Thyregod Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1713 - 1740
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Thyregod kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 5999 1713.01.11 Frederik Christian Knudsen Giedde, Hastrup, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1671c.
KONE: Helvig Lindenov Wulfsdatter Unger, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra skiftet: begravet i Thyregod kirke Frederik Christian Giedde}.
NOTITS: DAA: Afskediget 1708 som sekondmajor på grund af svaghed.
LINK: Finn Holbeks sider.

Nr. 6001 1714.03.29 Dødfødt, Aalbæk, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Jørgen Christensen Aalbæk.
DØDSÅRSAG: Dødfødt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1. Feste Soteras d. 29. Martii begrafven i Tyrregod Kirchegaard Jørgen Aalbechs dødføde og nafnløse Barn.
NOTITS: Patronym fra begravelsen 1734.

Nr. 6004 1714.06.01 Jakob Knudsen, Aagaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1714.04.02. FAR: Knud Aagaard. MOR: Margrethe Christensdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4 d. 1 Junii begrafven i Tyrregod Kirche-gaard Knud Aagaards liden Søn, nafnl. Jacob, som ved ulychelig Vaade af Forældrene blef opprimeret, da hand var 9 Uger gammel.
NOTITS: Moderen se Ejnar Bjerre, Sejrup.
Dåb nr. 2008

Nr. 6005 1714.06.06 Peder Villadsen, Thyregodlund, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1714.02.01. FAR: Villads Pedersen.
DØDSÅRSAG: Barnedød-1.år.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 5 d. 6. Junii begrafven i Tyrregod Kirchegaard Villatz Pedersens liden Søn af Tyrregodlund , nafnl. Peder, 4 Maaneder gl.
Dåb nr. 2005

Nr. 6008 1714.07.25 Jens Nielsen, Dørken, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger, DØBT: 1714.06.06. FAR: Niels Jensen. MOR: ? kone Niels Jensens.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 8. d. 25. Julii begrafvet i tyrregod Kirchegaard Niels Jensens liden søn af Dyrchen, nafnl. Jens, som af forældrene blef opprimeret 8 Uger gl.
Dåb nr. 2015

Nr. 6011 1714.11.01 Jens Jakobsen, Hindskov, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Kirsten Gravesdatter.
DØDSÅRSAG: Barnedød-1.år.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 11. d. 1. Novembr. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Pedersens liden Søn af Hindskou, nafnl. Jens, 3 Uger gammel.
Dåb nr. 2020

Nr. 6012 1715.02.24 Peder Jakobsen, Hindskov, SAND ALDER: 5, 5 år, DØBT: 1709c. FAR: Jacob Pedersen. MOR: Kirsten Gravesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 12. d. 24. febr. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Pedersen ældste Søn af Hindskou, nafnl. Peder, ætatis 5.
NOTITS: For moderen se begravede #6010 Kirsten Gravesdatter.

Nr. 6015 1715.06.02 Lars Thygesen, Vesterdam, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1715.03.24. FAR: Thyge Pedersen.
DØDSÅRSAG: Barn i 1. leveår..
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 15. d. 2. Junii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Thyge Pedersens liden Søn af Vesterdam, nafnl. Lars, gl. 11 Uger.
Dåb nr. 2026

Nr. 6016 1715.06.10 Peder Christensen, Thyregodlund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 10 uger, DØBT: 1715.03.31. FAR: Christen Pedersen.
DØDSÅRSAG: Barn i 1. leveår..
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 16. d. 10. Junii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Pedersens liden Søn af Tyrregodlund, nafnl. Peder, gl. 10 Uger.
NOTITS: Tvilling.

Nr. 6020 1715.07.21 Mikkel Sørensen, Egsgaard, SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år 11 uger, DØBT: 1714.04.15. FAR: Søren Nielsen Egsgaard. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 20. d. 21. Julii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Søren Nielsen Egsgaards liden søn, nafnl. Michel, gl. 1 Aar og 11 Uger.
Dåb nr. 2009

Nr. 6023 1715.08.18 Jørgen Jensen, Hønskov, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1714.06.10. FAR: Jens Mouridsen Dam.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 23. Samme Dag {d. 18. Aug} begrafvet iligemaade Jens Mouridtzens liden Søn af Hønskou, nafnl. Jørgen.
NOTITS: Ejnar Bjerre tilføjer: (1 Aar 2 Md.).
Dåb nr. 2016

Nr. 6025 1715.08.25 Niels Iversen, Lønaa, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger 4 dage, DØBT: 1715.07.21. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 25 Samme Dag {d. 25. Aug.} begravet i Tyrregod Kirchegaard Ifver Nielsens liden Søn af Lünaae, nafnl. Niels, gl 5 Uger og 4 Dage.
Dåb nr. 2038

Nr. 6032 1715.12.27 Niels Rasmussen, Sejrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 3 dage, DØBT: 1715.11.24. FAR: Rasmus Sørensen. MOR: ? Rasmus Sørensens kone.
DØDSÅRSAG: Opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 32. d. 27. Decembr. begravet i Tyrregod Kirchegaard Rasmus Sørensens liden Søn af Øster Seyerup {Sejrup}, som af Moderen ved ulychelig Vaade blef opprimeret, nafnl. Niels, gl. 4 Uger og faae Dage.
Dåb nr. 2045

Nr. 6035 1716.05.17 Mathis Zarnichou, Hastrup, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1642c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 35. d. 17. May begrafvet i Tyrregod Kirche Sal. Matthiis Zarnichou, Hofmester paa Hastrup. Ao. ætatis 74.

Nr. 6040 1716.09.20 Peder Pedersen Gandrup, Thyregod By, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1666c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 40. d. 20. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Peder Pedersen Ganderup af Tyrregod Bye, gl. 50 Aar.

Nr. 6041 1716.10.18 Oluf Christensen Hage, Kokborg Huse, SAND ALDER: 87c, 87 år, DØBT: 1629c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 41. d. 18. Octobr. begravet i Tyrregod Kirchegaard Oluf Christensen Hage af Husene, gl. 87 Aar.

Nr. 6044 1716.12.26 Viste Rasmussen, Sejrup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1716.10.25. FAR: Rasmus Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 44. d. 26. Dec. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Rasmus Sørensens liden Søn af Øster Seyerup {Sejrup}, nafnl. Visthe, gl. 6 Uger.
Dåb nr. 2065

Nr. 6045 1717.01.01 Søren Andersen, Hønskov, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1715.01.01. FAR: Anders Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 45. d. 1. Januari begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Anders Sørensens liden Søn af Hønskou, nafnl. Søren, gl. 2 Aar.
Dåb nr. 2025

Nr. 6046 1717.03.14 Navnløs, Thyregodlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Christen Pedersen Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 46. d. 14. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Pedersen Huulis nafnløse Barn her af Tyrregodlund.

Nr. 6048 1717.05.09 Peder Vistesen, Sejrup, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1645c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 48. d. 9. Maij begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Peder Vistesen af Øster Seyerup {Sejrup}, gl. 72 Aar.

Nr. 6050 1717.06.13 Viste Troelsen, Sejrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1717.05.09. FAR: Troels Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 50. d. 13. Junii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Troels Nielsens liden Søn fra Øster Seyerup {Sejrup}, nafnl. Visthe, gl. 4 Uger.

Nr. 6055 1717.08.29 Christen Gravesen, Sejrup, SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1670c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 55. d. 29. Aug. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Gravesen, Birche-Schrifver af Seyerup {Sejrup}, gl. 47 Aar.

Nr. 6056 1717.09.29 Mikkel Nielsen, Thyregod By, SAND ALDER: 93c, 93 år, DØBT: 1624c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 56. d. 29. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Michel Nielsen af Tyrregod Bye, gl. 93 Aar.

Nr. 6058 1717.11.14 Iver Jakobsen, Dørken, SAND ALDER: 1.08 (å.m), DØBT: 1716.03.15. FAR: Jakob Frandsen. MOR: Maren Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 58. d. 14. Nov. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Frandtzens liden søn fra Vester Seyerup {Dørken}, nafnl. Ifver.
Dåb nr. 2052

Nr. 6069 1718.07.10 Erik Hansen, Hastrup, SAND ALDER: 96cc, 96 år, DØBT: 1622c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 68. d. 10. Julii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Sal. Erich Hansen, Gartner paa Hastrup, gl. 96 Aar.

Nr. 6070 1718.07.24 Niels Madsen, Lønaa, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1664c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 69. d. 24 Julii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Niels Madtzen af Lünaae, gl. 54 Aar.

Nr. 6073 1718.09.04 Christian, Kokborg Huse, SAND ALDER: 10, 10 år, DØBT: 1708.
STEDFAR: Jens Mouridsen Dam, Kokborg Huse, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 72. d. 4. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens {Mouridsen} Dams Stifsøn fra Huusene {Kokborg Huse}, nafnl. Christian, gl. 10 Aar.
NOTITS: For Mouridsen se begravede #6023.

Nr. 6079 1719.03.19 Navnløs, Kokborg Huse, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jens Mouridsen Dam. MOR: ? Jens Mouridsen Dams kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 78. d. 19. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens {Mouridsen} Dams nafnløse Barn af Huusene.
NOTITS: For Mouridsen se begravelse #6023 og den begravede drengs fødsel 10.06.1714.

Nr. 6080 1719.04.06 Niels Troelsen, Sejrup, SAND ALDER: 14, 14 år, DØBT: 1705c. FAR: Troels Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 79. d. 6 April begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Troels Nielsens Søn af Seyerup {Sejrup}, nafnl. Niels, gl. 14 Aar.
NOTITS: Else Pedersdatter fra Ejnar Bjerre.

Nr. 6082 1719.04.16 Jens Nielsen, Egsgaard, SAND ALDER: 9, 9 år, DØBT: 1713. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 81. d. 16. April begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Niels Jensens liden Søn af Egsgaard, nafnl. Jens, gl. 9 Aar.
NOTITS: Kirsten Nielsdatter fra Ejnar Bjerres Thyregod Gaardhistorie.

Nr. 6083 1719.04.16 Ebbe Sørensen, Svindbæk, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1674c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 82. {dato mellem 16. april og 7. maj} begrafvet ibidem Ebbe Sørensen af Svinbech, gl. 45 Aar.
NOTITS: Ibidem går på foregående begravelse #6082 i Thyregod Kirkegård, formodentlig er denne begravelse også den samme dag.

Nr. 6084 1719.05.07 Jens Ebbesen, Svindbæk, SAND ALDER: 2.07 (å.m), 2 år 7 m., DØBT: 1716.10.25. FAR: Ebbe Sørensen. MOR: ? Ebbe Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 83. d. 7. May begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Sal. Ebbe Sørensens Søn af Svinbech, nafnl. Jens, gl. 2 Aar og nogle {7} Maaneder.
NOTITS: Faderen er død et par uger før.
Dåb nr. 2064

Nr. 6092 1720.03.13 Navnløs, Egsgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 91 Samme Dag {d. 13. Martii} begrafvet samme Sted {Tyrregod Kirchegaard} Søren Nielsens nafnløse Barn af Egsgaard.
Dåb nr. 2133

Nr. 6093 1720.03.24 Navnløs, Sejrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 92 d. 24. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Ifver Pedersens nafnløse Barn af Seyerup.
Dåb nr. 2134

Nr. 6094 1720.04.01 Jakob Frandsen, Dørken, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1656c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 93 d. 1. April begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Frandtzen af Vester Seyerup {Dørken}, gl. 63 Aar.

Nr. 6095 1720.04.14 Iver Nielsen, Dørken (Søndergaard), SAND ALDER: 1.07 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1718.09.25. FAR: Niels Jensen Søndergaard. MOR: ? Niels Jensen Søndergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 94. d. 14. April begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Niels Jensens liden Søn af Vester Seyerup {Dørken}, nafnl. Ifver, gl. 1 Aar og 6 Md.
Dåb nr. 2108

Nr. 6104 1721.02.22 Peder Christensen Naldal, Sejrup, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1675c.
KONE: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 103. d 22 Feb: begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Peder Christensen Naldal af Øster Seyerup.

Nr. 6107 1721.05.04 Søren Nielsen Nedvad, Hindskov, SAND ALDER: 69.05 (å.m), 69 år 5 m., DØBT: 1651.11c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 106 d 4 Maij begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Søren Nielsen Nedvad af Hindskou, gl. 69 Aar 5 Maaneder.

Nr. 6110 1721.07.20 Navnløs, Hønskov, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jens Graversen. MOR: ? Jens Graversens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No: 109 d 20 Julii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens Grafversens navnløse Barn fra Hønskou.

Nr. 6111 1721.07.27 Lidet barn, Lønaa. FAR: Hans Nielsen. MOR: ? Hans Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 110 d 27 Julij begrafvet Hans Nielßens lidet barn fra Lünaae - gl.
NOTITS: Hans Nielsens kone i Lønaa, Anne Madsdatter, blev begravet d. 28. februar 1720. Der er ikke døbt noget barn før den dato. Det kunne være et barn af en evt. kone nr. 2, som der ikke kendes navn på eller eksistens af — mere kan der ikke siges. No. 111 er overstreget.

Nr. 6114 1721.11.01 Jens Andersen Tørring, Hønskov, SAND ALDER: 49c, 49 år, DØBT: 1672c.
KONE: Bodil Hufsdaatter, Hønskov, Thyregod, Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 114 d 1 Nov. derefter begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens Andersen Tørring den Sal. Bodild Hufdaatters efterladte, gl. 49 Aar.

Nr. 6115 1721.12.18 †1721.12.10 Søren Christensen Borch, Thyregodlund, SAND ALDER: 36, DØBT: 1685.
KONE: Anna Helmersdatter Meyer, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 115 d 18de Decembris blev begravet i Tyregoed Kirche Sl. Hr. Søren Christensen Borch, ætat. Aar. Minister 8de Aar.
NOTITS: Dette er præsten i Thyregod-Vester, der begyndte kirkebogen i 1713. Hans dødsdag ses i næste præst Hans Pedersen Bering begyndelsestekst i kirkebogen.

Nr. 6120 1722.04.02 Peder Jensen Skærhoved, Sejrup (Østergaard), SAND ALDER: 62+, DØBT: 1660-.
KONE: Karen Madsdatter, Sejrup, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 5. Fest. Virid. blev begraven Birkefogden {Peder Jensen} af Seirup.
NOTITS: Navn fra Ejnar Bjerre "Thyregod Gaardhistorie". Blev kort efter 1687 birkedommer ved Hastrup birk. Blev kaldt Peder Skærhoved, så han er vel født i Skærhoved, Give sogn.

Nr. 6126 1723.01.31 Søren Mikkelsen, Lønaa, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1723.01.03. FAR: Mikkel Jespersen. MOR: ? Mikkel Jespersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1723. Tyregoed Sogn. No. 11. Dom. Sexages. blev begraven Mikkel Jespersens Søn af Lønaae, Søren, æt. 2 Md.

Nr. 6127 1723.06.20 Jakob Villumsen, Kokborg, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1723.02.14. FAR: Villum Jensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 13. Dom. 4 p. Trin. blev begraven Villum Jensens Søn af Kokborg, Jacob, æt. 5 Maaneder.

Nr. 6128 1723.06.20 Dødfødt, Kokborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Peder Hole, Lille. MOR: ? Lille Peder Holes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 13. d. eod. {4. p. Trin.} blev begraven Lille Peder Hoeles dødføde Barn af Kokborg.

Nr. 6129 1723.08.15 Niels Vestesen, Thyregod By, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 14 uger, DØBT: 1723.05.02. FAR: Veste Nielsen. MOR: ? Veste Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 14. Dom. 12 p. Trin. begraven Veste Nielsens Søn af Tyregoed Niels, æt. 14 uger.

Nr. 6130 1723.09.05 Søren Halvarsen, Østerdam, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 9 m., DØBT: 1722.11.22. FAR: Halvar Eriksen. MOR: Sara Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 15. dom 15 p. Trin. begraven Halvar Eriksen Snedikers Søn af Østerdam, Søren, æt. 9 Maaneder.

Nr. 6133 1724.02.27 Poul Jensen, Pomphole, SAND ALDER: 20.07 (å.m), 20 år 7 m., DØBT: 1703.07.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno. 1724. No. 18. Tyregoed Sogn. dom. Qvinguasges. {Fastelavn} begraven Povel Jensen af Pomphoele, æt. 20 Aar 7 Maaneder.

Nr. 6136 1724.03.19 Dødfødt, Hindskov, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Laurids Jensen. MOR: ? Laurids Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 21. Tyregoed Sogn. Dom. Oculi begraven Laurids Jensens dødfødde Barn af Hindskou.

Nr. 6141 1724.07.09 Laurids Nielsen, Thyregodlund, SAND ALDER: 92cc, 92 år, DØBT: 1632cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 26. Tyregoed sogn. Dom: Exaudi begraven Laruids Nielsen af Tyregoedlund, æt. 92 Aar.

Nr. 6145 1724.09.10 Niels Vestesen, Thyregod By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 14 uger, DØBT: 1724.07.09. FAR: Veste Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 30. d. eod. {Dom: 13 p. Trin.} begraven Niels Vestesen af Tyregoed bye, æt. 14 Uger.
NOTITS: Han må være 5 uger, da han bliver døbt, lidt på den lange side. Født omtrendtlig 04.06.1724. Forældrene gift i Give i marts 1722 i Give, hun af Bæksgaard.

Nr. 6146 1724.10.22 †1724.10.16 Christen Knudsen, Kokborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1724.10.16. FAR: Knud Larsen Møller. MOR: ? Knud Larsen Møllers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 31. Dom: 19 p. Trin. begraven Christen Knudsen af Kokborg, ætat. 1 Dag.
Dåb nr. 2208

Nr. 6148 1725.01.14 Christen Mortensen, Thyregod By, SAND ALDER: 9.00 (å.m), 9 år, DØBT: 1716.01.
PRÆST: Peder Dalhoff, Horsens, Præst ved Hospitalet i Horsens, beskikket feb. 1724. 1729 befordret til Slangerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1725. No. 33. Dom: 2 p. Epiphan. begraven Christen Morthensen af Tyregoed bye, æt. 9 Aar m.{indre} 11 Dage. (Parenteret af Hr. Peder Dalhoff i Horsens).
NOTITS: Han er ikke set født i Thyregod. Hr. Peder Dalhof præst ved Horsens Hospital og i Torsted sogn.
LINK: Hr. Peder Dalhof, Horsens Hospital 1724 i Nygaards Sedler.

Nr. 6153 1725.05.27 Peder Pedersen, Kokborg, SAND ALDER: 48.03 (å.m), 48 år 3 m., DØBT: 1677.02.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 38. Fest Trinit. begraven Peder Pedersen af Kokborg, æt. 48 Aar 3 Maaneder.

Nr. 6154 1725.06.03 Jens Eskesen, Thyregod By, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1678c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 39. Dom: 1 p: Trin: begraven Jens Eskesen af Tyregoed Bye, æt. 46 Aar.

Nr. 6156 1725.08.15 †1725.08.12 Gravers Jensen, Kokborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 dage. FAR: Jens Graversen. MOR: Kirsten Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 41 Tyregoed Sogn. d. 15. Augusti begraven Gravers Jensen af Kokborg, ætat. 5 Dage.
NOTITS: Født d. 7. aug. og hjemmedøbt af Hr. Jens Risom fra Brande.

Nr. 6157 1725.08.26 Christen Pedersen, Fuglsang, SAND ALDER: 59.10 (å.m), 59 år 10 m., DØBT: 1665.10.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 42. dom: 13 p: Trin: begraven Christen Pedersen af Fuglsang æt. 60 Aar mindre 10 Uger.

Nr. 6158 1725.09.29 Hans Jensen, Thyregod By, SAND ALDER: 6.05 (å.m), 6 år 6 m., DØBT: 1719.05.18. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: ? Jens Mikkelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 43. fest. Michael begraven Hans Jensen af Tyregoed Bye, æt. 6½ Aar.
NOTITS: Døbt i Hindskov.

Nr. 6163 1726.03.03 Christen Pedersen Naldal, Sejrup, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1646c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 48. Tyregoed Sogn. Dom: Esto Mihi {fastelavn} begraven Christen Pedersen af Seirup, æt. 79 Aar.

Nr. 6173 1726.12.25 Svend Johansen Svenske, Poderhuset, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1674c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1727 {kirkeår}. Tyregoed Sogn. No. 57. Dom: p: Nat: Xsti. begraven Svend Johansen Svendske af Poderhuuset, æt. 52 Aar.

Nr. 6180 1727.08.17 Christen Jensen, Fuglsang, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 9 dage, DØBT: 1727.08.04. FAR: Jens Sørensen. MOR: Maren Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 64. Tyregoed Sogn. Dom: 10 p: Trin: begravet Christen Jensen af Fuglsang, ætat. 9 Dage.
NOTITS: Må være hjemmedøbt, ingen dåb i kirkebogen. *1727.08.04c, antaget begravet 4 dage efter død 1727.08.13c 9 dage gammel giver født 1727.08.04c.
Dåb nr. 2260

Nr. 6186 1728.10.10 Troels Pedersen, Kokborg, SAND ALDER: 53.00 (å.m), 53 år 4 dage, DØBT: 1675.10.06.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 70. Dom: 20 p: Trin: begravet Troels Pedersen af Kokborg, æt. 53 Aar 4 Dage.

Nr. 6187 1728.11.21 Christen Pedersen, Kokborg, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1662c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 71. Dom: 26 p: Trin: begravet Christen Pedersen ibm: {Kokborg}, æt. 66 Aar.

Nr. 6192 1729.02.13 Christen Christensen Brande, Østerdam, SAND ALDER: 63.01 (å.m), 63 år 3 uger, DØBT: 1666.01.24.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 76. Dom: Septuages. begravet Christen Christensen Brande af Østerdam æt. 63 Aar 3 Uger.

Nr. 6195 1729.07.17 Christen Rudolf Verner, Østerdam, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1671c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 79. Tyregoed Sogn. d. 17. Julii begravet Christian Rudolph Verner af Østerdam, æt. 56 Aar.

Nr. 6196 1729.06.24 Niels Iversen, Lønaa, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1656c.
KONE: Kirsten Pedersdatter, Lønaa, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 80. Fest. Joh. Bapt. begrav. Niels Iversen af Lønaae, æt. 73 Aar.
NOTITS: Datorækkefølgen ude af orden, forrige begravelse #6195 d. 17. juli er før denne påa den 24. juni.

Nr. 6197 1729.08.14 Mads Pedersen, Enkelund, SAND ALDER: 43.06 (å.m), 43 år 6 m., DØBT: 1686.02.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 81 Dom: 9 p: Trin: begrav. Mads Pedersen af Enkelund, æt. 43 Aar 6 Maaneder.

Nr. 6198 1729.09.04 Iver Pedersen, Sejrup, SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1682c.
KONE: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 82. Dom: 12 p: Trin: begrav. Iver Pedersen af Seirup, æt. 47 Aar.

Nr. 6202 1729.12.11 Anders Andersen, Sejrup, SAND ALDER: 26, 26 år, DØBT: 1703.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 86. Tyregoed Sogn. Dom: 3: Adv: begravet Anders Andersen af Seirup, æt. 26 Aar.

Nr. 6203 1730.02.12 Knud Pedersen, Kærgaard, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1673c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1730. No. 87. Tyregoed Sogn. Dom: Sexages. begrav. Knud Pedersen af Kiergaard, æt. 56 aar.

Nr. 6205 1730.07.23 Christen Christensen, Mosgaard- Lille, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1661c.
KONE: Johanne Pedersdatter, Mosgaard- Lille, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 89. Dom: 7 p: Trin: begrav. Christen Christensen af Mosgaard, som døde i Gøsbøl i Lindeballe Sogn, æt. 69 Aar.

Nr. 6209 1730.12.24 Christen Nielsen, Thyregod By, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1654c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 93. Dom: 4. Adv: begrav. Christen Nielsen af Tyregoed, æt. 76 Aar.

Nr. 6210 1730.12.26 Peder Frandsen, Enkelund, SAND ALDER: 84cc, 84 år, DØBT: 1646cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 94. Fer. 2. Natal. begrav. Peder Frandsen af Enkelund, æt. 84 Aar.

Nr. 6212 1731.02.18 Søren Iversen, Lønaa, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1730.10.08. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 95. Tyregoed Sogn. Dom Reminisc. begrav Maren Iversdatter, æt. 9 Aar og Søren Iversen, æt 18 Uger.
Dåb nr. 2315

Nr. 6213 1731.04.08 Peder Madsen, Enkelund, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år 5 m. 2 dage, DØBT: 1728.11.14. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 96. dom. Misericord. begrav. Peder Madsen af Enkelund, æt. 2 Aar 5 Maaneder 2 Dage.
NOTITS: Dåben finder sted et par uger efter fødslen og begravelsen en uge eller så efter dødsdagen. Man kan altså ikke uden videre trække 2 år 5 måneder og 2 dage fra begravelsesdagen for at finde fødslen. Det kommer også an på hvordan præsten har regnet, om han spurgte forældrene om fødseldatoen eller kiggede tilbage i kirkebogen til dåbsdatoen.
Dåb nr. 2283

Nr. 6216 1731.05.20 Christen Jensen, Fuglsang, SAND ALDER: 2.10 (å.m), 2 år 6 uger, DØBT: 1728.08.08. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 99. Fest Trinit. begrav. Christen Jensen af Fuglsang, æt. 2 Aar 6 Uger.
NOTITS: Alderen er 9 måneder for lille.
Dåb nr. 2280

Nr. 6219 1731.07.01 Christen Mortensen, Thyregod By, SAND ALDER: 2.09 (å.m), 2 år 9 m., DØBT: 1728.09.12. FAR: Morten Christensen Sergeant. MOR: Marie Elisabeth Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 102. Fest. Visit. Mariæ begraven Christen Marthensen ibid. {Thyregod By} æt. 2 Aar 9 Maaneder.
Dåb nr. 2282

Nr. 6220 1731.07.29 Eske Mogensen, Thyregod By, SAND ALDER: 85cc, 85 år, DØBT: 1646cc.
KONE: Anne Jensdatter, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 103. Dom: 10 p. Trin. begravet Eske Mogensen af Tyregoedby, æt. 85 Aar.
NOTITS: H

Nr. 6221 1731.07.29 Peder Hansen, Hindskov, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1651cc.
KONE: Anne Nielsdatter, Thyregod, Nævnes gift 1787, vel forlængst død.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 104, d. eod: {Dom 10 p. Trin.} begrav. Peder Hansen af Hindskou, æt. 80 Aar.
NOTITS: Han var fæster i Serjup 1673- til 1705, han sidder i 1731 på aftægt ved søn Hans Pedersen fæster i Hindskov 1727-50.

Nr. 6236 1733.02.22 Mourids Sørensen Dam, Kokborg (Toftløs), SAND ALDER: 81c, 81 år, DØBT: 1652c.
KONE: Karen Dam, Kokborg (Toftløs), Thyregod, Begravet 1727.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 119, Dom. Invocav. Tyregoed Sogn, begraven Mourids {Sørensen} Dam af Tøftesløss {Toftløs}, æt. 81 Aar.
NOTITS: Navnet Dam fra Vesterdam i Kokborg, hvor han var fæster længe. Toftløs i følge Ejnar Bjerre oprettet som aftægtssted for Mourids. Navnet Toftløs evt. fordi stedet ingen toft havde, mens alle andre havde det.

Nr. 6238 1733.04.12 Laurids Jensen, Thyregodlund, SAND ALDER: 36c, 36 år, DØBT: 1697c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 121. Dom Qvasimodgen. Tyregoed Sogn, begraven Laurids Jensen af Tyregoedlund, æt. 36 Aar.
NOTITS: Fæster i Thyregodlund matrikel 3. Næsten ikke kendt.

Nr. 6243 1733.11.01 Christen Knudsen, Thyregodlund, SAND ALDER: 39c, 39 år, DØBT: 1694c.
KONE: Sidsel Hansdatter, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 126. Fest: Omn: Snactor: Tyregoed Sogn, begraven Christen Knudsen af Tyregoedlund, æt. 39 Aar.

Nr. 6246 1734.03.07 Jørgen Christensen, Aalbæk, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1667c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 129. dom: Qvinquages. begraven Jørgen Christensen af Aalbek, æt. 67 Aar.
NOTITS: Ejnar Bjerre formoder ham gift med datter af formand Karen Jensdatter.

Nr. 6247 1734.04.18 Jens Jakobsen, Hindskov, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 2 år, DØBT: 1732.08.03. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Kirsten Graversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 130. Dom: Palmax begrav. Jens Jacobsen af Hindskou, æt. 2 Aar.

Nr. 6254 1735.01.30 Jens Christian Halvorsen, Kokborghuse (Østerdam), SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m. 2 dage, DØBT: 1734.09.12. FAR: Halvor Eriksen. MOR: Sara Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 137. d. eod. {Dom: 4 p. Epiphan.} begrav. Jens Christian Halvarsen af Østerdam, æt. 5 Maaneder 2 Dage.

Nr. 6258 1735.06.21 Johan Rudolph Krabbe, Hastrup, SAND ALDER: 37c, 37 år, DØBT: 1698c.
KONE: Adelheid, Hastrup, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 141. d. 21. Junii begravet Johan Rudolph Krabbe fra Hastrup forhen Ritmester ved Grev Friises Regiment, ætat. 37 Aar.
NOTITS: Johan Rudolph Krabbe og konen boede på Hastrup, året før i 1734 bliver deres datter begravet fra Hastrup, men hensat i familiegruften i Aale kirke.
LINK: Johan Rudolph Krabbe

Nr. 6259 1735.07.03 Niels Jensen, Egsgaard, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1683c.
KONE: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 142. Dom: 4 p. Trin. begrav. Niels Jensen af Egsgaard, æt. 52 Aar.

Nr. 6262 1736.01.22 Niels Christensen, Hesselbjerre, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1663c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 145. Tyregoed Sogn. Dom: 3 p. Epiphan. begrav. Niels Christensen af Hesselbierge. æt. 72 Aar.
NOTITS: Ses 1687-1700 og efter 1718 som fæster.

Nr. 6265 1736.03.25 Søren Andersen, Dørken, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1678c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 148. Fes. Annunc: Mar: begravet Søren Andersen af Dørken, æt 58 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6266 1736.07.25 Gregers Christensen, Thyregod By, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1686c.
KONE: Maren Andersdatter, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 149. d. 25. Jul: begravet Gregers Christensen af Tyregoedby, æt. 50 Aar.
NOTITS: Boede 1713 Thyregodlund 1717 i Thyregod By, 1720-34 Svinbæk, derefter Thyregod By igen.

Nr. 6267 1736.09.16 Lars Madsen, Sejrup (Østergaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 6 uger, DØBT: 1736.09.09. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NO. 150. Dom: 16 p. Trin. begrav. Lass Madsen af Seirup, æt. 6 Uger.

Nr. 6269 1736.12.09 Morten Christensen, Hesselbjerre, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 35 uger, DØBT: 1736.04.02. FAR: Christen Mortensen. MOR: Bodil Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 152. Tyregoed Sogn. Dom: 2 Advent begravet Morten Christensen af Hesselbierge, æt. 35 Uger.

Nr. 6270 1736.12.30 Peder Jul Mortensen, Thyregod By, SAND ALDER: 13c, 13 år, DØBT: 1724.01.01. FAR: Morten Eskesen. MOR: Maren Pedersdatter Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 153. Dom: p. Natal. begraven Peder Jul {Mortensen} af Tyregoedby, æt. 13 Aar. Summa 10 i 1736.
Dåb nr. 2193

Nr. 6272 1737.03.17 Mads Lauridsen, Sejrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 9 dage, DØBT: 1737.03.10. FAR: Laurids Andersen Kimose. MOR: Kirsten Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 155. Tyregoed Sogn. Dom: Reminisc: begravet Mads Lauridsen af Seirup, æt. 9 Dag.

Nr. 6275 1737.04.22 Frederik Vestesen, Lønaa, SAND ALDER: 45.05 (å.m), 45 år 5 m., DØBT: 1691.12c.
KONE: Sidsel Christensen, Lønaa, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 158. Fest. Soter. begravet Friderich Vestesen af Lønaae, æt. 45 Aar 5 Maaneder.

Nr. 6277 1737.05.05 Rasmus Mortensen, Kokborghuse (Østerdam), SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1691c.
KONE: Else Pedersdatter, Kokborg (Østerdam), Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 160. d. eod. {Dom: Misericord:} begravet Rasmus Mortensen af Østerdam, æt. 46 Aar.

Nr. 6278 1737.05.20 Niels Pedersen, Kokborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 2 dage, DØBT: 1737.04.10c. FAR: Peder Nielsen, Gammelstrup. MOR: Mette Jensdatter, Gammelstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 161. Die Litanent. p. Dom. Jubilate begraven Niels Pedersen af Kokborg, æt. 4 Uger og 2 Dage.
NOTITS: Forældrene er fra Gammelstrup sogn, Fjends herred, logerende ved Peder Christensen Aagaard i Kokborg. Dato usikker, Dies Litaniarium er gangdage mandag, tirsdag, onsdag før Christi Himmelfart (30.05). Dom Jubilate er 3. søndag efter påske (12.05). Dom: p. Jubilate er 19. maj, mandagen derefter den 20. maj er antaget.

Nr. 6281 1737.07.31 Anders Christensen, Enkelund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 11 uger, DØBT: 1737.05.12. FAR: Christen Andersen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 164. d. 31. Julii begrav. Anders Christensen af Enkelund. 11 Uger.

Nr. 6282 1737.08.25 Peder Pedersen, Kokborg, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1737.05.19. FAR: Peder Christensen Aagaard. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 165. Dom: 10 p. Trin: begravet Peder Pedersen af Kokborg, æt. 18 Uger.

Nr. 6287 1738.05.11 Jens Jensen, Sejrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 1738.05.04. FAR: Jens Jensen. MOR: Anne Katrine Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1738. Tyregoed Sogn. No. 170. Dom: Rogate begraven Jens Jensen af Seirup, æt. 7 Dage.

Nr. 6288 1738.05.26 Søren Madsen, Kokborghuse, SAND ALDER: 87cc, 87 år, DØBT: 1651cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 171. Fer. 2. Pent. begraven Søren Madsen af Kokborghuse, æt. 87 Aar.
NOTITS: Kaldes 1737 gammel og fattig, bor i et hus. Formodet far til Sara Sørensdatter gift med snedker Halvor Eriksen.

Nr. 6290 1738.08.03 Søren Sørensen, Lønaa, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1658cc.
KONE: ? Søren Sørensens kone, Lønaa, Thyregod, †1718 Lønaa.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 173. Tyregoed Sogn, Dom: 9 p: Trin: begraven Søren Sørensen af Lønaa, æt. 80 Aar.
NOTITS: Husmand i Lønaa.

Nr. 6294 1738.12.07 Niels Pedersen, Odderbæk, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1668c.
KONE: Kirsten Madsdatter, Odderbæk, Thyregod, 2. kone, †1717 Odderbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 177. Tyregoed Sogn. d. eod. {Dom: 2: Adv:} begraven Niels Pedersen af Odderbek, æt. 70 Aar.

Nr. 6295 1738.12.14 Albert Jensen, Hastrup Mølle, SAND ALDER: 83cc, 83 år, DØBT: 1655cc.
KONE: Else Olufsdatter, Hastrup Mølle, Thyregod, 2. kone †1724 Hastrup Mølle. Gift i Øster Nykirke 1708.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 178. Dom: 3: Adv: Albert Jensen af Hastrup Mølle, æt. 83 Aar.

Nr. 6296 1738.12.21 Jens Jensen, Kokborg, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1663c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 179. Dom: 4: Adv: begrav. Jens Jensen af Kokborg, æt. 75 Aar. Summa 10 i 1738.
NOTITS: Kokborggaard, matr. nr. 9. Fæster fra 1725 sammen med Christen Nielsen.

Nr. 6299 1739.03.26 Morten Christensen, Hesselbjerre, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1667c.
KONE: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, †1755 Hesselbjerre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 182. Fest. Virid. begraven Morten Christensen af Hesselbierge, æt. 71 Aar.
NOTITS: Morten Christensen ses i vielsen i Give #8012 at være barnefødt i Givskov, Give.

Nr. 6300 1739.05.03 Jens Pedersen, Thyregodlund, SAND ALDER: 24.10 (å.m), 25 år, DØBT: 1714.07.15. FAR: Peder Jensen. MOR: Anne Christensdatter.
KONE: Mette Mortensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift fem år før i 1734 i Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 183. Dom: Rogate begraven Jens Pedersen af Tyregoedlund, æt. 25 Aar.

Nr. 6306 1739.08.02 Søren Pedersen, Kokborghuse, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 Uger 4 Dage, DØBT: 1739.05.24. FAR: Peder Villumsen. MOR: Mette Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 189. d. eod. {Dom: 10 p: Trin:} begraven Søren Pedersen af Kokborghuse, æt. 9 Uger 4 Dage.

Nr. 6312 1739.12.09 Oluf Jakobsen, Dørken, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1688c.
KONE: Mette Christensdatter, Dørken, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 195. Tyregoed Sogn, d: 9: Decembr: begraven Oluv Jacobsen af Dørken, ætat. 51 Aar.

Nr. 6313 1740.01.03 Jens Sørensen, Thyregodlund (Præstens Hus), SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1661c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1740. No. 196. Tyregoed Sogn. Dom: 1 p: Epiphan. begraven Jens Sørensen af Præstens Huus i Tyregoedlund, æt. 78 Aar.
NOTITS: Ejnar Bjerre mener han kan have været fæster i Over Fuglsang 1687-1732.

Nr. 6315 1740.01.17 Christen Jørgensen, Thyregodlund, SAND ALDER: 7.01 (å.m), 7 år, DØBT: 1732.12.14. FAR: Jørgen Andersen, X-sted (Militær), X-sogn. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 198. Dom: 2 p: Epiphan: begraven Christen Jørgensen af Tyregoedlund, æt. 7 Aar.
NOTITS: Udenfor ægteskab. Faderen er skaffer, vel i betydning staldbetjent ved et rytter kompani.

Nr. 6318 1740.11.13 Jens Nielsen Banch, Dørken, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1665c.
DØDSÅRSAG: blodprop?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 201. Tyregoed Sogn. Dom: 22 p: Trin: begraven Jens Nielsen af Dørken, som døde paa Marken ved Nykirke, æt. 75 Aar.