Vester Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1713 - 1731
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Vester kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender vielsens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er noget uoverskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 7902 1713.11.12 VIET: Niels Peder Nielsen, Nortvig, Nørre Snede ∞ Kirsten Madsdatter, Skovsbøl, Vester
Nr. 7924 1717.01.06 TRO.: Niels Pedersen Søndergaard, Vesterlund (Søndergaard), Vester ∞ Anne Jensdatter, Hedegaard, Ejstrup, BOSAT: Vester Vesterlund
Nr. 7925 1717.01.10 TRO.: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Sidsel Hansdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
Nr. 7929 1717.03.30 VIET: Niels Pedersen Søndergaard, Vesterlund (Søndergaard), Vester ∞ Anne Jensdatter, Hedegaard, Ejstrup, BOSAT: Vester Vesterlund
Nr. 7930 1717.06.13 VIET: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Sidsel Hansdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
Nr. 7933 1717.07.18 TRO.: Jens Larsen, Gludsted, Ejstrup ∞ Dorte Thomasdatter, Lindet, Vester
Nr. 7935 1717.09.19 VIET: Jens Larsen, Gludsted, Ejstrup ∞ Dorte Thomasdatter, Lindet, Vester
Nr. 7936 1717.11.21 TRO.: Peder Christensen, Grættrup, Nørre Snede ∞ Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, BOSAT: Vester Vesterlund
Nr. 7937 1717.12.27 VIET: Peder Christensen, Grættrup, Nørre Snede ∞ Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, BOSAT: Vester Vesterlund
Nr. 7939 1718.06.19 TRO.: Niels Jensen, Skovsbøl, Vester ∞ Anne Thomasdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Skovsbøl
Nr. 7941 1718.10.09 VIET: Niels Jensen, Skovsbøl, Vester ∞ Anne Thomasdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Skovsbøl
Nr. 7955 1722.03.12 VIET: Johan Jakob Sejersen Sejer, 45c år, Rørbæk, Vester ∞ Ide Birgitte Vinther, 30c år, BOSAT: Vester Rørbæk
Nr. 7961 1722.11.03 TRO.: Jørgen Christensen, Lindet, Vester ∞ Mette Sørensdatter, Lindet, Vester
Nr. 7963 1723.03.21 TRO.: Mads Pedersen, Kejlstrup, Nørre Snede ∞ Else Thomasdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Nørre Snede Kejlstrup
Nr. 7964 1723.03.21 TRO.: Lars Svendsen, Risager, Vester ∞ Johanne Pedersdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Lindet
Nr. 7965 1723.04.18 TRO.: Jørgen Christensen, Lindet, Vester ∞ Mette Sørensdatter, Lindet, Vester
Nr. 7967 1723.06.13 TRO.: Jens Nielsen KøgeMaren Andersdatter, Lindet, Vester
Nr. 7968 1723.06.20 VIET: Mads Pedersen, Kejlstrup, Nørre Snede ∞ Else Thomasdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Nørre Snede Kejlstrup
Nr. 7969 1723.07.18 VIET: Lars Svendsen, Risager, Vester ∞ Johanne Pedersdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Lindet
Nr. 7970 1723.10.10 VIET: Jens Nielsen KøgeMaren Andersdatter, Lindet, Vester
Nr. 7973 1724.03.12 TRO.: Christen Jensen, Vester ∞ Karen Nielsdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Vester Lindet
Nr. 7974 1724.06.04 VIET: Christen Jensen, Vester ∞ Karen Nielsdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Vester Lindet
Nr. 7977 1725.01.31 TRO.: Niels Madsen, Hjortsvang, Linnerup ∞ Bente Sørensdatter, Risager, Vester
Nr. 7978 1725.02.04 TRO.: Mads Pedersen, Vesterlund, Vester ∞ Mette Thomasdatter, Lindet?, Vester
Nr. 7979 1725.06.10 VIET: Mads Pedersen, Vesterlund, Vester ∞ Mette Thomasdatter, Lindet?, Vester
Nr. 7981 1725.11.04 TRO.: Niels Madsen, Hjortsvang, Linnerup ∞ Bente Sørensdatter, Risager, Vester
Nr. 7984 1726.08.11 TRO.: Niels Pedersen, 24c år, Sillesthoved, Give ∞ Maren Madsdatter, 24c år, Skovsbøl, Vester, BOSAT: Give Sillesthoved
Nr. 7985 1726.10.27 VIET: Niels Pedersen, 24c år, Sillesthoved, Give ∞ Maren Madsdatter, 24c år, Skovsbøl, Vester, BOSAT: Give Sillesthoved
Nr. 7986 1727.06.22 TRO.: Ole Jensen, Velgaarde, Klovborg ∞ Maren Christensdatter, Rørbæk, Vester
Nr. 7989 1727.11.23 VIET: Ole Jensen, Velgaarde, Klovborg ∞ Maren Christensdatter, Rørbæk, Vester
Nr. 7992 1728.09.12 TRO.: Lars Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester ∞ Maren Nielsdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Vester Annexgaarden
Nr. 7993 1728.11.01 TRO.: Mads MortensenAnne Elisabeth Knudsdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Vester Vesterlund
Nr. 7994 1728.11.07 VIET: Lars Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester ∞ Maren Nielsdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Vester Annexgaarden
Nr. 7995 1729.01.01 VIET: Mads MortensenAnne Elisabeth Knudsdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Vester Vesterlund
Nr. 7996 1729.01.05 TRO.: Jakob Jensen, Vester ∞ Maren Hansdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Lindet
Nr. 7997 1729.02.06 VIET: Jakob Jensen, Vester ∞ Maren Hansdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Lindet
Nr. 7999 1729.04.18 TRO.: Anders Sørensen Hyrde, Vester ∞ Maren Nielsdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Lindet
Nr. 8002 1729.07.17 VIET: Anders Sørensen Hyrde, Vester ∞ Maren Nielsdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Lindet
Nr. 8014 1730.09.29 TRO.: Knud Andersen, Bøgballe, Øster Snede ∞ Anne Nielsdatter, Risager, Vester
Nr. 8016 1730.11.26 VIET: Knud Andersen, Bøgballe, Øster Snede ∞ Anne Nielsdatter, Risager, Vester