Thyregod-Vester Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1713 - 1730
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Thyregod-Vester kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 1995 1639.07.01 Jens Christensen Murmand, , sogn: Thyregod.
Nr. 1992 1667.07.01 Christen Jensen, , sogn: Thyregod. FAR: Jens Christensen Murmand. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 1981 1703.07.02 Poul Jensen, Pomphole, sogn: Thyregod. FAR: Jens Christensen?.
Nr. 1983 1705.07.01 Niels Troelsen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Troels Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
Nr. 1988 1706.07.01 Christen Pedersen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Peder Christensen.
Nr. 1986 1708.07.01 Christian, Kokborg Huse, sogn: Thyregod. FAR: ?. MOR: ? Jens Mouridsen Dams kone.
Nr. 1999 1709.07.01 Peder Jakobsen, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Kirsten Gravesdatter.
Nr. 1987 1712.07.01 Mads Madsen, Lindet- Lille, sogn: Vester. FAR: Mads Madsen.
Nr. 1979 1712.07.01 Peder Iversen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
Nr. 1980 1713.10.01 ? Peders/en/datter, Lindet, sogn: Vester. FAR: Peder Poulsen?. MOR: ? Peder Poulsens? kone.
Nr. 2001 1713.11.19 Anders Gregersem, Thyregod- lund, sogn: Thyregod. FAR: Gregers Christensen. MOR: ? kone Gregers Christensen.
Nr. 2004 1714.01.14 Christen Jensen, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? kone Jens Pedersens.
Nr. 2005 1714.02.01 Peder Villadsen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Villads Pedersen Hole. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 2008 1714.04.02 Jakob Knudsen, Aagaard, sogn: Thyregod. FAR: Knud Jakobsen Aagaard. MOR: Margrethe Christensdatter.
Nr. 2009 1714.04.15 Mikkel Sørensen, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Søren Nielsen Egsgaard. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 2011 1714.04.22 Laurids Nielsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 2013 1714.05.27 Bernhard Knud Christoffer von der Lippe, Hastrup, sogn: Thyregod. FAR: Bernhard Heinrich von der Lippe. MOR: Dorte Katrine Knudsdatter Giedde.
Nr. 2015 1714.06.06 Jens Nielsen, Dørken, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen. MOR: ? kone Niels Jensens.
Nr. 2016 1714.06.10 Jørgen Jensen, Vesterdam?, sogn: Thyregod. FAR: Jens Mourridsen Dam. MOR: ? kone Jens Dams.
Nr. 2018 1714.07.15 Jens Pedersen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Peder Jensen. MOR: ? kone Peder Jensens.
Nr. 2020 1714.10.11 Jens Jakobsen, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Kirsten Gravesdatter.
Nr. 2021 1714.10.14 Svend Sørensen, Dørken (Bankgaard), sogn: Thyregod. FAR: Søren Banch. MOR: ? kone Søren Banchs.
Nr. 2022 1714.11.01 Niels Nielsen, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? kone Niels Pedersens.
Nr. 2023 1714.11.11 Christen Pedersen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Peder Christensen. MOR: ? kone Peder Christensens.
Nr. 2024 1714.12.09 Anders Nielsen, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Niels Madsen. MOR: ? kone Niels Madsens.
Nr. 2025 1715.01.01 Søren Andersen, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Anders Sørensen. MOR: Kirsten Sørensdatter.
Nr. 2026 1715.03.24 Lars Thygesen, Vesterdam, sogn: Thyregod. FAR: Thyge Pedersen. MOR: ? Thyge Pedersens kone.
Nr. 2030 1715.03.31 Christen Knudsen, Aagaard, sogn: Thyregod. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
Nr. 2031 1715.03.31 Peder Christensen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: Birte Pedersdatter.
Nr. 2032 1715.03.31 Johanne Christensdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: Birte Pedersdatter.
Nr. 2036 1715.06.23 Sejer Jensen, Rørbæk (Katballe), sogn: Vester. FAR: Jens Jensen. MOR: Gertrud Jensdatter.
Nr. 2038 1715.07.21 Niels Iversen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
Nr. 2045 1715.11.24 Niels Rasmussen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Rasmus Sørensen. MOR: ? Rasmus Sørensens kone.
Nr. 2049 1716.02.23 *1716.02.14 Peder Christensen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Christen Graversen. MOR: Dorte Christensdatter.
Nr. 2051 1716.03.13 Albert Lauridsen, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Laurids Skrædder. MOR: ? Laurids Skrædders kone.
Nr. 2052 1716.03.15 Iver Jakobsen, Dørken, sogn: Thyregod. FAR: Jakob Frandsen. MOR: Maren Madsdatter.
Nr. 2055 1716.05.03 Ebbe Frederik Pedersen, Hønskov, sogn: Thyregod. FAR: Peder Pedersen. MOR: ? Peder Pedersens kone.
Nr. 2056 1716.05.21 Lars Thygesen, Vesterdam, sogn: Thyregod. FAR: Thyge Pedersen. MOR: ? Thyge Pedersens kone.
Nr. 2057 1716.05.21 Michel Sørensen, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Søren Nielsen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 2060 1716.06.28 Jens Pedersen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Peder Christensen Boel. MOR: ? Peder Christensen Boels kone..
Nr. 2061 1716.06.28 Frederik Christian Madsen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Mads Pedersen Enkelund. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 2063 1716.10.25 Knud Knudsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Knud Andersen. MOR: Malene? Christensdatter?.
Nr. 2064 1716.10.25 Jens Ebbesen, Svindbæk, sogn: Thyregod. FAR: Ebbe Sørensen. MOR: Mette Sørensdatter.
Nr. 2065 1716.10.25 Viste Rasmussen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Rasmus Sørensen. MOR: ? Rasmus Sørensens kone.
Nr. 2066 1716.11.08 Peder Nielsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 2067 1716.12.20 Christen Vorgod Iversen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
Nr. 2068 1717.01.10 Laurids Jørgensen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Jørgen Andersen Landsoldat. MOR: ? Jørgen Landsoldats kone.
Nr. 2070 1717.02.07 Troels Madsen, Fuglsang, sogn: Thyregod. FAR: Mads Christensen. MOR: Maren Troelsdatter.
Nr. 2073 1717.03.14 Navnløs, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: Birte Pedersdatter.
Nr. 2074 1717.03.17 Jens Jensen, Lindet- Lille, sogn: Vester. FAR: Jens Jensen. MOR: Gertrud Jensdatter.
Nr. 2076 1717.03.25 Thøger Jensen, Kokborg- Huse, sogn: Thyregod. FAR: Jens Mouridsen? Dam. MOR: Karen Thygesdatter.
Nr. 2077 1717.05.09 Veste Troelsen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Troels Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
Nr. 2079 1717.07.04 Niels Jørgensen, Allbæk, sogn: Thyregod. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
Nr. 2080 1717.07.04 Peder Nielsen, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 2081 1717.07.11 Niels Jensen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Jens Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 2082 1717.07.14 Peder Nielsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Hanson, Rørbæk. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 2084 1717.08.01 *1717.08.01 Navnløs, Skovsbøl, sogn: Vester. FAR: Niels Sørensen. MOR: ? Niels Sørensens kone.
Nr. 2086 1717.08.08 Johan Jakob Jakobsen?, Risager, sogn: Vester. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Bente Sørensdatter.
Nr. 2087 1717.08.12 Jens Mikkelsen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Mikkel Jespersen. MOR: ? Mikkel Jespersens kone.
Nr. 2088 1717.10.20 Peder Madsen, Rørbæk, sogn: Vester. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? Mads Pedersens kone.
Nr. 2091 1717.12.19 *1717.12.12 Peder Nielsen, Vesterlund (Vestergaard), sogn: Vester. FAR: Niels Madsen Vestergaard. MOR: Abelone Mikkelsdatter.
Nr. 2102 1718.05.22 Jens Nielsen, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 2104 1718.06.26 Peder Christensen Hole, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: Birte Pedersdatter.
Nr. 2105 1718.07.31 Navnløs, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 2106 1718.09.18 Niels Hansen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Christensdatter.
Nr. 2107 1718.09.18 Erik Halvorsen, Kokborghuse, sogn: Thyregod. FAR: Halvor Eriksen. MOR: Sara Sørensdatter.
Nr. 2108 1718.09.25 Iver Nielsen, Dørken (Søndergaard), sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen Søndergaard. MOR: ? Niels Jensen Søndergaards kone.
Nr. 2109 1718.10.09 Christen Villadsen, Dørken, sogn: Thyregod. FAR: Villads Christensen Skrædder. MOR: ? Villads Christensen Skrædders kone.
Nr. 2111 1718.12.04 Peder Nielsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 2112 1718.12.18 Peder Madsen, Rørbæk, sogn: Vester. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? Mads Pedersens kone.
Nr. 2113 1719.03.19 Navnløs, Kokborghuse, sogn: Thyregod. FAR: Jens Mouridsen Dam. MOR: ? Jens Mouridsen Dams kone.
Nr. 2116 1719.04.23 Jakob Madsen, Fuglsang, sogn: Thyregod. FAR: Mads Christensen. MOR: Maren Troelsdatter.
Nr. 2117 1719.05.14 Christen Knudsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Knud Andersen. MOR: Malene? Christensdatter?.
Nr. 2118 1719.05.18 Hans Jensen, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Jens Michelsen. MOR: Maren Graversdatter.
Nr. 2119 1719.07.02 Christen Olufsen, Dørken, sogn: Thyregod. FAR: Oluf Jakobsen. MOR: Mette Christensdatter Boysen.
Nr. 2121 1719.07.23 Christen Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 2124 1719.08.27 Thomas Nielsen, Skovsbøl, sogn: Vester. FAR: Niels Jensen. MOR: Ane Thomasdatter.
Nr. 2125 1719.08.27 Navnløs, Vesterlund (Søndergaard), sogn: Vester. FAR: Niels Pedersen Søndergaard. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 2127 1719.09.03 Mads Jensen, Lindet- Lille, sogn: Vester. FAR: Jens Jensen. MOR: Gertrud Jensdatter.
Nr. 2128 1719.11.12 Christen Villadsen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Villads Pedersen Hole. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 2131 1720.03.03 Lars Knudsen, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Knud Larsen. MOR: Kirsten Thygesdatter.
Nr. 2133 1720.03.13 Navnløs, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens 2. kone.
Nr. 2134 1720.03.24 Navnløs, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
Nr. 2137 1720.04.14 Poul Poulsen, Rørbæk, sogn: Vester. FAR: Poul Lauridsen. MOR: ? Poul Lauridsens kone.
Nr. 2138 1720.04.14 Niels Lauridsen, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Laurids Sørensen Skrædder. MOR: ? Laurids Sørensen Skrædders kone.
Nr. 2139 1720.04.26 Seyer Johansen Seyer, Risager, sogn: Vester. FAR: Johan Jacob Seyer. MOR: Bente Sørensdatter.
Nr. 2140 1720.04.22 Christen Gregersen, Svindbæk, sogn: Thyregod. FAR: Gregers Christensen. MOR: Maren Andersdatter.
Nr. 2141 1720.05.09 Oluf Michelsen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Michel Jespersen. MOR: ? Michel Jespersens 2. kone.
Nr. 2147 1720.10.27 Michel Nielsen, Vesterlund (Vestergaard), sogn: Vester. FAR: Niels Madsen Vestergaard. MOR: Abelone Michelsdatter.
Nr. 2150 1720.12.20 Oluf Halvorsen, Kokborghuse, sogn: Thyregod. FAR: Halvor Eriksen. MOR: Sara Sørensdatter.
Nr. 2151 1721.04.11 Christen Jørgensen, Aalbæk, sogn: Thyregod. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
Nr. 2153 1721.06.22 Niels Michelsen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Michel Sørensen. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 2155 1721.07.13 Laurids Jørgensen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Jørgen Andersen Landsoldat. MOR: ? Jørgen Andersens kone.
Nr. 2157 1721.11.01 Peder Madsen, Fuglsang, sogn: Thyregod. FAR: Mads Christensen. MOR: Maren Troelsdatter.
Nr. 2159 1721.11.30 Christen Iversen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdattter.
Nr. 2161 1722.01.01 Peder Vollertsen, Thyregod By (Vestergaard), sogn: Thyregod. FAR: Vollert Jensen. MOR: Ingeborg Eskesdatter.
Nr. 2162 1722.01.01 Laue Nielsen, Thyregod By (Midtgaard), sogn: Thyregod. FAR: Niels Christensen Midtgaard. MOR: Maren Laugesdatter.
Nr. 2164 1722.02.08 Sejer Sejersen Nielsen, Katballe, sogn: Vester. FAR: Niels Sørensen Skovsbøl. MOR: Anne Mikkelsdatter.
Nr. 2165 1722.03.25 Niels Jensen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
Nr. 2166 1722.03.25 Iver Nielsen, Dørken (Søndergaard), sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen Søndergaard. MOR: ? Niels Jensen Søndergaards kone.
Nr. 2169 1722.05.25 Peder Jakobsen, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 2170 1722.07.26 Peder Pedersen, Vesterlund (Annexgaard), sogn: Vester. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 2171 1722.09.27 Thyge Knudsen, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Knud Larsen Møller. MOR: Kirsten Thygesdatter.
Nr. 2173 1722.10.25 Eskild Mortensen, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Morten Eskesen. MOR: Maren Pedersdatter Hole.
Nr. 2174 1722.11.15 Gottfried Christiansen, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Christian Lukke. MOR: ? Christian Lukkes kone.
Nr. 2175 1722.11.22 *1722.11.16 Søren Halvorsen, Kokborghuse, sogn: Thyregod. FAR: Halvor Eriksen Snedker. MOR: Sara Sørensdatter.
Nr. 2176 1723.01.03 Søren Michelsen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Michel Jespersen. MOR: ? Michel Jespersens 2. kone.
Nr. 2178 1723.01.14 Albert Christian, Rørbæk, sogn: Vester. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Ide Birgitte Vinther.
Nr. 2179 1723.02.14 Jakob Villumsen, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Villum Jensen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 2181 1723.02.17 Peder Hansen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Christensdatter.
Nr. 2183 1723.04.04 *1723.02.22 Marie Lisbeth Mortensdatter, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Morten Christensen Sergeant. MOR: Marie Elisabeth Hansdatter.
Nr. 2184 1723.05.02 Niels Vestesen, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Veste Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 2187 1723.07.25 *1723.06.13 Jens Nielsen, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 2191 1723.09.26 Peder Iversen, Hesselbjerre, sogn: Thyregod. FAR: Iver Pedersen. MOR: Karen Nielsdatter.
Nr. 2193 1724.01.01 Peder Juul Mortensen, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Morten Eskesen. MOR: Maren Pedersdatter Hole.
Nr. 2195 1724.02.11 Laurids Nielsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 2196 1724.03.21 Søren Madsen, Fuglsang, sogn: Thyregod. FAR: Mads Christensen. MOR: Maren Troelsdatter.
Nr. 2197 1724.04.23 Christen Sørensen, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens 2. kone.
Nr. 2199 1724.05.21 Jens Nielsen, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen Grarup. MOR: ? Niels Jensen Grarups kone.
Nr. 2200 1724.05.21 *1724.05.14 Søren Nielsen, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 2201 1724.06.05 *1724.05.28 Niels Vestesen, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Veste Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 2202 1724.08.20 Jens Nielsen, Dørken (Søndergaard), sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen Søndergaard. MOR: ? Niels Jensen Søndergaards kone.
Nr. 2204 1724.09.16 Christian Friderich Frandsen Ulricii, Rørbæk, sogn: Vester. FAR: Frands Lorens Ulricii. MOR: ? Frand Lorens Ulriciis kone.
Nr. 2205 1724.09.20 *1724.08.20 Peder Hansen Bering, Thyregodlund (Præstegaarden), sogn: Thyregod. FAR: Hans Pedersen Bering. MOR: Karen Madsdatter Humblet.
Nr. 2206 1724.09.24 Niels Nielsen, Katballe, sogn: Vester. FAR: Niels Sørensen. MOR: Anne Mikkelsdatter.
Nr. 2207 1724.10.15 Jørgen Ebbesen, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Ebbe Jørgensen. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 2208 1724.10.16 *1724.10.16 Christen Knudsen, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Knud Larsen Møller. MOR: ? Knud Larsen Møllers kone.
Nr. 2210 1724.11.19 Christen Nielsen, Thyregod By (Midtgaard), sogn: Thyregod. FAR: Niels Christensen. MOR: Maren Laugesdatter.
Nr. 2211 1724.11.19 Peder Jensen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Jens Nielsen Odderbæk. MOR: ? Jens Nielsen Odderbæks kone.
Nr. 2213 1724.12.28 *1724.11.13 Andreas Johansen Sejer, Rørbæk, sogn: Vester. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Ide Birgitte Vinther.
Nr. 2214 1725.02.18 *1725.02.10 Knud Christensen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Christen Knudsen. MOR: Sidsel Hansdatter.
Nr. 2215 1725.02.25 Peder Lauridsen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Laurids Andersen Kidmose. MOR: Kirsten Madsdatter.
Nr. 2218 1725.04.18 *1725.03.25 Svend Larsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Lars Svendsen. MOR: Johanne Pedersdatter.
Nr. 2219 1725.04.22 Jens Nielsen, Skovsbøl, sogn: Vester. FAR: Niels Jensen. MOR: Anne Thomasdatter.
Nr. 2220 1725.04.29 Søren Knudsen, Lindet (Lindet), sogn: Vester. FAR: Knud Andersen. MOR: ? Knud Andersens kone.
Nr. 2221 1725.05.06 Niels Enevoldsen, Vesterdam, sogn: Thyregod. FAR: Enevold Nielsen. MOR: Hanne Pedersdatter Hole.
Nr. 2222 1725.05.27 Poul Mortensen, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Morten Eskesen. MOR: Maren Pedersdatter Hole.
Nr. 2223 1725.06.10 Anders Mikkelsen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Mikkel Jespersen. MOR: ? Mikkel Jespersens 2. kone.
Nr. 2226 1725.07.15 Anders Halvorsen, Kokborghuse, sogn: Thyregod. FAR: Halvor Eriksen. MOR: Sara Sørensdatter.
Nr. 2228 1725.08.07 *1725.08.07 Gravers Jensen, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Jens Graversen. MOR: Kirsten Thomasdatter.
Nr. 2229 1725.09.30 Christen Vestesen, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Veste Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 2230 1725.10.14 Niels Christensen, Lindet (Havreballegaard), sogn: Vester. FAR: Christen Jensen. MOR: Karen Nielsdatter.
Nr. 2231 1725.10.28 Peder Madsen, Enkelund, sogn: Thyregod. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 2232 1725.11.26 *1725.11.06 Jens Pedersen, Poderhuset, sogn: Thyregod. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
Nr. 2233 1725.12.09 Bendt Christensen, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Christen Sørensen. MOR: Abelone Bendtsdatter.
Nr. 2235 1725.12.26 Jakob Olufsen, Dørken, sogn: Thyregod. FAR: Oluf Jakobsen. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 2238 1726.03.17 Christen Jensen, Fuglsang, sogn: Thyregod. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Marie Christensdatter.
Nr. 2242 1726.05.19 Niels Nielsen, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 2243 1726.05.26 Niels Pedersen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Mortensdatter.
Nr. 2247 1726.07.07 Niels Nielsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 2249 1726.10.20 Jens Vollertsen, Thyregod By (Vestergaard), sogn: Thyregod. FAR: Vollert Jensen. MOR: Ingeborg Eskesdatter.
Nr. 2251 1726.11.10 Jakob Knudsen, Aagaard, sogn: Thyregod. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
Nr. 2252 1726.12.01 Peder Jørgensen, Aalbæk, sogn: Thyregod. FAR: Jørgen Christensen. MOR: Karen? Jensdatter?.
Nr. 2253 1726.12.08 Christen Jensen, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Birte Christensdatter.
Nr. 2254 1726.12.18 *1726.11.09 Mathias Hansen Bering, Thyregodlund (Præstegaarden), sogn: Thyregod. FAR: Hans Pedersen Bering. MOR: Karen Madsdatter Humble.
Nr. 2255 1726.12.26 Peder Pedersen, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Peder Pedersen Hole Lille. MOR: ? Peder Pedersen Lille Holes kone.
Nr. 2256 1727.01.23 Christen Nielsen, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 2257 1727.05.11 Svenning Nielsen, Katballe, sogn: Vester. FAR: Niels Sørensen Skovsbøl. MOR: Anne Mikkelsdatter.
Nr. 2258 1727.05.24 Jens Jørgensen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Jørgen Andersen Soldat. MOR: ? Jørgen Andersen Soldats kone.
Nr. 2259 1727.06.15 Peder Enevoldsen, Vesterdam, sogn: Thyregod. FAR: Enevold Nielsen. MOR: Hanne Pedersdatter Hole.
Nr. 2260 1727.08.04 *1727.08.04 Christen Jensen, Fuglsang, sogn: Thyregod. FAR: Jens Sørensen. MOR: Maren Villadsdatter.
Nr. 2262 1727.08.31 Mogens Mouridsen, Vesterlund (Overgaard), sogn: Vester. FAR: Mourids Mogensen. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 2263 1727.09.20 Johan Jakob Sejer, Rørbæk, sogn: Vester. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Ide Birgitte Vinther.
Nr. 2264 1727.09.21 Peder Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 2265 1727.10.05 Søren Knudsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Knud Andersen. MOR: Malene? Christensdatter?.
Nr. 2267 1727.11.01 Peder Thomasen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Thomas Thomasen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 2271 1728.04.18 Niels Iversen, Hesselbjerre, sogn: Thyregod. FAR: Iver Pedersen. MOR: Karen Nielsdatter.
Nr. 2272 1728.05.06 Jens Mikkelsen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Mikkel Sørensen. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 2273 1728.05.16 Svend Larsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Lars Svendsen Svenske. MOR: Johanne Pedersdatter.
Nr. 2275 1728.06.06 Niels Iversen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
Nr. 2278 1728.07.18 Niels Nielsen, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen Grarup. MOR: ? Niels Jensen Grarups kone.
Nr. 2280 1728.08.08 Christen Jensen, Fuglsang, sogn: Thyregod. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Marie Christensdatter.
Nr. 2281 1728.08.22 Niels Vestesen, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Veste Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 2282 1728.09.12 Christen Mortensen, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Morten Christensen Sergeant. MOR: Marie Elisabeth Hansdatter.
Nr. 2283 1728.11.14 Peder Madsen, Enkelund, sogn: Thyregod. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 2290 1729.03.20 *1729.02.08 Laurids Nielsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 2291 1729.04.10 Jens Jakobsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Jakob Jensen.
Nr. 2294 1729.06.07 Thomas Thomassen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Thomas Thomassen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 2295 1729.07.31 Andreas Lauridsen, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Laurids Jensen Holstebro. MOR: Anna Cathrina Andreasdatter Jæger.
Nr. 2298 1729.09.29 Christen Hansen, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Christensdatter.
Nr. 2300 1729.10.16 Niels Andersen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Anders Andersen. MOR: Anne Nielsdatter.
Nr. 2301 1729.10.23 Christian Rudolph Rasmussen, Østerdam, sogn: Thyregod. FAR: Rasmus Mortensen. MOR: Else Pedersdatter.
Nr. 2303 1729.12.04 Iver Olufsen, Dørken, sogn: Thyregod. FAR: Oluf Jakobsen. MOR: Mette Christensdatter Boysen.
Nr. 2305 1729.12.18 Veste Frederiksen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Frederik Vestesen. MOR: Sidsel Christensdatter.
Nr. 2306 1729.12.29 *1729.12.21 Niels Galthen Hansen Bering, Thyregodlund (Præstegaarden), sogn: Thyregod. FAR: Hans Pedersen Bering. MOR: Karen Madsdatter Humble.
Nr. 2307 1730.02.11 Ib Nielsen, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 2312 1730.07.30 Christen Iversen, Hesselbjerre, sogn: Thyregod. FAR: Iver Pedersen. MOR: Karen Nielsdatter.
Nr. 2314 1730.08.27 Anders Lauridsen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Laurids Andersen Kidmose. MOR: Kirsten Madsdatter.
Nr. 2315 1730.10.08 Søren Iversen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
Nr. 2317 1730.10.22 Peder Nielsen, Katballe, sogn: Vester. FAR: Niels Sørensen Skovsbøl. MOR: Anne Mikkelsdatter.
Nr. 2318 1730.10.22 Christen Madsen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Mads Iversen. MOR: Sidsel Christensdatter.
Nr. 2321 1730.11.19 Christen Nielsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 2322 1730.12.26 Morten Madsen, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Mads Mortensen. MOR: Anne Elisabeth Knudsdatter.