Thyregod Kommenteret Kirkebog 
Døbte kvindekøn 1713 - 1730
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Thyregod kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 1994 1646.07.01 Maren Nielsdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra Vonsild kirkebog: Maren Nielsdatter}
NOTITS: Gift i Thyregod 1665c med Jens Christensen Murmand. Død 1708+.

LINK: Johannes Rüde: Vonsilds indbyggerfortegnelse.


Nr. 1993 1666.07.01 Maren Jensdatter, . FAR: Jens Christensen Murmand. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra Vonsild kirkebog: Jens Christensen Murmand og Maren Nielsdatters datter Maren Jensdatter}
LINK: Johannes Rüde: Vonsilds indbyggerfortegnelse.


Nr. 1991 1668.04.26 Kirsten Jensdatter, . FAR: Jens Christensen Murmand. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra Vonsild kirkebog: Jens Christensen Murmand og Maren Nielsdatters datter Kiersten Jensdatter}
NOTITS: Begravet i Vonsild april 1692, 24 år gammel.

LINK: Johannes Rüde: Vonsilds indbyggerfortegnelse.


Nr. 1996 1708.07.01 Mette Mortensdatter, Hesselbjerre. FAR: Morten Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION udfra begravelsen 1715: 'No. 26 d. 8. Sept. begravet i Tyrregod Kirchegaard Morten Christensens Daatter af Hesselbierre, nafnl. Mette, gl. 7 Aar 6 Maaneder.'}
Begravelse nr. 6026
NOTITS: Begravet 1715 7 år gammel.


Nr. 1997 1708.07.01 Anne Sørensdatter, Hindskov. FAR: Søren Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION udfra begravelsen 1715: 'No. 22. d. 18. Aug begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Søren Michelsens Daatter af Hindskou, nafnl. Anne, gl. 7 og ½ Aar.'}
Begravelse nr. 6022


Nr. 1990 1711.03.25 Karen Grubbe Frederiksdatter Giedde, Hastrup. FAR: Frederik Christian Knudsen Giedde. MOR: Helvig Lindenov Wulfsdatter Unger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra DAA: Frederik Christian Giedde og Helvig Lindenov Ungers datter på Hastrup Karen Grubbe Giedde }


Nr. 1984 1712.07.01 Anne Troelsdatter, Sejrup. FAR: Troels Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1718: 'No. 75. d. 27. Nov. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Troels Nielsens Daatter fra Seyerup {Sejrup}, nafnl. Anne, gl. 6 Aar.'}
NOTITS: Else Pedersdatter fra Ejnar Bjerre.


Nr. 1989 1712.07.17 Ide Sophie Frederiksdatter Giedde, Hastrup. FAR: Frederik Christian Knudsen Giedde. MOR: Helvig Lindenov Wulfsdatter Unger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra DAA: Frederik Christian Giedde og Helvig Lindenov Ungers datter på Hastrup Ide Sophie Giedde}.


Nr. 2002 1713.11.19 Johanne Jensdatter, Pomphole. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Else Olufsdatter Møllerkone, Hastrup Mølle, Thyregod
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Fisker, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 3: Knud Møllekarl, Hastrup Møllle, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter , Hastrup, Thyregod, Jens Fiskers kone
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Pomphole, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom. 23 post Trin. d. 19. Nov.} blef og fremstillet i Tyrregod Kirche Jens Christensen i Pomphule hans liden Daatter, som og tilforn var hiemmedøbt nafnl. Johanne, frembaaren af Else {Olufsdatter} Mølle kone i Hastrup Mølle. Fadderne: Jens {Hansen} Fisker paa Hastrup, christen {Pedersen} Fuglesang, Møllerens Karl nafnl. Knud, Jens {Hansen} Fiskers Hustrue {Maren Jensdatter}, Maren Jensdaatter i Pomphule.
Introduktion nr. 5003
NOTITS: Christen (Pedersen) Fuglsang fra begravelse #6049.


Nr. 2003 1713.11.19 Maren Mikkelsdatter, Lønaa. FAR: Mikkel Jespersen. MOR: Else Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 2: Morten Christensen, Hesselbjerre
FADDER Nr. 3: Morten Eskildsen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Thyregod, Far Niels Gregersen
NÆVNT Nr. 1: Niels Gregersen, Thyregod, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Endnu samme Dag blef fremstillet i Tyrregod Kirche Michel Jespersen i Lunaae hans liden Daatter, som og tilforn var hiemmedøbt nafnl. Maren fembaaren af Niels Ifversens Hustrue {Else Christensdatter} i Lunaae. Fadderne: Niels Ifversen, Morten {Christensen} i Hesselbierre. Morten Eskildsen i Tyrregod Bye, Niels Grersens Daatter.
Introduktion nr. 5002


Nr. 2006 1714.03.04 Gertrud Sørensdatter, Lønaa. FAR: Søren Madsen. MOR: ? kone Søren Madsens.
BÅREN AF: ? kone Niels Madsens, Thyregod
FADDER Nr. 1: Mikkel Pedersen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Mikkelsen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Oluf Jakobsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 4: Inger Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 24, Niels Iversens datter, kunne også være Abelone, 21.
FADDER Nr. 5: Else Christensdatter, Lønaa, Thyregod, Mikkel Jespersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Thyregod, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod
NÆVNT Nr. 3: Mikkel Jespersen, Lønaa, Thyregod, konen Else Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 4. Martii blef fremstillet i Tyrregod Kirche Søren Madtsens liden Daatter i Lunaae, som tilforn var hiemmedøbt nafnl. Giertrud frembaaren af Niels Madtsens Hustrue. Fadderne: Michel Pedersen, Christen Michelsen i Tyrregod Bye, Oluf Jacobsen i Dyrken, Niels Ifversens Daatter {Inger/Abelone Nielsdatter}, Micel Jespersens Hustrue {Else Christensdatter} i Lunaae.
Introduktion nr. 5006


Nr. 2019 1714.09.09 Anne Christensdatter, Thyregod By. FAR: Christen Mikkelsen. MOR: ? kone Christen Mikkelsen.
BÅREN AF: Anna Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Søren Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By?, Thyregod
FADDER Nr. 3: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By?, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Thyregod By?, Thyregod
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Thyregod By?, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst i Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 9. Sept. døbt i Tyrregod Kirche Christen Michelsens liden Daatter af Tyrr. Gye nafnl. Anne frembaaren af min {præsten Søren Borchs} kone {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: jens Michelsen i Hinschou, Vollert Jensen, Ingeborg Eskesdatter, Maren Christensd., Karen Jensd.
Introduktion nr. 5019


Nr. 2027 1715.03.24 Kirsten Nielsdatter, Egsgaard. FAR: Niels Jensen Egsgaard. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Madsdatter, Odderbæk, Thyregod, Gift med Niels Pedersen Odderbæk.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, 2. kone Kirsten Madsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod
FADDER Nr. 3: Vollert Jensen, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 18c, datter af Niels Pedersen Odderbæk.
FADDER Nr. 5: Birte Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Christen Pedersen Naldal.
FADDER Nr. 6: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Give med Peder Christensen Naldal.
FADDER Nr. 7: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Gift med Morten Christensen Hesselbjerre.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Naldal, Sejrup, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, Søn af Christen Pedersen Naldal. konen Kirsten Madsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Morten Christensen Hesselbjerre, Hesselbjerre, Thyregod, konen Sidsel Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme Dag {D. 24. Martii} blef og døbt i Tyrregod Kirche Niels Jensen Egsgaards liden Daatter nafnl. Kirsten, frembaren af Niels {Pedersen} Odderbechs Hustrue {Kirsten Madsdatter}. Fadderne: Niels {Pedersen} Odderbech, Søren {Nielsen} Egsgaard, Vollert Jensen, Christen {Pedersen} Naldals Hustrue {Birte Christensdatter} af Seyerup, Peder {Christensen} Naldals Hustrue {Kirsten Madsdatter} ibid. Niels {Pedersen} Odderbechs Daatter {19c,Anne Nielsdatter}, Morten {Christensen} Hesselbjerres kone {Sidsel Christensdatter}.
Introduktion nr. 5024
Begravelse nr. 6021
NOTITS: Begravet 19 uger gammel.


Nr. 2028 1715.03.25 Johanne Villumsdatter, Hønskov. FAR: Villum Jensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Knud Jakobsen Aagaard, Aagaard, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hole, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Knud Pedersen, Hesselbjerre, Thyregod, 40, fæster i Hesselbjerre.
FADDER Nr. 4: Kirsten Sørensdatter, Hønskov, Thyregod, Gift med Anders Sørensen.
FADDER Nr. 5: ? Christen Pedersens kone, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 6: Maren Troelsdatter, Thyregod, Troels Pedersens datter.
NÆVNT Nr. 1: Anders Sørensen, Hønskov, Thyregod, konen Kirsten Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen, Hønskov, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 17. d. 25. Martii døbt Villum Jensens liden Daatter af Hønskou nafnl. Johanne, frembaaren af min {præst Søren Christensen Borchs} Hustrue Anne {Helmersdatter} Meyer. Fadderne: Knud {Jakobsen} Aagaard, Peder {Pedersen} Hole af Hønskou, Knud Pedersen af Hesselbierre, Anders Sørensens Hustrue {Kirsten Sørensdatter} i Hønskou, Christen Pedersens Hustrue ibid., Maren Troelsdatter.
Introduktion nr. 5025
NOTITS: Dette er den første numerede dåb, men præst Borch har talt forkert, det skulle have været nr. 26.


Nr. 2029 1715.03.27 Frederica Christiana Christiansdatter Verner, Kokborghuse. FAR: Christian Rudolf Verner. MOR: ? Christian Rudolf Verners kone.
BÅREN AF: Helvig Lindenov Unger, Hastrup, Thyregod, Fru Majorinde Geddes.
FADDER Nr. 1: Lene Katrine Krabbe, Thyregod, 17c, "Nobiles pueri", ren adel (højadel). Datter af Ide Sophie Gedde, ejeren af Hastrup og Bjerre, og Ole Krabbe af Damsgaard til Bjerre.
FADDER Nr. 2: Lene Margrethe Grønbech, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 3: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 4: Barbara Melchiorsdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med degnen Lars Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 5: Michel Vinterberg, Hastrup, Thyregod, Informator (lærer for de adelige børn på Hastrup).
FADDER Nr. 6: Christen Pedersen, Hastrup, Thyregod, Skriver.
FADDER Nr. 7: Poul Lauridsen Kusk, Hastrup, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Frederik Christian Gedde, Hastrup, Thyregod, Afdød. konen Helvig Lindenov Unger bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 18. d. 27. Martii blef fremstillet i Tyrregod Kirche Christian Rudolph Verners liden Daatter nafnl. Frederica Christiana fermbaaren af Velbr. Frue Majorinde Geddes Helvig Lindenou Unger. Fadderne: Velb. Freulein Lene Cathrine Krabbe, Nobiles Pueri, Mademoiselle Lene Margrethe Grønbech, min {præsten Borchs} Hustrue Anne {Helmersdatter} Meyer, Barbara Melchiorsdatter, Mons. Michael Vinterberg, Informator på Hastrup, Christen Pedersen, Handskrifver, Pofvel Lauridsen Kudsk.
Introduktion nr. 5023
LINK: Helvig Lindenov Unger
LINK: Lene Katrine Krabbe, for faderen har DAA forkert dødsår. Skulle være 1713.


Nr. 2033 1715.04.28 Dorte Jørgensdatter, Aalbæk. FAR: Jørgen Christensen Aalbæk. MOR: Karen? Jensdatter?.
BÅREN AF: ? Jens Skrædders kone, Rønslunde, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Jens Skrædder, Rønslunde, Ejstrup, konen fadder.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, Mads Christensen Fuglsangs far.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Pomphule, Thyregod
FADDER Nr. 4: Else Olufsdatter, Hastrup Mølle, Thyregod, Albert Jensen Møllers kone.
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Hastrup, Thyregod, Jens Hansen Fiskers kone.
FADDER Nr. 6: ? Christensdatter, Fuglsang, Thyregod, Datter af Christen Pedersen Fuglsang.
NÆVNT Nr. 1: Albert Jensen Møller, Hastrup Mølle, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen Fisker, Hastrup, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 22, d. 28. Aprilis. Døbt i Tyrregod Kirche Jørgen {Christensen} Aalbechs liden Daatter nafnl. Dorothe frembaaren af Jens Skræders Hustrue i Rønslund {Rønslunde, Ejstrup}. Fadderne: Jens Skræder ibid. Christen {Pedersen} Fuglsang, Jens Christensen i Pomphule, Albert {Jensen} Møllers Hustrue, Jens {Hansen} Fiskers Hustrue {Maren Jensdatter}, Christen {Pedersen} Fuglsangs Daatter {NN Christensdatter}.
Introduktion nr. 5029
NOTITS: Der er lidt usikkerhed (evt. født 1663c, hvilket ikke er muligt) om Karen Jensdatter, datter af formand i Aalbæk Jens Regelsen.


Nr. 2037 1715.07.07 Dorte Sørensdatter, Hønskov. FAR: Søren Pedersen. MOR: Mette? Nielsdatter? Ris?.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borschs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Graversen, den Ældre? Hindskov, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hole, Hønskov, Thyregod, konen Karen Pedersdatter fadder.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Kirsten Sørensdatter, Hønskov, Thyregod, Anders Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Hønskov, Thyregod, Gift med Peder Pedersen Hole.
FADDER Nr. 6: Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, Datter af Troels Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Sørensen, Hønskov, Thyregod, konen Kirsten Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 26. d. 7. Julii. Døbt i Tyrregod Kirche Søren Pedersens liden Daatter af Hønskou nafnl. Dorothe frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Jens {Graversen?} Hindskou, Peder Pedersen {Hole}, Christen Nielsen af Hønskou, Mads Christensen af Fuglsang, Anders Sørensens Hustrue {Kirsten Sørensdatter}, Peder {Pedersen} Huulis Hustrue {Karen Pedersdatter}, Maren Troelsdatter.
Introduktion nr. 5032
NOTITS: Muligvis er Peder Pedersen ikke Peder Pedersen Hole.


Nr. 2041 1715.10.20 Anne Margrethe Pedersdatter, Hønskov. FAR: Peder Jensen Skrædder. MOR: ? Peder Jensen Skrædders kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Tykskov, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Kirsten Sørensdatter, Hønskov, Thyregod, Gift med Anders Sørensen.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Hønskov, Thyregod, Gift med Villum Jensen.
FADDER Nr. 6: Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, Peder Troelsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Anders Sørensen, Hønskov, Thyregod, konen Kirsten Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villum Jensen, Hønskov, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 30, d. 20. Octobr. døbt i Tyrregod Kirche Peder Jensen Skræders liden Daatter af Hønskou nafnl. Anna Margrete frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Jens Sørensen af Fugle-sang, Christen Pedersen, Jens Tychskou af Hønskou, Anders Sørensens Hustrue {Kirsten Sørensdatter} Villum Jensens Hustrue {Maren Pedersdatter}, Maren Troelsdatter, alle af Hønskou.
Introduktion nr. 5036


Nr. 2042 1715.10.27 Else Kirstine Jensdatter, Hindskov. FAR: Jens Michelsen. MOR: Maren Graversdatter.
BÅREN AF: Kirsten Michelsdatter, Thyregod?
FADDER Nr. 1: Jens Graversen Hindskov, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Søren Michelsen, Hindskov, Thyregod, Faderens bror?
FADDER Nr. 4: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 5: Dorte Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Christen Graversen, bror til moderen.
FADDER Nr. 6: Kirsten Graversdatter, Hindskov, Thyregod, Moderens søster, gift med Jakob Pedersen.
FADDER Nr. 7: Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, Næsten altid fadder.
NÆVNT Nr. 1: Christen Graversen, Sejrup, Thyregod, Bror til moderen, konen Dorte Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod, konen Kirsten Graversdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 31, d. 27. Octobr. døbt i Tyrregod Kirche Jens Michelsens liden Daatter af Hindskou nafnl. Else Kirstine frembaaren af Faderens Søster Kirsten {Michelsdatter}. Fadderne Jens {Graversen} Hindskou, Jacob Pedersen i Hinskou, Søren Michelsen ibid. Morten Eskesen af Tyrregod, Christen Gravesens Hustrue {Dorte Christensdatter} Seyerup, Jacob Pedersens Hustrue {Kirsten Graversdatter} af Hindskou, Maren Troelsdatter af Hønskou.
Introduktion nr. 5035


Nr. 2046 1715.11.24 Anne Villadsdatter, Thyregodlund. FAR: Villads Pedersen Hole. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Pomphole, Thyregod
FADDER Nr. 3: Vollert Jensen, Thyregod
FADDER Nr. 4: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 5: Johanne Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Knud Madsen Smed.
FADDER Nr. 6: ? Anders Ladefogeds kone, Hønskov, Thyregod, Gift med Anders Ladefoged.
FADDER Nr. 7: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Knud Madsen Smed, Thyregodlund, Thyregod, konen Johanne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Ladefoged, Hønskov, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 35 Samme Dag {d. 24. Nov.} døbt samme-steds {Tyrregod Kirche} Villadz Pedersens liden Daatter af Tyrregodlund nafnl. Anne frembaaren af Christen Pedersens {Holes} Hustrue {Birte Pedersdatter} ibid. Fadderne Christen Pedersen Huule, Jens Christensen i Pomphule, Vollert Jensen, Christen Knudsen, Knud {Madsen} Smeds Hustrue {Johanne Christensdatter}, Anders Ladefogits Hustrue af Hønskou, Maren {Pedersdatter} Huule.


Nr. 2048 1716.02.10 Anne Marie Jensdatter, Dørken. FAR: Niels Jensen. MOR: ? Niels Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs bror.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Dørken, Thyregod, STOR UNDTAGELSE VED HJEMMEDÅB: faderen er selv fadder.
FADDER Nr. 3: ? Villads Christensens kone, Dørken, Thyregod, Gift med Villads Christensen.
FADDER Nr. 4: ? Tjenestefolk 1, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Tjenestefolk 2, Dørken, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Villads Christensen, Dørken, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 37. d. 10. Febr. hiemme-døbt af Høyfornødenhed Niels Jensens liden Daatter af Dyrchen nafnl. Anne Marie frembaaren af min {præsten Borchs} kone {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne Christen Borch, Faderen Niels Jensen, Villadts Christensens Hustrue af Dyrchen, tvende Tieniste-Folch. D. 1. Martiie blef Daaben confirmeret i Tyrregod Kirche.
Introduktion nr. 5041
Begravelse nr. 6033
NOTITS: Begravet 4 uger gammel.


Nr. 2050 1716.03.08 *1716.08.02 Marie Pedersdatter, Thyregodlund. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Graversen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Peder Jensens kone, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Gift med Morten Eskesen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Villads Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 39, d. 8. Martii blef ved Daaben fremstillet i Tyrregod Kirche Peder Christensens liden Datter af Tyrregodlund, som d. 2. tilforn var hiemmedøbt nafnl. Marie frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Jens Grafves: Christen Peders: [.....] Morten Esches:, Peder Jensens Hustrue, Villadts Pedersens Hustrue {Maren Christensdatter}, Maren {Pedersdatter} Huule.
Introduktion nr. 5043
Begravelse nr. 6086
NOTITS: Begravet 3½ år gammel.


Nr. 2053 1716.03.22 *1716.03.11 Kirsten Jakobsdatter, Hindskov. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Prøsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Knud Pedersen, Kokborg (Kjærgaard), Thyregod, Ellers ikke set nævnt.
FADDER Nr. 3: Jens Michelsen, Hindskov, Thyregod, konen Maren Graversdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 5: ? Troels Pedersens kone., Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter, Hønskov, Thyregod, Villum Jensens kone.
FADDER Nr. 7: Maren Graversdatter, Hindskov, Thyregod, Jens Michelsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Troels Pedersen, Hønskov, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villum Jensen, Hønskov, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 42, d. 22 Martii blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Jacob Pedersens liden Daatter fra Hindskou, som formedelst Svaghed var d. 11. tilforn hiemmedøbt, nafnl. Kirsten frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Testes: Christen Nielsen Mitg. {Midtgaard, Thyregod By}, Knud Pedersen i Kiærgaard, Jens Michelsen i Hindskou, Vollert Jensen {Thyregod By}, Troels Pedersens Hustrue af Hønskou, Villum Jensen Hustrue {Maren Pedersdatter} ibid. Jens Michelsens Hustrue {Maren Graversdatter} i Hindskou.
Introduktion nr. 5045


Nr. 2054 1716.04.19 Kirsten Nielsdatter, Odderbæk. FAR: Niels Pedersen. MOR: Kirsten Madsdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, Gift med søster til moderen Kirsten Madsdatter den Yngre.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Slags nabo. Gift med Peder Jensen.
FADDER Nr. 4: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Pedersen Hole.
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod, Vel datter af Christen Nielsen Midtgaard.
FADDER Nr. 6: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Har lige giftet sig til fæste i Thyregod By.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, konen Anne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, konen Birte Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 43, d. 19. April blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Niels Pedersens liden Daatter af Odderbech nafnl. Kirsten frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Testes peder {Christensen} Naldal af Seyerup, Peder Christensen af Tyrregodl. Peder Jensens Hustrue {Anne Christensdatter}, Christen {Pedersen} Hulis Hustrue {Birte Pedersdatter}, begge af Tyrregodlund, Karen Christensd. Mitgaard {Thyregod By}, Vollert Jensen {Thyregod By}.
Introduktion nr. 5047


Nr. 2059 1716.06.21 Kirsten Iversdatter, Lønaa. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Hestlund- Store, Give, Faderens søster. Gift med Søren Sørensen.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Hestlund- Store, Give, konen Inger Nielsdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Enevold Nielsen, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Søren Madsens kone, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Niels Madsens kone, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 6: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 23c, søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Lønaa, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen, Lønaa, Thyregod, konen fadder. Niels Madsen ellers ikke set.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 48, d. 21. Junii blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Ifver Nielsens liden Datter fra Lunaae, som Søndagen tilforn blef hiemmedøbt nafnl. Kirsten frembaaren af Faderens Søster Inger Nielsdatter fra Hestlund {Store} i Give Sogn, cum Testes: Niels Ifversen af Lunaae, Søren Sørensen fra Hestlund, Enevold Nielsen fra Hastrup, Søren Madsens Hustrue, Niels Madsens Hustrue, begge af Lunaae, Appelone Nielsdatter ibidem.
Introduktion nr. 5051


Nr. 2062 1716.10.04 Mette Mortensdatter, Hesselbjerre. FAR: Morten Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Villads Pedersen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Anders Sørensen, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod, Gift med Niels Jensen.
FADDER Nr. 6: Kirsten Pedersdatter, Egsgaard, Thyregod, Gift med Søren Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen, Egsgaard, Thyregod, konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Nielsen, Egsgaard, Thyregod, konen Kirsten Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 60 {51-59 mangler}. d. 4. Octobr. Døbt i Tyrregod Kirche Morten Christensens liden Daatter af Hesselbierre nafnl. Mette frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne Villads Pedersen af Tyrregodlund, Anders Sørensen i Hønskou, Vollert Jensen i Tyrregod, Maren {Pedersdatter} Huule ibid. Niels Jensens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} af Egsgaard, Søren Nielsens Hustrue {Kirsten Pedersdatter} ibid.
Introduktion nr. 5054


Nr. 2069 1717.01.24 Anne Gregersdatter, Thyregod By. FAR: Gregers Christensen. MOR: ? Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjener på Hastrup.
FADDER Nr. 1: Christian Lakaj, Bjerre, Aale, Ide Sophie Geddes lakaj på Bjerre.
FADDER Nr. 2: Enevold Nielsen, Hastrup, Thyregod, Kusk på Hastrup, senere gift med Hanne Pedersdatter, der bærer.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Hole den Ældre, Kokborg, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Moderens farbror.
FADDER Nr. 5: ? Jørgen Christensen Aalbæks kone, Aalbæk, Thyregod
FADDER Nr. 6: Anne Pedersdatter Hole, Pomphole, Thyregod, Moderens fars søster gift med Jens Christensen.
FADDER Nr. 7: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Moderens fars søster gift med Morten Eskesen.
NÆVNT Nr. 1: Ide Sophie Knudsdatter Gedde, Bjerre, Aale, Etatsraadinde (Ole) Krabbe.
NÆVNT Nr. 2: Ole Krabbe (Damsgaard), Bjerre, Aale
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Christensen Aalbæk, Aalbæk, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Christensen, Pomphole, Thyregod, konen Anne Pedersdatter Hole fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 67. d. 24. Janu. blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Gregers Christensens liden Daatter af Tyrregod Bye, tilforn hiemmedøbt nafnl. Anne frembaaren af sin Moster Hanna Pedersdaatter {Hole} tienende paa Hastrup. Testes: Velb. Frue Etats-Raadinde Krabbes {Ide Sophie Gedde} Laqvei fra Bierre {Aale}, nafnl. Christian, Enevold Nielsen, Kudsk paa Hastrup, Peder {Pedersen} Huule {den Ældre}, Christen {Pedersen} Huule {Thyregodlund}, Jørgen {Christensen} Aalbechs Hustrue, Jens Christensens Hustrue {Anne Pedersdatter Hole} i Pomphule, Maren {Pedersdatter} Huule.
Introduktion nr. 5062
NOTITS: Moderens fornavn er ikke kendt.


Nr. 2071 1717.02.11 Bendt Anne Jensdatter, Vesterdam. FAR: Jens Andersen Svane. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Andersdatter, Hastrup, Thyregod, Mademoiselle.
FADDER Nr. 1: Knud Jakobsen Aagaard, Aagaard, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Reensberg, Kokborg, Thyregod, Som faderen fra Bohus len, Sverige, de blev krigsfanger 1713 og blev i Danmark.
FADDER Nr. 3: ? Jens Mouridsen? Dams kone, Kokborg- Huse, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Thyge Pedersen Dams kone, Vesterdam, Thyregod
FADDER Nr. 5: Sidsel Thomasdatter, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Jens Mouridsen? Dam, Vesterdam, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thyge Pedersen Dam, Vesterdam, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 69 d. 11 Febr: blef døbt i Tyrregod Kirche Jens Andersen Svanes liden Daatter fra Vester Dam nafnl. Bendt Anne frembaaren af Madselle Ingeborg Andersdaatter paa Hastrup. Testes: Knud (Jakobsen} Aagaard, Peder Reensberg, Jens {Mouridsen?} Dams Hustrue, Thyge {Pedersen} Dams Hustrue, Zidtzel Thomesd:
Introduktion nr. 5063
NOTITS: Navnet Bendt Anne er særegent, for det første navn Bendt er et drengenavn. Jens Andersen gifter sig 1715 med Maren Pedersdatter. Han formodes at være identisk med Jens Andersen Svane.


Nr. 2072 1717.03.03 Anne Marie Nielsdatter, Dørken. FAR: Niels Jensen Søndergaard. MOR: ? Niels Jensen Søndergaards kone.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Mademoisselle
FADDER Nr. 1: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 2: Oluf Jakobsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 3: Søren Jensen Banch, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Jens Nielsen Banches kone, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Villads Skrædders kone, Thyregod
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Banch, Dørken, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villads Skrædder, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 70. d 3 Martij Døbt i Tyrregod Kirche Niels {Jensen} Søndergaards liden Daatter af Dyrchen nafnl: Anne Marie frembaaren af Madselle Johanne Marie Schrøder. Fadderne: Frandtz Jacobs: Oluf Jakobs:, Søren Banch, alle af Dyrchen, Jens Banchis Hustrue, Villadtz Skræders Hustrue, Maren {Pedersdatter} Huule {Thyregod By}.
Introduktion nr. 5064
Begravelse nr. 6051
NOTITS: Begravet 15 uger gammel.


Nr. 2073 1717.03.14 Navnløs, Thyregodlund. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: Birte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 46. d. 14. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Pedersen Huulis nafnløse Barn her af Tyrregodlund.'
Introduktion nr. 5065
Begravelse nr. 6046
NOTITS: Begravet vel få dage gammel.


Nr. 2075 1717.03.25 Anne Frandsdatter, Dørken (Thisgaard). FAR: Frands Jakobsen. MOR: Marie Mathiasdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Banch, Dørken, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Søndergaard, Dørken (Søndergaard), Thyregod
FADDER Nr. 3: Oluf Jakobsen, Thyregod, Bror til faderen. Blev 3 måneder senere trolovet med Mette Christensdatter, også fadder.
FADDER Nr. 4: ? Villads Skrædders kone, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Søren Jensen Banchs kone, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 6: Mette Christensdatter, Mosgaard- Lille, Thyregod, Blev 3 måneder senere trolovet med Oluf Jakobsen, også fadder. Datter af Christen Boysen.
NÆVNT Nr. 1: Villads Skrædder, Dørken, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen Banch, Dørken, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Boysen, Mosgaard- Lille, Thyregod, Datter Mette fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 72 d 25. Martii. Døbt i Tyrregod Kirche Frandts Jacobsens liden Daatter af Dyrchen nafnl. Anne frembaaren af Mademoiselle Johanne Marie Schrøder. Fadderne: Jens {Nielsen} Banch, Niels {Jensen} Søndergaard, Oluf Jacobsen, Villadts Skræders Hustrue, Søren {Jensen} Banches Hustrue, Chresten Boyesens Daatter {Mette Christensdatter} {Lille Mosgaard}.
Introduktion nr. 5067
Begravelse nr. 6264


Nr. 2078 1717.05.17 Lene Ide Jensdatter, Pomphole. FAR: Jens Christensen Krejbjerg. MOR: Anne Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Lene Katrine Krabbe, Hastrup, Thyregod, 18c, af Damsgaard. Hendes mor Ide Sohpie Gedde ejer Hastrup.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Bjørnskov, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Enevold Nielsen Kusk, Hastrup, Thyregod, Gifter sig kort efter med Hanne Pedersdatter Hole, der også er fadder.
FADDER Nr. 3: Jonas Nielsen Fisker, Hastrup?, Thyregod
FADDER Nr. 4: Christian Rudolph Smed Verner, Kokborghuse, Thyregod
FADDER Nr. 5: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjener på Hastrup, moderen er hendes faster søster til hendes far Peder Pedersen Hole.
FADDER Nr. 6: Else Olufsdatter Møllerkone, Hastrup Mølle, Thyregod, Gift med møller Albert Jensen.
FADDER Nr. 7: Maren Jensdatter, Hastrup (Skyttehuset), Thyregod, Jens Fiskers kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Fisker, Hastrup (Skyttehuset), Thyregod, konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 75 d 17 Maij blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Jenß Christensens liden Daatter fra Pomphule, nafnl: Lene Ide, Frembaaren af Velb: Freuchen Len Cathrine Krabbe, fadderne Christen Pedersen Biørnskou Ride: foget paa Hastru, Enevold Niels Kudsk, Jonaß Niels: Fischer Christian Vørner Smed, Hanna Pedersdaatter tienende paa Hastrup, Else {Olufsdatter} Møller kone Jens Fischers kone {Maren Jensdatter} af Skytte: Huußet.
Introduktion nr. 5070
NOTITS: Opkaldt efter Ide Sophie Gedde, der ejede Hastrup, og hendes datter Lene, der bærer.


Nr. 2083 1717.08.01 Ole Andersen, Kokborg. FAR: Anders Sørensen. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Andersdatter, Hastrup, Thyregod, Mademoiselle.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Bjørnskov, Hastrup, Thyregod, Ridefoged på Hastrup.
FADDER Nr. 2: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Graversen Hindskov, den yngre, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: Margrethe Thomasdatter, Kokborg, Thyregod, Gift 1716 med Peder Reensberg.
FADDER Nr. 5: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjener på Hastrup.
FADDER Nr. 6: ? Peder Pedersens kone, Kokborg, Thyregod, Navnet kendes ikke.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Kokborg, Thyregod, konen fadder. Ikke helt klart hvilken Peder Pedersen dette er, men der er ikke tilføjet Hole.
NÆVNT Nr. 2: Peder Reensberg, Kokborg, Thyregod, konen Margrethe Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 80 d 1 Aug: Døbt i Tyrregod Kirche Anders Sørenßens liden Søn fra HønsKou nafnl: Oluf Frembaaren af Madselle Ingeborg Anderßdaatter paa Hastrup — Fadderne Mons Christen Pedersen BjørnsKou Ride=Foged paa Hastr. Jenß Sørens udi Fugle=sang, Jenß HindsKou. Peder Pederßens Hustrue i HønsKou. Peder Reensbergs Hustrue {Margrethe Thomasdatter}, ibid: Hanne Pedersd: {Hole} paa Hastr.
Introduktion nr. 5074
NOTITS: Han kaldes senere i livet mest Ole selv om han er døbt Oluf. Smed, gift 1748 i Thyregod med Barbara Lauridsdatter.


Nr. 2093 1717.12.26 Maren Sørensdatter, Kokborg. FAR: Søren Pedersen Nidvad. MOR: ? Søren Pedersen Nidvads kone.
BÅREN AF: Lene Margrethe Grønbech, Hastrup, Thyregod, Mademoiselle
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Skrædder, Kokborg, Thyregod, Se dåb nr. 95 for Jensen.
FADDER Nr. 4: Enevold Nielsen Kusk, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 5: Margrethe Thomasdatter, Kokborg, Thyregod, Gift med Peder Reenberg
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 7: Gyde Pedersdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med Christen Nielsen Midtgaard.
NÆVNT Nr. 1: Peder Reensberg, Kokborg, Thyregod, konen Margrethe Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod, konen Gyde Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 88 d 26 Dec: Døbt i Tyrregod Kirche Søren Pedersens Liden Daatter fra HønsKou nafnl: Maren, frembaaren af Madselle Lene Margrete Grønbech paa Hastrup. Fadderne. Jens Jenß: Anders Sørens: Peder {Jensen} Skræders alle af HønsKou, Eenevold Niels: Kudsch paa Hastrup. Peder Reensbergs Husrue {Margrethe Thomasdatter}, Christen Nielsßens {Midtgaard, Thyregod By} Hustr: {Gyde Pedersdatter} Maren {Pedersdatter} Huule {Thyregod By}.
Introduktion nr. 5082
NOTITS: Ejnar Bjerre: muligvis hed moderen Mette Nielsdatter Riis. Faderen kaldes i introduktionen fejlagtigt for Søren Nielsen.


Nr. 2097 1718.03.13 Else Pedersdatter, Thyregodlund. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Mademoiselle.
FADDER Nr. 1: Jens Graversen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Villads Peder Hole.
FADDER Nr. 5: Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Knudsen.
NÆVNT Nr. 1: Villads Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod, konen Sidsel Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 92 d 13 Martij blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Peder Christensßens liden Daatter af Tyrregodlund nafnl: Else, frembaaren af Madselle Johanne Marie Schrøder. Fadderne Jenß Grafves: Peder Jens: Madtz Ifvers alle af Tyrregodlund. Villadtz Pederßens Hustrue {Maren Christensdatter}, Christen Knudtzens Hustr: {Sidsel Hansdatter} Karen Nielsd:
Begravelse nr. 6085
NOTITS: Begravet 1 år 5 måneder gammel. Peder Christensen (ikke Hole) 1715-23 i Thyregodlund, flytter så væk.


Nr. 2098 1718.03.20 Kirsten Nielsdatter, Hindskov- Nørre. FAR: Niels Jensen Grarup. MOR: ? Niels Jensen Grarups kone.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Søren Nedvad, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 4: ? Peder Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Lønaa, Thyregod, Gift med Iver Nielsen.
FADDER Nr. 6: Karen Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, 23c, en anden datter kendes ikke men ville være mulig.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Kokborg, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod, konen Anne Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Datter Karen? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 93 d 20 Martij blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Nielß {Jensen} Grarups liden Daatter fra Nørre Hindskou, tilforn om Midnats Tiid hiemme=døbt, nafnl: Kirsten, frembaaren af Johanne Marie Schrøder: Testes Søren Nedvad, Nielß Sørens: Jacob Peders alle af HindsKou: Peder Pederßens Hustr: af Hønskou Ifver Nielßens Hustr: {Anne Sørensdatter}. Nielß Christenßens daatter {? 23c, Karen Nielsdatter} af Heselbierre.


Nr. 2099 1718.05.08 Maren Iversdatter, Lønaa. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Mademoiselle.
FADDER Nr. 1: Søren Madsen Hestlund den Ældre, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 2: Michel Jespersen, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 3: ? Michel Jespersens 2. kone, Lønaa, Thyregod, Gift 2. gang 1716 med NN.
FADDER Nr. 4: ? Michelsdatter, Lønaa, Thyregod, 16+, Michel Jepsersens datter
FADDER Nr. 5: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 25c, faderens søster. Kunne evt. også være Mette 17c.
FADDER Nr. 6: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Vollert Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far, datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 94 d 8 Maij Døbt i Tyrregod Kriche Ifver Nielsßens liden Daatter fra Lunaae, nafnl: Maren frembaaren af Madselle Johanne Marie Schrøder: Testes Søren {Madsen} Hestlund den ældre Michel Jeßpers: af Lunaae. og Hustrue sampt daatter Vollert Jensßens Hustrue {Ingeborg Eskesdatter} af Tyrregod {By} Nielß Ifverßens daatter {25c, Abelone Nielsdatter} af Lunaae.
Begravelse nr. 6074
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2100 1718.05.13 Anne Villumsdatter, Kokborg. FAR: Villum Jensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Mademoiselle.
FADDER Nr. 1: Peder Reenberg, Kokborg, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Skrædder, Kokborg, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Hole den Yngre, Kokborg, Thyregod, ?Bror til Hanne Pedersdatter Hole.
FADDER Nr. 5: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjenestepige.
FADDER Nr. 6: Kirsten Sørensdatter, Kokborg, Thyregod, Anders Sørensens kone.
FADDER Nr. 7: ? Peder Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 8: Else Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Gift med Christen Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod, konen Kirsten Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen, Kokborg, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Nielsen, Kokborg, Thyregod, konen Else Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 95 d 13 Maij Døbt i Tyrregod Kirche Villum Jenßens liden Daatter fra HønsKou nafnl Anne, Susceptrix Madselle {Johanne Marie} Schrøder: Testes Peder Reensberg, Peder Jens: Skræder begge af HønsKou, Jacob Peders: af HindsKou Peder Peders: Huule dend yngre. Hanna Pedersdaatter paa Hastrup. Anders Sørenßens Hustrue {Kirsten Sørensdatter} Peder Pederßens Hustrue, Christen Nielsens Hustrue {Else Pedersdatter} alle af HønsKou.


Nr. 2101 1718.05.15 Anne Christensdatter, Thyregodlund. FAR: Christen Knudsen. MOR: Sidsel Hansdatter.
BÅREN AF: Johanne Luise Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Hans Hansen Uhre, Vesterlund, Vester, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Knud Madsen, Thyregodlund, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Odderbæk, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Peder Jensens kone.
FADDER Nr. 6: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Christen Pedersen Holes kone.
FADDER Nr. 7: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 19+, datter af Niels Pedersen Odderbæk, bror til Jens Nielsen Odderbæk. Se dåb #2102.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, konen Anne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, konen Birte Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Datter Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 96 d 15 Maij Døbt i Tyrregod Kirche Christen Knudtzens Liden Daatter af Tyrregodlund, nafnl Anne, frembaaren af Johanne Marie Schrøder. Testes Hans {Hansen} Uhre af Vesterl: Knud Madtzen, Peder Christens: Jenß {Nielsen} Oderbeck alle af Tyrregodl: Peder Jensens Hustr: {Anne Christensdatter} Christen {Pedersen} Huulis Hustr: {Birte Pedersdatter} Nielß {Pedersen} Odderbecks Daatter {19+, Anne Nielsdatter}.


Nr. 2103 1718.05.22 Anne Pedersdatter, Kokborg. FAR: Peder Jensen Skrædder. MOR: ? Peder Jensen Skrædders kone.
BÅREN AF: Kirsten Sørensdatter, Kokborg, Thyregod, Anders Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Fisker, Hastrup (Skyttehuset), Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Reensberg, Kokborghuse, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Hole den Yngre, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: Margrethe Thomasdatter, Fuglsang, Thyregod, Jens Sørensens kone. Vel den Margrethe Thomasdatter der er søster til Villads Thomsen i Store Mosgaard, Give, se dåb #2002 Give.
FADDER Nr. 5: ? Peder Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 6: Kirsten Thøgersdatter, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod, konen Kirsten Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod, konen Margrethe Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Pedersen, Kokborg, Thyregod, Ikke Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 98 Samme dag {d 22 Maij} døbt sammesteds {Thyregod} Peder Jenßen Skræders liden Daatter fra HønsKou nafnl: Anne Suseptrix, Anders Sørenßens Hustr: {Kirsten Sørensdatter} af HønsKou. Testes. Jenß Hans: Fischer, Peder Reensberg, Peder Pedersen Huule dend Yngre, Jens Sørenßens Hustr: {Margrethe Thomasdatter} af Fuglesang Peder Pederßens Hustr af HønsKou. Kirsten Thøgersdaatter ibid:
LINK: Dåb #2002 i Give, Margrethe Thomasdatter bærer ved broderen Villads Thomsen i Store Mosgaard.


Nr. 2110 1718.10.30 *1718.10.26 Kirsten Vollertsdatter, Thyregod By. FAR: Vollert Jensen. MOR: Ingeborg Eskesdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Eske Mogensen, Thyregod By, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Thyregodlund, Thyregod, Formodning: faderens far.
FADDER Nr. 4: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 5: Barbara Melchiorsdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med degnen Lars Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Peder Jensen.
FADDER Nr. 7: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod, Gift med Niels Jensen Egsgaard.
FADDER Nr. 8: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Degnen, konen Barbara Melchiorsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, konen Anne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Jensen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod, konen Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 104 d 30 Octobr: blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Vollert Jenßens liden Daatter af Tyrregod d 26 tilforn Hiemmedøbt nafnl: Kirsten, Frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier} Fadderne Esche Mogens: af Tyrregod, Nielß Peders: af Odderbeck Jenß Niels: af Tyrregodl: Morten Esches: af Tyrregod {By}, Larß Jens: Degns Hustrue {Barbara Melchiorsdatter}. Peder Jenßens hustr: {Anne Christensdatter} af Tyrregodl: Nielß {Jensen} Egsgaards Hustr: {Kirsten Nielsdatter} Maren {Pedersdatter} Huule {Thyregod By}.


Nr. 2113 1719.03.19 Navnløs, Kokborghuse. FAR: Jens Mouridsen Dam. MOR: ? Jens Mouridsen Dams kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 78. d. 19. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens (Mouridsen) Dams navnløse Barn af Huusene.'}
Begravelse nr. 6079
NOTITS: Levede kun meget kort.


Nr. 2114 1719.04.06 Karen Jakobsen, Hindskov. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Søren Michelsen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Michelsen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 4: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By, Thyregod, Bror til moderen.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Gift med Villum Jensen.
FADDER Nr. 6: ? Niels Jensen Grarups kone, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 7: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Gift med Lille Niels Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Villum Jensen, Kokborg, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen Grarup, Hindskov, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Sørensen, Hindskov, Thyregod, konen Karen Jensdatter Aalbæk fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 107 d 6 April blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Jacob Pederßens Liden Daatter af HindsKou nogle dage tilforn Hiemme=døbt nafnl: Karen frembaaren af min Hustrue: {Anne Helmersdatter Meier} Fadderne Søren Michelßen, Jenß Michelßen af HindsKou, Madtz {Christensen} Fugle=sang Nielß {Christensen} Mitgaard {Thyregod By}. Villum Jenßens Hustrue {Maren Pedersdatter} af HønsKou, Nielß {Jensen} Grarups Hustrue, Nielß Sørenßens H: {Karen Jensdatter Aalbæk} af HindsK:


Nr. 2120 1719.07.02 Mette Sørensdatter, Lønaa. FAR: Søren Madsen. MOR: ? Søren Madsens kone.
BÅREN AF: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 2: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Lønaa, Thyregod, Iver Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: ? Michel Jespersens 2. kone, Lønaa, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Michel Jespersen, Lønaa, Thyregod, 2. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 113, samme Dag {2. Julii 1719} døbt ibidem {Thyregod} Søren Madtsens liden Daatter af Lunaae, nafnl: Mette frembaaren af Vollert Jensens Hustrue {Ingeborg Eskesdatter} i Tyrregod. Testes: Niels Ifversen af Lunaae, Ifver Nielsen ibid. Ifver Nielsens Hustrue {Anne Sørensdatter}, Michel Jespersens Hustrue {2. kone, navn ikke kendt}. [...... ...... ...... ...... {sidekant, ikke læseligt}]


Nr. 2122 1719.07.30 Johanne Katrine Thygesdatter, Kokborg (Vesterdam). FAR: Thyge Pedersen. MOR: ? Thyge Pedersens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Mourids Sørensen Dam, Kokborg (Vesterdam), Thyregod, 67c, på aftægt.
FADDER Nr. 2: Jens Andersen Svane, Kokborg (Vesterdam), Thyregod, Senere i 1729 nævnes Ole Michelsen Svane.
FADDER Nr. 3: Sara Sørensdatter, Kokborghuse, Thyregod, Halvor Eriksens kone.
FADDER Nr. 4: ? Peder Thygesens kone, Tykskov, Ejstrup
FADDER Nr. 5: Karen? Thygesdatter? Jens Mouridsen Dams kone, Kokborghuse, Thyregod, Jens Mouridsen Dams formodede kone (Ejnar Bjerre).
FADDER Nr. 6: Kirsten Thygesdatter, Kokborghuse, Thyregod, 23c, datter af faderen.
NÆVNT Nr. 1: Halvor Eriksen, Kokborghuse, Thyregod, konen Sara Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Thygesen, Tykskov, Ejstrup, konen fadder. Måske faderens far, ses i Hastrup skøde 1706 som fæster på hartkorn 1 0 3 0 i Tykskov, Ejstrup..
NÆVNT Nr. 3: Jens Mouridsen Dam, Kokborghuse, Thyregod, konen ?Karen Thygesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 115, d. 30. Julii blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Thyge Pedersens liden Daatzter af Vester=Dam, Tisdagen tilforn hiemmedøbt nafnl. Johanne Cathrine frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier}. Fadderen: Mourids {Sørensen} Dam, Jens {Andersen} Svane, Haldvor Erichsens Hustrue {Sara Sørensdatter} af Huusene, Peder Thygesens Hustrue af Tychskou, Jens {Mouridsen} Dams Hustrue {?Karen Thygesdatter} af Huusene, Kirsten Thygesdaatter ibid.


Nr. 2126 1719.09.03 Birgitte Iversdatter, Lønaa. FAR: Iver Nielsen. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Michel Jespersen, Lønaa, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, Nabo, søn af Niels Hansen.
FADDER Nr. 4: ? Søren Madsen Hestlunds kone, Lønaa, Thyregod, Moderens mor.
FADDER Nr. 5: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 26c, søster til faderen.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen Hestlund, Lønaa, Thyregod, konen fadder. Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 118, d. 3 Sept. Døbt i Tyrregod Kirche Ifver Nielsens liden Daatter af Lunaae nafnl. Brigitte frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier}. Fadderne: Niels Ifversen, Michel Jespersen, Peder Nielsen, alle af Lunaae, Søren Madsens Hustrue, Appelone Nielsd. ibid. Maren {Pedersdatter} Hole af Tyrregod {By}.


Nr. 2129 1719.11.12 Anne Jensdatter, Pomphule. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, 32c, moderens søster. Gift med Morten Eskesen.
FADDER Nr. 1: Johan Rudolf, Hastrup Mølle, Thyregod, Ses i Hastrup Mølle 1719-23+.
FADDER Nr. 2: Rasmus Mortensen Smed, Kokborghuse, Thyregod, 28c, smed ved Christian Rudolph Werner.
FADDER Nr. 3: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 4: Ellen Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, I hvert fald i Hole familien. Måske søster til moderen.
FADDER Nr. 5: Maren Hole den Yngre, Thyregod By, Thyregod, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 121, Samme Dag {d. 12. Nov.} blef iligemaade i Tyrregod Kirche stadfæstet Jens Christensen af Pomphule hans liden Daatters Daab, som og tilforn var hiemmedøbt nafnl. Anne fermbaaren ved Maren {Pedersdatter} af Tyrregod {By}. Fadderne: Johan Rudolph af Møllen, Rasmus {Mortensen} Smed af Huusene {Kokborghuse}, Vollert Jensens Hustrue {Ingeborg Eskesdatter} af Tyrregod {By} Ellen Pedersdatter Huule ibid. Maren Huule den yngre.


Nr. 2130 1720.02.02 Dorte Madsdatter, Enkelund. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Christen Pedersen Holes kone, søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen Enkelund, Enkelund, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, 29c, lige gift.
FADDER Nr. 3: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod, Iver Pedersen Enkelunds kone.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Peder Hansen.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, konen Birte Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, konen Maren Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Hansen, Sejrup, Thyregod, konen Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 122, d. 2. Febr. blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Mads Pedersens liden Daatter af Enche-Lund tilforn hiemmedøbt nafnl. Dorothe frembaaren af Christen Pedersens {Holes} Hustrue {Birte Pedersdatter} i Tyrregodlund. Testes: Peder {Frandsen} Enkelund, Hans Pedersen af Øster Seyerup, Morten Eschesen af Tyrregod {By}, Ifver {Pedersen} Enche-lunds Hustrue {Maren Jensdatter}, Peder Hansens Hustrue {Anne Nielsdatter}, begge af Øster Seyerup, Maren {Pedersdatter} Huule af Tyrregod {By}.


Nr. 2132 1720.03.10 Mette Jørgensdatter, Aalbæk. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Rønslunde, Ejstrup, Jens Nielsen Skrædders kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Skrædder, Rønslunde, Ejstrup, konen Else Christensdatter bærer. Gift 1713.10.02 i Ikast, konen er fra Nørlund, Ikast.
FADDER Nr. 2: Peder Hole, den Ældre, Kokborg, Thyregod, I 1740 ses en Peder Hole den Ældre i Toftløs (Kokborg).
FADDER Nr. 3: Johan Rudolph, Hastrup Mølle, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Troelsdatter, Fuglsang, Thyregod, Født i Kokborg, gift med Mads Christensen.
FADDER Nr. 5: Sara Sørensdatter, Kokborghuse, Thyregod, Halvor Eriksens kone.
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 21+, datter af Niels Pedersen og 1. kone.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen, Fuglsang, Thyregod, konen Maren Troelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Halvor Eriksen, Kokborghuse, Thyregod, konen Sara Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Pedersen, Odderbæk, Thyregod, Datter Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 124. d. 10. Martii blef ligeledes fremstillet for Herren ved Daaben i Tyrregod Kirche Jørgen Christensens liden Daatter af Aalbech, tilforn hiemmedøbt af Høy=fornødenhed, nafnl. Mette frembaaren af Jens Nielsen Skræders Hustrue {Else Christensdatter} i Rønslunde {Ejstrup}. Testes: Jens Nielsen ibid. Peeder Huule den ældre af Hønskou, Johan Rudolph af Hastrup Mølle, Madts Christensens Hustrue {Maren Troelsdatter} af Fugle=ßang, Haldvor Erichsens Hustrue {Sara Sørensdatter} af Husene {Kokborghuse}, Niels Pedersens Daatter {21+, Anne Nielsdatter} af Odderbech.
Begravelse nr. 6098
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Ejnar Bjerre angiver konen som Karen Jensdatter, dokumentation ikke set.


Nr. 2133 1720.03.13 Navnløs, Egsgaard. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen. 'No. 91 Samme Dag [d. 13. Martii] begrafvet samme Sted [Tyrregod Kirchegaard] Søren Nielsens nafnløse Barn af Egsgaard.'}
Begravelse nr. 6092


Nr. 2134 1720.03.24 Navnløs, Sejrup. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen. 'No. 92 d. 24. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Ifver Pedersens nafnløse Barn af Seyerup.'}
Begravelse nr. 6093


Nr. 2136 1720.03.29 Anders Jensen, Vesterdam. FAR: Jens Andersen Svane. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen? Thygesdatter?, Kokborg- Huse, Thyregod, Jens Mouridsen Dams formodentlige kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mouridsen Dam, Kokborg- Huse, Thyregod, konen bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Reensberg, Kokborg, Thyregod, Som faderen fra Bohus len, Sverige, de blev krigsfanger 1713 og blev i Danmark.
FADDER Nr. 3: Thyge Pedersen Dam, Vesterdam, Thyregod, Far til Karen og Kirsten Thygesdatter.
FADDER Nr. 4: Kirsten Thygesdatter?, Kokborg- Huse, Thyregod, Knud Larsens kone, navn ikke helt sikkert, antaget.
NÆVNT Nr. 1: Knud Larsen, Kokborg- Huse, Thyregod, Møller. konen Kirsten Thygesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 126 d. 29 Martii, døbt i Tyrregod Kirche Jens Andersen Svanes liden Søn fra Vester-dam frembaaren af Jens {Mouridsen} Dams Hustrue {Karen? Thygesdatter?} i Huusene, nafnl. Anders. Fadderne: Jens {Mouridsen} Dam, Thyge {Pedersen} Dam, Peder Reensberg, Knud Lassens Hustrue {Kirsten Thygesdatter?}, Thyge {Pedersen} Dams Hustrue.
NOTITS: Jens Andersen gifter sig 1715 med Maren Pedersdatter. Han formodes at være identisk med Jens Andersen Svane.


Nr. 2142 1720.05.12 Karen Nielsdatter, Egsgaard. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Gift 1713 fra Kærgaard, Thyregod med Christen Madsen. Formodentlig moderens søster.
FADDER Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen også fadder.
FADDER Nr. 3: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 4: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karl i præstegaarden.
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Gift med Niels Sørensen den Yngre (lille Niels).
FADDER Nr. 6: Karen? Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Datter af Niels Christensen, kan være en anden datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Madsen, Bregnhoved, Give, konen Else Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen den Yngre, Hindskov, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Datter Karen? Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 132, d. 12. Maij. Døbt i Tyrregod Kirche Niels Jensens liden Daatter fra Egsgaard nafnl. Karen frembaren af Christen Madtsens Hustrue {Else Nielsdatter} i Breinhou {Bregnhoved} i Gifve Sogn, Testes: Morten Christensen i Hesselbierre, Vollert Jensen af Tyrregod, Mads Ifversen her i Gaarden (Præstegaarden), Vollert Jensens Hustrue {Ingeborg Eskesdatter}, Niels Sørensen den yngris Hustrue {Karen Jensdatter Aalbæk} af Hindskou, Niels Christensens Daatter {Karen? Nielsdatter} af Hesselbierre.
NOTITS: Man ser at præsten skriver kirkebogen i præstegården, for han nævner Mads Iversen "her i Gaarden".


Nr. 2143 1720.06.02 Anne Kirstine Knudsdatter, Aagaard. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, kone også fadder. Bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karl i præstegården.
FADDER Nr. 4: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Peder Christensen Naldals kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 133, d. 2. Junii. Døbt i Tyrregod Kirche Knud Jacobsens liden Daatter fra Aagaard nafnl. Anne Kirstine frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier, præstens kone}. Fadderne. Peder {Christensen} Naldal af Øster Seyerup, Christen {Pedersen} Huule af Tyrregodlund, Min Karl Madts Ifversen, Peder {Christensen} Naldals Hustrue {Kirsten Madsdatter}, Maren {Pedersdatter} Huule.
Begravelse nr. 6099
NOTITS: Begravet 9 uger gammel.


Nr. 2144 1720.08.04 Anne Pedersdatter Hole, Kokborg. FAR: Peder Pedersen Hole den Yngre. MOR: ? Peder Hole den Yngres 1. kone.
BÅREN AF: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjenestepige på Hastrup.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Hole den Ældre, Kokborg, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Faderens fars bror.
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Fyldfadder.
FADDER Nr. 4: ? Søren Pedersens kone, Kokborg, Thyregod, Søren Pedersens kone.
FADDER Nr. 5: Else Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Christen Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen, Kokborg, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Kokborg, Thyregod, konen Else Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 134, d. 4. Aug. Døbt i Tyrregod Kirche Peder Pedersen Huule den yngre hans liden Daatter fra Hønskou nafnl. Anne frembaaren af Hanna Pedersdaatter Huule tienende paa Hastrup. Fadderne: Peder {Pedersen} Huule den ældre i Hønskou, Christen {Pedersen} Huule af Tyrregodlund, Mads Ifversen her af Præstegaarden, Søren Pedersens Hustrue af Hønskou, Christen Nielsens Hustrue {Else Pedersdatter} ibid.
Begravelse nr. 6101
NOTITS: Begravet 4 uger gammel.


Nr. 2145 1720.08.18 Rebekka Johanne Mortensdatter, Thyregod By (Kirkehuset). FAR: Morten Christensen Sergeant. MOR: Marie Elisabeth Hansdatter.
BÅREN AF: ? Hans Andersen Karstofts kone, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 1: Eske Mogensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Ejstrup, Landsoldat
FADDER Nr. 4: Lars Andersen, Ejstrup, Landsoldat
FADDER Nr. 5: Lene Margrethe Grønbæk, Hastrup, Thyregod, Mademoiselle.
NÆVNT Nr. 1: Hans Andersen Karstoft, Hastrup, Thyregod, Forpagter på Hastrup en kort tid.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 135, d. 18. Aug. Døbt i Tyrregod Kirche Sergeant Morten {Christensen} N: hans liden Daatter af Kirche=Huuset nafnl. Rebecche Johanne, frembaaren af Forpagteren Sr. Hans Andersens Hustrue paa Hastrup. Fadderne: Esche Mogensen af Tyrregod {By}, Anders Sørensen af Hønskou, Peder Andersen og Lars Andersen, begge Land=Soldater af Eisdrup Sogn, Mademoiselle Lene Margrethe Grønbech fra Hastrup.


Nr. 2148 1720.11.17 Mette Pedersdatter, Sejrup. FAR: Peder Christensen Naldal. MOR: Kirsten Madsdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke, Moderen var født i Damgaard, Øster Nykirke.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Naldal, Sejrup, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Knud Jakobsen, Aagaard, Thyregod, Gift med Margrethe Christensdatter, søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Gift med Maren Pedersdatter Hole, faderens mor også en Hole (Birte Christensdatter).
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod, Nabo. Gift med Iver Pedersen Enkelund.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Nabo. Gift med Hans Pedersen.
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 23+. Datter af Niels Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen Damgaard, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke, konen Mette Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, konen Maren Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, konen Anne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Pedersen, Odderbæk, Thyregod, Datteren Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 108, d. 17. Nov. blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Peder Christensen Naldals liden Daatter fra Øster Seyerup, nogle Dage tilforn hiemmedøbt nafnl. Mette frembaaren af Søren {Sørensen} Damgaards Hustrue {Mette Christensdatter, Damgaard i Tinnet} i Nykirche Sogn. Fadderne Christen {Pedersen} Naldal af Øster Seyerup, Knud Jacobsen af Aagaard, Morten Eschesen af Tyrregod {By}, Ifver Pedersens Hustrue {Maren Jensdatter}, Hans Pedersens Hustrue {Anne Christensdatter}, af Øster Seyerup, Niels Pedersens Daatter af Odderbech nafnl. Anne {Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6108
NOTITS: Begravet 7 måneder gammel. Opprimeret, ligget ihjel.


Nr. 2149 1720.12.20 Johanne Marie Pedersdatter, Kokborg (Poderhuset). FAR: Peder Jensen Skrædder. MOR: ? Peder Jensen Skrædders kone.
BÅREN AF: Margrethe Thomasdatter, Thyregod, Gift med Jens Sørensen, søster til Villads Thomsen i Store Mosgaard, Give.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, Nabo, kaldes også Thybo.
FADDER Nr. 2: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Ikke set i familie.
FADDER Nr. 3: Maren Troelsdatter, Fuglsang, Thyregod, Nabo, Mads Christensen Fuglsangs kone.
FADDER Nr. 4: Ellen Pedersdatter, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod, konen Margrethe Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, konen Maren Troelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 109, d. 20. Dec. blef fremstillet til Daabens Stadfæstelse i Tyrregod Kirche Peder Jensen Skræder af Poderhuuset hans liden Daatter, nogle Dage tilforn hiemmedøbt nafnl. Johanne Marie frembaaren af Jens Sørensens Hustrue {Margrethe Thomasdatter} fra Fuglesang. Fadderne Christen {Pedersen} Fuglesang. Morten Eschesen, Mads {Christensen} Fuglesangs Hustrue {Maren Troelsdatter}, Ellen Pedersdaatter af Thyregod {By}.
LINK: Jens Sørensens kone Margrethe Thomasdatter bærer i Give 1700.


Nr. 2152 1721.04.27 Margrethe Christensdatter, Thyregodlund. FAR: Christen Knudsen. MOR: Sidsel Hansdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Hans Hansen Uhre, Vesterlund, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Michel Sørensen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo
FADDER Nr. 3: Birte Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Nabo, Christen Pedersen Holes kone.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Nabo, Gift med Villads Pedersen Hole.
FADDER Nr. 5: Barbara, Thyregod By, Thyregod, Uklar, degn Lars Jensen Holstebros kone hedder Barbara Melchiorsdatter, gennemstreget skrift.
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Degn. Barbara? fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, konen Birte Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Villads Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 112 27 April: Døbt i Tyrregod Kirche Christen Knudsens liden Daatter fra Tyrregodlund nanfl Margrete , frembaaren af min Hustrue Anne {Helmersdatter} Meyer. Testes Hans {Hansen} Uhre, Michel Sørrensen Christen {Pedersen} Huulis Hustrue {Birte Christensdatter} , Villads Pedersens {Holes} Hustrue {Maren Christensdatter} Barbara i [....] [Ti]enende Lars Jensen Degn.
LINK: Affotografering.


Nr. 2156 1721.08.27 Lisbeth Christensdatter, Thyregodlund. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Anna Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Johan Jakob Sejer, Rørbæk, Vester, Ejer af Rørbæk herregård.
FADDER Nr. 2: Henrik Jørgensen Winter, Hastrup, Thyregod, Har formelt købt Hastrup, undviger da han ikke kan betale.
FADDER Nr. 3: Hans Andersen Karstoft, Hastrup, Thyregod, Forpagter Hastrup.
FADDER Nr. 4: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 5: Peder Pedersen Hole den Yngre, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 6: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens tjenestekarl.
FADDER Nr. 7: Maren Pedersdatter, Enkelund, Thyregod, Mads Pedersen Enkelunds kone.
FADDER Nr. 8: Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Knudsen.
FADDER Nr. 9: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Gift 1722 med Morten Eskesen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen Enkelund, Enkelund, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod, konen Sidsel Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 116 d 27 Aug blef fremstillet for Daaben i Tyrregod Kirche Christen Pedersen Huule af Tyrregod Lund, hans liden Daatter tilforn Hiemme: døbt nafnl Lisbeth hvorved Velbaaren Hr. Henrick Vinther til Hastrup lod ihukomme hans Sahl Frue Moders nafn frembaaren af min Hustrue {Anna Helmersdatter Meier}. Fadderne Velbaaren Hr Capitain Lieutenant Johan Jacob Seyer til Rørbech Velb: h: Henrich Vinther til Hastrup Hr Hans Andersen Carstoft Forpagter paa Hastrup Ifver {Pedersen} Enkelund af Sejrup Peder {Pedersen} Huule den yngre af Hønskou, Mads Ifversen min tieniste - Karl Madtz {Pedersen} Enche-lunds Hustrue {Maren Pedersdatter} Christen Knudtzens Hustrue {Sidsel Hansdatter} Maren {Pedersdatter} Huule i Tyrregod
Begravelse nr. 6119
NOTITS: Begravet 7 måneder gammel. Dette er en fornem dåb med faddere fra Hastrup og Rørbæk. Barnet opnænvt efter midlertidig ejer af Hastrup Henrik Winters mor Lisbeth. Henrik Winter var ugift, måske var det grunden til, at han ubetinget ville give moderens navn videre (til en fæsters barn). Men dette barn døde jo så. Velbaaren bruges om adelige, om Sejer og Winter var adelige betvivles.

LINK: Affotografering.


Nr. 2158 1721.11.16 Kirsten Sørensdatter, Egsgaard. FAR: Søren Nielsen Egsgaard. MOR: ? Søren Nielsen Egsgaards 2. kone.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod, Gift med Niels Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod, konen Kirsten Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Lauridsen Risom, Præstegaarden, Brande, Præst i Brande. I præstens fraværelse.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 118 d 16 Nov: blef fremstillet for daaben i Tyrregod Kirche Søren Nielsen Egsgaards liden daatter nafnl: Kirsten frembaaren af Niels Jensens Hustru {Kirsten Nielsdatter} i Egsgaard {Hesselb: gennemstreget}. Fadderne barnet var i min fraværelse hiemmedøbt af [Ærvær]dig Hr Jens {Lauridsen} Risom i Brande. Fadderne
NOTITS: Dette er kort før præsten Søren Borchs død, skriften er noget utydelig.

LINK: Affotografering.


Nr. 2160 1722.01.01 *1722.11.20 Mette Enevoldsdatter, Vesterdam. FAR: Enevold Nielsen. MOR: Hanne Pedersdatter Hole.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Hole, den Lille, Kokborg, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod, Præstens karl.
FADDER Nr. 3: Sidsel Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Lige gift med Søren Andersen
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Kokborghuse, Thyregod, Moderens mor, Peder Pedersen Hole den Ældres kone.
FADDER Nr. 5: ? Christian Rudolph Werners kone, Kokborg, Thyregod, Lige gift med Søren Andersen
NÆVNT Nr. 1: Christian Rudolph Smed Werner, Kokborghuse, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Hole, den Ældre, Kokborg, Thyregod, Moderens far.
NÆVNT Nr. 3: Søren Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Den afdøde præst. død 10. december 1721.
NÆVNT Nr. 4: Hans Pedersen Bering, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Den ny præst.
NÆVNT Nr. 5: Johan Jakob Sejer, Rørbæk, Vester, Ejer af Vester Kirke, giver kaldsbrev til Hans Pedersen Bering den 12. december 1721 allerede to dage efter forgængerens død.
NÆVNT Nr. 6: Laurids Thura, Ribe By, Ribe, Biskoppen i Ribe.
NÆVNT Nr. 7: Peder Nielsen Arensberg, Hvejsel By, Hvejsel, Provst i Nørvang Herred.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Continuation paa denne bogs indhold, efter dend velærværdige og fornemme lærde nu Sl: Hr Søren Christensen Borchis Afgang ved døden fra Guds stridende Kirke til den triumpherende, /: som skeede d 10 Decembris 1722 :/ anførdt og specificeret af mig uværdig Successore Hans Pedersen Bering som blev kaldet til indmeldte Tyregod og Vester Sogner af Velædle og Velbaaren Capitain-Lieutenant Johan Jacob Sejer , Herre til Rørbek og Riisager og Patron til Vester Kierke , efter det mig givne Kaldebrev Dat: 12 Decembris 1721 , Efter hvis Allernaadigst erlanget Kong: Confirmation af dato 10 Julii 1722 ieg blev ordineret af Biscopen den Høiærværdige og Berømmelige lærde Mand Reg Lauridtz Thura i Ribe d ii Septembris 1722 , og deerpaa investeret af Prousten, dend velærværdige og Høilærde Mag: Peder Arensberg , Dom: XVIII post Trinit Ao ibd: Herre hielp mig med din Haan ; styrke mig med din Aand . At ieg , /: saalenge ieg skal leve og lære i det Prædike Embede , som mig er betroet , efter Guds vor Frelseris befalning T[.] : 1 3) :/ maae aldtid holde mig værdeligen efter Christi Evangelium , Paa det ieg og det [fødes] folk maae staae i een Aand , og stride med een Siel for Evangelii troe , og ikke lade os forferde i nogen ting af Modstanderne , Os alle til saliggiørelse ! ([Thil]: 1 - 27.28 Amen , i Jesu naun , Amen !
{Hans Pedersen Bering tiltrædelsestekst her i kirkebogen er vel skrevet omkring den 27. september 1722, da han blev "investeret" som sognepræst i Thyregod og Vester sogne af provsten} .
{Den nye præst Hans Pedersen Bering tæller dåbene forfra begyndende med no. 1, han forsætter ikke de forrige numre. Dåbene fra 1721 januar til september efter "mig givne Efterretning" se nedenfor} .
{Hjemmedaab noteret af Borch før han døde og før Bering begynder hans kirkebog} .
No. 119 Heimmedøbt af høy fornødenhed Enevold Nielsens liden Datter af Vesterdam nafnl: Mette frembaaren af min kone. {Dato mellem 16. og 30. november, 20. november arbitrær antaget.}

Føde og Døbte i Naadsens Aar , efter den mig givne Efterretning ved min Ankomst . Ao 1722. Thyregod Sogn.
No. 1 Fest: Circumsic: blev til kierken førdt /: tilforne Hiemdøbt :/ Enevold Nielsens Daatter af Vesterdam , Mette , Faddere : lille Peder {Pedersen} Hoele i Kokborrig, Madtz Jverß i Tyregodl: , Christian {Rudolph Werner} Smids kone i Huusene , Zidtzel {Pedersdatter} i Kokborrig , Peder {Pedersen den Ældre} Hoeles kone {Karen Pedersdatter} ibid .

NOTITS: I den ny præsts Hans Pedersen Berings tiltrædelsestekst i kirkebogen ses en ny note med "modstandere"; der er tale om religiøs kamp.

LINK: Affotografering ny præst Hans Pedersen Bering.
LINK: Affotografering hjemmedåben.
LINK: Affotografering dåben.


Nr. 2163 1722.01.11 Anne Hansdatter, Sejrup. FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Tybo, Fuglsang, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Sejrup, Thyregod, Mads Pedersen Enkelunds kone.
FADDER Nr. 4: Karen Madsdatter, Sejrup (Østergaard), Thyregod, Birkefoged Peder Jensen Skærhoveds kone.
FADDER Nr. 5: Laurids Andersen Kidmose, Han og broderen Peder Andersen Kidmose ses i Sejrup.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen Skærhoved, Sejrup (Østergaard), Thyregod, Birkefoged Hastrup Birk, konen Karen Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 4. Dom : 1 p Epiphan: blev døbt Hans Pedersen Daatter i Seirup , Anne : Faddere : Christen {Pedersen} Tyboe i Fuglsang , Madtz {Pedersen} Enkelund, Lauridtz Kimos , Birkefogdens kone {Karen Madsdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2167 1722.05.10 Birgitte Knudsdatter, Aagaard. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 2: Laurids Andersen Kidmose, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 22c, datter af Niels Pedersen.
FADDER Nr. 5: Anne Marie Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Datter af afdøde birkeskriver Christen Graversen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 8. Dom : Rogat . blev døbt Knud Aagaards Daatter , Birgitte , Faddere : Jens {Christensen} Fuglsang, Lauridtz {Andersen} Kimoß , Morten Eskesen , Anne {Nielsdatter, 22c} i Odderbek , Anne Marie {Christensdatter} i Seirup .
Begravelse nr. 6215
NOTITS: Begravet 9 år gammel 1731.

LINK: Affotografering.


Nr. 2168 1722.05.10 Maren Iversdatter, Lønaa. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Maren Mortensdatter, Lønaa, Thyregod, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Abbelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 29c, faderens søster.
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 21c, faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 9. Die eod: {Dom : Rogate} blev døbt Iver Nielsens Datter i Lønaae, Maren , Faddere : Niels Jensen ibid: Peder Nielsen ibid: Peder Nielsens kone {Maren Mortensdatter} , og Abelone {Nielsdatter} og Mette {Nielsdatter} ibid:.
Begravelse nr. 6211
NOTITS: Begravet knap ni år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2177 1723.01.10 *1723.01.02 Mette Olufsdatter, Dørken (Østergaard). FAR: Oluf Jakobsen. MOR: Mette Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen Banch, Dørken, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Friderich, Thyregod By, Thyregod, Tjener degnen.
FADDER Nr. 4: Marie Mathiasdatter, Dørken, Thyregod, Frands Jakobsens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 18. Dom: i p.Epiph: blev til kierken førdt /: i nødfald hiemdøbt d. 2. Januar :/ Oluv Jacobsens Daatter af Dyrken , Mette , Faddere : Frandtz Jacobsen, Søren Jensen {Banch} ibid Friderich tienede Degnen , Frandtz Jacobsens kone {Marie Mathiasdatter} , lille Maren {Pedersdatter} Hoele .
LINK: Affotografering.


Nr. 2180 1723.02.14 Johanne Madsdatter, Enkelund. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Christensen, Thyregod, Søn af Christen Thybo, muligvis Jens Christensen.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod, Iver Enkelunds kone
FADDER Nr. 5: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Laurids Andersen Kidmoses kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Thybo, Fuglsang, Thyregod, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Andersen Kidmose, Sejrup, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 21 d. eod {Dom: Invocavit} : blev døbt Madtz Pedersens Daatter af Enkelund , Johanne ; Faddere : Iver {Pedersen} Enkelund , Madtz Iversen i Tyregoedlund Christen {Pedersen} Tyboes Søn {?Mads Christensen} Iver {Pedersen} Enkelunds kone {Maren Jensdatter} , Lauridtz {Andersen} Kimoses kone {Kirsten Madsdatter} af Seirup.
LINK: Affotografering.


Nr. 2182 1723.03.17 Johanne Gregersdatter, Svinbæk. FAR: Gregers Christensen. MOR: Maren? Andersdatter?.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Hole, Kokborg, Thyregod, ?Gamle eller Lille?
FADDER Nr. 2: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Friderich, Thyregod By, Thyregod, Tjener degnen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod, Gift med Morten Eskesen.
FADDER Nr. 5: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Gift med Morten Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, konen Sidsel Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 24 d. 17. Mart: blev døbt Gregers Christensens Daatter af Sviinbek Johanne ; Faddere : Peder Pedersen Hoele af Kokborg , Morten Eskesen af Tyregoed, Friderich N: tienende Degnen ibm: Lille Maren Hoele ibm. , Morten Christensens kone {Sidsel Christensdatter} af Hesselbjierge .
NOTITS: Gift 1752 i Snejbjerg med Troels Pedersen af Volsgaard i Snejbjerg.

LINK: Affotografering.


Nr. 2186 1723.06.06 *1723.05.31 Lene Katrine Enevoldsdatter, Vesterdam. FAR: Enevold Nielsen. MOR: Hanne Pedersdatter Hole.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Hole Gammel, Kokborg, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hole Lille, Kokborg, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: ? Pedersen, Sejrup, Thyregod, Peder Skrædders søn
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod, Moderens søster.
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Aagaard, Thyregod, Gift med Knud Jakobsen Aagaard.
NÆVNT Nr. 1: Peder Skrædder, Sejrup, Thyregod, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 2: Knud Jakobsen Aagaard, Aagaard, Thyregod, konen Margrethe Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 26. d. 31. Maji , hiemdøbt Enevold Nielsens Datter af Vesterdam , Leene=Chathrine og til kierken førdt Dom : 2. p.Trin: Fadderne Gammel Peder {Pedersen} Hoele og lille dito {Peder Pedersen Hole} , Peder Skræders Søn af Seirup. Knud {Jakobsen} Aagaards kone {Margrethe Christensdatter} lille Maren {Pedersdatter} Hoele af Tyregoed .
Begravelse nr. 6309
NOTITS: 1739 begravet 16 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2189 1723.08.08 Karen Pedersdatter, Kokborg (Poderhuset). FAR: Peder Jensen Skrædder. MOR: ? Peder Jensen Skrædders kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Tybo, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 3: Rasmus, Kokborg, Thyregod, Smedesvend ved Christian Verner.
FADDER Nr. 4: ? Anders Ladefogeds kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Troelsdatter, Fuglsang, Thyregod, Mads Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christian Smed Verner, Kokborg, Thyregod, Hans smedesvend Rasmus fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Ladefoged, Kokborg, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 30 . Dom : 11.p.Trin: døbt Peder Jensen Skræders Daatter af Poderhuuset , Karen : Fadderen Christen Pedersen og Jenß Sørensen af Fuglesang Raßmuß hos Christian Smid {Verner} Anders Ladefogeds kone af Kokborg , Maren Troelsdatter af Fuglsang .
LINK: Affotografering.


Nr. 2190 1723.09.05 Kirsten Pedersdatter, Lønaa. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Mortensdatter.
BÅREN AF: Karen Madsdatter Humblet, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Hans Berings kone.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Rasmus, Kokborg, Thyregod, Smedesvend ved Christian Verner.
FADDER Nr. 4: Anne Sørensdatter, Lønaa, Thyregod, Iver Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 31 . Dom : 15.p.Trin: blev til kierken førdt , /: tilforn heimdøbt af Hr. Johan Bilhard :/ Peder Nielsens Daatter af Lønaa : Kirsten , Faddere : Nielß Jensen, Jver Nielsen, ibm: Raßmuß tienende Christian Smed {Verner} , Min kone Karen Humblet /: som bar barnet :/ Jver Nielsens kone {Anne Sørensdatter} af Lønaae .
LINK: Affotografering.


Nr. 2192 1723.12.26 Barbara Iversdatter, Sejrup. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Enkelund, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Hansen Bønstrup, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karl ved præsten Bering.
FADDER Nr. 4: Abelone Sørensdatter, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjenestepig ved præsten Bering.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Hans Pedersen kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 33. Fer : 2. Natalis: blev døbt Jens Pedersens Daatter af Seirup, Barbara ; Faddere : Madtz {Pedersen} Enklund Hanß Pedersen af Seirup , Jenß Hansen Bønstrup tienende mig, Hanß Pedersens kone {Anne Christensdatter} af Seirup , Abelonne Sørensddatter tienende mig.
Summa døbte 1723 . - XVII .

LINK: Affotografering.


Nr. 2194 1724.01.24 Mette Jørgensdatter, Aalbæk. FAR: Jørgen Christensen. MOR: Karen? Jensdatter?.
BÅREN AF: ? Laurids Brejls kone, Brejl, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Nørlund- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen, Hindskov, Thyregod, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Johan Albertsen, Hastrup Mølle, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 25c, datter af Niels Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Brejl, Brejl, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 36. Dom : Septuages : blev til kierken førdt /: tilforn hiemmedøbt :/ Jørgen Christensens Datter af Aalbek Mette ; Faddere . Niels Pedersen i lille Nørlund af Eistrup sogn , Lauridz Jensen af Hindskou (/: Lauridz Breils kone af Eistrup Sogn . /: Johan Albertsen af Hastrup Mølle :/ Anne Nielßdaatter af Odderbek .
NOTITS: Paranteserne /: og :/ passer ikke sammen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2198 1724.04.23 Kirsten Knudsdatter, Aagaard. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Moderens mor, gift 2. med Laurids Andersen Kidmose.
FADDER Nr. 1: Laurids Andersen Kidmose, Sejrup, Thyregod, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Troels Pedersen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Gravers Christensen, Sejrup, Thyregod, Søn af afdøde birkeskriver Christen Graversen.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Datter af afdøde birkeskriver Christen Graversen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 39. d. eod : {Dom. Quasimod.} Knud Jacobsens Daatter af Aagaard Kiersten Faddere : Lauridz {Andersen} Kimoß af Seirup , Troelß Pedersen af Kokborg , Gravers Christensen af Seirup , Laß {Andersen} Mimoses kone {Kirsten Madsdatter} ibm: Anne Marie ChristensDatter ibm.
Begravelse nr. 6143
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2209 1724.10.29 Kirsten Sørensdatter, Kokborg. FAR: Søren Pedersen Nidvad. MOR: ? Søren Pedersens kone.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Lønaa, Thyregod, Frederik Vestesens kone.
FADDER Nr. 1: Morten Christensen Sergeant, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, Kokborg, Thyregod, Hole?
FADDER Nr. 3: Jens Villumsen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Peder Gundersen Skomagers datter.
NÆVNT Nr. 1: Frederik Vestesen, Lønaa, Thyregod, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Gundersen Skomager, Kokborg, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 50 . Dom : 20. p. Trin. døbt Søren Pedersen af Kokborg hans Daatter : Kiersten ; Faddere : Morten {Christensen} Sergeant af Tyregoedbye , Peder Pedersen af Kokborg , Jenß Villumsen ibid: Friderichs {Frederik Vestesen} kone {Sidsel Christensdatter} af lønaae , Peder {Gundersen} Skomagers Datter i Kokborg .
NOTITS: Ejnar Bjerre nævner at konen kunne være Mette Nielsdatter Riis *1682c †1763.

LINK: Affotografering.


Nr. 2212 1724.11.26 Abelone Iversdatter, Lønaa. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Mikkel Jespersen, Lønaa, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Hindskov, Thyregod, Forbindelse, hvis nogen, uklar.
FADDER Nr. 4: Maren Mortensdatter, Lønaa, Thyregod, Nabo, Peder Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, Nabo, konen Maren Mortensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 54. Som : 24.p. Trin: døbt Jver Nielsens Datter af Lønaae, Abelonne . Faddere : Niels Jensen ibm : Mikkel Jespersen ibm: Christen Sørensen af Hindskou, Peders {Nielsens} kone {Maren Mortensdatter} i lønaae. Hans Syster Abelonne Nielsdatter ibm :
Summa døbte XXI.

LINK: Affotografering.


Nr. 2216 1725.04.02 Mette Mikkelsdatter, Thyregodlund. FAR: Mikkel Sørensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Madsdatter Humblet, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karen Berings præst Hans Berings kone.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjenestekarl ved præsten Hans Bering.
FADDER Nr. 4: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Pedersen Hole.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, konen Birte Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 57. Fer: 2. Pasch: Døbt Mikkel Sørensens Datter af Tyregoedlund , Mette . Faddere Peder Jensen af Tyregoedl: , Madz Jversen ibm : Laß Pedersen tienende mig {præst Hans Bering} . Karen {Humblet} Berings, Christen {Pedersen} Hoeles kone {Birte Pedersdatter} i Tyregoedl:
LINK: Affotografering.


Nr. 2217 1725.04.15 Maren Frederiksdatter, Lønaa. FAR: Frederik Vestesen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: ? Søren Pedersen Nidvads kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Boysen II, Mosgaard- Lille, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Vestesen, Lønaa?, Thyregod, Antaget bror til faderen. Gift 1734 i Give med Abelone Nielsdatter.
FADDER Nr. 4: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 32c, datter af Niels Iversen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen Nidvad, Kokborg, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 58 . Dom: Miseric: Friderich Vestesens Datter af Lønnaae, Maren . Faddere : Christen Nielsen af Kokobrg, Christen {Christensen} Boysen, Peder Vestesen , Søren Pedersen kone af Kokborg , Abelonne Nielsdatter af lønaae.
LINK: Affotografering.


Nr. 2224 1725.06.10 Birgitte Villumsdatter, Kokborg. FAR: Villum Jensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Søren Pedersen Nidvads kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Kokborg, Thyregod, Kort tid fæster sammen med Gammel Peder Pedersen Hole.
FADDER Nr. 2: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Villumsen, Kokborg, Thyregod, 20c, forældrenes søn.
FADDER Nr. 4: ? Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Datter af Peder Gundersen skomager.
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen Nidvad, Kokborg, Thyregod, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Gundersen Skomager, Kokborg, Thyregod, Datter fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 65. d. eod: {Dom: 2 p. Trin:} døbt Villum Jensens datter af Kokborg , Birgite ; Faddere, Christen Pedersen , Anders Sørensen , Jens Villumsen , Søren Pedersens {Nidvads} kone , Peder {Gundersen} Skomagers Datter , Alle af Kokborg .
LINK: Affotografering.


Nr. 2225 1725.06.10 Maren Iversdatter, Hesselbjerre. FAR: Iver Pedersen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Thyregod, Niels Jensen Egsgaards kone. Jordemoder. Ikke søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod, konen bærer.
FADDER Nr. 2: Knud Jakobsen Aagaard, Aagaard, Thyregod, Ikke set som familie.
FADDER Nr. 3: Abelone Bendtsdatter, Hindskov, Thyregod, Christen Sørensens kone
FADDER Nr. 4: Anne Mortensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, 19c, nabo, datter af Morten Christensen..
NÆVNT Nr. 1: Christen Sørensen, Hindskov, Thyregod, konen Abelone Bendtsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Datter Anne Mortensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 66. d. eod: {Dom: 2 p. Trin:} døbt Iver Pedersens Datter af Hesselbierge Maren . Faddere ; Knud {Jakobsen} Aagaard , Nielß {Jensen} Egsgaard , Nielsß Egsgaards kone {Kirsten Nielsdatter} , Christen Sørensens kone {Abelone Bendtsdatter} af Hindskou , Mortens {Christensens} Datter {Anne Mortensdatter} af Hesselbierg .
LINK: Affotografering.


Nr. 2227 1725.08.05 Ide Sophie Nielsdatter Quistgaard, Hastrup. FAR: Niels Quistgaard. MOR: ? Niels Quistgaards kone.
BÅREN AF: Ide Sophie Giedde, Bjerre, Aale, Fru etatsraad Krabbe. Ejer af Hastrup hovedgaard.
FADDER Nr. 1: Ole Henriksen Krabbe af Damsgaard, Bjerre, Thyregod, Ide Gieddes mand, ritmester og etatsraad.
FADDER Nr. 2: Hans Olesen Krabbe af Damsgaard, Bjerre, Thyregod, 20, Ide Sophie Gieddes søn. Adjudant.
FADDER Nr. 3: Margrethe Olesdatter Krabbe af Damsgaard, Bjerre, Thyregod, 27c, Ide Sophie Gieddes datter.
FADDER Nr. 4: Leene Olesdatter Krabbe af Damsgaard, Bjerre, Thyregod, 25c, Ide Sophie Gieddes datter.
FADDER Nr. 5: Mette Olesdatter Krabbe af Damsgaard, Bjerre, Thyregod, 21, Ide Sophie Gieddes datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 69 . dom : 10. p Trin : til kierken førdt /: tilforne hiemdøbt :/ Niels Qvistgaards forpagters Datter paa Hastrupgaard , Ide-Sophie , Faddere : Fru EtatsRaad Krabbes {Ide Sohie Giedde} bar barnet, Ritmester {Ole Henriksen} Krabbe, Adjutant Hans {Olesen} Krabbe, Frøcken Margrete Krabbes , Frøcken Leene Krabbes , Frøcken Mette Krabbe alle fra Bierregaard.
NOTITS: Forpagter af Hastrup Niels Quistgaard opkalder hans barn efter ejeren af Hastrup Ide Sophie Giedde. Den formodede baggrund er at Peder Paaske er kommet fra Bjerre til Hastrup som ridefoged og han vil styre Hastrup. Forpageteren Niels Quistgaard forsøger her at smigre Ide Sophie Giedde, så han kan forblive forpagter. Men Peder Paaske vinder dette spil; Niels Quistgaard ses ikke efter dette på Hastrup.

LINK: Affotografering.


Nr. 2234 1725.12.16 Maren Lauridsdatter, Hindskov. FAR: Laurids Jensen. MOR: ? Laurids Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hindskov, Thyregod, Jakob Pedersen Hindskovs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Lille, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Sørensen, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mikkel Soldat, Thyregod By, Thyregod, Tjeneste karl ved degnen.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Lille Niels Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 76 . Dom: 3 Adv: døbt Laruids Jensens Daatter af Hindskov, Maren ; Faddere : {Lille} Nielß Sørensen, Christen Sørensen , Begge af Hindskou , Mikkel Soldat tienende Degnen {Laurids Jensen Holstebro} , Jacob {Pedersen} Hindskous kone {Maren Christensdatter} , LIlle Nielßes {Sørensen) kone af Hindskou .}
LINK: Affotografering.


Nr. 2236 1726.01.20 Karen Gregersdatter, Svindbæk. FAR: Gregers Christensen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Iver Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Hole Gammel, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hole Lille, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Christen Skrædder, Thyregod By, Thyregod, Karl ved Morten Eskesen.
FADDER Nr. 4: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 33c, datter af Niels Iversen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Karl Christen Skrædder fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1726.
Tyregod Sogn :
No 78 . Dom: 2. p. Epiph. døbt Gregers Christensens Datter af Sviinbek : Karen . Fadere : Gammel Peder {Pedersen} Hoele og lille Peder {Pedersen} Hoele af Kokborg Christen skræder tienende Morten Esks : Tyregod Iver Pedersens kone {Karen Nielsdatter} af Hesselbierge , Abelonne Nielßdatter af Lønaa .

LINK: Affotografering.


Nr. 2237 1726.02.10 Anne Nielsdatter, Hindskov. FAR: Niels Jensen Grarup. MOR: ? Niels Jensen Grarups kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hindskov, Thyregod, Jakob Pedersen Hindskovs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Lille, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Skrædder, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder, karl ved Morten Eskesen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 79 Fest: Grat: {??} døbt Nielß Jensens {Grarups} Datter af Hindskou Anne . Faddere : Lille Nielß {Sørensen} Lauridz Jensen begge af Hindskou , Christen Skreder tienenede Morten {Eskesen} i Tyregod , Jacob {Pedersen} Hindskous kone {Maren Christensdatter} lille Maren {Pedersdatter} Hoele i Tyregod .
NOTITS: Dato mellem 20. januar og 17. marts, 10. februar antagelse, for at have en dato.

LINK: Affotografering.


Nr. 2240 1726.04.16 Anne Hansdatter, Sejrup. FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Else Pedersdatter, Sejrup, Thyregod, Troels Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Veste Nielsen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Fuglsang, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Enkelund, Thyregod, Mads Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Troels Nielsen, Sejrup, Thyregod, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Pedersen, Enkelund, Thyregod, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn No 84 . Fest: Virid : {dominica viridis, palmesøndag} døbt Hans Pedersens Datter af Seirup Anne . Faddere : Veste Nielsen af Tyregod, Jens Christensen af Fuglsang , Mads Pedersen af Seirup Troelses {Nielsen} kone ibm : Mads Pedersens kone {Maren Pedersdatter} af Enklund .
LINK: Affotografering.


Nr. 2245 1726.06.02 Hanne Mortensdatter, Thyregod By. FAR: Morten Christensen Sergeant. MOR: Marie Elisabeth Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Morten Eskesens kone.
FADDER Nr. 1: Hans Rasmussen Korporal, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mikkel Soldat, Thyregod By, Thyregod, Karl ved degnen Laurids Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Konen Maren Pedersdatter Hole fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Karlen Mikkel Soldat fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 88 . Dom: Exaudi , døbt Morten {Christensen} Sergeants Datter af Tyregod Hanne ; Faddere : Hanß Raßmus_ Corporal ibm : Vollert Jensen , Mikkel Soldat tienende Degnen {Laurids Jensen Holstebro} ibm , Morten Eskesens kone {Maren Pedersdatter Hole} , lille Maren {Pedersdatter} Hoele, ibm :
NOTITS: Maren Pedersdatter Hole og Lille Maren Hole er forskellige personer.

LINK: Affotografering.


Nr. 2246 1726.06.10 Margrethe Andersdatter, Kokborg. FAR: Anders Sørensen. MOR: Kirsten Sørensdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Kokborg, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Troelsen, Sejrup, Thyregod, Søn af Troels Nielsen
FADDER Nr. 4: ? Peder Pedersen Holes kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Søren Pedersen Nidvads kone, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Troels Nielsen, Sejrup, Thyregod, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Pedersen Nidvad, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 3: Peder Pedersen Hole, Kokborg, Thyregod, Gammel eller Lille? Konen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 89 Fer : 2 Pentecost . til kierken førdt /: tilforne hiemdøbt Anders Sørensens Datter af Hønskou Margrete : Faddere : Jenß Sørensen af Fuglsang , Jens Jensen af Hønskou , Troelses {Nielsens} Søn {Peder Troelsen} af Seirup Søren Pedersens {Nidvads} Kone af Hønskou, Peder Pedersens {Holes} kone.
NOTITS: Gift 1748.04.03 i Thyregod med enkemand Ole Villadsen i Nygaard i Give sogn †1796 Nygaard. ":/" mangler i teksten.

LINK: Ole Villadsen i Nygaard, Give.
LINK: Affotografering.


Nr. 2248 1726.09.08 Johanne Madsdatter, Thyregodlund. FAR: Mads Iversen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Dørken, Thyregod, Moderens søster, datter af Christen Boysen i Lille Mosgaard.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mikkel Soldat, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder. Karl ved degn Laurids Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 4: Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Knudsen.
NÆVNT Nr. 1: Ole Jakobsen, Dørken, Thyregod, Konen Mette Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 91. Dom: 12. p. Trin: til kierken førdt /:tilforne hiemdøbt :/ Madz Jensens Datter af Tyregodlund, Johanne ; Faddere . Jenß Nielsen , Christen Knudsen af Tyregodlund Michel Soldat tienende Degnen {Laurids Jensen Holstebro} . Ole Jacobsens kone {Mette Christensdatter} af Dørken, Christen Knudsens kone {Sidsel Hansdatter} af Tyregodlund .
LINK: Affotografering.


Nr. 2250 1726.10.27 Maren Lund Iversdatter, Sejrup. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Cathrine Marie Bering, Hjarup, Præstt Hans Berings søster.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Enkelund, Enkelund, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Gift med faderen søster Birte Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Sejrup, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Hans Pedersens kone
FADDER Nr. 5: Mette Christensdatter Hole, Thyregod, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 93. Dom : 19. p. Trin : til kierken førdt /: tilforn hiemdøbt Iver Pedersens Datter af Seirup : naunl : Maren-Lund . Faddere Mads {Pedersen} Enklund , Christen {Pedersen} Hoele , Madz Pedersen af Seirup . Hans Pedersens kone {Anne Christensdatter} ibm : Mette Christensdatter Hoele . (Mademoiselle Cathrine-Marie af Hiarup bar Barnet . )
LINK: Affotografering.


Nr. 2266 1727.10.26 Kirsten Jensdatter, Thyregodlund. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Laurids Jensen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Mikkel Sørensen, Thyregodlund (Rosenlund), Thyregod, Nabo, 35c, fæster i Rosenlund.
FADDER Nr. 3: Eske Pedersen, Odderbæk, Thyregod, Nævnes 1725 som fadder i Thyregod By.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 28c, faderens søster, Niels Pedersens datter.
FADDER Nr. 5: Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, Thyregod, Christen Knudsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod, Konen Sidsel Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 108 . Dom : 20. p. Trin: døbt Jens Nielsens Datter af Tyregodl: Kiersten . Faddere: Laurids Jensen , Mikkel Sørensen, ( begge af Tyregodl: ) Eske Pedersen , Anne Nielsdatter , (begge fra Odderbek) Christen Knudsens Hustrue {Sidsel Hansdatter} fra Tyregodlund .
NOTITS: Faderen Jens Nielsen er født i Odderbæk.

LINK: Affotografering.


Nr. 2269 1728.04.04 Martha Maria Halvorsdatter, Østerdam. FAR: Halvor Eriksen. MOR: Sara Sørensdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Skomager, Kokborg, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Enevold Nielsen, Vesterdam, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: ? Christen Christensen Murmands svend, Østerdam, Thyregod, Murersvend.
FADDER Nr. 4: Karen? Jensdatter?, Aalbæk, Thyregod, Jørgen Christensen Aalbæks kone.
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Lille Niels Sørensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Murmand, Østerdam, Thyregod, Her kaldet Murmester. Hans svend er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen Lille, Hindskov, Thyregod, Konen Karen Jensdatter Aalbæk fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Christensen Aalbæk, Thyregod, Kone ?(Karen Jensdatter) fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 111. Dom : Qvasimod: døbt Halvor Erichsens Datter af Østerdam , Martha=Maria . Faddere . Peder Skomager af Kokborg , Enevold Nielsen af Vesterdam , Christen Muurmesters Svend af Østerdam , Jørgen {Christensen} Aalbeks kone {Karen? Jensdatter?} , lille Nielsis {Sørensens} kone {Karen Jensdatter Aalbæk} af Hindskou .
LINK: Affotografering.


Nr. 2270 1728.04.11 Kirsten Lauridsdatter, Sejrup. FAR: Laurids Andersen Kidmose. MOR: Kirsten Madsdatter.
FADDER Nr. 1: Troels Nielsen, Sejrup, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Villads Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Sejrup, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 4: Christen Christensen, Thyregod, Ingen Christen Christensen set i Sejrup i de år.
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter Ivers, Sejrup, Thyregod, Iver Pedersen Enkelunds kone.
FADDER Nr. 6: Bodil Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Ikke set i Thyregod eller Vester sogne.
NÆVNT Nr. 1: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, Konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 112 - Dom : Misericord: døbt Laurids Andersens {Kidmoses} Datter af Seirup , Kiersten . Faddere: Troels Nielsen Villadz {Pedersen} Hoele, Madz Pedersen , Christens Christensen , Maren {Jensdatter} Ivers {Pedersen Enkelunds} , Bodil Christensdatter /: alle af Seirup {Villads Hole af Thyregodlund} :/
Begravelse nr. 6185
NOTITS: Begravet 18 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2274 1728.05.17 Abelone Frederiksdatter, Lønaa. FAR: Frederik Vestesen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Lisbeth Malene Pedersdatter Bering, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, 18. præst Hans Berings søster.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Kokborg (Kokborggaard), Thyregod, 59c.
FADDER Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
FADDER Nr. 3: Jens Villumsen, Thyregod By, Thyregod, 23c, karl ved degnen Laurids Jensen Holstebro. Søn af Villum Jensen i Kokborg.
FADDER Nr. 4: Maren Mortensdatter, Lønaa, Thyregod, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, Konen Maren Mortensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 116. Fer. 2. Pentecost: døbt Friderich Vestesens Datter fra Lønaae, Abelone . Faddere Christen Nielsen {evt. Niesen} af Kokborg, Volledt Jens_ af Tyregoed, Jens Villumsen tienende Degnen {Laurids Jensen Holstebro} . Peder Nielsens kone {Maren Mortensdatter} af Lønaa , lille Maren {Pedersdatter} Hoele. Min Syster Lisbet-Malene {18, Pedersdatter Bering} bar barnet.
Begravelse nr. 6182
NOTITS: Begravet fire uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2276 1728.06.08 *1728.05.08 Elisabeth Hansdatter Bering, Thyregodlund (Præstegaarden). FAR: Hans Pedersen Bering. MOR: Karen Madsdatter Humble.
BÅREN AF: Elisabeth Johansdatter Ravn, Præstegaarden, Seest, Moderens mor: Madame Humble fra Seest gift med Mads Christensen Humble.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Humble, Præstegaarden, Seest, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give.
FADDER Nr. 3: Christoffer Pedersen Bering, Præstegaarden, Hjarup, 30, faderens bror. Er 1730 student.
FADDER Nr. 4: Bodil Marie Pedersdatter Bering, Hjarup?, 22. faderems søster.
FADDER Nr. 5: Lene Margrethe Madsdatter Humble, Præstegaarden, Seest, 23. moderens søster.
FADDER Nr. 6: Leonora Kellet, Bøllund, Give, 21c, boede ved præst Bilhardt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 118. d. 8. Junii blev min Datter Elisabeth fremstillet for Herren i Tyregoed kierke, /: som tilforne efter fødselen d. 8. Maji , sc: Løverdag efter Christi Himmelfartsdag Klok: ii formidd blev af mig selv Hiemdøbt d 9 Maji :/ Faddere : Mag: Mads {Christensen} Humblet fra Seest , Hr Johan Bilhard fra Byllund {Bøllund, Give}, Msr Christopher {Pedersen} Bering fra Hiarup, Madame Elisabeth {Johansdatter Ravn gift Humble} Humblet fra Seest /: som bar Barnet :/ Demoiselle Bodel Marie {Pedersdatter} Bering , Demlle Lene=Magrethe {Madsdatter} Humblet , Demlle Heleonora Keelodt {Leonora Kellet} fra Byllund.
LINK: Affotografering.


Nr. 2277 1728.07.04 Anne Jakobsdatter, Hindskov. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Grarup, Hindskov, Thyregod, Store Niels.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Skrædder, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Ellen Pedersdatter, Thyregod By, Thyregod, Tjenestepige ved degnen Laurids Jensen Holstebro. Se #2282.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, Konen Anne Christensdatter fadder. Hans Pedersen skal være født eller opvokset i Hindskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 118. Dom : 6. p. Trin : døbt Jacob Pedersens Datter af Hindskou , Anne - Faddere : Nielß Jensen {Grarup, Store} ibm. Nielß {Christensen} Mitgaard af Tyregoed , Peder Skræder ibm . Hans Pedersens kone {Anne Christensdatter} af Seirup Ellen tienende Degnen .
LINK: Affotografering.


Nr. 2279 1728.07.18 Anne Mortensdatter, Thyregod By. FAR: Morten Eskesen. MOR: Maren Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Anne Katrine Andreasdatter Jæger, Thyregod By, Thyregod, Lige gift med degnen Laurids Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Gift med faderens søster Ingeborg Eskesdatter.
FADDER Nr. 2: Ole Mikkelsen Svane, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Villumsen, Thyregod, Karl ved degnen.
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter Hole, Pomphole, Thyregod, Moderens søster, gift med Jens Christensen (Hole).
FADDER Nr. 5: Maren Poulsdatter, Pomphole, Thyregod, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Hole, Pomphole, Thyregod, Konen Anne Pedersdatter Hole fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 121. d. eod {Dom: 8. p Trin:} døbt Morten Eskesens Datter af Tyregoed Anne . Faddere Vollert Jensen ibd. Corporal Ole Mikkelsen {Svane} ibd. Jens Villumsen ibid : Anne {Pedersdatter Hole} Jens {Christensen} Hoele af Pomphoele. Maren Povelsdatter ibid. (NB . Anne=Cathrine Jæger bar barent ) .
LINK: Affotografering.


Nr. 2284 1728.12.05 Margrethe Gregersdatter, Svindbæk. FAR: Gregers Christensen. MOR: Maren Andersdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Skomager, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
FADDER Nr. 2: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Villumsen, Thyregod By, Thyregod, Karl ved degnen Laurids Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 4: ? Peder Skomagers kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: Mette Hole, Thyregod By, Thyregod, Tjenestepige ved degnen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Skomager, Kokborg, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 126. Dom: 2. Adv : døbt Gregers Christensens Datter af Sviinbek , Margrete ; Faddere: Peder {Pedersen Skomager , Morten Eskesen af Tyregoed , Jens Villumsen ibm Peder Skomagers kone i Kokborg Mette Hoele tienende Degnen i Tyregoed.
Summa XVII {summe af født i kirkeåret 1728}.

LINK: Affotografering.


Nr. 2285 1729.01.02 Anna Maria Hansdatter, Poderhuset. FAR: Hans Jensen Skytte. MOR: Ane Kirstine Rørbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB. Hans {Jensen} Skyttes Datter af Poderhuset, Anna=Maria . Dom [1] p. Epiph :
NOTITS: Teksten senere skrevet ind i margen på siden ovenfor begyndelsen af 1729. Dåben har ingen nummer som de andre dåb. Datoen er ikke læselig i affotograferingen. Ejnar Bjerre skrev ud fra den original kirkebog, hans dato er antaget. Hvis det er et "1"-tal er det tværet meget ud. Da næste dåb er Dom. 4 p. Epiphan, kan tallet kun være 1, 2 eller 3.

LINK: Affotografering.


Nr. 2286 1729.01.17 Kirsten Lauridsdatter, Thyregodlund (Præstegaardens Hus). FAR: Laurids Mathiesen, Ribe. MOR: Margrethe Olufsdatter.
FADDER Nr. 1: Morten Christensen Sergeant, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Søren Hyrde, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Villumsen, Thyregod By, Thyregod, Karl ved degnen.
FADDER Nr. 4: Ellen Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Formodet ved søsteren Maren gift med Morten Eskesen.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: ? Olufsdatter, Thyregodlund (Præstegaardens Hus), Thyregod, Moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 129 . d. 17. Jan : døbt Margrete Olufsdatters u=ægte barn , Kiersten . Faddere . Morten {Christensen} Sergeant , Søren Hyrde , Jens Villumsen , Ellen {Pedersdatter} Hoele og Maren {Pedersdatter} Hoele {Lille} ( alle af Tyregoed ) Qvinden , som var besovet i Borres Sogn, og fødte sit barn i Tyregodlund hos hendes Syster, boende udi et Huuß Præstegarden tilligende , angav for Barnefader en Karl fra Ribe , Naunlig : Lauridz Matthiesen .
LINK: Affotografering.


Nr. 2287 1729.01.30 Kirsten Knudsdatter, Aagaard. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Kollemorten, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Ole Iversen, Tykskovgaard, Ejstrup, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Fuglsang, Thyregod, Nabo, ikke set som familie.
FADDER Nr. 3: Jens Jørgensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: ? Ole Iversens kone, Tykskovgaard, Ejstrup, Ole Iversens kone
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Sejrup, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 127 . Dom : 4. p. Epiphan : i kierken fremstillet /: tilforne hiemdøbt :/ Knud Jacobsens Datter af Aagaard , Kiersten . Faddere: Ole Iversen af Tykskougaard Jens Christensen af Fuglesang , Jens Jørgensen af Oxenbierge Ole Iversens Hustrue, Maren Christensdatter af Seirup
NB. /: Anne Coldingmorten bar barent :/ NB.

LINK: Affotografering.


Nr. 2288 1729.01.30 Johanne Nielsdatter, Thyregod By (Midtgaard). FAR: Niels Christensen. MOR: Maren Laugesdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Hindskov, Thyregod, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod, Gift med faderens søster Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 3: Jens Villumsen, Thyregod By, Thyregod, Karl ved degnen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Nabo, Morten Eskesens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Nabo, konen Maren Pedersdatter Hole fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 128 : die eod: {Dom : 4. p. Epiphan :} i kierken fremstillet /:tilforne hiemdøbt :/ Nielß Christensens Datter af Tyregoed , Johanne ; Faddere : Jenß Hindskou , Jacob {Pedersen} Hindskou , Jens Villumsen , Morten Eskesens kone {Maren Pedersdatter Hoele} Maren {Pedersdatter} Hoele {Lille} (af Tyregoed ) .
NOTITS: Her ses at der var to Maren Pedersdatter Holer i Thyregod by. Den ene var Morten Eskesens kone og den anden Lille Maren Hole.

LINK: Affotografering.


Nr. 2289 1729.03.13 Anne Marie Pedersdatter, Lønaa. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Mortensdatter.
BÅREN AF: Anne Mortensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, 23c, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Jens Villlumsen, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder. Karl ved degnen.
FADDER Nr. 4: Anne Sørensdatter, Lønaa, Thyregod, Gift med faderens bror Iver Nielsen.
FADDER Nr. 5: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 36c, faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod, Faderens bror, konen Anne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 130 . Dom : Reminsc : døbt Peder Nielsens Datter af lønaa , Anne=Marie . Faddere : Nielß Iversen ibm : Morten {Christensen} i Hesselbierge Jens Villumsen tienende Degnen . Iver Nielsens Hustrue {Anne Sørensdatter} Abelonne Nielßdatter ibm Anne Mortensdatter af Hesselbierge bar barnet .
LINK: Affotografering.


Nr. 2292 1729.05.01 Anne Kirstine Jørgensdatter, Aalbæk. FAR: Jørgen Christensen. MOR: Karen? Jensdatter?.
BÅREN AF: Sara Sørensdatter, Kokborg Huse, Thyregod, Slags nabo, Halvor Eriksen Snedkers kone.
FADDER Nr. 1: Enevold Nielsen, Vesterdam, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 3: Eske Pedersen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Margrethe Thomasdatter, Fuglsang, Thyregod, Gift med Jens Sørensen.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 30c, datter af Niels Pedersen
NÆVNT Nr. 1: Halvor Eriksen Snedker, Kokborg Huse, Thyregod, Konen Sara Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 133 . Dom : Misericord : døbt Jørgen Nielsens {vel fejl for Christensen} Datter af Aalbek , Anne=Kierstine . Faddere : Enevold Nielsen af Vesterdam , Jenß Christens_ af Fuglsang . Eske Pedersen af Tyregoed . Margrete {Thomasdatter} i Fuglsang Anne {Nielsdatter} Odderbek . Halvors {Eriksen} Snedikers kone {Sara Sørensdatter} bar barent .
NOTITS: Faderens patronym "Nielsen" højst problematisk. Jørgen Christensen kendes i Aalbæk, Jørgen Nielsen ikke.

LINK: Affotografering.


Nr. 2296 1729.07.31 Karen Elisabeth Christensdatter, Hindskov. FAR: Christen Sørensen. MOR: Abelone Bendtsdatter.
FADDER Nr. 1: Søren Mikkelsen, Hindskov, Thyregod, Antaget for faderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Villumsen, Kokborg, Thyregod, Indtil marts 1729 tjener han ved degnen i Thyergod By.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Lille Niels Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Ingeborg? Frandsdatter, Dørken, Thyregod, 23c, kunne være Maren gift 1733 i Thyregod.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Lille, Hindskov, Thyregod, Nabo eller bror til faderen. Konen Karen Jensdatter Aalbæk fadder.
NÆVNT Nr. 2: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 137. Dom : 7.p. Trin : døbt Christen Sørensens Datter af Hindskou , Karen=Elsabeth , Faddere : Søren Mikkelsen ibm. Hans Pedersen ibm . Jens Villumsen af Kokborg , lille Nielses {Sørensens} kone {Karen Jensdatter Aalbæk} af Hindskou , Frandzes {Jakobsens} Datter {Ingeborg eller Maren Frandsdatter} af Dørken
Begravelse nr. 6208
NOTITS: Begravet 1730 et år fire måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2299 1729.10.02 Mette Hansdatter, Poderhuset. FAR: Hans Jensen Skytte. MOR: Ane Kirstine Rørbæk.
FADDER Nr. 1: Gregers Ladefoged, Hastrup, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Mikkel Kusk, Hastrup, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Sara Sørensdatter, Østerdam, Thyregod, Gift med Halvor Eriksen Snedker.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Hastrup, Thyregod, Tjenestepige på Hastrup.
NÆVNT Nr. 1: Halvor Eriksen Snedker, Østerdam, Thyregod, Konen Sara Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 140 . Dom: 17. p. Tirn: i kierken fremstillet /: tilforne hiemdøbt :/ Hans {Jensen Skytte} Fiskers Datter af Poderhuset , Mette , Faddere : Gregers Ladefoget , og Mikkel Kudsk fra Hastrup , Jens Sørensen af Fuglsang. Sara {Sørensdatter} Halvor {Eriksen} snedikers af Østerdam, Anne Christensdatter af Hastrup .
LINK: Affotografering.


Nr. 2302 1729.10.30 Inger Iversdatter, Sejrup. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Birgitte Pedersdatter søster til faderen.
FADDER Nr. 2: Mikkel Sørensen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Sejrup, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Laurids Andersen Kidmoses kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjenestepige ved præsten Hans Bering.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Andersen Kidmose, Sejrup, Thyregod, Kone Kirsten Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 143 . Dom : 20. p. Trin: døbt Sl: {salig} Iver Pedersens {Enkelunds} Datter af Seirup, Inger , Faddere Christen {Pedersen} Hoele, Mikkel Sørensen af Tyregodl: Mads Pedersen af Seirup , Lauriz {Andersen} Kimoses kone {Kirsten Madsdatter} Kiersten Christensdatter tienende mig {præst Hans Bering} .
NOTITS: Faderen Iver Pedersen Enkelund blev begravet den 4. September 1729 otte uger før denne dåb.

LINK: Affotografering.


Nr. 2304 1729.12.16 Kirsten Pedersdatter Hole, Kokborg. FAR: Peder Pedersen Hole Lille. MOR: ? Peder Pedersen Hole Lilles kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Hole Gammel, Kokborg, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Kokborg, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Gregers Ladefoged, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Toftløs, Thyregod, 42c, mulig søster til faderen.
FADDER Nr. 5: Mette Hole, Thyregod By, Thyregod, Tjenestepige ved degnen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 145 . Dom: 3. Adv: døbt Peder Pedersen Hoeles Datter af Kokborg. Kiersten . Faddere , gammel Peder {Pedersen} Hoele , Chirsten Nielsen /: begge ibm :/ Gregers Ladefoget fra Hastrup, Anne Peder Datter af Toftesløß , Mette Hoele tienende Degnen.
Begravelse nr. 6207
NOTITS: Begravet ni måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2310 1730.06.04 Johanne Mortensdatter, Thyregod By. FAR: Morten Eskesen. MOR: Maren Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Anne Korporals, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Gift med faderens søster Ingeborg.
FADDER Nr. 2: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Faderens søster, gift 2. med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Thyregod By, Thyregod, 22c, søn af Ingeborg Eskesdatter og 1. mand Peder Pedersen Gandrup.
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod, Moderens søster?
NÆVNT Nr. 1: Hans Rasmussen Korporal, Thyregod By, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn . No 151. Fest: Trinit: døbt Morten Eskesens Datter af Tyregoedby , Johanne . Faddere. Vollert Jensen og Hustru {Ingeborg Eskesdatter} og Søn Peder {Pedersen} ibm , Christen {Pedersen} Hoele , lille Maren {Pedersdatter} Hoele. Anne {Hans Rasmussen} Corporals frembar barnet .
Begravelse nr. 6214
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2311 1730.06.25 Anne Kirstine Pedersdatter Paaske, Hastrup Mølle. FAR: Peder Paaske. MOR: Margrethe Pedersdatter Vium.
FADDER Nr. 1: Johan Rudolf Krabbe af Damsgaard, Hastrup, Thyregod, Ritmester, 32c, søn af Ide Sophie Gedde til Hastrup.
FADDER Nr. 2: Adelheid von Fersen, Hastrup, Thyregod, 29c, Johan Rudolf Krabbes kone.
FADDER Nr. 3: Vibeke Giedde, Hastrup, Thyregod, 21, Ide Sophie Gieddes bror Frederik Christians (der ejede Hastrup 1706-13) datter
FADDER Nr. 4: ? Frøken Trolle, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 5: Andreas Jæger, Thyregod By, Thyregod, Far til degnens 2. kone Anna Cathrina.
FADDER Nr. 6: Anna Cathrina Andreasdatter Jæger, Thyregod By, Thyregod, Datter af Kaptajnløjtnant Jæger, gift med degnen Laurids Jensen Holstebro.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 152 Dom : 3. p. Trin: i kierken fremstillet Peder Paaskes Datter af Hastrup Mølle . Anne Kierstine . Faddere : Ritmester {Johan Rudolph} Krabbe og hans Frue {Adelheid von Fersen} fra Hastrup; Frøcken Vibeke Gedde, Frøcken Trolle ibm. Capitain Leiut: Jæger og hans Datter {Anne Cathrina Andreasdatter Jæger} af Tyregoed {By} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2313 1730.07.30 Anne Margrethe Thomasdatter, Kokborg. FAR: Thomas Nielsen. MOR: ? Thomas Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Gundersen Skomager, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Villum Jensen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Vestesen, Thyregod By, Thyregod, Karl ved degn Laurids Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 4: Anne Cathrine? Andersdatter, Kokborg, Thyregod, Anders Ladefogeds datter.
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Jens Villumsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Ladefoged, Kokborg, Thyregod, Datter fadder, Anne Cathrine hedder een datter.
NÆVNT Nr. 2: Jens Villumsen, Kokborg, Thyregod, Konen Anne Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 154. d. eod {Dom: 8.p. Trin:} døbt Thomas Nielsens Datter af Kokborg Anne=Margrete . Faddere: Peder {Gundersen} Skomager ibm. Villum Jensen ibm , Peder Vestesen tienende degnen : Anders ladefogds Datter {Anne Cathrine? Andersdatter} , Jens Villums_ kone {Anne Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2319 1730.10.29 Dorothea Knudsdatter, Aagaard. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Hole Gammel, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hole Lille, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karl ved præst Hans Bering.
FADDER Nr. 4: Hanne Pedersdatter Hole, Vesterdam, Thyregod, Enevold Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjenestepige ved præst Hans Bering.
NÆVNT Nr. 1: Enevold Nielsen, Vesterdam, Thyregod, Konen Hanne Pedersdatter Hole fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 160 . Dom: 21. p. Trin: døbt Knud Jacobsens Datter af Aagaard, Dorothea : Faddere : Gammel Peder {Pedersen} Hoele og unge Peder {Pedersen} Hoele af Kokborg Christen Christensen tienende i Præstegaarden , Envolds {Nielsens} kone {Hanne Pedersdatter Hole} af Vesterdam , Kirsten Nielsdatter tienende i Præstegaarden .
LINK: Affotografering.


Nr. 2320 1730.11.05 Mette Kirstine Olesdatter Svane, Thyregod By. FAR: Ole Mikkelsen Corporal Svane. MOR: Anne Christiansdatter Werner.
BÅREN AF: Vibeke Giedde, Hastrup, Thyregod, 22, Ide Sophie Gieddes bror Frederik Christians datter.
FADDER Nr. 1: Johan Rudolf Krabbe af Damsgaard, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Andreas Jæger, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Anna Cathrina Andreasdatter Jæger, Thyregod By, Thyregod, Andreas Jægers datter, gift med degn Laurids Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 4: Herbst Minkou, Hastrup, Thyregod, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Degnen, konen Anna Cathrina Jæger fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 161. Dom : 22 . p. Trin: døbt Ole Mikkelsen Corporals {Svane} Datter af Tyregoedby, Mette=Kirstine ; Faddere: Ritmester {Johan Rudolf} Krabbe af Hastrup , Capitainl: {Andreas} Jæger af Tyregoed, Lieutenant Herbst Minkou, Degnens {Laurids Jensen Holstebro} kone {Anna Cathrina Andreasdatter Jæger} Frøck: Vibeke {Giedde} bar bar{...} :
Begravelse nr. 6218
NOTITS: Hun kaldes Svane, da hun begraves otte måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2323 1730.12.26 Abelone Nielsdatter, Hindskov. FAR: Niels Jensen Grarup. MOR: ? Niels Jensen Grarups kone.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Hindskov, Thyregod, Konen også fadder.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Lille, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Skrædder, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Hindskov, Thyregod, Hans Pedersens kone.
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter, Lønaa, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 164. Fer : 2 . Natal : døbt Nielß Jensens {Grarups, Store} Datter af Hindksou , Abelone . Faddere Hanß Pedersen {Lille} Nielß Sørensen , ibid : Peder {Pedersen} Skræder af Tyre{...} Hans Pedersens Kone {Anne Christensdatter} af Hindskou . Mette Nielsdatt af Lø{..} .
LINK: Affotografering.