Thyregod-Vester Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede 1713 - 1731
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Thyregod-Vester kirkebog.

Denne side sorterer og bruges til at søge. Vidner er udeladt, se de andre versioner for dem.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er noget uoverskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Brudgommen Bruden
Nr.DatotNavnStedSognNavnStedSognBosted Kirkebogstekst
78991665.07.01VJens Christensen Murmand  Thyregod  Maren Nielsdatter Thyregod Vonsild {REKONSTRUKTION fra Vonsild kirkebog (Johannes Rüde): Jens Christensen Murmand viet til Maren Nielsdatter.}
NOTITS: Deres første barn Maren er død før 1666, siden bruden er født 1646 er hun 19 år i 1665. Vielsen kan ikke have fundet sted meget før 1664.

LINK: Johannes Rüde: Vonsilds indbyggerfortegnelse.
79011713.10.15VChristen MadsenBregnhoved  Give  Else NielsdatterKærgaard Thyregod Give Bregnhoved D. 15. Octobr. blefve ægteviede i Tyrregod Kierche Christen Madsen af Bienhoe {Bregnhoved} i Gyfve sogn og Else Nielsdatter af Kiergaard. Gud lade sin Naade og Velsignelse være hos Dennem.
NOTITS: Hun ses at bære i 1725, 1733 og 1735 i Give kirkebog som Christen Madsen af Bregnhoveds kone. Ser ikke ud til at have fået børn i Give, ikke set begravet i Give.
79021713.11.12VNiels Peder NielsenNortvig  Nørre Snede  Kirsten MadsdatterSkovsbøl Vester  d. 12. Novembr. blefve ægte-viede i Vester Kirche Niels Peder Nielsen fra Nortvig og Kirsten Madsdaatter fra Skousbølle.
79031714.07.02TSøren Sørensen  Give  Inger NielsdatterLønaa Thyregod  No. 1. d. 2. Julii Anno 1714 troe-lofvede ieg Søren Sørensen af Gifve Sogn med Inger Nielsdatter af Lünaae {Lønaa}. Gud lad det vel lychis. D. 14. Nov. ægte-viede.
79041714.08.07VSøren Christensen BorchThyregodlund  Thyregod  Anne Helmersdatter Meier  Thyregod Thyregodlund No. 3. d. 7. Augusti blef ieg {Søren Christensen Borch} Herrens ringe tienere for Tyrregod og Vester Sogner ægte-viet {med} {Anne Helmersdatter Meier} efter foregaaende troelofvelse, holden d. 14. May af vel-ærværdige Hr. Peder Arensberg, Proust ofver Nørvangs Herred. Herre du ald Naadens Gud og Barmhiertigheds Fader — lad din Naade og Barmhiertighed iche vige fra din Tieneris Huus.
NOTITS: Søren Borch og Anne Meier blev herefter trolovet i Hvejsel den 14. maj 1714. Tre af hendes søskende skrives i hendes skifte 1733 Bøllund, Give i Nørvang Gejstlig Skifteprotokol at leve og have levet i Bergen i Norge (hun døde 1727). Hun kunne være født i Bergen. Ejnar Bjerre tilføjer i udskriften: (Søren Christensen Borch glemmer at fortælle, at det var Anne Meyer, han blev gift med.)
79051714.11.14VSøren Sørensen  Give  Inger NielsdatterLønaa Thyregod  No. 1. d. 2. Julii Anno 1714 troe-lofvede ieg Søren Sørensen af Gifve Sogn med Inger Nielsdatter af Lünaae {Lønaa}. Gud lad det vel lychis. D. 14. Nov. ægte-viede.
79061714.12.04TJakob PedersenHindskov  Thyregod  Maren ChristensdatterThyregodlund Thyregod Thyregod Hindskov No. 4. d. 4. Decembr. troe-lofvede ieg Jacob Pedersen af Hindskou med Maren Christensdatter her af Præstegaarden. D. 27. Jan. Ao. 1715 ægte-viede.
NOTITS: Maren har tjent i Præstegården. Jakob Pedersens første kone var lige død i barselsseng.
79071715.01.06TVillads PedersenThyregodlund  Thyregod  Maren ChristensdatterThyregod By Thyregod Thyregod Thyregodlund No. 5. d. 6. Januarii troelofvede ieg Villads Pedersen af Tyrregodlund og Maren Christensdatter tienende Lars Jensen {Holstebro}. D. 17. Febr. blefve de ægte-viede. Deus fortunet!
79081715.01.08TJens Andersen Svane?Bohus Len  Sverige  Maren PedersdatterPoderhuset Thyregod Thyregod Vesterdam Vi undertegnede Knud Madtzen og Villads Pedersen, begge af Tyrregodlund lofve for Jens Andersen født i Bag-huus Lehn og Maren Pederdaatter af Poder-Huuset, som agter at indtræde i Ægteskabsstand, at de paa begge Sider ere frie for Ægteskab og Ægteskabs Løfte, og forsichrer voris Sogne-Præst at holde ham i alle Maader skadesløs, Tyrregodlund d. 7 Janu. Ao. 1715. Knud KMS Madsøn. Villas VPS Pedersøn, begge tu af Tyrregodlund, og dette er deris eget Nafn og Mærche, med egen Haand underskriffvet, stadfester Laurids Jensøn Holstebroe. No. 6. Efter ofvenstaaende For-Løfte blefve de d. 8. Jan. troelofvede paa Hastrup. D. 23 Aprilis blefve de ægte-viede.
79091715.01.27VJakob PedersenHindskov  Thyregod  Maren ChristensdatterThyregodlund Thyregod Thyregod Hindskov No. 4. d. 4. Decembr. troe-lofvede ieg Jacob Pedersen af Hindskou med Maren Christensdatter her af Præstegaarden. D. 27. Jan. Ao. 1715 ægte-viede.
79101715.02.17VVillads PedersenThyregodlund  Thyregod  Maren ChristensdatterThyregod By Thyregod Thyregod Thyregodlund No. 5. d. 6. Januarii troelofvede ieg Villads Pedersen af Tyrregodlund og Maren Christensdatter tienende Lars Jensen. D. 17. Febr. blefve de ægte-viede. Deus fortunet!
NOTITS: Hans første kone er død i april 1714, han gifter sig her mindst for 2. gang.
79111715.04.23VJens Andersen Svane?Bohus Len  Sverige  Maren PedersdatterPoderhuset Thyregod Thyregod Vesterdam Vi undertegnede Knud Madtzen og Villads Pedersen, begge af Tyrregodlund lofve for Jens Andersen født i Bag-huus Lehn og Maren Pederdaatter af Poder-Huuset, som agter at indtræde i Ægteskabsstand, at de paa begge Sider ere frie for Ægteskab og Ægteskabs Løfte, og forsichrer voris Sogne-Præst at holde ham i alle Maader skadesløs, Tyrregodlund d. 7 Janu. Ao. 1715. Knud KMS Madsøn. Villas VPS Pedersøn, begge tu af Tyrregodlund, og dette er deris eget Nafn og Mærche, med egen Haand underskriffvet, stadfester Laurids Jensøn Holstebroe. No. 6. Efter ofvenstaaende For-Løfte blefve de d. 8. Jan. troelofvede paa Hastrup. D. 23 Aprilis blefve de ægte-viede.
79121715.06.11THans PedersenSejrup  Thyregod  Anne ChristensdatterFuglsang Thyregod Thyregod Sejrup No. 7. d. 22 Junij troelofvede ieg Hans Pedersen af Seyrup med Anne Christensdatter af Fuglesang, d. 10, Nov. ægte-viede.
79131715.06.22TMads ChristensenFuglsang  Thyregod  Maren TroelsdatterHønskov Thyregod Thyregod Fuglsang No. 8. d. 22. Junij troe-lofvede ieg Mads Christensen af Fuglesang med Maren Troelsdatter af Hønskou, d. 17. Nov. blefve de ægte-viede. Deus Fortunet {Gud velsigne}.
79141715.07.30TPoul Lauridsen  Vendsyssel  Helvig Wulfsdatter Lindenow UngerHastrup Thyregod  Vi undertegnede Mads Pedersøn paa Rørbech og Christian Werner udi Østerdam loffver for Poul Lauridsen aff Vensøsel og Velbaarne Frue Helvig Lindeou Unger, som agter at indtræde i Ægteskabsstand, at de paa begge Siider ere frie for Ægteskab og Ægteskabs Løfte og forsichrer voris Sogne Præst at holde ham i alle disse Poster skadesløs. Ch. R. Wørner. Mads Pedersen. Mpp. No. 10. Effter ofvenschrefne For-Løffte blefve de d. 30 Julii troe-lofvede, d. 22 Aug. blefve de ægte-viede.
79151715.08.22VPoul Lauridsen  Vendsyssel  Helvig Wulfsdatter Lindenow UngerHastrup Thyregod  Vi undertegnede Mads Pedersøn paa Rørbech og Christian Werner udi Østerdam loffver for Poul Lauridsen aff Vensøsel og Velbaarne Frue Helvig Lindeou Unger, som agter at indtræde i Ægteskabsstand, at de paa begge Siider ere frie for Ægteskab og Ægteskabs Løfte og forsichrer voris Sogne Præst at holde ham i alle disse Poster skadesløs. Ch. R. Wørner. Mads Pedersen. Mpp. No. 10. Effter ofvenschrefne For-Løffte blefve de d. 30 Julii troe-lofvede, d. 22 Aug. blefve de ægte-viede.
79161715.11.10VHans PedersenSejrup  Thyregod  Anne ChristensdatterFuglsang Thyregod Thyregod Sejrup No. 7. d. 22 Junij troelofvede ieg Hans Pedersen af Seyrup med Anne Christensdatter af Fuglesang, d. 10, Nov. ægte-viede.
79171715.11.17VMads ChristensenFuglsang  Thyregod  Maren TroelsdatterHønskov Thyregod Thyregod Fuglsang No. 8. d. 22. Junij troe-lofvede ieg Mads Christensen af Fuglesang med Maren Troelsdatter af Hønskou, d. 17. Nov. blefve de ægte-viede. Deus Fortunet {Gud velsigne}.
79181715.12.23TChristen PedersenTykskov- Lille  Ejstrup  Ester Larsdatter Thyregod  No. 11. d. 23. Decembr. troelofvede ieg Christen Pedersen af Lille Tychskou med Ester Larsdaatter: den 12 Aprilis Ao. 1716.
79191716.04.12VChristen PedersenTykskov- Lille  Ejstrup  Ester Larsdatter Thyregod  No. 11. d. 23. Decembr. troelofvede ieg Christen Pedersen af Lille Tychskou med Ester Larsdaatter: den 12 Aprilis Ao. 1716.
79201716.09.29TPeder ReensbergBohus Len  Sverige  Margrethe ThomasdatterHønskov Thyregod  1716. Vi under schrefne Christen Hansen, Forpagter paa Hastrop og Christian Rudolf Wørner af Østerdam lofuer for Peder Reensberg, fød i Baahuus Løche og Margrete Thomasdaatter af Hønschou, som agter at begifue sie udi Ægteskab Løffte, og det stadfester vi med voris Hønder. Christen Hansen. C. R. Wørner. Mppris. No 12. d. 29. Sept. ao 1716 troelofvede ieg disse 2de ofvenschrefne Personer, Fæstemanden Peder Reensberg en Under-Officerer af de Svendsche Fanger og Fæste-qvinden Margrete Thomasdaatter af Hønskou; d. 15 Nov. blefve de ægteviede.
79211716.11.15VPeder ReensbergBohus Len  Sverige  Margrethe ThomasdatterHønskov Thyregod  1716. Vi under schrefne Christen Hansen, Forpagter paa Hastrop og Christian Rudolf Wørner af Østerdam lofuer for Peder Reensberg, fød i Baahuus Løche og Margrete Thomasdaatter af Hønschou, som agter at begifue sie udi Ægteskab Løffte, og det stadfester vi med voris Hønder. Christen Hansen. C. R. Wørner. Mppris. No 12. d. 29. Sept. ao 1716 troelofvede ieg disse 2de ofvenschrefne Personer, Fæstemanden Peder Reensberg en Under-Officerer af de Svendsche Fanger og Fæste-qvinden Margrete Thomasdaatter af Hønskou; d. 15 Nov. blefve de ægteviede.
79221716.11.15TVollert JensenThyregodlund  Thyregod  Ingeborg EskesdatterThyregod By Thyregod Thyregod Thyregod By No. 13 d. 15. Nov. troelofvede ieg min Tieniste-Karl Vollert Jensen med Ingeborg Eschesdaatter af Tyrregod Bye. D. 14. Martii Ao. 1717 blefve de ægte-viede.
79231716.12.23TJens Andersen  Bodil OlufsdatterThyregodlund Thyregod  No. 14. d. 23. Dec. troelofvede ieg Jens Andersen med Bodild Olufsd. af Fattig-Huuset her i Tyrregodlund; d. 28 Februarii Ao. 1717 ægte-viede.
79241717.01.06TNiels Pedersen SøndergaardVesterlund  Vester  Anne JensdatterHedegaard Ejstrup Vester Vesterlund No. 15. Ao. 1717 d. 6. Janu. troelofvede ieg Niels Pedersen Søndergaard i Vesterlund med Anne Jensdat. af Hede-gaard; d. 30 Martii blefve de ægte-viede.
79251717.01.10TChristen KnudsenThyregodlund  Thyregod  Sidsel HansdatterVesterlund Vester Thyregod Thyregodlund No. 16. d. 10. Jan. troelofvet Christen Knudsen af Tyrregodlund med Zidsel Hansdaatteraf Vesterl.; d. 13. Junii blefve de ægteviede.
79261717.02.28VJens Andersen  Bodil OlufsdatterThyregodlund Thyregod  No. 14. d. 23. Dec. troelofvede ieg Jens Andersen med Bodild Olufsd. af Fattig-Huuset her i Tyrregodlund; d. 28 Februarii Ao. 1717 ægte-viede.
79271717.03.14VVollert JensenThyregodlund  Thyregod  Ingeborg EskesdatterThyregod By Thyregod Thyregod Thyregod By No. 13 d. 15. Nov. troelofvede ieg min Tieniste-Karl Vollert Jensen med Ingeborg Eschesdaatter af Tyrregod Bye. D. 14. Martii Ao. 1717 blefve de ægte-viede.
79281717.03.30THalvor EriksenKokborg  Thyregod  Sara SørensdatterKokborg Huse Thyregod Thyregod Kokborg Vi undertegnede Christen Pedersøn aff Seirup og Jens Graffversøn af Tyrgodlund loffver for Haldvor Erichsøn, Snedker og Zara Sørensdaatter af Huusene, som agter at begiffve sig udi Egteskabsstand, at de paa begge Sidder ere fri for Ægteskab og Ægteskabs Løfter, og forsichrer vor Sogne Præst at holde hannem derfor schadisløs. Hvilchet vi beshræfter med voris ægne Hænder. C.P.S. Jens Graffuersen. No. 17. d. 30. Martii troelofvede ieg efter ofvenschrefne Forløfte Haldvor Erichsen Snedker og Sara Sørensdatter af Huusene; d. 27. Junii blefve de ægteviede.
NOTITS: Halvor Eriksen er en af de svenske fanger fra 1713, der ikke blev udløst af Sverige, men fordelt over landet. Dette ses i hans begravelse 1759. Sara begraves 1939, 44 år.
79291717.03.30VNiels Pedersen SøndergaardVesterlund  Vester  Anne JensdatterHedegaard Ejstrup Vester Vesterlund No. 15. Ao. 1717 d. 6. Janu. troelofvede ieg Niels Pedersen Søndergaard i Vesterlund med Anne Jensdat. af Hede-gaard; d. 30 Martii blefve de ægte-viede.
79301717.06.13VChristen KnudsenThyregodlund  Thyregod  Sidsel HansdatterVesterlund Vester Thyregod Thyregodlund No. 16. d. 10. Jan. troelofvet Christen Knudsen af Tyrregodlund med Zidsel Hansdaatteraf Vesterl.; d. 13. Junii blefve de ægteviede.
79311717.06.15TOluf JakobsenDørken  Thyregod  Mette ChristensdatterMosgaard- Lille Thyregod Thyregod Dørken No. 18. d. 15. Junii troelofvede ieg Oluf Jacobsen af Vester Seyerup {Dørken} med Mette Christensdatter af Lille Mosgaard, d. 1. Aug. blefve de ægteviede.
NOTITS: Mette Christensdatter er datter af Christen Christensen Bøjesen og Johanne Pedersdatter i Lille Mosgaard
79321717.06.27VHalvor EriksenKokborg  Thyregod  Sara SørensdatterKokborg Huse Thyregod Thyregod Kokborg Vi undertegnede Christen Pedersøn aff Seirup og Jens Graffversøn af Tyrgodlund loffver for Haldvor Erichsøn, Snedker og Zara Sørensdaatter af Huusene, som agter at begiffve sig udi Egteskabsstand, at de paa begge Sidder ere fri for Ægteskab og Ægteskabs Løfter, og forsichrer vor Sogne Præst at holde hannem derfor schadisløs. Hvilchet vi beshræfter med voris ægne Hænder. C.P.S. Jens Graffuersen. No. 17. d. 30. Martii troelofvede ieg efter ofvenschrefne Forløfte Haldvor Erichsen Snedker og Sara Sørensdatter af Huusene; d. 27. Junii blefve de ægteviede.
NOTITS: Halvor Eriksen er en af de svenske fanger, der ikke blev udløst af Sverige, men fordelt over landet i Danmark. Dette ses i hans begravelse i Thyregod 1759. Sara begraves 1939, 44 år. Den svenske general Stenbock overgav sig 1713 i Tønningen i Holsten med 11.000 fanger, der blev fordelt over Danmark.
79331717.07.18TJens LarsenGludsted  Ejstrup  Dorte ThomasdatterLindet Vester  No. 19. d. 18. Julij troelofvede ieg Jens Lassen fra Guldsted udi Eisdrup {Ejstrup} Sogn med Dorothe Thomisdaatter fra Lindet, d. 19. Sept. copul.
NOTITS: Ikke set i Vester eller Thyregod.
79341717.08.01VOluf JakobsenDørken  Thyregod  Mette ChristensdatterMosgaard- Lille Thyregod Thyregod Dørken No. 18. d. 15. Junii troelofvede ieg Oluf Jacobsen af Vester Seyerup {Dørken} med Mette Christensdatter af Lille Mosgaard, d. 1. Aug. blefve de ægteviede.
79351717.09.19VJens LarsenGludsted  Ejstrup  Dorte ThomasdatterLindet Vester  No. 19. d. 18. Julij troelofvede ieg Jens Lassen fra Guldsted udi Eisdrup {Ejstrup} Sogn med Dorothe Thomisdaatter fra Lindet, d. 19. Sept. copul.
79361717.11.21TPeder ChristensenGrættrup  Nørre Snede  Maren PedersdatterVesterlund Vester Vester Vesterlund No. 20. d. 21. Nov. troelofvede ieg Peder Christensen af Grettup i Eisdrup Sogn {Grættrup i Nørre Snede sogn} med Maren Pedersdatter af Annexgaarden i Vesterl.; d. 27. Dec. videre ægte-viede.
NOTITS: Grættrup ligger i Nørre Snede sogn.
79371717.12.27VPeder ChristensenGrættrup  Nørre Snede  Maren PedersdatterVesterlund Vester Vester Vesterlund No. 20. d. 21. Nov. troelofvede ieg Peder Christensen af Grettup i Eisdrup Sogn {Grættrup i Nørre Snede sogn} med Maren Pedersdatter af Annexgaarden i Vesterl.; d. 27. Dec. videre ægte-viede.
NOTITS: Grættrup ligger i Nørre Snede sogn.
79381718.06.01TChristen PedersenFuglsang  Thyregod  Abelone Christensdatter Ringive  1718. No. 21. d. 1. Junii troelofvede ieg Christen Pedersen af Fugle-sang med Appelone Christensdaatter fra Ringive sogn; d. 31. Julii blefve de ægte-viede.
NOTITS: Ikke set i Thyregod.
79391718.06.19TNiels JensenSkovsbøl  Vester  Anne ThomasdatterLindet Vester Vester Skovsbøl No. 22. d. 19. Junii troelofvede ieg Niels Jensen fra Schousbøll med Thomas Nielsens Daatter fra Lindet, navnl. Anne {Thomasdatter}; d. 9. Ocobr. blefve de ægte-viede.
NOTITS: Thomas Nielsen af Lindet far til bruden.
79401718.07.31VChristen PedersenFuglsang  Thyregod  Abelone Christensdatter Ringive  1718. No. 21. d. 1. Junii troelofvede ieg Christen Pedersen af Fugle-sang med Appelone Christensdaatter fra Ringive sogn; d. 31. Julii blefve de ægte-viede.
NOTITS: Ikke set i Thyregod.
79411718.10.09VNiels JensenSkovsbøl  Vester  Anne ThomasdatterLindet Vester Vester Skovsbøl No. 22. d. 19. Junii troelofvede ieg Niels Jensen fra Schousbøll med Thomas Nielsens Daatter fra Lindet, navnl. Anne {Thomasdatter}; d. 9. Ocobr. blefve de ægte-viede.
NOTITS: Thomas Nielsen af Lindet far til bruden.
79421719.04.30TKnud LarsenHastrup Mølle  Thyregod  Kirsten ThøgersdatterKokborg Huse Thyregod Thyregod Hønskov Ao. 1719. No. 23. d. 30. April troelofvede ieg Knud Lassen af Hastrup Mølle og Kirsten Thøgersd. af Huusene; d. 10. Sept. blefve de ægte-viede.
79431719.09.10VKnud LarsenHastrup Mølle  Thyregod  Kirsten ThøgersdatterKokborg Huse Thyregod Thyregod Hønskov Ao. 1719. No. 23. d. 30. April troelofvede ieg Knud Lassen af Hastrup Mølle og Kirsten Thøgersd. af Huusene; d. 10. Sept. blefve de ægte-viede.
79441719.09.17TJens GraversenHindskov- Sønder  Thyregod  Kirsten ThomasdatterAalbæk Thyregod  No. 24. d. 17. Sept. troelofvede ieg Jens Grafversen af Sønder Hindskou med Kirsten Thomasdaatter af Aalbech, d. 5. Nov. blefve de ægte-viede.
79451719.10.15THans Hansen  Ring  Dorte LarsdatterOdderbæk Thyregod  Vi underschreffne Peder Jensøn og Jens Graffversøn, begge af Tyrregodlund, loffver for Hans Hansøn og Dorothe Lasdatter af Oderbech, som agter at begifve sig udi Egteskabstand, at di paa begge Sidder ere fri for Egteskab og Egteskabs Løfter og forsichrer vor Sogne Præst at holde hannem derfor schadisløs, hvilket vi bekræfter med voris ægne Hænder. Jens Grafvuersen. Peder Jenssøn. No. 25. d. 15. Octobr. blefve ofvenschrefne Hans Hansen af Ring Sogn og Dorothe Lasdaatter troelofvede, d. 27 Dec. blefve de ægte-viede.
NOTITS: Ikke set i Thyregod
79461719.11.05VJens GraversenHindskov- Sønder  Thyregod  Kirsten ThomasdatterAalbæk Thyregod  No. 24. d. 17. Sept. troelofvede ieg Jens Grafversen af Sønder Hindskou med Kirsten Thomasdaatter af Aalbech, d. 5. Nov. blefve de ægte-viede.
79471719.11.10VMikkel SørensenThyregodlund  Thyregod  Anne Jensdatter Nørre Snede Thyregod Thyregodlund Anno 1720 {Kirkeåret, her 1719}. No. 26. d. 10. Nov. efter Hr. Christian Søltofts tilladelse ægte-viede ieg i Tyrregod Kirche Michel Sørensen af Tyrregodlund og Anne Jensdatter af Nørre-Snede.
NOTITS: De må være trolovet i Nørre Snede.
79481719.12.27VHans Hansen  Ring  Dorte LarsdatterOdderbæk Thyregod  Vi underschreffne Peder Jensøn og Jens Graffversøn, begge af Tyrregodlund, loffver for Hans Hansøn og Dorothe Lasdatter af Oderbech, som agter at begifve sig udi Egteskabstand, at di paa begge Sidder ere fri for Egteskab og Egteskabs Løfter og forsichrer vor Sogne Præst at holde hannem derfor schadisløs, hvilket vi bekræfter med voris ægne Hænder. Jens Grafvuersen. Peder Jenssøn. No. 25. d. 15. Octobr. blefve ofvenschrefne Hans Hansen af Ring Sogn og Dorothe Lasdaatter troelofvede, d. 27 Dec. blefve de ægte-viede.
79491721.07.03TPeder NielsenLønaa  Thyregod  Maren MortensdatterHesselbjerre Thyregod Thyregod Lønaa Anno 1721, d. 3 Julii troelofvede ieg Peder Nielsen af Lünaae og Maren Mortensdatter fra Hesselbierre. Anno 1721, d. 2. Nov. blefve de copulerede i Tyrregod Kirche.
79501720.07.13VEnevold NielsenVesterdam  Thyregod  Hanne Pedersdatter Thyregod Thyregod Vesterdam No. 27. d. 13. Julii blef copulerede i Tyrregod Kirche Enevold Nielsen af Vesterdam med Hanna Pedersdaatter, forhen tienende hos den gode Sal. frue Amptmand Geddes. Gud gifve dem Lyche og Vels. {Velsignelse}.
NOTITS: Lene Katrine Jørgensdatter Kaas døde først i okt. 1720, så denne indførsel er først skrevet ind i den endelige kirkebog senere, formodentlig da kirkeåret endte i nov. 1720.
79511721.11.02VPeder NielsenLønaa  Thyregod  Maren MortensdatterHesselbjerre Thyregod Thyregod Lønaa Anno 1721, d. 3 Julii troelofvede ieg Peder Nielsen af Lünaae og Maren Mortensdatter fra Hesselbierre. Anno 1721, d. 2. Nov. blefve de copulerede i Tyrregod Kirche.
79521721.11.12TSøren Andersen  Sidsel PedersdatterHønskov Thyregod  Vi underschreffne Laurids Degn i Tyregod og Anders Sørensøn af Hønschou loffver for Søren Andersøn og Sidsel Pedersdaatter af Hønschou, som agter at begifve sig udi Egtestand, at di paa begge Siider ere fri for Egteskab og Egteskabs Løfter og forsichrer vor sogne Præst at holde hannem derfor schadisløs, hvilchet vi bekræfter med vor egne Hænder. Laurids Jensøn Holstebroe. Anders Sørensen. Anno 1721, d. 12. Nov. troelofvede ieg efter ovenschrefne Caution forbemelte Søren Andersen, afscheediget Courassier med Zidsel Pederdaatter af Hønskou. Gud gifve Lyche.
NOTITS: Kyrassér: rytter med harnisk af jern og hjelm. Fra fransk cuirassier (cuir = læder). På denne tid bevæbnet med to pistoler, en karabin og et kavalerisværd.
79531721.11.16TLaurids Andersen KidmoseKidmose?  Ejstrup?  Kirsten MadsdatterSejrup Thyregod Thyregod Sejrup Anno 1721 d. 16. Nov. troelofvede ieg efter Velbaaren Hr. Mayor Villadtzens udgifne Forlovs-seddel Lavridtz Andersen Landsoldat med Kirsten Madsdaatter af Øster Seyerup, Sal. Peder Christensens efterladte.
NOTITS: Kirsten Madsdatter fra Tinnet i Øster Nykirke blev gift 1. gang med Peder Christensen Naldal fra Sejrup, Thyregod i Øster Nykirke i okt. 1714. Ejnar Bjerre mener ikke Villadsens titel af major passer uden at angive en grund.
79541721.12.28VSøren Andersen  Sidsel PedersdatterHønskov Thyregod  Trolovede og Copulerede i Naadsens Aar 1721. Thyregod sogn. No. 1. Dom. p. Fer. Natal. bleve copulerede Søren Andersen og Zidtzel {Pedersdatter} i Kokborrig.
79551722.03.12VJohan Jakob Sejersen SejerRørbæk  Vester  Ide Birgitte Vinther  Vester Rørbæk No. 2 d. 12. Mart. copul. Capitl. Sejer og Jomfr. Ide Birgitte Vinther.
79561722.05.10TMorten EskesenThyregod By  Thyregod  Maren Pedersdatter HoleThyregod By Thyregod Thyregod Thyregod By Anno 1722. No. 3. Dom. Rogate, blev trolovede Morten Eskesen og Maren {Pedersdatter} Hoele af Tyregoed. - Copulerede Dom. 3. p. Trin.
79571722.06.14VMads IversenThyregodlund  Thyregod  Sidsel ChristensdatterMosgaard- Lille Thyregod Thyregod Thyregodlund No. 4. Dom. 2 p. Trin. bleve copulerede Madts Iversen af Tyregoedlund og Zidtzel af Lille Moesgaard.
NOTITS: Sidsel Christensdatter er datter af Christen Christensen Bøjesen og Johanne Pedersdatter i Lille Mosgaard
79581722.06.21TMorten EskesenThyregod By  Thyregod  Maren Pedersdatter HoleThyregod By Thyregod Thyregod Thyregod By Anno 1722. No. 3. Dom. Rogate, blev trolovede Morten Eskesen og Maren {Pedersdatter} Hoele af Tyregoed. - Copulerede Dom. 3. p. Trin.
79591722.07.05VLaurids Andersen KidmoseKidmose?  Ejstrup?  Kirsten MadsdatterSejrup Thyregod Thyregod Sejrup No. 5. Dom. 5 p. Trin. bleve copulerede Lauridtz {Andersen} Kimoss og Kirsten Madsdaatter af Seirup.
NOTITS: Ejnar Bjerre føjer til i parantes: "(Laurids Andersen)".
79601722.11.01VPeder Andersen KidmoseKidmose?  Ejstrup?  Dorte ChristensdatterSejrup Thyregod Thyregod Sejrup No. 6. fest Omn. Sanctoriis blev copulerede Peder Andersen {Kidmose} og Dorothe Christensdaatter af Seirup. (NB. det første Par, som ieg {den nye præst Hans Pedersen Bering} copulerede.
79611722.11.03TJørgen ChristensenLindet  Vester  Mette SørensdatterLindet Vester  Vester Sogn. No. 7. d. 3. Nov. bleve trolovede (af Hr. Joh. Bilhard) Jørgen Christensen og Mette Sørensdatter af Linnet. Copulerede Dom. 3. p. Pascha.
79621722.12.30TIver Pedersen  Thyregod  Karen NielsdatterHesselbjerre Thyregod Thyregod Hesselbjerre Tyregoed Sogn. No. 8. d. 30. december trolovede ieg Iver Pedersen og Karen Nielsdatter i Hesselbierge. Copulerede Festo Trinit., (af Hr. Joh. Bilhard). — Naadsens Aars Ende.
79631723.03.21TMads PedersenKejlstrup  Nørre Snede  Else ThomasdatterLindet Vester Nørre Snede Kejlstrup Anno 1723. Vester sogn. No. 9. Dom. Palmarum bleve trolovede Madtz Pedersen af Kielstrup og Else Thomas Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 4. post Trin.
79641723.03.21TLars SvendsenRisager  Vester  Johanne PedersdatterLindet Vester Vester Lindet No. 10. Dom eod. {Palmarum} bleve trolovede Lass Svendsen og Johanne Peders Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 8. p. Trin.
79651723.04.18TJørgen ChristensenLindet  Vester  Mette SørensdatterLindet Vester  Vester Sogn. No. 7. d. 3. Nov. bleve trolovede (af Hr. Joh. Bilhard) Jørgen Christensen og Mette Sørensdatter af Linnet. Copulerede Dom. 3. p. Pascha.
79661723.04.18VIver PedersenHesselbjerre  Thyregod  Karen NielsdatterHesselbjerre Thyregod Thyregod Hesselbjerre Tyregoed Sogn. No. 8. d. 30. december trolovede ieg Iver Pedersen og Karen Nielsdatter i Hesselbierge. Copulerede Festo Trinit., (af Hr. Joh. Bilhard). — Naadsens Aars Ende.
79671723.06.13TJens Nielsen Køge  Maren AndersdatterLindet Vester  No. 11. Dom. 3. p. Trin. trolovede (af Hr. Johan Bilhard) Jens Nielsen Kiøge og Maren Anders Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 20 p. Trin.
79681723.06.20VMads PedersenKejlstrup  Nørre Snede  Else ThomasdatterLindet Vester Nørre Snede Kejlstrup Anno 1723. Vester sogn. No. 9. Dom. Palmarum bleve trolovede Madtz Pedersen af Kielstrup og Else Thomas Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 4. post Trin.
79691723.07.18VLars SvendsenRisager  Vester  Johanne PedersdatterLindet Vester Vester Lindet No. 10. Dom eod. {Palmarum} bleve trolovede Lass Svendsen og Johanne Peders Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 8. p. Trin.
79701723.10.10VJens Nielsen Køge  Maren AndersdatterLindet Vester  No. 11. Dom. 3. p. Trin. trolovede (af Hr. Johan Bilhard) Jens Nielsen Kiøge og Maren Anders Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 20 p. Trin.
79711723.11.08TPeder Christensen  Thyregod  Johanne MadsdatterFuglsang Thyregod  Tyregoed Sogn. No. 12. d. 8. Nov. bleve trolovede Peder Christensen og Johanne Madtz Daatter af Fuglesang. Copulerede i Tyregoed Kierke Dom. Reminiscere Ao. 1724.
79721724.03.12VPeder Christensen  Thyregod  Johanne MadsdatterFuglsang Thyregod  Tyregoed Sogn. No. 12. d. 8. Nov. bleve trolovede Peder Christensen og Johanne Madtz Daatter af Fuglesang. Copulerede i Tyregoed Kierke Dom. Reminiscere Ao. 1724.
79731724.03.12TChristen Jensen  Vester  Karen NielsdatterVesterlund Vester Vester Lindet Anno 1724. Vester Sogn. No. 13. Dom. Reminiscere trolovede Christen Jensen og Karen Niels Daatter af Vesterlund. copulerede Fest. Trin.
79741724.06.04VChristen JensenVester  Karen NielsdatterVesterlund Vester Vester Lindet Anno 1724. Vester Sogn. No. 13. Dom. Reminiscere trolovede Christen Jensen og Karen Niels Daatter af Vesterlund. copulerede Fest. Trin.
79751724.06.25TJens ChristensenFuglsang  Thyregod  Anne Marie ChristensdatterSejrup Thyregod Thyregod Fuglsang Tyregoed Sogn. No. 14. Dom. 2 p. Trin. trolovede Jens Christensen af Fuglesang og Anne Marie Christensdatter af Seirup. Copulerede Dom. 18. P. Trin.
79761724.10.15VJens ChristensenFuglsang  Thyregod  Anne Marie ChristensdatterSejrup Thyregod Thyregod Fuglsang Tyregoed Sogn. No. 14. Dom. 2 p. Trin. trolovede Jens Christensen af Fuglesang og Anne Marie Christensdatter af Seirup. Copulerede Dom. 18. P. Trin.
79771725.01.31TNiels MadsenHjortsvang  Linnerup  Bente SørensdatterRisager Vester  Anno. 1725. No. 15. Vester Sogn. d. 31. Jan. trolovede Niels Madsen af Hiortsvang {Linnerup} og Bente Sørensdatter af Riisager. copulerede Dom. 23 p. Trin. a. e.
79781725.02.04TMads PedersenVesterlund  Vester  Mette ThomasdatterLindet? Vester  No. 16. Dom. Sexages. trolovede Mads Pedersen og Mette Thomasdatter af Vesterlund. Copulerede Dom. 2 p. Trin.
NOTITS: Ikke set hvor de kom hen.
79791725.06.10VMads PedersenVesterlund  Vester  Mette ThomasdatterLindet? Vester  No. 16. Dom. Sexages. trolovede Mads Pedersen og Mette Thomasdatter af Vesterlund. Copulerede Dom. 2 p. Trin.
NOTITS: Ikke set hvor de kom hen.
79801725.10.14TMourids MogensenVesterlund  Vester  Maren ChristensdatterHastrup Mølle Thyregod Vester Vesterlund Tyregoed sogn. No. 17. Dom. 20 p. Trin. trolovede Mourids Mogensen og Maren Christensdatter af Hastrup Mølle. Copulerede Dom 26 p. Trin..
79811725.11.04TNiels MadsenHjortsvang  Linnerup  Bente SørensdatterRisager Vester  Anno. 1725. No. 15. Vester Sogn. d. 31. Jan. trolovede Niels Madsen af Hiortsvang {Linnerup} og Bente Sørensdatter af Riisager. copulerede Dom. 23 p. Trin. a. e.
79821725.11.25VMourids MogensenVesterlund  Vester  Maren ChristensdatterHastrup Mølle Thyregod Vester Vesterlund Tyregoed sogn. No. 17. Dom. 20 p. Trin. trolovede Mourids Mogensen og Maren Christensdatter af Hastrup Mølle. Copulerede Dom 26 p. Trin..
79831725.12.30VJens MikkelsenKokborg  Thyregod  Birte Christensdatter Rind Thyregod Kokborg No. 18. Dom. p. Natal. Xti. copulerede Jens Mikkelsen af Kokborg og Birrete Christens Datter af Rind. Tilforne trolovede i Rind Sogn. — — Summa 4.
79841726.08.11TNiels PedersenSillesthoved  Give  Maren MadsdatterSkovsbøl Vester Give Sillesthoved Anno 1726. Vester Sogn. No. 19 Dom. 8 p. Trin. trolovede Niels Pedersen af Sillesthoved og Maren Mads Datter af Skoussbøl. Copulerede Dom. 19 p. trin.
79851726.10.27VNiels PedersenSillesthoved  Give  Maren MadsdatterSkovsbøl Vester Give Sillesthoved Anno 1726. Vester Sogn. No. 19 Dom. 8 p. Trin. trolovede Niels Pedersen af Sillesthoved og Maren Mads Datter af Skoussbøl. Copulerede Dom. 19 p. trin.
79861727.06.22TOle JensenVelgaarde  Klovborg  Maren ChristensdatterRørbæk Vester  Anno 1727. Vester Sogn. No. 20. Dom. 2 p. Epiph. trolovede Ole Jensen af Welgaard {Klovborg} og Maren Christensdatter af Rørbæk. Copulerede Dom. 24 p. Trin. 1727.
79871727.06.30TMads ChristensenOdderbæk  Thyregod  Anne AndersdatterPoderhuset Thyregod  Tyregoed Sogn. No. 21. d. 30. Jun. Trolovede paa Hastrupgaard Mads Christensen fra Odderbek og Anne Andersdatter fra Poderhuset. Copulerede Dom. 9 post Trin. — — Summa 2.
NOTITS: Mads Christensen er ikke kendt i Odderbæk, som søn der eller fæster.
79881727.08.10VMads ChristensenOdderbæk  Thyregod  Anne AndersdatterPoderhuset Thyregod  Tyregoed Sogn. No. 21. d. 30. Jun. Trolovede paa Hastrupgaard Mads Christensen fra Odderbek og Anne Andersdatter fra Poderhuset. Copulerede Dom. 9 post Trin. — — Summa 2.
NOTITS: Mads Christensen er ikke kendt i Odderbæk, som søn der eller fæster.
79891727.11.23VOle JensenVelgaarde  Klovborg  Maren ChristensdatterRørbæk Vester  Anno 1727. Vester Sogn. No. 20. Dom. 2 p. Epiph. trolovede Ole Jensen af Welgaard {Klovborg} og Maren Christensdatter af Rørbæk. Copulerede Dom. 24 p. Trin. 1727.
79901728.06.28TLaurids Jensen HostebroThyregod By  Thyregod  Anne Katrine Andreasdatter Jæger  Thyregod By Anno 1728. Tyregoed sogn. No. 22. d. 28. Jun. trolovet Laurids Jensen Holstebroe, Degn til Tyregoed og Vester Sogner med Anna Cathrina Andreædatter Jæger. copulerede d. 6. Augusti.
79911728.08.06VLaurids Jensen HostebroThyregod By  Thyregod  Anne Katrine Andreasdatter Jæger  Thyregod By Anno 1728. Tyregoed sogn. No. 22. d. 28. Jun. trolovet Laurids Jensen Holstebroe, Degn til Tyregoed og Vester Sogner med Anna Cathrina Andreædatter Jæger. copulerede d. 6. Augusti.
79921728.09.12TLars PedersenVesterlund  Vester  Maren NielsdatterVesterlund Vester Vester Annexgaarden Vester Sogn. No. 23. Dom. 16 p. Trin. trolovet Lass Pedersen af Annexgaarden med Maren Nielsdatter af Vesterlund. Copulerede Dom. 24 post Trinit. af min Fader.
79931728.11.01TMads Mortensen  Anne Elisabeth KnudsdatterVesterlund Vester Vester Vesterlund No. 24. Fest O. Scts. trolovet Mads Mortensen med Anne Elisabeth Knudsdatter af Vesterlund. Copulerede Fest. Circumcis. 1729.
79941728.11.07VLars PedersenVesterlund  Vester  Maren NielsdatterVesterlund Vester Vester Annexgaarden Vester Sogn. No. 23. Dom. 16 p. Trin. trolovet Lass Pedersen af Annexgaarden med Maren Nielsdatter af Vesterlund. Copulerede Dom. 24 post Trinit. af min Fader {Peder Jensen Bering af Hjarup}.
NOTITS: Præsten i Thyregod-Vester er Hans Pedersen Bering. Hans far er Peder Jensen Bering præst i Hjarup 1692 - 1732.
79951729.01.01VMads Mortensen  Anne Elisabeth KnudsdatterVesterlund Vester Vester Vesterlund No. 24. Fest O. Scts. trolovet Mads Mortensen med Anne Elisabeth Knudsdatter af Vesterlund. Copulerede Fest. Circumcis. 1729.
79961729.01.05TJakob Jensen  Vester  Maren HansdatterLindet Vester Vester Lindet Anno 1729. Vester Sogn. No. 25. d. 5. Januar trolovet Jacob Jensen og Maren Hansdatter af Linnet. Copulerede dom. 5 p. Epiphan..
79971729.02.06VJakob Jensen  Vester  Maren HansdatterLindet Vester Vester Lindet Anno 1729. Vester Sogn. No. 25. d. 5. Januar trolovet Jacob Jensen og Maren Hansdatter af Linnet. Copulerede dom. 5 p. Epiphan..
79981729.03.17TPeder MadsenBrande By?  Brande  Anne MortensdatterHesselbjerre Thyregod Brande Brande By Tyregoed Sogn. no. 26. D. 17. Martii trolovet Peder Madsen af Brande {By} med Anne Mortensdatter af Hesselbierge. Copulerede Fer. 3 Pent.
79991729.04.18TAnders Sørensen Hyrde  Vester  Maren NielsdatterLindet Vester Vester Lindet Vester Sogn. No. 26. Fer. 2. Pasch. trolovet Anders Sørensen med Maren Nielsdatter af Linnet. Copulerede Dom. 5 p. Trin.
NOTITS: Hyrde se dåb no. 149. 1730.
80001729.06.07VPeder MadsenBrande By?  Brande  Anne MortensdatterHesselbjerre Thyregod Brande Brande By Tyregoed Sogn. no. 26. D. 17. Martii trolovet Peder Madsen af Brande {By} med Anne Mortensdatter af Hesselbierge. Copulerede Fer. 3 Pent.
80011729.06.07TThomas PedersenNederdonnerup  Give  Anne PedersdatterKokborg Thyregod  Tyregoed Sogn. No. 27. Fer. 3 Pentecost. trolovet Thomas Pedersen af Neder Dunnerup med Anne Pedersdatter af Kokborg. Copulerede Dom. 6 post Trin.
80021729.07.17VAnders Sørensen Hyrde  Vester  Maren NielsdatterLindet Vester Vester Lindet Vester Sogn. No. 26. Fer. 2. Pasch. trolovet Anders Sørensen med Maren Nielsdatter af Linnet. Copulerede Dom. 5 p. Trin..
80031729.07.24VThomas PedersenNederdonnerup  Give  Anne PedersdatterKokborg Thyregod  Tyregoed Sogn. No. 27. Fer. 3 Pentecost. trolovet thomas Pedersen af Neder Dunnerup med Anne Pedersdatter af Kokborg. Copulerede Dom. 6 post Trin.
80041729.10.15TPeder Christensen  Ejstrup  Anne ChristensdatterØsterdam Thyregod Ejstrup? No. 28. d. 15 Oct. trolovet Peder Christensen af Eistrup med Anne Christensdatter af Østerdam. Copul. i Eistrup Kierke Dom. 1 p. Epiph. 1730 {9. januar 1730}.
NOTITS: Viet i Ejstrup kirke, derfor vel bosat i Ejstrup.
80051729.10.27TOle Mikkelsen SvaneThyregod By  Thyregod  Anne Christiansdatter VernerØsterdam Thyregod Thyregod Thyregod By No. 29. d. 27. Oct. trolovet Corporal Ole Mikkelsen Svane af Tyregoed med Anne Christians Datter Verner af Østerdam. copulerede d. 14. dec. — — Siumma 6.
NOTITS: Bruden må være datter af smed Christian Rudolph Verner i Kokborg. Han er korporal. Svane også i dåb no. 181, 1732.
80061729.12.14VOle Mikkelsen SvaneThyregod By  Thyregod  Anne Christiansdatter VernerØsterdam Thyregod Thyregod Thyregod By No. 29. d. 27. Oct. trolovet Corporal Ole Mikkelsen Svane af Tyregoed med Anne Christians Datter Verner af Østerdam. copulerede d. 14. dec. — — Siumma 6.
NOTITS: Bruden må være datter af smed Christian Rudolph Verner i Kokborg. Han er korporal. Svane også i dåb no. 181, 1732.
80071730.01.09TPeder ChristensenTykskov  Ejstrup  Anne NielsdatterSejrup Thyregod Thyregod Sejrup, Odderbæk Anno 1730. Tyregoed Sogn. No. 30. Dom. 3 p. Epiphan. trolovet Peder Christensen af Tykskougaard med Anne Nielsdatter af Seirup. Copulerede Fest. visit. Mariæ.
80081730.02.21TChristen AndersenHedegaard  Ejstrup  Maren PedersdatterEnkelund Thyregod Thyregod Enkelund No. 31. d. 21. Februar trolovet Christen Andersen af Hedegaard i Eistrup Sogn med Maren Pedersdatter af Enkelund. copulerede fest. Johan. Bapt.
80091730.06.21VChristen AndersenHedegaard  Ejstrup  Maren PedersdatterEnkelund Thyregod Thyregod Enkelund No. 31. d. 21. Februar trolovet Christen Andersen af Hedegaard i Eistrup Sogn med Maren Pedersdatter af Enkelund. copulerede fest. Johan. Bapt.
80101730.07.02VPeder ChristensenTykskov  Ejstrup  Anne NielsdatterSejrup Thyregod Thyregod Sejrup, Odderbæk Anno 1730. Tyregoed Sogn. No. 30. Dom. 3 p. Epiphan. trolovet Peder Christensen af Tykskougaard {Ejstrup} med Anne Nielsdatter af Seirup. Copulerede Fest. visit. Mariæ.
NOTITS: Dagen er Maria Besøgelsesdag, den 2. juli. Præsten Bering bruger Fest. eller Festo for alle mulige helgendage og andre, dette er ikke afhjemlet i den kirkelige kalender som i dette tilfælde fx bruger Mariæ Visitatio. Kalenderen har omkring 20 Festum mest mindre kendte dage som Festum Calendarum som er 1. januar.
80111730.09.10TSøren MadsenØsterdam  Thyregod  Mette MadsdatterHastrup Mølle Thyregod  No. 32. Dom. 14 p. Trin. trolovet Søren Madsen af Østerdam med Mette Madsdatter fra Hastrup Mølle. Copulerede Dom. 1. Adv. a. e.
80121730.09.19TJens NielsenDørken  Thyregod  Birgitte Nielsdatter Tørring  No. 33. d. 19. Sept. trolovet Jens Nielsen af Dørken med Birgitte Nielsdatter fra Tørring (med Hr. Hans Cramers Tilladelse). Copulerede Dom. 2. Advent a. e.
NOTITS: Trolovelsen er med præst Hans Cramer i Tørrings tilladelse, fordi bruden er fra Tørring.
80131730.09.19TJens ChristensenNederdonnerup  Give  Ingeborg FrandsdatterDørken Thyregod Give Nederdonnerup No. 34. d. eod. {d. 19. Sept.} trolovet Jens Christensen fra Neder Dunnerup med Ingeborre Frandsdatter af Dørken. Copulerede Dom. 22 p. Trin.
80141730.09.29TKnud AndersenBøgballe  Øster Snede  Anne NielsdatterRisager Vester  No. 35. Vester Sogn. Fest. {Skt.} Michaelis trolovet Knud Andersen fra Bøgballe i Øster Snede Sogn med Anne Nielsdatter af Riisager. Copulerede Dom. 25 p. Trin. a. e. — — Summa 6.
80151730.11.05VJens ChristensenNederdonnerup  Give  Ingeborg FrandsdatterDørken Thyregod Give Nederdonnerup No. 34. d. eod. {d. 19. Sept.} trolovet Jens Christensen fra Neder Dunnerup med Ingeborre Frandsdatter af Dørken. Copulerede Dom. 22 p. Trin.
80161730.11.26VKnud AndersenBøgballe  Øster Snede  Anne NielsdatterRisager Vester  No. 35. Vester Sogn. Fest. {Skt.} Michaelis trolovet Knud Andersen fra Bøgballe i Øster Snede Sogn med Anne Nielsdatter af Riisager. Copulerede Dom. 25 p. Trin. a. e. — — Summa 6.
80171730.12.03VSøren MadsenØsterdam  Thyregod  Mette MadsdatterHastrup Mølle Thyregod  No. 32. Dom. 14 p. Trin. trolovet Søren Madsen af Østerdam med Mette Madsdatter fra Hastrup Mølle. Copulerede Dom. 1. Adv. a. e.
80181730.12.10VJens NielsenDørken  Thyregod  Birgitte Nielsdatter Tørring  No. 33. d. 19. Sept. trolovet Jens Nielsen af Dørken med Birgitte Nielsdatter fra Tørring (med Hr. Hans Cramers Tilladelse). Copulerede Dom. 2. Advent a. e.
80191731.06.27TJochim Just RauchHastrup  Thyregod  Anne Elisabeth Hemmingsdatter StaalHastrup Thyregod Thyregod Hastrup Anno 1731. Tyregoed Sogn. No. 36. d. 27. Junii trolovet paa HastrupgaardJochim Just Rauch Trompetter med Anne Elisabeth Hemminsdatter Staal; copulerede d. 24. Nov. 1731.
NOTITS: Bruden er fruerpige i 1731 på Hastrup. De får et barn paa Hastrup i januar 1734.
80201731.09.19TChristen ChristensenThyregodlund  Thyregod  Kirsten NielsdatterThyregodlund Thyregod  No. 37. d. 19. Sept. trolovet i Præstegarden Christen Christensen med Kirsten Nielsdatter, begge tienende ibid. Copulerede Dom 20 p. Trin. - - Summa 2.
NOTITS: Ejnar Bjerre nævner hvor de bosætter sig et sted i hans gårdhistorie.