Sidst opdateret: 12 maj 2020 Vester Kirkebog 1713 - 1730


Tilbage Nørvang-Herred oversigt.

Se Thyregod-Vester kirkebog komplet.

Vester udskilt af Thyregod-Vester kirkebog:
Døbte 1713 - 1730alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Begravede 1713 - 1740 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Viede 1713 - 1731
(delvis
rekonstrueret)
alle: Sorterbar Klapbar Tekst
Introducerede 1713 - 1720 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
Personliste 1713 - 1730 alle: Sorterbar

Hvis du vil finde noget i Thyregod Kirkebog 1713 - 1814 anbefales det at begynde her fremfor affotograferinger eller originalen i gotisk skrift. Og især at begynde med de sorterede versioner af viede, begravede, konfirmerede og døbte. Der sorteres på navne, steder, fødselsår tildels på faderen, manden eller konen, hvis de er kendt, på sogne ved vielser.
Ved de døbte angives foruden faderen, med sit fulde navn hvis kendt, også moderen, hvis hun er kendt. Barnets efternavn angives.
Ved mange indførsler er der anbragt notitser, som angiver et link, en kilde, en folketællingsalder, dåbsdato ved begravelsen. Alle kendte kilder er benyttet såsom skifter, skøder, tingbøger, amtsregnskaber, reserveruller, kirkebøger i andre sogne etc.
For hver af begravede, viede, konfirmerede og døbte findes tre versioner: normal tekst, klapbare overskrifter hvor kirkebogsteksten klapper ud når man klikker på overskriften og endelig de sorterede versioner, som er opdelt i spalter og indeholder overskriften og ved et klik får man kirkebogsteksten at se. Disse sidste sorterede versioner anbefales her nok engang kraftigt for deri kan man ganske hurtigt løse problemer, som ellers ville tage timer af søgen rundt i mangfoldige sider.
For begravede, konfirmerede og døbte kan man vælge imellem at se alle eller kun personer af mandkøn eller kun personer af kvindekøn.

Afkortelser:
KB: Kirkebog. TS: Johannes Krusborg: "Thyregod Sogn", 1970 PKB: Præstens Kirkebog 1725-1814. FT: Folketælling. Født bruges her for dåbsdato eller år.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
75s = skønnet alder mest fra folketællinger. 67c = 67 +- 5 år. 20.10 = 20 år 10 måneder.

Eksemplerne er fra Brande sogn efter samme system som her.
Eksempel 1: begravede normal tekst.
Overskriftslinie: Nr. 6434 1798.05.06 Søren Jensen, Brandlund, 72c (å.m), 72 år, DØBT: 1725c.
Kirkebogsteksten:12. d 9 Maj blev begraven Søren Jensen i Lund 72 Aar Gl:
Bemærkning: NOTITS: DKB. PKB har 73 år. Han er ikke opført i FT 1787. Dette er Søren Kierkegårds bedstefar på mødrene side.
Eksempel 2: begravede klapbar.
Nr. 6432 1798.03.07 udøbt , Skærlund, 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1798.02. FAR: Peder Andersen.
Nr. 6433 1798.03.25 Inger Pedersdatter, Brandlund, 65c (å.m), 65 år, DØBT: 1732c.
Nr. 6434 1798.05.06 Søren Jensen, Brandlund, 72c (å.m), 72 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6435 1798.05.20 Thomas Mathiasen, Grarup, 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1798.03.18. FAR: Mathis Christensen.
Nr. 6436 1798.05.23 Palle Pedersen Boel, Borup, 61c (å.m), 61 år, DØBT: 1736c.

Eksempel 3: begravede, her sorteret på sted.
Thyregod Kirkebog, begravede sorteret

Teknikken:
XML filer benyttes som grundsystem. Her et par eksempler fra begravede i Brande:
Teknikken:
Dette XSLT program (stylesheet) genererer HTML tekstsiden udfra XML filen:


Dette XSLT program (stylesheet) genererer den klapbare side udfra samme XML fil:


Dette XSLT program genererer den sorterbare version igen udfra samme XML fil:

På lignende måde genereres databasen eller databaser.


Specielt interessant er meddelelser om personer, der er flyttet ud af sognet. I forbindelse med blot eet sogn er de meget svære at finde. Hvis du har sådanne eller andre oplysninger ville jeg være taknemmelig for en mail:
Tema:
Meddelelse:
Klik her: