Vester Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1713 - 1740
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Vester kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6006 1714.06.24 Maren Nielsdatter, Risager, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1714.05.14. FAR: Niels Villadsen. MOR: ? kone Niels Villadsens.
DØDSÅRSAG: Barnedød-1.år.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 6 d. 24. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter paa Riisager, nafnl. Maren, 6 Uger gl.
Dåb nr. 2012

Nr. 6007 1714.07.21 Margrethe Martinsdatter Pletz, Risager.
MAND: Albert Sejer, Død 1698 Risager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 7. d. 21. Julii begrafvet i Vester Kirche Mad. sal. Albert Seyers {Margrethe Martinsdatter Pletz} paa Riisager.
NOTITS: Sønnen Sejer Sejersen havde overtaget Rørbæk hovedgård, efter hans død 1715 broderen Johan Jakob Sejer.

Nr. 6013 1715.04.28 Maren Christensdatter, Lindet, SAND ALDER: 21, 21 år, DØBT: 1694c.
MAND: Niels Lauridsen, Lindet, Vester
DØDSÅRSAG: Barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 13 et 14. d. 28 Aprilis begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Lauridtzens Hustrue i Lindet, nafnl. Maren Christensdatter, Ao. ætatis 21, saavelsom deres liden Barn, nafnl. Maren, som døde straks efter Fødselen.

Nr. 6014 1715.04.28 Maren Nielsdatter, Lindet, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1715.04.21. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 13 et 14. d. 28 Aprilis begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Lauridtzens Hustrue i Lindet, nafnl. Maren Christensdatter, Ao. ætatis 21, saavelsom deres liden Barn, nafnl. Maren, som døde straks efter Fødselen.
Dåb nr. 2034

Nr. 6017 1715.06.16 ? Pedersdatter, Lindet, SAND ALDER: 4, 4 år, DØBT: 1711c. FAR: Peder Boel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 17. d. 16. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Peder Boels daatter {? Pedersdatter} af Lindet. aetat. 4 Aar.

Nr. 6024 1715.08.25 Marie Nielsdatter, Risager, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 14 uger 3 dage, DØBT: 1715.05.12. FAR: Niels Villadsen.
DØDSÅRSAG: Opprimeret..
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 24. d. 25. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter af Riisager, nafnl. Marie, som af Moderen ulycheligen blef opprimeret, 14 Uger og 3 Dage gl.
Dåb nr. 2035

Nr. 6029 1715.11.15 Maren Andersdatter, Risager, SAND ALDER: 29, 29 år, DØBT: 1686c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 29. d. 15. Nov. begravet i Vester Kirchegaard Maren Andersdatter fra Riisager, gl. 29 Aar.

Nr. 6043 1716.12.20 Bodil Pedersdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1660c.
MAND: Niels Søndergaaard, Vesterlund, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 43. d. 20. Dec. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Syndergaards Hustrue af Vesterlund, nafnl. Bodild Pedersdaatter, gl. 56 Aar.

Nr. 6053 1717.08.08 †1717.08.01 Navnløs, Skovsbøl, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage. FAR: Niels Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 53. d. 8. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Sørensens navnløse Barn fra Schousbøll {Skovsbøl}.
NOTITS: Tvilling. Tvillingssøsteren Kirsten døbes samme dag.

Nr. 6060 1717.12.19 †1717.12.10 Navnløs, Vesterlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Niels Pedersen Søndergaard. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 60. d. 19. Dec. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels {Pedersen} Syndergaard nafnløse barn fra Vesterlund.
NOTITS: Pedersen fra vielsen i 1717.

Nr. 6063 1718.02.13 Kirsten Nielsdatter, Risager, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1717.11.21. FAR: Niels Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: So. 63. d. 13 Febr. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter fra Riisager, nafnl. Kirsten, gl. 13 uger.
Dåb nr. 2090

Nr. 6064 1718.03.30 Anne Madsdatter, Rørbæk, SAND ALDER: 13, 13 år, DØBT: 1705. FAR: Mads Madsen Katballe.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 64. d. 30 Martii begrafvet i Vester Kirchegaard Sal. Madtz Katballes Daatter tienende paa Rørbech, nafnl. Anne, gl. 13 Aar.
NOTITS: Madsen se #6052.

Nr. 6065 1718.04.10 Susanna Madsdatter, Rørbæk, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1716.05.24. FAR: Mads Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 65. d. 10. Apr. begrafvet i Vester Kirchegaard, Sr. Madtz Pedersens liden Daatter paa Rørbech, nafnl. Susanna, gl. 2 Aar mindre nogle Dage.
Dåb nr. 2058

Nr. 6067 1718.06.06 Katrine Nielsdatter, Skovsbøl, SAND ALDER: 4.00 (å.m), 4 år, DØBT: 1714.06.10. FAR: Niels Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 67. d. 6. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Sørensens tvende Døttre fra Schousbøll, den ældste nafnl. Cathrine, gl. 4 Aar, og den yngste nafnl. Kirsten, gl. 41 uger.
Dåb nr. 2017

Nr. 6068 1718.06.06 Kirsten Nielsdatter, Skovsbøl, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 41 uger, DØBT: 1717.08.08. FAR: Niels Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 67. d. 6. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Sørensens tvende Døttre fra Schousbøll, den ældste nafnl. Cathrine, gl. 4 Aar, og den yngste nafnl. Kirsten, gl. 41 uger.
Dåb nr. 2085

Nr. 6071 1718.07.31 Navnløs, Vesterlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 70. d. 31. Julii begrafvet i Vester Kirchegaard Peder Christensens nafnløse Barn af Vesterlund.
Dåb nr. 2105

Nr. 6087 1719.08.27 Navnløs, Vesterlund (Søndergaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Niels Pedersen Søndergaard. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 86. d. 27. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels {Pedersen} Syndergaards nafnløse Barn af Vesterlund.
Dåb nr. 2125

Nr. 6089 1719.10.15 Kirsten Nielsdatter, Risager, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1719.08.20. FAR: Niels Villadsen. MOR: ? Niels Villadsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 88 d. 15. Oct. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter fra Riisager, nafnl. Kirsten, gl. 7 Uger.

Nr. 6096 1720.04.28 Jøllund Christensdatter, Lindet, SAND ALDER: 89cc, 89 år, DØBT: 1629c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 95. d. 28. April begrafvet i Vester Kirchegaard Jøllund Christensdatter af Lindet, gl. 89 Aar.

Nr. 6105 1721.03.16 Maren Ludvigsdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 60+, DØBT: 1661-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 104 d 16 Martij begrafvet i Vester Kirche-gaard gl: Maren Ludvigsdaatter af Vesterlund.
NOTITS: Hun kaldes gammel, derfor antages, at hun er over 60 år.

Nr. 6109 1721.06.24 Birgitte Hansdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 10, 10 år, DØBT: 1711. FAR: Hans Hansen Fisker. MOR: ? Hans Hansen Fiskers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No: 108 d 24 Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Hans Hansen Fiskers Daatter fra Vesterlund, nafnl. Birgitte, gl. 10 Aar.

Nr. 6112 1721.08.17 Mette Nielsdatter, Lindet, SAND ALDER: 60+, DØBT: 1661-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 112 d 17 Augusti begrafvet i Vester Kirchegaard gamle Mette Nielsdatter af Lindet.
NOTITS: Hun antages over 60, da hun kaldes gammel.

Nr. 6124 1722.11.15 Dødfødt, Vester Mølle, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Jens Andersen. MOR: ? Jens Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 9. Dom. 24. p. Trin. blev begraven Jens Andersens dødfødde Barn af Vester Mølle. (NB. Det første Liig, ieg kastede Jord paa).
NOTITS: Den nye præst Hans Pedersen Bering er nu kommet til Thyregod, han er kun 25c år gammel.

Nr. 6131 1723.10.03 Maren Knudsdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 39.04 (å.m), 39 år 4 uger, DØBT: 1684.09.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 16. Vester Sogn. Dom 19. p. Trin. begraven Maren Knudsdatter af Vesterlund, æt. 39 Aar m. 4 Uger.

Nr. 6135 1724.03.06 Anne Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1720.10.13. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 20. Vester Sogn. D. 6. Mart. begraven Anne Nielsdatter af Annexgaarden i Vesterlund, som d. 2 Mart. uformodentlig var falden i vand og der druknet, æt. 3½ Aar.
Dåb nr. 2146

Nr. 6139 1724.04.14 Ellen Mikkelsdatter, Lindet, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1653c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 24. Vester sogn. d. eod. {Fest. Soterias, Langfredag} begravenEllen Mikkelsdatter af Linnet, æt. 70 Aar.

Nr. 6140 1724.04.14 Dødfødt, Lindet, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Lars Svendsen. MOR: ? Lars Svendsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 25. begraven Lass Svendsens dødfødde Barn af Linnet.
NOTITS: Datoen vel mellem d. 14. april og d. 18. juni, hvor den næste indføjelse for Vester foretages. Denne begravelse skrevet udraderet og skrevet igen lige efter den foregående #6139, ikke som sædvanligt på en ny linie. Indførelsen var tilsyneladende først glemt og så skrevet på lidt tom plads i den foregående begravelse i Vester sogn. Kan ikke læses i internet billedet på Arkivalier Online, kun i originalen i Viborg Landsarkiv.

Nr. 6142 1724.06.18 Margrethe Knudsdatter, Lindet, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1723.06.23. FAR: Knud Andersen. MOR: ? Knud Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 27. dom: 1 p. Trin. Vester Sogn, begraven Margrethe Knudsdatter af Linnet, æt. 1 Aar mindre 1 Dag.
NOTITS: Født 19.06.1724.

Nr. 6161 1725.12.26 Anne Thomasdatter, Lindet, SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1668c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 46. Fer: 2 Natal. begraven Anne Thomædatter af Linnet, æt. 57 Aar.

Nr. 6167 1726.04.14 †1726.04.06 Karen Pedersdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1726.04.04. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 52. die eod. {Dom: Palmax} begravne Karen og Anne Pedersdøttre af Vesterlund, Tvilling Børn. Dend yngste 2 Dage gammel, dend ældste 8 Dage gammel.

Nr. 6168 1726.04.14 †1726.04.12 Anne Pedersdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1726.04.04. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 52. die eod. {Dom: Palmax} begravne Karen og Anne Pedersdøttre af Vesterlund, Tvilling Børn. Dend yngste 2 Dage gammel, dend ældste 8 Dage gammel.

Nr. 6169 1726.07.07 Karen Nielsdatter, Lindet, SAND ALDER: 25.02 (å.m), 25 år 2 m., DØBT: 1701.05.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 53 Dom: 3 p: Trin: begraven Karen Nielsdatter af Linnet, æt. 25 Aar 2 Maaneder.

Nr. 6176 1727.04.14 †1727.04.09 Margrethe Kirstine Sejer, Rørbæk, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 år 5 dage, DØBT: 1726.04.04. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: ? Johan Jakob Sejers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 60. Fer. 2. Pasch. begraven Margrete Kierstine Sejer af Rørbech, æt. 1 Aar 5 Dage.
Dåb nr. 2244

Nr. 6200 1729.11.13 Anne Jensdatter, Skovsbøl, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1677c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 84. Vester Sogn. Dom: 22 p: Trin: begravet Anne Jensdatter af Skousbøl, æt. 52 Aar.

Nr. 6201 1729.12.11 Abelone Larsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger, DØBT: 1729.09.04. FAR: Lars Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 85. Dom: 3: Adv: begravet Abelone Lassdatter af Annexgaarden, æt. 13 Uger.
Dåb nr. 2297

Nr. 6206 1730.07.30 †1730.05.01 Abelone Jørgensdatter, Lindet, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1730.05.20. FAR: Jørgen Andersen Soldat. MOR: Kirsten? Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 90. Vester Sogn. Dom: 8 p: Trin: begrav. Abelone Jørgensdatter af Linnet, æt. 11 Uger.
Dåb nr. 2309

Nr. 6231 1732.11.02 Maren Nielsdater, Vesterlund (Annexgaarden), SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1680c.
MAND: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 114, Vester sogn. Dom: 21 p. Trin. begraven Maren Nielsdatteraf Annexgaarden i Vesterlund, æt. 52 Aar.

Nr. 6235 1733.02.08 Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), SAND ALDER: 26.07 (å.m), 26 år 7 m., DØBT: 1706.07c.
MAND: Lars Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 118. Vester Sogn. Dom Sexages. begraven Maren Nielsdatter af Annexgaarden i Vesterlund, æt. 26 Aar 7 Maaneder.
NOTITS: Datter af Niels Madsen og Abelone Michelsdatter i Vestergaard i Vesterlund

Nr. 6237 1733.03.15 Margrethe Sørensdatter, Lindet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 120. Vester Sogn. Dom. Lætare begraven Margrethe Sørensdatter af Lindet, æt.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6249 1734.10.03 Anne Sørensdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 87cc, 87 år, DØBT: 1647cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 132. Vester Sogn. Dom: 15 p. Trin. begrav. Anne Sørensdatter af Vesterlund, æt. 87 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6252 1735.01.16 Anne Martinusdatter, Risager, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 23 uger, DØBT: 1734.08.01. FAR: Martinus Nielsen. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1735. Vester Sogn. No. 135. Dom: 2 p. Epiphan. begravet Anne Martinisdatter af Riisager, æt. 23 Uger.

Nr. 6263 1736.02.05 Sophie Ludvigs, Lindet, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1685c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 146. Vester Sogn. Do: Sexages: begraven Sophie Ludvigs af Linnet, æt. 50 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6271 1736.02.17 †1737.02.09 Maren Pedersdatter, Lindet, SAND ALDER: 43c, 43 år, DØBT: 1693c.
MAND: Niels Lauridsen, Lindet, Vester
DØDSÅRSAG: Barsel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1737. No. 154. Vester Sogn. Dom: Septuages: begravet Maren Pederdatter af Lindet, æt. 43 Aar.
NOTITS: Niels Lauridsens 2. kone, født i Sillesthoved, Give datter af Peder Nielsen. Begravelsesdato den 9. feb. 1737 fra skiftet Rørbæk.

Nr. 6283 1737.09.29 Anne Christensdatter, Lindet, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1737.04.14. FAR: Christen Jensen. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 166. Vester Sogn. Fest. Michael. begravet Anne Christensdatter af Linnet, æt. 6 Maaneder.

Nr. 6285 1737.10.13 Maren Nielsdatter, Skovsbøl, SAND ALDER: 6.07 (å.m), 6 år 7 m., DØBT: 1731.04.08. FAR: Niels Jensen. MOR: Anne Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 168. Dom: 17 p: Trin: begraven Maren Nielsdatter af Skousbøl, æt. 6 Aar 7 Maaneder.

Nr. 6291 1738.11.16 Inger Hansdatter, Lindet, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1658cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 174. Vester Sogn. Dom: 24 p: Trin: begraven Inger Hansdatter af Linnet, æt. 80 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6292 1738.11.23 Maren Nielsdatter, Lindet, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 1 år 10 m., DØBT: 1737.02.17. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 175. Dom: 25 p: Trin: begrav. Maren Nielsdatter ibid. {Lindet, Vester} æt 2 Aar mindre 2 Maaneder.
NOTITS: Moderen døde, da Maren blev født.

Nr. 6293 1738.12.07 Johanne Christensdatter, Vesterlund (Annexgaarden), SAND ALDER: 84cc, 84 år, DØBT: 1654cc.
MAND: Peder Sørensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, †1718 i Annexgaarden, Ejnar Bjerre formoder han var gift med Johanne Christensdater.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 176. Dom: 2. Adv: begraven Johanne Christensdatter af Annexgaarden i Vesterlund, æt. 84 Aar.

Nr. 6304 1739.07.26 Anne Nielsdatter, Risager, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1739.05.28. FAR: Niels Nielsen. MOR: Kirstine Henriksdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 187. Vester Sogn. Dom: 9 p: Trin: begraven Anne Nielsdatter af Riisager, æt. 3 Maaneder. (NB. opp.)

Nr. 6310 1739.11.01 Anne Bertelsdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 82cc, 82 år, DØBT: 1657cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 193. Vester Sogn. Fest. O. Scts. begraven Anne Bertelsdatter af Vesterlund, æt. 82 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6311 1739.12.06 Inger Jensdatter, Lindet, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 Uger, DØBT: 1739.07.26. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone..
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 194. Dom: 1: Adv: begraven Inger Jensdatter af Linnet, æt. 18 Uger.

Nr. 6317 1740.11.01 Karen Pedersdatter, Vesterlund, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 32 uger, DØBT: 1740.04.18. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 200. Vester Sogn. Fest. Omn. Scts. begraven Karen Pedersdatter af Vesterlund, æt. 32 Uger.
NOTITS: Fadder ved Karens dåb er Anders Sørensen fra Hampen Sø i Nørre Snede, Ejnar Bjerre formoder moderen kommer derfra.