Thyregod Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1713 - 1740
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Thyregod kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 6001 1714.03.29 Dødfødt, Aalbæk, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Jørgen Christensen Aalbæk.
Nr. 6003 1714.04.22 ? kone Villads Pedersen, Thyregodlund, SAND ALDER: 38c, 38 år, DØBT: 1676c.
Nr. 6009 1714.09.16 Jannichen Villumsdatter Rust, .
Nr. 6010 1714.10.12 Kirsten Gravesdatter, Hindskov, SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1680c.
Nr. 6018 1715.06.30 Johanne Christensdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger 2 dage, DØBT: 1715.03.31. FAR: Christen Pedersen.
Nr. 6021 1715.08.11 Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 19 uger, DØBT: 1715.03.24. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 6022 1715.08.18 Anne Sørensdatter, Hindskov, SAND ALDER: 7.06 (å.m), 7 år 6 m., DØBT: 1708. FAR: Søren Mikkelsen.
Nr. 6026 1715.09.08 Mette Mortensdatter, Hesselbjerre, SAND ALDER: 7.06 (å.m), 7 år 6 m., DØBT: 1708.02. FAR: Morten Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
Nr. 6027 1715.09.11 Karen Jensdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 19.06 (å.m), 19 år 6 m., DØBT: 1696.
Nr. 6028 1715.10.13 Anne Sørensdatter, Hønskov, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1639c.
Nr. 6033 1716.03.08 Anne Marie Nielsdatter, Dørken, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 3 dage, DØBT: 1716.02.10. FAR: Niels Jensen.
Nr. 6034 1716.04.09 Maren Madsdatter, Dørken, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1666c.
Nr. 6036 1716.05.17 Maren Andersdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1646c.
Nr. 6038 1716.06.07 Else Christensdatter, Lønaa, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1670c.
Nr. 6046 1717.03.14 Navnløs, Thyregodlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Christen Pedersen Hole.
Nr. 6047 1717.03.30 Mette Søndergaard, Dørken, SAND ALDER: 53c, 53 år, DØBT: 1664c.
Nr. 6049 1717.05.09 Anne Madsdatter, Fuglsang, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1657c.
Nr. 6051 1717.06.20 Anne Marie Nielsdatter, Dørken, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 15 uger, DØBT: 1717.03.03. FAR: Niels Jensen Søndergaard.
Nr. 6054 1717.08.18 Kirsten Madsdatter, Odderbæk, SAND ALDER: 25, 25 år, DØBT: 1692c.
Nr. 6061 1718.01.09 Anne Andersdatter, Hønskov, SAND ALDER: 84.04 (å.m), 84 år 4 m., DØBT: 1633.08c.
Nr. 6066 1718.05.26 Johanne Pedersdatter Hole, Thyregod By, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1643c.
Nr. 6072 1718.08.14 Helvig Hansdatter, Hastrup, SAND ALDER: 15, 15 år, DØBT: 1703.
Nr. 6074 1718.09.04 Maren Iversdatter, Lønaa, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1718.05.08. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
Nr. 6075 1718.11.20 ? Søren Sørensens kone, Lønaa, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1649c.
Nr. 6076 1718.11.27 Anne Troelsdatter, Sejrup, SAND ALDER: 6, 6 år, DØBT: 1712. FAR: Troels Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
Nr. 6077 1718.12.07 Margrethe Villadsdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 12.05 (å.m), 12 år 5 m., DØBT: 1706.07.07. FAR: Villads Pedersen. MOR: ? kone Villads Pedersen.
Nr. 6079 1719.03.19 Navnløs, Kokborg Huse, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jens Mouridsen Dam. MOR: ? Jens Mouridsen Dams kone.
Nr. 6081 1719.04.07 Kirsten Pedersdatter, Egsgaard, SAND ALDER: 26, 26 år, DØBT: 1693c.
Nr. 6085 1719.07.30 Else Pedersdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 1 år 5 m., DØBT: 1718.03.13. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
Nr. 6086 1719.08.06 Marie Pedersdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1716.03.08. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
Nr. 6088 1719.09.10 ? kone Christen Aagaards, Thyregodlund, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1649c.
Nr. 6090 1720.02.28 Anne Madsdatter, Lønaa, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1686c.
Nr. 6091 1720.03.13 Maren Graversdatter, Hindskov, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1686c.
Nr. 6092 1720.03.13 Navnløs, Egsgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens 2. kone.
Nr. 6093 1720.03.24 Navnløs, Sejrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
Nr. 6097 1720.04.28 Maren Sørensdatter, Hindskov.
Nr. 6098 1720.06.09 Mette Jørgensdatter, Aalbæk, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1720.03.10. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
Nr. 6099 1720.07.26 Anne Kirstine Knudsdatter, Aagaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1720.06.02. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
Nr. 6100 1720.08.18 Gyde Pedersdatter, Thyregod By, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1655c.
Nr. 6101 1720.09.08 Anne Pedersdatter, Hønskov, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1720.08.04. FAR: Peder Pedersen Hole. MOR: ? Peder Pedersens kone.
Nr. 6102 1720.11.09 †1720.10.18 Lene Katrine Jørgensdatter Kaas, Hastrup, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1653c.
Nr. 6103 1721.01.04 Anna Sophia Bernhardsdatter von der Lippe, Hastrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 3 m. 3 uger, DØBT: 1720.09c. FAR: Bernhard Heinrich von der Lippe. MOR: Dorte Katrine Knudsdatter Giedde.
Nr. 6108 1721.05.31 Mette Pedersdatter, Sejrup, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 28 uger, DØBT: 1720.11.17. FAR: Peder Christensen Naldal. MOR: Kirsten Madsdatter.
Nr. 6110 1721.07.20 Navnløs, Hønskov, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jens Graversen. MOR: ? Jens Graversens kone.
Nr. 6111 1721.07.27 Lidet barn, Lønaa. FAR: Hans Nielsen. MOR: ? Hans Nielsens kone.
Nr. 6113 1721.09.22 Bodil Hufsdatter, Hønskov.
Nr. 6116 1722.01.01 ? kone Veste Nielsens, Thyregod By.
Nr. 6117 1722.01.01 Sidsel Gammel, Thyregod By (Degnehuset).
Nr. 6119 1722.03.08 Lisbeth Pedersdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1721.08.27. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: ? Christen Pedersens kone.
Nr. 6128 1723.06.20 Dødfødt, Kokborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Peder Hole, Lille. MOR: ? Lille Peder Holes kone.
Nr. 6132 1723.11.21 Mette Nielsdatter, Hindskov- Nørre, SAND ALDER: 75.07 (å.m), 75 år 7 m., DØBT: 1648.04.
Nr. 6134 1724.03.01 Anne Hansdatter, Poderhuset, SAND ALDER: 60.08 (å.m), 60 år 8 m., DØBT: 1663.07.
Nr. 6136 1724.03.19 Dødfødt, Hindskov, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Laurids Jensen. MOR: ? Laurids Jensens kone.
Nr. 6137 1724.04.09 Abelone Lauridsdatter, Lønaa, SAND ALDER: 89cc, 89 år, DØBT: 1634cc.
Nr. 6138 1724.04.14 Abelone Christensdatter, Fuglsang, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1672c.
Nr. 6143 1724.08.13 Kirsten Knudsdatter, Aagaard, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 6 m., DØBT: 1724.04.23. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
Nr. 6144 1724.09.10 Else Olufsdatter, Hastrup Mølle, SAND ALDER: 52.04 (å.m), 52 år 4 m., DØBT: 1672.05.
Nr. 6150 1725.02.25 Anne Poulsdatter, Thyregod Bye, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1649c.
Nr. 6151 1725.03.21 Kirsten Jensdatter, Kokborg, SAND ALDER: 36c, 36 år 3 dage, DØBT: 1688c.
Nr. 6152 1725.03.30 Anne Pedersdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1644cc.
Nr. 6171 1726.09.17 Barbara Melchiorsdatter, Thyregod By (Bredgaard), SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1648c.
Nr. 6172 1726.09.22 Kirsten Thygesdatter, Kokborg, SAND ALDER: 30, 30 år, DØBT: 1696c.
Nr. 6174 1727.01.13 Else Iversdatter, Dørken, SAND ALDER: 38, 38 år, DØBT: 1688c.
Nr. 6177 1727.04.27 Karen Thygesdatter, Kokborg, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1684c.
Nr. 6181 1727.10.26 Karen Dam, Tofteløs.
Nr. 6182 1728.06.13 Abelone Frederiksdatter, Lønaa, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1728.05.17. FAR: Frederik Vestesen. MOR: Sidsel Christensdatter.
Nr. 6185 1728.08.08 Kirsten Lauridsdatter, Sejrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1728.04.11. FAR: Laurids Andersen Kidmose. MOR: Kirsten Madsdatter.
Nr. 6188 1728.11.21 Anne Mikkelsdatter, Lønaa, SAND ALDER: 85cc, 85 år, DØBT: 1643cc.
Nr. 6189 1728.12.12 Anne Svendsdatter, Dørken, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1647c.
Nr. 6190 1728.12.19 Kirsten Iversdatter, Dørken, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1682c.
Nr. 6191 1729.01.23 Maren Sørensdatter, Dørken, SAND ALDER: 22.01 (å.m), 22 år 3 uger, DØBT: 1707.01.02.
Nr. 6193 1729.02.27 Ellen Sørensdatter, Hindskov, SAND ALDER: 29, 29 år, DØBT: 1699c.
Nr. 6199 1729.09.25 Dorte Christensdatter, Sejrup, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1681c.
Nr. 6204 1730.04.06 Karen Christensdatter, Østerdam, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1649cc.
Nr. 6207 1730.08.20 Kirsten Pedersdatter, Kokborg, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 9 m., DØBT: 1729.12.11. FAR: Peder Pedersen Hole. MOR: ? Peder Pedersen Holes kone.
Nr. 6208 1730.11.19 Karen Elisabeth Christensdatter, Hindskov, SAND ALDER: 1.04 (å.m), 1 år 4 m., DØBT: 1729.07.31. FAR: Christen Sørensen. MOR: Abelone Bendtsdatter.
Nr. 6211 1731.02.18 Maren Iversdatter, Lønaa, SAND ALDER: 8.09 (å.m), 9 år, DØBT: 1722.05.10. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
Nr. 6214 1731.04.08 Johanne Mortensdatter, Thyregod By, SAND ALDER: 0.10c (å.m), 1 år 6 uger, DØBT: 1730.06.04. FAR: Morten Eskesen. MOR: Maren Pedersdatter Hole.
Nr. 6215 1731.04.29 Birgitte Knudsdatter, Aagaard, SAND ALDER: 9.00 (å.m), 9 år 2 Dage, DØBT: 1722.05.10. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Chrisensdatter.
Nr. 6218 1731.06.06 Mette Kirstine Olesdatter Svane, Thyregod By, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 29 uger 6 dage, DØBT: 1730.11.05. FAR: Ole Mikkelsen Korporal Svane. MOR: Anne Christiansdatter Werner.
Nr. 6222 1731.08.12 Abelone Nielsdatter, Lønaa, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1653c.
Nr. 6223 1731.12.30 Maren, Dørken, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6224 1732.02.24 Margrethe Pedersdatter Vimb, Hastrup Mølle, SAND ALDER: 24.03 (å.m), 24 år 3 m. 3 uger 2 dage, DØBT: 1705.11.01c.
Nr. 6225 1732.04.06 Marie Katrine Pedersdatter Paaske, Hastrup Mølle, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1732.02.24. FAR: Peder Paaskesen Paaske. MOR: Margrethe Pedersdatter Vimb.
Nr. 6226 1732.04.20 Mette Nielsdatter, Kærgaard, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1652c.
Nr. 6227 1732.05.04 Kirsten Pedersdatter, Lønaa, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1660c.
Nr. 6229 1732.06.05 Anne Jensdatter, Kokborg, SAND ALDER: 88cc, 88 år, DØBT: 1644cc.
Nr. 6230 1732.07.25 Anne Thygesdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1651c.
Nr. 6232 1732.11.26 Birgitte Siversdatter, Hastrup, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1664c.
Nr. 6233 1732.12.28 Maren Madsdatter, Østerdam, SAND ALDER: 88cc, 88 år, DØBT: 1644c.
Nr. 6234 1733.02.05 Anne Olufsdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 95cc, 95 år, DØBT: 1642cc.
Nr. 6239 1733.05.03 Else Mouridsdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1675c.
Nr. 6240 1733.05.03 Anne Pedersdatter, Kokborg (Toftløs), SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1687c.
Nr. 6241 1733.09.13 Johanne Andersdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 89cc, 89 år, DØBT: 1644cc.
Nr. 6244 1733.12.06 Abelone Christensdatter, Thyregod By, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1673c.
Nr. 6245 1734.01.04 Abelone Bendtsdatter, Hindskov, SAND ALDER: 35c, 35 år, DØBT: 1698c.
Nr. 6248 1734.07.03 Ide Sophie Krabbe, Hastrup, SAND ALDER: 9.09 (å.m), 9 år 9 m., DØBT: 1724.09.27. FAR: Johan Rudolf Krabbe. MOR: Adelheid.
Nr. 6250 1734.12.19 Birte Troelses, Kokborg, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1670c.
Nr. 6251 1734.12.27 Sidsel Jensdatter, Kokborg, SAND ALDER: 3.07 (å.m), 3 år 7 m., DØBT: 1731.05.14. FAR: Jens Villumsen. MOR: Anne Pedersdatter.
Nr. 6255 1735.02.11 Ide Sophie Pedersdatter, Kokborg, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m. 9 dage, DØBT: 1734.08.15. FAR: Peder Pedersen Hole den Yngre. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6256 1735.02.13 Anne Nielsdatter, Hindskov, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1668c.
Nr. 6257 1735.05.22 Kirsten Jensdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1658c.
Nr. 6260 1735.08.14 Inger Pedersdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1672c.
Nr. 6264 1736.02.19 Anne Frandsdatter, Dørken, SAND ALDER: 19.00 (å.m), 19 år, DØBT: 1717.03.25. FAR: Frands Jakobsen. MOR: Marie Mathiasdatter.
Nr. 6274 1737.04.10 Anne Larsdatter, Odderbæk, SAND ALDER: 76.01c (å.m), 76 år 3 uger, DØBT: 1660.03c.
Nr. 6276 1737.05.05 Anne Jensdatter, Thyregod By, SAND ALDER: 97cc, 97 år, DØBT: 1640cc.
Nr. 6280 1737.06.30 Anne Jensdatter Michels, Thyregod By, SAND ALDER: 97cc, 97 år, DØBT: 1640cc.
Nr. 6297 1739.03.08 Else Pedersdatter, Kokborg, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1661c.
Nr. 6298 1739.03.15 Karen Madsdatter, Sejrup, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1660c.
Nr. 6301 1739.05.03 Sara Sørensdatter, Kokborghuse, SAND ALDER: 44c, 44 år, DØBT: 1695c.
Nr. 6302 1739.07.02 Abelone Jensdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1674c.
Nr. 6303 1739.07.02 Margrethe Lauridsdatter, Fuglsang, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m. 2 uger, DØBT: 1738.12.28. FAR: Laurids Pedersen. MOR: Maren Villadsdatter.
Nr. 6305 1739.08.02 Anne Jensdatter, Fuglsang, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1739.02.08. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Marie Christensdatter.
Nr. 6307 1739.08.23 Karen Pedersdatter, Kokborg, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1661c.
Nr. 6309 1739.09.20 Lene Katrine Enevoldsdatter, Hastrup, SAND ALDER: 16.04 (å.m), 16 år 6 m., DØBT: 1723.05.31. FAR: Enevold Nielsen. MOR: Hanne Pedersdatter Hole.
Nr. 6314 1740.01.03 Anne Thomasdatter, Kokborg, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1739.10.11. FAR: Thomas Pedersen. MOR: Anne Pedersdatter.
Nr. 6316 1740.01.17 Margrethe Christensdatter, Kokborghuse, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 30 uger, DØBT: 1739.06.21. FAR: Christen Christensen Murmand. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 6319 1740.12.23 Ellen Pedersdatter, Thyregod By (Degnebolig), SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1663c.