Vester Kommenteret Kirkebog 
Introducerede 1713 - 1720
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Vester kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den introducerede Mand
Nr.DatoNavnEfternavnStedNavnEfternavnKirkebogstekst
50011713.11.12? Peder Poulsens kone Lindet Peder  Poulsen? Dom.: 22: post Trin: indtrod i Vester Kirche Peder Po[ve]ls Hustrue i Linnet.
Dåb nr. 1980
50071714.03.04? Jens Pedersens kone Vesterlund Jens  Pedersen Samme dato introd: i Vester Kirche Jens Pedersens Hustrue i Vester Lund.
Dåb nr. 2004
50111714.06.01Maren Christensdatter Lindet Niels  Lauridsen d 1 Junij indtroduceret i Vester Kirche Niels Lauridtsens Hustrue {Maren Christensdatter} i Lindet.
Dåb nr. 2011
50121714.06.03? Mads Pedersens kone Rørbæk Mads  Pedersen d 3 Junij introduceret i Vester Kirche Sr Madtz Pedersens Hustrue paa Rørbech.
Dåb nr. 2014
50131714.06.10? Knud Sørensen Møllers kone Vester Mølle Knud  Sørensen? Møller d 10 Junij introduceret i Vester Kirche Knud {Sørensen?} Møllers Hustrue i Vester Mølle.
Dåb nr. 2010
50141714.06.24Anne Marie Pedersdatter Risager Niels  Villadsen d. 24 Junij inctroduceret i Vester Kirche Niels Villadtzens Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} paa Riisager.
Dåb nr. 2012
50171714.07.22Anne Mikkelsdatter Skovsbøl Niels  Sørensen d 22 Julij introduceret i Vester Kirche Niels Sørensens Hustrue {Anne Mikkelsdatter} i Schousbøll.
Dåb nr. 2017
50211715.01.13? Niels Madsens kone Vesterlund Niels  Madsen Vestergaard d 13 Janv: introduceret i Vester Kirche Niels Madtzen Vestergaards Hustrue.
Dåb nr. 2024
50301715.05.16Anne Marie Pedersdatter Risager Niels  Villadsen d 16 Maij introduceret i Vester Kirche Niels Villadtzens Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} paa Riisager.
Dåb nr. 2035
50311715.08.04? Jens Jensens kone Lindet Jens  Jensen d 4 Aug: introduceret i Vester Kirche Jens Jenßens Hustrue af Lille Lindet.
NOTITS: Skrives her af Lille Lindet, skrives i dåben af Katballe, som er et sted ved Rørbæk hovedgård. Katballe kaldtes først Lille Lindet.
Dåb nr. 2036
50341715.08.23? Peder Lauridsens kone Vesterlund Peder  Lauridsen d 23 Aug: introduceret i Vester Kirche Peder Lauridtzens Hustrue af Vester=Lund.
Dåb nr. 2039
50381715.12.27Anne Jensdatter Vesterlund Ebbe  Jørgensen d 27 Decembr: introduceret i Vester Kirche Ebbe Jørgenßens Hustr: {Anne Jensdatter} af Vesterl.
Dåb nr. 2044
50401716.01.06? Poul Christensens kone Vesterlund Poul  Christensen d 6 Janv introduceret i Vester Kirche Pofvel Christenßens Hustr: af Vesterl:
Dåb nr. 2047
50441716.04.19? Laurids Skrædders kone Vesterlund Laurids  Skrædder d 19 April: introduceret i Vester Kirche Lauridtz Skræders Hustrue af Vesterl:
Dåb nr. 2051
50461716.05.24? Mads Pedersens kone Rørbæk Mads  Pedersen d 24 Maij introduceret Sr. Madtz Pederßens Kiæreste paa Rørbæk i Vester Kirche.
Dåb nr. 2058
50521716.08.02? Peder Christensen Boels kone Lindet Peder  Christensen Boel d 2 Aug: introduceret i Vester Kirche Peder Christensens hustrue af Lindet By.
Dåb nr. 2060
50561716.12.06Maren Pedersdatter Lindet Niels  Lauridsen d 6 Dec: introduceret i Vester Kirche Niels Lauridtzens Hustrue {Maren Pedersdatter} i Lindet.
Dåb nr. 2066
50571716.12.13Malene? Christensdatter? Lindet Knud  Andersen d 13 Decembr: introduceret i Vester Kirche Knud Anderßens Hustrue {Malene? Christensdatter?} af Lindet.
NOTITS: Konens navn er Ejnar Bjerres formodning.
Dåb nr. 2063
50601717.02.14? Jørgen Andersen Soldats kone Lindet Jørgen  Andersen Soldat d 14. Febr: introduceret i Vester Kirche Jørgen {Andersen} Soldates Hustrue af Lindet.
Dåb nr. 2068
50661717.04.25? Jens Jensens kone Katballe Jens  Jensen Samme dag {d 25 April} introd: i Vester Kirche — Jens Jenßens Hustrue af Katballe.
NOTITS: Dåben siger af Lille Lindet, introduktionen Katballe, begge samme sted, hvilket disse indførelser beviser.
Dåb nr. 2074
50721717.08.08Maren Nielsdatter Vesterlund Niels  Pedersen d 8 Aug: introduceret i Vester Kirche Nielß Pederßens Hustr: {Maren Nielsdatter} af Anne[k]g.
Dåb nr. 2080
50731717.08.22Maren Pedersdatter Lindet Jens  Christensen d 22 Aug: introduceret i Vester Kirche Jenß Christenßens Hustr: {Maren Pedersdatter} af Lindet.
NOTITS: I dåben kaldes faderen Jens Pedersen, her Jens Christensen. Et af de to navne er forkert. Jens Christensen er kendt i Lindet og ser ud til at være rigtig.
Dåb nr. 2081
50761717.09.26Anne Mikkelsdatter Skovsbøl Niels  Sørensen Skovsbøl d 26 Sept: introduceret i Vester Kirche Nielß Sørenßens Hustr: {Anne Mikkelsdatter} af Schousbøll.
Dåb nr. 2085
50771717.10.20? Mads Pedersens kone Rørbæk Mads  Pedersen d 20 Oct: introd: i Vester Kirche Sr. Madtz Pedersens Hustr. fra Rørbech.
Dåb nr. 2088
50791717.12.27Anne Marie Pedersdatter Risager Niels  Villadsen d 27 Dec: introd: i Vester Kirche Nielß Villadtzens Hustr: {Anne Marie Pedersdatter} fra Riisager.
Dåb nr. 2090
50801718.01.16? Jens Andersen Gjerns kone. Vester Mølle Jens  Andersen Gjern d 16 Janv: introd: i Vester Kirche Jenß Anders: Gierns Hustrue far Vester=Mølle.
Dåb nr. 2094
50811718.01.23Abelone Mikkelsdatter Vesterlund Niels  Madsen Vestergaard d 23 Janv: introd: i Vester Kirche Niels Madtzen Vestergaards Hustr: {Abelone Mikkelsdatter} af Vesterl:
Dåb nr. 2091
50831718.02.27Anne Jensdatter Vesterlund Niels  Pedersen Søndergaard d 27 Febr: introd: i Vester Kirche Nielß {Pedersen} Sønderg: {Anne Jensdatter} H: af Vesterl:
NOTITS: Navnløst barn.
Dåb nr. 2092
50841718.03.27? Poul Seidels kone Vesterlund Poul  Seidel d 27 Martij introduceret i Vester Kirche en aftachet Rytters nafnl Pofvel Zeidels H: af Vesterl:
Dåb nr. 2095
50981719.01.06Maren Pedersdatter Lindet Niels  Lauridsen d 6. Janv: introduceret i Vester Kirche Nielß Lauridtzens Hustrue {Maren Pedersdatter} af Lindet.
Dåb nr. 2111
50991719.01.22? Mads Pedersens kone Rørbæk Mads  Pedersen d 22 Janv: introd: i Vester Kirche Sr. Madtz Pedersens Kiæriste paa Rørbech.
Dåb nr. 2112
51021719.05.29Anne Mikkelsdatter Skovsbøl Niels  Sørensen d 29 Maij introduceret i Vester Kirche Nielß Sørenßens Hustrue {Anne Mikkelsdatter} af Schousbøll.
Dåb nr. 2115
51041719.07.02Malene? Christensdatter Lindet Knud  Andersen d 2 Julij introduceret i Vester Kirche Knud Anderßens Hustrue {Malene? Christensdatter?} af Lindet.
Dåb nr. 2117
51091719.09.03Maren Pedersdatter Vesterlund Peder  Christensen Samme dag {d 3 Sept:} introduceret i Vester Kirche Peder Christenßens Hustr: {Maren Pedersdatter} af Annexgaarden i Vesterlund.
Dåb nr. 2121
51101719.09.29Anne Marie Pedersdatter Risager Niels  Villadsen d 29 Sept: introd: i Vester Kirche Nielß Villadtzens Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} paa Riisager.
Dåb nr. 2123
51111719.10.01Ane Thomasdatter Skovsbøl Niels  Jensens d. 1ste Octobr introduceret i Vester Kirche Nielß Jenßens Hustrue {Ane Thomasdatter} af Schousbøll.
Dåb nr. 2124
51131719.10.15Gertrud Jensdatter Katballe Jens  Jensen d 15 Octobr: introduceret i Vester Kirche Jenß Jenßens Hustrue {Gertrud Jensdatter} af Katballe og Nielß Pedersen Søndergaards Hustrue af Vesterlund.
Dåb nr. 2127
51141719.10.15Maren Nielsdatter Vesterlund Niels  Pedersen Søndergaard d 15 Octobr: introduceret i Vester Kirche Jenß Jenßens Hustrue af Katballe og Nielß Pedersen Søndergaards Hustrue {Maren Nielsdatter} af Vesterlund.
Dåb nr. 2125
51231720.05.05? Poul Lauridsens enke Rørbæk Poul  Lauridsen Samme Dag {d 5 Maij} introd: i Vester Kirche Sal: Pofvel Lavridtzens Enche.
Dåb nr. 2137
51241720.05.09? Jens Andersen Gjerns kone Vester Mølle   Andersen Gjern d 9 Maij introduceret i Vester Kirche Jens Andersen Gierns Hustr: af Vester=Mølle.
Dåb nr. 2135
51261720.06.16? Laurids Sørensen Skrædders kone Vesterlund Laurids  Sørensen Skrædder d 16 Junij introduceret i Vester Kirche Lars Sørenßens Hustrue af Vester=Lund.
NOTITS: Laurids patronym Sørensen kendes kun fra denne introduktion, eller kaldes han altid Laurids Skrædder.
Dåb nr. 2138
51321720.12.08Maren Nielsdatter Vesterlund Niels  Pedersen d: 8 Dec. introduceret i Vester Kirche Niels Pederßens Hustrue {Maren Nielsdatter} af Annexgaarden i Vesterl:
Dåb nr. 2146
51331720.12.08Abelone Michelsdatter Vesterlund Niels  Madsen Vestergaard d 15 Dec introd: iligemaade paa samme sted {Vester Kirche} Niels Madtzen Vestergaards Hustr: {Abelone Michelsdatter} af Vesterlund.
Dåb nr. 2147