Vester Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1713 - 1730
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Vester kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 1988 1706.07.01 Christen Pedersen, Lindet. FAR: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'No. 39. d. 19. Aug. begravet i Vester Kirchegaard Peder Christensen Skræders Søn fra Lindet, nafnl. Christen, gl. 10 Aar'}.


Nr. 1987 1712.07.01 Mads Madsen, Lindet- Lille. FAR: Mads Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'No. 52. d. 4. Julii begrafvet i Vester Kirchegaard Sal. Madtz Madtzens Søn af Lille Lindet, nafnl. Madtz, gl. 5 Aar.'}.


Nr. 1980 1713.10.01 ? Peders/en/datter, Lindet. FAR: Peder Poulsen?. MOR: ? Peder Poulsens? kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra introduktionen: 'Dom.: 22: post Trin: indtrod i Vester Kirche Peder Po[ve]ls Hustrue i Linnet .'}
Introduktion nr. 5001
NOTITS: Dåben før præsten Borch tiltrådte og begyndte kirkebogen, men introduktionen i kirkebogen.


Nr. 2004 1714.01.14 Christen Jensen, Vesterlund. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? kone Jens Pedersens.
BÅREN AF: ? kone Niels Vestergaards, Vesterlund (Vestergaard), Vester
FADDER Nr. 1: Niels Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester
FADDER Nr. 2: Niels Østergaard, Vesterlund (Østergaard), Vester
FADDER Nr. 3: Jens Jensen Katballe, Katballe, Vester
FADDER Nr. 4: Sidsel Bodil Hansdatter, Vesterlund, Vester, Hans Hansen Uhres datter.
NÆVNT Nr. 1: Hans Hansen Uhre, Vesterlund, Vester, Datter Sidsel Bodil Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 14. Januarii blef døbt i Vester Kirche Jens Pedersens liden Barn i Vesterlund nafnl. Christen frembaaren af Niels Vestergaards Hustrue. Fadderne: Niels Vestergaard, Niels Østergaard, Jens {Jensen} Katballe, Hans {Hansen} Uhris Datter Zidzel Bodild {Hansdatter}.
Introduktion nr. 5007


Nr. 2011 1714.04.22 Laurids Nielsen, Lindet. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ?, Linnerup, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Maren Christensdatters far, Linnerup, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Risager, Vester
FADDER Nr. 3: Jens Jensen, Katballe, Vester
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Lindet, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme Dag {D. 22. Aprilis} blef og døbt i Vester Kirche Niels Lauridtsens liden Søn af Lindet nafnl. Lauridts, frembaaren af hans Hustrues {Maren Christensdatter} Moder fra Linderup, Fadderne: hans Hustruis Fader, Niels Villatzen paa Riisager, Jens Jensen i Katballe, Gertrud Katballe, Anne Jensdaatter i Lindet.
Introduktion nr. 5011
Begravelse nr. 6037
NOTITS: Begravet godt 2 år gammel.


Nr. 2022 1714.11.01 Niels Nielsen, Vesterlund. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? kone Niels Pedersens.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Vesterlund?, Vester, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester
FADDER Nr. 3: ? kone Laurids Nielsens, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 1 Novembr. døbt Niels Pedersens liden Søn af Vesterlund nafnl. Niels, frembaaren af hans Søster Maren Pedersd. Fadderne: Peder Sørensens, Niels Vestergaard, Lauridts Nielsens Hustrue af Lindet.


Nr. 2024 1714.12.09 Anders Nielsen, Vesterlund. FAR: Niels Madsen. MOR: ? kone Niels Madsens.
BÅREN AF: ? kone Jens Jensen Katballes, Katballe, Vester
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Katballe, Katballe, Vester
FADDER Nr. 2: Christen Ibsgaard (Ibsgaard), Nørre Snede
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: ? kone Jens Pedersens, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 5: ? kone Poul Christensens, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Vesterlund, Vester, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Christensen, Vesterlund, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 9. Decembr. blef fremstillet i Vester Kirche Niels Matzens liden Søn af Vesterlund nafnl. Anders, frembaaren af Jens Katballes Hustrue. Fadderne: Christen Ibsgaard af {Nørre} Snede sogn, Niels Pedersen af Vesterlund, Jens {Jensen} Katballe, Jens Pedersens Hustrue, Pofvel Christensens Hustrue af Vesterlund.
Introduktion nr. 5021


Nr. 2036 1715.06.23 Sejer Jensen, Rørbæk (Katballe). FAR: Jens Jensen. MOR: Gertrud Jensdatter.
BÅREN AF: ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, Vester, Sr. Mads Pedersen forpagter Rørbæk.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Rønslunde, Ejstrup, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Rønslunde, Ejstrup, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Abelone Michelsdatter, Vesterlund, Vester, Niels Madsen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 5: ? Knud Møllers kone, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 6: Dorte? Thomasdatter, Lindet, Vester, Datter af Thomas Nielsen. Gift 1717.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund, Vester, konen Abelone Michelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Knud Møller, Vester-Mølle, Vester, konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Datter Dorte? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 25, d. 23. Junii døbt i Vester Kirche Jens Jensen liden Søn af Katballe nafnl. Seyer, frembaaren af Sr. Mads Pedersens Kiæriste paa Rørbech. Fadderne: Sr. Mads Pedersen, Jens Christensen af Rønslund {Ejstrup}, Christen Jensen ibid. Niels {Madsen} Vestergaards Hustrue {Abelone Michelsdatter}, Knud Møller Hustrue {Vester Mølle}, Thomas Nielsens Daatter {Dorte?} af Lindet.
Introduktion nr. 5031
NOTITS: Opnævnt efter Sejer Sejersen, der ejede Rørbæk hovedgård.


Nr. 2051 1716.03.13 Albert Lauridsen, Vesterlund. FAR: Laurids Skrædder. MOR: ? Laurids Skrædders kone.
BÅREN AF: Bente Sørensdatter, Risager, Vester, Husholderste for Capitain Lieutenant Sejer., For patronym se nr. 82
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 2: Peder Kræmmer, Vesterlund?, Vester
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen Thybo, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: Abelone Michelsdatter, Vesterlund, Vester, Gift med Niels Madsen Vestergaard.
FADDER Nr. 5: ? Jens Jensen Katballes kone, Rørbæk (Katballe), Vester
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, konen Abelone Michelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen Katballe, Rørbæk (Katballe), Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 40, d. 13. Martii. Døbt i Vester kirche Lauridts Skræders liden Søn fra Vesterlund nafnl. Albert frembaaren af Capitain Lieutenant Seyers Huusholderske nafnl. Bendte {Sørensdatter}. Testes: Peder Sørensen, Peder Kræmer, Mads Pedersen, Niels {Madsen} Vestergaards Hustrue {Abelone Michelsdatter}, Jens {Jensen} Katballes Hustrue.
Introduktion nr. 5044


Nr. 2060 1716.06.28 Jens Pedersen, Lindet. FAR: Peder Christensen Boel. MOR: ? Peder Christensen Boels kone..
BÅREN AF: ? Jens Jensens kone, Lindet (Lille Lindet), Vester
FADDER Nr. 1: Knud Andersen, Lindet, Vester, På den anden Halvgård, hvoraf Thomas Nielsen fæster den første.
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Dorte? Thomasdatter, Lindet, Vester, 20c, datter af Thomas Nielsen, gifter sig året efter 1717. Der er tre andre døtre, kunne være en af dem.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Lindet (Lille Lindet), Vester, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Datter Dorte? Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 49, d. 28. Junii. Døbt i Vester Kirche Peder Christensen Boels liden Søn fara Lindet nafnl. Jens frembaaren af Jens Jensens Hustrue i Lille Lindet. Testes: Knud Andersen, Niels Lauridsen, Thomas Nielsens Daatter {Dorte?, 20c).}
Introduktion nr. 5052
NOTITS: Peder Christensen Boel ses 1716-21 i Lindet, en husmand.


Nr. 2063 1716.10.25 Knud Knudsen, Lindet. FAR: Knud Andersen. MOR: Malene? Christensdatter?.
BÅREN AF: ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Madsen Vesterlund, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Nabo, Laurids Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Jens Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, konen Abelone Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen, Lindet, Vester, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 61, d. 25. Octobr. Døbt i Vester Kirche Knud Andersens liden Søn af Lindet nafnl. Knud frembaaren af Sr. Mads Pedersen Kiæriste paa Rørbech. Testes: Thomas Nielsen af Lindet, Niels Lauridsen ibid. Niels Madsen af Vesterlund, Laurids Nielsens Hustrue {Abelone Pedersdatter} af Lindet, Jens Christensens Hustrue {Maren Pedersdatter}.
Introduktion nr. 5057
NOTITS: Ejnar Bjerre formoder at moderen hedder Malene Christensdatter *1681c datter af Christen Ronnum i Skarrild.


Nr. 2066 1716.11.08 Peder Nielsen, Lindet. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Moderens mor, gift med Peder Nielsen..
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Moderens far, konen Johanne Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Møller, Risager (Møllen), Vester
FADDER Nr. 3: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 4: Rasmus Jensen, Hundshoved, Nørre Snede, Fæster gården i Hundshoved 1716 efter faderen Jens Rasmussen, Skanderborg Rytterdistrikt.
FADDER Nr. 5: ? Jensdatter, Hundshoved, Nørre Snede, Jens Rasmussens datter.
FADDER Nr. 6: ? Anders Dragons kone, Risager (Møllen), Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Rasmussen, Hundshoved, Nørre Snede, Søn Rasmus og datter
NÆVNT Nr. 2: Anders Dragon, Risager (Møllen), Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 64, d. 8. Nov. blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Niels Lauridsens liden Søn af Lindet, tilforn hiemmedøbt nafnl. Peder frebaaren af sin Mormoder {Johanne Nielsdatter} i Gifve Sogn. Testes: Morfaderen Peder {Nielsen} Sylleshofved, Christen Møller, Risager Mølle, Peder {Hansen} Møller Ulkiær Mølle, Jens Rasmussens Søn {Rasmus Jensen} og Daatter af Hundshofved. Anders Dragons Hustrue af Riisager Mølle.
Introduktion nr. 5056
Begravelse nr. 6042
NOTITS: Begravet 3 uger gammel.


Nr. 2068 1717.01.10 Laurids Jørgensen, Lindet. FAR: Jørgen Andersen Landsoldat. MOR: ? Jørgen Landsoldats kone.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Risager (Møllen), Vester
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 4: Knud Andersen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 5: Niels Andersen, Lindet, Vester, Nabo, husmand.
FADDER Nr. 6: ? Nielsdatter, Lindet, Vester, Datter af Niels Andersen.
FADDER Nr. 7: ? Thomasdatter, Lindet, Vester, *1671c †1741, fornavn ikke kendt.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 2: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 66, d. 10. Janu. Døbt i Vester Kirche Jørgen {Andersen} Land Soldates Barn fra Lindet nafnl. Lauridts frembaaren af Lauridts Nielsens Hustrue {Abelone Pedersdatter} ibid. Testes: Christen Møller af Riisager Mølle, Jens Christensen af Lindet, Niels Lauridtsen ibid. Knud Andersen ibid. Niels Andersen og Daatter, Thomas Nielsens Hustrue.
Introduktion nr. 5060
Begravelse nr. 6078
NOTITS: Begravet 1 år gammel.


Nr. 2074 1717.03.17 Jens Jensen, Lindet- Lille. FAR: Jens Jensen. MOR: Gertrud Jensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Pedersdatter, Rønslunde, Ejstrup, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Krejbjerg, Ejstrup, Bror til faderen, har tjent i Krejbjerg, for han overtager senere faderen Peder Christensens gård i Rønslunde i Ejstrup.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Boel, Lindet, Vester, Se Ejnar Bjerre: Lindet matr. nr. 7-8.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter
FADDER Nr. 4: Dorte? Thomasdatter, Lindet, Vester, Eller Anne. Dorte gift 1717, Anne 1718.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Datter Dorte eller Anne fadder,
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 71 d 17. Martii. Døbt i Vester Kirche Jens Jensens liden Søn fra Lille Lindet nafnl. Jens frembaaren af sin Farmoder fra Rønslunde i Eisdrup Sogn, nafnl. Zidtzel {Pedersdatter}. Testes: Christen Jensen af Kreiberg, Peder {Christensen} Boel af Lindet, Maren Nielsd. og Daatter af Lindet, Thomas Nielsens Daatter {Dorte eller Anne} ibid.
Introduktion nr. 5066
LINK: Brejl Rørbæk #11 skifte for Sidsel Pedersdatter og at Christen Jensen er bror til faderen.


Nr. 2080 1717.07.04 Peder Nielsen, Vesterlund (Annexgaarden). FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Vesterlund?, Vester, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Fæster den anden halvgård af Annexgaarden. Muligvis faderens far.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Faderens bror (fra Ejnar Bjerre).
FADDER Nr. 3: Maren Vævers, Vesterlund?, Vester
FADDER Nr. 4: ? Peder Lavesens kone, Vesterlund?, Vester
NÆVNT Nr. 1: Peder Lavesen, Vesterlund?, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 77 Samme dag {d 4. Julij} blef fremstillet i Vester Kirche Nielß Pederßens Liden Søn af Annexgaarden i Vesterlund tilforn hiemmedøbt nafnl: Peder Frembaren af ßin Faster Maren Pedersdatter Fadderne Peder Sørens: Madtz Peders: Maren Væfvers, Peder Lavesens Hustr:
Introduktion nr. 5072


Nr. 2081 1717.07.11 Niels Jensen, Lindet. FAR: Jens Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen Maren Christensdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Knud Andersen, Lindet?, Vester
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Lindet?, Vester
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Andersen Soldates kone, Lindet, Vester, Ejnar Bjerre hun kunne hedde Kirsten Lauridsdatter og være søster til Niels Lauridsen.
FADDER Nr. 5: Anne Glarmesters, Lindet?, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Andersen Soldat, Lindet, Vester, konen fadder. Måske bror til Knud Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 78 d 11 Julij Døbt i Vester Kirche Jenß Pederßens {Christensens!} liden Søn fra Lindet nafnl: Niels Frembaaren af Nielß Lauridtzens Hustrue {Maren Christensdatter} i Lindet, Fadderne Nielß Lauridtzen, Knud Anders: Maren Nielßdatter, Jørgen Soldates Hustrue Anne Glarmesters.
Introduktion nr. 5073
Begravelse nr. 6125
NOTITS: Begravat i 1722 fem år og fem måneder gammel. Faderen kaldes i introduktionen af konen Jens Christensen, her Jens Pedersen, et af navnene er forkert. Da Jens Christensen i Lindet kendes anses dette for det rigtige navn, han ses i april 1717 flyttet fra Vesterlund til Lindet (Ejnar Bjerre).


Nr. 2082 1717.07.14 Peder Nielsen, Lindet. FAR: Niels Hanson, Rørbæk. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Vester, Måske i Lindet.
FADDER Nr. 3: ? Hyrdens kone, Lindet, Vester
FADDER Nr. 4: Anne? Thomasdatter, Lindet, Vester, Thomas Nielsens datter. Kunne være Dorte. Gifter sig året efter med Niels Jensen i Skovsbøl.
FADDER Nr. 5: Johanne Pedersdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Søster til moderen. Tjener ved Niels Madsen i Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, konen Abelone Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Johanne Pedersdatter, moderens søster, tjener ved ham.
NÆVNT Nr. 3: ? Hyrden, Lindet, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 79 d 14 Julij Døbt i Vester Kirche Maren Pedersdaatters u:ægte barn fra Lindet, nafnl: Peder, frembaaren af Lauridtz Nielßens Hustrue Appelone {Pedersdatter} som ved Daaben udlagde til barne=fader en Svensche, som tiente med hende udi Søehale {Nørre Snede sogn}, nu tiende paa Rørbeck nafnl: Niels Hans: Testes Thomas Nielßen Jenß Peders: Hyrdens kone i Lindet: Thomas Nielßens Daatter {Anne eller Dorte}: Moderens Søster Johanne tienende Niels {Madsen i Vesterlund} Vestergaard.
Introduktion nr. 5070
Begravelse nr. 6057
NOTITS: Begravet 11 uger gammel. Faderen Niels Hansøn er en af de svenske fanger fra 1713, som blev udstationeret i sognene. Uklart hvilken tilknytning moderen har til Lindet.


Nr. 2084 1717.08.01 *1717.08.01 Navnløs, Skovsbøl. FAR: Niels Sørensen. MOR: ? Niels Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Begravelse: 'No. 53. d. 8. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Sørensens navnløse Barn fra Schousbøll {Skovsbøl}.
Begravelse nr. 6053
NOTITS: Denne tvilling døde kort efter fødslen. Den anden tvilling Kirsten levede knap et år.


Nr. 2086 1717.08.08 Johan Jakob Jakobsen?, Risager. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Bente Sørensdatter.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Laurids Nielsen.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 3: Niels Villadsen, Risager, Vester, Fæster en halvgård i Risager.
FADDER Nr. 4: ? Anders Møllers kone, Vester, Vester eller Risager mølle.
FADDER Nr. 5: Anne Glarmester, Vester
FADDER Nr. 6: ? Knud Andersens kone, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen, Opfundet udlagt barnefar.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, konen Abelone Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 3: Anders Møller, Vester, Vester eller Risager mølle.
NÆVNT Nr. 4: Knud Andersen, Lindet, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 82 Samme dag {8 Aug:} blef døbt et uægte barn Bendte Sørensdaatters tienende Hr. Capitain Lieutenant Seyer paa Riisager nafnl: Johan Jacob, udlagt til barne=fader 1 Karl nafnl: Jacob Peders: som ey viides, hvo eller hvor er, Fadderne Sr. Madtz Pedersen paa Rørbeck, Nielß {Sørensen} Schousbøll, Niels Villadtzen, Anders Møllers Hustrue, Anne Glarmesters, Knud Andersens Hustrue, Frembaaren af Lauridtz Nielßens Hustrue nafnl: Appelone {Pedersdatter} —
NOTITS: Præsten har ikke troet historien om den udlagte far "som ey viides, hvo eller hvor er", det var lidt for tyndt. Ved næste barn med tjenestepigen Bente i 1720 vedgård Johan Jakob Sejer da også at være faderen.


Nr. 2088 1717.10.20 Peder Madsen, Rørbæk. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? Mads Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Poul Lauridsens kone, Thorlund- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Christen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs bror.
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Hastrup, Thyregod, Kaldes Mons. en vigtig mand.
FADDER Nr. 3: Lars Andersen, Hedegaard, Ejstrup, konen også fadder.
FADDER Nr. 4: ? Lars Andersens kone, Hedegaard, Ejstrup
FADDER Nr. 5: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Mademoiselle i præstegården.
FADDER Nr. 6: ? Mads Pallesens kone, Vester?
NÆVNT Nr. 1: Poul Lauridsen, Thorlund- Lille, Ejstrup, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Pallesen, Vester?, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 84 d 20 Oct: blef Fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Sr. Madtz Pedersens liden Søn fra Rørbech, tilforn Hiemme=døbt, nafnl: Peder, Fremgaaren af Pofvel Lauridtzens Hustrue i Tolund {Thorlund} i Eisdrup Sogn. Tests Min broder Christen Borch: Mons. Christen Hansen fra Hastrup. Larß Anders af Hede=gaard: Madselle Johane Marie Schrøder: Larß Andersens Hustrue, Madtz Pallesens Hustr:
Introduktion nr. 5077
Begravelse nr. 6059
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2091 1717.12.19 *1717.12.12 Peder Nielsen, Vesterlund (Vestergaard). FAR: Niels Madsen Vestergaard. MOR: Abelone Mikkelsdatter.
BÅREN AF: ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, Vester, Mads Pedersen forpagter paa Rørbæk.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Katballe, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: ? Laurids Skrædders kone, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Søster til til Niels Pedersen i Annexgaarden.
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Skrædder, Vesterlund, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 87 d 19 Dec: blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Nielß {Madsen} Vestergaards Liden Søn af Vesterlund, Søndagen tilforn Hiemme=døbt, nafnl: Peder frembaaren af Madtz Pedersens Kiæriste paa Rørbech: Fadderne Jens Jensen i Katballe, Nielß Anderßen i Lindet, Lauridtz Skræders Hustrue Maren Pedersdaatter af Annexg:
NOTITS: Fødseldato 12. dec. 1717 fra hjemmedåben. Laurids Skræder som værende af Vesterlund se introduktion #5044.


Nr. 2105 1718.07.31 Navnløs, Vesterlund. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 70. d. 31. Julii begrafvet i Vester Kirchegaard Peder Christensens nafnløse Barn af Vesterlund.'}
Begravelse nr. 6071
NOTITS: Formentlig har barnet levet kort, ellers ville der stå dødfødt.


Nr. 2111 1718.12.04 Peder Nielsen, Lindet. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Sillesthoved, Give, Moderens far, ikke nævnt med navn her i kirkebogen.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Skovsbøl, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 3: Thomas Nielsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 4: ? Knud Andersens kone, Lindet, Vester
FADDER Nr. 5: ? Thomas Nielsens kone, Lindet, Vester, ?, ikke læsbar i affotograferinger. Ejnar Bjerre har læst det i den originale kirkebog.
NÆVNT Nr. 1: Knud Andersen, Lindet, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 105 d 4 Dec: Døbt udi Vester Kirche Nielß Lauridtzens liden Søn fra Lindet nafnl: Peder frembaaren af ßin Mormoder {Johanne Nielsdatter, Sillesthoved} af Gifve Sogn: Testes: Morfaderen {Peder Nielsen, Sillesthoved, Give}, Nielß Sørens: af Schousb: Thomas Niels: af Lindet, Knud Andersens Hustr: ibid: [Thomas Nielsens Hustrue ibid:]
NOTITS: Ejnar Bjerre har læst [Thomas Nielsens Hustrue ibid:] i den originale kirkebog.

LINK: Moderens far Peder Nielsen i Sillesthoved, Give.


Nr. 2112 1718.12.18 Peder Madsen, Rørbæk. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? Mads Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Lars Andersens kone, Hedegaard, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Gjern, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 2: Lars Andersen, Hedegaard, Ejstrup, konen bærer.
FADDER Nr. 3: Christen Madsen, Rønslunde, Ejstrup, konen også fadder.
FADDER Nr. 4: Anders Thybo, Vester?
FADDER Nr. 5: ? Christen Madsens kone, Rønslunde, Ejstrup
FADDER Nr. 6: ? Jens Jensen Katballes kone, Katballe, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Katballe, Katballe, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 106. d 18 Dec: blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Sr. Madtz Pederßens liden Søn paa Rørbech nogle dage tilforn hiemme Døbt nafnl: Peder, frembaaren af Lars Anderßens Hustrue i Hedegaard {Ejstrup} Fadderne Jenß Anders: Giern af Vestermølle Larß Anders: af Hedegaard. Christen Madtzen af Rønslunde. Anders Thyboe. Jens {Jensen} Katballes Hustrue, Christen Madtzens Hustrue.


Nr. 2117 1719.05.14 Christen Knudsen, Lindet. FAR: Knud Andersen. MOR: Malene? Christensdatter?.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ronnum, Skarrild, Christen Nielsen Ronnums kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Moderens far? Næppe. Ses der i andre kilder 1725-42.
FADDER Nr. 2: Thomas Nielsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Jens Jensen, Katballe, Vester
FADDER Nr. 4: ? Jens Jensens kone, Katballe, Vester
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens 2. kone.
FADDER Nr. 6: Abelone, Lindet, Vester, Laurids Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, konen Abelone fadder. Niels Lauridsens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 110. d. 14. Maij døbt i Vester Kirche Knud Andersens liden Søn af Lindet nafnl. Christen frembaaren af Christen {Nielsen} Ronnums Hustrue {Maren Christensdatter} af Scharrild Sogn, Testes. Christen {Nielsen} Ronnum, Thomas Nielsen af Lindet. Jens Jensen af Katballe, Niels Lauridtsens Hustrue {2. kone Maren Pedersdatter}, Lauridts Nielsens Hustrue {Abelone}, begge af Lindet, Jens Jensens Hustrue
Begravelse nr. 6121
NOTITS: Moderens navn er et informeret gæt af Ejnar Bjerre.

LINK: Ronnum, Skarrild.


Nr. 2121 1719.07.23 Christen Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden). FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Peder Christensens mor, Grættrup, Nørre Snede, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Niels Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Niels Madsen Vestergaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datteren Maren N ielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 114, d. 23. Julii. Døbt i Vester Kriche Peder Christensens liden Søn af Annexgaarden i Vesterlund nafnl. Christen frem baaren af sin Farmoder i Grættrup i Nørre Snede Sogn. Fadderne: Faderens Broder {svoger} Niels Pedersen af Annexgaarden, Mads Pedersen ibid. Niels Pedersens Hustrue {Maren Nielsdatter}, Niels Madsens Vestergaards Daatter Karen {Nielsdatter}.


Nr. 2124 1719.08.27 Thomas Nielsen, Skovsbøl. FAR: Niels Jensen. MOR: Ane Thomasdatter.
BÅREN AF: ? Thomas Nielsens kone, Lindet, Vester, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Katballe, Katballe, Vester, Flyttede 1720c til Skovsbøl.
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 4: Anne Mikkelsdatter, Skovsbøl, Vester, Gift med Niels Sørensen.
FADDER Nr. 5: ? Thomasdatter, Lindet, Vester, Thomas Nielsens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 117, d. 27. Aug. blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Niels Jensens liden Søn fra Schousbøll, om Fredags Nat tilforn hiemmedøbt, nafnl. Thomas frembaaren af Thomas Nielsens Hustrue i Lindet. Fadderne: Thomas Nielsen, Jens {Jensen} Katballe, Niels Sørensen Schousbøll og Hustrue {Anne Mikkelsdatter}, Thomas Nielsens Daatter.


Nr. 2125 1719.08.27 Navnløs, Vesterlund (Søndergaard). FAR: Niels Pedersen Søndergaard. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 86. d. 27. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels {Pedersen} Syndergaards nafnløse Barn af Vesterlund'}
Begravelse nr. 6087
NOTITS: Begravet før barnet kunne blive døbt.


Nr. 2127 1719.09.03 Mads Jensen, Lindet- Lille. FAR: Jens Jensen. MOR: Gertrud Jensdatter.
BÅREN AF: Sidsel, Rønslunde, Ejstrup, Faderens mor. Se dåb #2074 i 1717.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Rønslunde, Ejstrup, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 3: ? Jørgen Andersen Landsoldats kone, Lindet, Vester, Jørgen Andersen antages at være bror til Knud Andersen.
FADDER Nr. 4: Malene? Christensdatter?, Lindet, Vester, Informeret gæt af Ejnar Bjerre.
NÆVNT Nr. 1: Knud Andersen, Lindet, Vester, Brors (Jørgen Andersen Landsoldat?) kone fadder. Hans kone ?Malene Christensdatter også fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 119, Samme Dag {d. 3. Sept.} døbt i Vester Kirche Jens Jensens liden Søn af Lille Lindet {Katballe} navnl. Mads frembaaren af Farmoderen Jens Christensens Hustrue {Sidsel} af Rønslunde {Ejstrup} Fadderene: Jens Christensen ut supra, Niels Jensen af Schousbøll, Knud Andersens Broders {Jørgen Andersen Landsoldat?} Hustrue af Lindet, Knud Andersens Hustrue {?Malene Christensdatter}.


Nr. 2137 1720.04.14 Poul Poulsen, Rørbæk. FAR: Poul Lauridsen. MOR: ? Poul Lauridsens kone.
BÅREN AF: ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Tjenesekarl ved Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, Tjenestekarl på Rørbæk.
FADDER Nr. 3: Hans Lauridsen, Rørbæk, Vester, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Jens Villadsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Villadsen, Risager, Vester, konen Anne Marie Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 127, d. 14. April. Døbt i Vester Kirche Sal. Pofvel Lauridtsens liden Søn fra Rørbæk nafnl. Pofvel frembaaren af Sr. Madts Pedersens Kiæriste paa Rørbech. Fadderne: Madts Pedersen sampt hans Tieniste-Karl Jen, Farbroderen Hans Lauridtsen, Jens Villadtsens Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} paa Risager.
NOTITS: Risager var dengang et herskabssted, derfor "paa" Risager, som "paa" Rørbæk, men ellers alle andre "af" Vesterlund etc.


Nr. 2138 1720.04.14 Niels Lauridsen, Vesterlund. FAR: Laurids Sørensen Skrædder. MOR: ? Laurids Sørensen Skrædders kone.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Laurids Nielsen Lindet.
FADDER Nr. 1: Hans Hansen Uhre, Vesterlund, Vester, Ejnar Bjerre: Hansen, fisker på Rørbæk.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Østergaard, Vesterlund (Østergaard), Vester
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Østergaard), Vester, Gift med Peder Christensen Østergaard.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, 20c, datter af Niels Madsen Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen Lindet, Lindet, Vester, konen Abelone Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datter Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 128, Samme Dag {14. April} døbt sammesteds {Vester kirke} Laurids {Sørensen} Skræders liden Søn fra Vesterlund nafnl. Niels frembaaren af Laurids {Nielsen} Lindets Hustrue {Abelone Pedersdatter}. Fadderne: Hans {Hansen} Uhre, Peder Christensen Østergaard {Vesterlund} og Hustrue {Maren Pedersdatter}, Niels {Madsen} Vestergaards {i Vesterlund} Daatter {Karen Nielsdatter}.
NOTITS: Faderens patronym Sørensen fra introduktionen #5126.


Nr. 2139 1720.04.26 Seyer Johansen Seyer, Risager. FAR: Johan Jacob Seyer. MOR: Bente Sørensdatter.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Laurids Nielsen.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 2: Jens Andersen Gjern, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 4: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Gift med Niels Villadsen.
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, 20c, datter af Niels Madsen Vestergaard.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens 2. kone.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, konen Abelone Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Villadsen, Risager, Vester, konen Anne Marie Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datteren Karen Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 129, d. 26. April døbt i Vester Kirche Bendte Sørensdatter uægte Barn nafnl. Seyer, hvis Barnefader er Capitian Lieutenant Johan Jacob Seyer paa Riisager. Susceptrix: Lauridts Nielsens Hustrue {Abelone Pedersdatter} af Lindet. Fadderne: Sr. Madts Pedersen paa Rørbech, Jens Andersen Giern af Vester Mølle, Niels Sørensen af Schousbøll, Niels Villadtsens Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} paa Riisager, Niels Lauridtsens Hustrue {2. kone Maren Pedersdatter}
Begravelse nr. 6106
NOTITS: Begravet 1 år gammel.


Nr. 2147 1720.10.27 Michel Nielsen, Vesterlund (Vestergaard). FAR: Niels Madsen Vestergaard. MOR: Abelone Michelsdatter.
BÅREN AF: Karen, Vester, Søster til faderen eller moderen. Formodet gift med Anders Ibsgaard, Nørre Snede.
FADDER Nr. 1: Anders Ibsgaard, Nørre Snede, Vester, Formodet gift med kone (vel Karen der bærer), der er søster til faderen eller moderen.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Gift med Peder Christensen.
FADDER Nr. 4: ? Peder Kræmmers kone, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Kræmmer, Vesterlund, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 107 {107-35 findes dobbelt!} d. 27. Oct. Døbt i Vester Kirche Niels Madsen Vestergaards liden Søn fra Vesterlund nafnl. Michel frembaaren af Søsteren ved Nafn Karen. Fadderne: Anders Ibsgaard af Nørre Snede Sogn, Niels Pedersen af Annexgaarden, Peder Christensens Hustrue {Maren Pedersdatter} ibid. Peder Kræmmers Hustrue.
NOTITS: Præsten Borch springer på grund af utydelig skrift fra no. 135 til no. 107, 107-20 findes altså dobbelt.


Nr. 2155 1721.07.13 Laurids Jørgensen, Lindet. FAR: Jørgen Andersen Landsoldat. MOR: ? Jørgen Andersens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Nabo, gift med Niels Lauridsen.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen Maren Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Svenske, Risager, Vester, Tjenestekarl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 115 Dend 13 [døbtes] Julij en Lands soldatis barn fra Lindet faderens nafn er Jørgen {Andersen}: Barnets nafn er Lavridtz frembaaren af Niels Lavridtzens Hustrue fra Lindet, Fadderne Niels Lavridtzen, Anders Svensche tienende paa Riisager .
NOTITS: Patronym Andersen se dåb 1724.02.11.

LINK: Affotografering.


Nr. 2164 1722.02.08 Sejer Sejersen Nielsen, Katballe. FAR: Niels Sørensen Skovsbøl. MOR: Anne Mikkelsdatter.
FADDER Nr. 1: Johan Jakob Sejer, Rørbæk, Vester, Herremand på Rørbæk.
FADDER Nr. 2: Henrik Jørgensen? Winter, Hastrup, Thyregod, Formelt ejer af Hastrup.
FADDER Nr. 3: Jens Andersen, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 4: Ide Birgitte Winter, Hastrup, Thyregod, Familie til HernikWinter. Kort efter gift med Johan Jakob Sejer.
FADDER Nr. 5: Anne Helmersdatter Meier, Bøllund, Give, Forrige præst Borschs enke flyttet til Bøllund i Give sogn, formodentlig logerende ved præst Bilhardt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn No 5. Dom Sexage: blev døbt Niels Sørensens {Skovsbøls} Søn i Lille Linnet , Sejer Sjersen , Faddere : Capit: Lieut {Johan Jakob} Sejer paa Rørbek , Monsr Henrich Vinther paa Hastrup , Jens Andersen i Vester Mølle, Jomfrue {Ide Birgitte} Vinther paa Hastrup, Anne {Helmersdatter} Mejers i Byllund .
NOTITS: Katballe før i tiden Lille Lindet.

LINK: Affotografering.


Nr. 2170 1722.07.26 Peder Pedersen, Vesterlund (Annexgaard). FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Niels? Pedersen, Vesterlund (Annexgaard), Vester, Original Christensen, men dette kan næppe passe. Måske moderens bror.
FADDER Nr. 2: ? Niels Pedersen? kone, Vesterlund (Annexgaard), Vester
FADDER Nr. 3: ? Peder Christensens moder, Grættrup, Nørre Snede, Faderen Peder Christensen var fra Grættrup i Nørre Snede.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, 22c, navn ses 1719.
FADDER Nr. 5: ? Peder Christensens tjenestepige, Vesterlund (Annexgaard), Vester
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datter Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester sogn : Nor 11. Dom 8 p. Trin: blev til kierken førdt {: tilforn hiemmedøbt :/ Peder Christensens Satter i Annexgaard Peder? Faddere [Niels??] [Pedersen] og hans kone , Peder Christensens Moder Niels Vestergaards Daatter {Kirsten Nielsdatter}, Peder Christensens Pige.
NOTITS: Affotograferingen utydelig, Barnets navn overskrevet, Ejnar Bjerre læser første fadder som Peder Christensen ibid, hvor jeg (Villy M. Soresnen) læser Niels? Pedersen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2178 1723.01.14 Albert Christian, Rørbæk. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Ide Birgitte Vinther.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Johan Bilhardts 2. kone.
FADDER Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give.
FADDER Nr. 2: Dorothea Kirstine Pedersdatter Bang, Præstegaarden, Nørre Snede, Gift med præsten Christen Knudsen Søltoft.
FADDER Nr. 3: Anne Margrethe Veberin, Bøllund, Give, Præst Johan Bilhardts søsters datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Knudsen Søltoft, Præstegaarden, Nørre Snede, Præst i Nørre Snede og Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 19 d. 14. Januar: blev til kierken førdt /: tilforn i min absence hiemmedøbt af Hr. Joh: Bilhard :/ Velbaarne Hr. Capit: Lieut: {Johan Jacob Sejer} Søn af Rørbek , Albert = Christian ; Fadderne Hr. Johan Bilhard , Præst til Give : Madame Hr Bilhardes /: som bar barnet :/ Madame Hr. Christian {Knudsen} Søltofts af Snede . Mdme Anne Margrete Veberin , af Byllund {Bøllund, Give} Præstgd .
LINK: Affotografering.


Nr. 2195 1724.02.11 Laurids Nielsen, Lindet. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Moderens mor, gift med Peder Nielsen.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Sillesthoved, Give, Moderens far, konen Johanne Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Risager Mølle, Vester
FADDER Nr. 3: Jørgen Andersen Soldat, Lindet, Vester
FADDER Nr. 4: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Gift med Villads Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Villads Nielsen, Risager, Vester, konen Anne Marie Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No: 35 Fest: Gratias d. 11 Febr : blev døbt Nielß Lauridzsens Søn af Linnet , Lauridz ; Faddere : Peder Nielsen af Sillesthou i Give Sogn, Peder Christesnen af Riißager Mølle , Jørgen Andersen Soldat af linnet, Peder Nielßens kone {Johanne Nielsdatter} af Silleshoed , Nileß Villadsens kone {Anne Marie Pedersdatter} af Riißager.
Begravelse nr. 6166
NOTITS: Begravet 1726 to år og to måneder gammel.

LINK: Peder Nielsen i Sillesthoved i Give.
LINK: Affotografering.


Nr. 2200 1724.05.21 *1724.05.14 Søren Nielsen, Vesterlund (Annexgaarden). FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Peder Østergaards kone, Vesterlund (Østergaard), Vester, Faderens søster formodet, Peder Østergaards kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Østergaard, Vesterlund (Østergaard), Vester, Faderens svoger.
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Nabo
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Mette, Thyregod By, Thyregod, Væverpige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 41. Dom : Rogate til kierken førdt /: Dom: Cantate finitis sacris hiemdøbt :/ Nielß Pedersens Søn af Annexgaard i Vesterlund , Søren ; Faddere : Peder Christensen {Østergaard} ibm , Nielß Madsen ibm : Mads Pedersen ibm Peder {Christensen} Østergaards kone ibm Mette N. Væverpige af Tyrgd.
NOTITS: Østergaard er en del af den gamle Annexgaard.

LINK: Affotografering.


Nr. 2204 1724.09.16 Christian Friderich Frandsen Ulricii, Rørbæk. FAR: Frands Lorens Ulricii. MOR: ? Frand Lorens Ulriciis kone.
BÅREN AF: Karen Madsdatter Humblet, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Berings kone.
FADDER Nr. 1: Johan Jakob Sejer, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Risager, Vester
FADDER Nr. 3: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Niels Villadsens kone
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Risager, Vester, 18c, datter af Niels Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 47. d. 16. Sept: /: hiemdøbt in casu Necessitatis Frandz Lorendz Ulricii , Sergeant ved Major Villums Compagnie under Obrist Lottigs Regement sc: det Riberhuusiske Regiment hans Søn, Christian-Friderich . Faddere Capitain Lieutenant {Johan Jakob} Sejer paa Rørbek. Madam Karen Berings {Karen Madsdatter Humblet} . Nielß Villadsen paa Risager, Hans Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} og Datter {Anne Nielsdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2206 1724.09.24 Niels Nielsen, Katballe. FAR: Niels Sørensen. MOR: Anne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Villadsens kone, Risager, Vester, Niels Villadsens kone af Risager.
FADDER Nr. 1: Niels Villadsen, Risager, Vester, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
FADDER Nr. 4: Christence Sofie Ankersdatter, Vester Mølle, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen, Vester Mølle, Vester, konen Christence Sofie Ankersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 46. Dom: 15.p.Trin: til kierken førdt /: tilforne hiemdøbt :/ Nielß Sørensens Søn af Katballe , Niels ; Faddere : Nielß Villadsen af Riisager , Nielß Lauridzen af Linnet , Madz Pedersen af {Annexgaarden} Vesterlund , Nielß Villadzens kone af Riisager , Jens Andersens kone {Christence Sofie Ankersdatter} af Vester Mølle.
LINK: Affotografering.


Nr. 2207 1724.10.15 Jørgen Ebbesen, Vesterlund. FAR: Ebbe Jørgensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Abelone Michelsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Gift med Niels Madsen.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Vesterlund (Østergaard), Vester
FADDER Nr. 2: Knud Madsen Smed, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 3: ? Nielsdatter, Vesterlund (Østergaard), Vester, *1706c-, Niels Pedersens datter.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, 24c, Niels Madsen Vestergaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, konen Abelone Michelsdatter bærer, datter Karen Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen, Vesterlund (Østergaard), Vester, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 48 . Dom: 18.p.Trin: blev til kierken førdt , /: tilforne hiemdøbt :/ Ebbe Jørgensens Søn af Vesterlund: Jørgen ; Faddere . Peder Christensen ibid: Knud {Madsen} Smid ibm Abelone {Michelsdatter} i Vestergaard ibid: Nielß Pedersens Datter ibm Nielß {Madsen} Vestergaards Datter {Karen Nielsdatter} ibm .
LINK: Affotografering.


Nr. 2213 1724.12.28 *1724.11.13 Andreas Johansen Sejer, Rørbæk. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Ide Birgitte Vinther.
BÅREN AF: Marie Meier, Bøllund (Præsteboligen), Give, Madame Bilhards.
FADDER Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund (Præsteboligen), Give, Hjælpepræst i Give af Øster Nykirke pastorat.
FADDER Nr. 2: Christian Knudsen Søltoft, Præstegaarden, Nørre Snede, Præst i Nørre Snede og Ejstrup.
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter Havnstrup, Nørre Snede, Madame Schiønning, gift med kroholder i Nørre Snede Simon Pedersen Schiønning.
FADDER Nr. 4: Cathrine Marie Bering, Thyregodlund (Præstegaarden), Vester, 26, præst Hans Berings søster på besøg. Gift senere 1. med Christen Thomsen Lund Højgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 51 . d: 13-Novembr: [hor]: vespert: Hiemdøbt Hr. Capitainl: Johan Jacob Sejers Søn paa Rørbek Andreas ; Hvis Daab confirmeret . d 28 Decembris . Faddere : Hr Christian {Knudsen} Søltoft ; Hr. Johan Bilhard ; Madam Bilahrds {Marie Meier}, Madame {Simon Pedersen} Skiønnings {Johanne Christensdatter Haunstrup} af N: Sneede. Demoiselle Cathrine-Marie Bering.
Begravelse nr. 6149
NOTITS: Begravet 11 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2218 1725.04.18 *1725.03.25 Svend Larsen, Lindet. FAR: Lars Svendsen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Lauridsdatter, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 2: Knud Andersen, Lindet, Vester, Muligvis bror til Jørgen Andersen Soldat, der muligvis er gift med Kirsten Lauridsdatter, der bærer.
FADDER Nr. 3: Niels? Nielsen, Risager, Vester, 20c, Niels Villadsens søn. Kunne også være Martinus Nielsen 18c.
FADDER Nr. 4: Inger Pedersdatter, Rørbæk, Vester, Tjener på Rørbæk, mulig søster til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Villadsen, Risager, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 59. d. 18. April døbt Laß Svendsens Søn af Linne Svend ; Faddere: Thomas Nielsen, Knud Andersen , begge af Linnet . Nielß Villadsens Søn {Niels/Martinus Nielsen} af Riisager , Kirsten Lauridsdatter af Linnet , Inger Pedersdatter tienende paa Rørbek .
Begravelse nr. 6164
NOTITS: Begravet et år og 15 dage gammel, dåbsdato udregnet derfra.

LINK: Affotografering.


Nr. 2219 1725.04.22 Jens Nielsen, Skovsbøl. FAR: Niels Jensen. MOR: Anne Thomasdatter.
BÅREN AF: Sidsel Pedersdatter, Rønslunde, Ejstrup, Faderens mor
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Rønslunde, Ejstrup, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Thomas Thomasen, Lindet, Vester, 22c, formodet søn af Thomas Nielsen.
FADDER Nr. 4: Ellen Christensdatter, Lindet, Vester, Tjenstepige ved Thomas Nielsen, Christensdatter se #2247.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 60 . Dom : Jubilate til kierken førdt Nieß Jensens Søn af Skousbøl , Jens . Faddere : Jenß Christensen af Rønßlund {Ejstrup sogn} , Thomaß Nielsen af linnet, Thomas Thomassen ibm. Jens Christensens kone {Sidsel Pedersdatter} af Fønslund, Ellen tienende thomas Nielsen i Linnet .
LINK: Affotografering.


Nr. 2220 1725.04.29 Søren Knudsen, Lindet (Lindet). FAR: Knud Andersen. MOR: ? Knud Andersens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen Maren Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Lars Svendsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Thomas Thomasen, Lindet, Vester, 18c, Thomas Nielsens søn.
FADDER Nr. 4: Kirsten Lauridsdatter, Lindet, Vester, Mulig søster til Niels Lauridsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 61. Die Precat: public: solemm {???} døbt Knud Andersens Søn af Linnet, Søren ; Faddere Nielß Lauridsen, Laß Svendsen , Thomas Thomas_ Nielß Lauridsen kone, Kirsten Lauridsdatter (Alle af linnet).
Begravelse nr. 6170
NOTITS: Begravet 1726 et år tre måneder gammel. Dåbsdato antaget til søndag mellem forrige dåb 22. april og næste 6. maj.

LINK: Affotografering.


Nr. 2230 1725.10.14 Niels Christensen, Lindet (Havreballegaard). FAR: Christen Jensen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Abelone Michelsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Moderen mor.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Lindet (Havreballegaard), Vester, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Rørbæk, Vester, Tjenestekarl på Rørbæk muligvis faderens bror.
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, 18c+, moderens søster datter af Niels Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 72 Dom : 20. p. Trinit: døbt Christen Jensens Søn af Linnet Niels ; Faddere Nielß Madsen af Vesterl: Jenß Christensen af Linnet , Peder Jensen tjenende paa Rørbæk Niels Madsens kone {Abelone Michelsdatter} og Datter af Vesterlund .
LINK: Affotografering.


Nr. 2247 1726.07.07 Niels Nielsen, Lindet. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Lauridsdatter, Lindet, Vester, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Sillesthoved, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Thomas Thomasen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give, 25c, moderens bror, gifter sig i august samme år - en måned efter denne dåb - med Maren Madsdatter af Skovsbøl i Vester..
FADDER Nr. 4: Ellen Christensdatter, Lindet, Vester, Tjenestepige ved Thomas Thomasen se #2219 og #2242.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 90. Dom: 3. p. Trin: døbt Nielß Lauridtzens Søn af Linnet, Niels . Faddere Peder Nielsen af Sillesthovet {Give sogn} , Thomas Thomasens af Linnet . Niels Pedersen af Sillesthoved Kiersten Lauridzdatter , Ellen Christensdatter af Linnet .
LINK: Affotografering.


Nr. 2256 1727.01.23 Christen Nielsen, Vesterlund (Annexgaarden). FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Madsdatter Humble, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Hans Berings kone.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Vester, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Lars Pedersen, Vester, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Risager, Vester, Søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Faderen søster
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, 1728 gift med Lars Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1727 . Vester Sogn : No 99. Dom. Qvingvages: døbt Nielß Pedersens Søn af Annexgaarden, Christen , Faddere Madz Pedersen, Laß Pedersen (Barnefaderens Brødre) Nielß Nielsen fra Riißager , Maren Pedersdaatter , og Maren Nielßdatter fra Annexgaarden (min kone Karen {Madsdatter} Humblet bar Barnet.)
Begravelse nr. 6175
NOTITS: Begravet to uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2257 1727.05.11 Svenning Nielsen, Katballe. FAR: Niels Sørensen Skovsbøl. MOR: Anne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: Abelone Mikkelsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Formodentlig moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Gift med Abelone Michelsdatter.
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Søn af Niels Madsen.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Risager, Vester, 22c, søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 4: Martinus Nielsen, Risager, Vester, 20c, søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Risager, Vester, 19c, datter af Niels Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 100. Dom: Cantate døbt Nielß Sørensens {Skovsbøl} Søn af Lille Lindet {Katballe} , Svenning ; Faddere: Niels Madzen og hans Hustrue {Abelone Mikkelsdatter} og Søn Madz {Nielsen} af Vesterlund Niels Nielsen og Martinus Nielsen og Anne Nielsdatter af Rißager .
NOTITS: Blev skoleholder i Haarlev sogn, Sjælland. †1794 skifte.

LINK: Se under faderen Niels Sørensen Skovsbøl.
LINK: Affotografering.


Nr. 2258 1727.05.24 Jens Jørgensen, Lindet. FAR: Jørgen Andersen Soldat. MOR: ? Jørgen Andersen Soldats kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Thomasen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Thomas Thomasens kone.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Risager, Vester, 22c, søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 4: Inger Pedersdatter, Lindet, Vester
FADDER Nr. 5: ? Niels Lauridsens tjenestepige, Lindet, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 102 - Fest: Joh : Baptist : til kierken førdt /: tilforne hiemdøbt :/ Jørgens Andersens Søn af Linnet Jens . Faddere . Thomas Thomasen og Hustru {Maren Pedersdatter} ibm : Nielß Nielsen af Riisager Inger Pedersdatter af Linnet , Niels Lauridzens Pige .
LINK: Affotografering.


Nr. 2262 1727.08.31 Mogens Mouridsen, Vesterlund (Overgaard). FAR: Mourids Mogensen. MOR: Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Peder Jensens kone. Muligvis søster til moderen.
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, *1711c-. 16c+ datter af Peder Jensen.
FADDER Nr. 4: Mads Nielsen, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 5: Sidsel, Vesterlund, Vester, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Abelone Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Tjenestepige. Muligvis fra Lønaa i Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 104 Dom : 12 . p. Trin: til kierken førdt, /: tilforne hiemdøbt :/ Mouridz Mogensens Søn , Mogens Faddere : Peder jensen, Hustrue {Anne Christensdatter} og Datter af Tyregoldlund . Mads Nielsen af Vesterlund . Zidtzel N. ibm , Ablelone Nielßdatter tienende i Annexgaard.
LINK: Affotografering.


Nr. 2263 1727.09.20 Johan Jakob Sejer, Rørbæk. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Ide Birgitte Vinther.
FADDER Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give.
FADDER Nr. 2: Marie Meier, Bøllund, Give, Madame Johan Bilhards præst i Give.
FADDER Nr. 3: Leonora Kellet, Bøllund, Give, Uklar, kunne være præst Johan Bilhardts steddatter, selv skriver han "min datter".
FADDER Nr. 4: Karen Madsdatter Humble, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Hans Berings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 105. d. 20. Sept: i kierken fremstillet for Herren Sl: {Salig: død to måneder før denne dåb} Captl: Sejers Søn fra Rørbek , Johan-Jacob . Faddere: Hr Johan Bilhard, Madame Bilhards {Marie Meier} , Mademoiselle Helenore Kelott , alle fra Byllund {Bøllund, Give} , Min Hustrue Karen {Madsdatter} Humblet .
NOTITS: Faderen Johan Jakob Sejer †1727.07.11 død to måneder før dåben.

LINK: Kellet i Bøllund i Give.
LINK: Affotografering.


Nr. 2264 1727.09.21 Peder Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden). FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Nabo.
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, *1709c-, 18c+, nabo. søn af Niels Madsen.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Vesterlund (Overgaard), Vester
FADDER Nr. 4: Abelone Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Tjenestepige.
FADDER Nr. 5: ? Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, *1709c-, 18c+, Niels Madsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Mourids Mogensen, Vesterlund (Overgaard), Vester, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 106 . Dom : 15. p. Trin: Døbt Peder Christensens Søn af Annexgaarden , Peder . Faddere Nielß Madsen og Mads Nielßen af Vesterlund, Maren {Christensdatter} Mouridses {Mogensens} ibm : Abelonne Nielsdatter tienende i Annexgden . Niels Madsens Datter af Vesterlund .
LINK: Affotografering.


Nr. 2265 1727.10.05 Søren Knudsen, Lindet. FAR: Knud Andersen. MOR: Malene? Christensdatter?.
FADDER Nr. 1: Lars Svensker, Vester
FADDER Nr. 2: Thomas Thomasen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Niels Lauridsen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Thomas Thomasens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Lindet, Vester, Formodet enke. Vel gift 2. 1729.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, 2. kone Maren Pedersdatterfadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 107. Dom: 17. p. Trin : døbt Knud Andersens Søn af Linnet Søren . Faddere : Laß Svendsk , Thomas Thomasen, Nielß Lauridzens Hustrue {Maren Pedersdatter} Thomas Thomasens Hustrue {Maren Pedersdatter, !ingen fejl} , Maren Nielsdatter /: alle af Linnet :/
LINK: Affotografering.


Nr. 2267 1727.11.01 Peder Thomasen, Lindet. FAR: Thomas Thomasen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Kjeldstrup, Kjeldstrup, Faster, Ikke andre Keldstrup eller lignende fundet nærmere.
FADDER Nr. 2: ? Peder Kjelstrups kone, Kjeldstrup, Faster
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 4: Peder Jensen, Lindet (Havreballegaard), Vester, Søn af Jens Christensen.
FADDER Nr. 5: Johanne Pedersdatter, Lindet, Vester, Lars Svenskes kone.
FADDER Nr. 6: ? Lauridsdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens yngste søster, vel ikke Kirsten Lauridsdatter
NÆVNT Nr. 1: Lars Svenske, Lindet, Vester, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 109: Fest Omni Sct: døbt Thomas Thomasens Søn af Linnet, Peder ; Faddere : Morfaderen og Mor-Moderen af Kielstrup {formodet Kjelstrup i Faster sogn, Bølling herred} , Nielß Jensen af Skousbøl , Peder Jensen af Linnet , Laß Svendskes Hustrue Nielß Lauridsens yngste Syster .
Summa døbte 1727 - XI .

LINK: Affotografering.


Nr. 2273 1728.05.16 Svend Larsen, Lindet. FAR: Lars Svendsen Svenske. MOR: Johanne Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Søren Skrædder, Bregnhoved, Give, Ikke set i Give kirkebog.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen, Risager, Vester, *1705c, 23c søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 3: Martinus Neilsen, Risager, Vester, *1707c, 21c søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Nabo, Thomas Thomasens koen.
FADDER Nr. 5: Inger Pedersdatter, Bøllund, Give, Ikke set i Give kirkebog.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Thomasen, Lindet, Vester, Nabo. Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn . No 115 . Fer: Pentecost : døbt Lavrids Svendsens Søn af Linnet Svend . Faddere Søren Skræder af Breinhoed Niels Nielsen og Martinus Nielsen fra Riißager Thomas Thomæsens kone {Maren Pedersdatter} af Linnet , Inger Pedersdatter fra Byllund -
Begravelse nr. 6184
NOTITS: Begravet 11 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2290 1729.03.20 *1729.02.08 Laurids Nielsen, Lindet. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Sillesthoved, Give, Født i Skovsbøl i Vester sogn. Niels Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Martinus Nielsen, Risager, Vester, 22c, søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 4: Malene? Christensdatter?, Lindet, Vester, Knud Andersens kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten? Lauridsdatter, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 1: Knud Andersen, Lindet, Vester, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 131 . Dom : Oculi i kierken fremstillet /: tilforne hiemdøbt :/ Nielß Lauridzens Søn af Linnet , Lauridz ; Faddere : Nielß Pedersen af Sillesthoed {Give sogn} Christen Jensen af Linnet , Martinus Nielsen af Riisager , Knud Andersens kone {Malene? Christensdatter?} af Linnet, Niels Lauridsens Syster {Kirsten? Lauridsdatter} ibm (Niels Pedersens Hustrue {Maren Madsdatter} af Sillesthod bar barnet.) .
Begravelse nr. 6194
NOTITS: Begravet otte uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2291 1729.04.10 Jens Jakobsen, Lindet. FAR: Jakob Jensen.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Jens Christensens kone, Lindet, Vester, Faderens mor, Jens Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Lindet, Vester, Faderems far-
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Thomas Thomasens kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten N., Rørbæk, Vester, Tjenestepige på Rærbæl.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Thomasen, Lindet, Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 132 Fest: Virid : i kierken fremstillet /:tilforne hiemdøbt :/ Jacob Jensens Søn af Linnet Jens . Faddere : Jens Christensen Christen Jensen , Peder Jensen , Thomas Thomæsens Hustrue {Maren Pedersdatter} (alle af Linnet ) Kiersten N. tienende paa Rørbek . Jens Christensens kone {Maren Pedersdatter} bar barnet .
LINK: Affotografering.


Nr. 2294 1729.06.07 Thomas Thomassen, Lindet. FAR: Thomas Thomassen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Kejlstrup, Nørre Snede, Moderens bror. Gift med faderens søster Else Thomasdatter 1723 .
FADDER Nr. 3: ? Pedersen, Kejlstrup, Nørre Snede, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Else Thomasdatter, Kejlstrup, Nørre Snede, Gift med Mads Pedersen
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Nabo, Niels Lauridsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 135 . Fer: 3. Pentecost : i kerken fremstillet /: tilforne Hiemdøbt :/ Thomas Thomosens Søn : Thomas . Faddere : Thomas Nielsen , Mads Pedersen af Kedelstrup {Kejlstrup, Nørre Snede sogn} og hans BBroder ibm : Else Thomasdatter ibm : Nielß Lauridsens Hustru {Maren Pedersdatter} af Linnet .
LINK: Affotografering.


Nr. 2317 1730.10.22 Peder Nielsen, Katballe. FAR: Niels Sørensen Skovsbøl. MOR: Anne Mikkelsdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Skovsbøl, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 2: Martinus Nielsen, Risager, Vester, 23c, søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 3: Christence Sofie Holger Anchersdatter, Vester Mølle, Vester, Jens Andersens kone, ses i hans skifte 1737.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Niels Villadsens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Risager, Vester, 22c, datter af Niels Villadsen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen, Vester Mølle, Vester, Konen Christence Sofie Holger Anchersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 158 Dom : 20.p.Trin: i kirken fremstillet /: tilforne hiemdøbt :/ Nielß Sørensens {Skovsbøls} Søn af Katballe Peder . Faddere : Jens Jensen af Skousbøl, Martin{us} Nielsen af Riisager , Jens Andersens kone {Christence Sofie Holger Anchersdatter} af Vester Mølle , Niels Villadsens kone {Anne Marie Pedersdatter} af Risager og Datter Anne {Nielsdatter} ibid :
LINK: Affotografering.


Nr. 2321 1730.11.19 Christen Nielsen, Lindet. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anne Thomasdatter, Skovsbøl, Vester, 30c, født i Lindet, datter af Thomas Nielsen. Gift med Niels Jensen Skovsbøl.
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter Glarrmester, Lindet, Vester
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Katballe, Vester, 17c, datter af Niels Sørensen Skovsbøl.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen, Skovsbøl, Vester, Konen Anne Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen Skovsbøl, Katballe, Vester, Datter Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester sogn No 162 . Dom: 24. p. _Trin : i Kirken fremstillet /: tilfonre hiemdøbt :/ Nielß Lauridsens Søn af Linnet, Christen ; faddere : Neilß Pedersen af Sillesthovd , Christen Jensen af linnet. Niels Jensens Kone {Anne Thomasdatter} af Skousbøl, Anne {Madsdatter} Glarmesters af linnet , Niels Sørensens {Skovsbøls} Datter {Karen Nielsdatter} af Katballe .
LINK: Affotografering.


Nr. 2322 1730.12.26 Morten Madsen, Vesterlund. FAR: Mads Mortensen. MOR: Anne Elisabeth Knudsdatter.
BÅREN AF: Christen Madsen, Rønslunde, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Jørgen Andersen Soldat, Lindet, Vester
FADDER Nr. 2: ? Jensen, Rønslunde, Ejstrup, Christen/Søren/Mads Jens Christensens søn.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Gift med Peder Christensen.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Lars Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Rønslunde, Ejstrup
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Konen Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 163 . Fer : 2 Natal: døbt Madz Mortensens Søn af Vesterlund : Morten . Faddere . Christen Madsen af Rønslund , Jørgen Andersen {Soldat} af linnet Jens Christensens Søn af Rønslund . Peder Christens_ kone {Maren Pedersdatter} af Vesterlund , Laß Pedersens kone {Maren Nielsdatter} ibid .
LINK: Affotografering.