Thyregod-Vester Kommenteret Kirkebog 
Introducerede 1713 - 1720
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Thyregod-Vester kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Introducerede i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
Konens navn er angivet hvis det kendes.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 5001 1713.11.12 ? Peder Poulsens kone, Lindet, sogn: Vester MAND: Peder Poulsen?.
Nr. 5002 1713.12.26 Else Christensdatter, Lønaa, sogn: Thyregod MAND: Michel Jespersen.
Nr. 5003 1713.12.26 Anne Pedersdatter Hole, Pomphole, sogn: Thyregod MAND: Jens Christensen.
Nr. 5004 1713.12.26 ? Gregers Christensdatters kone, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Gregers Christensen.
Nr. 5005 1714.02.04 Maren Christensdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Villads Pedersen Hole.
Nr. 5006 1714.03.04 ? Søren Madsens kone, Lønaa, sogn: Thyregod MAND: Søren Madsen.
Nr. 5007 1714.03.04 ? Jens Pedersens kone, Vesterlund, sogn: Vester MAND: Jens Pedersen.
Nr. 5008 1714.04.15 Kirsten Pedersdatter, Egsgaard, sogn: Thyregod MAND: Søren Nielsen.
Nr. 5009 1714.05.06 Margrethe Christensdatter, Aagaard, sogn: Thyregod MAND: Knud Jakobsen Aagaard.
Nr. 5010 1714.05.13 Karen? Jensdatter?, Aalbæk, sogn: Thyregod MAND: Jørgen Christensen Aalbæk.
Nr. 5011 1714.06.01 Maren Christensdatter, Lindet, sogn: Vester MAND: Niels Lauridsen.
Nr. 5012 1714.06.03 ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, sogn: Vester MAND: Mads Pedersen.
Nr. 5013 1714.06.10 ? Knud Sørensen Møllers kone, Vester Mølle, sogn: Vester MAND: Knud Sørensen? Møller.
Nr. 5014 1714.06.24 Anne Marie Pedersdatter, Risager, sogn: Vester MAND: Niels Villadsen.
Nr. 5015 1714.07.15 Karen? Thygesdatter?, Hønskov, sogn: Thyregod MAND: Jens Mouridsen Dam.
Nr. 5016 1714.07.15 ? Niels Jensens kone, Dørken, sogn: Thyregod MAND: Niels Jensen.
Nr. 5017 1714.07.22 Anne Mikkelsdatter, Skovsbøl, sogn: Vester MAND: Niels Sørensen.
Nr. 5018 1714.08.12 ? Peder Jensens kone, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Peder Jensen.
Nr. 5019 1714.11.11 ? Christen Michelsens kone, Thyregod By, sogn: Thyregod MAND: Christen Michelsen.
Nr. 5020 1714.12.23 ? Peder Christensens kone, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Peder Christensen.
Nr. 5021 1715.01.13 ? Niels Madsens kone, Vesterlund (Vestergaard), sogn: Vester MAND: Niels Madsen Vestergaard.
Nr. 5022 1715.02.20 Kirsten Sørensdatter, Hønskov, sogn: Thyregod MAND: Anders Sørensen.
Nr. 5023 1715.04.22 Kirsten? Rasmusdatter?, Østerdam, sogn: Thyregod MAND: Christian Rudolf Verner.
Nr. 5024 1715.04.28 Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, sogn: Thyregod MAND: Jens Nielsen Egsgaard.
Nr. 5025 1715.04.28 Maren Pedersdatter, Hønskov, sogn: Thyregod MAND: Villum Jensen.
Nr. 5026 1715.05.05 ? Thyge Pedersens kone, Vesterdam, sogn: Thyregod MAND: Thyge Pedersen.
Nr. 5027 1715.05.12 Margrethe Christensdatter, Aagaard, sogn: Thyregod MAND: Knud Jakobsen Aagaard.
Nr. 5028 1715.05.19 Birte Pedersdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Christen Pedersen Hole.
Nr. 5029 1715.05.26 Karen? Jensdatter?, Aalbæk, sogn: Thyregod MAND: Jørgen Christensen Aalbæk.
Nr. 5030 1715.05.16 Anne Marie Pedersdatter, Risager, sogn: Vester MAND: Niels Villadsen.
Nr. 5031 1715.08.04 ? Jens Jensens kone, Lindet (Lille), sogn: Vester MAND: Jens Jensen.
Nr. 5032 1715.08.11 Mette? Nielsdatter? Ris?, Hønskov, sogn: Thyregod MAND: Søren Pedersen.
Nr. 5033 1715.08.18 Anne Sørensdatter, Lønaa, sogn: Thyregod MAND: Iver Nielsen.
Nr. 5034 1715.08.23 ? Peder Lauridsens kone, Vesterlund, sogn: Vester MAND: Peder Lauridsen.
Nr. 5035 1715.12.08 Maren Graversdatter, Hindskov, sogn: Thyregod MAND: Jens Michelsen.
Nr. 5036 1715.12.08 ? Peder Jensen Skrædders kone, Hønskov, sogn: Thyregod MAND: Peder Jensen Skrædder.
Nr. 5037 1715.12.26 Maren Christensdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Villads Pedersen Hole.
Nr. 5038 1715.12.27 Anne Jensdatter, Vesterlund, sogn: Vester MAND: Ebbe Jørgensen.
Nr. 5039 1715.12.27 ? Rasmus Sørensens kone, Sejrup, sogn: Thyregod MAND: Rasmus Sørensen.
Nr. 5040 1716.01.06 ? Poul Christensens kone, Vesterlund, sogn: Vester MAND: Poul Christensen.
Nr. 5041 1716.03.08 ? Niels Jensens kone, Dørken, sogn: Thyregod MAND: Niels Jensen.
Nr. 5042 1716.04.13 Dorte Christensdatter, Sejrup, sogn: Thyregod MAND: Christen Graversen.
Nr. 5043 1716.04.14 ? Peder Christensens kone, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Peder Christensen.
Nr. 5044 1716.04.19 ? Laurids Skrædders kone, Vesterlund, sogn: Vester MAND: Laurids Skrædder.
Nr. 5045 1716.04.19 Maren Christensdatter, Hindskov, sogn: Thyregod MAND: Jakob Pedersen.
Nr. 5046 1716.05.24 ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, sogn: Vester MAND: Mads Pedersen.
Nr. 5047 1716.06.01 Kirsten Madsdatter, Odderbæk, sogn: Thyregod MAND: Niels Pedersen.
Nr. 5048 1716.06.02 ? Peder Pedersens kone, Kokborg, sogn: Thyregod MAND: Peder Pedersen.
Nr. 5049 1716.06.07 ? Thyge Pedersens kone, Vesterdam, sogn: Thyregod MAND: Thyge Pedersen.
Nr. 5050 1716.06.24 Kirsten Pedersdatter, Egsgaard, sogn: Thyregod MAND: Søren Nielsen.
Nr. 5051 1716.07.26 Anne Sørensdatter, Lønaa, sogn: Thyregod MAND: Iver Nielsen.
Nr. 5052 1716.08.02 ? Peder Christensen Boels kone, Lindet, sogn: Vester MAND: Peder Christensen Boel.
Nr. 5053 1716.08.16 Maren Pedersdatter, Sejrup, sogn: Thyregod MAND: Mads Pedersen Enkelund.
Nr. 5054 1716.11.22 Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, sogn: Thyregod MAND: Morten Christensen.
Nr. 5055 1716.11.29 ? Rasmus Sørensens kone, Sejrup, sogn: Thyregod MAND: Rasmus Sørensen.
Nr. 5056 1716.12.06 Maren Pedersdatter, Lindet, sogn: Vester MAND: Niels Lauridsen.
Nr. 5057 1716.12.13 Malene? Christensdatter?, Lindet, sogn: Vester MAND: Knud Andersen.
Nr. 5058 1716.12.13 Mette Sørensdatter, Svinbæk, sogn: Thyregod MAND: Ebbe Sørensen.
Nr. 5059 1717.02.02 Maren Jensdatter, Sejrup, sogn: Thyregod MAND: Iver Pedersen Enkelund.
Nr. 5060 1717.02.14 ? Jørgen Andersen Soldats kone, Lindet, sogn: Vester MAND: Jørgen Andersen Soldat.
Nr. 5061 1717.03.20 Maren Troelsdatter, Fuglsang, sogn: Thyregod MAND: Mads Christensen.
Nr. 5062 1717.03.29 ? Pedersdatter Hole, Thyregod By, sogn: Thyregod MAND: Gregers Christensen.
Nr. 5063 1717.04.02 Maren Pedersdatter, Vesterdam, sogn: Thyregod MAND: Jenß Andersen Svane.
Nr. 5064 1717.04.18 ? Niels Jensen Søndergaards kone, Dørken, sogn: Thyregod MAND: Niels Jensen Søndergaard.
Nr. 5065 1717.04.25 Birte Pedersdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Christen Pedersen Hole.
Nr. 5066 1717.04.25 ? Jens Jensens kone, Katballe, sogn: Vester MAND: Jens Jensen.
Nr. 5067 1717.05.02 Marie Mathiasdatter, Dørken, sogn: Thyregod MAND: Frands Jakobsen.
Nr. 5068 1717.05.30 Karen Thygesdatter, Kokborg Huse, sogn: Thyregod MAND: Jens Mouridsen? Dam.
Nr. 5069 1717.06.20 Else Pedersdatter, Sejrup, sogn: Thyregod MAND: Troels Nielsen.
Nr. 5070 1717.06.20 Anne Pedersdatter Hole, Pomphole, sogn: Thyregod MAND: Jens Christensen Krejbjerg.
Nr. 5071 1717.08.01 ? Jørgen Christensens kone, Aalbæk, sogn: Thyregod MAND: Jørgen Christensen.
Nr. 5072 1717.08.08 Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester MAND: Niels Pedersen.
Nr. 5073 1717.08.22 Maren Pedersdatter, Lindet, sogn: Vester MAND: Jens Christensen.
Nr. 5074 1717.08.29 Kirsten Sørensdatter, Kokborg, sogn: Thyregod MAND: Anders Sørensen.
Nr. 5075 1717.09.19 ? Mikkel Jespersens kone, Lønaa, sogn: Thyregod MAND: Mikkel Jespersen.
Nr. 5076 1717.09.26 Anne Mikkelsdatter, Skovsbøl, sogn: Vester MAND: Niels Sørensen Skovsbøl.
Nr. 5077 1717.10.20 ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, sogn: Vester MAND: Mads Pedersen.
Nr. 5078 1717.12.26 Margrethe Christensdatter, Aagaard, sogn: Thyregod MAND: Knud Jakobsen.
Nr. 5079 1717.12.27 Anne Marie Pedersdatter, Risager, sogn: Vester MAND: Niels Villadsen.
Nr. 5080 1718.01.16 ? Jens Andersen Gjerns kone., Vester Mølle, sogn: Vester MAND: Jens Andersen Gjern.
Nr. 5081 1718.01.23 Abelone Mikkelsdatter, Vesterlund, sogn: Vester MAND: Niels Madsen Vestergaard.
Nr. 5082 1718.02.13 ? Søren Pedersen Nedvads kone, Kokborg, sogn: Thyregod MAND: Søren Pedersen Nedvad.
Nr. 5083 1718.02.27 Anne Jensdatter, Vesterlund (Søndergaard), sogn: Vester MAND: Niels Pedersen Søndergaard.
Nr. 5084 1718.03.27 ? Poul Seidels kone, Vesterlund, sogn: Vester MAND: Poul Seidel.
Nr. 5085 1718.04.19 ? Peder Christensens kone, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Peder Christensen.
Nr. 5086 1718.04.19 ? Niels Jensen Grarups kone, Hindskov, sogn: Thyregod MAND: Niels Jensen Grarup.
Nr. 5087 1718.06.07 Anne Sørensdatter, Lønaa, sogn: Thyregod MAND: Iver Nielsen.
Nr. 5088 1718.06.19 Maren Pedersdatter, Kokborg, sogn: Thyregod MAND: Villum Jensen.
Nr. 5089 1718.06.19 ? Peder Jensen Skrædders kone, Kokborg, sogn: Thyregod MAND: Peder Jensen Skrædder.
Nr. 5090 1718.06.21 Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Christen Knudsen.
Nr. 5091 1718.07.03 Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, sogn: Thyregod MAND: Niels Jensen.
Nr. 5092 1718.07.21 Birte Pedersdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Christen Pedersen Hole.
Nr. 5093 1718.08.21 Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Thyregod MAND: Peder Christensen.
Nr. 5094 1718.10.30 Anne Christensdatter, Sejrup, sogn: Thyregod MAND: Hans Pedersen.
Nr. 5095 1718.10.30 Sara Sørensdatter, Kokborghuse, sogn: Thyregod MAND: Halvor Eriksen.
Nr. 5096 1718.12.04 Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, sogn: Thyregod MAND: Vollert Jensen.
Nr. 5097 1718.12.04 ? Villads Christensen Skrædders kone, Dørken, sogn: Thyregod MAND: Villads Christensen Skrædder.
Nr. 5098 1719.01.06 Maren Pedersdatter, Lindet, sogn: Vester MAND: Niels Lauridsen.
Nr. 5099 1719.01.22 ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, sogn: Vester MAND: Mads Pedersen.
Nr. 5100 1719.04.23 Karen? Thygesdatter?, Kokborghuse, sogn: Thyregod MAND: Jens Mouridsen Dam.
Nr. 5101 1719.05.07 Maren Christensdatter, Hindskov, sogn: Thyregod MAND: Jakob Pedersen.
Nr. 5102 1719.05.29 Anne Mikkelsdatter, Skovsbøl, sogn: Vester MAND: Niels Sørensen.
Nr. 5103 1719.06.04 Maren Troelsdatter, Fuglsang, sogn: Thyregod MAND: Mads Christensen.
Nr. 5104 1719.07.02 Malene? Christensdatter, Lindet, sogn: Vester MAND: Knud Andersen.
Nr. 5105 1719.07.16 Maren Graversdatter, Hindskov, sogn: Thyregod MAND: Jens Michelsen.
Nr. 5106 1719.07.30 Mette Christensdatter Boysen, Dørken, sogn: Thyregod MAND: Oluf Jakobsen.
Nr. 5107 1719.08.06 ? Søren Madsens kone, Lønaa, sogn: Thyregod MAND: Søren Madsen.
Nr. 5108 1719.09.03 ? Thyge Pedersens kone, Vesterdam, sogn: Thyregod MAND: Thyge Pedersen.
Nr. 5109 1719.09.03 Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester MAND: Peder Christensen.
Nr. 5110 1719.09.29 Anne Marie Pedersdatter, Risager, sogn: Vester MAND: Niels Villadsen.
Nr. 5111 1719.10.01 Ane Thomasdatter, Skovsbøl, sogn: Vester MAND: Niels Jensens.
Nr. 5112 1719.10.08 Ane Sørensdatter, Lønaa, sogn: Thyregod MAND: Iver Nielsen.
Nr. 5113 1719.10.15 Gertrud Jensdatter, Katballe, sogn: Vester MAND: Jens Jensen.
Nr. 5114 1719.10.15 Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester MAND: Niels Pedersen Søndergaard.
Nr. 5115 1719.12.17 Maren Christensdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod MAND: Villads Pedersen Hole.
Nr. 5116 1719.12.26 Anne Pedersdatter Hole, Pomphule, sogn: Thyregod MAND: Jens Christensen.
Nr. 5117 1720.03.17 Maren Pedersdatter, Enkelund, sogn: Thyregod MAND: Mads Pedersen.
Nr. 5118 1720.03.20 Kirsten Thygesdatter, Kokborghuse, sogn: Thyregod MAND: Knud Larsen.
Nr. 5119 1720.04.07 ? Jørgen Christensens kone, Aalbæk, sogn: Thyregod MAND: Jørgen Christensen.
Nr. 5120 1720.04.28 Maren Jensdatter, Sejrup, sogn: Thyregod MAND: Iver Pedersen Enkelund.
Nr. 5121 1720.04.28 ? Søren Nielsens 2. kone, Egsgaard, sogn: Thyregod
Nr. 5122 1720.05.05 ? Jens Braaens? kone, Hindskov, sogn: Thyregod MAND: Jens Braaen?.
Nr. 5123 1720.05.05 ? Poul Lauridsens enke, Rørbæk, sogn: Vester MAND: Poul Lauridsen.
Nr. 5124 1720.05.09 ? Jens Andersen Gjerns kone, Vester Mølle, sogn: Vester
Nr. 5125 1720.06.02 Maren Andersdatter, Svindbæk, sogn: Thyregod MAND: Gregers Christensen.
Nr. 5126 1720.06.16 ? Laurids Sørensen Skrædders kone, Vesterlund, sogn: Vester MAND: Laurids Sørensen Skrædder.
Nr. 5127 1720.06.23 Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, sogn: Thyregod MAND: Niels Jensen.
Nr. 5128 1720.07.02 ? Michel Jespersens 2. kone, Lønaa, sogn: Thyregod MAND: Michel Jespersen.
Nr. 5129 1720.07.07 Margrethe Christensdatter, Aagaard, sogn: Thyregod MAND: Knud Jakobsen.
Nr. 5130 1720.09.29 Marie Elisabeth Hansdatter, Thyregod By (Kirkehuset), sogn: Thyregod MAND: Morten Christensen Sergeant.
Nr. 5131 1720.10.16 ? Peder Pedersen Hole den Yngres kone, Kokborg, sogn: Thyregod MAND: Peder Pedersen Hole den Yngre.
Nr. 5132 1720.12.08 Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester MAND: Niels Pedersen.
Nr. 5133 1720.12.08 Abelone Michelsdatter, Vesterlund (Vestergaard), sogn: Vester MAND: Niels Madsen Vestergaard.
Nr. 5134 1720.12.26 Kirsten Madsdatter, Sejrup, sogn: Thyregod MAND: Peder Christensen Naldal.
Nr. 5135 1721.02.09 Sara Sørensdatter, Kokborghuse, sogn: Thyregod MAND: Halvor Eriksen.
Nr. 5136 1721.03.09 ? Peder Jensen Skrædders kone, Kokborg (Poderhuset), sogn: Thyregod MAND: Peder Jensen Skrædder.