Thyregod Kommenteret Kirkebog 
Døbte alle 1713 - 1730
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Thyregod kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 1995 1639.07.01 Jens Christensen Murmand, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra Vonsild kirkebog: Jens Christensen Murmand}
NOTITS: Johannes Rüdes indbyggerfortegnelse Vonsild sogn. Gift med Maren Nielsdatter. Tre børn i Thyregod 1667-70, flyttet til Vonsild før 1673. Død 1708+. Boede på en af præstens landboler. Seks børn i Vonsild.

LINK: Johannes Rüde: Vonsilds indbyggerfortegnelse.


Nr. 1994 1646.07.01 Maren Nielsdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra Vonsild kirkebog: Maren Nielsdatter}
NOTITS: Gift i Thyregod 1665c med Jens Christensen Murmand. Død 1708+.

LINK: Johannes Rüde: Vonsilds indbyggerfortegnelse.


Nr. 1993 1666.07.01 Maren Jensdatter, . FAR: Jens Christensen Murmand. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra Vonsild kirkebog: Jens Christensen Murmand og Maren Nielsdatters datter Maren Jensdatter}
LINK: Johannes Rüde: Vonsilds indbyggerfortegnelse.


Nr. 1992 1667.07.01 Christen Jensen, . FAR: Jens Christensen Murmand. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra Vonsild kirkebog: Jens Christensen Murmand og Maren Nielsdatters søn Christen Jensen}
LINK: Johannes Rüde: Vonsilds indbyggerfortegnelse.


Nr. 1991 1668.04.26 Kirsten Jensdatter, . FAR: Jens Christensen Murmand. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra Vonsild kirkebog: Jens Christensen Murmand og Maren Nielsdatters datter Kiersten Jensdatter}
NOTITS: Begravet i Vonsild april 1692, 24 år gammel.

LINK: Johannes Rüde: Vonsilds indbyggerfortegnelse.


Nr. 1981 1703.07.02 Poul Jensen, Pomphole. FAR: Jens Christensen?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1724: 'Anno. 1724. No. 18. Tyregoed Sogn. dom. Qvinguasges. {Fastelavn} begraven Povel Jensen af Pomphoele, æt. 20 Aar 7 Maaneder.'}
NOTITS: Jens Christensen ses 1714, hvor han får børn i Pomphole.


Nr. 1983 1705.07.01 Niels Troelsen, Sejrup. FAR: Troels Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1719: 'No. 79. d. 6 April begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Troels Nielsens Søn af Seyerup {Sejrup}, nafnl. Niels, gl. 14 Aar.'}
NOTITS: Troels Nielsen føres som fæster 1706, men ikke i 1705. Han formodes gift 1704-05. Se Ejnar Bjerre.


Nr. 1996 1708.07.01 Mette Mortensdatter, Hesselbjerre. FAR: Morten Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION udfra begravelsen 1715: 'No. 26 d. 8. Sept. begravet i Tyrregod Kirchegaard Morten Christensens Daatter af Hesselbierre, nafnl. Mette, gl. 7 Aar 6 Maaneder.'}
Begravelse nr. 6026
NOTITS: Begravet 1715 7 år gammel.


Nr. 1986 1708.07.01 Christian, Kokborg Huse. FAR: ?. MOR: ? Jens Mouridsen Dams kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1718: 'No. 72. d. 4. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens {Mouridsen} Dams Stifsøn fra Huusene {Kokborg Huse}, nafnl. Christian, gl. 10 Aar.'}
NOTITS: Moderen gift 2. gang med Jens Mouridsen.


Nr. 1997 1708.07.01 Anne Sørensdatter, Hindskov. FAR: Søren Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION udfra begravelsen 1715: 'No. 22. d. 18. Aug begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Søren Michelsens Daatter af Hindskou, nafnl. Anne, gl. 7 og ½ Aar.'}
Begravelse nr. 6022


Nr. 1999 1709.07.01 Peder Jakobsen, Hindskov. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Kirsten Gravesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1715: 'No. 12. d. 24. febr. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Pedersen ældste Søn af Hindskou, nafnl. Peder, ætatis 5.'}
Begravelse nr. 6012


Nr. 1990 1711.03.25 Karen Grubbe Frederiksdatter Giedde, Hastrup. FAR: Frederik Christian Knudsen Giedde. MOR: Helvig Lindenov Wulfsdatter Unger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra DAA: Frederik Christian Giedde og Helvig Lindenov Ungers datter på Hastrup Karen Grubbe Giedde }


Nr. 1984 1712.07.01 Anne Troelsdatter, Sejrup. FAR: Troels Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1718: 'No. 75. d. 27. Nov. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Troels Nielsens Daatter fra Seyerup {Sejrup}, nafnl. Anne, gl. 6 Aar.'}
NOTITS: Else Pedersdatter fra Ejnar Bjerre.


Nr. 1979 1712.07.01 Peder Iversen, Sejrup. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra vielsen 1732.11.02 og begravelsen 1780.04.23: 'No. 612. Tyregod. Dom. Cantate. Peder Iversen i Tyregod (By) begravet, æt. 68 aar'}.
NOTITS: Han er født før nov. 1713, for han er ikke i kirkebogen, den tilbageregnede dato fra begravelsen med 68 år giver 1712, normalt er alderen for høj, så dette må tilnærmelsesvis passe. Kunne også være 1713. Først fæster i Sejrup, derefter Bredgaard i Thyregod By, to koner.

LINK: Peder Iversen i Bredgaard, Thyregod By.


Nr. 1989 1712.07.17 Ide Sophie Frederiksdatter Giedde, Hastrup. FAR: Frederik Christian Knudsen Giedde. MOR: Helvig Lindenov Wulfsdatter Unger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra DAA: Frederik Christian Giedde og Helvig Lindenov Ungers datter på Hastrup Ide Sophie Giedde}.


Nr. 2001 1713.11.19 Anders Gregersem, Thyregod- lund. FAR: Gregers Christensen. MOR: ? kone Gregers Christensen.
BÅREN AF: Barbara Melchiorsdatter, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Birte Pedersdatter kone , Thyregodlund, Christen Pedersen Holes kone
FADDER Nr. 3: Peder Hole, Thyregod
FADDER Nr. 4: Mads Pedersen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 5: Johanne, Sejrup, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1713. Dom. 23 post Trin. d. 19. Nov. blef fremstillet i Tyregod Kirche Gregers Christensen, Tyrregodlund, hans liden Søn, som tilforn var hiemmedøbt og kaldet Anders, frembaaren af Lars Jensen {Holstebro} Degns Kiæriste Barbara Melchiors Daatter. Faddere: Christen {Pedersen} Huule, Peder Hule, Mads {Pedersen} Fuglesang, Christen {Pederen} Huulis kone {Birte Pedersendatter}, Johanne i Seirup.
Introduktion nr. 5004


Nr. 2002 1713.11.19 Johanne Jensdatter, Pomphole. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Else Olufsdatter Møllerkone, Hastrup Mølle, Thyregod
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Fisker, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 3: Knud Møllekarl, Hastrup Møllle, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter , Hastrup, Thyregod, Jens Fiskers kone
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Pomphole, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom. 23 post Trin. d. 19. Nov.} blef og fremstillet i Tyrregod Kirche Jens Christensen i Pomphule hans liden Daatter, som og tilforn var hiemmedøbt nafnl. Johanne, frembaaren af Else {Olufsdatter} Mølle kone i Hastrup Mølle. Fadderne: Jens {Hansen} Fisker paa Hastrup, christen {Pedersen} Fuglesang, Møllerens Karl nafnl. Knud, Jens {Hansen} Fiskers Hustrue {Maren Jensdatter}, Maren Jensdaatter i Pomphule.
Introduktion nr. 5003
NOTITS: Christen (Pedersen) Fuglsang fra begravelse #6049.


Nr. 2003 1713.11.19 Maren Mikkelsdatter, Lønaa. FAR: Mikkel Jespersen. MOR: Else Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 2: Morten Christensen, Hesselbjerre
FADDER Nr. 3: Morten Eskildsen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Thyregod, Far Niels Gregersen
NÆVNT Nr. 1: Niels Gregersen, Thyregod, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Endnu samme Dag blef fremstillet i Tyrregod Kirche Michel Jespersen i Lunaae hans liden Daatter, som og tilforn var hiemmedøbt nafnl. Maren fembaaren af Niels Ifversens Hustrue {Else Christensdatter} i Lunaae. Fadderne: Niels Ifversen, Morten {Christensen} i Hesselbierre. Morten Eskildsen i Tyrregod Bye, Niels Grersens Daatter.
Introduktion nr. 5002


Nr. 2005 1714.02.01 Peder Villadsen, Thyregodlund. FAR: Villads Pedersen Hole. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ? Anders Ladefogeds kone, Hastrup?, Thyregod
FADDER Nr. 1: Anders Ladefoged, Hastrup?, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 4: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Christen Pedersen Holes kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 1. Februarii blef fremstillet i Tyrregod Kirche Villads Pedersens liden Søn i Tyrregodlund, som tilforn var hiemmedøbt med Nafn Peder, frembaaren af Anders Ladefogeds Hustrue. Faddere: Jens Fuglesang, Anders Ladefoget, Peder Jensen i Tyrregod Lund, Christen {Pedersen} Huulis kone, Maren {Pedersdatter} Huule i Tyrregod {By}.
Introduktion nr. 5005
Begravelse nr. 6005
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2006 1714.03.04 Gertrud Sørensdatter, Lønaa. FAR: Søren Madsen. MOR: ? kone Søren Madsens.
BÅREN AF: ? kone Niels Madsens, Thyregod
FADDER Nr. 1: Mikkel Pedersen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Mikkelsen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Oluf Jakobsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 4: Inger Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 24, Niels Iversens datter, kunne også være Abelone, 21.
FADDER Nr. 5: Else Christensdatter, Lønaa, Thyregod, Mikkel Jespersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Thyregod, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod
NÆVNT Nr. 3: Mikkel Jespersen, Lønaa, Thyregod, konen Else Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 4. Martii blef fremstillet i Tyrregod Kirche Søren Madtsens liden Daatter i Lunaae, som tilforn var hiemmedøbt nafnl. Giertrud frembaaren af Niels Madtsens Hustrue. Fadderne: Michel Pedersen, Christen Michelsen i Tyrregod Bye, Oluf Jacobsen i Dyrken, Niels Ifversens Daatter {Inger/Abelone Nielsdatter}, Micel Jespersens Hustrue {Else Christensdatter} i Lunaae.
Introduktion nr. 5006


Nr. 2007 1714.03.26 Dødfødt, Aalbæk. FAR: Jørgen Christensen Aalbæk. MOR: Karen? Jensdatter? Jørgen Aalbæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Fra begravelsen: 'No. 1. Feste Soteras d. 29. Martii begrafven i Tyrregod Kirchegaard Jørgen Aalbechs dødføde og nafnløse Barn.'}
Introduktion nr. 5010
Begravelse nr. 6001
NOTITS: Faderens patronym fra begravelse 1734. Moderens introduktion: 'Dominica Exaudi d 13 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Jørgen Aalbechs Hustrue, hvis barn blef død fød.'


Nr. 2008 1714.04.02 Jakob Knudsen, Aagaard. FAR: Knud Jakobsen Aagaard. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Aagaard, Aagaard, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Patronym se begravelse #6046.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen? Naldal, Thyregod, Der findes en Peder Pedersen Naldal i Thyregodlund.
FADDER Nr. 3: Dorte Christensdatter, Thyregod, Christen Graversens kone.
FADDER Nr. 4: Birgitte Odderbæk, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Troelsdatter, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Christen Graversen, Sejrup, Thyregod, Christen Graversens kone Dorte Christensdatter er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Troels, Kokborg, Thyregod, En datter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 2. Aprilis blef fremstillet i Tyrregod Kirche Knud {Jakobsen} Aagaards liden Søn, som tilforn var hiemme døbt nafnl Jakob, frembaaren af Anne Aagaard: Fadderne: Christen {Pedersen} Huule, Peder {Christensen?} Naldal: Dorothe {Christensdatter} Christen Gravesens {kone} i Seirup: Birgitte Odderbech ibid: Troels Daatter i Kochborre —
Introduktion nr. 5009
Begravelse nr. 6004
NOTITS: Begravet 9 uger gammel. Dorte Christensdatter, Peder Christensen Naldal og moderen Margrethe Christensdatter menes at være søskende, børn af Christen Pedersen Naldal af Sejrup. Tak til Poul Erik Pallesen for korrektur (2017).


Nr. 2009 1714.04.15 Mikkel Sørensen, Egsgaard. FAR: Søren Nielsen Egsgaard. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? kone Christen Iversen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 2: Knud Hesselbjerre, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Egsgaard, Thyregod
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod
FADDER Nr. 5: Mette Svindbæk, Svindbæk, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Christen Iversen, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 15. Aprilis blef fremstillet i Tyrregod Kirche søren Iesgaards liden Søn nafnl. Michel, som tilforn var hiemmedøbt. Frembaaren af Christen Ifversens Hustrue i Brande Sogn og Bye. Faddere: Morten {Christensen} i Hesselbierre, Knud ibidem, Madts Ifversen, Kirsten Nielsdaatter i Iesgaard, Mette af Svinbech.
Introduktion nr. 5008
Begravelse nr. 6020


Nr. 2013 1714.05.27 Bernhard Knud Christoffer von der Lippe, Hastrup. FAR: Bernhard Heinrich von der Lippe. MOR: Dorte Katrine Knudsdatter Giedde.
BÅREN AF: Lene Katrine Kaas, Hastrup, Thyregod, Moderens mor, gift med Kanzeliraad og amtmand Knud Gedde til Hastrup.
FADDER Nr. 1: Knud Ovesen Giedde, Hastrup, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Ide Sophie Knudsdatter Giedde, Bjerre, Aale, Etatsraad Ole Krabbes kone.
FADDER Nr. 3: Ole Henriksen Krabbe (Damsgaard), Bjerre, Aale, Blev i januar 1714 etatsraad.
FADDER Nr. 4: ? kone kanceliraad Krabbe
FADDER Nr. 5: ? Brink, Hastrup?, Thyregod?
FADDER Nr. 6: ? kone ritmester Brinks, Hastrup?, Thyregod?
FADDER Nr. 8: ? kone Mons. Krabbes, Hammergaard, Hammer
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 27. Maij blef fremstillet i Tyrregod Kirche Høy-ædle og Velbaarne Hr. Obrist Lieutenant von der Lips {Lippe} hans liden søn; som tilforn var hiemmedøbt, nafnl. Berhard Knud Christoffer frembaaren af Høy-ædle og Velb: frue Ssh: Cancellie-Raad og Amptmand Geddes til Hastrup, Lene Cathrine Kaas. Fadderne: Velb. Hr. Etats Raad Krabbe og Frue, Cancellie Raad Krabbe og Frue, Mons Krabbe og Frue paa Hammergaard {Hammer sogn}.
NOTITS: Bernhard Knud Christoffer von der Lippe *1714 Hastrup, Thyregod †1783 Fredericia. Han blev gift 1746 i Aale med Karen Grubbe Krabbe *1714 †1797 Fredericia. Faderen Bernhard Heinrich *1675c †1725 moderen Dorte Katrine Giedde †1746 Skallerup ved Thisted, gift 1. 1702 med Gjord Christopher Unger †1706, gift 2. gang med Gerhard Diderichsen Fischer †1710 Skaane. Gift 3. gang 1711 i Rendsburg med von der Lippe set her. Hun er datter af Knud Giedde og Lene Katrine Kaas (Mur) på Hastrup, Thyregod.

LINK: Den døbte: Bernhard Knud Christorffer von der Lippe
LINK: Faderen: Bernhard Heinrich von der Lippe
LINK: Moderens far: Knud Ovesen Giedde.
LINK: Moderens mor: Lene Katrine Kaas (Mur).
LINK: Moderens moster: Ide Sophie Giedde til Bjerre, Aale sogn.
LINK: Moderens mosters mand: Ole Henriksen Krabbe af Damsgaard, til Bjerre, Aale sogn.


Nr. 2015 1714.06.06 Jens Nielsen, Dørken. FAR: Niels Jensen. MOR: ? kone Niels Jensens.
BÅREN AF: Anna Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegården), Thyregod, Præsten Søren Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 2: Villads Skrædder, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 3: Oluf Jakobsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Mathisdatter, Dørken?, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Dørken?, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegården), Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 6. Junii blef fremstillet i Tyrregod Kirche Niels Jensens liden Søn af Dyrchen nafnl. Jens frembaaren af min {Søren Christensen Borch} egen Kiæriste {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Søren Jensen af Dyrchen, Villats Skræder, Oluf Jacobsen ibidem {Dørken}, Maren Mathiis-daatter, Maren Christens-daatter.
Introduktion nr. 5016
Begravelse nr. 6008
NOTITS: Begravet 8 uger gammel.


Nr. 2016 1714.06.10 Jørgen Jensen, Vesterdam?. FAR: Jens Mourridsen Dam. MOR: ? kone Jens Dams.
BÅREN AF: ? kone Oluf Hampens, Hampen, Nørre Snede
FADDER Nr. 1: Oluf Hampen, Hampen, Nørre Snede, konen bærer også.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Thyregod
FADDER Nr. 3: ? kone Christen Nielsen, Thyregod?
FADDER Nr. 4: ? Rask, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: Jens Christensen Tykskov, Tykskov- Lille, Ejstrup, Fæster i 1705 i Lille Tykskov.
FADDER Nr. 6: Mette Rises, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 7: Maren Troelsdatter, Kokborg, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 10. Junii blef fremstillet i Tyrregod Kirche Jens Dams liden Søn nafnl. Jørgen frembaaren af Oluf Hampes Hustrue i Nørre-Snede Sogn. Fadderne: Oluf Hampe{n}, Christen Nielsen og Hustgrue, Rask i Kochborre, Jens Tychskov {? Tykskov, Ejstrup}, Mette riisis af Kochborre, Maren Troelsdatter ibid.
Introduktion nr. 5015
Begravelse nr. 6023
NOTITS: Faderens patronym fra sønnens begravelse.


Nr. 2018 1714.07.15 Jens Pedersen, Thyregodlund. FAR: Peder Jensen. MOR: ? kone Peder Jensens.
BÅREN AF: Anna Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Søren Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Gregers Christensen, Thyregod- lund, Thyregod
FADDER Nr. 4: Christen Jensen, Rønslunde, Ejstrup
FADDER Nr. 5: Kirsten Larsdatter Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, *1664c †1746 Odderbæk.
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst i Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 15 Julii døbt i Tyrregod Kirche Peder jensen i Tyrregodlund hans liden Søn nafnl. Jens frembaaren af min {præsten Søren Borchs} Kiæriste Anne {Helmersdatter} Meyer. Fadderne: Peder pedersen, Morten Eskesen i Tyrregod, Gregers Christensen i Tyrregodlund, Christen Jensen i Rønslund, Kirsten {Larsdatter} Odderbech, Maren Christensdatter.
Introduktion nr. 5018


Nr. 2019 1714.09.09 Anne Christensdatter, Thyregod By. FAR: Christen Mikkelsen. MOR: ? kone Christen Mikkelsen.
BÅREN AF: Anna Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Søren Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By?, Thyregod
FADDER Nr. 3: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By?, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Thyregod By?, Thyregod
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Thyregod By?, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst i Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 9. Sept. døbt i Tyrregod Kirche Christen Michelsens liden Daatter af Tyrr. Gye nafnl. Anne frembaaren af min {præsten Søren Borchs} kone {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: jens Michelsen i Hinschou, Vollert Jensen, Ingeborg Eskesdatter, Maren Christensd., Karen Jensd.
Introduktion nr. 5019


Nr. 2020 1714.10.11 Jens Jakobsen, Hindskov. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Kirsten Gravesdatter.
NÆVNT Nr. 1: Henrik Jensen Jerne, Brande By, Brande, Præst i Brande sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 11 Octobr. blef hiemmedøbt af Hr. Henrich Jerne {præst i Brande sogn} i min fra Værelse Jacob Pedersens liden Søn af Hindskou nafnl. Jens, som døde, førend at Daaben blef confirmeret.
Begravelse nr. 6011
NOTITS: Begravet 3 uger gammel. Moderen Kirsten Gravesdatter døde i barselsengen, derfor ingen introduktion.


Nr. 2021 1714.10.14 Svend Sørensen, Dørken (Bankgaard). FAR: Søren Banch. MOR: ? kone Søren Banchs.
BÅREN AF: ? kone Jens Banchs , Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 1: Jens Banch, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 2: Albert Madsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 3: Iver Enkelund, Enkelund, Thyregod
FADDER Nr. 4: Marie Mathiasdatter, Dørken, Thyregod, Gift med Frands Jakobsen.
FADDER Nr. 5: ? kone Jakob Frandsens, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 6: ? Villads Skrædderw kone
NÆVNT Nr. 1: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Jakob Frandsen, Dørken, Thyregod, Far til Frands Jakobsen
NÆVNT Nr. 3: Villads Skrædder, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 14. Octbr. døbt i Tyrregod Kirche Søren Banches Liden søn af Dyrchen nafnl. Svend, frembaaren af Jens Banches Hustrue. Fadderne: Jens Banch, albert Madsen i Dyrchen, Ifver Enkelund, Frands Jacobsens Hustrue {Marie Mathiasdatter}, Jacob Frandtsens Hustrue, Villadts Skræders Hustrue.


Nr. 2023 1714.11.11 Christen Pedersen, Thyregodlund. FAR: Peder Christensen. MOR: ? kone Peder Christensens.
BÅREN AF: Anna Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Søren Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Graversen, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Thyregod
FADDER Nr. 3: ? kone Peder Jensens, Thyregod
FADDER Nr. 4: Lars Kærgaard, Kærgaard, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? kone Christen Holes, Thyregod
FADDER Nr. 6: Karen Jensdatter, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst i Thyregod.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 11. Novembr. blef fremstillet i Tyrregod Kirche Peder Christensen af Tyrregodlund hans liden Søn nafnl. Christen, frembaaren af min {præst Søren Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Jens Grafvesen, Peder Jensen, Lars Kiergaard, Peder Jensens Hustrue, Christen Huulis Hustrue, Karen Jensdatter.
Introduktion nr. 5020


Nr. 2025 1715.01.01 Søren Andersen, Kokborg. FAR: Anders Sørensen. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette? Nielsdatter? Ris, Hønskov, Thyregod, Formodet kone af Søren Pedersen (Ejnar Bjerre).
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen, Hønskov, Thyregod, konen (?Mette Nielsdatter Ris) fadder.
FADDER Nr. 2: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, Gifter sig 11 måneder senere med Maren Troelsdatter, der også er fadder.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Hønskov, Thyregod, Gift med Villum Jensen.
FADDER Nr. 5: Margrethe, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 6: Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, Datter af Troels Pedersen i Kokborg, gifter sig 11 måneder efter med Mads Christensen Fuglsang, der også er fadder..
NÆVNT Nr. 1: Villum Jensen, Hønskov, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 1. Januarii blef døbt i Tyrregod Kirche Anders Sørensens liden Søn af Kochborre nafnl. Søren , frembaaren af Søren Pedersens Hustrue {?Mette Nielsdatter Ris} i Hønskou. Fadd.: Jens Sørensen af Fuglsang, Søren Pedersen, Madts {Christensen} Fuglsang. Villum Jensens Hustrue {Maren Pedersdatter} i Hønskou, Margrethe ibid., Maren Troelsdatter.
Introduktion nr. 5022
Begravelse nr. 6045
NOTITS: Begravet 1717 to år gammel. I denne dåb skelnes mellem Kokborg og Hønskov, forældrene bor i Kokborg mens Søren Pedersen bor i Hønskov.


Nr. 2026 1715.03.24 Lars Thygesen, Vesterdam. FAR: Thyge Pedersen. MOR: ? Thyge Pedersens kone.
BÅREN AF: Lene Margrethe Grønbech, Thyregodlund? (Præstegaarden?), Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Mouridsen Dam, Hastrup, Thyregod, Tjener på Hastrup.
FADDER Nr. 3: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Thyge Pedersens mor, Tykskov, Ejstrup
FADDER Nr. 5: Anne Thygesdatter, Thyregodlund, Thyregod, Formodet søster til faderen.
FADDER Nr. 6: Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, Troels Pedersens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 24. Marii blef døbt i Tyrregod Kirche Thyge Pedersens liden Søn af Vesterdam, nafnl. Lars frembaaren af Mademoiselle Lene Margrethe Grønbech, Fadderne: Christen Pedersen af Hønskou, Jens {Mouridsen} Dam tienende paa Hastrup, Mads Christensen af Fuglsang, Thyge Pedersens Moder af Eistrup Sogn, Anne Thygesdatter af Tyrregodlund, Maren Troelsdatter {Hønskov}.
Introduktion nr. 5026
Begravelse nr. 6015
NOTITS: Begravet 11 uger gammel.


Nr. 2027 1715.03.24 Kirsten Nielsdatter, Egsgaard. FAR: Niels Jensen Egsgaard. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Madsdatter, Odderbæk, Thyregod, Gift med Niels Pedersen Odderbæk.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, 2. kone Kirsten Madsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod
FADDER Nr. 3: Vollert Jensen, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 18c, datter af Niels Pedersen Odderbæk.
FADDER Nr. 5: Birte Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Christen Pedersen Naldal.
FADDER Nr. 6: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Give med Peder Christensen Naldal.
FADDER Nr. 7: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Gift med Morten Christensen Hesselbjerre.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Naldal, Sejrup, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, Søn af Christen Pedersen Naldal. konen Kirsten Madsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Morten Christensen Hesselbjerre, Hesselbjerre, Thyregod, konen Sidsel Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme Dag {D. 24. Martii} blef og døbt i Tyrregod Kirche Niels Jensen Egsgaards liden Daatter nafnl. Kirsten, frembaren af Niels {Pedersen} Odderbechs Hustrue {Kirsten Madsdatter}. Fadderne: Niels {Pedersen} Odderbech, Søren {Nielsen} Egsgaard, Vollert Jensen, Christen {Pedersen} Naldals Hustrue {Birte Christensdatter} af Seyerup, Peder {Christensen} Naldals Hustrue {Kirsten Madsdatter} ibid. Niels {Pedersen} Odderbechs Daatter {19c,Anne Nielsdatter}, Morten {Christensen} Hesselbjerres kone {Sidsel Christensdatter}.
Introduktion nr. 5024
Begravelse nr. 6021
NOTITS: Begravet 19 uger gammel.


Nr. 2028 1715.03.25 Johanne Villumsdatter, Hønskov. FAR: Villum Jensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Knud Jakobsen Aagaard, Aagaard, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hole, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Knud Pedersen, Hesselbjerre, Thyregod, 40, fæster i Hesselbjerre.
FADDER Nr. 4: Kirsten Sørensdatter, Hønskov, Thyregod, Gift med Anders Sørensen.
FADDER Nr. 5: ? Christen Pedersens kone, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 6: Maren Troelsdatter, Thyregod, Troels Pedersens datter.
NÆVNT Nr. 1: Anders Sørensen, Hønskov, Thyregod, konen Kirsten Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen, Hønskov, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 17. d. 25. Martii døbt Villum Jensens liden Daatter af Hønskou nafnl. Johanne, frembaaren af min {præst Søren Christensen Borchs} Hustrue Anne {Helmersdatter} Meyer. Fadderne: Knud {Jakobsen} Aagaard, Peder {Pedersen} Hole af Hønskou, Knud Pedersen af Hesselbierre, Anders Sørensens Hustrue {Kirsten Sørensdatter} i Hønskou, Christen Pedersens Hustrue ibid., Maren Troelsdatter.
Introduktion nr. 5025
NOTITS: Dette er den første numerede dåb, men præst Borch har talt forkert, det skulle have været nr. 26.


Nr. 2029 1715.03.27 Frederica Christiana Christiansdatter Verner, Kokborghuse. FAR: Christian Rudolf Verner. MOR: ? Christian Rudolf Verners kone.
BÅREN AF: Helvig Lindenov Unger, Hastrup, Thyregod, Fru Majorinde Geddes.
FADDER Nr. 1: Lene Katrine Krabbe, Thyregod, 17c, "Nobiles pueri", ren adel (højadel). Datter af Ide Sophie Gedde, ejeren af Hastrup og Bjerre, og Ole Krabbe af Damsgaard til Bjerre.
FADDER Nr. 2: Lene Margrethe Grønbech, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 3: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 4: Barbara Melchiorsdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med degnen Lars Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 5: Michel Vinterberg, Hastrup, Thyregod, Informator (lærer for de adelige børn på Hastrup).
FADDER Nr. 6: Christen Pedersen, Hastrup, Thyregod, Skriver.
FADDER Nr. 7: Poul Lauridsen Kusk, Hastrup, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Frederik Christian Gedde, Hastrup, Thyregod, Afdød. konen Helvig Lindenov Unger bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 18. d. 27. Martii blef fremstillet i Tyrregod Kirche Christian Rudolph Verners liden Daatter nafnl. Frederica Christiana fermbaaren af Velbr. Frue Majorinde Geddes Helvig Lindenou Unger. Fadderne: Velb. Freulein Lene Cathrine Krabbe, Nobiles Pueri, Mademoiselle Lene Margrethe Grønbech, min {præsten Borchs} Hustrue Anne {Helmersdatter} Meyer, Barbara Melchiorsdatter, Mons. Michael Vinterberg, Informator på Hastrup, Christen Pedersen, Handskrifver, Pofvel Lauridsen Kudsk.
Introduktion nr. 5023
LINK: Helvig Lindenov Unger
LINK: Lene Katrine Krabbe, for faderen har DAA forkert dødsår. Skulle være 1713.


Nr. 2030 1715.03.31 Christen Knudsen, Aagaard. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, konen Kirsten Madsdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Peder Christensen Naldal.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Hole, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne Eriksdatter, Aagaard, Thyregod, Vel enke efter Christen Andersen Aagaard.
FADDER Nr. 5: Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, Datter af Troels Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen Aagaard, Aagaard, Thyregod, Afdød. Den tidligere fæster i Aagaard. konen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 19, d. 31 Martii blef døbt i Tyrregod Kirche Knud {Jakobsen} Aagaards liden Søn nafnl. Christen frembaaren af min {Præsten Borchs} Hustrue Anne {Helmersdatter} Meyer. Fadderne: Peder {Christensen} Naldal og Hustrue {Kirsten Madsdatter} Christen {Andersen} Aagaards Hustrue {Anne Eriksdatter}, Maren Troelsdatter i Hønskou.
Introduktion nr. 5027


Nr. 2031 1715.03.31 Peder Christensen, Thyregodlund. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: Birte Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Iver Pedersen Enkelund.
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen Enkelund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Hole, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Peder Poulsen, Hastrup (Poderhuset), Thyregod
FADDER Nr. 5: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 6: Kirsten Madsdatter Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Gift med Niels Pedersen.
FADDER Nr. 7: Else Pedersdatter?, Thyregodlund, Thyregod, Antaget det drejer sig om en datter. Peder Jensens kone hedder Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 8: Hanne Pedersdatter Hole, Hønskov, Thyregod, 22c, Peder Pedersen Holes datter.
FADDER Nr. 9: Johanne? Christensdatter?, Thyregodlund, Thyregod, Knud Madsen Smeds kone
FADDER Nr. 10: Ellen Pedersdatter, Thyregod By, Thyregod, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, konen Maren Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, kone Else fadder.
NÆVNT Nr. 3: Knud Madsen Smed, Thyregodlund, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 20 et 21. Samme dag {d. 31. Martii} blefve og fremstillede i Tyrregod Kirche Christen Pedersen Huulis {Thyregodlund} 2de Børn, den ene nafnl: Peder frembaaren af Ifver {Pedersen} Enchelunds Hustrue {Birte Pedersdatter}, den anden nafnl. Johanne frembaaaren af hans {faderens} Søster Maren {Christensdatter} Huule. Fadderne: Peder {Frandsen} Enchelund, Peder Christensen i Tyrregod {By} Peder {Pedersen} Huule i Hønskou, Peder Pofvelsen i Poderhuset, Mads Christensen af Fuglesang, Kirsten {Madsdatter} Odderbech, Else Peder Jensens i Tyrrl. {Thyregodlund}, Knud {Madsen} Smeds Hustrue {?Johanne Christensdatter} ibid. Peder {Pedersen} Huulis Daatter {22c, Johanne Pedersdatter Hole} i Hønskou, Ellen Pedersd. af Tyrregod.
Introduktion nr. 5028
Begravelse nr. 6016
NOTITS: Tvilling. Begravet 10 uger gammel.


Nr. 2032 1715.03.31 Johanne Christensdatter, Thyregodlund. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: Birte Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen Enkelund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Hole, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Peder Poulsen, Hastrup (Poderhuset), Thyregod
FADDER Nr. 5: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 6: Kirsten Madsdatter Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Gift med Niels Pedersen.
FADDER Nr. 7: Else Pedersdatter?, Thyregodlund, Thyregod, Antaget det drejer sig om en datter. Peder Jensens kone hedder Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 8: Hanne Pedersdatter Hole, Hønskov, Thyregod, 22c, Peder Pedersen Holes datter.
FADDER Nr. 9: Johanne? Christensdatter?, Thyregodlund, Thyregod, Knud Madsen Smeds kone
FADDER Nr. 10: Ellen Pedersdatter, Thyregod By, Thyregod, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, konen Maren Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, kone Else fadder.
NÆVNT Nr. 3: Knud Madsen Smed, Thyregodlund, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 20 et 21. Samme dag {d. 31. Martii} blefve og fremstillede i Tyrregod Kirche Christen Pedersen Huulis {Thyregodlund} 2de Børn, den ene nafnl: Peder frembaaren af Ifver {Pedersen} Enchelunds Hustrue {Birte Pedersdatter}, den anden nafnl. Johanne frembaaaren af hans {faderens} Søster Maren {Christensdatter} Huule. Fadderne: Peder {Frandsen} Enchelund, Peder Christensen i Tyrregod {By} Peder {Pedersen} Huule i Hønskou, Peder Pofvelsen i Poderhuset, Mads Christensen af Fuglesang, Kirsten {Madsdatter} Odderbech, Else Peder Jensens i Tyrrl. {Thyregodlund}, Knud {Madsen} Smeds Hustrue {?Johanne Christensdatter} ibid. Peder {Pedersen} Huulis Daatter {22c, Johanne Pedersdatter Hole} i Hønskou, Ellen Pedersd. af Tyrregod.
Introduktion nr. 5028
Begravelse nr. 6018
NOTITS: Tvilling. Begravet 12 uger gammel.


Nr. 2033 1715.04.28 Dorte Jørgensdatter, Aalbæk. FAR: Jørgen Christensen Aalbæk. MOR: Karen? Jensdatter?.
BÅREN AF: ? Jens Skrædders kone, Rønslunde, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Jens Skrædder, Rønslunde, Ejstrup, konen fadder.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, Mads Christensen Fuglsangs far.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Pomphule, Thyregod
FADDER Nr. 4: Else Olufsdatter, Hastrup Mølle, Thyregod, Albert Jensen Møllers kone.
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Hastrup, Thyregod, Jens Hansen Fiskers kone.
FADDER Nr. 6: ? Christensdatter, Fuglsang, Thyregod, Datter af Christen Pedersen Fuglsang.
NÆVNT Nr. 1: Albert Jensen Møller, Hastrup Mølle, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen Fisker, Hastrup, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 22, d. 28. Aprilis. Døbt i Tyrregod Kirche Jørgen {Christensen} Aalbechs liden Daatter nafnl. Dorothe frembaaren af Jens Skræders Hustrue i Rønslund {Rønslunde, Ejstrup}. Fadderne: Jens Skræder ibid. Christen {Pedersen} Fuglsang, Jens Christensen i Pomphule, Albert {Jensen} Møllers Hustrue, Jens {Hansen} Fiskers Hustrue {Maren Jensdatter}, Christen {Pedersen} Fuglsangs Daatter {NN Christensdatter}.
Introduktion nr. 5029
NOTITS: Der er lidt usikkerhed (evt. født 1663c, hvilket ikke er muligt) om Karen Jensdatter, datter af formand i Aalbæk Jens Regelsen.


Nr. 2037 1715.07.07 Dorte Sørensdatter, Hønskov. FAR: Søren Pedersen. MOR: Mette? Nielsdatter? Ris?.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borschs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Graversen, den Ældre? Hindskov, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hole, Hønskov, Thyregod, konen Karen Pedersdatter fadder.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Kirsten Sørensdatter, Hønskov, Thyregod, Anders Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Hønskov, Thyregod, Gift med Peder Pedersen Hole.
FADDER Nr. 6: Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, Datter af Troels Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Sørensen, Hønskov, Thyregod, konen Kirsten Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 26. d. 7. Julii. Døbt i Tyrregod Kirche Søren Pedersens liden Daatter af Hønskou nafnl. Dorothe frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Jens {Graversen?} Hindskou, Peder Pedersen {Hole}, Christen Nielsen af Hønskou, Mads Christensen af Fuglsang, Anders Sørensens Hustrue {Kirsten Sørensdatter}, Peder {Pedersen} Huulis Hustrue {Karen Pedersdatter}, Maren Troelsdatter.
Introduktion nr. 5032
NOTITS: Muligvis er Peder Pedersen ikke Peder Pedersen Hole.


Nr. 2038 1715.07.21 Niels Iversen, Lønaa. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Hestlund- Lille, Give, Faderens søster gift med Søren Sørensen.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Hestlund- Lille, Give, konen Inger Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Niels Madsens kone, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 5: Ellen Pedersdatter, Lønaa, Thyregod, Søren Madsens kone.
FADDER Nr. 6: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 19, søster til faderen.
FADDER Nr. 7: ? Nielsdatter, Kjærgaard, Thyregod, Datter af Niels Kjærgaard.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Lønaa, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen, Lønaa, Thyregod, kone Ellen Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Kjærgaard, Kjærgaard, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 27. d. 21 Julii blef fremstillet ved Daabeni Tyrregod Kirche Ifver Nielsens liden Søn af Lunaae nafnl. Niels frembaaren af Inger Nielsd. fra Hestlund i Give Sogn. Fadderne: Niels Ifversen i Lunaae, Søren Sørensen fra Hestlund (Simul cum Patre) Mads {Pedersen} Fuglesang, Niels Madsens Hustrue, Søren Madsens Hustrue {Ellen Pedersdatter} af Lunaae, Niels Ifversens Daatter {19c, Abelone Nielsdatter}, Niels Kiergaards Daatter.
Introduktion nr. 5033
Begravelse nr. 6025
NOTITS: Begravet 5 uger gammel.


Nr. 2041 1715.10.20 Anne Margrethe Pedersdatter, Hønskov. FAR: Peder Jensen Skrædder. MOR: ? Peder Jensen Skrædders kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Tykskov, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Kirsten Sørensdatter, Hønskov, Thyregod, Gift med Anders Sørensen.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Hønskov, Thyregod, Gift med Villum Jensen.
FADDER Nr. 6: Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, Peder Troelsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Anders Sørensen, Hønskov, Thyregod, konen Kirsten Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villum Jensen, Hønskov, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 30, d. 20. Octobr. døbt i Tyrregod Kirche Peder Jensen Skræders liden Daatter af Hønskou nafnl. Anna Margrete frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Jens Sørensen af Fugle-sang, Christen Pedersen, Jens Tychskou af Hønskou, Anders Sørensens Hustrue {Kirsten Sørensdatter} Villum Jensens Hustrue {Maren Pedersdatter}, Maren Troelsdatter, alle af Hønskou.
Introduktion nr. 5036


Nr. 2042 1715.10.27 Else Kirstine Jensdatter, Hindskov. FAR: Jens Michelsen. MOR: Maren Graversdatter.
BÅREN AF: Kirsten Michelsdatter, Thyregod?
FADDER Nr. 1: Jens Graversen Hindskov, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Søren Michelsen, Hindskov, Thyregod, Faderens bror?
FADDER Nr. 4: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 5: Dorte Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Christen Graversen, bror til moderen.
FADDER Nr. 6: Kirsten Graversdatter, Hindskov, Thyregod, Moderens søster, gift med Jakob Pedersen.
FADDER Nr. 7: Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, Næsten altid fadder.
NÆVNT Nr. 1: Christen Graversen, Sejrup, Thyregod, Bror til moderen, konen Dorte Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod, konen Kirsten Graversdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 31, d. 27. Octobr. døbt i Tyrregod Kirche Jens Michelsens liden Daatter af Hindskou nafnl. Else Kirstine frembaaren af Faderens Søster Kirsten {Michelsdatter}. Fadderne Jens {Graversen} Hindskou, Jacob Pedersen i Hinskou, Søren Michelsen ibid. Morten Eskesen af Tyrregod, Christen Gravesens Hustrue {Dorte Christensdatter} Seyerup, Jacob Pedersens Hustrue {Kirsten Graversdatter} af Hindskou, Maren Troelsdatter af Hønskou.
Introduktion nr. 5035


Nr. 2045 1715.11.24 Niels Rasmussen, Sejrup. FAR: Rasmus Sørensen. MOR: ? Rasmus Sørensens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Graversen, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Troels Nielsen, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Karen Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Peder Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Mads Pedersen Enkelund.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Sejrup, Thyregod, Birkedommer Hastrup. konen fadder
NÆVNT Nr. 2: Mads Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 34, d. 24. Nov. døbt i Tyrregod Kirche Rasmus Sørensens liden Søn i Øster Seyerup nafnl. Niels frembaaren af min {Præsten Borch} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Christen Grafvesen, Troels Nielsen, Peder Jensens Hustrue {Karen Madsdatter}, Mads {Pedersen} Enchelunds Hustrue {Maren Pedersdatter}, alle af Seyerup.
Introduktion nr. 5039
Begravelse nr. 6032
NOTITS: Begravet 4 uger gammel.


Nr. 2046 1715.11.24 Anne Villadsdatter, Thyregodlund. FAR: Villads Pedersen Hole. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Pomphole, Thyregod
FADDER Nr. 3: Vollert Jensen, Thyregod
FADDER Nr. 4: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 5: Johanne Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Knud Madsen Smed.
FADDER Nr. 6: ? Anders Ladefogeds kone, Hønskov, Thyregod, Gift med Anders Ladefoged.
FADDER Nr. 7: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Knud Madsen Smed, Thyregodlund, Thyregod, konen Johanne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Ladefoged, Hønskov, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 35 Samme Dag {d. 24. Nov.} døbt samme-steds {Tyrregod Kirche} Villadz Pedersens liden Daatter af Tyrregodlund nafnl. Anne frembaaren af Christen Pedersens {Holes} Hustrue {Birte Pedersdatter} ibid. Fadderne Christen Pedersen Huule, Jens Christensen i Pomphule, Vollert Jensen, Christen Knudsen, Knud {Madsen} Smeds Hustrue {Johanne Christensdatter}, Anders Ladefogits Hustrue af Hønskou, Maren {Pedersdatter} Huule.


Nr. 2048 1716.02.10 Anne Marie Jensdatter, Dørken. FAR: Niels Jensen. MOR: ? Niels Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs bror.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Dørken, Thyregod, STOR UNDTAGELSE VED HJEMMEDÅB: faderen er selv fadder.
FADDER Nr. 3: ? Villads Christensens kone, Dørken, Thyregod, Gift med Villads Christensen.
FADDER Nr. 4: ? Tjenestefolk 1, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Tjenestefolk 2, Dørken, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Villads Christensen, Dørken, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 37. d. 10. Febr. hiemme-døbt af Høyfornødenhed Niels Jensens liden Daatter af Dyrchen nafnl. Anne Marie frembaaren af min {præsten Borchs} kone {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne Christen Borch, Faderen Niels Jensen, Villadts Christensens Hustrue af Dyrchen, tvende Tieniste-Folch. D. 1. Martiie blef Daaben confirmeret i Tyrregod Kirche.
Introduktion nr. 5041
Begravelse nr. 6033
NOTITS: Begravet 4 uger gammel.


Nr. 2049 1716.02.23 *1716.02.14 Peder Christensen, Sejrup. FAR: Christen Graversen. MOR: Dorte Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Michelsen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne? Jensdatter?, Hønskov, Thyregod, Gift med Jens Jensen.
FADDER Nr. 5: Kirsten Madssdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Peder Christensen Naldal.
FADDER Nr. 6: Margrethe Christensdatter, Aagaard, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Hønskov, Thyregod, konen ?Anne Jensdatter (Ejnar Bjerres formodning) fadder.
NÆVNT Nr. 2: Knud Jakobsen Aagaard, Aagaard, Thyregod, konen Margrethe Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 38, d. 23. Februarii blef i Tyrregod Kirche fremstillet ved Daaben Christen Grafvesens liden Søn af Seyerup, som formedelst Svaghed tilforn d. 14. Frebr. blef hiemmedøbt nafnl. Peder frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer} Fadderne: Peder {Christensen} Naldal af Seyerup, Jens Michelsen af Hindskou, Niels {Christensen} Mitgaard af Tyrregod, Jens Jensens Hustrue {Anne? Jensdatter?} af Hønskou, Knud {Jakobsen} Aagaards Hustrue {Margrethe Christensdatter}, Peder {Christensen} Naldals Hustrue {Kirsten Madsdatter}.
Introduktion nr. 5042
NOTITS: Peder Christensen Naldal og Margrethe Christensdatter menes at være søskende, børn af Christen Pedersen Naldal i Sejrup.


Nr. 2050 1716.03.08 *1716.08.02 Marie Pedersdatter, Thyregodlund. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Graversen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Peder Jensens kone, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Gift med Morten Eskesen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Villads Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 39, d. 8. Martii blef ved Daaben fremstillet i Tyrregod Kirche Peder Christensens liden Datter af Tyrregodlund, som d. 2. tilforn var hiemmedøbt nafnl. Marie frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Jens Grafves: Christen Peders: [.....] Morten Esches:, Peder Jensens Hustrue, Villadts Pedersens Hustrue {Maren Christensdatter}, Maren {Pedersdatter} Huule.
Introduktion nr. 5043
Begravelse nr. 6086
NOTITS: Begravet 3½ år gammel.


Nr. 2052 1716.03.15 Iver Jakobsen, Dørken. FAR: Jakob Frandsen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Banch, Dørken (Bankgaard), Thyregod
FADDER Nr. 2: Søren Jensen Banch, Dørken (Bankgaard), Thyregod
FADDER Nr. 3: Lene Margrethe Grønbech, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Formentlig præstedatter, ses allerede 1714 i Thyregod præstegård.
FADDER Nr. 4: Marie Mathiasdatter, Dørken, Thyregod, Faderens søn Frands Jakobsens kone.
FADDER Nr. 5: ? Albert Madsens kone, Dørken (Midtgaard), Thyregod
FADDER Nr. 6: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Iver Pedersen kaldet Enkelund.
NÆVNT Nr. 1: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod, Faderens søn, konen Marie Mathiasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Albert Madsen, Dørken (Midtgaard), Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 41, d. 15. Martii døbti Tyrregod Kirche for Prædichen formedelst dødelig Svaghed Jacob Frantzens liden Søn af Vester Seyerup {Dørken} nafnl. Ifver frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Jens {Nielsen} Banch og Søren {Jensen} Banch, Lene Margrete Grønbech, Frants Jacobsens Hustrue {Marie Mathiasdatter}, Albert Madtsens Hustrue, Ifver {Pedersen} Enchelunds Hustrue {Maren Jensdatter, i Sejrup}.
Begravelse nr. 6058
NOTITS: Begravet 20 måneder gammel. Moderen døde kort efter fødslen.


Nr. 2053 1716.03.22 *1716.03.11 Kirsten Jakobsdatter, Hindskov. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Prøsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Knud Pedersen, Kokborg (Kjærgaard), Thyregod, Ellers ikke set nævnt.
FADDER Nr. 3: Jens Michelsen, Hindskov, Thyregod, konen Maren Graversdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 5: ? Troels Pedersens kone., Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter, Hønskov, Thyregod, Villum Jensens kone.
FADDER Nr. 7: Maren Graversdatter, Hindskov, Thyregod, Jens Michelsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Troels Pedersen, Hønskov, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villum Jensen, Hønskov, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 42, d. 22 Martii blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Jacob Pedersens liden Daatter fra Hindskou, som formedelst Svaghed var d. 11. tilforn hiemmedøbt, nafnl. Kirsten frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Testes: Christen Nielsen Mitg. {Midtgaard, Thyregod By}, Knud Pedersen i Kiærgaard, Jens Michelsen i Hindskou, Vollert Jensen {Thyregod By}, Troels Pedersens Hustrue af Hønskou, Villum Jensen Hustrue {Maren Pedersdatter} ibid. Jens Michelsens Hustrue {Maren Graversdatter} i Hindskou.
Introduktion nr. 5045


Nr. 2054 1716.04.19 Kirsten Nielsdatter, Odderbæk. FAR: Niels Pedersen. MOR: Kirsten Madsdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, Gift med søster til moderen Kirsten Madsdatter den Yngre.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Slags nabo. Gift med Peder Jensen.
FADDER Nr. 4: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Pedersen Hole.
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod, Vel datter af Christen Nielsen Midtgaard.
FADDER Nr. 6: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Har lige giftet sig til fæste i Thyregod By.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, konen Anne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, konen Birte Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 43, d. 19. April blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Niels Pedersens liden Daatter af Odderbech nafnl. Kirsten frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Testes peder {Christensen} Naldal af Seyerup, Peder Christensen af Tyrregodl. Peder Jensens Hustrue {Anne Christensdatter}, Christen {Pedersen} Hulis Hustrue {Birte Pedersdatter}, begge af Tyrregodlund, Karen Christensd. Mitgaard {Thyregod By}, Vollert Jensen {Thyregod By}.
Introduktion nr. 5047


Nr. 2055 1716.05.03 Ebbe Frederik Pedersen, Hønskov. FAR: Peder Pedersen. MOR: ? Peder Pedersens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Nedvad, Hindskov, Thyregod, Patronym ved begravelsen 1721 #6107.
FADDER Nr. 2: Knud Pedersen, Kokborg (Kjærgaard), Thyregod
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Hønskov, Thyregod, Gift med Villum Jensen.
FADDER Nr. 5: Maren Troelsdatter, Fuglsang, Thyregod, Gift med Mads Christensen Fuglsang.
FADDER Nr. 6: ? Jensdatter, Kokborg (Vesterdam), Thyregod, Datter af Jens Mouridsen Dam.
NÆVNT Nr. 1: Villum Jensen, Hønskov, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, konen Maren Troelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Mouridsen Dam, Kokborg (Vesterdam), Thyregod, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 44, d. 3 Maij døbt i Tyrregod Kirche Peder Pedersens liden Søn af Hønskou nafnl. Ebbe Friderich frembaaren af min {Præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Testes: Søren {Nielsen} Nedvad af Hindskou, Knud Pedersen af Kiergaard, Niels {Christensen} Mitgaard, Villum Jensens Hustrue {Maren Pedersdatter} af Hønskou, Mads {Christensen} Fuglsangs Hustrue {Maren Troelsdatter}, Jens {Mouridsen} Dams Daatter {NN Jensdatter}.
Introduktion nr. 5048
NOTITS: Dette er ikke Peder Pedersen Hole, kaldet Lille Peder Hole. Det er en anden mand, der efter 1727 forlader Kokborghuse og Thyregod sogn..


Nr. 2056 1716.05.21 Lars Thygesen, Vesterdam. FAR: Thyge Pedersen. MOR: ? Thyge Pedersens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borschs kone.
FADDER Nr. 1: Christian Rudolf Verner, Kokborghuse, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Tykskov- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod
FADDER Nr. 4: Ester Larsdatter, Tykskov- Lille, Ejstrup, Christen Pedersens kone, trolovet 23. dec. 1715 i Thyregod #7918.
FADDER Nr. 5: ? Lars Christensen Kjærgaards kone, Kokborg (Kjærgaard), Thyregod
FADDER Nr. 6: Abelone, Hastrup Mølle, Thyregod, Tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Lars Christensen Kjærgaard, Kokborg (Kjærgaard), Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 45, d. 21 Maij blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Thyge Pedersens liden Søn af Vester-dam, som tilforn af Fornødenhed var hiemmedøbt nafnl. Lars frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Teste: Chirstian Rudolph Verner, Christen Pedersen af Lille Tychskou {Ejstrup}, Niels {Christensen} Mitgaard {Thyregod By}, Christen Pedersens Hustrue af Lille Tychskou {Ejstrup}, Lars {Christensen} Kiergaards Hustrue {Kjærgaard, Kokborg}, Appelone tienendis i Hastrup Mølle.
Introduktion nr. 5049


Nr. 2057 1716.05.21 Michel Sørensen, Egsgaard. FAR: Søren Nielsen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Iversens kone, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Morten Christensen Hesselbjerre, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 3: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Gift med Morten Christensen Hesselbjerre.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Thyregod, Niels Jensen Egsgaards kone.
FADDER Nr. 5: Mette Sørensdatter, Svindbæk, Thyregod
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 18c, Niels Pedersen Odderbæks datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod, konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Ebbe Sørensen Svindbæk, Svindbæk, Thyregod, konen Mette Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Datteren Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 46, Samme Dag {21. Maij} døbt i Tyrregod Kirche Søren Nielsens liden Søn af Egsgaard nafnl. Michel frembaaren af Christen Ifversens Hustrue i Brande. Testes: Morten {Christensen} i Hesselbierre. Niels Christensen ibid. Morten {Christensen} Hesselbierres Hustrue {Sidsel Christensdatter}, Niels {Jensen} Egsgaards Hustrue {Kirsten Nielsdatter}, Ebbe {Sørensen} Svinbechs Hustrue {Mette Sørensdatter}, Niels {Pedersen} Odderbechs Daatter {18c, Anne Nielsdatter}.
Introduktion nr. 5050


Nr. 2059 1716.06.21 Kirsten Iversdatter, Lønaa. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Hestlund- Store, Give, Faderens søster. Gift med Søren Sørensen.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Hestlund- Store, Give, konen Inger Nielsdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Enevold Nielsen, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Søren Madsens kone, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Niels Madsens kone, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 6: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 23c, søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Lønaa, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen, Lønaa, Thyregod, konen fadder. Niels Madsen ellers ikke set.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 48, d. 21. Junii blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Ifver Nielsens liden Datter fra Lunaae, som Søndagen tilforn blef hiemmedøbt nafnl. Kirsten frembaaren af Faderens Søster Inger Nielsdatter fra Hestlund {Store} i Give Sogn, cum Testes: Niels Ifversen af Lunaae, Søren Sørensen fra Hestlund, Enevold Nielsen fra Hastrup, Søren Madsens Hustrue, Niels Madsens Hustrue, begge af Lunaae, Appelone Nielsdatter ibidem.
Introduktion nr. 5051


Nr. 2061 1716.06.28 Frederik Christian Madsen, Sejrup. FAR: Mads Pedersen Enkelund. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Lene Cathrine Krabbe, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen Enkelund, Enkelund, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Johanne Andersdatter, Enkelund, Thyregod, Faderens mor.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 4: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, konen Anne Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Hans Pedersen også fadder.
FADDER Nr. 6: Lene Margrethe Grønbæk, Hastrup, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 50 {51-59 mangler}. Samme Dag {28. Junii} blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Mads {Pedersen} Enchelunds liden Søn af Seyerup nafnl. Friderich Christian. Susceptrix; Velb. Freuchen Lene Cathrine Krabbe. Testes: Peder {Frandsen} Enchelund, Christen {Pedersen} Huule {Thyregodlund}, Hans Pedersen, Peder {Frandsen} Enchelunds Hustrue {Johanne Andersdatter}, Hans Pedersens Hustrue {Anne Christensdatter}, Mademoiselle Lene Margrete Grønbech.
Introduktion nr. 5053


Nr. 2062 1716.10.04 Mette Mortensdatter, Hesselbjerre. FAR: Morten Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Villads Pedersen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Anders Sørensen, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod, Gift med Niels Jensen.
FADDER Nr. 6: Kirsten Pedersdatter, Egsgaard, Thyregod, Gift med Søren Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen, Egsgaard, Thyregod, konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Nielsen, Egsgaard, Thyregod, konen Kirsten Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 60 {51-59 mangler}. d. 4. Octobr. Døbt i Tyrregod Kirche Morten Christensens liden Daatter af Hesselbierre nafnl. Mette frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne Villads Pedersen af Tyrregodlund, Anders Sørensen i Hønskou, Vollert Jensen i Tyrregod, Maren {Pedersdatter} Huule ibid. Niels Jensens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} af Egsgaard, Søren Nielsens Hustrue {Kirsten Pedersdatter} ibid.
Introduktion nr. 5054


Nr. 2064 1716.10.25 Jens Ebbesen, Svindbæk. FAR: Ebbe Sørensen. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Naldal, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod, 23c, søn af Christen Nielsen Midtgaard.
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Egsgaard, Thyregod
FADDER Nr. 5: Karen? Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, 20c, der kan have været andre døtre.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen, Egsgaard, Thyregod, konen Kirsten Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Datter Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 62, Samme Dag {25. Octobr} døbt i Tyrregod Kirche Ebbe Sørensens liden Søn fra Svinbech nafnl. Jens frembaaren af min {præsten Borschs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne. Morten Christensen af Hesselbierre, Chirsten {Pedersen} Naldal af Seyerup, Niels {Christensen} Mitgaard, Søren Nielsens Hustrue {Kirsten Pedersdatter}, Niels Christensens Daatter {20c, Karen? Nielsdatter} af Hesselbierre.
Introduktion nr. 5058
Begravelse nr. 6084
NOTITS: Begravet 2 år og 7 måneder gammel.


Nr. 2065 1716.10.25 Viste Rasmussen, Sejrup. FAR: Rasmus Sørensen. MOR: ? Rasmus Sørensens kone.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Troels Nielsen, Sejrup, Thyregod, konen også fadder.
FADDER Nr. 2: Jens Michelsen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Rasmus, Sejrup?, Thyregod, Tjener Christian Smed.
FADDER Nr. 4: Else Pedersdatter, Sejrup, Thyregod, Troels Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Hans Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Christian Smed, Sejrup?, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 63. Iligemaade blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Rasmus Sørensens liden Søn fra Seyerup tilforn himmedøbt nafnl. Visthe. Susceptrix Mademoiselle Johanne Marie Schrøder. Testes: Troels Nielsen af Seyerup, Jens Michelsen af Hindskou, Rasmus tienende Christian Smed, Troels Nielsens Hustrue {Else Pedersdatter}, Maren {Pedersdatter} Huule {Thyregod By}, Hans Pedersens Hustrue {Anne Pedersdatter}.
Introduktion nr. 5055
Begravelse nr. 6044
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.


Nr. 2067 1716.12.20 Christen Vorgod Iversen, Sejrup. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Enkelund, Sejrup?, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Aalbæk, Aalbæk?, Thyregod, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Kirsten Madsdatter den Yngre, Sejrup, Thyregod, Gift med Peder Christensen Naldal.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Hans Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 65, d. 20. Dec. Døbt i Tyrregod Kirche Ifver Pedersen Enchelunds liden Søn af Øster Seyerup nafnl. Christen Vorgod frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Mads {Pedersen} Enchelund, Peder {Christensen} Naldal, Jens Aalbech, Peder {Christensen} Naldals Hustrue, Hans Pedersens Hustrue {Anne Christensdatter}.
Introduktion nr. 5059
NOTITS: Opnævnt efter Christen Vorgod, forrige præst i Thyregod-Vester 1705-13.


Nr. 2069 1717.01.24 Anne Gregersdatter, Thyregod By. FAR: Gregers Christensen. MOR: ? Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjener på Hastrup.
FADDER Nr. 1: Christian Lakaj, Bjerre, Aale, Ide Sophie Geddes lakaj på Bjerre.
FADDER Nr. 2: Enevold Nielsen, Hastrup, Thyregod, Kusk på Hastrup, senere gift med Hanne Pedersdatter, der bærer.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Hole den Ældre, Kokborg, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Moderens farbror.
FADDER Nr. 5: ? Jørgen Christensen Aalbæks kone, Aalbæk, Thyregod
FADDER Nr. 6: Anne Pedersdatter Hole, Pomphole, Thyregod, Moderens fars søster gift med Jens Christensen.
FADDER Nr. 7: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Moderens fars søster gift med Morten Eskesen.
NÆVNT Nr. 1: Ide Sophie Knudsdatter Gedde, Bjerre, Aale, Etatsraadinde (Ole) Krabbe.
NÆVNT Nr. 2: Ole Krabbe (Damsgaard), Bjerre, Aale
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Christensen Aalbæk, Aalbæk, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Christensen, Pomphole, Thyregod, konen Anne Pedersdatter Hole fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 67. d. 24. Janu. blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Gregers Christensens liden Daatter af Tyrregod Bye, tilforn hiemmedøbt nafnl. Anne frembaaren af sin Moster Hanna Pedersdaatter {Hole} tienende paa Hastrup. Testes: Velb. Frue Etats-Raadinde Krabbes {Ide Sophie Gedde} Laqvei fra Bierre {Aale}, nafnl. Christian, Enevold Nielsen, Kudsk paa Hastrup, Peder {Pedersen} Huule {den Ældre}, Christen {Pedersen} Huule {Thyregodlund}, Jørgen {Christensen} Aalbechs Hustrue, Jens Christensens Hustrue {Anne Pedersdatter Hole} i Pomphule, Maren {Pedersdatter} Huule.
Introduktion nr. 5062
NOTITS: Moderens fornavn er ikke kendt.


Nr. 2070 1717.02.07 Troels Madsen, Fuglsang. FAR: Mads Christensen. MOR: Maren Troelsdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Tybo, Fuglsang, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Troels Pedersen, Kokborg, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Krejbjerg, Pomphole, Thyregod, konen også fadder
FADDER Nr. 4: ? Troels Pedersens kone, Kokborg, Thyregod, Nævnt 1716, 1717.
FADDER Nr. 5: ? Christian Rudolph Werners kone, Kokborg- huse, Thyregod
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Søster til faderen, gift 1716 med Hans Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Christian Rudolph Werner, Kokborg- huse, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 68. d. 7. Februarii blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Mads Christensens liden Søn af Fuglesang, tilforn hiemmedøbt nafnl. Troels. Susceptrix min Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Christian Pedersen af Fuglesang, Troels Pedersen af Hønskou, Jens {Christensen} Kreiberg af Pomphule, Troels Pedersens Hustrue, Christian {Rudolph} Verners Hustrue, Hans Pedersens Hustrue {Anne Christensdatter} af Seyerup.
Introduktion nr. 5061


Nr. 2071 1717.02.11 Bendt Anne Jensdatter, Vesterdam. FAR: Jens Andersen Svane. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Andersdatter, Hastrup, Thyregod, Mademoiselle.
FADDER Nr. 1: Knud Jakobsen Aagaard, Aagaard, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Reensberg, Kokborg, Thyregod, Som faderen fra Bohus len, Sverige, de blev krigsfanger 1713 og blev i Danmark.
FADDER Nr. 3: ? Jens Mouridsen? Dams kone, Kokborg- Huse, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Thyge Pedersen Dams kone, Vesterdam, Thyregod
FADDER Nr. 5: Sidsel Thomasdatter, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Jens Mouridsen? Dam, Vesterdam, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thyge Pedersen Dam, Vesterdam, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 69 d. 11 Febr: blef døbt i Tyrregod Kirche Jens Andersen Svanes liden Daatter fra Vester Dam nafnl. Bendt Anne frembaaren af Madselle Ingeborg Andersdaatter paa Hastrup. Testes: Knud (Jakobsen} Aagaard, Peder Reensberg, Jens {Mouridsen?} Dams Hustrue, Thyge {Pedersen} Dams Hustrue, Zidtzel Thomesd:
Introduktion nr. 5063
NOTITS: Navnet Bendt Anne er særegent, for det første navn Bendt er et drengenavn. Jens Andersen gifter sig 1715 med Maren Pedersdatter. Han formodes at være identisk med Jens Andersen Svane.


Nr. 2072 1717.03.03 Anne Marie Nielsdatter, Dørken. FAR: Niels Jensen Søndergaard. MOR: ? Niels Jensen Søndergaards kone.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Mademoisselle
FADDER Nr. 1: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 2: Oluf Jakobsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 3: Søren Jensen Banch, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Jens Nielsen Banches kone, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Villads Skrædders kone, Thyregod
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Banch, Dørken, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villads Skrædder, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 70. d 3 Martij Døbt i Tyrregod Kirche Niels {Jensen} Søndergaards liden Daatter af Dyrchen nafnl: Anne Marie frembaaren af Madselle Johanne Marie Schrøder. Fadderne: Frandtz Jacobs: Oluf Jakobs:, Søren Banch, alle af Dyrchen, Jens Banchis Hustrue, Villadtz Skræders Hustrue, Maren {Pedersdatter} Huule {Thyregod By}.
Introduktion nr. 5064
Begravelse nr. 6051
NOTITS: Begravet 15 uger gammel.


Nr. 2073 1717.03.14 Navnløs, Thyregodlund. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: Birte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 46. d. 14. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Pedersen Huulis nafnløse Barn her af Tyrregodlund.'
Introduktion nr. 5065
Begravelse nr. 6046
NOTITS: Begravet vel få dage gammel.


Nr. 2075 1717.03.25 Anne Frandsdatter, Dørken (Thisgaard). FAR: Frands Jakobsen. MOR: Marie Mathiasdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Banch, Dørken, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Søndergaard, Dørken (Søndergaard), Thyregod
FADDER Nr. 3: Oluf Jakobsen, Thyregod, Bror til faderen. Blev 3 måneder senere trolovet med Mette Christensdatter, også fadder.
FADDER Nr. 4: ? Villads Skrædders kone, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Søren Jensen Banchs kone, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 6: Mette Christensdatter, Mosgaard- Lille, Thyregod, Blev 3 måneder senere trolovet med Oluf Jakobsen, også fadder. Datter af Christen Boysen.
NÆVNT Nr. 1: Villads Skrædder, Dørken, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen Banch, Dørken, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Boysen, Mosgaard- Lille, Thyregod, Datter Mette fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 72 d 25. Martii. Døbt i Tyrregod Kirche Frandts Jacobsens liden Daatter af Dyrchen nafnl. Anne frembaaren af Mademoiselle Johanne Marie Schrøder. Fadderne: Jens {Nielsen} Banch, Niels {Jensen} Søndergaard, Oluf Jacobsen, Villadts Skræders Hustrue, Søren {Jensen} Banches Hustrue, Chresten Boyesens Daatter {Mette Christensdatter} {Lille Mosgaard}.
Introduktion nr. 5067
Begravelse nr. 6264


Nr. 2076 1717.03.25 Thøger Jensen, Kokborg- Huse. FAR: Jens Mouridsen? Dam. MOR: Karen Thygesdatter.
BÅREN AF: ? Christen Rudolf Verners kone, Kokborg- Huse, Thyregod
FADDER Nr. 1: Halvor Eriksen, Kokborg- Huse, Thyregod, Nabo. Gifter sig 3 måneder senere med Sara Sørensdatter, også fadder.
FADDER Nr. 2: Søren Madsen, Kokborg- Huse, Thyregod, Nabo. Formodet far til Sara Sørensdatter.
FADDER Nr. 3: Karen, Kokborg, Thyregod, Gift med Mourids Sørensen Dam.
FADDER Nr. 4: ? Troels Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Vesterdam, Thyregod, Gift med Jens Andersen Svane.
FADDER Nr. 6: Sara Sørensdatter, Kokborg- Huse, Thyregod, Nabo. Gifter sig 3 måneder senere med Halvor Eriksen, også fadder.
NÆVNT Nr. 1: Christian Rudolf Verner, Kokborg- Huse, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mourids Sørenen Dam, Kokborg, Thyregod, konen Karen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Troels Pedersen, Kokborg, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Andersen Svane, Vesterdam, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 68. d. 25. April blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Jens Dams liden Søn af Huusene, tilforn hiemmedøbt nafnl. Thøger frembaaren af Christian Rudolph Verners Hustrue. Testes: Christian Pedersen af Hønskov, Haldvor Erichsen af Huusene, Søren Madsen ibid., Mourids Dams Hustrue, Troels Pedersens Hustrue, Jens {Andersen} Svanes Hustru, Sara Sørensdaatter.
Introduktion nr. 5068


Nr. 2077 1717.05.09 Veste Troelsen, Sejrup. FAR: Troels Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
BÅREN AF: Anna Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, 42c, søn af Christen Pedersen Naldal.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen Enkelund, Enkelund, Thyregod, Bror til Iver Pedersen Enkelund.
FADDER Nr. 3: Jens Smed, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 4: Dorte Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Christen Graversen.
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Enkelund, Thyregod, Iver Pedersen Enkelunds kone. Gift 1708 i Øster Nykirke.
NÆVNT Nr. 1: Christen Graversen, Sejrup, Thyregod, Birkeskriver. konen Dorte Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Iver Pedersen Enkelund, Enkelund, Thyregod, konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 74 d 9 Maij. Døbt i Tyrregod Kirche Troels Nielsens liden Søn fra Øster Seyerup nafnl: Visthe, Frembaren af min Hustrue {Anna Helmersdatter Meyer}, Fadderne Peder {Christensen} Naldal, Mads {Pedersen} Enchelund, Jens Smed, Christen Grafvesens Hustrue {Dorte Christensdatter}, Ifver {Pedersen} Enchelunds Hustr: {Maren Jensdatter}.
Introduktion nr. 5069
Begravelse nr. 6050
NOTITS: Begravet 4 uger gammel. Moderens navn fra Ejnar Bjerre.


Nr. 2078 1717.05.17 Lene Ide Jensdatter, Pomphole. FAR: Jens Christensen Krejbjerg. MOR: Anne Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Lene Katrine Krabbe, Hastrup, Thyregod, 18c, af Damsgaard. Hendes mor Ide Sohpie Gedde ejer Hastrup.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Bjørnskov, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Enevold Nielsen Kusk, Hastrup, Thyregod, Gifter sig kort efter med Hanne Pedersdatter Hole, der også er fadder.
FADDER Nr. 3: Jonas Nielsen Fisker, Hastrup?, Thyregod
FADDER Nr. 4: Christian Rudolph Smed Verner, Kokborghuse, Thyregod
FADDER Nr. 5: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjener på Hastrup, moderen er hendes faster søster til hendes far Peder Pedersen Hole.
FADDER Nr. 6: Else Olufsdatter Møllerkone, Hastrup Mølle, Thyregod, Gift med møller Albert Jensen.
FADDER Nr. 7: Maren Jensdatter, Hastrup (Skyttehuset), Thyregod, Jens Fiskers kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Fisker, Hastrup (Skyttehuset), Thyregod, konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 75 d 17 Maij blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Jenß Christensens liden Daatter fra Pomphule, nafnl: Lene Ide, Frembaaren af Velb: Freuchen Len Cathrine Krabbe, fadderne Christen Pedersen Biørnskou Ride: foget paa Hastru, Enevold Niels Kudsk, Jonaß Niels: Fischer Christian Vørner Smed, Hanna Pedersdaatter tienende paa Hastrup, Else {Olufsdatter} Møller kone Jens Fischers kone {Maren Jensdatter} af Skytte: Huußet.
Introduktion nr. 5070
NOTITS: Opkaldt efter Ide Sophie Gedde, der ejede Hastrup, og hendes datter Lene, der bærer.


Nr. 2079 1717.07.04 Niels Jørgensen, Allbæk. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Skrædder, Rønslunde, Ejstrup, Patronym Nielsen se dåb #xxxx 10.03.1720.
FADDER Nr. 2: ? Jens Nielsen Skrædders kone, Rønslunde, Ejstrup
FADDER Nr. 3: Veste Nielsen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Gregers Christensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 5: Else Olufsdatter, Hastrup Mølle, Thyregod, Gift med Albert Jensen Møller.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Albert Jensen Møller, Hastrup Mølle, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 76 d 4. Julij blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Jørgen Christensens liden Søn fra Aalbech, tilforn hiemme: døbt nafnl: Niels, Frembaaren af Madselle Johanne Marie Schrøder: Faderne: Jenß Skræder af Rønslunde {Ejstrup}, Visthe Niels af Tyrregod, Gregers Christens ibid: Jenß Skræders Hustrue Albert {Jensen} Møllers Hustrue {Else Olufsdatter af Hastrup Mølle}, Maren {Pedersdatter} Huule {Thyregod By}.
Introduktion nr. 5071
NOTITS: Ejnar Bjerre mener moderen hedder Karen Jensdatter og er datter af forrige fæster Jens Regelsen.


Nr. 2083 1717.08.01 Ole Andersen, Kokborg. FAR: Anders Sørensen. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Andersdatter, Hastrup, Thyregod, Mademoiselle.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Bjørnskov, Hastrup, Thyregod, Ridefoged på Hastrup.
FADDER Nr. 2: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Graversen Hindskov, den yngre, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: Margrethe Thomasdatter, Kokborg, Thyregod, Gift 1716 med Peder Reensberg.
FADDER Nr. 5: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjener på Hastrup.
FADDER Nr. 6: ? Peder Pedersens kone, Kokborg, Thyregod, Navnet kendes ikke.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Kokborg, Thyregod, konen fadder. Ikke helt klart hvilken Peder Pedersen dette er, men der er ikke tilføjet Hole.
NÆVNT Nr. 2: Peder Reensberg, Kokborg, Thyregod, konen Margrethe Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 80 d 1 Aug: Døbt i Tyrregod Kirche Anders Sørenßens liden Søn fra HønsKou nafnl: Oluf Frembaaren af Madselle Ingeborg Anderßdaatter paa Hastrup — Fadderne Mons Christen Pedersen BjørnsKou Ride=Foged paa Hastr. Jenß Sørens udi Fugle=sang, Jenß HindsKou. Peder Pederßens Hustrue i HønsKou. Peder Reensbergs Hustrue {Margrethe Thomasdatter}, ibid: Hanne Pedersd: {Hole} paa Hastr.
Introduktion nr. 5074
NOTITS: Han kaldes senere i livet mest Ole selv om han er døbt Oluf. Smed, gift 1748 i Thyregod med Barbara Lauridsdatter.


Nr. 2087 1717.08.12 Jens Mikkelsen, Lønaa. FAR: Mikkel Jespersen. MOR: ? Mikkel Jespersens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, 18c, nabosøn.
FADDER Nr. 3: ? Niels Madsens kone, Thyregod
FADDER Nr. 4: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 24c, datter af Niels Iversen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 83 d 12 Aug: blef Fremstillet Ved Daaben i Tyrregod Kirche Michel Jeßperßens liden Søn fra Lunaae af fornødenhed tilforn Hiemme=døbt nafnl: Jens Frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier, præstens kone}, Fadderne Ifver Niels: Peder Neils: Nielß Madßens Hustr: Appelone Nielßd:
Introduktion nr. 5075


Nr. 2089 1717.10.31 Christen Knudsen, Aagaard. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Naldal, Sejrup, Thyregod, Far til Peder Christensen Naldal.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, Søn af Christen Pedersen Naldal, også fadder.
FADDER Nr. 3: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Gift med Villum Jensen.
FADDER Nr. 6: ? Peder Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 7: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjenestepige på Hastrup.
NÆVNT Nr. 1: Villum Jensen, Kokborg, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen, Kokborg, Thyregod, konen fadder. Uklart hvilken Peder Pedersen det er.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 8[5] d 31 Oct: blef Fremstillet ved daaben i Tyrregod Kirche Knud Jacobsens liden Søn fra Aagaard nafnl: Christen, Frembaaren af min Hustr: {Anne Helmersdatter Meier} Fadderne Christen {Pedersen} Naldal og Peder {Christensen} Naldal af Seyerup, Anders Sørens: af HønsKou, Morten Eches: af Tyrregod Villum Jenßens Hustrue {Maren Pedersdatter} af HønsKou, Peder Pederßens Hustr: ibid; Hanne Pederßdaatter {Hole} paa Hastrup.
Introduktion nr. 5078


Nr. 2093 1717.12.26 Maren Sørensdatter, Kokborg. FAR: Søren Pedersen Nidvad. MOR: ? Søren Pedersen Nidvads kone.
BÅREN AF: Lene Margrethe Grønbech, Hastrup, Thyregod, Mademoiselle
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Skrædder, Kokborg, Thyregod, Se dåb nr. 95 for Jensen.
FADDER Nr. 4: Enevold Nielsen Kusk, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 5: Margrethe Thomasdatter, Kokborg, Thyregod, Gift med Peder Reenberg
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 7: Gyde Pedersdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med Christen Nielsen Midtgaard.
NÆVNT Nr. 1: Peder Reensberg, Kokborg, Thyregod, konen Margrethe Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod, konen Gyde Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 88 d 26 Dec: Døbt i Tyrregod Kirche Søren Pedersens Liden Daatter fra HønsKou nafnl: Maren, frembaaren af Madselle Lene Margrete Grønbech paa Hastrup. Fadderne. Jens Jenß: Anders Sørens: Peder {Jensen} Skræders alle af HønsKou, Eenevold Niels: Kudsch paa Hastrup. Peder Reensbergs Husrue {Margrethe Thomasdatter}, Christen Nielsßens {Midtgaard, Thyregod By} Hustr: {Gyde Pedersdatter} Maren {Pedersdatter} Huule {Thyregod By}.
Introduktion nr. 5082
NOTITS: Ejnar Bjerre: muligvis hed moderen Mette Nielsdatter Riis. Faderen kaldes i introduktionen fejlagtigt for Søren Nielsen.


Nr. 2097 1718.03.13 Else Pedersdatter, Thyregodlund. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Mademoiselle.
FADDER Nr. 1: Jens Graversen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Villads Peder Hole.
FADDER Nr. 5: Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Knudsen.
NÆVNT Nr. 1: Villads Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod, konen Sidsel Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 92 d 13 Martij blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Peder Christensßens liden Daatter af Tyrregodlund nafnl: Else, frembaaren af Madselle Johanne Marie Schrøder. Fadderne Jenß Grafves: Peder Jens: Madtz Ifvers alle af Tyrregodlund. Villadtz Pederßens Hustrue {Maren Christensdatter}, Christen Knudtzens Hustr: {Sidsel Hansdatter} Karen Nielsd:
Begravelse nr. 6085
NOTITS: Begravet 1 år 5 måneder gammel. Peder Christensen (ikke Hole) 1715-23 i Thyregodlund, flytter så væk.


Nr. 2098 1718.03.20 Kirsten Nielsdatter, Hindskov- Nørre. FAR: Niels Jensen Grarup. MOR: ? Niels Jensen Grarups kone.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Søren Nedvad, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 4: ? Peder Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Lønaa, Thyregod, Gift med Iver Nielsen.
FADDER Nr. 6: Karen Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, 23c, en anden datter kendes ikke men ville være mulig.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Kokborg, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod, konen Anne Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Datter Karen? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 93 d 20 Martij blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Nielß {Jensen} Grarups liden Daatter fra Nørre Hindskou, tilforn om Midnats Tiid hiemme=døbt, nafnl: Kirsten, frembaaren af Johanne Marie Schrøder: Testes Søren Nedvad, Nielß Sørens: Jacob Peders alle af HindsKou: Peder Pederßens Hustr: af Hønskou Ifver Nielßens Hustr: {Anne Sørensdatter}. Nielß Christenßens daatter {? 23c, Karen Nielsdatter} af Heselbierre.


Nr. 2099 1718.05.08 Maren Iversdatter, Lønaa. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Mademoiselle.
FADDER Nr. 1: Søren Madsen Hestlund den Ældre, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 2: Michel Jespersen, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 3: ? Michel Jespersens 2. kone, Lønaa, Thyregod, Gift 2. gang 1716 med NN.
FADDER Nr. 4: ? Michelsdatter, Lønaa, Thyregod, 16+, Michel Jepsersens datter
FADDER Nr. 5: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 25c, faderens søster. Kunne evt. også være Mette 17c.
FADDER Nr. 6: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Vollert Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far, datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 94 d 8 Maij Døbt i Tyrregod Kriche Ifver Nielsßens liden Daatter fra Lunaae, nafnl: Maren frembaaren af Madselle Johanne Marie Schrøder: Testes Søren {Madsen} Hestlund den ældre Michel Jeßpers: af Lunaae. og Hustrue sampt daatter Vollert Jensßens Hustrue {Ingeborg Eskesdatter} af Tyrregod {By} Nielß Ifverßens daatter {25c, Abelone Nielsdatter} af Lunaae.
Begravelse nr. 6074
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2100 1718.05.13 Anne Villumsdatter, Kokborg. FAR: Villum Jensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Mademoiselle.
FADDER Nr. 1: Peder Reenberg, Kokborg, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Skrædder, Kokborg, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Hole den Yngre, Kokborg, Thyregod, ?Bror til Hanne Pedersdatter Hole.
FADDER Nr. 5: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjenestepige.
FADDER Nr. 6: Kirsten Sørensdatter, Kokborg, Thyregod, Anders Sørensens kone.
FADDER Nr. 7: ? Peder Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 8: Else Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Gift med Christen Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod, konen Kirsten Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen, Kokborg, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Nielsen, Kokborg, Thyregod, konen Else Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 95 d 13 Maij Døbt i Tyrregod Kirche Villum Jenßens liden Daatter fra HønsKou nafnl Anne, Susceptrix Madselle {Johanne Marie} Schrøder: Testes Peder Reensberg, Peder Jens: Skræder begge af HønsKou, Jacob Peders: af HindsKou Peder Peders: Huule dend yngre. Hanna Pedersdaatter paa Hastrup. Anders Sørenßens Hustrue {Kirsten Sørensdatter} Peder Pederßens Hustrue, Christen Nielsens Hustrue {Else Pedersdatter} alle af HønsKou.


Nr. 2101 1718.05.15 Anne Christensdatter, Thyregodlund. FAR: Christen Knudsen. MOR: Sidsel Hansdatter.
BÅREN AF: Johanne Luise Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Hans Hansen Uhre, Vesterlund, Vester, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Knud Madsen, Thyregodlund, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Odderbæk, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Peder Jensens kone.
FADDER Nr. 6: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Christen Pedersen Holes kone.
FADDER Nr. 7: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 19+, datter af Niels Pedersen Odderbæk, bror til Jens Nielsen Odderbæk. Se dåb #2102.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, konen Anne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, konen Birte Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Datter Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 96 d 15 Maij Døbt i Tyrregod Kirche Christen Knudtzens Liden Daatter af Tyrregodlund, nafnl Anne, frembaaren af Johanne Marie Schrøder. Testes Hans {Hansen} Uhre af Vesterl: Knud Madtzen, Peder Christens: Jenß {Nielsen} Oderbeck alle af Tyrregodl: Peder Jensens Hustr: {Anne Christensdatter} Christen {Pedersen} Huulis Hustr: {Birte Pedersdatter} Nielß {Pedersen} Odderbecks Daatter {19+, Anne Nielsdatter}.


Nr. 2102 1718.05.22 Jens Nielsen, Egsgaard. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Moderens søster, begge født i Kærgaard, Thyregod. Else gift med Christen Madsen i Bregnhoved.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Egsgaard, Thyregod, Nabo, den anden halvgaard.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By, Thyregod, 25c
FADDER Nr. 4: Mette Sørensdatter, Svinbæk, Thyregod, Ebbe Sørensens kone
FADDER Nr. 5: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Vollert Jensens kone.
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Thyregodlund?, Thyregod, Datter af Niels Pedersen Odderbæk.
NÆVNT Nr. 1: Ebbe Sørensen, Svinbæk, Thyregod, konen Mette Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Datteren Anne Nielsdatter fadder. Hun boede sikkert ved broderen Jens Nielsen Odderbæk i Thyregolund, hvor præsten kunne hente hende som fyldfadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 97 d 22 Maij Døbt i Tyrregod Kirche Nielß Jensßens liden Søn fra Egsgaard nafnl. Jenß, frembaaren af Moderens Søster Else Nielßdaatter af Breinhou {Bregnhoved} i Gifve Sogn. Testes Madtz Christens af Fuglesang Søren Niels af Egsgaard. Nielß {Christensen} Mitgaard {Thyregod By}. Ebbe Sørenßens Hustrue {Mette Sørensdatter} af Svinbeck Vollert Jenßens H: {Ingeborg Eskesdatter} af Tyrregod {By} Nielß {Pedersen} Odderbecks daatter Anne {Nielsdatter}.


Nr. 2103 1718.05.22 Anne Pedersdatter, Kokborg. FAR: Peder Jensen Skrædder. MOR: ? Peder Jensen Skrædders kone.
BÅREN AF: Kirsten Sørensdatter, Kokborg, Thyregod, Anders Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Fisker, Hastrup (Skyttehuset), Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Reensberg, Kokborghuse, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Hole den Yngre, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: Margrethe Thomasdatter, Fuglsang, Thyregod, Jens Sørensens kone. Vel den Margrethe Thomasdatter der er søster til Villads Thomsen i Store Mosgaard, Give, se dåb #2002 Give.
FADDER Nr. 5: ? Peder Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 6: Kirsten Thøgersdatter, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod, konen Kirsten Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod, konen Margrethe Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Pedersen, Kokborg, Thyregod, Ikke Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 98 Samme dag {d 22 Maij} døbt sammesteds {Thyregod} Peder Jenßen Skræders liden Daatter fra HønsKou nafnl: Anne Suseptrix, Anders Sørenßens Hustr: {Kirsten Sørensdatter} af HønsKou. Testes. Jenß Hans: Fischer, Peder Reensberg, Peder Pedersen Huule dend Yngre, Jens Sørenßens Hustr: {Margrethe Thomasdatter} af Fuglesang Peder Pederßens Hustr af HønsKou. Kirsten Thøgersdaatter ibid:
LINK: Dåb #2002 i Give, Margrethe Thomasdatter bærer ved broderen Villads Thomsen i Store Mosgaard.


Nr. 2104 1718.06.26 Peder Christensen Hole, Thyregodlund. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: Birte Pedersdatter.
BÅREN AF: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen Enkelund, Enkelund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Pomphole, Thyregod, Gift med faderens søster Anne Pedersdatter Hole.
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod, Ser ud til at være præstens karl.
FADDER Nr. 4: Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Knudsen.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Mads Pedersen Enkelund.
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, Niels Pedersen Odderbæks datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod, konen Sidsel Hansdatter fadder
NÆVNT Nr. 2: Mads Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Datter Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 99 d: 26 Junij blef fremstillet i Tyrregod Kirche Christen Pederßen Huules liden Søn fra Tyrregodlund tilfor hiemme=døbt nafnl: Peder frembaaren af Hanna Pedersdatter {Hole} paa Hastrup. Fadderne. Peder {Frandsen} Enchelund {af Enkelund}. Jenß Christens: af Pomphule. Madtz Ifvers: min Karl Christen Knudtzens Hustrue {Sidsel Hansdatter} af Tyrregodl: Madtz {Pedersen} Enche=Lunds Hustr: {Maren Pedersdatter} Nielß {Pedersen} Odderbecks daatter {Anne Nielsdatter}.


Nr. 2106 1718.09.18 Niels Hansen, Sejrup. FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Fuglsang, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Veste Nielsen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens karl
FADDER Nr. 4: Birte Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Christen Pedersen Naldal.
FADDER Nr. 5: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Peder Christensen Naldal.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
FADDER Nr. 7: Birte Christensdater, Sejrup, Thyregod, Gift med Christen Pedersen Naldal.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Naldal, Sejrup, Thyregod, konen Birte Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, Søn af Christen Pedersen Naldal. konen Kirsten Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 100 d 18 Sept: blef fremstillet i Tyrregod Kirche Hans Pedersens liden Søn af Seyerup tilforn Hiemme døbt nafnl: Niels, Frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier}, Fadderne Christen Pedersen af Fugle=sang. Visthe Niels: af Tyrregod {By}, Madtz Ifvers: min Karl {præstens karl} Christen {Pedersen} Naldals Hustrue {Birte Christensdatter} af Seyerup Peder {Christensen Naldals Hustr: {Kirsten Madsdatter} ibid: Maren {Pedersdatter} Huule.}


Nr. 2107 1718.09.18 Erik Halvorsen, Kokborghuse. FAR: Halvor Eriksen. MOR: Sara Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Margrethe Fehemans, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Murmand, Kokborghuse, Thyregod, Også kaldet Brande.
FADDER Nr. 2: Enevold Nielsen Ladefoged, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Kirsten Sørensdatter, Kokborg, Thyregod, Gift med Anders Sørensen.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Fra Ejnar Bjerre. Lille Niels Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Lene Margrethe Grønbæk, Hastrup?, Thyregod, Kunne også være af præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod, konen Kirsten Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen Lille, Hindskov, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 101 Samme dag {d 18 Sept:} fremstillet iligemaade Halvor Erichsen Snedkers af Huusene hans liden Søn nogle Dage tilforn hiemmedøbt nafnl: Erich. Frembaaren af Madselle Anne Margrete Fehemans, Fadderne Christen {Christensen} Muurmand {Brande} af Huußene, Enevold {Nielsen} Lade=foged paa Hastrup, Anders Sørenßens Hustrue {Kirsten Sørensdatter} af HønsKou, Lille Nielß Sørenßens Hustrue {Karen Jensdatter Aalbæk} af HindsK: Madselle Lene Margrete Grønbech.


Nr. 2108 1718.09.25 Iver Nielsen, Dørken (Søndergaard). FAR: Niels Jensen Søndergaard. MOR: ? Niels Jensen Søndergaards kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Banch, Dørken, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen Banch, Dørken, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Marie Mathiasdatter, Dørken, Thyregod, Frands Jakobsens kone.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Dørken, Thyregod, Gift med Oluf Jakobsen.
FADDER Nr. 5: Abelone Villadsdatter, Dørken, Thyregod, Far evt. Villads Pedersen Hole eller Villads Christensen skrædder.
NÆVNT Nr. 1: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod, konen Marie Mathiasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Jakobsen, Dørken, Thyregod, konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 102 d 25 Sept: Døbt i Tyrregod Kirche Nielß {Jensen} Syndergaards Liden Søn af Vester Seyerup {Dørken} nafnl: Ifver, Frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier}, Testes Jenß {Nielsen} Banch, Søren {Jensen} Banch, Frandtz Jacobßens Hustrue {Marie Mathiasdatter} Oluf Jacobßens Hustr: {Mette Christensdatter} Appelone Villadtzd:
Begravelse nr. 6095
NOTITS: Begravet halvandet år gammel april 1720.


Nr. 2109 1718.10.09 Christen Villadsen, Dørken. FAR: Villads Christensen Skrædder. MOR: ? Villads Christensen Skrædders kone.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Dørken, Thyregod, Gift med Oluf Jakobsen.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Banch, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 2: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Søren Jensen Banchs kone, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 5: Sidsel Christensdatter, Mosgaard- Lille, Thyregod, 17c, datter af Christen Christensen Boysen.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Jakobsen, Dørken, Thyregod, konen Mette Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Boysen, Mosgaard- Lille, Thyregod, Datteren Sidsel fadder, også en anden datter Mette Christensdatter gift med Oluf Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 103 d 9 Octobr: Døbt i Tyrregod Kirche Villadtz {Christensen} Skræders liden Søn af Vester Seyerup {Dørken}, nafnl: Christen frembaaren af Oluf Jacobßens Hustrue {Mette Christensdatter} ibid: Fadderne: Søren {Jensen} Banch, Frandtz Jacobs: Morten Eskes:, Søren {Jensen} Banches Hustr: Christen {Christensen} Boyßens daatter {17c, Sidsel Christensdatter}.


Nr. 2110 1718.10.30 *1718.10.26 Kirsten Vollertsdatter, Thyregod By. FAR: Vollert Jensen. MOR: Ingeborg Eskesdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Eske Mogensen, Thyregod By, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Thyregodlund, Thyregod, Formodning: faderens far.
FADDER Nr. 4: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 5: Barbara Melchiorsdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med degnen Lars Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Peder Jensen.
FADDER Nr. 7: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod, Gift med Niels Jensen Egsgaard.
FADDER Nr. 8: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Degnen, konen Barbara Melchiorsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, konen Anne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Jensen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod, konen Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 104 d 30 Octobr: blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Vollert Jenßens liden Daatter af Tyrregod d 26 tilforn Hiemmedøbt nafnl: Kirsten, Frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier} Fadderne Esche Mogens: af Tyrregod, Nielß Peders: af Odderbeck Jenß Niels: af Tyrregodl: Morten Esches: af Tyrregod {By}, Larß Jens: Degns Hustrue {Barbara Melchiorsdatter}. Peder Jenßens hustr: {Anne Christensdatter} af Tyrregodl: Nielß {Jensen} Egsgaards Hustr: {Kirsten Nielsdatter} Maren {Pedersdatter} Huule {Thyregod By}.


Nr. 2113 1719.03.19 Navnløs, Kokborghuse. FAR: Jens Mouridsen Dam. MOR: ? Jens Mouridsen Dams kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 78. d. 19. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens (Mouridsen) Dams navnløse Barn af Huusene.'}
Begravelse nr. 6079
NOTITS: Levede kun meget kort.


Nr. 2114 1719.04.06 Karen Jakobsen, Hindskov. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Søren Michelsen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Michelsen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 4: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By, Thyregod, Bror til moderen.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Gift med Villum Jensen.
FADDER Nr. 6: ? Niels Jensen Grarups kone, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 7: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Gift med Lille Niels Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Villum Jensen, Kokborg, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen Grarup, Hindskov, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Sørensen, Hindskov, Thyregod, konen Karen Jensdatter Aalbæk fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 107 d 6 April blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Jacob Pederßens Liden Daatter af HindsKou nogle dage tilforn Hiemme=døbt nafnl: Karen frembaaren af min Hustrue: {Anne Helmersdatter Meier} Fadderne Søren Michelßen, Jenß Michelßen af HindsKou, Madtz {Christensen} Fugle=sang Nielß {Christensen} Mitgaard {Thyregod By}. Villum Jenßens Hustrue {Maren Pedersdatter} af HønsKou, Nielß {Jensen} Grarups Hustrue, Nielß Sørenßens H: {Karen Jensdatter Aalbæk} af HindsK:


Nr. 2116 1719.04.23 Jakob Madsen, Fuglsang. FAR: Mads Christensen. MOR: Maren Troelsdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Tybo, Fuglsang, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 109, d. 23. Arpil blev fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Mads Christensens liden Søn af Fugle=esang, nogle Dage tilforn hiemmedøbt navnl. Jacob frembaaren af min Hustrue {præstens kone: Anne Helmersdatter Meier}. Fadderne: Christen Pedersen af Fuglesang, Christen Pedersen af Hønskou, Jacob Pedersen af Hindskou, [....... ....... ...... ..... .....{siderand og hjørne nedenfor, dunkel, ikke læsbar}]


Nr. 2118 1719.05.18 Hans Jensen, Hindskov. FAR: Jens Michelsen. MOR: Maren Graversdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Michelsen, Hindskov, Thyregod, Formodentlig bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By, Thyregod, 26c. bror til Jakob Pedersens kone Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 3: Jens Graversen den Unge, Hindskov, Thyregod, 41c, bror til moderen. Jens Graversen den Ældre 13 år ældre i Nørre Kollemorten.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Hindskov, Thyregod, Jakob Pedersens kone.
FADDER Nr. 5: ? Niels Jensen Grarups kone, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 6: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 26c, datter af Niels Iversen.
FADDER Nr. 7: Karen Christensdatter, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjener i præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod, konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen Grarup, Hindskov, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Datter Abelone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 111, d. 18. Maij døbt i Tyrregod Kirche Jens Michelsens liden Søn fra Hindskou nafnl. Hans frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier}. Testes: Jens Hindskou af Hønskou, Søren Michelsen af Hindskou, Niels {Christenssen} Midtgaard af Tyrregod {By} den unge Jens Grafvesen af Hindskou, Jacob Pedersens Hustrue {Maren Christensdatter} ibid., Niels {Jensen} Graarups Hustrue ibid. Niels Ifversens Daatter af Lunaae nafnl. Appelone {Nielsdatter, 26c}, min {præstens} Tieniste-Pige Karen Christensdaatter.
Begravelse nr. 6158
NOTITS: Begravet 1725 i Thyregod By, 6 år gammel.


Nr. 2119 1719.07.02 Christen Olufsen, Dørken. FAR: Oluf Jakobsen. MOR: Mette Christensdatter Boysen.
BÅREN AF: ? Christensdatter Boysen, Ullerup, Give, Hun er en søster.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Ullerup, Thyregod, Formodet gift med en Christensdatter Boysen, dette er spekulativt.
FADDER Nr. 2: Iver Pedersen, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Søndergaard, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Søren Jensen Banchs kone, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Enkelund, Thyregod, Gift med Mads Pedersen.
FADDER Nr. 6: Sidsel Christensdatter Boysen, Mosgaard- Lille, Thyregod, 18, datter af Christen Christensen Boysen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Banch, Dørken, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Pedersen, Enkelund, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Christensen Boysen, Mosgaard- Lille, Thyregod, Thyregod: Lille Mosgaard, Give: Store Mosgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 112, d. 2. Julii blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kriche Oluf Jacobsens lide Søn af Dyrchen, nogle Dage tilforn hiemmedøbt nafnl. Christen frembaaren af Moderens Søster {?Mette Christensdatter Boysen} fra Ullerup {Give}. Fadderne: Christen {Nielsen} Ullerup {Give}, Iver Pedersen Seyerup, Niels {Jensen} Søndergaard af Dyrchen, Søren {Jensen} Banches Hustrue ibid. Mads Pedersens Hustrue af Enchelund {Maren Pedersdatter}, Christen {Christensen} Boysens Daatter af Mosgaard, nafnl. Zidtzel.


Nr. 2120 1719.07.02 Mette Sørensdatter, Lønaa. FAR: Søren Madsen. MOR: ? Søren Madsens kone.
BÅREN AF: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 2: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Lønaa, Thyregod, Iver Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: ? Michel Jespersens 2. kone, Lønaa, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Michel Jespersen, Lønaa, Thyregod, 2. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 113, samme Dag {2. Julii 1719} døbt ibidem {Thyregod} Søren Madtsens liden Daatter af Lunaae, nafnl: Mette frembaaren af Vollert Jensens Hustrue {Ingeborg Eskesdatter} i Tyrregod. Testes: Niels Ifversen af Lunaae, Ifver Nielsen ibid. Ifver Nielsens Hustrue {Anne Sørensdatter}, Michel Jespersens Hustrue {2. kone, navn ikke kendt}. [...... ...... ...... ...... {sidekant, ikke læseligt}]


Nr. 2122 1719.07.30 Johanne Katrine Thygesdatter, Kokborg (Vesterdam). FAR: Thyge Pedersen. MOR: ? Thyge Pedersens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Mourids Sørensen Dam, Kokborg (Vesterdam), Thyregod, 67c, på aftægt.
FADDER Nr. 2: Jens Andersen Svane, Kokborg (Vesterdam), Thyregod, Senere i 1729 nævnes Ole Michelsen Svane.
FADDER Nr. 3: Sara Sørensdatter, Kokborghuse, Thyregod, Halvor Eriksens kone.
FADDER Nr. 4: ? Peder Thygesens kone, Tykskov, Ejstrup
FADDER Nr. 5: Karen? Thygesdatter? Jens Mouridsen Dams kone, Kokborghuse, Thyregod, Jens Mouridsen Dams formodede kone (Ejnar Bjerre).
FADDER Nr. 6: Kirsten Thygesdatter, Kokborghuse, Thyregod, 23c, datter af faderen.
NÆVNT Nr. 1: Halvor Eriksen, Kokborghuse, Thyregod, konen Sara Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Thygesen, Tykskov, Ejstrup, konen fadder. Måske faderens far, ses i Hastrup skøde 1706 som fæster på hartkorn 1 0 3 0 i Tykskov, Ejstrup..
NÆVNT Nr. 3: Jens Mouridsen Dam, Kokborghuse, Thyregod, konen ?Karen Thygesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 115, d. 30. Julii blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Thyge Pedersens liden Daatzter af Vester=Dam, Tisdagen tilforn hiemmedøbt nafnl. Johanne Cathrine frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier}. Fadderen: Mourids {Sørensen} Dam, Jens {Andersen} Svane, Haldvor Erichsens Hustrue {Sara Sørensdatter} af Huusene, Peder Thygesens Hustrue af Tychskou, Jens {Mouridsen} Dams Hustrue {?Karen Thygesdatter} af Huusene, Kirsten Thygesdaatter ibid.


Nr. 2126 1719.09.03 Birgitte Iversdatter, Lønaa. FAR: Iver Nielsen. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Michel Jespersen, Lønaa, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, Nabo, søn af Niels Hansen.
FADDER Nr. 4: ? Søren Madsen Hestlunds kone, Lønaa, Thyregod, Moderens mor.
FADDER Nr. 5: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 26c, søster til faderen.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen Hestlund, Lønaa, Thyregod, konen fadder. Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 118, d. 3 Sept. Døbt i Tyrregod Kirche Ifver Nielsens liden Daatter af Lunaae nafnl. Brigitte frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier}. Fadderne: Niels Ifversen, Michel Jespersen, Peder Nielsen, alle af Lunaae, Søren Madsens Hustrue, Appelone Nielsd. ibid. Maren {Pedersdatter} Hole af Tyrregod {By}.


Nr. 2128 1719.11.12 Christen Villadsen, Thyregodlund. FAR: Villads Pedersen Hole. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Pedersen Hole.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Bror til faderen. konen Birte Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Graversen, Thyregodlund, Thyregod, På aftægt.
FADDER Nr. 4: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjener i præstegaarden.
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 6: Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Knudsen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 120, d. 12. Nov. blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Villadts Pedersens liden Søn af Tyrregodlund, nogle Dage tilforn hiemmedøbt nafnl. Christen frembaaren af Christen {Pedersen} Huules Husgtrue Birgitte Pedersdaatter. Fadderne: Christen {Pedersen} Huule, Peder Jensen, Jens Grafvesen, Madts Ifversen, karen Christensdaatter, Zidtzel Hansdaatter, alle af Tyrregodlund.


Nr. 2129 1719.11.12 Anne Jensdatter, Pomphule. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, 32c, moderens søster. Gift med Morten Eskesen.
FADDER Nr. 1: Johan Rudolf, Hastrup Mølle, Thyregod, Ses i Hastrup Mølle 1719-23+.
FADDER Nr. 2: Rasmus Mortensen Smed, Kokborghuse, Thyregod, 28c, smed ved Christian Rudolph Werner.
FADDER Nr. 3: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 4: Ellen Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, I hvert fald i Hole familien. Måske søster til moderen.
FADDER Nr. 5: Maren Hole den Yngre, Thyregod By, Thyregod, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 121, Samme Dag {d. 12. Nov.} blef iligemaade i Tyrregod Kirche stadfæstet Jens Christensen af Pomphule hans liden Daatters Daab, som og tilforn var hiemmedøbt nafnl. Anne fermbaaren ved Maren {Pedersdatter} af Tyrregod {By}. Fadderne: Johan Rudolph af Møllen, Rasmus {Mortensen} Smed af Huusene {Kokborghuse}, Vollert Jensens Hustrue {Ingeborg Eskesdatter} af Tyrregod {By} Ellen Pedersdatter Huule ibid. Maren Huule den yngre.


Nr. 2130 1720.02.02 Dorte Madsdatter, Enkelund. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Christen Pedersen Holes kone, søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen Enkelund, Enkelund, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, 29c, lige gift.
FADDER Nr. 3: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod, Iver Pedersen Enkelunds kone.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Peder Hansen.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, konen Birte Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, konen Maren Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Hansen, Sejrup, Thyregod, konen Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 122, d. 2. Febr. blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Mads Pedersens liden Daatter af Enche-Lund tilforn hiemmedøbt nafnl. Dorothe frembaaren af Christen Pedersens {Holes} Hustrue {Birte Pedersdatter} i Tyrregodlund. Testes: Peder {Frandsen} Enkelund, Hans Pedersen af Øster Seyerup, Morten Eschesen af Tyrregod {By}, Ifver {Pedersen} Enche-lunds Hustrue {Maren Jensdatter}, Peder Hansens Hustrue {Anne Nielsdatter}, begge af Øster Seyerup, Maren {Pedersdatter} Huule af Tyrregod {By}.


Nr. 2131 1720.03.03 Lars Knudsen, Kokborg. FAR: Knud Larsen. MOR: Kirsten Thygesdatter.
BÅREN AF: Karen Thygesdatter, Kokborg, Thyregod, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Mouridsen Dam, Kokborg, Thyregod, konen Karen Thygesdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Thyge Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Jens Andersen Svanes kone.
FADDER Nr. 6: ? Peder Jensen Skrædders kone, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Thyge Pedersen, Vesterdam, Thyregod, konen fadder, moderens far formodentlig.
NÆVNT Nr. 2: Jens Andersen Svane, Vesterdam, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Jensen Skrædder, Kokborg, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 123, d. 3. Martii blef fremstillet til Daabens Stadfæstelse i Tyrregod Kirche Knud Lassens liden Søn af Hønskou, som Mandagen tilforn blef hiemmedøbt nafnl. Lars frembaaren af Jens {Mouridsen} Dams Hustrue {Karen Thygesdatter}. Fadderne: Christen Pedersen af Hønskou, Peder Pedersen ibid. Jens {Mouridsen} Dam, Thyge Pedersens Hustrue af Vester=dam, Jens {Andersen} Svanes Hustrue {Maren Pedersdatter} ibid. Peder Jens Skræders Hustrue af Hønskou.
NOTITS: At moderen og bæreren hedder Thygesdatter efter deres formodede far Thyge Pedersen er Ejnar Bjerres informerede gæt.

LINK: Viet 1762 af Ullerup i Give til Maren Christensdatter.
LINK: Begravet 1780 i Bregnhoved, Give.


Nr. 2132 1720.03.10 Mette Jørgensdatter, Aalbæk. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Rønslunde, Ejstrup, Jens Nielsen Skrædders kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Skrædder, Rønslunde, Ejstrup, konen Else Christensdatter bærer. Gift 1713.10.02 i Ikast, konen er fra Nørlund, Ikast.
FADDER Nr. 2: Peder Hole, den Ældre, Kokborg, Thyregod, I 1740 ses en Peder Hole den Ældre i Toftløs (Kokborg).
FADDER Nr. 3: Johan Rudolph, Hastrup Mølle, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Troelsdatter, Fuglsang, Thyregod, Født i Kokborg, gift med Mads Christensen.
FADDER Nr. 5: Sara Sørensdatter, Kokborghuse, Thyregod, Halvor Eriksens kone.
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 21+, datter af Niels Pedersen og 1. kone.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen, Fuglsang, Thyregod, konen Maren Troelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Halvor Eriksen, Kokborghuse, Thyregod, konen Sara Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Pedersen, Odderbæk, Thyregod, Datter Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 124. d. 10. Martii blef ligeledes fremstillet for Herren ved Daaben i Tyrregod Kirche Jørgen Christensens liden Daatter af Aalbech, tilforn hiemmedøbt af Høy=fornødenhed, nafnl. Mette frembaaren af Jens Nielsen Skræders Hustrue {Else Christensdatter} i Rønslunde {Ejstrup}. Testes: Jens Nielsen ibid. Peeder Huule den ældre af Hønskou, Johan Rudolph af Hastrup Mølle, Madts Christensens Hustrue {Maren Troelsdatter} af Fugle=ßang, Haldvor Erichsens Hustrue {Sara Sørensdatter} af Husene {Kokborghuse}, Niels Pedersens Daatter {21+, Anne Nielsdatter} af Odderbech.
Begravelse nr. 6098
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Ejnar Bjerre angiver konen som Karen Jensdatter, dokumentation ikke set.


Nr. 2133 1720.03.13 Navnløs, Egsgaard. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen. 'No. 91 Samme Dag [d. 13. Martii] begrafvet samme Sted [Tyrregod Kirchegaard] Søren Nielsens nafnløse Barn af Egsgaard.'}
Begravelse nr. 6092


Nr. 2134 1720.03.24 Navnløs, Sejrup. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen. 'No. 92 d. 24. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Ifver Pedersens nafnløse Barn af Seyerup.'}
Begravelse nr. 6093


Nr. 2136 1720.03.29 Anders Jensen, Vesterdam. FAR: Jens Andersen Svane. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen? Thygesdatter?, Kokborg- Huse, Thyregod, Jens Mouridsen Dams formodentlige kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mouridsen Dam, Kokborg- Huse, Thyregod, konen bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Reensberg, Kokborg, Thyregod, Som faderen fra Bohus len, Sverige, de blev krigsfanger 1713 og blev i Danmark.
FADDER Nr. 3: Thyge Pedersen Dam, Vesterdam, Thyregod, Far til Karen og Kirsten Thygesdatter.
FADDER Nr. 4: Kirsten Thygesdatter?, Kokborg- Huse, Thyregod, Knud Larsens kone, navn ikke helt sikkert, antaget.
NÆVNT Nr. 1: Knud Larsen, Kokborg- Huse, Thyregod, Møller. konen Kirsten Thygesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 126 d. 29 Martii, døbt i Tyrregod Kirche Jens Andersen Svanes liden Søn fra Vester-dam frembaaren af Jens {Mouridsen} Dams Hustrue {Karen? Thygesdatter?} i Huusene, nafnl. Anders. Fadderne: Jens {Mouridsen} Dam, Thyge {Pedersen} Dam, Peder Reensberg, Knud Lassens Hustrue {Kirsten Thygesdatter?}, Thyge {Pedersen} Dams Hustrue.
NOTITS: Jens Andersen gifter sig 1715 med Maren Pedersdatter. Han formodes at være identisk med Jens Andersen Svane.


Nr. 2140 1720.04.22 Christen Gregersen, Svindbæk. FAR: Gregers Christensen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjener på Hastrup. Datter af Peder Pedersen Hole den Ældre.
FADDER Nr. 1: Peder Hole den Ældre, Kokborg?, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Hole den Yngre, Kokborg?, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karl i præstegården.
FADDER Nr. 4: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Morten Christensens kone.
FADDER Nr. 5: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Vollert Jensens kone.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Gift med Morten Eskesen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 130, d. 22. April. Døbt i Tyrregod Kirche Gregers Christensens liden Søn fra Svinbech nafnl. Christen frembaaren af Hanna Pedersdaatter {Hole} tienende paa Hastrup. Fadderne Peder Huule den ældre, Peder Huule den yngre, Madts Ifversen her af Præstegaarden, Morten Christensens Hustrue {Sidsel Christensdatter} af Hesselbierre, Vollert Jensens Hustrue {Ingeborg Eskesdatter} af Tyrregod {By}, Maren {Pedersdatter} Huule ibid.
NOTITS: Moderen skulle efter bæreren og fadderen være en Hole, altsaa en Pedersdatter. Men Ejnar Bjerre har Maren Andersdatter.


Nr. 2141 1720.05.09 Oluf Michelsen, Lønaa. FAR: Michel Jespersen. MOR: ? Michel Jespersens 2. kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod, Nabo, søn af Niels Iversen.
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Lønaa, Thyregod, Gift med Iver Nielsen.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Hesselbjerre, Thyregod, Formodet søn af Niels Christensen.
FADDER Nr. 5: Karen? Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, 25c, datter af Niels Christensen, kan have været en anden datter.
FADDER Nr. 6: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 7: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder. Gift med Vollert Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 131, d. 9. Maij. Døbt i Tyrregod Kirche Michel Jespersens liden Søn fra Lunaae nafnl. Oluf frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier, præstens kone}. Fadderne: Niels Ifersen af Lunaae og Søn {Iver Nielsen}, Peder Nielsen, Morten Christensen af Hesselbierre, Vollert Jensens Hustrue {Ingeborg Eskesdatter} af Tyrregod {By} Ifver Nielsens Hustrue {Anne Sørensdatter} af Lunaae, Niels Christensens Daatter {Karen? Nielsdatter} af Hesselbierre.


Nr. 2142 1720.05.12 Karen Nielsdatter, Egsgaard. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Gift 1713 fra Kærgaard, Thyregod med Christen Madsen. Formodentlig moderens søster.
FADDER Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen også fadder.
FADDER Nr. 3: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 4: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karl i præstegaarden.
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Gift med Niels Sørensen den Yngre (lille Niels).
FADDER Nr. 6: Karen? Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Datter af Niels Christensen, kan være en anden datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Madsen, Bregnhoved, Give, konen Else Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen den Yngre, Hindskov, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Datter Karen? Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 132, d. 12. Maij. Døbt i Tyrregod Kirche Niels Jensens liden Daatter fra Egsgaard nafnl. Karen frembaren af Christen Madtsens Hustrue {Else Nielsdatter} i Breinhou {Bregnhoved} i Gifve Sogn, Testes: Morten Christensen i Hesselbierre, Vollert Jensen af Tyrregod, Mads Ifversen her i Gaarden (Præstegaarden), Vollert Jensens Hustrue {Ingeborg Eskesdatter}, Niels Sørensen den yngris Hustrue {Karen Jensdatter Aalbæk} af Hindskou, Niels Christensens Daatter {Karen? Nielsdatter} af Hesselbierre.
NOTITS: Man ser at præsten skriver kirkebogen i præstegården, for han nævner Mads Iversen "her i Gaarden".


Nr. 2143 1720.06.02 Anne Kirstine Knudsdatter, Aagaard. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, kone også fadder. Bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karl i præstegården.
FADDER Nr. 4: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Peder Christensen Naldals kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 133, d. 2. Junii. Døbt i Tyrregod Kirche Knud Jacobsens liden Daatter fra Aagaard nafnl. Anne Kirstine frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier, præstens kone}. Fadderne. Peder {Christensen} Naldal af Øster Seyerup, Christen {Pedersen} Huule af Tyrregodlund, Min Karl Madts Ifversen, Peder {Christensen} Naldals Hustrue {Kirsten Madsdatter}, Maren {Pedersdatter} Huule.
Begravelse nr. 6099
NOTITS: Begravet 9 uger gammel.


Nr. 2144 1720.08.04 Anne Pedersdatter Hole, Kokborg. FAR: Peder Pedersen Hole den Yngre. MOR: ? Peder Hole den Yngres 1. kone.
BÅREN AF: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjenestepige på Hastrup.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Hole den Ældre, Kokborg, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Faderens fars bror.
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Fyldfadder.
FADDER Nr. 4: ? Søren Pedersens kone, Kokborg, Thyregod, Søren Pedersens kone.
FADDER Nr. 5: Else Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Christen Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen, Kokborg, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Kokborg, Thyregod, konen Else Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 134, d. 4. Aug. Døbt i Tyrregod Kirche Peder Pedersen Huule den yngre hans liden Daatter fra Hønskou nafnl. Anne frembaaren af Hanna Pedersdaatter Huule tienende paa Hastrup. Fadderne: Peder {Pedersen} Huule den ældre i Hønskou, Christen {Pedersen} Huule af Tyrregodlund, Mads Ifversen her af Præstegaarden, Søren Pedersens Hustrue af Hønskou, Christen Nielsens Hustrue {Else Pedersdatter} ibid.
Begravelse nr. 6101
NOTITS: Begravet 4 uger gammel.


Nr. 2145 1720.08.18 Rebekka Johanne Mortensdatter, Thyregod By (Kirkehuset). FAR: Morten Christensen Sergeant. MOR: Marie Elisabeth Hansdatter.
BÅREN AF: ? Hans Andersen Karstofts kone, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 1: Eske Mogensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Ejstrup, Landsoldat
FADDER Nr. 4: Lars Andersen, Ejstrup, Landsoldat
FADDER Nr. 5: Lene Margrethe Grønbæk, Hastrup, Thyregod, Mademoiselle.
NÆVNT Nr. 1: Hans Andersen Karstoft, Hastrup, Thyregod, Forpagter på Hastrup en kort tid.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 135, d. 18. Aug. Døbt i Tyrregod Kirche Sergeant Morten {Christensen} N: hans liden Daatter af Kirche=Huuset nafnl. Rebecche Johanne, frembaaren af Forpagteren Sr. Hans Andersens Hustrue paa Hastrup. Fadderne: Esche Mogensen af Tyrregod {By}, Anders Sørensen af Hønskou, Peder Andersen og Lars Andersen, begge Land=Soldater af Eisdrup Sogn, Mademoiselle Lene Margrethe Grønbech fra Hastrup.


Nr. 2148 1720.11.17 Mette Pedersdatter, Sejrup. FAR: Peder Christensen Naldal. MOR: Kirsten Madsdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke, Moderen var født i Damgaard, Øster Nykirke.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Naldal, Sejrup, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Knud Jakobsen, Aagaard, Thyregod, Gift med Margrethe Christensdatter, søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Gift med Maren Pedersdatter Hole, faderens mor også en Hole (Birte Christensdatter).
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod, Nabo. Gift med Iver Pedersen Enkelund.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Nabo. Gift med Hans Pedersen.
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 23+. Datter af Niels Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen Damgaard, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke, konen Mette Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, konen Maren Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, konen Anne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Pedersen, Odderbæk, Thyregod, Datteren Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 108, d. 17. Nov. blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Peder Christensen Naldals liden Daatter fra Øster Seyerup, nogle Dage tilforn hiemmedøbt nafnl. Mette frembaaren af Søren {Sørensen} Damgaards Hustrue {Mette Christensdatter, Damgaard i Tinnet} i Nykirche Sogn. Fadderne Christen {Pedersen} Naldal af Øster Seyerup, Knud Jacobsen af Aagaard, Morten Eschesen af Tyrregod {By}, Ifver Pedersens Hustrue {Maren Jensdatter}, Hans Pedersens Hustrue {Anne Christensdatter}, af Øster Seyerup, Niels Pedersens Daatter af Odderbech nafnl. Anne {Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6108
NOTITS: Begravet 7 måneder gammel. Opprimeret, ligget ihjel.


Nr. 2149 1720.12.20 Johanne Marie Pedersdatter, Kokborg (Poderhuset). FAR: Peder Jensen Skrædder. MOR: ? Peder Jensen Skrædders kone.
BÅREN AF: Margrethe Thomasdatter, Thyregod, Gift med Jens Sørensen, søster til Villads Thomsen i Store Mosgaard, Give.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, Nabo, kaldes også Thybo.
FADDER Nr. 2: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Ikke set i familie.
FADDER Nr. 3: Maren Troelsdatter, Fuglsang, Thyregod, Nabo, Mads Christensen Fuglsangs kone.
FADDER Nr. 4: Ellen Pedersdatter, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod, konen Margrethe Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, konen Maren Troelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 109, d. 20. Dec. blef fremstillet til Daabens Stadfæstelse i Tyrregod Kirche Peder Jensen Skræder af Poderhuuset hans liden Daatter, nogle Dage tilforn hiemmedøbt nafnl. Johanne Marie frembaaren af Jens Sørensens Hustrue {Margrethe Thomasdatter} fra Fuglesang. Fadderne Christen {Pedersen} Fuglesang. Morten Eschesen, Mads {Christensen} Fuglesangs Hustrue {Maren Troelsdatter}, Ellen Pedersdaatter af Thyregod {By}.
LINK: Jens Sørensens kone Margrethe Thomasdatter bærer i Give 1700.


Nr. 2150 1720.12.20 Oluf Halvorsen, Kokborghuse. FAR: Halvor Eriksen. MOR: Sara Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Enevold Nielsen, Vesterdam, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Johan Albertsen, Hastrup Mølle, Thyregod
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Gift med Lille Niels Sørensen.
FADDER Nr. 4: Maren Hole den Yngre, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 110, Samme Dag {20. Dec.} døbt i Tyrregod Kirche Haldvor Erichsen Snedker af Huusene {Kokborghuse} hans liden Søn nafnl. Oluf frembaaren af min Hustrue Anne Meyer Helmorsdaatter. Testes. Enevold Nielsen af Vesterdam, Johan Albertsen af Møllen {Hastrup Mølle}. Karen {Jensdatter} Aalbech af Hindskou, Maren Hole den yngre af Tyrregod {By}.
NOTITS: Gift 3 gange, mest kaldet Ole. 1742-72c Lønaa, Thyregod. 1773-73 Brandlund, Brande, 1787 Alkærlund, Brande, 1794 Borup, Brande.

LINK: Begravet 1794 Borup, Brande.


Nr. 2151 1721.04.11 Christen Jørgensen, Aalbæk. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Rønslunde, Ejstrup, Jens Nielsen Skrædders kone.
FADDER Nr. 1: Albert Jensen Møller, Hastrup Mølle, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, Slags Nabo.
FADDER Nr. 3: Rasmus Mortensen, Kokborghuse, Thyregod, Smedesvend, tjener smed Christian Rudolph Werner.
FADDER Nr. 4: ? Jens Nielsen Odderbæks kone, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 5: Sara Sørensdatter, Kokborghuse, Thyregod, Gift med Halvor Eriksen.
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, Datter af Niels Pedersen Odderbæk. Navn se dåb #2148.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Skrædder, Rønslunde, Ejstrup, konen Else Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christian Rudolph Werner, Kokborghuse, Thyregod, Smedesvenden Rasmus Mortensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Nielsen Odderbæk, Thyregodlund, Thyregod, tidligere slags nabo.
NÆVNT Nr. 4: Halvor Eriksen, Kokborghuse, Thyregod, konen Sara Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 5: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Datter Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 111, d. 11. April. Døbt i Tyrregod Kirche Jørgen Christensens liden Søn fra Aalbech nafnl. Christen frembaaren af Jens {Nielsen} Skræders Hustrue {Else Christensdatter} fra Rønslunde {Ejstrup}. Fadderne: Albert Jensen Møller, Mads {Christensen} Fuglesang, Rasmus {Mortensen} tienende Christian Verner, Jens {Nielsen} Odderbæk af Tyrregodlund, Haldvor Erichsens Hustrue {Sara Sørensdatter} af Huusene {Kokborghuse}, Niels {Pedersen} Odderbechs Daatter {Anne Nielsdatter}.
NOTITS: Ejnar Bjerre har moderen som Karen Jensdatter.


Nr. 2152 1721.04.27 Margrethe Christensdatter, Thyregodlund. FAR: Christen Knudsen. MOR: Sidsel Hansdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Hans Hansen Uhre, Vesterlund, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Michel Sørensen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo
FADDER Nr. 3: Birte Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Nabo, Christen Pedersen Holes kone.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Nabo, Gift med Villads Pedersen Hole.
FADDER Nr. 5: Barbara, Thyregod By, Thyregod, Uklar, degn Lars Jensen Holstebros kone hedder Barbara Melchiorsdatter, gennemstreget skrift.
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Degn. Barbara? fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, konen Birte Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Villads Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 112 27 April: Døbt i Tyrregod Kirche Christen Knudsens liden Daatter fra Tyrregodlund nanfl Margrete , frembaaren af min Hustrue Anne {Helmersdatter} Meyer. Testes Hans {Hansen} Uhre, Michel Sørrensen Christen {Pedersen} Huulis Hustrue {Birte Christensdatter} , Villads Pedersens {Holes} Hustrue {Maren Christensdatter} Barbara i [....] [Ti]enende Lars Jensen Degn.
LINK: Affotografering.


Nr. 2153 1721.06.22 Niels Michelsen, Thyregodlund. FAR: Michel Sørensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod, Datter af Christen Nielsen Midtgaard.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Odderbæk, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: ? Jens Nielsen Odderbæks kone, Thyregodlund, Thyregod, Jens Nielsen Odderbæks kone.
FADDER Nr. 4: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens karl.
FADDER Nr. 5: Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, Thyregod, Nabo, gift med Christen Knudsen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod, konen Sidsel Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 113 d 22 Junij døbt i Tyrregod Kirche Michel Sørensens liden Søn fra Tyrregodlund. Susceptix Charen Christens daatter Mitgaard nafnl: Niels Fadderne Søren Christens; Jenß {Nielsen} Odderbeck og Hustrue , Mads Ifversen . Christen Knudtzens Hustrue {Sidsel Hansdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2156 1721.08.27 Lisbeth Christensdatter, Thyregodlund. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Anna Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Johan Jakob Sejer, Rørbæk, Vester, Ejer af Rørbæk herregård.
FADDER Nr. 2: Henrik Jørgensen Winter, Hastrup, Thyregod, Har formelt købt Hastrup, undviger da han ikke kan betale.
FADDER Nr. 3: Hans Andersen Karstoft, Hastrup, Thyregod, Forpagter Hastrup.
FADDER Nr. 4: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 5: Peder Pedersen Hole den Yngre, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 6: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens tjenestekarl.
FADDER Nr. 7: Maren Pedersdatter, Enkelund, Thyregod, Mads Pedersen Enkelunds kone.
FADDER Nr. 8: Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Knudsen.
FADDER Nr. 9: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Gift 1722 med Morten Eskesen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen Enkelund, Enkelund, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod, konen Sidsel Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 116 d 27 Aug blef fremstillet for Daaben i Tyrregod Kirche Christen Pedersen Huule af Tyrregod Lund, hans liden Daatter tilforn Hiemme: døbt nafnl Lisbeth hvorved Velbaaren Hr. Henrick Vinther til Hastrup lod ihukomme hans Sahl Frue Moders nafn frembaaren af min Hustrue {Anna Helmersdatter Meier}. Fadderne Velbaaren Hr Capitain Lieutenant Johan Jacob Seyer til Rørbech Velb: h: Henrich Vinther til Hastrup Hr Hans Andersen Carstoft Forpagter paa Hastrup Ifver {Pedersen} Enkelund af Sejrup Peder {Pedersen} Huule den yngre af Hønskou, Mads Ifversen min tieniste - Karl Madtz {Pedersen} Enche-lunds Hustrue {Maren Pedersdatter} Christen Knudtzens Hustrue {Sidsel Hansdatter} Maren {Pedersdatter} Huule i Tyrregod
Begravelse nr. 6119
NOTITS: Begravet 7 måneder gammel. Dette er en fornem dåb med faddere fra Hastrup og Rørbæk. Barnet opnænvt efter midlertidig ejer af Hastrup Henrik Winters mor Lisbeth. Henrik Winter var ugift, måske var det grunden til, at han ubetinget ville give moderens navn videre (til en fæsters barn). Men dette barn døde jo så. Velbaaren bruges om adelige, om Sejer og Winter var adelige betvivles.

LINK: Affotografering.


Nr. 2157 1721.11.01 Peder Madsen, Fuglsang. FAR: Mads Christensen. MOR: Maren Troelsdatter.
BÅREN AF: Marie Meier, Bergen, I familie med præstens kone Anne Helmersdatter Meier.
FADDER Nr. 1: Henrik Winter, Hastrup, Thyregod, Formelt ejer af Hastrup.
FADDER Nr. 2: Hans Andersen Karstoft, Hastrup, Thyregod, Forpagter af Hastrup.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, Faderens far, også kaldet Tybo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 117 blef hiemmedøbbt Madt Christensens liden Søn nafl Peder , som d i. Nov: blev fremstillet til Daabens stadfæstelse frembaaren af Madame Marie Meyer fra Bergen - Fadderne: fad[ieren] Velb: Hr. Henrich Vinther til Hastrup, forpagteren Hr. Hans Andersen {Karstoft}, Christen {Pedersen} Fugle:sang
LINK: Affotografering.


Nr. 2158 1721.11.16 Kirsten Sørensdatter, Egsgaard. FAR: Søren Nielsen Egsgaard. MOR: ? Søren Nielsen Egsgaards 2. kone.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod, Gift med Niels Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod, konen Kirsten Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Lauridsen Risom, Præstegaarden, Brande, Præst i Brande. I præstens fraværelse.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 118 d 16 Nov: blef fremstillet for daaben i Tyrregod Kirche Søren Nielsen Egsgaards liden daatter nafnl: Kirsten frembaaren af Niels Jensens Hustru {Kirsten Nielsdatter} i Egsgaard {Hesselb: gennemstreget}. Fadderne barnet var i min fraværelse hiemmedøbt af [Ærvær]dig Hr Jens {Lauridsen} Risom i Brande. Fadderne
NOTITS: Dette er kort før præsten Søren Borchs død, skriften er noget utydelig.

LINK: Affotografering.


Nr. 2159 1721.11.30 Christen Iversen, Sejrup. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdattter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Enkelund, Thyregod, Gift med Mads Pedersen Enkelund.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Enkelund, Enkelund, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Troels Nielsen, Sejrup, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Lars Andersen, Sejrup, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 4: Birte Pederssdatter, Thyregodlund, Thyregod, Christen Pedersen Holes kone.
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Datteren Mette er kun 8 år gammel, det kan ikke være hende.
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Nabo. Gift med Hans Pedersen
FADDER Nr. 7: Anne Marie Christensdatter, Sejrup, Thyregod, 21, datter af afdøde Christen Graversen.
FADDER Nr. 8: ? Pedersen, Thyregod, Søn af Peder Skrædder.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod
NÆVNT Nr. 3: Christen Graversen, Sejrup, Thyregod, Datter Anne Marie fadder, †1717 Sejrup, fire år før.
NÆVNT Nr. 4: Peder Skrædder, Thyregod, Der findes en Peder Jensen Skrædder i Kokborg. Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 120 Døbt 30 Nov: udi Tyrregod Kirche Ifver Pederßen af [Seierup] Liden Søn nafnl: Christen frembaaren af Mads Enchelunds Hustrue {Maren Pedersdatter} , Fadderne Troels Nielßen Madtz {Pedersen} Enchelund Larß Anderßen i Seyerup: Christen {Pedersen} Huulis Hustrue {Birte Pedersdatter} og daatter, Hans Pederßens Hustrue {Anne Christensdatter} Christen Grafvesens daatter Anne Marie {Christensdatter} Peder Skræders Søn.
NOTITS: Dette er præst Søren Christensen Borchs sidste indførsel, den sidste skrift er bedre end de to før den.. Han begraves den 18. december 1721.

LINK: Affotografering.


Nr. 2160 1722.01.01 *1722.11.20 Mette Enevoldsdatter, Vesterdam. FAR: Enevold Nielsen. MOR: Hanne Pedersdatter Hole.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Hole, den Lille, Kokborg, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod, Præstens karl.
FADDER Nr. 3: Sidsel Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Lige gift med Søren Andersen
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Kokborghuse, Thyregod, Moderens mor, Peder Pedersen Hole den Ældres kone.
FADDER Nr. 5: ? Christian Rudolph Werners kone, Kokborg, Thyregod, Lige gift med Søren Andersen
NÆVNT Nr. 1: Christian Rudolph Smed Werner, Kokborghuse, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Hole, den Ældre, Kokborg, Thyregod, Moderens far.
NÆVNT Nr. 3: Søren Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Den afdøde præst. død 10. december 1721.
NÆVNT Nr. 4: Hans Pedersen Bering, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Den ny præst.
NÆVNT Nr. 5: Johan Jakob Sejer, Rørbæk, Vester, Ejer af Vester Kirke, giver kaldsbrev til Hans Pedersen Bering den 12. december 1721 allerede to dage efter forgængerens død.
NÆVNT Nr. 6: Laurids Thura, Ribe By, Ribe, Biskoppen i Ribe.
NÆVNT Nr. 7: Peder Nielsen Arensberg, Hvejsel By, Hvejsel, Provst i Nørvang Herred.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Continuation paa denne bogs indhold, efter dend velærværdige og fornemme lærde nu Sl: Hr Søren Christensen Borchis Afgang ved døden fra Guds stridende Kirke til den triumpherende, /: som skeede d 10 Decembris 1722 :/ anførdt og specificeret af mig uværdig Successore Hans Pedersen Bering som blev kaldet til indmeldte Tyregod og Vester Sogner af Velædle og Velbaaren Capitain-Lieutenant Johan Jacob Sejer , Herre til Rørbek og Riisager og Patron til Vester Kierke , efter det mig givne Kaldebrev Dat: 12 Decembris 1721 , Efter hvis Allernaadigst erlanget Kong: Confirmation af dato 10 Julii 1722 ieg blev ordineret af Biscopen den Høiærværdige og Berømmelige lærde Mand Reg Lauridtz Thura i Ribe d ii Septembris 1722 , og deerpaa investeret af Prousten, dend velærværdige og Høilærde Mag: Peder Arensberg , Dom: XVIII post Trinit Ao ibd: Herre hielp mig med din Haan ; styrke mig med din Aand . At ieg , /: saalenge ieg skal leve og lære i det Prædike Embede , som mig er betroet , efter Guds vor Frelseris befalning T[.] : 1 3) :/ maae aldtid holde mig værdeligen efter Christi Evangelium , Paa det ieg og det [fødes] folk maae staae i een Aand , og stride med een Siel for Evangelii troe , og ikke lade os forferde i nogen ting af Modstanderne , Os alle til saliggiørelse ! ([Thil]: 1 - 27.28 Amen , i Jesu naun , Amen !
{Hans Pedersen Bering tiltrædelsestekst her i kirkebogen er vel skrevet omkring den 27. september 1722, da han blev "investeret" som sognepræst i Thyregod og Vester sogne af provsten} .
{Den nye præst Hans Pedersen Bering tæller dåbene forfra begyndende med no. 1, han forsætter ikke de forrige numre. Dåbene fra 1721 januar til september efter "mig givne Efterretning" se nedenfor} .
{Hjemmedaab noteret af Borch før han døde og før Bering begynder hans kirkebog} .
No. 119 Heimmedøbt af høy fornødenhed Enevold Nielsens liden Datter af Vesterdam nafnl: Mette frembaaren af min kone. {Dato mellem 16. og 30. november, 20. november arbitrær antaget.}

Føde og Døbte i Naadsens Aar , efter den mig givne Efterretning ved min Ankomst . Ao 1722. Thyregod Sogn.
No. 1 Fest: Circumsic: blev til kierken førdt /: tilforne Hiemdøbt :/ Enevold Nielsens Daatter af Vesterdam , Mette , Faddere : lille Peder {Pedersen} Hoele i Kokborrig, Madtz Jverß i Tyregodl: , Christian {Rudolph Werner} Smids kone i Huusene , Zidtzel {Pedersdatter} i Kokborrig , Peder {Pedersen den Ældre} Hoeles kone {Karen Pedersdatter} ibid .

NOTITS: I den ny præsts Hans Pedersen Berings tiltrædelsestekst i kirkebogen ses en ny note med "modstandere"; der er tale om religiøs kamp.

LINK: Affotografering ny præst Hans Pedersen Bering.
LINK: Affotografering hjemmedåben.
LINK: Affotografering dåben.


Nr. 2161 1722.01.01 Peder Vollertsen, Thyregod By (Vestergaard). FAR: Vollert Jensen. MOR: Ingeborg Eskesdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod
FADDER Nr. 2: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Margrethe Christensdatter, Aagaard, Thyregod, Gift med Knud Jakobsen.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter Lille, Odderbæk, Thyregod, 23c, kaldet Lille Anne, datter af Niels Pedersen.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole, den Lille, Thyregod By, Thyregod, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Knud Jakobsen Aagaard, Aagaard, Thyregod, konen Margrethe Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 2. d. eod: {Fest: Circumcis:} blev døbt Vollert Jensøns Søn af Tyregod, Peder , fadder: Niels {Pedersen} Egsgaard , Morten Eskesen af Tyregod , Knud {Jacobsen} Aagaards kone {Margrethe Christensdatter} Lille Maren {Pedersdatter} Hoele, lille Anne af Odderbek.
LINK: Affotografering.


Nr. 2162 1722.01.01 Laue Nielsen, Thyregod By (Midtgaard). FAR: Niels Christensen Midtgaard. MOR: Maren Laugesdatter.
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Frands, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karl ved præsten.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter Midtgaard, Hindskov, Thyregod, Søster til faderen, gift med Jakob Pedersen i Hindskov.
FADDER Nr. 4: Kirsten, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjenestepige i Præstegaardem-
FADDER Nr. 5: Mette, Thyregod By, Thyregod, Nabo. Degn Laurids Jensen Holstebros tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Tjenestepigen Mette fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 3. d. eod : {Fest: Circumcis:} Belv til Kirken førdt /: tilforne hiemdøbt :/ Niels {Christensen} Midtgaard Søn af Tyregod , Laue , Faddere : Jacob Pedersen i Hindksou , Frantz tienende i Præstegaarden , Maren {Christensdatter} Midtgaard , Kirsten tienende i Præstegaarden , Degnens Pige Mette .
LINK: Affotografering.


Nr. 2163 1722.01.11 Anne Hansdatter, Sejrup. FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Tybo, Fuglsang, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Sejrup, Thyregod, Mads Pedersen Enkelunds kone.
FADDER Nr. 4: Karen Madsdatter, Sejrup (Østergaard), Thyregod, Birkefoged Peder Jensen Skærhoveds kone.
FADDER Nr. 5: Laurids Andersen Kidmose, Han og broderen Peder Andersen Kidmose ses i Sejrup.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen Skærhoved, Sejrup (Østergaard), Thyregod, Birkefoged Hastrup Birk, konen Karen Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 4. Dom : 1 p Epiphan: blev døbt Hans Pedersen Daatter i Seirup , Anne : Faddere : Christen {Pedersen} Tyboe i Fuglsang , Madtz {Pedersen} Enkelund, Lauridtz Kimos , Birkefogdens kone {Karen Madsdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2165 1722.03.25 Niels Jensen, Thyregodlund. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Peder Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Nabo. Christen Pedersen Holes kone.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 22c, faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, konen Birte Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn No: 6 . Fest: Annunc: Maria belv til kirken først /:tilforn hiemmedøbt :/ Jens Nielsens Søn af Tyregoedlund, Niels , Faddere : Niels {Pedersen} Odderbæk, Peder Jensen i Tyregoedlund , Peder Jensens kone , Christen {Pedersen} Hules kone {Birte Pedersdatter} ibid , Anne {Nielsdatter} i Odderbek .
LINK: Affotografering.


Nr. 2166 1722.03.25 Iver Nielsen, Dørken (Søndergaard). FAR: Niels Jensen Søndergaard. MOR: ? Niels Jensen Søndergaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Banch, Dørken (Bank), Thyregod
FADDER Nr. 2: ? Jens Nielsen Banchs kone, Dørken (Bank), Thyregod
FADDER Nr. 3: Marie Mathiasdatter, Dørken (Søndergaard), Thyregod, Frands Jakobsens kone.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Dørken (Østergaard), Thyregod, Oluf Jacobsens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole, Lille, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Frands Jakobsen, Dørken (Søndergaard), Thyregod, konen Marie Mathiasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Jakobsen, Dørken (Østergaard), Thyregod, konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 7. Die eod : {Fest: Annunc: Maria:} blev til kierken førdt /: tilforn hiemmedøbt :/ Niels Jensens Søn i Dyrken , Jver ; Faddere : Jens {Nielsen} Banck ibid: og hans kone , Frandtz Jacobsens kone {Marie Mathiasdatter} ibid: og Oluf Jacobsens kone {Mette Christensdatter} ibid: Lille Maren {Pedersdatter} Hoele.
LINK: Affotografering.


Nr. 2167 1722.05.10 Birgitte Knudsdatter, Aagaard. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 2: Laurids Andersen Kidmose, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 22c, datter af Niels Pedersen.
FADDER Nr. 5: Anne Marie Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Datter af afdøde birkeskriver Christen Graversen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 8. Dom : Rogat . blev døbt Knud Aagaards Daatter , Birgitte , Faddere : Jens {Christensen} Fuglsang, Lauridtz {Andersen} Kimoß , Morten Eskesen , Anne {Nielsdatter, 22c} i Odderbek , Anne Marie {Christensdatter} i Seirup .
Begravelse nr. 6215
NOTITS: Begravet 9 år gammel 1731.

LINK: Affotografering.


Nr. 2168 1722.05.10 Maren Iversdatter, Lønaa. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Maren Mortensdatter, Lønaa, Thyregod, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Abbelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 29c, faderens søster.
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 21c, faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 9. Die eod: {Dom : Rogate} blev døbt Iver Nielsens Datter i Lønaae, Maren , Faddere : Niels Jensen ibid: Peder Nielsen ibid: Peder Nielsens kone {Maren Mortensdatter} , og Abelone {Nielsdatter} og Mette {Nielsdatter} ibid:.
Begravelse nr. 6211
NOTITS: Begravet knap ni år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2169 1722.05.25 Peder Jakobsen, Hindskov. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Tyge Pedersen Dam, Hindskov, Thyregod, Indtil 1719 i Kokborg.
FADDER Nr. 3: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 21c, datter af Niels Iversen.
FADDER Nr. 5: ? Troels Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Troels Pedersen, Kokborg, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Fer : 2 Pentecost : blev døbt Jacob Pedersens Søn i Hindskou , Peder , Faddere : Niels {Christensen} Midtgaard , Tyge {Pedersen} Dam i Hindskou , Mort_ Eskesen i Tyregoed By , Mette Nielsdaatter i Lønaae , Truels {Pedersen} kone i Kokborrig.
LINK: Affotografering.


Nr. 2171 1722.09.27 Thyge Knudsen, Kokborg. FAR: Knud Larsen Møller. MOR: Kirsten Thygesdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Rask, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Mouridsen Dam, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: ? Abelone Dams søn, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Peder Knudsens kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Villadsdatter, Dørken, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Abelone Dam, Kokborg, Thyregod, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 2: Peder Knudsen, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 3: Villads Christensen Skrædder, Dørken, Thyregod, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn: No 12. Dom: 17. p. Trin: blev til kierken førdt /: tilforn himemmedøbt :/ Knud {Larsen} Møllers Søn af Kobborg Tøger ; Faddere Christen Rask ibide. Jens {Mouridsen} Dam , Abelon Dams Søn , Peder Knudsens kone , Villaß {Christensen} Skræders Daatter .
LINK: Affotografering.


Nr. 2173 1722.10.25 Eskild Mortensen, Thyregod By. FAR: Morten Eskesen. MOR: Maren Pedersdatter Hole.
FADDER Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Gift med faderens søster Ingebor Eskesdatter.
FADDER Nr. 2: Enevold Nielsen, Vesterdam, Thyregod, Gift med moderens søster Hanne Pedersdatter Hole.
FADDER Nr. 3: Poul Jensen, Pomphole, Thyregod, Formodet søn af Jens Christensen.
FADDER Nr. 4: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Faderens søster, gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 5: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med moderens bror Villads Pedersen Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed-Sogn : 14. Dom : 21. p. Trin: blev til kierken førdt Morten Eskesens i Tyregoed hans Søn, Eskild ; /_tilforn hiemmedøbt :/ Faddere: Vollert Jensen ibid: Enevold Nielsen af Vesterdam , Povel Jensen i Pomphole, Vollerts kone {Ingeborg Eskesdatter} i Tyregd. Birgitte Pedersdatter af Tyregoedlund .
NOTITS: Moderen bliver også kaldt Lille Maren Hole. Trolovet 10. maj 1722, Første barn fem måneder senere.

LINK: Affotografering.


Nr. 2174 1722.11.15 Gottfried Christiansen, Thyregod By. FAR: Christian Lukke. MOR: ? Christian Lukkes kone.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Thyregod By (Vestergaard), Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Johan Rudolph Krabbe, Hastrup Mølle, Thyregod, Ritmester
FADDER Nr. 4: ? Morten Christensen Sergeants kone., Thyregod By, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 5: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med Vollert Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Christensen Sergeant, Thyregod By, Thyregod, Nabo, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Dom : 24. p. Trin : blev til kierken førdt /:tilforn hiemmedøbt af mig :/ Sergant Christian Lukkes Søn i Tyregoed , Gottfried , Faddere : Peder Jensen i Tyregoed , Morten Eskesen i Tyregoed, Johan Rudolph af Hastrup Mølle , Morten Sergantes kone i Tyregoed , Vollerts {Jensens} kone {Ingeborg Eskesdatter}
LINK: Affotografering.


Nr. 2175 1722.11.22 *1722.11.16 Søren Halvorsen, Kokborghuse. FAR: Halvor Eriksen Snedker. MOR: Sara Sørensdatter.
FADDER Nr. 1: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Søren Madsen, Kokborghuse, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Rasmus, Kokborghuse, Thyregod, Svend ved smed Christian Rudolph Werner.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter Aalbæk, Aalbæk, Thyregod, ?Gift med Jørgen Christensen i Aalbæk.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Villum Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Villum Jensen, Kokborg, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder. Bror til Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 16. Dom : 25. p. Trin: blev til kierken førdt Halvar {Eriksen} Snedikers Søn i Hønskou Huuse , Søren ; Faddere Mort_ Eskesen i Tyregoed , Søren Madtzen i Huusene Raßmuß hos Chr: {Christian Rudolph Werner} Smid ibid: Karen {Jensdatter} Aalbek , og Villums {Jensen} kone {Maren Pedersdatter} af Kokborrig .
(NB) hiemdøbt Mandagen d. 16. Nov: tilforn )
(Naadsens Aars Ende.)

LINK: Affotografering.


Nr. 2176 1723.01.03 Søren Michelsen, Lønaa. FAR: Michel Jespersen. MOR: ? Michel Jespersens 2. kone.
FADDER Nr. 1: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod, Nabo, bror til Peder Nielsen.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, Nabo, bror til Iver Nielsen.
FADDER Nr. 3: Rasmus, Kokborghuse, Thyregod, Svend ved smed Verner.
FADDER Nr. 4: Ellen Pedersdatter, Lønaa, Thyregod, Nabo, Søren Madsens kone.
FADDER Nr. 5: ? Hans Nielsens 2. kone, Lønaa, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Lønaa, Thyregod, konen Ellen Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Nielsen, Lønaa, Thyregod, Hans 2. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1723. No. 17. Dom p. Fest: Circums: blev til kierken førdt {: tilfone hiemmedøbt :/ Michel Jespersens Søn af Lønaae , Søren ; Fadderne Jver Nielsen og Peder Nielsen Ibid: Rasmus af Husene , Søren {Ellen Pedersdatter} og Hanses koner af Lønaae.
Begravelse nr. 6126
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2177 1723.01.10 *1723.01.02 Mette Olufsdatter, Dørken (Østergaard). FAR: Oluf Jakobsen. MOR: Mette Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen Banch, Dørken, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Friderich, Thyregod By, Thyregod, Tjener degnen.
FADDER Nr. 4: Marie Mathiasdatter, Dørken, Thyregod, Frands Jakobsens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 18. Dom: i p.Epiph: blev til kierken førdt /: i nødfald hiemdøbt d. 2. Januar :/ Oluv Jacobsens Daatter af Dyrken , Mette , Faddere : Frandtz Jacobsen, Søren Jensen {Banch} ibid Friderich tienede Degnen , Frandtz Jacobsens kone {Marie Mathiasdatter} , lille Maren {Pedersdatter} Hoele .
LINK: Affotografering.


Nr. 2179 1723.02.14 Jakob Villumsen, Kokborg. FAR: Villum Jensen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen Hindskov, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Troels Pedersen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Frederik Vistesen, Kokborg, Thyregod, Han skrives her af Kokborg, men ellers ses han i Lønaa
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Hindskov, Thyregod, Jakob Pedersen Hindskovs 2. kone
FADDER Nr. 5: Kirsten Thygesdatter, Kokborg, Thyregod, Knud Larsen Møllers kone.
NÆVNT Nr. 1: Knud Larsen Møller, Kokborg, Thyregod, konen Kirsten Thygesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed-Sogn : No 20 . Dom: Invocavit , blev døbt Villum Jensens søn af Kokborrig , Jacob ; fadderne Jacob {Pedersen} Hindskou , Truels Pedersen af Kokborig, Friderich Vidstesen ibm {ellers Lønaa} Jacob {Pedersen} Hindskous kone {Maren Christensdatter} , Knud {Larsen} Møllers kone {Kirsten Thygesdatter} af Kokborrig .
Begravelse nr. 6127
NOTITS: Begravet fem måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2180 1723.02.14 Johanne Madsdatter, Enkelund. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Christensen, Thyregod, Søn af Christen Thybo, muligvis Jens Christensen.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod, Iver Enkelunds kone
FADDER Nr. 5: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Laurids Andersen Kidmoses kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Thybo, Fuglsang, Thyregod, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Andersen Kidmose, Sejrup, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 21 d. eod {Dom: Invocavit} : blev døbt Madtz Pedersens Daatter af Enkelund , Johanne ; Faddere : Iver {Pedersen} Enkelund , Madtz Iversen i Tyregoedlund Christen {Pedersen} Tyboes Søn {?Mads Christensen} Iver {Pedersen} Enkelunds kone {Maren Jensdatter} , Lauridtz {Andersen} Kimoses kone {Kirsten Madsdatter} af Seirup.
LINK: Affotografering.


Nr. 2181 1723.02.17 Peder Hansen, Sejrup. FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Viste Nielsen, Thyregod By, Thyregod, Nævnt som fæster 1704. Gift 2. gang med Maren Christensdatter, måske søster til moderen.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Enkelund, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: ? Iversen, Sejrup, Thyregod, Iver Pedersen Enkelunds søn.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Iver Pedersen Enkelund.
FADDER Nr. 5: Anne Marie Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Datter af afdøde birkeskriver Christen Graversen.
NÆVNT Nr. 1: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, Søn og kone Maren Jensdatter fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 22. d. 17 Febr: blev døbt Hans Pedersens Søn af Seirup , Peder ; Faddere : Viste Nielsen af Tyregod , Madtz Pedersen af Enklund Jver Pedersens Søn af Seirup, Jver Pedersens kone {Maren Jensdatter} ibm. Anne Marie Christensdatter , Ibm.
NOTITS: Iver Pedersens søn kan ikke være Peder Iversen *1712c som kun er 11 år gammel, der må være en søn født efter brylluppet 1708.

LINK: Affotografering.


Nr. 2182 1723.03.17 Johanne Gregersdatter, Svinbæk. FAR: Gregers Christensen. MOR: Maren? Andersdatter?.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Hole, Kokborg, Thyregod, ?Gamle eller Lille?
FADDER Nr. 2: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Friderich, Thyregod By, Thyregod, Tjener degnen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod, Gift med Morten Eskesen.
FADDER Nr. 5: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Gift med Morten Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, konen Sidsel Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 24 d. 17. Mart: blev døbt Gregers Christensens Daatter af Sviinbek Johanne ; Faddere : Peder Pedersen Hoele af Kokborg , Morten Eskesen af Tyregoed, Friderich N: tienende Degnen ibm: Lille Maren Hoele ibm. , Morten Christensens kone {Sidsel Christensdatter} af Hesselbjierge .
NOTITS: Gift 1752 i Snejbjerg med Troels Pedersen af Volsgaard i Snejbjerg.

LINK: Affotografering.


Nr. 2183 1723.04.04 *1723.02.22 Marie Lisbeth Mortensdatter, Thyregod By. FAR: Morten Christensen Sergeant. MOR: Marie Elisabeth Hansdatter.
FADDER Nr. 1: Christian Smed Verner, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Halvor Eriksen Snedker, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Johan Rudolph Krabbe, Hastrup Mølle, Thyregod
FADDER Nr. 4: Barbara Melchiorsdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med degn Lars Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 5: Ingeborg Eksesdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med Vollert Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Degn.
NÆVNT Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 23 . d. 22 Febr : blev hiemdøbt Morten Seygantes Datter af Tyregod . Marie-Lisbet . og til kierken førdt Dom : i. p. Pasch: Faddere Christian Verner Smed, Halvor {Eriksen} Snediker , Johan Rudolph {Krabbe} af Hastrup Mølle Barbara {Melchiorsdatter} Laß {Jensen Holstebro} Degns, Ingeborre {Eskesdatter} Vollert Jensens.
LINK: Affotografering.


Nr. 2184 1723.05.02 Niels Vestesen, Thyregod By. FAR: Veste Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, Gift med moderens søster ?Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Christensen, Beksgaard, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Nabo, gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole, Lille, Thyregod By, Thyregod, Gift med Morten Eskesen.
NÆVNT Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 25 Dom Rogate hiemdøbt Veste Nielsens Søn af Tyregoed : Niels ; og til kierken førdt Dom: i.p.Trin: Faddere : Hans Pedersen af Seirup, Morten Eskesen af Tyregoed , Madtz Christensen af Beksgaard {Give} , Vollert Jensens kone {Ingeborg Eskesdatter} af Tyregoed , Lille Maren {Pedersdatter} Hoele ibm :
Begravelse nr. 6129
NOTITS: Begravet 14 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2185 1723.05.11 Anne Nielsdatter Qvistgaard, Hastrup. FAR: Niels Qvistgaard. MOR: ? Niels Qvistgaards kone.
FADDER Nr. 1: Peder Paaske, Hastrup, Thyregod, Her nævnt første gang i Thyregod sogn. Senere birkedommer i Hastrup Mølle.
FADDER Nr. 2: Morten Christensen Sergeant, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: ? Morten Christensen Sergeants kone, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Skolemester, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 5: Barbara Melchiorsdatter, Thyregod By, Thyregod, Degnens kone.
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Degnen, konen Barbara Melchiorsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 27. d: 11 Maji, blev døbt, Forpagterens paa Hastrup Msr Niels Qvistgaaards Daatter , Anne . Fadderne Msr Peder Paascke ibm : Morten Sergant af Tyregoed og hans kone . Degnens kone {Barbara Melchiorsdatter} , og forpagterens Skolemester.
NOTITS: Siden Niels Quistgaard holder en skolemester må han have børn *1716c- eller over 7 år.

LINK: Affotografering.


Nr. 2186 1723.06.06 *1723.05.31 Lene Katrine Enevoldsdatter, Vesterdam. FAR: Enevold Nielsen. MOR: Hanne Pedersdatter Hole.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Hole Gammel, Kokborg, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hole Lille, Kokborg, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: ? Pedersen, Sejrup, Thyregod, Peder Skrædders søn
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod, Moderens søster.
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Aagaard, Thyregod, Gift med Knud Jakobsen Aagaard.
NÆVNT Nr. 1: Peder Skrædder, Sejrup, Thyregod, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 2: Knud Jakobsen Aagaard, Aagaard, Thyregod, konen Margrethe Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 26. d. 31. Maji , hiemdøbt Enevold Nielsens Datter af Vesterdam , Leene=Chathrine og til kierken førdt Dom : 2. p.Trin: Fadderne Gammel Peder {Pedersen} Hoele og lille dito {Peder Pedersen Hole} , Peder Skræders Søn af Seirup. Knud {Jakobsen} Aagaards kone {Margrethe Christensdatter} lille Maren {Pedersdatter} Hoele af Tyregoed .
Begravelse nr. 6309
NOTITS: 1739 begravet 16 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2187 1723.07.25 *1723.06.13 Jens Nielsen, Egsgaard. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Rasmus, Kokborg, Thyregod, Smedesvend ved Christen Verner.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Iver Pedersens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 24c, datter af Niels Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Lauridsen Risom, Brande By (Præstegaarden), Thyregod, Præst i Brande. Udførte hjemmedåben.
NÆVNT Nr. 2: Christian Smed Verner, Kokborg, Thyregod, Smedesvend Rasmus fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 29. Dom : 9.p.Trin til kierken førdt Nielß Jensens Søn af Egsgaard , Jens . /: hiemdøbt af Hr. Jens {Lauridsen} Risom i Brande d 13 Juni :/ Faddere : Vollert Jensen i Tyregoed , Mort_ Christensen af Hesselbierge , Raßmuß tienende Christian {Verner} Smid , Karen Nielßdaater af Hesselbierge , Anne Nielßdaatter af Odderbeck.
LINK: Affotografering.


Nr. 2189 1723.08.08 Karen Pedersdatter, Kokborg (Poderhuset). FAR: Peder Jensen Skrædder. MOR: ? Peder Jensen Skrædders kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Tybo, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 3: Rasmus, Kokborg, Thyregod, Smedesvend ved Christian Verner.
FADDER Nr. 4: ? Anders Ladefogeds kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Troelsdatter, Fuglsang, Thyregod, Mads Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christian Smed Verner, Kokborg, Thyregod, Hans smedesvend Rasmus fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Ladefoged, Kokborg, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 30 . Dom : 11.p.Trin: døbt Peder Jensen Skræders Daatter af Poderhuuset , Karen : Fadderen Christen Pedersen og Jenß Sørensen af Fuglesang Raßmuß hos Christian Smid {Verner} Anders Ladefogeds kone af Kokborg , Maren Troelsdatter af Fuglsang .
LINK: Affotografering.


Nr. 2190 1723.09.05 Kirsten Pedersdatter, Lønaa. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Mortensdatter.
BÅREN AF: Karen Madsdatter Humblet, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Hans Berings kone.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Rasmus, Kokborg, Thyregod, Smedesvend ved Christian Verner.
FADDER Nr. 4: Anne Sørensdatter, Lønaa, Thyregod, Iver Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 31 . Dom : 15.p.Trin: blev til kierken førdt , /: tilforn heimdøbt af Hr. Johan Bilhard :/ Peder Nielsens Daatter af Lønaa : Kirsten , Faddere : Nielß Jensen, Jver Nielsen, ibm: Raßmuß tienende Christian Smed {Verner} , Min kone Karen Humblet /: som bar barnet :/ Jver Nielsens kone {Anne Sørensdatter} af Lønaae .
LINK: Affotografering.


Nr. 2191 1723.09.26 Peder Iversen, Hesselbjerre. FAR: Iver Pedersen. MOR: Karen Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Egsgaard, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Madsdatter Humblet, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Berings kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod, Gift med Niels Jensen.
FADDER Nr. 6: Anne Mortensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, 17, Morten Christensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen, Egsgaard, Thyregod, konen Kirsten Nielsdatter fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 32. Dom : 18 .p.Trin: blev til kierken førdt /: tilforn hiemdøbt :/ , Jver Pedersens Søn af Hesselbirg : Peder ; Faddere : Morten Christensen ibm : Niels Christensen ibm : Søren Nielsen i Egsgaard : Madame Berings {Karen Humblet, præst Berings kone} . Nielß {Jensen} Egsgaard kone {Kirsten Nielsdatter} , Mortens {Christensen} Daatter {Anne Mortensdatter} i Hesselbierge .
LINK: Affotografering.


Nr. 2192 1723.12.26 Barbara Iversdatter, Sejrup. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Enkelund, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Hansen Bønstrup, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karl ved præsten Bering.
FADDER Nr. 4: Abelone Sørensdatter, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjenestepig ved præsten Bering.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Hans Pedersen kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 33. Fer : 2. Natalis: blev døbt Jens Pedersens Daatter af Seirup, Barbara ; Faddere : Madtz {Pedersen} Enklund Hanß Pedersen af Seirup , Jenß Hansen Bønstrup tienende mig, Hanß Pedersens kone {Anne Christensdatter} af Seirup , Abelonne Sørensddatter tienende mig.
Summa døbte 1723 . - XVII .

LINK: Affotografering.


Nr. 2193 1724.01.01 Peder Juul Mortensen, Thyregod By. FAR: Morten Eskesen. MOR: Maren Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Faderens søster, gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hole, Kokborg, Thyregod, Gammel? eller Lille?
FADDER Nr. 3: Poul Jensen, Pomphole, Thyregod, 20c, søn af moderens søster Anne Pedersdatter Hole.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1724 Tyregod Sogn : No 34. Fest : Circumcis : blev døbt Morten Eskesens Søn af Tyregoedbye, Peder Juul ; Faddere : Christen {Pedersen} Hoele i Tyregoedlund , Peder {Pedersen} Hoele af Kokborg, Poul Jensen af Pomphoele , Ingeborre Eskesdatter af Tyregoed, lille Maren {Pedersdatter} Hoele ibm.
Begravelse nr. 6270
NOTITS: Begravet 1736 tretten år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2194 1724.01.24 Mette Jørgensdatter, Aalbæk. FAR: Jørgen Christensen. MOR: Karen? Jensdatter?.
BÅREN AF: ? Laurids Brejls kone, Brejl, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Nørlund- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen, Hindskov, Thyregod, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Johan Albertsen, Hastrup Mølle, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 25c, datter af Niels Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Brejl, Brejl, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 36. Dom : Septuages : blev til kierken førdt /: tilforn hiemmedøbt :/ Jørgen Christensens Datter af Aalbek Mette ; Faddere . Niels Pedersen i lille Nørlund af Eistrup sogn , Lauridz Jensen af Hindskou (/: Lauridz Breils kone af Eistrup Sogn . /: Johan Albertsen af Hastrup Mølle :/ Anne Nielßdaatter af Odderbek .
NOTITS: Paranteserne /: og :/ passer ikke sammen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2196 1724.03.21 Søren Madsen, Fuglsang. FAR: Mads Christensen. MOR: Maren Troelsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Vollert Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Troels Pedersen, Kokborg, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Konen bærer.
FADDER Nr. 3: Johan Rudolph Krabbe, Hastrup Mølle, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 37. Dom : Palmarum , døbt Madz Christensens Søn af Fuglsang, Søren ; Faddere: Troelß Pedersen af Kokborg, Vollert Jensen af Tyregoed , Johan Rudolph af Hastrup Mølle, Ingeborrig Eskesdat af Tyregoed , lille Maren Hoele ibm:
LINK: Affotografering.


Nr. 2197 1724.04.23 Christen Sørensen, Egsgaard. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens 2. kone.
BÅREN AF: Eske Mogensen, Thyregod By, Thyregod, 78.
FADDER Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Thyregod By, Thyregod, Tjener ved degnen.
FADDER Nr. 3: Karen Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Gift med Iver Pedersen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Iver Pedersen, Hesselbjerre, Thyregod, Nabo, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod, konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Karl Christen Nielsen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 38 . Dom : Avasimod: døbt Søren Nielsens Søn af Egskov Christen ; Faddere : Eske Mogensen af Tyregoed , Morten i Hesselbierge , Christen Nielsen tienende Laß {Jensen Holstebro} Degn Jver Pedersens kone {Karen Nielsdatter} , Nielß {Jensen} Egskous kone {Kirsten Nielsdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2198 1724.04.23 Kirsten Knudsdatter, Aagaard. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Moderens mor, gift 2. med Laurids Andersen Kidmose.
FADDER Nr. 1: Laurids Andersen Kidmose, Sejrup, Thyregod, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Troels Pedersen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Gravers Christensen, Sejrup, Thyregod, Søn af afdøde birkeskriver Christen Graversen.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Datter af afdøde birkeskriver Christen Graversen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 39. d. eod : {Dom. Quasimod.} Knud Jacobsens Daatter af Aagaard Kiersten Faddere : Lauridz {Andersen} Kimoß af Seirup , Troelß Pedersen af Kokborg , Gravers Christensen af Seirup , Laß {Andersen} Mimoses kone {Kirsten Madsdatter} ibm: Anne Marie ChristensDatter ibm.
Begravelse nr. 6143
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2199 1724.05.21 Jens Nielsen, Hindskov. FAR: Niels Jensen Grarup. MOR: ? Niels Jensen Grarups kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hindskov, Thyregod, Jakob Pedersens 2. kone.
FADDER Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Knud Jakobsen, Aagaard, Thyregod
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Lille Niels Sørensens kone.
FADDER Nr. 4: ? Sørensdatter, Hindskov, Thyregod, 18c+, datter af Søren Michelsen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Lille, Hindskov, Thyregod, konen Karen Jensdatter Aalbæk fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Michelsen, Hindskov, Thyregod, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 40. Dom : Rogate døbt Nielß Jensens {Grarups} Søn af Hindskou Jens Faddere : Vollert {Jensen} i Tyregoed , Knud {Jakobsen} Aagaard, Jacobs {Pedersens} kone {Maren Christensdatter} af Hindskou , Lille Nielses {Sørensens} kone {Karen Jensdatter Aalbæk} ibm: Søren Mikkelsens Daatter ibm :
LINK: Affotografering.


Nr. 2201 1724.06.05 *1724.05.28 Niels Vestesen, Thyregod By. FAR: Veste Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Vollert Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Enkelund, Enkelund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Christensen, Bæksgaard, Give, Bror til moderen, lige flyttet fra Thyregod til Bæksgaard i Give.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen Ingeborg Eskesdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Thyregod Sogn : No 42 . Dom: Exaudi hiemdøbt af fornødenhed, finitis sacris, Veste Nielsens Søn af Tyregoed , Niels . Dets daab confirmeret - Fer: 2 Pentecost: Faddere : Mads {Pedersen} Enklund : Hans Pederser i Seirup, Madz Christensen af Becksgd i Give Sogn , Vollerts {Jensens} kone {Ingeborg Eskesdatter} af Tyregd. lille Mar_ Hoele ibm .
Begravelse nr. 6145
LINK: Begravet 14 uger gammel. Veste Nielsen trolovet 1722.03.09 #8069 i Give med Maren Christensdatter af Bæksgaard.
LINK: Affotografering.


Nr. 2202 1724.08.20 Jens Nielsen, Dørken (Søndergaard). FAR: Niels Jensen Søndergaard. MOR: ? Niels Jensen Søndergaards kone.
BÅREN AF: ? Søren Jensen Banches kone, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Banche, Dørken, Thyregod, konen bærer. Faderens efterfølger på Søndergaard.
FADDER Nr. 2: Oluf Jakobsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Dørken, Thyregod, Oluf Jakobsens kone
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Dørken, Thyregod, 17c, datter af Søren Jensen Banche.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 43 . Dom: 10.p:Trin : døbt Nielß Jensens Søn af Dørken , Jens ; Faddere Søren {Jensen} Banck, Ole Jacobsen ibm : Søren {Jensen} Banks kone , Oles {Oluf Jakobsens) kone {Mette Christensdatter} ibm. Maren Sørensdatter.
LINK: Affotografering.


Nr. 2205 1724.09.20 *1724.08.20 Peder Hansen Bering, Thyregodlund (Præstegaarden). FAR: Hans Pedersen Bering. MOR: Karen Madsdatter Humblet.
BÅREN AF: Elisabeth Magdalene Schrøder, Præstegaarden, Hjarup, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen Bering, Præstegaarden, Hjarup, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Johan Jakob Sejer, Rørbæk, Vester, Ejer af Vester Kirke og Rørbæk hovedgaard. Han kaldede Hans Bering til Thyregod-Vester pastorat.
FADDER Nr. 3: Mathias Christensen Humblet, Præstegaarden, Seest, Moderens far.
FADDER Nr. 4: Ide Birgitte Vinther, Rørbæk, Thyregod, Johan Jakob Sejers kone.
FADDER Nr. 5: Bodil Marie Bering, Præstegaarden, Hjarup, Faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 45. Dom: 10 p.Trin , som var d. 20 Augusti blev Hans {Pedersen} Berings førstefødde Søn fød , Klok: 9½ formiddag, og i yderste nød strax efter fødselen døbt , og kaldet Peder . Samme Daabs confirmation blev celebrerit d. 20. September: Faddere : Mag: Peder {Jensen} Bering i Hiarup, Hr= Capitl: {Johan Jakob} Sejer paa Rørbek. Mag: Mads {Christensen} Humblet i Seest , Madame Elisabeth Berings {Elisabeth Magdalene Schrøder} af Hiarup, Frue Capitl: Sejers {Ide Birgitte Vinther} af Rørbek: Mademoiselle Bodel=Marie Bering af Hiarup.
LINK: Affotografering.


Nr. 2208 1724.10.16 *1724.10.16 Christen Knudsen, Kokborg. FAR: Knud Larsen Møller. MOR: ? Knud Larsen Møllers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tyregoed Sogn : No 49 . d. 16.octobr: hiemdøbt i yderste nød Knud Lassen Møllers Søn af Kokborg : Christian . døde dend samme dag .
Begravelse nr. 6146
NOTITS: Begravet 1 dag gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2209 1724.10.29 Kirsten Sørensdatter, Kokborg. FAR: Søren Pedersen Nidvad. MOR: ? Søren Pedersens kone.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Lønaa, Thyregod, Frederik Vestesens kone.
FADDER Nr. 1: Morten Christensen Sergeant, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, Kokborg, Thyregod, Hole?
FADDER Nr. 3: Jens Villumsen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Peder Gundersen Skomagers datter.
NÆVNT Nr. 1: Frederik Vestesen, Lønaa, Thyregod, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Gundersen Skomager, Kokborg, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 50 . Dom : 20. p. Trin. døbt Søren Pedersen af Kokborg hans Daatter : Kiersten ; Faddere : Morten {Christensen} Sergeant af Tyregoedbye , Peder Pedersen af Kokborg , Jenß Villumsen ibid: Friderichs {Frederik Vestesen} kone {Sidsel Christensdatter} af lønaae , Peder {Gundersen} Skomagers Datter i Kokborg .
NOTITS: Ejnar Bjerre nævner at konen kunne være Mette Nielsdatter Riis *1682c †1763.

LINK: Affotografering.


Nr. 2210 1724.11.19 Christen Nielsen, Thyregod By (Midtgaard). FAR: Niels Christensen. MOR: Maren Laugesdatter.
BÅREN AF: ? Morten Christensen Sergeants kone, Thyregod By, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jakob Pedersen Hindskov, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: ? Niels Jensen Grarups kone, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Grarup, Hindskov, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Morten Christensen Sergeant, Thyregod By, Thyregod, konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 52. Dom: 23. p.Trin: døbt Nielß Christensens Søn i Tyregoed , Christen . Faddere : Vollert {Jensen} i Tyregd , Jacob {Pedersen} Hindskou , Marthin {Christensen} Sergeants kone i Tyregod , Nielß Jensens {Grarups} kone af Hindskou , lille Maren {Pedersdatter} Hoele i Tyrgoed.
LINK: Affotografering.


Nr. 2211 1724.11.19 Peder Jensen, Thyregodlund. FAR: Jens Nielsen Odderbæk. MOR: ? Jens Nielsen Odderbæks kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 25c, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Mourids Mogensen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens tjenestekarl.
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens tjenestekarl.
FADDER Nr. 4: Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, Thyregod, Christen Knudsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod, konen Sidsel Hansdatter fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 53 . Dom : eod {23. p.Trin:} døbt Jenß Nielsens Søn i Tyregoedlund: Peder ; Faddere : Peder Jensen ibm : Mouridz Mogens og Laß Pedersen, tienende Præsten ibm: Anne NielsDatter i Odderbek, Christen Knudsens kone {Sidsel Hansdatter} i Tyregodlund .
LINK: Affotografering.


Nr. 2212 1724.11.26 Abelone Iversdatter, Lønaa. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Mikkel Jespersen, Lønaa, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Hindskov, Thyregod, Forbindelse, hvis nogen, uklar.
FADDER Nr. 4: Maren Mortensdatter, Lønaa, Thyregod, Nabo, Peder Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, Nabo, konen Maren Mortensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 54. Som : 24.p. Trin: døbt Jver Nielsens Datter af Lønaae, Abelonne . Faddere : Niels Jensen ibm : Mikkel Jespersen ibm: Christen Sørensen af Hindskou, Peders {Nielsens} kone {Maren Mortensdatter} i lønaae. Hans Syster Abelonne Nielsdatter ibm :
Summa døbte XXI.

LINK: Affotografering.


Nr. 2214 1725.02.18 *1725.02.10 Knud Christensen, Thyregodlund. FAR: Christen Knudsen. MOR: Sidsel Hansdatter.
BÅREN AF: Karen Madsdatter Humblet, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karen Berings præst Hans Berings kone.
FADDER Nr. 1: Hans Hansen Uhre, Vesterlund, Vester, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens tjenestekarl.
FADDER Nr. 4: Sidsel Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Nabo, Mads Iversens kone.
NÆVNT Nr. 1: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1725. Tyregoed Sogn No 55. d. 10. febr. Hiemdøbt Christen Knudsens Søn af Tyregoedlund, Knud . til kierken førdt Dom: Invocavit. Faddere : Hanß {Hansen} Uhre {Vesterlund} Peder Jensen af Tyregdl: Laß Pedersen tiendende mig {Præst Hans Bering} Karen {?Humblet?} Berings Madz Jversens kone {Sidsel Christensdatter} af [Tyregdl:]
LINK: Affotografering.


Nr. 2215 1725.02.25 Peder Lauridsen, Sejrup. FAR: Laurids Andersen Kidmose. MOR: Kirsten Madsdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod, Iver Pedersens Enkelunds kone.
FADDER Nr. 1: Niels Villadsen, Risager, Vester
FADDER Nr. 2: Peder Andersen Kidmose, Sejrup, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: ? Sejrup søn, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Hans Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, konen Maren Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 56. Dom : Reminisc: Døbt Lauriz Andersens Søn af Seirup : Peder ; Faddere Niels Vilaldsen paa Riißager Peder {Andersen} Kimoß [....] Søn af Seirup . Jvers {Pedersen Enkelund} af Seirup Hans Pedersens kone {Anne Christensdatter} ibm :
LINK: Affotografering.


Nr. 2216 1725.04.02 Mette Mikkelsdatter, Thyregodlund. FAR: Mikkel Sørensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Madsdatter Humblet, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karen Berings præst Hans Berings kone.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjenestekarl ved præsten Hans Bering.
FADDER Nr. 4: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Pedersen Hole.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, konen Birte Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 57. Fer: 2. Pasch: Døbt Mikkel Sørensens Datter af Tyregoedlund , Mette . Faddere Peder Jensen af Tyregoedl: , Madz Jversen ibm : Laß Pedersen tienende mig {præst Hans Bering} . Karen {Humblet} Berings, Christen {Pedersen} Hoeles kone {Birte Pedersdatter} i Tyregoedl:
LINK: Affotografering.


Nr. 2217 1725.04.15 Maren Frederiksdatter, Lønaa. FAR: Frederik Vestesen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: ? Søren Pedersen Nidvads kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Boysen II, Mosgaard- Lille, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Vestesen, Lønaa?, Thyregod, Antaget bror til faderen. Gift 1734 i Give med Abelone Nielsdatter.
FADDER Nr. 4: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 32c, datter af Niels Iversen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen Nidvad, Kokborg, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 58 . Dom: Miseric: Friderich Vestesens Datter af Lønnaae, Maren . Faddere : Christen Nielsen af Kokobrg, Christen {Christensen} Boysen, Peder Vestesen , Søren Pedersen kone af Kokborg , Abelonne Nielsdatter af lønaae.
LINK: Affotografering.


Nr. 2221 1725.05.06 Niels Enevoldsen, Vesterdam. FAR: Enevold Nielsen. MOR: Hanne Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Maren Pedersdattter Hole, Thyregod By, Thyregod, Gift med Morten Eskesen.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Hole Gammel, Kokborg, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hole Lille, Kokborg, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Villumsen, Thyregod, 20c, søn af Villum Jensen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdattter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 62 . Dom: Rogate, til kierken førdt tilforne hiemdøbt , Enevold Nielsens Søn af Vesterdam , Niels ; Faddere : gammel Peder {Pedersen} Hoele , lille Peder {Pedersen} Hoele , Jens Villumsen alle af Kokborg ; Mortens {Eskesens} kone {Maren Pedersdatter Hole} af Tyregodbye , lille Maren {Pedersdatter} Hoele , ibm :
LINK: Affotografering.


Nr. 2222 1725.05.27 Poul Mortensen, Thyregod By. FAR: Morten Eskesen. MOR: Maren Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Villads Pedersen Hole moderens bror.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Enevold Nielsen, Vesterdam, Thyregod, Gift med moderens søster Hanne Pedersdatter Hole.
FADDER Nr. 3: Gravers Christensen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens karl.
FADDER Nr. 4: Sidsel Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Nabo, gift med Mads Iversen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod, konen Sidsel Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 63. Fest. Trinit: døbt Morten Eskesens Søn af Tyregoed Povel ; Faddere : Christen {Pedersen} Hoele af Tyreggoedlund , Enevold {Nielsen} af Vesterdam , Gravers Christensen tienende mig {præsten Hans Bering} , Maren {Christensdatter} Villadz Hoeles , Madz Iversens kone {Sidsel Christensdatter} af Tyregodl:
LINK: Affotografering.


Nr. 2223 1725.06.10 Anders Mikkelsen, Lønaa. FAR: Mikkel Jespersen. MOR: ? Mikkel Jespersens 2. kone.
BÅREN AF: Maren Mortensdatter, Lønaa, Thyregod, Nabo, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Frederik Vestesen, Lønaa, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, Nabo, søster til Peder og Iver Nielsen.
FADDER Nr. 4: ? Morten Christensen Sergeants kone, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, konen Maren Mortensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Morten Christensen Sergeant, Thyregod By, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 64. Dom : 2 p. Trin: døbt Mikkel Jespersens Søn af Lønaae, Anders Faddere : Jens Nielsen ibm , Friderich Vestesen , Peder Nielsens kone {Maren Mortensdatter} , Abelonne Nielsdatter alle af Lønaa . Morten {Christensen} Sergeants kone af Tyrgod.
LINK: Affotografering.


Nr. 2224 1725.06.10 Birgitte Villumsdatter, Kokborg. FAR: Villum Jensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Søren Pedersen Nidvads kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Kokborg, Thyregod, Kort tid fæster sammen med Gammel Peder Pedersen Hole.
FADDER Nr. 2: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Villumsen, Kokborg, Thyregod, 20c, forældrenes søn.
FADDER Nr. 4: ? Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Datter af Peder Gundersen skomager.
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen Nidvad, Kokborg, Thyregod, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Gundersen Skomager, Kokborg, Thyregod, Datter fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 65. d. eod: {Dom: 2 p. Trin:} døbt Villum Jensens datter af Kokborg , Birgite ; Faddere, Christen Pedersen , Anders Sørensen , Jens Villumsen , Søren Pedersens {Nidvads} kone , Peder {Gundersen} Skomagers Datter , Alle af Kokborg .
LINK: Affotografering.


Nr. 2225 1725.06.10 Maren Iversdatter, Hesselbjerre. FAR: Iver Pedersen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Thyregod, Niels Jensen Egsgaards kone. Jordemoder. Ikke søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod, konen bærer.
FADDER Nr. 2: Knud Jakobsen Aagaard, Aagaard, Thyregod, Ikke set som familie.
FADDER Nr. 3: Abelone Bendtsdatter, Hindskov, Thyregod, Christen Sørensens kone
FADDER Nr. 4: Anne Mortensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, 19c, nabo, datter af Morten Christensen..
NÆVNT Nr. 1: Christen Sørensen, Hindskov, Thyregod, konen Abelone Bendtsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Datter Anne Mortensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 66. d. eod: {Dom: 2 p. Trin:} døbt Iver Pedersens Datter af Hesselbierge Maren . Faddere ; Knud {Jakobsen} Aagaard , Nielß {Jensen} Egsgaard , Nielsß Egsgaards kone {Kirsten Nielsdatter} , Christen Sørensens kone {Abelone Bendtsdatter} af Hindskou , Mortens {Christensens} Datter {Anne Mortensdatter} af Hesselbierg .
LINK: Affotografering.


Nr. 2226 1725.07.15 Anders Halvorsen, Kokborghuse. FAR: Halvor Eriksen. MOR: Sara Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Madsdatter Humblet, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Berings kone.
FADDER Nr. 1: Søren Madsen, Kokborg, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Gundersen Skomager, Kokborg, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Gravers Christensen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens tjenestekarl.
FADDER Nr. 4: ? Christian Rudolph Werners kone, Østerdam, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Christian Rudolph Werner, Østerdam, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 68. Dom: 4.p.Trin: til kierken førdt /: tilforn heimdøbt :/ Halvor Ericksens Søn af Kokborg Huuse Anders . Faddere Søren Madsen ibm , Peder Skomager af Kokborg , Gravers Christes_ tienende mig {præsten Hans Bering}, min kone Karen Humblet, Christian {Rudolph Werner} Smids kone af Østerdam .
NOTITS: Østerdam og Kokborg Huse er det samme sted.

LINK: Affotografering.


Nr. 2227 1725.08.05 Ide Sophie Nielsdatter Quistgaard, Hastrup. FAR: Niels Quistgaard. MOR: ? Niels Quistgaards kone.
BÅREN AF: Ide Sophie Giedde, Bjerre, Aale, Fru etatsraad Krabbe. Ejer af Hastrup hovedgaard.
FADDER Nr. 1: Ole Henriksen Krabbe af Damsgaard, Bjerre, Thyregod, Ide Gieddes mand, ritmester og etatsraad.
FADDER Nr. 2: Hans Olesen Krabbe af Damsgaard, Bjerre, Thyregod, 20, Ide Sophie Gieddes søn. Adjudant.
FADDER Nr. 3: Margrethe Olesdatter Krabbe af Damsgaard, Bjerre, Thyregod, 27c, Ide Sophie Gieddes datter.
FADDER Nr. 4: Leene Olesdatter Krabbe af Damsgaard, Bjerre, Thyregod, 25c, Ide Sophie Gieddes datter.
FADDER Nr. 5: Mette Olesdatter Krabbe af Damsgaard, Bjerre, Thyregod, 21, Ide Sophie Gieddes datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 69 . dom : 10. p Trin : til kierken førdt /: tilforne hiemdøbt :/ Niels Qvistgaards forpagters Datter paa Hastrupgaard , Ide-Sophie , Faddere : Fru EtatsRaad Krabbes {Ide Sohie Giedde} bar barnet, Ritmester {Ole Henriksen} Krabbe, Adjutant Hans {Olesen} Krabbe, Frøcken Margrete Krabbes , Frøcken Leene Krabbes , Frøcken Mette Krabbe alle fra Bierregaard.
NOTITS: Forpagter af Hastrup Niels Quistgaard opkalder hans barn efter ejeren af Hastrup Ide Sophie Giedde. Den formodede baggrund er at Peder Paaske er kommet fra Bjerre til Hastrup som ridefoged og han vil styre Hastrup. Forpageteren Niels Quistgaard forsøger her at smigre Ide Sophie Giedde, så han kan forblive forpagter. Men Peder Paaske vinder dette spil; Niels Quistgaard ses ikke efter dette på Hastrup.

LINK: Affotografering.


Nr. 2228 1725.08.07 *1725.08.07 Gravers Jensen, Kokborg. FAR: Jens Graversen. MOR: Kirsten Thomasdatter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Gundersen Skomager, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: ? Peder Gundersen Skomagers kone, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 3: Christen Pedersen, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 4: ? Christen Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 5: Kirsten Sørensdatter, Kokborg, Thyregod, Anders Sørensens kone.
NÆVNT Nr. 6: Birte Troels Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 7: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod, Konen Kirsten Sørensdatter vidne.
NÆVNT Nr. 8: Troels Pedersen, Kokborg, Thyregod, Konen Birte vidne.
NÆVNT Nr. 9: Jens Lauridsen Risom, Brande By (Præstegaarden), Brande, Præst Risom i Brande døbte barnet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 70. d. 7. Augusti Hiemdøbt i min fraværelse, af Hr. Jens Risom i Brande, Jenß Graversens Søn af Kokborg. Gravers , Dets daabs nødvendighed var overværende , Peder {Gundersen} Skomager og Hustrue, Christen Pedersen og Hustrue, Troels {Pedersen} kone {Birte} , Anders Sørensens kone {Kirsten Sørensdatter} alle af Kokborg .
Begravelse nr. 6156
NOTITS: Begravet 5 dage gammel, kom ikke i kirke. De nævnte personer er ikke fadderne men dåbsvidner.

LINK: Affotografering.


Nr. 2229 1725.09.30 Christen Vestesen, Thyregod By. FAR: Veste Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Vollert Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod
FADDER Nr. 3: Christen, Thyregod By, Thyregod, Tjenestekarl ved faderen.
FADDER Nr. 4: ? Morten Christensen Sergeants kone, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Morten Christensen Sergeant, Thyregod By, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 71 . Dom : 18: p. Trin: døbt Veste Nielsens Søn af Tyregodby , Christen ; Faddere : Vollert Jensen, Nielß Christensen, Christen tienende Veste , Vollerts kone {Ingeborg Eskesdatter} , Sergeantens {Morten Christensen} kone Alle af Tyregoedbye.
LINK: Affotografering.


Nr. 2231 1725.10.28 Peder Madsen, Enkelund. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Madsdatter Humblet, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Hans Berings kone Karen Berings.
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen, Enkelund, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Andersen Kidmose, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 4: Kirsten Mathiasdatter, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjenestepige ved præsten Hans Bering.
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Sejrup, Thyregod, Faderens bror Iver Pedersen Enkelunds kone.
NÆVNT Nr. 1: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, Konen fadder. Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregod Sogn : No 73 . Dom : 22 p. Trin : døbt Mads Pedersens Søn af Enklund , Peder ; Faddere Peder Frandsen ibm : Peder {Andersen} Kimoß , Mads Pedersen af Seirup , Ivers {Pedersen Enkelund i Sejrup} kone {Karen Nielsdatter} i Seirup (min kone Karen Berings bar barnet) Kirsten Mattiæ Datter tienende mig {Præst Hans Bering} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2232 1725.11.26 *1725.11.06 Jens Pedersen, Poderhuset. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
BÅREN AF: ? Jens Sørensens kone, Fuglsang, Thyregod, Give dåb #2002, kunne hedde Margrethe Thomasdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod, Konen bærer. Præsten skriver af Pomphole, men der findes ingen Jens Sørensen.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 3: Anne Pedersdatter Hole, Pomphole, Thyregod, Jens Christensen Pompholes kone.
FADDER Nr. 4: ? Anders Ladefogeds kone, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Pomphole, Thyregod, Konen Anne Pedersdatter Hole fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Ladefoged, Kokborg, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 74 . d. 6. Nov : hiemdøbt Peder Jensens Søn af Poderhuuset , Jens . Dets Daab confirmeret Dom : 24. p. Trin : Faddere : Jenß Sørensen af Pomphoele {fejl for Fuglsang}, Jenß Christensen af Fuglsang, Jens Sørensens kone af Fuglsang, Jenßes {Christensens} kone {Anne Pedersdatter Hole} af Pomphoele , Anders Ladefogds kone af Kokborg.
NOTITS: Præsten har Jens Sørensen af Pomphole og Jens Sørensens kone af Fuglsang, det sidste Fuglsang er rigtig. Der findes ingen Jens Sørensen i Pomphole.

LINK: Affotografering.


Nr. 2233 1725.12.09 Bendt Christensen, Hindskov. FAR: Christen Sørensen. MOR: Abelone Bendtsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hindskov, Thyregod, Jakob Pedersens kone
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Grarup Store, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Mikkelsen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Gift med Lille Niels Sørensen.
FADDER Nr. 4: Anne Christiansdatter Werner, Østerdam, Thyregod, Datter af smed Christian Rudolph Werner.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod, Kone Maren Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen Lille, Hindskov, Thyregod, Konen Karen Jensdatter Aalbæk fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christian Rudolph Werner, Østerdam, Thyregod, Datter Anne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 75 . Dom : 2. Advent. døbt Christen Sørensens Søn af Hindskou , Bend ; faddere : Store Nielß {Jensen Grarup} af Hindskou , Jens Mikkelsen af Kokborg Jacob Pedersens kone, Lille Niels {Sørensens} kone {Karen Jensdatter Aalbæk} , begge af Hindskou , Christian {Rudloph Werners} Smids Datter Anne {Christiansdatter Werner} af Østerdam .
LINK: Affotografering.


Nr. 2234 1725.12.16 Maren Lauridsdatter, Hindskov. FAR: Laurids Jensen. MOR: ? Laurids Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hindskov, Thyregod, Jakob Pedersen Hindskovs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Lille, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Sørensen, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mikkel Soldat, Thyregod By, Thyregod, Tjeneste karl ved degnen.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Lille Niels Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 76 . Dom: 3 Adv: døbt Laruids Jensens Daatter af Hindskov, Maren ; Faddere : {Lille} Nielß Sørensen, Christen Sørensen , Begge af Hindskou , Mikkel Soldat tienende Degnen {Laurids Jensen Holstebro} , Jacob {Pedersen} Hindskous kone {Maren Christensdatter} , LIlle Nielßes {Sørensen) kone af Hindskou .}
LINK: Affotografering.


Nr. 2235 1725.12.26 Jakob Olufsen, Dørken. FAR: Oluf Jakobsen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: ? Søren Jensen Banchs kone, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 1: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Dørken (Søndergaard), Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Eske Pedersen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Dørken, Thyregod, 18c, Søren Jensen Banchs datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Banch, Dørken, Thyregod, Konen bærer og datter Maren Sørensdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 77. Fer: 2. Natal : døbt Oluv Jacobsens Søn af Dørken, Jacob ; Faddere : Madz Jversen af Tyregodl:, Nielß Jensen af Dørken, Eske Pedersen af Tyregod bye , Søren {Jensen} Bankes Kone og Datter {Maren Sørensdatter} af Dørken .
Summa døbte 1725 XXIII .

NOTITS: Begravet 1743 18 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2236 1726.01.20 Karen Gregersdatter, Svindbæk. FAR: Gregers Christensen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Iver Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Hole Gammel, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hole Lille, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Christen Skrædder, Thyregod By, Thyregod, Karl ved Morten Eskesen.
FADDER Nr. 4: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 33c, datter af Niels Iversen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Karl Christen Skrædder fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1726.
Tyregod Sogn :
No 78 . Dom: 2. p. Epiph. døbt Gregers Christensens Datter af Sviinbek : Karen . Fadere : Gammel Peder {Pedersen} Hoele og lille Peder {Pedersen} Hoele af Kokborg Christen skræder tienende Morten Esks : Tyregod Iver Pedersens kone {Karen Nielsdatter} af Hesselbierge , Abelonne Nielßdatter af Lønaa .

LINK: Affotografering.


Nr. 2237 1726.02.10 Anne Nielsdatter, Hindskov. FAR: Niels Jensen Grarup. MOR: ? Niels Jensen Grarups kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hindskov, Thyregod, Jakob Pedersen Hindskovs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Lille, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Skrædder, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder, karl ved Morten Eskesen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 79 Fest: Grat: {??} døbt Nielß Jensens {Grarups} Datter af Hindskou Anne . Faddere : Lille Nielß {Sørensen} Lauridz Jensen begge af Hindskou , Christen Skreder tienenede Morten {Eskesen} i Tyregod , Jacob {Pedersen} Hindskous kone {Maren Christensdatter} lille Maren {Pedersdatter} Hoele i Tyregod .
NOTITS: Dato mellem 20. januar og 17. marts, 10. februar antagelse, for at have en dato.

LINK: Affotografering.


Nr. 2238 1726.03.17 Christen Jensen, Fuglsang. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Thomasdatter, Fuglsang, Thyregod, Jens Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen Kidmose, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne Christiansdatter Werner, Kokborghuse, Thyregod, 17c, datter af Christian Werner.
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod, Konen Margrethe Thomasdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christian Rudolph Werner, Kokborghuse, Thyregod, Datter Anne Werner fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 80. dom: Reminisc. til kirken førdt /: tilforne hiemdb Jensß Christensens Søn af Fuglsang . Christen ; Faddere Peder Kimoß , Hans Pedersen , begge af Seirup . Madz Pedersen ibm . Jenß Sørensens kone af Fuglsang Christian Verners Datter , Anne {Christiansdatter Werner} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2240 1726.04.16 Anne Hansdatter, Sejrup. FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Else Pedersdatter, Sejrup, Thyregod, Troels Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Veste Nielsen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Fuglsang, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Enkelund, Thyregod, Mads Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Troels Nielsen, Sejrup, Thyregod, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Pedersen, Enkelund, Thyregod, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn No 84 . Fest: Virid : {dominica viridis, palmesøndag} døbt Hans Pedersens Datter af Seirup Anne . Faddere : Veste Nielsen af Tyregod, Jens Christensen af Fuglsang , Mads Pedersen af Seirup Troelses {Nielsen} kone ibm : Mads Pedersens kone {Maren Pedersdatter} af Enklund .
LINK: Affotografering.


Nr. 2242 1726.05.19 Niels Nielsen, Egsgaard. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Vollert Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Konen fadder.
FADDER Nr. 2: Peder Andersen Kidmose, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Karen Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Iver Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Mortensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, 20c, Morten Christensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Iver Pedersen, Hesselbjerre, Thyregod, Konen Karen Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Datter Anne Mortensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 86. Dom: Cantate døbt Nielß Jensens Søn af Egsgaard Niels ; Faddere : Vollert Jensen af Tyregoed , Peder {Andersen} Kimos af Seirup. Vollerts {Jensens} kone {Ingeborg Eskesdatter} , Ivers {Pedersens} kone {Karen Nielsdatter} af Hessebierge, Mortens {Christensens} Datters {Anne Mortensdatter} ibm .
LINK: Affotografering.


Nr. 2243 1726.05.26 Niels Pedersen, Lønaa. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Mortensdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mikkel Soldat, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder, karl ved degnen Laurids Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 4: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Vollert Jensens kone.
FADDER Nr. 5: ? Mikkel Jespersens 2. kone, Lønaa, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Laurids Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Karlen Mikkel Soldat fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mikkel Jespersen, Lønaa, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 87. Dom : Rogate , døbt Peder Nielsens Søn af Lønaae Niels . Faddere : Nielß Iversen af Lønaa , Vollert Jensen i Tyregoed , Mikkel Soldat tienende Degnen {Laurids Jensen Holstebro} Vollerts {Jensens} kone {Ingeborg Eskesdatter} i Tyregoed , Mikkel Jespersens kone {2. kone} i Lønaae .
LINK: Affotografering.


Nr. 2245 1726.06.02 Hanne Mortensdatter, Thyregod By. FAR: Morten Christensen Sergeant. MOR: Marie Elisabeth Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Morten Eskesens kone.
FADDER Nr. 1: Hans Rasmussen Korporal, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mikkel Soldat, Thyregod By, Thyregod, Karl ved degnen Laurids Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Konen Maren Pedersdatter Hole fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Karlen Mikkel Soldat fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 88 . Dom: Exaudi , døbt Morten {Christensen} Sergeants Datter af Tyregod Hanne ; Faddere : Hanß Raßmus_ Corporal ibm : Vollert Jensen , Mikkel Soldat tienende Degnen {Laurids Jensen Holstebro} ibm , Morten Eskesens kone {Maren Pedersdatter Hole} , lille Maren {Pedersdatter} Hoele, ibm :
NOTITS: Maren Pedersdatter Hole og Lille Maren Hole er forskellige personer.

LINK: Affotografering.


Nr. 2246 1726.06.10 Margrethe Andersdatter, Kokborg. FAR: Anders Sørensen. MOR: Kirsten Sørensdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Kokborg, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Troelsen, Sejrup, Thyregod, Søn af Troels Nielsen
FADDER Nr. 4: ? Peder Pedersen Holes kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Søren Pedersen Nidvads kone, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Troels Nielsen, Sejrup, Thyregod, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Pedersen Nidvad, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 3: Peder Pedersen Hole, Kokborg, Thyregod, Gammel eller Lille? Konen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 89 Fer : 2 Pentecost . til kierken førdt /: tilforne hiemdøbt Anders Sørensens Datter af Hønskou Margrete : Faddere : Jenß Sørensen af Fuglsang , Jens Jensen af Hønskou , Troelses {Nielsens} Søn {Peder Troelsen} af Seirup Søren Pedersens {Nidvads} Kone af Hønskou, Peder Pedersens {Holes} kone.
NOTITS: Gift 1748.04.03 i Thyregod med enkemand Ole Villadsen i Nygaard i Give sogn †1796 Nygaard. ":/" mangler i teksten.

LINK: Ole Villadsen i Nygaard, Give.
LINK: Affotografering.


Nr. 2248 1726.09.08 Johanne Madsdatter, Thyregodlund. FAR: Mads Iversen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Dørken, Thyregod, Moderens søster, datter af Christen Boysen i Lille Mosgaard.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mikkel Soldat, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder. Karl ved degn Laurids Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 4: Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Knudsen.
NÆVNT Nr. 1: Ole Jakobsen, Dørken, Thyregod, Konen Mette Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 91. Dom: 12. p. Trin: til kierken førdt /:tilforne hiemdøbt :/ Madz Jensens Datter af Tyregodlund, Johanne ; Faddere . Jenß Nielsen , Christen Knudsen af Tyregodlund Michel Soldat tienende Degnen {Laurids Jensen Holstebro} . Ole Jacobsens kone {Mette Christensdatter} af Dørken, Christen Knudsens kone {Sidsel Hansdatter} af Tyregodlund .
LINK: Affotografering.


Nr. 2249 1726.10.20 Jens Vollertsen, Thyregod By (Vestergaard). FAR: Vollert Jensen. MOR: Ingeborg Eskesdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Moderens bror Mortens Eskensens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Egsgaard, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Thyregod By, Thyregod, 18c-, mor Ingeborg Eskesdatter, stedfar Vollert Jensen.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 92 . Dom : 18. p. Trin: til kierken førdt /: tilforn hiemdøbt :/ Vollert Jensens søn af Tyrgegod : Jens . Faddere : Peder Jensen af Tyregodl: Nielß Jensen af Egsgaard, Vollerts Stivsøn af Tyregod Peder {Pedersen} , Morten Eskesens kone {Maren Pedersdatter Hole} af Tyregod , Anne Nielßdatter af Odderbek.
LINK: Affotografering.


Nr. 2250 1726.10.27 Maren Lund Iversdatter, Sejrup. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Cathrine Marie Bering, Hjarup, Præstt Hans Berings søster.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Enkelund, Enkelund, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Gift med faderen søster Birte Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Sejrup, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Hans Pedersens kone
FADDER Nr. 5: Mette Christensdatter Hole, Thyregod, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 93. Dom : 19. p. Trin : til kierken førdt /: tilforn hiemdøbt Iver Pedersens Datter af Seirup : naunl : Maren-Lund . Faddere Mads {Pedersen} Enklund , Christen {Pedersen} Hoele , Madz Pedersen af Seirup . Hans Pedersens kone {Anne Christensdatter} ibm : Mette Christensdatter Hoele . (Mademoiselle Cathrine-Marie af Hiarup bar Barnet . )
LINK: Affotografering.


Nr. 2251 1726.11.10 Jakob Knudsen, Aagaard. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Cathrine Marie Pedersdatter Bering, Præstegaarden, Hjarup, Præsten Hans Berings søster.
FADDER Nr. 1: Hans Olesen Krabbe, Hastrup, Thyregod, 21c, Junker, Søn af Ide Sophie Giedde og Ole Henriksen Krabbe i Bjerre, Aale. Holdte barnet (??).
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hoele, Kokborg, Thyregod, Gammel eller Lille?
FADDER Nr. 3: Peder Aagaard, Aagaard, Thyregod, Ikke identiticeret.
FADDER Nr. 4: ? Christian Rudolph Verners kone, Kokborg Huse, Thyregod
FADDER Nr. 5: Jens Hole, Thyregod, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 27c, datter af Niels Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Christian Rudolph Verner, Kokborg Huse, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 94 . Dom : 21 p. Tr: døbt Knud Jacobsens Søn af Aagaard, Jacob . Faddere : Jenß Hoele, Peder {Pedersen} Hoele , Peder Aagaard, Christen Verners kone, Anne {Nielsdatter} Odderbek. Juncker Hans {Olesen} Krabbe holdte barnet, min Syster Cahrine-Marie {Pedersdatter Bering} bar det .
LINK: Affotografering.


Nr. 2252 1726.12.01 Peder Jørgensen, Aalbæk. FAR: Jørgen Christensen. MOR: Karen? Jensdatter?.
BÅREN AF: Cathrine Marie Pedersdatter Bering, Præstegaarden, Hjarup, Præste Hans Berings søster.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Soldat, Aalbæk, Thyregod
FADDER Nr. 4: Sara Sørensdatter, Kokborg Huse, Thyregod, Halvor Eriksens kone.
FADDER Nr. 5: Halvor Eriksen Snedker, Kokborg Huse, Thyregod, Konen Sara Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 96. Dom: 1. Advent : døbt Jørgen Christensens Søn af Aalbek, Peder ; Faddere: Christen Hoele af Tyregoedlund , Jens Niels_ ibm Jens Soldat af Aalbek, Halvor {Eriksens} Snedikers kone {Sara Sørensdatter} Anne {Nielsdatter} Odderbeks (min Syster Cathrine Marie Bering bar barent.)
LINK: Affotografering.


Nr. 2253 1726.12.08 Christen Jensen, Kokborg. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Cathrine Marie Pedersdatter Bering, Præstegaarden, Hjarup, Præst Hans Pedersen Berings søster.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Villumsen, Kokborg, Thyregod, Søn af Villum Jensen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Villum Jensens kone.
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Peder Skomagers datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Skomager, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Villum Jensen, Kokborg, Thyregod, Kone Maren Pedersdatter og søn Jens Villumsen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 97. Dom : 2. Advent: døbt Jens Mikkelsens Søn af Kokborg . Christen . Faddere Jenß Jensen, Christen Pedersen , Jenß Villumsen, Villums {Jensens} Hustrue , Peder Skomagers Datter af Kokborg ; (min Syster C. {Cathrine} Marie Bering bar barnet )
LINK: Affotografering.


Nr. 2254 1726.12.18 *1726.11.09 Mathias Hansen Bering, Thyregodlund (Præstegaarden). FAR: Hans Pedersen Bering. MOR: Karen Madsdatter Humble.
BÅREN AF: Margrethe Olesdatter Krabbe, Bjerre, Aale, 27c, ejeren af Hastrup Ide Sophie Gieddes datter.
FADDER Nr. 1: Ole Henriksen Krabbe, Bjerre, Aale, Margrethe Krabbes far.
FADDER Nr. 2: Johan Jakob Sejer, Rørbæk, Thyregod
FADDER Nr. 3: Christen Knudsen Søltoft, Præstegaarden, Nørre Snede, Provst.
FADDER Nr. 4: ? Fru Kaptajn Krabbe, Hastrup, Thyregod, Ingen søn af Ole Henriksen Krabbe fundet som kaptajn i 1726.
FADDER Nr. 5: Elisabeth Johansdatter Ravn, Præstegaarden, Seest, Madame Humble fra Seest. Gift med Mads Humble.
FADDER Nr. 6: Marie Meier, Bøllund, Give, Madame Johan Bilhardt
NÆVNT Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give, konen Marie Meier fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 95. d. 9de Nov Theodori dag som var Løverdag før Dom. 21 p. Trin. blev min anden Søn døbt Klok: 4 eftermiddag , Hiemdøbt Dom: 21. p. Trin: og kaldet Matthias . i kirken fremstillet d. 18. Dec : Faddere : Ets Raad {Ole Henriksen} Krabbe fra Bierre , Capitl: Sejer fra Rørbek , Prousten Hr. {Christen Knudsen} Søltoft af {Nørre} Snede . Frøcken Margrete {Olesdatter} Krabbe fra Bierre (bar barnet ) , Frue Capit: Krabbes fra Hastrup Mad: Humblet {Elisabeth Johansdatter Ravn} fra Seest . Mad: Bilhards {Marie Meier} fra Byllund {Bøllund, Give} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2255 1726.12.26 Peder Pedersen, Kokborg. FAR: Peder Pedersen Hole Lille. MOR: ? Peder Pedersen Lille Holes kone.
BÅREN AF: Hanne Pedersdatter Hole, Vesterdam, Thyregod, Enevold Nielsens kone, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Hole Gammel, Kokborg, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Kokborg (Kokborg- gaard), Thyregod, 57c, fæster
FADDER Nr. 3: Peder Vestesen, Kokborg, Thyregod, Væver.
FADDER Nr. 4: Anne Andersdatter, Bjerre, Aale, Formodet på Hastrup, på besøg fra Bjerre, hvor Hastrups ejer Ide Sophie Giedde boede.
NÆVNT Nr. 1: Enevold Nielsen, Vesterdam, Thyregod, Konen Hanne Pedersdatter Hole fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 98. Fer: 2. Natal : til kierken førdt /: tilforn Hiemdøbt :/ Peder Pedersens {Hole Lille} Søn af Kokborg Peder . Faddere: Peder Pedersen Hoele {Gammel} , Christen Nielsen, Peder Vestesen af Kokborg , Enevolds {Nielsens} Kone {Hanne Pedersdatter Hole} af Vesterdam , Anne Andersdatter fra Bierre {Aale sogn} .
Summa døbte 1726 - XXI.

LINK: Affotografering.


Nr. 2259 1727.06.15 Peder Enevoldsen, Vesterdam. FAR: Enevold Nielsen. MOR: Hanne Pedersdatter Hole.
FADDER Nr. 1: Margrethe Christensdatter, Aagaard, Thyregod, Gift med Knud Jakobsen.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hole Gammel, Kokborg, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Hole Lille, Kokborg, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Jens Villumsen, Kokborg, Thyregod, 24c, søn af Villum Jensen.
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Peder Gundersen Skomagers datter.
NÆVNT Nr. 1: Knud Jakobsen, Aagaard, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Gundersen Skomager, Kokborg, Thyregod, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 101. Dom : 1. p. Trin: døbt Enevold Nielsens Søn af Vesterdam Peder , Faddere. Gammel Peder Pedersen {Hole} og lille Peder Pedersen Hoele af Kokborg Jens Villumsen ibm: , Knud {Jakobsen} Aagaards kone {Margrethe Christensdatter} Peder {Gundersen} Skomagers Datter af Kokborg .
LINK: Affotografering.


Nr. 2260 1727.08.04 *1727.08.04 Christen Jensen, Fuglsang. FAR: Jens Sørensen. MOR: Maren Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 64. Tyregoed Sogn. {Hjemmedøbt} Dom: 10 p: Trin: begravet Christen Jensen af Fuglsang, ætat. 9 Dage.'}
Begravelse nr. 6180
NOTITS: Begravet 9 dage gammel.

LINK: Begravelsen.


Nr. 2266 1727.10.26 Kirsten Jensdatter, Thyregodlund. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Laurids Jensen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Mikkel Sørensen, Thyregodlund (Rosenlund), Thyregod, Nabo, 35c, fæster i Rosenlund.
FADDER Nr. 3: Eske Pedersen, Odderbæk, Thyregod, Nævnes 1725 som fadder i Thyregod By.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 28c, faderens søster, Niels Pedersens datter.
FADDER Nr. 5: Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, Thyregod, Christen Knudsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod, Konen Sidsel Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 108 . Dom : 20. p. Trin: døbt Jens Nielsens Datter af Tyregodl: Kiersten . Faddere: Laurids Jensen , Mikkel Sørensen, ( begge af Tyregodl: ) Eske Pedersen , Anne Nielsdatter , (begge fra Odderbek) Christen Knudsens Hustrue {Sidsel Hansdatter} fra Tyregodlund .
NOTITS: Faderen Jens Nielsen er født i Odderbæk.

LINK: Affotografering.


Nr. 2269 1728.04.04 Martha Maria Halvorsdatter, Østerdam. FAR: Halvor Eriksen. MOR: Sara Sørensdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Skomager, Kokborg, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Enevold Nielsen, Vesterdam, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: ? Christen Christensen Murmands svend, Østerdam, Thyregod, Murersvend.
FADDER Nr. 4: Karen? Jensdatter?, Aalbæk, Thyregod, Jørgen Christensen Aalbæks kone.
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Lille Niels Sørensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Murmand, Østerdam, Thyregod, Her kaldet Murmester. Hans svend er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen Lille, Hindskov, Thyregod, Konen Karen Jensdatter Aalbæk fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Christensen Aalbæk, Thyregod, Kone ?(Karen Jensdatter) fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 111. Dom : Qvasimod: døbt Halvor Erichsens Datter af Østerdam , Martha=Maria . Faddere . Peder Skomager af Kokborg , Enevold Nielsen af Vesterdam , Christen Muurmesters Svend af Østerdam , Jørgen {Christensen} Aalbeks kone {Karen? Jensdatter?} , lille Nielsis {Sørensens} kone {Karen Jensdatter Aalbæk} af Hindskou .
LINK: Affotografering.


Nr. 2270 1728.04.11 Kirsten Lauridsdatter, Sejrup. FAR: Laurids Andersen Kidmose. MOR: Kirsten Madsdatter.
FADDER Nr. 1: Troels Nielsen, Sejrup, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Villads Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Sejrup, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 4: Christen Christensen, Thyregod, Ingen Christen Christensen set i Sejrup i de år.
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter Ivers, Sejrup, Thyregod, Iver Pedersen Enkelunds kone.
FADDER Nr. 6: Bodil Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Ikke set i Thyregod eller Vester sogne.
NÆVNT Nr. 1: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, Konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 112 - Dom : Misericord: døbt Laurids Andersens {Kidmoses} Datter af Seirup , Kiersten . Faddere: Troels Nielsen Villadz {Pedersen} Hoele, Madz Pedersen , Christens Christensen , Maren {Jensdatter} Ivers {Pedersen Enkelunds} , Bodil Christensdatter /: alle af Seirup {Villads Hole af Thyregodlund} :/
Begravelse nr. 6185
NOTITS: Begravet 18 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2271 1728.04.18 Niels Iversen, Hesselbjerre. FAR: Iver Pedersen. MOR: Karen Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Hesselbjerre, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hole Gammel, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Soldat, Aalbæk, Thyregod
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod, Nabo, Niels Jensen Egsgaards kone.
FADDER Nr. 5: Anne Mortensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Nabo, 22c, Morten Christensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Morten Christensen Hesselbjerre, Hesselbjerre, Thyregod, Nabo, datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 113 Die Litanent: p. D. Jubil: døbt Iver Pedersens Søn fra Hesselbierge, Niels . Faddere : Neilß Jensen ibm Gammel Peder {Pedersen} Hoele, Jens Soldat fra Aalbek, Niels {Jensen} Egsgaards kone {Kirsten Nielsdatter} Morten {Christensen} Hesselbiergs Datter {Anne Mortensdatter}
LINK: Affotografering.


Nr. 2272 1728.05.06 Jens Mikkelsen, Thyregodlund. FAR: Mikkel Sørensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjenestepige ved præsten Hans Bering.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Odderbæk, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: ? Christen Murmands Svend, Østerdam, Thyregod
FADDER Nr. 4: Sidsel Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Mads Iversens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Murmand, Østerdam, Thyregod, Murersvenden er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod, KonenSidsel Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 114 . Fest: Ascens: xsti døbt Mikkel Sørensens Søn af Tyregodl: Jens . Faddere : Peder Jensen , Jens Nielsen , Begge ibid, Christen Muurmesters Svend af Østerdam Madz Iversens Kone {Sidsel Christensdatter} af Tyregoedl: Kiesten Christensdatter tienende i Præstegaarden , som bar barnet .
LINK: Affotografering.


Nr. 2274 1728.05.17 Abelone Frederiksdatter, Lønaa. FAR: Frederik Vestesen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Lisbeth Malene Pedersdatter Bering, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, 18. præst Hans Berings søster.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Kokborg (Kokborggaard), Thyregod, 59c.
FADDER Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
FADDER Nr. 3: Jens Villumsen, Thyregod By, Thyregod, 23c, karl ved degnen Laurids Jensen Holstebro. Søn af Villum Jensen i Kokborg.
FADDER Nr. 4: Maren Mortensdatter, Lønaa, Thyregod, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, Konen Maren Mortensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 116. Fer. 2. Pentecost: døbt Friderich Vestesens Datter fra Lønaae, Abelone . Faddere Christen Nielsen {evt. Niesen} af Kokborg, Volledt Jens_ af Tyregoed, Jens Villumsen tienende Degnen {Laurids Jensen Holstebro} . Peder Nielsens kone {Maren Mortensdatter} af Lønaa , lille Maren {Pedersdatter} Hoele. Min Syster Lisbet-Malene {18, Pedersdatter Bering} bar barnet.
Begravelse nr. 6182
NOTITS: Begravet fire uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2275 1728.06.06 Niels Iversen, Lønaa. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Forbindelse ikke set.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen?, Thyregod By? (Vestergaard?), Thyregod, 20c, mor Ingeborg Eskesdatter.
FADDER Nr. 4: Maren Mortensdatter, Lønaa, Thyregod, Faderens bror Peder Nielsens kone
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, Faderens bror, konen Maren Mortensdatter fadder. fadder.
NÆVNT Nr. 2: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 35c, faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 117 . Dom : 2. p. Trin : til kierken førdt /:tilforne hiemdøbt :/ Iver Nielsens Søn fra Lønaa , Niels . Faddere : Niels Jensen ibm : Morten Eskesen i Tyregod . Peder [Vester?]gaard . Peder Nielsens Hustrue {Maren Mortensdatter} af lønaa , Abelone Nielsdatter ibm :
LINK: Affotografering.


Nr. 2276 1728.06.08 *1728.05.08 Elisabeth Hansdatter Bering, Thyregodlund (Præstegaarden). FAR: Hans Pedersen Bering. MOR: Karen Madsdatter Humble.
BÅREN AF: Elisabeth Johansdatter Ravn, Præstegaarden, Seest, Moderens mor: Madame Humble fra Seest gift med Mads Christensen Humble.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Humble, Præstegaarden, Seest, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give.
FADDER Nr. 3: Christoffer Pedersen Bering, Præstegaarden, Hjarup, 30, faderens bror. Er 1730 student.
FADDER Nr. 4: Bodil Marie Pedersdatter Bering, Hjarup?, 22. faderems søster.
FADDER Nr. 5: Lene Margrethe Madsdatter Humble, Præstegaarden, Seest, 23. moderens søster.
FADDER Nr. 6: Leonora Kellet, Bøllund, Give, 21c, boede ved præst Bilhardt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 118. d. 8. Junii blev min Datter Elisabeth fremstillet for Herren i Tyregoed kierke, /: som tilforne efter fødselen d. 8. Maji , sc: Løverdag efter Christi Himmelfartsdag Klok: ii formidd blev af mig selv Hiemdøbt d 9 Maji :/ Faddere : Mag: Mads {Christensen} Humblet fra Seest , Hr Johan Bilhard fra Byllund {Bøllund, Give}, Msr Christopher {Pedersen} Bering fra Hiarup, Madame Elisabeth {Johansdatter Ravn gift Humble} Humblet fra Seest /: som bar Barnet :/ Demoiselle Bodel Marie {Pedersdatter} Bering , Demlle Lene=Magrethe {Madsdatter} Humblet , Demlle Heleonora Keelodt {Leonora Kellet} fra Byllund.
LINK: Affotografering.


Nr. 2277 1728.07.04 Anne Jakobsdatter, Hindskov. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Grarup, Hindskov, Thyregod, Store Niels.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Skrædder, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Ellen Pedersdatter, Thyregod By, Thyregod, Tjenestepige ved degnen Laurids Jensen Holstebro. Se #2282.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, Konen Anne Christensdatter fadder. Hans Pedersen skal være født eller opvokset i Hindskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 118. Dom : 6. p. Trin : døbt Jacob Pedersens Datter af Hindskou , Anne - Faddere : Nielß Jensen {Grarup, Store} ibm. Nielß {Christensen} Mitgaard af Tyregoed , Peder Skræder ibm . Hans Pedersens kone {Anne Christensdatter} af Seirup Ellen tienende Degnen .
LINK: Affotografering.


Nr. 2278 1728.07.18 Niels Nielsen, Hindskov. FAR: Niels Jensen Grarup. MOR: ? Niels Jensen Grarups kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Lille, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Skrædder, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Lille Niels Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 120. Dom : 8. p Trin : døbt Nielß Jensens Søn af Hindskou , Niels . Faddere : Jacob Pedersen , Nielß Sørens_ ( begge af Hindskou ) Peder Pedersen Skræder af Tyregoed Nielß Sørensens kone {Karen Jensdatter Aalbæk} af Hindskou, Abelonne Nielßdatter af lønaa .
LINK: Affotografering.


Nr. 2279 1728.07.18 Anne Mortensdatter, Thyregod By. FAR: Morten Eskesen. MOR: Maren Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Anne Katrine Andreasdatter Jæger, Thyregod By, Thyregod, Lige gift med degnen Laurids Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Gift med faderens søster Ingeborg Eskesdatter.
FADDER Nr. 2: Ole Mikkelsen Svane, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Villumsen, Thyregod, Karl ved degnen.
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter Hole, Pomphole, Thyregod, Moderens søster, gift med Jens Christensen (Hole).
FADDER Nr. 5: Maren Poulsdatter, Pomphole, Thyregod, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Hole, Pomphole, Thyregod, Konen Anne Pedersdatter Hole fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 121. d. eod {Dom: 8. p Trin:} døbt Morten Eskesens Datter af Tyregoed Anne . Faddere Vollert Jensen ibd. Corporal Ole Mikkelsen {Svane} ibd. Jens Villumsen ibid : Anne {Pedersdatter Hole} Jens {Christensen} Hoele af Pomphoele. Maren Povelsdatter ibid. (NB . Anne=Cathrine Jæger bar barent ) .
LINK: Affotografering.


Nr. 2280 1728.08.08 Christen Jensen, Fuglsang. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Peder Andersen Kidmose, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Hindskov, Thyregod, Gift med Anne Christensdatter søster til faderen.
FADDER Nr. 2: Eske Pedersen, Odderbæk, Thyregod, Se # 2266.
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Hindskov, Thyregod, Søster til faderen, gift med Hans Pedersen.
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 122. Dom: ii. p. Trin : døbt Jens Christensens Søn af Fuglsang , Christen . Faddere : Peder {Andersen} Kimos af Seirup, Hans Peders_ af Hindskou Eske {Pedersen} tienende i Odderbek , Hans Pedersens Kone {Anne Christensdatter} af Hindskou} , Maren Povelsdatter af Tyregoed .
Begravelse nr. 6216
NOTITS: Begravet 1731 knap tre år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2281 1728.08.22 Niels Vestesen, Thyregod By. FAR: Veste Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Hindskov, Thyregod, Gift med Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Troelsen, Sejrup, Thyregod, Søn af Troels Nielsen.
FADDER Nr. 4: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Nabo, gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 5: Maren Poulsdatter, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 123. Dom: 13 p. Trin : døbt Veste Nielsens Søn af Tyregoedby Niels . Faddere : Hans Pedersen af Hindskou , Morten Eskesen af Tyregoed , Peder Troelsen af Seirup , Vollert Jensens kone {Ingeborg Eskesdatter} af Tyregoed , Maren Povelsdatter ibm :
LINK: Affotografering.


Nr. 2282 1728.09.12 Christen Mortensen, Thyregod By. FAR: Morten Christensen Sergeant. MOR: Marie Elisabeth Hansdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen Hindskov, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Skomager, Thyregod By, Thyregod, Nabo. Pedersen se #2278.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Murmester, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Nabo. Gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 5: Ellen Pedersdatter, Thyregod By, Thyregod, Tjenestepige ved degnen Laurids Jensen Holstebro.
NÆVNT Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 124 . Dom : 16. p. Trin : døbt Morten Christensens {Sergeant} Søn af Tyregoed , Christen , Faddere Jenß {Mikkelsen} Hindskou Peder {Pedersen} Skomager , Christen {Christensen} Muurmester , Vollerts {Jensens} Hustru {Ingeborg Pedersdatter} af Tyregoed , Ellen pedersdatter ibm .
Begravelse nr. 6219
NOTITS: Begravet 1731 to år ni måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2283 1728.11.14 Peder Madsen, Enkelund. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Skomager, Thyregod By, Thyregod, Pedersen se #2278.
FADDER Nr. 2: Mikkel Sørensen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Møllersvend, Hastrup Mølle, Thyregod
FADDER Nr. 4: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Faderens søster, Christen Pedersen Holes kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Fyldfadder. Tjenestepige ved præsten Hans Bering.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Konen Birte Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 125 . Dom: 25. p. Trin: døbt Madz Pedersens Søn af Enklund Peder Faddere : Peder {Pedersen} Skomager , Mikkel Sørensen af Tyregoedlund , Jens Møller Svend af Hastrup Mølle , Christen {Pedersen} Holes kone {Birte Pedersdatter} af Tyregoedlund , Kiersten Christensdatter tienende mig {præsten Hans Bering} -
Begravelse nr. 6213
NOTITS: Begravet 1731 to år fem måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2284 1728.12.05 Margrethe Gregersdatter, Svindbæk. FAR: Gregers Christensen. MOR: Maren Andersdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Skomager, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
FADDER Nr. 2: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Villumsen, Thyregod By, Thyregod, Karl ved degnen Laurids Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 4: ? Peder Skomagers kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: Mette Hole, Thyregod By, Thyregod, Tjenestepige ved degnen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Skomager, Kokborg, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 126. Dom: 2. Adv : døbt Gregers Christensens Datter af Sviinbek , Margrete ; Faddere: Peder {Pedersen Skomager , Morten Eskesen af Tyregoed , Jens Villumsen ibm Peder Skomagers kone i Kokborg Mette Hoele tienende Degnen i Tyregoed.
Summa XVII {summe af født i kirkeåret 1728}.

LINK: Affotografering.


Nr. 2285 1729.01.02 Anna Maria Hansdatter, Poderhuset. FAR: Hans Jensen Skytte. MOR: Ane Kirstine Rørbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB. Hans {Jensen} Skyttes Datter af Poderhuset, Anna=Maria . Dom [1] p. Epiph :
NOTITS: Teksten senere skrevet ind i margen på siden ovenfor begyndelsen af 1729. Dåben har ingen nummer som de andre dåb. Datoen er ikke læselig i affotograferingen. Ejnar Bjerre skrev ud fra den original kirkebog, hans dato er antaget. Hvis det er et "1"-tal er det tværet meget ud. Da næste dåb er Dom. 4 p. Epiphan, kan tallet kun være 1, 2 eller 3.

LINK: Affotografering.


Nr. 2286 1729.01.17 Kirsten Lauridsdatter, Thyregodlund (Præstegaardens Hus). FAR: Laurids Mathiesen, Ribe. MOR: Margrethe Olufsdatter.
FADDER Nr. 1: Morten Christensen Sergeant, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Søren Hyrde, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Villumsen, Thyregod By, Thyregod, Karl ved degnen.
FADDER Nr. 4: Ellen Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Formodet ved søsteren Maren gift med Morten Eskesen.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: ? Olufsdatter, Thyregodlund (Præstegaardens Hus), Thyregod, Moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 129 . d. 17. Jan : døbt Margrete Olufsdatters u=ægte barn , Kiersten . Faddere . Morten {Christensen} Sergeant , Søren Hyrde , Jens Villumsen , Ellen {Pedersdatter} Hoele og Maren {Pedersdatter} Hoele {Lille} ( alle af Tyregoed ) Qvinden , som var besovet i Borres Sogn, og fødte sit barn i Tyregodlund hos hendes Syster, boende udi et Huuß Præstegarden tilligende , angav for Barnefader en Karl fra Ribe , Naunlig : Lauridz Matthiesen .
LINK: Affotografering.


Nr. 2287 1729.01.30 Kirsten Knudsdatter, Aagaard. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Kollemorten, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Ole Iversen, Tykskovgaard, Ejstrup, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Fuglsang, Thyregod, Nabo, ikke set som familie.
FADDER Nr. 3: Jens Jørgensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: ? Ole Iversens kone, Tykskovgaard, Ejstrup, Ole Iversens kone
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Sejrup, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 127 . Dom : 4. p. Epiphan : i kierken fremstillet /: tilforne hiemdøbt :/ Knud Jacobsens Datter af Aagaard , Kiersten . Faddere: Ole Iversen af Tykskougaard Jens Christensen af Fuglesang , Jens Jørgensen af Oxenbierge Ole Iversens Hustrue, Maren Christensdatter af Seirup
NB. /: Anne Coldingmorten bar barent :/ NB.

LINK: Affotografering.


Nr. 2288 1729.01.30 Johanne Nielsdatter, Thyregod By (Midtgaard). FAR: Niels Christensen. MOR: Maren Laugesdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Hindskov, Thyregod, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod, Gift med faderens søster Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 3: Jens Villumsen, Thyregod By, Thyregod, Karl ved degnen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Nabo, Morten Eskesens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Nabo, konen Maren Pedersdatter Hole fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 128 : die eod: {Dom : 4. p. Epiphan :} i kierken fremstillet /:tilforne hiemdøbt :/ Nielß Christensens Datter af Tyregoed , Johanne ; Faddere : Jenß Hindskou , Jacob {Pedersen} Hindskou , Jens Villumsen , Morten Eskesens kone {Maren Pedersdatter Hoele} Maren {Pedersdatter} Hoele {Lille} (af Tyregoed ) .
NOTITS: Her ses at der var to Maren Pedersdatter Holer i Thyregod by. Den ene var Morten Eskesens kone og den anden Lille Maren Hole.

LINK: Affotografering.


Nr. 2289 1729.03.13 Anne Marie Pedersdatter, Lønaa. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Mortensdatter.
BÅREN AF: Anne Mortensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, 23c, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Jens Villlumsen, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder. Karl ved degnen.
FADDER Nr. 4: Anne Sørensdatter, Lønaa, Thyregod, Gift med faderens bror Iver Nielsen.
FADDER Nr. 5: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 36c, faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod, Faderens bror, konen Anne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 130 . Dom : Reminsc : døbt Peder Nielsens Datter af lønaa , Anne=Marie . Faddere : Nielß Iversen ibm : Morten {Christensen} i Hesselbierge Jens Villumsen tienende Degnen . Iver Nielsens Hustrue {Anne Sørensdatter} Abelonne Nielßdatter ibm Anne Mortensdatter af Hesselbierge bar barnet .
LINK: Affotografering.


Nr. 2292 1729.05.01 Anne Kirstine Jørgensdatter, Aalbæk. FAR: Jørgen Christensen. MOR: Karen? Jensdatter?.
BÅREN AF: Sara Sørensdatter, Kokborg Huse, Thyregod, Slags nabo, Halvor Eriksen Snedkers kone.
FADDER Nr. 1: Enevold Nielsen, Vesterdam, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 3: Eske Pedersen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Margrethe Thomasdatter, Fuglsang, Thyregod, Gift med Jens Sørensen.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 30c, datter af Niels Pedersen
NÆVNT Nr. 1: Halvor Eriksen Snedker, Kokborg Huse, Thyregod, Konen Sara Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 133 . Dom : Misericord : døbt Jørgen Nielsens {vel fejl for Christensen} Datter af Aalbek , Anne=Kierstine . Faddere : Enevold Nielsen af Vesterdam , Jenß Christens_ af Fuglsang . Eske Pedersen af Tyregoed . Margrete {Thomasdatter} i Fuglsang Anne {Nielsdatter} Odderbek . Halvors {Eriksen} Snedikers kone {Sara Sørensdatter} bar barent .
NOTITS: Faderens patronym "Nielsen" højst problematisk. Jørgen Christensen kendes i Aalbæk, Jørgen Nielsen ikke.

LINK: Affotografering.


Nr. 2295 1729.07.31 Andreas Lauridsen, Thyregod By. FAR: Laurids Jensen Holstebro. MOR: Anna Cathrina Andreasdatter Jæger.
FADDER Nr. 1: Andreas Jæger, Thyregod By, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Risager, Vester
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Risager, Vester, 24c, Niels Villadsens søn.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Niels Villadsens kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Ravn, Kolding, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 136. Dom: 7.p.Trin: i kierken fremstillet /: tilforne hiemdøbt :/ Lauridz Jensen {Holstebro} Degns Søn Andreas . Faddere : CapitainL: Andreas Jæger ibm , Nielß Villadsen af Riißager , Nielß Nielsen ibm Nielß Villadsens Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} Demoiselle Kiersten Ravn fra Colding .
LINK: Affotografering.


Nr. 2296 1729.07.31 Karen Elisabeth Christensdatter, Hindskov. FAR: Christen Sørensen. MOR: Abelone Bendtsdatter.
FADDER Nr. 1: Søren Mikkelsen, Hindskov, Thyregod, Antaget for faderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Villumsen, Kokborg, Thyregod, Indtil marts 1729 tjener han ved degnen i Thyergod By.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Lille Niels Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Ingeborg? Frandsdatter, Dørken, Thyregod, 23c, kunne være Maren gift 1733 i Thyregod.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Lille, Hindskov, Thyregod, Nabo eller bror til faderen. Konen Karen Jensdatter Aalbæk fadder.
NÆVNT Nr. 2: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 137. Dom : 7.p. Trin : døbt Christen Sørensens Datter af Hindskou , Karen=Elsabeth , Faddere : Søren Mikkelsen ibm. Hans Pedersen ibm . Jens Villumsen af Kokborg , lille Nielses {Sørensens} kone {Karen Jensdatter Aalbæk} af Hindskou , Frandzes {Jakobsens} Datter {Ingeborg eller Maren Frandsdatter} af Dørken
Begravelse nr. 6208
NOTITS: Begravet 1730 et år fire måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2298 1729.09.29 Christen Hansen, Hindskov. FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Fuglsang, Thyregod, Moderen bror.
FADDER Nr. 2: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen Østergaard, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 4: Abelone Bendtsdatter, Hindskov, Thyregod, Christen Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Christen Sørensen, Hindskov, Thyregod, Konen Abelone Bendtsdatter fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn No 139 - Fest: Michael : til kierken førdt /: tilforne hiemdøbt :/ Hans Pedersens Søn af Hindskou , Christen : Faddre Jens Christensen af Fuglsang , Jacob {Pedersen} Hindskou , Madz {Pedersen} Østergaard af Seirup , Christen Sørensens kone {Abelone Bendtsdatter} af Hindskou , Maren {Pedersdatter} Hoele {Lille} af Tyregoed .
LINK: Affotografering.


Nr. 2299 1729.10.02 Mette Hansdatter, Poderhuset. FAR: Hans Jensen Skytte. MOR: Ane Kirstine Rørbæk.
FADDER Nr. 1: Gregers Ladefoged, Hastrup, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Mikkel Kusk, Hastrup, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Sara Sørensdatter, Østerdam, Thyregod, Gift med Halvor Eriksen Snedker.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Hastrup, Thyregod, Tjenestepige på Hastrup.
NÆVNT Nr. 1: Halvor Eriksen Snedker, Østerdam, Thyregod, Konen Sara Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 140 . Dom: 17. p. Tirn: i kierken fremstillet /: tilforne hiemdøbt :/ Hans {Jensen Skytte} Fiskers Datter af Poderhuset , Mette , Faddere : Gregers Ladefoget , og Mikkel Kudsk fra Hastrup , Jens Sørensen af Fuglsang. Sara {Sørensdatter} Halvor {Eriksen} snedikers af Østerdam, Anne Christensdatter af Hastrup .
LINK: Affotografering.


Nr. 2300 1729.10.16 Niels Andersen, Sejrup. FAR: Anders Andersen. MOR: Anne Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Boysen, Ullerup, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen, Lindet, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Troelsen, Sejrup, Thyregod, 20c, søn af Troels Nielsen.
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Thyregod By?, Thyregod, Fyldfadder?
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Ullerup, Thyregod, 19c, eller Mette 24, Niels Christensen Boysens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 141. Dom: 18. p. Trin: i kirken fremstillet /: tilforne Hiemdøbt :/ Anders Andersens Søn af Seirup, Niels ; Faddere Nielß {Christensen} Boysen af Ullerup {Give sogn} , Nielß Lauridsen af Linnet ; Peder Troelsen af Seirup , Maren Povlsdatter , Nielß {Christensen} Boysens Datter {Kirsten 19c, eller Mette 24} af Ullerup .
LINK: Affotografering.


Nr. 2301 1729.10.23 Christian Rudolph Rasmussen, Østerdam. FAR: Rasmus Mortensen. MOR: Else Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Laurids Jensen Soldat, Thyregod
FADDER Nr. 2: Villum Jensen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: Kirsten Sørensdatter, Kokborg, Thyregod, Anders Sørensens kone.
FADDER Nr. 6: ? Anders Sørensens datter, Kokborg, Thyregod, 18c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 142: Dom: 19. p. Trin: døbt Rasmus {Mortensen} Smids Sønaf Østerdam Christian-Rodulph ; Faddere : Lauridz Jensen Soldat , Villum Jensen af Kokbrog , Søren Pedersen ibm: Anders Sørensens Hustrue {Kirsten Sørnesdaatter} og datter ibm :
NOTITS: Opnævnt efter smeden Christian Rudolp Werner.

LINK: Christian Rudolp Werner.
LINK: Affotografering.


Nr. 2302 1729.10.30 Inger Iversdatter, Sejrup. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Birgitte Pedersdatter søster til faderen.
FADDER Nr. 2: Mikkel Sørensen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Sejrup, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Laurids Andersen Kidmoses kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjenestepige ved præsten Hans Bering.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Andersen Kidmose, Sejrup, Thyregod, Kone Kirsten Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 143 . Dom : 20. p. Trin: døbt Sl: {salig} Iver Pedersens {Enkelunds} Datter af Seirup, Inger , Faddere Christen {Pedersen} Hoele, Mikkel Sørensen af Tyregodl: Mads Pedersen af Seirup , Lauriz {Andersen} Kimoses kone {Kirsten Madsdatter} Kiersten Christensdatter tienende mig {præst Hans Bering} .
NOTITS: Faderen Iver Pedersen Enkelund blev begravet den 4. September 1729 otte uger før denne dåb.

LINK: Affotografering.


Nr. 2303 1729.12.04 Iver Olufsen, Dørken. FAR: Oluf Jakobsen. MOR: Mette Christensdatter Boysen.
BÅREN AF: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 1: Villads Pedersen Hole, Dørken, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Soldat, Aalbæk, Thyregod
FADDER Nr. 3: Ingeborg? Frandsdatter, Dørken, Thyregod, Frands Jakobsens datter, 23c, kunne være Maren gift 1733 i Thyregod.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Konen Maren Pedersdatter Hole fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 144. Dom : 2. Advent: døbt Oluv Jacobsens Søn af Dyrken , Iver . Faddere Frandz Jacobsen , Villadz {Pedersen} Hoele (ibm) Jens Aalbek Soldat , Frandz Jaocsens Datter {Ingeborg 23c eller Maren} , Morten Eskesens kone {Maren Pedersdatter Hole} af Tyregod {By}.
LINK: Affotografering.


Nr. 2304 1729.12.16 Kirsten Pedersdatter Hole, Kokborg. FAR: Peder Pedersen Hole Lille. MOR: ? Peder Pedersen Hole Lilles kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Hole Gammel, Kokborg, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Kokborg, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Gregers Ladefoged, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Toftløs, Thyregod, 42c, mulig søster til faderen.
FADDER Nr. 5: Mette Hole, Thyregod By, Thyregod, Tjenestepige ved degnen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 145 . Dom: 3. Adv: døbt Peder Pedersen Hoeles Datter af Kokborg. Kiersten . Faddere , gammel Peder {Pedersen} Hoele , Chirsten Nielsen /: begge ibm :/ Gregers Ladefoget fra Hastrup, Anne Peder Datter af Toftesløß , Mette Hoele tienende Degnen.
Begravelse nr. 6207
NOTITS: Begravet ni måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2305 1729.12.18 Veste Frederiksen, Lønaa. FAR: Frederik Vestesen. MOR: Sidsel Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Mikkelsen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Vestesen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne Sørensdatter, Lønaa, Thyregod, Iver Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Abelone Nielsdatter, Thyregod, 36c, søster til Iver Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod, Konen Anne Sørensdatter fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 146 . Dom: 4. Advent : døbt Friderich Vestesens Søn af Lønaa , Veste . Faddere. Christen Nielsen , Jens Mikkelsen , Peder Vestesen (af Kokborg) Iver Nielsens kone {Anne Sørensdatter} af Lønaa, Abelonne Jversd {Nielsdatter rigtigt} ibm
LINK: Affotografering.


Nr. 2306 1729.12.29 *1729.12.21 Niels Galthen Hansen Bering, Thyregodlund (Præstegaarden). FAR: Hans Pedersen Bering. MOR: Karen Madsdatter Humble.
FADDER Nr. 1: Johan Rudolf Krabbe af Damsgaard, Hastrup, Thyregod, Ritmester, 32c, søn af Ide Sophie Gedde til Hastrup.
FADDER Nr. 2: Adelheid von Fersen, Hastrup, Thyregod, 29c, Johan Rudolf Krabbes kone.
FADDER Nr. 3: Christoph Frederik von Ingenhafen, Bjerre, Aale, Kaptajn, 27, Lige gift med Mette Margrethe Krabbe.
FADDER Nr. 4: Mette Margrethe Krabbe af Damsgaard, Bjerre, Aale, 26, Ide Sophie Giedde til Hastrups datter.
FADDER Nr. 5: ? Fæhnrich von Ingenhafen, Bjerre, Aale, Fæhnrich. Vel senere gift med en af Ide Sophie Gieddes døtre.
FADDER Nr. 6: ? Frøken Grubbe, Bjerre, Aale
FADDER Nr. 7: Vibeke Giedde, Hastrup, Thyregod, 21, Ide Sophie Gieddes bror Frederik Christians (der ejede Hastrup 1706-13) datter
FADDER Nr. 8: Andreas Jæger, Thyregod By, Thyregod, Far til degnens 2. kone Anna Cathrina.
FADDER Nr. 9: Christen Thomsen Lund, Højgaard, Grejs, Faderens svoger. Han var ikke ejer af herregården Højgaard.
FADDER Nr. 10: Cathrine Marie Pedersdatter Bering, Højgaard, Grejs, Faderens søster gift med Christen Thomsen Lund.
FADDER Nr. 11: Birigtte Marie Eilerts, Højgaard, Grejs, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 12: Detlev Mathiasen, Præstegaarden?, Nørre Snede, Ikke identificeret
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 147. Torsdagen de: 29. Decembris blev min tredie Søn /: som blev født om Natten Klok: 10 for Thomæ dag sc: d. 21. Ejusd: :/ døbt i kierken , og kaldet Niels=Galthen . Faddere: Ritmest: {Johan Rudolph} Krabbe og Frue {Adelheid von Fersen} fra Hastrup Capitain {Christoph Frederik} Ingehaven og Frue {Mette Margrethe Krabbe) fra Bierre {Aale sogn} Fæhnrich Ingenhaven Frøcken Grubbe ibm Frøcken Vibeke Gedde fra Hastrup . Cap: {Andreas} Jæger fra Tyregoed {By}. Svoger {Christen Thomsen} Lund og kiæriste {Cathrine Marie Pedersdatter Bering} og Jomf Birgitte Marie Eilertz fra Høigaard {Grejs sogn} , Msr Detlev Matthiæs_ fra Nør Snede.}
LINK: Affotografering.


Nr. 2307 1730.02.11 Ib Nielsen, Egsgaard. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen? Egsgaard Gammel, Egsgaard, Thyregod, Nævnt 1683-1700.
FADDER Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Ser ud som fyldfadder.
FADDER Nr. 3: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Skrædder, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 31c, datter af Niels Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1730 . Tyregoed Sogn No 148. Fest Gratiar : d: 11 Februar : døbt Nielß Jensens Søn af Egsgaard. Ib . Fadderen gl: Nielß {Christensen?} Egsgaard , Vollert Jensen og Hustru {Ingeborg Eskesdatter} af Tyregoed . Peder {Pedersen} Skræder ibm . Anne Nielßdatter af Odderbek .
LINK: Affotografering.


Nr. 2310 1730.06.04 Johanne Mortensdatter, Thyregod By. FAR: Morten Eskesen. MOR: Maren Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Anne Korporals, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Gift med faderens søster Ingeborg.
FADDER Nr. 2: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Faderens søster, gift 2. med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Thyregod By, Thyregod, 22c, søn af Ingeborg Eskesdatter og 1. mand Peder Pedersen Gandrup.
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod, Moderens søster?
NÆVNT Nr. 1: Hans Rasmussen Korporal, Thyregod By, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn . No 151. Fest: Trinit: døbt Morten Eskesens Datter af Tyregoedby , Johanne . Faddere. Vollert Jensen og Hustru {Ingeborg Eskesdatter} og Søn Peder {Pedersen} ibm , Christen {Pedersen} Hoele , lille Maren {Pedersdatter} Hoele. Anne {Hans Rasmussen} Corporals frembar barnet .
Begravelse nr. 6214
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2311 1730.06.25 Anne Kirstine Pedersdatter Paaske, Hastrup Mølle. FAR: Peder Paaske. MOR: Margrethe Pedersdatter Vium.
FADDER Nr. 1: Johan Rudolf Krabbe af Damsgaard, Hastrup, Thyregod, Ritmester, 32c, søn af Ide Sophie Gedde til Hastrup.
FADDER Nr. 2: Adelheid von Fersen, Hastrup, Thyregod, 29c, Johan Rudolf Krabbes kone.
FADDER Nr. 3: Vibeke Giedde, Hastrup, Thyregod, 21, Ide Sophie Gieddes bror Frederik Christians (der ejede Hastrup 1706-13) datter
FADDER Nr. 4: ? Frøken Trolle, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 5: Andreas Jæger, Thyregod By, Thyregod, Far til degnens 2. kone Anna Cathrina.
FADDER Nr. 6: Anna Cathrina Andreasdatter Jæger, Thyregod By, Thyregod, Datter af Kaptajnløjtnant Jæger, gift med degnen Laurids Jensen Holstebro.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 152 Dom : 3. p. Trin: i kierken fremstillet Peder Paaskes Datter af Hastrup Mølle . Anne Kierstine . Faddere : Ritmester {Johan Rudolph} Krabbe og hans Frue {Adelheid von Fersen} fra Hastrup; Frøcken Vibeke Gedde, Frøcken Trolle ibm. Capitain Leiut: Jæger og hans Datter {Anne Cathrina Andreasdatter Jæger} af Tyregoed {By} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2312 1730.07.30 Christen Iversen, Hesselbjerre. FAR: Iver Pedersen. MOR: Karen Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Gregers Christensen Svindbæk, Svindbæk, Thyregod
FADDER Nr. 3: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod, Niels Jensen Egsgaards kone. Vel ikke søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Maren Mortensdatter, Lønaa, Thyregod, Slags nabo, opvokset i Hesselbjerre. Gift med Peder Nielsen.
FADDER Nr. 5: Maren Poulsdatter, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, Konen Maren Mortensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 153 . dom: 8. p. Trin: døbt Iver Pedersens Søn af Hesselbierge Christen . Faddere: Morten Christens_ ibm : Gregers {Christensen} Sviinbek, Nielß {Jensen} Egsgaards kone {Kirsten Nielsdatter} Peder Nielsens kone {Maren Mortensdatter} af lønaa , Maren Povelsdatter af Tyregoed .
LINK: Affotografering.


Nr. 2313 1730.07.30 Anne Margrethe Thomasdatter, Kokborg. FAR: Thomas Nielsen. MOR: ? Thomas Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Gundersen Skomager, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Villum Jensen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Vestesen, Thyregod By, Thyregod, Karl ved degn Laurids Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 4: Anne Cathrine? Andersdatter, Kokborg, Thyregod, Anders Ladefogeds datter.
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Jens Villumsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Ladefoged, Kokborg, Thyregod, Datter fadder, Anne Cathrine hedder een datter.
NÆVNT Nr. 2: Jens Villumsen, Kokborg, Thyregod, Konen Anne Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 154. d. eod {Dom: 8.p. Trin:} døbt Thomas Nielsens Datter af Kokborg Anne=Margrete . Faddere: Peder {Gundersen} Skomager ibm. Villum Jensen ibm , Peder Vestesen tienende degnen : Anders ladefogds Datter {Anne Cathrine? Andersdatter} , Jens Villums_ kone {Anne Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2314 1730.08.27 Anders Lauridsen, Sejrup. FAR: Laurids Andersen Kidmose. MOR: Kirsten Madsdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen Kidmose, Sejrup, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Aagaard, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Risager, Vester, 24c, søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, 31c, datter af Niels Pedersen.
FADDER Nr. 5: Anne Villadsdatter, Risager, Thyregod, Egentlig fra Tinnet i Øster Nykirke, søster til Niels Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 155. Dom : 12. p. Trin: døbt laurids Andersens Søn af Seirup, Anders . Faddere Peder {Andersen} Kimoß Peder {Christensen} Aagaard , Niels Nielsen af Riisager , Anne {Nielsdatter} Odderbeck , Anne Villadsdatter af Riisager .
LINK: Affotografering.


Nr. 2315 1730.10.08 Søren Iversen, Lønaa. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Frederik Vestesten, Lønaa, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Lars Nielsen, Egsgaard, Thyregod, 18c, Niels Jensen Egsgaards søn.
FADDER Nr. 4: Maren Mortensdatter, Lønaa, Thyregod, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter, Thyregod, 29c, faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 156. Dom : 18.p.Trin: døbt Iver Nielsens Søn af Lønaa, Søren . Faddere Peder Nielsen, Friderich Vestesen ibid : Nielß {Jensen} Egsgaards søn Laß {Nielsen} , Peder Nielsens kone {Maren Mortensdatter} , Mette Nielsdatter , ibid .
Begravelse nr. 6212
NOTITS: Begravet 18 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2318 1730.10.22 Christen Madsen, Thyregodlund. FAR: Mads Iversen. MOR: Sidsel Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Aagaard, Sejrup, Thyregod, Lige gift med enke Ane Nielsdatter.
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Odderbæk, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karl ved præsten Hans Bering.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Morten Eskesens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Poulsdatter, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn . No 159 . D. eod: døbt Madz Iversens Søn af Tyregoedlund Christen . Faddere , Peder Christensen {Aagaard} af Seirup, Jenß Nielsen af Tyregodl: Christen Christens_ tienende præsten , Morten Eskesens kone {Maren Pedersdatter Hole} af Tyregoed , Maren Povelsdatter ibid:
LINK: Affotografering.


Nr. 2319 1730.10.29 Dorothea Knudsdatter, Aagaard. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Hole Gammel, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hole Lille, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karl ved præst Hans Bering.
FADDER Nr. 4: Hanne Pedersdatter Hole, Vesterdam, Thyregod, Enevold Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjenestepige ved præst Hans Bering.
NÆVNT Nr. 1: Enevold Nielsen, Vesterdam, Thyregod, Konen Hanne Pedersdatter Hole fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 160 . Dom: 21. p. Trin: døbt Knud Jacobsens Datter af Aagaard, Dorothea : Faddere : Gammel Peder {Pedersen} Hoele og unge Peder {Pedersen} Hoele af Kokborg Christen Christensen tienende i Præstegaarden , Envolds {Nielsens} kone {Hanne Pedersdatter Hole} af Vesterdam , Kirsten Nielsdatter tienende i Præstegaarden .
LINK: Affotografering.


Nr. 2320 1730.11.05 Mette Kirstine Olesdatter Svane, Thyregod By. FAR: Ole Mikkelsen Corporal Svane. MOR: Anne Christiansdatter Werner.
BÅREN AF: Vibeke Giedde, Hastrup, Thyregod, 22, Ide Sophie Gieddes bror Frederik Christians datter.
FADDER Nr. 1: Johan Rudolf Krabbe af Damsgaard, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Andreas Jæger, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Anna Cathrina Andreasdatter Jæger, Thyregod By, Thyregod, Andreas Jægers datter, gift med degn Laurids Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 4: Herbst Minkou, Hastrup, Thyregod, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Degnen, konen Anna Cathrina Jæger fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 161. Dom : 22 . p. Trin: døbt Ole Mikkelsen Corporals {Svane} Datter af Tyregoedby, Mette=Kirstine ; Faddere: Ritmester {Johan Rudolf} Krabbe af Hastrup , Capitainl: {Andreas} Jæger af Tyregoed, Lieutenant Herbst Minkou, Degnens {Laurids Jensen Holstebro} kone {Anna Cathrina Andreasdatter Jæger} Frøck: Vibeke {Giedde} bar bar{...} :
Begravelse nr. 6218
NOTITS: Hun kaldes Svane, da hun begraves otte måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2323 1730.12.26 Abelone Nielsdatter, Hindskov. FAR: Niels Jensen Grarup. MOR: ? Niels Jensen Grarups kone.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Hindskov, Thyregod, Konen også fadder.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Lille, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Skrædder, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Hindskov, Thyregod, Hans Pedersens kone.
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter, Lønaa, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 164. Fer : 2 . Natal : døbt Nielß Jensens {Grarups, Store} Datter af Hindksou , Abelone . Faddere Hanß Pedersen {Lille} Nielß Sørensen , ibid : Peder {Pedersen} Skræder af Tyre{...} Hans Pedersens Kone {Anne Christensdatter} af Hindskou . Mette Nielsdatt af Lø{..} .
LINK: Affotografering.