Vester Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1713 - 1740
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Vester kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 5998 1712.07.01 Mads Madsen Katballe, Katballe.
Nr. 6002 1714.04.03 Søren Knudsen Møller, Vester Mølle, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1646c.
Nr. 6006 1714.06.24 Maren Nielsdatter, Risager, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1714.05.14. FAR: Niels Villadsen. MOR: ? kone Niels Villadsens.
Nr. 6007 1714.07.21 Margrethe Martinsdatter Pletz, Risager.
Nr. 6013 1715.04.28 Maren Christensdatter, Lindet, SAND ALDER: 21, 21 år, DØBT: 1694c.
Nr. 6014 1715.04.28 Maren Nielsdatter, Lindet, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1715.04.21. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6017 1715.06.16 ? Pedersdatter, Lindet, SAND ALDER: 4, 4 år, DØBT: 1711c. FAR: Peder Boel.
Nr. 6019 1715.06.22 Sejer Sejersen, Rørbæk.
Nr. 6024 1715.08.25 Marie Nielsdatter, Risager, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 14 uger 3 dage, DØBT: 1715.05.12. FAR: Niels Villadsen.
Nr. 6029 1715.11.15 Maren Andersdatter, Risager, SAND ALDER: 29, 29 år, DØBT: 1686c.
Nr. 6030 1715.12.01 Mads Pedersen, Skovsbøl, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1655c.
Nr. 6031 1715.12.22 Mads Pedersen, Vesterlund, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1652c.
Nr. 6037 1716.05.21 Laurids Nielsen, Lindet, SAND ALDER: 2.01 (å.m), 2 år 3 uger, DØBT: 1714.04.22. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6039 1716.08.19 Christen Pedersen, Lindet, SAND ALDER: 10, 10 år, DØBT: 1706. FAR: Peder Christensen.
Nr. 6042 1716.11.15 Peder Nielsen, Lindet, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1716.11.08. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 6043 1716.12.20 Bodil Pedersdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1660c.
Nr. 6052 1717.07.04 Mads Madsen Katballe, Katballe, SAND ALDER: 5, 5 år, DØBT: 1712. FAR: Mads Madsen.
Nr. 6053 1717.08.08 †1717.08.01 Navnløs, Skovsbøl, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage. FAR: Niels Sørensen.
Nr. 6057 1717.09.29 Peder Nielsen, Lindet, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1717.07.14. FAR: Niels Hansen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 6059 1717.12.05 †1717.08.27 Peder Madsen, Rørbæk, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m. 8 dage, DØBT: 1717.10.20. FAR: Mads Pedersen.
Nr. 6060 1717.12.19 †1717.12.10 Navnløs, Vesterlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Niels Pedersen Søndergaard. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 6062 1718.02.11 Peder Sørensen, Vesterlund (Annexgaard), SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1643c.
Nr. 6063 1718.02.13 Kirsten Nielsdatter, Risager, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1717.11.21. FAR: Niels Villadsen.
Nr. 6064 1718.03.30 Anne Madsdatter, Rørbæk, SAND ALDER: 13, 13 år, DØBT: 1705. FAR: Mads Madsen Katballe.
Nr. 6065 1718.04.10 Susanna Madsdatter, Rørbæk, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1716.05.24. FAR: Mads Pedersen.
Nr. 6067 1718.06.06 Katrine Nielsdatter, Skovsbøl, SAND ALDER: 4.00 (å.m), 4 år, DØBT: 1714.06.10. FAR: Niels Sørensen.
Nr. 6068 1718.06.06 Kirsten Nielsdatter, Skovsbøl, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 41 uger, DØBT: 1717.08.08. FAR: Niels Sørensen.
Nr. 6071 1718.07.31 Navnløs, Vesterlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 6078 1719.01.29 Laurids Jørgensen, Lindet, SAND ALDER: 1.00 (å.m), DØBT: 1717.01.10. FAR: Jørgen Andersen Landsoldat. MOR: ? Jørgen Landsoldats kone.
Nr. 6087 1719.08.27 Navnløs, Vesterlund (Søndergaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Niels Pedersen Søndergaard. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6089 1719.10.15 Kirsten Nielsdatter, Risager, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1719.08.20. FAR: Niels Villadsen. MOR: ? Niels Villadsens kone.
Nr. 6096 1720.04.28 Jøllund Christensdatter, Lindet, SAND ALDER: 89cc, 89 år, DØBT: 1629c.
Nr. 6105 1721.03.16 Maren Ludvigsdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 60+, DØBT: 1661-.
Nr. 6106 1721.04.27 Sejer Johansen Sejer, Rørbæk, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år 3 dage, DØBT: 1720.04.26. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Bente Sørensdatter.
Nr. 6109 1721.06.24 Birgitte Hansdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 10, 10 år, DØBT: 1711. FAR: Hans Hansen Fisker. MOR: ? Hans Hansen Fiskers kone.
Nr. 6112 1721.08.17 Mette Nielsdatter, Lindet, SAND ALDER: 60+, DØBT: 1661-.
Nr. 6118 1722.03.01 ? Mette Svindbæks søn, Lindet. MOR: Mette Svindbæk.
Nr. 6121 1722.04.02 Christen Knudsen, Lindet, SAND ALDER: 2.11 (å.m), DØBT: 1719.05.14. FAR: Knud Andersen. MOR: ? Knud Andersens kone.
Nr. 6122 1722.05.01 Peder Christensen Skrædder, Lindet, SAND ALDER: 42+, DØBT: 1680-. MOR: ? Peder Christensen Skrædders kone.
Nr. 6123 1722.08.09 Søren Hyrde, Lindet.
Nr. 6124 1722.11.15 Dødfødt, Vester Mølle, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Jens Andersen. MOR: ? Jens Andersens kone.
Nr. 6125 1722.11.22 Niels Jensen, Lindet, SAND ALDER: 5.05 (å.m), 5 år 5 m., DØBT: 1717.07.11. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
Nr. 6131 1723.10.03 Maren Knudsdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 39.04 (å.m), 39 år 4 uger, DØBT: 1684.09.
Nr. 6135 1724.03.06 Anne Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1720.10.13. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6139 1724.04.14 Ellen Mikkelsdatter, Lindet, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1653c.
Nr. 6140 1724.04.14 Dødfødt, Lindet, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Lars Svendsen. MOR: ? Lars Svendsens kone.
Nr. 6142 1724.06.18 Margrethe Knudsdatter, Lindet, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1723.06.23. FAR: Knud Andersen. MOR: ? Knud Andersens kone.
Nr. 6147 1724.12.25 Peder Jensen, Vesterlund, SAND ALDER: 99cc, 99 år, DØBT: 1625cc.
Nr. 6149 1725.02.02 †1725.01.28 Andreas Johansen Sejer, Rørbæk, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1724.12.28. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: ? Johan Jakob Sejers kone.
Nr. 6155 1725.07.15 Hans Hansen, Vesterlund, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1657c.
Nr. 6159 1725.11.04 Jens Eriksen, Lindet, SAND ALDER: 12, 12 år, DØBT: 1713.
Nr. 6160 1725.11.25 Poul Poulsen Sejdeler, Lindet, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1673c.
Nr. 6161 1725.12.26 Anne Thomasdatter, Lindet, SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1668c.
Nr. 6162 1726.01.27 Laurids Nielsen, Lindet, SAND ALDER: 82cc, 82 år, DØBT: 1643cc.
Nr. 6164 1726.03.10 Svend Larsen, Lindet, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1725.04.18. FAR: Lars Svendsen. MOR: Johanne Pedersdatter.
Nr. 6165 1726.04.03 Niels Nielsen, Lindet, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3 år 2 m., DØBT: 1723.02.
Nr. 6166 1726.04.14 Laurids Nielsen, Lindet- Neder, SAND ALDER: 2.02 (å.m), 2 år 2 m., DØBT: 1724.02.11. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 6167 1726.04.14 †1726.04.06 Karen Pedersdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1726.04.04. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
Nr. 6168 1726.04.14 †1726.04.12 Anne Pedersdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1726.04.04. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
Nr. 6169 1726.07.07 Karen Nielsdatter, Lindet, SAND ALDER: 25.02 (å.m), 25 år 2 m., DØBT: 1701.05.
Nr. 6170 1726.07.28 Søren Knudsen, Lindet, SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år 3 Maaneder, DØBT: 1725.04.29. FAR: Knud Andersen. MOR: ? Knud Andersens kone.
Nr. 6175 1727.03.16 Christen Nielsen, Vesterlund (Annexgaarden), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger, DØBT: 1727.01.28. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter Niels Pedersens kone.
Nr. 6176 1727.04.14 †1727.04.09 Margrethe Kirstine Sejer, Rørbæk, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 år 5 dage, DØBT: 1726.04.04. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: ? Johan Jakob Sejers kone.
Nr. 6178 1727.07.11 Johan Jakob Sejer, Rørbæk, SAND ALDER: 50.03 (å.m), 50 år 3 m. 5 dage, DØBT: 1777.04.02.
Nr. 6179 1727.08.13 Jens Hansen Fisker, Vesterlund, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1663c.
Nr. 6183 1728.07.25 Knud Madsen, Vesterlund, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1658c.
Nr. 6184 1728.08.01 Svend Larsen, Lindet, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1728.05.16. FAR: Lars Svendsen Svenske. MOR: Johanne Pedersdatter.
Nr. 5996 1728.12.13 †1728.12.06 Anders Madsen, Katballe.
Nr. 6194 1729.04.06 Laurids Nielsen, Lindet, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger 1 dage, DØBT: 1729.03.20. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 6200 1729.11.13 Anne Jensdatter, Skovsbøl, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1677c.
Nr. 6201 1729.12.11 Abelone Larsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger, DØBT: 1729.09.04. FAR: Lars Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6206 1730.07.30 †1730.05.01 Abelone Jørgensdatter, Lindet, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1730.05.20. FAR: Jørgen Andersen Soldat. MOR: Kirsten? Lauridsdatter.
Nr. 6217 1731.05.27 Ebbe Jørgensen, Vesterlund, SAND ALDER: 51cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6228 1732.06.02 Moruids Mogensen, Vesterlund (Overgaard), SAND ALDER: 29c, 29 år, DØBT: 1703c.
Nr. 6231 1732.11.02 Maren Nielsdater, Vesterlund (Annexgaarden), SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1680c.
Nr. 6235 1733.02.08 Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), SAND ALDER: 26.07 (å.m), 26 år 7 m., DØBT: 1706.07c.
Nr. 6237 1733.03.15 Margrethe Sørensdatter, Lindet.
Nr. 6242 1733.10.04 Niels Nielsen, Risager, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1733.07.19. FAR: Niels Nielsen. MOR: Kirstine Henriksdatter.
Nr. 6249 1734.10.03 Anne Sørensdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 87cc, 87 år, DØBT: 1647cc.
Nr. 6252 1735.01.16 Anne Martinusdatter, Risager, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 23 uger, DØBT: 1734.08.01. FAR: Martinus Nielsen. MOR: Ane Christensdatter.
Nr. 6253 1735.01.30 Niels Nielsen, Risgager, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1734.12.26. FAR: Niels Nielsen. MOR: Kirstine Henriksdatter.
Nr. 6261 1736.01.15 Knud Hansen, Lindet, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1685c.
Nr. 6263 1736.02.05 Sophie Ludvigs, Lindet, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1685c.
Nr. 6268 1736.09.16 Mourids Nielsen, Lindet, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1680c.
Nr. 6271 1736.02.17 †1737.02.09 Maren Pedersdatter, Lindet, SAND ALDER: 43c, 43 år, DØBT: 1693c.
Nr. 6273 1737.03.20 Lars Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), SAND ALDER: 37.03 (å.m), 37 år 3 m., DØBT: 1700.01.20c.
Nr. 6279 1737.06.05 Mourids Mouridsen, Lindet, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1657cc.
Nr. 6283 1737.09.29 Anne Christensdatter, Lindet, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1737.04.14. FAR: Christen Jensen. MOR: Karen Nielsdatter.
Nr. 6284 1737.10.06 Jens Jensen, Lindet, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1736.04c. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone.
Nr. 6285 1737.10.13 Maren Nielsdatter, Skovsbøl, SAND ALDER: 6.07 (å.m), 6 år 7 m., DØBT: 1731.04.08. FAR: Niels Jensen. MOR: Anne Thomasdatter.
Nr. 6286 1737.11.26 Jens Andersen Gjern, Vester Mølle, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1679c.
Nr. 6289 1738.06.15 Søren Jensen, Lindet, SAND ALDER: 8c, 8 år, DØBT: 1730c.
Nr. 6291 1738.11.16 Inger Hansdatter, Lindet, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1658cc.
Nr. 6292 1738.11.23 Maren Nielsdatter, Lindet, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 1 år 10 m., DØBT: 1737.02.17. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 6293 1738.12.07 Johanne Christensdatter, Vesterlund (Annexgaarden), SAND ALDER: 84cc, 84 år, DØBT: 1654cc.
Nr. 6304 1739.07.26 Anne Nielsdatter, Risager, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1739.05.28. FAR: Niels Nielsen. MOR: Kirstine Henriksdatter.
Nr. 6308 1739.09.06 Gregers Madsen, Vesterlund, SAND ALDER: 1.06c (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1738.03.16. FAR: Mads Nielsen. MOR: Karen Stefansdatter.
Nr. 6310 1739.11.01 Anne Bertelsdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 82cc, 82 år, DØBT: 1657cc.
Nr. 6311 1739.12.06 Inger Jensdatter, Lindet, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 Uger, DØBT: 1739.07.26. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone..
Nr. 6317 1740.11.01 Karen Pedersdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 32 uger, DØBT: 1740.04.18. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
Nr. 6320 1741.01.02 †1740.12.19 Jens Jensen, Skovsbøl, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1691c.