Vester Kommenteret Kirkebog 
Døbte alle 1713 - 1730
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Vester kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 1985 1705.07.01 Anne Madsdatter, Katballe. FAR: Mads Katballe.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1718: 'No. 64. d. 30 Martii begrafvet i Vester Kirchegaard Sal. Madtz Katballes Daatter tienende paa Rørbech, nafnl. Anne, gl. 13 Aar.'}
Begravelse nr. 6064


Nr. 1988 1706.07.01 Christen Pedersen, Lindet. FAR: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'No. 39. d. 19. Aug. begravet i Vester Kirchegaard Peder Christensen Skræders Søn fra Lindet, nafnl. Christen, gl. 10 Aar'}.


Nr. 1982 1711.07.01 Birgitte Hansdatter, Vesterlund. FAR: Hans Hansen Fisker.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1721: 'No: 108 d 24 Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Hans Hansen Fiskers Daatter fra Vesterlund, nafnl. Birgitte, gl. 10 Aar.'
NOTITS: Det er en antagelse, at Hans Hansen fisker er i Vesterlund i 1711. Antagelsen kan være forkert.


Nr. 1998 1711.07.01 ? Pedersdatter, Lindet. FAR: Peder Boel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'No. 17. d. 16. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Peder Boels daatter {? Pedersdatter} af Lindet. aetat. 4 Aar.'}
Begravelse nr. 6017


Nr. 1987 1712.07.01 Mads Madsen, Lindet- Lille. FAR: Mads Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'No. 52. d. 4. Julii begrafvet i Vester Kirchegaard Sal. Madtz Madtzens Søn af Lille Lindet, nafnl. Madtz, gl. 5 Aar.'}.


Nr. 1980 1713.10.01 ? Peders/en/datter, Lindet. FAR: Peder Poulsen?. MOR: ? Peder Poulsens? kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra introduktionen: 'Dom.: 22: post Trin: indtrod i Vester Kirche Peder Po[ve]ls Hustrue i Linnet .'}
Introduktion nr. 5001
NOTITS: Dåben før præsten Borch tiltrådte og begyndte kirkebogen, men introduktionen i kirkebogen.


Nr. 2004 1714.01.14 Christen Jensen, Vesterlund. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? kone Jens Pedersens.
BÅREN AF: ? kone Niels Vestergaards, Vesterlund (Vestergaard), Vester
FADDER Nr. 1: Niels Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester
FADDER Nr. 2: Niels Østergaard, Vesterlund (Østergaard), Vester
FADDER Nr. 3: Jens Jensen Katballe, Katballe, Vester
FADDER Nr. 4: Sidsel Bodil Hansdatter, Vesterlund, Vester, Hans Hansen Uhres datter.
NÆVNT Nr. 1: Hans Hansen Uhre, Vesterlund, Vester, Datter Sidsel Bodil Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 14. Januarii blef døbt i Vester Kirche Jens Pedersens liden Barn i Vesterlund nafnl. Christen frembaaren af Niels Vestergaards Hustrue. Fadderne: Niels Vestergaard, Niels Østergaard, Jens {Jensen} Katballe, Hans {Hansen} Uhris Datter Zidzel Bodild {Hansdatter}.
Introduktion nr. 5007


Nr. 2010 1714.04.22 Johanne Knudsdatter, Vester Mølle. FAR: Knud Sørensen? Møller. MOR: ? kone Knud Møllers.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Risager, Vester, Tjener ved Mad. Sejer.
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Risager (Risager Mølle), Vester
FADDER Nr. 2: ? kone Christen Møller, Risager (Risager Mølle), Vester
FADDER Nr. 3: Niels Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester
FADDER Nr. 4: Anders, Rørbæk, Vester, Tjener paa Rørbæk.
FADDER Nr. 5: Sidsel Hansdatter, Vesterlund, Vester, Datter af Hans Hansen Uhre.
NÆVNT Nr. 1: ? Sejer, Risager, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 22. Aprilis døbt Knud Møllers i Vester Mølle hans liden Daatter i Vester Kirche nafnl. Johanne, frembaaren af Maren Jensdaatter tiendende paa Riisager. Fadderne: Christen Møller og Hustrue, riisager Mølle, Niels vestergaard i Vesterlund, Anders tienende paa Rørbech, Zidtzel Hansdaatter i Vesterlund.
Introduktion nr. 5013
NOTITS: Sørensen, fordi hans far hedder Søren Knudsen og begraves kort efter.


Nr. 2011 1714.04.22 Laurids Nielsen, Lindet. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ?, Linnerup, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Maren Christensdatters far, Linnerup, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Risager, Vester
FADDER Nr. 3: Jens Jensen, Katballe, Vester
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Lindet, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme Dag {D. 22. Aprilis} blef og døbt i Vester Kirche Niels Lauridtsens liden Søn af Lindet nafnl. Lauridts, frembaaren af hans Hustrues {Maren Christensdatter} Moder fra Linderup, Fadderne: hans Hustruis Fader, Niels Villatzen paa Riisager, Jens Jensen i Katballe, Gertrud Katballe, Anne Jensdaatter i Lindet.
Introduktion nr. 5011
Begravelse nr. 6037
NOTITS: Begravet godt 2 år gammel.


Nr. 2012 1714.05.14 Maren Nielsdatter, Risager. FAR: Niels Villadsen. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Fra begravelsen: No. 6 d. 24. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter paa Riisager, nafnl. Maren, 6 Uger gl.}
Introduktion nr. 5014
Begravelse nr. 6006
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.


Nr. 2014 1714.05.30 Maren Madsdatter, Rørbæk. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? kone Mads Pedersens.
BÅREN AF: ? kone Junker Krabbe, Hammergaard, Hammer
FADDER Nr. 1: ? Junker Krabbe, Hammergaard, Hammer
FADDER Nr. 2: Christian Knudsen Søltoft, Nørre Snede By, Nørre Snede, Præst i Nørre Snede.
FADDER Nr. 3: Poul Nielsen, Thorlund- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 4: Barbara Melchiorsdatter, Thyregod By, Thyregod, Degnen Lars Jensen Holstebros kone.
FADDER Nr. 5: Margrethe Grønbæk, Thyregodlund? (Præstegaarden?), Thyregod?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 30. Maij blef fremstillet i Vester Kirche Madts Pedersen, Forpagter paa Rørbech , hans liden Daatter, nafnl. Maren frembaaren af velb: Juncher Krabbes Frue paa Hammergaard {Hammer sogn}. Fadderne: Velbaarne Juncher Krabbe, Hr. Christian Søltoft {præst i Nørre Snede}, Povel Nielsen Tolund {Ejstrup}, Barbara Melchiorsdatter {Thyregod By}, Margrethe Grønbech {?præstegaarden, Thyregodlund}.
Introduktion nr. 5012


Nr. 2017 1714.06.10 Katrine Nielsdatter, Skovsbøl. FAR: Niels Sørensen. MOR: ? kone Niels Sørensens.
BÅREN AF: ? mor til Niels Sørensen, Bryrup
FADDER Nr. 1: Søren far til Niels Sørensen, Bryrup
FADDER Nr. 2: Hans Haustrup, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: ? kone Jens Thomsens, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 4: ? Mads Pedersen Skovsbøls kone, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter (Annexgaarden), Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Thomsen, Skovsbøl, Vester, konen er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Pedersen Skovsbøl, Skovsbøl, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme Dag {D. 10. Junii} blef fremstillet til Daaben i Vester Kirche Niels Sørensen i Skousbøl hans liden Daatter nafnl. Chatrine frembaaren af sin Farmoder i Bryrup sogn. fadderne: Barnets Farfader {Søren} ibid. Hans Haustrup i Nykirche Sogn, Jens Thomsens Hustrue i Schousbøll, Mads {Pedersen} Schousbølls Hustrue, Maren Pedersdaatter af Anenxgaarden {Vester}.
Introduktion nr. 5017
Begravelse nr. 6067
NOTITS: Begravet 4 år gammel i 1718.


Nr. 2022 1714.11.01 Niels Nielsen, Vesterlund. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? kone Niels Pedersens.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Vesterlund?, Vester, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester
FADDER Nr. 3: ? kone Laurids Nielsens, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 1 Novembr. døbt Niels Pedersens liden Søn af Vesterlund nafnl. Niels, frembaaren af hans Søster Maren Pedersd. Fadderne: Peder Sørensens, Niels Vestergaard, Lauridts Nielsens Hustrue af Lindet.


Nr. 2024 1714.12.09 Anders Nielsen, Vesterlund. FAR: Niels Madsen. MOR: ? kone Niels Madsens.
BÅREN AF: ? kone Jens Jensen Katballes, Katballe, Vester
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Katballe, Katballe, Vester
FADDER Nr. 2: Christen Ibsgaard (Ibsgaard), Nørre Snede
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: ? kone Jens Pedersens, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 5: ? kone Poul Christensens, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Vesterlund, Vester, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Christensen, Vesterlund, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 9. Decembr. blef fremstillet i Vester Kirche Niels Matzens liden Søn af Vesterlund nafnl. Anders, frembaaren af Jens Katballes Hustrue. Fadderne: Christen Ibsgaard af {Nørre} Snede sogn, Niels Pedersen af Vesterlund, Jens {Jensen} Katballe, Jens Pedersens Hustrue, Pofvel Christensens Hustrue af Vesterlund.
Introduktion nr. 5021


Nr. 2034 1715.04.21 Maren Nielsdatter, Lindet. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 23. Hiemmedøbt d. 21. Apr. Niels Lauridtsens i Lindet hans liden Daatter nafnl. Maren, som strax derefter døde.
Begravelse nr. 6014
NOTITS: Døde straks efter fødslen, men nåede at blive hjemmedøbt. Moderen, 21, døde også og blev begravet sammen med datteren, derfor ingen introduktion.


Nr. 2035 1715.05.12 Marie Nielsdatter, Risager. FAR: Niels Villladsen. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Bente, Rørbæk, Vester, Tjente før på Rørbæk.
FADDER Nr. 1: Jens? Villadsen, Lindet, Vester, Bror til faderen
FADDER Nr. 2: Christen Møller, Risager (Mølle), Vester
FADDER Nr. 3: ? Christen Møllers kone, Risager (Mølle), Vester
FADDER Nr. 4: Knud Sørensen? Møller, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 5: ? Knud Møllers kone, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 6: Anne Glarmester, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 24. d. 12. Maij døbt i Vester Kirche Niels Villadtsens liden Daatter fra Riisager nafnl. Marie, Frembaaren af Bendte N., som tilforn tiente paa Rørbech. Fadderne: Niels Villadtsens Broder {Jens?} fra Lindet, Christen Møller i Riisager Mølle, Knud Møller i Vester Mølle, Christen Møllers Hustrue, Knud Møllers Hustrue, Anne Glarmester.
Introduktion nr. 5030
Begravelse nr. 6024
NOTITS: Begravet 14 uger gammel, ulykkelig opprimeret af moderen.


Nr. 2036 1715.06.23 Sejer Jensen, Rørbæk (Katballe). FAR: Jens Jensen. MOR: Gertrud Jensdatter.
BÅREN AF: ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, Vester, Sr. Mads Pedersen forpagter Rørbæk.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Rønslunde, Ejstrup, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Rønslunde, Ejstrup, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Abelone Michelsdatter, Vesterlund, Vester, Niels Madsen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 5: ? Knud Møllers kone, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 6: Dorte? Thomasdatter, Lindet, Vester, Datter af Thomas Nielsen. Gift 1717.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund, Vester, konen Abelone Michelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Knud Møller, Vester-Mølle, Vester, konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Datter Dorte? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 25, d. 23. Junii døbt i Vester Kirche Jens Jensen liden Søn af Katballe nafnl. Seyer, frembaaren af Sr. Mads Pedersens Kiæriste paa Rørbech. Fadderne: Sr. Mads Pedersen, Jens Christensen af Rønslund {Ejstrup}, Christen Jensen ibid. Niels {Madsen} Vestergaards Hustrue {Abelone Michelsdatter}, Knud Møller Hustrue {Vester Mølle}, Thomas Nielsens Daatter {Dorte?} af Lindet.
Introduktion nr. 5031
NOTITS: Opnævnt efter Sejer Sejersen, der ejede Rørbæk hovedgård.


Nr. 2039 1715.07.28 Sidsel Pedersdatter, Vesterlund (Overgaard). FAR: Peder Lauridsen. MOR: ? Peder Lauridsens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Hans Uhre, Vester?
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
FADDER Nr. 3: Niels Boelsmand, Vester
FADDER Nr. 4: ? Niels Boelsmands kone, Vester
FADDER Nr. 5: Karen? Jensdatter?, Aalbæk, Thyregod, Gift med Jørgen Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Christensen, Aalbæk, Thyregod, konen ?Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 28. d. 28 Julii. Døbt i Vester Kirche Peder Lauridtsens liden Daatter af Vesterlund nafnl. Zidtzel frembaaren af min {præsten Borchs} kone {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Hans Uhre, Niels Pedersen , Annexgaarden, Niels Boelsmand, Jørgen Christensens Hustrue {?Karen Jensdatter} af Aalbech, Niels Boelsmands Hustrue.
Introduktion nr. 5034


Nr. 2043 1715.11.03 Margrethe Jørgensdatter, Risager. FAR: Jørgen Offersen, Fredericia?. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Hedegaard, Ejstrup, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Lars Jensen Degn, Thyregod By, Thyregod, Kaldes også Holstebro.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, Forpagter på Rørbæk.
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 4: ? Laurids Skrædders kone, Vesterlund?, Vester
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Vesterlund, Vester, 23c, datter af Peder Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Johan Jakob Sejer, Risager, Vester, Faderen Jørgen Offersen soldat ved ham.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Skrædder, Vesterlund?, Vester, konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Sørensen, Vesterlund, Vester, Datter Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 32, d. 3. Nov. døbt i Vester Kirche Maren Jensdaater paa Riisager, hendis uægte Barn nafnl. Margrete, frembaaren af hendis Søster i Heegaard {Ejstrup}. Udlagt til Barnefader en Soldat med Prins Christians Regiment nafnl. Jørgen Offersen, som opvartede Capit. Lieutenant Johan Jacob Seyer. Testes erant præsentibus in Templo post finitam Concionem, Lars Jensen Degn {Thyregod By}, Hr. Mads Pedersen paa Rørbech, Niels Sørensen i Schousbøll, Laurids Skræders Hustrue, Peder Sørensens Daatter Maren {Pedersdatter} af Vesterl.
NOTITS: Læg mærke til at præsten skriver paa Risager, som var det en hovedgård, hvilket ikke mere helt var tilfældet.


Nr. 2044 1715.11.10 Birgitte Ebbesdatter, Vesterlund. FAR: Ebbe Jørgensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Abelone Michelsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Gift med Niels Madsen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, konen Abelone Michelsdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Hans Uhre, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 3: Peder Lauridsen, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: Sidsel Hansdatter, Vesterlund, Vester, Datter af Hans Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 33, d. 10. Nov. Døbt i Vester Kirche Ebbe Jørgensens liden Daatter i Vesterlund nafnl. Birgitte frembaaren af Niels {Madsen} Vestergaards Hustrue {Abelone Michelsdatter} i Vesterlund. Fadderne: Niels {Madsen} Vestergaard, Hans Uhre, Peder Lauridtsen, Hans Uhris Daatter Zidtzel.
Introduktion nr. 5038


Nr. 2047 1715.12.01 Kirsten Poulsdatter, Vesterlund. FAR: Poul Christensen. MOR: ? Poul Christensens kone.
BÅREN AF: ? Mads Pedersen Thybos kone, Vesterlund (Overgaard), Vester
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
FADDER Nr. 3: ? Laurids Skrædders kone, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: ? Peder Lauridsens kone, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 5: ? Niels Boelsmands kone, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen Thybo, Vesterlund (Overgaard), Vester
NÆVNT Nr. 2: Laurids Skrædder, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 3: Peder Lauridsen, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 4: Niels Boelsmand, Vesterlund, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 36. d. 1. Decmbr. Døbt i Vester Kirche Pofvel Christensens liden Daatter af Vesterlund nafnl. Kirsten fermbaaren af Mads {Pedersen} Thyboes Hustrue. Fadderne: Niels Pedersen, Mads Pedersen af Annexgaarden, Lauridts Skræders Hustrue, Peder Lauridtsens Hustrue, Niels Boelsmands Hustrue, Maren Pedersd. af Annexg.
Introduktion nr. 5040


Nr. 2051 1716.03.13 Albert Lauridsen, Vesterlund. FAR: Laurids Skrædder. MOR: ? Laurids Skrædders kone.
BÅREN AF: Bente Sørensdatter, Risager, Vester, Husholderste for Capitain Lieutenant Sejer., For patronym se nr. 82
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 2: Peder Kræmmer, Vesterlund?, Vester
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen Thybo, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: Abelone Michelsdatter, Vesterlund, Vester, Gift med Niels Madsen Vestergaard.
FADDER Nr. 5: ? Jens Jensen Katballes kone, Rørbæk (Katballe), Vester
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, konen Abelone Michelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen Katballe, Rørbæk (Katballe), Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 40, d. 13. Martii. Døbt i Vester kirche Lauridts Skræders liden Søn fra Vesterlund nafnl. Albert frembaaren af Capitain Lieutenant Seyers Huusholderske nafnl. Bendte {Sørensdatter}. Testes: Peder Sørensen, Peder Kræmer, Mads Pedersen, Niels {Madsen} Vestergaards Hustrue {Abelone Michelsdatter}, Jens {Jensen} Katballes Hustrue.
Introduktion nr. 5044


Nr. 2058 1716.05.24 *1716.04.17 Susanne Madsdatter, Rørbæk. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? Mads Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Poul Lauridsens kone, Thorlund- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Johan Jakob Sejer, Risager, Vester, Hr. Capitain Lieutenant.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Søren Borchs bror.
FADDER Nr. 3: Poul Lauridsen, Thorlund- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Poul Nielsens kone, Thorlund- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 6: ? Jens Andersen Gjerns kone, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 7: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Mademoiselle.
NÆVNT Nr. 1: Poul Nielsen, Thorlund- Lille, Ejstrup
NÆVNT Nr. 2: Jens Andersen Gjern, Vester Mølle, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 47, d. 24. Maij blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Sr. Madts Pedersens liden Daatter paa Rørbech nafnl. Susanna, som d. 17. Aprilis blef født og Hiemme-døbt, frembaaren af Pofvel Lauridtsens Kiæreste i Lille Tolund {Ejstrup}. Fadderne: Hr. Capitain Lieutenant Johan Jacob Seyer paa Riisager, Monsr. Christen Borch, Pofvel Lauridtsen i Lille Tolund {Ejstrup}, Christen Pedersen paa Hastrup, Pofvel Nielsens Hustrue i Lille Tolund {Ejstrup}, Jens Andersen Gierns Hustrue i Vester-Mølle, Mademoiselle Johanne Marie Schrøder af Præstegaarden.
Introduktion nr. 5046
Begravelse nr. 6065
NOTITS: Begravet 2 år gammel.


Nr. 2060 1716.06.28 Jens Pedersen, Lindet. FAR: Peder Christensen Boel. MOR: ? Peder Christensen Boels kone..
BÅREN AF: ? Jens Jensens kone, Lindet (Lille Lindet), Vester
FADDER Nr. 1: Knud Andersen, Lindet, Vester, På den anden Halvgård, hvoraf Thomas Nielsen fæster den første.
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Dorte? Thomasdatter, Lindet, Vester, 20c, datter af Thomas Nielsen, gifter sig året efter 1717. Der er tre andre døtre, kunne være en af dem.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Lindet (Lille Lindet), Vester, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Datter Dorte? Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 49, d. 28. Junii. Døbt i Vester Kirche Peder Christensen Boels liden Søn fara Lindet nafnl. Jens frembaaren af Jens Jensens Hustrue i Lille Lindet. Testes: Knud Andersen, Niels Lauridsen, Thomas Nielsens Daatter {Dorte?, 20c).}
Introduktion nr. 5052
NOTITS: Peder Christensen Boel ses 1716-21 i Lindet, en husmand.


Nr. 2063 1716.10.25 Knud Knudsen, Lindet. FAR: Knud Andersen. MOR: Malene? Christensdatter?.
BÅREN AF: ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Madsen Vesterlund, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Nabo, Laurids Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Jens Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, konen Abelone Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen, Lindet, Vester, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 61, d. 25. Octobr. Døbt i Vester Kirche Knud Andersens liden Søn af Lindet nafnl. Knud frembaaren af Sr. Mads Pedersen Kiæriste paa Rørbech. Testes: Thomas Nielsen af Lindet, Niels Lauridsen ibid. Niels Madsen af Vesterlund, Laurids Nielsens Hustrue {Abelone Pedersdatter} af Lindet, Jens Christensens Hustrue {Maren Pedersdatter}.
Introduktion nr. 5057
NOTITS: Ejnar Bjerre formoder at moderen hedder Malene Christensdatter *1681c datter af Christen Ronnum i Skarrild.


Nr. 2066 1716.11.08 Peder Nielsen, Lindet. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Moderens mor, gift med Peder Nielsen..
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Moderens far, konen Johanne Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Møller, Risager (Møllen), Vester
FADDER Nr. 3: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 4: Rasmus Jensen, Hundshoved, Nørre Snede, Fæster gården i Hundshoved 1716 efter faderen Jens Rasmussen, Skanderborg Rytterdistrikt.
FADDER Nr. 5: ? Jensdatter, Hundshoved, Nørre Snede, Jens Rasmussens datter.
FADDER Nr. 6: ? Anders Dragons kone, Risager (Møllen), Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Rasmussen, Hundshoved, Nørre Snede, Søn Rasmus og datter
NÆVNT Nr. 2: Anders Dragon, Risager (Møllen), Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 64, d. 8. Nov. blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Niels Lauridsens liden Søn af Lindet, tilforn hiemmedøbt nafnl. Peder frebaaren af sin Mormoder {Johanne Nielsdatter} i Gifve Sogn. Testes: Morfaderen Peder {Nielsen} Sylleshofved, Christen Møller, Risager Mølle, Peder {Hansen} Møller Ulkiær Mølle, Jens Rasmussens Søn {Rasmus Jensen} og Daatter af Hundshofved. Anders Dragons Hustrue af Riisager Mølle.
Introduktion nr. 5056
Begravelse nr. 6042
NOTITS: Begravet 3 uger gammel.


Nr. 2068 1717.01.10 Laurids Jørgensen, Lindet. FAR: Jørgen Andersen Landsoldat. MOR: ? Jørgen Landsoldats kone.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Risager (Møllen), Vester
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 4: Knud Andersen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 5: Niels Andersen, Lindet, Vester, Nabo, husmand.
FADDER Nr. 6: ? Nielsdatter, Lindet, Vester, Datter af Niels Andersen.
FADDER Nr. 7: ? Thomasdatter, Lindet, Vester, *1671c †1741, fornavn ikke kendt.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 2: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 66, d. 10. Janu. Døbt i Vester Kirche Jørgen {Andersen} Land Soldates Barn fra Lindet nafnl. Lauridts frembaaren af Lauridts Nielsens Hustrue {Abelone Pedersdatter} ibid. Testes: Christen Møller af Riisager Mølle, Jens Christensen af Lindet, Niels Lauridtsen ibid. Knud Andersen ibid. Niels Andersen og Daatter, Thomas Nielsens Hustrue.
Introduktion nr. 5060
Begravelse nr. 6078
NOTITS: Begravet 1 år gammel.


Nr. 2074 1717.03.17 Jens Jensen, Lindet- Lille. FAR: Jens Jensen. MOR: Gertrud Jensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Pedersdatter, Rønslunde, Ejstrup, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Krejbjerg, Ejstrup, Bror til faderen, har tjent i Krejbjerg, for han overtager senere faderen Peder Christensens gård i Rønslunde i Ejstrup.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Boel, Lindet, Vester, Se Ejnar Bjerre: Lindet matr. nr. 7-8.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter
FADDER Nr. 4: Dorte? Thomasdatter, Lindet, Vester, Eller Anne. Dorte gift 1717, Anne 1718.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Datter Dorte eller Anne fadder,
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 71 d 17. Martii. Døbt i Vester Kirche Jens Jensens liden Søn fra Lille Lindet nafnl. Jens frembaaren af sin Farmoder fra Rønslunde i Eisdrup Sogn, nafnl. Zidtzel {Pedersdatter}. Testes: Christen Jensen af Kreiberg, Peder {Christensen} Boel af Lindet, Maren Nielsd. og Daatter af Lindet, Thomas Nielsens Daatter {Dorte eller Anne} ibid.
Introduktion nr. 5066
LINK: Brejl Rørbæk #11 skifte for Sidsel Pedersdatter og at Christen Jensen er bror til faderen.


Nr. 2080 1717.07.04 Peder Nielsen, Vesterlund (Annexgaarden). FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Vesterlund?, Vester, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Fæster den anden halvgård af Annexgaarden. Muligvis faderens far.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Faderens bror (fra Ejnar Bjerre).
FADDER Nr. 3: Maren Vævers, Vesterlund?, Vester
FADDER Nr. 4: ? Peder Lavesens kone, Vesterlund?, Vester
NÆVNT Nr. 1: Peder Lavesen, Vesterlund?, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 77 Samme dag {d 4. Julij} blef fremstillet i Vester Kirche Nielß Pederßens Liden Søn af Annexgaarden i Vesterlund tilforn hiemmedøbt nafnl: Peder Frembaren af ßin Faster Maren Pedersdatter Fadderne Peder Sørens: Madtz Peders: Maren Væfvers, Peder Lavesens Hustr:
Introduktion nr. 5072


Nr. 2081 1717.07.11 Niels Jensen, Lindet. FAR: Jens Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen Maren Christensdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Knud Andersen, Lindet?, Vester
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Lindet?, Vester
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Andersen Soldates kone, Lindet, Vester, Ejnar Bjerre hun kunne hedde Kirsten Lauridsdatter og være søster til Niels Lauridsen.
FADDER Nr. 5: Anne Glarmesters, Lindet?, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Andersen Soldat, Lindet, Vester, konen fadder. Måske bror til Knud Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 78 d 11 Julij Døbt i Vester Kirche Jenß Pederßens {Christensens!} liden Søn fra Lindet nafnl: Niels Frembaaren af Nielß Lauridtzens Hustrue {Maren Christensdatter} i Lindet, Fadderne Nielß Lauridtzen, Knud Anders: Maren Nielßdatter, Jørgen Soldates Hustrue Anne Glarmesters.
Introduktion nr. 5073
Begravelse nr. 6125
NOTITS: Begravat i 1722 fem år og fem måneder gammel. Faderen kaldes i introduktionen af konen Jens Christensen, her Jens Pedersen, et af navnene er forkert. Da Jens Christensen i Lindet kendes anses dette for det rigtige navn, han ses i april 1717 flyttet fra Vesterlund til Lindet (Ejnar Bjerre).


Nr. 2082 1717.07.14 Peder Nielsen, Lindet. FAR: Niels Hanson, Rørbæk. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Vester, Måske i Lindet.
FADDER Nr. 3: ? Hyrdens kone, Lindet, Vester
FADDER Nr. 4: Anne? Thomasdatter, Lindet, Vester, Thomas Nielsens datter. Kunne være Dorte. Gifter sig året efter med Niels Jensen i Skovsbøl.
FADDER Nr. 5: Johanne Pedersdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Søster til moderen. Tjener ved Niels Madsen i Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, konen Abelone Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Johanne Pedersdatter, moderens søster, tjener ved ham.
NÆVNT Nr. 3: ? Hyrden, Lindet, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 79 d 14 Julij Døbt i Vester Kirche Maren Pedersdaatters u:ægte barn fra Lindet, nafnl: Peder, frembaaren af Lauridtz Nielßens Hustrue Appelone {Pedersdatter} som ved Daaben udlagde til barne=fader en Svensche, som tiente med hende udi Søehale {Nørre Snede sogn}, nu tiende paa Rørbeck nafnl: Niels Hans: Testes Thomas Nielßen Jenß Peders: Hyrdens kone i Lindet: Thomas Nielßens Daatter {Anne eller Dorte}: Moderens Søster Johanne tienende Niels {Madsen i Vesterlund} Vestergaard.
Introduktion nr. 5070
Begravelse nr. 6057
NOTITS: Begravet 11 uger gammel. Faderen Niels Hansøn er en af de svenske fanger fra 1713, som blev udstationeret i sognene. Uklart hvilken tilknytning moderen har til Lindet.


Nr. 2084 1717.08.01 *1717.08.01 Navnløs, Skovsbøl. FAR: Niels Sørensen. MOR: ? Niels Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Begravelse: 'No. 53. d. 8. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Sørensens navnløse Barn fra Schousbøll {Skovsbøl}.
Begravelse nr. 6053
NOTITS: Denne tvilling døde kort efter fødslen. Den anden tvilling Kirsten levede knap et år.


Nr. 2085 1717.08.08 *1717.08.01 Kirsten Nielsdatter, Skovsbøl. FAR: Niels Sørensen Skovsbøl. MOR: Anne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: Karen Ibsdatter, Ring, Moderens mor. Sogn ikke angivet, vel Ring.
FADDER Nr. 1: Peder Mikkelsen, Ring, Moderens bror. Ring sogn nu Brædstrup sogn.
FADDER Nr. 2: Hans Bertelsen Haustrup, Haustrup, Øster Nykirke, Gift med søster til faderen Anne Sørensdatter.
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Søster til faderen, ses i skiftet efter moderen 1445 Kirsten Pedersdatter i Davding. 12.8.1730, fol.314. (Skanderborg Rytterdistrikt).
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Knob, Vrads, Stedet står som Knub, hvilket vel skal være Knob eller Knop i Vrads sogn. Måske datter af Peder Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 81 d 8 Aug: blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Nielß Sørenßens liden Daatter fra Schousbøll, formedelst svaghed d 1 tilforn hiemme: døbt, nafnl: Kirsten — Frembaaren af ßin Mormoder Karen Ibsdaatter Fadderne. Peder Michels i Ring. Hans {Bertelsen} Haustrup og Hustr: {Anne Sørensdatter} Kirsten Pedersd: fra Knub {vel Knob, Vrads/Bryrup, hvor faderen er fra}.
Introduktion nr. 5076
Begravelse nr. 6068
NOTITS: Den anden tvilling død før dåben. Begravet 41 uger gammel i 1718. Faderen er fra Knob, Vrads sogn, men Ejnar Bjerre skriver Bryrup. Han læste også Kirsten Pedersdatter fra Knud, hvilket ville være Knude i Hvejlsel. Bryrup og Ring var nabosogne. Moderens navn fra Engelsholm Skifteprotokol 239 Anne Mikkelsdatter i Kærbølling. 3.1.1741, side 393.


Nr. 2086 1717.08.08 Johan Jakob Jakobsen?, Risager. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Bente Sørensdatter.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Laurids Nielsen.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 3: Niels Villadsen, Risager, Vester, Fæster en halvgård i Risager.
FADDER Nr. 4: ? Anders Møllers kone, Vester, Vester eller Risager mølle.
FADDER Nr. 5: Anne Glarmester, Vester
FADDER Nr. 6: ? Knud Andersens kone, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen, Opfundet udlagt barnefar.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, konen Abelone Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 3: Anders Møller, Vester, Vester eller Risager mølle.
NÆVNT Nr. 4: Knud Andersen, Lindet, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 82 Samme dag {8 Aug:} blef døbt et uægte barn Bendte Sørensdaatters tienende Hr. Capitain Lieutenant Seyer paa Riisager nafnl: Johan Jacob, udlagt til barne=fader 1 Karl nafnl: Jacob Peders: som ey viides, hvo eller hvor er, Fadderne Sr. Madtz Pedersen paa Rørbeck, Nielß {Sørensen} Schousbøll, Niels Villadtzen, Anders Møllers Hustrue, Anne Glarmesters, Knud Andersens Hustrue, Frembaaren af Lauridtz Nielßens Hustrue nafnl: Appelone {Pedersdatter} —
NOTITS: Præsten har ikke troet historien om den udlagte far "som ey viides, hvo eller hvor er", det var lidt for tyndt. Ved næste barn med tjenestepigen Bente i 1720 vedgård Johan Jakob Sejer da også at være faderen.


Nr. 2088 1717.10.20 Peder Madsen, Rørbæk. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? Mads Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Poul Lauridsens kone, Thorlund- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Christen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs bror.
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Hastrup, Thyregod, Kaldes Mons. en vigtig mand.
FADDER Nr. 3: Lars Andersen, Hedegaard, Ejstrup, konen også fadder.
FADDER Nr. 4: ? Lars Andersens kone, Hedegaard, Ejstrup
FADDER Nr. 5: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Mademoiselle i præstegården.
FADDER Nr. 6: ? Mads Pallesens kone, Vester?
NÆVNT Nr. 1: Poul Lauridsen, Thorlund- Lille, Ejstrup, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Pallesen, Vester?, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 84 d 20 Oct: blef Fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Sr. Madtz Pedersens liden Søn fra Rørbech, tilforn Hiemme=døbt, nafnl: Peder, Fremgaaren af Pofvel Lauridtzens Hustrue i Tolund {Thorlund} i Eisdrup Sogn. Tests Min broder Christen Borch: Mons. Christen Hansen fra Hastrup. Larß Anders af Hede=gaard: Madselle Johane Marie Schrøder: Larß Andersens Hustrue, Madtz Pallesens Hustr:
Introduktion nr. 5077
Begravelse nr. 6059
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2090 1717.11.21 Kirsten Nielsdatter, Risager. FAR: Niels Villadsen. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Laurids Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Gjern, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, 34c, søn af Laurids Nielsen.
FADDER Nr. 3: Lars Svenske, Risager, Vester, Tjenestekarl, en af fangerne fra 1713.
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Andersen Soldates kone, Lindet, Vester
FADDER Nr. 5: Johanne Pedersdatter, Rørbæk, Vester, Tjener på Rørbæk.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, konen Abelone Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Andersen Soldat, Lindet, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 86 d 21 Nov: blef Fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Nielß Villadtzens liden Daatter fra Riisager, Formedelst Høy=fornødenhed tilforn Hiemme=Døbt nafnl: Kirsten, Frembaaren af Lauridtz Nielsßens Hustr: {Abelone Pedersdatter} i Lindet, Testes Jenß Anders: Giern {Vester Mølle}, Nielß Lauridtzen af Lindet, Larß Svensche paa Riisager, Jørgen Soldatis Hustr: Johanne Pedersd: tien: paa Rørb:
Introduktion nr. 5079
Begravelse nr. 6063
NOTITS: Begravet 13 uger gammel.


Nr. 2091 1717.12.19 *1717.12.12 Peder Nielsen, Vesterlund (Vestergaard). FAR: Niels Madsen Vestergaard. MOR: Abelone Mikkelsdatter.
BÅREN AF: ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, Vester, Mads Pedersen forpagter paa Rørbæk.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Katballe, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: ? Laurids Skrædders kone, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Søster til til Niels Pedersen i Annexgaarden.
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Skrædder, Vesterlund, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 87 d 19 Dec: blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Nielß {Madsen} Vestergaards Liden Søn af Vesterlund, Søndagen tilforn Hiemme=døbt, nafnl: Peder frembaaren af Madtz Pedersens Kiæriste paa Rørbech: Fadderne Jens Jensen i Katballe, Nielß Anderßen i Lindet, Lauridtz Skræders Hustrue Maren Pedersdaatter af Annexg:
NOTITS: Fødseldato 12. dec. 1717 fra hjemmedåben. Laurids Skræder som værende af Vesterlund se introduktion #5044.


Nr. 2092 1717.12.19 Navnløs, Vesterlund (Søndergaard). FAR: Niels Pedersen Søndergaard. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 60. d. 19. Dec. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels {Pedersen} Syndergaard nafnløse barn fra Vesterlund.'}
Begravelse nr. 6060
NOTITS: Vel død kort efter fødslen.


Nr. 2094 1718.01.09 Edel Margrethe Jensdatter, Vester Mølle. FAR: Jens Andersen Gjern. MOR: ? Jens Andersen Gjerns kone.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Skovsbøl, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Risager, Vester, konen Anne Marie Pedersdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Gift med Niels Villadsen.
FADDER Nr. 4: Jens Jensen, Katballe, Vester
FADDER Nr. 5: ? Jens Jensens kone, Katballe, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 89 d 9 Janv: blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Jenß Anderßen Gierns i Vester Mølle liden Daatter Tilforn Hiemme=døbt og kaldet Ædel Margrete : Fadderne Nielß Sørens i Schousbøll, Nielß Villadtzen paa Riisager: Jenß Jens i Katballe Nielß Villadtzens Hustrue {Anne Marie Pedersdatter}, Jenß {Jensen} Katballes Hustrue.
Introduktion nr. 5080


Nr. 2095 1718.02.20 Anne Marie Poulsdatter, Vesterlund. FAR: Poul Seidel. MOR: ? Poul Seidels kone.
BÅREN AF: Abelone Michelsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Niels Madsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, konen Abelone Michelsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Lavesen, Vesterlund?, Vester, konen også fadder.
FADDER Nr. 3: ? Peder Lavesens kone, Vesterlund?, Vester, Manden også fadder.
NÆVNT Nr. 1: Ebbe Jørgensen, Vesterlund, Vester, Forældrene bor ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 90 d 20 FEbr: Døbt i Vester Kirche en aftachet Rytters liden Daatter nafnl: Anne Marie, Faderens nafn er Pofvel Zeidel værendis til Huuse hos Ebbe Jørgens: i Vesterlund: Susecpt Appelone {Michelsdatter} Nielß {Madsen} Vestergaards Hustr: Testes Nielß {Madsen} Vestergaard, Peder Laves: og H:


Nr. 2096 1718.03.06 Kirsten Andersdatter, Vesterlund. FAR: Anders Lauridsen. MOR: ? Anders Lauridsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Andersen Gjerns kone, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen, Aalbæk, Thyregod, konen også fadder. Ejnar Bjerre mener hun hedder Karen Jensdatter.
FADDER Nr. 2: Hans Uhre, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen Gjern, Vester Mølle, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 91 d: 6. Martij Døbt i Vester Kirche Peder lauridtzens liden Daatter af Vesterlund nafnl: Kirsten, frembaaren af Jens Anderßens {Gjern} Hustrue i Vester=Mølle, Fadderne. Jørgen Christens af Allbech og Hustr: Hans uhre.


Nr. 2105 1718.07.31 Navnløs, Vesterlund. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 70. d. 31. Julii begrafvet i Vester Kirchegaard Peder Christensens nafnløse Barn af Vesterlund.'}
Begravelse nr. 6071
NOTITS: Formentlig har barnet levet kort, ellers ville der stå dødfødt.


Nr. 2111 1718.12.04 Peder Nielsen, Lindet. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Sillesthoved, Give, Moderens far, ikke nævnt med navn her i kirkebogen.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Skovsbøl, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 3: Thomas Nielsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 4: ? Knud Andersens kone, Lindet, Vester
FADDER Nr. 5: ? Thomas Nielsens kone, Lindet, Vester, ?, ikke læsbar i affotograferinger. Ejnar Bjerre har læst det i den originale kirkebog.
NÆVNT Nr. 1: Knud Andersen, Lindet, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 105 d 4 Dec: Døbt udi Vester Kirche Nielß Lauridtzens liden Søn fra Lindet nafnl: Peder frembaaren af ßin Mormoder {Johanne Nielsdatter, Sillesthoved} af Gifve Sogn: Testes: Morfaderen {Peder Nielsen, Sillesthoved, Give}, Nielß Sørens: af Schousb: Thomas Niels: af Lindet, Knud Andersens Hustr: ibid: [Thomas Nielsens Hustrue ibid:]
NOTITS: Ejnar Bjerre har læst [Thomas Nielsens Hustrue ibid:] i den originale kirkebog.

LINK: Moderens far Peder Nielsen i Sillesthoved, Give.


Nr. 2112 1718.12.18 Peder Madsen, Rørbæk. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? Mads Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Lars Andersens kone, Hedegaard, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Gjern, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 2: Lars Andersen, Hedegaard, Ejstrup, konen bærer.
FADDER Nr. 3: Christen Madsen, Rønslunde, Ejstrup, konen også fadder.
FADDER Nr. 4: Anders Thybo, Vester?
FADDER Nr. 5: ? Christen Madsens kone, Rønslunde, Ejstrup
FADDER Nr. 6: ? Jens Jensen Katballes kone, Katballe, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Katballe, Katballe, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 106. d 18 Dec: blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Sr. Madtz Pederßens liden Søn paa Rørbech nogle dage tilforn hiemme Døbt nafnl: Peder, frembaaren af Lars Anderßens Hustrue i Hedegaard {Ejstrup} Fadderne Jenß Anders: Giern af Vestermølle Larß Anders: af Hedegaard. Christen Madtzen af Rønslunde. Anders Thyboe. Jens {Jensen} Katballes Hustrue, Christen Madtzens Hustrue.


Nr. 2115 1719.04.11 Katrine Nielsdatter, Skovsbøl. FAR: Niels Sørensen Skovsbøl. MOR: Anne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Knob?, Vrads, Faderens mor, snarere i Davding, Grædstrup.
FADDER Nr. 1: Steffen Jensen, Knob?, Vester, Faderens stedfar, snarere i Davding, Grædstrup. Faderens mors 3. mand.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Skovsbøl, Vester, Faderens efterfølger som fæster i Skovsbøl. konen Anne Thomasdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Anne Thomasdatter, Skovsbøl, Vester, Gift med Niels Jensen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Niels Lauridsen.
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Tindet, Øster Nykirke, 16+, datter af Christen Madsen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Madsen, Tindet, Øster Nykirke, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 108 d 11 April Døbt i Vester Kirche Nielß Sørenßens {Skovsbøls} Liden Daatter fra Schousbøll nafnl: Cathrine, Frembaaren af farmoderen {Anne Mikkelsdatter} fra Knub {Knob, Vrads sogn, men vel forkert}. Fadderne Farfaderen {Steffen Jensen, stedfader} dersammesteds, Nielß Jens: af Schousbøll og Hustrue {Anne Thomasdatter} Nielß Lauridtzens Hustrue {Maren Pedersdatter} af Lindet. Christen Madtzens daatter af Tindet.
NOTITS: Faderens mor Kirsten Pedersdatter *1666c †1730 Davding, Grædstrup var gift tre gange. 1. med Søren Nielsen Knob *1651c †1699 Knob, Vrads. 2. gang med Peder Nielsen †1708 Davding, Grædstrup. 3. gang med Steffen Jensen i Davding, Grædstrup. Hvis hun lever i Davding Grædstrup 1708 og i 1730 ville det synes mærkeligt, hvis hun ikke levede der her i 1719, men der står Knob (Vrads) i kirkebogen. Måske har præsten misforstået, at faderen kom fra Knob til at moderen også skulle komme derfra.


Nr. 2117 1719.05.14 Christen Knudsen, Lindet. FAR: Knud Andersen. MOR: Malene? Christensdatter?.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ronnum, Skarrild, Christen Nielsen Ronnums kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Moderens far? Næppe. Ses der i andre kilder 1725-42.
FADDER Nr. 2: Thomas Nielsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Jens Jensen, Katballe, Vester
FADDER Nr. 4: ? Jens Jensens kone, Katballe, Vester
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens 2. kone.
FADDER Nr. 6: Abelone, Lindet, Vester, Laurids Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, konen Abelone fadder. Niels Lauridsens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 110. d. 14. Maij døbt i Vester Kirche Knud Andersens liden Søn af Lindet nafnl. Christen frembaaren af Christen {Nielsen} Ronnums Hustrue {Maren Christensdatter} af Scharrild Sogn, Testes. Christen {Nielsen} Ronnum, Thomas Nielsen af Lindet. Jens Jensen af Katballe, Niels Lauridtsens Hustrue {2. kone Maren Pedersdatter}, Lauridts Nielsens Hustrue {Abelone}, begge af Lindet, Jens Jensens Hustrue
Begravelse nr. 6121
NOTITS: Moderens navn er et informeret gæt af Ejnar Bjerre.

LINK: Ronnum, Skarrild.


Nr. 2121 1719.07.23 Christen Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden). FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Peder Christensens mor, Grættrup, Nørre Snede, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Niels Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Niels Madsen Vestergaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datteren Maren N ielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 114, d. 23. Julii. Døbt i Vester Kriche Peder Christensens liden Søn af Annexgaarden i Vesterlund nafnl. Christen frem baaren af sin Farmoder i Grættrup i Nørre Snede Sogn. Fadderne: Faderens Broder {svoger} Niels Pedersen af Annexgaarden, Mads Pedersen ibid. Niels Pedersens Hustrue {Maren Nielsdatter}, Niels Madsens Vestergaards Daatter Karen {Nielsdatter}.


Nr. 2123 1719.08.20 Kirsten Nielsdatter, Risager. FAR: Niels Villadsen. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Anne Marie Pedersdatters mor, Ikke engang sognet kendes.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen, Søhale, Nørre Snede, Tjener i Søhale.
FADDER Nr. 2: Lars Svenske, Risager, Vester, En af de svenske fanger fra 1713.
FADDER Nr. 3: Bente Sørensdatter, Risager, Vester, Husholderske, tjener kaptajnløjtnant Sejer.
FADDER Nr. 4: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Laurids Nielsen.
FADDER Nr. 5: ? Lauridsdatter, Lindet, Vester, Datter af Laurids Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Johan Jakob Sejer, Risager, Vester, Husholdersken Bente Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, kone og datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 116, d. 20. Aug. Døbt i Vester Kriche Niels Villadssens liden Daatter fra Riisager nafnl. Kirsten frembaaren af sin Mormopder. Fadderne: Christen Madsen tienende i Søehale {Nørre Snede}, Lars Svendsche paa Riisager, Bendte Sørensdaatter tienende Cap. L. Seyer, Lauridts Nielsens Hustrue {Abelone Pedersdatter} og Daatter {? Lauridsdatter} af Lindet.
Begravelse nr. 6089
NOTITS: Begravet 7 uger gammel.


Nr. 2124 1719.08.27 Thomas Nielsen, Skovsbøl. FAR: Niels Jensen. MOR: Ane Thomasdatter.
BÅREN AF: ? Thomas Nielsens kone, Lindet, Vester, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Katballe, Katballe, Vester, Flyttede 1720c til Skovsbøl.
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 4: Anne Mikkelsdatter, Skovsbøl, Vester, Gift med Niels Sørensen.
FADDER Nr. 5: ? Thomasdatter, Lindet, Vester, Thomas Nielsens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 117, d. 27. Aug. blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Niels Jensens liden Søn fra Schousbøll, om Fredags Nat tilforn hiemmedøbt, nafnl. Thomas frembaaren af Thomas Nielsens Hustrue i Lindet. Fadderne: Thomas Nielsen, Jens {Jensen} Katballe, Niels Sørensen Schousbøll og Hustrue {Anne Mikkelsdatter}, Thomas Nielsens Daatter.


Nr. 2125 1719.08.27 Navnløs, Vesterlund (Søndergaard). FAR: Niels Pedersen Søndergaard. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 86. d. 27. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels {Pedersen} Syndergaards nafnløse Barn af Vesterlund'}
Begravelse nr. 6087
NOTITS: Begravet før barnet kunne blive døbt.


Nr. 2127 1719.09.03 Mads Jensen, Lindet- Lille. FAR: Jens Jensen. MOR: Gertrud Jensdatter.
BÅREN AF: Sidsel, Rønslunde, Ejstrup, Faderens mor. Se dåb #2074 i 1717.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Rønslunde, Ejstrup, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 3: ? Jørgen Andersen Landsoldats kone, Lindet, Vester, Jørgen Andersen antages at være bror til Knud Andersen.
FADDER Nr. 4: Malene? Christensdatter?, Lindet, Vester, Informeret gæt af Ejnar Bjerre.
NÆVNT Nr. 1: Knud Andersen, Lindet, Vester, Brors (Jørgen Andersen Landsoldat?) kone fadder. Hans kone ?Malene Christensdatter også fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 119, Samme Dag {d. 3. Sept.} døbt i Vester Kirche Jens Jensens liden Søn af Lille Lindet {Katballe} navnl. Mads frembaaren af Farmoderen Jens Christensens Hustrue {Sidsel} af Rønslunde {Ejstrup} Fadderene: Jens Christensen ut supra, Niels Jensen af Schousbøll, Knud Andersens Broders {Jørgen Andersen Landsoldat?} Hustrue af Lindet, Knud Andersens Hustrue {?Malene Christensdatter}.


Nr. 2135 1720.03.28 Lisbeth Katrine Jensdatter, Vester Mølle. FAR: Jens Andersen Gjern. MOR: ? Jens Andersen Gjerns kone.
BÅREN AF: ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 1: Niels Villadsen, Risager, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Iversen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 4: ? Vester Mølle tjenestekarl, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 5: ? Peder Lauridsens kone, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Lauridsen, Vesterlund, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 125, d. 28. Martii døbt i Vester Kirche Jens Andersens Gierns liden Daatter fra Vester Mølle nafnl. Lisbeth Cathrine frembaaren af Sr. Madts Pedersens Kiæriste paa Rørbech. Fadderne: Niels Villadtsen paa Riisager, Niels Ifversen og Niels Jensen af Schousbøll, Møllerens Tieniste=Karl, Peder Lavridtsens Hustrue af Vesterl.


Nr. 2137 1720.04.14 Poul Poulsen, Rørbæk. FAR: Poul Lauridsen. MOR: ? Poul Lauridsens kone.
BÅREN AF: ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Tjenesekarl ved Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, Tjenestekarl på Rørbæk.
FADDER Nr. 3: Hans Lauridsen, Rørbæk, Vester, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Jens Villadsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Villadsen, Risager, Vester, konen Anne Marie Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 127, d. 14. April. Døbt i Vester Kirche Sal. Pofvel Lauridtsens liden Søn fra Rørbæk nafnl. Pofvel frembaaren af Sr. Madts Pedersens Kiæriste paa Rørbech. Fadderne: Madts Pedersen sampt hans Tieniste-Karl Jen, Farbroderen Hans Lauridtsen, Jens Villadtsens Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} paa Risager.
NOTITS: Risager var dengang et herskabssted, derfor "paa" Risager, som "paa" Rørbæk, men ellers alle andre "af" Vesterlund etc.


Nr. 2138 1720.04.14 Niels Lauridsen, Vesterlund. FAR: Laurids Sørensen Skrædder. MOR: ? Laurids Sørensen Skrædders kone.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Laurids Nielsen Lindet.
FADDER Nr. 1: Hans Hansen Uhre, Vesterlund, Vester, Ejnar Bjerre: Hansen, fisker på Rørbæk.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Østergaard, Vesterlund (Østergaard), Vester
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Østergaard), Vester, Gift med Peder Christensen Østergaard.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, 20c, datter af Niels Madsen Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen Lindet, Lindet, Vester, konen Abelone Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datter Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 128, Samme Dag {14. April} døbt sammesteds {Vester kirke} Laurids {Sørensen} Skræders liden Søn fra Vesterlund nafnl. Niels frembaaren af Laurids {Nielsen} Lindets Hustrue {Abelone Pedersdatter}. Fadderne: Hans {Hansen} Uhre, Peder Christensen Østergaard {Vesterlund} og Hustrue {Maren Pedersdatter}, Niels {Madsen} Vestergaards {i Vesterlund} Daatter {Karen Nielsdatter}.
NOTITS: Faderens patronym Sørensen fra introduktionen #5126.


Nr. 2139 1720.04.26 Seyer Johansen Seyer, Risager. FAR: Johan Jacob Seyer. MOR: Bente Sørensdatter.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Laurids Nielsen.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 2: Jens Andersen Gjern, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 4: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Gift med Niels Villadsen.
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, 20c, datter af Niels Madsen Vestergaard.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens 2. kone.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, konen Abelone Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Villadsen, Risager, Vester, konen Anne Marie Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datteren Karen Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 129, d. 26. April døbt i Vester Kirche Bendte Sørensdatter uægte Barn nafnl. Seyer, hvis Barnefader er Capitian Lieutenant Johan Jacob Seyer paa Riisager. Susceptrix: Lauridts Nielsens Hustrue {Abelone Pedersdatter} af Lindet. Fadderne: Sr. Madts Pedersen paa Rørbech, Jens Andersen Giern af Vester Mølle, Niels Sørensen af Schousbøll, Niels Villadtsens Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} paa Riisager, Niels Lauridtsens Hustrue {2. kone Maren Pedersdatter}
Begravelse nr. 6106
NOTITS: Begravet 1 år gammel.


Nr. 2146 1720.10.13 Anne Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden). FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datter af Niels Madsen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datter Karen Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Nabo, halvgårde sammen.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Gift med Peder Christensen.
FADDER Nr. 4: Mads Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Bror til faderen.
FADDER Nr. 5: Lars Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Bror til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 136, d. 13. Oct. blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Niels Pedersens liden Daatter af Annexgaarden i Vester=Lund, nogle Dage tilforn hiemmedøbt nafnl. Anne frembaaren af Niels Madtsen Vestergaards Daatter ibidem nafnl. Karen {Nielsdatter}. Fadderne Niels {Madsen} Vestergaard, Peder Christensen og Hustrue {Maren Pedersdatter} af Annexgaarden, Madts Pedersen og Lars Pedersen ibid.
Begravelse nr. 6135
NOTITS: Druknet 3½ år gammel.


Nr. 2147 1720.10.27 Michel Nielsen, Vesterlund (Vestergaard). FAR: Niels Madsen Vestergaard. MOR: Abelone Michelsdatter.
BÅREN AF: Karen, Vester, Søster til faderen eller moderen. Formodet gift med Anders Ibsgaard, Nørre Snede.
FADDER Nr. 1: Anders Ibsgaard, Nørre Snede, Vester, Formodet gift med kone (vel Karen der bærer), der er søster til faderen eller moderen.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Gift med Peder Christensen.
FADDER Nr. 4: ? Peder Kræmmers kone, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Kræmmer, Vesterlund, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 107 {107-35 findes dobbelt!} d. 27. Oct. Døbt i Vester Kirche Niels Madsen Vestergaards liden Søn fra Vesterlund nafnl. Michel frembaaren af Søsteren ved Nafn Karen. Fadderne: Anders Ibsgaard af Nørre Snede Sogn, Niels Pedersen af Annexgaarden, Peder Christensens Hustrue {Maren Pedersdatter} ibid. Peder Kræmmers Hustrue.
NOTITS: Præsten Borch springer på grund af utydelig skrift fra no. 135 til no. 107, 107-20 findes altså dobbelt.


Nr. 2154 1721.07.02 Maren Pedersdatter, Lindet. FAR: Peder Christensen Boel. MOR: ? Peder Christensen Boels kone.
BÅREN AF: Gertrud Jensdatter, Skovsbøl, Vester, Jens Jensen Skovsbøls kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Skovsbøl, Skovsbøl, Vester, konen bærer.
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens kone.
FADDER Nr. 3: Anne Madsdatter Glarmesters, Lindet (Gadehus), Vester, Jordebog 1680. Enke efter Christen Glarmester.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 114 d 2 Julij Døbt i Vester Kirche Peder {Christensen} Boels liden Daatter af Lindet, nafnl: Maren , frembaaren af Jens Jensens Hustrue i {Katbal gennemstreget} Skousbøll, fadderne Jens Jens: , Niels Lauridtzens Hustrue {Maren Pedersdatter} af Lindet, Anne {Madsdatter} Glarmesters ibid :
NOTITS: Jens Jensen er lige i 1720 flyttet fra Katballe til Skovsbøl.

LINK: Affotografering.


Nr. 2155 1721.07.13 Laurids Jørgensen, Lindet. FAR: Jørgen Andersen Landsoldat. MOR: ? Jørgen Andersens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Nabo, gift med Niels Lauridsen.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen Maren Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Svenske, Risager, Vester, Tjenestekarl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 115 Dend 13 [døbtes] Julij en Lands soldatis barn fra Lindet faderens nafn er Jørgen {Andersen}: Barnets nafn er Lavridtz frembaaren af Niels Lavridtzens Hustrue fra Lindet, Fadderne Niels Lavridtzen, Anders Svensche tienende paa Riisager .
NOTITS: Patronym Andersen se dåb 1724.02.11.

LINK: Affotografering.


Nr. 2164 1722.02.08 Sejer Sejersen Nielsen, Katballe. FAR: Niels Sørensen Skovsbøl. MOR: Anne Mikkelsdatter.
FADDER Nr. 1: Johan Jakob Sejer, Rørbæk, Vester, Herremand på Rørbæk.
FADDER Nr. 2: Henrik Jørgensen? Winter, Hastrup, Thyregod, Formelt ejer af Hastrup.
FADDER Nr. 3: Jens Andersen, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 4: Ide Birgitte Winter, Hastrup, Thyregod, Familie til HernikWinter. Kort efter gift med Johan Jakob Sejer.
FADDER Nr. 5: Anne Helmersdatter Meier, Bøllund, Give, Forrige præst Borschs enke flyttet til Bøllund i Give sogn, formodentlig logerende ved præst Bilhardt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn No 5. Dom Sexage: blev døbt Niels Sørensens {Skovsbøls} Søn i Lille Linnet , Sejer Sjersen , Faddere : Capit: Lieut {Johan Jakob} Sejer paa Rørbek , Monsr Henrich Vinther paa Hastrup , Jens Andersen i Vester Mølle, Jomfrue {Ide Birgitte} Vinther paa Hastrup, Anne {Helmersdatter} Mejers i Byllund .
NOTITS: Katballe før i tiden Lille Lindet.

LINK: Affotografering.


Nr. 2170 1722.07.26 Peder Pedersen, Vesterlund (Annexgaard). FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Niels? Pedersen, Vesterlund (Annexgaard), Vester, Original Christensen, men dette kan næppe passe. Måske moderens bror.
FADDER Nr. 2: ? Niels Pedersen? kone, Vesterlund (Annexgaard), Vester
FADDER Nr. 3: ? Peder Christensens moder, Grættrup, Nørre Snede, Faderen Peder Christensen var fra Grættrup i Nørre Snede.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, 22c, navn ses 1719.
FADDER Nr. 5: ? Peder Christensens tjenestepige, Vesterlund (Annexgaard), Vester
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datter Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester sogn : Nor 11. Dom 8 p. Trin: blev til kierken førdt {: tilforn hiemmedøbt :/ Peder Christensens Satter i Annexgaard Peder? Faddere [Niels??] [Pedersen] og hans kone , Peder Christensens Moder Niels Vestergaards Daatter {Kirsten Nielsdatter}, Peder Christensens Pige.
NOTITS: Affotograferingen utydelig, Barnets navn overskrevet, Ejnar Bjerre læser første fadder som Peder Christensen ibid, hvor jeg (Villy M. Soresnen) læser Niels? Pedersen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2172 1722.10.18 Sidsel Nielsdatter, Skovsbøl. FAR: Niels Jensen. MOR: Anne Thomasdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Rørnslunde, Ejstrup, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Skovsbøl, Vester, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Jensen, Rørbæk, Vester, Karl på Rørbæk
FADDER Nr. 4: Gertrud Jensdatter, Skovsbøl, Vester, Gift med Jens Jensen.
FADDER Nr. 5: ? Nielsdatter, Risager, Vester, *1706c- før kirkebogen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Villadsen, Risager, Vester, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester=Sogn. No 13 . Dom : 20 p. Trin . blev til kierken førdt /: tilforn hiemmedøbt :/ Niels Jensens Datter i Skousbøl , Zidtzel , Faddere : Jens Christensen i Rønslunde, Jens Jensen i Skousbøl , Jens Jensen tienende paa Rørbek . Jens Jenses kone af Skousbøl {Gertrud Jensdatter} , Niels Villadsens Daatter af Riisager . (NB) (Dets Daab ieg confirmerede, som var det første, siden min ankomst)
NOTITS: Hans Pedersen Bering er dermed ankommet i Thyregod mellem 27. sejptember og 18. oktober 1722.

LINK: Affotografering.


Nr. 2178 1723.01.14 Albert Christian, Rørbæk. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Ide Birgitte Vinther.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Johan Bilhardts 2. kone.
FADDER Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give.
FADDER Nr. 2: Dorothea Kirstine Pedersdatter Bang, Præstegaarden, Nørre Snede, Gift med præsten Christen Knudsen Søltoft.
FADDER Nr. 3: Anne Margrethe Veberin, Bøllund, Give, Præst Johan Bilhardts søsters datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Knudsen Søltoft, Præstegaarden, Nørre Snede, Præst i Nørre Snede og Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 19 d. 14. Januar: blev til kierken førdt /: tilforn i min absence hiemmedøbt af Hr. Joh: Bilhard :/ Velbaarne Hr. Capit: Lieut: {Johan Jacob Sejer} Søn af Rørbek , Albert = Christian ; Fadderne Hr. Johan Bilhard , Præst til Give : Madame Hr Bilhardes /: som bar barnet :/ Madame Hr. Christian {Knudsen} Søltofts af Snede . Mdme Anne Margrete Veberin , af Byllund {Bøllund, Give} Præstgd .
LINK: Affotografering.


Nr. 2188 1723.08.08 *1723.06.23 Margrethe Knudsdatter, Lindet. FAR: Knud Andersen. MOR: Malene? Christensdatter?.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ronnum, Skarrild, Formodentlig moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Linnet, Vester, Vel søn af husmand Peder Ebbesen.
FADDER Nr. 3: Jørgen Christensen, Linnet, Vester, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Anne, Linnet, Vester, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 28 d.23. Juni . hiemdøbt i mit Huuß Knud Andersens Daatter af Linnet Margrete ; og til kierken førdt Dom : 11 post Trin: Faddere , Christen {Nielsen} Runnum {Ronnum, Skarrild sogn} , Jenß Pedersen af Linnet , Jørgen Christensen ibm: Christen {Nielsen} Runnums kone {Maren Christensdatter} : Anne [.....s]
NOTITS: Annes tilnavn ikke læsbart i AO.

LINK: Christen Nielsen Ronnum 1719- 1743+.
LINK: Affotografering.


Nr. 2195 1724.02.11 Laurids Nielsen, Lindet. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Moderens mor, gift med Peder Nielsen.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Sillesthoved, Give, Moderens far, konen Johanne Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Risager Mølle, Vester
FADDER Nr. 3: Jørgen Andersen Soldat, Lindet, Vester
FADDER Nr. 4: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Gift med Villads Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Villads Nielsen, Risager, Vester, konen Anne Marie Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No: 35 Fest: Gratias d. 11 Febr : blev døbt Nielß Lauridzsens Søn af Linnet , Lauridz ; Faddere : Peder Nielsen af Sillesthou i Give Sogn, Peder Christesnen af Riißager Mølle , Jørgen Andersen Soldat af linnet, Peder Nielßens kone {Johanne Nielsdatter} af Silleshoed , Nileß Villadsens kone {Anne Marie Pedersdatter} af Riißager.
Begravelse nr. 6166
NOTITS: Begravet 1726 to år og to måneder gammel.

LINK: Peder Nielsen i Sillesthoved i Give.
LINK: Affotografering.


Nr. 2200 1724.05.21 *1724.05.14 Søren Nielsen, Vesterlund (Annexgaarden). FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Peder Østergaards kone, Vesterlund (Østergaard), Vester, Faderens søster formodet, Peder Østergaards kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Østergaard, Vesterlund (Østergaard), Vester, Faderens svoger.
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Nabo
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Mette, Thyregod By, Thyregod, Væverpige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 41. Dom : Rogate til kierken førdt /: Dom: Cantate finitis sacris hiemdøbt :/ Nielß Pedersens Søn af Annexgaard i Vesterlund , Søren ; Faddere : Peder Christensen {Østergaard} ibm , Nielß Madsen ibm : Mads Pedersen ibm Peder {Christensen} Østergaards kone ibm Mette N. Væverpige af Tyrgd.
NOTITS: Østergaard er en del af den gamle Annexgaard.

LINK: Affotografering.


Nr. 2203 1724.08.20 Mette Jørgensdatter, Lindet. FAR: Jørgen Andersen Soldat. MOR: ? Jørgen Andersen Soldats kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen bærer. Han er muligvis bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 3: Søren, Lindet, Vester, Karl ved Thomas Nielsen.
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Skovsbøl, Vester, *1708c-.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Skovsbøl, Skovsbøl, Vester, Datter NN Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 44 . Dom : 10.p:Trin: til kierken førdt /: tilforne hiemdøbt :/ Jørgen Andersen Soldates af Lindet Datter : Mette . Faddere : Nielß Lauridsen , Thomas Nielsen ibm : Søren tiendende Thomas {Nielsen} , Jens {Jensen} Schousbølls Datter .
LINK: Affotografering.


Nr. 2204 1724.09.16 Christian Friderich Frandsen Ulricii, Rørbæk. FAR: Frands Lorens Ulricii. MOR: ? Frand Lorens Ulriciis kone.
BÅREN AF: Karen Madsdatter Humblet, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Berings kone.
FADDER Nr. 1: Johan Jakob Sejer, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Risager, Vester
FADDER Nr. 3: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Niels Villadsens kone
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Risager, Vester, 18c, datter af Niels Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 47. d. 16. Sept: /: hiemdøbt in casu Necessitatis Frandz Lorendz Ulricii , Sergeant ved Major Villums Compagnie under Obrist Lottigs Regement sc: det Riberhuusiske Regiment hans Søn, Christian-Friderich . Faddere Capitain Lieutenant {Johan Jakob} Sejer paa Rørbek. Madam Karen Berings {Karen Madsdatter Humblet} . Nielß Villadsen paa Risager, Hans Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} og Datter {Anne Nielsdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2206 1724.09.24 Niels Nielsen, Katballe. FAR: Niels Sørensen. MOR: Anne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Villadsens kone, Risager, Vester, Niels Villadsens kone af Risager.
FADDER Nr. 1: Niels Villadsen, Risager, Vester, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
FADDER Nr. 4: Christence Sofie Ankersdatter, Vester Mølle, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen, Vester Mølle, Vester, konen Christence Sofie Ankersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 46. Dom: 15.p.Trin: til kierken førdt /: tilforne hiemdøbt :/ Nielß Sørensens Søn af Katballe , Niels ; Faddere : Nielß Villadsen af Riisager , Nielß Lauridzen af Linnet , Madz Pedersen af {Annexgaarden} Vesterlund , Nielß Villadzens kone af Riisager , Jens Andersens kone {Christence Sofie Ankersdatter} af Vester Mølle.
LINK: Affotografering.


Nr. 2207 1724.10.15 Jørgen Ebbesen, Vesterlund. FAR: Ebbe Jørgensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Abelone Michelsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Gift med Niels Madsen.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Vesterlund (Østergaard), Vester
FADDER Nr. 2: Knud Madsen Smed, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 3: ? Nielsdatter, Vesterlund (Østergaard), Vester, *1706c-, Niels Pedersens datter.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, 24c, Niels Madsen Vestergaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, konen Abelone Michelsdatter bærer, datter Karen Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen, Vesterlund (Østergaard), Vester, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 48 . Dom: 18.p.Trin: blev til kierken førdt , /: tilforne hiemdøbt :/ Ebbe Jørgensens Søn af Vesterlund: Jørgen ; Faddere . Peder Christensen ibid: Knud {Madsen} Smid ibm Abelone {Michelsdatter} i Vestergaard ibid: Nielß Pedersens Datter ibm Nielß {Madsen} Vestergaards Datter {Karen Nielsdatter} ibm .
LINK: Affotografering.


Nr. 2213 1724.12.28 *1724.11.13 Andreas Johansen Sejer, Rørbæk. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Ide Birgitte Vinther.
BÅREN AF: Marie Meier, Bøllund (Præsteboligen), Give, Madame Bilhards.
FADDER Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund (Præsteboligen), Give, Hjælpepræst i Give af Øster Nykirke pastorat.
FADDER Nr. 2: Christian Knudsen Søltoft, Præstegaarden, Nørre Snede, Præst i Nørre Snede og Ejstrup.
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter Havnstrup, Nørre Snede, Madame Schiønning, gift med kroholder i Nørre Snede Simon Pedersen Schiønning.
FADDER Nr. 4: Cathrine Marie Bering, Thyregodlund (Præstegaarden), Vester, 26, præst Hans Berings søster på besøg. Gift senere 1. med Christen Thomsen Lund Højgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 51 . d: 13-Novembr: [hor]: vespert: Hiemdøbt Hr. Capitainl: Johan Jacob Sejers Søn paa Rørbek Andreas ; Hvis Daab confirmeret . d 28 Decembris . Faddere : Hr Christian {Knudsen} Søltoft ; Hr. Johan Bilhard ; Madam Bilahrds {Marie Meier}, Madame {Simon Pedersen} Skiønnings {Johanne Christensdatter Haunstrup} af N: Sneede. Demoiselle Cathrine-Marie Bering.
Begravelse nr. 6149
NOTITS: Begravet 11 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2218 1725.04.18 *1725.03.25 Svend Larsen, Lindet. FAR: Lars Svendsen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Lauridsdatter, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 2: Knud Andersen, Lindet, Vester, Muligvis bror til Jørgen Andersen Soldat, der muligvis er gift med Kirsten Lauridsdatter, der bærer.
FADDER Nr. 3: Niels? Nielsen, Risager, Vester, 20c, Niels Villadsens søn. Kunne også være Martinus Nielsen 18c.
FADDER Nr. 4: Inger Pedersdatter, Rørbæk, Vester, Tjener på Rørbæk, mulig søster til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Villadsen, Risager, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 59. d. 18. April døbt Laß Svendsens Søn af Linne Svend ; Faddere: Thomas Nielsen, Knud Andersen , begge af Linnet . Nielß Villadsens Søn {Niels/Martinus Nielsen} af Riisager , Kirsten Lauridsdatter af Linnet , Inger Pedersdatter tienende paa Rørbek .
Begravelse nr. 6164
NOTITS: Begravet et år og 15 dage gammel, dåbsdato udregnet derfra.

LINK: Affotografering.


Nr. 2219 1725.04.22 Jens Nielsen, Skovsbøl. FAR: Niels Jensen. MOR: Anne Thomasdatter.
BÅREN AF: Sidsel Pedersdatter, Rønslunde, Ejstrup, Faderens mor
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Rønslunde, Ejstrup, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Thomas Thomasen, Lindet, Vester, 22c, formodet søn af Thomas Nielsen.
FADDER Nr. 4: Ellen Christensdatter, Lindet, Vester, Tjenstepige ved Thomas Nielsen, Christensdatter se #2247.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 60 . Dom : Jubilate til kierken førdt Nieß Jensens Søn af Skousbøl , Jens . Faddere : Jenß Christensen af Rønßlund {Ejstrup sogn} , Thomaß Nielsen af linnet, Thomas Thomassen ibm. Jens Christensens kone {Sidsel Pedersdatter} af Fønslund, Ellen tienende thomas Nielsen i Linnet .
LINK: Affotografering.


Nr. 2220 1725.04.29 Søren Knudsen, Lindet (Lindet). FAR: Knud Andersen. MOR: ? Knud Andersens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen Maren Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Lars Svendsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Thomas Thomasen, Lindet, Vester, 18c, Thomas Nielsens søn.
FADDER Nr. 4: Kirsten Lauridsdatter, Lindet, Vester, Mulig søster til Niels Lauridsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 61. Die Precat: public: solemm {???} døbt Knud Andersens Søn af Linnet, Søren ; Faddere Nielß Lauridsen, Laß Svendsen , Thomas Thomas_ Nielß Lauridsen kone, Kirsten Lauridsdatter (Alle af linnet).
Begravelse nr. 6170
NOTITS: Begravet 1726 et år tre måneder gammel. Dåbsdato antaget til søndag mellem forrige dåb 22. april og næste 6. maj.

LINK: Affotografering.


Nr. 2230 1725.10.14 Niels Christensen, Lindet (Havreballegaard). FAR: Christen Jensen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Abelone Michelsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Moderen mor.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Lindet (Havreballegaard), Vester, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Rørbæk, Vester, Tjenestekarl på Rørbæk muligvis faderens bror.
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, 18c+, moderens søster datter af Niels Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 72 Dom : 20. p. Trinit: døbt Christen Jensens Søn af Linnet Niels ; Faddere Nielß Madsen af Vesterl: Jenß Christensen af Linnet , Peder Jensen tjenende paa Rørbæk Niels Madsens kone {Abelone Michelsdatter} og Datter af Vesterlund .
LINK: Affotografering.


Nr. 2239 1726.04.04 Karen Pedersdatter, Vesterlund. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No 82 d. 4de April : Hiemdøbte in casu Necess: Peder Christensens Tvillinge Døttre af Vesterlund: Karen og Anne . Begge døde inden Daabens Confirmation i kierken .
Begravelse nr. 6167
NOTITS: Død 2 dage gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2239 1726.04.04 Anne Pedersdatter, Vesterlund. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No 82 d. 4de April : Hiemdøbte in casu Necess: Peder Christensens Tvillinge Døttre af Vesterlund: Karen og Anne . Begge døde inden Daabens Confirmation i kierken .
Begravelse nr. 6168
NOTITS: Død 8 dage gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2241 1726.04.28 Barbara Poulsdatter, Lindet. FAR: Poul Poulsen Sejdeler. MOR: ? Poul Poulsen Sejdelers kone.
BÅREN AF: ? Niels Villadsens kone, Risager, Vester, Niels Villadsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen, Risager, Vester
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Jens Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Ellen Christensdatter, Lindet, Vester, Tjenestepige ved Thomas Thomasen, Christendatter se #2247.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Risager, Vester, Niels Villadsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Villadsen, Risager, Vester, Konen bærer. Datter Anne Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen, Lindet, Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Thomas Thomassen, Lindet, Vester, Tjenestepige Ellen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 85 . Dom Qvasimod: til kirken førdt /: tilforne hiemdøbt :/ (Sl:) Povel Povelsens {Sejdeler} Datter fa Linnet: Barbara ; Faddere : Nielß Nielsen af Riisager , Nielß Villadsens kone ibm : Jens Christensens Kone {Maren Pedersdatter} af Linnet ; Thomæ Thomasens Tieniste Pige af Linnet Ellen , Nielß Villads_ Datter af Riisager Anne .
NOTITS: Faderen begravet 25. november 1725 fem måneder før dåben.

LINK: Faderen Poul Poulsen Sejdelers begravelse 25. nov. 1725.
LINK: Affotografering.


Nr. 2244 1726.05.27 *1725.04.04 Margrethe Kirstine Johansdatter Sejer, Rørbæk. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Ide Birgitte Vinther.
BÅREN AF: Marie Meier, Bøllund, Give, Madame Johan Bilhardts.
FADDER Nr. 1: Christian Knudsen Søltoft, Præstegaarden, Nørre Snede, Provst i Vrads herred.
FADDER Nr. 2: Marie Helmersdatter Meier, Bøllund, Give, Madame Hr. Sal. Søren Borchs, forrige præst i Thyregods enke.
FADDER Nr. 3: Karen Madsdatter Humblet, Thyregodlund (Præstegaarden), Vester, Præst i Thyregod-Vester Hans Berings kone.
FADDER Nr. 4: Johan Bilhardt, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst i Thyregod 1714-21. Død 1721.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 81 de 4de April: hiemdøbt Hr Capitl: Johan Jacob Sejers Datter paa Rørbek : Margrete=Kierstine . I kirken fremstillet d. 27 Maji - Faddere Hr Christian {Knudsen} Søltoft Proust i Nøre Sneede . Her Johan Bilhard i Byllund {Bøllund, Give sogn} , Madame Sl: Hr Søren Borch, Madame Hr Johan Bilhards , som Barnefører , Min kone Karen {Madsdatter} Humblet .
Begravelse nr. 6176
NOTITS: Begravet et år fem dage gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2247 1726.07.07 Niels Nielsen, Lindet. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Lauridsdatter, Lindet, Vester, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Sillesthoved, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Thomas Thomasen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give, 25c, moderens bror, gifter sig i august samme år - en måned efter denne dåb - med Maren Madsdatter af Skovsbøl i Vester..
FADDER Nr. 4: Ellen Christensdatter, Lindet, Vester, Tjenestepige ved Thomas Thomasen se #2219 og #2242.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 90. Dom: 3. p. Trin: døbt Nielß Lauridtzens Søn af Linnet, Niels . Faddere Peder Nielsen af Sillesthovet {Give sogn} , Thomas Thomasens af Linnet . Niels Pedersen af Sillesthoved Kiersten Lauridzdatter , Ellen Christensdatter af Linnet .
LINK: Affotografering.


Nr. 2256 1727.01.23 Christen Nielsen, Vesterlund (Annexgaarden). FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Madsdatter Humble, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Hans Berings kone.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Vester, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Lars Pedersen, Vester, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Risager, Vester, Søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Faderen søster
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, 1728 gift med Lars Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1727 . Vester Sogn : No 99. Dom. Qvingvages: døbt Nielß Pedersens Søn af Annexgaarden, Christen , Faddere Madz Pedersen, Laß Pedersen (Barnefaderens Brødre) Nielß Nielsen fra Riißager , Maren Pedersdaatter , og Maren Nielßdatter fra Annexgaarden (min kone Karen {Madsdatter} Humblet bar Barnet.)
Begravelse nr. 6175
NOTITS: Begravet to uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2257 1727.05.11 Svenning Nielsen, Katballe. FAR: Niels Sørensen Skovsbøl. MOR: Anne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: Abelone Mikkelsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Formodentlig moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Gift med Abelone Michelsdatter.
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Søn af Niels Madsen.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Risager, Vester, 22c, søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 4: Martinus Nielsen, Risager, Vester, 20c, søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Risager, Vester, 19c, datter af Niels Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 100. Dom: Cantate døbt Nielß Sørensens {Skovsbøl} Søn af Lille Lindet {Katballe} , Svenning ; Faddere: Niels Madzen og hans Hustrue {Abelone Mikkelsdatter} og Søn Madz {Nielsen} af Vesterlund Niels Nielsen og Martinus Nielsen og Anne Nielsdatter af Rißager .
NOTITS: Blev skoleholder i Haarlev sogn, Sjælland. †1794 skifte.

LINK: Se under faderen Niels Sørensen Skovsbøl.
LINK: Affotografering.


Nr. 2258 1727.05.24 Jens Jørgensen, Lindet. FAR: Jørgen Andersen Soldat. MOR: ? Jørgen Andersen Soldats kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Thomasen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Thomas Thomasens kone.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Risager, Vester, 22c, søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 4: Inger Pedersdatter, Lindet, Vester
FADDER Nr. 5: ? Niels Lauridsens tjenestepige, Lindet, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 102 - Fest: Joh : Baptist : til kierken førdt /: tilforne hiemdøbt :/ Jørgens Andersens Søn af Linnet Jens . Faddere . Thomas Thomasen og Hustru {Maren Pedersdatter} ibm : Nielß Nielsen af Riisager Inger Pedersdatter af Linnet , Niels Lauridzens Pige .
LINK: Affotografering.


Nr. 2261 1727.08.17 Karen Christensdatter, Lindet. FAR: Christen Jensen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Jens Christensen, Lindet, Vester, Faderens far.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Rørbæk, Vester, Faderens bror, karl på Rørbæk.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Thomas Thomasens kone.
FADDER Nr. 4: Inger? Lauridsdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens søster.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Thomasen, Lindet, Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 103 . Dom: 10. p. Trin : døbt Christen Jensens Datter af Linnet, Karen ; Faddere Jens Christensen, Niellß Lauridsen af Linnet Peder Jensen tienende paa Rørbæk Thomas Thomasens Hustrue {Karen Nielsdatter} af Linnet, Nielß Lauridsens Syster {Inger? Lauridsdatter} ibm .
LINK: Affotografering.


Nr. 2262 1727.08.31 Mogens Mouridsen, Vesterlund (Overgaard). FAR: Mourids Mogensen. MOR: Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Peder Jensens kone. Muligvis søster til moderen.
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, *1711c-. 16c+ datter af Peder Jensen.
FADDER Nr. 4: Mads Nielsen, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 5: Sidsel, Vesterlund, Vester, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Abelone Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Tjenestepige. Muligvis fra Lønaa i Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 104 Dom : 12 . p. Trin: til kierken førdt, /: tilforne hiemdøbt :/ Mouridz Mogensens Søn , Mogens Faddere : Peder jensen, Hustrue {Anne Christensdatter} og Datter af Tyregoldlund . Mads Nielsen af Vesterlund . Zidtzel N. ibm , Ablelone Nielßdatter tienende i Annexgaard.
LINK: Affotografering.


Nr. 2263 1727.09.20 Johan Jakob Sejer, Rørbæk. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Ide Birgitte Vinther.
FADDER Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give.
FADDER Nr. 2: Marie Meier, Bøllund, Give, Madame Johan Bilhards præst i Give.
FADDER Nr. 3: Leonora Kellet, Bøllund, Give, Uklar, kunne være præst Johan Bilhardts steddatter, selv skriver han "min datter".
FADDER Nr. 4: Karen Madsdatter Humble, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Hans Berings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 105. d. 20. Sept: i kierken fremstillet for Herren Sl: {Salig: død to måneder før denne dåb} Captl: Sejers Søn fra Rørbek , Johan-Jacob . Faddere: Hr Johan Bilhard, Madame Bilhards {Marie Meier} , Mademoiselle Helenore Kelott , alle fra Byllund {Bøllund, Give} , Min Hustrue Karen {Madsdatter} Humblet .
NOTITS: Faderen Johan Jakob Sejer †1727.07.11 død to måneder før dåben.

LINK: Kellet i Bøllund i Give.
LINK: Affotografering.


Nr. 2264 1727.09.21 Peder Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden). FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Nabo.
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, *1709c-, 18c+, nabo. søn af Niels Madsen.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Vesterlund (Overgaard), Vester
FADDER Nr. 4: Abelone Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Tjenestepige.
FADDER Nr. 5: ? Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, *1709c-, 18c+, Niels Madsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Mourids Mogensen, Vesterlund (Overgaard), Vester, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 106 . Dom : 15. p. Trin: Døbt Peder Christensens Søn af Annexgaarden , Peder . Faddere Nielß Madsen og Mads Nielßen af Vesterlund, Maren {Christensdatter} Mouridses {Mogensens} ibm : Abelonne Nielsdatter tienende i Annexgden . Niels Madsens Datter af Vesterlund .
LINK: Affotografering.


Nr. 2265 1727.10.05 Søren Knudsen, Lindet. FAR: Knud Andersen. MOR: Malene? Christensdatter?.
FADDER Nr. 1: Lars Svensker, Vester
FADDER Nr. 2: Thomas Thomasen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Niels Lauridsen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Thomas Thomasens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Lindet, Vester, Formodet enke. Vel gift 2. 1729.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, 2. kone Maren Pedersdatterfadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 107. Dom: 17. p. Trin : døbt Knud Andersens Søn af Linnet Søren . Faddere : Laß Svendsk , Thomas Thomasen, Nielß Lauridzens Hustrue {Maren Pedersdatter} Thomas Thomasens Hustrue {Maren Pedersdatter, !ingen fejl} , Maren Nielsdatter /: alle af Linnet :/
LINK: Affotografering.


Nr. 2267 1727.11.01 Peder Thomasen, Lindet. FAR: Thomas Thomasen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Kjeldstrup, Kjeldstrup, Faster, Ikke andre Keldstrup eller lignende fundet nærmere.
FADDER Nr. 2: ? Peder Kjelstrups kone, Kjeldstrup, Faster
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 4: Peder Jensen, Lindet (Havreballegaard), Vester, Søn af Jens Christensen.
FADDER Nr. 5: Johanne Pedersdatter, Lindet, Vester, Lars Svenskes kone.
FADDER Nr. 6: ? Lauridsdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens yngste søster, vel ikke Kirsten Lauridsdatter
NÆVNT Nr. 1: Lars Svenske, Lindet, Vester, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 109: Fest Omni Sct: døbt Thomas Thomasens Søn af Linnet, Peder ; Faddere : Morfaderen og Mor-Moderen af Kielstrup {formodet Kjelstrup i Faster sogn, Bølling herred} , Nielß Jensen af Skousbøl , Peder Jensen af Linnet , Laß Svendskes Hustrue Nielß Lauridsens yngste Syster .
Summa døbte 1727 - XI .

LINK: Affotografering.


Nr. 2268 1728.02.29 Anne Nielsdatter, Skovsbøl. FAR: Niels Jensen. MOR: Anne Thomasdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Skovsbøl, Vester, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Thomas Thomasen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Mads Jensen, Rønslunde, Ejstrup, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter (..c), Vester
FADDER Nr. 5: ? Jensdatter, Skovsbøl, Vester, Nabo,*1708c-, 20c datter af Jens Jensen. Nævnt #2203 1724 som fadder.
NÆVNT Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1728 . Vester Sogn . No 110 - Dom : Oculi: til kierken førdt , /:tilforn hiemdøbt af Hr Johan Bilhard :/ Niels Jensens Datter af Skousbøl, Anne ; faddere Jens Jensen ibm Thomas Thomas_ af Linnet , Mads Jensen af Rønslund. Thomas Thomæsens Hustrue {Maren Pedersdatter} af linnet . Jens Jensens Datter af Skousbøl.
LINK: Affotografering.


Nr. 2273 1728.05.16 Svend Larsen, Lindet. FAR: Lars Svendsen Svenske. MOR: Johanne Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Søren Skrædder, Bregnhoved, Give, Ikke set i Give kirkebog.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen, Risager, Vester, *1705c, 23c søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 3: Martinus Neilsen, Risager, Vester, *1707c, 21c søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Nabo, Thomas Thomasens koen.
FADDER Nr. 5: Inger Pedersdatter, Bøllund, Give, Ikke set i Give kirkebog.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Thomasen, Lindet, Vester, Nabo. Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn . No 115 . Fer: Pentecost : døbt Lavrids Svendsens Søn af Linnet Svend . Faddere Søren Skræder af Breinhoed Niels Nielsen og Martinus Nielsen fra Riißager Thomas Thomæsens kone {Maren Pedersdatter} af Linnet , Inger Pedersdatter fra Byllund -
Begravelse nr. 6184
NOTITS: Begravet 11 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2290 1729.03.20 *1729.02.08 Laurids Nielsen, Lindet. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Sillesthoved, Give, Født i Skovsbøl i Vester sogn. Niels Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Martinus Nielsen, Risager, Vester, 22c, søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 4: Malene? Christensdatter?, Lindet, Vester, Knud Andersens kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten? Lauridsdatter, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 1: Knud Andersen, Lindet, Vester, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 131 . Dom : Oculi i kierken fremstillet /: tilforne hiemdøbt :/ Nielß Lauridzens Søn af Linnet , Lauridz ; Faddere : Nielß Pedersen af Sillesthoed {Give sogn} Christen Jensen af Linnet , Martinus Nielsen af Riisager , Knud Andersens kone {Malene? Christensdatter?} af Linnet, Niels Lauridsens Syster {Kirsten? Lauridsdatter} ibm (Niels Pedersens Hustrue {Maren Madsdatter} af Sillesthod bar barnet.) .
Begravelse nr. 6194
NOTITS: Begravet otte uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2291 1729.04.10 Jens Jakobsen, Lindet. FAR: Jakob Jensen.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Jens Christensens kone, Lindet, Vester, Faderens mor, Jens Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Lindet, Vester, Faderems far-
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Thomas Thomasens kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten N., Rørbæk, Vester, Tjenestepige på Rærbæl.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Thomasen, Lindet, Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 132 Fest: Virid : i kierken fremstillet /:tilforne hiemdøbt :/ Jacob Jensens Søn af Linnet Jens . Faddere : Jens Christensen Christen Jensen , Peder Jensen , Thomas Thomæsens Hustrue {Maren Pedersdatter} (alle af Linnet ) Kiersten N. tienende paa Rørbek . Jens Christensens kone {Maren Pedersdatter} bar barnet .
LINK: Affotografering.


Nr. 2293 1729.06.06 Maren Christensdatter, Lindet. FAR: Christen Jensen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Lindet, Vester, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jakob Christensen, Lindet, Vester, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Nabo, Niels Lauridsens kone.
FADDER Nr. 4: ? Thomas Nielsens tjenestepige, Lindet, Vester, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Nabo, tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 134 Fer : 2. Pentecost : i kierken fremstillet /:tilforne hiemdøbt :/ Christen Jensens Datter af Linnet Maren . Faddere : Jens Christens_ Jacob Jensen Nielß Lauridsens kone {Maren Pedersdatter} , Thoms Nielsnes Pige, Jens Christensens kone {Maren Pedersdatter} /: som bar barnet :/ Alle af Linnet .
LINK: Affotografering.


Nr. 2294 1729.06.07 Thomas Thomassen, Lindet. FAR: Thomas Thomassen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Kejlstrup, Nørre Snede, Moderens bror. Gift med faderens søster Else Thomasdatter 1723 .
FADDER Nr. 3: ? Pedersen, Kejlstrup, Nørre Snede, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Else Thomasdatter, Kejlstrup, Nørre Snede, Gift med Mads Pedersen
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Nabo, Niels Lauridsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 135 . Fer: 3. Pentecost : i kerken fremstillet /: tilforne Hiemdøbt :/ Thomas Thomosens Søn : Thomas . Faddere : Thomas Nielsen , Mads Pedersen af Kedelstrup {Kejlstrup, Nørre Snede sogn} og hans BBroder ibm : Else Thomasdatter ibm : Nielß Lauridsens Hustru {Maren Pedersdatter} af Linnet .
LINK: Affotografering.


Nr. 2297 1729.09.04 Abelone Larsdatter, Vesterlund (Annexgaarden). FAR: Lars Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Østergaard, Vesterlund (Østergaard), Vester, Gift med faderens søster Maren Pedersdatter. Østergaard bruges også for Annexgaarden.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Østergaard), Vester, Faderens søster, gift med Peder Christensen.
FADDER Nr. 5: Ester Nielsdatter, Vester, Muligvis moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 138. Dom: 12. p. Trin : døbt Laß Pedersens Datter af Annexgaarden , Abelone ; Faddere ; Nielß {Madsen} Vestergaard, Peder {Christensen} Østergaard af Vesterlund , Peder Jenßen af Vester Mølle , Maren Pedersdatter , Ester Nielßdatter .
Begravelse nr. 6201
NOTITS: Begravet 13 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2308 1730.04.10 Johanne Andersdatter, Lindet. FAR: Anders Sørensen Hyrde. MOR: Cathrine Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Lindet (Havreballegaard), Vester
FADDER Nr. 3: Malene Christensdatter, Lindet, Vester, Gift med Knud Andersen.
FADDER Nr. 4: ? Thomasdatter, Lindet, Vester, Gift med Thomas Nielsen.
FADDER Nr. 5: Kirsten? Lauridsdatter, Vester, Abelone Pedersdatters datter, mindst to døtre, kan være den anden.
NÆVNT Nr. 1: Knud Andersen, Vester, Konen Malene Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Nielsen, Vester, Konen Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Datter fadder. Gift med afdøde Laurids Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 149 . Fer : 2. Paschat : døbt Anders Sørensen Hyrdes Datter af Linnet : Johanne . Faddere Nielß Lauridsen , Jens Christensen , Knuds {Andersens} kone {Malene? Christensdatter?} , Thomas Nielsens kone {? Thomasdatter} , Abelones {Pedersdatters} Datter {Kirsten? Lauridsdatter} (alle of Linnet Bye ) .
LINK: Affotografering.


Nr. 2309 1730.05.29 *1730.05.01 Abelone Jørgensdatter, Lindet. FAR: Jørgen Andersen Soldat. MOR: Kirsten? Lauridsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Bror til moderen
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Nabo 33c, Thomas Thomasens kone.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Nabo, 32c, Christen Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter Glarmester, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 5: ? Lauridsdatter, Lindet, Vester, Søster til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Thomasen, Lindet, Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen, Lindet, Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 150. Fer : 2. Pentecost : i kierken fremstillet /: tilforne hiemdøbt :/ Jørgen Andersens {Soldats} Datter af Linnet Abelone ; Faddere: Neilß Lauridsen Thomas Thomasens kone {Maren Pedersdatter} Christen Jensens kone {Maren Pedersdatter} Anne {Madsdatter} Glarmesters, Niles Lauridsens Søster {? Lauridsdatter}
Begravelse nr. 6206
NOTITS: Fødedato 01.05.1730 ud fra begravelsen 11 uger gammel. Opkaldt efter moderen Kirsten? Lauridsdatters mor Abelone Pedersdatter gift med Laurids Nielsen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2316 1730.10.08 Johanne Larsdatter, Vesterlund (Annexgaarden). FAR: Lars Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Gift med faderens søster Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Mads Nielsen, Vesterlund, Vester, 22c, moderens bror, søn af Niels Madsen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Vesterlund, Vester, Faderens søster, Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 5: Ester Nielsdatter, Vesterlund, Vester, ?moderens søster ?datter af Niels Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn . No 157. D. eod: døbt Laß Pedersens Datter af Annexgaarden , Johanne ; Faddere : Niels Pedersen, Peder Christensen, Mads Nielsen, Peder Christensens kone {Maren Pedersdatter} Ester Nielsdatter (alle af Vesterlund ) .
LINK: Affotografering.


Nr. 2317 1730.10.22 Peder Nielsen, Katballe. FAR: Niels Sørensen Skovsbøl. MOR: Anne Mikkelsdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Skovsbøl, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 2: Martinus Nielsen, Risager, Vester, 23c, søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 3: Christence Sofie Holger Anchersdatter, Vester Mølle, Vester, Jens Andersens kone, ses i hans skifte 1737.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Niels Villadsens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Risager, Vester, 22c, datter af Niels Villadsen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen, Vester Mølle, Vester, Konen Christence Sofie Holger Anchersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 158 Dom : 20.p.Trin: i kirken fremstillet /: tilforne hiemdøbt :/ Nielß Sørensens {Skovsbøls} Søn af Katballe Peder . Faddere : Jens Jensen af Skousbøl, Martin{us} Nielsen af Riisager , Jens Andersens kone {Christence Sofie Holger Anchersdatter} af Vester Mølle , Niels Villadsens kone {Anne Marie Pedersdatter} af Risager og Datter Anne {Nielsdatter} ibid :
LINK: Affotografering.


Nr. 2321 1730.11.19 Christen Nielsen, Lindet. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anne Thomasdatter, Skovsbøl, Vester, 30c, født i Lindet, datter af Thomas Nielsen. Gift med Niels Jensen Skovsbøl.
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter Glarrmester, Lindet, Vester
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Katballe, Vester, 17c, datter af Niels Sørensen Skovsbøl.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen, Skovsbøl, Vester, Konen Anne Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen Skovsbøl, Katballe, Vester, Datter Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester sogn No 162 . Dom: 24. p. _Trin : i Kirken fremstillet /: tilfonre hiemdøbt :/ Nielß Lauridsens Søn af Linnet, Christen ; faddere : Neilß Pedersen af Sillesthovd , Christen Jensen af linnet. Niels Jensens Kone {Anne Thomasdatter} af Skousbøl, Anne {Madsdatter} Glarmesters af linnet , Niels Sørensens {Skovsbøls} Datter {Karen Nielsdatter} af Katballe .
LINK: Affotografering.


Nr. 2322 1730.12.26 Morten Madsen, Vesterlund. FAR: Mads Mortensen. MOR: Anne Elisabeth Knudsdatter.
BÅREN AF: Christen Madsen, Rønslunde, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Jørgen Andersen Soldat, Lindet, Vester
FADDER Nr. 2: ? Jensen, Rønslunde, Ejstrup, Christen/Søren/Mads Jens Christensens søn.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Gift med Peder Christensen.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Lars Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Rønslunde, Ejstrup
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Konen Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 163 . Fer : 2 Natal: døbt Madz Mortensens Søn af Vesterlund : Morten . Faddere . Christen Madsen af Rønslund , Jørgen Andersen {Soldat} af linnet Jens Christensens Søn af Rønslund . Peder Christens_ kone {Maren Pedersdatter} af Vesterlund , Laß Pedersens kone {Maren Nielsdatter} ibid .
LINK: Affotografering.