Vester Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1713 - 1740
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Vester kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
59981712.07.01Mads Madsen Katballe Katballe     {REKONSTRUKTION fra begravelsen af sønnen Mads 1717: "No. 52. d. 4. Julii begrafvet i Vester Kirchegaard Sal. Madtz Madtzens Søn af Lille Lindet, nafnl. Madtz, gl. 5 Aar."}.
NOTITS: Da faderen kaldes Sal. er han død. Han er ikke død nov. 1713-17, altså er han død april 1711 - oktober 1713, her antaget midt i nemlig juli 1712. Tilnavn Katballe se #6064.
60021714.04.03Søren Knudsen Møller Vester Mølle 68c 68 år 1646c  No. 2 d. 3. Apr. fer. 3tia Pasch. begrafven i Vester Kirchegaard Søren Knudsen Møller i Vester Mølle, som ved en ulyckelig Hændelse omkom. Anno ætatis 68.
60061714.06.24Maren Nielsdatter Risager 0.02 6 uger 1714.05.14 FAR: Niels Villadsen.MOR: ? kone Niels Villadsens. No. 6 d. 24. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter paa Riisager, nafnl. Maren, 6 Uger gl.
Dåb nr. 2012
60071714.07.21Margrethe Martinsdatter Pletz Risager     MAND: Albert Sejer. No. 7. d. 21. Julii begrafvet i Vester Kirche Mad. sal. Albert Seyers {Margrethe Martinsdatter Pletz} paa Riisager.
NOTITS: Sønnen Sejer Sejersen havde overtaget Rørbæk hovedgård, efter hans død 1715 broderen Johan Jakob Sejer.
60131715.04.28Maren Christensdatter Lindet 21 21 år 1694c  MAND: Niels Lauridsen, Lindet, Vester. No. 13 et 14. d. 28 Aprilis begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Lauridtzens Hustrue i Lindet, nafnl. Maren Christensdatter, Ao. ætatis 21, saavelsom deres liden Barn, nafnl. Maren, som døde straks efter Fødselen.
60141715.04.28Maren Nielsdatter Lindet 0.01 1 dage 1715.04.21 FAR: Niels Lauridsen.MOR: Maren Christensdatter. No. 13 et 14. d. 28 Aprilis begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Lauridtzens Hustrue i Lindet, nafnl. Maren Christensdatter, Ao. ætatis 21, saavelsom deres liden Barn, nafnl. Maren, som døde straks efter Fødselen.
Dåb nr. 2034
60171715.06.16? Pedersdatter Lindet 4 år 1711c FAR: Peder Boel. No. 17. d. 16. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Peder Boels daatter {? Pedersdatter} af Lindet. aetat. 4 Aar.
60191715.06.22Sejer Sejersen Rørbæk     No. 19. d. 22 Junii begrafvet i Vester Kirche Sal. Lieutenant Seyer Seurersen Herre til Rørbechgaard og Vester Kirchis Patron.
NOTITS: Hans bror Johan Jakob Sejersen overtager Rørbæk, begge sønner af Alber Sejer.
60241715.08.25Marie Nielsdatter Risager 0.04 14 uger 3 dage 1715.05.12 FAR: Niels Villadsen. No. 24. d. 25. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter af Riisager, nafnl. Marie, som af Moderen ulycheligen blef opprimeret, 14 Uger og 3 Dage gl.
Dåb nr. 2035
60291715.11.15Maren Andersdatter Risager 29 29 år 1686c  No. 29. d. 15. Nov. begravet i Vester Kirchegaard Maren Andersdatter fra Riisager, gl. 29 Aar.
60301715.12.01Mads Pedersen Skovsbøl 60c 60 år 1655c  No. 30. d. 1 Dec. begravet i Vester Kirchegaard Mads Pedersen af Schousbøll. Ao. ætatis 60.
60311715.12.22Mads Pedersen Vesterlund 63c 63 år 1652c  No. 31. d. 22. Dec begravet i Vester Kirchegaard Mads Pedersen Thyboe af Vesterlund, gl. 63 Aar.
60371716.05.21Laurids Nielsen Lindet 2.01 2 år 3 uger 1714.04.22 FAR: Niels Lauridsen.MOR: Maren ChristensdatterNo. 37 d. 21. May begravet i Vester Kirchegaard Niels Lauridtzens liden Søn af Lindet, nafnl. Lauridtz, gl. 2 Aar 3 Uger.
Dåb nr. 2011
60391716.08.19Christen Pedersen Lindet 10 10 år 1706 FAR: Peder Christensen. No. 39. d. 19. Aug. begravet i Vester Kirchegaard Peder Christensen Skræders Søn fra Lindet, nafnl. Christen, gl. 10 Aar.
60421716.11.15Peder Nielsen Lindet 0.01 3 uger 1716.11.08 FAR: Niels Lauridsen.MOR: Maren Pedersdatter. No. 42 d. 15. Nov. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Lauridtzens liden Søn af Lindet, som af Moderen {Maren Pedersdatter} ulycheligen blef opprimeret, nafnl. Peder, gl. 3 Uger.
Dåb nr. 2066
60431716.12.20Bodil Pedersdatter Vesterlund 56c 56 år 1660c  MAND: Niels Søndergaaard, Vesterlund, Vester. No. 43. d. 20. Dec. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Syndergaards Hustrue af Vesterlund, nafnl. Bodild Pedersdaatter, gl. 56 Aar.
60521717.07.04Mads Madsen Katballe Katballe 5 år 1712 FAR: Mads Madsen. No. 52. d. 4. Julii begrafvet i Vester Kirchegaard Sal. Madtz Madtzens Søn af Lille Lindet, nafnl. Madtz, gl. 5 Aar.
60531717.08.08Navnløs Skovsbøl 0.01 2 dage  FAR: Niels Sørensen. No. 53. d. 8. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Sørensens navnløse Barn fra Schousbøll {Skovsbøl}.
NOTITS: Tvilling. Tvillingssøsteren Kirsten døbes samme dag.
60571717.09.29Peder Nielsen Lindet 0.03 11 uger 1717.07.14 FAR: Niels Hansen.MOR: Maren Pedersdatter. No. 57. d. 8. Octobr. begrafvet i Vester Kirchegaard Maren Pedersdatters uægte Barn fra Lindet, nafnl. Peder, gl. 11 Uger.
Dåb nr. 2082
60591717.12.05Peder Madsen Rørbæk 0.03 3 m. 8 dage 1717.10.20 FAR: Mads Pedersen. No. 59. d. 5. December begrafvet i Vester Kirchegaard Sr. Madtz Pedersens liden Søn fra Børbech, nafnl. Peder, gl. 3 Maaneder 8 Dage.
Dåb nr. 2088
60601717.12.19Navnløs Vesterlund 0.01   FAR: Niels Pedersen Søndergaard.MOR: Anne Jensdatter. No. 60. d. 19. Dec. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels {Pedersen} Syndergaard nafnløse barn fra Vesterlund.
NOTITS: Pedersen fra vielsen i 1717.
60621718.02.11Peder Sørensen Vesterlund 75c 75 år 1643c  No. 62. d. 11. Febr. begrafvet Peder Sørensen af Anenxgaarden i Vesterlund, gl. 75 Aar.
60631718.02.13Kirsten Nielsdatter Risager 0.03 3 m. 1717.11.21 FAR: Niels Villadsen. So. 63. d. 13 Febr. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter fra Riisager, nafnl. Kirsten, gl. 13 uger.
Dåb nr. 2090
60641718.03.30Anne Madsdatter Rørbæk 13 13 år 1705 FAR: Mads Madsen Katballe. No. 64. d. 30 Martii begrafvet i Vester Kirchegaard Sal. Madtz Katballes Daatter tienende paa Rørbech, nafnl. Anne, gl. 13 Aar.
NOTITS: Madsen se #6052.
60651718.04.10Susanna Madsdatter Rørbæk 2.00 2 år 1716.05.24 FAR: Mads Pedersen. No. 65. d. 10. Apr. begrafvet i Vester Kirchegaard, Sr. Madtz Pedersens liden Daatter paa Rørbech, nafnl. Susanna, gl. 2 Aar mindre nogle Dage.
Dåb nr. 2058
60671718.06.06Katrine Nielsdatter Skovsbøl 4.00 4 år 1714.06.10 FAR: Niels Sørensen. No. 67. d. 6. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Sørensens tvende Døttre fra Schousbøll, den ældste nafnl. Cathrine, gl. 4 Aar, og den yngste nafnl. Kirsten, gl. 41 uger.
Dåb nr. 2017
60681718.06.06Kirsten Nielsdatter Skovsbøl 0.10 41 uger 1717.08.08 FAR: Niels Sørensen. No. 67. d. 6. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Sørensens tvende Døttre fra Schousbøll, den ældste nafnl. Cathrine, gl. 4 Aar, og den yngste nafnl. Kirsten, gl. 41 uger.
Dåb nr. 2085
60711718.07.31Navnløs Vesterlund 0.01 1 dage  FAR: Peder Christensen.MOR: Maren PedersdatterNo. 70. d. 31. Julii begrafvet i Vester Kirchegaard Peder Christensens nafnløse Barn af Vesterlund.
Dåb nr. 2105
60781719.01.29Laurids Jørgensen Lindet 1.00  1717.01.10 FAR: Jørgen Andersen Landsoldat.MOR: ? Jørgen Landsoldats kone. No. 77. d. 29. Janv. begrafvet i Vester Kirchegaard Jørgen {Andersen} Soldates Barn {Laurids} fra Lindet.
Dåb nr. 2068
60871719.08.27Navnløs Vesterlund 0.01   FAR: Niels Pedersen Søndergaard.MOR: Maren NielsdatterNo. 86. d. 27. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels {Pedersen} Syndergaards nafnløse Barn af Vesterlund.
Dåb nr. 2125
60891719.10.15Kirsten Nielsdatter Risager 0.02 7 uger 1719.08.20 FAR: Niels Villadsen.MOR: ? Niels Villadsens kone. No. 88 d. 15. Oct. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter fra Riisager, nafnl. Kirsten, gl. 7 Uger.
60961720.04.28Jøllund Christensdatter Lindet 89cc 89 år 1629c  No. 95. d. 28. April begrafvet i Vester Kirchegaard Jøllund Christensdatter af Lindet, gl. 89 Aar.
61051721.03.16Maren Ludvigsdatter Vesterlund 60+  1661-  No. 104 d 16 Martij begrafvet i Vester Kirche-gaard gl: Maren Ludvigsdaatter af Vesterlund.
NOTITS: Hun kaldes gammel, derfor antages, at hun er over 60 år.
61061721.04.27Sejer Johansen Sejer Rørbæk 1.00 1 år 3 dage 1720.04.26 FAR: Johan Jakob Sejer.MOR: Bente Sørensdatter. No 105 d 27 Aprilis begrafvet i Vester Kirche Benthe Sørensd: liden Søn fra Rørbæk, nafnl: Seyer: NB: gl: 1 Aar og nogle Dage.
Dåb nr. 2139
61091721.06.24Birgitte Hansdatter Vesterlund 10 10 år 1711 FAR: Hans Hansen Fisker.MOR: ? Hans Hansen Fiskers kone. No: 108 d 24 Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Hans Hansen Fiskers Daatter fra Vesterlund, nafnl. Birgitte, gl. 10 Aar.
61121721.08.17Mette Nielsdatter Lindet 60+  1661-  No. 112 d 17 Augusti begrafvet i Vester Kirchegaard gamle Mette Nielsdatter af Lindet.
NOTITS: Hun antages over 60, da hun kaldes gammel.
61181722.03.01? Mette Svindbæks søn Lindet    MOR: Mette Svindbæk. No. 3. vester Sogn. Dom. reminisc. blev begraven Mette Svinbeks Søn af Lindet.
61211722.04.02Christen Knudsen Lindet 2.11  1719.05.14 FAR: Knud Andersen.MOR: ? Knud Andersens kone. No. 6. Vester Sogn. Fest. Virid. blev begraven Knud Andersens Barn {Christen?} i Linnet.
NOTITS: Christen er det sidste barn, Knud er knap 6 år gammel.
61221722.05.01Peder Christensen Skrædder Lindet 42+  1680- MOR: ? Peder Christensen Skrædders kone. No. 7. d. 1 Maji blev begraven Peder {Christensen} Skræder i Linnet.
NOTITS: Patronym se begravelse #6039 i 1716.
61231722.08.09Søren Hyrde Lindet     No. 8. Dom 10 post Trin. belv begraven Søren Hyrde ibid. {Linnet}.
61241722.11.15Dødfødt Vester Mølle 0.00 0 år  FAR: Jens Andersen.MOR: ? Jens Andersens kone. No. 9. Dom. 24. p. Trin. blev begraven Jens Andersens dødfødde Barn af Vester Mølle. (NB. Det første Liig, ieg kastede Jord paa).
NOTITS: Den nye præst Hans Pedersen Bering er nu kommet til Thyregod, han er kun 25c år gammel.
61251722.11.22Niels Jensen Lindet 5.05 5 år 5 m. 1717.07.11 FAR: Jens Pedersen.MOR: ? Jens Pedersens kone. No. 10. Dom. 25 p. trin. blev begraven Niels Jensen af Linnet, ætat. 5 Aar 5 Maaneder. (NB Dend første, ieg giorde Liig-prædiken over ... Naadsens Aars Ende).
NOTITS: Den nye præst Hans Pedersen Bering noterer sin første ligprædiken.
Dåb nr. 2081
61311723.10.03Maren Knudsdatter Vesterlund 39.04 39 år 4 uger 1684.09  No. 16. Vester Sogn. Dom 19. p. Trin. begraven Maren Knudsdatter af Vesterlund, æt. 39 Aar m. 4 Uger.
61351724.03.06Anne Nielsdatter Vesterlund 3.06 3 år 6 m. 1720.10.13 FAR: Niels Pedersen.MOR: Maren NielsdatterNo. 20. Vester Sogn. D. 6. Mart. begraven Anne Nielsdatter af Annexgaarden i Vesterlund, som d. 2 Mart. uformodentlig var falden i vand og der druknet, æt. 3½ Aar.
Dåb nr. 2146
61391724.04.14Ellen Mikkelsdatter Lindet 70c 70 år 1653c  No. 24. Vester sogn. d. eod. {Fest. Soterias, Langfredag} begravenEllen Mikkelsdatter af Linnet, æt. 70 Aar.
61401724.04.14Dødfødt Lindet 0.00 0 år  FAR: Lars Svendsen.MOR: ? Lars Svendsens kone. No. 25. begraven Lass Svendsens dødfødde Barn af Linnet.
NOTITS: Datoen vel mellem d. 14. april og d. 18. juni, hvor den næste indføjelse for Vester foretages. Denne begravelse skrevet udraderet og skrevet igen lige efter den foregående #6139, ikke som sædvanligt på en ny linie. Indførelsen var tilsyneladende først glemt og så skrevet på lidt tom plads i den foregående begravelse i Vester sogn. Kan ikke læses i internet billedet på Arkivalier Online, kun i originalen i Viborg Landsarkiv.
61421724.06.18Margrethe Knudsdatter Lindet 1.00 1 år 1723.06.23 FAR: Knud Andersen.MOR: ? Knud Andersens kone. No. 27. dom: 1 p. Trin. Vester Sogn, begraven Margrethe Knudsdatter af Linnet, æt. 1 Aar mindre 1 Dag.
NOTITS: Født 19.06.1724.
61471724.12.25Peder Jensen Vesterlund 99cc 99 år 1625cc  No. 32. Vester Sogn. Dom. p. Natal. begraven Peder Jensen af Vesterlund, ætat. 99 Aar.
61491725.02.02Andreas Johansen Sejer Rørbæk 0.03 11 uger 1724.12.28 FAR: Johan Jakob Sejer.MOR: ? Johan Jakob Sejers kone. No. 34. vester sogn. fest. Purific {Maria 2. feb.} begraven i Vester Kirke Andreas {Johansen} Sejer, som døde hastig Do: Septuag. {28. jan.} om Natten, ætat. 11 Uger.
NOTITS: Født 13. nov. 1724. Begravet i kirken! Faderen som herremand paa Rørbæk kaldte den nye præst Bering i 1722.
61551725.07.15Hans Hansen Vesterlund 68c 68 år 1657c  No. 40. Vester Sogn. Dom: 7 p: Trin: begraven Hans Hansen af Vesterlund, ætat. 68 Aar.
61591725.11.04Jens Eriksen Lindet 12 12 år 1713  No. 44. Vester Sogn. dom: 23 p: Trin: begraven Jens Eriksen af Linnet, æt. 12 Aar.
NOTITS: Ingen Erik set i Lindet 1714+ i kirkebogen endnu.
61601725.11.25Poul Poulsen Sejdeler Lindet 52c 52 år 1673c  No. 45. Dom: 26 p: Trin: begraven Povel Povelsen Sejdeler af Linnet, æt. 52 Aar.
61611725.12.26Anne Thomasdatter Lindet 57c 57 år 1668c  No. 46. Fer: 2 Natal. begraven Anne Thomædatter af Linnet, æt. 57 Aar.
61621726.01.27Laurids Nielsen Lindet 82cc 82 år 1643cc  Anno 1726. No. 47. Vester Sogn. Dom: 3 p: Epiphan: begraven Laurids Nielsen af Linnet, æt. 82 Aar.
61641726.03.10Svend Larsen Lindet 1.00 1 år 1725.04.18 FAR: Lars Svendsen.MOR: Johanne PedersdatterNo. 49. Vester Sogn. do: invocav: begraven Svend Lassen af Linnet, æt. 1 Aar m. 15 Dage.
NOTITS: Født 25. marts 1725
Dåb nr. 2218
61651726.04.03Niels Nielsen Lindet 3.02 3 år 2 m. 1723.02  No. 50. d. 3. April begraven Niels Nielsen af Linnet, æt. 3 Aar 2 Md.
NOTITS: Ikke set født i Vester eller Thyregod.
61661726.04.14Laurids Nielsen Lindet- Neder 2.02 2 år 2 m. 1724.02.11 FAR: Niels Lauridsen.MOR: Maren PedersdatterNo. 51. Dom: Palmax begraven Laurids af Neder Linnet, æt. 2 Aar 2 Maaneder.
Dåb nr. 2195
61671726.04.14Karen Pedersdatter Vesterlund 0.01 2 dage 1726.04.04 FAR: Peder Christensen.MOR: ? Peder Christensens kone. No. 52. die eod. {Dom: Palmax} begravne Karen og Anne Pedersdøttre af Vesterlund, Tvilling Børn. Dend yngste 2 Dage gammel, dend ældste 8 Dage gammel.
61681726.04.14Anne Pedersdatter Vesterlund 0.01 8 dage 1726.04.04 FAR: Peder Christensen.MOR: ? Peder Christensens kone. No. 52. die eod. {Dom: Palmax} begravne Karen og Anne Pedersdøttre af Vesterlund, Tvilling Børn. Dend yngste 2 Dage gammel, dend ældste 8 Dage gammel.
61691726.07.07Karen Nielsdatter Lindet 25.02 25 år 2 m. 1701.05  No. 53 Dom: 3 p: Trin: begraven Karen Nielsdatter af Linnet, æt. 25 Aar 2 Maaneder.
61701726.07.28Søren Knudsen Lindet 1.03 1 år 3 Maaneder 1725.04.29 FAR: Knud Andersen.MOR: ? Knud Andersens kone. No. 54. Dom: 6 p. Trin. begraven Søren Knudsen af Linnet, æt. 1 Aar 3 Maaneder.
Dåb nr. 2220
61751727.03.16Christen Nielsen Vesterlund 0.01 2 uger 1727.01.28 FAR: Niels Pedersen.MOR: Maren Nielsdatter Niels Pedersens kone. No. 59. Vester Sogn. Dom: Oculi {3. søndag i fasten} begraven Christen Nielsen af Annexgaarden, æt. 2 Uger.
Dåb nr. 2256
61761727.04.14Margrethe Kirstine Sejer Rørbæk 0.01 1 år 5 dage 1726.04.04 FAR: Johan Jakob Sejer.MOR: ? Johan Jakob Sejers kone. No. 60. Fer. 2. Pasch. begraven Margrete Kierstine Sejer af Rørbech, æt. 1 Aar 5 Dage.
Dåb nr. 2244
61781727.07.11Johan Jakob Sejer Rørbæk 50.03 50 år 3 m. 5 dage 1777.04.02  No. 62. Vester Sogn. d. 11 Julii begraven Sl. Capitain Lieutenant Johan Jacob Sejer, Herre til Rørbech og Patron til Vester Kirke, æt 50 Aar 3 Md. 5 Dage.
61791727.08.13Jens Hansen Fisker Vesterlund 64c 64 år 1663c  No. 63. d. 13. Augusti begravet Jens Hansen Fisker af Vesterlund, æt. 64 Aar.
61831728.07.25Knud Madsen Vesterlund 70c 70 år 1658c  No. 67. Vester Sogn. Dom: 9 p: Trin: begravet Knud Madsen af Vesterlund, æt. 70 Aar.
61841728.08.01Svend Larsen Lindet 0.03 11 uger 1728.05.16 FAR: Lars Svendsen Svenske.MOR: Johanne PedersdatterNo. 68. Dom: 10 p: Trin: begravet Svend Lassen af Linnet, æt. 11 Uger.
Dåb nr. 2273
59961728.12.13Anders Madsen Katballe     KONE: Karen Pedersdatter, Katballe, Vester. {REKONSTRUKTION: fra Rørbæk skifte: den
NOTITS: Døde i Katballe. Begravet i Ejstrup sogn, han kom fra Store Thorlund, men skiftet er af Lille Lindet senere kaldet Katballe i Vester sogn.
61941729.04.06Laurids Nielsen Lindet 0.02 8 uger 1 dage 1729.03.20 FAR: Niels Lauridsen.MOR: Maren PedersdatterNo. 78. Vester Sogn, d. 6. April begravet Laurids Nielsen af Linnet, æt. 8 Uger 1 Dag.
Dåb nr. 2290
62001729.11.13Anne Jensdatter Skovsbøl 52c 52 år 1677c  No. 84. Vester Sogn. Dom: 22 p: Trin: begravet Anne Jensdatter af Skousbøl, æt. 52 Aar.
62011729.12.11Abelone Larsdatter Vesterlund 0.03 13 uger 1729.09.04 FAR: Lars Pedersen.MOR: Maren NielsdatterNo. 85. Dom: 3: Adv: begravet Abelone Lassdatter af Annexgaarden, æt. 13 Uger.
Dåb nr. 2297
62061730.07.30Abelone Jørgensdatter Lindet 0.03 11 uger 1730.05.20 FAR: Jørgen Andersen Soldat.MOR: Kirsten? LauridsdatterNo. 90. Vester Sogn. Dom: 8 p: Trin: begrav. Abelone Jørgensdatter af Linnet, æt. 11 Uger.
Dåb nr. 2309
62171731.05.27Ebbe Jørgensen Vesterlund 51cc  1680cc  KONE: Anne Jensdatter Ebbes, Vesterlund, Vester. No. 100. Dom. 1 p. Trin. Vester Sogn, begrav. Ebbe Jørgensen af Vesterlund.
NOTITS: Fødeår skønnet ud fra første barn omkring 1708. Konen Anne Jensdatter blev så gammel at hendes alder i kirkebogen er upålidelig med 97 år, hvilket ville have hende født 1675c, her formodet født 1680cc.
62281732.06.02Moruids Mogensen Vesterlund 29c 29 år 1703c  KONE: Maren Christensdatter, Vesterlund, Give. No. 111. Fer: 2. Pentecost: Vester Sogn. begraven Mourids Mogensen af Vesterlund, æt. 29 Aar.
NOTITS: Måske søn af Mogens Eskesen i Thyregodlund (Ejnar Bjerre), men fadderne i to dåb ser ikke sådan ud.
62311732.11.02Maren Nielsdater Vesterlund 52c 52 år 1680c  MAND: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester. No. 114, Vester sogn. Dom: 21 p. Trin. begraven Maren Nielsdatteraf Annexgaarden i Vesterlund, æt. 52 Aar.
62351733.02.08Maren Nielsdatter Vesterlund 26.07 26 år 7 m. 1706.07c  MAND: Lars Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester. No. 118. Vester Sogn. Dom Sexages. begraven Maren Nielsdatter af Annexgaarden i Vesterlund, æt. 26 Aar 7 Maaneder.
NOTITS: Datter af Niels Madsen og Abelone Michelsdatter i Vestergaard i Vesterlund
62371733.03.15Margrethe Sørensdatter Lindet     No. 120. Vester Sogn. Dom. Lætare begraven Margrethe Sørensdatter af Lindet, æt.
NOTITS: Ikke identificeret.
62421733.10.04Niels Nielsen Risager 0.03 12 uger 1733.07.19 FAR: Niels Nielsen.MOR: Kirstine HenriksdatterNo. 125. Vester Sogn. Dom: 18 p. Trin. begraven Niels Nielsen af Riisager, æt. 12 Uger.
62491734.10.03Anne Sørensdatter Vesterlund 87cc 87 år 1647cc  No. 132. Vester Sogn. Dom: 15 p. Trin. begrav. Anne Sørensdatter af Vesterlund, æt. 87 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.
62521735.01.16Anne Martinusdatter Risager 0.05 23 uger 1734.08.01 FAR: Martinus Nielsen.MOR: Ane ChristensdatterAnno 1735. Vester Sogn. No. 135. Dom: 2 p. Epiphan. begravet Anne Martinisdatter af Riisager, æt. 23 Uger.
62531735.01.30Niels Nielsen Risgager 0.01 5 uger 1734.12.26 FAR: Niels Nielsen.MOR: Kirstine HenriksdatterNo. 136. Dom: 4 p. Epiphan. begrav. Niels Nielsen af Riisager, æt. 5 Uger.
62611736.01.15Knud Hansen Lindet 50c 50 år 1685c  Anno 1736. Vester Sogn. No. 144. Dom: 2 p. Epiphan: begravet Knud Hansen af Linnet, æt. 50 Aar.
NOTITS: Præsten skriver i fattigprotokollen, at han var "brusten og fra forstanden" (Ejnar Bjerre).
62631736.02.05Sophie Ludvigs Lindet 50c 50 år 1685c  No. 146. Vester Sogn. Do: Sexages: begraven Sophie Ludvigs af Linnet, æt. 50 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.
62681736.09.16Mourids Nielsen Lindet 56c 56 år 1680c  No. 151. Vester Sogn. d. eod {Dom: 16 p. Trin:} begravet Mourids Nielsen af Linnet, æt 56 Aar.
NOTITS: Husmand i Lindet (Ejnar Bjerre).
62711736.02.17Maren Pedersdatter Lindet 43c 43 år 1693c  MAND: Niels Lauridsen, Lindet, Vester. Anno 1737. No. 154. Vester Sogn. Dom: Septuages: begravet Maren Pederdatter af Lindet, æt. 43 Aar.
NOTITS: Niels Lauridsens 2. kone, født i Sillesthoved, Give datter af Peder Nielsen. Begravelsesdato den 9. feb. 1737 fra skiftet Rørbæk.
62731737.03.20Lars Pedersen Vesterlund 37.03 37 år 3 m. 1700.01.20c  KONE: Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester. No. 156. Vester Sogn. d. 20. Mart. begravet Lass Pedersen af Annexgaarden i Vesterlund, æt. 37 Aar og 3 Maaneder.
62791737.06.05Mourids Mouridsen Lindet 80cc 80 år 1657cc  SVIGERSØN: Mathias Sørensen Livgarde, Lindet, Vester. No. 162. Vester Sogn, d. 5. Jun. begraven Mouridz Mouridtzen af Linnet. Aet. 80 aar.
62831737.09.29Anne Christensdatter Lindet 0.06 6 m. 1737.04.14 FAR: Christen Jensen.MOR: Karen NielsdatterNo. 166. Vester Sogn. Fest. Michael. begravet Anne Christensdatter af Linnet, æt. 6 Maaneder.
62841737.10.06Jens Jensen Lindet 1.06 1 år 6 m. 1736.04c FAR: Jens Jensen.MOR: ? Jens Jensens kone. No. 167. Dom: 16 p. Trin: begravet Jens Jensen af Linnet, æt. 1 Aar 6 Maaneder.
NOTITS: Faderen Jens Jensen boede 1734 i et hus i Lindet.
62851737.10.13Maren Nielsdatter Skovsbøl 6.07 6 år 7 m. 1731.04.08 FAR: Niels Jensen.MOR: Anne ThomasdatterNo. 168. Dom: 17 p: Trin: begraven Maren Nielsdatter af Skousbøl, æt. 6 Aar 7 Maaneder.
62861737.11.26Jens Andersen Gjern Vester Mølle 67c 67 år 1679c  No. 169. d. 26. Nov. begraven Jens Andersen Giern af Vester Mølle, æt. 67 Aar.
NOTITS: Han var gift, men konens navn kendes ikke.
62891738.06.15Søren Jensen Lindet 8c 8 år 1730c  No. 172. Vester Sogn. Dom: 2 p. Trin. begraven Søren Jensen af Linnet, æt. 8 Aar.
NOTITS: Ikke set døbt i kirkebogen. Vel født i et andet sogn.
62911738.11.16Inger Hansdatter Lindet 80cc 80 år 1658cc  No. 174. Vester Sogn. Dom: 24 p: Trin: begraven Inger Hansdatter af Linnet, æt. 80 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.
62921738.11.23Maren Nielsdatter Lindet 1.10 1 år 10 m. 1737.02.17 FAR: Niels Lauridsen.MOR: Maren PedersdatterNo. 175. Dom: 25 p: Trin: begrav. Maren Nielsdatter ibid. {Lindet, Vester} æt 2 Aar mindre 2 Maaneder.
NOTITS: Moderen døde, da Maren blev født.
62931738.12.07Johanne Christensdatter Vesterlund 84cc 84 år 1654cc  MAND: Peder Sørensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester. No. 176. Dom: 2. Adv: begraven Johanne Christensdatter af Annexgaarden i Vesterlund, æt. 84 Aar.
63041739.07.26Anne Nielsdatter Risager 0.03 3 m. 1739.05.28 FAR: Niels Nielsen.MOR: Kirstine HenriksdatterNo. 187. Vester Sogn. Dom: 9 p: Trin: begraven Anne Nielsdatter af Riisager, æt. 3 Maaneder. (NB. opp.)
63081739.09.06Gregers Madsen Vesterlund 1.06c 1 år 6 m. 1738.03.16 FAR: Mads Nielsen.MOR: Karen StefansdatterNo. 191. Vester Sogn. Dom: 15 p: Trin: begraven Gregers Madsen af Vesterlund, æt. 1½ Aar.
63101739.11.01Anne Bertelsdatter Vesterlund 82cc 82 år 1657cc  No. 193. Vester Sogn. Fest. O. Scts. begraven Anne Bertelsdatter af Vesterlund, æt. 82 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.
63111739.12.06Inger Jensdatter Lindet 0.04 18 Uger 1739.07.26 FAR: Jens Jensen.MOR: ? Jens Jensens kone.. No. 194. Dom: 1: Adv: begraven Inger Jensdatter af Linnet, æt. 18 Uger.
63171740.11.01Karen Pedersdatter Vesterlund 0.07 32 uger 1740.04.18 FAR: Peder Nielsen.MOR: ? Peder Nielsens kone. No. 200. Vester Sogn. Fest. Omn. Scts. begraven Karen Pedersdatter af Vesterlund, æt. 32 Uger.
NOTITS: Fadder ved Karens dåb er Anders Sørensen fra Hampen Sø i Nørre Snede, Ejnar Bjerre formoder moderen kommer derfra.
63201741.01.02Jens Jensen Skovsbøl 50c 50 år 1691c  KONE: Gertrud Jensdatter, Skovsbøl, Vester. Anno 1741. Vester Sogn. No. 203. d. 2. Januar begraven Jens Jensen af Skousbøl, æt. 50 Aar. Døde d. 19. Dec. 1740 paa Veyen mellem Collemorten og Nykirke.
NOTITS: Han blev begravet 14 dage efter han døde.