Vester Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1713 - 1740
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Vester kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 5998 1712.07.01 Mads Madsen Katballe, Katballe.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen af sønnen Mads 1717: "No. 52. d. 4. Julii begrafvet i Vester Kirchegaard Sal. Madtz Madtzens Søn af Lille Lindet, nafnl. Madtz, gl. 5 Aar."}.
NOTITS: Da faderen kaldes Sal. er han død. Han er ikke død nov. 1713-17, altså er han død april 1711 - oktober 1713, her antaget midt i nemlig juli 1712. Tilnavn Katballe se #6064.

Nr. 6002 1714.04.03 Søren Knudsen Møller, Vester Mølle, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1646c.
DØDSÅRSAG: Ulykke.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2 d. 3. Apr. fer. 3tia Pasch. begrafven i Vester Kirchegaard Søren Knudsen Møller i Vester Mølle, som ved en ulyckelig Hændelse omkom. Anno ætatis 68.

Nr. 6006 1714.06.24 Maren Nielsdatter, Risager, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1714.05.14. FAR: Niels Villadsen. MOR: ? kone Niels Villadsens.
DØDSÅRSAG: Barnedød-1.år.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 6 d. 24. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter paa Riisager, nafnl. Maren, 6 Uger gl.
Dåb nr. 2012

Nr. 6007 1714.07.21 Margrethe Martinsdatter Pletz, Risager.
MAND: Albert Sejer, Død 1698 Risager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 7. d. 21. Julii begrafvet i Vester Kirche Mad. sal. Albert Seyers {Margrethe Martinsdatter Pletz} paa Riisager.
NOTITS: Sønnen Sejer Sejersen havde overtaget Rørbæk hovedgård, efter hans død 1715 broderen Johan Jakob Sejer.

Nr. 6013 1715.04.28 Maren Christensdatter, Lindet, SAND ALDER: 21, 21 år, DØBT: 1694c.
MAND: Niels Lauridsen, Lindet, Vester
DØDSÅRSAG: Barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 13 et 14. d. 28 Aprilis begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Lauridtzens Hustrue i Lindet, nafnl. Maren Christensdatter, Ao. ætatis 21, saavelsom deres liden Barn, nafnl. Maren, som døde straks efter Fødselen.

Nr. 6014 1715.04.28 Maren Nielsdatter, Lindet, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1715.04.21. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 13 et 14. d. 28 Aprilis begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Lauridtzens Hustrue i Lindet, nafnl. Maren Christensdatter, Ao. ætatis 21, saavelsom deres liden Barn, nafnl. Maren, som døde straks efter Fødselen.
Dåb nr. 2034

Nr. 6017 1715.06.16 ? Pedersdatter, Lindet, SAND ALDER: 4, 4 år, DØBT: 1711c. FAR: Peder Boel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 17. d. 16. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Peder Boels daatter {? Pedersdatter} af Lindet. aetat. 4 Aar.

Nr. 6019 1715.06.22 Sejer Sejersen, Rørbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 19. d. 22 Junii begrafvet i Vester Kirche Sal. Lieutenant Seyer Seurersen Herre til Rørbechgaard og Vester Kirchis Patron.
NOTITS: Hans bror Johan Jakob Sejersen overtager Rørbæk, begge sønner af Alber Sejer.

Nr. 6024 1715.08.25 Marie Nielsdatter, Risager, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 14 uger 3 dage, DØBT: 1715.05.12. FAR: Niels Villadsen.
DØDSÅRSAG: Opprimeret..
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 24. d. 25. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter af Riisager, nafnl. Marie, som af Moderen ulycheligen blef opprimeret, 14 Uger og 3 Dage gl.
Dåb nr. 2035

Nr. 6029 1715.11.15 Maren Andersdatter, Risager, SAND ALDER: 29, 29 år, DØBT: 1686c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 29. d. 15. Nov. begravet i Vester Kirchegaard Maren Andersdatter fra Riisager, gl. 29 Aar.

Nr. 6030 1715.12.01 Mads Pedersen, Skovsbøl, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1655c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 30. d. 1 Dec. begravet i Vester Kirchegaard Mads Pedersen af Schousbøll. Ao. ætatis 60.

Nr. 6031 1715.12.22 Mads Pedersen, Vesterlund, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1652c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 31. d. 22. Dec begravet i Vester Kirchegaard Mads Pedersen Thyboe af Vesterlund, gl. 63 Aar.

Nr. 6037 1716.05.21 Laurids Nielsen, Lindet, SAND ALDER: 2.01 (å.m), 2 år 3 uger, DØBT: 1714.04.22. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 37 d. 21. May begravet i Vester Kirchegaard Niels Lauridtzens liden Søn af Lindet, nafnl. Lauridtz, gl. 2 Aar 3 Uger.
Dåb nr. 2011

Nr. 6039 1716.08.19 Christen Pedersen, Lindet, SAND ALDER: 10, 10 år, DØBT: 1706. FAR: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 39. d. 19. Aug. begravet i Vester Kirchegaard Peder Christensen Skræders Søn fra Lindet, nafnl. Christen, gl. 10 Aar.

Nr. 6042 1716.11.15 Peder Nielsen, Lindet, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1716.11.08. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
DØDSÅRSAG: Opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 42 d. 15. Nov. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Lauridtzens liden Søn af Lindet, som af Moderen {Maren Pedersdatter} ulycheligen blef opprimeret, nafnl. Peder, gl. 3 Uger.
Dåb nr. 2066

Nr. 6043 1716.12.20 Bodil Pedersdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1660c.
MAND: Niels Søndergaaard, Vesterlund, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 43. d. 20. Dec. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Syndergaards Hustrue af Vesterlund, nafnl. Bodild Pedersdaatter, gl. 56 Aar.

Nr. 6052 1717.07.04 Mads Madsen Katballe, Katballe, SAND ALDER: 5, 5 år, DØBT: 1712. FAR: Mads Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 52. d. 4. Julii begrafvet i Vester Kirchegaard Sal. Madtz Madtzens Søn af Lille Lindet, nafnl. Madtz, gl. 5 Aar.

Nr. 6053 1717.08.08 †1717.08.01 Navnløs, Skovsbøl, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage. FAR: Niels Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 53. d. 8. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Sørensens navnløse Barn fra Schousbøll {Skovsbøl}.
NOTITS: Tvilling. Tvillingssøsteren Kirsten døbes samme dag.

Nr. 6057 1717.09.29 Peder Nielsen, Lindet, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1717.07.14. FAR: Niels Hansen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 57. d. 8. Octobr. begrafvet i Vester Kirchegaard Maren Pedersdatters uægte Barn fra Lindet, nafnl. Peder, gl. 11 Uger.
Dåb nr. 2082

Nr. 6059 1717.12.05 †1717.08.27 Peder Madsen, Rørbæk, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m. 8 dage, DØBT: 1717.10.20. FAR: Mads Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 59. d. 5. December begrafvet i Vester Kirchegaard Sr. Madtz Pedersens liden Søn fra Børbech, nafnl. Peder, gl. 3 Maaneder 8 Dage.
Dåb nr. 2088

Nr. 6060 1717.12.19 †1717.12.10 Navnløs, Vesterlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Niels Pedersen Søndergaard. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 60. d. 19. Dec. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels {Pedersen} Syndergaard nafnløse barn fra Vesterlund.
NOTITS: Pedersen fra vielsen i 1717.

Nr. 6062 1718.02.11 Peder Sørensen, Vesterlund (Annexgaard), SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1643c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 62. d. 11. Febr. begrafvet Peder Sørensen af Anenxgaarden i Vesterlund, gl. 75 Aar.

Nr. 6063 1718.02.13 Kirsten Nielsdatter, Risager, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1717.11.21. FAR: Niels Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: So. 63. d. 13 Febr. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter fra Riisager, nafnl. Kirsten, gl. 13 uger.
Dåb nr. 2090

Nr. 6064 1718.03.30 Anne Madsdatter, Rørbæk, SAND ALDER: 13, 13 år, DØBT: 1705. FAR: Mads Madsen Katballe.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 64. d. 30 Martii begrafvet i Vester Kirchegaard Sal. Madtz Katballes Daatter tienende paa Rørbech, nafnl. Anne, gl. 13 Aar.
NOTITS: Madsen se #6052.

Nr. 6065 1718.04.10 Susanna Madsdatter, Rørbæk, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1716.05.24. FAR: Mads Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 65. d. 10. Apr. begrafvet i Vester Kirchegaard, Sr. Madtz Pedersens liden Daatter paa Rørbech, nafnl. Susanna, gl. 2 Aar mindre nogle Dage.
Dåb nr. 2058

Nr. 6067 1718.06.06 Katrine Nielsdatter, Skovsbøl, SAND ALDER: 4.00 (å.m), 4 år, DØBT: 1714.06.10. FAR: Niels Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 67. d. 6. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Sørensens tvende Døttre fra Schousbøll, den ældste nafnl. Cathrine, gl. 4 Aar, og den yngste nafnl. Kirsten, gl. 41 uger.
Dåb nr. 2017

Nr. 6068 1718.06.06 Kirsten Nielsdatter, Skovsbøl, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 41 uger, DØBT: 1717.08.08. FAR: Niels Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 67. d. 6. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Sørensens tvende Døttre fra Schousbøll, den ældste nafnl. Cathrine, gl. 4 Aar, og den yngste nafnl. Kirsten, gl. 41 uger.
Dåb nr. 2085

Nr. 6071 1718.07.31 Navnløs, Vesterlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 70. d. 31. Julii begrafvet i Vester Kirchegaard Peder Christensens nafnløse Barn af Vesterlund.
Dåb nr. 2105

Nr. 6078 1719.01.29 Laurids Jørgensen, Lindet, SAND ALDER: 1.00 (å.m), DØBT: 1717.01.10. FAR: Jørgen Andersen Landsoldat. MOR: ? Jørgen Landsoldats kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 77. d. 29. Janv. begrafvet i Vester Kirchegaard Jørgen {Andersen} Soldates Barn {Laurids} fra Lindet.
Dåb nr. 2068

Nr. 6087 1719.08.27 Navnløs, Vesterlund (Søndergaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Niels Pedersen Søndergaard. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 86. d. 27. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels {Pedersen} Syndergaards nafnløse Barn af Vesterlund.
Dåb nr. 2125

Nr. 6089 1719.10.15 Kirsten Nielsdatter, Risager, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1719.08.20. FAR: Niels Villadsen. MOR: ? Niels Villadsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 88 d. 15. Oct. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter fra Riisager, nafnl. Kirsten, gl. 7 Uger.

Nr. 6096 1720.04.28 Jøllund Christensdatter, Lindet, SAND ALDER: 89cc, 89 år, DØBT: 1629c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 95. d. 28. April begrafvet i Vester Kirchegaard Jøllund Christensdatter af Lindet, gl. 89 Aar.

Nr. 6105 1721.03.16 Maren Ludvigsdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 60+, DØBT: 1661-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 104 d 16 Martij begrafvet i Vester Kirche-gaard gl: Maren Ludvigsdaatter af Vesterlund.
NOTITS: Hun kaldes gammel, derfor antages, at hun er over 60 år.

Nr. 6106 1721.04.27 Sejer Johansen Sejer, Rørbæk, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år 3 dage, DØBT: 1720.04.26. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Bente Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No 105 d 27 Aprilis begrafvet i Vester Kirche Benthe Sørensd: liden Søn fra Rørbæk, nafnl: Seyer: NB: gl: 1 Aar og nogle Dage.
Dåb nr. 2139

Nr. 6109 1721.06.24 Birgitte Hansdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 10, 10 år, DØBT: 1711. FAR: Hans Hansen Fisker. MOR: ? Hans Hansen Fiskers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No: 108 d 24 Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Hans Hansen Fiskers Daatter fra Vesterlund, nafnl. Birgitte, gl. 10 Aar.

Nr. 6112 1721.08.17 Mette Nielsdatter, Lindet, SAND ALDER: 60+, DØBT: 1661-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 112 d 17 Augusti begrafvet i Vester Kirchegaard gamle Mette Nielsdatter af Lindet.
NOTITS: Hun antages over 60, da hun kaldes gammel.

Nr. 6118 1722.03.01 ? Mette Svindbæks søn, Lindet. MOR: Mette Svindbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3. vester Sogn. Dom. reminisc. blev begraven Mette Svinbeks Søn af Lindet.

Nr. 6121 1722.04.02 Christen Knudsen, Lindet, SAND ALDER: 2.11 (å.m), DØBT: 1719.05.14. FAR: Knud Andersen. MOR: ? Knud Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 6. Vester Sogn. Fest. Virid. blev begraven Knud Andersens Barn {Christen?} i Linnet.
NOTITS: Christen er det sidste barn, Knud er knap 6 år gammel.

Nr. 6122 1722.05.01 Peder Christensen Skrædder, Lindet, SAND ALDER: 42+, DØBT: 1680-. MOR: ? Peder Christensen Skrædders kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 7. d. 1 Maji blev begraven Peder {Christensen} Skræder i Linnet.
NOTITS: Patronym se begravelse #6039 i 1716.

Nr. 6123 1722.08.09 Søren Hyrde, Lindet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 8. Dom 10 post Trin. belv begraven Søren Hyrde ibid. {Linnet}.

Nr. 6124 1722.11.15 Dødfødt, Vester Mølle, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Jens Andersen. MOR: ? Jens Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 9. Dom. 24. p. Trin. blev begraven Jens Andersens dødfødde Barn af Vester Mølle. (NB. Det første Liig, ieg kastede Jord paa).
NOTITS: Den nye præst Hans Pedersen Bering er nu kommet til Thyregod, han er kun 25c år gammel.

Nr. 6125 1722.11.22 Niels Jensen, Lindet, SAND ALDER: 5.05 (å.m), 5 år 5 m., DØBT: 1717.07.11. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 10. Dom. 25 p. trin. blev begraven Niels Jensen af Linnet, ætat. 5 Aar 5 Maaneder. (NB Dend første, ieg giorde Liig-prædiken over ... Naadsens Aars Ende).
NOTITS: Den nye præst Hans Pedersen Bering noterer sin første ligprædiken.
Dåb nr. 2081

Nr. 6131 1723.10.03 Maren Knudsdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 39.04 (å.m), 39 år 4 uger, DØBT: 1684.09.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 16. Vester Sogn. Dom 19. p. Trin. begraven Maren Knudsdatter af Vesterlund, æt. 39 Aar m. 4 Uger.

Nr. 6135 1724.03.06 Anne Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1720.10.13. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 20. Vester Sogn. D. 6. Mart. begraven Anne Nielsdatter af Annexgaarden i Vesterlund, som d. 2 Mart. uformodentlig var falden i vand og der druknet, æt. 3½ Aar.
Dåb nr. 2146

Nr. 6139 1724.04.14 Ellen Mikkelsdatter, Lindet, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1653c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 24. Vester sogn. d. eod. {Fest. Soterias, Langfredag} begravenEllen Mikkelsdatter af Linnet, æt. 70 Aar.

Nr. 6140 1724.04.14 Dødfødt, Lindet, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Lars Svendsen. MOR: ? Lars Svendsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 25. begraven Lass Svendsens dødfødde Barn af Linnet.
NOTITS: Datoen vel mellem d. 14. april og d. 18. juni, hvor den næste indføjelse for Vester foretages. Denne begravelse skrevet udraderet og skrevet igen lige efter den foregående #6139, ikke som sædvanligt på en ny linie. Indførelsen var tilsyneladende først glemt og så skrevet på lidt tom plads i den foregående begravelse i Vester sogn. Kan ikke læses i internet billedet på Arkivalier Online, kun i originalen i Viborg Landsarkiv.

Nr. 6142 1724.06.18 Margrethe Knudsdatter, Lindet, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1723.06.23. FAR: Knud Andersen. MOR: ? Knud Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 27. dom: 1 p. Trin. Vester Sogn, begraven Margrethe Knudsdatter af Linnet, æt. 1 Aar mindre 1 Dag.
NOTITS: Født 19.06.1724.

Nr. 6147 1724.12.25 Peder Jensen, Vesterlund, SAND ALDER: 99cc, 99 år, DØBT: 1625cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 32. Vester Sogn. Dom. p. Natal. begraven Peder Jensen af Vesterlund, ætat. 99 Aar.

Nr. 6149 1725.02.02 †1725.01.28 Andreas Johansen Sejer, Rørbæk, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1724.12.28. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: ? Johan Jakob Sejers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 34. vester sogn. fest. Purific {Maria 2. feb.} begraven i Vester Kirke Andreas {Johansen} Sejer, som døde hastig Do: Septuag. {28. jan.} om Natten, ætat. 11 Uger.
NOTITS: Født 13. nov. 1724. Begravet i kirken! Faderen som herremand paa Rørbæk kaldte den nye præst Bering i 1722.

Nr. 6155 1725.07.15 Hans Hansen, Vesterlund, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1657c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 40. Vester Sogn. Dom: 7 p: Trin: begraven Hans Hansen af Vesterlund, ætat. 68 Aar.

Nr. 6159 1725.11.04 Jens Eriksen, Lindet, SAND ALDER: 12, 12 år, DØBT: 1713.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 44. Vester Sogn. dom: 23 p: Trin: begraven Jens Eriksen af Linnet, æt. 12 Aar.
NOTITS: Ingen Erik set i Lindet 1714+ i kirkebogen endnu.

Nr. 6160 1725.11.25 Poul Poulsen Sejdeler, Lindet, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1673c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 45. Dom: 26 p: Trin: begraven Povel Povelsen Sejdeler af Linnet, æt. 52 Aar.

Nr. 6161 1725.12.26 Anne Thomasdatter, Lindet, SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1668c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 46. Fer: 2 Natal. begraven Anne Thomædatter af Linnet, æt. 57 Aar.

Nr. 6162 1726.01.27 Laurids Nielsen, Lindet, SAND ALDER: 82cc, 82 år, DØBT: 1643cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1726. No. 47. Vester Sogn. Dom: 3 p: Epiphan: begraven Laurids Nielsen af Linnet, æt. 82 Aar.

Nr. 6164 1726.03.10 Svend Larsen, Lindet, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1725.04.18. FAR: Lars Svendsen. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 49. Vester Sogn. do: invocav: begraven Svend Lassen af Linnet, æt. 1 Aar m. 15 Dage.
NOTITS: Født 25. marts 1725
Dåb nr. 2218

Nr. 6165 1726.04.03 Niels Nielsen, Lindet, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3 år 2 m., DØBT: 1723.02.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 50. d. 3. April begraven Niels Nielsen af Linnet, æt. 3 Aar 2 Md.
NOTITS: Ikke set født i Vester eller Thyregod.

Nr. 6166 1726.04.14 Laurids Nielsen, Lindet- Neder, SAND ALDER: 2.02 (å.m), 2 år 2 m., DØBT: 1724.02.11. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 51. Dom: Palmax begraven Laurids af Neder Linnet, æt. 2 Aar 2 Maaneder.
Dåb nr. 2195

Nr. 6167 1726.04.14 †1726.04.06 Karen Pedersdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1726.04.04. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 52. die eod. {Dom: Palmax} begravne Karen og Anne Pedersdøttre af Vesterlund, Tvilling Børn. Dend yngste 2 Dage gammel, dend ældste 8 Dage gammel.

Nr. 6168 1726.04.14 †1726.04.12 Anne Pedersdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1726.04.04. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 52. die eod. {Dom: Palmax} begravne Karen og Anne Pedersdøttre af Vesterlund, Tvilling Børn. Dend yngste 2 Dage gammel, dend ældste 8 Dage gammel.

Nr. 6169 1726.07.07 Karen Nielsdatter, Lindet, SAND ALDER: 25.02 (å.m), 25 år 2 m., DØBT: 1701.05.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 53 Dom: 3 p: Trin: begraven Karen Nielsdatter af Linnet, æt. 25 Aar 2 Maaneder.

Nr. 6170 1726.07.28 Søren Knudsen, Lindet, SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år 3 Maaneder, DØBT: 1725.04.29. FAR: Knud Andersen. MOR: ? Knud Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 54. Dom: 6 p. Trin. begraven Søren Knudsen af Linnet, æt. 1 Aar 3 Maaneder.
Dåb nr. 2220

Nr. 6175 1727.03.16 Christen Nielsen, Vesterlund (Annexgaarden), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger, DØBT: 1727.01.28. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter Niels Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 59. Vester Sogn. Dom: Oculi {3. søndag i fasten} begraven Christen Nielsen af Annexgaarden, æt. 2 Uger.
Dåb nr. 2256

Nr. 6176 1727.04.14 †1727.04.09 Margrethe Kirstine Sejer, Rørbæk, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 år 5 dage, DØBT: 1726.04.04. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: ? Johan Jakob Sejers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 60. Fer. 2. Pasch. begraven Margrete Kierstine Sejer af Rørbech, æt. 1 Aar 5 Dage.
Dåb nr. 2244

Nr. 6178 1727.07.11 Johan Jakob Sejer, Rørbæk, SAND ALDER: 50.03 (å.m), 50 år 3 m. 5 dage, DØBT: 1777.04.02.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 62. Vester Sogn. d. 11 Julii begraven Sl. Capitain Lieutenant Johan Jacob Sejer, Herre til Rørbech og Patron til Vester Kirke, æt 50 Aar 3 Md. 5 Dage.

Nr. 6179 1727.08.13 Jens Hansen Fisker, Vesterlund, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1663c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 63. d. 13. Augusti begravet Jens Hansen Fisker af Vesterlund, æt. 64 Aar.

Nr. 6183 1728.07.25 Knud Madsen, Vesterlund, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1658c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 67. Vester Sogn. Dom: 9 p: Trin: begravet Knud Madsen af Vesterlund, æt. 70 Aar.

Nr. 6184 1728.08.01 Svend Larsen, Lindet, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1728.05.16. FAR: Lars Svendsen Svenske. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 68. Dom: 10 p: Trin: begravet Svend Lassen af Linnet, æt. 11 Uger.
Dåb nr. 2273

Nr. 5996 1728.12.13 †1728.12.06 Anders Madsen, Katballe.
KONE: Karen Pedersdatter, Katballe, Vester, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Rørbæk skifte: den
NOTITS: Døde i Katballe. Begravet i Ejstrup sogn, han kom fra Store Thorlund, men skiftet er af Lille Lindet senere kaldet Katballe i Vester sogn.
LINK: Skiftet efter Anders Madsen i Lille Lindet (Brejl, Rørbæk #1).
LINK: Skifte efter 1. kone Bodil Villadsdatter 30.10.1717 Store Thorlund (Brejl, Skanderborg Rytterdistrikt #972).

Nr. 6194 1729.04.06 Laurids Nielsen, Lindet, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger 1 dage, DØBT: 1729.03.20. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 78. Vester Sogn, d. 6. April begravet Laurids Nielsen af Linnet, æt. 8 Uger 1 Dag.
Dåb nr. 2290

Nr. 6200 1729.11.13 Anne Jensdatter, Skovsbøl, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1677c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 84. Vester Sogn. Dom: 22 p: Trin: begravet Anne Jensdatter af Skousbøl, æt. 52 Aar.

Nr. 6201 1729.12.11 Abelone Larsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger, DØBT: 1729.09.04. FAR: Lars Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 85. Dom: 3: Adv: begravet Abelone Lassdatter af Annexgaarden, æt. 13 Uger.
Dåb nr. 2297

Nr. 6206 1730.07.30 †1730.05.01 Abelone Jørgensdatter, Lindet, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1730.05.20. FAR: Jørgen Andersen Soldat. MOR: Kirsten? Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 90. Vester Sogn. Dom: 8 p: Trin: begrav. Abelone Jørgensdatter af Linnet, æt. 11 Uger.
Dåb nr. 2309

Nr. 6217 1731.05.27 Ebbe Jørgensen, Vesterlund, SAND ALDER: 51cc, DØBT: 1680cc.
KONE: Anne Jensdatter Ebbes, Vesterlund, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 100. Dom. 1 p. Trin. Vester Sogn, begrav. Ebbe Jørgensen af Vesterlund.
NOTITS: Fødeår skønnet ud fra første barn omkring 1708. Konen Anne Jensdatter blev så gammel at hendes alder i kirkebogen er upålidelig med 97 år, hvilket ville have hende født 1675c, her formodet født 1680cc.

Nr. 6228 1732.06.02 Moruids Mogensen, Vesterlund (Overgaard), SAND ALDER: 29c, 29 år, DØBT: 1703c.
KONE: Maren Christensdatter, Vesterlund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 111. Fer: 2. Pentecost: Vester Sogn. begraven Mourids Mogensen af Vesterlund, æt. 29 Aar.
NOTITS: Måske søn af Mogens Eskesen i Thyregodlund (Ejnar Bjerre), men fadderne i to dåb ser ikke sådan ud.

Nr. 6231 1732.11.02 Maren Nielsdater, Vesterlund (Annexgaarden), SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1680c.
MAND: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 114, Vester sogn. Dom: 21 p. Trin. begraven Maren Nielsdatteraf Annexgaarden i Vesterlund, æt. 52 Aar.

Nr. 6235 1733.02.08 Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), SAND ALDER: 26.07 (å.m), 26 år 7 m., DØBT: 1706.07c.
MAND: Lars Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 118. Vester Sogn. Dom Sexages. begraven Maren Nielsdatter af Annexgaarden i Vesterlund, æt. 26 Aar 7 Maaneder.
NOTITS: Datter af Niels Madsen og Abelone Michelsdatter i Vestergaard i Vesterlund

Nr. 6237 1733.03.15 Margrethe Sørensdatter, Lindet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 120. Vester Sogn. Dom. Lætare begraven Margrethe Sørensdatter af Lindet, æt.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6242 1733.10.04 Niels Nielsen, Risager, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1733.07.19. FAR: Niels Nielsen. MOR: Kirstine Henriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 125. Vester Sogn. Dom: 18 p. Trin. begraven Niels Nielsen af Riisager, æt. 12 Uger.

Nr. 6249 1734.10.03 Anne Sørensdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 87cc, 87 år, DØBT: 1647cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 132. Vester Sogn. Dom: 15 p. Trin. begrav. Anne Sørensdatter af Vesterlund, æt. 87 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6252 1735.01.16 Anne Martinusdatter, Risager, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 23 uger, DØBT: 1734.08.01. FAR: Martinus Nielsen. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1735. Vester Sogn. No. 135. Dom: 2 p. Epiphan. begravet Anne Martinisdatter af Riisager, æt. 23 Uger.

Nr. 6253 1735.01.30 Niels Nielsen, Risgager, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1734.12.26. FAR: Niels Nielsen. MOR: Kirstine Henriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 136. Dom: 4 p. Epiphan. begrav. Niels Nielsen af Riisager, æt. 5 Uger.

Nr. 6261 1736.01.15 Knud Hansen, Lindet, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1685c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1736. Vester Sogn. No. 144. Dom: 2 p. Epiphan: begravet Knud Hansen af Linnet, æt. 50 Aar.
NOTITS: Præsten skriver i fattigprotokollen, at han var "brusten og fra forstanden" (Ejnar Bjerre).

Nr. 6263 1736.02.05 Sophie Ludvigs, Lindet, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1685c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 146. Vester Sogn. Do: Sexages: begraven Sophie Ludvigs af Linnet, æt. 50 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6268 1736.09.16 Mourids Nielsen, Lindet, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1680c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 151. Vester Sogn. d. eod {Dom: 16 p. Trin:} begravet Mourids Nielsen af Linnet, æt 56 Aar.
NOTITS: Husmand i Lindet (Ejnar Bjerre).

Nr. 6271 1736.02.17 †1737.02.09 Maren Pedersdatter, Lindet, SAND ALDER: 43c, 43 år, DØBT: 1693c.
MAND: Niels Lauridsen, Lindet, Vester
DØDSÅRSAG: Barsel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1737. No. 154. Vester Sogn. Dom: Septuages: begravet Maren Pederdatter af Lindet, æt. 43 Aar.
NOTITS: Niels Lauridsens 2. kone, født i Sillesthoved, Give datter af Peder Nielsen. Begravelsesdato den 9. feb. 1737 fra skiftet Rørbæk.

Nr. 6273 1737.03.20 Lars Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), SAND ALDER: 37.03 (å.m), 37 år 3 m., DØBT: 1700.01.20c.
KONE: Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 156. Vester Sogn. d. 20. Mart. begravet Lass Pedersen af Annexgaarden i Vesterlund, æt. 37 Aar og 3 Maaneder.

Nr. 6279 1737.06.05 Mourids Mouridsen, Lindet, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1657cc.
SVIGERSØN: Mathias Sørensen Livgarde, Lindet, Vester, Efter Ejnar Bjerre og Fattigprotokollen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 162. Vester Sogn, d. 5. Jun. begraven Mouridz Mouridtzen af Linnet. Aet. 80 aar.

Nr. 6283 1737.09.29 Anne Christensdatter, Lindet, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1737.04.14. FAR: Christen Jensen. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 166. Vester Sogn. Fest. Michael. begravet Anne Christensdatter af Linnet, æt. 6 Maaneder.

Nr. 6284 1737.10.06 Jens Jensen, Lindet, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1736.04c. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 167. Dom: 16 p. Trin: begravet Jens Jensen af Linnet, æt. 1 Aar 6 Maaneder.
NOTITS: Faderen Jens Jensen boede 1734 i et hus i Lindet.

Nr. 6285 1737.10.13 Maren Nielsdatter, Skovsbøl, SAND ALDER: 6.07 (å.m), 6 år 7 m., DØBT: 1731.04.08. FAR: Niels Jensen. MOR: Anne Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 168. Dom: 17 p: Trin: begraven Maren Nielsdatter af Skousbøl, æt. 6 Aar 7 Maaneder.

Nr. 6286 1737.11.26 Jens Andersen Gjern, Vester Mølle, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1679c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 169. d. 26. Nov. begraven Jens Andersen Giern af Vester Mølle, æt. 67 Aar.
NOTITS: Han var gift, men konens navn kendes ikke.

Nr. 6289 1738.06.15 Søren Jensen, Lindet, SAND ALDER: 8c, 8 år, DØBT: 1730c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 172. Vester Sogn. Dom: 2 p. Trin. begraven Søren Jensen af Linnet, æt. 8 Aar.
NOTITS: Ikke set døbt i kirkebogen. Vel født i et andet sogn.

Nr. 6291 1738.11.16 Inger Hansdatter, Lindet, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1658cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 174. Vester Sogn. Dom: 24 p: Trin: begraven Inger Hansdatter af Linnet, æt. 80 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6292 1738.11.23 Maren Nielsdatter, Lindet, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 1 år 10 m., DØBT: 1737.02.17. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 175. Dom: 25 p: Trin: begrav. Maren Nielsdatter ibid. {Lindet, Vester} æt 2 Aar mindre 2 Maaneder.
NOTITS: Moderen døde, da Maren blev født.

Nr. 6293 1738.12.07 Johanne Christensdatter, Vesterlund (Annexgaarden), SAND ALDER: 84cc, 84 år, DØBT: 1654cc.
MAND: Peder Sørensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, †1718 i Annexgaarden, Ejnar Bjerre formoder han var gift med Johanne Christensdater.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 176. Dom: 2. Adv: begraven Johanne Christensdatter af Annexgaarden i Vesterlund, æt. 84 Aar.

Nr. 6304 1739.07.26 Anne Nielsdatter, Risager, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1739.05.28. FAR: Niels Nielsen. MOR: Kirstine Henriksdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 187. Vester Sogn. Dom: 9 p: Trin: begraven Anne Nielsdatter af Riisager, æt. 3 Maaneder. (NB. opp.)

Nr. 6308 1739.09.06 Gregers Madsen, Vesterlund, SAND ALDER: 1.06c (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1738.03.16. FAR: Mads Nielsen. MOR: Karen Stefansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 191. Vester Sogn. Dom: 15 p: Trin: begraven Gregers Madsen af Vesterlund, æt. 1½ Aar.

Nr. 6310 1739.11.01 Anne Bertelsdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 82cc, 82 år, DØBT: 1657cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 193. Vester Sogn. Fest. O. Scts. begraven Anne Bertelsdatter af Vesterlund, æt. 82 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6311 1739.12.06 Inger Jensdatter, Lindet, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 Uger, DØBT: 1739.07.26. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone..
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 194. Dom: 1: Adv: begraven Inger Jensdatter af Linnet, æt. 18 Uger.

Nr. 6317 1740.11.01 Karen Pedersdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 32 uger, DØBT: 1740.04.18. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 200. Vester Sogn. Fest. Omn. Scts. begraven Karen Pedersdatter af Vesterlund, æt. 32 Uger.
NOTITS: Fadder ved Karens dåb er Anders Sørensen fra Hampen Sø i Nørre Snede, Ejnar Bjerre formoder moderen kommer derfra.

Nr. 6320 1741.01.02 †1740.12.19 Jens Jensen, Skovsbøl, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1691c.
KONE: Gertrud Jensdatter, Skovsbøl, Vester
DØDSÅRSAG: blodprop?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1741. Vester Sogn. No. 203. d. 2. Januar begraven Jens Jensen af Skousbøl, æt. 50 Aar. Døde d. 19. Dec. 1740 paa Veyen mellem Collemorten og Nykirke.
NOTITS: Han blev begravet 14 dage efter han døde.