Thyregod Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1713 - 1740
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Thyregod kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
59991713.01.11Frederik Christian Knudsen Giedde Hastrup 42c 42 år 1671c  KONE: Helvig Lindenov Wulfsdatter Unger, Thyregod. {REKONSTRUKTION fra skiftet: begravet i Thyregod kirke Frederik Christian Giedde}.
NOTITS: DAA: Afskediget 1708 som sekondmajor på grund af svaghed.
60011714.03.29Dødfødt Aalbæk 0.00 0 år  FAR: Jørgen Christensen Aalbæk. No. 1. Feste Soteras d. 29. Martii begrafven i Tyrregod Kirchegaard Jørgen Aalbechs dødføde og nafnløse Barn.
NOTITS: Patronym fra begravelsen 1734.
60041714.06.01Jakob Knudsen Aagaard 0.02 9 uger 1714.04.02 FAR: Knud Aagaard.MOR: Margrethe Christensdatter. No. 4 d. 1 Junii begrafven i Tyrregod Kirche-gaard Knud Aagaards liden Søn, nafnl. Jacob, som ved ulychelig Vaade af Forældrene blef opprimeret, da hand var 9 Uger gammel.
NOTITS: Moderen se Ejnar Bjerre, Sejrup.
Dåb nr. 2008
60051714.06.06Peder Villadsen Thyregodlund 0.04 4 m. 1714.02.01 FAR: Villads Pedersen. No. 5 d. 6. Junii begrafven i Tyrregod Kirchegaard Villatz Pedersens liden Søn af Tyrregodlund , nafnl. Peder, 4 Maaneder gl.
Dåb nr. 2005
60081714.07.25Jens Nielsen Dørken 0.02 8 uger 1714.06.06 FAR: Niels Jensen.MOR: ? kone Niels Jensens. No. 8. d. 25. Julii begrafvet i tyrregod Kirchegaard Niels Jensens liden søn af Dyrchen, nafnl. Jens, som af forældrene blef opprimeret 8 Uger gl.
Dåb nr. 2015
60111714.11.01Jens Jakobsen Hindskov 0.01 3 uger  FAR: Jakob Pedersen.MOR: Kirsten Gravesdatter. No. 11. d. 1. Novembr. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Pedersens liden Søn af Hindskou, nafnl. Jens, 3 Uger gammel.
Dåb nr. 2020
60121715.02.24Peder Jakobsen Hindskov 5 år 1709c FAR: Jacob Pedersen.MOR: Kirsten GravesdatterNo. 12. d. 24. febr. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Pedersen ældste Søn af Hindskou, nafnl. Peder, ætatis 5.
NOTITS: For moderen se begravede #6010 Kirsten Gravesdatter.
60151715.06.02Lars Thygesen Vesterdam 0.03 11 uger 1715.03.24 FAR: Thyge Pedersen. No. 15. d. 2. Junii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Thyge Pedersens liden Søn af Vesterdam, nafnl. Lars, gl. 11 Uger.
Dåb nr. 2026
60161715.06.10Peder Christensen Thyregodlund 0.03 10 uger 1715.03.31 FAR: Christen Pedersen. No. 16. d. 10. Junii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Pedersens liden Søn af Tyrregodlund, nafnl. Peder, gl. 10 Uger.
NOTITS: Tvilling.
60201715.07.21Mikkel Sørensen Egsgaard 1.03 1 år 11 uger 1714.04.15 FAR: Søren Nielsen Egsgaard.MOR: Kirsten PedersdatterNo. 20. d. 21. Julii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Søren Nielsen Egsgaards liden søn, nafnl. Michel, gl. 1 Aar og 11 Uger.
Dåb nr. 2009
60231715.08.18Jørgen Jensen Hønskov 1.02  1714.06.10 FAR: Jens Mouridsen Dam. No. 23. Samme Dag {d. 18. Aug} begrafvet iligemaade Jens Mouridtzens liden Søn af Hønskou, nafnl. Jørgen.
NOTITS: Ejnar Bjerre tilføjer: (1 Aar 2 Md.).
Dåb nr. 2016
60251715.08.25Niels Iversen Lønaa 0.01 5 uger 4 dage 1715.07.21 FAR: Iver Nielsen.MOR: Anne Sørensdatter. No. 25 Samme Dag {d. 25. Aug.} begravet i Tyrregod Kirchegaard Ifver Nielsens liden Søn af Lünaae, nafnl. Niels, gl 5 Uger og 4 Dage.
Dåb nr. 2038
60321715.12.27Niels Rasmussen Sejrup 0.01 4 uger 3 dage 1715.11.24 FAR: Rasmus Sørensen.MOR: ? Rasmus Sørensens kone. No. 32. d. 27. Decembr. begravet i Tyrregod Kirchegaard Rasmus Sørensens liden Søn af Øster Seyerup {Sejrup}, som af Moderen ved ulychelig Vaade blef opprimeret, nafnl. Niels, gl. 4 Uger og faae Dage.
Dåb nr. 2045
60351716.05.17Mathis Zarnichou Hastrup 74c 74 år 1642c  No. 35. d. 17. May begrafvet i Tyrregod Kirche Sal. Matthiis Zarnichou, Hofmester paa Hastrup. Ao. ætatis 74.
60401716.09.20Peder Pedersen Gandrup Thyregod By 50c 50 år 1666c  No. 40. d. 20. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Peder Pedersen Ganderup af Tyrregod Bye, gl. 50 Aar.
60411716.10.18Oluf Christensen Hage Kokborg Huse 87c 87 år 1629c  No. 41. d. 18. Octobr. begravet i Tyrregod Kirchegaard Oluf Christensen Hage af Husene, gl. 87 Aar.
60441716.12.26Viste Rasmussen Sejrup 0.02 6 uger 1716.10.25 FAR: Rasmus Sørensen. No. 44. d. 26. Dec. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Rasmus Sørensens liden Søn af Øster Seyerup {Sejrup}, nafnl. Visthe, gl. 6 Uger.
Dåb nr. 2065
60451717.01.01Søren Andersen Hønskov 2.00 2 år 1715.01.01 FAR: Anders Sørensen. No. 45. d. 1. Januari begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Anders Sørensens liden Søn af Hønskou, nafnl. Søren, gl. 2 Aar.
Dåb nr. 2025
60461717.03.14Navnløs Thyregodlund 0.01   FAR: Christen Pedersen Hole. No. 46. d. 14. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Pedersen Huulis nafnløse Barn her af Tyrregodlund.
60481717.05.09Peder Vistesen Sejrup 72c 72 år 1645c  No. 48. d. 9. Maij begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Peder Vistesen af Øster Seyerup {Sejrup}, gl. 72 Aar.
60501717.06.13Viste Troelsen Sejrup 0.01 4 uger 1717.05.09 FAR: Troels Nielsen.MOR: Else Pedersdatter. No. 50. d. 13. Junii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Troels Nielsens liden Søn fra Øster Seyerup {Sejrup}, nafnl. Visthe, gl. 4 Uger.
60551717.08.29Christen Gravesen Sejrup 47c 47 år 1670c  No. 55. d. 29. Aug. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Gravesen, Birche-Schrifver af Seyerup {Sejrup}, gl. 47 Aar.
60561717.09.29Mikkel Nielsen Thyregod By 93c 93 år 1624c  No. 56. d. 29. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Michel Nielsen af Tyrregod Bye, gl. 93 Aar.
60581717.11.14Iver Jakobsen Dørken 1.08  1716.03.15 FAR: Jakob Frandsen.MOR: Maren Madsdatter. No. 58. d. 14. Nov. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Frandtzens liden søn fra Vester Seyerup {Dørken}, nafnl. Ifver.
Dåb nr. 2052
60691718.07.10Erik Hansen Hastrup 96cc 96 år 1622c  No. 68. d. 10. Julii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Sal. Erich Hansen, Gartner paa Hastrup, gl. 96 Aar.
60701718.07.24Niels Madsen Lønaa 54c 54 år 1664c  No. 69. d. 24 Julii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Niels Madtzen af Lünaae, gl. 54 Aar.
60731718.09.04Christian Kokborg Huse 10 10 år 1708  STEDFAR: Jens Mouridsen Dam, Kokborg Huse, Thyregod. No. 72. d. 4. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens {Mouridsen} Dams Stifsøn fra Huusene {Kokborg Huse}, nafnl. Christian, gl. 10 Aar.
NOTITS: For Mouridsen se begravede #6023.
60791719.03.19Navnløs Kokborg Huse 0.01   FAR: Jens Mouridsen Dam.MOR: ? Jens Mouridsen Dams kone. No. 78. d. 19. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens {Mouridsen} Dams nafnløse Barn af Huusene.
NOTITS: For Mouridsen se begravelse #6023 og den begravede drengs fødsel 10.06.1714.
60801719.04.06Niels Troelsen Sejrup 14 14 år 1705c FAR: Troels Nielsen.MOR: Else PedersdatterNo. 79. d. 6 April begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Troels Nielsens Søn af Seyerup {Sejrup}, nafnl. Niels, gl. 14 Aar.
NOTITS: Else Pedersdatter fra Ejnar Bjerre.
60821719.04.16Jens Nielsen Egsgaard 9 år 1713 FAR: Niels Jensen.MOR: Kirsten NielsdatterNo. 81. d. 16. April begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Niels Jensens liden Søn af Egsgaard, nafnl. Jens, gl. 9 Aar.
NOTITS: Kirsten Nielsdatter fra Ejnar Bjerres Thyregod Gaardhistorie.
60831719.04.16Ebbe Sørensen Svindbæk 45c 45 år 1674c  No. 82. {dato mellem 16. april og 7. maj} begrafvet ibidem Ebbe Sørensen af Svinbech, gl. 45 Aar.
NOTITS: Ibidem går på foregående begravelse #6082 i Thyregod Kirkegård, formodentlig er denne begravelse også den samme dag.
60841719.05.07Jens Ebbesen Svindbæk 2.07 2 år 7 m. 1716.10.25 FAR: Ebbe Sørensen.MOR: ? Ebbe Sørensens kone. No. 83. d. 7. May begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Sal. Ebbe Sørensens Søn af Svinbech, nafnl. Jens, gl. 2 Aar og nogle {7} Maaneder.
NOTITS: Faderen er død et par uger før.
Dåb nr. 2064
60921720.03.13Navnløs Egsgaard 0.01   FAR: Søren Nielsen.MOR: ? Søren Nielsens 2. kone. No. 91 Samme Dag {d. 13. Martii} begrafvet samme Sted {Tyrregod Kirchegaard} Søren Nielsens nafnløse Barn af Egsgaard.
Dåb nr. 2133
60931720.03.24Navnløs Sejrup 0.01   FAR: Iver Pedersen Enkelund.MOR: Maren JensdatterNo. 92 d. 24. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Ifver Pedersens nafnløse Barn af Seyerup.
Dåb nr. 2134
60941720.04.01Jakob Frandsen Dørken 63c 63 år 1656c  No. 93 d. 1. April begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Frandtzen af Vester Seyerup {Dørken}, gl. 63 Aar.
60951720.04.14Iver Nielsen Dørken 1.07 1 år 6 m. 1718.09.25 FAR: Niels Jensen Søndergaard.MOR: ? Niels Jensen Søndergaards kone. No. 94. d. 14. April begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Niels Jensens liden Søn af Vester Seyerup {Dørken}, nafnl. Ifver, gl. 1 Aar og 6 Md.
Dåb nr. 2108
61041721.02.22Peder Christensen Naldal Sejrup 45c 45 år 1675c  KONE: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod. No. 103. d 22 Feb: begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Peder Christensen Naldal af Øster Seyerup.
61071721.05.04Søren Nielsen Nedvad Hindskov 69.05 69 år 5 m. 1651.11c  No. 106 d 4 Maij begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Søren Nielsen Nedvad af Hindskou, gl. 69 Aar 5 Maaneder.
61101721.07.20Navnløs Hønskov 0.01   FAR: Jens Graversen.MOR: ? Jens Graversens kone. No: 109 d 20 Julii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens Grafversens navnløse Barn fra Hønskou.
61111721.07.27Lidet barn Lønaa    FAR: Hans Nielsen.MOR: ? Hans Nielsens kone. No. 110 d 27 Julij begrafvet Hans Nielßens lidet barn fra Lünaae - gl.
NOTITS: Hans Nielsens kone i Lønaa, Anne Madsdatter, blev begravet d. 28. februar 1720. Der er ikke døbt noget barn før den dato. Det kunne være et barn af en evt. kone nr. 2, som der ikke kendes navn på eller eksistens af — mere kan der ikke siges. No. 111 er overstreget.
61141721.11.01Jens Andersen Tørring Hønskov 49c 49 år 1672c  KONE: Bodil Hufsdaatter, Hønskov, Thyregod. No. 114 d 1 Nov. derefter begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens Andersen Tørring den Sal. Bodild Hufdaatters efterladte, gl. 49 Aar.
61151721.12.18Søren Christensen Borch Thyregodlund 36  1685  KONE: Anna Helmersdatter Meyer, Thyregodlund, Thyregod. No. 115 d 18de Decembris blev begravet i Tyregoed Kirche Sl. Hr. Søren Christensen Borch, ætat. Aar. Minister 8de Aar.
NOTITS: Dette er præsten i Thyregod-Vester, der begyndte kirkebogen i 1713. Hans dødsdag ses i næste præst Hans Pedersen Bering begyndelsestekst i kirkebogen.
61201722.04.02Peder Jensen Skærhoved Sejrup 62+  1660-  KONE: Karen Madsdatter, Sejrup, Thyregod. No. 5. Fest. Virid. blev begraven Birkefogden {Peder Jensen} af Seirup.
NOTITS: Navn fra Ejnar Bjerre "Thyregod Gaardhistorie". Blev kort efter 1687 birkedommer ved Hastrup birk. Blev kaldt Peder Skærhoved, så han er vel født i Skærhoved, Give sogn.
61261723.01.31Søren Mikkelsen Lønaa 0.02 2 m. 1723.01.03 FAR: Mikkel Jespersen.MOR: ? Mikkel Jespersens kone. Anno 1723. Tyregoed Sogn. No. 11. Dom. Sexages. blev begraven Mikkel Jespersens Søn af Lønaae, Søren, æt. 2 Md.
61271723.06.20Jakob Villumsen Kokborg 0.05 5 m. 1723.02.14 FAR: Villum Jensen.MOR: Maren PedersdatterNo. 13. Dom. 4 p. Trin. blev begraven Villum Jensens Søn af Kokborg, Jacob, æt. 5 Maaneder.
61281723.06.20Dødfødt Kokborg 0.00 0 år  FAR: Peder Hole, Lille.MOR: ? Lille Peder Holes kone. No. 13. d. eod. {4. p. Trin.} blev begraven Lille Peder Hoeles dødføde Barn af Kokborg.
61291723.08.15Niels Vestesen Thyregod By 0.04 14 uger 1723.05.02 FAR: Veste Nielsen.MOR: ? Veste Nielsens kone. No. 14. Dom. 12 p. Trin. begraven Veste Nielsens Søn af Tyregoed Niels, æt. 14 uger.
61301723.09.05Søren Halvarsen Østerdam 0.10 9 m. 1722.11.22 FAR: Halvar Eriksen.MOR: Sara SørensdatterNo. 15. dom 15 p. Trin. begraven Halvar Eriksen Snedikers Søn af Østerdam, Søren, æt. 9 Maaneder.
61331724.02.27Poul Jensen Pomphole 20.07 20 år 7 m. 1703.07  Anno. 1724. No. 18. Tyregoed Sogn. dom. Qvinguasges. {Fastelavn} begraven Povel Jensen af Pomphoele, æt. 20 Aar 7 Maaneder.
61361724.03.19Dødfødt Hindskov 0.00 0 år  FAR: Laurids Jensen.MOR: ? Laurids Jensens kone. No. 21. Tyregoed Sogn. Dom. Oculi begraven Laurids Jensens dødfødde Barn af Hindskou.
61411724.07.09Laurids Nielsen Thyregodlund 92cc 92 år 1632cc  No. 26. Tyregoed sogn. Dom: Exaudi begraven Laruids Nielsen af Tyregoedlund, æt. 92 Aar.
61451724.09.10Niels Vestesen Thyregod By 0.03 14 uger 1724.07.09 FAR: Veste Nielsen.MOR: Maren ChristensdatterNo. 30. d. eod. {Dom: 13 p. Trin.} begraven Niels Vestesen af Tyregoed bye, æt. 14 Uger.
NOTITS: Han må være 5 uger, da han bliver døbt, lidt på den lange side. Født omtrendtlig 04.06.1724. Forældrene gift i Give i marts 1722 i Give, hun af Bæksgaard.
61461724.10.22Christen Knudsen Kokborg 0.01 1 dage 1724.10.16 FAR: Knud Larsen Møller.MOR: ? Knud Larsen Møllers kone. No. 31. Dom: 19 p. Trin. begraven Christen Knudsen af Kokborg, ætat. 1 Dag.
Dåb nr. 2208
61481725.01.14Christen Mortensen Thyregod By 9.00 9 år 1716.01  PRÆST: Peder Dalhoff, Horsens. Anno 1725. No. 33. Dom: 2 p. Epiphan. begraven Christen Morthensen af Tyregoed bye, æt. 9 Aar m.{indre} 11 Dage. (Parenteret af Hr. Peder Dalhoff i Horsens).
NOTITS: Han er ikke set født i Thyregod. Hr. Peder Dalhof præst ved Horsens Hospital og i Torsted sogn.
61531725.05.27Peder Pedersen Kokborg 48.03 48 år 3 m. 1677.02  No. 38. Fest Trinit. begraven Peder Pedersen af Kokborg, æt. 48 Aar 3 Maaneder.
61541725.06.03Jens Eskesen Thyregod By 46c 46 år 1678c  No. 39. Dom: 1 p: Trin: begraven Jens Eskesen af Tyregoed Bye, æt. 46 Aar.
61561725.08.15Gravers Jensen Kokborg 0.01 5 dage  FAR: Jens Graversen.MOR: Kirsten ThomasdatterNo. 41 Tyregoed Sogn. d. 15. Augusti begraven Gravers Jensen af Kokborg, ætat. 5 Dage.
NOTITS: Født d. 7. aug. og hjemmedøbt af Hr. Jens Risom fra Brande.
61571725.08.26Christen Pedersen Fuglsang 59.10 59 år 10 m. 1665.10  No. 42. dom: 13 p: Trin: begraven Christen Pedersen af Fuglsang æt. 60 Aar mindre 10 Uger.
61581725.09.29Hans Jensen Thyregod By 6.05 6 år 6 m. 1719.05.18 FAR: Jens Mikkelsen.MOR: ? Jens Mikkelsens kone. No. 43. fest. Michael begraven Hans Jensen af Tyregoed Bye, æt. 6½ Aar.
NOTITS: Døbt i Hindskov.
61631726.03.03Christen Pedersen Naldal Sejrup 79c 79 år 1646c  No. 48. Tyregoed Sogn. Dom: Esto Mihi {fastelavn} begraven Christen Pedersen af Seirup, æt. 79 Aar.
61731726.12.25Svend Johansen Svenske Poderhuset 52c 52 år 1674c  Anno 1727 {kirkeår}. Tyregoed Sogn. No. 57. Dom: p: Nat: Xsti. begraven Svend Johansen Svendske af Poderhuuset, æt. 52 Aar.
61801727.08.17Christen Jensen Fuglsang 0.01 9 dage 1727.08.04 FAR: Jens Sørensen.MOR: Maren VilladsdatterNo. 64. Tyregoed Sogn. Dom: 10 p: Trin: begravet Christen Jensen af Fuglsang, ætat. 9 Dage.
NOTITS: Må være hjemmedøbt, ingen dåb i kirkebogen. *1727.08.04c, antaget begravet 4 dage efter død 1727.08.13c 9 dage gammel giver født 1727.08.04c.
Dåb nr. 2260
61861728.10.10Troels Pedersen Kokborg 53.00 53 år 4 dage 1675.10.06  No. 70. Dom: 20 p: Trin: begravet Troels Pedersen af Kokborg, æt. 53 Aar 4 Dage.
61871728.11.21Christen Pedersen Kokborg 66c 66 år 1662c  No. 71. Dom: 26 p: Trin: begravet Christen Pedersen ibm: {Kokborg}, æt. 66 Aar.
61921729.02.13Christen Christensen Brande Østerdam 63.01 63 år 3 uger 1666.01.24  No. 76. Dom: Septuages. begravet Christen Christensen Brande af Østerdam æt. 63 Aar 3 Uger.
61951729.07.17Christen Rudolf Verner Østerdam 56c 56 år 1671c  No. 79. Tyregoed Sogn. d. 17. Julii begravet Christian Rudolph Verner af Østerdam, æt. 56 Aar.
61961729.06.24Niels Iversen Lønaa 73c 73 år 1656c  KONE: Kirsten Pedersdatter, Lønaa, Thyregod. No. 80. Fest. Joh. Bapt. begrav. Niels Iversen af Lønaae, æt. 73 Aar.
NOTITS: Datorækkefølgen ude af orden, forrige begravelse #6195 d. 17. juli er før denne påa den 24. juni.
61971729.08.14Mads Pedersen Enkelund 43.06 43 år 6 m. 1686.02  No. 81 Dom: 9 p: Trin: begrav. Mads Pedersen af Enkelund, æt. 43 Aar 6 Maaneder.
61981729.09.04Iver Pedersen Sejrup 47c 47 år 1682c  KONE: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod. No. 82. Dom: 12 p: Trin: begrav. Iver Pedersen af Seirup, æt. 47 Aar.
62021729.12.11Anders Andersen Sejrup 26 26 år 1703  No. 86. Tyregoed Sogn. Dom: 3: Adv: begravet Anders Andersen af Seirup, æt. 26 Aar.
62031730.02.12Knud Pedersen Kærgaard 56c 56 år 1673c  Anno 1730. No. 87. Tyregoed Sogn. Dom: Sexages. begrav. Knud Pedersen af Kiergaard, æt. 56 aar.
62051730.07.23Christen Christensen Mosgaard- Lille 69c 69 år 1661c  KONE: Johanne Pedersdatter, Mosgaard- Lille, Thyregod. No. 89. Dom: 7 p: Trin: begrav. Christen Christensen af Mosgaard, som døde i Gøsbøl i Lindeballe Sogn, æt. 69 Aar.
62091730.12.24Christen Nielsen Thyregod By 76c 76 år 1654c  No. 93. Dom: 4. Adv: begrav. Christen Nielsen af Tyregoed, æt. 76 Aar.
62101730.12.26Peder Frandsen Enkelund 84cc 84 år 1646cc  No. 94. Fer. 2. Natal. begrav. Peder Frandsen af Enkelund, æt. 84 Aar.
62121731.02.18Søren Iversen Lønaa 0.04 18 uger 1730.10.08 FAR: Iver Nielsen.MOR: Anne SørensdatterNo. 95. Tyregoed Sogn. Dom Reminisc. begrav Maren Iversdatter, æt. 9 Aar og Søren Iversen, æt 18 Uger.
Dåb nr. 2315
62131731.04.08Peder Madsen Enkelund 2.05 2 år 5 m. 2 dage 1728.11.14 FAR: Mads Pedersen.MOR: Maren MadsdatterNo. 96. dom. Misericord. begrav. Peder Madsen af Enkelund, æt. 2 Aar 5 Maaneder 2 Dage.
NOTITS: Dåben finder sted et par uger efter fødslen og begravelsen en uge eller så efter dødsdagen. Man kan altså ikke uden videre trække 2 år 5 måneder og 2 dage fra begravelsesdagen for at finde fødslen. Det kommer også an på hvordan præsten har regnet, om han spurgte forældrene om fødseldatoen eller kiggede tilbage i kirkebogen til dåbsdatoen.
Dåb nr. 2283
62161731.05.20Christen Jensen Fuglsang 2.10 2 år 6 uger 1728.08.08 FAR: Jens Christensen.MOR: Anne Marie ChristensdatterNo. 99. Fest Trinit. begrav. Christen Jensen af Fuglsang, æt. 2 Aar 6 Uger.
NOTITS: Alderen er 9 måneder for lille.
Dåb nr. 2280
62191731.07.01Christen Mortensen Thyregod By 2.09 2 år 9 m. 1728.09.12 FAR: Morten Christensen Sergeant.MOR: Marie Elisabeth HansdatterNo. 102. Fest. Visit. Mariæ begraven Christen Marthensen ibid. {Thyregod By} æt. 2 Aar 9 Maaneder.
Dåb nr. 2282
62201731.07.29Eske Mogensen Thyregod By 85cc 85 år 1646cc  KONE: Anne Jensdatter, Thyregod By, Thyregod. No. 103. Dom: 10 p. Trin. begravet Eske Mogensen af Tyregoedby, æt. 85 Aar.
NOTITS: H
62211731.07.29Peder Hansen Hindskov 80cc 80 år 1651cc  KONE: Anne Nielsdatter, Thyregod. No. 104, d. eod: {Dom 10 p. Trin.} begrav. Peder Hansen af Hindskou, æt. 80 Aar.
NOTITS: Han var fæster i Serjup 1673- til 1705, han sidder i 1731 på aftægt ved søn Hans Pedersen fæster i Hindskov 1727-50.
62361733.02.22Mourids Sørensen Dam Kokborg 81c 81 år 1652c  KONE: Karen Dam, Kokborg (Toftløs), Thyregod. No. 119, Dom. Invocav. Tyregoed Sogn, begraven Mourids {Sørensen} Dam af Tøftesløss {Toftløs}, æt. 81 Aar.
NOTITS: Navnet Dam fra Vesterdam i Kokborg, hvor han var fæster længe. Toftløs i følge Ejnar Bjerre oprettet som aftægtssted for Mourids. Navnet Toftløs evt. fordi stedet ingen toft havde, mens alle andre havde det.
62381733.04.12Laurids Jensen Thyregodlund 36c 36 år 1697c  No. 121. Dom Qvasimodgen. Tyregoed Sogn, begraven Laurids Jensen af Tyregoedlund, æt. 36 Aar.
NOTITS: Fæster i Thyregodlund matrikel 3. Næsten ikke kendt.
62431733.11.01Christen Knudsen Thyregodlund 39c 39 år 1694c  KONE: Sidsel Hansdatter, Thyregod. No. 126. Fest: Omn: Snactor: Tyregoed Sogn, begraven Christen Knudsen af Tyregoedlund, æt. 39 Aar.
62461734.03.07Jørgen Christensen Aalbæk 67c 67 år 1667c  No. 129. dom: Qvinquages. begraven Jørgen Christensen af Aalbek, æt. 67 Aar.
NOTITS: Ejnar Bjerre formoder ham gift med datter af formand Karen Jensdatter.
62471734.04.18Jens Jakobsen Hindskov 1.08 2 år 1732.08.03 FAR: Jakob Pedersen.MOR: Kirsten GraversdatterNo. 130. Dom: Palmax begrav. Jens Jacobsen af Hindskou, æt. 2 Aar.
62541735.01.30Jens Christian Halvorsen Kokborghuse 0.05 5 m. 2 dage 1734.09.12 FAR: Halvor Eriksen.MOR: Sara SørensdatterNo. 137. d. eod. {Dom: 4 p. Epiphan.} begrav. Jens Christian Halvarsen af Østerdam, æt. 5 Maaneder 2 Dage.
62581735.06.21Johan Rudolph Krabbe Hastrup 37c 37 år 1698c  KONE: Adelheid, Hastrup, Thyregod. No. 141. d. 21. Junii begravet Johan Rudolph Krabbe fra Hastrup forhen Ritmester ved Grev Friises Regiment, ætat. 37 Aar.
NOTITS: Johan Rudolph Krabbe og konen boede på Hastrup, året før i 1734 bliver deres datter begravet fra Hastrup, men hensat i familiegruften i Aale kirke.
62591735.07.03Niels Jensen Egsgaard 52c 52 år 1683c  KONE: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod. No. 142. Dom: 4 p. Trin. begrav. Niels Jensen af Egsgaard, æt. 52 Aar.
62621736.01.22Niels Christensen Hesselbjerre 72c 72 år 1663c  No. 145. Tyregoed Sogn. Dom: 3 p. Epiphan. begrav. Niels Christensen af Hesselbierge. æt. 72 Aar.
NOTITS: Ses 1687-1700 og efter 1718 som fæster.
62651736.03.25Søren Andersen Dørken 58c 58 år 1678c  No. 148. Fes. Annunc: Mar: begravet Søren Andersen af Dørken, æt 58 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.
62661736.07.25Gregers Christensen Thyregod By 50c 50 år 1686c  KONE: Maren Andersdatter, Thyregod By, Thyregod. No. 149. d. 25. Jul: begravet Gregers Christensen af Tyregoedby, æt. 50 Aar.
NOTITS: Boede 1713 Thyregodlund 1717 i Thyregod By, 1720-34 Svinbæk, derefter Thyregod By igen.
62671736.09.16Lars Madsen Sejrup 0.01 6 uger 1736.09.09 FAR: Mads Pedersen.MOR: Maren LarsdatterNO. 150. Dom: 16 p. Trin. begrav. Lass Madsen af Seirup, æt. 6 Uger.
62691736.12.09Morten Christensen Hesselbjerre 0.08 35 uger 1736.04.02 FAR: Christen Mortensen.MOR: Bodil PedersdatterNo. 152. Tyregoed Sogn. Dom: 2 Advent begravet Morten Christensen af Hesselbierge, æt. 35 Uger.
62701736.12.30Peder Jul Mortensen Thyregod By 13c 13 år 1724.01.01 FAR: Morten Eskesen.MOR: Maren Pedersdatter HoleNo. 153. Dom: p. Natal. begraven Peder Jul {Mortensen} af Tyregoedby, æt. 13 Aar. Summa 10 i 1736.
Dåb nr. 2193
62721737.03.17Mads Lauridsen Sejrup 0.01 9 dage 1737.03.10 FAR: Laurids Andersen Kimose.MOR: Kirsten MadsdatterNo. 155. Tyregoed Sogn. Dom: Reminisc: begravet Mads Lauridsen af Seirup, æt. 9 Dag.
62751737.04.22Frederik Vestesen Lønaa 45.05 45 år 5 m. 1691.12c  KONE: Sidsel Christensen, Lønaa, Thyregod. No. 158. Fest. Soter. begravet Friderich Vestesen af Lønaae, æt. 45 Aar 5 Maaneder.
62771737.05.05Rasmus Mortensen Kokborghuse 46c 46 år 1691c  KONE: Else Pedersdatter, Kokborg (Østerdam), Thyregod. No. 160. d. eod. {Dom: Misericord:} begravet Rasmus Mortensen af Østerdam, æt. 46 Aar.
62781737.05.20Niels Pedersen Kokborg 0.01 4 uger 2 dage 1737.04.10c FAR: Peder Nielsen, Gammelstrup.MOR: Mette Jensdatter, Gammelstrup. No. 161. Die Litanent. p. Dom. Jubilate begraven Niels Pedersen af Kokborg, æt. 4 Uger og 2 Dage.
NOTITS: Forældrene er fra Gammelstrup sogn, Fjends herred, logerende ved Peder Christensen Aagaard i Kokborg. Dato usikker, Dies Litaniarium er gangdage mandag, tirsdag, onsdag før Christi Himmelfart (30.05). Dom Jubilate er 3. søndag efter påske (12.05). Dom: p. Jubilate er 19. maj, mandagen derefter den 20. maj er antaget.
62811737.07.31Anders Christensen Enkelund 0.02 11 uger 1737.05.12 FAR: Christen Andersen.MOR: Maren PedersdatterNo. 164. d. 31. Julii begrav. Anders Christensen af Enkelund. 11 Uger.
62821737.08.25Peder Pedersen Kokborg 0.04 18 uger 1737.05.19 FAR: Peder Christensen Aagaard.MOR: Anne NielsdatterNo. 165. Dom: 10 p. Trin: begravet Peder Pedersen af Kokborg, æt. 18 Uger.
62871738.05.11Jens Jensen Sejrup 0.01 7 dage 1738.05.04 FAR: Jens Jensen.MOR: Anne Katrine AndersdatterAnno 1738. Tyregoed Sogn. No. 170. Dom: Rogate begraven Jens Jensen af Seirup, æt. 7 Dage.
62881738.05.26Søren Madsen Kokborghuse 87cc 87 år 1651cc  No. 171. Fer. 2. Pent. begraven Søren Madsen af Kokborghuse, æt. 87 Aar.
NOTITS: Kaldes 1737 gammel og fattig, bor i et hus. Formodet far til Sara Sørensdatter gift med snedker Halvor Eriksen.
62901738.08.03Søren Sørensen Lønaa 80cc 80 år 1658cc  KONE: ? Søren Sørensens kone, Lønaa, Thyregod. No. 173. Tyregoed Sogn, Dom: 9 p: Trin: begraven Søren Sørensen af Lønaa, æt. 80 Aar.
NOTITS: Husmand i Lønaa.
62941738.12.07Niels Pedersen Odderbæk 70c 70 år 1668c  KONE: Kirsten Madsdatter, Odderbæk, Thyregod. No. 177. Tyregoed Sogn. d. eod. {Dom: 2: Adv:} begraven Niels Pedersen af Odderbek, æt. 70 Aar.
62951738.12.14Albert Jensen Hastrup Mølle 83cc 83 år 1655cc  KONE: Else Olufsdatter, Hastrup Mølle, Thyregod. No. 178. Dom: 3: Adv: Albert Jensen af Hastrup Mølle, æt. 83 Aar.
62961738.12.21Jens Jensen Kokborg 75c 75 år 1663c  No. 179. Dom: 4: Adv: begrav. Jens Jensen af Kokborg, æt. 75 Aar. Summa 10 i 1738.
NOTITS: Kokborggaard, matr. nr. 9. Fæster fra 1725 sammen med Christen Nielsen.
62991739.03.26Morten Christensen Hesselbjerre 71c 71 år 1667c  KONE: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod. No. 182. Fest. Virid. begraven Morten Christensen af Hesselbierge, æt. 71 Aar.
NOTITS: Morten Christensen ses i vielsen i Give #8012 at være barnefødt i Givskov, Give.
63001739.05.03Jens Pedersen Thyregodlund 24.10 25 år 1714.07.15 FAR: Peder Jensen.MOR: Anne Christensdatter. KONE: Mette Mortensdatter, Thyregodlund, Thyregod. No. 183. Dom: Rogate begraven Jens Pedersen af Tyregoedlund, æt. 25 Aar.
63061739.08.02Søren Pedersen Kokborghuse 0.02 9 Uger 4 Dage 1739.05.24 FAR: Peder Villumsen.MOR: Mette MadsdatterNo. 189. d. eod. {Dom: 10 p: Trin:} begraven Søren Pedersen af Kokborghuse, æt. 9 Uger 4 Dage.
63121739.12.09Oluf Jakobsen Dørken 51c 51 år 1688c  KONE: Mette Christensdatter, Dørken, Thyregod. No. 195. Tyregoed Sogn, d: 9: Decembr: begraven Oluv Jacobsen af Dørken, ætat. 51 Aar.
63131740.01.03Jens Sørensen Thyregodlund 78c 78 år 1661c  Anno 1740. No. 196. Tyregoed Sogn. Dom: 1 p: Epiphan. begraven Jens Sørensen af Præstens Huus i Tyregoedlund, æt. 78 Aar.
NOTITS: Ejnar Bjerre mener han kan have været fæster i Over Fuglsang 1687-1732.
63151740.01.17Christen Jørgensen Thyregodlund 7.01 7 år 1732.12.14 FAR: Jørgen Andersen, X-sted (Militær), X-sogn.MOR: Mette ChristensdatterNo. 198. Dom: 2 p: Epiphan: begraven Christen Jørgensen af Tyregoedlund, æt. 7 Aar.
NOTITS: Udenfor ægteskab. Faderen er skaffer, vel i betydning staldbetjent ved et rytter kompani.
63181740.11.13Jens Nielsen Banch Dørken 75c 75 år 1665c  No. 201. Tyregoed Sogn. Dom: 22 p: Trin: begraven Jens Nielsen af Dørken, som døde paa Marken ved Nykirke, æt. 75 Aar.