Thyregod Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1713 - 1740
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Thyregod kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60011714.03.29Dødfødt Aalbæk 0.00 0 år  FAR: Jørgen Christensen Aalbæk. No. 1. Feste Soteras d. 29. Martii begrafven i Tyrregod Kirchegaard Jørgen Aalbechs dødføde og nafnløse Barn.
NOTITS: Patronym fra begravelsen 1734.
60031714.04.22? kone Villads Pedersen Thyregodlund 38c 38 år 1676c  MAND: Villads Pedersen, Thyregodlund, Thyregod. No. 3. Dom. Jubilate d. 22 Apr. begrafven i Tyrregod Kirchegaard Villatz Pedersens Hustrue i Tyrregodlund Ao. ætatis 38.
60091714.09.16Jannichen Villumsdatter Rust      No. 9 d. 16. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jannichen Villumsdatter Rust — fød i Holland.
NOTITS: En internet-skrøne har bredt sig: hun skulle have været gift med Jens Regelsen i Aalbæk, som har en søn Villum. Der er ikke engang en skygge af en antydning af at dette var tilfældet. Navnet Villum kendes fra den tid i Danmark. Internettet fra sin værste side. Ejnar Bjerre, som kendte Thyregod sogn til bunds, har ikke engang nævnt dette som en mulighed eller tilsyneladende overhovedet set det som en mulighed.
60101714.10.12Kirsten Gravesdatter Hindskov 34c 34 år 1680c  MAND: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod. No. 10 d. 12. Octobr. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Pedersens Hustrue i Hindskou, nafnl. Kirsten Graves Daatter — Anno ætatis 34.
60181715.06.30Johanne Christensdatter Thyregodlund 0.03 12 uger 2 dage 1715.03.31 FAR: Christen Pedersen. No. 18. d. 30. Junii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Pedersens liden daatter af Tyrregodlund, nafnl. Johanne, gl. 12 Uger 2 Dage.
NOTITS: Tvilling
60211715.08.11Kirsten Nielsdatter Egsgaard 0.05 19 uger 1715.03.24 FAR: Niels Jensen.MOR: Kirsten NielsdatterNo. 21. d. 11. Aug begrafvet i Tyrregod Kirche Niels Jensen Egsgaards liden Daatter, nafnl. Kirsten, gl. 19 uger.
NOTITS: Konens navn fra Ejnar Bjerre.
Dåb nr. 2027
60221715.08.18Anne Sørensdatter Hindskov 7.06 7 år 6 m. 1708 FAR: Søren Mikkelsen. No. 22. d. 18. Aug begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Søren Michelsens Daatter af Hindskou, nafnl. Anne, gl. 7 og ½ Aar.
60261715.09.08Mette Mortensdatter Hesselbjerre 7.06 7 år 6 m. 1708.02 FAR: Morten Christensen.MOR: Sidsel ChristensdatterNo. 26 d. 8. Sept. begravet i Tyrregod Kirchegaard Morten Christensens Daatter af Hesselbierre, nafnl. Mette, gl. 7 Aar 6 Maaneder.
NOTITS: Forældrene gift i Give 1701. Begge døde i Hesselbjerre.
60271715.09.11Karen Jensdatter Thyregodlund 19.06 19 år 6 m. 1696  HUSBOND: Søren Christensen Borch, Thyregodlund, Thyregod. No. 27. d. 11. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard min Tieniste Pige Karen Jensdatter, gl. 19 Aar og 6 Maaneder.
60281715.10.13Anne Sørensdatter Hønskov 76c 76 år 1639c  No. 28. d. 13 Octobr. begravet i Tyrregod Kirchegaard Anne Sørensdaatter af Hønskou, gl. 76 Aar.
60331716.03.08Anne Marie Nielsdatter Dørken 0.01 4 uger 3 dage 1716.02.10 FAR: Niels Jensen. No. 33. d. 8. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Niels Jensens liden Daatter af Dyrchen {Dørken}, nafnl. Maren {fejl: Anne Marie}, gl. 4 Uger 3 dage.
NOTITS: Se dåben for fejl i navnet. Ejnar Bjerres notits: (det skal nok være Anne Marie i stedet for!)
Dåb nr. 2048
60341716.04.09Maren Madsdatter Dørken 40c 40 år 1666c  MAND: Jakob Frandsen, Dørken, Thyregod. No. 34. d. 9. April begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Frandtzens Hustrue af Vester Seyerup {Dørken} navnl. Maren Madsdatter, gl 40 Aar.
NOTITS: Vester Sejrup bliver omkring denne tid og senere kaldet Dørken. Øster Sejrup bliver til bare Sejrup.
60361716.05.17Maren Andersdatter Thyregodlund 70c 70 år 1646c  No. 36 Samme Dag {d. 17. May} begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Maren Andersdatter af Tyrregodlund, gl. 70 Aar.
60381716.06.07Else Christensdatter Lønaa 46c 46 år 1670c  MAND: Mikkel Jespersen, Lønaa, Thyregod. No. 38. d. 7. Junii begravet i Tyrregod Kircheg. Michel Jespersens Hustrue af LUnaa, nafnl. Else Christensdaatter, gl. 46 Aar.
60461717.03.14Navnløs Thyregodlund 0.01   FAR: Christen Pedersen Hole. No. 46. d. 14. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Pedersen Huulis nafnløse Barn her af Tyrregodlund.
60471717.03.30Mette Søndergaard Dørken 53c 53 år 1664c  No. 47. d. 30. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Mette Syndergaard af Dyrchen, gl. 53 Aar.
60491717.05.09Anne Madsdatter Fuglsang 60c 60 år 1657c  MAND: Christen Pedersen, Fuglsang, Thyregod. No. 49. Samme Dag { d. 9. Maij} begrafvet ibidem {Tyrregod Kirchegaard} Christen Pedersens Hustrue af Fuglsang, nafnl. Anne Madsdatter, gl. 60 Aar.
60511717.06.20Anne Marie Nielsdatter Dørken 0.04 15 uger 1717.03.03 FAR: Niels Jensen Søndergaard. No. 51. d. 20. Junii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Niels Jensens liden Daatter fra Vester Seyerup {Dørken}, nafnl. Anne {Marie}, som af Moderen ulycheligen blef opprimeret, gl. 15 Uger.
NOTITS: Døbt Anne Marie.
Dåb nr. 2072
60541717.08.18Kirsten Madsdatter Odderbæk 25 25 år 1692c  MAND: Niels Pedersen, Odderbæk, Thyregod. No. 54. d. 18. aug. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Niels Pedersens Hustrue af Odderbech, anfnl. Kirsten Madtzdaatter, gl. 25 Aar.
60611718.01.09Anne Andersdatter Hønskov 84.04 84 år 4 m. 1633.08c  DATTER: Kirsten Sørensdatter, Hønskov, Thyregod. SVIGER- SØN: Anders Sørensen, Hønskov, Thyregod. No. 61. d. 9. Janv. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Anders Sørensens Hustrues {Kirsten Sørensdatter} Moder af Hønskou , nafnl. Anne Andersdatter, gl. 84 Aar 4 Maaneder.
60661718.05.26Johanne Pedersdatter Hole Thyregod By 75c 75 år 1643c  No. 66. d. 26. Maij begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Johanne Pedersdatter Huule af Tyrregod {By}, gl. 75 Aar.
60721718.08.14Helvig Hansdatter Hastrup 15 15 år 1703  No. 71. d. 14. Aug. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Sal. Helvig Hansdatter fra Hastrup, Ao. ætatis 15.
NOTITS: Har formodentlig tjent på Hastrup, men "Sal." er usædvanligt, præsten Borch bruger det kun få gange om nyligt afdøde personer.
60741718.09.04Maren Iversdatter Lønaa 0.04 4 m. 1718.05.08 FAR: Iver Nielsen.MOR: Anne Sørensdatter. No. 73. Samme Dag {d. 4. Sept.} begrafvet ibid. {Tyrregod Kirchegaard} Ifver Nielsens liden Daatter af Lünaae, nafnl. Maren, gl. 4 Maaneder.
60751718.11.20? Søren Sørensens kone Lønaa 69c 69 år 1649c  MAND: Søren Sørensen, Lønaa, Thyregod. No. 74. d. 20. Nov. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Søren Sørensens Hustrue fra Lünaae, gl. 69 Aar.
60761718.11.27Anne Troelsdatter Sejrup 6 år 1712 FAR: Troels Nielsen.MOR: Else PedersdatterNo. 75. d. 27. Nov. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Troles Nielsens Daatter fra Seyerup {Sejrup}, nafnl. Anne, gl. 6 Aar.
NOTITS: Else Pedersdatter fra Ejnar Bjerre.
60771718.12.07Margrethe Villadsdatter Thyregodlund 12.05 12 år 5 m. 1706.07.07 FAR: Villads Pedersen.MOR: ? kone Villads Pedersen. No. 76. d. 7. Dec. Begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Villadtz Pedersens Daatter af Tyrregodlund, nafnl. Margrethe, gl. 12 Aar 5 Md.
60791719.03.19Navnløs Kokborg Huse 0.01   FAR: Jens Mouridsen Dam.MOR: ? Jens Mouridsen Dams kone. No. 78. d. 19. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens {Mouridsen} Dams nafnløse Barn af Huusene.
NOTITS: For Mouridsen se begravelse #6023 og den begravede drengs fødsel 10.06.1714.
60811719.04.07Kirsten Pedersdatter Egsgaard 26 26 år 1693c  MAND: Søren Nielsen, Egsgaard, Thyregod. No. 80. d. 7. April begrafvet ibidem {Tyrregaard Kirchegaard} Søren Nielsens Hustrue af Egsgaard, nafnl. Kirsten Pedersdatter, gl. 26 Aar.
60851719.07.30Else Pedersdatter Thyregodlund 1.05 1 år 5 m. 1718.03.13 FAR: Peder Christensen.MOR: ? Peder Christensens kone. No. 84. d. 30. Julii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Peder Christensens liden Daatter af Tyrregodlund, nafnl. Else, gl. 1 Aar og 5 Maaneder.
Dåb nr. 2097
60861719.08.06Marie Pedersdatter Thyregodlund 3.06 3 år 6 m. 1716.03.08 FAR: Peder Christensen.MOR: ? Peder Christensens kone. No. 85. d. 6. Aug. begrafvet hans {Peder Christensen i Thyregodlund fra forrige begravelsen #6085} andet Barn, nafnl. Maren {døbt Marie}, gl. 3 Aar og 6 Maaneder.
Dåb nr. 2050
60881719.09.10? kone Christen Aagaards Thyregodlund 70c 70 år 1649c  MAND: Christen Aagaard, Thyregodlund, Thyregod. No. 87. d. 10. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Aagaards Hustrue af Tyrregodlund, gl. 70 Aar.
60901720.02.28Anne Madsdatter Lønaa 33c 33 år 1686c  MAND: Hans Nielsen, Lønaa, Thyregod. No. 89. d. 28. Febr. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Hans Nielsens Hustrue af Lünaae, nafnl. Anne Madtzdaatter, gl. 33 Aar.
60911720.03.13Maren Graversdatter Hindskov 33c 33 år 1686c  MAND: Jens Mikkelsen, Hindskov, Thyregod. No. 90. d. 13. Martii begrafvet iligemaade i Tyrregod Kirchegaard Jens Michelsens Hustrue af Hindskou, nafnl. Maren Grafversdaatter, gl. 33 Aar.
60921720.03.13Navnløs Egsgaard 0.01   FAR: Søren Nielsen.MOR: ? Søren Nielsens 2. kone. No. 91 Samme Dag {d. 13. Martii} begrafvet samme Sted {Tyrregod Kirchegaard} Søren Nielsens nafnløse Barn af Egsgaard.
Dåb nr. 2133
60931720.03.24Navnløs Sejrup 0.01   FAR: Iver Pedersen Enkelund.MOR: Maren JensdatterNo. 92 d. 24. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Ifver Pedersens nafnløse Barn af Seyerup.
Dåb nr. 2134
60971720.04.28Maren Sørensdatter Hindskov     MAND: Jens Graversen, Hindskov, Thyregod. No. 96. Samme Dag {d. 28. April} begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens Grafversens Hustrue i Hindskou, nafnl. Maren Sørensdaatter.
60981720.06.09Mette Jørgensdatter Aalbæk 0.03  1720.03.10 FAR: Jørgen Christensen.MOR: ? Jørgen Christensens kone. PRÆST: Johan Bilhardt, Bøllund, Give. No. 97. d. 9. Junii blef begrafvet i Tyrregod Kirchegaard, ved Hr. Johan Bilhart {Bøllund, Give}, Jørgen Christensens liden Daatter {Mette} fra Aalbech.
Dåb nr. 2132
60991720.07.26Anne Kirstine Knudsdatter Aagaard 0.02 9 uger 1720.06.02 FAR: Knud Jakobsen.MOR: Margrethe ChristensdatterNo. 98. d. 26. Julii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Knud Jacobsens liden Daatter fra Aagaard, nafnl. Anne Kirstine, gl. 9 uger.
NOTITS: Ejnar Bjerre har i hans udskrift: "d. 26. Aug. ell. Julii", men i kirkebogen står: "No. 98 26 Jul: begrafvet". Hvis hun er født en uge før dåben den 2. Juni passer det med 26. juli.
Dåb nr. 2143
61001720.08.18Gyde Pedersdatter Thyregod By 64c 64 år 1655c  MAND: Christen Nielsen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod. No. 99 d 18 Aug: begrafvet i Tyrregod Kirche=gaard Christen Nielsen Midtgaards Hustrue af Tyrregod nafnl: Gyde Pedersdaatter gl: 64 aar.
NOTITS: Min udskrift.
61011720.09.08Anne Pedersdatter Hønskov 0.01 4 uger 1720.08.04 FAR: Peder Pedersen Hole.MOR: ? Peder Pedersens kone. No 100 d: 8 Sept: begrafven i Tyrregod Kirchegaard Peder Pedersen Huulis den yngres liden Daatter af Hønschou, nafnl. Anne, g. 4 uger.
NOTITS: Pigen blev dermed døbt næsten straks efter fødslen.
Dåb nr. 2144
61021720.11.09Lene Katrine Jørgensdatter Kaas Hastrup 67c 67 år 1653c  MAND: Knud Gedde, Hastrup, Thyregod. No. 101 d 9 Nov: begrafvet i Tyrregod Kirche dend Høy-ædle og Høy-Velbaarne i Lifvet, hos Herren Himmel-salig i Døden Frue Lene Cathrine Kaas Sal: Hr. Cancellie-Raad og Amptmand Knud Geddes, fordum Herre til VadsKier: gaard og Hastrup, Hans Kong: Mayts Høy-betroede Amptmand ofver Silcheborg og Mariager Ampter Hans efterlatte Høyt-elschelige Frue i Hendes alders 67 Aar. Gud forleene hende med alle troe Christne en Ære=fuld opstandelse udi den Herris Jesu Christi aabenbarelse. Hun blef henkalden d 18 Oct: tilforn.
NOTITS: Villy M. Sorensen udskrift.
61031721.01.04Anna Sophia Bernhardsdatter von der Lippe Hastrup 0.04 3 m. 3 uger 1720.09c FAR: Bernhard Heinrich von der Lippe.MOR: Dorte Katrine Knudsdatter GieddeNo. 102 d 4 Janv. begrafved i Tyrregod Kierche Høy-ædle og Høy-Velbaaren Baron og Oberste von der Lippens Liden Freuchen nafnl: Anne Sophia - gl: 3 Maaneder - 3 uger.
NOTITS: Hendes dåb ses ikke i Thyregod kirkebog, så hun må være født andetsteds. Moderen Dorte Katrine Giedde kom tilbage til Thyregod i november 1720, da hendes mor Lene Cathrine Kaas blev begravet (se forrige begravelse #6102 to måneder før) og er blevet et stykke tid på Hastrup.
61081721.05.31Mette Pedersdatter Sejrup 0.07 28 uger 1720.11.17 FAR: Peder Christensen Naldal.MOR: Kirsten MadsdatterNo. 107 d 31 Maij begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Sal. Peder Christensen af Øster Seyerup hans efterlatte liden Daatter, nafnl. Mette, som hos Moderen Ulykcheligen [var] omkommen, gl. 28 uger.
61101721.07.20Navnløs Hønskov 0.01   FAR: Jens Graversen.MOR: ? Jens Graversens kone. No: 109 d 20 Julii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens Grafversens navnløse Barn fra Hønskou.
61111721.07.27Lidet barn Lønaa    FAR: Hans Nielsen.MOR: ? Hans Nielsens kone. No. 110 d 27 Julij begrafvet Hans Nielßens lidet barn fra Lünaae - gl.
NOTITS: Hans Nielsens kone i Lønaa, Anne Madsdatter, blev begravet d. 28. februar 1720. Der er ikke døbt noget barn før den dato. Det kunne være et barn af en evt. kone nr. 2, som der ikke kendes navn på eller eksistens af — mere kan der ikke siges. No. 111 er overstreget.
61131721.09.22Bodil Hufsdatter Hønskov     MAND: Jens Andersen Tørring, Hønskov, Thyregod. No. 113 d 22 Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Sal: Bodild Hufsdaatter af Hønskou.
61161722.01.01? kone Veste Nielsens Thyregod By     MAND: Vester Nielsen, Thyregod By, Thyregod. No. 1. Tyregoed sogn. Festo Circumsis. blev begraven Veste Nielsens Kone i Tyregoed Bye.
61171722.01.01Sidsel Gammel Thyregod By     No. 2. de. eod. {Festo Circumsis.} blev begraven gammel Zidtzel i Degen-Huuset ibid. {Tyregoed Bye}.
61191722.03.08Lisbeth Pedersdatter Thyregodlund 0.07  1721.08.27 FAR: Christen Pedersen Hole.MOR: ? Christen Pedersens kone. No. 4. Tyregoed sogn. dom. Oculi blev begraven Christen {Pedersen} Hoeles Barn {Lisbeth?} af Tyregoedlund.
NOTITS: Lisbeth er hans yngste barn, der er en søn med godt tre år også.
61281723.06.20Dødfødt Kokborg 0.00 0 år  FAR: Peder Hole, Lille.MOR: ? Lille Peder Holes kone. No. 13. d. eod. {4. p. Trin.} blev begraven Lille Peder Hoeles dødføde Barn af Kokborg.
61321723.11.21Mette Nielsdatter Hindskov- Nørre 75.07 75 år 7 m. 1648.04  No. 17. Tyregoed Sogn. Dom 26 p. Trin. begraven Mette Nielsdatter af Nørre Hindskou, æt. 75 Aar 7 Maaneder.
61341724.03.01Anne Hansdatter Poderhuset 60.08 60 år 8 m. 1663.07  No. 19. d. 1. Mart. begraven Anne Hans Daatter af Poederhuuset, æt. 60 Aar 8 Maaneder.
61361724.03.19Dødfødt Hindskov 0.00 0 år  FAR: Laurids Jensen.MOR: ? Laurids Jensens kone. No. 21. Tyregoed Sogn. Dom. Oculi begraven Laurids Jensens dødfødde Barn af Hindskou.
61371724.04.09Abelone Lauridsdatter Lønaa 89cc 89 år 1634cc  No. 22. Dom. Palmar. begraven Abelonne Lauridsdatter af Lønaae, æt. 89 Aar.
61381724.04.14Abelone Christensdatter Fuglsang 51c 51 år 1672c  No. 23. Fest. Soterias {Langfredag} begraven Abelonne Christensdatter af Fuglsang, æt. 51 Aar.
61431724.08.13Kirsten Knudsdatter Aagaard 0.04 6 m. 1724.04.23 FAR: Knud Jakobsen.MOR: Margrethe ChristensdatterNo. 28. Tyregoed sogn. Dom: 9 p. Trin: begraven Kiersten KnudsDaatter af Aagaard, æt. ½ Aar.
61441724.09.10Else Olufsdatter Hastrup Mølle 52.04 52 år 4 m. 1672.05  No. 29. Dom: 13 p. Trin. begraven Else Olufs Datter af Hastrup Mølle, æt. 52 Aar 4 Maaneder.
61501725.02.25Anne Poulsdatter Thyregod Bye 75c 75 år 1649c  No. 35. Tyregoed Sogn. Dom: Reminisc: begraven Anna Poulsdatter af Tyregoed Bye, ætat. 75 Aar.
61511725.03.21Kirsten Jensdatter Kokborg 36c 36 år 3 dage 1688c  No. 36. d. 21. Martii begraven Kiersten Jensdatter af Kokborg, ætat. 36 Aar nogle Dage.
61521725.03.30Anne Pedersdatter Thyregodlund 80cc 80 år 1644cc  No. 37. Fest. Soterium {langfredag} begraven Anne Pedersdatter af Tyregoedlund, æt. 80 Aar.
61711726.09.17Barbara Melchiorsdatter Thyregod By 78c 78 år 1648c  MAND: Laurids Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod. No. 55. Tyregoed Sogn. d. 17. Sept. begraven Barbara Melchiorsdatter af Tyregoed {By}, æt. 78 Aar.
NOTITS: Degnen Laurids Jensen Holstebros første kone af tre.
61721726.09.22Kirsten Thygesdatter Kokborg 30 30 år 1696c  No. 56. Dom: 14 p: Trin: begraven Kirsten Tygesdatter af Kokborg, æt. 30 Aar.
61741727.01.13Else Iversdatter Dørken 38 38 år 1688c  PRÆST: Johan Bilhardt, Bøllund, Give. No. 58. d. 13. Jan. begraven (af Hr. Johan Bilhard) Else Iversdatter af Dørken, æt. 38 Aar.
61771727.04.27Karen Thygesdatter Kokborg 42c 42 år 1684c  No. 61. Tyregoed sogn. dom. Misericord. begraven Karen Tygesdatter af Kokborg, æt. 42 Aar.
61811727.10.26Karen Dam Tofteløs     MAND: Mourids Sørensen Dam, Kokborg (Toftløs), Thyregod. No. 65. Dom: 20 p: Trin: begravet Karen Dam af Tøfteløss.
61821728.06.13Abelone Frederiksdatter Lønaa 0.01 4 uger 1728.05.17 FAR: Frederik Vestesen.MOR: Sidsel ChristensdatterAnno 1728. No. 66. Tyregoed Sogn. Dom: 3 p: Trin: begravet Abelone Friderichsdatter af Lønaae, æt. 4 Uger.
Dåb nr. 2274
61851728.08.08Kirsten Lauridsdatter Sejrup 0.04 18 uger 1728.04.11 FAR: Laurids Andersen Kidmose.MOR: Kirsten MadsdatterNo. 69. Tyregoed Sogn. Dom: 11 p. Trin: begravet Kiersten Lauridsdatter af Seirup, æt. 18 Uger.
NOTITS: Navne fra Ejnar Bjerre.
Dåb nr. 2270
61881728.11.21Anne Mikkelsdatter Lønaa 85cc 85 år 1643cc  No. 72. D. eod. {Dom: 26 p: Trin:} begravet Anne Michelsdatter af Lønaae, æt. 85 Aar.
61891728.12.12Anne Svendsdatter Dørken 81cc 81 år 1647c  No. 73. Dom: 3 Advent begravet Anne Svendsdatter af Dørken, æt. 81 Aar.
61901728.12.19Kirsten Iversdatter Dørken 46c 46 år 1682c  No. 74. Dom: 4. Adv. begravet Kiersten Iversdatter ibm. {Dørken} æt. 46 Aar.
61911729.01.23Maren Sørensdatter Dørken 22.01 22 år 3 uger 1707.01.02  Anno 1729. No. 75. Tyregoed Sogn. Dom: 3 p: Epiphan: begravet Maren Sørensdatter af Dørken, æt. 22 Aar 3 Uger.
61931729.02.27Ellen Sørensdatter Hindskov 29 29 år 1699c  No. 77. Dom. Qvinguages {fastelavn} begravet Ellen Sørensdatter af Hindskou, æt. 29 Aar.
61991729.09.25Dorte Christensdatter Sejrup 58c 58 år 1681c  No. 83. Dom: 15 p: Trin: begrav. Dorthe Christensdatter af Seirup, æt. 58 Aar.
62041730.04.06Karen Christensdatter Østerdam 81cc 81 år 1649cc  No. 88. Fest. virid {Skærtorsdag} begrav. Karen Christensdatter af Østerdam, æt. 81 Aar.
62071730.08.20Kirsten Pedersdatter Kokborg 0.09 9 m. 1729.12.11 FAR: Peder Pedersen Hole.MOR: ? Peder Pedersen Holes kone. No. 91. Tyregoed Sogn. Dom: 11 p: Trin: begrav. Kiersten Pedersdatter af Kokborg, æt. 9 Maaneder.
Dåb nr. 2304
62081730.11.19Karen Elisabeth Christensdatter Hindskov 1.04 1 år 4 m. 1729.07.31 FAR: Christen Sørensen.MOR: Abelone BendtsdatterNo. 92. Dom: 24 p: Trin: begrav. Karen Elisbeth Christensdatter af Hindskou, æt. 1 Aar 4 Maaneder.
Dåb nr. 2296
62111731.02.18Maren Iversdatter Lønaa 8.09 9 år 1722.05.10 FAR: Iver Nielsen.MOR: Anne SørensdatterNo. 95. Tyregoed Sogn. Dom Reminisc. begrav Maren Iversdatter, æt. 9 Aar og Søren Iversen, æt 18 Uger.
62141731.04.08Johanne Mortensdatter Thyregod By 0.10c 1 år 6 uger 1730.06.04 FAR: Morten Eskesen.MOR: Maren Pedersdatter HoleNo. 97. d. eod. {Dom. Misericord} begrav. Johanne Mortensdatter af Tyregoded bye, æt. 1 Aar 6 Uger.
NOTITS: Alderen passer næppe. 1 år 6 uger ville betyde at hun først blev døbt, da hun knap fire måneder gammel, hvilket er usandsynligt.
Dåb nr. 2310
62151731.04.29Birgitte Knudsdatter Aagaard 9.00 9 år 2 Dage 1722.05.10 FAR: Knud Jakobsen.MOR: Margrethe ChrisensdatterNo. 98. Dom Rogate begrav. Birgithe Knudsdatter af Aagaard, æt. 9 Aar 2 Dage.
NOTITS: Regnet tilbage fra begravelsen kommer man til født 27. april 1722, døbt er hun den 10. maj 1722. Hun ville så være døbt 13 dage gammel.
62181731.06.06Mette Kirstine Olesdatter Svane Thyregod By 0.08 29 uger 6 dage 1730.11.05 FAR: Ole Mikkelsen Korporal Svane.MOR: Anne Christiansdatter WernerNo. 101. Tyregoed Sogn. Onsdag d. 6. Juni begrav. Mette Kirstine {Olesdatter} Svane af Tyergoedby, æt. 29 Uger 6 dage.
Dåb nr. 2320
62221731.08.12Abelone Nielsdatter Lønaa 78c 78 år 1653c  No. 105. Dom: 12 p. Trin. begrav. Abelone Nielsdatter af Lønaae, æt. 78 Aar.
NOTITS: Niels Iversen i Lønaa har en datter Abelone *1693c i Lønaa, men Abelone Nielsdatter *1653c kan ikke være mor til Niels Iversen *1656c eller hans kone Kirsten Pedersdatter *1660c.
62231731.12.30Maren Dørken 50c+  1680c-  MAND: Albert Madsen, Dørken, Thyregod. No. 106. Dom: p. Nat. Xsti. begrav. Albert Madsens Kone af Dørken, naunlig: Maren N. æt:
NOTITS: Albert Madsen fæstede Midtgaard i Dørken 1704- indtil 1732, han forlod derefter sognet.
62241732.02.24Margrethe Pedersdatter Vimb Hastrup Mølle 24.03 24 år 3 m. 3 uger 2 dage 1705.11.01c  MAND: Peder Paaskesen Paaske, Hastrup Mølle, Thyregod. Anno 1732. Tyregod Sogn. No. 107. Dom Qvingavages. begrav. Margreethe Pedersdatter Vimb af Hastrup Mølle, æt. 24 Aar 3 Maaneder 3 Uger 2 Dage.
NOTITS: Hun blev begravet samme dag som datteren Marie Katrine blev døbt, datteren begraves 2 måneder gammel, se #6225.
62251732.04.06Marie Katrine Pedersdatter Paaske Hastrup Mølle 0.02 2 m. 1732.02.24 FAR: Peder Paaskesen Paaske.MOR: Margrethe Pedersdatter VimbNo. 108. Dom: Palmax begrav: Marie Cathrine {Paaske} af Hastrup Mølle, æt. 2 Maaneder.
NOTITS: Moderen døde straks efter fødslen, se #6224.
62261732.04.20Mette Nielsdatter Kærgaard 80cc 80 år 1652c  MAND: Søren Christensen Kærgaard, Kokborg (Kærgaard), Thyregod. No. 109. Dom: Qvasimod: begraven Mette Nielsdatter af Kiærgaard æt: 80 Aar.
NOTITS: Ejnar Bjerre: Omtalt som Søren og Mette Kjærgaard.
62271732.05.04Kirsten Pedersdatter Lønaa 72c 72 år 1660c  MAND: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod. No. 100. Dom: Jubilate begraven Kiersten Pedersdatter af Lønaae, æt. 72 Aar.
NOTITS: Se Ejnar Bjerre.
62291732.06.05Anne Jensdatter Kokborg 88cc 88 år 1644cc  No. 112. Tyregoed Sopgn. d. 5. Jun., begraven Anne Jensdatter af Kokborg, æt. 88 Aar.
NOTITS: Ingen familieforbindelse set.
62301732.07.25Anne Thygesdatter Thyregodlund 81cc 81 år 1651c  No. 113. d. 25. Jul. begrav. Anne Thygesdatter af Thyregoedlund æt. 81 Aar.
NOTITS: Ikke tilordnet.
62321732.11.26Birgitte Siversdatter Hastrup 68c 68 år 1664c  No. 115. Tyregoed Sogn. d. 26. Nov. begraven Birgitte Siversdatter fra Hastrup, æt. 68 Aar.
NOTITS: Tjente vel på Hastrup.
62331732.12.28Maren Madsdatter Østerdam 88cc 88 år 1644c  MAND: Oluf Christensen Hage, Østerdam, Thyregod. No. 116. Dom: post Nagtal. Xsti. begraven Maren Madsdatter af Østerdam, æt. 88 Aar.
62341733.02.05Anne Olufsdatter Thyregodlund 95cc 95 år 1642cc  Anno 1733. No. 117. Tyregoed Sogn. d. 5. Februar begraven Anne Oluvsdatter af Tyregoedlund, æt. 95 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.
62391733.05.03Else Mouridsdatter Thyregodlund 58c 58 år 1675c  MAND: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod. No. 122. Dom Cantate, begraven Else Mouridsdatter af Tyregoedlund, æt. 58 Aar.
NOTITS: Gift 1. 1700 i Sønder Omme med Mogens Eskesen, 2. gang i Thyregod 1708c. Hun er datter i Filskov af Mourids Jespersen *1635c †1697 Filskov og Bodil Christensdatter †1714 Filskov.
62401733.05.03Anne Pedersdatter Kokborg 46c 46 år 1687c  No. 123. d. eod. {Dom. Cantate}, begraven Anne Pedersdatter af Kokborg., æt. 46 Aar.
NOTITS: Nævnes 1729 og 1731 i Toftløs, Ejnar Bjerre mener hun evt. holdt hus for Mourids Sørensen Dam.
62411733.09.13Johanne Andersdatter Thyregodlund 89cc 89 år 1644cc  MAND: Peder Frandsen, Enkelund, Thyregod. No. 124. Dom. 15 p. Trin. begraven Johanne Andersdatter af Tyregoedlund, æt. 89 Aar.
NOTITS: Hun opholdt sig ved datteren Birgitte Frandsdatter, der var gift med Christen Pedersen Hole i Thyregodlund.
62441733.12.06Abelone Christensdatter Thyregod By 60c 60 år 1673c  No. 127. Dom: 2 Advent begraved Abelone Christensdatter af Tyregoedby, æt. 60 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.
62451734.01.04Abelone Bendtsdatter Hindskov 35c 35 år 1698c  MAND: Christen Sørensen, Hindskov (Vester), Thyregod. Anno 1734. Tyregoed Sogn. No. 128. Dom: post Circumsis. Christi begravet Abelone Bendsdatter af Hindskou, æt. 35 Aar.
NOTITS: Helligdagen hedder egentlig Circumsis. Domini.
62481734.07.03Ide Sophie Krabbe Hastrup 9.09 9 år 9 m. 1724.09.27 FAR: Johan Rudolf Krabbe.MOR: AdelheidNo. 131. d. 3. Julii parenteret i Tyregoed Kirke over Sl. Frøcken Ide Sophie Krabbe fra Hastrup, som Dagen derefter blev hensat i Aale Kirkes Begravelse, ætat. suæ 9 Aar 9 Maaneder.
NOTITS: Døbt i Michaelis, Fredericia. Moderen er baronesse von Fersen. Faderens mor Ide Sophie Gedde havde Hastrup, men opholdt sig normalt på Bjerre i Aale sogn, som hun fik gennem hendes mand Ole Krabbe af Damsgaard til Bjerre. Bjerre var en større herregård end Hastrup, der i praksis blev ført af birkedommer Paaske i Hastrup Mølle.
62501734.12.19Birte Troelses Kokborg 64c 64 år 1670c  MAND: Troels Pedersen, Kokborg, Thyregod. No. 133. Tyregoed Sogn. Dom: 4. Advent. begravet Birrete Troelses af Kokborg, æt. 64 Aar.
NOTITS: Manden Troels Pedersen ses i 1716 i dåb #2053. En datter af ham, Maren, er fadder i 1714 #2008. Der er ikke andre af navn Troels i Kokborg.
62511734.12.27Sidsel Jensdatter Kokborg 3.07 3 år 7 m. 1731.05.14 FAR: Jens Villumsen.MOR: Anne PedersdatterNo. 134. Fer. 3. Natalit: begravet Zidtzel Jensdatter af Kokborg, æt. 3 Aar og 7 Maaneder.
62551735.02.11Ide Sophie Pedersdatter Kokborg 0.06 6 m. 9 dage 1734.08.15 FAR: Peder Pedersen Hole den Yngre.MOR: Karen PedersdatterNo. 138. Fest. Frat. d. 11. Februar begrav. Ide Sophie Pedersdatter af Kokborg, æt. 6 Maaneder 9 Dage.
62561735.02.13Anne Nielsdatter Hindskov 73c 73 år 1668c  MAND: Peder Hansen, Hindskov, Thyregod. No. 139. Dom: Sexages: begravet Anne Nielsdatter af Hindskou, æt. 73 Aar.
62571735.05.22Kirsten Jensdatter Thyregodlund 77c 77 år 1658c  No. 140. Dom: Exaudi begrav. Kiersten Jensdatter af Tyregoedlund, æt. 77 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.
62601735.08.14Inger Pedersdatter Thyregodlund 63c 63 år 1672c  No. 143. Dom: 10 p. Trin: begrav. Inger Pedersdatter af Tyregoedlund, æt. 63 Aar. Summa 9 i 1735.
NOTITS: Ikke identificeret.
62641736.02.19Anne Frandsdatter Dørken 19.00 19 år 1717.03.25 FAR: Frands Jakobsen.MOR: Marie MathiasdatterNo. 147. Tyregoed Sogn. Dom: Invocavit begrav. Anne Frandsdatter af Dørken, æt. 19 Aar.
Dåb nr. 2075
62741737.04.10Anne Larsdatter Odderbæk 76.01c 76 år 3 uger 1660.03c  No. 157. Tyregoed Sogn. d. 10. April begravet Anne Lassdatter af Odderbek. Aetat. 76 Aar og nogle Uger.
NOTITS: Havde to søstre i Odderbæk, Ejnar Bjerre: "kunne være enke efter tidligere fæster."
62761737.05.05Anne Jensdatter Thyregod By 97cc 97 år 1640cc  No. 159. Dom: Misericord: begravet Anne Jensdatter af Tyregoedby, æt. 97 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret, ikke den samme som #6280 med samme navn, foruden tilnavnet.
62801737.06.30Anne Jensdatter Michels Thyregod By 97cc 97 år 1640cc  MAND: Michel Nielsen, Thyregod By, Thyregod. No. 163. Tyregoed Sogn. Dom: 2. p. Trin. begraven Anne {Jensdatter} Michels af Tyregoed {By}, æt. 97 Aar.
NOTITS: En anden Anne Jensdatter døde 1 måned før i Thyregod By også 97 år gammel #6276.
62971739.03.08Else Pedersdatter Kokborg 78c 78 år 1661c  MAND: Christen Nielsen, Kokborg, Thyregod. Anno 1739. No. 180. Tyregoed Sogn. Dom: Lætare begraven Else Pedersdatter af Kokborg. æt. 78 Aar.
NOTITS: Kokborggaard, matr. nr. 9. Christen Nielsen fæster fra 1713.
62981739.03.15Karen Madsdatter Sejrup 78c 78 år 1660c  MAND: Peder Jensen Skærhoved, Thyregod. No. 181. Dom: Iudica begraven Karen Madsdatter af Seirup. Aetat. 78 Aar.
NOTITS: Peder Jensen Skærhoved var birkedommer i Hastrup birk.
63011739.05.03Sara Sørensdatter Kokborghuse 44c 44 år 1695c  MAND: Halvor Eriksen, Kokborghuse, Thyregod. No. 184. d. eod. {Dom: Rogate} begraven Sara Sørensdatter af Kokborghuse, æt. 44 Aar.
63021739.07.02Abelone Jensdatter Thyregodlund 65c 65 år 1674c  No. 185. Fest. Visit. Mar. begraven Abelone Jensdatter af Tyregoedlund, æt. 65 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.
63031739.07.02Margrethe Lauridsdatter Fuglsang 0.06 6 m. 2 uger 1738.12.28 FAR: Laurids Pedersen.MOR: Maren VilladsdatterNo. 186. d. eod. {Fest. Vist. Mar.} begraven Margrethe Lauridzdatter af Fuglsang, æt. 6 Maaneder 2 Uger.
63051739.08.02Anne Jensdatter Fuglsang 0.06 6 m. 1739.02.08 FAR: Jens Christensen.MOR: Anne Marie ChristensdatterNo. 188. Tyregoed Sogn. Dom: 10 p: Trin: begraven Anne Jensdatter af Fuglsang, æt. 25 Uger.
63071739.08.23Karen Pedersdatter Kokborg 78c 78 år 1661c  MAND: Peder Pedersen Hole den Ældre, Thyregod. No. 190. Dom: 13 p: Trin: begraven Karen Pedersdatter af Kokborg, æt. 78 Aar.
63091739.09.20Lene Katrine Enevoldsdatter Hastrup 16.04 16 år 6 m. 1723.05.31 FAR: Enevold Nielsen.MOR: Hanne Pedersdatter HoleNo. 192. Tyregoed sogn. Dom: 17 p: Trin: begraven Lene Cathrine Enevoldsdatter fra Hastrup, æt. 16½ Aar.
63141740.01.03Anne Thomasdatter Kokborg 0.04 4 m. 1739.10.11 FAR: Thomas Pedersen.MOR: Anne PedersdatterNo. 197. d. eod. {Dom: 1 p: Epiphan:} begraven Anne Thomædatter af Kokborg, æt. 4 Maaneder.
NOTITS: Forældrene gift 1729 i Thyregod #8001.
63161740.01.17Margrethe Christensdatter Kokborghuse 0.07 30 uger 1739.06.21 FAR: Christen Christensen Murmand.MOR: Kirsten NielsdatterNo. 199. d. eod { Dom: 2 p: Epiphan:} begraven Margrethe Christensdatter af Kokborhuse, æt. 30 Uger.
63191740.12.23Ellen Pedersdatter Thyregod By 77c 77 år 1663c  No. 202. d. 23. Decembr: begravet Ellen Pedersdatter af Tyregoedbye i Degnebol, æt. 77 Aar. Summa 7 i 1740.
NOTITS: Ikke ellers identificeret, degnen er Laurids Jensen Holstebro.