Brande sogn, Sønder Askær, Peder Nielsen udreder arv efter Christen Jensen, 1796
Sidst opdateret 15. august 2013

Sønder Askær: I skiftet efter Christen Jensen i Sønder Askær 1783 arver de syv børn tilsammen 31 rigsdaler 2 mark 12 skilling. Beløbet bliver stående under moderen Karen Nielsdatter i uskiftet bo. Hun gifter sig derefter Christen Pedersen, som vel ikke har haft lyst til at udrede arven. Derfor får Karen Nielsdatter hendes formuende bror Peder Nielsen til at overtage arven, han har sikket også udbetalt den. Det er lidt usædvanligt at en skiftesag bliver tinglyst i Skødeprotokollen, men det forekommer.

Liste af personer nævnt 1796:
Peder NielsenSønder Askær, Brande Overtager hans søsters pligt til at udrede arven efter hendes 1. mand Christen Jensen fra 1783, 13 år før dette dokument..
Christen JensenSønder Askær, Brande *1729c Risbjerg, Brande †1783 Sønder Askær gift 1760c med Karen Nielsdatter †1740c †1809 Grarup. Det er arven efter ham der tinglyses i hans svoger Peder Nielsens navn.
Niels Christensen 29 år, Christen Jensens barn.
Jens Christensen 22 år, Christen Jensens barn.
Lars Christensen 19 år, Christen Jensens barn.
Knud Christensen 16 år, Christen Jensens barn.
Elles Christensdatter 33 år, Christen Jensens barn.
Karen Christensdatter 27 år, Christen Jensens barn.
Ane Christensdatter 25 år, Christen Jensens barn
Peder PedersenUhre, Brande Sognefogeden underskriver til vitterlighed.
Peder Pedersen ArnborgBrande By Underskriver til vitterlighed.


1788 Nørvang Tørril Herreds Skøde og Panteprotokol
Viborg Landsarkiv: B70 SP 106, folioside 655
Udskrift: Villy M. Sorensen
Peder Nielsen udreder arv efter Christen Jensen †1783 Sønder Askær, Brande
Tinglæst: 4. marts 1796.

Jeg underskreven Peder Nielsen boende i Sønder Askier i Brande Sogn tilstaaer hermed at jeg som Værge og formynder for afgangen Christen Jensen i bemelte Sønder Askier hans Børn, har annammet og modtaget, deres med Sluttet Skifte af Dato 22de Arpil 1783 tilfaldne liden Arv efter deres salig fader nemlig
Datum Synder Askier den 26 Marti 1796.
Peder Nielsen
Til Vitterlighed
Peder {Pedersen} Arnborg i Brande
Peder Pedersen i Uhre