Vester Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede 1713 - 1731
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Vester kirkebog.

Denne side sorterer og bruges til at søge. Vidner er udeladt, se de andre versioner for dem.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er noget uoverskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Brudgommen Bruden
Nr.DatotNavnStedSognNavnStedSognBosted Kirkebogstekst
79021713.11.12VNiels Peder NielsenNortvig  Nørre Snede  Kirsten MadsdatterSkovsbøl Vester  d. 12. Novembr. blefve ægte-viede i Vester Kirche Niels Peder Nielsen fra Nortvig og Kirsten Madsdaatter fra Skousbølle.
79241717.01.06TNiels Pedersen SøndergaardVesterlund  Vester  Anne JensdatterHedegaard Ejstrup Vester Vesterlund No. 15. Ao. 1717 d. 6. Janu. troelofvede ieg Niels Pedersen Søndergaard i Vesterlund med Anne Jensdat. af Hede-gaard; d. 30 Martii blefve de ægte-viede.
79251717.01.10TChristen KnudsenThyregodlund  Thyregod  Sidsel HansdatterVesterlund Vester Thyregod Thyregodlund No. 16. d. 10. Jan. troelofvet Christen Knudsen af Tyrregodlund med Zidsel Hansdaatteraf Vesterl.; d. 13. Junii blefve de ægteviede.
79291717.03.30VNiels Pedersen SøndergaardVesterlund  Vester  Anne JensdatterHedegaard Ejstrup Vester Vesterlund No. 15. Ao. 1717 d. 6. Janu. troelofvede ieg Niels Pedersen Søndergaard i Vesterlund med Anne Jensdat. af Hede-gaard; d. 30 Martii blefve de ægte-viede.
79301717.06.13VChristen KnudsenThyregodlund  Thyregod  Sidsel HansdatterVesterlund Vester Thyregod Thyregodlund No. 16. d. 10. Jan. troelofvet Christen Knudsen af Tyrregodlund med Zidsel Hansdaatteraf Vesterl.; d. 13. Junii blefve de ægteviede.
79331717.07.18TJens LarsenGludsted  Ejstrup  Dorte ThomasdatterLindet Vester  No. 19. d. 18. Julij troelofvede ieg Jens Lassen fra Guldsted udi Eisdrup {Ejstrup} Sogn med Dorothe Thomisdaatter fra Lindet, d. 19. Sept. copul.
NOTITS: Ikke set i Vester eller Thyregod.
79351717.09.19VJens LarsenGludsted  Ejstrup  Dorte ThomasdatterLindet Vester  No. 19. d. 18. Julij troelofvede ieg Jens Lassen fra Guldsted udi Eisdrup {Ejstrup} Sogn med Dorothe Thomisdaatter fra Lindet, d. 19. Sept. copul.
79361717.11.21TPeder ChristensenGrættrup  Nørre Snede  Maren PedersdatterVesterlund Vester Vester Vesterlund No. 20. d. 21. Nov. troelofvede ieg Peder Christensen af Grettup i Eisdrup Sogn {Grættrup i Nørre Snede sogn} med Maren Pedersdatter af Annexgaarden i Vesterl.; d. 27. Dec. videre ægte-viede.
NOTITS: Grættrup ligger i Nørre Snede sogn.
79371717.12.27VPeder ChristensenGrættrup  Nørre Snede  Maren PedersdatterVesterlund Vester Vester Vesterlund No. 20. d. 21. Nov. troelofvede ieg Peder Christensen af Grettup i Eisdrup Sogn {Grættrup i Nørre Snede sogn} med Maren Pedersdatter af Annexgaarden i Vesterl.; d. 27. Dec. videre ægte-viede.
NOTITS: Grættrup ligger i Nørre Snede sogn.
79391718.06.19TNiels JensenSkovsbøl  Vester  Anne ThomasdatterLindet Vester Vester Skovsbøl No. 22. d. 19. Junii troelofvede ieg Niels Jensen fra Schousbøll med Thomas Nielsens Daatter fra Lindet, navnl. Anne {Thomasdatter}; d. 9. Ocobr. blefve de ægte-viede.
NOTITS: Thomas Nielsen af Lindet far til bruden.
79411718.10.09VNiels JensenSkovsbøl  Vester  Anne ThomasdatterLindet Vester Vester Skovsbøl No. 22. d. 19. Junii troelofvede ieg Niels Jensen fra Schousbøll med Thomas Nielsens Daatter fra Lindet, navnl. Anne {Thomasdatter}; d. 9. Ocobr. blefve de ægte-viede.
NOTITS: Thomas Nielsen af Lindet far til bruden.
79551722.03.12VJohan Jakob Sejersen SejerRørbæk  Vester  Ide Birgitte Vinther  Vester Rørbæk No. 2 d. 12. Mart. copul. Capitl. Sejer og Jomfr. Ide Birgitte Vinther.
79611722.11.03TJørgen ChristensenLindet  Vester  Mette SørensdatterLindet Vester  Vester Sogn. No. 7. d. 3. Nov. bleve trolovede (af Hr. Joh. Bilhard) Jørgen Christensen og Mette Sørensdatter af Linnet. Copulerede Dom. 3. p. Pascha.
79631723.03.21TMads PedersenKejlstrup  Nørre Snede  Else ThomasdatterLindet Vester Nørre Snede Kejlstrup Anno 1723. Vester sogn. No. 9. Dom. Palmarum bleve trolovede Madtz Pedersen af Kielstrup og Else Thomas Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 4. post Trin.
79641723.03.21TLars SvendsenRisager  Vester  Johanne PedersdatterLindet Vester Vester Lindet No. 10. Dom eod. {Palmarum} bleve trolovede Lass Svendsen og Johanne Peders Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 8. p. Trin.
79651723.04.18TJørgen ChristensenLindet  Vester  Mette SørensdatterLindet Vester  Vester Sogn. No. 7. d. 3. Nov. bleve trolovede (af Hr. Joh. Bilhard) Jørgen Christensen og Mette Sørensdatter af Linnet. Copulerede Dom. 3. p. Pascha.
79671723.06.13TJens Nielsen Køge  Maren AndersdatterLindet Vester  No. 11. Dom. 3. p. Trin. trolovede (af Hr. Johan Bilhard) Jens Nielsen Kiøge og Maren Anders Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 20 p. Trin.
79681723.06.20VMads PedersenKejlstrup  Nørre Snede  Else ThomasdatterLindet Vester Nørre Snede Kejlstrup Anno 1723. Vester sogn. No. 9. Dom. Palmarum bleve trolovede Madtz Pedersen af Kielstrup og Else Thomas Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 4. post Trin.
79691723.07.18VLars SvendsenRisager  Vester  Johanne PedersdatterLindet Vester Vester Lindet No. 10. Dom eod. {Palmarum} bleve trolovede Lass Svendsen og Johanne Peders Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 8. p. Trin.
79701723.10.10VJens Nielsen Køge  Maren AndersdatterLindet Vester  No. 11. Dom. 3. p. Trin. trolovede (af Hr. Johan Bilhard) Jens Nielsen Kiøge og Maren Anders Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 20 p. Trin.
79731724.03.12TChristen Jensen  Vester  Karen NielsdatterVesterlund Vester Vester Lindet Anno 1724. Vester Sogn. No. 13. Dom. Reminiscere trolovede Christen Jensen og Karen Niels Daatter af Vesterlund. copulerede Fest. Trin.
79741724.06.04VChristen JensenVester  Karen NielsdatterVesterlund Vester Vester Lindet Anno 1724. Vester Sogn. No. 13. Dom. Reminiscere trolovede Christen Jensen og Karen Niels Daatter af Vesterlund. copulerede Fest. Trin.
79771725.01.31TNiels MadsenHjortsvang  Linnerup  Bente SørensdatterRisager Vester  Anno. 1725. No. 15. Vester Sogn. d. 31. Jan. trolovede Niels Madsen af Hiortsvang {Linnerup} og Bente Sørensdatter af Riisager. copulerede Dom. 23 p. Trin. a. e.
79781725.02.04TMads PedersenVesterlund  Vester  Mette ThomasdatterLindet? Vester  No. 16. Dom. Sexages. trolovede Mads Pedersen og Mette Thomasdatter af Vesterlund. Copulerede Dom. 2 p. Trin.
NOTITS: Ikke set hvor de kom hen.
79791725.06.10VMads PedersenVesterlund  Vester  Mette ThomasdatterLindet? Vester  No. 16. Dom. Sexages. trolovede Mads Pedersen og Mette Thomasdatter af Vesterlund. Copulerede Dom. 2 p. Trin.
NOTITS: Ikke set hvor de kom hen.
79811725.11.04TNiels MadsenHjortsvang  Linnerup  Bente SørensdatterRisager Vester  Anno. 1725. No. 15. Vester Sogn. d. 31. Jan. trolovede Niels Madsen af Hiortsvang {Linnerup} og Bente Sørensdatter af Riisager. copulerede Dom. 23 p. Trin. a. e.
79841726.08.11TNiels PedersenSillesthoved  Give  Maren MadsdatterSkovsbøl Vester Give Sillesthoved Anno 1726. Vester Sogn. No. 19 Dom. 8 p. Trin. trolovede Niels Pedersen af Sillesthoved og Maren Mads Datter af Skoussbøl. Copulerede Dom. 19 p. trin.
79851726.10.27VNiels PedersenSillesthoved  Give  Maren MadsdatterSkovsbøl Vester Give Sillesthoved Anno 1726. Vester Sogn. No. 19 Dom. 8 p. Trin. trolovede Niels Pedersen af Sillesthoved og Maren Mads Datter af Skoussbøl. Copulerede Dom. 19 p. trin.
79861727.06.22TOle JensenVelgaarde  Klovborg  Maren ChristensdatterRørbæk Vester  Anno 1727. Vester Sogn. No. 20. Dom. 2 p. Epiph. trolovede Ole Jensen af Welgaard {Klovborg} og Maren Christensdatter af Rørbæk. Copulerede Dom. 24 p. Trin. 1727.
79891727.11.23VOle JensenVelgaarde  Klovborg  Maren ChristensdatterRørbæk Vester  Anno 1727. Vester Sogn. No. 20. Dom. 2 p. Epiph. trolovede Ole Jensen af Welgaard {Klovborg} og Maren Christensdatter af Rørbæk. Copulerede Dom. 24 p. Trin. 1727.
79921728.09.12TLars PedersenVesterlund  Vester  Maren NielsdatterVesterlund Vester Vester Annexgaarden Vester Sogn. No. 23. Dom. 16 p. Trin. trolovet Lass Pedersen af Annexgaarden med Maren Nielsdatter af Vesterlund. Copulerede Dom. 24 post Trinit. af min Fader.
79931728.11.01TMads Mortensen  Anne Elisabeth KnudsdatterVesterlund Vester Vester Vesterlund No. 24. Fest O. Scts. trolovet Mads Mortensen med Anne Elisabeth Knudsdatter af Vesterlund. Copulerede Fest. Circumcis. 1729.
79941728.11.07VLars PedersenVesterlund  Vester  Maren NielsdatterVesterlund Vester Vester Annexgaarden Vester Sogn. No. 23. Dom. 16 p. Trin. trolovet Lass Pedersen af Annexgaarden med Maren Nielsdatter af Vesterlund. Copulerede Dom. 24 post Trinit. af min Fader {Peder Jensen Bering af Hjarup}.
NOTITS: Præsten i Thyregod-Vester er Hans Pedersen Bering. Hans far er Peder Jensen Bering præst i Hjarup 1692 - 1732.
79951729.01.01VMads Mortensen  Anne Elisabeth KnudsdatterVesterlund Vester Vester Vesterlund No. 24. Fest O. Scts. trolovet Mads Mortensen med Anne Elisabeth Knudsdatter af Vesterlund. Copulerede Fest. Circumcis. 1729.
79961729.01.05TJakob Jensen  Vester  Maren HansdatterLindet Vester Vester Lindet Anno 1729. Vester Sogn. No. 25. d. 5. Januar trolovet Jacob Jensen og Maren Hansdatter af Linnet. Copulerede dom. 5 p. Epiphan..
79971729.02.06VJakob Jensen  Vester  Maren HansdatterLindet Vester Vester Lindet Anno 1729. Vester Sogn. No. 25. d. 5. Januar trolovet Jacob Jensen og Maren Hansdatter af Linnet. Copulerede dom. 5 p. Epiphan..
79991729.04.18TAnders Sørensen Hyrde  Vester  Maren NielsdatterLindet Vester Vester Lindet Vester Sogn. No. 26. Fer. 2. Pasch. trolovet Anders Sørensen med Maren Nielsdatter af Linnet. Copulerede Dom. 5 p. Trin.
NOTITS: Hyrde se dåb no. 149. 1730.
80021729.07.17VAnders Sørensen Hyrde  Vester  Maren NielsdatterLindet Vester Vester Lindet Vester Sogn. No. 26. Fer. 2. Pasch. trolovet Anders Sørensen med Maren Nielsdatter af Linnet. Copulerede Dom. 5 p. Trin..
80141730.09.29TKnud AndersenBøgballe  Øster Snede  Anne NielsdatterRisager Vester  No. 35. Vester Sogn. Fest. {Skt.} Michaelis trolovet Knud Andersen fra Bøgballe i Øster Snede Sogn med Anne Nielsdatter af Riisager. Copulerede Dom. 25 p. Trin. a. e. — — Summa 6.
80161730.11.26VKnud AndersenBøgballe  Øster Snede  Anne NielsdatterRisager Vester  No. 35. Vester Sogn. Fest. {Skt.} Michaelis trolovet Knud Andersen fra Bøgballe i Øster Snede Sogn med Anne Nielsdatter af Riisager. Copulerede Dom. 25 p. Trin. a. e. — — Summa 6.