Thyregod Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1713 - 1740
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Thyregod kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6001 1714.03.29 Dødfødt, Aalbæk, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Jørgen Christensen Aalbæk.
DØDSÅRSAG: Dødfødt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1. Feste Soteras d. 29. Martii begrafven i Tyrregod Kirchegaard Jørgen Aalbechs dødføde og nafnløse Barn.
NOTITS: Patronym fra begravelsen 1734.

Nr. 6003 1714.04.22 ? kone Villads Pedersen, Thyregodlund, SAND ALDER: 38c, 38 år, DØBT: 1676c.
MAND: Villads Pedersen, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3. Dom. Jubilate d. 22 Apr. begrafven i Tyrregod Kirchegaard Villatz Pedersens Hustrue i Tyrregodlund Ao. ætatis 38.

Nr. 6009 1714.09.16 Jannichen Villumsdatter Rust, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 9 d. 16. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jannichen Villumsdatter Rust — fød i Holland.
NOTITS: En internet-skrøne har bredt sig: hun skulle have været gift med Jens Regelsen i Aalbæk, som har en søn Villum. Der er ikke engang en skygge af en antydning af at dette var tilfældet. Navnet Villum kendes fra den tid i Danmark. Internettet fra sin værste side. Ejnar Bjerre, som kendte Thyregod sogn til bunds, har ikke engang nævnt dette som en mulighed eller tilsyneladende overhovedet set det som en mulighed.

Nr. 6010 1714.10.12 Kirsten Gravesdatter, Hindskov, SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1680c.
MAND: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod
DØDSÅRSAG: Barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 10 d. 12. Octobr. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Pedersens Hustrue i Hindskou, nafnl. Kirsten Graves Daatter — Anno ætatis 34.

Nr. 6018 1715.06.30 Johanne Christensdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger 2 dage, DØBT: 1715.03.31. FAR: Christen Pedersen.
DØDSÅRSAG: Barn i 1. leveår..
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 18. d. 30. Junii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Pedersens liden daatter af Tyrregodlund, nafnl. Johanne, gl. 12 Uger 2 Dage.
NOTITS: Tvilling

Nr. 6021 1715.08.11 Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 19 uger, DØBT: 1715.03.24. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 21. d. 11. Aug begrafvet i Tyrregod Kirche Niels Jensen Egsgaards liden Daatter, nafnl. Kirsten, gl. 19 uger.
NOTITS: Konens navn fra Ejnar Bjerre.
Dåb nr. 2027

Nr. 6022 1715.08.18 Anne Sørensdatter, Hindskov, SAND ALDER: 7.06 (å.m), 7 år 6 m., DØBT: 1708. FAR: Søren Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 22. d. 18. Aug begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Søren Michelsens Daatter af Hindskou, nafnl. Anne, gl. 7 og ½ Aar.

Nr. 6026 1715.09.08 Mette Mortensdatter, Hesselbjerre, SAND ALDER: 7.06 (å.m), 7 år 6 m., DØBT: 1708.02. FAR: Morten Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 26 d. 8. Sept. begravet i Tyrregod Kirchegaard Morten Christensens Daatter af Hesselbierre, nafnl. Mette, gl. 7 Aar 6 Maaneder.
NOTITS: Forældrene gift i Give 1701. Begge døde i Hesselbjerre.

Nr. 6027 1715.09.11 Karen Jensdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 19.06 (å.m), 19 år 6 m., DØBT: 1696.
HUSBOND: Søren Christensen Borch, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 27. d. 11. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard min Tieniste Pige Karen Jensdatter, gl. 19 Aar og 6 Maaneder.

Nr. 6028 1715.10.13 Anne Sørensdatter, Hønskov, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1639c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 28. d. 13 Octobr. begravet i Tyrregod Kirchegaard Anne Sørensdaatter af Hønskou, gl. 76 Aar.

Nr. 6033 1716.03.08 Anne Marie Nielsdatter, Dørken, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 3 dage, DØBT: 1716.02.10. FAR: Niels Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 33. d. 8. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Niels Jensens liden Daatter af Dyrchen {Dørken}, nafnl. Maren {fejl: Anne Marie}, gl. 4 Uger 3 dage.
NOTITS: Se dåben for fejl i navnet. Ejnar Bjerres notits: (det skal nok være Anne Marie i stedet for!)
Dåb nr. 2048

Nr. 6034 1716.04.09 Maren Madsdatter, Dørken, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1666c.
MAND: Jakob Frandsen, Dørken, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 34. d. 9. April begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Frandtzens Hustrue af Vester Seyerup {Dørken} navnl. Maren Madsdatter, gl 40 Aar.
NOTITS: Vester Sejrup bliver omkring denne tid og senere kaldet Dørken. Øster Sejrup bliver til bare Sejrup.

Nr. 6036 1716.05.17 Maren Andersdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1646c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 36 Samme Dag {d. 17. May} begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Maren Andersdatter af Tyrregodlund, gl. 70 Aar.

Nr. 6038 1716.06.07 Else Christensdatter, Lønaa, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1670c.
MAND: Mikkel Jespersen, Lønaa, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 38. d. 7. Junii begravet i Tyrregod Kircheg. Michel Jespersens Hustrue af LUnaa, nafnl. Else Christensdaatter, gl. 46 Aar.

Nr. 6046 1717.03.14 Navnløs, Thyregodlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Christen Pedersen Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 46. d. 14. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Pedersen Huulis nafnløse Barn her af Tyrregodlund.

Nr. 6047 1717.03.30 Mette Søndergaard, Dørken, SAND ALDER: 53c, 53 år, DØBT: 1664c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 47. d. 30. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Mette Syndergaard af Dyrchen, gl. 53 Aar.

Nr. 6049 1717.05.09 Anne Madsdatter, Fuglsang, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1657c.
MAND: Christen Pedersen, Fuglsang, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 49. Samme Dag { d. 9. Maij} begrafvet ibidem {Tyrregod Kirchegaard} Christen Pedersens Hustrue af Fuglsang, nafnl. Anne Madsdatter, gl. 60 Aar.

Nr. 6051 1717.06.20 Anne Marie Nielsdatter, Dørken, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 15 uger, DØBT: 1717.03.03. FAR: Niels Jensen Søndergaard.
DØDSÅRSAG: Opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 51. d. 20. Junii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Niels Jensens liden Daatter fra Vester Seyerup {Dørken}, nafnl. Anne {Marie}, som af Moderen ulycheligen blef opprimeret, gl. 15 Uger.
NOTITS: Døbt Anne Marie.
Dåb nr. 2072

Nr. 6054 1717.08.18 Kirsten Madsdatter, Odderbæk, SAND ALDER: 25, 25 år, DØBT: 1692c.
MAND: Niels Pedersen, Odderbæk, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 54. d. 18. aug. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Niels Pedersens Hustrue af Odderbech, anfnl. Kirsten Madtzdaatter, gl. 25 Aar.

Nr. 6061 1718.01.09 Anne Andersdatter, Hønskov, SAND ALDER: 84.04 (å.m), 84 år 4 m., DØBT: 1633.08c.
DATTER: Kirsten Sørensdatter, Hønskov, Thyregod, Død i Kokborg 1766.
SVIGER- SØN: Anders Sørensen, Hønskov, Thyregod, Død i Kokborg 1747.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 61. d. 9. Janv. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Anders Sørensens Hustrues {Kirsten Sørensdatter} Moder af Hønskou , nafnl. Anne Andersdatter, gl. 84 Aar 4 Maaneder.

Nr. 6066 1718.05.26 Johanne Pedersdatter Hole, Thyregod By, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1643c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 66. d. 26. Maij begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Johanne Pedersdatter Huule af Tyrregod {By}, gl. 75 Aar.

Nr. 6072 1718.08.14 Helvig Hansdatter, Hastrup, SAND ALDER: 15, 15 år, DØBT: 1703.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 71. d. 14. Aug. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Sal. Helvig Hansdatter fra Hastrup, Ao. ætatis 15.
NOTITS: Har formodentlig tjent på Hastrup, men "Sal." er usædvanligt, præsten Borch bruger det kun få gange om nyligt afdøde personer.

Nr. 6074 1718.09.04 Maren Iversdatter, Lønaa, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1718.05.08. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 73. Samme Dag {d. 4. Sept.} begrafvet ibid. {Tyrregod Kirchegaard} Ifver Nielsens liden Daatter af Lünaae, nafnl. Maren, gl. 4 Maaneder.

Nr. 6075 1718.11.20 ? Søren Sørensens kone, Lønaa, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1649c.
MAND: Søren Sørensen, Lønaa, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 74. d. 20. Nov. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Søren Sørensens Hustrue fra Lünaae, gl. 69 Aar.

Nr. 6076 1718.11.27 Anne Troelsdatter, Sejrup, SAND ALDER: 6, 6 år, DØBT: 1712. FAR: Troels Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 75. d. 27. Nov. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Troles Nielsens Daatter fra Seyerup {Sejrup}, nafnl. Anne, gl. 6 Aar.
NOTITS: Else Pedersdatter fra Ejnar Bjerre.

Nr. 6077 1718.12.07 Margrethe Villadsdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 12.05 (å.m), 12 år 5 m., DØBT: 1706.07.07. FAR: Villads Pedersen. MOR: ? kone Villads Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 76. d. 7. Dec. Begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Villadtz Pedersens Daatter af Tyrregodlund, nafnl. Margrethe, gl. 12 Aar 5 Md.

Nr. 6079 1719.03.19 Navnløs, Kokborg Huse, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jens Mouridsen Dam. MOR: ? Jens Mouridsen Dams kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 78. d. 19. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens {Mouridsen} Dams nafnløse Barn af Huusene.
NOTITS: For Mouridsen se begravelse #6023 og den begravede drengs fødsel 10.06.1714.

Nr. 6081 1719.04.07 Kirsten Pedersdatter, Egsgaard, SAND ALDER: 26, 26 år, DØBT: 1693c.
MAND: Søren Nielsen, Egsgaard, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 80. d. 7. April begrafvet ibidem {Tyrregaard Kirchegaard} Søren Nielsens Hustrue af Egsgaard, nafnl. Kirsten Pedersdatter, gl. 26 Aar.

Nr. 6085 1719.07.30 Else Pedersdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 1 år 5 m., DØBT: 1718.03.13. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 84. d. 30. Julii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Peder Christensens liden Daatter af Tyrregodlund, nafnl. Else, gl. 1 Aar og 5 Maaneder.
Dåb nr. 2097

Nr. 6086 1719.08.06 Marie Pedersdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1716.03.08. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 85. d. 6. Aug. begrafvet hans {Peder Christensen i Thyregodlund fra forrige begravelsen #6085} andet Barn, nafnl. Maren {døbt Marie}, gl. 3 Aar og 6 Maaneder.
Dåb nr. 2050

Nr. 6088 1719.09.10 ? kone Christen Aagaards, Thyregodlund, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1649c.
MAND: Christen Aagaard, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 87. d. 10. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Aagaards Hustrue af Tyrregodlund, gl. 70 Aar.

Nr. 6090 1720.02.28 Anne Madsdatter, Lønaa, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1686c.
MAND: Hans Nielsen, Lønaa, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 89. d. 28. Febr. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Hans Nielsens Hustrue af Lünaae, nafnl. Anne Madtzdaatter, gl. 33 Aar.

Nr. 6091 1720.03.13 Maren Graversdatter, Hindskov, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1686c.
MAND: Jens Mikkelsen, Hindskov, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 90. d. 13. Martii begrafvet iligemaade i Tyrregod Kirchegaard Jens Michelsens Hustrue af Hindskou, nafnl. Maren Grafversdaatter, gl. 33 Aar.

Nr. 6092 1720.03.13 Navnløs, Egsgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 91 Samme Dag {d. 13. Martii} begrafvet samme Sted {Tyrregod Kirchegaard} Søren Nielsens nafnløse Barn af Egsgaard.
Dåb nr. 2133

Nr. 6093 1720.03.24 Navnløs, Sejrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 92 d. 24. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Ifver Pedersens nafnløse Barn af Seyerup.
Dåb nr. 2134

Nr. 6097 1720.04.28 Maren Sørensdatter, Hindskov.
MAND: Jens Graversen, Hindskov, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 96. Samme Dag {d. 28. April} begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens Grafversens Hustrue i Hindskou, nafnl. Maren Sørensdaatter.

Nr. 6098 1720.06.09 Mette Jørgensdatter, Aalbæk, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1720.03.10. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
PRÆST: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 97. d. 9. Junii blef begrafvet i Tyrregod Kirchegaard, ved Hr. Johan Bilhart {Bøllund, Give}, Jørgen Christensens liden Daatter {Mette} fra Aalbech.
Dåb nr. 2132

Nr. 6099 1720.07.26 Anne Kirstine Knudsdatter, Aagaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1720.06.02. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 98. d. 26. Julii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Knud Jacobsens liden Daatter fra Aagaard, nafnl. Anne Kirstine, gl. 9 uger.
NOTITS: Ejnar Bjerre har i hans udskrift: "d. 26. Aug. ell. Julii", men i kirkebogen står: "No. 98 26 Jul: begrafvet". Hvis hun er født en uge før dåben den 2. Juni passer det med 26. juli.
Dåb nr. 2143

Nr. 6100 1720.08.18 Gyde Pedersdatter, Thyregod By, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1655c.
MAND: Christen Nielsen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 99 d 18 Aug: begrafvet i Tyrregod Kirche=gaard Christen Nielsen Midtgaards Hustrue af Tyrregod nafnl: Gyde Pedersdaatter gl: 64 aar.
NOTITS: Min udskrift.

Nr. 6101 1720.09.08 Anne Pedersdatter, Hønskov, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1720.08.04. FAR: Peder Pedersen Hole. MOR: ? Peder Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No 100 d: 8 Sept: begrafven i Tyrregod Kirchegaard Peder Pedersen Huulis den yngres liden Daatter af Hønschou, nafnl. Anne, g. 4 uger.
NOTITS: Pigen blev dermed døbt næsten straks efter fødslen.
Dåb nr. 2144

Nr. 6102 1720.11.09 †1720.10.18 Lene Katrine Jørgensdatter Kaas, Hastrup, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1653c.
MAND: Knud Gedde, Hastrup, Thyregod, Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 101 d 9 Nov: begrafvet i Tyrregod Kirche dend Høy-ædle og Høy-Velbaarne i Lifvet, hos Herren Himmel-salig i Døden Frue Lene Cathrine Kaas Sal: Hr. Cancellie-Raad og Amptmand Knud Geddes, fordum Herre til VadsKier: gaard og Hastrup, Hans Kong: Mayts Høy-betroede Amptmand ofver Silcheborg og Mariager Ampter Hans efterlatte Høyt-elschelige Frue i Hendes alders 67 Aar. Gud forleene hende med alle troe Christne en Ære=fuld opstandelse udi den Herris Jesu Christi aabenbarelse. Hun blef henkalden d 18 Oct: tilforn.
NOTITS: Villy M. Sorensen udskrift.

Nr. 6103 1721.01.04 Anna Sophia Bernhardsdatter von der Lippe, Hastrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 3 m. 3 uger, DØBT: 1720.09c. FAR: Bernhard Heinrich von der Lippe. MOR: Dorte Katrine Knudsdatter Giedde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 102 d 4 Janv. begrafved i Tyrregod Kierche Høy-ædle og Høy-Velbaaren Baron og Oberste von der Lippens Liden Freuchen nafnl: Anne Sophia - gl: 3 Maaneder - 3 uger.
NOTITS: Hendes dåb ses ikke i Thyregod kirkebog, så hun må være født andetsteds. Moderen Dorte Katrine Giedde kom tilbage til Thyregod i november 1720, da hendes mor Lene Cathrine Kaas blev begravet (se forrige begravelse #6102 to måneder før) og er blevet et stykke tid på Hastrup.

Nr. 6108 1721.05.31 Mette Pedersdatter, Sejrup, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 28 uger, DØBT: 1720.11.17. FAR: Peder Christensen Naldal. MOR: Kirsten Madsdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 107 d 31 Maij begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Sal. Peder Christensen af Øster Seyerup hans efterlatte liden Daatter, nafnl. Mette, som hos Moderen Ulykcheligen [var] omkommen, gl. 28 uger.

Nr. 6110 1721.07.20 Navnløs, Hønskov, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jens Graversen. MOR: ? Jens Graversens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No: 109 d 20 Julii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens Grafversens navnløse Barn fra Hønskou.

Nr. 6111 1721.07.27 Lidet barn, Lønaa. FAR: Hans Nielsen. MOR: ? Hans Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 110 d 27 Julij begrafvet Hans Nielßens lidet barn fra Lünaae - gl.
NOTITS: Hans Nielsens kone i Lønaa, Anne Madsdatter, blev begravet d. 28. februar 1720. Der er ikke døbt noget barn før den dato. Det kunne være et barn af en evt. kone nr. 2, som der ikke kendes navn på eller eksistens af — mere kan der ikke siges. No. 111 er overstreget.

Nr. 6113 1721.09.22 Bodil Hufsdatter, Hønskov.
MAND: Jens Andersen Tørring, Hønskov, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 113 d 22 Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Sal: Bodild Hufsdaatter af Hønskou.

Nr. 6116 1722.01.01 ? kone Veste Nielsens, Thyregod By.
MAND: Vester Nielsen, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1. Tyregoed sogn. Festo Circumsis. blev begraven Veste Nielsens Kone i Tyregoed Bye.

Nr. 6117 1722.01.01 Sidsel Gammel, Thyregod By (Degnehuset).
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2. de. eod. {Festo Circumsis.} blev begraven gammel Zidtzel i Degen-Huuset ibid. {Tyregoed Bye}.

Nr. 6119 1722.03.08 Lisbeth Pedersdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1721.08.27. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: ? Christen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4. Tyregoed sogn. dom. Oculi blev begraven Christen {Pedersen} Hoeles Barn {Lisbeth?} af Tyregoedlund.
NOTITS: Lisbeth er hans yngste barn, der er en søn med godt tre år også.

Nr. 6128 1723.06.20 Dødfødt, Kokborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Peder Hole, Lille. MOR: ? Lille Peder Holes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 13. d. eod. {4. p. Trin.} blev begraven Lille Peder Hoeles dødføde Barn af Kokborg.

Nr. 6132 1723.11.21 Mette Nielsdatter, Hindskov- Nørre, SAND ALDER: 75.07 (å.m), 75 år 7 m., DØBT: 1648.04.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 17. Tyregoed Sogn. Dom 26 p. Trin. begraven Mette Nielsdatter af Nørre Hindskou, æt. 75 Aar 7 Maaneder.

Nr. 6134 1724.03.01 Anne Hansdatter, Poderhuset, SAND ALDER: 60.08 (å.m), 60 år 8 m., DØBT: 1663.07.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 19. d. 1. Mart. begraven Anne Hans Daatter af Poederhuuset, æt. 60 Aar 8 Maaneder.

Nr. 6136 1724.03.19 Dødfødt, Hindskov, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Laurids Jensen. MOR: ? Laurids Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 21. Tyregoed Sogn. Dom. Oculi begraven Laurids Jensens dødfødde Barn af Hindskou.

Nr. 6137 1724.04.09 Abelone Lauridsdatter, Lønaa, SAND ALDER: 89cc, 89 år, DØBT: 1634cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 22. Dom. Palmar. begraven Abelonne Lauridsdatter af Lønaae, æt. 89 Aar.

Nr. 6138 1724.04.14 Abelone Christensdatter, Fuglsang, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1672c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 23. Fest. Soterias {Langfredag} begraven Abelonne Christensdatter af Fuglsang, æt. 51 Aar.

Nr. 6143 1724.08.13 Kirsten Knudsdatter, Aagaard, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 6 m., DØBT: 1724.04.23. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 28. Tyregoed sogn. Dom: 9 p. Trin: begraven Kiersten KnudsDaatter af Aagaard, æt. ½ Aar.

Nr. 6144 1724.09.10 Else Olufsdatter, Hastrup Mølle, SAND ALDER: 52.04 (å.m), 52 år 4 m., DØBT: 1672.05.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 29. Dom: 13 p. Trin. begraven Else Olufs Datter af Hastrup Mølle, æt. 52 Aar 4 Maaneder.

Nr. 6150 1725.02.25 Anne Poulsdatter, Thyregod Bye, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1649c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 35. Tyregoed Sogn. Dom: Reminisc: begraven Anna Poulsdatter af Tyregoed Bye, ætat. 75 Aar.

Nr. 6151 1725.03.21 Kirsten Jensdatter, Kokborg, SAND ALDER: 36c, 36 år 3 dage, DØBT: 1688c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 36. d. 21. Martii begraven Kiersten Jensdatter af Kokborg, ætat. 36 Aar nogle Dage.

Nr. 6152 1725.03.30 Anne Pedersdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1644cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 37. Fest. Soterium {langfredag} begraven Anne Pedersdatter af Tyregoedlund, æt. 80 Aar.

Nr. 6171 1726.09.17 Barbara Melchiorsdatter, Thyregod By (Bredgaard), SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1648c.
MAND: Laurids Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 55. Tyregoed Sogn. d. 17. Sept. begraven Barbara Melchiorsdatter af Tyregoed {By}, æt. 78 Aar.
NOTITS: Degnen Laurids Jensen Holstebros første kone af tre.

Nr. 6172 1726.09.22 Kirsten Thygesdatter, Kokborg, SAND ALDER: 30, 30 år, DØBT: 1696c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 56. Dom: 14 p: Trin: begraven Kirsten Tygesdatter af Kokborg, æt. 30 Aar.

Nr. 6174 1727.01.13 Else Iversdatter, Dørken, SAND ALDER: 38, 38 år, DØBT: 1688c.
PRÆST: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 58. d. 13. Jan. begraven (af Hr. Johan Bilhard) Else Iversdatter af Dørken, æt. 38 Aar.

Nr. 6177 1727.04.27 Karen Thygesdatter, Kokborg, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1684c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 61. Tyregoed sogn. dom. Misericord. begraven Karen Tygesdatter af Kokborg, æt. 42 Aar.

Nr. 6181 1727.10.26 Karen Dam, Tofteløs.
MAND: Mourids Sørensen Dam, Kokborg (Toftløs), Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 65. Dom: 20 p: Trin: begravet Karen Dam af Tøfteløss.

Nr. 6182 1728.06.13 Abelone Frederiksdatter, Lønaa, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1728.05.17. FAR: Frederik Vestesen. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1728. No. 66. Tyregoed Sogn. Dom: 3 p: Trin: begravet Abelone Friderichsdatter af Lønaae, æt. 4 Uger.
Dåb nr. 2274

Nr. 6185 1728.08.08 Kirsten Lauridsdatter, Sejrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1728.04.11. FAR: Laurids Andersen Kidmose. MOR: Kirsten Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 69. Tyregoed Sogn. Dom: 11 p. Trin: begravet Kiersten Lauridsdatter af Seirup, æt. 18 Uger.
NOTITS: Navne fra Ejnar Bjerre.
Dåb nr. 2270

Nr. 6188 1728.11.21 Anne Mikkelsdatter, Lønaa, SAND ALDER: 85cc, 85 år, DØBT: 1643cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 72. D. eod. {Dom: 26 p: Trin:} begravet Anne Michelsdatter af Lønaae, æt. 85 Aar.

Nr. 6189 1728.12.12 Anne Svendsdatter, Dørken, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1647c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 73. Dom: 3 Advent begravet Anne Svendsdatter af Dørken, æt. 81 Aar.

Nr. 6190 1728.12.19 Kirsten Iversdatter, Dørken, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1682c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 74. Dom: 4. Adv. begravet Kiersten Iversdatter ibm. {Dørken} æt. 46 Aar.

Nr. 6191 1729.01.23 Maren Sørensdatter, Dørken, SAND ALDER: 22.01 (å.m), 22 år 3 uger, DØBT: 1707.01.02.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1729. No. 75. Tyregoed Sogn. Dom: 3 p: Epiphan: begravet Maren Sørensdatter af Dørken, æt. 22 Aar 3 Uger.

Nr. 6193 1729.02.27 Ellen Sørensdatter, Hindskov, SAND ALDER: 29, 29 år, DØBT: 1699c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 77. Dom. Qvinguages {fastelavn} begravet Ellen Sørensdatter af Hindskou, æt. 29 Aar.

Nr. 6199 1729.09.25 Dorte Christensdatter, Sejrup, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1681c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 83. Dom: 15 p: Trin: begrav. Dorthe Christensdatter af Seirup, æt. 58 Aar.

Nr. 6204 1730.04.06 Karen Christensdatter, Østerdam, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1649cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 88. Fest. virid {Skærtorsdag} begrav. Karen Christensdatter af Østerdam, æt. 81 Aar.

Nr. 6207 1730.08.20 Kirsten Pedersdatter, Kokborg, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 9 m., DØBT: 1729.12.11. FAR: Peder Pedersen Hole. MOR: ? Peder Pedersen Holes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 91. Tyregoed Sogn. Dom: 11 p: Trin: begrav. Kiersten Pedersdatter af Kokborg, æt. 9 Maaneder.
Dåb nr. 2304

Nr. 6208 1730.11.19 Karen Elisabeth Christensdatter, Hindskov, SAND ALDER: 1.04 (å.m), 1 år 4 m., DØBT: 1729.07.31. FAR: Christen Sørensen. MOR: Abelone Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 92. Dom: 24 p: Trin: begrav. Karen Elisbeth Christensdatter af Hindskou, æt. 1 Aar 4 Maaneder.
Dåb nr. 2296

Nr. 6211 1731.02.18 Maren Iversdatter, Lønaa, SAND ALDER: 8.09 (å.m), 9 år, DØBT: 1722.05.10. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 95. Tyregoed Sogn. Dom Reminisc. begrav Maren Iversdatter, æt. 9 Aar og Søren Iversen, æt 18 Uger.

Nr. 6214 1731.04.08 Johanne Mortensdatter, Thyregod By, SAND ALDER: 0.10c (å.m), 1 år 6 uger, DØBT: 1730.06.04. FAR: Morten Eskesen. MOR: Maren Pedersdatter Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 97. d. eod. {Dom. Misericord} begrav. Johanne Mortensdatter af Tyregoded bye, æt. 1 Aar 6 Uger.
NOTITS: Alderen passer næppe. 1 år 6 uger ville betyde at hun først blev døbt, da hun knap fire måneder gammel, hvilket er usandsynligt.
Dåb nr. 2310

Nr. 6215 1731.04.29 Birgitte Knudsdatter, Aagaard, SAND ALDER: 9.00 (å.m), 9 år 2 Dage, DØBT: 1722.05.10. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Chrisensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 98. Dom Rogate begrav. Birgithe Knudsdatter af Aagaard, æt. 9 Aar 2 Dage.
NOTITS: Regnet tilbage fra begravelsen kommer man til født 27. april 1722, døbt er hun den 10. maj 1722. Hun ville så være døbt 13 dage gammel.

Nr. 6218 1731.06.06 Mette Kirstine Olesdatter Svane, Thyregod By, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 29 uger 6 dage, DØBT: 1730.11.05. FAR: Ole Mikkelsen Korporal Svane. MOR: Anne Christiansdatter Werner.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 101. Tyregoed Sogn. Onsdag d. 6. Juni begrav. Mette Kirstine {Olesdatter} Svane af Tyergoedby, æt. 29 Uger 6 dage.
Dåb nr. 2320

Nr. 6222 1731.08.12 Abelone Nielsdatter, Lønaa, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1653c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 105. Dom: 12 p. Trin. begrav. Abelone Nielsdatter af Lønaae, æt. 78 Aar.
NOTITS: Niels Iversen i Lønaa har en datter Abelone *1693c i Lønaa, men Abelone Nielsdatter *1653c kan ikke være mor til Niels Iversen *1656c eller hans kone Kirsten Pedersdatter *1660c.

Nr. 6223 1731.12.30 Maren, Dørken, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1680c-.
MAND: Albert Madsen, Dørken, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 106. Dom: p. Nat. Xsti. begrav. Albert Madsens Kone af Dørken, naunlig: Maren N. æt:
NOTITS: Albert Madsen fæstede Midtgaard i Dørken 1704- indtil 1732, han forlod derefter sognet.

Nr. 6224 1732.02.24 Margrethe Pedersdatter Vimb, Hastrup Mølle, SAND ALDER: 24.03 (å.m), 24 år 3 m. 3 uger 2 dage, DØBT: 1705.11.01c.
MAND: Peder Paaskesen Paaske, Hastrup Mølle, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1732. Tyregod Sogn. No. 107. Dom Qvingavages. begrav. Margreethe Pedersdatter Vimb af Hastrup Mølle, æt. 24 Aar 3 Maaneder 3 Uger 2 Dage.
NOTITS: Hun blev begravet samme dag som datteren Marie Katrine blev døbt, datteren begraves 2 måneder gammel, se #6225.

Nr. 6225 1732.04.06 Marie Katrine Pedersdatter Paaske, Hastrup Mølle, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1732.02.24. FAR: Peder Paaskesen Paaske. MOR: Margrethe Pedersdatter Vimb.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 108. Dom: Palmax begrav: Marie Cathrine {Paaske} af Hastrup Mølle, æt. 2 Maaneder.
NOTITS: Moderen døde straks efter fødslen, se #6224.

Nr. 6226 1732.04.20 Mette Nielsdatter, Kærgaard, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1652c.
MAND: Søren Christensen Kærgaard, Kokborg (Kærgaard), Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 109. Dom: Qvasimod: begraven Mette Nielsdatter af Kiærgaard æt: 80 Aar.
NOTITS: Ejnar Bjerre: Omtalt som Søren og Mette Kjærgaard.

Nr. 6227 1732.05.04 Kirsten Pedersdatter, Lønaa, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1660c.
MAND: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 100. Dom: Jubilate begraven Kiersten Pedersdatter af Lønaae, æt. 72 Aar.
NOTITS: Se Ejnar Bjerre.

Nr. 6229 1732.06.05 Anne Jensdatter, Kokborg, SAND ALDER: 88cc, 88 år, DØBT: 1644cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 112. Tyregoed Sopgn. d. 5. Jun., begraven Anne Jensdatter af Kokborg, æt. 88 Aar.
NOTITS: Ingen familieforbindelse set.

Nr. 6230 1732.07.25 Anne Thygesdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1651c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 113. d. 25. Jul. begrav. Anne Thygesdatter af Thyregoedlund æt. 81 Aar.
NOTITS: Ikke tilordnet.

Nr. 6232 1732.11.26 Birgitte Siversdatter, Hastrup, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1664c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 115. Tyregoed Sogn. d. 26. Nov. begraven Birgitte Siversdatter fra Hastrup, æt. 68 Aar.
NOTITS: Tjente vel på Hastrup.

Nr. 6233 1732.12.28 Maren Madsdatter, Østerdam, SAND ALDER: 88cc, 88 år, DØBT: 1644c.
MAND: Oluf Christensen Hage, Østerdam, Thyregod, Ejnar Bjerres formodning.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 116. Dom: post Nagtal. Xsti. begraven Maren Madsdatter af Østerdam, æt. 88 Aar.

Nr. 6234 1733.02.05 Anne Olufsdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 95cc, 95 år, DØBT: 1642cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1733. No. 117. Tyregoed Sogn. d. 5. Februar begraven Anne Oluvsdatter af Tyregoedlund, æt. 95 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6239 1733.05.03 Else Mouridsdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1675c.
MAND: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 122. Dom Cantate, begraven Else Mouridsdatter af Tyregoedlund, æt. 58 Aar.
NOTITS: Gift 1. 1700 i Sønder Omme med Mogens Eskesen, 2. gang i Thyregod 1708c. Hun er datter i Filskov af Mourids Jespersen *1635c †1697 Filskov og Bodil Christensdatter †1714 Filskov.

Nr. 6240 1733.05.03 Anne Pedersdatter, Kokborg (Toftløs), SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1687c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 123. d. eod. {Dom. Cantate}, begraven Anne Pedersdatter af Kokborg., æt. 46 Aar.
NOTITS: Nævnes 1729 og 1731 i Toftløs, Ejnar Bjerre mener hun evt. holdt hus for Mourids Sørensen Dam.

Nr. 6241 1733.09.13 Johanne Andersdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 89cc, 89 år, DØBT: 1644cc.
MAND: Peder Frandsen, Enkelund, Thyregod, †1730 Enkelund, Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 124. Dom. 15 p. Trin. begraven Johanne Andersdatter af Tyregoedlund, æt. 89 Aar.
NOTITS: Hun opholdt sig ved datteren Birgitte Frandsdatter, der var gift med Christen Pedersen Hole i Thyregodlund.

Nr. 6244 1733.12.06 Abelone Christensdatter, Thyregod By, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1673c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 127. Dom: 2 Advent begraved Abelone Christensdatter af Tyregoedby, æt. 60 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6245 1734.01.04 Abelone Bendtsdatter, Hindskov, SAND ALDER: 35c, 35 år, DØBT: 1698c.
MAND: Christen Sørensen, Hindskov (Vester), Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1734. Tyregoed Sogn. No. 128. Dom: post Circumsis. Christi begravet Abelone Bendsdatter af Hindskou, æt. 35 Aar.
NOTITS: Helligdagen hedder egentlig Circumsis. Domini.

Nr. 6248 1734.07.03 Ide Sophie Krabbe, Hastrup, SAND ALDER: 9.09 (å.m), 9 år 9 m., DØBT: 1724.09.27. FAR: Johan Rudolf Krabbe. MOR: Adelheid.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 131. d. 3. Julii parenteret i Tyregoed Kirke over Sl. Frøcken Ide Sophie Krabbe fra Hastrup, som Dagen derefter blev hensat i Aale Kirkes Begravelse, ætat. suæ 9 Aar 9 Maaneder.
NOTITS: Døbt i Michaelis, Fredericia. Moderen er baronesse von Fersen. Faderens mor Ide Sophie Gedde havde Hastrup, men opholdt sig normalt på Bjerre i Aale sogn, som hun fik gennem hendes mand Ole Krabbe af Damsgaard til Bjerre. Bjerre var en større herregård end Hastrup, der i praksis blev ført af birkedommer Paaske i Hastrup Mølle.

Nr. 6250 1734.12.19 Birte Troelses, Kokborg, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1670c.
MAND: Troels Pedersen, Kokborg, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 133. Tyregoed Sogn. Dom: 4. Advent. begravet Birrete Troelses af Kokborg, æt. 64 Aar.
NOTITS: Manden Troels Pedersen ses i 1716 i dåb #2053. En datter af ham, Maren, er fadder i 1714 #2008. Der er ikke andre af navn Troels i Kokborg.

Nr. 6251 1734.12.27 Sidsel Jensdatter, Kokborg, SAND ALDER: 3.07 (å.m), 3 år 7 m., DØBT: 1731.05.14. FAR: Jens Villumsen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 134. Fer. 3. Natalit: begravet Zidtzel Jensdatter af Kokborg, æt. 3 Aar og 7 Maaneder.

Nr. 6255 1735.02.11 Ide Sophie Pedersdatter, Kokborg, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m. 9 dage, DØBT: 1734.08.15. FAR: Peder Pedersen Hole den Yngre. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 138. Fest. Frat. d. 11. Februar begrav. Ide Sophie Pedersdatter af Kokborg, æt. 6 Maaneder 9 Dage.

Nr. 6256 1735.02.13 Anne Nielsdatter, Hindskov, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1668c.
MAND: Peder Hansen, Hindskov, Thyregod, †1731 Hindskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 139. Dom: Sexages: begravet Anne Nielsdatter af Hindskou, æt. 73 Aar.

Nr. 6257 1735.05.22 Kirsten Jensdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1658c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 140. Dom: Exaudi begrav. Kiersten Jensdatter af Tyregoedlund, æt. 77 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6260 1735.08.14 Inger Pedersdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1672c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 143. Dom: 10 p. Trin: begrav. Inger Pedersdatter af Tyregoedlund, æt. 63 Aar. Summa 9 i 1735.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6264 1736.02.19 Anne Frandsdatter, Dørken, SAND ALDER: 19.00 (å.m), 19 år, DØBT: 1717.03.25. FAR: Frands Jakobsen. MOR: Marie Mathiasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 147. Tyregoed Sogn. Dom: Invocavit begrav. Anne Frandsdatter af Dørken, æt. 19 Aar.
Dåb nr. 2075

Nr. 6274 1737.04.10 Anne Larsdatter, Odderbæk, SAND ALDER: 76.01c (å.m), 76 år 3 uger, DØBT: 1660.03c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 157. Tyregoed Sogn. d. 10. April begravet Anne Lassdatter af Odderbek. Aetat. 76 Aar og nogle Uger.
NOTITS: Havde to søstre i Odderbæk, Ejnar Bjerre: "kunne være enke efter tidligere fæster."

Nr. 6276 1737.05.05 Anne Jensdatter, Thyregod By, SAND ALDER: 97cc, 97 år, DØBT: 1640cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 159. Dom: Misericord: begravet Anne Jensdatter af Tyregoedby, æt. 97 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret, ikke den samme som #6280 med samme navn, foruden tilnavnet.

Nr. 6280 1737.06.30 Anne Jensdatter Michels, Thyregod By, SAND ALDER: 97cc, 97 år, DØBT: 1640cc.
MAND: Michel Nielsen, Thyregod By, Thyregod, Begravet 1717.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 163. Tyregoed Sogn. Dom: 2. p. Trin. begraven Anne {Jensdatter} Michels af Tyregoed {By}, æt. 97 Aar.
NOTITS: En anden Anne Jensdatter døde 1 måned før i Thyregod By også 97 år gammel #6276.

Nr. 6297 1739.03.08 Else Pedersdatter, Kokborg, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1661c.
MAND: Christen Nielsen, Kokborg, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1739. No. 180. Tyregoed Sogn. Dom: Lætare begraven Else Pedersdatter af Kokborg. æt. 78 Aar.
NOTITS: Kokborggaard, matr. nr. 9. Christen Nielsen fæster fra 1713.

Nr. 6298 1739.03.15 Karen Madsdatter, Sejrup, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1660c.
MAND: Peder Jensen Skærhoved, Thyregod, †1722 Sejrup. Ejnar Bjerre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 181. Dom: Iudica begraven Karen Madsdatter af Seirup. Aetat. 78 Aar.
NOTITS: Peder Jensen Skærhoved var birkedommer i Hastrup birk.

Nr. 6301 1739.05.03 Sara Sørensdatter, Kokborghuse, SAND ALDER: 44c, 44 år, DØBT: 1695c.
MAND: Halvor Eriksen, Kokborghuse, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 184. d. eod. {Dom: Rogate} begraven Sara Sørensdatter af Kokborghuse, æt. 44 Aar.

Nr. 6302 1739.07.02 Abelone Jensdatter, Thyregodlund, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1674c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 185. Fest. Visit. Mar. begraven Abelone Jensdatter af Tyregoedlund, æt. 65 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6303 1739.07.02 Margrethe Lauridsdatter, Fuglsang, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m. 2 uger, DØBT: 1738.12.28. FAR: Laurids Pedersen. MOR: Maren Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 186. d. eod. {Fest. Vist. Mar.} begraven Margrethe Lauridzdatter af Fuglsang, æt. 6 Maaneder 2 Uger.

Nr. 6305 1739.08.02 Anne Jensdatter, Fuglsang, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1739.02.08. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 188. Tyregoed Sogn. Dom: 10 p: Trin: begraven Anne Jensdatter af Fuglsang, æt. 25 Uger.

Nr. 6307 1739.08.23 Karen Pedersdatter, Kokborg, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1661c.
MAND: Peder Pedersen Hole den Ældre, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 190. Dom: 13 p: Trin: begraven Karen Pedersdatter af Kokborg, æt. 78 Aar.

Nr. 6309 1739.09.20 Lene Katrine Enevoldsdatter, Hastrup, SAND ALDER: 16.04 (å.m), 16 år 6 m., DØBT: 1723.05.31. FAR: Enevold Nielsen. MOR: Hanne Pedersdatter Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 192. Tyregoed sogn. Dom: 17 p: Trin: begraven Lene Cathrine Enevoldsdatter fra Hastrup, æt. 16½ Aar.

Nr. 6314 1740.01.03 Anne Thomasdatter, Kokborg, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1739.10.11. FAR: Thomas Pedersen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 197. d. eod. {Dom: 1 p: Epiphan:} begraven Anne Thomædatter af Kokborg, æt. 4 Maaneder.
NOTITS: Forældrene gift 1729 i Thyregod #8001.

Nr. 6316 1740.01.17 Margrethe Christensdatter, Kokborghuse, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 30 uger, DØBT: 1739.06.21. FAR: Christen Christensen Murmand. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 199. d. eod { Dom: 2 p: Epiphan:} begraven Margrethe Christensdatter af Kokborhuse, æt. 30 Uger.

Nr. 6319 1740.12.23 Ellen Pedersdatter, Thyregod By (Degnebolig), SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1663c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 202. d. 23. Decembr: begravet Ellen Pedersdatter af Tyregoedbye i Degnebol, æt. 77 Aar. Summa 7 i 1740.
NOTITS: Ikke ellers identificeret, degnen er Laurids Jensen Holstebro.