Thyregod-Vester Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1713 - 1730
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Thyregod-Vester kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 1995 1639.07.01 Jens Christensen Murmand, , sogn: Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra Vonsild kirkebog: Jens Christensen Murmand}
NOTITS: Johannes Rüdes indbyggerfortegnelse Vonsild sogn. Gift med Maren Nielsdatter. Tre børn i Thyregod 1667-70, flyttet til Vonsild før 1673. Død 1708+. Boede på en af præstens landboler. Seks børn i Vonsild.

LINK: Johannes Rüde: Vonsilds indbyggerfortegnelse.


Nr. 1992 1667.07.01 Christen Jensen, , sogn: Thyregod. FAR: Jens Christensen Murmand. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra Vonsild kirkebog: Jens Christensen Murmand og Maren Nielsdatters søn Christen Jensen}
LINK: Johannes Rüde: Vonsilds indbyggerfortegnelse.


Nr. 1981 1703.07.02 Poul Jensen, Pomphole, sogn: Thyregod. FAR: Jens Christensen?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1724: 'Anno. 1724. No. 18. Tyregoed Sogn. dom. Qvinguasges. {Fastelavn} begraven Povel Jensen af Pomphoele, æt. 20 Aar 7 Maaneder.'}
NOTITS: Jens Christensen ses 1714, hvor han får børn i Pomphole.


Nr. 1983 1705.07.01 Niels Troelsen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Troels Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1719: 'No. 79. d. 6 April begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Troels Nielsens Søn af Seyerup {Sejrup}, nafnl. Niels, gl. 14 Aar.'}
NOTITS: Troels Nielsen føres som fæster 1706, men ikke i 1705. Han formodes gift 1704-05. Se Ejnar Bjerre.


Nr. 1988 1706.07.01 Christen Pedersen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'No. 39. d. 19. Aug. begravet i Vester Kirchegaard Peder Christensen Skræders Søn fra Lindet, nafnl. Christen, gl. 10 Aar'}.


Nr. 1986 1708.07.01 Christian, Kokborg Huse, sogn: Thyregod. FAR: ?. MOR: ? Jens Mouridsen Dams kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1718: 'No. 72. d. 4. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens {Mouridsen} Dams Stifsøn fra Huusene {Kokborg Huse}, nafnl. Christian, gl. 10 Aar.'}
NOTITS: Moderen gift 2. gang med Jens Mouridsen.


Nr. 1999 1709.07.01 Peder Jakobsen, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Kirsten Gravesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1715: 'No. 12. d. 24. febr. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Pedersen ældste Søn af Hindskou, nafnl. Peder, ætatis 5.'}
Begravelse nr. 6012


Nr. 1987 1712.07.01 Mads Madsen, Lindet- Lille, sogn: Vester. FAR: Mads Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'No. 52. d. 4. Julii begrafvet i Vester Kirchegaard Sal. Madtz Madtzens Søn af Lille Lindet, nafnl. Madtz, gl. 5 Aar.'}.


Nr. 1979 1712.07.01 Peder Iversen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra vielsen 1732.11.02 og begravelsen 1780.04.23: 'No. 612. Tyregod. Dom. Cantate. Peder Iversen i Tyregod (By) begravet, æt. 68 aar'}.
NOTITS: Han er født før nov. 1713, for han er ikke i kirkebogen, den tilbageregnede dato fra begravelsen med 68 år giver 1712, normalt er alderen for høj, så dette må tilnærmelsesvis passe. Kunne også være 1713. Først fæster i Sejrup, derefter Bredgaard i Thyregod By, to koner.

LINK: Peder Iversen i Bredgaard, Thyregod By.


Nr. 1980 1713.10.01 ? Peders/en/datter, Lindet, sogn: Vester. FAR: Peder Poulsen?. MOR: ? Peder Poulsens? kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra introduktionen: 'Dom.: 22: post Trin: indtrod i Vester Kirche Peder Po[ve]ls Hustrue i Linnet .'}
Introduktion nr. 5001
NOTITS: Dåben før præsten Borch tiltrådte og begyndte kirkebogen, men introduktionen i kirkebogen.


Nr. 2001 1713.11.19 Anders Gregersem, Thyregod- lund, sogn: Thyregod. FAR: Gregers Christensen. MOR: ? kone Gregers Christensen.
BÅREN AF: Barbara Melchiorsdatter, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Birte Pedersdatter kone , Thyregodlund, Christen Pedersen Holes kone
FADDER Nr. 3: Peder Hole, Thyregod
FADDER Nr. 4: Mads Pedersen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 5: Johanne, Sejrup, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1713. Dom. 23 post Trin. d. 19. Nov. blef fremstillet i Tyregod Kirche Gregers Christensen, Tyrregodlund, hans liden Søn, som tilforn var hiemmedøbt og kaldet Anders, frembaaren af Lars Jensen {Holstebro} Degns Kiæriste Barbara Melchiors Daatter. Faddere: Christen {Pedersen} Huule, Peder Hule, Mads {Pedersen} Fuglesang, Christen {Pederen} Huulis kone {Birte Pedersendatter}, Johanne i Seirup.
Introduktion nr. 5004


Nr. 2004 1714.01.14 Christen Jensen, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? kone Jens Pedersens.
BÅREN AF: ? kone Niels Vestergaards, Vesterlund (Vestergaard), Vester
FADDER Nr. 1: Niels Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester
FADDER Nr. 2: Niels Østergaard, Vesterlund (Østergaard), Vester
FADDER Nr. 3: Jens Jensen Katballe, Katballe, Vester
FADDER Nr. 4: Sidsel Bodil Hansdatter, Vesterlund, Vester, Hans Hansen Uhres datter.
NÆVNT Nr. 1: Hans Hansen Uhre, Vesterlund, Vester, Datter Sidsel Bodil Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 14. Januarii blef døbt i Vester Kirche Jens Pedersens liden Barn i Vesterlund nafnl. Christen frembaaren af Niels Vestergaards Hustrue. Fadderne: Niels Vestergaard, Niels Østergaard, Jens {Jensen} Katballe, Hans {Hansen} Uhris Datter Zidzel Bodild {Hansdatter}.
Introduktion nr. 5007


Nr. 2005 1714.02.01 Peder Villadsen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Villads Pedersen Hole. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ? Anders Ladefogeds kone, Hastrup?, Thyregod
FADDER Nr. 1: Anders Ladefoged, Hastrup?, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 4: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Christen Pedersen Holes kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 1. Februarii blef fremstillet i Tyrregod Kirche Villads Pedersens liden Søn i Tyrregodlund, som tilforn var hiemmedøbt med Nafn Peder, frembaaren af Anders Ladefogeds Hustrue. Faddere: Jens Fuglesang, Anders Ladefoget, Peder Jensen i Tyrregod Lund, Christen {Pedersen} Huulis kone, Maren {Pedersdatter} Huule i Tyrregod {By}.
Introduktion nr. 5005
Begravelse nr. 6005
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2008 1714.04.02 Jakob Knudsen, Aagaard, sogn: Thyregod. FAR: Knud Jakobsen Aagaard. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Aagaard, Aagaard, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Patronym se begravelse #6046.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen? Naldal, Thyregod, Der findes en Peder Pedersen Naldal i Thyregodlund.
FADDER Nr. 3: Dorte Christensdatter, Thyregod, Christen Graversens kone.
FADDER Nr. 4: Birgitte Odderbæk, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Troelsdatter, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Christen Graversen, Sejrup, Thyregod, Christen Graversens kone Dorte Christensdatter er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Troels, Kokborg, Thyregod, En datter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 2. Aprilis blef fremstillet i Tyrregod Kirche Knud {Jakobsen} Aagaards liden Søn, som tilforn var hiemme døbt nafnl Jakob, frembaaren af Anne Aagaard: Fadderne: Christen {Pedersen} Huule, Peder {Christensen?} Naldal: Dorothe {Christensdatter} Christen Gravesens {kone} i Seirup: Birgitte Odderbech ibid: Troels Daatter i Kochborre —
Introduktion nr. 5009
Begravelse nr. 6004
NOTITS: Begravet 9 uger gammel. Dorte Christensdatter, Peder Christensen Naldal og moderen Margrethe Christensdatter menes at være søskende, børn af Christen Pedersen Naldal af Sejrup. Tak til Poul Erik Pallesen for korrektur (2017).


Nr. 2009 1714.04.15 Mikkel Sørensen, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Søren Nielsen Egsgaard. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? kone Christen Iversen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 2: Knud Hesselbjerre, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Egsgaard, Thyregod
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod
FADDER Nr. 5: Mette Svindbæk, Svindbæk, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Christen Iversen, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 15. Aprilis blef fremstillet i Tyrregod Kirche søren Iesgaards liden Søn nafnl. Michel, som tilforn var hiemmedøbt. Frembaaren af Christen Ifversens Hustrue i Brande Sogn og Bye. Faddere: Morten {Christensen} i Hesselbierre, Knud ibidem, Madts Ifversen, Kirsten Nielsdaatter i Iesgaard, Mette af Svinbech.
Introduktion nr. 5008
Begravelse nr. 6020


Nr. 2011 1714.04.22 Laurids Nielsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ?, Linnerup, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Maren Christensdatters far, Linnerup, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Risager, Vester
FADDER Nr. 3: Jens Jensen, Katballe, Vester
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Lindet, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme Dag {D. 22. Aprilis} blef og døbt i Vester Kirche Niels Lauridtsens liden Søn af Lindet nafnl. Lauridts, frembaaren af hans Hustrues {Maren Christensdatter} Moder fra Linderup, Fadderne: hans Hustruis Fader, Niels Villatzen paa Riisager, Jens Jensen i Katballe, Gertrud Katballe, Anne Jensdaatter i Lindet.
Introduktion nr. 5011
Begravelse nr. 6037
NOTITS: Begravet godt 2 år gammel.


Nr. 2013 1714.05.27 Bernhard Knud Christoffer von der Lippe, Hastrup, sogn: Thyregod. FAR: Bernhard Heinrich von der Lippe. MOR: Dorte Katrine Knudsdatter Giedde.
BÅREN AF: Lene Katrine Kaas, Hastrup, Thyregod, Moderens mor, gift med Kanzeliraad og amtmand Knud Gedde til Hastrup.
FADDER Nr. 1: Knud Ovesen Giedde, Hastrup, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Ide Sophie Knudsdatter Giedde, Bjerre, Aale, Etatsraad Ole Krabbes kone.
FADDER Nr. 3: Ole Henriksen Krabbe (Damsgaard), Bjerre, Aale, Blev i januar 1714 etatsraad.
FADDER Nr. 4: ? kone kanceliraad Krabbe
FADDER Nr. 5: ? Brink, Hastrup?, Thyregod?
FADDER Nr. 6: ? kone ritmester Brinks, Hastrup?, Thyregod?
FADDER Nr. 8: ? kone Mons. Krabbes, Hammergaard, Hammer
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 27. Maij blef fremstillet i Tyrregod Kirche Høy-ædle og Velbaarne Hr. Obrist Lieutenant von der Lips {Lippe} hans liden søn; som tilforn var hiemmedøbt, nafnl. Berhard Knud Christoffer frembaaren af Høy-ædle og Velb: frue Ssh: Cancellie-Raad og Amptmand Geddes til Hastrup, Lene Cathrine Kaas. Fadderne: Velb. Hr. Etats Raad Krabbe og Frue, Cancellie Raad Krabbe og Frue, Mons Krabbe og Frue paa Hammergaard {Hammer sogn}.
NOTITS: Bernhard Knud Christoffer von der Lippe *1714 Hastrup, Thyregod †1783 Fredericia. Han blev gift 1746 i Aale med Karen Grubbe Krabbe *1714 †1797 Fredericia. Faderen Bernhard Heinrich *1675c †1725 moderen Dorte Katrine Giedde †1746 Skallerup ved Thisted, gift 1. 1702 med Gjord Christopher Unger †1706, gift 2. gang med Gerhard Diderichsen Fischer †1710 Skaane. Gift 3. gang 1711 i Rendsburg med von der Lippe set her. Hun er datter af Knud Giedde og Lene Katrine Kaas (Mur) på Hastrup, Thyregod.

LINK: Den døbte: Bernhard Knud Christorffer von der Lippe
LINK: Faderen: Bernhard Heinrich von der Lippe
LINK: Moderens far: Knud Ovesen Giedde.
LINK: Moderens mor: Lene Katrine Kaas (Mur).
LINK: Moderens moster: Ide Sophie Giedde til Bjerre, Aale sogn.
LINK: Moderens mosters mand: Ole Henriksen Krabbe af Damsgaard, til Bjerre, Aale sogn.


Nr. 2015 1714.06.06 Jens Nielsen, Dørken, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen. MOR: ? kone Niels Jensens.
BÅREN AF: Anna Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegården), Thyregod, Præsten Søren Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 2: Villads Skrædder, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 3: Oluf Jakobsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Mathisdatter, Dørken?, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Dørken?, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegården), Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 6. Junii blef fremstillet i Tyrregod Kirche Niels Jensens liden Søn af Dyrchen nafnl. Jens frembaaren af min {Søren Christensen Borch} egen Kiæriste {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Søren Jensen af Dyrchen, Villats Skræder, Oluf Jacobsen ibidem {Dørken}, Maren Mathiis-daatter, Maren Christens-daatter.
Introduktion nr. 5016
Begravelse nr. 6008
NOTITS: Begravet 8 uger gammel.


Nr. 2016 1714.06.10 Jørgen Jensen, Vesterdam?, sogn: Thyregod. FAR: Jens Mourridsen Dam. MOR: ? kone Jens Dams.
BÅREN AF: ? kone Oluf Hampens, Hampen, Nørre Snede
FADDER Nr. 1: Oluf Hampen, Hampen, Nørre Snede, konen bærer også.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Thyregod
FADDER Nr. 3: ? kone Christen Nielsen, Thyregod?
FADDER Nr. 4: ? Rask, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: Jens Christensen Tykskov, Tykskov- Lille, Ejstrup, Fæster i 1705 i Lille Tykskov.
FADDER Nr. 6: Mette Rises, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 7: Maren Troelsdatter, Kokborg, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 10. Junii blef fremstillet i Tyrregod Kirche Jens Dams liden Søn nafnl. Jørgen frembaaren af Oluf Hampes Hustrue i Nørre-Snede Sogn. Fadderne: Oluf Hampe{n}, Christen Nielsen og Hustgrue, Rask i Kochborre, Jens Tychskov {? Tykskov, Ejstrup}, Mette riisis af Kochborre, Maren Troelsdatter ibid.
Introduktion nr. 5015
Begravelse nr. 6023
NOTITS: Faderens patronym fra sønnens begravelse.


Nr. 2018 1714.07.15 Jens Pedersen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Peder Jensen. MOR: ? kone Peder Jensens.
BÅREN AF: Anna Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Søren Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Gregers Christensen, Thyregod- lund, Thyregod
FADDER Nr. 4: Christen Jensen, Rønslunde, Ejstrup
FADDER Nr. 5: Kirsten Larsdatter Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, *1664c †1746 Odderbæk.
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst i Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 15 Julii døbt i Tyrregod Kirche Peder jensen i Tyrregodlund hans liden Søn nafnl. Jens frembaaren af min {præsten Søren Borchs} Kiæriste Anne {Helmersdatter} Meyer. Fadderne: Peder pedersen, Morten Eskesen i Tyrregod, Gregers Christensen i Tyrregodlund, Christen Jensen i Rønslund, Kirsten {Larsdatter} Odderbech, Maren Christensdatter.
Introduktion nr. 5018


Nr. 2020 1714.10.11 Jens Jakobsen, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Kirsten Gravesdatter.
NÆVNT Nr. 1: Henrik Jensen Jerne, Brande By, Brande, Præst i Brande sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 11 Octobr. blef hiemmedøbt af Hr. Henrich Jerne {præst i Brande sogn} i min fra Værelse Jacob Pedersens liden Søn af Hindskou nafnl. Jens, som døde, førend at Daaben blef confirmeret.
Begravelse nr. 6011
NOTITS: Begravet 3 uger gammel. Moderen Kirsten Gravesdatter døde i barselsengen, derfor ingen introduktion.


Nr. 2021 1714.10.14 Svend Sørensen, Dørken (Bankgaard), sogn: Thyregod. FAR: Søren Banch. MOR: ? kone Søren Banchs.
BÅREN AF: ? kone Jens Banchs , Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 1: Jens Banch, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 2: Albert Madsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 3: Iver Enkelund, Enkelund, Thyregod
FADDER Nr. 4: Marie Mathiasdatter, Dørken, Thyregod, Gift med Frands Jakobsen.
FADDER Nr. 5: ? kone Jakob Frandsens, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 6: ? Villads Skrædderw kone
NÆVNT Nr. 1: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Jakob Frandsen, Dørken, Thyregod, Far til Frands Jakobsen
NÆVNT Nr. 3: Villads Skrædder, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 14. Octbr. døbt i Tyrregod Kirche Søren Banches Liden søn af Dyrchen nafnl. Svend, frembaaren af Jens Banches Hustrue. Fadderne: Jens Banch, albert Madsen i Dyrchen, Ifver Enkelund, Frands Jacobsens Hustrue {Marie Mathiasdatter}, Jacob Frandtsens Hustrue, Villadts Skræders Hustrue.


Nr. 2022 1714.11.01 Niels Nielsen, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? kone Niels Pedersens.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Vesterlund?, Vester, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester
FADDER Nr. 3: ? kone Laurids Nielsens, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 1 Novembr. døbt Niels Pedersens liden Søn af Vesterlund nafnl. Niels, frembaaren af hans Søster Maren Pedersd. Fadderne: Peder Sørensens, Niels Vestergaard, Lauridts Nielsens Hustrue af Lindet.


Nr. 2023 1714.11.11 Christen Pedersen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Peder Christensen. MOR: ? kone Peder Christensens.
BÅREN AF: Anna Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Søren Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Graversen, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Thyregod
FADDER Nr. 3: ? kone Peder Jensens, Thyregod
FADDER Nr. 4: Lars Kærgaard, Kærgaard, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? kone Christen Holes, Thyregod
FADDER Nr. 6: Karen Jensdatter, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst i Thyregod.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 11. Novembr. blef fremstillet i Tyrregod Kirche Peder Christensen af Tyrregodlund hans liden Søn nafnl. Christen, frembaaren af min {præst Søren Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Jens Grafvesen, Peder Jensen, Lars Kiergaard, Peder Jensens Hustrue, Christen Huulis Hustrue, Karen Jensdatter.
Introduktion nr. 5020


Nr. 2024 1714.12.09 Anders Nielsen, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Niels Madsen. MOR: ? kone Niels Madsens.
BÅREN AF: ? kone Jens Jensen Katballes, Katballe, Vester
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Katballe, Katballe, Vester
FADDER Nr. 2: Christen Ibsgaard (Ibsgaard), Nørre Snede
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: ? kone Jens Pedersens, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 5: ? kone Poul Christensens, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Vesterlund, Vester, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Christensen, Vesterlund, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 9. Decembr. blef fremstillet i Vester Kirche Niels Matzens liden Søn af Vesterlund nafnl. Anders, frembaaren af Jens Katballes Hustrue. Fadderne: Christen Ibsgaard af {Nørre} Snede sogn, Niels Pedersen af Vesterlund, Jens {Jensen} Katballe, Jens Pedersens Hustrue, Pofvel Christensens Hustrue af Vesterlund.
Introduktion nr. 5021


Nr. 2025 1715.01.01 Søren Andersen, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Anders Sørensen. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette? Nielsdatter? Ris, Hønskov, Thyregod, Formodet kone af Søren Pedersen (Ejnar Bjerre).
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen, Hønskov, Thyregod, konen (?Mette Nielsdatter Ris) fadder.
FADDER Nr. 2: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, Gifter sig 11 måneder senere med Maren Troelsdatter, der også er fadder.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Hønskov, Thyregod, Gift med Villum Jensen.
FADDER Nr. 5: Margrethe, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 6: Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, Datter af Troels Pedersen i Kokborg, gifter sig 11 måneder efter med Mads Christensen Fuglsang, der også er fadder..
NÆVNT Nr. 1: Villum Jensen, Hønskov, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 1. Januarii blef døbt i Tyrregod Kirche Anders Sørensens liden Søn af Kochborre nafnl. Søren , frembaaren af Søren Pedersens Hustrue {?Mette Nielsdatter Ris} i Hønskou. Fadd.: Jens Sørensen af Fuglsang, Søren Pedersen, Madts {Christensen} Fuglsang. Villum Jensens Hustrue {Maren Pedersdatter} i Hønskou, Margrethe ibid., Maren Troelsdatter.
Introduktion nr. 5022
Begravelse nr. 6045
NOTITS: Begravet 1717 to år gammel. I denne dåb skelnes mellem Kokborg og Hønskov, forældrene bor i Kokborg mens Søren Pedersen bor i Hønskov.


Nr. 2026 1715.03.24 Lars Thygesen, Vesterdam, sogn: Thyregod. FAR: Thyge Pedersen. MOR: ? Thyge Pedersens kone.
BÅREN AF: Lene Margrethe Grønbech, Thyregodlund? (Præstegaarden?), Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Mouridsen Dam, Hastrup, Thyregod, Tjener på Hastrup.
FADDER Nr. 3: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Thyge Pedersens mor, Tykskov, Ejstrup
FADDER Nr. 5: Anne Thygesdatter, Thyregodlund, Thyregod, Formodet søster til faderen.
FADDER Nr. 6: Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, Troels Pedersens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 24. Marii blef døbt i Tyrregod Kirche Thyge Pedersens liden Søn af Vesterdam, nafnl. Lars frembaaren af Mademoiselle Lene Margrethe Grønbech, Fadderne: Christen Pedersen af Hønskou, Jens {Mouridsen} Dam tienende paa Hastrup, Mads Christensen af Fuglsang, Thyge Pedersens Moder af Eistrup Sogn, Anne Thygesdatter af Tyrregodlund, Maren Troelsdatter {Hønskov}.
Introduktion nr. 5026
Begravelse nr. 6015
NOTITS: Begravet 11 uger gammel.


Nr. 2030 1715.03.31 Christen Knudsen, Aagaard, sogn: Thyregod. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, konen Kirsten Madsdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Peder Christensen Naldal.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Hole, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne Eriksdatter, Aagaard, Thyregod, Vel enke efter Christen Andersen Aagaard.
FADDER Nr. 5: Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, Datter af Troels Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen Aagaard, Aagaard, Thyregod, Afdød. Den tidligere fæster i Aagaard. konen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 19, d. 31 Martii blef døbt i Tyrregod Kirche Knud {Jakobsen} Aagaards liden Søn nafnl. Christen frembaaren af min {Præsten Borchs} Hustrue Anne {Helmersdatter} Meyer. Fadderne: Peder {Christensen} Naldal og Hustrue {Kirsten Madsdatter} Christen {Andersen} Aagaards Hustrue {Anne Eriksdatter}, Maren Troelsdatter i Hønskou.
Introduktion nr. 5027


Nr. 2031 1715.03.31 Peder Christensen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: Birte Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Iver Pedersen Enkelund.
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen Enkelund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Hole, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Peder Poulsen, Hastrup (Poderhuset), Thyregod
FADDER Nr. 5: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 6: Kirsten Madsdatter Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Gift med Niels Pedersen.
FADDER Nr. 7: Else Pedersdatter?, Thyregodlund, Thyregod, Antaget det drejer sig om en datter. Peder Jensens kone hedder Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 8: Hanne Pedersdatter Hole, Hønskov, Thyregod, 22c, Peder Pedersen Holes datter.
FADDER Nr. 9: Johanne? Christensdatter?, Thyregodlund, Thyregod, Knud Madsen Smeds kone
FADDER Nr. 10: Ellen Pedersdatter, Thyregod By, Thyregod, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, konen Maren Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, kone Else fadder.
NÆVNT Nr. 3: Knud Madsen Smed, Thyregodlund, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 20 et 21. Samme dag {d. 31. Martii} blefve og fremstillede i Tyrregod Kirche Christen Pedersen Huulis {Thyregodlund} 2de Børn, den ene nafnl: Peder frembaaren af Ifver {Pedersen} Enchelunds Hustrue {Birte Pedersdatter}, den anden nafnl. Johanne frembaaaren af hans {faderens} Søster Maren {Christensdatter} Huule. Fadderne: Peder {Frandsen} Enchelund, Peder Christensen i Tyrregod {By} Peder {Pedersen} Huule i Hønskou, Peder Pofvelsen i Poderhuset, Mads Christensen af Fuglesang, Kirsten {Madsdatter} Odderbech, Else Peder Jensens i Tyrrl. {Thyregodlund}, Knud {Madsen} Smeds Hustrue {?Johanne Christensdatter} ibid. Peder {Pedersen} Huulis Daatter {22c, Johanne Pedersdatter Hole} i Hønskou, Ellen Pedersd. af Tyrregod.
Introduktion nr. 5028
Begravelse nr. 6016
NOTITS: Tvilling. Begravet 10 uger gammel.


Nr. 2032 1715.03.31 Johanne Christensdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: Birte Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen Enkelund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Hole, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Peder Poulsen, Hastrup (Poderhuset), Thyregod
FADDER Nr. 5: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 6: Kirsten Madsdatter Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Gift med Niels Pedersen.
FADDER Nr. 7: Else Pedersdatter?, Thyregodlund, Thyregod, Antaget det drejer sig om en datter. Peder Jensens kone hedder Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 8: Hanne Pedersdatter Hole, Hønskov, Thyregod, 22c, Peder Pedersen Holes datter.
FADDER Nr. 9: Johanne? Christensdatter?, Thyregodlund, Thyregod, Knud Madsen Smeds kone
FADDER Nr. 10: Ellen Pedersdatter, Thyregod By, Thyregod, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, konen Maren Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, kone Else fadder.
NÆVNT Nr. 3: Knud Madsen Smed, Thyregodlund, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 20 et 21. Samme dag {d. 31. Martii} blefve og fremstillede i Tyrregod Kirche Christen Pedersen Huulis {Thyregodlund} 2de Børn, den ene nafnl: Peder frembaaren af Ifver {Pedersen} Enchelunds Hustrue {Birte Pedersdatter}, den anden nafnl. Johanne frembaaaren af hans {faderens} Søster Maren {Christensdatter} Huule. Fadderne: Peder {Frandsen} Enchelund, Peder Christensen i Tyrregod {By} Peder {Pedersen} Huule i Hønskou, Peder Pofvelsen i Poderhuset, Mads Christensen af Fuglesang, Kirsten {Madsdatter} Odderbech, Else Peder Jensens i Tyrrl. {Thyregodlund}, Knud {Madsen} Smeds Hustrue {?Johanne Christensdatter} ibid. Peder {Pedersen} Huulis Daatter {22c, Johanne Pedersdatter Hole} i Hønskou, Ellen Pedersd. af Tyrregod.
Introduktion nr. 5028
Begravelse nr. 6018
NOTITS: Tvilling. Begravet 12 uger gammel.


Nr. 2036 1715.06.23 Sejer Jensen, Rørbæk (Katballe), sogn: Vester. FAR: Jens Jensen. MOR: Gertrud Jensdatter.
BÅREN AF: ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, Vester, Sr. Mads Pedersen forpagter Rørbæk.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Rønslunde, Ejstrup, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Rønslunde, Ejstrup, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Abelone Michelsdatter, Vesterlund, Vester, Niels Madsen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 5: ? Knud Møllers kone, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 6: Dorte? Thomasdatter, Lindet, Vester, Datter af Thomas Nielsen. Gift 1717.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund, Vester, konen Abelone Michelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Knud Møller, Vester-Mølle, Vester, konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Datter Dorte? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 25, d. 23. Junii døbt i Vester Kirche Jens Jensen liden Søn af Katballe nafnl. Seyer, frembaaren af Sr. Mads Pedersens Kiæriste paa Rørbech. Fadderne: Sr. Mads Pedersen, Jens Christensen af Rønslund {Ejstrup}, Christen Jensen ibid. Niels {Madsen} Vestergaards Hustrue {Abelone Michelsdatter}, Knud Møller Hustrue {Vester Mølle}, Thomas Nielsens Daatter {Dorte?} af Lindet.
Introduktion nr. 5031
NOTITS: Opnævnt efter Sejer Sejersen, der ejede Rørbæk hovedgård.


Nr. 2038 1715.07.21 Niels Iversen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Hestlund- Lille, Give, Faderens søster gift med Søren Sørensen.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Hestlund- Lille, Give, konen Inger Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Niels Madsens kone, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 5: Ellen Pedersdatter, Lønaa, Thyregod, Søren Madsens kone.
FADDER Nr. 6: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 19, søster til faderen.
FADDER Nr. 7: ? Nielsdatter, Kjærgaard, Thyregod, Datter af Niels Kjærgaard.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Lønaa, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen, Lønaa, Thyregod, kone Ellen Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Kjærgaard, Kjærgaard, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 27. d. 21 Julii blef fremstillet ved Daabeni Tyrregod Kirche Ifver Nielsens liden Søn af Lunaae nafnl. Niels frembaaren af Inger Nielsd. fra Hestlund i Give Sogn. Fadderne: Niels Ifversen i Lunaae, Søren Sørensen fra Hestlund (Simul cum Patre) Mads {Pedersen} Fuglesang, Niels Madsens Hustrue, Søren Madsens Hustrue {Ellen Pedersdatter} af Lunaae, Niels Ifversens Daatter {19c, Abelone Nielsdatter}, Niels Kiergaards Daatter.
Introduktion nr. 5033
Begravelse nr. 6025
NOTITS: Begravet 5 uger gammel.


Nr. 2045 1715.11.24 Niels Rasmussen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Rasmus Sørensen. MOR: ? Rasmus Sørensens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Graversen, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Troels Nielsen, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Karen Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Peder Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Mads Pedersen Enkelund.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Sejrup, Thyregod, Birkedommer Hastrup. konen fadder
NÆVNT Nr. 2: Mads Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 34, d. 24. Nov. døbt i Tyrregod Kirche Rasmus Sørensens liden Søn i Øster Seyerup nafnl. Niels frembaaren af min {Præsten Borch} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Christen Grafvesen, Troels Nielsen, Peder Jensens Hustrue {Karen Madsdatter}, Mads {Pedersen} Enchelunds Hustrue {Maren Pedersdatter}, alle af Seyerup.
Introduktion nr. 5039
Begravelse nr. 6032
NOTITS: Begravet 4 uger gammel.


Nr. 2049 1716.02.23 *1716.02.14 Peder Christensen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Christen Graversen. MOR: Dorte Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Michelsen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne? Jensdatter?, Hønskov, Thyregod, Gift med Jens Jensen.
FADDER Nr. 5: Kirsten Madssdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Peder Christensen Naldal.
FADDER Nr. 6: Margrethe Christensdatter, Aagaard, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Hønskov, Thyregod, konen ?Anne Jensdatter (Ejnar Bjerres formodning) fadder.
NÆVNT Nr. 2: Knud Jakobsen Aagaard, Aagaard, Thyregod, konen Margrethe Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 38, d. 23. Februarii blef i Tyrregod Kirche fremstillet ved Daaben Christen Grafvesens liden Søn af Seyerup, som formedelst Svaghed tilforn d. 14. Frebr. blef hiemmedøbt nafnl. Peder frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer} Fadderne: Peder {Christensen} Naldal af Seyerup, Jens Michelsen af Hindskou, Niels {Christensen} Mitgaard af Tyrregod, Jens Jensens Hustrue {Anne? Jensdatter?} af Hønskou, Knud {Jakobsen} Aagaards Hustrue {Margrethe Christensdatter}, Peder {Christensen} Naldals Hustrue {Kirsten Madsdatter}.
Introduktion nr. 5042
NOTITS: Peder Christensen Naldal og Margrethe Christensdatter menes at være søskende, børn af Christen Pedersen Naldal i Sejrup.


Nr. 2051 1716.03.13 Albert Lauridsen, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Laurids Skrædder. MOR: ? Laurids Skrædders kone.
BÅREN AF: Bente Sørensdatter, Risager, Vester, Husholderste for Capitain Lieutenant Sejer., For patronym se nr. 82
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 2: Peder Kræmmer, Vesterlund?, Vester
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen Thybo, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: Abelone Michelsdatter, Vesterlund, Vester, Gift med Niels Madsen Vestergaard.
FADDER Nr. 5: ? Jens Jensen Katballes kone, Rørbæk (Katballe), Vester
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, konen Abelone Michelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen Katballe, Rørbæk (Katballe), Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 40, d. 13. Martii. Døbt i Vester kirche Lauridts Skræders liden Søn fra Vesterlund nafnl. Albert frembaaren af Capitain Lieutenant Seyers Huusholderske nafnl. Bendte {Sørensdatter}. Testes: Peder Sørensen, Peder Kræmer, Mads Pedersen, Niels {Madsen} Vestergaards Hustrue {Abelone Michelsdatter}, Jens {Jensen} Katballes Hustrue.
Introduktion nr. 5044


Nr. 2052 1716.03.15 Iver Jakobsen, Dørken, sogn: Thyregod. FAR: Jakob Frandsen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Banch, Dørken (Bankgaard), Thyregod
FADDER Nr. 2: Søren Jensen Banch, Dørken (Bankgaard), Thyregod
FADDER Nr. 3: Lene Margrethe Grønbech, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Formentlig præstedatter, ses allerede 1714 i Thyregod præstegård.
FADDER Nr. 4: Marie Mathiasdatter, Dørken, Thyregod, Faderens søn Frands Jakobsens kone.
FADDER Nr. 5: ? Albert Madsens kone, Dørken (Midtgaard), Thyregod
FADDER Nr. 6: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Iver Pedersen kaldet Enkelund.
NÆVNT Nr. 1: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod, Faderens søn, konen Marie Mathiasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Albert Madsen, Dørken (Midtgaard), Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 41, d. 15. Martii døbti Tyrregod Kirche for Prædichen formedelst dødelig Svaghed Jacob Frantzens liden Søn af Vester Seyerup {Dørken} nafnl. Ifver frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Jens {Nielsen} Banch og Søren {Jensen} Banch, Lene Margrete Grønbech, Frants Jacobsens Hustrue {Marie Mathiasdatter}, Albert Madtsens Hustrue, Ifver {Pedersen} Enchelunds Hustrue {Maren Jensdatter, i Sejrup}.
Begravelse nr. 6058
NOTITS: Begravet 20 måneder gammel. Moderen døde kort efter fødslen.


Nr. 2055 1716.05.03 Ebbe Frederik Pedersen, Hønskov, sogn: Thyregod. FAR: Peder Pedersen. MOR: ? Peder Pedersens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Nedvad, Hindskov, Thyregod, Patronym ved begravelsen 1721 #6107.
FADDER Nr. 2: Knud Pedersen, Kokborg (Kjærgaard), Thyregod
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Hønskov, Thyregod, Gift med Villum Jensen.
FADDER Nr. 5: Maren Troelsdatter, Fuglsang, Thyregod, Gift med Mads Christensen Fuglsang.
FADDER Nr. 6: ? Jensdatter, Kokborg (Vesterdam), Thyregod, Datter af Jens Mouridsen Dam.
NÆVNT Nr. 1: Villum Jensen, Hønskov, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, konen Maren Troelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Mouridsen Dam, Kokborg (Vesterdam), Thyregod, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 44, d. 3 Maij døbt i Tyrregod Kirche Peder Pedersens liden Søn af Hønskou nafnl. Ebbe Friderich frembaaren af min {Præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Testes: Søren {Nielsen} Nedvad af Hindskou, Knud Pedersen af Kiergaard, Niels {Christensen} Mitgaard, Villum Jensens Hustrue {Maren Pedersdatter} af Hønskou, Mads {Christensen} Fuglsangs Hustrue {Maren Troelsdatter}, Jens {Mouridsen} Dams Daatter {NN Jensdatter}.
Introduktion nr. 5048
NOTITS: Dette er ikke Peder Pedersen Hole, kaldet Lille Peder Hole. Det er en anden mand, der efter 1727 forlader Kokborghuse og Thyregod sogn..


Nr. 2056 1716.05.21 Lars Thygesen, Vesterdam, sogn: Thyregod. FAR: Thyge Pedersen. MOR: ? Thyge Pedersens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borschs kone.
FADDER Nr. 1: Christian Rudolf Verner, Kokborghuse, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Tykskov- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod
FADDER Nr. 4: Ester Larsdatter, Tykskov- Lille, Ejstrup, Christen Pedersens kone, trolovet 23. dec. 1715 i Thyregod #7918.
FADDER Nr. 5: ? Lars Christensen Kjærgaards kone, Kokborg (Kjærgaard), Thyregod
FADDER Nr. 6: Abelone, Hastrup Mølle, Thyregod, Tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Lars Christensen Kjærgaard, Kokborg (Kjærgaard), Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 45, d. 21 Maij blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Thyge Pedersens liden Søn af Vester-dam, som tilforn af Fornødenhed var hiemmedøbt nafnl. Lars frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Teste: Chirstian Rudolph Verner, Christen Pedersen af Lille Tychskou {Ejstrup}, Niels {Christensen} Mitgaard {Thyregod By}, Christen Pedersens Hustrue af Lille Tychskou {Ejstrup}, Lars {Christensen} Kiergaards Hustrue {Kjærgaard, Kokborg}, Appelone tienendis i Hastrup Mølle.
Introduktion nr. 5049


Nr. 2057 1716.05.21 Michel Sørensen, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Søren Nielsen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Iversens kone, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Morten Christensen Hesselbjerre, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 3: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Gift med Morten Christensen Hesselbjerre.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Thyregod, Niels Jensen Egsgaards kone.
FADDER Nr. 5: Mette Sørensdatter, Svindbæk, Thyregod
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 18c, Niels Pedersen Odderbæks datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod, konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Ebbe Sørensen Svindbæk, Svindbæk, Thyregod, konen Mette Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Datteren Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 46, Samme Dag {21. Maij} døbt i Tyrregod Kirche Søren Nielsens liden Søn af Egsgaard nafnl. Michel frembaaren af Christen Ifversens Hustrue i Brande. Testes: Morten {Christensen} i Hesselbierre. Niels Christensen ibid. Morten {Christensen} Hesselbierres Hustrue {Sidsel Christensdatter}, Niels {Jensen} Egsgaards Hustrue {Kirsten Nielsdatter}, Ebbe {Sørensen} Svinbechs Hustrue {Mette Sørensdatter}, Niels {Pedersen} Odderbechs Daatter {18c, Anne Nielsdatter}.
Introduktion nr. 5050


Nr. 2060 1716.06.28 Jens Pedersen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Peder Christensen Boel. MOR: ? Peder Christensen Boels kone..
BÅREN AF: ? Jens Jensens kone, Lindet (Lille Lindet), Vester
FADDER Nr. 1: Knud Andersen, Lindet, Vester, På den anden Halvgård, hvoraf Thomas Nielsen fæster den første.
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Dorte? Thomasdatter, Lindet, Vester, 20c, datter af Thomas Nielsen, gifter sig året efter 1717. Der er tre andre døtre, kunne være en af dem.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Lindet (Lille Lindet), Vester, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Datter Dorte? Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 49, d. 28. Junii. Døbt i Vester Kirche Peder Christensen Boels liden Søn fara Lindet nafnl. Jens frembaaren af Jens Jensens Hustrue i Lille Lindet. Testes: Knud Andersen, Niels Lauridsen, Thomas Nielsens Daatter {Dorte?, 20c).}
Introduktion nr. 5052
NOTITS: Peder Christensen Boel ses 1716-21 i Lindet, en husmand.


Nr. 2061 1716.06.28 Frederik Christian Madsen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Mads Pedersen Enkelund. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Lene Cathrine Krabbe, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen Enkelund, Enkelund, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Johanne Andersdatter, Enkelund, Thyregod, Faderens mor.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 4: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, konen Anne Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Hans Pedersen også fadder.
FADDER Nr. 6: Lene Margrethe Grønbæk, Hastrup, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 50 {51-59 mangler}. Samme Dag {28. Junii} blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Mads {Pedersen} Enchelunds liden Søn af Seyerup nafnl. Friderich Christian. Susceptrix; Velb. Freuchen Lene Cathrine Krabbe. Testes: Peder {Frandsen} Enchelund, Christen {Pedersen} Huule {Thyregodlund}, Hans Pedersen, Peder {Frandsen} Enchelunds Hustrue {Johanne Andersdatter}, Hans Pedersens Hustrue {Anne Christensdatter}, Mademoiselle Lene Margrete Grønbech.
Introduktion nr. 5053


Nr. 2063 1716.10.25 Knud Knudsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Knud Andersen. MOR: Malene? Christensdatter?.
BÅREN AF: ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Madsen Vesterlund, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Nabo, Laurids Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Jens Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, konen Abelone Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen, Lindet, Vester, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 61, d. 25. Octobr. Døbt i Vester Kirche Knud Andersens liden Søn af Lindet nafnl. Knud frembaaren af Sr. Mads Pedersen Kiæriste paa Rørbech. Testes: Thomas Nielsen af Lindet, Niels Lauridsen ibid. Niels Madsen af Vesterlund, Laurids Nielsens Hustrue {Abelone Pedersdatter} af Lindet, Jens Christensens Hustrue {Maren Pedersdatter}.
Introduktion nr. 5057
NOTITS: Ejnar Bjerre formoder at moderen hedder Malene Christensdatter *1681c datter af Christen Ronnum i Skarrild.


Nr. 2064 1716.10.25 Jens Ebbesen, Svindbæk, sogn: Thyregod. FAR: Ebbe Sørensen. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Naldal, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod, 23c, søn af Christen Nielsen Midtgaard.
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Egsgaard, Thyregod
FADDER Nr. 5: Karen? Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, 20c, der kan have været andre døtre.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen, Egsgaard, Thyregod, konen Kirsten Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Datter Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 62, Samme Dag {25. Octobr} døbt i Tyrregod Kirche Ebbe Sørensens liden Søn fra Svinbech nafnl. Jens frembaaren af min {præsten Borschs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne. Morten Christensen af Hesselbierre, Chirsten {Pedersen} Naldal af Seyerup, Niels {Christensen} Mitgaard, Søren Nielsens Hustrue {Kirsten Pedersdatter}, Niels Christensens Daatter {20c, Karen? Nielsdatter} af Hesselbierre.
Introduktion nr. 5058
Begravelse nr. 6084
NOTITS: Begravet 2 år og 7 måneder gammel.


Nr. 2065 1716.10.25 Viste Rasmussen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Rasmus Sørensen. MOR: ? Rasmus Sørensens kone.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Troels Nielsen, Sejrup, Thyregod, konen også fadder.
FADDER Nr. 2: Jens Michelsen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Rasmus, Sejrup?, Thyregod, Tjener Christian Smed.
FADDER Nr. 4: Else Pedersdatter, Sejrup, Thyregod, Troels Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Hans Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Christian Smed, Sejrup?, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 63. Iligemaade blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Rasmus Sørensens liden Søn fra Seyerup tilforn himmedøbt nafnl. Visthe. Susceptrix Mademoiselle Johanne Marie Schrøder. Testes: Troels Nielsen af Seyerup, Jens Michelsen af Hindskou, Rasmus tienende Christian Smed, Troels Nielsens Hustrue {Else Pedersdatter}, Maren {Pedersdatter} Huule {Thyregod By}, Hans Pedersens Hustrue {Anne Pedersdatter}.
Introduktion nr. 5055
Begravelse nr. 6044
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.


Nr. 2066 1716.11.08 Peder Nielsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Moderens mor, gift med Peder Nielsen..
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Moderens far, konen Johanne Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Møller, Risager (Møllen), Vester
FADDER Nr. 3: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 4: Rasmus Jensen, Hundshoved, Nørre Snede, Fæster gården i Hundshoved 1716 efter faderen Jens Rasmussen, Skanderborg Rytterdistrikt.
FADDER Nr. 5: ? Jensdatter, Hundshoved, Nørre Snede, Jens Rasmussens datter.
FADDER Nr. 6: ? Anders Dragons kone, Risager (Møllen), Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Rasmussen, Hundshoved, Nørre Snede, Søn Rasmus og datter
NÆVNT Nr. 2: Anders Dragon, Risager (Møllen), Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 64, d. 8. Nov. blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Niels Lauridsens liden Søn af Lindet, tilforn hiemmedøbt nafnl. Peder frebaaren af sin Mormoder {Johanne Nielsdatter} i Gifve Sogn. Testes: Morfaderen Peder {Nielsen} Sylleshofved, Christen Møller, Risager Mølle, Peder {Hansen} Møller Ulkiær Mølle, Jens Rasmussens Søn {Rasmus Jensen} og Daatter af Hundshofved. Anders Dragons Hustrue af Riisager Mølle.
Introduktion nr. 5056
Begravelse nr. 6042
NOTITS: Begravet 3 uger gammel.


Nr. 2067 1716.12.20 Christen Vorgod Iversen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Enkelund, Sejrup?, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Aalbæk, Aalbæk?, Thyregod, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Kirsten Madsdatter den Yngre, Sejrup, Thyregod, Gift med Peder Christensen Naldal.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Hans Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 65, d. 20. Dec. Døbt i Tyrregod Kirche Ifver Pedersen Enchelunds liden Søn af Øster Seyerup nafnl. Christen Vorgod frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Mads {Pedersen} Enchelund, Peder {Christensen} Naldal, Jens Aalbech, Peder {Christensen} Naldals Hustrue, Hans Pedersens Hustrue {Anne Christensdatter}.
Introduktion nr. 5059
NOTITS: Opnævnt efter Christen Vorgod, forrige præst i Thyregod-Vester 1705-13.


Nr. 2068 1717.01.10 Laurids Jørgensen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Jørgen Andersen Landsoldat. MOR: ? Jørgen Landsoldats kone.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Risager (Møllen), Vester
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 4: Knud Andersen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 5: Niels Andersen, Lindet, Vester, Nabo, husmand.
FADDER Nr. 6: ? Nielsdatter, Lindet, Vester, Datter af Niels Andersen.
FADDER Nr. 7: ? Thomasdatter, Lindet, Vester, *1671c †1741, fornavn ikke kendt.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 2: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 66, d. 10. Janu. Døbt i Vester Kirche Jørgen {Andersen} Land Soldates Barn fra Lindet nafnl. Lauridts frembaaren af Lauridts Nielsens Hustrue {Abelone Pedersdatter} ibid. Testes: Christen Møller af Riisager Mølle, Jens Christensen af Lindet, Niels Lauridtsen ibid. Knud Andersen ibid. Niels Andersen og Daatter, Thomas Nielsens Hustrue.
Introduktion nr. 5060
Begravelse nr. 6078
NOTITS: Begravet 1 år gammel.


Nr. 2070 1717.02.07 Troels Madsen, Fuglsang, sogn: Thyregod. FAR: Mads Christensen. MOR: Maren Troelsdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Tybo, Fuglsang, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Troels Pedersen, Kokborg, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Krejbjerg, Pomphole, Thyregod, konen også fadder
FADDER Nr. 4: ? Troels Pedersens kone, Kokborg, Thyregod, Nævnt 1716, 1717.
FADDER Nr. 5: ? Christian Rudolph Werners kone, Kokborg- huse, Thyregod
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Søster til faderen, gift 1716 med Hans Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Christian Rudolph Werner, Kokborg- huse, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 68. d. 7. Februarii blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Mads Christensens liden Søn af Fuglesang, tilforn hiemmedøbt nafnl. Troels. Susceptrix min Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Christian Pedersen af Fuglesang, Troels Pedersen af Hønskou, Jens {Christensen} Kreiberg af Pomphule, Troels Pedersens Hustrue, Christian {Rudolph} Verners Hustrue, Hans Pedersens Hustrue {Anne Christensdatter} af Seyerup.
Introduktion nr. 5061


Nr. 2073 1717.03.14 Navnløs, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: Birte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 46. d. 14. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Pedersen Huulis nafnløse Barn her af Tyrregodlund.'
Introduktion nr. 5065
Begravelse nr. 6046
NOTITS: Begravet vel få dage gammel.


Nr. 2074 1717.03.17 Jens Jensen, Lindet- Lille, sogn: Vester. FAR: Jens Jensen. MOR: Gertrud Jensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Pedersdatter, Rønslunde, Ejstrup, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Krejbjerg, Ejstrup, Bror til faderen, har tjent i Krejbjerg, for han overtager senere faderen Peder Christensens gård i Rønslunde i Ejstrup.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Boel, Lindet, Vester, Se Ejnar Bjerre: Lindet matr. nr. 7-8.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter
FADDER Nr. 4: Dorte? Thomasdatter, Lindet, Vester, Eller Anne. Dorte gift 1717, Anne 1718.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Datter Dorte eller Anne fadder,
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 71 d 17. Martii. Døbt i Vester Kirche Jens Jensens liden Søn fra Lille Lindet nafnl. Jens frembaaren af sin Farmoder fra Rønslunde i Eisdrup Sogn, nafnl. Zidtzel {Pedersdatter}. Testes: Christen Jensen af Kreiberg, Peder {Christensen} Boel af Lindet, Maren Nielsd. og Daatter af Lindet, Thomas Nielsens Daatter {Dorte eller Anne} ibid.
Introduktion nr. 5066
LINK: Brejl Rørbæk #11 skifte for Sidsel Pedersdatter og at Christen Jensen er bror til faderen.


Nr. 2076 1717.03.25 Thøger Jensen, Kokborg- Huse, sogn: Thyregod. FAR: Jens Mouridsen? Dam. MOR: Karen Thygesdatter.
BÅREN AF: ? Christen Rudolf Verners kone, Kokborg- Huse, Thyregod
FADDER Nr. 1: Halvor Eriksen, Kokborg- Huse, Thyregod, Nabo. Gifter sig 3 måneder senere med Sara Sørensdatter, også fadder.
FADDER Nr. 2: Søren Madsen, Kokborg- Huse, Thyregod, Nabo. Formodet far til Sara Sørensdatter.
FADDER Nr. 3: Karen, Kokborg, Thyregod, Gift med Mourids Sørensen Dam.
FADDER Nr. 4: ? Troels Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Vesterdam, Thyregod, Gift med Jens Andersen Svane.
FADDER Nr. 6: Sara Sørensdatter, Kokborg- Huse, Thyregod, Nabo. Gifter sig 3 måneder senere med Halvor Eriksen, også fadder.
NÆVNT Nr. 1: Christian Rudolf Verner, Kokborg- Huse, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mourids Sørenen Dam, Kokborg, Thyregod, konen Karen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Troels Pedersen, Kokborg, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Andersen Svane, Vesterdam, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 68. d. 25. April blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Jens Dams liden Søn af Huusene, tilforn hiemmedøbt nafnl. Thøger frembaaren af Christian Rudolph Verners Hustrue. Testes: Christian Pedersen af Hønskov, Haldvor Erichsen af Huusene, Søren Madsen ibid., Mourids Dams Hustrue, Troels Pedersens Hustrue, Jens {Andersen} Svanes Hustru, Sara Sørensdaatter.
Introduktion nr. 5068


Nr. 2077 1717.05.09 Veste Troelsen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Troels Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
BÅREN AF: Anna Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, 42c, søn af Christen Pedersen Naldal.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen Enkelund, Enkelund, Thyregod, Bror til Iver Pedersen Enkelund.
FADDER Nr. 3: Jens Smed, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 4: Dorte Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Christen Graversen.
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Enkelund, Thyregod, Iver Pedersen Enkelunds kone. Gift 1708 i Øster Nykirke.
NÆVNT Nr. 1: Christen Graversen, Sejrup, Thyregod, Birkeskriver. konen Dorte Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Iver Pedersen Enkelund, Enkelund, Thyregod, konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 74 d 9 Maij. Døbt i Tyrregod Kirche Troels Nielsens liden Søn fra Øster Seyerup nafnl: Visthe, Frembaren af min Hustrue {Anna Helmersdatter Meyer}, Fadderne Peder {Christensen} Naldal, Mads {Pedersen} Enchelund, Jens Smed, Christen Grafvesens Hustrue {Dorte Christensdatter}, Ifver {Pedersen} Enchelunds Hustr: {Maren Jensdatter}.
Introduktion nr. 5069
Begravelse nr. 6050
NOTITS: Begravet 4 uger gammel. Moderens navn fra Ejnar Bjerre.


Nr. 2079 1717.07.04 Niels Jørgensen, Allbæk, sogn: Thyregod. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Skrædder, Rønslunde, Ejstrup, Patronym Nielsen se dåb #xxxx 10.03.1720.
FADDER Nr. 2: ? Jens Nielsen Skrædders kone, Rønslunde, Ejstrup
FADDER Nr. 3: Veste Nielsen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Gregers Christensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 5: Else Olufsdatter, Hastrup Mølle, Thyregod, Gift med Albert Jensen Møller.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Albert Jensen Møller, Hastrup Mølle, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 76 d 4. Julij blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Jørgen Christensens liden Søn fra Aalbech, tilforn hiemme: døbt nafnl: Niels, Frembaaren af Madselle Johanne Marie Schrøder: Faderne: Jenß Skræder af Rønslunde {Ejstrup}, Visthe Niels af Tyrregod, Gregers Christens ibid: Jenß Skræders Hustrue Albert {Jensen} Møllers Hustrue {Else Olufsdatter af Hastrup Mølle}, Maren {Pedersdatter} Huule {Thyregod By}.
Introduktion nr. 5071
NOTITS: Ejnar Bjerre mener moderen hedder Karen Jensdatter og er datter af forrige fæster Jens Regelsen.


Nr. 2080 1717.07.04 Peder Nielsen, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Vesterlund?, Vester, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Fæster den anden halvgård af Annexgaarden. Muligvis faderens far.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Faderens bror (fra Ejnar Bjerre).
FADDER Nr. 3: Maren Vævers, Vesterlund?, Vester
FADDER Nr. 4: ? Peder Lavesens kone, Vesterlund?, Vester
NÆVNT Nr. 1: Peder Lavesen, Vesterlund?, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 77 Samme dag {d 4. Julij} blef fremstillet i Vester Kirche Nielß Pederßens Liden Søn af Annexgaarden i Vesterlund tilforn hiemmedøbt nafnl: Peder Frembaren af ßin Faster Maren Pedersdatter Fadderne Peder Sørens: Madtz Peders: Maren Væfvers, Peder Lavesens Hustr:
Introduktion nr. 5072


Nr. 2081 1717.07.11 Niels Jensen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Jens Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen Maren Christensdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Knud Andersen, Lindet?, Vester
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Lindet?, Vester
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Andersen Soldates kone, Lindet, Vester, Ejnar Bjerre hun kunne hedde Kirsten Lauridsdatter og være søster til Niels Lauridsen.
FADDER Nr. 5: Anne Glarmesters, Lindet?, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Andersen Soldat, Lindet, Vester, konen fadder. Måske bror til Knud Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 78 d 11 Julij Døbt i Vester Kirche Jenß Pederßens {Christensens!} liden Søn fra Lindet nafnl: Niels Frembaaren af Nielß Lauridtzens Hustrue {Maren Christensdatter} i Lindet, Fadderne Nielß Lauridtzen, Knud Anders: Maren Nielßdatter, Jørgen Soldates Hustrue Anne Glarmesters.
Introduktion nr. 5073
Begravelse nr. 6125
NOTITS: Begravat i 1722 fem år og fem måneder gammel. Faderen kaldes i introduktionen af konen Jens Christensen, her Jens Pedersen, et af navnene er forkert. Da Jens Christensen i Lindet kendes anses dette for det rigtige navn, han ses i april 1717 flyttet fra Vesterlund til Lindet (Ejnar Bjerre).


Nr. 2082 1717.07.14 Peder Nielsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Hanson, Rørbæk. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Vester, Måske i Lindet.
FADDER Nr. 3: ? Hyrdens kone, Lindet, Vester
FADDER Nr. 4: Anne? Thomasdatter, Lindet, Vester, Thomas Nielsens datter. Kunne være Dorte. Gifter sig året efter med Niels Jensen i Skovsbøl.
FADDER Nr. 5: Johanne Pedersdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Søster til moderen. Tjener ved Niels Madsen i Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, konen Abelone Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Johanne Pedersdatter, moderens søster, tjener ved ham.
NÆVNT Nr. 3: ? Hyrden, Lindet, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 79 d 14 Julij Døbt i Vester Kirche Maren Pedersdaatters u:ægte barn fra Lindet, nafnl: Peder, frembaaren af Lauridtz Nielßens Hustrue Appelone {Pedersdatter} som ved Daaben udlagde til barne=fader en Svensche, som tiente med hende udi Søehale {Nørre Snede sogn}, nu tiende paa Rørbeck nafnl: Niels Hans: Testes Thomas Nielßen Jenß Peders: Hyrdens kone i Lindet: Thomas Nielßens Daatter {Anne eller Dorte}: Moderens Søster Johanne tienende Niels {Madsen i Vesterlund} Vestergaard.
Introduktion nr. 5070
Begravelse nr. 6057
NOTITS: Begravet 11 uger gammel. Faderen Niels Hansøn er en af de svenske fanger fra 1713, som blev udstationeret i sognene. Uklart hvilken tilknytning moderen har til Lindet.


Nr. 2084 1717.08.01 *1717.08.01 Navnløs, Skovsbøl, sogn: Vester. FAR: Niels Sørensen. MOR: ? Niels Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Begravelse: 'No. 53. d. 8. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Sørensens navnløse Barn fra Schousbøll {Skovsbøl}.
Begravelse nr. 6053
NOTITS: Denne tvilling døde kort efter fødslen. Den anden tvilling Kirsten levede knap et år.


Nr. 2086 1717.08.08 Johan Jakob Jakobsen?, Risager, sogn: Vester. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Bente Sørensdatter.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Laurids Nielsen.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 3: Niels Villadsen, Risager, Vester, Fæster en halvgård i Risager.
FADDER Nr. 4: ? Anders Møllers kone, Vester, Vester eller Risager mølle.
FADDER Nr. 5: Anne Glarmester, Vester
FADDER Nr. 6: ? Knud Andersens kone, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen, Opfundet udlagt barnefar.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, konen Abelone Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 3: Anders Møller, Vester, Vester eller Risager mølle.
NÆVNT Nr. 4: Knud Andersen, Lindet, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 82 Samme dag {8 Aug:} blef døbt et uægte barn Bendte Sørensdaatters tienende Hr. Capitain Lieutenant Seyer paa Riisager nafnl: Johan Jacob, udlagt til barne=fader 1 Karl nafnl: Jacob Peders: som ey viides, hvo eller hvor er, Fadderne Sr. Madtz Pedersen paa Rørbeck, Nielß {Sørensen} Schousbøll, Niels Villadtzen, Anders Møllers Hustrue, Anne Glarmesters, Knud Andersens Hustrue, Frembaaren af Lauridtz Nielßens Hustrue nafnl: Appelone {Pedersdatter} —
NOTITS: Præsten har ikke troet historien om den udlagte far "som ey viides, hvo eller hvor er", det var lidt for tyndt. Ved næste barn med tjenestepigen Bente i 1720 vedgård Johan Jakob Sejer da også at være faderen.


Nr. 2087 1717.08.12 Jens Mikkelsen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Mikkel Jespersen. MOR: ? Mikkel Jespersens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, 18c, nabosøn.
FADDER Nr. 3: ? Niels Madsens kone, Thyregod
FADDER Nr. 4: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 24c, datter af Niels Iversen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 83 d 12 Aug: blef Fremstillet Ved Daaben i Tyrregod Kirche Michel Jeßperßens liden Søn fra Lunaae af fornødenhed tilforn Hiemme=døbt nafnl: Jens Frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier, præstens kone}, Fadderne Ifver Niels: Peder Neils: Nielß Madßens Hustr: Appelone Nielßd:
Introduktion nr. 5075


Nr. 2088 1717.10.20 Peder Madsen, Rørbæk, sogn: Vester. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? Mads Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Poul Lauridsens kone, Thorlund- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Christen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs bror.
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Hastrup, Thyregod, Kaldes Mons. en vigtig mand.
FADDER Nr. 3: Lars Andersen, Hedegaard, Ejstrup, konen også fadder.
FADDER Nr. 4: ? Lars Andersens kone, Hedegaard, Ejstrup
FADDER Nr. 5: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Mademoiselle i præstegården.
FADDER Nr. 6: ? Mads Pallesens kone, Vester?
NÆVNT Nr. 1: Poul Lauridsen, Thorlund- Lille, Ejstrup, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Pallesen, Vester?, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 84 d 20 Oct: blef Fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Sr. Madtz Pedersens liden Søn fra Rørbech, tilforn Hiemme=døbt, nafnl: Peder, Fremgaaren af Pofvel Lauridtzens Hustrue i Tolund {Thorlund} i Eisdrup Sogn. Tests Min broder Christen Borch: Mons. Christen Hansen fra Hastrup. Larß Anders af Hede=gaard: Madselle Johane Marie Schrøder: Larß Andersens Hustrue, Madtz Pallesens Hustr:
Introduktion nr. 5077
Begravelse nr. 6059
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2091 1717.12.19 *1717.12.12 Peder Nielsen, Vesterlund (Vestergaard), sogn: Vester. FAR: Niels Madsen Vestergaard. MOR: Abelone Mikkelsdatter.
BÅREN AF: ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, Vester, Mads Pedersen forpagter paa Rørbæk.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Katballe, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: ? Laurids Skrædders kone, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Søster til til Niels Pedersen i Annexgaarden.
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Skrædder, Vesterlund, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 87 d 19 Dec: blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Nielß {Madsen} Vestergaards Liden Søn af Vesterlund, Søndagen tilforn Hiemme=døbt, nafnl: Peder frembaaren af Madtz Pedersens Kiæriste paa Rørbech: Fadderne Jens Jensen i Katballe, Nielß Anderßen i Lindet, Lauridtz Skræders Hustrue Maren Pedersdaatter af Annexg:
NOTITS: Fødseldato 12. dec. 1717 fra hjemmedåben. Laurids Skræder som værende af Vesterlund se introduktion #5044.


Nr. 2102 1718.05.22 Jens Nielsen, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Moderens søster, begge født i Kærgaard, Thyregod. Else gift med Christen Madsen i Bregnhoved.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Egsgaard, Thyregod, Nabo, den anden halvgaard.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By, Thyregod, 25c
FADDER Nr. 4: Mette Sørensdatter, Svinbæk, Thyregod, Ebbe Sørensens kone
FADDER Nr. 5: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Vollert Jensens kone.
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Thyregodlund?, Thyregod, Datter af Niels Pedersen Odderbæk.
NÆVNT Nr. 1: Ebbe Sørensen, Svinbæk, Thyregod, konen Mette Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Datteren Anne Nielsdatter fadder. Hun boede sikkert ved broderen Jens Nielsen Odderbæk i Thyregolund, hvor præsten kunne hente hende som fyldfadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 97 d 22 Maij Døbt i Tyrregod Kirche Nielß Jensßens liden Søn fra Egsgaard nafnl. Jenß, frembaaren af Moderens Søster Else Nielßdaatter af Breinhou {Bregnhoved} i Gifve Sogn. Testes Madtz Christens af Fuglesang Søren Niels af Egsgaard. Nielß {Christensen} Mitgaard {Thyregod By}. Ebbe Sørenßens Hustrue {Mette Sørensdatter} af Svinbeck Vollert Jenßens H: {Ingeborg Eskesdatter} af Tyrregod {By} Nielß {Pedersen} Odderbecks daatter Anne {Nielsdatter}.


Nr. 2104 1718.06.26 Peder Christensen Hole, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: Birte Pedersdatter.
BÅREN AF: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen Enkelund, Enkelund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Pomphole, Thyregod, Gift med faderens søster Anne Pedersdatter Hole.
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod, Ser ud til at være præstens karl.
FADDER Nr. 4: Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Knudsen.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Mads Pedersen Enkelund.
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, Niels Pedersen Odderbæks datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod, konen Sidsel Hansdatter fadder
NÆVNT Nr. 2: Mads Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Datter Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 99 d: 26 Junij blef fremstillet i Tyrregod Kirche Christen Pederßen Huules liden Søn fra Tyrregodlund tilfor hiemme=døbt nafnl: Peder frembaaren af Hanna Pedersdatter {Hole} paa Hastrup. Fadderne. Peder {Frandsen} Enchelund {af Enkelund}. Jenß Christens: af Pomphule. Madtz Ifvers: min Karl Christen Knudtzens Hustrue {Sidsel Hansdatter} af Tyrregodl: Madtz {Pedersen} Enche=Lunds Hustr: {Maren Pedersdatter} Nielß {Pedersen} Odderbecks daatter {Anne Nielsdatter}.


Nr. 2105 1718.07.31 Navnløs, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 70. d. 31. Julii begrafvet i Vester Kirchegaard Peder Christensens nafnløse Barn af Vesterlund.'}
Begravelse nr. 6071
NOTITS: Formentlig har barnet levet kort, ellers ville der stå dødfødt.


Nr. 2106 1718.09.18 Niels Hansen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Fuglsang, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Veste Nielsen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens karl
FADDER Nr. 4: Birte Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Christen Pedersen Naldal.
FADDER Nr. 5: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Peder Christensen Naldal.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
FADDER Nr. 7: Birte Christensdater, Sejrup, Thyregod, Gift med Christen Pedersen Naldal.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Naldal, Sejrup, Thyregod, konen Birte Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, Søn af Christen Pedersen Naldal. konen Kirsten Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 100 d 18 Sept: blef fremstillet i Tyrregod Kirche Hans Pedersens liden Søn af Seyerup tilforn Hiemme døbt nafnl: Niels, Frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier}, Fadderne Christen Pedersen af Fugle=sang. Visthe Niels: af Tyrregod {By}, Madtz Ifvers: min Karl {præstens karl} Christen {Pedersen} Naldals Hustrue {Birte Christensdatter} af Seyerup Peder {Christensen Naldals Hustr: {Kirsten Madsdatter} ibid: Maren {Pedersdatter} Huule.}


Nr. 2107 1718.09.18 Erik Halvorsen, Kokborghuse, sogn: Thyregod. FAR: Halvor Eriksen. MOR: Sara Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Margrethe Fehemans, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Murmand, Kokborghuse, Thyregod, Også kaldet Brande.
FADDER Nr. 2: Enevold Nielsen Ladefoged, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Kirsten Sørensdatter, Kokborg, Thyregod, Gift med Anders Sørensen.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Fra Ejnar Bjerre. Lille Niels Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Lene Margrethe Grønbæk, Hastrup?, Thyregod, Kunne også være af præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod, konen Kirsten Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen Lille, Hindskov, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 101 Samme dag {d 18 Sept:} fremstillet iligemaade Halvor Erichsen Snedkers af Huusene hans liden Søn nogle Dage tilforn hiemmedøbt nafnl: Erich. Frembaaren af Madselle Anne Margrete Fehemans, Fadderne Christen {Christensen} Muurmand {Brande} af Huußene, Enevold {Nielsen} Lade=foged paa Hastrup, Anders Sørenßens Hustrue {Kirsten Sørensdatter} af HønsKou, Lille Nielß Sørenßens Hustrue {Karen Jensdatter Aalbæk} af HindsK: Madselle Lene Margrete Grønbech.


Nr. 2108 1718.09.25 Iver Nielsen, Dørken (Søndergaard), sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen Søndergaard. MOR: ? Niels Jensen Søndergaards kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Banch, Dørken, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen Banch, Dørken, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Marie Mathiasdatter, Dørken, Thyregod, Frands Jakobsens kone.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Dørken, Thyregod, Gift med Oluf Jakobsen.
FADDER Nr. 5: Abelone Villadsdatter, Dørken, Thyregod, Far evt. Villads Pedersen Hole eller Villads Christensen skrædder.
NÆVNT Nr. 1: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod, konen Marie Mathiasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Jakobsen, Dørken, Thyregod, konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 102 d 25 Sept: Døbt i Tyrregod Kirche Nielß {Jensen} Syndergaards Liden Søn af Vester Seyerup {Dørken} nafnl: Ifver, Frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier}, Testes Jenß {Nielsen} Banch, Søren {Jensen} Banch, Frandtz Jacobßens Hustrue {Marie Mathiasdatter} Oluf Jacobßens Hustr: {Mette Christensdatter} Appelone Villadtzd:
Begravelse nr. 6095
NOTITS: Begravet halvandet år gammel april 1720.


Nr. 2109 1718.10.09 Christen Villadsen, Dørken, sogn: Thyregod. FAR: Villads Christensen Skrædder. MOR: ? Villads Christensen Skrædders kone.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Dørken, Thyregod, Gift med Oluf Jakobsen.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Banch, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 2: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Søren Jensen Banchs kone, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 5: Sidsel Christensdatter, Mosgaard- Lille, Thyregod, 17c, datter af Christen Christensen Boysen.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Jakobsen, Dørken, Thyregod, konen Mette Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Boysen, Mosgaard- Lille, Thyregod, Datteren Sidsel fadder, også en anden datter Mette Christensdatter gift med Oluf Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 103 d 9 Octobr: Døbt i Tyrregod Kirche Villadtz {Christensen} Skræders liden Søn af Vester Seyerup {Dørken}, nafnl: Christen frembaaren af Oluf Jacobßens Hustrue {Mette Christensdatter} ibid: Fadderne: Søren {Jensen} Banch, Frandtz Jacobs: Morten Eskes:, Søren {Jensen} Banches Hustr: Christen {Christensen} Boyßens daatter {17c, Sidsel Christensdatter}.


Nr. 2111 1718.12.04 Peder Nielsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Sillesthoved, Give, Moderens far, ikke nævnt med navn her i kirkebogen.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Skovsbøl, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 3: Thomas Nielsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 4: ? Knud Andersens kone, Lindet, Vester
FADDER Nr. 5: ? Thomas Nielsens kone, Lindet, Vester, ?, ikke læsbar i affotograferinger. Ejnar Bjerre har læst det i den originale kirkebog.
NÆVNT Nr. 1: Knud Andersen, Lindet, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 105 d 4 Dec: Døbt udi Vester Kirche Nielß Lauridtzens liden Søn fra Lindet nafnl: Peder frembaaren af ßin Mormoder {Johanne Nielsdatter, Sillesthoved} af Gifve Sogn: Testes: Morfaderen {Peder Nielsen, Sillesthoved, Give}, Nielß Sørens: af Schousb: Thomas Niels: af Lindet, Knud Andersens Hustr: ibid: [Thomas Nielsens Hustrue ibid:]
NOTITS: Ejnar Bjerre har læst [Thomas Nielsens Hustrue ibid:] i den originale kirkebog.

LINK: Moderens far Peder Nielsen i Sillesthoved, Give.


Nr. 2112 1718.12.18 Peder Madsen, Rørbæk, sogn: Vester. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? Mads Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Lars Andersens kone, Hedegaard, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Gjern, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 2: Lars Andersen, Hedegaard, Ejstrup, konen bærer.
FADDER Nr. 3: Christen Madsen, Rønslunde, Ejstrup, konen også fadder.
FADDER Nr. 4: Anders Thybo, Vester?
FADDER Nr. 5: ? Christen Madsens kone, Rønslunde, Ejstrup
FADDER Nr. 6: ? Jens Jensen Katballes kone, Katballe, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Katballe, Katballe, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 106. d 18 Dec: blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Sr. Madtz Pederßens liden Søn paa Rørbech nogle dage tilforn hiemme Døbt nafnl: Peder, frembaaren af Lars Anderßens Hustrue i Hedegaard {Ejstrup} Fadderne Jenß Anders: Giern af Vestermølle Larß Anders: af Hedegaard. Christen Madtzen af Rønslunde. Anders Thyboe. Jens {Jensen} Katballes Hustrue, Christen Madtzens Hustrue.


Nr. 2113 1719.03.19 Navnløs, Kokborghuse, sogn: Thyregod. FAR: Jens Mouridsen Dam. MOR: ? Jens Mouridsen Dams kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 78. d. 19. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens (Mouridsen) Dams navnløse Barn af Huusene.'}
Begravelse nr. 6079
NOTITS: Levede kun meget kort.


Nr. 2116 1719.04.23 Jakob Madsen, Fuglsang, sogn: Thyregod. FAR: Mads Christensen. MOR: Maren Troelsdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Tybo, Fuglsang, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 109, d. 23. Arpil blev fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Mads Christensens liden Søn af Fugle=esang, nogle Dage tilforn hiemmedøbt navnl. Jacob frembaaren af min Hustrue {præstens kone: Anne Helmersdatter Meier}. Fadderne: Christen Pedersen af Fuglesang, Christen Pedersen af Hønskou, Jacob Pedersen af Hindskou, [....... ....... ...... ..... .....{siderand og hjørne nedenfor, dunkel, ikke læsbar}]


Nr. 2117 1719.05.14 Christen Knudsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Knud Andersen. MOR: Malene? Christensdatter?.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ronnum, Skarrild, Christen Nielsen Ronnums kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Moderens far? Næppe. Ses der i andre kilder 1725-42.
FADDER Nr. 2: Thomas Nielsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Jens Jensen, Katballe, Vester
FADDER Nr. 4: ? Jens Jensens kone, Katballe, Vester
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens 2. kone.
FADDER Nr. 6: Abelone, Lindet, Vester, Laurids Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, konen Abelone fadder. Niels Lauridsens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 110. d. 14. Maij døbt i Vester Kirche Knud Andersens liden Søn af Lindet nafnl. Christen frembaaren af Christen {Nielsen} Ronnums Hustrue {Maren Christensdatter} af Scharrild Sogn, Testes. Christen {Nielsen} Ronnum, Thomas Nielsen af Lindet. Jens Jensen af Katballe, Niels Lauridtsens Hustrue {2. kone Maren Pedersdatter}, Lauridts Nielsens Hustrue {Abelone}, begge af Lindet, Jens Jensens Hustrue
Begravelse nr. 6121
NOTITS: Moderens navn er et informeret gæt af Ejnar Bjerre.

LINK: Ronnum, Skarrild.


Nr. 2118 1719.05.18 Hans Jensen, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Jens Michelsen. MOR: Maren Graversdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Michelsen, Hindskov, Thyregod, Formodentlig bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By, Thyregod, 26c. bror til Jakob Pedersens kone Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 3: Jens Graversen den Unge, Hindskov, Thyregod, 41c, bror til moderen. Jens Graversen den Ældre 13 år ældre i Nørre Kollemorten.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Hindskov, Thyregod, Jakob Pedersens kone.
FADDER Nr. 5: ? Niels Jensen Grarups kone, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 6: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 26c, datter af Niels Iversen.
FADDER Nr. 7: Karen Christensdatter, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjener i præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod, konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen Grarup, Hindskov, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Datter Abelone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 111, d. 18. Maij døbt i Tyrregod Kirche Jens Michelsens liden Søn fra Hindskou nafnl. Hans frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier}. Testes: Jens Hindskou af Hønskou, Søren Michelsen af Hindskou, Niels {Christenssen} Midtgaard af Tyrregod {By} den unge Jens Grafvesen af Hindskou, Jacob Pedersens Hustrue {Maren Christensdatter} ibid., Niels {Jensen} Graarups Hustrue ibid. Niels Ifversens Daatter af Lunaae nafnl. Appelone {Nielsdatter, 26c}, min {præstens} Tieniste-Pige Karen Christensdaatter.
Begravelse nr. 6158
NOTITS: Begravet 1725 i Thyregod By, 6 år gammel.


Nr. 2119 1719.07.02 Christen Olufsen, Dørken, sogn: Thyregod. FAR: Oluf Jakobsen. MOR: Mette Christensdatter Boysen.
BÅREN AF: ? Christensdatter Boysen, Ullerup, Give, Hun er en søster.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Ullerup, Thyregod, Formodet gift med en Christensdatter Boysen, dette er spekulativt.
FADDER Nr. 2: Iver Pedersen, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Søndergaard, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Søren Jensen Banchs kone, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Enkelund, Thyregod, Gift med Mads Pedersen.
FADDER Nr. 6: Sidsel Christensdatter Boysen, Mosgaard- Lille, Thyregod, 18, datter af Christen Christensen Boysen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Banch, Dørken, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Pedersen, Enkelund, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Christensen Boysen, Mosgaard- Lille, Thyregod, Thyregod: Lille Mosgaard, Give: Store Mosgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 112, d. 2. Julii blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kriche Oluf Jacobsens lide Søn af Dyrchen, nogle Dage tilforn hiemmedøbt nafnl. Christen frembaaren af Moderens Søster {?Mette Christensdatter Boysen} fra Ullerup {Give}. Fadderne: Christen {Nielsen} Ullerup {Give}, Iver Pedersen Seyerup, Niels {Jensen} Søndergaard af Dyrchen, Søren {Jensen} Banches Hustrue ibid. Mads Pedersens Hustrue af Enchelund {Maren Pedersdatter}, Christen {Christensen} Boysens Daatter af Mosgaard, nafnl. Zidtzel.


Nr. 2121 1719.07.23 Christen Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Peder Christensens mor, Grættrup, Nørre Snede, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Niels Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Niels Madsen Vestergaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datteren Maren N ielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 114, d. 23. Julii. Døbt i Vester Kriche Peder Christensens liden Søn af Annexgaarden i Vesterlund nafnl. Christen frem baaren af sin Farmoder i Grættrup i Nørre Snede Sogn. Fadderne: Faderens Broder {svoger} Niels Pedersen af Annexgaarden, Mads Pedersen ibid. Niels Pedersens Hustrue {Maren Nielsdatter}, Niels Madsens Vestergaards Daatter Karen {Nielsdatter}.


Nr. 2124 1719.08.27 Thomas Nielsen, Skovsbøl, sogn: Vester. FAR: Niels Jensen. MOR: Ane Thomasdatter.
BÅREN AF: ? Thomas Nielsens kone, Lindet, Vester, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Katballe, Katballe, Vester, Flyttede 1720c til Skovsbøl.
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 4: Anne Mikkelsdatter, Skovsbøl, Vester, Gift med Niels Sørensen.
FADDER Nr. 5: ? Thomasdatter, Lindet, Vester, Thomas Nielsens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 117, d. 27. Aug. blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Niels Jensens liden Søn fra Schousbøll, om Fredags Nat tilforn hiemmedøbt, nafnl. Thomas frembaaren af Thomas Nielsens Hustrue i Lindet. Fadderne: Thomas Nielsen, Jens {Jensen} Katballe, Niels Sørensen Schousbøll og Hustrue {Anne Mikkelsdatter}, Thomas Nielsens Daatter.


Nr. 2125 1719.08.27 Navnløs, Vesterlund (Søndergaard), sogn: Vester. FAR: Niels Pedersen Søndergaard. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 86. d. 27. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels {Pedersen} Syndergaards nafnløse Barn af Vesterlund'}
Begravelse nr. 6087
NOTITS: Begravet før barnet kunne blive døbt.


Nr. 2127 1719.09.03 Mads Jensen, Lindet- Lille, sogn: Vester. FAR: Jens Jensen. MOR: Gertrud Jensdatter.
BÅREN AF: Sidsel, Rønslunde, Ejstrup, Faderens mor. Se dåb #2074 i 1717.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Rønslunde, Ejstrup, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 3: ? Jørgen Andersen Landsoldats kone, Lindet, Vester, Jørgen Andersen antages at være bror til Knud Andersen.
FADDER Nr. 4: Malene? Christensdatter?, Lindet, Vester, Informeret gæt af Ejnar Bjerre.
NÆVNT Nr. 1: Knud Andersen, Lindet, Vester, Brors (Jørgen Andersen Landsoldat?) kone fadder. Hans kone ?Malene Christensdatter også fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 119, Samme Dag {d. 3. Sept.} døbt i Vester Kirche Jens Jensens liden Søn af Lille Lindet {Katballe} navnl. Mads frembaaren af Farmoderen Jens Christensens Hustrue {Sidsel} af Rønslunde {Ejstrup} Fadderene: Jens Christensen ut supra, Niels Jensen af Schousbøll, Knud Andersens Broders {Jørgen Andersen Landsoldat?} Hustrue af Lindet, Knud Andersens Hustrue {?Malene Christensdatter}.


Nr. 2128 1719.11.12 Christen Villadsen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Villads Pedersen Hole. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Pedersen Hole.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Bror til faderen. konen Birte Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Graversen, Thyregodlund, Thyregod, På aftægt.
FADDER Nr. 4: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjener i præstegaarden.
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 6: Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Knudsen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 120, d. 12. Nov. blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Villadts Pedersens liden Søn af Tyrregodlund, nogle Dage tilforn hiemmedøbt nafnl. Christen frembaaren af Christen {Pedersen} Huules Husgtrue Birgitte Pedersdaatter. Fadderne: Christen {Pedersen} Huule, Peder Jensen, Jens Grafvesen, Madts Ifversen, karen Christensdaatter, Zidtzel Hansdaatter, alle af Tyrregodlund.


Nr. 2131 1720.03.03 Lars Knudsen, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Knud Larsen. MOR: Kirsten Thygesdatter.
BÅREN AF: Karen Thygesdatter, Kokborg, Thyregod, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Mouridsen Dam, Kokborg, Thyregod, konen Karen Thygesdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Thyge Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Jens Andersen Svanes kone.
FADDER Nr. 6: ? Peder Jensen Skrædders kone, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Thyge Pedersen, Vesterdam, Thyregod, konen fadder, moderens far formodentlig.
NÆVNT Nr. 2: Jens Andersen Svane, Vesterdam, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Jensen Skrædder, Kokborg, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 123, d. 3. Martii blef fremstillet til Daabens Stadfæstelse i Tyrregod Kirche Knud Lassens liden Søn af Hønskou, som Mandagen tilforn blef hiemmedøbt nafnl. Lars frembaaren af Jens {Mouridsen} Dams Hustrue {Karen Thygesdatter}. Fadderne: Christen Pedersen af Hønskou, Peder Pedersen ibid. Jens {Mouridsen} Dam, Thyge Pedersens Hustrue af Vester=dam, Jens {Andersen} Svanes Hustrue {Maren Pedersdatter} ibid. Peder Jens Skræders Hustrue af Hønskou.
NOTITS: At moderen og bæreren hedder Thygesdatter efter deres formodede far Thyge Pedersen er Ejnar Bjerres informerede gæt.

LINK: Viet 1762 af Ullerup i Give til Maren Christensdatter.
LINK: Begravet 1780 i Bregnhoved, Give.


Nr. 2133 1720.03.13 Navnløs, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen. 'No. 91 Samme Dag [d. 13. Martii] begrafvet samme Sted [Tyrregod Kirchegaard] Søren Nielsens nafnløse Barn af Egsgaard.'}
Begravelse nr. 6092


Nr. 2134 1720.03.24 Navnløs, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen. 'No. 92 d. 24. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Ifver Pedersens nafnløse Barn af Seyerup.'}
Begravelse nr. 6093


Nr. 2137 1720.04.14 Poul Poulsen, Rørbæk, sogn: Vester. FAR: Poul Lauridsen. MOR: ? Poul Lauridsens kone.
BÅREN AF: ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Tjenesekarl ved Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, Tjenestekarl på Rørbæk.
FADDER Nr. 3: Hans Lauridsen, Rørbæk, Vester, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Jens Villadsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Villadsen, Risager, Vester, konen Anne Marie Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 127, d. 14. April. Døbt i Vester Kirche Sal. Pofvel Lauridtsens liden Søn fra Rørbæk nafnl. Pofvel frembaaren af Sr. Madts Pedersens Kiæriste paa Rørbech. Fadderne: Madts Pedersen sampt hans Tieniste-Karl Jen, Farbroderen Hans Lauridtsen, Jens Villadtsens Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} paa Risager.
NOTITS: Risager var dengang et herskabssted, derfor "paa" Risager, som "paa" Rørbæk, men ellers alle andre "af" Vesterlund etc.


Nr. 2138 1720.04.14 Niels Lauridsen, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Laurids Sørensen Skrædder. MOR: ? Laurids Sørensen Skrædders kone.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Laurids Nielsen Lindet.
FADDER Nr. 1: Hans Hansen Uhre, Vesterlund, Vester, Ejnar Bjerre: Hansen, fisker på Rørbæk.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Østergaard, Vesterlund (Østergaard), Vester
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Østergaard), Vester, Gift med Peder Christensen Østergaard.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, 20c, datter af Niels Madsen Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen Lindet, Lindet, Vester, konen Abelone Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datter Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 128, Samme Dag {14. April} døbt sammesteds {Vester kirke} Laurids {Sørensen} Skræders liden Søn fra Vesterlund nafnl. Niels frembaaren af Laurids {Nielsen} Lindets Hustrue {Abelone Pedersdatter}. Fadderne: Hans {Hansen} Uhre, Peder Christensen Østergaard {Vesterlund} og Hustrue {Maren Pedersdatter}, Niels {Madsen} Vestergaards {i Vesterlund} Daatter {Karen Nielsdatter}.
NOTITS: Faderens patronym Sørensen fra introduktionen #5126.


Nr. 2139 1720.04.26 Seyer Johansen Seyer, Risager, sogn: Vester. FAR: Johan Jacob Seyer. MOR: Bente Sørensdatter.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Laurids Nielsen.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 2: Jens Andersen Gjern, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 4: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Gift med Niels Villadsen.
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, 20c, datter af Niels Madsen Vestergaard.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens 2. kone.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, konen Abelone Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Villadsen, Risager, Vester, konen Anne Marie Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datteren Karen Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 129, d. 26. April døbt i Vester Kirche Bendte Sørensdatter uægte Barn nafnl. Seyer, hvis Barnefader er Capitian Lieutenant Johan Jacob Seyer paa Riisager. Susceptrix: Lauridts Nielsens Hustrue {Abelone Pedersdatter} af Lindet. Fadderne: Sr. Madts Pedersen paa Rørbech, Jens Andersen Giern af Vester Mølle, Niels Sørensen af Schousbøll, Niels Villadtsens Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} paa Riisager, Niels Lauridtsens Hustrue {2. kone Maren Pedersdatter}
Begravelse nr. 6106
NOTITS: Begravet 1 år gammel.


Nr. 2140 1720.04.22 Christen Gregersen, Svindbæk, sogn: Thyregod. FAR: Gregers Christensen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjener på Hastrup. Datter af Peder Pedersen Hole den Ældre.
FADDER Nr. 1: Peder Hole den Ældre, Kokborg?, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Hole den Yngre, Kokborg?, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karl i præstegården.
FADDER Nr. 4: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Morten Christensens kone.
FADDER Nr. 5: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Vollert Jensens kone.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Gift med Morten Eskesen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 130, d. 22. April. Døbt i Tyrregod Kirche Gregers Christensens liden Søn fra Svinbech nafnl. Christen frembaaren af Hanna Pedersdaatter {Hole} tienende paa Hastrup. Fadderne Peder Huule den ældre, Peder Huule den yngre, Madts Ifversen her af Præstegaarden, Morten Christensens Hustrue {Sidsel Christensdatter} af Hesselbierre, Vollert Jensens Hustrue {Ingeborg Eskesdatter} af Tyrregod {By}, Maren {Pedersdatter} Huule ibid.
NOTITS: Moderen skulle efter bæreren og fadderen være en Hole, altsaa en Pedersdatter. Men Ejnar Bjerre har Maren Andersdatter.


Nr. 2141 1720.05.09 Oluf Michelsen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Michel Jespersen. MOR: ? Michel Jespersens 2. kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod, Nabo, søn af Niels Iversen.
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Lønaa, Thyregod, Gift med Iver Nielsen.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Hesselbjerre, Thyregod, Formodet søn af Niels Christensen.
FADDER Nr. 5: Karen? Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, 25c, datter af Niels Christensen, kan have været en anden datter.
FADDER Nr. 6: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 7: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder. Gift med Vollert Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 131, d. 9. Maij. Døbt i Tyrregod Kirche Michel Jespersens liden Søn fra Lunaae nafnl. Oluf frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier, præstens kone}. Fadderne: Niels Ifersen af Lunaae og Søn {Iver Nielsen}, Peder Nielsen, Morten Christensen af Hesselbierre, Vollert Jensens Hustrue {Ingeborg Eskesdatter} af Tyrregod {By} Ifver Nielsens Hustrue {Anne Sørensdatter} af Lunaae, Niels Christensens Daatter {Karen? Nielsdatter} af Hesselbierre.


Nr. 2147 1720.10.27 Michel Nielsen, Vesterlund (Vestergaard), sogn: Vester. FAR: Niels Madsen Vestergaard. MOR: Abelone Michelsdatter.
BÅREN AF: Karen, Vester, Søster til faderen eller moderen. Formodet gift med Anders Ibsgaard, Nørre Snede.
FADDER Nr. 1: Anders Ibsgaard, Nørre Snede, Vester, Formodet gift med kone (vel Karen der bærer), der er søster til faderen eller moderen.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Gift med Peder Christensen.
FADDER Nr. 4: ? Peder Kræmmers kone, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Kræmmer, Vesterlund, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 107 {107-35 findes dobbelt!} d. 27. Oct. Døbt i Vester Kirche Niels Madsen Vestergaards liden Søn fra Vesterlund nafnl. Michel frembaaren af Søsteren ved Nafn Karen. Fadderne: Anders Ibsgaard af Nørre Snede Sogn, Niels Pedersen af Annexgaarden, Peder Christensens Hustrue {Maren Pedersdatter} ibid. Peder Kræmmers Hustrue.
NOTITS: Præsten Borch springer på grund af utydelig skrift fra no. 135 til no. 107, 107-20 findes altså dobbelt.


Nr. 2150 1720.12.20 Oluf Halvorsen, Kokborghuse, sogn: Thyregod. FAR: Halvor Eriksen. MOR: Sara Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Enevold Nielsen, Vesterdam, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Johan Albertsen, Hastrup Mølle, Thyregod
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Gift med Lille Niels Sørensen.
FADDER Nr. 4: Maren Hole den Yngre, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 110, Samme Dag {20. Dec.} døbt i Tyrregod Kirche Haldvor Erichsen Snedker af Huusene {Kokborghuse} hans liden Søn nafnl. Oluf frembaaren af min Hustrue Anne Meyer Helmorsdaatter. Testes. Enevold Nielsen af Vesterdam, Johan Albertsen af Møllen {Hastrup Mølle}. Karen {Jensdatter} Aalbech af Hindskou, Maren Hole den yngre af Tyrregod {By}.
NOTITS: Gift 3 gange, mest kaldet Ole. 1742-72c Lønaa, Thyregod. 1773-73 Brandlund, Brande, 1787 Alkærlund, Brande, 1794 Borup, Brande.

LINK: Begravet 1794 Borup, Brande.


Nr. 2151 1721.04.11 Christen Jørgensen, Aalbæk, sogn: Thyregod. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Rønslunde, Ejstrup, Jens Nielsen Skrædders kone.
FADDER Nr. 1: Albert Jensen Møller, Hastrup Mølle, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, Slags Nabo.
FADDER Nr. 3: Rasmus Mortensen, Kokborghuse, Thyregod, Smedesvend, tjener smed Christian Rudolph Werner.
FADDER Nr. 4: ? Jens Nielsen Odderbæks kone, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 5: Sara Sørensdatter, Kokborghuse, Thyregod, Gift med Halvor Eriksen.
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, Datter af Niels Pedersen Odderbæk. Navn se dåb #2148.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Skrædder, Rønslunde, Ejstrup, konen Else Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christian Rudolph Werner, Kokborghuse, Thyregod, Smedesvenden Rasmus Mortensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Nielsen Odderbæk, Thyregodlund, Thyregod, tidligere slags nabo.
NÆVNT Nr. 4: Halvor Eriksen, Kokborghuse, Thyregod, konen Sara Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 5: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Datter Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 111, d. 11. April. Døbt i Tyrregod Kirche Jørgen Christensens liden Søn fra Aalbech nafnl. Christen frembaaren af Jens {Nielsen} Skræders Hustrue {Else Christensdatter} fra Rønslunde {Ejstrup}. Fadderne: Albert Jensen Møller, Mads {Christensen} Fuglesang, Rasmus {Mortensen} tienende Christian Verner, Jens {Nielsen} Odderbæk af Tyrregodlund, Haldvor Erichsens Hustrue {Sara Sørensdatter} af Huusene {Kokborghuse}, Niels {Pedersen} Odderbechs Daatter {Anne Nielsdatter}.
NOTITS: Ejnar Bjerre har moderen som Karen Jensdatter.


Nr. 2153 1721.06.22 Niels Michelsen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Michel Sørensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod, Datter af Christen Nielsen Midtgaard.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Odderbæk, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: ? Jens Nielsen Odderbæks kone, Thyregodlund, Thyregod, Jens Nielsen Odderbæks kone.
FADDER Nr. 4: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens karl.
FADDER Nr. 5: Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, Thyregod, Nabo, gift med Christen Knudsen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod, konen Sidsel Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 113 d 22 Junij døbt i Tyrregod Kirche Michel Sørensens liden Søn fra Tyrregodlund. Susceptix Charen Christens daatter Mitgaard nafnl: Niels Fadderne Søren Christens; Jenß {Nielsen} Odderbeck og Hustrue , Mads Ifversen . Christen Knudtzens Hustrue {Sidsel Hansdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2155 1721.07.13 Laurids Jørgensen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Jørgen Andersen Landsoldat. MOR: ? Jørgen Andersens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Nabo, gift med Niels Lauridsen.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen Maren Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Svenske, Risager, Vester, Tjenestekarl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 115 Dend 13 [døbtes] Julij en Lands soldatis barn fra Lindet faderens nafn er Jørgen {Andersen}: Barnets nafn er Lavridtz frembaaren af Niels Lavridtzens Hustrue fra Lindet, Fadderne Niels Lavridtzen, Anders Svensche tienende paa Riisager .
NOTITS: Patronym Andersen se dåb 1724.02.11.

LINK: Affotografering.


Nr. 2157 1721.11.01 Peder Madsen, Fuglsang, sogn: Thyregod. FAR: Mads Christensen. MOR: Maren Troelsdatter.
BÅREN AF: Marie Meier, Bergen, I familie med præstens kone Anne Helmersdatter Meier.
FADDER Nr. 1: Henrik Winter, Hastrup, Thyregod, Formelt ejer af Hastrup.
FADDER Nr. 2: Hans Andersen Karstoft, Hastrup, Thyregod, Forpagter af Hastrup.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, Faderens far, også kaldet Tybo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 117 blef hiemmedøbbt Madt Christensens liden Søn nafl Peder , som d i. Nov: blev fremstillet til Daabens stadfæstelse frembaaren af Madame Marie Meyer fra Bergen - Fadderne: fad[ieren] Velb: Hr. Henrich Vinther til Hastrup, forpagteren Hr. Hans Andersen {Karstoft}, Christen {Pedersen} Fugle:sang
LINK: Affotografering.


Nr. 2159 1721.11.30 Christen Iversen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdattter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Enkelund, Thyregod, Gift med Mads Pedersen Enkelund.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Enkelund, Enkelund, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Troels Nielsen, Sejrup, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Lars Andersen, Sejrup, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 4: Birte Pederssdatter, Thyregodlund, Thyregod, Christen Pedersen Holes kone.
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Datteren Mette er kun 8 år gammel, det kan ikke være hende.
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Nabo. Gift med Hans Pedersen
FADDER Nr. 7: Anne Marie Christensdatter, Sejrup, Thyregod, 21, datter af afdøde Christen Graversen.
FADDER Nr. 8: ? Pedersen, Thyregod, Søn af Peder Skrædder.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod
NÆVNT Nr. 3: Christen Graversen, Sejrup, Thyregod, Datter Anne Marie fadder, †1717 Sejrup, fire år før.
NÆVNT Nr. 4: Peder Skrædder, Thyregod, Der findes en Peder Jensen Skrædder i Kokborg. Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 120 Døbt 30 Nov: udi Tyrregod Kirche Ifver Pederßen af [Seierup] Liden Søn nafnl: Christen frembaaren af Mads Enchelunds Hustrue {Maren Pedersdatter} , Fadderne Troels Nielßen Madtz {Pedersen} Enchelund Larß Anderßen i Seyerup: Christen {Pedersen} Huulis Hustrue {Birte Pedersdatter} og daatter, Hans Pederßens Hustrue {Anne Christensdatter} Christen Grafvesens daatter Anne Marie {Christensdatter} Peder Skræders Søn.
NOTITS: Dette er præst Søren Christensen Borchs sidste indførsel, den sidste skrift er bedre end de to før den.. Han begraves den 18. december 1721.

LINK: Affotografering.


Nr. 2161 1722.01.01 Peder Vollertsen, Thyregod By (Vestergaard), sogn: Thyregod. FAR: Vollert Jensen. MOR: Ingeborg Eskesdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod
FADDER Nr. 2: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Margrethe Christensdatter, Aagaard, Thyregod, Gift med Knud Jakobsen.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter Lille, Odderbæk, Thyregod, 23c, kaldet Lille Anne, datter af Niels Pedersen.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole, den Lille, Thyregod By, Thyregod, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Knud Jakobsen Aagaard, Aagaard, Thyregod, konen Margrethe Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 2. d. eod: {Fest: Circumcis:} blev døbt Vollert Jensøns Søn af Tyregod, Peder , fadder: Niels {Pedersen} Egsgaard , Morten Eskesen af Tyregod , Knud {Jacobsen} Aagaards kone {Margrethe Christensdatter} Lille Maren {Pedersdatter} Hoele, lille Anne af Odderbek.
LINK: Affotografering.


Nr. 2162 1722.01.01 Laue Nielsen, Thyregod By (Midtgaard), sogn: Thyregod. FAR: Niels Christensen Midtgaard. MOR: Maren Laugesdatter.
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Frands, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karl ved præsten.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter Midtgaard, Hindskov, Thyregod, Søster til faderen, gift med Jakob Pedersen i Hindskov.
FADDER Nr. 4: Kirsten, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjenestepige i Præstegaardem-
FADDER Nr. 5: Mette, Thyregod By, Thyregod, Nabo. Degn Laurids Jensen Holstebros tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Tjenestepigen Mette fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 3. d. eod : {Fest: Circumcis:} Belv til Kirken førdt /: tilforne hiemdøbt :/ Niels {Christensen} Midtgaard Søn af Tyregod , Laue , Faddere : Jacob Pedersen i Hindksou , Frantz tienende i Præstegaarden , Maren {Christensdatter} Midtgaard , Kirsten tienende i Præstegaarden , Degnens Pige Mette .
LINK: Affotografering.


Nr. 2164 1722.02.08 Sejer Sejersen Nielsen, Katballe, sogn: Vester. FAR: Niels Sørensen Skovsbøl. MOR: Anne Mikkelsdatter.
FADDER Nr. 1: Johan Jakob Sejer, Rørbæk, Vester, Herremand på Rørbæk.
FADDER Nr. 2: Henrik Jørgensen? Winter, Hastrup, Thyregod, Formelt ejer af Hastrup.
FADDER Nr. 3: Jens Andersen, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 4: Ide Birgitte Winter, Hastrup, Thyregod, Familie til HernikWinter. Kort efter gift med Johan Jakob Sejer.
FADDER Nr. 5: Anne Helmersdatter Meier, Bøllund, Give, Forrige præst Borschs enke flyttet til Bøllund i Give sogn, formodentlig logerende ved præst Bilhardt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn No 5. Dom Sexage: blev døbt Niels Sørensens {Skovsbøls} Søn i Lille Linnet , Sejer Sjersen , Faddere : Capit: Lieut {Johan Jakob} Sejer paa Rørbek , Monsr Henrich Vinther paa Hastrup , Jens Andersen i Vester Mølle, Jomfrue {Ide Birgitte} Vinther paa Hastrup, Anne {Helmersdatter} Mejers i Byllund .
NOTITS: Katballe før i tiden Lille Lindet.

LINK: Affotografering.


Nr. 2165 1722.03.25 Niels Jensen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Peder Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Nabo. Christen Pedersen Holes kone.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 22c, faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, konen Birte Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn No: 6 . Fest: Annunc: Maria belv til kirken først /:tilforn hiemmedøbt :/ Jens Nielsens Søn af Tyregoedlund, Niels , Faddere : Niels {Pedersen} Odderbæk, Peder Jensen i Tyregoedlund , Peder Jensens kone , Christen {Pedersen} Hules kone {Birte Pedersdatter} ibid , Anne {Nielsdatter} i Odderbek .
LINK: Affotografering.


Nr. 2166 1722.03.25 Iver Nielsen, Dørken (Søndergaard), sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen Søndergaard. MOR: ? Niels Jensen Søndergaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Banch, Dørken (Bank), Thyregod
FADDER Nr. 2: ? Jens Nielsen Banchs kone, Dørken (Bank), Thyregod
FADDER Nr. 3: Marie Mathiasdatter, Dørken (Søndergaard), Thyregod, Frands Jakobsens kone.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Dørken (Østergaard), Thyregod, Oluf Jacobsens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole, Lille, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Frands Jakobsen, Dørken (Søndergaard), Thyregod, konen Marie Mathiasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Jakobsen, Dørken (Østergaard), Thyregod, konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 7. Die eod : {Fest: Annunc: Maria:} blev til kierken førdt /: tilforn hiemmedøbt :/ Niels Jensens Søn i Dyrken , Jver ; Faddere : Jens {Nielsen} Banck ibid: og hans kone , Frandtz Jacobsens kone {Marie Mathiasdatter} ibid: og Oluf Jacobsens kone {Mette Christensdatter} ibid: Lille Maren {Pedersdatter} Hoele.
LINK: Affotografering.


Nr. 2169 1722.05.25 Peder Jakobsen, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Tyge Pedersen Dam, Hindskov, Thyregod, Indtil 1719 i Kokborg.
FADDER Nr. 3: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 21c, datter af Niels Iversen.
FADDER Nr. 5: ? Troels Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Troels Pedersen, Kokborg, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Fer : 2 Pentecost : blev døbt Jacob Pedersens Søn i Hindskou , Peder , Faddere : Niels {Christensen} Midtgaard , Tyge {Pedersen} Dam i Hindskou , Mort_ Eskesen i Tyregoed By , Mette Nielsdaatter i Lønaae , Truels {Pedersen} kone i Kokborrig.
LINK: Affotografering.


Nr. 2170 1722.07.26 Peder Pedersen, Vesterlund (Annexgaard), sogn: Vester. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Niels? Pedersen, Vesterlund (Annexgaard), Vester, Original Christensen, men dette kan næppe passe. Måske moderens bror.
FADDER Nr. 2: ? Niels Pedersen? kone, Vesterlund (Annexgaard), Vester
FADDER Nr. 3: ? Peder Christensens moder, Grættrup, Nørre Snede, Faderen Peder Christensen var fra Grættrup i Nørre Snede.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, 22c, navn ses 1719.
FADDER Nr. 5: ? Peder Christensens tjenestepige, Vesterlund (Annexgaard), Vester
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datter Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester sogn : Nor 11. Dom 8 p. Trin: blev til kierken førdt {: tilforn hiemmedøbt :/ Peder Christensens Satter i Annexgaard Peder? Faddere [Niels??] [Pedersen] og hans kone , Peder Christensens Moder Niels Vestergaards Daatter {Kirsten Nielsdatter}, Peder Christensens Pige.
NOTITS: Affotograferingen utydelig, Barnets navn overskrevet, Ejnar Bjerre læser første fadder som Peder Christensen ibid, hvor jeg (Villy M. Soresnen) læser Niels? Pedersen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2171 1722.09.27 Thyge Knudsen, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Knud Larsen Møller. MOR: Kirsten Thygesdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Rask, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Mouridsen Dam, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: ? Abelone Dams søn, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Peder Knudsens kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Villadsdatter, Dørken, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Abelone Dam, Kokborg, Thyregod, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 2: Peder Knudsen, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 3: Villads Christensen Skrædder, Dørken, Thyregod, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn: No 12. Dom: 17. p. Trin: blev til kierken førdt /: tilforn himemmedøbt :/ Knud {Larsen} Møllers Søn af Kobborg Tøger ; Faddere Christen Rask ibide. Jens {Mouridsen} Dam , Abelon Dams Søn , Peder Knudsens kone , Villaß {Christensen} Skræders Daatter .
LINK: Affotografering.


Nr. 2173 1722.10.25 Eskild Mortensen, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Morten Eskesen. MOR: Maren Pedersdatter Hole.
FADDER Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Gift med faderens søster Ingebor Eskesdatter.
FADDER Nr. 2: Enevold Nielsen, Vesterdam, Thyregod, Gift med moderens søster Hanne Pedersdatter Hole.
FADDER Nr. 3: Poul Jensen, Pomphole, Thyregod, Formodet søn af Jens Christensen.
FADDER Nr. 4: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Faderens søster, gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 5: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med moderens bror Villads Pedersen Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed-Sogn : 14. Dom : 21. p. Trin: blev til kierken førdt Morten Eskesens i Tyregoed hans Søn, Eskild ; /_tilforn hiemmedøbt :/ Faddere: Vollert Jensen ibid: Enevold Nielsen af Vesterdam , Povel Jensen i Pomphole, Vollerts kone {Ingeborg Eskesdatter} i Tyregd. Birgitte Pedersdatter af Tyregoedlund .
NOTITS: Moderen bliver også kaldt Lille Maren Hole. Trolovet 10. maj 1722, Første barn fem måneder senere.

LINK: Affotografering.


Nr. 2174 1722.11.15 Gottfried Christiansen, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Christian Lukke. MOR: ? Christian Lukkes kone.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Thyregod By (Vestergaard), Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Johan Rudolph Krabbe, Hastrup Mølle, Thyregod, Ritmester
FADDER Nr. 4: ? Morten Christensen Sergeants kone., Thyregod By, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 5: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med Vollert Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Christensen Sergeant, Thyregod By, Thyregod, Nabo, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Dom : 24. p. Trin : blev til kierken førdt /:tilforn hiemmedøbt af mig :/ Sergant Christian Lukkes Søn i Tyregoed , Gottfried , Faddere : Peder Jensen i Tyregoed , Morten Eskesen i Tyregoed, Johan Rudolph af Hastrup Mølle , Morten Sergantes kone i Tyregoed , Vollerts {Jensens} kone {Ingeborg Eskesdatter}
LINK: Affotografering.


Nr. 2175 1722.11.22 *1722.11.16 Søren Halvorsen, Kokborghuse, sogn: Thyregod. FAR: Halvor Eriksen Snedker. MOR: Sara Sørensdatter.
FADDER Nr. 1: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Søren Madsen, Kokborghuse, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Rasmus, Kokborghuse, Thyregod, Svend ved smed Christian Rudolph Werner.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter Aalbæk, Aalbæk, Thyregod, ?Gift med Jørgen Christensen i Aalbæk.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Villum Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Villum Jensen, Kokborg, Thyregod, konen Maren Pedersdatter fadder. Bror til Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 16. Dom : 25. p. Trin: blev til kierken førdt Halvar {Eriksen} Snedikers Søn i Hønskou Huuse , Søren ; Faddere Mort_ Eskesen i Tyregoed , Søren Madtzen i Huusene Raßmuß hos Chr: {Christian Rudolph Werner} Smid ibid: Karen {Jensdatter} Aalbek , og Villums {Jensen} kone {Maren Pedersdatter} af Kokborrig .
(NB) hiemdøbt Mandagen d. 16. Nov: tilforn )
(Naadsens Aars Ende.)

LINK: Affotografering.


Nr. 2176 1723.01.03 Søren Michelsen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Michel Jespersen. MOR: ? Michel Jespersens 2. kone.
FADDER Nr. 1: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod, Nabo, bror til Peder Nielsen.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, Nabo, bror til Iver Nielsen.
FADDER Nr. 3: Rasmus, Kokborghuse, Thyregod, Svend ved smed Verner.
FADDER Nr. 4: Ellen Pedersdatter, Lønaa, Thyregod, Nabo, Søren Madsens kone.
FADDER Nr. 5: ? Hans Nielsens 2. kone, Lønaa, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Lønaa, Thyregod, konen Ellen Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Nielsen, Lønaa, Thyregod, Hans 2. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1723. No. 17. Dom p. Fest: Circums: blev til kierken førdt {: tilfone hiemmedøbt :/ Michel Jespersens Søn af Lønaae , Søren ; Fadderne Jver Nielsen og Peder Nielsen Ibid: Rasmus af Husene , Søren {Ellen Pedersdatter} og Hanses koner af Lønaae.
Begravelse nr. 6126
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2178 1723.01.14 Albert Christian, Rørbæk, sogn: Vester. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Ide Birgitte Vinther.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Johan Bilhardts 2. kone.
FADDER Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give.
FADDER Nr. 2: Dorothea Kirstine Pedersdatter Bang, Præstegaarden, Nørre Snede, Gift med præsten Christen Knudsen Søltoft.
FADDER Nr. 3: Anne Margrethe Veberin, Bøllund, Give, Præst Johan Bilhardts søsters datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Knudsen Søltoft, Præstegaarden, Nørre Snede, Præst i Nørre Snede og Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 19 d. 14. Januar: blev til kierken førdt /: tilforn i min absence hiemmedøbt af Hr. Joh: Bilhard :/ Velbaarne Hr. Capit: Lieut: {Johan Jacob Sejer} Søn af Rørbek , Albert = Christian ; Fadderne Hr. Johan Bilhard , Præst til Give : Madame Hr Bilhardes /: som bar barnet :/ Madame Hr. Christian {Knudsen} Søltofts af Snede . Mdme Anne Margrete Veberin , af Byllund {Bøllund, Give} Præstgd .
LINK: Affotografering.


Nr. 2179 1723.02.14 Jakob Villumsen, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Villum Jensen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen Hindskov, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Troels Pedersen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Frederik Vistesen, Kokborg, Thyregod, Han skrives her af Kokborg, men ellers ses han i Lønaa
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Hindskov, Thyregod, Jakob Pedersen Hindskovs 2. kone
FADDER Nr. 5: Kirsten Thygesdatter, Kokborg, Thyregod, Knud Larsen Møllers kone.
NÆVNT Nr. 1: Knud Larsen Møller, Kokborg, Thyregod, konen Kirsten Thygesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed-Sogn : No 20 . Dom: Invocavit , blev døbt Villum Jensens søn af Kokborrig , Jacob ; fadderne Jacob {Pedersen} Hindskou , Truels Pedersen af Kokborig, Friderich Vidstesen ibm {ellers Lønaa} Jacob {Pedersen} Hindskous kone {Maren Christensdatter} , Knud {Larsen} Møllers kone {Kirsten Thygesdatter} af Kokborrig .
Begravelse nr. 6127
NOTITS: Begravet fem måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2181 1723.02.17 Peder Hansen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Viste Nielsen, Thyregod By, Thyregod, Nævnt som fæster 1704. Gift 2. gang med Maren Christensdatter, måske søster til moderen.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Enkelund, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: ? Iversen, Sejrup, Thyregod, Iver Pedersen Enkelunds søn.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Iver Pedersen Enkelund.
FADDER Nr. 5: Anne Marie Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Datter af afdøde birkeskriver Christen Graversen.
NÆVNT Nr. 1: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, Søn og kone Maren Jensdatter fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 22. d. 17 Febr: blev døbt Hans Pedersens Søn af Seirup , Peder ; Faddere : Viste Nielsen af Tyregod , Madtz Pedersen af Enklund Jver Pedersens Søn af Seirup, Jver Pedersens kone {Maren Jensdatter} ibm. Anne Marie Christensdatter , Ibm.
NOTITS: Iver Pedersens søn kan ikke være Peder Iversen *1712c som kun er 11 år gammel, der må være en søn født efter brylluppet 1708.

LINK: Affotografering.


Nr. 2183 1723.04.04 *1723.02.22 Marie Lisbeth Mortensdatter, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Morten Christensen Sergeant. MOR: Marie Elisabeth Hansdatter.
FADDER Nr. 1: Christian Smed Verner, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Halvor Eriksen Snedker, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Johan Rudolph Krabbe, Hastrup Mølle, Thyregod
FADDER Nr. 4: Barbara Melchiorsdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med degn Lars Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 5: Ingeborg Eksesdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med Vollert Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Degn.
NÆVNT Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 23 . d. 22 Febr : blev hiemdøbt Morten Seygantes Datter af Tyregod . Marie-Lisbet . og til kierken førdt Dom : i. p. Pasch: Faddere Christian Verner Smed, Halvor {Eriksen} Snediker , Johan Rudolph {Krabbe} af Hastrup Mølle Barbara {Melchiorsdatter} Laß {Jensen Holstebro} Degns, Ingeborre {Eskesdatter} Vollert Jensens.
LINK: Affotografering.


Nr. 2184 1723.05.02 Niels Vestesen, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Veste Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, Gift med moderens søster ?Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Christensen, Beksgaard, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Nabo, gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole, Lille, Thyregod By, Thyregod, Gift med Morten Eskesen.
NÆVNT Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 25 Dom Rogate hiemdøbt Veste Nielsens Søn af Tyregoed : Niels ; og til kierken førdt Dom: i.p.Trin: Faddere : Hans Pedersen af Seirup, Morten Eskesen af Tyregoed , Madtz Christensen af Beksgaard {Give} , Vollert Jensens kone {Ingeborg Eskesdatter} af Tyregoed , Lille Maren {Pedersdatter} Hoele ibm :
Begravelse nr. 6129
NOTITS: Begravet 14 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2187 1723.07.25 *1723.06.13 Jens Nielsen, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Rasmus, Kokborg, Thyregod, Smedesvend ved Christen Verner.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Iver Pedersens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 24c, datter af Niels Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Lauridsen Risom, Brande By (Præstegaarden), Thyregod, Præst i Brande. Udførte hjemmedåben.
NÆVNT Nr. 2: Christian Smed Verner, Kokborg, Thyregod, Smedesvend Rasmus fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 29. Dom : 9.p.Trin til kierken førdt Nielß Jensens Søn af Egsgaard , Jens . /: hiemdøbt af Hr. Jens {Lauridsen} Risom i Brande d 13 Juni :/ Faddere : Vollert Jensen i Tyregoed , Mort_ Christensen af Hesselbierge , Raßmuß tienende Christian {Verner} Smid , Karen Nielßdaater af Hesselbierge , Anne Nielßdaatter af Odderbeck.
LINK: Affotografering.


Nr. 2191 1723.09.26 Peder Iversen, Hesselbjerre, sogn: Thyregod. FAR: Iver Pedersen. MOR: Karen Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Egsgaard, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Madsdatter Humblet, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Berings kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod, Gift med Niels Jensen.
FADDER Nr. 6: Anne Mortensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, 17, Morten Christensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen, Egsgaard, Thyregod, konen Kirsten Nielsdatter fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 32. Dom : 18 .p.Trin: blev til kierken førdt /: tilforn hiemdøbt :/ , Jver Pedersens Søn af Hesselbirg : Peder ; Faddere : Morten Christensen ibm : Niels Christensen ibm : Søren Nielsen i Egsgaard : Madame Berings {Karen Humblet, præst Berings kone} . Nielß {Jensen} Egsgaard kone {Kirsten Nielsdatter} , Mortens {Christensen} Daatter {Anne Mortensdatter} i Hesselbierge .
LINK: Affotografering.


Nr. 2193 1724.01.01 Peder Juul Mortensen, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Morten Eskesen. MOR: Maren Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Faderens søster, gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hole, Kokborg, Thyregod, Gammel? eller Lille?
FADDER Nr. 3: Poul Jensen, Pomphole, Thyregod, 20c, søn af moderens søster Anne Pedersdatter Hole.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1724 Tyregod Sogn : No 34. Fest : Circumcis : blev døbt Morten Eskesens Søn af Tyregoedbye, Peder Juul ; Faddere : Christen {Pedersen} Hoele i Tyregoedlund , Peder {Pedersen} Hoele af Kokborg, Poul Jensen af Pomphoele , Ingeborre Eskesdatter af Tyregoed, lille Maren {Pedersdatter} Hoele ibm.
Begravelse nr. 6270
NOTITS: Begravet 1736 tretten år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2195 1724.02.11 Laurids Nielsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Moderens mor, gift med Peder Nielsen.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Sillesthoved, Give, Moderens far, konen Johanne Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Risager Mølle, Vester
FADDER Nr. 3: Jørgen Andersen Soldat, Lindet, Vester
FADDER Nr. 4: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Gift med Villads Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Villads Nielsen, Risager, Vester, konen Anne Marie Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No: 35 Fest: Gratias d. 11 Febr : blev døbt Nielß Lauridzsens Søn af Linnet , Lauridz ; Faddere : Peder Nielsen af Sillesthou i Give Sogn, Peder Christesnen af Riißager Mølle , Jørgen Andersen Soldat af linnet, Peder Nielßens kone {Johanne Nielsdatter} af Silleshoed , Nileß Villadsens kone {Anne Marie Pedersdatter} af Riißager.
Begravelse nr. 6166
NOTITS: Begravet 1726 to år og to måneder gammel.

LINK: Peder Nielsen i Sillesthoved i Give.
LINK: Affotografering.


Nr. 2196 1724.03.21 Søren Madsen, Fuglsang, sogn: Thyregod. FAR: Mads Christensen. MOR: Maren Troelsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Vollert Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Troels Pedersen, Kokborg, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Konen bærer.
FADDER Nr. 3: Johan Rudolph Krabbe, Hastrup Mølle, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 37. Dom : Palmarum , døbt Madz Christensens Søn af Fuglsang, Søren ; Faddere: Troelß Pedersen af Kokborg, Vollert Jensen af Tyregoed , Johan Rudolph af Hastrup Mølle, Ingeborrig Eskesdat af Tyregoed , lille Maren Hoele ibm:
LINK: Affotografering.


Nr. 2197 1724.04.23 Christen Sørensen, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens 2. kone.
BÅREN AF: Eske Mogensen, Thyregod By, Thyregod, 78.
FADDER Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Thyregod By, Thyregod, Tjener ved degnen.
FADDER Nr. 3: Karen Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Gift med Iver Pedersen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Iver Pedersen, Hesselbjerre, Thyregod, Nabo, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod, konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Karl Christen Nielsen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 38 . Dom : Avasimod: døbt Søren Nielsens Søn af Egskov Christen ; Faddere : Eske Mogensen af Tyregoed , Morten i Hesselbierge , Christen Nielsen tienende Laß {Jensen Holstebro} Degn Jver Pedersens kone {Karen Nielsdatter} , Nielß {Jensen} Egskous kone {Kirsten Nielsdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2199 1724.05.21 Jens Nielsen, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen Grarup. MOR: ? Niels Jensen Grarups kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hindskov, Thyregod, Jakob Pedersens 2. kone.
FADDER Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Knud Jakobsen, Aagaard, Thyregod
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Lille Niels Sørensens kone.
FADDER Nr. 4: ? Sørensdatter, Hindskov, Thyregod, 18c+, datter af Søren Michelsen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Lille, Hindskov, Thyregod, konen Karen Jensdatter Aalbæk fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Michelsen, Hindskov, Thyregod, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 40. Dom : Rogate døbt Nielß Jensens {Grarups} Søn af Hindskou Jens Faddere : Vollert {Jensen} i Tyregoed , Knud {Jakobsen} Aagaard, Jacobs {Pedersens} kone {Maren Christensdatter} af Hindskou , Lille Nielses {Sørensens} kone {Karen Jensdatter Aalbæk} ibm: Søren Mikkelsens Daatter ibm :
LINK: Affotografering.


Nr. 2200 1724.05.21 *1724.05.14 Søren Nielsen, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Peder Østergaards kone, Vesterlund (Østergaard), Vester, Faderens søster formodet, Peder Østergaards kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Østergaard, Vesterlund (Østergaard), Vester, Faderens svoger.
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Nabo
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Mette, Thyregod By, Thyregod, Væverpige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 41. Dom : Rogate til kierken førdt /: Dom: Cantate finitis sacris hiemdøbt :/ Nielß Pedersens Søn af Annexgaard i Vesterlund , Søren ; Faddere : Peder Christensen {Østergaard} ibm , Nielß Madsen ibm : Mads Pedersen ibm Peder {Christensen} Østergaards kone ibm Mette N. Væverpige af Tyrgd.
NOTITS: Østergaard er en del af den gamle Annexgaard.

LINK: Affotografering.


Nr. 2201 1724.06.05 *1724.05.28 Niels Vestesen, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Veste Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Vollert Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Enkelund, Enkelund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Christensen, Bæksgaard, Give, Bror til moderen, lige flyttet fra Thyregod til Bæksgaard i Give.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, konen Ingeborg Eskesdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Thyregod Sogn : No 42 . Dom: Exaudi hiemdøbt af fornødenhed, finitis sacris, Veste Nielsens Søn af Tyregoed , Niels . Dets daab confirmeret - Fer: 2 Pentecost: Faddere : Mads {Pedersen} Enklund : Hans Pederser i Seirup, Madz Christensen af Becksgd i Give Sogn , Vollerts {Jensens} kone {Ingeborg Eskesdatter} af Tyregd. lille Mar_ Hoele ibm .
Begravelse nr. 6145
LINK: Begravet 14 uger gammel. Veste Nielsen trolovet 1722.03.09 #8069 i Give med Maren Christensdatter af Bæksgaard.
LINK: Affotografering.


Nr. 2202 1724.08.20 Jens Nielsen, Dørken (Søndergaard), sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen Søndergaard. MOR: ? Niels Jensen Søndergaards kone.
BÅREN AF: ? Søren Jensen Banches kone, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Banche, Dørken, Thyregod, konen bærer. Faderens efterfølger på Søndergaard.
FADDER Nr. 2: Oluf Jakobsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Dørken, Thyregod, Oluf Jakobsens kone
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Dørken, Thyregod, 17c, datter af Søren Jensen Banche.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 43 . Dom: 10.p:Trin : døbt Nielß Jensens Søn af Dørken , Jens ; Faddere Søren {Jensen} Banck, Ole Jacobsen ibm : Søren {Jensen} Banks kone , Oles {Oluf Jakobsens) kone {Mette Christensdatter} ibm. Maren Sørensdatter.
LINK: Affotografering.


Nr. 2204 1724.09.16 Christian Friderich Frandsen Ulricii, Rørbæk, sogn: Vester. FAR: Frands Lorens Ulricii. MOR: ? Frand Lorens Ulriciis kone.
BÅREN AF: Karen Madsdatter Humblet, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Berings kone.
FADDER Nr. 1: Johan Jakob Sejer, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Risager, Vester
FADDER Nr. 3: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Niels Villadsens kone
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Risager, Vester, 18c, datter af Niels Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 47. d. 16. Sept: /: hiemdøbt in casu Necessitatis Frandz Lorendz Ulricii , Sergeant ved Major Villums Compagnie under Obrist Lottigs Regement sc: det Riberhuusiske Regiment hans Søn, Christian-Friderich . Faddere Capitain Lieutenant {Johan Jakob} Sejer paa Rørbek. Madam Karen Berings {Karen Madsdatter Humblet} . Nielß Villadsen paa Risager, Hans Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} og Datter {Anne Nielsdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2205 1724.09.20 *1724.08.20 Peder Hansen Bering, Thyregodlund (Præstegaarden), sogn: Thyregod. FAR: Hans Pedersen Bering. MOR: Karen Madsdatter Humblet.
BÅREN AF: Elisabeth Magdalene Schrøder, Præstegaarden, Hjarup, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen Bering, Præstegaarden, Hjarup, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Johan Jakob Sejer, Rørbæk, Vester, Ejer af Vester Kirke og Rørbæk hovedgaard. Han kaldede Hans Bering til Thyregod-Vester pastorat.
FADDER Nr. 3: Mathias Christensen Humblet, Præstegaarden, Seest, Moderens far.
FADDER Nr. 4: Ide Birgitte Vinther, Rørbæk, Thyregod, Johan Jakob Sejers kone.
FADDER Nr. 5: Bodil Marie Bering, Præstegaarden, Hjarup, Faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 45. Dom: 10 p.Trin , som var d. 20 Augusti blev Hans {Pedersen} Berings førstefødde Søn fød , Klok: 9½ formiddag, og i yderste nød strax efter fødselen døbt , og kaldet Peder . Samme Daabs confirmation blev celebrerit d. 20. September: Faddere : Mag: Peder {Jensen} Bering i Hiarup, Hr= Capitl: {Johan Jakob} Sejer paa Rørbek. Mag: Mads {Christensen} Humblet i Seest , Madame Elisabeth Berings {Elisabeth Magdalene Schrøder} af Hiarup, Frue Capitl: Sejers {Ide Birgitte Vinther} af Rørbek: Mademoiselle Bodel=Marie Bering af Hiarup.
LINK: Affotografering.


Nr. 2206 1724.09.24 Niels Nielsen, Katballe, sogn: Vester. FAR: Niels Sørensen. MOR: Anne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Villadsens kone, Risager, Vester, Niels Villadsens kone af Risager.
FADDER Nr. 1: Niels Villadsen, Risager, Vester, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
FADDER Nr. 4: Christence Sofie Ankersdatter, Vester Mølle, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen, Vester Mølle, Vester, konen Christence Sofie Ankersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 46. Dom: 15.p.Trin: til kierken førdt /: tilforne hiemdøbt :/ Nielß Sørensens Søn af Katballe , Niels ; Faddere : Nielß Villadsen af Riisager , Nielß Lauridzen af Linnet , Madz Pedersen af {Annexgaarden} Vesterlund , Nielß Villadzens kone af Riisager , Jens Andersens kone {Christence Sofie Ankersdatter} af Vester Mølle.
LINK: Affotografering.


Nr. 2207 1724.10.15 Jørgen Ebbesen, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Ebbe Jørgensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Abelone Michelsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Gift med Niels Madsen.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Vesterlund (Østergaard), Vester
FADDER Nr. 2: Knud Madsen Smed, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 3: ? Nielsdatter, Vesterlund (Østergaard), Vester, *1706c-, Niels Pedersens datter.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, 24c, Niels Madsen Vestergaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, konen Abelone Michelsdatter bærer, datter Karen Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen, Vesterlund (Østergaard), Vester, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 48 . Dom: 18.p.Trin: blev til kierken førdt , /: tilforne hiemdøbt :/ Ebbe Jørgensens Søn af Vesterlund: Jørgen ; Faddere . Peder Christensen ibid: Knud {Madsen} Smid ibm Abelone {Michelsdatter} i Vestergaard ibid: Nielß Pedersens Datter ibm Nielß {Madsen} Vestergaards Datter {Karen Nielsdatter} ibm .
LINK: Affotografering.


Nr. 2208 1724.10.16 *1724.10.16 Christen Knudsen, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Knud Larsen Møller. MOR: ? Knud Larsen Møllers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tyregoed Sogn : No 49 . d. 16.octobr: hiemdøbt i yderste nød Knud Lassen Møllers Søn af Kokborg : Christian . døde dend samme dag .
Begravelse nr. 6146
NOTITS: Begravet 1 dag gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2210 1724.11.19 Christen Nielsen, Thyregod By (Midtgaard), sogn: Thyregod. FAR: Niels Christensen. MOR: Maren Laugesdatter.
BÅREN AF: ? Morten Christensen Sergeants kone, Thyregod By, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jakob Pedersen Hindskov, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: ? Niels Jensen Grarups kone, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Grarup, Hindskov, Thyregod, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Morten Christensen Sergeant, Thyregod By, Thyregod, konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 52. Dom: 23. p.Trin: døbt Nielß Christensens Søn i Tyregoed , Christen . Faddere : Vollert {Jensen} i Tyregd , Jacob {Pedersen} Hindskou , Marthin {Christensen} Sergeants kone i Tyregod , Nielß Jensens {Grarups} kone af Hindskou , lille Maren {Pedersdatter} Hoele i Tyrgoed.
LINK: Affotografering.


Nr. 2211 1724.11.19 Peder Jensen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Jens Nielsen Odderbæk. MOR: ? Jens Nielsen Odderbæks kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 25c, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Mourids Mogensen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens tjenestekarl.
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens tjenestekarl.
FADDER Nr. 4: Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, Thyregod, Christen Knudsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod, konen Sidsel Hansdatter fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 53 . Dom : eod {23. p.Trin:} døbt Jenß Nielsens Søn i Tyregoedlund: Peder ; Faddere : Peder Jensen ibm : Mouridz Mogens og Laß Pedersen, tienende Præsten ibm: Anne NielsDatter i Odderbek, Christen Knudsens kone {Sidsel Hansdatter} i Tyregodlund .
LINK: Affotografering.


Nr. 2213 1724.12.28 *1724.11.13 Andreas Johansen Sejer, Rørbæk, sogn: Vester. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Ide Birgitte Vinther.
BÅREN AF: Marie Meier, Bøllund (Præsteboligen), Give, Madame Bilhards.
FADDER Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund (Præsteboligen), Give, Hjælpepræst i Give af Øster Nykirke pastorat.
FADDER Nr. 2: Christian Knudsen Søltoft, Præstegaarden, Nørre Snede, Præst i Nørre Snede og Ejstrup.
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter Havnstrup, Nørre Snede, Madame Schiønning, gift med kroholder i Nørre Snede Simon Pedersen Schiønning.
FADDER Nr. 4: Cathrine Marie Bering, Thyregodlund (Præstegaarden), Vester, 26, præst Hans Berings søster på besøg. Gift senere 1. med Christen Thomsen Lund Højgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 51 . d: 13-Novembr: [hor]: vespert: Hiemdøbt Hr. Capitainl: Johan Jacob Sejers Søn paa Rørbek Andreas ; Hvis Daab confirmeret . d 28 Decembris . Faddere : Hr Christian {Knudsen} Søltoft ; Hr. Johan Bilhard ; Madam Bilahrds {Marie Meier}, Madame {Simon Pedersen} Skiønnings {Johanne Christensdatter Haunstrup} af N: Sneede. Demoiselle Cathrine-Marie Bering.
Begravelse nr. 6149
NOTITS: Begravet 11 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2214 1725.02.18 *1725.02.10 Knud Christensen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Christen Knudsen. MOR: Sidsel Hansdatter.
BÅREN AF: Karen Madsdatter Humblet, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karen Berings præst Hans Berings kone.
FADDER Nr. 1: Hans Hansen Uhre, Vesterlund, Vester, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens tjenestekarl.
FADDER Nr. 4: Sidsel Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Nabo, Mads Iversens kone.
NÆVNT Nr. 1: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1725. Tyregoed Sogn No 55. d. 10. febr. Hiemdøbt Christen Knudsens Søn af Tyregoedlund, Knud . til kierken førdt Dom: Invocavit. Faddere : Hanß {Hansen} Uhre {Vesterlund} Peder Jensen af Tyregdl: Laß Pedersen tiendende mig {Præst Hans Bering} Karen {?Humblet?} Berings Madz Jversens kone {Sidsel Christensdatter} af [Tyregdl:]
LINK: Affotografering.


Nr. 2215 1725.02.25 Peder Lauridsen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Laurids Andersen Kidmose. MOR: Kirsten Madsdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod, Iver Pedersens Enkelunds kone.
FADDER Nr. 1: Niels Villadsen, Risager, Vester
FADDER Nr. 2: Peder Andersen Kidmose, Sejrup, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: ? Sejrup søn, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Hans Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, konen Maren Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 56. Dom : Reminisc: Døbt Lauriz Andersens Søn af Seirup : Peder ; Faddere Niels Vilaldsen paa Riißager Peder {Andersen} Kimoß [....] Søn af Seirup . Jvers {Pedersen Enkelund} af Seirup Hans Pedersens kone {Anne Christensdatter} ibm :
LINK: Affotografering.


Nr. 2218 1725.04.18 *1725.03.25 Svend Larsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Lars Svendsen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Lauridsdatter, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 2: Knud Andersen, Lindet, Vester, Muligvis bror til Jørgen Andersen Soldat, der muligvis er gift med Kirsten Lauridsdatter, der bærer.
FADDER Nr. 3: Niels? Nielsen, Risager, Vester, 20c, Niels Villadsens søn. Kunne også være Martinus Nielsen 18c.
FADDER Nr. 4: Inger Pedersdatter, Rørbæk, Vester, Tjener på Rørbæk, mulig søster til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Villadsen, Risager, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 59. d. 18. April døbt Laß Svendsens Søn af Linne Svend ; Faddere: Thomas Nielsen, Knud Andersen , begge af Linnet . Nielß Villadsens Søn {Niels/Martinus Nielsen} af Riisager , Kirsten Lauridsdatter af Linnet , Inger Pedersdatter tienende paa Rørbek .
Begravelse nr. 6164
NOTITS: Begravet et år og 15 dage gammel, dåbsdato udregnet derfra.

LINK: Affotografering.


Nr. 2219 1725.04.22 Jens Nielsen, Skovsbøl, sogn: Vester. FAR: Niels Jensen. MOR: Anne Thomasdatter.
BÅREN AF: Sidsel Pedersdatter, Rønslunde, Ejstrup, Faderens mor
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Rønslunde, Ejstrup, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Thomas Thomasen, Lindet, Vester, 22c, formodet søn af Thomas Nielsen.
FADDER Nr. 4: Ellen Christensdatter, Lindet, Vester, Tjenstepige ved Thomas Nielsen, Christensdatter se #2247.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 60 . Dom : Jubilate til kierken førdt Nieß Jensens Søn af Skousbøl , Jens . Faddere : Jenß Christensen af Rønßlund {Ejstrup sogn} , Thomaß Nielsen af linnet, Thomas Thomassen ibm. Jens Christensens kone {Sidsel Pedersdatter} af Fønslund, Ellen tienende thomas Nielsen i Linnet .
LINK: Affotografering.


Nr. 2220 1725.04.29 Søren Knudsen, Lindet (Lindet), sogn: Vester. FAR: Knud Andersen. MOR: ? Knud Andersens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen Maren Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Lars Svendsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Thomas Thomasen, Lindet, Vester, 18c, Thomas Nielsens søn.
FADDER Nr. 4: Kirsten Lauridsdatter, Lindet, Vester, Mulig søster til Niels Lauridsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 61. Die Precat: public: solemm {???} døbt Knud Andersens Søn af Linnet, Søren ; Faddere Nielß Lauridsen, Laß Svendsen , Thomas Thomas_ Nielß Lauridsen kone, Kirsten Lauridsdatter (Alle af linnet).
Begravelse nr. 6170
NOTITS: Begravet 1726 et år tre måneder gammel. Dåbsdato antaget til søndag mellem forrige dåb 22. april og næste 6. maj.

LINK: Affotografering.


Nr. 2221 1725.05.06 Niels Enevoldsen, Vesterdam, sogn: Thyregod. FAR: Enevold Nielsen. MOR: Hanne Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Maren Pedersdattter Hole, Thyregod By, Thyregod, Gift med Morten Eskesen.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Hole Gammel, Kokborg, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hole Lille, Kokborg, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Villumsen, Thyregod, 20c, søn af Villum Jensen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdattter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 62 . Dom: Rogate, til kierken førdt tilforne hiemdøbt , Enevold Nielsens Søn af Vesterdam , Niels ; Faddere : gammel Peder {Pedersen} Hoele , lille Peder {Pedersen} Hoele , Jens Villumsen alle af Kokborg ; Mortens {Eskesens} kone {Maren Pedersdatter Hole} af Tyregodbye , lille Maren {Pedersdatter} Hoele , ibm :
LINK: Affotografering.


Nr. 2222 1725.05.27 Poul Mortensen, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Morten Eskesen. MOR: Maren Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Villads Pedersen Hole moderens bror.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Enevold Nielsen, Vesterdam, Thyregod, Gift med moderens søster Hanne Pedersdatter Hole.
FADDER Nr. 3: Gravers Christensen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens karl.
FADDER Nr. 4: Sidsel Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Nabo, gift med Mads Iversen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod, konen Sidsel Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 63. Fest. Trinit: døbt Morten Eskesens Søn af Tyregoed Povel ; Faddere : Christen {Pedersen} Hoele af Tyreggoedlund , Enevold {Nielsen} af Vesterdam , Gravers Christensen tienende mig {præsten Hans Bering} , Maren {Christensdatter} Villadz Hoeles , Madz Iversens kone {Sidsel Christensdatter} af Tyregodl:
LINK: Affotografering.


Nr. 2223 1725.06.10 Anders Mikkelsen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Mikkel Jespersen. MOR: ? Mikkel Jespersens 2. kone.
BÅREN AF: Maren Mortensdatter, Lønaa, Thyregod, Nabo, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Frederik Vestesen, Lønaa, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, Nabo, søster til Peder og Iver Nielsen.
FADDER Nr. 4: ? Morten Christensen Sergeants kone, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, konen Maren Mortensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Morten Christensen Sergeant, Thyregod By, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 64. Dom : 2 p. Trin: døbt Mikkel Jespersens Søn af Lønaae, Anders Faddere : Jens Nielsen ibm , Friderich Vestesen , Peder Nielsens kone {Maren Mortensdatter} , Abelonne Nielsdatter alle af Lønaa . Morten {Christensen} Sergeants kone af Tyrgod.
LINK: Affotografering.


Nr. 2226 1725.07.15 Anders Halvorsen, Kokborghuse, sogn: Thyregod. FAR: Halvor Eriksen. MOR: Sara Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Madsdatter Humblet, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Berings kone.
FADDER Nr. 1: Søren Madsen, Kokborg, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Gundersen Skomager, Kokborg, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Gravers Christensen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens tjenestekarl.
FADDER Nr. 4: ? Christian Rudolph Werners kone, Østerdam, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Christian Rudolph Werner, Østerdam, Thyregod, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 68. Dom: 4.p.Trin: til kierken førdt /: tilforn heimdøbt :/ Halvor Ericksens Søn af Kokborg Huuse Anders . Faddere Søren Madsen ibm , Peder Skomager af Kokborg , Gravers Christes_ tienende mig {præsten Hans Bering}, min kone Karen Humblet, Christian {Rudolph Werner} Smids kone af Østerdam .
NOTITS: Østerdam og Kokborg Huse er det samme sted.

LINK: Affotografering.


Nr. 2228 1725.08.07 *1725.08.07 Gravers Jensen, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Jens Graversen. MOR: Kirsten Thomasdatter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Gundersen Skomager, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: ? Peder Gundersen Skomagers kone, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 3: Christen Pedersen, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 4: ? Christen Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 5: Kirsten Sørensdatter, Kokborg, Thyregod, Anders Sørensens kone.
NÆVNT Nr. 6: Birte Troels Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 7: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod, Konen Kirsten Sørensdatter vidne.
NÆVNT Nr. 8: Troels Pedersen, Kokborg, Thyregod, Konen Birte vidne.
NÆVNT Nr. 9: Jens Lauridsen Risom, Brande By (Præstegaarden), Brande, Præst Risom i Brande døbte barnet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 70. d. 7. Augusti Hiemdøbt i min fraværelse, af Hr. Jens Risom i Brande, Jenß Graversens Søn af Kokborg. Gravers , Dets daabs nødvendighed var overværende , Peder {Gundersen} Skomager og Hustrue, Christen Pedersen og Hustrue, Troels {Pedersen} kone {Birte} , Anders Sørensens kone {Kirsten Sørensdatter} alle af Kokborg .
Begravelse nr. 6156
NOTITS: Begravet 5 dage gammel, kom ikke i kirke. De nævnte personer er ikke fadderne men dåbsvidner.

LINK: Affotografering.


Nr. 2229 1725.09.30 Christen Vestesen, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Veste Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Vollert Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod
FADDER Nr. 3: Christen, Thyregod By, Thyregod, Tjenestekarl ved faderen.
FADDER Nr. 4: ? Morten Christensen Sergeants kone, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Morten Christensen Sergeant, Thyregod By, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 71 . Dom : 18: p. Trin: døbt Veste Nielsens Søn af Tyregodby , Christen ; Faddere : Vollert Jensen, Nielß Christensen, Christen tienende Veste , Vollerts kone {Ingeborg Eskesdatter} , Sergeantens {Morten Christensen} kone Alle af Tyregoedbye.
LINK: Affotografering.


Nr. 2230 1725.10.14 Niels Christensen, Lindet (Havreballegaard), sogn: Vester. FAR: Christen Jensen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Abelone Michelsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Moderen mor.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Lindet (Havreballegaard), Vester, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Rørbæk, Vester, Tjenestekarl på Rørbæk muligvis faderens bror.
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, 18c+, moderens søster datter af Niels Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 72 Dom : 20. p. Trinit: døbt Christen Jensens Søn af Linnet Niels ; Faddere Nielß Madsen af Vesterl: Jenß Christensen af Linnet , Peder Jensen tjenende paa Rørbæk Niels Madsens kone {Abelone Michelsdatter} og Datter af Vesterlund .
LINK: Affotografering.


Nr. 2231 1725.10.28 Peder Madsen, Enkelund, sogn: Thyregod. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Madsdatter Humblet, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Hans Berings kone Karen Berings.
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen, Enkelund, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Andersen Kidmose, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 4: Kirsten Mathiasdatter, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjenestepige ved præsten Hans Bering.
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Sejrup, Thyregod, Faderens bror Iver Pedersen Enkelunds kone.
NÆVNT Nr. 1: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, Konen fadder. Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregod Sogn : No 73 . Dom : 22 p. Trin : døbt Mads Pedersens Søn af Enklund , Peder ; Faddere Peder Frandsen ibm : Peder {Andersen} Kimoß , Mads Pedersen af Seirup , Ivers {Pedersen Enkelund i Sejrup} kone {Karen Nielsdatter} i Seirup (min kone Karen Berings bar barnet) Kirsten Mattiæ Datter tienende mig {Præst Hans Bering} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2232 1725.11.26 *1725.11.06 Jens Pedersen, Poderhuset, sogn: Thyregod. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
BÅREN AF: ? Jens Sørensens kone, Fuglsang, Thyregod, Give dåb #2002, kunne hedde Margrethe Thomasdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod, Konen bærer. Præsten skriver af Pomphole, men der findes ingen Jens Sørensen.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 3: Anne Pedersdatter Hole, Pomphole, Thyregod, Jens Christensen Pompholes kone.
FADDER Nr. 4: ? Anders Ladefogeds kone, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Pomphole, Thyregod, Konen Anne Pedersdatter Hole fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Ladefoged, Kokborg, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 74 . d. 6. Nov : hiemdøbt Peder Jensens Søn af Poderhuuset , Jens . Dets Daab confirmeret Dom : 24. p. Trin : Faddere : Jenß Sørensen af Pomphoele {fejl for Fuglsang}, Jenß Christensen af Fuglsang, Jens Sørensens kone af Fuglsang, Jenßes {Christensens} kone {Anne Pedersdatter Hole} af Pomphoele , Anders Ladefogds kone af Kokborg.
NOTITS: Præsten har Jens Sørensen af Pomphole og Jens Sørensens kone af Fuglsang, det sidste Fuglsang er rigtig. Der findes ingen Jens Sørensen i Pomphole.

LINK: Affotografering.


Nr. 2233 1725.12.09 Bendt Christensen, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Christen Sørensen. MOR: Abelone Bendtsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hindskov, Thyregod, Jakob Pedersens kone
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Grarup Store, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Mikkelsen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Gift med Lille Niels Sørensen.
FADDER Nr. 4: Anne Christiansdatter Werner, Østerdam, Thyregod, Datter af smed Christian Rudolph Werner.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod, Kone Maren Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen Lille, Hindskov, Thyregod, Konen Karen Jensdatter Aalbæk fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christian Rudolph Werner, Østerdam, Thyregod, Datter Anne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 75 . Dom : 2. Advent. døbt Christen Sørensens Søn af Hindskou , Bend ; faddere : Store Nielß {Jensen Grarup} af Hindskou , Jens Mikkelsen af Kokborg Jacob Pedersens kone, Lille Niels {Sørensens} kone {Karen Jensdatter Aalbæk} , begge af Hindskou , Christian {Rudloph Werners} Smids Datter Anne {Christiansdatter Werner} af Østerdam .
LINK: Affotografering.


Nr. 2235 1725.12.26 Jakob Olufsen, Dørken, sogn: Thyregod. FAR: Oluf Jakobsen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: ? Søren Jensen Banchs kone, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 1: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Dørken (Søndergaard), Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Eske Pedersen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Dørken, Thyregod, 18c, Søren Jensen Banchs datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Banch, Dørken, Thyregod, Konen bærer og datter Maren Sørensdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 77. Fer: 2. Natal : døbt Oluv Jacobsens Søn af Dørken, Jacob ; Faddere : Madz Jversen af Tyregodl:, Nielß Jensen af Dørken, Eske Pedersen af Tyregod bye , Søren {Jensen} Bankes Kone og Datter {Maren Sørensdatter} af Dørken .
Summa døbte 1725 XXIII .

NOTITS: Begravet 1743 18 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2238 1726.03.17 Christen Jensen, Fuglsang, sogn: Thyregod. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Thomasdatter, Fuglsang, Thyregod, Jens Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen Kidmose, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne Christiansdatter Werner, Kokborghuse, Thyregod, 17c, datter af Christian Werner.
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod, Konen Margrethe Thomasdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christian Rudolph Werner, Kokborghuse, Thyregod, Datter Anne Werner fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 80. dom: Reminisc. til kirken førdt /: tilforne hiemdb Jensß Christensens Søn af Fuglsang . Christen ; Faddere Peder Kimoß , Hans Pedersen , begge af Seirup . Madz Pedersen ibm . Jenß Sørensens kone af Fuglsang Christian Verners Datter , Anne {Christiansdatter Werner} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2242 1726.05.19 Niels Nielsen, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Vollert Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Konen fadder.
FADDER Nr. 2: Peder Andersen Kidmose, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Karen Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Iver Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Mortensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, 20c, Morten Christensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Iver Pedersen, Hesselbjerre, Thyregod, Konen Karen Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Datter Anne Mortensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 86. Dom: Cantate døbt Nielß Jensens Søn af Egsgaard Niels ; Faddere : Vollert Jensen af Tyregoed , Peder {Andersen} Kimos af Seirup. Vollerts {Jensens} kone {Ingeborg Eskesdatter} , Ivers {Pedersens} kone {Karen Nielsdatter} af Hessebierge, Mortens {Christensens} Datters {Anne Mortensdatter} ibm .
LINK: Affotografering.


Nr. 2243 1726.05.26 Niels Pedersen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Mortensdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mikkel Soldat, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder, karl ved degnen Laurids Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 4: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Vollert Jensens kone.
FADDER Nr. 5: ? Mikkel Jespersens 2. kone, Lønaa, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Laurids Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Karlen Mikkel Soldat fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mikkel Jespersen, Lønaa, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 87. Dom : Rogate , døbt Peder Nielsens Søn af Lønaae Niels . Faddere : Nielß Iversen af Lønaa , Vollert Jensen i Tyregoed , Mikkel Soldat tienende Degnen {Laurids Jensen Holstebro} Vollerts {Jensens} kone {Ingeborg Eskesdatter} i Tyregoed , Mikkel Jespersens kone {2. kone} i Lønaae .
LINK: Affotografering.


Nr. 2247 1726.07.07 Niels Nielsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Lauridsdatter, Lindet, Vester, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Sillesthoved, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Thomas Thomasen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give, 25c, moderens bror, gifter sig i august samme år - en måned efter denne dåb - med Maren Madsdatter af Skovsbøl i Vester..
FADDER Nr. 4: Ellen Christensdatter, Lindet, Vester, Tjenestepige ved Thomas Thomasen se #2219 og #2242.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 90. Dom: 3. p. Trin: døbt Nielß Lauridtzens Søn af Linnet, Niels . Faddere Peder Nielsen af Sillesthovet {Give sogn} , Thomas Thomasens af Linnet . Niels Pedersen af Sillesthoved Kiersten Lauridzdatter , Ellen Christensdatter af Linnet .
LINK: Affotografering.


Nr. 2249 1726.10.20 Jens Vollertsen, Thyregod By (Vestergaard), sogn: Thyregod. FAR: Vollert Jensen. MOR: Ingeborg Eskesdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Moderens bror Mortens Eskensens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Egsgaard, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Thyregod By, Thyregod, 18c-, mor Ingeborg Eskesdatter, stedfar Vollert Jensen.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 92 . Dom : 18. p. Trin: til kierken førdt /: tilforn hiemdøbt :/ Vollert Jensens søn af Tyrgegod : Jens . Faddere : Peder Jensen af Tyregodl: Nielß Jensen af Egsgaard, Vollerts Stivsøn af Tyregod Peder {Pedersen} , Morten Eskesens kone {Maren Pedersdatter Hole} af Tyregod , Anne Nielßdatter af Odderbek.
LINK: Affotografering.


Nr. 2251 1726.11.10 Jakob Knudsen, Aagaard, sogn: Thyregod. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Cathrine Marie Pedersdatter Bering, Præstegaarden, Hjarup, Præsten Hans Berings søster.
FADDER Nr. 1: Hans Olesen Krabbe, Hastrup, Thyregod, 21c, Junker, Søn af Ide Sophie Giedde og Ole Henriksen Krabbe i Bjerre, Aale. Holdte barnet (??).
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hoele, Kokborg, Thyregod, Gammel eller Lille?
FADDER Nr. 3: Peder Aagaard, Aagaard, Thyregod, Ikke identiticeret.
FADDER Nr. 4: ? Christian Rudolph Verners kone, Kokborg Huse, Thyregod
FADDER Nr. 5: Jens Hole, Thyregod, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 27c, datter af Niels Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Christian Rudolph Verner, Kokborg Huse, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 94 . Dom : 21 p. Tr: døbt Knud Jacobsens Søn af Aagaard, Jacob . Faddere : Jenß Hoele, Peder {Pedersen} Hoele , Peder Aagaard, Christen Verners kone, Anne {Nielsdatter} Odderbek. Juncker Hans {Olesen} Krabbe holdte barnet, min Syster Cahrine-Marie {Pedersdatter Bering} bar det .
LINK: Affotografering.


Nr. 2252 1726.12.01 Peder Jørgensen, Aalbæk, sogn: Thyregod. FAR: Jørgen Christensen. MOR: Karen? Jensdatter?.
BÅREN AF: Cathrine Marie Pedersdatter Bering, Præstegaarden, Hjarup, Præste Hans Berings søster.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Soldat, Aalbæk, Thyregod
FADDER Nr. 4: Sara Sørensdatter, Kokborg Huse, Thyregod, Halvor Eriksens kone.
FADDER Nr. 5: Halvor Eriksen Snedker, Kokborg Huse, Thyregod, Konen Sara Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 96. Dom: 1. Advent : døbt Jørgen Christensens Søn af Aalbek, Peder ; Faddere: Christen Hoele af Tyregoedlund , Jens Niels_ ibm Jens Soldat af Aalbek, Halvor {Eriksens} Snedikers kone {Sara Sørensdatter} Anne {Nielsdatter} Odderbeks (min Syster Cathrine Marie Bering bar barent.)
LINK: Affotografering.


Nr. 2253 1726.12.08 Christen Jensen, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Cathrine Marie Pedersdatter Bering, Præstegaarden, Hjarup, Præst Hans Pedersen Berings søster.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Villumsen, Kokborg, Thyregod, Søn af Villum Jensen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Villum Jensens kone.
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Peder Skomagers datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Skomager, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Villum Jensen, Kokborg, Thyregod, Kone Maren Pedersdatter og søn Jens Villumsen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 97. Dom : 2. Advent: døbt Jens Mikkelsens Søn af Kokborg . Christen . Faddere Jenß Jensen, Christen Pedersen , Jenß Villumsen, Villums {Jensens} Hustrue , Peder Skomagers Datter af Kokborg ; (min Syster C. {Cathrine} Marie Bering bar barnet )
LINK: Affotografering.


Nr. 2254 1726.12.18 *1726.11.09 Mathias Hansen Bering, Thyregodlund (Præstegaarden), sogn: Thyregod. FAR: Hans Pedersen Bering. MOR: Karen Madsdatter Humble.
BÅREN AF: Margrethe Olesdatter Krabbe, Bjerre, Aale, 27c, ejeren af Hastrup Ide Sophie Gieddes datter.
FADDER Nr. 1: Ole Henriksen Krabbe, Bjerre, Aale, Margrethe Krabbes far.
FADDER Nr. 2: Johan Jakob Sejer, Rørbæk, Thyregod
FADDER Nr. 3: Christen Knudsen Søltoft, Præstegaarden, Nørre Snede, Provst.
FADDER Nr. 4: ? Fru Kaptajn Krabbe, Hastrup, Thyregod, Ingen søn af Ole Henriksen Krabbe fundet som kaptajn i 1726.
FADDER Nr. 5: Elisabeth Johansdatter Ravn, Præstegaarden, Seest, Madame Humble fra Seest. Gift med Mads Humble.
FADDER Nr. 6: Marie Meier, Bøllund, Give, Madame Johan Bilhardt
NÆVNT Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give, konen Marie Meier fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 95. d. 9de Nov Theodori dag som var Løverdag før Dom. 21 p. Trin. blev min anden Søn døbt Klok: 4 eftermiddag , Hiemdøbt Dom: 21. p. Trin: og kaldet Matthias . i kirken fremstillet d. 18. Dec : Faddere : Ets Raad {Ole Henriksen} Krabbe fra Bierre , Capitl: Sejer fra Rørbek , Prousten Hr. {Christen Knudsen} Søltoft af {Nørre} Snede . Frøcken Margrete {Olesdatter} Krabbe fra Bierre (bar barnet ) , Frue Capit: Krabbes fra Hastrup Mad: Humblet {Elisabeth Johansdatter Ravn} fra Seest . Mad: Bilhards {Marie Meier} fra Byllund {Bøllund, Give} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2255 1726.12.26 Peder Pedersen, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Peder Pedersen Hole Lille. MOR: ? Peder Pedersen Lille Holes kone.
BÅREN AF: Hanne Pedersdatter Hole, Vesterdam, Thyregod, Enevold Nielsens kone, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Hole Gammel, Kokborg, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Kokborg (Kokborg- gaard), Thyregod, 57c, fæster
FADDER Nr. 3: Peder Vestesen, Kokborg, Thyregod, Væver.
FADDER Nr. 4: Anne Andersdatter, Bjerre, Aale, Formodet på Hastrup, på besøg fra Bjerre, hvor Hastrups ejer Ide Sophie Giedde boede.
NÆVNT Nr. 1: Enevold Nielsen, Vesterdam, Thyregod, Konen Hanne Pedersdatter Hole fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 98. Fer: 2. Natal : til kierken førdt /: tilforn Hiemdøbt :/ Peder Pedersens {Hole Lille} Søn af Kokborg Peder . Faddere: Peder Pedersen Hoele {Gammel} , Christen Nielsen, Peder Vestesen af Kokborg , Enevolds {Nielsens} Kone {Hanne Pedersdatter Hole} af Vesterdam , Anne Andersdatter fra Bierre {Aale sogn} .
Summa døbte 1726 - XXI.

LINK: Affotografering.


Nr. 2256 1727.01.23 Christen Nielsen, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Madsdatter Humble, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Hans Berings kone.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Vester, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Lars Pedersen, Vester, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Risager, Vester, Søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Faderen søster
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, 1728 gift med Lars Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1727 . Vester Sogn : No 99. Dom. Qvingvages: døbt Nielß Pedersens Søn af Annexgaarden, Christen , Faddere Madz Pedersen, Laß Pedersen (Barnefaderens Brødre) Nielß Nielsen fra Riißager , Maren Pedersdaatter , og Maren Nielßdatter fra Annexgaarden (min kone Karen {Madsdatter} Humblet bar Barnet.)
Begravelse nr. 6175
NOTITS: Begravet to uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2257 1727.05.11 Svenning Nielsen, Katballe, sogn: Vester. FAR: Niels Sørensen Skovsbøl. MOR: Anne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: Abelone Mikkelsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Formodentlig moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Gift med Abelone Michelsdatter.
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Søn af Niels Madsen.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Risager, Vester, 22c, søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 4: Martinus Nielsen, Risager, Vester, 20c, søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Risager, Vester, 19c, datter af Niels Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 100. Dom: Cantate døbt Nielß Sørensens {Skovsbøl} Søn af Lille Lindet {Katballe} , Svenning ; Faddere: Niels Madzen og hans Hustrue {Abelone Mikkelsdatter} og Søn Madz {Nielsen} af Vesterlund Niels Nielsen og Martinus Nielsen og Anne Nielsdatter af Rißager .
NOTITS: Blev skoleholder i Haarlev sogn, Sjælland. †1794 skifte.

LINK: Se under faderen Niels Sørensen Skovsbøl.
LINK: Affotografering.


Nr. 2258 1727.05.24 Jens Jørgensen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Jørgen Andersen Soldat. MOR: ? Jørgen Andersen Soldats kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Thomasen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Thomas Thomasens kone.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Risager, Vester, 22c, søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 4: Inger Pedersdatter, Lindet, Vester
FADDER Nr. 5: ? Niels Lauridsens tjenestepige, Lindet, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 102 - Fest: Joh : Baptist : til kierken førdt /: tilforne hiemdøbt :/ Jørgens Andersens Søn af Linnet Jens . Faddere . Thomas Thomasen og Hustru {Maren Pedersdatter} ibm : Nielß Nielsen af Riisager Inger Pedersdatter af Linnet , Niels Lauridzens Pige .
LINK: Affotografering.


Nr. 2259 1727.06.15 Peder Enevoldsen, Vesterdam, sogn: Thyregod. FAR: Enevold Nielsen. MOR: Hanne Pedersdatter Hole.
FADDER Nr. 1: Margrethe Christensdatter, Aagaard, Thyregod, Gift med Knud Jakobsen.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hole Gammel, Kokborg, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Hole Lille, Kokborg, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Jens Villumsen, Kokborg, Thyregod, 24c, søn af Villum Jensen.
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Peder Gundersen Skomagers datter.
NÆVNT Nr. 1: Knud Jakobsen, Aagaard, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Gundersen Skomager, Kokborg, Thyregod, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 101. Dom : 1. p. Trin: døbt Enevold Nielsens Søn af Vesterdam Peder , Faddere. Gammel Peder Pedersen {Hole} og lille Peder Pedersen Hoele af Kokborg Jens Villumsen ibm: , Knud {Jakobsen} Aagaards kone {Margrethe Christensdatter} Peder {Gundersen} Skomagers Datter af Kokborg .
LINK: Affotografering.


Nr. 2260 1727.08.04 *1727.08.04 Christen Jensen, Fuglsang, sogn: Thyregod. FAR: Jens Sørensen. MOR: Maren Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 64. Tyregoed Sogn. {Hjemmedøbt} Dom: 10 p: Trin: begravet Christen Jensen af Fuglsang, ætat. 9 Dage.'}
Begravelse nr. 6180
NOTITS: Begravet 9 dage gammel.

LINK: Begravelsen.


Nr. 2262 1727.08.31 Mogens Mouridsen, Vesterlund (Overgaard), sogn: Vester. FAR: Mourids Mogensen. MOR: Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Peder Jensens kone. Muligvis søster til moderen.
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, *1711c-. 16c+ datter af Peder Jensen.
FADDER Nr. 4: Mads Nielsen, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 5: Sidsel, Vesterlund, Vester, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Abelone Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Tjenestepige. Muligvis fra Lønaa i Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 104 Dom : 12 . p. Trin: til kierken førdt, /: tilforne hiemdøbt :/ Mouridz Mogensens Søn , Mogens Faddere : Peder jensen, Hustrue {Anne Christensdatter} og Datter af Tyregoldlund . Mads Nielsen af Vesterlund . Zidtzel N. ibm , Ablelone Nielßdatter tienende i Annexgaard.
LINK: Affotografering.


Nr. 2263 1727.09.20 Johan Jakob Sejer, Rørbæk, sogn: Vester. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Ide Birgitte Vinther.
FADDER Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give.
FADDER Nr. 2: Marie Meier, Bøllund, Give, Madame Johan Bilhards præst i Give.
FADDER Nr. 3: Leonora Kellet, Bøllund, Give, Uklar, kunne være præst Johan Bilhardts steddatter, selv skriver han "min datter".
FADDER Nr. 4: Karen Madsdatter Humble, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Hans Berings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 105. d. 20. Sept: i kierken fremstillet for Herren Sl: {Salig: død to måneder før denne dåb} Captl: Sejers Søn fra Rørbek , Johan-Jacob . Faddere: Hr Johan Bilhard, Madame Bilhards {Marie Meier} , Mademoiselle Helenore Kelott , alle fra Byllund {Bøllund, Give} , Min Hustrue Karen {Madsdatter} Humblet .
NOTITS: Faderen Johan Jakob Sejer †1727.07.11 død to måneder før dåben.

LINK: Kellet i Bøllund i Give.
LINK: Affotografering.


Nr. 2264 1727.09.21 Peder Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Nabo.
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, *1709c-, 18c+, nabo. søn af Niels Madsen.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Vesterlund (Overgaard), Vester
FADDER Nr. 4: Abelone Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Tjenestepige.
FADDER Nr. 5: ? Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, *1709c-, 18c+, Niels Madsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Mourids Mogensen, Vesterlund (Overgaard), Vester, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 106 . Dom : 15. p. Trin: Døbt Peder Christensens Søn af Annexgaarden , Peder . Faddere Nielß Madsen og Mads Nielßen af Vesterlund, Maren {Christensdatter} Mouridses {Mogensens} ibm : Abelonne Nielsdatter tienende i Annexgden . Niels Madsens Datter af Vesterlund .
LINK: Affotografering.


Nr. 2265 1727.10.05 Søren Knudsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Knud Andersen. MOR: Malene? Christensdatter?.
FADDER Nr. 1: Lars Svensker, Vester
FADDER Nr. 2: Thomas Thomasen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Niels Lauridsen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Thomas Thomasens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Lindet, Vester, Formodet enke. Vel gift 2. 1729.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, 2. kone Maren Pedersdatterfadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 107. Dom: 17. p. Trin : døbt Knud Andersens Søn af Linnet Søren . Faddere : Laß Svendsk , Thomas Thomasen, Nielß Lauridzens Hustrue {Maren Pedersdatter} Thomas Thomasens Hustrue {Maren Pedersdatter, !ingen fejl} , Maren Nielsdatter /: alle af Linnet :/
LINK: Affotografering.


Nr. 2267 1727.11.01 Peder Thomasen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Thomas Thomasen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Kjeldstrup, Kjeldstrup, Faster, Ikke andre Keldstrup eller lignende fundet nærmere.
FADDER Nr. 2: ? Peder Kjelstrups kone, Kjeldstrup, Faster
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 4: Peder Jensen, Lindet (Havreballegaard), Vester, Søn af Jens Christensen.
FADDER Nr. 5: Johanne Pedersdatter, Lindet, Vester, Lars Svenskes kone.
FADDER Nr. 6: ? Lauridsdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens yngste søster, vel ikke Kirsten Lauridsdatter
NÆVNT Nr. 1: Lars Svenske, Lindet, Vester, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 109: Fest Omni Sct: døbt Thomas Thomasens Søn af Linnet, Peder ; Faddere : Morfaderen og Mor-Moderen af Kielstrup {formodet Kjelstrup i Faster sogn, Bølling herred} , Nielß Jensen af Skousbøl , Peder Jensen af Linnet , Laß Svendskes Hustrue Nielß Lauridsens yngste Syster .
Summa døbte 1727 - XI .

LINK: Affotografering.


Nr. 2271 1728.04.18 Niels Iversen, Hesselbjerre, sogn: Thyregod. FAR: Iver Pedersen. MOR: Karen Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Hesselbjerre, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hole Gammel, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Soldat, Aalbæk, Thyregod
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod, Nabo, Niels Jensen Egsgaards kone.
FADDER Nr. 5: Anne Mortensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Nabo, 22c, Morten Christensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Morten Christensen Hesselbjerre, Hesselbjerre, Thyregod, Nabo, datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 113 Die Litanent: p. D. Jubil: døbt Iver Pedersens Søn fra Hesselbierge, Niels . Faddere : Neilß Jensen ibm Gammel Peder {Pedersen} Hoele, Jens Soldat fra Aalbek, Niels {Jensen} Egsgaards kone {Kirsten Nielsdatter} Morten {Christensen} Hesselbiergs Datter {Anne Mortensdatter}
LINK: Affotografering.


Nr. 2272 1728.05.06 Jens Mikkelsen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Mikkel Sørensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjenestepige ved præsten Hans Bering.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Odderbæk, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: ? Christen Murmands Svend, Østerdam, Thyregod
FADDER Nr. 4: Sidsel Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Mads Iversens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Murmand, Østerdam, Thyregod, Murersvenden er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod, KonenSidsel Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 114 . Fest: Ascens: xsti døbt Mikkel Sørensens Søn af Tyregodl: Jens . Faddere : Peder Jensen , Jens Nielsen , Begge ibid, Christen Muurmesters Svend af Østerdam Madz Iversens Kone {Sidsel Christensdatter} af Tyregoedl: Kiesten Christensdatter tienende i Præstegaarden , som bar barnet .
LINK: Affotografering.


Nr. 2273 1728.05.16 Svend Larsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Lars Svendsen Svenske. MOR: Johanne Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Søren Skrædder, Bregnhoved, Give, Ikke set i Give kirkebog.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen, Risager, Vester, *1705c, 23c søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 3: Martinus Neilsen, Risager, Vester, *1707c, 21c søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Nabo, Thomas Thomasens koen.
FADDER Nr. 5: Inger Pedersdatter, Bøllund, Give, Ikke set i Give kirkebog.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Thomasen, Lindet, Vester, Nabo. Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn . No 115 . Fer: Pentecost : døbt Lavrids Svendsens Søn af Linnet Svend . Faddere Søren Skræder af Breinhoed Niels Nielsen og Martinus Nielsen fra Riißager Thomas Thomæsens kone {Maren Pedersdatter} af Linnet , Inger Pedersdatter fra Byllund -
Begravelse nr. 6184
NOTITS: Begravet 11 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2275 1728.06.06 Niels Iversen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Forbindelse ikke set.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen?, Thyregod By? (Vestergaard?), Thyregod, 20c, mor Ingeborg Eskesdatter.
FADDER Nr. 4: Maren Mortensdatter, Lønaa, Thyregod, Faderens bror Peder Nielsens kone
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, Faderens bror, konen Maren Mortensdatter fadder. fadder.
NÆVNT Nr. 2: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 35c, faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 117 . Dom : 2. p. Trin : til kierken førdt /:tilforne hiemdøbt :/ Iver Nielsens Søn fra Lønaa , Niels . Faddere : Niels Jensen ibm : Morten Eskesen i Tyregod . Peder [Vester?]gaard . Peder Nielsens Hustrue {Maren Mortensdatter} af lønaa , Abelone Nielsdatter ibm :
LINK: Affotografering.


Nr. 2278 1728.07.18 Niels Nielsen, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen Grarup. MOR: ? Niels Jensen Grarups kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Lille, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Skrædder, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Lille Niels Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 120. Dom : 8. p Trin : døbt Nielß Jensens Søn af Hindskou , Niels . Faddere : Jacob Pedersen , Nielß Sørens_ ( begge af Hindskou ) Peder Pedersen Skræder af Tyregoed Nielß Sørensens kone {Karen Jensdatter Aalbæk} af Hindskou, Abelonne Nielßdatter af lønaa .
LINK: Affotografering.


Nr. 2280 1728.08.08 Christen Jensen, Fuglsang, sogn: Thyregod. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Peder Andersen Kidmose, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Hindskov, Thyregod, Gift med Anne Christensdatter søster til faderen.
FADDER Nr. 2: Eske Pedersen, Odderbæk, Thyregod, Se # 2266.
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Hindskov, Thyregod, Søster til faderen, gift med Hans Pedersen.
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 122. Dom: ii. p. Trin : døbt Jens Christensens Søn af Fuglsang , Christen . Faddere : Peder {Andersen} Kimos af Seirup, Hans Peders_ af Hindskou Eske {Pedersen} tienende i Odderbek , Hans Pedersens Kone {Anne Christensdatter} af Hindskou} , Maren Povelsdatter af Tyregoed .
Begravelse nr. 6216
NOTITS: Begravet 1731 knap tre år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2281 1728.08.22 Niels Vestesen, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Veste Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Hindskov, Thyregod, Gift med Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Troelsen, Sejrup, Thyregod, Søn af Troels Nielsen.
FADDER Nr. 4: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Nabo, gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 5: Maren Poulsdatter, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 123. Dom: 13 p. Trin : døbt Veste Nielsens Søn af Tyregoedby Niels . Faddere : Hans Pedersen af Hindskou , Morten Eskesen af Tyregoed , Peder Troelsen af Seirup , Vollert Jensens kone {Ingeborg Eskesdatter} af Tyregoed , Maren Povelsdatter ibm :
LINK: Affotografering.


Nr. 2282 1728.09.12 Christen Mortensen, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Morten Christensen Sergeant. MOR: Marie Elisabeth Hansdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen Hindskov, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Skomager, Thyregod By, Thyregod, Nabo. Pedersen se #2278.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Murmester, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Nabo. Gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 5: Ellen Pedersdatter, Thyregod By, Thyregod, Tjenestepige ved degnen Laurids Jensen Holstebro.
NÆVNT Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 124 . Dom : 16. p. Trin : døbt Morten Christensens {Sergeant} Søn af Tyregoed , Christen , Faddere Jenß {Mikkelsen} Hindskou Peder {Pedersen} Skomager , Christen {Christensen} Muurmester , Vollerts {Jensens} Hustru {Ingeborg Pedersdatter} af Tyregoed , Ellen pedersdatter ibm .
Begravelse nr. 6219
NOTITS: Begravet 1731 to år ni måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2283 1728.11.14 Peder Madsen, Enkelund, sogn: Thyregod. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Skomager, Thyregod By, Thyregod, Pedersen se #2278.
FADDER Nr. 2: Mikkel Sørensen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Møllersvend, Hastrup Mølle, Thyregod
FADDER Nr. 4: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Faderens søster, Christen Pedersen Holes kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Fyldfadder. Tjenestepige ved præsten Hans Bering.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Konen Birte Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 125 . Dom: 25. p. Trin: døbt Madz Pedersens Søn af Enklund Peder Faddere : Peder {Pedersen} Skomager , Mikkel Sørensen af Tyregoedlund , Jens Møller Svend af Hastrup Mølle , Christen {Pedersen} Holes kone {Birte Pedersdatter} af Tyregoedlund , Kiersten Christensdatter tienende mig {præsten Hans Bering} -
Begravelse nr. 6213
NOTITS: Begravet 1731 to år fem måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2290 1729.03.20 *1729.02.08 Laurids Nielsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Sillesthoved, Give, Født i Skovsbøl i Vester sogn. Niels Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Martinus Nielsen, Risager, Vester, 22c, søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 4: Malene? Christensdatter?, Lindet, Vester, Knud Andersens kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten? Lauridsdatter, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 1: Knud Andersen, Lindet, Vester, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 131 . Dom : Oculi i kierken fremstillet /: tilforne hiemdøbt :/ Nielß Lauridzens Søn af Linnet , Lauridz ; Faddere : Nielß Pedersen af Sillesthoed {Give sogn} Christen Jensen af Linnet , Martinus Nielsen af Riisager , Knud Andersens kone {Malene? Christensdatter?} af Linnet, Niels Lauridsens Syster {Kirsten? Lauridsdatter} ibm (Niels Pedersens Hustrue {Maren Madsdatter} af Sillesthod bar barnet.) .
Begravelse nr. 6194
NOTITS: Begravet otte uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2291 1729.04.10 Jens Jakobsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Jakob Jensen.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Jens Christensens kone, Lindet, Vester, Faderens mor, Jens Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Lindet, Vester, Faderems far-
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Thomas Thomasens kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten N., Rørbæk, Vester, Tjenestepige på Rærbæl.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Thomasen, Lindet, Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 132 Fest: Virid : i kierken fremstillet /:tilforne hiemdøbt :/ Jacob Jensens Søn af Linnet Jens . Faddere : Jens Christensen Christen Jensen , Peder Jensen , Thomas Thomæsens Hustrue {Maren Pedersdatter} (alle af Linnet ) Kiersten N. tienende paa Rørbek . Jens Christensens kone {Maren Pedersdatter} bar barnet .
LINK: Affotografering.


Nr. 2294 1729.06.07 Thomas Thomassen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Thomas Thomassen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Kejlstrup, Nørre Snede, Moderens bror. Gift med faderens søster Else Thomasdatter 1723 .
FADDER Nr. 3: ? Pedersen, Kejlstrup, Nørre Snede, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Else Thomasdatter, Kejlstrup, Nørre Snede, Gift med Mads Pedersen
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Nabo, Niels Lauridsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 135 . Fer: 3. Pentecost : i kerken fremstillet /: tilforne Hiemdøbt :/ Thomas Thomosens Søn : Thomas . Faddere : Thomas Nielsen , Mads Pedersen af Kedelstrup {Kejlstrup, Nørre Snede sogn} og hans BBroder ibm : Else Thomasdatter ibm : Nielß Lauridsens Hustru {Maren Pedersdatter} af Linnet .
LINK: Affotografering.


Nr. 2295 1729.07.31 Andreas Lauridsen, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Laurids Jensen Holstebro. MOR: Anna Cathrina Andreasdatter Jæger.
FADDER Nr. 1: Andreas Jæger, Thyregod By, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Risager, Vester
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Risager, Vester, 24c, Niels Villadsens søn.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Niels Villadsens kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Ravn, Kolding, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn : No 136. Dom: 7.p.Trin: i kierken fremstillet /: tilforne hiemdøbt :/ Lauridz Jensen {Holstebro} Degns Søn Andreas . Faddere : CapitainL: Andreas Jæger ibm , Nielß Villadsen af Riißager , Nielß Nielsen ibm Nielß Villadsens Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} Demoiselle Kiersten Ravn fra Colding .
LINK: Affotografering.


Nr. 2298 1729.09.29 Christen Hansen, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Fuglsang, Thyregod, Moderen bror.
FADDER Nr. 2: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen Østergaard, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 4: Abelone Bendtsdatter, Hindskov, Thyregod, Christen Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole Lille, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Christen Sørensen, Hindskov, Thyregod, Konen Abelone Bendtsdatter fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn No 139 - Fest: Michael : til kierken førdt /: tilforne hiemdøbt :/ Hans Pedersens Søn af Hindskou , Christen : Faddre Jens Christensen af Fuglsang , Jacob {Pedersen} Hindskou , Madz {Pedersen} Østergaard af Seirup , Christen Sørensens kone {Abelone Bendtsdatter} af Hindskou , Maren {Pedersdatter} Hoele {Lille} af Tyregoed .
LINK: Affotografering.


Nr. 2300 1729.10.16 Niels Andersen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Anders Andersen. MOR: Anne Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Boysen, Ullerup, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen, Lindet, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Troelsen, Sejrup, Thyregod, 20c, søn af Troels Nielsen.
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Thyregod By?, Thyregod, Fyldfadder?
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Ullerup, Thyregod, 19c, eller Mette 24, Niels Christensen Boysens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 141. Dom: 18. p. Trin: i kirken fremstillet /: tilforne Hiemdøbt :/ Anders Andersens Søn af Seirup, Niels ; Faddere Nielß {Christensen} Boysen af Ullerup {Give sogn} , Nielß Lauridsen af Linnet ; Peder Troelsen af Seirup , Maren Povlsdatter , Nielß {Christensen} Boysens Datter {Kirsten 19c, eller Mette 24} af Ullerup .
LINK: Affotografering.


Nr. 2301 1729.10.23 Christian Rudolph Rasmussen, Østerdam, sogn: Thyregod. FAR: Rasmus Mortensen. MOR: Else Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Laurids Jensen Soldat, Thyregod
FADDER Nr. 2: Villum Jensen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: Kirsten Sørensdatter, Kokborg, Thyregod, Anders Sørensens kone.
FADDER Nr. 6: ? Anders Sørensens datter, Kokborg, Thyregod, 18c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 142: Dom: 19. p. Trin: døbt Rasmus {Mortensen} Smids Sønaf Østerdam Christian-Rodulph ; Faddere : Lauridz Jensen Soldat , Villum Jensen af Kokbrog , Søren Pedersen ibm: Anders Sørensens Hustrue {Kirsten Sørnesdaatter} og datter ibm :
NOTITS: Opnævnt efter smeden Christian Rudolp Werner.

LINK: Christian Rudolp Werner.
LINK: Affotografering.


Nr. 2303 1729.12.04 Iver Olufsen, Dørken, sogn: Thyregod. FAR: Oluf Jakobsen. MOR: Mette Christensdatter Boysen.
BÅREN AF: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 1: Villads Pedersen Hole, Dørken, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Soldat, Aalbæk, Thyregod
FADDER Nr. 3: Ingeborg? Frandsdatter, Dørken, Thyregod, Frands Jakobsens datter, 23c, kunne være Maren gift 1733 i Thyregod.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Konen Maren Pedersdatter Hole fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 144. Dom : 2. Advent: døbt Oluv Jacobsens Søn af Dyrken , Iver . Faddere Frandz Jacobsen , Villadz {Pedersen} Hoele (ibm) Jens Aalbek Soldat , Frandz Jaocsens Datter {Ingeborg 23c eller Maren} , Morten Eskesens kone {Maren Pedersdatter Hole} af Tyregod {By}.
LINK: Affotografering.


Nr. 2305 1729.12.18 Veste Frederiksen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Frederik Vestesen. MOR: Sidsel Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Mikkelsen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Vestesen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne Sørensdatter, Lønaa, Thyregod, Iver Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Abelone Nielsdatter, Thyregod, 36c, søster til Iver Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod, Konen Anne Sørensdatter fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 146 . Dom: 4. Advent : døbt Friderich Vestesens Søn af Lønaa , Veste . Faddere. Christen Nielsen , Jens Mikkelsen , Peder Vestesen (af Kokborg) Iver Nielsens kone {Anne Sørensdatter} af Lønaa, Abelonne Jversd {Nielsdatter rigtigt} ibm
LINK: Affotografering.


Nr. 2306 1729.12.29 *1729.12.21 Niels Galthen Hansen Bering, Thyregodlund (Præstegaarden), sogn: Thyregod. FAR: Hans Pedersen Bering. MOR: Karen Madsdatter Humble.
FADDER Nr. 1: Johan Rudolf Krabbe af Damsgaard, Hastrup, Thyregod, Ritmester, 32c, søn af Ide Sophie Gedde til Hastrup.
FADDER Nr. 2: Adelheid von Fersen, Hastrup, Thyregod, 29c, Johan Rudolf Krabbes kone.
FADDER Nr. 3: Christoph Frederik von Ingenhafen, Bjerre, Aale, Kaptajn, 27, Lige gift med Mette Margrethe Krabbe.
FADDER Nr. 4: Mette Margrethe Krabbe af Damsgaard, Bjerre, Aale, 26, Ide Sophie Giedde til Hastrups datter.
FADDER Nr. 5: ? Fæhnrich von Ingenhafen, Bjerre, Aale, Fæhnrich. Vel senere gift med en af Ide Sophie Gieddes døtre.
FADDER Nr. 6: ? Frøken Grubbe, Bjerre, Aale
FADDER Nr. 7: Vibeke Giedde, Hastrup, Thyregod, 21, Ide Sophie Gieddes bror Frederik Christians (der ejede Hastrup 1706-13) datter
FADDER Nr. 8: Andreas Jæger, Thyregod By, Thyregod, Far til degnens 2. kone Anna Cathrina.
FADDER Nr. 9: Christen Thomsen Lund, Højgaard, Grejs, Faderens svoger. Han var ikke ejer af herregården Højgaard.
FADDER Nr. 10: Cathrine Marie Pedersdatter Bering, Højgaard, Grejs, Faderens søster gift med Christen Thomsen Lund.
FADDER Nr. 11: Birigtte Marie Eilerts, Højgaard, Grejs, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 12: Detlev Mathiasen, Præstegaarden?, Nørre Snede, Ikke identificeret
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 147. Torsdagen de: 29. Decembris blev min tredie Søn /: som blev født om Natten Klok: 10 for Thomæ dag sc: d. 21. Ejusd: :/ døbt i kierken , og kaldet Niels=Galthen . Faddere: Ritmest: {Johan Rudolph} Krabbe og Frue {Adelheid von Fersen} fra Hastrup Capitain {Christoph Frederik} Ingehaven og Frue {Mette Margrethe Krabbe) fra Bierre {Aale sogn} Fæhnrich Ingenhaven Frøcken Grubbe ibm Frøcken Vibeke Gedde fra Hastrup . Cap: {Andreas} Jæger fra Tyregoed {By}. Svoger {Christen Thomsen} Lund og kiæriste {Cathrine Marie Pedersdatter Bering} og Jomf Birgitte Marie Eilertz fra Høigaard {Grejs sogn} , Msr Detlev Matthiæs_ fra Nør Snede.}
LINK: Affotografering.


Nr. 2307 1730.02.11 Ib Nielsen, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen? Egsgaard Gammel, Egsgaard, Thyregod, Nævnt 1683-1700.
FADDER Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Ser ud som fyldfadder.
FADDER Nr. 3: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Skrædder, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 31c, datter af Niels Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1730 . Tyregoed Sogn No 148. Fest Gratiar : d: 11 Februar : døbt Nielß Jensens Søn af Egsgaard. Ib . Fadderen gl: Nielß {Christensen?} Egsgaard , Vollert Jensen og Hustru {Ingeborg Eskesdatter} af Tyregoed . Peder {Pedersen} Skræder ibm . Anne Nielßdatter af Odderbek .
LINK: Affotografering.


Nr. 2312 1730.07.30 Christen Iversen, Hesselbjerre, sogn: Thyregod. FAR: Iver Pedersen. MOR: Karen Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Gregers Christensen Svindbæk, Svindbæk, Thyregod
FADDER Nr. 3: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod, Niels Jensen Egsgaards kone. Vel ikke søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Maren Mortensdatter, Lønaa, Thyregod, Slags nabo, opvokset i Hesselbjerre. Gift med Peder Nielsen.
FADDER Nr. 5: Maren Poulsdatter, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, Konen Maren Mortensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 153 . dom: 8. p. Trin: døbt Iver Pedersens Søn af Hesselbierge Christen . Faddere: Morten Christens_ ibm : Gregers {Christensen} Sviinbek, Nielß {Jensen} Egsgaards kone {Kirsten Nielsdatter} Peder Nielsens kone {Maren Mortensdatter} af lønaa , Maren Povelsdatter af Tyregoed .
LINK: Affotografering.


Nr. 2314 1730.08.27 Anders Lauridsen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Laurids Andersen Kidmose. MOR: Kirsten Madsdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen Kidmose, Sejrup, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Aagaard, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Risager, Vester, 24c, søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, 31c, datter af Niels Pedersen.
FADDER Nr. 5: Anne Villadsdatter, Risager, Thyregod, Egentlig fra Tinnet i Øster Nykirke, søster til Niels Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 155. Dom : 12. p. Trin: døbt laurids Andersens Søn af Seirup, Anders . Faddere Peder {Andersen} Kimoß Peder {Christensen} Aagaard , Niels Nielsen af Riisager , Anne {Nielsdatter} Odderbeck , Anne Villadsdatter af Riisager .
LINK: Affotografering.


Nr. 2315 1730.10.08 Søren Iversen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Frederik Vestesten, Lønaa, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Lars Nielsen, Egsgaard, Thyregod, 18c, Niels Jensen Egsgaards søn.
FADDER Nr. 4: Maren Mortensdatter, Lønaa, Thyregod, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter, Thyregod, 29c, faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 156. Dom : 18.p.Trin: døbt Iver Nielsens Søn af Lønaa, Søren . Faddere Peder Nielsen, Friderich Vestesen ibid : Nielß {Jensen} Egsgaards søn Laß {Nielsen} , Peder Nielsens kone {Maren Mortensdatter} , Mette Nielsdatter , ibid .
Begravelse nr. 6212
NOTITS: Begravet 18 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2317 1730.10.22 Peder Nielsen, Katballe, sogn: Vester. FAR: Niels Sørensen Skovsbøl. MOR: Anne Mikkelsdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Skovsbøl, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 2: Martinus Nielsen, Risager, Vester, 23c, søn af Niels Villadsen.
FADDER Nr. 3: Christence Sofie Holger Anchersdatter, Vester Mølle, Vester, Jens Andersens kone, ses i hans skifte 1737.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Niels Villadsens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Risager, Vester, 22c, datter af Niels Villadsen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen, Vester Mølle, Vester, Konen Christence Sofie Holger Anchersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 158 Dom : 20.p.Trin: i kirken fremstillet /: tilforne hiemdøbt :/ Nielß Sørensens {Skovsbøls} Søn af Katballe Peder . Faddere : Jens Jensen af Skousbøl, Martin{us} Nielsen af Riisager , Jens Andersens kone {Christence Sofie Holger Anchersdatter} af Vester Mølle , Niels Villadsens kone {Anne Marie Pedersdatter} af Risager og Datter Anne {Nielsdatter} ibid :
LINK: Affotografering.


Nr. 2318 1730.10.22 Christen Madsen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Mads Iversen. MOR: Sidsel Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Aagaard, Sejrup, Thyregod, Lige gift med enke Ane Nielsdatter.
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Odderbæk, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karl ved præsten Hans Bering.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Morten Eskesens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Poulsdatter, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn . No 159 . D. eod: døbt Madz Iversens Søn af Tyregoedlund Christen . Faddere , Peder Christensen {Aagaard} af Seirup, Jenß Nielsen af Tyregodl: Christen Christens_ tienende præsten , Morten Eskesens kone {Maren Pedersdatter Hole} af Tyregoed , Maren Povelsdatter ibid:
LINK: Affotografering.


Nr. 2321 1730.11.19 Christen Nielsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anne Thomasdatter, Skovsbøl, Vester, 30c, født i Lindet, datter af Thomas Nielsen. Gift med Niels Jensen Skovsbøl.
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter Glarrmester, Lindet, Vester
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Katballe, Vester, 17c, datter af Niels Sørensen Skovsbøl.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen, Skovsbøl, Vester, Konen Anne Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen Skovsbøl, Katballe, Vester, Datter Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester sogn No 162 . Dom: 24. p. _Trin : i Kirken fremstillet /: tilfonre hiemdøbt :/ Nielß Lauridsens Søn af Linnet, Christen ; faddere : Neilß Pedersen af Sillesthovd , Christen Jensen af linnet. Niels Jensens Kone {Anne Thomasdatter} af Skousbøl, Anne {Madsdatter} Glarmesters af linnet , Niels Sørensens {Skovsbøls} Datter {Karen Nielsdatter} af Katballe .
LINK: Affotografering.


Nr. 2322 1730.12.26 Morten Madsen, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Mads Mortensen. MOR: Anne Elisabeth Knudsdatter.
BÅREN AF: Christen Madsen, Rønslunde, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Jørgen Andersen Soldat, Lindet, Vester
FADDER Nr. 2: ? Jensen, Rønslunde, Ejstrup, Christen/Søren/Mads Jens Christensens søn.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Gift med Peder Christensen.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Lars Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Rønslunde, Ejstrup
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Konen Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 163 . Fer : 2 Natal: døbt Madz Mortensens Søn af Vesterlund : Morten . Faddere . Christen Madsen af Rønslund , Jørgen Andersen {Soldat} af linnet Jens Christensens Søn af Rønslund . Peder Christens_ kone {Maren Pedersdatter} af Vesterlund , Laß Pedersens kone {Maren Nielsdatter} ibid .
LINK: Affotografering.