Thyregod Kommenteret Kirkebog 
Introducerede 1713 - 1723
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Thyregod kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Introducerede i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
Konens navn er angivet hvis det kendes.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 5002 1713.12.26 Else Christensdatter, Lønaa MAND: Michel Jespersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Nativ: blefve introducerede i Tyrregod Kirche Michel Jespersens Hustrue {Else Christensdatter} i Lunaae.
Dåb nr. 2003

Nr. 5003 1713.12.26 Anne Pedersdatter Hole, Pomphole MAND: Jens Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Nativ: blefve introducerede i Tyrregod Kirche Jens Christensens Hustrue {Anne Pedersdatter} i Pomphuule:
Dåb nr. 2002

Nr. 5004 1713.12.26 ? Gregers Christensdatters kone, Thyregodlund MAND: Gregers Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Nativ: blefve introducerede i Tyrregod Kirche Gregers Christens Hustrue i Tyrregod Lund.
NOTITS: Konens navn kendes ikke.
Dåb nr. 2001

Nr. 5005 1714.02.04 Maren Christensdatter, Thyregodlund MAND: Villads Pedersen Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D: 4 Febr: Dom: Sexag: introd: i Tyrregod Kirche Villatz Pedersens Hustrue {Maren Christensdatter} i Tyrregod Lund
Dåb nr. 2005

Nr. 5006 1714.03.04 ? Søren Madsens kone, Lønaa MAND: Søren Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Oculi d: 4 Martij introd: i Tyrregod Kirche Søren Madtzens Hustrue i Lunaae.
Dåb nr. 2006

Nr. 5008 1714.04.15 Kirsten Pedersdatter, Egsgaard MAND: Søren Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Miser introduceret i Tyrregod Kirche Søren Niels Egsgaards Hustrue {Kirsten Pedersdatter}.
Dåb nr. 2009

Nr. 5009 1714.05.06 Margrethe Christensdatter, Aagaard MAND: Knud Jakobsen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Domin: Rogationem indroduceret i Tyrregod Kirche Knud {Jakobsen} Aagaards Hustrue {Margrethe Christensdatter}.
Dåb nr. 2008

Nr. 5010 1714.05.13 Karen? Jensdatter?, Aalbæk MAND: Jørgen Christensen Aalbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dominica Exaudi d 13 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Jørgen {Christensen} Aalbechs Hustrue {Karen? Jensdatter?}, hvis barn blef død fød.
Dåb nr. 2007

Nr. 5015 1714.07.15 Karen? Thygesdatter?, Hønskov MAND: Jens Mouridsen Dam.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15 Julij introduceret i Tyrregod Kirche Jens {Mouridsen} Dams Hustrue{Karen? Thygesdatter?} i Hønskou.
Dåb nr. 2016

Nr. 5016 1714.07.15 ? Niels Jensens kone, Dørken MAND: Niels Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {15 Julij} introduceret i ligemaade Niels Jenßens Hustrue i Dyrchen.
Dåb nr. 2015

Nr. 5018 1714.08.12 ? Peder Jensens kone, Thyregodlund MAND: Peder Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 12 Aug: introduceret i Tyrregod Kirche Peder Jenßens Hustrue i Tyrregod Lund.
Dåb nr. 2018

Nr. 5019 1714.11.11 ? Christen Michelsens kone, Thyregod By MAND: Christen Michelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Nov: introduceret i Tyrregod Kirche Christen Michelßens Hustrue i Tyrregod.
Dåb nr. 2019

Nr. 5020 1714.12.23 ? Peder Christensens kone, Thyregodlund MAND: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 Decembr: introduceret i Tyrregod Kirche Peder Christenßens Hustrue i Tyrregod Lund.
Dåb nr. 2023

Nr. 5022 1715.02.20 Kirsten Sørensdatter, Hønskov MAND: Anders Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Febr: introduceret i Tyrregod Kirche Anders Sørenßens Hustrue {Kirsten Sørensdatter} i Hønskou.
Dåb nr. 2025

Nr. 5023 1715.04.22 Kirsten? Rasmusdatter?, Østerdam MAND: Christian Rudolf Verner.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Aprilis introduceret i Tyrregod Kirche Christian Rudolph Verners Hustrue i Øster Dam
NOTITS: Konens navn er Ejnar Bjerres formodning.
Dåb nr. 2029

Nr. 5024 1715.04.28 Kirsten Nielsdatter, Egsgaard MAND: Jens Nielsen Egsgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Aprilis introduceret i Tyrregod Kirche Niels Jens: Egsgaards {Kirsten Nielsdatter} og Villum Jenßens i Hønskou Deres Hustruer
Dåb nr. 2027

Nr. 5025 1715.04.28 Maren Pedersdatter, Hønskov MAND: Villum Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Aprilis introduceret i Tyrregod Kirche Niels Jens: Egsgaards og Villum Jenßens {Maren Pedersdatter} i Hønskou Deres Hustruer.
Dåb nr. 2028

Nr. 5026 1715.05.05 ? Thyge Pedersens kone, Vesterdam MAND: Thyge Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Thyge Pederßens Hustrue i Vester Dam:
Dåb nr. 2026

Nr. 5027 1715.05.12 Margrethe Christensdatter, Aagaard MAND: Knud Jakobsen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 12 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Knud Jacobßens Hustrue {Margrethe Christensdatter} af Aagaard.
Dåb nr. 2030

Nr. 5028 1715.05.19 Birte Pedersdatter, Thyregodlund MAND: Christen Pedersen Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Christen Peders: Huulis Hustrue {Birte Pedersdatter} af Tyrregod Lund.
Dåb nr. 2031

Nr. 5029 1715.05.26 Karen? Jensdatter?, Aalbæk MAND: Jørgen Christensen Aalbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Jørgen Christenßens Hustrue {Karen? Jensdatter?} af aalbech.
Dåb nr. 2033

Nr. 5032 1715.08.11 Mette? Nielsdatter? Ris?, Hønskov MAND: Søren Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Aug. introduceret i Tyrregod Kirche Søren Nielßens {Pedersens} Hustrue {Mette? Nielsdatter?} af Hønskou.
NOTITS: I dåben har præsten først skrevet Søren Nielsen, over linjen ovenfor Nielsen derefter Pedersen.
Dåb nr. 2037

Nr. 5033 1715.08.18 Anne Sørensdatter, Lønaa MAND: Iver Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Aug: introduceret i Tyrregod Kirche Ifver Nielßens Hustrue {Anne Sørensdatter} af Lunaae.
Dåb nr. 2038

Nr. 5035 1715.12.08 Maren Graversdatter, Hindskov MAND: Jens Michelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 Decembr: introduceret i Tyrregod Kirche Jens Michelßens Hustrue {Maren Graversdatter} af Hindskou.
Dåb nr. 2042

Nr. 5036 1715.12.08 ? Peder Jensen Skrædders kone, Hønskov MAND: Peder Jensen Skrædder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 8 Decembr:} introduceret samme steds Peder Jenßens Hustrue af Hønskou
Dåb nr. 2041

Nr. 5037 1715.12.26 Maren Christensdatter, Thyregodlund MAND: Villads Pedersen Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 26 Dec: introduceret i Tyrregod Kirche Villadtz Pederßens Hustrue {Maren Christensdatter} af Tyrregod {Lund}.
Dåb nr. 2046

Nr. 5039 1715.12.27 ? Rasmus Sørensens kone, Sejrup MAND: Rasmus Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: I ligemaade intr: Raßmuß Sørenßens Hustrue af Øster Seyerup.
Dåb nr. 2045

Nr. 5041 1716.03.08 ? Niels Jensens kone, Dørken MAND: Niels Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 Martij introduceret i Tyrregod Kirche Niels Jenßens Hustrue af Dyrchen.
Dåb nr. 2048

Nr. 5042 1716.04.13 Dorte Christensdatter, Sejrup MAND: Christen Graversen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Aprilis introduceret i Tyrregod Kirche Christen Graveßens Hustrue {Dorte Christensdatter} af Seyerup.
Dåb nr. 2049

Nr. 5043 1716.04.14 ? Peder Christensens kone, Thyregodlund MAND: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Apr: introduceret i Tyrregod Kirche Peder Christensßens Hustrue af Tyrregodlund.
Dåb nr. 2050

Nr. 5045 1716.04.19 Maren Christensdatter, Hindskov MAND: Jakob Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 19 April} introd: i Tyrregod Kirche Jacob Pederßens Hustrue {Maren Christensdatter} af Hindskou.
Dåb nr. 2053

Nr. 5047 1716.06.01 Kirsten Madsdatter, Odderbæk MAND: Niels Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1 Junij introduceret i Tyrregod Kirche — Nielß Pederßens Hustrue {Kirsten Madsdatter} af Odderbech
Dåb nr. 2054

Nr. 5048 1716.06.02 ? Peder Pedersens kone, Kokborg MAND: Peder Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 Junij introduceret sammesteds Peder Pedersens Hustrue af HønsKou.
Dåb nr. 2055

Nr. 5049 1716.06.07 ? Thyge Pedersens kone, Vesterdam MAND: Thyge Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Thyge Pedersens Hustrue af Vesterdam.
Dåb nr. 2056

Nr. 5050 1716.06.24 Kirsten Pedersdatter, Egsgaard MAND: Søren Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 Junij introd: i Tyrregod Kirche Søren Nielßens Hustrue {Kirsten Pedersdatter} af Egsgaard.
Dåb nr. 2057

Nr. 5051 1716.07.26 Anne Sørensdatter, Lønaa MAND: Iver Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Julij introduceret i Tyrregod Kirche Ifver Nielsens Hustrue {Anne Sørensdatter} af Lünaae.
Dåb nr. 2059

Nr. 5053 1716.08.16 Maren Pedersdatter, Sejrup MAND: Mads Pedersen Enkelund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Aug: introduceret i Tyrregod Kirche Madtz {Pedersen} Enche=Lunds Hustr: {Maren Pedersdatter} af Øster Seyerup.
Dåb nr. 2061

Nr. 5054 1716.11.22 Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre MAND: Morten Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Nov: introduceret i Tyrregod Kirche Morten Christensens Hustr: {Sidsel Christensdatter} af Hesselbierre.
Dåb nr. 2062

Nr. 5055 1716.11.29 ? Rasmus Sørensens kone, Sejrup MAND: Rasmus Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 Nov: introduceret i Tyrregod Kirche Rasmus Sørenßens Hustr: af Øster Seye.
Dåb nr. 2065

Nr. 5058 1716.12.13 Mette Sørensdatter, Svinbæk MAND: Ebbe Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die {d 13 Decembr:} introd: i Tyrregod Kirche Ebbe Sørenßens Hustrue {Mette Sørensdatter} af Svinbeck.
Dåb nr. 2064

Nr. 5059 1717.02.02 Maren Jensdatter, Sejrup MAND: Iver Pedersen Enkelund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 Februarij introduceret i Tyrregod Kirche Ifver Pederßens H: {Maren Jensdatter} af Seyerup.
Dåb nr. 2067

Nr. 5061 1717.03.20 Maren Troelsdatter, Fuglsang MAND: Mads Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Mrtij introduceret i Tyrregod Kirche Madsz Christenßens Hustr: {Maren Troelsdatter} af Fuglesang.
Dåb nr. 2070

Nr. 5062 1717.03.29 ? Pedersdatter Hole, Thyregod By MAND: Gregers Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 Martij introduceret i Tyrregod Kirche Gregers Christensens Hustr: {NN Pedersdatter Hole} i Tyrregod {By}.
Dåb nr. 2069

Nr. 5063 1717.04.02 Maren Pedersdatter, Vesterdam MAND: Jenß Andersen Svane.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 April: introduceret i Tyrregod Kirche Jenß {Andersen} Svanes Hustr: {Maren Pedersdatter} af Vesterdam.
Dåb nr. 2071

Nr. 5064 1717.04.18 ? Niels Jensen Søndergaards kone, Dørken MAND: Niels Jensen Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 April introduceret ibidem {Tyrregod Kirche} Niels Søndergaards Hustrue af Dyrchen —
Dåb nr. 2072

Nr. 5065 1717.04.25 Birte Pedersdatter, Thyregodlund MAND: Christen Pedersen Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 April introduceret i Tyrregod Kirche Christen {Pedersen} Huulis Hustr: {Birte Pedersdatter} af Tyrregodl:
Dåb nr. 2073

Nr. 5067 1717.05.02 Marie Mathiasdatter, Dørken MAND: Frands Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Frandtz Jacobßsens Hustrue {Marie Mathiasdatter} af Dyrchen.
Dåb nr. 2075

Nr. 5068 1717.05.30 Karen Thygesdatter, Kokborg Huse MAND: Jens Mouridsen? Dam.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Maij introduceret i Tyrreg[od] Kirche Jenß {Mouridsen?} Dams Hustrueb{Karen? Thygesdatter?} fra Huusene.
Dåb nr. 2076

Nr. 5069 1717.06.20 Else Pedersdatter, Sejrup MAND: Troels Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Troelß Nielßens Hustrue {Else Pedersdatter} af Seyerup.
Dåb nr. 2077

Nr. 5070 1717.06.20 Anne Pedersdatter Hole, Pomphole MAND: Jens Christensen Krejbjerg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 20 Junij} introd: ibidem {i Tyrregod Kirche} Jenß Christenßens Hustrue {Anne Pedersdatter Hole} af Pomphule.
Dåb nr. 2078

Nr. 5071 1717.08.01 ? Jørgen Christensens kone, Aalbæk MAND: Jørgen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1 Aug: introd: i Tyrregod Kirche Jørgen Christenßens Hustr: af Aalb:
Dåb nr. 2079

Nr. 5074 1717.08.29 Kirsten Sørensdatter, Kokborg MAND: Anders Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 Aug: introduceret i Tyrregod Kirche Anderß Sørenßens Hustr: {Kirsten Sørensdatter} af HønsKou.
Dåb nr. 2083

Nr. 5075 1717.09.19 ? Mikkel Jespersens kone, Lønaa MAND: Mikkel Jespersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 Sept: introduceret i Tyrregod Kirche Michel Jeßperßens Hustr: af Lunaae —
Dåb nr. 2087

Nr. 5078 1717.12.26 Margrethe Christensdatter, Aagaard MAND: Knud Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 Dec: introd: i Tyrregod Kirche Knud {Jakobsen} Aagaards Hustrue {Margrethe Christensdatter}.
Dåb nr. 2089

Nr. 5082 1718.02.13 ? Søren Pedersen Nedvads kone, Kokborg MAND: Søren Pedersen Nedvad.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Febr: introduceret i Tyrregod Kirche Søren Nielßens {Pedersens} Hustr: fra HønsKou.
NOTITS: Faderens navn i dåben er Søren Pedersen, ikke Nielsen, som vel er en fejl.
Dåb nr. 2093

Nr. 5085 1718.04.19 ? Peder Christensens kone, Thyregodlund MAND: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 April: introduceret i Tyrregod Kirche Peder Christenßens af Tyrregodlund, og Nielß Graarups af HindsKou Deris Hustruer.
Dåb nr. 2097

Nr. 5086 1718.04.19 ? Niels Jensen Grarups kone, Hindskov MAND: Niels Jensen Grarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 April: introduceret i Tyrregod Kirche Peder Christenßens af Tyrregodlund, og Nielß {Jensen} Graarups af HindsKou Deris Hustruer.
Dåb nr. 2098

Nr. 5087 1718.06.07 Anne Sørensdatter, Lønaa MAND: Iver Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Ifver Nielßens Hustr: {Anne Sørensdatter} fra Lunaae.
Dåb nr. 2099

Nr. 5088 1718.06.19 Maren Pedersdatter, Kokborg MAND: Villum Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Villum Jenßens {Maren Pedersdatter} og Peder Jenßen Skræders Hustruer af HønsKou.
Dåb nr. 2100

Nr. 5089 1718.06.19 ? Peder Jensen Skrædders kone, Kokborg MAND: Peder Jensen Skrædder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Villum Jenßens og Peder Jenßen Skræders Hustruer af HønsKou.
Dåb nr. 2103

Nr. 5090 1718.06.21 Sidsel Hansdatter, Thyregodlund MAND: Christen Knudsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 dito {Junij} introduc: ibidem {Thyregod} Christen Knudtzens Hustr: {Sidsel Hansdatter} af Tyrregodlund.
Dåb nr. 2101

Nr. 5091 1718.07.03 Kirsten Nielsdatter, Egsgaard MAND: Niels Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3 Julij introduceret i Tyrregod Kirche Nielß Jensßens Hustr: {Kirsten Nielsdatter} af Egsgaard.
Dåb nr. 2102

Nr. 5092 1718.07.21 Birte Pedersdatter, Thyregodlund MAND: Christen Pedersen Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 Julij introd: Christen {Pedersen} Huulis Hustrue {Birte Pedersdatter} af Tyrregodlund.
Dåb nr. 2104

Nr. 5093 1718.08.21 Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden) MAND: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 Aug: introd: Peder Christensßens Hustr: {Maren Pedersdatter} af Annexgaarden i Vesterlund.
NOTITS: Navnløs.
Dåb nr. 2105

Nr. 5094 1718.10.30 Anne Christensdatter, Sejrup MAND: Hans Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Octobr: introduceret Hanß Peders: {Anne Christensdatter} af Seyerup og Haldvor Erichs: af Huußene Deris Hustruer.
Dåb nr. 2106

Nr. 5095 1718.10.30 Sara Sørensdatter, Kokborghuse MAND: Halvor Eriksen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Octobr: introduceret Hanß Peders: af Seyerup og Haldvor Erichs: {Sara Sørensdatter} af Huußene Deris Hustruer.
Dåb nr. 2107

Nr. 5096 1718.12.04 Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By MAND: Vollert Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 Dec: introd: i Tyrregod Kirche Vollert Jenßens Hustr: {Ingeborg Eskedatter} af Tyrregod {By}, og Villadtz Christenßens Hustr. af Dyrchen.
Dåb nr. 2110

Nr. 5097 1718.12.04 ? Villads Christensen Skrædders kone, Dørken MAND: Villads Christensen Skrædder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 Dec: introd: i Tyrregod Kirche Vollert Jenßens Hustr: af Tyrregod {By}, og Villadtz Christenßens {Skrædders} Hustr: af Dyrchen.
Dåb nr. 2109

Nr. 5100 1719.04.23 Karen? Thygesdatter?, Kokborghuse MAND: Jens Mouridsen Dam.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 April indroduceret i Tyrregod Kirche Jenß {Mouridsen} Dams Hustr: {Karen? Thygesdatter?} af Huußene.
Dåb nr. 2113

Nr. 5101 1719.05.07 Maren Christensdatter, Hindskov MAND: Jakob Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 Maij introduceret Jacob Pedersens Hustrue {Maren Christensdatter} af Hindskou.
Dåb nr. 2114

Nr. 5103 1719.06.04 Maren Troelsdatter, Fuglsang MAND: Mads Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Madtz Christenßens Hustrue {Maren Troelsdatter} af Fugle=ßang.
Dåb nr. 2116

Nr. 5105 1719.07.16 Maren Graversdatter, Hindskov MAND: Jens Michelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16. Julij introduceret i Tyrregod Kirche Jenß Michelßens Hustr: {Maren Graversdatter} af Hindskou!
Dåb nr. 2118

Nr. 5106 1719.07.30 Mette Christensdatter Boysen, Dørken MAND: Oluf Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Julij introduceret i Tyrregod Kirche Oluf Jacobßens Hustrue: {Mette Christensdatter Boysen} af Vester Seyerup {Dørken}.
Dåb nr. 2119

Nr. 5107 1719.08.06 ? Søren Madsens kone, Lønaa MAND: Søren Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 Augusti introd: ibidem {Tyrregod Kirche} Søren Madtzens Hustrue af Lønaae.
Dåb nr. 2120

Nr. 5108 1719.09.03 ? Thyge Pedersens kone, Vesterdam MAND: Thyge Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d e Sept: introduceret i Tyrregod Kirche Thyge Pederses Hustr: af Vesterdam.
Dåb nr. 2122

Nr. 5112 1719.10.08 Ane Sørensdatter, Lønaa MAND: Iver Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8de Oct: introduceret i Tyrregod Kirche Ifver Nielsßens Hustrue {Ane Sørensdatter} af Lunaae.
Dåb nr. 2126

Nr. 5115 1719.12.17 Maren Christensdatter, Thyregodlund MAND: Villads Pedersen Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Dec: introduceret i Tyrregod Kirche Villadtz Pederßens Hustrue {Maren Christensdatter} af Tyrregodlund.
Dåb nr. 2128

Nr. 5116 1719.12.26 Anne Pedersdatter Hole, Pomphule MAND: Jens Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Dec: introduceret i Tyrregod Kirche Jens Chirstenßens Hustrue {Anne Pedersdatter Hole} af Pomphule.
Dåb nr. 2129

Nr. 5117 1720.03.17 Maren Pedersdatter, Enkelund MAND: Mads Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Martij introduceret i Tyrregod Kirche Madtz Pederßens Hustrue {Maren Pedersdatter} af Enche=Lund.
Dåb nr. 2130

Nr. 5118 1720.03.20 Kirsten Thygesdatter, Kokborghuse MAND: Knud Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Martij introduceret i Tyrregod Kirche Knud Lassens Hustrue {Kirsten Thygesdatter} af Huusene {Kokborghuse}.
Dåb nr. 2131

Nr. 5119 1720.04.07 ? Jørgen Christensens kone, Aalbæk MAND: Jørgen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 April introduceret i Tyrregod Kirche Jørgen Christenßens Hustrue af Aalbech.
Dåb nr. 2132

Nr. 5120 1720.04.28 Maren Jensdatter, Sejrup MAND: Iver Pedersen Enkelund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Apr: introduceret i Tyrregod Kirche Ifvers Pederßens {Enkelund} af Øster=Seyerup {Maren Jensdatter}, og Søren Nielsens af Egsgaard Deris Hustruer, som begge føde nafnløße Børn.
Dåb nr. 2134

Nr. 5121 1720.04.28 ? Søren Nielsens 2. kone, Egsgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Apr: introduceret i Tyrregod Kirche Ifvers Pederßens af Øster=Seyerup, og Søren Nielsens {Søren Nielsens 2. kone} af Egsgaard Deris Hustruer, som begge føde nafnløße Børn.
Dåb nr. 2133

Nr. 5122 1720.05.05 ? Jens Braaens? kone, Hindskov MAND: Jens Braaen?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Jens [Braaens] Hustr: af HindsKou.
NOTITS: Ikke klart hvem det er. Introduktionen må være efter et dødfødt barn, for der er ikke noget barn døbt i Hindskov i de seks måneder før denne introduktion. Hvis det er rigtig tydet, kunne Braaen være den korrekte udtale af Brande (Bråjn).

Nr. 5125 1720.06.02 Maren Andersdatter, Svindbæk MAND: Gregers Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Gregers Christensen s Hustrue {Maren Andersdatter} af Svinbeck.
Dåb nr. 2140

Nr. 5127 1720.06.23 Kirsten Nielsdatter, Egsgaard MAND: Niels Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 Junij introduceret i Tyrregod Kirche Nielsß Jenßens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} af Egsgaard.
Dåb nr. 2142

Nr. 5128 1720.07.02 ? Michel Jespersens 2. kone, Lønaa MAND: Michel Jespersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 Julij introduceret i Tyrregod Kirche Michel Jespersßens {2.] Hustrue af Lunaae.
Dåb nr. 2141

Nr. 5129 1720.07.07 Margrethe Christensdatter, Aagaard MAND: Knud Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 Julij introduceret i Tyrregod Kirche Knud Jacobßens Hustrue {Margrethe Christensdatter} af Aagaard.
Dåb nr. 2143

Nr. 5130 1720.09.29 Marie Elisabeth Hansdatter, Thyregod By (Kirkehuset) MAND: Morten Christensen Sergeant.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 Sept: introduceret i Tyrregod Kirche Sergiant Morten N: {Christensen} Hustr:{Marie Elisabeth Hansdatter} af Kirche Huußet.
NOTITS: Navne fra Ejnar Bjerre.
Dåb nr. 2145

Nr. 5131 1720.10.16 ? Peder Pedersen Hole den Yngres kone, Kokborg MAND: Peder Pedersen Hole den Yngre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Oct. introduceret i Tyrregod Kirche Peder Huule den yngres Hustrue af Hønskou.
Dåb nr. 2144

Nr. 5134 1720.12.26 Kirsten Madsdatter, Sejrup MAND: Peder Christensen Naldal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 Dec. introduceret i Tyrregod Kirche Peder Christenßen Naldals Hustrue {Kirsten Madsdatter} af Øster=Seyerup.
Dåb nr. 2148

Nr. 5135 1721.02.09 Sara Sørensdatter, Kokborghuse MAND: Halvor Eriksen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 Februarij introduceret i Tyrregod Kirche Haldvor Erichßens Hustrue {Sara Sørensdatter} af Huusene {Kokborghuse}.
Dåb nr. 2150

Nr. 5136 1721.03.09 ? Peder Jensen Skrædders kone, Kokborg (Poderhuset) MAND: Peder Jensen Skrædder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 Martij introducered i Tyrregod Kirche Peder Jenßen Skræders Hustrue af Poder=Huußet.
Dåb nr. 2149