Thyregod Kommenteret Kirkebog 
Introducerede 1713 - 1723
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Thyregod kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den introducerede Mand
Nr.DatoNavnEfternavnStedNavnEfternavnKirkebogstekst
50021713.12.26Else Christensdatter Lønaa Michel  Jespersen Feria 2da Nativ: blefve introducerede i Tyrregod Kirche Michel Jespersens Hustrue {Else Christensdatter} i Lunaae.
Dåb nr. 2003
50031713.12.26Anne Pedersdatter Hole Pomphole Jens  Christensen Feria 2da Nativ: blefve introducerede i Tyrregod Kirche Jens Christensens Hustrue {Anne Pedersdatter} i Pomphuule:
Dåb nr. 2002
50041713.12.26? Gregers Christensdatters kone Thyregodlund Gregers  Christensen Feria 2da Nativ: blefve introducerede i Tyrregod Kirche Gregers Christens Hustrue i Tyrregod Lund.
NOTITS: Konens navn kendes ikke.
Dåb nr. 2001
50051714.02.04Maren Christensdatter Thyregodlund Villads  Pedersen Hole D: 4 Febr: Dom: Sexag: introd: i Tyrregod Kirche Villatz Pedersens Hustrue {Maren Christensdatter} i Tyrregod Lund
Dåb nr. 2005
50061714.03.04? Søren Madsens kone Lønaa Søren  Madsen Dom: Oculi d: 4 Martij introd: i Tyrregod Kirche Søren Madtzens Hustrue i Lunaae.
Dåb nr. 2006
50081714.04.15Kirsten Pedersdatter Egsgaard Søren  Nielsen Dom: Miser introduceret i Tyrregod Kirche Søren Niels Egsgaards Hustrue {Kirsten Pedersdatter}.
Dåb nr. 2009
50091714.05.06Margrethe Christensdatter Aagaard Knud  Jakobsen Aagaard Domin: Rogationem indroduceret i Tyrregod Kirche Knud {Jakobsen} Aagaards Hustrue {Margrethe Christensdatter}.
Dåb nr. 2008
50101714.05.13Karen? Jensdatter? Aalbæk Jørgen  Christensen Aalbæk Dominica Exaudi d 13 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Jørgen {Christensen} Aalbechs Hustrue {Karen? Jensdatter?}, hvis barn blef død fød.
Dåb nr. 2007
50151714.07.15Karen? Thygesdatter? Hønskov Jens  Mouridsen Dam 15 Julij introduceret i Tyrregod Kirche Jens {Mouridsen} Dams Hustrue{Karen? Thygesdatter?} i Hønskou.
Dåb nr. 2016
50161714.07.15? Niels Jensens kone Dørken Niels  Jensen Samme dag {15 Julij} introduceret i ligemaade Niels Jenßens Hustrue i Dyrchen.
Dåb nr. 2015
50181714.08.12? Peder Jensens kone Thyregodlund Peder  Jensen d 12 Aug: introduceret i Tyrregod Kirche Peder Jenßens Hustrue i Tyrregod Lund.
Dåb nr. 2018
50191714.11.11? Christen Michelsens kone Thyregod By Christen  Michelsen d 11 Nov: introduceret i Tyrregod Kirche Christen Michelßens Hustrue i Tyrregod.
Dåb nr. 2019
50201714.12.23? Peder Christensens kone Thyregodlund Peder  Christensen d 23 Decembr: introduceret i Tyrregod Kirche Peder Christenßens Hustrue i Tyrregod Lund.
Dåb nr. 2023
50221715.02.20Kirsten Sørensdatter Hønskov Anders  Sørensen d 20 Febr: introduceret i Tyrregod Kirche Anders Sørenßens Hustrue {Kirsten Sørensdatter} i Hønskou.
Dåb nr. 2025
50231715.04.22Kirsten? Rasmusdatter? Østerdam Christian Rudolf  Verner d 22 Aprilis introduceret i Tyrregod Kirche Christian Rudolph Verners Hustrue i Øster Dam
NOTITS: Konens navn er Ejnar Bjerres formodning.
Dåb nr. 2029
50241715.04.28Kirsten Nielsdatter Egsgaard Jens  Nielsen Egsgaard d 28 Aprilis introduceret i Tyrregod Kirche Niels Jens: Egsgaards {Kirsten Nielsdatter} og Villum Jenßens i Hønskou Deres Hustruer
Dåb nr. 2027
50251715.04.28Maren Pedersdatter Hønskov Villum  Jensen d 28 Aprilis introduceret i Tyrregod Kirche Niels Jens: Egsgaards og Villum Jenßens {Maren Pedersdatter} i Hønskou Deres Hustruer.
Dåb nr. 2028
50261715.05.05? Thyge Pedersens kone Vesterdam Thyge  Pedersen d 5 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Thyge Pederßens Hustrue i Vester Dam:
Dåb nr. 2026
50271715.05.12Margrethe Christensdatter Aagaard Knud  Jakobsen Aagaard d. 12 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Knud Jacobßens Hustrue {Margrethe Christensdatter} af Aagaard.
Dåb nr. 2030
50281715.05.19Birte Pedersdatter Thyregodlund Christen  Pedersen Hole d 19 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Christen Peders: Huulis Hustrue {Birte Pedersdatter} af Tyrregod Lund.
Dåb nr. 2031
50291715.05.26Karen? Jensdatter? Aalbæk Jørgen  Christensen Aalbæk d 26 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Jørgen Christenßens Hustrue {Karen? Jensdatter?} af aalbech.
Dåb nr. 2033
50321715.08.11Mette? Nielsdatter? Ris? Hønskov Søren  Pedersen d 11 Aug. introduceret i Tyrregod Kirche Søren Nielßens {Pedersens} Hustrue {Mette? Nielsdatter?} af Hønskou.
NOTITS: I dåben har præsten først skrevet Søren Nielsen, over linjen ovenfor Nielsen derefter Pedersen.
Dåb nr. 2037
50331715.08.18Anne Sørensdatter Lønaa Iver  Nielsen d 18 Aug: introduceret i Tyrregod Kirche Ifver Nielßens Hustrue {Anne Sørensdatter} af Lunaae.
Dåb nr. 2038
50351715.12.08Maren Graversdatter Hindskov Jens  Michelsen d 8 Decembr: introduceret i Tyrregod Kirche Jens Michelßens Hustrue {Maren Graversdatter} af Hindskou.
Dåb nr. 2042
50361715.12.08? Peder Jensen Skrædders kone Hønskov Peder  Jensen Skrædder Samme dag {d 8 Decembr:} introduceret samme steds Peder Jenßens Hustrue af Hønskou
Dåb nr. 2041
50371715.12.26Maren Christensdatter Thyregodlund Villads  Pedersen Hole d. 26 Dec: introduceret i Tyrregod Kirche Villadtz Pederßens Hustrue {Maren Christensdatter} af Tyrregod {Lund}.
Dåb nr. 2046
50391715.12.27? Rasmus Sørensens kone Sejrup Rasmus  Sørensen I ligemaade intr: Raßmuß Sørenßens Hustrue af Øster Seyerup.
Dåb nr. 2045
50411716.03.08? Niels Jensens kone Dørken Niels  Jensen d 8 Martij introduceret i Tyrregod Kirche Niels Jenßens Hustrue af Dyrchen.
Dåb nr. 2048
50421716.04.13Dorte Christensdatter Sejrup Christen  Graversen d 13 Aprilis introduceret i Tyrregod Kirche Christen Graveßens Hustrue {Dorte Christensdatter} af Seyerup.
Dåb nr. 2049
50431716.04.14? Peder Christensens kone Thyregodlund Peder  Christensen d 14 Apr: introduceret i Tyrregod Kirche Peder Christensßens Hustrue af Tyrregodlund.
Dåb nr. 2050
50451716.04.19Maren Christensdatter Hindskov Jakob  Pedersen Samme dag {d 19 April} introd: i Tyrregod Kirche Jacob Pederßens Hustrue {Maren Christensdatter} af Hindskou.
Dåb nr. 2053
50471716.06.01Kirsten Madsdatter Odderbæk Niels  Pedersen d 1 Junij introduceret i Tyrregod Kirche — Nielß Pederßens Hustrue {Kirsten Madsdatter} af Odderbech
Dåb nr. 2054
50481716.06.02? Peder Pedersens kone Kokborg Peder  Pedersen d 2 Junij introduceret sammesteds Peder Pedersens Hustrue af HønsKou.
Dåb nr. 2055
50491716.06.07? Thyge Pedersens kone Vesterdam Thyge  Pedersen d 7 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Thyge Pedersens Hustrue af Vesterdam.
Dåb nr. 2056
50501716.06.24Kirsten Pedersdatter Egsgaard Søren  Nielsen d 24 Junij introd: i Tyrregod Kirche Søren Nielßens Hustrue {Kirsten Pedersdatter} af Egsgaard.
Dåb nr. 2057
50511716.07.26Anne Sørensdatter Lønaa Iver  Nielsen d 26 Julij introduceret i Tyrregod Kirche Ifver Nielsens Hustrue {Anne Sørensdatter} af Lünaae.
Dåb nr. 2059
50531716.08.16Maren Pedersdatter Sejrup Mads  Pedersen Enkelund d 16 Aug: introduceret i Tyrregod Kirche Madtz {Pedersen} Enche=Lunds Hustr: {Maren Pedersdatter} af Øster Seyerup.
Dåb nr. 2061
50541716.11.22Sidsel Christensdatter Hesselbjerre Morten  Christensen d 22 Nov: introduceret i Tyrregod Kirche Morten Christensens Hustr: {Sidsel Christensdatter} af Hesselbierre.
Dåb nr. 2062
50551716.11.29? Rasmus Sørensens kone Sejrup Rasmus  Sørensen d 29 Nov: introduceret i Tyrregod Kirche Rasmus Sørenßens Hustr: af Øster Seye.
Dåb nr. 2065
50581716.12.13Mette Sørensdatter Svinbæk Ebbe  Sørensen Eodem die {d 13 Decembr:} introd: i Tyrregod Kirche Ebbe Sørenßens Hustrue {Mette Sørensdatter} af Svinbeck.
Dåb nr. 2064
50591717.02.02Maren Jensdatter Sejrup Iver  Pedersen Enkelund d 2 Februarij introduceret i Tyrregod Kirche Ifver Pederßens H: {Maren Jensdatter} af Seyerup.
Dåb nr. 2067
50611717.03.20Maren Troelsdatter Fuglsang Mads  Christensen d 20 Mrtij introduceret i Tyrregod Kirche Madsz Christenßens Hustr: {Maren Troelsdatter} af Fuglesang.
Dåb nr. 2070
50621717.03.29? Pedersdatter Hole Thyregod By Gregers  Christensen d 29 Martij introduceret i Tyrregod Kirche Gregers Christensens Hustr: {NN Pedersdatter Hole} i Tyrregod {By}.
Dåb nr. 2069
50631717.04.02Maren Pedersdatter Vesterdam Jenß  Andersen Svane d 2 April: introduceret i Tyrregod Kirche Jenß {Andersen} Svanes Hustr: {Maren Pedersdatter} af Vesterdam.
Dåb nr. 2071
50641717.04.18? Niels Jensen Søndergaards kone Dørken Niels  Jensen Søndergaard d 18 April introduceret ibidem {Tyrregod Kirche} Niels Søndergaards Hustrue af Dyrchen —
Dåb nr. 2072
50651717.04.25Birte Pedersdatter Thyregodlund Christen  Pedersen Hole d 25 April introduceret i Tyrregod Kirche Christen {Pedersen} Huulis Hustr: {Birte Pedersdatter} af Tyrregodl:
Dåb nr. 2073
50671717.05.02Marie Mathiasdatter Dørken Frands  Jakobsen d 2 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Frandtz Jacobßsens Hustrue {Marie Mathiasdatter} af Dyrchen.
Dåb nr. 2075
50681717.05.30Karen Thygesdatter Kokborg Huse Jens  Mouridsen? Dam d 30 Maij introduceret i Tyrreg[od] Kirche Jenß {Mouridsen?} Dams Hustrueb{Karen? Thygesdatter?} fra Huusene.
Dåb nr. 2076
50691717.06.20Else Pedersdatter Sejrup Troels  Nielsen d 20 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Troelß Nielßens Hustrue {Else Pedersdatter} af Seyerup.
Dåb nr. 2077
50701717.06.20Anne Pedersdatter Hole Pomphole Jens  Christensen Krejbjerg Samme dag {d 20 Junij} introd: ibidem {i Tyrregod Kirche} Jenß Christenßens Hustrue {Anne Pedersdatter Hole} af Pomphule.
Dåb nr. 2078
50711717.08.01? Jørgen Christensens kone Aalbæk Jørgen  Christensen d 1 Aug: introd: i Tyrregod Kirche Jørgen Christenßens Hustr: af Aalb:
Dåb nr. 2079
50741717.08.29Kirsten Sørensdatter Kokborg Anders  Sørensen d 29 Aug: introduceret i Tyrregod Kirche Anderß Sørenßens Hustr: {Kirsten Sørensdatter} af HønsKou.
Dåb nr. 2083
50751717.09.19? Mikkel Jespersens kone Lønaa Mikkel  Jespersen d 19 Sept: introduceret i Tyrregod Kirche Michel Jeßperßens Hustr: af Lunaae —
Dåb nr. 2087
50781717.12.26Margrethe Christensdatter Aagaard Knud  Jakobsen d: 26 Dec: introd: i Tyrregod Kirche Knud {Jakobsen} Aagaards Hustrue {Margrethe Christensdatter}.
Dåb nr. 2089
50821718.02.13? Søren Pedersen Nedvads kone Kokborg Søren  Pedersen Nedvad d 13 Febr: introduceret i Tyrregod Kirche Søren Nielßens {Pedersens} Hustr: fra HønsKou.
NOTITS: Faderens navn i dåben er Søren Pedersen, ikke Nielsen, som vel er en fejl.
Dåb nr. 2093
50851718.04.19? Peder Christensens kone Thyregodlund Peder  Christensen d 19 April: introduceret i Tyrregod Kirche Peder Christenßens af Tyrregodlund, og Nielß Graarups af HindsKou Deris Hustruer.
Dåb nr. 2097
50861718.04.19? Niels Jensen Grarups kone Hindskov Niels  Jensen Grarup d 19 April: introduceret i Tyrregod Kirche Peder Christenßens af Tyrregodlund, og Nielß {Jensen} Graarups af HindsKou Deris Hustruer.
Dåb nr. 2098
50871718.06.07Anne Sørensdatter Lønaa Iver  Nielsen d 7 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Ifver Nielßens Hustr: {Anne Sørensdatter} fra Lunaae.
Dåb nr. 2099
50881718.06.19Maren Pedersdatter Kokborg Villum  Jensen d 19 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Villum Jenßens {Maren Pedersdatter} og Peder Jenßen Skræders Hustruer af HønsKou.
Dåb nr. 2100
50891718.06.19? Peder Jensen Skrædders kone Kokborg Peder  Jensen Skrædder d 19 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Villum Jenßens og Peder Jenßen Skræders Hustruer af HønsKou.
Dåb nr. 2103
50901718.06.21Sidsel Hansdatter Thyregodlund Christen  Knudsen d 21 dito {Junij} introduc: ibidem {Thyregod} Christen Knudtzens Hustr: {Sidsel Hansdatter} af Tyrregodlund.
Dåb nr. 2101
50911718.07.03Kirsten Nielsdatter Egsgaard Niels  Jensen d 3 Julij introduceret i Tyrregod Kirche Nielß Jensßens Hustr: {Kirsten Nielsdatter} af Egsgaard.
Dåb nr. 2102
50921718.07.21Birte Pedersdatter Thyregodlund Christen  Pedersen Hole d 21 Julij introd: Christen {Pedersen} Huulis Hustrue {Birte Pedersdatter} af Tyrregodlund.
Dåb nr. 2104
50931718.08.21Maren Pedersdatter Vesterlund Peder  Christensen d 21 Aug: introd: Peder Christensßens Hustr: {Maren Pedersdatter} af Annexgaarden i Vesterlund.
NOTITS: Navnløs.
Dåb nr. 2105
50941718.10.30Anne Christensdatter Sejrup Hans  Pedersen d 30 Octobr: introduceret Hanß Peders: {Anne Christensdatter} af Seyerup og Haldvor Erichs: af Huußene Deris Hustruer.
Dåb nr. 2106
50951718.10.30Sara Sørensdatter Kokborghuse Halvor  Eriksen d 30 Octobr: introduceret Hanß Peders: af Seyerup og Haldvor Erichs: {Sara Sørensdatter} af Huußene Deris Hustruer.
Dåb nr. 2107
50961718.12.04Ingeborg Eskesdatter Thyregod By Vollert  Jensen d 4 Dec: introd: i Tyrregod Kirche Vollert Jenßens Hustr: {Ingeborg Eskedatter} af Tyrregod {By}, og Villadtz Christenßens Hustr. af Dyrchen.
Dåb nr. 2110
50971718.12.04? Villads Christensen Skrædders kone Dørken Villads  Christensen Skrædder d 4 Dec: introd: i Tyrregod Kirche Vollert Jenßens Hustr: af Tyrregod {By}, og Villadtz Christenßens {Skrædders} Hustr: af Dyrchen.
Dåb nr. 2109
51001719.04.23Karen? Thygesdatter? Kokborghuse Jens  Mouridsen Dam d 23 April indroduceret i Tyrregod Kirche Jenß {Mouridsen} Dams Hustr: {Karen? Thygesdatter?} af Huußene.
Dåb nr. 2113
51011719.05.07Maren Christensdatter Hindskov Jakob  Pedersen d 7 Maij introduceret Jacob Pedersens Hustrue {Maren Christensdatter} af Hindskou.
Dåb nr. 2114
51031719.06.04Maren Troelsdatter Fuglsang Mads  Christensen d: 4 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Madtz Christenßens Hustrue {Maren Troelsdatter} af Fugle=ßang.
Dåb nr. 2116
51051719.07.16Maren Graversdatter Hindskov Jens  Michelsen d 16. Julij introduceret i Tyrregod Kirche Jenß Michelßens Hustr: {Maren Graversdatter} af Hindskou!
Dåb nr. 2118
51061719.07.30Mette Christensdatter Boysen Dørken Oluf  Jakobsen d 30 Julij introduceret i Tyrregod Kirche Oluf Jacobßens Hustrue: {Mette Christensdatter Boysen} af Vester Seyerup {Dørken}.
Dåb nr. 2119
51071719.08.06? Søren Madsens kone Lønaa Søren  Madsen d 6 Augusti introd: ibidem {Tyrregod Kirche} Søren Madtzens Hustrue af Lønaae.
Dåb nr. 2120
51081719.09.03? Thyge Pedersens kone Vesterdam Thyge  Pedersen d e Sept: introduceret i Tyrregod Kirche Thyge Pederses Hustr: af Vesterdam.
Dåb nr. 2122
51121719.10.08Ane Sørensdatter Lønaa Iver  Nielsen d 8de Oct: introduceret i Tyrregod Kirche Ifver Nielsßens Hustrue {Ane Sørensdatter} af Lunaae.
Dåb nr. 2126
51151719.12.17Maren Christensdatter Thyregodlund Villads  Pedersen Hole d 17 Dec: introduceret i Tyrregod Kirche Villadtz Pederßens Hustrue {Maren Christensdatter} af Tyrregodlund.
Dåb nr. 2128
51161719.12.26Anne Pedersdatter Hole Pomphule Jens  Christensen d 26 Dec: introduceret i Tyrregod Kirche Jens Chirstenßens Hustrue {Anne Pedersdatter Hole} af Pomphule.
Dåb nr. 2129
51171720.03.17Maren Pedersdatter Enkelund Mads  Pedersen d 17 Martij introduceret i Tyrregod Kirche Madtz Pederßens Hustrue {Maren Pedersdatter} af Enche=Lund.
Dåb nr. 2130
51181720.03.20Kirsten Thygesdatter Kokborghuse Knud  Larsen d 28 Martij introduceret i Tyrregod Kirche Knud Lassens Hustrue {Kirsten Thygesdatter} af Huusene {Kokborghuse}.
Dåb nr. 2131
51191720.04.07? Jørgen Christensens kone Aalbæk Jørgen  Christensen d 7 April introduceret i Tyrregod Kirche Jørgen Christenßens Hustrue af Aalbech.
Dåb nr. 2132
51201720.04.28Maren Jensdatter Sejrup Iver  Pedersen Enkelund d 28 Apr: introduceret i Tyrregod Kirche Ifvers Pederßens {Enkelund} af Øster=Seyerup {Maren Jensdatter}, og Søren Nielsens af Egsgaard Deris Hustruer, som begge føde nafnløße Børn.
Dåb nr. 2134
51211720.04.28? Søren Nielsens 2. kone Egsgaard   d 28 Apr: introduceret i Tyrregod Kirche Ifvers Pederßens af Øster=Seyerup, og Søren Nielsens {Søren Nielsens 2. kone} af Egsgaard Deris Hustruer, som begge føde nafnløße Børn.
Dåb nr. 2133
51221720.05.05? Jens Braaens? kone Hindskov Jens  Braaen? d 5 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Jens [Braaens] Hustr: af HindsKou.
NOTITS: Ikke klart hvem det er. Introduktionen må være efter et dødfødt barn, for der er ikke noget barn døbt i Hindskov i de seks måneder før denne introduktion. Hvis det er rigtig tydet, kunne Braaen være den korrekte udtale af Brande (Bråjn).
51251720.06.02Maren Andersdatter Svindbæk Gregers  Christensen d 2 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Gregers Christensen s Hustrue {Maren Andersdatter} af Svinbeck.
Dåb nr. 2140
51271720.06.23Kirsten Nielsdatter Egsgaard Niels  Jensen d 23 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Nielsß Jenßens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} af Egsgaard.
Dåb nr. 2142
51281720.07.02? Michel Jespersens 2. kone Lønaa Michel  Jespersen d: 2 Julij introduceret i Tyrregod Kirche Michel Jespersßens {2.] Hustrue af Lunaae.
Dåb nr. 2141
51291720.07.07Margrethe Christensdatter Aagaard Knud  Jakobsen d: 7 Julij introduceret i Tyrregod Kirche Knud Jacobßens Hustrue {Margrethe Christensdatter} af Aagaard.
Dåb nr. 2143
51301720.09.29Marie Elisabeth Hansdatter Thyregod By Morten  Christensen Sergeant d: 29 Sept: introduceret i Tyrregod Kirche Sergiant Morten N: {Christensen} Hustr:{Marie Elisabeth Hansdatter} af Kirche Huußet.
NOTITS: Navne fra Ejnar Bjerre.
Dåb nr. 2145
51311720.10.16? Peder Pedersen Hole den Yngres kone Kokborg Peder  Pedersen Hole den Yngre d: 16 Oct. introduceret i Tyrregod Kirche Peder Huule den yngres Hustrue af Hønskou.
Dåb nr. 2144
51341720.12.26Kirsten Madsdatter Sejrup Peder  Christensen Naldal d: 26 Dec. introduceret i Tyrregod Kirche Peder Christenßen Naldals Hustrue {Kirsten Madsdatter} af Øster=Seyerup.
Dåb nr. 2148
51351721.02.09Sara Sørensdatter Kokborghuse Halvor  Eriksen d: 9 Februarij introduceret i Tyrregod Kirche Haldvor Erichßens Hustrue {Sara Sørensdatter} af Huusene {Kokborghuse}.
Dåb nr. 2150
51361721.03.09? Peder Jensen Skrædders kone Kokborg Peder  Jensen Skrædder d: 9 Martij introducered i Tyrregod Kirche Peder Jenßen Skræders Hustrue af Poder=Huußet.
Dåb nr. 2149