Vester Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1713 - 1731
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Vester kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.


Nr. 7902 1713.11.12 VIET: Niels Peder Nielsen, Nortvig, Nørre Snede ∞ Kirsten Madsdatter, Skovsbøl, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 12. Novembr. blefve ægte-viede i Vester Kirche Niels Peder Nielsen fra Nortvig og Kirsten Madsdaatter fra Skousbølle.

Nr. 7924 1717.01.06 TRO.: Niels Pedersen Søndergaard, Vesterlund (Søndergaard), Vester ∞ Anne Jensdatter, Hedegaard, Ejstrup, BOSAT: Vester Vesterlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 15. Ao. 1717 d. 6. Janu. troelofvede ieg Niels Pedersen Søndergaard i Vesterlund med Anne Jensdat. af Hede-gaard; d. 30 Martii blefve de ægte-viede.

Nr. 7925 1717.01.10 TRO.: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Sidsel Hansdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 16. d. 10. Jan. troelofvet Christen Knudsen af Tyrregodlund med Zidsel Hansdaatteraf Vesterl.; d. 13. Junii blefve de ægteviede.

Nr. 7929 1717.03.30 VIET: Niels Pedersen Søndergaard, Vesterlund (Søndergaard), Vester ∞ Anne Jensdatter, Hedegaard, Ejstrup, BOSAT: Vester Vesterlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 15. Ao. 1717 d. 6. Janu. troelofvede ieg Niels Pedersen Søndergaard i Vesterlund med Anne Jensdat. af Hede-gaard; d. 30 Martii blefve de ægte-viede.

Nr. 7930 1717.06.13 VIET: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Sidsel Hansdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 16. d. 10. Jan. troelofvet Christen Knudsen af Tyrregodlund med Zidsel Hansdaatteraf Vesterl.; d. 13. Junii blefve de ægteviede.

Nr. 7933 1717.07.18 TRO.: Jens Larsen, Gludsted, Ejstrup ∞ Dorte Thomasdatter, Lindet, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 19. d. 18. Julij troelofvede ieg Jens Lassen fra Guldsted udi Eisdrup {Ejstrup} Sogn med Dorothe Thomisdaatter fra Lindet, d. 19. Sept. copul.
NOTITS: Ikke set i Vester eller Thyregod.

Nr. 7935 1717.09.19 VIET: Jens Larsen, Gludsted, Ejstrup ∞ Dorte Thomasdatter, Lindet, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 19. d. 18. Julij troelofvede ieg Jens Lassen fra Guldsted udi Eisdrup {Ejstrup} Sogn med Dorothe Thomisdaatter fra Lindet, d. 19. Sept. copul.

Nr. 7936 1717.11.21 TRO.: Peder Christensen, Grættrup, Nørre Snede ∞ Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, BOSAT: Vester Vesterlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 20. d. 21. Nov. troelofvede ieg Peder Christensen af Grettup i Eisdrup Sogn {Grættrup i Nørre Snede sogn} med Maren Pedersdatter af Annexgaarden i Vesterl.; d. 27. Dec. videre ægte-viede.
NOTITS: Grættrup ligger i Nørre Snede sogn.

Nr. 7937 1717.12.27 VIET: Peder Christensen, Grættrup, Nørre Snede ∞ Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, BOSAT: Vester Vesterlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 20. d. 21. Nov. troelofvede ieg Peder Christensen af Grettup i Eisdrup Sogn {Grættrup i Nørre Snede sogn} med Maren Pedersdatter af Annexgaarden i Vesterl.; d. 27. Dec. videre ægte-viede.
NOTITS: Grættrup ligger i Nørre Snede sogn.

Nr. 7939 1718.06.19 TRO.: Niels Jensen, Skovsbøl, Vester ∞ Anne Thomasdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Skovsbøl
NÆVNT Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Far til bruden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 22. d. 19. Junii troelofvede ieg Niels Jensen fra Schousbøll med Thomas Nielsens Daatter fra Lindet, navnl. Anne {Thomasdatter}; d. 9. Ocobr. blefve de ægte-viede.
NOTITS: Thomas Nielsen af Lindet far til bruden.

Nr. 7941 1718.10.09 VIET: Niels Jensen, Skovsbøl, Vester ∞ Anne Thomasdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Skovsbøl
NÆVNT Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Far til bruden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 22. d. 19. Junii troelofvede ieg Niels Jensen fra Schousbøll med Thomas Nielsens Daatter fra Lindet, navnl. Anne {Thomasdatter}; d. 9. Ocobr. blefve de ægte-viede.
NOTITS: Thomas Nielsen af Lindet far til bruden.

Nr. 7955 1722.03.12 VIET: Johan Jakob Sejersen Sejer, 45c år, Rørbæk, Vester ∞ Ide Birgitte Vinther, 30c år, BOSAT: Vester Rørbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2 d. 12. Mart. copul. Capitl. Sejer og Jomfr. Ide Birgitte Vinther.

Nr. 7961 1722.11.03 TRO.: Jørgen Christensen, Lindet, Vester ∞ Mette Sørensdatter, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give. Udførte trolovelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn. No. 7. d. 3. Nov. bleve trolovede (af Hr. Joh. Bilhard) Jørgen Christensen og Mette Sørensdatter af Linnet. Copulerede Dom. 3. p. Pascha.

Nr. 7963 1723.03.21 TRO.: Mads Pedersen, Kejlstrup, Nørre Snede ∞ Else Thomasdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Nørre Snede Kejlstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1723. Vester sogn. No. 9. Dom. Palmarum bleve trolovede Madtz Pedersen af Kielstrup og Else Thomas Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 4. post Trin.

Nr. 7964 1723.03.21 TRO.: Lars Svendsen, Risager, Vester ∞ Johanne Pedersdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Lindet
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 10. Dom eod. {Palmarum} bleve trolovede Lass Svendsen og Johanne Peders Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 8. p. Trin.

Nr. 7965 1723.04.18 TRO.: Jørgen Christensen, Lindet, Vester ∞ Mette Sørensdatter, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Udførte trolovelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn. No. 7. d. 3. Nov. bleve trolovede (af Hr. Joh. Bilhard) Jørgen Christensen og Mette Sørensdatter af Linnet. Copulerede Dom. 3. p. Pascha.

Nr. 7967 1723.06.13 TRO.: Jens Nielsen KøgeMaren Andersdatter, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give, foretager trolovelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 11. Dom. 3. p. Trin. trolovede (af Hr. Johan Bilhard) Jens Nielsen Kiøge og Maren Anders Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 20 p. Trin.

Nr. 7968 1723.06.20 VIET: Mads Pedersen, Kejlstrup, Nørre Snede ∞ Else Thomasdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Nørre Snede Kejlstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1723. Vester sogn. No. 9. Dom. Palmarum bleve trolovede Madtz Pedersen af Kielstrup og Else Thomas Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 4. post Trin.

Nr. 7969 1723.07.18 VIET: Lars Svendsen, Risager, Vester ∞ Johanne Pedersdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Lindet
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 10. Dom eod. {Palmarum} bleve trolovede Lass Svendsen og Johanne Peders Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 8. p. Trin.

Nr. 7970 1723.10.10 VIET: Jens Nielsen KøgeMaren Andersdatter, Lindet, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 11. Dom. 3. p. Trin. trolovede (af Hr. Johan Bilhard) Jens Nielsen Kiøge og Maren Anders Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 20 p. Trin.

Nr. 7973 1724.03.12 TRO.: Christen Jensen, Vester ∞ Karen Nielsdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Vester Lindet
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1724. Vester Sogn. No. 13. Dom. Reminiscere trolovede Christen Jensen og Karen Niels Daatter af Vesterlund. copulerede Fest. Trin.

Nr. 7974 1724.06.04 VIET: Christen Jensen, Vester ∞ Karen Nielsdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Vester Lindet
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1724. Vester Sogn. No. 13. Dom. Reminiscere trolovede Christen Jensen og Karen Niels Daatter af Vesterlund. copulerede Fest. Trin.

Nr. 7977 1725.01.31 TRO.: Niels Madsen, Hjortsvang, Linnerup ∞ Bente Sørensdatter, Risager, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno. 1725. No. 15. Vester Sogn. d. 31. Jan. trolovede Niels Madsen af Hiortsvang {Linnerup} og Bente Sørensdatter af Riisager. copulerede Dom. 23 p. Trin. a. e.

Nr. 7978 1725.02.04 TRO.: Mads Pedersen, Vesterlund, Vester ∞ Mette Thomasdatter, Lindet?, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 16. Dom. Sexages. trolovede Mads Pedersen og Mette Thomasdatter af Vesterlund. Copulerede Dom. 2 p. Trin.
NOTITS: Ikke set hvor de kom hen.

Nr. 7979 1725.06.10 VIET: Mads Pedersen, Vesterlund, Vester ∞ Mette Thomasdatter, Lindet?, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 16. Dom. Sexages. trolovede Mads Pedersen og Mette Thomasdatter af Vesterlund. Copulerede Dom. 2 p. Trin.
NOTITS: Ikke set hvor de kom hen.

Nr. 7981 1725.11.04 TRO.: Niels Madsen, Hjortsvang, Linnerup ∞ Bente Sørensdatter, Risager, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno. 1725. No. 15. Vester Sogn. d. 31. Jan. trolovede Niels Madsen af Hiortsvang {Linnerup} og Bente Sørensdatter af Riisager. copulerede Dom. 23 p. Trin. a. e.

Nr. 7984 1726.08.11 TRO.: Niels Pedersen, 24c år, Sillesthoved, Give ∞ Maren Madsdatter, 24c år, Skovsbøl, Vester, BOSAT: Give Sillesthoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1726. Vester Sogn. No. 19 Dom. 8 p. Trin. trolovede Niels Pedersen af Sillesthoved og Maren Mads Datter af Skoussbøl. Copulerede Dom. 19 p. trin.

Nr. 7985 1726.10.27 VIET: Niels Pedersen, 24c år, Sillesthoved, Give ∞ Maren Madsdatter, 24c år, Skovsbøl, Vester, BOSAT: Give Sillesthoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1726. Vester Sogn. No. 19 Dom. 8 p. Trin. trolovede Niels Pedersen af Sillesthoved og Maren Mads Datter af Skoussbøl. Copulerede Dom. 19 p. trin.

Nr. 7986 1727.06.22 TRO.: Ole Jensen, Velgaarde, Klovborg ∞ Maren Christensdatter, Rørbæk, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1727. Vester Sogn. No. 20. Dom. 2 p. Epiph. trolovede Ole Jensen af Welgaard {Klovborg} og Maren Christensdatter af Rørbæk. Copulerede Dom. 24 p. Trin. 1727.

Nr. 7989 1727.11.23 VIET: Ole Jensen, Velgaarde, Klovborg ∞ Maren Christensdatter, Rørbæk, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1727. Vester Sogn. No. 20. Dom. 2 p. Epiph. trolovede Ole Jensen af Welgaard {Klovborg} og Maren Christensdatter af Rørbæk. Copulerede Dom. 24 p. Trin. 1727.

Nr. 7992 1728.09.12 TRO.: Lars Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester ∞ Maren Nielsdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Vester Annexgaarden
KIRKEBOGSTEKSTEN: Vester Sogn. No. 23. Dom. 16 p. Trin. trolovet Lass Pedersen af Annexgaarden med Maren Nielsdatter af Vesterlund. Copulerede Dom. 24 post Trinit. af min Fader.

Nr. 7993 1728.11.01 TRO.: Mads MortensenAnne Elisabeth Knudsdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Vester Vesterlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 24. Fest O. Scts. trolovet Mads Mortensen med Anne Elisabeth Knudsdatter af Vesterlund. Copulerede Fest. Circumcis. 1729.

Nr. 7994 1728.11.07 VIET: Lars Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester ∞ Maren Nielsdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Vester Annexgaarden
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen Bering, Hjarup, Præsten Hans Pedersen Berings far, som også er præst.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn. No. 23. Dom. 16 p. Trin. trolovet Lass Pedersen af Annexgaarden med Maren Nielsdatter af Vesterlund. Copulerede Dom. 24 post Trinit. af min Fader {Peder Jensen Bering af Hjarup}.
NOTITS: Præsten i Thyregod-Vester er Hans Pedersen Bering. Hans far er Peder Jensen Bering præst i Hjarup 1692 - 1732.

Nr. 7995 1729.01.01 VIET: Mads MortensenAnne Elisabeth Knudsdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Vester Vesterlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 24. Fest O. Scts. trolovet Mads Mortensen med Anne Elisabeth Knudsdatter af Vesterlund. Copulerede Fest. Circumcis. 1729.

Nr. 7996 1729.01.05 TRO.: Jakob Jensen, Vester ∞ Maren Hansdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Lindet
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1729. Vester Sogn. No. 25. d. 5. Januar trolovet Jacob Jensen og Maren Hansdatter af Linnet. Copulerede dom. 5 p. Epiphan..

Nr. 7997 1729.02.06 VIET: Jakob Jensen, Vester ∞ Maren Hansdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Lindet
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1729. Vester Sogn. No. 25. d. 5. Januar trolovet Jacob Jensen og Maren Hansdatter af Linnet. Copulerede dom. 5 p. Epiphan..

Nr. 7999 1729.04.18 TRO.: Anders Sørensen Hyrde, Vester ∞ Maren Nielsdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Lindet
KIRKEBOGSTEKSTEN: Vester Sogn. No. 26. Fer. 2. Pasch. trolovet Anders Sørensen med Maren Nielsdatter af Linnet. Copulerede Dom. 5 p. Trin.
NOTITS: Hyrde se dåb no. 149. 1730.

Nr. 8002 1729.07.17 VIET: Anders Sørensen Hyrde, Vester ∞ Maren Nielsdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Lindet
KIRKEBOGSTEKSTEN: Vester Sogn. No. 26. Fer. 2. Pasch. trolovet Anders Sørensen med Maren Nielsdatter af Linnet. Copulerede Dom. 5 p. Trin..

Nr. 8014 1730.09.29 TRO.: Knud Andersen, Bøgballe, Øster Snede ∞ Anne Nielsdatter, Risager, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 35. Vester Sogn. Fest. {Skt.} Michaelis trolovet Knud Andersen fra Bøgballe i Øster Snede Sogn med Anne Nielsdatter af Riisager. Copulerede Dom. 25 p. Trin. a. e. — — Summa 6.

Nr. 8016 1730.11.26 VIET: Knud Andersen, Bøgballe, Øster Snede ∞ Anne Nielsdatter, Risager, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 35. Vester Sogn. Fest. {Skt.} Michaelis trolovet Knud Andersen fra Bøgballe i Øster Snede Sogn med Anne Nielsdatter af Riisager. Copulerede Dom. 25 p. Trin. a. e. — — Summa 6.