Thyregod Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1713 - 1731
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Thyregod kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender vielsens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er noget uoverskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 7899 1665.07.01 VIET: Jens Christensen Murmand, 26 år, Thyregod ∞ Maren Nielsdatter, 19 år, Thyregod, BOSAT: Vonsild
Nr. 7901 1713.10.15 VIET: Christen Madsen, Bregnhoved, Give ∞ Else Nielsdatter, Kærgaard, Thyregod, BOSAT: Give Bregnhoved
Nr. 7903 1714.07.02 TRO.: Søren Sørensen, Give ∞ Inger Nielsdatter, Lønaa, Thyregod
Nr. 7904 1714.08.07 VIET: Søren Christensen Borch, 28 år, Thyregodlund, Thyregod ∞ Anne Helmersdatter Meier, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
Nr. 7905 1714.11.14 VIET: Søren Sørensen, Give ∞ Inger Nielsdatter, Lønaa, Thyregod
Nr. 7906 1714.12.04 TRO.: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod ∞ Maren Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, BOSAT: Thyregod Hindskov
Nr. 7907 1715.01.06 TRO.: Villads Pedersen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Maren Christensdatter, Thyregod By, Thyregod, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
Nr. 7908 1715.01.08 TRO.: Jens Andersen Svane?, Bohus Len, Sverige ∞ Maren Pedersdatter, Poderhuset, Thyregod, BOSAT: Thyregod Vesterdam
Nr. 7909 1715.01.27 VIET: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod ∞ Maren Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, BOSAT: Thyregod Hindskov
Nr. 7910 1715.02.17 VIET: Villads Pedersen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Maren Christensdatter, Thyregod By, Thyregod, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
Nr. 7911 1715.04.23 VIET: Jens Andersen Svane?, Bohus Len, Sverige ∞ Maren Pedersdatter, Poderhuset, Thyregod, BOSAT: Thyregod Vesterdam
Nr. 7912 1715.06.11 TRO.: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod ∞ Anne Christensdatter, Fuglsang, Thyregod, BOSAT: Thyregod Sejrup
Nr. 7913 1715.06.22 TRO.: Mads Christensen, Fuglsang, Thyregod ∞ Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, BOSAT: Thyregod Fuglsang
Nr. 7914 1715.07.30 TRO.: Poul Lauridsen, Vendsyssel ∞ Helvig Wulfsdatter Lindenow Unger, Hastrup, Thyregod
Nr. 7915 1715.08.22 VIET: Poul Lauridsen, Vendsyssel ∞ Helvig Wulfsdatter Lindenow Unger, Hastrup, Thyregod
Nr. 7916 1715.11.10 VIET: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod ∞ Anne Christensdatter, Fuglsang, Thyregod, BOSAT: Thyregod Sejrup
Nr. 7917 1715.11.17 VIET: Mads Christensen, Fuglsang, Thyregod ∞ Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, BOSAT: Thyregod Fuglsang
Nr. 7918 1715.12.23 TRO.: Christen Pedersen, Tykskov- Lille, Ejstrup ∞ Ester Larsdatter, Thyregod
Nr. 7919 1716.04.12 VIET: Christen Pedersen, Tykskov- Lille, Ejstrup ∞ Ester Larsdatter, Thyregod
Nr. 7920 1716.09.29 TRO.: Peder Reensberg, Bohus Len, Sverige ∞ Margrethe Thomasdatter, Hønskov, Thyregod
Nr. 7921 1716.11.15 VIET: Peder Reensberg, Bohus Len, Sverige ∞ Margrethe Thomasdatter, Hønskov, Thyregod
Nr. 7922 1716.11.15 TRO.: Vollert Jensen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, BOSAT: Thyregod Thyregod By
Nr. 7923 1716.12.23 TRO.: Jens AndersenBodil Olufsdatter, Thyregodlund (Fattighuset), Thyregod
Nr. 7926 1717.02.28 VIET: Jens AndersenBodil Olufsdatter, Thyregodlund (Fattighuset), Thyregod
Nr. 7927 1717.03.14 VIET: Vollert Jensen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, BOSAT: Thyregod Thyregod By
Nr. 7928 1717.03.30 TRO.: Halvor Eriksen, 27c år, Kokborg, Thyregod ∞ Sara Sørensdatter, 22 år, Kokborg Huse, Thyregod, BOSAT: Thyregod Kokborg
Nr. 7931 1717.06.15 TRO.: Oluf Jakobsen, 29c år, Dørken, Thyregod ∞ Mette Christensdatter, Mosgaard- Lille, Thyregod, BOSAT: Thyregod Dørken
Nr. 7932 1717.06.27 VIET: Halvor Eriksen, 27c år, Kokborg, Thyregod ∞ Sara Sørensdatter, 22 år, Kokborg Huse, Thyregod, BOSAT: Thyregod Kokborg
Nr. 7934 1717.08.01 VIET: Oluf Jakobsen, 29c år, Dørken, Thyregod ∞ Mette Christensdatter, Mosgaard- Lille, Thyregod, BOSAT: Thyregod Dørken
Nr. 7938 1718.06.01 TRO.: Christen Pedersen, Fuglsang, Thyregod ∞ Abelone Christensdatter, Ringive
Nr. 7940 1718.07.31 VIET: Christen Pedersen, Fuglsang, Thyregod ∞ Abelone Christensdatter, Ringive
Nr. 7942 1719.04.30 TRO.: Knud Larsen, Hastrup Mølle, Thyregod ∞ Kirsten Thøgersdatter, Kokborg Huse, Thyregod, BOSAT: Thyregod Hønskov
Nr. 7943 1719.09.10 VIET: Knud Larsen, Hastrup Mølle, Thyregod ∞ Kirsten Thøgersdatter, Kokborg Huse, Thyregod, BOSAT: Thyregod Hønskov
Nr. 7944 1719.09.17 TRO.: Jens Graversen, Hindskov- Sønder, Thyregod ∞ Kirsten Thomasdatter, Aalbæk, Thyregod
Nr. 7945 1719.10.15 TRO.: Hans Hansen, Ring ∞ Dorte Larsdatter, Odderbæk, Thyregod
Nr. 7946 1719.11.05 VIET: Jens Graversen, Hindskov- Sønder, Thyregod ∞ Kirsten Thomasdatter, Aalbæk, Thyregod
Nr. 7947 1719.11.10 VIET: Mikkel Sørensen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Anne Jensdatter, Nørre Snede, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
Nr. 7948 1719.12.27 VIET: Hans Hansen, Ring ∞ Dorte Larsdatter, Odderbæk, Thyregod
Nr. 7949 1721.07.03 TRO.: Peder Nielsen, 22c år, Lønaa, Thyregod ∞ Maren Mortensdatter, 23c år, Hesselbjerre, Thyregod, BOSAT: Thyregod Lønaa
Nr. 7950 1720.07.13 VIET: Enevold Nielsen, 38c år, Vesterdam, Thyregod ∞ Hanne Pedersdatter, 27c år, Thyregod, BOSAT: Thyregod Vesterdam
Nr. 7951 1721.11.02 VIET: Peder Nielsen, 22c år, Lønaa, Thyregod ∞ Maren Mortensdatter, 23c år, Hesselbjerre, Thyregod, BOSAT: Thyregod Lønaa
Nr. 7952 1721.11.12 TRO.: Søren AndersenSidsel Pedersdatter, Hønskov, Thyregod
Nr. 7953 1721.11.16 TRO.: Laurids Andersen Kidmose, 30c år, Kidmose?, Ejstrup? ∞ Kirsten Madsdatter, 27c år, Sejrup, Thyregod, BOSAT: Thyregod Sejrup
Nr. 7954 1721.12.28 VIET: Søren AndersenSidsel Pedersdatter, Hønskov, Thyregod
Nr. 7956 1722.05.10 TRO.: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod ∞ Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, BOSAT: Thyregod Thyregod By
Nr. 7957 1722.06.14 VIET: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Sidsel Christensdatter, Mosgaard- Lille, Thyregod, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
Nr. 7958 1722.06.21 TRO.: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod ∞ Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, BOSAT: Thyregod Thyregod By
Nr. 7959 1722.07.05 VIET: Laurids Andersen Kidmose, 30c år, Kidmose?, Ejstrup? ∞ Kirsten Madsdatter, 27c år, Sejrup, Thyregod, BOSAT: Thyregod Sejrup
Nr. 7960 1722.11.01 VIET: Peder Andersen Kidmose, Kidmose?, Ejstrup? ∞ Dorte Christensdatter, 51c år, Sejrup, Thyregod, BOSAT: Thyregod Sejrup
Nr. 7962 1722.12.30 TRO.: Iver Pedersen, Thyregod ∞ Karen Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, BOSAT: Thyregod Hesselbjerre
Nr. 7966 1723.04.18 VIET: Iver Pedersen, Hesselbjerre, Thyregod ∞ Karen Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, BOSAT: Thyregod Hesselbjerre
Nr. 7971 1723.11.08 TRO.: Peder Christensen, Thyregod ∞ Johanne Madsdatter, Fuglsang, Thyregod
Nr. 7972 1724.03.12 VIET: Peder Christensen, Thyregod ∞ Johanne Madsdatter, Fuglsang, Thyregod
Nr. 7975 1724.06.25 TRO.: Jens Christensen, Fuglsang, Thyregod ∞ Anne Marie Christensdatter, Sejrup, Thyregod, BOSAT: Thyregod Fuglsang
Nr. 7976 1724.10.15 VIET: Jens Christensen, Fuglsang, Thyregod ∞ Anne Marie Christensdatter, Sejrup, Thyregod, BOSAT: Thyregod Fuglsang
Nr. 7980 1725.10.14 TRO.: Mourids Mogensen, Vesterlund, Vester ∞ Maren Christensdatter, Hastrup Mølle, Thyregod, BOSAT: Vester Vesterlund
Nr. 7982 1725.11.25 VIET: Mourids Mogensen, Vesterlund, Vester ∞ Maren Christensdatter, Hastrup Mølle, Thyregod, BOSAT: Vester Vesterlund
Nr. 7983 1725.12.30 VIET: Jens Mikkelsen, Kokborg, Thyregod ∞ Birte Christensdatter, Rind, BOSAT: Thyregod Kokborg
Nr. 7987 1727.06.30 TRO.: Mads Christensen, Odderbæk, Thyregod ∞ Anne Andersdatter, Poderhuset, Thyregod
Nr. 7988 1727.08.10 VIET: Mads Christensen, Odderbæk, Thyregod ∞ Anne Andersdatter, Poderhuset, Thyregod
Nr. 7990 1728.06.28 TRO.: Laurids Jensen Hostebro, 47c år, Thyregod By, Thyregod ∞ Anne Katrine Andreasdatter Jæger, 25c år, BOSAT: Thyregod By
Nr. 7991 1728.08.06 VIET: Laurids Jensen Hostebro, 47c år, Thyregod By, Thyregod ∞ Anne Katrine Andreasdatter Jæger, 25c år, BOSAT: Thyregod By
Nr. 7998 1729.03.17 TRO.: Peder Madsen, Brande By?, Brande ∞ Anne Mortensdatter, 22c år, Hesselbjerre, Thyregod, BOSAT: Brande Brande By
Nr. 8000 1729.06.07 VIET: Peder Madsen, Brande By?, Brande ∞ Anne Mortensdatter, 22c år, Hesselbjerre, Thyregod, BOSAT: Brande Brande By
Nr. 8001 1729.06.07 TRO.: Thomas Pedersen, Nederdonnerup, Give ∞ Anne Pedersdatter, Kokborg, Thyregod
Nr. 8003 1729.07.24 VIET: Thomas Pedersen, Nederdonnerup, Give ∞ Anne Pedersdatter, Kokborg, Thyregod
Nr. 8004 1729.10.15 TRO.: Peder Christensen, Ejstrup ∞ Anne Christensdatter, Østerdam, Thyregod, BOSAT: Ejstrup?
Nr. 8005 1729.10.27 TRO.: Ole Mikkelsen Svane, Thyregod By, Thyregod ∞ Anne Christiansdatter Verner, Østerdam, Thyregod, BOSAT: Thyregod Thyregod By
Nr. 8006 1729.12.14 VIET: Ole Mikkelsen Svane, Thyregod By, Thyregod ∞ Anne Christiansdatter Verner, Østerdam, Thyregod, BOSAT: Thyregod Thyregod By
Nr. 8007 1730.01.09 TRO.: Peder Christensen, 31c år, Tykskov, Ejstrup ∞ Anne Nielsdatter, 22c år, Sejrup, Thyregod, BOSAT: Thyregod Sejrup, Odderbæk
Nr. 8008 1730.02.21 TRO.: Christen Andersen, Hedegaard, Ejstrup ∞ Maren Pedersdatter, Enkelund, Thyregod, BOSAT: Thyregod Enkelund
Nr. 8009 1730.06.21 VIET: Christen Andersen, Hedegaard, Ejstrup ∞ Maren Pedersdatter, Enkelund, Thyregod, BOSAT: Thyregod Enkelund
Nr. 8010 1730.07.02 VIET: Peder Christensen, 31c år, Tykskov, Ejstrup ∞ Anne Nielsdatter, 22c år, Sejrup, Thyregod, BOSAT: Thyregod Sejrup, Odderbæk
Nr. 8011 1730.09.10 TRO.: Søren Madsen, Østerdam, Thyregod ∞ Mette Madsdatter, Hastrup Mølle, Thyregod
Nr. 8012 1730.09.19 TRO.: Jens Nielsen, Dørken, Thyregod ∞ Birgitte Nielsdatter, Tørring
Nr. 8013 1730.09.19 TRO.: Jens Christensen, Nederdonnerup, Give ∞ Ingeborg Frandsdatter, Dørken, Thyregod, BOSAT: Give Nederdonnerup
Nr. 8015 1730.11.05 VIET: Jens Christensen, Nederdonnerup, Give ∞ Ingeborg Frandsdatter, Dørken, Thyregod, BOSAT: Give Nederdonnerup
Nr. 8017 1730.12.03 VIET: Søren Madsen, Østerdam, Thyregod ∞ Mette Madsdatter, Hastrup Mølle, Thyregod
Nr. 8018 1730.12.10 VIET: Jens Nielsen, Dørken, Thyregod ∞ Birgitte Nielsdatter, Tørring
Nr. 8019 1731.06.27 TRO.: Jochim Just Rauch, Hastrup, Thyregod ∞ Anne Elisabeth Hemmingsdatter Staal, Hastrup, Thyregod, BOSAT: Thyregod Hastrup
Nr. 8020 1731.09.19 TRO.: Christen Christensen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod ∞ Kirsten Nielsdatter, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod