kircheby Hans {Lauridsen?} Smids Kone i Bøfl. Maren pofvelsd. i pstgaard gunder {Olesdatter} Mødbierg.
Begravelse nr. 6019
NOTITS: Begravet knap to år gammel.
20101686.05.13Anne Jensdatter Østerby Jens Andersen Gunder Pedersdatter Christi Himelfarts Dag. blef Jens Andersøns barn i Østerby, døbt kaldet Anne. Testes. Jacob {Jakobsen} Skomager ibid yngre Jens {Pedersen} i Kircheby. Maren Jeppis i Brand Maren Olesd. i Kircheby. Gunder {Olesdatter} Mødbierg.
20121686.08.29Kirsten Olufsdatter Filskov Oluf Olufsen Maren Jepsdatter Dom 13 post Trinit blef Oluf Olufsøns barn i Filskou døbt kaldet Kirsten. Testes. Moridtz Jespers i Filsho[.] Christen Peders ibid Oluf Bertels ibid. Moridtzs {Jespersens} Hustru bar barnet. Niels Michelsøns Hustru {Filskov} gunder {Olesdatter} Mødbierg.
NOTITS: Konens navn fra præstens kirkebog 1692.
20141686.12.19Maren Christensdatter Skovsende Christen Poulsen Anne Nielsdatter Dominica 4 Adventus blef Christen Pofvelsøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Maren. Testes. Christen Peders ibid. Peder Christens ibid Dorethe Christens bar barnet. Maren Nielsd. i Kircheby Kirsten Jepsdatter ib[..].
NOTITS: Moderens navn fra præstens kirkebog 1693.
19981687.01.12Dødfødt Hallundbæk Christen Larsen ? Christen Larsens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd. 12 januarij blef Christen Lassøns i Hallendbech Barn som var dødfød begrafvet i Omme Kircheg.'}
Begravelse nr. 6015
20151687.02.20Anne Andersdatter Østerby Anders Sørensen ? Anders Sørensens kone d 2 Søndag i faste blef Anders Sørensøns barn i Østerby, døbt, kaldet Anne. Testes: Maren Olesdaatter i brand baar Barnet Christen Cle͞mends i Østerby Peder Anders ibid {Omvraa!} Jens Lass af Brand Maren Søfrensd. i Østerb[.].
20161687.03.06Ellen Sørensdatter Stakroge Søren Michelsen ? Søren Michelsens kone Dend Søndag effter Midfaste blef Søfren Michelsøns barn i Stakrog døbt kaldet, Ellin. Testes Niels bagisgaard Laust Møller Jens bagisgaards Hus[...] gunder {Olesdatter} Mødbierg.
20201687.05.05Anna Jensdatter Omvraa Jens Jensen Johanne Jensdatter Jens Jensens kone Christi Himmelfarts dag blef Jens Jensøns {Karstoft} barn i Omvraa, døbt kaldet Anna. Testes. Jens Lass i brand Peder Oles i Omvraa Niels Oles {Olufsen} ibid Maren Olesd. i brand Elle Mortensdaatter i brand bar barnet.
NOTITS: Konens navn i præstens kirkebog 1693.
20211687.05.16Karen Christensdatter Simmel Christen Sørensen Anne Sørensdatter Anden Pintzedag blef Christen Sørensøns barn i SimmelsHuus døbt, kaldet Karen Faderne. Laurids Møller Peder Jacobs skomager Kirsten Bruns i skofsend Karen Jacobsd.
NOTITS: Moderens navn fra præstens kirkebog 1693.
20301688.04.01Anna Larsdatter Hallundbæk Lars Pedersen ? Lars Pedersens kone Dominica Judica blef Las Pedersøns baten i Hallendbech døbt, kaldet Anna Teste. Maren Pederskon i Om{...}, An Pedersd. i Hallundbe{..} Peder Mogenß_ i Stakr{..}
20311688.04.17Kirsten Jensdatter Kirkeby Jens Pedersen den Yngre ? Jens Pedersen den Yngres kone 3. Paaskedag blef Jens Pedersøns den yngres Barn i Kirkeby døbt, kaldet Kirsten. Testes. Jens Peders_ Ælder ibid. Tøger Lass i bøfl Christen Sørens_ i Presteg. Maren Pofvelsd. ibid. Gunder Olesd. i Mødbier{.} Christen Kremers hustru i bøfl bar Barnet.
20321688.04.29Sophie Olufsdatter Filskov Oluf Olufsen Maren Jepsdatter Dina 2 post Pasca blef Oluf Olufsøns barn i filsho døbt kaldet Sophie. Testes Christen Peders_ i filsho Oluf Niels_ ibid. Chrsten Niels_ ibid Ellen Christensd: ibid. Maren Olesd i Brand.
20351688.07.08Maren Jensdatter Kirkeby Jens Pedersen den Ældre ? Jens Pedersen den Ældres 2. kone Samme dag {D. 4 post Trinit} blef Jens Pedersøns den Ældris Barn i kircheby døbt kaldet Maren. Testes. Maren Olesd. i Brand yngst Jens {Pedersen den Yngre} i kircheby Maren Vraa {Omvraa} Peder Jacobs_ i Østerby Else Hvelplund.
20361688.08.19Karen Jørgensdatter Skovsende Jørgen Jensen ? Jørgen Jensens kone D. 10 post Trinit blef Jørgen Jensøns barn i SkofsEnd døbt kaldet Karen. Testes. Maren Pofvelsd. i Pstg {Præstegaarden} Niels Sørens_ i SkofsE Clemen Anders_ i Østerby Peder Christens_ i SkofsE. Karen Skomagers.
20391688.11.04Mette Nielsdatter Skovsende Niels Sørensen ? Niels Sørensens kone D. 21 post Rinit blef Niels Sørensøns Barn i Skofsend døbt kaldet Mette. Testes. El Mortensd. i Brand Niels Michels_ i Bøvl Christen Pofvels_ i skofsE Jens Nielsøn i Brande An Pedersd. i SkofsE.
20461689.11.24Karen Christensdatter Hallundbæk Christen Olufsen ? Christen Olufsens kone d 26 post Trinit blef Christen Olufsøns barn i Hallendbech døbt , kaldet Karen. Testes. Peder Olufs: Omvraa Niels Michels_ i filsk. Nis Anders_ i Hallendb. Zitzel Andersd. i Øster{..} Maren Christensd. ibid.
20471689.12.22Kirsten Pedersdatter Omvraa Peder Andersen Inger Pedersdatter d 4 Advent . blef Peder Andersøns barn i Omvraa døbt kaldet Kirsten. Testes Maren Pederskon i Om{...} Johan {Johanne Jensdatter, Jens Jensens kone} Jens kon ibid Chrisetn Ibs_ i Østerby Jens Anders_ ibid Niels Jens_: Hvelplund.
20501690.03.05Anne Nisdatter Hallundbæk Nis Andersen Johanne Pedersdatter Onsdagen d 5 Martij blef Nis Andersøns barn i Hallendbech døbt kaldet Anne. Testes. Maren Peders i Omvraa Peder bertels_ i Hallendb. Niels Christens_ i Julingsh Christen Oles_ i Hallendb. Maren Povelsd. i Præsteg.
20531690.04.27Anne Tøgersdatter Bøvl Tøger Lassen ? Tøger Lassens kone D. 1 post Pascha d 27 Aprilis blef Tøger Lassøns barn i Bøfvel døbt , kaldet Anne. Testes. Eldst Jens {Pedersen den Ældre} i Kircheby Thomas Christens_ i Mødbie{..} Dorethe Laskone i Bøfv{..} Else Jensd. i Hvelplund Maren Povelsd. i Præstg{..}
20541690.05.04Kirsten Hansdatter Filskov Hans Eskesen Anne Mouridsdatter D. 2 post Pascha d 4 May blev Hans Eskesøns barn i fillsko døbt , kaldet Kirsten. Testes. Bodel Filskof, Moritz {Jespersen} Filshof Peder Oles_ i Omvraa Ellin Christensd. i Filshof Ole Andersd. ibid.
Begravelse nr. 6040
NOTITS: Ole Andersd. læst som Ole Andersen ikke Andersdatter.
20571690.07.27Karen Christensdatter Filskov Christen Pedersen Kirsten Christenskone d 6 post Trinitatis som var d 27 julij blef Christen Pedersøns barn i filskof døbt kaldet Karen. Testes. Moritz Jespers_ i Filsko Niels Michels_ ibid. Niels Michelsøns Husgtru bar barnet Ellin Christensd. ibid Mette Olesdaatter.
NOTITS: Moderens navn se #2055.
20611691.01.06Johanne Frandsdatter Simmelshus Frands Christensen Maren Torbensdatter H. 3 Kongers Dag blef et U-egte Barn døbt kaldet Jahanne. Moderen Maren Terbensd: nu Værende i Simmelshuus Faderen blef udlagt Frandtz Christensøn af gyris i Oddom Sogn.. Testes. Niels Terbens_ Søfren Krog Kiysten Krog. Maren Pedersd. i Skofs.
Begravelse nr. 6042
NOTITS: Begravet 10c dage gammel.
20621691.01.11Margrethe Christensdatter Østerby Christen Christensen Sidsel Andersdatter d. 11 januarij blef Christen Christensøns Barn i Østerby, døbt kaldet Margrete. Testes. Niels Michels_ i Fil{s...}. Peder Christens_ i {.....}, Clemend Anders_ i El Smedkoen i Bøv[.]. Botilda Hansdatter i {.....}.
20641691.03.25Maren Jensdatter Kirkeby Jens Pedersen den Ældre  ? Jens Pedersens 2. kone d 25 Martij blef Jens Pedersens Barn i Kircheby døbt kaldet Maren. Testes. Jens Peders_ den yngre i Kircheby. Clemend Ander_ af Øs{....} Tøger Lassøn i Bøv{.} Jahan Jensd. i Omv{..} Gunder Jenskoen i Østerby.
20651691.04.05Maren Christensdatter Filskov Christen Olesen Anne Olufsdatter Dominica Palmarum som var d 5 Apørilis blef et U=Ecte Barn døbt, kaldet Maren. Moderen ved Nafn Anne Olufsdatter Filskof. Faderen blef udlagt som tilforn d. 4 Martij af hende Self nemlig Christen Olesøn af Skoubierg i Felding Sogn. Testes - Jens Kier i Filsko. Niels Østergaard ibid. Kirsten Christens_ ibid. Karen Jacobsdatter i Øst{erby}
20701691.08.02Maren Pedersdatter Bøvl Peder Jensen Abelone Nielsdatter d 8 Trinit . som var d 2 Augusti . blef Peder Jensøns af Bøvl Tvende Børn døbte . kaldte Jens oc Pigen Maren. Testes Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr Søfrens {Søren Mikkelsen Heerup, præsten} bar drengen El Mortensdaatter Brande bar Pigen. Las Rasmusøn i {....} Jens Muurmand ibid, Las Pedersøn ibid. Clemn Anders_ i Møbj{...}, Jens Niels_ af Brande Gunder Olesdaatter El Smidkoen ibid, Jnger Kremmerkoen Dorethe Michelsd. Maren Christensd. i Øste{...}. Anno 1691. d 2 Augeosti blef Tvende Børn {.....} i Omme Kircke , drengen kaldet Jens, Pigen Maren. Faderen Peder Jensøn af Bøvl , Moderen Apelone Nielsdatter. Fadderne. Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens bar Drengen. Elle Mortensdatter i Brande bar Pigen Las Rasmussøn i Bøvl. Jens Pedersøn ibid. Las Pedersøn ibid. Clemen Anders_. Jens Niels_ af Brand . Gunder Olufsdaatter i Bøvl. El Smids i Bøvl . Jnger Christens ibid. Dorthe Michelsdaatter.
Begravelse nr. 6060
NOTITS: Begravet to år tre måneder gammel. Tvilling.
20711691.11.08Kirsten Hansdatter Filskov Hans Eskesen Anne Mouridsdatter d 8 Novembr. 1691 blef Hans Ekesøns Barn i Filskof døbt kaldet Kirsten. Testes. Catharine Sørensd. Morids Jespersen i Filskof Peder Olufs_ i Omvraa Jens Jørgens_ i Filskof Kirsten Christens ibid. Anno 1691. d. 8 Novembr. blef et Barn døbt , kaldet Kirsten.. Faderen Hans Eskesøn i Filskof. Moderen Anne Moridsdaatter. Fadderne Chatharina Sørensdaatter bar Barnet. Moruidtz Jepsersøn i filskof. Jens Jørgens_ ibid . Peder Olufsøn i Omvraa . Kirsten Christens ibid.
20721692.02.24Inger Christensdatter Hallundbæk Christen Pedersen Kirsten Jeprsdatter d 24 Februarij blef Christen Pedersøns Barn af Hallindbech døbt kaldet Inger. Testes. Catharina Sørensdatter Madtz Olufsøn i Hisse[lhoe] Las Olufsøn i Kier Clemen Anders_ i Mø{....} Jahan Pedersd. i Hall{....}.ANNO 1692 d 24 Februarij, blef et Barn døbt, kaldet Jnger.. Faderen Christen Pedersøn i Hallenbech. Moderen Kirsten Jepsdaatter. Fadderne. Chatharina Sørensdaater bar barnet. Madtz Olufsøn i Hisselhoe. Las Olufsøn i Kier. Clemen Anders_ Jahanne Pedersd. i Hallenbech.
20731692.03.16Maren Sørensdatter Baggesgaard Søren Michelsen Kirsten Nielsdatter Onsdagen d 16 Martij blef Søren Michelsøns Barn i Bagisgaard døbt, kaldet Maren. Testes: Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr: Sørens Lauritz Møller Peder Jens Niels_ af Brand{.} Karen Bagisgaard.Onsdagen d 16 Martij blef et Barn døbt, kaldet Maren.. Faderen Søren Michelsøn i Bagisgaard, Moderen Kirsten Nielsdaatter. Fadderne . Dorethe Hr. Sørens bar Barnet. Lauridtz Nielsøn Møller Peder Jacob{..} Jens Neils_ af Brand . Karen bagisgaard.
20741692.04.16Anne Nielsdatter Filskov Niels Pedersen Karen Jensdatter d. 16 Aprilis blef Niels Pedersøns barn i Filsko døbt, kaldet Anne. Testes. Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens Oluf Olufs_ i filsho Hans Eskes: ibid. Clemen Andersøn Kirsten Christensd. i filsk{..}.d 10 Aprilis. blef et Barn døbt, kaldet Anne. Faderen N{...} Pedersøn i Filskof. Moderen Karen Jensdaatter. Fadderne. Dorethe Hr. Sørens bar Barnet. Oluf Olufsøn i Filskof. Hans Eskes: ib. Clemen Anders_ Kirsten Christensdaatter i filskof.
20761692.05.29Johanne Nielsdatter Bøvl Niels Torbensen Inger Nielsdatter d 29 Maij blef Niels Terbensøns barn i Bøvl, døbt kaldet Johanne. Testes Chatarina Sørensd. Las Rasmus_ i bøvl Christen Niels_ ibid. Christen Eshels_ gunder Olesdatter.1692 . d 29 Maij blef et Barn døbt, kaldet Jahanne. . Faderen Niels Terbensøn i Bøvl. Moderen Jng Nielsdaatter. Fadderne. Cathrarina Sørensdaatter bar Barnet . Las Rasmusøn i Bøvl. Christen Nielsøn ibid . Christen Eskelsøn. Gunder Olufsdaatter i bøvl.
20771692.08.28Kirsten Jensdatter Østerby Jens Andersen Gunder Pedersdatter d 28 Augusti blef Jens Andersøns barn {..} Østerby døbt kaldet Kirsten. Testes El Mortensd. i Brand {....} {...} Jens i Kircheby Christen Christens_ i Østerby {...} {...} Niels_ af brand [.]ophie Pedersd. ibid Maren hvelplund Karen Jacobsdatter.d 28 Augusti blef et Barn døbt , kaldet Kirsten. . Faderen Jens Andersøn i Østerby. Moderen Gunder Pedersdatter. Fadderne. Elle Mortensdaatter i Brand bar Barnet. Jens Pedersøn yngre i Kircheby . Christen Christensøn i Østerby . Jens Niels_ i brand. Sophie Pedersdaater i Brande. Maren Jensdaatter i Kircheby.
Begravelse nr. 6115
NOTITS: Præsten har Maren Hvelplund, degnen Maren Jensdatter i Kirkeby. Altså Maren Jensdatter Hvelphlund i Kirkeby.
20781692.09.02Johanne Bertelsdattter Møbjerg Bertel Lauridsen Lindvig Anne Hansdatter Malin Anno 1692 d 2 Sep blef Bertil Lauritzøns barn i Mødbierg døbt kaldet Jahanne. Margrete Lasd. i Ribe Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens Kirsten Lauridsd i Tar{.} Las Hans_ i Ribe Jens Lass_ i Brand Jens Olufs_ i Brand.d 2 Septembr. Blef et Barns Daab Confirmerit, som var hiemme døbt, kaldet Jahanne . Faderen Bertil Lauritzøn {Lindvig} i Mødbierg. Moderen Anne Hansdaatter. Fadderne. Margrete Lasdaatter i Ribe bar Barnet . Dorethe Hr. Sørens. Kirsten Laujridszdaatter i Tarm . Las Hansøn i Ribe . Jens Olufs_ i Brand - Jens Lassøn i Brand.
NOTITS: Tilnavnet Lindvig ved begravelsen 1705.08.27 Møbjerg. Se Nygaards Sedler. Bertel Lindvig havde stærk kontakt til Ribe, hvor hans kone Anne Hansdatter Malin kom fra.
20791692.11.13Else Nisdatter Hallundbæk Nis Andersen Johanne Pedersdatter d 13 Novemb. blef Nis Andersøns barn i Hallundbech døbt kaldet Else. Testes. An Hansd. i Mødbierg Ped{..} Anders_ i Omvraa, Anders Terhel{..} Christen Eschels_ {...}en Jepsdaatter. d 13 Novembr. blef et Barn døbt, kaldet Else. Faderen Nis Andersøn i Hallendbech. Moderen Jahanne Pedersdaatter. Fadderne. Anne Hansdaatter i Mødbierg bar Barnet . Peder Andersøn i Omvraa Anders Terchelsøn i Hallenbech. Christen Eskels_ Kirsten Jepsdaatter i Hallendbech.
20801693.02.19Hilleborg Levin Sørensdatter Kirkeby Søren Michelsen Heerup Dorothe Hedvig Sørensdatter d 19 Februarij blef Hr. Sørens {Michelsen Heerup} Barns Daab Confirmeret Nomen Hilleborg Lavin. Testes Peder Knuds_ af Viborg Morten Peders: ibid Jens Lass_ i Brand Mette Lasdatter Møb{...} Anne Hansdatter ibid. Hr. Peders {Christensen Mulvad} hustru {Klara Berntsdatter Rosenmeier} i Ringgi{...}.ANNO 1693 d 19 Februarij . lef et Barns Daab Confirmerit , som var hiemmedøbt, kaldet Hilleborg Levin. Faderen Hr. Søren Michelsøn Hærup. Moderen Dorethe Sørensdaatter. Fadderne . Mette Larsdaatter i Møbjerg bar barnet Jens Lassøn i Lild-Brand . Clara {Berntsdatter Rosenmeier} Hr. Peders {Christensen Mulvad} i Ringifue, Anne Hansdaatter i Møbjerg.
NOTITS: Gift 1. 1713 med af Møbjerg i Sønder Omme Hans Christian Lindvig. Gift 2. 1716 med Mads Helt. †1734 Veerst
20811693.03.05Mette Pedersdatter Omvraa Peder Andersen Inger Andersdatter d 5 Martij blef Peder Andersøns barn i Omvraa, døbt , kaldet Mette. Testes . Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens Niels Oles_ i Omvraa [Nis] {Andersen} Hallendbech. Jens Niels_ i Brand, Jahan Jensd. i Omvraa Margrete Lasd. ibid.Anno 16923 d 5 Martij . blef et Barn døbt, kaldet Mette. faderen Peder Andersøn i Omvraa . Moderen Jnger Andersdaatter. Fadderne . Dorethe Hr. Sørens bar Barnet . Niels Olufsøn i Omvraa . Nis Andersøn i Hallendbech . Jens Nielsøn i Brand. Johanne Jensdatt{..} Omvraa . Margrete Lasdaatter ibid .
20821693.03.25Anne Maria Nielsdatter Skovsende Niels Christensen Kirsten Pedersdatter d 25 Martij blef Niels Chrisensøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Anne Maria . Testes. Dorethe Hr. Sørens Peder Christensøn i Skof{...} Lauridtz Møller Christen Jeps_ i Brand An Pedersd. i SkofsE{..} Zitzel Andersd. i Øster{by}. Anno 1693 d 25 Martij blef et Barn døbt kaldet Anne Maria . Faderen Niels Christensøn i SkofsEnd. Moderen Kirsten Pedersdat{...}. Fadderne . Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens bar Barnet - Peder Christensøn i SkofsEnd. Laurids Møller. Christen Jepsen i Brand. Sidzel Andersdaatter i Østerby. Anne Pedersdaatter i SkofsEnd .
20861693.07.02Maren Filskov   {.....} et u{.. ....} døbt , kal{...} {Maren} Moderen. Testes . Anne Olesdatter i fils{..} {....} Hans_ ibid. {..}ns Eskes_ ibid Edel Steffensdatter Karen Jacobsd. i Øster{..}.
NOTITS: Dele ikke læselige på AO (Arkivalier Online). Hverken moderens eller faderens navn nævnt.
20871693.08.20Maren Pedersdatter Omvraa Peder Olufsen Margrethe Larsdatter {... ... ...}der Olufsøn Omvraa døbt kaldet Maren . Testes . Dorethe Hr. Sørens Jens Fruergaard Hans Eskes_ i Filsko{..} Jens Olufs_ i Brand Jahan Jensd. i O{....} Anne Nielskone {....} d 20 Augusti blef et Barns Daab Confirkerit , som var heimmedøbt , kaldet Maren . Faderen Peder Olufsøn i Omvraa . Moderen Margrete Lasdaatter . Fadderne . Dorethe Hr. Sørens bar Barnet . Jens Lassøn i Fruergaard . Hans Eskesøn i Filskof . Jens Olufsøn i Brand . Johanne Jensdaatter i Omvraa . Anne Christensdaatter ibid.
20881693.08.27Maren Nielsdatter Filskov Niels Michelsen ? Niels Michelsens kone d 27 Augu{..} Niels {.....} i Filskof {....} Maren. Testes. {.....} ufsøn i Filsko{..} {... ....} ibid. Peder jacobs_ i Østerbyd 27 Augusti blef Niels Michels_ barn J Fileshou døbt , og kaldet Maren. Barnet bar Dorethe Hr. Sørens. Fadere var [tilstede] Oluff Jacobs_, Christ_ Olufs_ Christ_ Peires_ hustru i Filleshou , og Morurids Jespers_ datter
NOTITS: Anden skrift i degnens krikebog, derfor ingen moder angivet med navn.
20891693.09.11Dødfød Østerby Christen Christensen Midtgaard Sidsel Andersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen uden dato mellem 13. august og 25. september: ' Christen Midtgaards barn dødfødt.'}
Begravelse nr. 6057
NOTITS: Dato arbitrær midt imellem 13. aug. og 25. sept.
20901693.09.17Marie Skovsende ? Soldat ? Poulsdatter d 17 Sept blef en Soldatter barn døbt som var Chris_ Krogs Søsters og blef kaldit Marie , barnit bar Christ_ {Nielsen} krogs hustru {Maren Mouridsdatter} fad Peder Jacobs_, Christ Peires_, Jens {Christensen} Krog , Anne Hansdaatter i Filleskou og Christ Povels_ daatter i Shousende.
Begravelse nr. 6058
NOTITS: Begravet 1 uge gammel.
20921693.11.01Inger Pedersdatter Skovsende Peder Christensen ? Peder Christensens kone d 1 Novembr blev Peder Christensens barn i SkofsEnd døbt kaldet Jnger. Testes - Dorethe Hr. Sørens, Las Rasmus_ gregers Matz_ Edel Staphansd. Kirsten Pedersdaatter. d 1 Nov: Dies A: H: {Alle Helgener} var Peder Chrisens_ barn Skousende til daaben blev kaldit Jnger , D[en] [st] bar barnit Dorethe Sørensdaatter Faddere Las Rasmus_, Gregers Madsøn, Edel Vever og Kirsten Pedersdaatter.
20931694.01.14Maren Christensdatter Filskov Christen Olufsen Anne Olufsdatter d 14 januarij blef Christn Olufsøns og Anne Olufsd. barn af Filsko døbt, kaldet Maren Testes Dorethe Hr. Sørens Christen Peders_ i Filshov Peder Jacobsen Østerby Christen Eshels_ ibid An Hansdaatter ibid.1694 d 14 Janv : blef Christen Olufs_ i Filleskou hans daatter døbt og kaldit Maren , Dorethe Hr. Sørens holt den til daaben, fadder Christ Peders , Peder Jacobs_ . Mette Tomasdaatter, anne Hansdaatter i Filleshou.
21011694.05.20Karen Pedersdatter Bøvl Peder Jensen Abelone Nielsdatter Dominica 6 post Pasch. {20. maj} blef Peder Jensens barn i Bøvl døbt kaldet Karen . Fadderne Dorethe Hr. Sørens Christen Nielsøn i bøvl, Peder Nielsøn i Østerby. J[aen] [.t] . Maren Nielsdaatter i Præstg .
NOTITS: Glemt i præstens kirkebog.
21031694.06.24Johanne Nielsdatter Bøvl Niels Torbensen Inger Nielsdatter S.. Hans Dag {24. junij}. blef Niels Terbensens barn i Bøvl døbt kaldet Jahanne Testes. Dorethe Hr. Sørens Las Rasmuss_ i bøvl Jens {Christensen} Krog, Povl i præstg, Gunder Olesd. i bøvl Jnger Christens ibid.S. Hans Dab blef Nies Terbensøns barn i Bøvl døbt , kaldet Jahanne . Fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Las Rasmusøn i bøvl. Jens {Christensen} Krog. Povel i Præsgaard . Gunder Olesdaatter i Bøvl, Jnger Jensdaatter ibid.
21071694.09.21Anna Dorethea Sørensdatter Hærup Kirkeby Søren Michelsen Hærup Dorothe Hedvig Sørensdatter Fredagen d 21 Sep blef Hr. Sørens {Michelsen Hærup} barns daab Confirmerit barnet kaldet Anna Dorethea fadderne . Maren Michelsdaatter af Viborg. Maren Lauritzd. paa Jule{....} Morten Christens_ i Viborg Peiter skolemester paa Lindberg. Clara {Bennetsdatter Rosenmeier} i Ringgifue.Freddagen d 21 Septembr . blef Hr. Søren Michelsøns barns Daab Confirmerit , Barnet kaldet Anna Dorethea, fadderne. Maren Hærup bar barnit . Morten Christns_ Simon Peders_ [erslof] Peitersdaatter, Eld Mortensdaatter , Maren Lauridsda{...} Fød d 24 Aug [ibg] 4. Om aftenen ved 7 Slet .
Begravelse nr. 6074
NOTITS: Begravet et år gammel. Faderen er sognpræsten i Sønder Omme og Hoven sogne. Faderens far Michel Sørensen Hærup (skifte 1702 Viborg) var snedker i Viborg.
21101694.12.30Maren Christensdatter Filskov Christen Pedersen Kirsten Christenskone Dominica post Nata{..} {30. dec.} blef Christen Pedersøns barn i Filsho døbt kaldet Maren . Testes Dorethe Hr. Sørrens Hans Eshes_ i Filsho Matthis Hans_ ibid Oluf Olus_ ibid Kirsten Nielskoen ib{..} Maren gydesdaatter.Dominca post Nativit: blef Christen Pedersøns barn i Filsko døbt , kaldet Maren . fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Hans Eshesøn i Filsho . Matthis Hans_ ibid . Oluf Olufs_ ibid. Kirsten Nielskoen ibid . Maren gydesdaatter i Østerby .
21111695.01.06Maren Christensdatter Østerby Christen Christensen Sidsel Andersdatter Dominica 1 post Epiph. {6. jan} blef Christen Christensøn{.} barn i Østerby døbt , kaldet Maren Testes Gunder Pedersd. i Øster{..] Peder Christens_ i SkofsEnd Niels Christens_ ibid . Botilda Hansd. i Østerb{.} Maren Anderskoen ibid.ANNO 1695 Dominica 1 post Epiphan. {6. jan} blef Christen Chrisernsøns barn i Østerby døbt , kaldet Maren . Fadderne Gunder Pedersdaatter i Østerby. Peder Christensøn i SkofsEnd , Niels Christensøn ibid , Botilda Hansdaatter . Maren Anderskoen i Østerby .
21131695.03.03Anne Jensdatter Lillebrande Jens Larsen den Yngre Karen Pedersdatter d 3 Martij blef Jens Lassøn d yngris barn i Brande døbt kaldet Anna Testes Margrete Lasd. i Omvraa Jens Lass_ d Eldre i Brande Jens {Jensen} Ronnomb {Skarrild} Peder Olufs_ i Omvraa Anne {Christensdatter} Nielskoen ibid Jahan {Jensdatter} Jenskoen ibid. Dend 3. Martij blef Jens Lassøn d yngris barn i Brande døbt , kaldet Anna . Fadderne. Margrete Lasdaatter i Omvraa Jens Lass_ d Eldre i Brand . Jens Ronnomb. Peder Oles_ i Omvraa, Anne Nielskoene , og Johanne Jenskoene ibid .
LINK: Jens Jensen i Ronnum i Skarrild sogn.
21171695.04.28Anne Mathiasdatter Filskov Mathias Hansen Anne Hansdatter Eodem Die {d 28 Aprilis} blef Matthis Hansøns barn i Filsko døbt , kaldet Anne Testes . Dorethe Hr. Sørens Jens Hans_ Ørbech {Hoven sogn} kield Silcheborg {Grene sogn?} . Kirsten Christensdatter Fils{...} Kirsten Nielskoen ibid.Samme Dag blef Matthis Hansøns barn af Filsko døbt kaldet Anne . Fadderne Dorethe Hr. Sørens . Jens Hansøn Ørbech . Kield Silcheborg . Kirsten Christensdaatter og Kirsten Jørgensdaatter i Filsko.
21181695.10.20Johanne Christensdatter Bøvl Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Anno 1695 20 Octobris blef Christen Pedersens barn i Bøvl døbt, kaldet Jahanne Testes . Elle Mortensd. i brand Lauritz Hansøn Smid Jens Niels_ af Brand. Jahan Hvelplund Else hvelplund Sophie Pedersdaatter i Brand.Dend 20 Octobr . blef Christen Pedersøns Barn i Bøvl døbt kaldet Johanne . Fadderne. Elle Mortensdaatter i Brand, Lauridtz Hansøn Smid . Jens Michel_ af Brand . Jahan Hielplund . Else Hvelplund . Sophie Pedersdaatter i Brand .
21191695.11.07Dorte Tøgersdatter Bøvl Thøger Larsen Gunder Olufsdatter d 17 Novembr. blef Tøger Lassøns barn af Bøvl døbt kaldet Dorethe Testes. Dorethe Laskoen ibid Friderich Jens_ Broch {Sønder Felding} Las Rasmusøn Jens Peders_ Eldre . Maren Laskoen i bøvl. Else hvelplund .d 17 Novembr. blef Tøger Lassøns barn af Bøvl døbt , kaldet Dore{..} Fadderne . Dorethe Laskoen ibid . Friderich Jensen Broch . Las Rasmussen Jens pedersøn Eldre . Maren Laskone i bøvl. Else Hvelphlund .
21211696.01.12Maren Sørensdatter Baggesgaard Søren Michelsen Kirsten Nielsdatter Anno 1696 . d 12 januarij blef Søren Michelsøns ba{..} Nafnlig Maren, af Bagisgaard døbt -. Testes El Mortensd . i brand Lauritz {Nielsen} Møller. Peder Nielsøn SkofsE{...} Niels bagisbaard Sophi Pedersdaatt{..} Karen Kircheby . d 12 januarij blef Søren Bagisgaards barn døbt kaldt Maren, - fadderene . Elle Mortensdaatter i Brand . Lauritz Niels_ Møller - Peder Nielsøn SkofsEnd. Niels Bagisgaard - Sohie Pedersd Karen Kircheby -
21231696.03.01Dorte Christensdatter Skovsende Christen Nielsen Krog Maren Mouridsdatter d 1 Martij blef Christen {Nielsen} Krogis Barn i SkofsEnde døbt, kaldet Dorethe Testes Maren Lauritzsd p Julings Møller Anders Sørens{..} Østerby. Peder bagis Christen Ibs_ . Else Kir{...}.d 1 Martij blef Christen {Nielsen} Krogis Barn i SkofsEnd døbt, kaldet Dorethe Fadderne - Maren Lauritzdaatter paa Jullingsholm. Lauritz {Nielsen} Møller Anders Sørens_ Østerby . Christen Ibs_ ibid: Else Kircheby. An Nielsd: Skofse{..}.
Begravelse nr. 6093
NOTITS: Begravet 20 måneder gammel.
21241696.03.22Mette Nielsdatter Filskov Niels Michelsen Inger Lauridsdatter d 22 Martij blef Niels Michelsøns barn i Filsko døbt kaldet Mette . Testes Kirsten Christens i Fils{...} Oluf Olufs_ ibid. Christen Moritzøn Jens Ostersøn Anne Olesdaatter Anne Hansdaatter.d 22 Martih blef Niels Michelsøns Barn i Filskof døbt, kaldet Mette Fadderne . Kirsten Christens i Filskof . Oluf Olufsøn ibid . Christen Mouritzøn . Jens Osters_ . Anne Olesdaatter og An Hansdaatter ibid .
Begravelse nr. 6081
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.
21281696.07.05Birgitte Nielsdatter Skovsende Niels Christensen Kirsten Pedersdatter d 5. julij blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt , kal{...} Birgete . Testes . Sitzel Olufsd. i Pobøl {Paabøl, Oddum sogn}. Jens Pobøl . Peder Christens_ SkofsEn{.} Peder Krog ibid . Karen Jacobsd. i Hov{..} Maren Moritzdaatter Zitzel Andersd . i Østerby.d 5 Julij blf Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt , kaldet Birgitte . fadderne . Sitzel Olufsdaatter i Pobøl . Jens Pedersen Pobøl . Peder Christensøn SkofsEnd . Peder Krog ibid . Karen Jacobsdatt{..} i Hovn . Maren Moritzdaatter .
21311696.08.19Johanne Mathiasdatter Filskov Mathias Hansen Anne Hansdatter Onsdagen d 19 Aug{....} blef Matthis Hansøns barn i Filsko døbt , kaldet Johanne Testes . Anne Hans koen Ørb. Jens Hans_ og Christen Hans_ ibid Christen Peders_ Filsho. {...}e Moritzdaatter. {..}e Olesd. ibid :Onsdagen d 19 Augusti blef Matthis Hansøns barn i Filsko døbt , kaldet Johanne . Fadderne Anne Hanskoen Ørbech {Hoven sogn} Jens Hansøn og Christen Hansøn ibid - Christen Pedersøn Filskou Anne Moritzdaatter og Anne Olufsdaatter ibid .
21321696.08.23Kirsten Christensdatter Hallundbæk Christen Olufsen ? Christen Olufsens kone d 23 Augusti blef Christen Olesøns barn i Hallendbech , døbt kaldet Kirsten M{ari} Testes Maren Mortensdatter Mød{...} Nis {Andersen} Hallundbech . Jacob i Præstgaard Anders Anders_ i Mødb{...} Kirsten Jepsd. Hallend{...} Jnger Andersd. Omv{...}d 23 Augusti blef Christen Olufsøns barn i Hallendbech døbt kaldet Kirsten Mari . Fadderne Maren Mortensdaatter i Mødbierg Nis Hallendbech - Jacob i præstgdr - Anders Andersøn i Mødbierg Kirsten Japsdatter i hallendbech . Jnger Andersdaatter i Omvraa.
21341696.11.29Maren Jensdatter Østerby Jens Andersen Gunder Pedersdatter d 29 November . blef {.}ens Andersøns barn {.} Østerby døbt , kaldet Maren . Testes . dorethe Hr. Sørens. gammel Jens Peder Niels_ Østerby. Ib {..}ristens_ ibid . Sitzel Andersd . Maren gydesdd 29 Nobembr . blef Jens Andersøns barn i Østerby døbt kaldet Maren . fadderne . Dorethe Hr. Sørens Jens Peders_ den Ælder . Peder Niels_ og Jb Christensøn i Østerby . Sitzel Andersdaatter og Maren Gydesdaatter ibid .
21371697.05.09Maren Sørensdatter Bøvl Søren Jensen Maren Nielsdatter 9 Maij blef Søren {..}nsøns barn i bøvl døbt kaldet Maren Testes . gunder Olesdatter Peder Fisho i skofsEnd Tøger Lass_ i bøvl Las Peders_ . Jnger {Jensdatter} Kremmers . Maren Pedersd. {.}bid.d 9 Maij . blef Søren Jensøns barn i Bøvl døbt . kaldet Maren Fadderne . Gunder Olesdaatter i Bøvl Peder filsko i Skofs Ende . Tøger Lass: Las Peders_ . Maren Pedersdaatter ibid. og Jnger Kremmers .
Begravelse nr. 6089
NOTITS: Begravet 2c uger gammel.
21421697.09.19Abelone Nielsdatter Bøvl Niels Michelsen Inger Lauridsdatter d 19 Sept . blef Ni{...} Michelsøns barn i Bøvl døbt kaldet Apelone . Testes Jngeborg Hr. Sørens Anders Sørens_ Las Rasmus_ Jb Christens_ . gunder Olesd . Jnger {Andersdatter} i Om{....}.d 19 Septembr blef Niels Michelsøns barn i bøvl døbt, kaldet Apelone . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Anders Sørensøn Østerby Las Rasmus_ . Jb Christens_ . Gunder Olesdaatter i bøvl Jnger Andersdaatter i Omvraa .
Begravelse nr. 6091
NOTITS: Begravet ca. 2 uger gammel. Moderen døde i barselsseng.
21461698.01.12Else Nielsdatter Omvraa Niels Olufsen Anne Christensdatter døbte. Vide Niels Olesøns barn i Omvraa Libro Hounensis d 12 januarij {præstens kirkebog i Hoven ikke overleveret.}Anno 1698. d 12 januarij blef Niels Olufsøns barn i Omvraa døbt kaldte. Else . Fadderne. Niels Olufsøns konis Søster {Karen Christensdatter} af Skierlund {Brande sogn} var Barnet. Jens Andersøn paa Kastofft {Nørre Karstoft, Skarrild}. Peder Olufsøn i Omvraa Niels Lassøn af Brand. karen Pedersdaatter ibid. Maren Mortensdaatter af Mødbierg .
Begravelse nr. 6119
NOTITS: Begravet knap to år gammel. Da Karen Christensdatter dør 1731 på Brandholm i Brande, arver søsteren Annes børn, hvoraf kun to sønner lever.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21511698.04.17Anne Larsdatter Bøvl Lars Pedersen Maren Nielsdatter d. 17 Aprilis . Dnica {Domenica} Palmarum . blef Las Pedersøns Barn af Bøfvel døbt, kaldet Anne . Testes. Jngeborg {Friis} Hr. Sørens. Tøger Lass_. Søren Jens_ Lauritz Hansøn ibid . Jnger kremmers Jahan Sørensd ibid. d 17 Aprilis blef Las Pedersøns barn af Bøvl døbt , kaldet Anne . Fadderne . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens . Tøger Lass_ Søren Jens_ og Lauritz Hans_ af bøvl. Jnger Christens og Jahan Sørens ibid .
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21521698.05.01Karen Sørensdatter Baggesgaard Søren Michelsen Baggesgaard Kirsten Nielsdatter Dica. 1 post Pascha . d 1 Maij . blef Søren {Michelsen} Baggisgaards barn døbt, kaldet Karen Testes . Jngeborg {Friis} Hr. Sør{...} Anders {Pedersen} Bagisgaard Leene ibid . An Simmels Kirsten Hiortlund Jnger vefster .D 1 Maij. blef Søren bagisgaards barn døbt, kaldet Karen . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens. Anders bagisgaard og Leene ibid Anne Simmels . Kirsten Hiortlund . Jnger vefster .
NOTITS: †1701.06.02 Baggesgaard tre år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21531698.05.15Dorte Chrisetnsdatter Skovsende Christen Nielsen Krog Maren Mouridsdatter d 15 maij blef Christen {Nielsen} krogis barn i Skofsend døbt kaldet Dorethe Testes . Jngeborg {Friis} Hr. Sør{...}. Peder Krog. Anders Anders_ Østerby . Christen Christens_ af Julingsh. Møller k{...}.d 15 Maij blef Christen Krogis barn i SkofsEnd døbt, kaldet Dorithe. Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens. Peder Krog . Anders Anders_ Østerby . Christen Christens_ af Julingsholm . Jørgen Møllers Kone.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21551698.06.13Kirsten Poulsdatter  Poul Jensen Kirsten Jensdatter Anden Pintzedag d 13 junij blef et U-ecte barn døbt kaldet Kirsten . Faderen Povel Jens_ . Moderen kirsten Jensd. Testes . Maren {Jensdatter} Hvelplund ungs Jens {Pedersen} i kircheby Christen {Nielsen} krog i SkofsEn{.} Niels Peders_ i kircheby Maren gydesdaatter kirsten Mitgaard i Ø{....} Jnger Vefster . d 13 junij blef et U=ecte barn døbt, kaldet Kirsten . Moderen Kirsten Jensdaatter Faderen blef udnefnt Povel Jens_ . Fadderne . Maren Hvelplund. Ung Jens i kircheby . Christen Krog i SkofsEnd . Niels Pedersøn i kircheby. Maren gydisdaatter og kirsten Mitgaard i Østerby .
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21591698.10.16Bodil Andersdatter Baggesgaard Anders Pedersen Baggesgaard ? Anders Pedersen Baggesgaards 1. kone d 16 Octobr. blef Anders {Pedersen} Bagisgaards barn døbt kaldet Bodel Testes . Maren Sørensd. Urup {Grindsted}. Jørgen {Sørensen} Urup. Niels Peders_: kierhuus {Grindsted} Peder Niels_ bagisgrd Birgitte Nisdatter urup Kirsten {Nielsdatter} bagisgaard. d 16 Octobr. blef Anders bagisgaards barn døbt, kaldet Bodel. Fadderne: Maren Sørensdaatter Urup . Jørgen Urup . Niels Pedersøn i Kierhuus . Peder Nielsøn bagisgaard . Birgitte Nielsdaatter Urup Kirsten bagisgaard .
NOTITS: Moderen kunne hedde Sørensdatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21601698.10.16Margrethe Pedersdatter Hallundbæk Peder Gregersen ? Peder Gregersens 2. kone Samme Dag som var d 16 Octobr blef Peder Gregersøns barn af Hallendbech døbt kaldet Margrete Testes. Jngeborg Hr. Søre{...} Christen {Christensen} Mitgaard Østerby Nis Anders_ Hallendbech Niels Ifvers_ Kirsten Jepsd. Hallenb{...} Jnger Vefster .d 16 Octobr Samme dag blef Peder Gregersøns barn af Hallendbech købt , kaldet Margrete . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Christen Christensøn Østerby. Nis Andersøn Hallendbech . Niels Ifversøn Kirsten Jepsdaatter Hallendbech . Jnger Vefster .
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21631698.11.16Elle Pedersdatter Østerby Peder Nielsen Elisabet Hansdatter d 16 Novembr {Onsd}agen blef Peder Nielsøns barn i Østerby døbt kaldet Elle . fø{dt} Søndagen tilforn d 13. Nov. ved Middags Tid. Testes . Jngeborg {Friis} Hr. S{.....} Christen Christens_ og Christen Eskels_, og Anders Anders_ i Østerby Gunder Pedersd . ibid Maren Anderskoen {..} Niels Ifvers . og Maren Christensd. i green . d 16 Novembr. blef Peder Nielsøns barn i Østerby døbt, kaldet Elle . fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Christen Christensøn, Christen Eskelsøn og Anders Andersøn Østerby . Maren Anderskoen ibid Maren Christensdaatter green .
Begravelse nr. 6116
NOTITS: Begravet ni måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21651699.03.08Mette Christensdatter Skovsende Christen Poulsen Anne Nielsdatter Anno 1699 d 8 Martij Onsdagen blef Christen Povlsøns barn i SkofsEnd . døbt kaldet Mette Testes . Maren Mouster Ung Jens {Pedersen} i Kircheby Peder Krog i SkofsEnd Morten paa Juellingholm An Pedersd. i ShofsEnd Edel Vefster Jnger Vefster .d 8 Martij . blef Christen Povlsøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Mette. Fadderne . Maren Moridtzdaatter i SkofsEnd, Ung Jens i Kircheby . Peder Krog i SkofsEnd . Morten Peders_ ibd. An Pedersdaatter ibid . Edel Vefster.
Begravelse nr. 6138
NOTITS: Begravet et år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21661699.03.26Mette Jensdatter Kirkeby Jens Pedersen den Ældre Maren Jensdatter d 26 Martij d 5 Søndag i Faste blef gl. Jens Pedersøns barn i Kircheby døbt, kaldet Mette Testes Jngeborg {Friis} Hr. Sørens Jens {Jensen} Kastofft i Omv{..} ung Jens {Pedersen} i Kircheby . Las Pedersøn i bøvl gunder Olufsd. ibd Kirsten {Jensdatter} Hvelplund Sophie Pedersd. i Bra{...}.d 26 Martij. blef Jens Pedersøns den Ældris barn i Kircheby døbt, kaldet Mette. fadderne . Jngeborg Hr Sørens . Jens Kastofft i Omvraa . Ung Jens i Kircheby . Las Peders_ i bøvl. Gunder Olufsdaatter. Kirsten Hvelplund.
Begravelse nr. 6128
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21671699.04.02Kirsten Jensdatter Omvraa Jens Jensen Karstoft Johanne Jensdatter Palme Søndag d 2 Aprilis blef Jens {Jensen} Kastoftts barn døbt kaldet Kirsten . Testes. Jngeborg {Friis} Hr. Sør{...} Peder Oles_ i Omvraa gl. Jens {Pedersen} i Kircheby Lauridtz Hans_ Smid Peder Christens_ i Præst{...} Jnger Andersd. i Om{...} Kirsten {Jensdatter} Hvelplund.d 2 Aprilis blef Jens Kastoftts barn i Omvraa døbt, kaldet Kirsten . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Peder Olufsøn i Omvraa . Ældst Jens i Kirckeby . Lauridtz Hans_ Smid . Peder Christens_ i Præstgrd. Jnger Andersdaatter i Omvraa . Kirsten Hvelplund .
Begravelse nr. 6112
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21701699.05.29Anne Mortensdatter Skovsende Morten Pedersen Dorte Michelsdatter d 29 Maij . Anden Pintzedag blef Morte{.} Pedersøns barn af SkofsEnd døbt kaldet Anne . {.....} Jngeborg {Friis} Hr. {....s} {.}iels Michels_ i bø{..} Peder Krog i Skofs{....} Lauritz Hans_ Sme{.} Maren Nielsd. Hulm{...} {..}ren Christensd. g{....}. d 29 Maij blef Morten Pedersøns barn af SkofsEnd døbt, kaldet Anne . Fadderne . Jngeborg Hr Sørens . Niels Michelsøn i bøvl . Peder Krog i SkofsEnd Laurtz Smid . Maren Nielsd. Huulmoes . Maren Christensdaatter grene .
Begravelse nr. 6118
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21711699.06.18Birgitte Christensdatter Østerby Christen Christensen Sidsel Andersdatter d 18 junij som var {... ...} Trinit blef {.....} Christensøns barn i Østerby døbt , {.....} Birgette {.....} geborg Hr. Sør{....} {.....} Christensen i SkofsE{...} {....} Niels_ i Østerby {.....} Anders_ ibi{.} {..}ren gydesd. ib. d 18 Junij blef Christen Christensøns barn af Østerby døbt, kaldet Birgete . Fadderne . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens . Peder Christens_ i SkofsEnd . Peder Nielsøn i Østerby. Anders Andersøn ibid . Gunder Pedersdaatter og Maren gydesd. ibi.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21721699.09.03Kirsten Olufsdatter Filskov Oluf Nielsen Karen Nielsdatter Anno 1699. d 3 Septembr blef Oluf Nielsøns barn af filsko døbt, kaldet Kirsten . Testes . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens Niels Michels_ i Filsh{..} Matthis Hans_ ibid. Peder Niels_ Kircheby An Moridtzdaatter An Olufsdaatter Else Moritzd. ibd.d 3 Septembr. blef Oluf Nielsøns barn af Filsko døbt kaldet Kirsten. Fadderne Jngeborg Hr. Sørens. Niels Michelsøn i filskof . Matthis Hans_ ibid Peder Niels_ kircheby . An Moridtzdaatter og Else Moridtzdaatter i Filsko.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21731700.01.02Maren Johansdatter Hauch Juellingsholm Johannes Jørgensen Hauch Maren Lauridsdatter Borch ANNO 1700 d 2 januarij som var en Tiisdag . blef Johannes Jørgensøns {Hauchs} barn paa Julingsholm døbt , kaldet Maren Testes . Jngeborg {Friis} Hr Sørens. Carl Christophers_ . Bertel {Lauridsen} Lindvig, Just Møller . Elle Mortensdaatter i brand. ANNO 1700 d 2 januarij som var en Tiisdag blef Johannes Jørgensøns Barn , paa Jullingsholm døbt , kaldet Maren. Fadderne : Jngeborg Hr. Sørens . Carl Christophersøn . Bertil Lindvig . Just Møller . Elle Mortensdaatter i Brand .
Begravelse nr. 6133
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21751700.08.15Kirsten Christensdatter Hallundbæk Christen Pedersen Kirsten Jepsdatter d 15 Augusti , som var den 10 post Trin. blef Christen Pedersøns barn af Hallendbech døbt , kaldet Kirsten . Testes Maren Mortensd. i Mød{....} Christen Eshelds_ i Østerby Jens Niels_ af Brand Valdborg {Jensdatter} Hallendbech Sohie Pedersd. i brand Anne Nielsd. ibid.d 15 Augusti som var d 10 post Trin : blef Christen Pedersøns barn af Hallendbech døbt kaldet Kirsten . Fadderne Maren Mortensdaatter Lindvig Christen {.....}søn i Østerby. Jens Nielsøn af Brand . Valdborg Hallendbech . Sophie Pedersdaatter i brand . Anne Nielsdaatter ibid.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21761700.09.01Karen Hansdatter Filskov Hans Eskesen Anne Mouridsdatter ANNO 1700 d 1 Septembr blef Hans Eskesøns barn i Filsko døbt , kaldet Karen. Testes . Else Moridtzdaatter Oluf Olufsøn . Mogens Eskes_ af Tyregodlund . Christen Morittzøn Karen Nielsd. ibid Anne Hansdaatter ibi{.}.d 1 Septembr. blef Hans Eskesøns harn i Filsko døbt, kaldet Karen. Fadderne . Else Moridtzdaatter . Mogens Eskesen af Tyregodlund. Christen Moridtsøn . Karen Nielsdaatter ibid og Anne Hansdaatter ibid .
NOTITS: Denne dåb fortæller at Hans Eskesen kom fra Thyregodlund i Thyregod sogn, hvor familien kendes.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21771700.09.26Kirsten Nielsdatter Skovsende Niels Christensen Kirsten Pedersdatter d 26 Septembr . som var d 16 post Trin. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Kirsten Testes . Maren Lauridsdaatter paa Julingshol{.} Christen Christens_ i Østerby Morten Peders_ i SkofsEn{.} Peder Christens_ i Præsteg{..} Jnger Vefster . Maren Moridtzdaatt{..}.d 26 Septembr. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Kirsten Fadderne Maren Lauridtzdaatter paa Jullingsholm Christen Christens_ i Østerby Morten Pedersøn i SkofsEnd. Peder Christens_ i Præstgrd . Jnger Vefster . Maren Moritzd .
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21791700.11.01Karen Jakobsdatter Hallundbæk Jakob Christensen Valborg Jensdatter 1. November blef {..}cob Christensøns barn {..} Hallendbech døbt kaldet Karen. Testes. Karen Lambertzdaatter {.}is Anders_ Hallendbech Oluf Peders_ ibid Peder Niels_ Omvr{..} Kirsten Jepsdaater Kirsten Nielsd. Omvraa.d 1. Novembr. blef Jacob Christensøns barn af Hallendbech døbt , kaldet Karen. . Fadderne karen Lambertzdaatter . Nis Anders_ og Oluf Pedersøn i Hallenbech . Peder Niels_ af Omvraa . Kirsten Jepsd. Kirsten Nielsd. af Omvraa.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.