Jelling sogn, Jelling By
Skifte efter Maren Christensdatter, 1756

Sidst opdateret 4. marts 2010

1756 Skifte efter Maren Christensdatter i Jelling By. Gift 1. gang med Peder Pedersen Enke i gården Lille Anesminde, gift 2. gang med Steffen Iversen i gården Højgaard. Ægtemanden arver det halve og resten arves af de fire børn af hvilke to er døde, derfor arver deres børnebørn.
UDSKRIFT: Gert Hviid.
BESKRIVELSE: Villy M. Sorensen.

Afkortelser:
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter. * er født, død.
Navne på gårdene i Jelling efter Jens Heltofts "Jelling, et kongelevs historie", Lokalhistorisk Arkiv for Jelling kommune, 1979.


INDHOLDSFORTEGNELSE
SKIFTETS DELE I SKIFTEPROTOKOLLEN
HOVEDINDHOLDET I SKIFTET KORT BESKREVET
BAGGRUNDEN OG FØLGERNE AF SKIFTET
SAMMENLIGNING AF GÅRDE I JELLING OG BRANDE SOGNE
HOVEDPERSONER
Maren Christensdatter
Peder Pedersen Enke
Steffen Iversen
FAMILIEOVERSIGT
PERSONER NÆVNT I SKIFTET (28)
TAK TIL
NOTITSER TIL UDSKRIFTEN
SKIFTETS ORIGINALTEKST UDSKREVET

SKIFTETS DELE I SKIFTEPROTOKOLLEN:
A.  2. aug. 1756
registrering og forsegling.
B. 14. dec. 1756 enkemanden tilbyder 50 rdl mere mod at beholde gården.
C. 17. jan. 1757 endelig slutning, tilbudet antaget af amtmand von Bülow


HOVEDINDHOLDET I SKIFTET KORT BESKREVET:
I juli 1756 dør Maren Christensdatter i Højgaard Jelling og der skiftes efter hende mellem hendes 2. mand enkemanden Steffen Iversen og hendes 4 levende børn, hvoraf 2 er døde men har børn. Børnenes fader er Marens 1. mand Peder Pedersen kaldet Enke. Det rige indbo i Højgaard i Jelling registeres i august 1756 meget nøjagtigt, næsten for akribisk se fx "Skilderie med Træe ramme" til 2 skilling, hvilket virkelig er en af mange unødvendige petitesser i sammenligning de ægte værdier i boet. Disse er fx kakkelovn og to kister, sengetøj, kedler og tallerkener, brændevinskeddel. Men de store værdier er besætningen til 101 rdl. og først og fremmest gården selv med stiv lerjord som vurderes til 450 rdl. En halvgård i Brande sogn på de sandede jorder koster kun det halve per tønde hartkorn.
De fleste af Marens børn nævnes ved registreringen og her er de alle: Peder Pedersen Kidde, Christen Pedersen Enke†, Ellen Pedersdatter† og Johanne Pedersdatter†. For alle tre af Marens afdøde børn af findes arveberettigede børnebørn.
I det andet møde i december 1756 indføres vurderingen af noget sølv, hvilket var blevet foretaget i Vejle, og gården sættes til det store beløb 450 rigsdaler. Hele boens masse kommer op på 652 rigsdaler. Der er overhovedet ingen gæld i boet, hvilket ville være ganske usædvanligt længere vestpå. Egentlig skulle skiftet nu sluttes, men enkemanden Steffen Iversen kommer med et lidt overraskende tilbud, og arvingerne "Modtoge Steffen Iversens tilbud med taknemmelighed". Han vil nemlig lægge 50 rigsdaler til af sine egne penge mod at beholde gården som den er, altså uden at skulle stille den på auktion for at tilfredsstille arvefordringerne. Skifteforvalteren vil dog først indhente amtmandens ordre før skiftet sluttes endeligt.
Dette sker så i januar 1757 hvor af de 700 rigsdaler Steffen Iversen selv arver det halve 350 rigsdaler og skal udbetale den anden halvdel 350 rigsdaler i fire portioner med tre måneders opsigelse. Dette er mange penge, som ikke er sådan helt nemme at rejse. Dette viser sig tydeligt i næste afsnit, som går ind på baggrunden og hvad der sket efter skiftets slutning. Skiftet taget alene for sig er simpelt og ligetil, men kendskerninger derefter komplicerede.


BAGGRUNDEN OG FØLGERNE AF SKIFTET
Et faktum ser ud som om Steffen Iversen har aflagt falsk ed på hans ejendom, nemlig udeladelsen af en fjerdepart gård i Hvejsel, som Maren Christensdatter havde fået som medgift, da hun giftede sig. Det følgende baserer på oplysninger i Jens Heltofts "Jelling, et kongelevs historie", Lokalhistorisk Arkiv for Jelling kommune, 1979 (se slægtsskemaer derfra, Højgaard er nr. 10, nummeret fra matriklen 1688.) Deri oplyser han under gården Højgaard s. 84, at Steffen Iversen solgte denne fjerdepart gård efter Marens død, men fjerdeparten ses ikke i registreringen og han måtte jo ikke sælge den før registreringen var gjort. Dette er den ene side af historien.
Den anden side er at arvingerne og deres formyndere vel bestemt vidste om den fjerdepart gård i Hvejsel og ville have råbt højt, hvis de følte sig snydt. Dette skøde vel fra begyndelsen af 1757 i Hvejsel ville være ganske interessant at nærlæse, hvor Steffen Iversen solgte fjerdeparten til degn Toxværd i Hvejsel.
Allerede i 1757 overgiver Steffen Iversen den gård med hartkorn 3 6 1 0 Højgaard - som han har haft skøde på siden 1744 og har lagt ekstra penge i boet for at kunne beholde for sig selv - overraskende til sin bror Jens Iversen. Man får en fornemmelse af, at her bliver der arrangeret og eventuelt manipuleret. Skødet fra Steffen til Jens Iversen ville også være særdeles interessant. Steffen Iversen bliver, så vidt Jens Heltoft har set, boende på Højgaard men køber en ny lille gård, der eksisterer i 40 år og så lægges sammen igen.


HOVEDPERSONER
Maren Christensdatter *1680c Hvejsel? †1756 Jelling By.
Det er hende, der bliver skiftet efter. Siden hun blev givet en fjerdepart gård i Hvejsel som medgift, er det muligt, at hun er født i Hvejsel. Af hendes fire børn formodes Christen Pedersen Enke - ikke enkemand, men navn Enke - at være den ældste. Han dør 1745 og har da 5 børn, hvis man regner et minimum på halvandet år mellem børnene, må han være gift før 1737. Hvis han var et minimum af 20 år da han giftede sig, må han være født før 1717. Hvis vi yderligere regner, at hans mor har været et mininum af 20 år, da hun fik sit første barn, så ligger hendes fødsel før 1697, hvilket her skrives som 1697-. Hun ville så være over 59 år, da hun blev begravet; men hun kan uden videre have været over 80 år og ville så være født 1680cc.
Hun fik fire børn med sin første mand Peder Pedersen Enke og ingen med hendes anden mand Steffen Iversen, som hun giftede sig med mellem 1742 og 1744, hvor hun må være over den bæredygtige alder af 47 år. Børnene var Christen Enke *1717-, Ellen *1728-, Johanne *1728- og Peder Kidde *1730c. Fødeårene er et maximum udfra, hvornår de fik det første barn. Peder Kiddes fødselsår er tilbageregnet fra folketællingen 1787 og skulle passe nogenlunde.
I 1754 er hun rask not til at tage et barnebarn til sig, da hendes datter Ellen og hendes mand Michel Pedersen begge dør kort efter hinanden. Hun tager sig af Thomas Michelsen, der er bare 3 år gammel. De andre fire børn fordeles til far- og morbrødre.
Det fortælles i skiftet, at hun allerede i levende live havde givet alle hendes bedste klæder til børnebørnene, hvoraf hun selv har kendt 11 deraf var 6 piger. De var allesammen i Jelling, så hun havde dem om sig. Tre af hendes børn dør før hende selv. Det mest sandsynlige er, at hun blev mellem 70 og 80 år gammel.

Peder Pedersen Enke *1690cc Jelling By †1754- Jelling By.
Tilnavnet Enke kommer fra hans mor Johanne Pedersdatter kaldet Enke, som havde gården mindst ca. 15 år før sønnen fik fæste på den før 1718. Han nævnes i jordebøgerne 1718, 1733 og 1742 på gården, som senere hedder "Lille Anesminde" 3 1 3 2. 1710cc gifter han sig med Maren Christensdatter, der har en medgift på en fjerdepart gård i Hvejsel. De får fire overlevende børn og sønnen Christen arver endda tilnavnet Enke. I 1744 skøder han gården til datteren Johanne Pedersdatter og hendes mand Thomas Pedersen. Efter Johannes død 1748 tager Thomas Pedersen det meste af gården jord med til Nørrelide og der bliver kun jord til et husmandsbrug tilbage.

Steffen Iversen *1711c Jelling By †1772 Jelling By.
Hans bedstefar Steffen Jensen er nævnt i 1690 på gården "Højgaard" 3 6 1 0, men har været i Jelling By allerede før 1660, for han bidner på birketinget om forholdene i Jelling før svenskekrigene.
Steffen Jensens søn Ivar Steffensen nævnes i jordebøgerne 1718, 1733 og 1742 på gården. Da Ivars søn Steffen Iversen er født 1711c, har faderen vel allerde fæstet gården på det tidspunkt.
Steffen Iversen bliver mellem 1744 og 1748 gift med enken efter Peder Pedersen Enke Maren Christensdatter. De får ingen børn, for hun er ved giftermålet formodentlig noget over 50 år. I skiftet efter hende "glemmes" den fjerdepart gård i Hvejsel, som hu havde fået som medgift. Men Steffen sælger den året efter hendes død. Han lægger "Skiønt til sin Egen skade" 48 rigsdaler mere ind i boens masse, hvorafhalvdelen tilfalder ham selv som medarving, dvs han lægger reelt 24 rdl ekstra ind. Højgaard var en rig og værdiful gård - vurderet her til 450 rdl - og han skal af med 350 rigsdaler til de andre arvinger. Han sælger så Højgaard til hans bror Jens Iversen, man ville formode, at dette var for at få penge til at udbetale arvingerne.


FAMILIEOVERSIGT
Maren Christensdatter *1680c Hvejsel? †1756 Jelling By.
Gift 1. gang med Peder Pedersen Enke (han kaldes Enke, fra tidligere ejer). Overtager 1701 fæstet efter sin mor - Skanderborg Rytterdistrikt. Nævnt 1718, 1733 og 1742 i Lille Anesminde nr. 19.
1. Peder Pedersen Enke / Kidde den ældre *1701c †1770 Kidde. Gift med Anna Kiddes *1704c †1775 Kidde, Jelling. Ses som fæster 1745 i Kidde, 1752 selvejer skøde på Kidde 4 2 0 1.,
a. Peder Pedersen Kidde den yngre *1730c †1815 Kidde. Får i 1767 skøde på Kidde i Jelling sogn. Gift 1. gang 1771 i Dalby med Friderica Susanna Beyerholm *1744c †1779 Kidde. Gift 2. gang 1779 i Gadbjerg med Abelone Lund *1752c †1826 Kidde, hendes mor Maren Lund født Colding på Taarupgaard 1799. Skøder 1794 Kidde videre til Johanne Olesdatter og Christen Terkelsen.
med 1. kone Friderica Susanna Beyerholm
I. Peder *1775c.
II. Anna Sophia *1777c.
III. Anna Lene *1779c.
med 2.kone Abelone Pedersdatter (1787)/Thomesdatter Lund (1801) *1755c
Otte videre børn.
b. Johanne Pedersdatter Kidde, ugift.
c. Maren Pedersdatter Kidde gift med degnen i Fövling-Holsted Poul Rye.
d. Ingeborg Pedersdatter Kidde gift 1760 med Søren Knudsen Tang, degn i Vorbasse og Grene sogne, senere Hvejsel og Grejs.
2. Christen Pedersen Enke *1717- Jelling By †1745 Gift med Margrethe Sørensdatter, som gifter sig igen med Mathias Kornbech af Ulkær Mølle, Give.
a. Søren Christensen.
b. Peder Christensen. Heltoft mener han blev smed i Rugballe og i 1777 giftede sig til Nørregaard i Jelling ved Mette Sørensdatter *1717c i hendes andet ægteskab.
c. Christen Christensen.
d. Johanne Christensdatter *1735cc Jelling. Gift 1758 i Give af Ulkær Mølle med Søren Nielsen Smed i Give By. Stedfar Mathias Kornbech fadder ved børn, Kornbechs kone bærer 1763.
e. Mette Christensdatter *1744cc Jelling By, fadder i Give 1769.
3. Ellen Pedersdatter *1723- Jelling By †1754 gift med Michel Pedersen †1754 i Jelling By. Begge døde indenfor en uge efter hinanden.
a. Peder Michelsen *1742c. Kommer 1754 til farbror Hans Pedersen Snedker.
b. Johanne Michelsdatter *1746c. Kommer 1754 til morbror Peder Pedersen i Kidde.
c. Christen Michelsen *1749c tvilling. Kommer 1754 til farbror Thomas Pedersen.
d. Maren Michelsdatter *1749c tvilling. Kommer 1754 til farbror Thomas Pedersen.
e. Thomas Michelsen *1751c. Kommer 1754 til mormor Maren Christensdatter.
4. Johanne Pedersdatter *1724- Jelling By †1748, Lille Anesminde, Jelling By. Gift med Thomas Pedersen †1765.
a. Maren Thomasdatter *1743c †1783 gift med Ole Nielsen.
Johanne Olesdatter gift med Christen Terkelsen. De køber 1794 Kiddegaard af Peder Pedersen den yngre.
Christen Henrik Kidde *1818 Kidde, Jelling †1894 Vejle. Gift med Inger Dorothea Corneliussen *1848 Læso †1931 Kbh. Han er amtsvejinspektør.
Harald Kidde *1878 Vejle †1918 Kbh. Digteren, som skrev "Aage og Else" inspireret af forældrene. Bedst kendte værk er "Helten". Dank Biografisk Leksikon antyder, at han er ikke let tilgængelig.
b. Inger *1748- Jelling By. †1756-
Maren Christensdatter gift 2. gang med Steffen Iversen *1711 Højgaard, Jelling By. †1772 Højgaard, Jelling By
Ingen børn.

Johanne Pedersdatter Enke nævnt 1690, "Lille Anesminde" Jelling By. Hun fæstede gården og fik tilnavnet Enke.
Peder Pedersen Enke 1718-42 gift 1700c med Maren Christensdatter . Se børn overnfor under hende.

Steffen Jensen nævnt 1690, Højgaard, Jelling By. Han var fæster i gården og vidnede ofte på birketinget om gamle forhold, da han var der både før og efter svenskekrigene, mens de fleste var væk.
Ivar Steffensen nævnt 1718-42
a. Steffen Iversen *1711 Højgaard †1772 Højgaard, Jelling By gift med Maren Christensdatter * Hvejsel? †1756 Jelling By, hun havde som medgift en fjerdepartsgård i Hvejsel.
b. Jens Iversen * Højgaard †1785 Højgaard, Jelling By, gift med Anne Sophie Pedersdatter *1738c. Tre børn.

Peder Michelsen nævnt 1718-42
1. Michel Pedersen †1754, Jelling By gift med Ellen Pedersdatter †1754. Han blev begravet 5 dage efter hende. Auktion i dødsboert 18 år senere i 1772.
Børn se under Maren Christensdatters datter Ellen Pedersdatter.
2. Hans Pedersen Snedker *1717c Jelling By †1787+ og kone Else Jepsdatter *1720c †1787+. I 1743 blev gårdene i Jelling solgt af Kongen på auktion i København. To mænd fra Jelling skulle byde for resten, men kom for sent så nogle gårde var blevet solgt til andre end fæsterne. Disse to mænd var Christen Pedersen og Hans Pedersen Snedker, som havde et husmandssted ved siden af snedkeriet. Han købte 1772 det halve af Jellinggaard 1 6 2 0 på auktionen over dødsboet efter Michel Pedersen og Ellen Pedersdatter begge døde 1754. Han solgte det igen 1775 til Thomas Jepsen, Kærbølling.
Inger Hansdatter * Jelling By †1771 Hygum, gift med Oluf Madsen (se Brejl Nr. 576, Skovgård gods skifteprotokol).
3. Thomas Pedersen †1765.
Gift 1. Johanne Pedersdatter †1748.
a. Maren Thomasdatter †1783. Gift med Ole Nielsen *1739. Får datter Johanne Olesdatter.
b. Inger Thomasdatter †1756-.
Gift 2. Anne Frandsdatter †1759.
c. Jens Thomsen.
d. Peder Thomsen.
e. Frands Thomsen.
Gift 3. Johanne Jensdatter *1744 †1801+. Datter af Jens Ollesen †1745 og Mette Henriksdatter. Johanne gift 2. gang med Bertel Jakobsen *1741c †1801+.
f. Ane Thomasdatter *1760c †1845 Brande, gift 1. 1788 i Brande med Klemmen Andersen *1726c Skerris †1802 Skerris, Brande, 5 børn. Gift 2. gang 1802 med Peder Knudsen *1776 Lundfod, Brande †1856 Skerris Brande.SAMMENLIGNING AF GÅRDE I JELLING OG BRANDE SOGNE

SagJelling Brande
ArtSelvejer Fæster
StedHøjgaard ½ gård Flø ½ Vestergaard
År1756 1753
Tdr. Hartkorn ½ gård3,7 2,3
½ gård jorden vurderet til450 rdl. 131 rdl.
Heste5 2
Køer og Kvier9 7
Stude4 4
Får og lam24 80
Bistader0 9
Vogne3 2
Indbo vurderet101 rdl. 104 rdl.
Besætning101 rdl. 108 rdl.
Gæld0 rdl. 56 rdl.
Boens masse (inkl. gården, uden gæld)652 rdl. 343 rdl.

Her er sammenlignet halvgården Højgaard i Jelling i det nærværende skifte efter Maren Christensdatter, Steffen Iversens kone og en halvgård i Flø, Brande hvor der bliver skiftet 1753 efter Ane Pallesdatter, Peder Jensens kone. Peder Jensen er fæster så jordens værdi indgår ikke i skiftet, men hartkornet er kendt og prisen her udregnet efter en halvgård i Sønder Askær, Brande købt til selveje 1761 af Christen Jensen og omregnet efter hartkornet.
En halvgård i Jelling er tre gange så meget værd som en gård i Brande. Per tønde hartkorn 122 rdl i Jelling og 57 rdl i Brande, altså lidt over en faktor 2 per tønde hartkorn. Hvis man tager udsagnet, som man ser en del steder, at matriklen 1688 var et ret nøjagtigt mål for avlen og at værdien går efter avlen, så må man indse, at det ikke forholder sig sådan, for det samme hartkorn er ikke engang det halve værd i Brande i forhold til de stive jorder i Jelling.
Hvorfor er hartkorn i Brande mindre end det halve værd end i Jelling? Min hypotese: Regn. Selv med lidt regn giver den stive jord i Jelling avl, leerjorden holder på fugtigheden. Mens i tørre år er avlen i Brande meget lille for sandet holder ikke på fugtigheden. Dette skulle vel teoretisk være indgået i beregningen af hartkornet i matriklen 1688 - 1 tønde hartkorn kan avle 1 tønde hvede eller rug lige meget om i Brande eller i Jelling - men er det rent faktisk ikke.
Vurderingen af indboet er helt skæv, for gården i Brande er nogenlunde godt udstyret, men gården her i Jelling er rig, hovedrig. Dette ses i sengetøj, i køkkentøj og i kedler. I Jelling er der en brændevinskeddel vurderet til 10 rdl. med tilbehør, hvilket åbenbart var standard i et rigt hjem. Tyve år senere ville man have skjult denne keddel og ikke angivet den, for da begyndte kongen at forsøge at gennemsætte skatten på brændevin, som betød den kun skulle brygges i byerne, hvor kongen havde midler til at opkræve skatten, på landet derimod havde man gammel hævd til at brygge og kongen måtte så se, hvordan han ville prøve at opkræve skat på det til lige ærgrelse for kongen som for landbefolkningen.


PERSONER NÆVNT I SKIFTET (28):
NavnSted Bemærkninger
Maren ChristensdatterJelling †1756 Jelling By. Gift 1. Peder Pedersen Enke †1742+, 2. Steffen Iversen *1711 †1772 Højgaard, Jelling By.
Peder Pedersen EnkeJelling By Nævnt indtil 1742 Navnet fra Johanne Pedersdatter Enke på "Lille Anesminde" 1690.
Steffen IversenJelling By *1711 †1772 Højgaard, Jelling By, gift med Maren Christensdatter
Peder Pedersen Kidde den ældreKidde, Jelling Søn af Maren Christensdatter og Peder Pedersen Enke.
Johanne Pedersdatter Jelling By Datter af Maren Christensdatter og Peder Pedersen Enke. Gift med Thomas Pedersen.
Thomas Pedersen Jelling By †1765. Gift 1. gang med Maren Christensdatters datter Johanne Pedersdatter.
Peder Hansen Jelling By Vurderingsmand.
Jakob Jensen Jelling By Vurderingsmand.
Laurids Sørensen Jelling By *1727 †1789, sognefoged, bror til Margrethe Sørensdatter, der var gift med Christen Pedersen Enke †1745, Nørrelide, Jelling By, som var søn af Peder Pedersen Enke og Maren Christensdatter.
Rasmus Jensen Hvejsel Gift med med Michel Pedersens ældste datter Maren Michelsdatter.
Ellen Pedersdatter Jelling By †1754, datter af Peder Pedersen Enke og Maren Christensdatter gift med Michel Pedersen.
Michel Pedersen Jelling By †1754, gift med Ellen Pedersdatter.
Margrethe Sørensdatter Ulkær Mølle, Give Nævnt indirekte. Gift 1. med Christen Pedersen Enke, 2. gang med Mathias Pedersen Kornbech.
Mathias Holdensen Kornbech Ulkær Mølle, Give Gift med Margrethe Sørensdatter.
Søren Christensen Ulkær Mølle, Give Christen Pedersen Enkes barn med Margrethe Sørensdatter.
Peder Christensen Ulkær Mølle, Give Christen Pedersen Enkes barn med Margrethe Sørensdatter.
Christen Christensen Ulkær Mølle, Give Christen Pedersen Enkes barn med Margrethe Sørensdatter.
Johanne Christensdatter Ulkær Mølle, Give Christen Pedersen Enkes barn med Margrethe Sørensdatter.
Mette Christensdatter Ulkær Mølle, Give Christen Pedersen Enkes barn med Margrethe Sørensdatter.
Peder Michelsen Jelling Ellen Pedersdatters barn med Michel Pedersen. Kommer 1754 til farbror Hans Pedersen Snedker.
Christen Michelsen Jelling Ellen Pedersdatters barn med Michel Pedersen.Tvilling til Maren. Kommer 1754 til farbror Thomas Pedersen.
Thomas Michelsen Jelling Ellen Pedersdatters barn med Michel Pedersen. Kommer 1754 til mormoderen Maren Christensdatter.
Maren Michelsdatter Jelling †1756-, Ellen Pedersdatters barn med Michel Pedersen. Tvilling til Christen. Kommer 1754 til farbror Thomas Pedersen. Gift med Rasmus Jensen, Hvejsel.
Johanne Michelsdatter Jelling Ellen Pedersdatters barn med Michel Pedersen. Kommer til morbror Peder Pedersen den ældre i Kidde.
Maren Thomasdatter Jelling By Johanne Pedersdatters barn med Thomas Pedersen.
Hans Pedersen Jelling By Kaldes Snedker, bror til Michel og Thomas Pedersen. Formynder for nogen af børnebørnene.
Arent Peter Enquarj Haughus Foretager skiftet for amtmand von Bülow..
Ludwig Wilhelm von Bülow Koldinghus? Amtmand Coldinghuus amt.
Sr. Brosbøld Vejle Guldsmed i Sæddet?
TAK TIL:
Gert Hviid.

NOTITSER TIL UDSKRIFTEN:
Klammer [..] betyder et ulæseligt ord eller i hvert fald et, som jeg ikke kan læse. Antallet af punkte er det formentlige antal bogstaver i ordet.
[Andre] fx, betyder at denne udskrift er nogenlunde, men ikke helt, sikker.
{Tilføjet tekst} på steder fx tabeller, hvor dette er nødvendigt. Disse ord indenfor parenteserne forekommer ikke i det originale skifte.


Koldinghus Amts Skifteprotokol?
Landsarkivet Viborg:
1756 Skifte efter Maren Christensdatter, Jelling
Udskrift: Gert Hviid


{REGISTRERING OG FORSEGLING}
Ludvig Wilhelm von Bülow, Kongelige Maiestets Kammerherre og Amtmand over Coldinghuus Amt, giør Vitterlig At Skiftet efter afgangne Maren ChristensDatter i Jellinge er forrettet saaledes.

Ao 1756 den 2. August efter ordre fra hands Excell: hr. Kammer-herre og Amtmand von Bülow indfandt sig Arent Peter Enguarj fra Haughuus udi Steffen Iversens grd. i Jellinge for at Registrere og forseigle efter hands afdøde hustrue Maren Christensdatter til nærmere skiftes holdelse imellem hendes efterlatte Arvinger hvoraf var nærværende 1 Søn Peder Pedersen i Kidde. Thomas Pedersen i Jellinge som har været i ægteskab med den afdødes Datter Sal: Johanne Pedersdatter, der har efterladt sig en Datter navnl: Maren Thomasdatter. Ligeleedes var nærværende formynderne for den Sal: afdødes BørneBørn neml: ovenmelte Thomas Pedersen i Jellinge, og Peder Pedersen i Kidde, og Enkemanden fornevnte Steffen Iversen, og er da i overværelse af 2de vitterligheds og vurderings Mænd navnlig Jacob Jensen og Peder Hansen, begge af Jellinge, forrettet som følger:

{Antal}{Sag} rdlMkß
 INDBOE    
1Rund Ege Bord med voxdug overtrekket  5 
1gl: Fyr Kiste  2 
1Ege Jernbunden Skriin  3 
1Malet Fyr Hengeskab med Laas og Nøgle  5 
1Jern Kakkelovn 5  
2Træestoele  3 
2dito med Læder Betrækken  4 
1Malet Ege Kiste med Jern Beslag, som blev forseiglet, Kisten vurderet for 4  
1dito grønmalet 2  
1Speil med forgyldt Ramme  3 
1Malet Tabulet, hvorpaa fandtes -  18
1glas Pocal   8
1Blaae og hviid hollands skaal   4
3par Thekopper a 4 sk.   12
1gl: Tin Thepotte  18
1Brunmalet Ege Thebret   8
1gl: Klædesbørste   2
1Skilderie med Træe ramme   2
1dito   2
1Bliktragt   3
1Blaae og hvid Kruus med Tin Laag   12
1Fiel Sengested af Eg, hvorudi fandtes af Sengeklæder:    
1hviid Rød og Grøn stribet olmerdugs overdyne 24 
1gl: hviid Rødstribet olmerdugs underdyne 1  
1hviid Bolsters dito med grønne og brand guule striber 2  
1Blaaestribet olmerdugs hoveddyne  4 
1røn og rødstribet olmerdugs hovedpude med hørlerrets Pudes vaar 1  
1dito rødstribet  3 
1liden Cartuns hovedpude   8
1par gl: Blorgarns Lagner  3 
2stk. Flonels gardiner samt en gl: grønstribet Kappe  2 
1dito Sengested hvorudi fandtes:    
1gl: olmerdugs Blaaestribet overdyne  5 
1gl: graae vadmels underdyne uden fyld  18
1grønstribet omheng bestaaende af 2 gardiner og 1 kappe  1 
2rødstribet Cartuunsgardiner samt en kappe til en melkhylde   4
 UDI DAGLIG STUEN FANDTES: rdlMkß
1gl: Eske bord  2 
1Liden Træekande   3
1gl: Ege Bord  4 
1Jern gryde  4 
1mindre dito  1 
1Jern pande   8
1Jern fyrfad   2
1Timse   4
1Madkurv   8
1hængelaas   4
1gl: flødbøtte   8
1;gl: Øllkande   2
1gl: hylde af Bøg   2
2gl: Bøge stoele med straae Sæder a 3 sk.   6
1dito Lehne stoel   6
1gl: Messing fyrbecken  4 
1fiæl Sengested hvorudi fandtes: rdlMkß
1gl: rød og grønstribet olmerdugs overdyne 1  
1Rødstribet olmerdugs underdyne 1  
1Rød og Blaaestribet olmerdugs hoved pude  2 
1Rød og Blaaestribet olmerdugs hoved pude med Blorgarns overtrek  18
1dito uden overtrek  1 
1dito mindre   8
1par Blorgarns Lagner  3 
 Endnu et Lukt Sengested hvorudi fandtes: rdlMkß
1Rødstribet olmerdugs overdyne  5 
1gl: graae vadmels underdyne  1 
1Blaaestribet olmerdugs hoved pude   8
1dito ringere   6
1par gl: Blorgarns Lagner   12
1Malet Madskab af fyr 2  
1Liden Morter  3 
2umage messing Lysestager  2 
1dito af Tin   12
1gl: Blik Theedaase   2
1mindre dito   2
1Kaaber Thekeddel  5 
1Messing Dørslag  2 
1Messing Kiedel  4 
1Rist  1 
1gl: Jern fyrfad   4
1liden Messing Kiedel  4 
1gl: dragkiste af Esk med 3de Skuffer 1  
 i samme fandtes 2pund Lod a 6 sk.   6
1Bliktragt   2
1Blikpælemaal   2
1Bliktragt   3
1gl: Lyse Sax   2
1Blik Ribeiern   2
1;Mangelfiæl med Stok   2
2gl: Kaaber Kiedele, samt et gl: dekke, vog 17 pund a 1 mk. 4 sk. 234
11Tin Tallerkener, vog 13½ pund a 1 mk. 2 sk. 231
6dito vog 7½ pund a 14 sk. 1 9
5Tin fade vog 17 pund a 1 mk. 25 
 UDI ET LIDET KAMMER VED DAGLIG STUEN FANDTES: rdlMkß
1Ølltønde  38
1dito halvtønde  2 
1Ølltragt   2
3gl: Siebøtter a 2 skilling   6
1Leil  1 
1Fierdingkar   4
1Uld Sax   8
1Brad spid  1 
 UDI BRØGERHUUSET: rdlMkß
1Stor Kar  5 
1Mindre  3 
1Mindre dito  2 
1endnu 1 Mindre  18
1Ballie   12
1gl: dito   8
1Brendeviins Kedel med tilbehør 10  
1halv tønde  18
1Fierding  1 
1gl: Spand   4
1gl: Skammel   2
1gl: Spøltønde   2
1gl: Skippe   6
1Ege Bempel  1 
1dito  1 
1Kierne  18
1grynbøtte   2
1gl: Herretræe   2
1gl: fyr Senge sted  4 
1Haandqvern 12 
1gl: Sælde    
1Bæreløb   2
2solde   10
2Stripper a 3 sk.   6
1gl: Deignetrug  1; 
1Hakkebret og 1 drøfte trug   6
 LEVENDE KREATURE: rdlMkß
1Sort Koe 4  
1dito 32 
1Sortgrimet gl: 24 
1Sort Koe 5  
1Sorthielmet dito 4  
2Brogede Kalve 32 
2Hielmet 3 Aars Stude 64 
2Brogede 2 Aars dito 4  
1Sorthielmet Qvie 32 
1dito 24 
1Hielmet dito 3  
1dito 2  
 HESTE: rdlMkß
1Sortbruun hest 10 Aar gammel 10  
1dito 12 Aar 8  
1Sort dito 12 Aar 7  
1Sort Hoppe med Føll 12  
1Sort Marplag 3 Aar 6  
 {FÅR OG GRISE} rdlMkß
18gl: faar a 3 mk. 9  
2Rundvædre 12 
4Lam 1  
1Soe 14 
3grise 1  
 VOGN REDSKAB: rdlMkß
!Beslagen Vogn med Afset 64 
1Arbejds Vogn med tilbehør 4  
1ringere dito 2  
1Plov med tilbehør 12 
1Harre med Jern tænder 1  
1træ dito  2 
 UDI UDHUSENE: rdlMkß
1Salttrug  2 
2Bulløxer  28
1Bredøxe  1 
1Legte Naur   4
1Kiep stok navr   8
1Baandkniv   4
1Bue Save   8
1Tørve spade  18
1Klyn spade   12
1gl: Høelee   4
1Hakkelse Kiste med kniv  1 
1Høefork   6
 gl: Lynglee   2
 gl: Saddel med Stigbøyler  1 
 I Karlens Seng fandtes: rdlMkß
1Blaaestribet olmerdugsoverdyne  5 
1Hviidgraaestribet underdyne  4 
1Stribet hovedpude  1 
1dito  1 
1pr. Blorgarns Lagner  3 
1halv Sengested   8
 SØLV: rdlMkß
1Liden Sølvskaal med Bogstaver P:P:S: og M:C:D:    
2Sølv Skeer med Bogstaver A:M:K:    
1dito med Bogstaver J:P:S: og A:H:D:    
1dito med Bogstaver C:K:S: og M:J:D:    
4Tin skeer gl: a 2 sk. stk.   8
1glas Boutellie   2
1Lidet Spids glas   4
 Summa 187415


Gaarden hvoraf Stervboet er Eier staar for Hartkorn Agger og Eng 3 Td. 6 Skpr. 1 fdk. foruden andeel i Skoven i Proportion af Hartkornet med de øvrige Beboere i Byen.

Og som ei viidere fandtes, eller af tilstædeværende blev angiven at være Stervboen tilhørende, blev denne forretning sluttet. Actum ut supra.

Paa hans Excellence Høyvelbaaren hr. Kammerherre og Amtmand von Bülows vegne.
A.P. Enguarj.

Peder Pedersen. Thomas T:P: Pedersen. Steffen S:I: Iversen.

Som Vitterligheds og Vurderings Mænd
Jacob Jensen. Peder P:H: Hansen.


{ENKEMANDEN TILBYDER 50 RDL MERE MOD AT BEHOLDE GÅRDEN}
Ao 1756 den 14de December efter opsættelse, indfandt sig efter ordre fra hands Excellence Høyvelbaarne Hr. Kammerherre og Amtmand von Bülow, Arent Peder Enguari fra Haughuus, med 2de tiltagne vitterligheds og Vurderings Mænd, Nafnl: Jacob Jensen og Peder Hansen, begge af Jellinge for viidere at foretage Registering og Skifte efter Steffen Iversens i bemelte Jellinge hans afdøde hustru Maren Christensdatter, hvor da foruden Enkemanden vare nærværende den afdødes Søn Peder Pedersen i Kidde, Thomas og Hans Pedersen i Jellinge, hvilke forbemelte 3de Personer ere formynder for den afdødes Børne Børn, saa var og tilstæde Sognefogden Laurids Sørensen i Jellinge, hvis Søster {Margrethe Sørensdatter} har været i ægteskab med Sal: Christen Enke i Bemelte Jellinge, der og var en Søn af den Afdøde. it: Rasmus Jensen af Hvejsel, der med Sal: Michel Pedersens ældste daatter er kommen i egteskab på sin hustrues vegne og blev da forrettet som følger:

{Antal}{Sag} rdlMkß
 Transport fra forrige Registering 187415
 Blev Aabnet den forhen Mentionerede forseilet Kiste, hvor udi fandtes af den Sal: afdødes gangklæder:    
1grøn Ryes Klokke  3 
1Bruun under skiørt  2 
1Sort dito  38
1Bruun Sarzis trøye med røde ærmer  2 
 gl: dito af hiem giort Tøi   8
1Sort Kiole gl: og forslidt  4 
1gl: Kartuns Kaabe med Sølvhager, Kaaben gl: med hager og Kaabe  3 
1Endnu en meget gl: sort Kiole  18
1gl: ubrugelig sort Muffe   2
 Viidere fandtes ikke af den afdødes gangklæder, siden hun allereede i Levende Live hafde Bortgivet de Meeste og Beste til hendes Børne Børn.    
 Det forhen Specificerede, men ey vurderede Sølv, veier efter Guldsmedens i Weile, Sr Brosbøld, Sæddet, 22 Lod a 3 mk. Loddet, er 11  
 Gaarden med Agger, Eng og Skovparter blev vurderet for 450  
 Og bliver altsaa Boens heele Masse efter vurderingen 65209

Enkemanden Steffen Iversen af Kierlighed til sin Sal: Kones Børn og Børnebørn, samt for at undgaae viidere vidtløftighed, tilbød /: Skiønt til sin Egen skade:/ hand imod at Beholde Gaarden, med Boehave og Besætning, der dog paa det allerhøieste er ansadt, vil legge saa meget til vurderingen, at heele Boen Masse kand blive 700de Rdr og følgelig til samtlige Arvinger udbetale den Summa 350 Rigsdaler, der paa Lovlig anfordring af vedkommende og efter et fierding Aars opsigelse skal vorde erlagt. Desuden paatager Steffen Iversen sig ald gielden, dette skiftes Bekostning og vil ei af Boen udtage noget forlods til sin Begravelse.

De tilstædeværende Arvinger, og formyndere for den afdødes Børne Børn, Modtoge Steffen Iversens tilbud med taknemmelighed, siden samme var saa fordeelagtig at i anden fald ei kunde ventes saa meget, haabede derfor ogsaa, saadant af Skifteretten blev approberet.

Endskiøndt ei paatvivles, at i forbemelte foreening af den Høie Skifteforvalter vorde approberet, saa holdt Enguari dog fornøden i forveien, og førend nogen endelig slutning skeer, at referere Høistbemelte hans Excellence hr. Kammerherren det passerede og at indhente nærmere ordre til hvilken Ende og skiftet efter vedtegt til den 17 Januar førstkommende blev udsadt.
Actum ut supra.

Paa Hands Excellence, Høivelbaarne hr. Kammerherre og Amtmand von Bülows vegne -
A:P:Enguarj.
Steffen S:I: Iversen. Peder P:P: Pedersen.

Thomas Pedersen. Las Sørensen.
Hans Pedersen. Rasmus Jensen.

Som vitterligheds og vurderings Mænd
Peder P:H: Hansen og Jacob Jensen.

{ENDELIG SLUTNING, TILBUDET ANTAGET AF AMTMAND VON BÜLOW}
Ao 1757, den 17 Januari efter opsættelse indfandt sig paa ordre fra hands Excellence Højvelbaarne hr. Kammerherre og Amtmand von Bülow, Enguarj fra Haughuus udi Steffen Iversens i Jellinge hans iboende gaard, for at bringe til Endelig Slutning skiftet efter Bemelte Steffen Iversens afdøde hustru Maren Christensdatter, hvor da Ligeleedes indfandt sig de ved nestforige Skiftesamling tilstædeværende Arvinger og formyndere for den afdødes Børne Børn, og blev dem da tilkiendegivet, det hans Excellence Højvelbaarne hr. Kammerherre og Amtmand von Bülow som skifteforvalter ei havde noget imod den af Arvingerne ved sidste skiftesamling indgaaede foreening siden de umyndiges formynder har erklæret Det forbemt: foreening er den afdødes Børne Børn til største fordeel. Men vilde tvivl imod Blive til ikke liden tab og skade, skulle holdes ordentlig Skifte og deeling, og er forhen meldte foreening saaleedes approberet. Ifølge samme bliver da Boens Masse, der ikkuns efter vurderingen Beløber sig til 652 Rdr 9 sk. formedelst Steffen Iversens tillæg og uden afkortning eller fradrag i andre Maader ...................... 700- 0- 0-

 {Hvem}RigsdalerMark
 Boens Masse 700 0
 hvoraf tilkommer Steffen Iversen selv 350 0
 De øvrige 350 Rixdaler Deeles imellem afdødes Børn og Børne Børn, som ere følgende:    
1En Søn Navnl: Peder Pedersen i Kidde, en broderlod 116 4
2 Sal: Christen Enke, forhen Boende i Jellinge, der ligeleedes var den afdøde Maren Christensdatters Søn, hands efterlatte Børn, der opholder sig hos Deres Moder og Stiffader Mathias Kornbech i Ulkier Mølle {Give sogn}, og ere 5 i tallet neml:
den ældste Søn Søren Christensen
den anden Søn Peder Christensen
den 3die Søn Christen Christensen
den ældste Datter Johanne Christensdatter
den yngre Datter Mette Christensdatter
Ligeleedes en broderlod .................. 116 - 4
som igen deeles saaleedes at
hver Søn paa sin part faar ................. 29 - 1 - 0
og hver af Døttrene hver ................... 14 - 3 - 8
116 4
3En Datter Ellen Pedersdatter, som med Sal: Michel Pedersen i Jellinge har været i ægteskab og ligeleedes ved Døden er afgangen, men efterladt sig 5 Børn, neml:
1 Søn nafnlig Peder Michelsen
1 dito Christen Michelsen
den 3die Thomas Michelsen
1 Datter Maren Michelsdatter
1 Datter Johanne Michelsdatter
Disse tilkommer paa deres Sal: Moders Siide en Søster Lod, som er .............. 58 - 2
hvoraf hver Søns Lod bliver . 14 - 1
og hver af Døtternes .............. 7 - 0 - 8
58 2
4En Datter nafnlig Johanne Pedersdatter som har været i ægteskab med Thomas Pedersen i Jellinge, men ved døden er afgangen og efterladt sig en Datter nafnlig Maren Thomasdatter, som ligeleedes tilkommer en Søster Lod .....58 - 2 58 2

Og som ei viidere ved dette skifte var at erindre blev samme hermed sluttet. Jellinge ut Supra.

Paa hans Excellences Høivelbaarne hr. Kammerherre og Amtmand von Bülows vegne.
A:P:Enguarj.
Paa egne vegne Steffen S:I: Iversen.
Paa egne, Samt de umyndiges vegne
Peder P:P: Pedersen i Kidde.
Paa de umyndiges vegne
Thomas Pedersen, Hans H:P: Pedersen, Las Sørensen.
Det til Bekræftelse under min haand og Segl,
Coldinghuus den Marti 1757.

L:W:v:Bülow
(L:S:)