Vester Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1713 - 1740
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Vester kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60061714.06.24Maren Nielsdatter Risager 0.02 6 uger 1714.05.14 FAR: Niels Villadsen.MOR: ? kone Niels Villadsens. No. 6 d. 24. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter paa Riisager, nafnl. Maren, 6 Uger gl.
Dåb nr. 2012
60071714.07.21Margrethe Martinsdatter Pletz Risager     MAND: Albert Sejer. No. 7. d. 21. Julii begrafvet i Vester Kirche Mad. sal. Albert Seyers {Margrethe Martinsdatter Pletz} paa Riisager.
NOTITS: Sønnen Sejer Sejersen havde overtaget Rørbæk hovedgård, efter hans død 1715 broderen Johan Jakob Sejer.
60131715.04.28Maren Christensdatter Lindet 21 21 år 1694c  MAND: Niels Lauridsen, Lindet, Vester. No. 13 et 14. d. 28 Aprilis begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Lauridtzens Hustrue i Lindet, nafnl. Maren Christensdatter, Ao. ætatis 21, saavelsom deres liden Barn, nafnl. Maren, som døde straks efter Fødselen.
60141715.04.28Maren Nielsdatter Lindet 0.01 1 dage 1715.04.21 FAR: Niels Lauridsen.MOR: Maren Christensdatter. No. 13 et 14. d. 28 Aprilis begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Lauridtzens Hustrue i Lindet, nafnl. Maren Christensdatter, Ao. ætatis 21, saavelsom deres liden Barn, nafnl. Maren, som døde straks efter Fødselen.
Dåb nr. 2034
60171715.06.16? Pedersdatter Lindet 4 år 1711c FAR: Peder Boel. No. 17. d. 16. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Peder Boels daatter {? Pedersdatter} af Lindet. aetat. 4 Aar.
60241715.08.25Marie Nielsdatter Risager 0.04 14 uger 3 dage 1715.05.12 FAR: Niels Villadsen. No. 24. d. 25. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter af Riisager, nafnl. Marie, som af Moderen ulycheligen blef opprimeret, 14 Uger og 3 Dage gl.
Dåb nr. 2035
60291715.11.15Maren Andersdatter Risager 29 29 år 1686c  No. 29. d. 15. Nov. begravet i Vester Kirchegaard Maren Andersdatter fra Riisager, gl. 29 Aar.
60431716.12.20Bodil Pedersdatter Vesterlund 56c 56 år 1660c  MAND: Niels Søndergaaard, Vesterlund, Vester. No. 43. d. 20. Dec. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Syndergaards Hustrue af Vesterlund, nafnl. Bodild Pedersdaatter, gl. 56 Aar.
60531717.08.08Navnløs Skovsbøl 0.01 2 dage  FAR: Niels Sørensen. No. 53. d. 8. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Sørensens navnløse Barn fra Schousbøll {Skovsbøl}.
NOTITS: Tvilling. Tvillingssøsteren Kirsten døbes samme dag.
60601717.12.19Navnløs Vesterlund 0.01   FAR: Niels Pedersen Søndergaard.MOR: Anne Jensdatter. No. 60. d. 19. Dec. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels {Pedersen} Syndergaard nafnløse barn fra Vesterlund.
NOTITS: Pedersen fra vielsen i 1717.
60631718.02.13Kirsten Nielsdatter Risager 0.03 3 m. 1717.11.21 FAR: Niels Villadsen. So. 63. d. 13 Febr. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter fra Riisager, nafnl. Kirsten, gl. 13 uger.
Dåb nr. 2090
60641718.03.30Anne Madsdatter Rørbæk 13 13 år 1705 FAR: Mads Madsen Katballe. No. 64. d. 30 Martii begrafvet i Vester Kirchegaard Sal. Madtz Katballes Daatter tienende paa Rørbech, nafnl. Anne, gl. 13 Aar.
NOTITS: Madsen se #6052.
60651718.04.10Susanna Madsdatter Rørbæk 2.00 2 år 1716.05.24 FAR: Mads Pedersen. No. 65. d. 10. Apr. begrafvet i Vester Kirchegaard, Sr. Madtz Pedersens liden Daatter paa Rørbech, nafnl. Susanna, gl. 2 Aar mindre nogle Dage.
Dåb nr. 2058
60671718.06.06Katrine Nielsdatter Skovsbøl 4.00 4 år 1714.06.10 FAR: Niels Sørensen. No. 67. d. 6. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Sørensens tvende Døttre fra Schousbøll, den ældste nafnl. Cathrine, gl. 4 Aar, og den yngste nafnl. Kirsten, gl. 41 uger.
Dåb nr. 2017
60681718.06.06Kirsten Nielsdatter Skovsbøl 0.10 41 uger 1717.08.08 FAR: Niels Sørensen. No. 67. d. 6. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Sørensens tvende Døttre fra Schousbøll, den ældste nafnl. Cathrine, gl. 4 Aar, og den yngste nafnl. Kirsten, gl. 41 uger.
Dåb nr. 2085
60711718.07.31Navnløs Vesterlund 0.01 1 dage  FAR: Peder Christensen.MOR: Maren PedersdatterNo. 70. d. 31. Julii begrafvet i Vester Kirchegaard Peder Christensens nafnløse Barn af Vesterlund.
Dåb nr. 2105
60871719.08.27Navnløs Vesterlund 0.01   FAR: Niels Pedersen Søndergaard.MOR: Maren NielsdatterNo. 86. d. 27. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels {Pedersen} Syndergaards nafnløse Barn af Vesterlund.
Dåb nr. 2125
60891719.10.15Kirsten Nielsdatter Risager 0.02 7 uger 1719.08.20 FAR: Niels Villadsen.MOR: ? Niels Villadsens kone. No. 88 d. 15. Oct. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter fra Riisager, nafnl. Kirsten, gl. 7 Uger.
60961720.04.28Jøllund Christensdatter Lindet 89cc 89 år 1629c  No. 95. d. 28. April begrafvet i Vester Kirchegaard Jøllund Christensdatter af Lindet, gl. 89 Aar.
61051721.03.16Maren Ludvigsdatter Vesterlund 60+  1661-  No. 104 d 16 Martij begrafvet i Vester Kirche-gaard gl: Maren Ludvigsdaatter af Vesterlund.
NOTITS: Hun kaldes gammel, derfor antages, at hun er over 60 år.
61091721.06.24Birgitte Hansdatter Vesterlund 10 10 år 1711 FAR: Hans Hansen Fisker.MOR: ? Hans Hansen Fiskers kone. No: 108 d 24 Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Hans Hansen Fiskers Daatter fra Vesterlund, nafnl. Birgitte, gl. 10 Aar.
61121721.08.17Mette Nielsdatter Lindet 60+  1661-  No. 112 d 17 Augusti begrafvet i Vester Kirchegaard gamle Mette Nielsdatter af Lindet.
NOTITS: Hun antages over 60, da hun kaldes gammel.
61241722.11.15Dødfødt Vester Mølle 0.00 0 år  FAR: Jens Andersen.MOR: ? Jens Andersens kone. No. 9. Dom. 24. p. Trin. blev begraven Jens Andersens dødfødde Barn af Vester Mølle. (NB. Det første Liig, ieg kastede Jord paa).
NOTITS: Den nye præst Hans Pedersen Bering er nu kommet til Thyregod, han er kun 25c år gammel.
61311723.10.03Maren Knudsdatter Vesterlund 39.04 39 år 4 uger 1684.09  No. 16. Vester Sogn. Dom 19. p. Trin. begraven Maren Knudsdatter af Vesterlund, æt. 39 Aar m. 4 Uger.
61351724.03.06Anne Nielsdatter Vesterlund 3.06 3 år 6 m. 1720.10.13 FAR: Niels Pedersen.MOR: Maren NielsdatterNo. 20. Vester Sogn. D. 6. Mart. begraven Anne Nielsdatter af Annexgaarden i Vesterlund, som d. 2 Mart. uformodentlig var falden i vand og der druknet, æt. 3½ Aar.
Dåb nr. 2146
61391724.04.14Ellen Mikkelsdatter Lindet 70c 70 år 1653c  No. 24. Vester sogn. d. eod. {Fest. Soterias, Langfredag} begravenEllen Mikkelsdatter af Linnet, æt. 70 Aar.
61401724.04.14Dødfødt Lindet 0.00 0 år  FAR: Lars Svendsen.MOR: ? Lars Svendsens kone. No. 25. begraven Lass Svendsens dødfødde Barn af Linnet.
NOTITS: Datoen vel mellem d. 14. april og d. 18. juni, hvor den næste indføjelse for Vester foretages. Denne begravelse skrevet udraderet og skrevet igen lige efter den foregående #6139, ikke som sædvanligt på en ny linie. Indførelsen var tilsyneladende først glemt og så skrevet på lidt tom plads i den foregående begravelse i Vester sogn. Kan ikke læses i internet billedet på Arkivalier Online, kun i originalen i Viborg Landsarkiv.
61421724.06.18Margrethe Knudsdatter Lindet 1.00 1 år 1723.06.23 FAR: Knud Andersen.MOR: ? Knud Andersens kone. No. 27. dom: 1 p. Trin. Vester Sogn, begraven Margrethe Knudsdatter af Linnet, æt. 1 Aar mindre 1 Dag.
NOTITS: Født 19.06.1724.
61611725.12.26Anne Thomasdatter Lindet 57c 57 år 1668c  No. 46. Fer: 2 Natal. begraven Anne Thomædatter af Linnet, æt. 57 Aar.
61671726.04.14Karen Pedersdatter Vesterlund 0.01 2 dage 1726.04.04 FAR: Peder Christensen.MOR: ? Peder Christensens kone. No. 52. die eod. {Dom: Palmax} begravne Karen og Anne Pedersdøttre af Vesterlund, Tvilling Børn. Dend yngste 2 Dage gammel, dend ældste 8 Dage gammel.
61681726.04.14Anne Pedersdatter Vesterlund 0.01 8 dage 1726.04.04 FAR: Peder Christensen.MOR: ? Peder Christensens kone. No. 52. die eod. {Dom: Palmax} begravne Karen og Anne Pedersdøttre af Vesterlund, Tvilling Børn. Dend yngste 2 Dage gammel, dend ældste 8 Dage gammel.
61691726.07.07Karen Nielsdatter Lindet 25.02 25 år 2 m. 1701.05  No. 53 Dom: 3 p: Trin: begraven Karen Nielsdatter af Linnet, æt. 25 Aar 2 Maaneder.
61761727.04.14Margrethe Kirstine Sejer Rørbæk 0.01 1 år 5 dage 1726.04.04 FAR: Johan Jakob Sejer.MOR: ? Johan Jakob Sejers kone. No. 60. Fer. 2. Pasch. begraven Margrete Kierstine Sejer af Rørbech, æt. 1 Aar 5 Dage.
Dåb nr. 2244
62001729.11.13Anne Jensdatter Skovsbøl 52c 52 år 1677c  No. 84. Vester Sogn. Dom: 22 p: Trin: begravet Anne Jensdatter af Skousbøl, æt. 52 Aar.
62011729.12.11Abelone Larsdatter Vesterlund 0.03 13 uger 1729.09.04 FAR: Lars Pedersen.MOR: Maren NielsdatterNo. 85. Dom: 3: Adv: begravet Abelone Lassdatter af Annexgaarden, æt. 13 Uger.
Dåb nr. 2297
62061730.07.30Abelone Jørgensdatter Lindet 0.03 11 uger 1730.05.20 FAR: Jørgen Andersen Soldat.MOR: Kirsten? LauridsdatterNo. 90. Vester Sogn. Dom: 8 p: Trin: begrav. Abelone Jørgensdatter af Linnet, æt. 11 Uger.
Dåb nr. 2309
62311732.11.02Maren Nielsdater Vesterlund 52c 52 år 1680c  MAND: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester. No. 114, Vester sogn. Dom: 21 p. Trin. begraven Maren Nielsdatteraf Annexgaarden i Vesterlund, æt. 52 Aar.
62351733.02.08Maren Nielsdatter Vesterlund 26.07 26 år 7 m. 1706.07c  MAND: Lars Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester. No. 118. Vester Sogn. Dom Sexages. begraven Maren Nielsdatter af Annexgaarden i Vesterlund, æt. 26 Aar 7 Maaneder.
NOTITS: Datter af Niels Madsen og Abelone Michelsdatter i Vestergaard i Vesterlund
62371733.03.15Margrethe Sørensdatter Lindet     No. 120. Vester Sogn. Dom. Lætare begraven Margrethe Sørensdatter af Lindet, æt.
NOTITS: Ikke identificeret.
62491734.10.03Anne Sørensdatter Vesterlund 87cc 87 år 1647cc  No. 132. Vester Sogn. Dom: 15 p. Trin. begrav. Anne Sørensdatter af Vesterlund, æt. 87 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.
62521735.01.16Anne Martinusdatter Risager 0.05 23 uger 1734.08.01 FAR: Martinus Nielsen.MOR: Ane ChristensdatterAnno 1735. Vester Sogn. No. 135. Dom: 2 p. Epiphan. begravet Anne Martinisdatter af Riisager, æt. 23 Uger.
62631736.02.05Sophie Ludvigs Lindet 50c 50 år 1685c  No. 146. Vester Sogn. Do: Sexages: begraven Sophie Ludvigs af Linnet, æt. 50 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.
62711736.02.17Maren Pedersdatter Lindet 43c 43 år 1693c  MAND: Niels Lauridsen, Lindet, Vester. Anno 1737. No. 154. Vester Sogn. Dom: Septuages: begravet Maren Pederdatter af Lindet, æt. 43 Aar.
NOTITS: Niels Lauridsens 2. kone, født i Sillesthoved, Give datter af Peder Nielsen. Begravelsesdato den 9. feb. 1737 fra skiftet Rørbæk.
62831737.09.29Anne Christensdatter Lindet 0.06 6 m. 1737.04.14 FAR: Christen Jensen.MOR: Karen NielsdatterNo. 166. Vester Sogn. Fest. Michael. begravet Anne Christensdatter af Linnet, æt. 6 Maaneder.
62851737.10.13Maren Nielsdatter Skovsbøl 6.07 6 år 7 m. 1731.04.08 FAR: Niels Jensen.MOR: Anne ThomasdatterNo. 168. Dom: 17 p: Trin: begraven Maren Nielsdatter af Skousbøl, æt. 6 Aar 7 Maaneder.
62911738.11.16Inger Hansdatter Lindet 80cc 80 år 1658cc  No. 174. Vester Sogn. Dom: 24 p: Trin: begraven Inger Hansdatter af Linnet, æt. 80 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.
62921738.11.23Maren Nielsdatter Lindet 1.10 1 år 10 m. 1737.02.17 FAR: Niels Lauridsen.MOR: Maren PedersdatterNo. 175. Dom: 25 p: Trin: begrav. Maren Nielsdatter ibid. {Lindet, Vester} æt 2 Aar mindre 2 Maaneder.
NOTITS: Moderen døde, da Maren blev født.
62931738.12.07Johanne Christensdatter Vesterlund 84cc 84 år 1654cc  MAND: Peder Sørensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester. No. 176. Dom: 2. Adv: begraven Johanne Christensdatter af Annexgaarden i Vesterlund, æt. 84 Aar.
63041739.07.26Anne Nielsdatter Risager 0.03 3 m. 1739.05.28 FAR: Niels Nielsen.MOR: Kirstine HenriksdatterNo. 187. Vester Sogn. Dom: 9 p: Trin: begraven Anne Nielsdatter af Riisager, æt. 3 Maaneder. (NB. opp.)
63101739.11.01Anne Bertelsdatter Vesterlund 82cc 82 år 1657cc  No. 193. Vester Sogn. Fest. O. Scts. begraven Anne Bertelsdatter af Vesterlund, æt. 82 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.
63111739.12.06Inger Jensdatter Lindet 0.04 18 Uger 1739.07.26 FAR: Jens Jensen.MOR: ? Jens Jensens kone.. No. 194. Dom: 1: Adv: begraven Inger Jensdatter af Linnet, æt. 18 Uger.
63171740.11.01Karen Pedersdatter Vesterlund 0.07 32 uger 1740.04.18 FAR: Peder Nielsen.MOR: ? Peder Nielsens kone. No. 200. Vester Sogn. Fest. Omn. Scts. begraven Karen Pedersdatter af Vesterlund, æt. 32 Uger.
NOTITS: Fadder ved Karens dåb er Anders Sørensen fra Hampen Sø i Nørre Snede, Ejnar Bjerre formoder moderen kommer derfra.