Assing Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1755 - 1756
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Assing kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender vielsens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er noget uoverskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
1744-54 mangler.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 7901 1755.06.07 VIET: Niels Jakobsen Heede, Heede, Assing ∞ Johanne Jensdatter, Paarup, Assing
Nr. 7902 1755.10.05 TRO.: Svend Jensen WadAbelone Iversdatter, Assing, BOSAT: Assing
Nr. 7903 1755.10.26 TRO.: Jakob Nielsen Egvig, 28 år, Egvig, Borris ∞ Kirsten Christensdatter, 50c år, Kirkegaard- Neder, Assing, BOSAT: Assing Kirkegaard- Neder
Nr. 7904 1755.11.13 TRO.: Oluf Nielsen, Fjelstervang, Vorgod ∞ Anne Ostersdatter, Paarup, Assing
Nr. 7905 1757.02.11 VIET: Christen Mortensen, Kirkegaard- Neder, Assing ∞ Anne Nielsdatter, 20 år, Kirkegaard- Neder, Assing, BOSAT: Assing Kirkegaard- Neder