Thyregod-Vester Kommenteret Kirkebog 
Introducerede 1713 - 1720
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Thyregod-Vester kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Introducerede i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
Konens navn er angivet hvis det kendes.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 5001 1713.11.12 ? Peder Poulsens kone, Lindet, sogn: Vester MAND: Peder Poulsen?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom.: 22: post Trin: indtrod i Vester Kirche Peder Po[ve]ls Hustrue i Linnet.
Dåb nr. 1980

Nr. 5002 1713.12.26 Else Christensdatter, Lønaa, sogn: Thyregod MAND: Michel Jespersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Nativ: blefve introducerede i Tyrregod Kirche Michel Jespersens Hustrue {Else Christensdatter} i Lunaae.
Dåb nr. 2003

Nr. 5003 1713.12.26 Anne Pedersdatter Hole, Pomphole, sogn: Thyregod MAND: Jens Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Nativ: blefve introducerede i Tyrregod Kirche Jens Christensens Hustrue {Anne Pedersdatter} i Pomphuule:
Dåb nr. 2002

Nr. 5004 1713.12.26 ? Gregers Christensdatters kone, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Gregers Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Nativ: blefve introducerede i Tyrregod Kirche Gregers Christens Hustrue i Tyrregod Lund.
NOTITS: Konens navn kendes ikke.
Dåb nr. 2001

Nr. 5005 1714.02.04 Maren Christensdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Villads Pedersen Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D: 4 Febr: Dom: Sexag: introd: i Tyrregod Kirche Villatz Pedersens Hustrue {Maren Christensdatter} i Tyrregod Lund
Dåb nr. 2005

Nr. 5006 1714.03.04 ? Søren Madsens kone, Lønaa, sogn: Thyregod MAND: Søren Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Oculi d: 4 Martij introd: i Tyrregod Kirche Søren Madtzens Hustrue i Lunaae.
Dåb nr. 2006

Nr. 5007 1714.03.04 ? Jens Pedersens kone, Vesterlund, sogn: Vester MAND: Jens Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dato introd: i Vester Kirche Jens Pedersens Hustrue i Vester Lund.
Dåb nr. 2004

Nr. 5008 1714.04.15 Kirsten Pedersdatter, Egsgaard, sogn: Thyregod MAND: Søren Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Miser introduceret i Tyrregod Kirche Søren Niels Egsgaards Hustrue {Kirsten Pedersdatter}.
Dåb nr. 2009

Nr. 5009 1714.05.06 Margrethe Christensdatter, Aagaard, sogn: Thyregod MAND: Knud Jakobsen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Domin: Rogationem indroduceret i Tyrregod Kirche Knud {Jakobsen} Aagaards Hustrue {Margrethe Christensdatter}.
Dåb nr. 2008

Nr. 5010 1714.05.13 Karen? Jensdatter?, Aalbæk, sogn: Thyregod MAND: Jørgen Christensen Aalbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dominica Exaudi d 13 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Jørgen {Christensen} Aalbechs Hustrue {Karen? Jensdatter?}, hvis barn blef død fød.
Dåb nr. 2007

Nr. 5011 1714.06.01 Maren Christensdatter, Lindet, sogn: Vester MAND: Niels Lauridsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1 Junij indtroduceret i Vester Kirche Niels Lauridtsens Hustrue {Maren Christensdatter} i Lindet.
Dåb nr. 2011

Nr. 5012 1714.06.03 ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, sogn: Vester MAND: Mads Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3 Junij introduceret i Vester Kirche Sr Madtz Pedersens Hustrue paa Rørbech.
Dåb nr. 2014

Nr. 5013 1714.06.10 ? Knud Sørensen Møllers kone, Vester Mølle, sogn: Vester MAND: Knud Sørensen? Møller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 Junij introduceret i Vester Kirche Knud {Sørensen?} Møllers Hustrue i Vester Mølle.
Dåb nr. 2010

Nr. 5014 1714.06.24 Anne Marie Pedersdatter, Risager, sogn: Vester MAND: Niels Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 24 Junij inctroduceret i Vester Kirche Niels Villadtzens Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} paa Riisager.
Dåb nr. 2012

Nr. 5015 1714.07.15 Karen? Thygesdatter?, Hønskov, sogn: Thyregod MAND: Jens Mouridsen Dam.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15 Julij introduceret i Tyrregod Kirche Jens {Mouridsen} Dams Hustrue{Karen? Thygesdatter?} i Hønskou.
Dåb nr. 2016

Nr. 5016 1714.07.15 ? Niels Jensens kone, Dørken, sogn: Thyregod MAND: Niels Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {15 Julij} introduceret i ligemaade Niels Jenßens Hustrue i Dyrchen.
Dåb nr. 2015

Nr. 5017 1714.07.22 Anne Mikkelsdatter, Skovsbøl, sogn: Vester MAND: Niels Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Julij introduceret i Vester Kirche Niels Sørensens Hustrue {Anne Mikkelsdatter} i Schousbøll.
Dåb nr. 2017

Nr. 5018 1714.08.12 ? Peder Jensens kone, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Peder Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 12 Aug: introduceret i Tyrregod Kirche Peder Jenßens Hustrue i Tyrregod Lund.
Dåb nr. 2018

Nr. 5019 1714.11.11 ? Christen Michelsens kone, Thyregod By, sogn: Thyregod MAND: Christen Michelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Nov: introduceret i Tyrregod Kirche Christen Michelßens Hustrue i Tyrregod.
Dåb nr. 2019

Nr. 5020 1714.12.23 ? Peder Christensens kone, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 Decembr: introduceret i Tyrregod Kirche Peder Christenßens Hustrue i Tyrregod Lund.
Dåb nr. 2023

Nr. 5021 1715.01.13 ? Niels Madsens kone, Vesterlund (Vestergaard), sogn: Vester MAND: Niels Madsen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Janv: introduceret i Vester Kirche Niels Madtzen Vestergaards Hustrue.
Dåb nr. 2024

Nr. 5022 1715.02.20 Kirsten Sørensdatter, Hønskov, sogn: Thyregod MAND: Anders Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Febr: introduceret i Tyrregod Kirche Anders Sørenßens Hustrue {Kirsten Sørensdatter} i Hønskou.
Dåb nr. 2025

Nr. 5023 1715.04.22 Kirsten? Rasmusdatter?, Østerdam, sogn: Thyregod MAND: Christian Rudolf Verner.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Aprilis introduceret i Tyrregod Kirche Christian Rudolph Verners Hustrue i Øster Dam
NOTITS: Konens navn er Ejnar Bjerres formodning.
Dåb nr. 2029

Nr. 5024 1715.04.28 Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, sogn: Thyregod MAND: Jens Nielsen Egsgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Aprilis introduceret i Tyrregod Kirche Niels Jens: Egsgaards {Kirsten Nielsdatter} og Villum Jenßens i Hønskou Deres Hustruer
Dåb nr. 2027

Nr. 5025 1715.04.28 Maren Pedersdatter, Hønskov, sogn: Thyregod MAND: Villum Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Aprilis introduceret i Tyrregod Kirche Niels Jens: Egsgaards og Villum Jenßens {Maren Pedersdatter} i Hønskou Deres Hustruer.
Dåb nr. 2028

Nr. 5026 1715.05.05 ? Thyge Pedersens kone, Vesterdam, sogn: Thyregod MAND: Thyge Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Thyge Pederßens Hustrue i Vester Dam:
Dåb nr. 2026

Nr. 5027 1715.05.12 Margrethe Christensdatter, Aagaard, sogn: Thyregod MAND: Knud Jakobsen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 12 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Knud Jacobßens Hustrue {Margrethe Christensdatter} af Aagaard.
Dåb nr. 2030

Nr. 5028 1715.05.19 Birte Pedersdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Christen Pedersen Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Christen Peders: Huulis Hustrue {Birte Pedersdatter} af Tyrregod Lund.
Dåb nr. 2031

Nr. 5029 1715.05.26 Karen? Jensdatter?, Aalbæk, sogn: Thyregod MAND: Jørgen Christensen Aalbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Jørgen Christenßens Hustrue {Karen? Jensdatter?} af aalbech.
Dåb nr. 2033

Nr. 5030 1715.05.16 Anne Marie Pedersdatter, Risager, sogn: Vester MAND: Niels Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Maij introduceret i Vester Kirche Niels Villadtzens Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} paa Riisager.
Dåb nr. 2035

Nr. 5031 1715.08.04 ? Jens Jensens kone, Lindet (Lille), sogn: Vester MAND: Jens Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 Aug: introduceret i Vester Kirche Jens Jenßens Hustrue af Lille Lindet.
NOTITS: Skrives her af Lille Lindet, skrives i dåben af Katballe, som er et sted ved Rørbæk hovedgård. Katballe kaldtes først Lille Lindet.
Dåb nr. 2036

Nr. 5032 1715.08.11 Mette? Nielsdatter? Ris?, Hønskov, sogn: Thyregod MAND: Søren Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Aug. introduceret i Tyrregod Kirche Søren Nielßens {Pedersens} Hustrue {Mette? Nielsdatter?} af Hønskou.
NOTITS: I dåben har præsten først skrevet Søren Nielsen, over linjen ovenfor Nielsen derefter Pedersen.
Dåb nr. 2037

Nr. 5033 1715.08.18 Anne Sørensdatter, Lønaa, sogn: Thyregod MAND: Iver Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Aug: introduceret i Tyrregod Kirche Ifver Nielßens Hustrue {Anne Sørensdatter} af Lunaae.
Dåb nr. 2038

Nr. 5034 1715.08.23 ? Peder Lauridsens kone, Vesterlund, sogn: Vester MAND: Peder Lauridsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 Aug: introduceret i Vester Kirche Peder Lauridtzens Hustrue af Vester=Lund.
Dåb nr. 2039

Nr. 5035 1715.12.08 Maren Graversdatter, Hindskov, sogn: Thyregod MAND: Jens Michelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 Decembr: introduceret i Tyrregod Kirche Jens Michelßens Hustrue {Maren Graversdatter} af Hindskou.
Dåb nr. 2042

Nr. 5036 1715.12.08 ? Peder Jensen Skrædders kone, Hønskov, sogn: Thyregod MAND: Peder Jensen Skrædder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 8 Decembr:} introduceret samme steds Peder Jenßens Hustrue af Hønskou
Dåb nr. 2041

Nr. 5037 1715.12.26 Maren Christensdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Villads Pedersen Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 26 Dec: introduceret i Tyrregod Kirche Villadtz Pederßens Hustrue {Maren Christensdatter} af Tyrregod {Lund}.
Dåb nr. 2046

Nr. 5038 1715.12.27 Anne Jensdatter, Vesterlund, sogn: Vester MAND: Ebbe Jørgensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 Decembr: introduceret i Vester Kirche Ebbe Jørgenßens Hustr: {Anne Jensdatter} af Vesterl.
Dåb nr. 2044

Nr. 5039 1715.12.27 ? Rasmus Sørensens kone, Sejrup, sogn: Thyregod MAND: Rasmus Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: I ligemaade intr: Raßmuß Sørenßens Hustrue af Øster Seyerup.
Dåb nr. 2045

Nr. 5040 1716.01.06 ? Poul Christensens kone, Vesterlund, sogn: Vester MAND: Poul Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 Janv introduceret i Vester Kirche Pofvel Christenßens Hustr: af Vesterl:
Dåb nr. 2047

Nr. 5041 1716.03.08 ? Niels Jensens kone, Dørken, sogn: Thyregod MAND: Niels Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 Martij introduceret i Tyrregod Kirche Niels Jenßens Hustrue af Dyrchen.
Dåb nr. 2048

Nr. 5042 1716.04.13 Dorte Christensdatter, Sejrup, sogn: Thyregod MAND: Christen Graversen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Aprilis introduceret i Tyrregod Kirche Christen Graveßens Hustrue {Dorte Christensdatter} af Seyerup.
Dåb nr. 2049

Nr. 5043 1716.04.14 ? Peder Christensens kone, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Apr: introduceret i Tyrregod Kirche Peder Christensßens Hustrue af Tyrregodlund.
Dåb nr. 2050

Nr. 5044 1716.04.19 ? Laurids Skrædders kone, Vesterlund, sogn: Vester MAND: Laurids Skrædder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 April: introduceret i Vester Kirche Lauridtz Skræders Hustrue af Vesterl:
Dåb nr. 2051

Nr. 5045 1716.04.19 Maren Christensdatter, Hindskov, sogn: Thyregod MAND: Jakob Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 19 April} introd: i Tyrregod Kirche Jacob Pederßens Hustrue {Maren Christensdatter} af Hindskou.
Dåb nr. 2053

Nr. 5046 1716.05.24 ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, sogn: Vester MAND: Mads Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 Maij introduceret Sr. Madtz Pederßens Kiæreste paa Rørbæk i Vester Kirche.
Dåb nr. 2058

Nr. 5047 1716.06.01 Kirsten Madsdatter, Odderbæk, sogn: Thyregod MAND: Niels Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1 Junij introduceret i Tyrregod Kirche — Nielß Pederßens Hustrue {Kirsten Madsdatter} af Odderbech
Dåb nr. 2054

Nr. 5048 1716.06.02 ? Peder Pedersens kone, Kokborg, sogn: Thyregod MAND: Peder Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 Junij introduceret sammesteds Peder Pedersens Hustrue af HønsKou.
Dåb nr. 2055

Nr. 5049 1716.06.07 ? Thyge Pedersens kone, Vesterdam, sogn: Thyregod MAND: Thyge Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Thyge Pedersens Hustrue af Vesterdam.
Dåb nr. 2056

Nr. 5050 1716.06.24 Kirsten Pedersdatter, Egsgaard, sogn: Thyregod MAND: Søren Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 Junij introd: i Tyrregod Kirche Søren Nielßens Hustrue {Kirsten Pedersdatter} af Egsgaard.
Dåb nr. 2057

Nr. 5051 1716.07.26 Anne Sørensdatter, Lønaa, sogn: Thyregod MAND: Iver Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Julij introduceret i Tyrregod Kirche Ifver Nielsens Hustrue {Anne Sørensdatter} af Lünaae.
Dåb nr. 2059

Nr. 5052 1716.08.02 ? Peder Christensen Boels kone, Lindet, sogn: Vester MAND: Peder Christensen Boel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 Aug: introduceret i Vester Kirche Peder Christensens hustrue af Lindet By.
Dåb nr. 2060

Nr. 5053 1716.08.16 Maren Pedersdatter, Sejrup, sogn: Thyregod MAND: Mads Pedersen Enkelund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Aug: introduceret i Tyrregod Kirche Madtz {Pedersen} Enche=Lunds Hustr: {Maren Pedersdatter} af Øster Seyerup.
Dåb nr. 2061

Nr. 5054 1716.11.22 Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, sogn: Thyregod MAND: Morten Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Nov: introduceret i Tyrregod Kirche Morten Christensens Hustr: {Sidsel Christensdatter} af Hesselbierre.
Dåb nr. 2062

Nr. 5055 1716.11.29 ? Rasmus Sørensens kone, Sejrup, sogn: Thyregod MAND: Rasmus Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 Nov: introduceret i Tyrregod Kirche Rasmus Sørenßens Hustr: af Øster Seye.
Dåb nr. 2065

Nr. 5056 1716.12.06 Maren Pedersdatter, Lindet, sogn: Vester MAND: Niels Lauridsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 Dec: introduceret i Vester Kirche Niels Lauridtzens Hustrue {Maren Pedersdatter} i Lindet.
Dåb nr. 2066

Nr. 5057 1716.12.13 Malene? Christensdatter?, Lindet, sogn: Vester MAND: Knud Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Decembr: introduceret i Vester Kirche Knud Anderßens Hustrue {Malene? Christensdatter?} af Lindet.
NOTITS: Konens navn er Ejnar Bjerres formodning.
Dåb nr. 2063

Nr. 5058 1716.12.13 Mette Sørensdatter, Svinbæk, sogn: Thyregod MAND: Ebbe Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die {d 13 Decembr:} introd: i Tyrregod Kirche Ebbe Sørenßens Hustrue {Mette Sørensdatter} af Svinbeck.
Dåb nr. 2064

Nr. 5059 1717.02.02 Maren Jensdatter, Sejrup, sogn: Thyregod MAND: Iver Pedersen Enkelund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 Februarij introduceret i Tyrregod Kirche Ifver Pederßens H: {Maren Jensdatter} af Seyerup.
Dåb nr. 2067

Nr. 5060 1717.02.14 ? Jørgen Andersen Soldats kone, Lindet, sogn: Vester MAND: Jørgen Andersen Soldat.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14. Febr: introduceret i Vester Kirche Jørgen {Andersen} Soldates Hustrue af Lindet.
Dåb nr. 2068

Nr. 5061 1717.03.20 Maren Troelsdatter, Fuglsang, sogn: Thyregod MAND: Mads Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Mrtij introduceret i Tyrregod Kirche Madsz Christenßens Hustr: {Maren Troelsdatter} af Fuglesang.
Dåb nr. 2070

Nr. 5062 1717.03.29 ? Pedersdatter Hole, Thyregod By, sogn: Thyregod MAND: Gregers Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 Martij introduceret i Tyrregod Kirche Gregers Christensens Hustr: {NN Pedersdatter Hole} i Tyrregod {By}.
Dåb nr. 2069

Nr. 5063 1717.04.02 Maren Pedersdatter, Vesterdam, sogn: Thyregod MAND: Jenß Andersen Svane.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 April: introduceret i Tyrregod Kirche Jenß {Andersen} Svanes Hustr: {Maren Pedersdatter} af Vesterdam.
Dåb nr. 2071

Nr. 5064 1717.04.18 ? Niels Jensen Søndergaards kone, Dørken, sogn: Thyregod MAND: Niels Jensen Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 April introduceret ibidem {Tyrregod Kirche} Niels Søndergaards Hustrue af Dyrchen —
Dåb nr. 2072

Nr. 5065 1717.04.25 Birte Pedersdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Christen Pedersen Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 April introduceret i Tyrregod Kirche Christen {Pedersen} Huulis Hustr: {Birte Pedersdatter} af Tyrregodl:
Dåb nr. 2073

Nr. 5066 1717.04.25 ? Jens Jensens kone, Katballe, sogn: Vester MAND: Jens Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 25 April} introd: i Vester Kirche — Jens Jenßens Hustrue af Katballe.
NOTITS: Dåben siger af Lille Lindet, introduktionen Katballe, begge samme sted, hvilket disse indførelser beviser.
Dåb nr. 2074

Nr. 5067 1717.05.02 Marie Mathiasdatter, Dørken, sogn: Thyregod MAND: Frands Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Frandtz Jacobßsens Hustrue {Marie Mathiasdatter} af Dyrchen.
Dåb nr. 2075

Nr. 5068 1717.05.30 Karen Thygesdatter, Kokborg Huse, sogn: Thyregod MAND: Jens Mouridsen? Dam.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Maij introduceret i Tyrreg[od] Kirche Jenß {Mouridsen?} Dams Hustrueb{Karen? Thygesdatter?} fra Huusene.
Dåb nr. 2076

Nr. 5069 1717.06.20 Else Pedersdatter, Sejrup, sogn: Thyregod MAND: Troels Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Troelß Nielßens Hustrue {Else Pedersdatter} af Seyerup.
Dåb nr. 2077

Nr. 5070 1717.06.20 Anne Pedersdatter Hole, Pomphole, sogn: Thyregod MAND: Jens Christensen Krejbjerg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 20 Junij} introd: ibidem {i Tyrregod Kirche} Jenß Christenßens Hustrue {Anne Pedersdatter Hole} af Pomphule.
Dåb nr. 2078

Nr. 5071 1717.08.01 ? Jørgen Christensens kone, Aalbæk, sogn: Thyregod MAND: Jørgen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1 Aug: introd: i Tyrregod Kirche Jørgen Christenßens Hustr: af Aalb:
Dåb nr. 2079

Nr. 5072 1717.08.08 Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester MAND: Niels Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 Aug: introduceret i Vester Kirche Nielß Pederßens Hustr: {Maren Nielsdatter} af Anne[k]g.
Dåb nr. 2080

Nr. 5073 1717.08.22 Maren Pedersdatter, Lindet, sogn: Vester MAND: Jens Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Aug: introduceret i Vester Kirche Jenß Christenßens Hustr: {Maren Pedersdatter} af Lindet.
NOTITS: I dåben kaldes faderen Jens Pedersen, her Jens Christensen. Et af de to navne er forkert. Jens Christensen er kendt i Lindet og ser ud til at være rigtig.
Dåb nr. 2081

Nr. 5074 1717.08.29 Kirsten Sørensdatter, Kokborg, sogn: Thyregod MAND: Anders Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 Aug: introduceret i Tyrregod Kirche Anderß Sørenßens Hustr: {Kirsten Sørensdatter} af HønsKou.
Dåb nr. 2083

Nr. 5075 1717.09.19 ? Mikkel Jespersens kone, Lønaa, sogn: Thyregod MAND: Mikkel Jespersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 Sept: introduceret i Tyrregod Kirche Michel Jeßperßens Hustr: af Lunaae —
Dåb nr. 2087

Nr. 5076 1717.09.26 Anne Mikkelsdatter, Skovsbøl, sogn: Vester MAND: Niels Sørensen Skovsbøl.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Sept: introduceret i Vester Kirche Nielß Sørenßens Hustr: {Anne Mikkelsdatter} af Schousbøll.
Dåb nr. 2085

Nr. 5077 1717.10.20 ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, sogn: Vester MAND: Mads Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Oct: introd: i Vester Kirche Sr. Madtz Pedersens Hustr. fra Rørbech.
Dåb nr. 2088

Nr. 5078 1717.12.26 Margrethe Christensdatter, Aagaard, sogn: Thyregod MAND: Knud Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 Dec: introd: i Tyrregod Kirche Knud {Jakobsen} Aagaards Hustrue {Margrethe Christensdatter}.
Dåb nr. 2089

Nr. 5079 1717.12.27 Anne Marie Pedersdatter, Risager, sogn: Vester MAND: Niels Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 Dec: introd: i Vester Kirche Nielß Villadtzens Hustr: {Anne Marie Pedersdatter} fra Riisager.
Dåb nr. 2090

Nr. 5080 1718.01.16 ? Jens Andersen Gjerns kone., Vester Mølle, sogn: Vester MAND: Jens Andersen Gjern.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Janv: introd: i Vester Kirche Jenß Anders: Gierns Hustrue far Vester=Mølle.
Dåb nr. 2094

Nr. 5081 1718.01.23 Abelone Mikkelsdatter, Vesterlund, sogn: Vester MAND: Niels Madsen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 Janv: introd: i Vester Kirche Niels Madtzen Vestergaards Hustr: {Abelone Mikkelsdatter} af Vesterl:
Dåb nr. 2091

Nr. 5082 1718.02.13 ? Søren Pedersen Nedvads kone, Kokborg, sogn: Thyregod MAND: Søren Pedersen Nedvad.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Febr: introduceret i Tyrregod Kirche Søren Nielßens {Pedersens} Hustr: fra HønsKou.
NOTITS: Faderens navn i dåben er Søren Pedersen, ikke Nielsen, som vel er en fejl.
Dåb nr. 2093

Nr. 5083 1718.02.27 Anne Jensdatter, Vesterlund (Søndergaard), sogn: Vester MAND: Niels Pedersen Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 Febr: introd: i Vester Kirche Nielß {Pedersen} Sønderg: {Anne Jensdatter} H: af Vesterl:
NOTITS: Navnløst barn.
Dåb nr. 2092

Nr. 5084 1718.03.27 ? Poul Seidels kone, Vesterlund, sogn: Vester MAND: Poul Seidel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 Martij introduceret i Vester Kirche en aftachet Rytters nafnl Pofvel Zeidels H: af Vesterl:
Dåb nr. 2095

Nr. 5085 1718.04.19 ? Peder Christensens kone, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 April: introduceret i Tyrregod Kirche Peder Christenßens af Tyrregodlund, og Nielß Graarups af HindsKou Deris Hustruer.
Dåb nr. 2097

Nr. 5086 1718.04.19 ? Niels Jensen Grarups kone, Hindskov, sogn: Thyregod MAND: Niels Jensen Grarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 April: introduceret i Tyrregod Kirche Peder Christenßens af Tyrregodlund, og Nielß {Jensen} Graarups af HindsKou Deris Hustruer.
Dåb nr. 2098

Nr. 5087 1718.06.07 Anne Sørensdatter, Lønaa, sogn: Thyregod MAND: Iver Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Ifver Nielßens Hustr: {Anne Sørensdatter} fra Lunaae.
Dåb nr. 2099

Nr. 5088 1718.06.19 Maren Pedersdatter, Kokborg, sogn: Thyregod MAND: Villum Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Villum Jenßens {Maren Pedersdatter} og Peder Jenßen Skræders Hustruer af HønsKou.
Dåb nr. 2100

Nr. 5089 1718.06.19 ? Peder Jensen Skrædders kone, Kokborg, sogn: Thyregod MAND: Peder Jensen Skrædder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Villum Jenßens og Peder Jenßen Skræders Hustruer af HønsKou.
Dåb nr. 2103

Nr. 5090 1718.06.21 Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Christen Knudsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 dito {Junij} introduc: ibidem {Thyregod} Christen Knudtzens Hustr: {Sidsel Hansdatter} af Tyrregodlund.
Dåb nr. 2101

Nr. 5091 1718.07.03 Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, sogn: Thyregod MAND: Niels Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3 Julij introduceret i Tyrregod Kirche Nielß Jensßens Hustr: {Kirsten Nielsdatter} af Egsgaard.
Dåb nr. 2102

Nr. 5092 1718.07.21 Birte Pedersdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Christen Pedersen Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 Julij introd: Christen {Pedersen} Huulis Hustrue {Birte Pedersdatter} af Tyrregodlund.
Dåb nr. 2104

Nr. 5093 1718.08.21 Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Thyregod MAND: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 Aug: introd: Peder Christensßens Hustr: {Maren Pedersdatter} af Annexgaarden i Vesterlund.
NOTITS: Navnløs.
Dåb nr. 2105

Nr. 5094 1718.10.30 Anne Christensdatter, Sejrup, sogn: Thyregod MAND: Hans Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Octobr: introduceret Hanß Peders: {Anne Christensdatter} af Seyerup og Haldvor Erichs: af Huußene Deris Hustruer.
Dåb nr. 2106

Nr. 5095 1718.10.30 Sara Sørensdatter, Kokborghuse, sogn: Thyregod MAND: Halvor Eriksen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Octobr: introduceret Hanß Peders: af Seyerup og Haldvor Erichs: {Sara Sørensdatter} af Huußene Deris Hustruer.
Dåb nr. 2107

Nr. 5096 1718.12.04 Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, sogn: Thyregod MAND: Vollert Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 Dec: introd: i Tyrregod Kirche Vollert Jenßens Hustr: {Ingeborg Eskedatter} af Tyrregod {By}, og Villadtz Christenßens Hustr. af Dyrchen.
Dåb nr. 2110

Nr. 5097 1718.12.04 ? Villads Christensen Skrædders kone, Dørken, sogn: Thyregod MAND: Villads Christensen Skrædder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 Dec: introd: i Tyrregod Kirche Vollert Jenßens Hustr: af Tyrregod {By}, og Villadtz Christenßens {Skrædders} Hustr: af Dyrchen.
Dåb nr. 2109

Nr. 5098 1719.01.06 Maren Pedersdatter, Lindet, sogn: Vester MAND: Niels Lauridsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6. Janv: introduceret i Vester Kirche Nielß Lauridtzens Hustrue {Maren Pedersdatter} af Lindet.
Dåb nr. 2111

Nr. 5099 1719.01.22 ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, sogn: Vester MAND: Mads Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Janv: introd: i Vester Kirche Sr. Madtz Pedersens Kiæriste paa Rørbech.
Dåb nr. 2112

Nr. 5100 1719.04.23 Karen? Thygesdatter?, Kokborghuse, sogn: Thyregod MAND: Jens Mouridsen Dam.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 April indroduceret i Tyrregod Kirche Jenß {Mouridsen} Dams Hustr: {Karen? Thygesdatter?} af Huußene.
Dåb nr. 2113

Nr. 5101 1719.05.07 Maren Christensdatter, Hindskov, sogn: Thyregod MAND: Jakob Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 Maij introduceret Jacob Pedersens Hustrue {Maren Christensdatter} af Hindskou.
Dåb nr. 2114

Nr. 5102 1719.05.29 Anne Mikkelsdatter, Skovsbøl, sogn: Vester MAND: Niels Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 Maij introduceret i Vester Kirche Nielß Sørenßens Hustrue {Anne Mikkelsdatter} af Schousbøll.
Dåb nr. 2115

Nr. 5103 1719.06.04 Maren Troelsdatter, Fuglsang, sogn: Thyregod MAND: Mads Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Madtz Christenßens Hustrue {Maren Troelsdatter} af Fugle=ßang.
Dåb nr. 2116

Nr. 5104 1719.07.02 Malene? Christensdatter, Lindet, sogn: Vester MAND: Knud Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 Julij introduceret i Vester Kirche Knud Anderßens Hustrue {Malene? Christensdatter?} af Lindet.
Dåb nr. 2117

Nr. 5105 1719.07.16 Maren Graversdatter, Hindskov, sogn: Thyregod MAND: Jens Michelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16. Julij introduceret i Tyrregod Kirche Jenß Michelßens Hustr: {Maren Graversdatter} af Hindskou!
Dåb nr. 2118

Nr. 5106 1719.07.30 Mette Christensdatter Boysen, Dørken, sogn: Thyregod MAND: Oluf Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Julij introduceret i Tyrregod Kirche Oluf Jacobßens Hustrue: {Mette Christensdatter Boysen} af Vester Seyerup {Dørken}.
Dåb nr. 2119

Nr. 5107 1719.08.06 ? Søren Madsens kone, Lønaa, sogn: Thyregod MAND: Søren Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 Augusti introd: ibidem {Tyrregod Kirche} Søren Madtzens Hustrue af Lønaae.
Dåb nr. 2120

Nr. 5108 1719.09.03 ? Thyge Pedersens kone, Vesterdam, sogn: Thyregod MAND: Thyge Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d e Sept: introduceret i Tyrregod Kirche Thyge Pederses Hustr: af Vesterdam.
Dåb nr. 2122

Nr. 5109 1719.09.03 Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester MAND: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 3 Sept:} introduceret i Vester Kirche Peder Christenßens Hustr: {Maren Pedersdatter} af Annexgaarden i Vesterlund.
Dåb nr. 2121

Nr. 5110 1719.09.29 Anne Marie Pedersdatter, Risager, sogn: Vester MAND: Niels Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 Sept: introd: i Vester Kirche Nielß Villadtzens Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} paa Riisager.
Dåb nr. 2123

Nr. 5111 1719.10.01 Ane Thomasdatter, Skovsbøl, sogn: Vester MAND: Niels Jensens.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 1ste Octobr introduceret i Vester Kirche Nielß Jenßens Hustrue {Ane Thomasdatter} af Schousbøll.
Dåb nr. 2124

Nr. 5112 1719.10.08 Ane Sørensdatter, Lønaa, sogn: Thyregod MAND: Iver Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8de Oct: introduceret i Tyrregod Kirche Ifver Nielsßens Hustrue {Ane Sørensdatter} af Lunaae.
Dåb nr. 2126

Nr. 5113 1719.10.15 Gertrud Jensdatter, Katballe, sogn: Vester MAND: Jens Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 Octobr: introduceret i Vester Kirche Jenß Jenßens Hustrue {Gertrud Jensdatter} af Katballe og Nielß Pedersen Søndergaards Hustrue af Vesterlund.
Dåb nr. 2127

Nr. 5114 1719.10.15 Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester MAND: Niels Pedersen Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 Octobr: introduceret i Vester Kirche Jenß Jenßens Hustrue af Katballe og Nielß Pedersen Søndergaards Hustrue {Maren Nielsdatter} af Vesterlund.
Dåb nr. 2125

Nr. 5115 1719.12.17 Maren Christensdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Villads Pedersen Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Dec: introduceret i Tyrregod Kirche Villadtz Pederßens Hustrue {Maren Christensdatter} af Tyrregodlund.
Dåb nr. 2128

Nr. 5116 1719.12.26 Anne Pedersdatter Hole, Pomphule, sogn: Thyregod MAND: Jens Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Dec: introduceret i Tyrregod Kirche Jens Chirstenßens Hustrue {Anne Pedersdatter Hole} af Pomphule.
Dåb nr. 2129

Nr. 5117 1720.03.17 Maren Pedersdatter, Enkelund, sogn: Thyregod MAND: Mads Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Martij introduceret i Tyrregod Kirche Madtz Pederßens Hustrue {Maren Pedersdatter} af Enche=Lund.
Dåb nr. 2130

Nr. 5118 1720.03.20 Kirsten Thygesdatter, Kokborghuse, sogn: Thyregod MAND: Knud Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Martij introduceret i Tyrregod Kirche Knud Lassens Hustrue {Kirsten Thygesdatter} af Huusene {Kokborghuse}.
Dåb nr. 2131

Nr. 5119 1720.04.07 ? Jørgen Christensens kone, Aalbæk, sogn: Thyregod MAND: Jørgen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 April introduceret i Tyrregod Kirche Jørgen Christenßens Hustrue af Aalbech.
Dåb nr. 2132

Nr. 5120 1720.04.28 Maren Jensdatter, Sejrup, sogn: Thyregod MAND: Iver Pedersen Enkelund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Apr: introduceret i Tyrregod Kirche Ifvers Pederßens {Enkelund} af Øster=Seyerup {Maren Jensdatter}, og Søren Nielsens af Egsgaard Deris Hustruer, som begge føde nafnløße Børn.
Dåb nr. 2134

Nr. 5121 1720.04.28 ? Søren Nielsens 2. kone, Egsgaard, sogn: Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Apr: introduceret i Tyrregod Kirche Ifvers Pederßens af Øster=Seyerup, og Søren Nielsens {Søren Nielsens 2. kone} af Egsgaard Deris Hustruer, som begge føde nafnløße Børn.
Dåb nr. 2133

Nr. 5122 1720.05.05 ? Jens Braaens? kone, Hindskov, sogn: Thyregod MAND: Jens Braaen?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Jens [Braaens] Hustr: af HindsKou.
NOTITS: Ikke klart hvem det er. Introduktionen må være efter et dødfødt barn, for der er ikke noget barn døbt i Hindskov i de seks måneder før denne introduktion. Hvis det er rigtig tydet, kunne Braaen være den korrekte udtale af Brande (Bråjn).

Nr. 5123 1720.05.05 ? Poul Lauridsens enke, Rørbæk, sogn: Vester MAND: Poul Lauridsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme Dag {d 5 Maij} introd: i Vester Kirche Sal: Pofvel Lavridtzens Enche.
Dåb nr. 2137

Nr. 5124 1720.05.09 ? Jens Andersen Gjerns kone, Vester Mølle, sogn: Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9 Maij introduceret i Vester Kirche Jens Andersen Gierns Hustr: af Vester=Mølle.
Dåb nr. 2135

Nr. 5125 1720.06.02 Maren Andersdatter, Svindbæk, sogn: Thyregod MAND: Gregers Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Gregers Christensen s Hustrue {Maren Andersdatter} af Svinbeck.
Dåb nr. 2140

Nr. 5126 1720.06.16 ? Laurids Sørensen Skrædders kone, Vesterlund, sogn: Vester MAND: Laurids Sørensen Skrædder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Junij introduceret i Vester Kirche Lars Sørenßens Hustrue af Vester=Lund.
NOTITS: Laurids patronym Sørensen kendes kun fra denne introduktion, eller kaldes han altid Laurids Skrædder.
Dåb nr. 2138

Nr. 5127 1720.06.23 Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, sogn: Thyregod MAND: Niels Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Nielsß Jenßens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} af Egsgaard.
Dåb nr. 2142

Nr. 5128 1720.07.02 ? Michel Jespersens 2. kone, Lønaa, sogn: Thyregod MAND: Michel Jespersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 Julij introduceret i Tyrregod Kirche Michel Jespersßens {2.] Hustrue af Lunaae.
Dåb nr. 2141

Nr. 5129 1720.07.07 Margrethe Christensdatter, Aagaard, sogn: Thyregod MAND: Knud Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 Julij introduceret i Tyrregod Kirche Knud Jacobßens Hustrue {Margrethe Christensdatter} af Aagaard.
Dåb nr. 2143

Nr. 5130 1720.09.29 Marie Elisabeth Hansdatter, Thyregod By (Kirkehuset), sogn: Thyregod MAND: Morten Christensen Sergeant.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 Sept: introduceret i Tyrregod Kirche Sergiant Morten N: {Christensen} Hustr:{Marie Elisabeth Hansdatter} af Kirche Huußet.
NOTITS: Navne fra Ejnar Bjerre.
Dåb nr. 2145

Nr. 5131 1720.10.16 ? Peder Pedersen Hole den Yngres kone, Kokborg, sogn: Thyregod MAND: Peder Pedersen Hole den Yngre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Oct. introduceret i Tyrregod Kirche Peder Huule den yngres Hustrue af Hønskou.
Dåb nr. 2144

Nr. 5132 1720.12.08 Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester MAND: Niels Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 Dec. introduceret i Vester Kirche Niels Pederßens Hustrue {Maren Nielsdatter} af Annexgaarden i Vesterl:
Dåb nr. 2146

Nr. 5133 1720.12.08 Abelone Michelsdatter, Vesterlund (Vestergaard), sogn: Vester MAND: Niels Madsen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 Dec introd: iligemaade paa samme sted {Vester Kirche} Niels Madtzen Vestergaards Hustr: {Abelone Michelsdatter} af Vesterlund.
Dåb nr. 2147

Nr. 5134 1720.12.26 Kirsten Madsdatter, Sejrup, sogn: Thyregod MAND: Peder Christensen Naldal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 Dec. introduceret i Tyrregod Kirche Peder Christenßen Naldals Hustrue {Kirsten Madsdatter} af Øster=Seyerup.
Dåb nr. 2148

Nr. 5135 1721.02.09 Sara Sørensdatter, Kokborghuse, sogn: Thyregod MAND: Halvor Eriksen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 Februarij introduceret i Tyrregod Kirche Haldvor Erichßens Hustrue {Sara Sørensdatter} af Huusene {Kokborghuse}.
Dåb nr. 2150

Nr. 5136 1721.03.09 ? Peder Jensen Skrædders kone, Kokborg (Poderhuset), sogn: Thyregod MAND: Peder Jensen Skrædder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 Martij introducered i Tyrregod Kirche Peder Jenßen Skræders Hustrue af Poder=Huußet.
Dåb nr. 2149