Thyregod simuleret, kommenteret og kompleteret folketælling  1762
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Thyregod folketællinger.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Stednavne rækkefølge: alfabetisk efter stednavn.
Afkortelser:
TS: "Thyregod Sogn" af Krusborg.
KB kirkebog. FT folketælling. STILiH: Stilling i Husstand. FT TEKST: foklarende tekst i folketællingen.
inds: indsidder. plejeb: plejebarn. SA: sand alder fra dåbsdato.
1722c betyder 1722+-5 år. 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter.
12+ betyder over tolv år. 11- betyder 11 år eller mindre.
Børn over 12 år bliver angivet i skattemandtal uden navn, her gives navnene i rødt evt. med forbehold men linieen selv i sort.
Husstands-overskrift i rød farve: ikke i mandtallet men tilføjet udfra andre kilder.
Linie i rød farve: denne person ikke talt i skattemandtallet men er før og efter 1762 i Thyregod sogn. Se sandsynligheden i procent i spalten med overskrift "%".
Eller linie i rød farve: Barn under 12 år fra kirkebogen, disse anses for at være hjemme.
Navn eller del af navn i rød farve: tilføjet kendt patronym eller tilnavn fra andre kilder, ofte kirkebogen.


Nr. 8001. Lønaa Anders Gregersen Gods: Hastrup Ejer: Anders Bagger
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1762100Anders Gregersen49 1713ThyregodlundThyregod1776LønaaThyregod 
kone1762100Kirsten Pedersdatter39 1723LønaaThyregod1785LønaaThyregod 
dat.176299Maren Andersdatter16 1746LønaaThyregod1798Store Mosgaard, GiveGiveGift med Jens Olesen, bosat Nygaard, Give FT 1787, 1797 Store Mosgaard, Give.
søn176299Peder Andersen9 1753LønaaThyregod1837LønaaThyregod 

Nr. 8002. Lønaa Tøger Knudsen Gods: Hastrup Ejer: Anders Bagger
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1762100Tøger Knudsen40 1722KokborgThyregod1787Thyregod ByThyregod 
kone1762100Kirsten Iversdatter46 1716LønaaThyregod1771LønaaThyregod 
dat.176250Birgitte Iversdatter33Konens søster.1719LønaaThyregod   Kunne også være Maren *1722, 30 år gammel, som ses som enke og inderste i Sejrup FT 1787. †1808 Thyregodlund.
søn 1176299Iver Madsen11 1751LønaaThyregod1837EnkelundThyregodSøn af Kirsten Iversdatters første mand Mads Nielsen *1712c Odderbæk, Thyregod †1752 Lønaa, Thyregod.

Nr. 8003. Lønaa Søren Iversen Gods: Hastrup Ejer: Anders Bagger
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1762100Søren Iversen30 1732LønaaThyregod1795DørkenThyregodNavnet stavet Jversen.
kone1762100Johanne Mortensdatter32 1730Thyregod ByThyregod1781Thyregod- lundThyregod 
mands mor1762100Anne Sørensdatter72cMandens Moder1690cLønaaThyregod1765LønaaThyregod 
søn176299Iver Sørensen1 1761LønaaThyregod1801+  Tjente en tid i præstegården, senere i Svindbæk. Formodet død 1814-34 i Svindbæk. Gift med Margrethe Jensdatter *1771c.

Nr. 8004. Lønaa Niels Iversen Gods: Hastrup Ejer: Anders Bagger
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1762100Niels Iversen36 1726LønaaThyregod1796LønaaThyregod 
kone1762100Anne Hansdatter32 1736HindskovThyregod1774LønaaThyregod 
søn176299Iver Nielsen6 1756LønaaThyregod1787+  FT 1787 hjemme, alder forkert 21 i ddd, skal være 31.
dat.176299Margrethe Nielsdatter4 1758LønaaThyregod1801+ Thyregod?FT 1787 hjemme, hvor hun er gift med Christen Christensen, som er konens søn af første ægteskab, mens hun er mandens datter af første ægteskab. FT 1801 i Hindskov.
søn176299Hans Nielsen2 1760LønaaThyregod1826LønaaThyregodOvertog fæstet, gift med Maren Nielsdatter fraUllerup, Give †1832.

Nr. 8005. Lønaa Ole Halvorsen Gods: Hastrup Ejer: Anders Bagger
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
fæster1762100Ole Halvorsen49Enche Mand1713Kokborg- huseThyregod1796BorupBrandeBørnenes mor er Mette Sørensdatter *1719 Lønaa †1762 Lønaa. Ole gifter sig kort efter dette skattemandtal igen i Thyregod 1762 med Karen Gregersdtter *1726c Svindbæk †1765 Lønaa.
dat.176299Sidsel Marie Olesdatter10 1752LønaaThyregod    
dat.176299Inger Olesdatter8 1754LønaaThyregod    
søn176299Søren Olesen5 1757LønaaThyregod    
dat.176299Maren Olesdatter3 1759LønaaThyregod    

Nr. 8006. Odderbæk Anders Pedersen Gods: Hastrup Ejer: Anders Bagger, Hartkorn: ½ af 4 1 1 2
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1762100Anders Pedersen31 1731SejrupThyregod1802OdderbækThyregod 
kone1762100Maren Pedersdatter26 1736SejrupThyregod1801+   
søn175930Peder Andersen3 1759OdderbækThyregod   Formodet død ung, for der fødes tre mere sønner med navnet Peder senere i familien. Denne kan være død før 1762.
dat.176160Anne Andersdatter1 1761OdderbækThyregod   Formodentlig død tidlig, i 1767 fødes igen en Anne i familien. Kan være død før 1762.

Nr. 8007. Odderbæk Christen Pedersen Gods: Hastrup Ejer: Anders Bagger, Hartkorn: ½ af 4 1 1 2
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1762100Christen Pedersen28 1734KokborgThyregod1812OdderbækThyregod 
kone1762100Cecilia Lauridsdatter27 1735Thyregod ByThyregod1804OdderbækThyregod 
søn176299Laurids Christensen3 1759OdderbækThyregod1836Fuglsang- OverThyregod 
dat.176299Anne Katrine Christensdatter1 1762OdderbækThyregod1828Thyregod ByThyregod 

Nr. 8008. Odderbæk Peder Christensen Gods: Hastrup Ejer: Anders Bagger
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand176299Peder Christensen63c 1799cTykskov?Ejstrup1779OdderbækThyregodAftægt i et hus. Peder Christensen selv må være på en rejse, da skattemandtallet blev foretaget, der står skrevet "Peder Christensens koene 1" person. Men han bor i Odderbæk og begraves derfra senere, derfor er han taget med her.
kone1762100Ane Nielsdatter54c 1708cSejrupThyregod1777OdderbækThyregodAftægt i et hus.

Nr. 8009. Thyregod By Peder Hansen Bering
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
degn1762100Peder Hansen Bering38 1724Thyregod- lundThyregod   Søn af præsten Hans Pedersen Bering.
kone 98Johanne Henrica Kochen         
søn176299Hans Christian Pedersen Bering1 1761Thyregod ByThyregod    
tj-pige1762100Christiane12+ 1750-     Se fx i dåb No. 698 i nov. 1762 omkring den tid skattemandtallet blev optaget.

Nr. 8010. Thyregodlund Hans Pedersen Bering Ejer: Præsten selv
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
præst1762100Hans Pedersen Bering65c 1697c Hjarup1769Thyregod- lundThyregod 
kone1762100Karen Madsdatter Humblet63 1699 Sest1769Thyregod- lundThyregod1 barn over 12 aar, vel Christopher Andreas.
søn176270Christoffer Andreas Hansen Bering26 1736Thyregod- lundThyregod1769Thyregod- lundThyregodSiden han dør 7 år efter ekstraskatten, er han vel sygelig eller i hvert fald hjemme.
tj-karl1762100X18+ 1744-      
tj-karl1762100X18+ 1744-      
tj-dreng1762100x12+ 1750-      
tj-pige1762100Anne Hansdatter Skytte12+ 1750-     Kirkebogen dåb No. 682 1762, fadder som tienende i præstegården. Og No. 700 1763. Tilnavn Skytte i dåb No. 723 i 1764.
tj-pige1761100Sidsel Pedersdatter12+ 1750-     Dåb No. 670 og No. 677i 1761, muligvis en anden tjeneste pige i 1762.
adjunkt1762100Niels Galthen Hansen Bering33pastor adjunctus1729Thyregod- lundThyregod1791 BallingSenere præst i Balling og Volling sogne, Viborg amt.
præst kones søs.177370?Lene Margrethe Madsdatter Humblet57 1705 Sest1773Kokborg- huseThyregodPræstens kone har en anden søster Johanna Catharina Madsdatter Humblet *1696 Sest gift med Lytke Hansen i Haderslev, efter hvem hun er enke på et tidspunkt. Det anses ikke for sandsynligt men det kunne være hende. Lene er sikker i Thyregod, fordi hun begraves der i 1773; hun må være kommet før 1769, hvor søsteren dør. 1762 er 7 år før, derfor er det ikke helt sikkert hende.
præst søs. dat.176240Mette Cathrine Buch?16+ 1746-  1763+  Hun ses Kristi Himmefart 1762 dåb No. 691 af Præstegården i Thyregodlund. 1746- som fødeår, fordi hun normalt skal være over 16 for at bære til dåb som i No. 713 sommeren 1763. Præsten, Hans Pedersen Bering, har en søster Elisabteh Magdalene Bering *1710 Hjarup †1761 Kolding som er gift med Jens Jakobsen Buch, præst i Hjarup og Vamdrug sogne 1732-59 (skifte efter hendes far Peder Bering 1740 Hjarup og Vamdrup nr. 25 i Brejl, Anst herredes Gejstlige Justits- og Skifteprotokol). (Tak til Regelsen og Lis Klarskov). En datter Karen Buch *1741 kendes, men ikke Mette Cathrine, som dog må formodes.

Nr. 8011. Aalbæk Søren Pedersen Gods: Hastrup, Hartkorn: 4 3 2 1
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1762100Søren Pedersen57c 1705cKrejbjergEjstrup1787AalbækThyregod3 børn over 12 aar.
kone176298Anne Villumsdatter44 1718KokborgThyregod1791AalbækThyregod 
søn176280Peder Sørensen20 1742AalbækThyregod1773+  Gift 1773 i Thyregod med Kirsten Pedersdatter af Sejrup, Thyregod.
dat.176250Karen Sørensdatter16 1746AalbækThyregod   Kan også være Kirsten *1741, 23 år.
dat.176280Birte Sørensdatter14 1742AalbækThyregod1801+Kokborg?Thyregod?Gift 1773 i Thyregod med Jakob Jensen af Kokborg, Thyregod.
søn176299Villum Sørensen11 1751AalbækThyregod1805BøgeskovNørre Snede 
dat.176299Johanne Sørensdatter9 1753AalbækThyregod1818DørkenThyregod 
søn176299Lars Sørensen7 1755AalbækThyregod1814+Thyregod By?Thyregod?Gift 1785 i Thyregod med Anne Andersdatter af Odderbæk, Thyregod.

Nr. 8012. Kokborg Ole Andersen Gods: Hastrup Ejer: Anders Nielsen Wong, Hartkorn: 1 0 0 1
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand grov smed1762100Ole Andersen45 1717KokborgThyregod1792KokborgThyregod 
kone176298Barbara Lauridsdatter31 1731Thyregod ByThyregod    
søn176299Laurs Olesen8 1754KokborgThyregod1828HindskovThyregod 
søn176299Andreas Olesen5 1757KokborgThyregod1830DrantumBrande 
dat.176299Kirstine Marie Olesdatter2 1760KokborgThyregod1839Thyregod ByThyregod 
mands mor176298Kirsten Sørensdatter86c2 {personer} er begge deres forældre1676c  1766KokborgThyregod 
kones sted- mor176298Kirsten Lauridsdatter Lund68c2 {personer} er begge deres forældre1694c  1768KokborgThyregod 

Nr. 8013. Kokborghuse Michel Christian Olesen Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1762100Michel Christian Olesen Tømmersvend30 1732Thyregod ByThyregod1797KokborghuseThyregod 
kone176298Anne Pedersdatter Qvist31c 1731c Tørring1776KokborghuseThyregod 
søn176298Ole Michelsen1 1762KokborghuseThyregod   Ses 1811 i Randers.
tj-pige1762100y12+ 1750-      

Nr. 8014. Kokborghuse Christen Hansen Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1762100Christen Hansen32 1730HindskovThyregod1814KokborghuseThyregod 
kone176298Sara Halvorsdatter21 1741KokborghuseThyregod1815KokborghuseThyregod 
dat.176298Inger Christensdatter1 1762KokborghuseThyregod1845KokborghuseThyregodGift med faderens eftermand.
mands mor1762100Anne Christensdatter72cer hans Moder.1690cFuglsangThyregod1777Thyregod ByThyregod 

Nr. 8015. Kokborghuse Mikkel Knudsen Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1962100Mikkel Knudsen68c 1694c  1766KokborghuseKokborg 
kone176298Anna Christiansdatter Werner53c 1709cKokborghuseThyregod1790KokborghuseThyregod 

Nr. 8016. Kokborghuse Niels Bertelsen Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1762100Niels Bertelsen54c 1708cc Jelling?1762+  Efter Ejnar Bjerre boede han og konen ved Mikkel Knudsen i hans hus. Kom fra Lille Mosgaard i Thyregod sogn, byttede 1762 fæste med Kirsten Nielsdatter, der havde været gift med Christen Murmand †1761, i Kokborghuse.
kone176298Kirsten Pallesdatter  1720c-  1762+   

Nr. 8017. Kokborghuse Peder Villumsen Skræder Gods: Hastrup
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1762100Peder Villumsen Skræder58c 1704cKokborgThyregod1780HindskovThyregod 
kone176298Mette Madsdatter55c 1707cKokborg?Thyregod1776KokborghuseThyregod 
barn176298Maren Pedersdatter21 1741KokborghuseThyregod1793HindskovThyregod 

Nr. 8018. Thyregodlund Jens Hansen Borup Ejer: Præst Hans Pedersen Bering, Matr. Nr: 6, Hartkorn: 3 4 2 0
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1762100Jens Hansen Borup58c 1704cBorupBrande1786Thyregod- lundThyregod2 voksne, ham og konen, 2 børn over 12 år.
kone174999Mette Mortensdatter46 1716Hessel- bjerreThyregod1797Thyregod- lundThyregodGift 2. gang 1739 i Thyregod. Gift 1. gang 1734 i Thyregod med Jens Pedersen *1714 Thyregodlund †1739 Thyregodlund.
dat.174299Anne Jensdatter20 1742Thyregod- lundThyregod1801LindetVester 
dat.174599Sidsel Marie Jensdatter17 1745Thyregod- lundThyregod1762+   
dat.175180Else Jensdatter11 1751Thyregod- lundThyregod   Ikke set efter fødslen.
søn175499Jens Jensen8 1754Thyregod- lundThyregod1816Thyregod- lundThyregod 
søn175899Hans Jensen4 1758Thyregod- lundThyregod1826HindskovThyregod 

Nr. 8019. Aagaard Jakob Knudsen Gods: Hastrup Ejer: Anders Nielsen Wong, Matr. Nr: Kokborg 21, Hartkorn: 4 3 2 1
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1762100Jakob Knudsen36.0 1726AagaardThyregod1764AagaardThyregod 
kone176498Birte Larsdatter26c 1736c  1764AagaardThyregod 
dat.175598Margrethe Jakobsdatter7.09 1755AagaardThyregod1826BrandlundBrande 
søn175798Lars Jakobsen5.00 1757AagaardThyregod   Muligvis død.
søn176098Jens Jakobsen2.04 1760AagaardThyregod   Muligvis død.
tj-dreng1762100x12+ 1750-     Tjenestedreng.
tj-pige1762100y12+ 1750-     Tjenestepige.

Nr. 8020. Thyregod By Niels Nielsen Gods: Hastrup Ejer: Anders Nielsen Wong, Matr. Nr: 4, Hartkorn: 3 0 1 0
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1762100Niels Nielsen34.03 1728HindskovThyregod1812ToftløsKokborg 
kone175498Maren Svendsdatter36c 1726cHedegaard?Ejstrup1796-Thyregod ByThyregod 
tj-pige1762100y12+ 1750-     Tjenestepige.
mands far177099Niels Jensen Grarup71cMandens Fader.1691cGrarupBrande1770Thyregod ByThyregod 

Nr. 8021. Thyregod By Peder Iversen Gods: Hastrup Ejer: Anders Nielsen Wong, Matr. Nr: 5, Hartkorn: 3 2 1 0
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1762100Peder Iversen50c 1712cSejrupThyregod1780Thyregod ByThyregod 
kone 2174698Kirsten Knudsdatter33c 1729AagaardThyregod    
?1762100? Peders/en/datter12+ 1750-Thyregod ByThyregod   1 Barn over 12 år angives, men der er ikke set nogen børn over 12, der ikke allerede er død eller gift væk. Den ældste Laurids 10 år gammel. Uklart.
søn 2175298Laurids Pedersen10 1752Thyregod ByThyregod1813Thyregod ByThyregod 
dat. 2175798Ane Margrethe Pedersdatter5 1757Thyregod ByThyregod    
dat. 2176298Margrethe Pedersdatter0.06 1762Thyregod ByThyregod1779Thyregod ByThyregod*1762.05.09.

Nr. 8022. Vesterdam Knud Mortensen Gods: Hastrup Ejer: Anders Nielsen Wong, Hartkorn: 1 6 2 1
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1762100Knud Mortensen28.09 1734GammelbyRingive1810UllerupGive 
kone176298Inger Enevoldsdatter36.00 1761VesterdamThyregod1811UllerupGive 
søn176298Enevold Knudsen0.09 1762VesterdamThyregod1839UllerupGiveGift 1789 i Give med Johanne/Hanna Andersdatter *1761.03.05 Ullerup, Give.
kones far177898Enevold Nielsen80c1 er Konens Fader.1682c Thyregod1778BaggeskærHerning 

Nr. 8023. Thyregodlund Jenms Hansen Borup Ejer: Hans Pedersen Bering, præsten, Hartkorn: 3 4 2 0
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1762100Jens Hansen Borup57c 1705cBorup?Brande1787ThyregodlundThyregod 
kone174998Mette Mortensdatter26.01 1716HesselbjerreThyregod1797ThyregodlundThyregodDåb nr.2062
 
dat.177098Anne Jensdatter20.04 1742ThyregodlundThyregod1801LindetVesterGift 1770 med Jens Christensen af Lindet.
dat.174598Sidsel Marie Jensdatter17.02 1745ThyregodlundThyregod1816Langkær- StoreBrandeGift 1771c med Thomas Christensen af Store Langkær, Brande.
dat.175198Else Jensdatter10.11 1751ThyregodlundThyregod1822ThyregodlundThyregod 
søn175498Jens Jensen8.01 1754ThyregodlundThyregod1816ThyregodlundThyregodOvertager gården.
søn175898Hans Jensen4.04 1758ThyregodlundThyregod1826HindskovThyregodBosat Hindskov. Gift 1783 i Thyregod med Maren Christensdatter *1753 Hindskov.

Nr. 8024. Hindskov- Sønder Christen Jakobsen Gods: Hastrup Ejer: Anders Nielsen Wong
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1762100Christen Jakobsen37 1725Hindskov- SønderThyregod1782Hindskov- SønderThyregod 
kone176299Kirsten Jensdatter35 1727ThyregodlundThyregod1818DørkenThyregod 
dat.175398Maren Christensdatter9 1753Hindskov- SønderThyregod1786Hindskov- SønderThyregodOvertager gården.
dat.175698Anne Christensdatter6 1756Hindskov- SønderThyregod    
søn176098Jakob Christensen2 1760Hindskov- SønderThyregod    
mans mor177299Maren Christensdatter73cHans Moder Inderste1689cThyregod ByThyregod1772Hindskov- SønderThyregod 

Nr. 8025. Hesselbjerre Christen Mortensen Gods: Hastrup Ejer: Niels Andersen Wong, Hartkorn: ½ af 4 0 3 2
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1760100Christen Mortensen51c 1711cHesselbjerreThyregod1770HesselbjerreThyregod 
kone 2175599Maren Pedersdatter36c 1726cAskærBrande1791LønaaBrande 
søn 1173760Morten Christensen24.11 1737HesselbjerreThyregod1830HesselbjerreThyregodKunne være et andet barn over 12, Else Marie, Sidsel eller Anne.
dat. 1174960Anne Christensdatter13.08 1749HesselbjerreThyregod   Yngste barn over 12, også mulig Morten, Else Marie eller Sidsel. Gift med Peder Pedersen den Yngre, Uhre, Brande.
søn 2175590Christen Christensen7.03 1755HesselbjerreThyregod   Som ung i Lønaa ved svigerfaderen far til konen Margrethe Nielsdatter.
søn 2176090Niels Christensen2.01 1760HesselbjerreThyregod    

Nr. 8025. Hesselbjerre Hans Pedersen Gods: Hastrup Ejer: Niels Andersen Wong, Hartkorn: ½ af 4 0 3 2
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand1756100Hans Pedersen         
LINK: Gift i Give 1756 af Hesselbjerre. Familien forlader Thyregod sogn 1765.
kone175699Sidsel Pedersdatter33cc 1730cc     Hun har 1764 en søster i Enkelund i Thyregod ved navn Ane Kirstine Pedersdatter *1734c.
LINK: Gift i Give 1756 af Ullerup, men ikke set født der.
søn175780Peder Hansen5.02 1757HesselbjerreThyregod    
dat.176080Maren Hansdatter2.04 1760HesselbjerreThyregod    

Nr. 8026. Hesselbjerre Peder Sørensen Gods: Hastrup Ejer: Niels Andersen Wong
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand 100Peder Sørensen        Kendes fra denne Extraskat 1762. og 3 gange som første fadder 1757-62 ved Hans Pedersens børn i Hesselbjerre. Formodentlig dennes far.

Nr. 8027. Hesselbjerre Gods: Hastrup Ejer: Niels Andersen Wong
StillingÅr%NavnAlderKommentar*år*sted*sogn†år†sted†sognKilde
mand  Christen Skrædder         Ikke identificeret.
kone176298? Christen Skrædders kone         
barn176298? Christens/øn/datter12+ 1750-