DØDE STATISTIK 1700-1830
Tilbage til Nørvang-Herred.

Top
0 Kort oversigt
1 Indledning
2 Døde i bestemt måned
3 Født i bestemt måned (abstract in English)
4 Døde per år og sogn
5 Fødte per år og sogn
6 Fødte, Døde og differens per år og sogn
9 Noter
Sidst ændret: 16. feb. 2015
Nørvang Herred: Statistik over begravelser og fødsler i nogle sogne
Brande, Give, Arnborg, Thyregod og Øster Nykirke

0 KORT OVERSIGT
Her vises statistikker over i hvilken måned der dør flest mennesker, hvor mange der dør per år per sogn, fødselsoverskud, dødfødte børn, børnedødelighed og andet.
Statistikkerne baserer på begravelser som følger:
  • Brande 1774 - 1824
  • Give 1700 - 1820 (huller 1711-19, 1745-54, 1801-05)
  • Arnborg 1725 - 1820
  • Thyregod 1713 - 1730
  • Øster Nykirke 1700 - 1720
Og på fødte efter denne liste:
  • Brande 1774 - 1814
  • Give 1700 - 1776 (huller 1711-19, 1745-54)
  • Arnborg 1725 - 1820
  • Thyregod 1713 - 1714
  • Øster Nykirke 1700 - 1714
Alt i alt 2.803 begravelser og 1.618 dåbsindførsler, som er indlagt i en dababase, hvormed man kan foretage analyser på mange led og kanter.
Abstract in English below.

1 INDLEDNING

2 DØDE I BESTEMT MÅNED
Et af de spørgsmål man kan stille sig, er om folk dør ligeligt fordelt over året i alle måneder eller om der er måneder hvor der dør flere end normalt. Dertil bestemmes per måned, hvor man­ge der er døde i den bestemmte måned over årene.
Da månederne jo ikke er lige lange i dage, er tallene ikke direkte sammen­lig­ne­li­ge, fx har februar for få døde i forhold til en lang måned som januar. For at gøre tallene sam­men­lig­ne­li­ge indføres en normaliseret måned med 30,44 dage, hvilket er en tolvtedel af 365,25 dage. Da Februar i gennemsnit er 28¼ dage lang, forøges antallet om en faktor 30,44/28,25 eller 1,077 altså knap 8% mere fordi der er for få dage i Februar overfor den normaliserede måned. Må­ne­der med 30 dage forøges om en faktor 1.014 og dem med 31 dage formindskes med en fak­tor 0,982. Så er alle lige.
Her er resultatet1:

Døde per måned i sogne mest i Nørvang Herred. Døde per måned i sogne mest i Nørvang Herred ca, 1700 - 1820.

Hvis dødsfaldene var ligeligt fordelt skulle hver normaliseret måned have 100/12 % eller 8,3%.
Men det er ikke tilfældet, for som det ses er der store forskelle mellem månederne. Her begynder vi ikke med januar som normalt men med september, fordi da er dødsprocenten lavest, den stiger så op til marts med noget delle nedad i februar og falder så fra marts ned igen indtil august med en lille delle opad i juli.
I marts er dødeligheden næsten dobbelt så stor med godt 11% som i september med 6%. Folk dør, når det er koldt om vinteren, eller bedre sagt i den periode vi har data for er det sådan. Når det bliver koldt om efteråret begynder dødeligheden at stige og når sit maksimum i marts en måned efter den koldeste måned februar. Det overrasker noget at dødeligheden stiger lidt igen i juli.
Det ville være interessant at se om lignende forskelle gør sig gældene fx 1950-70


3 FØDT I BESTEMT MÅNED
Abstract in English:
Variations by month in childbirth in Jutland, Denmark 1700-1820.
Below the number of births by month in five villages in the county Nørvang Herred (the neighboring parishes Brande, Give, Thyregod, Øster Nykirke and Arnborg) in Jutland, Denmark during the period 1700-1820 as seen in the church registers are tabulated as percentages. The months are normalized to 30.44 days each and the number of births adjusted accordingly. Shown per month are the percentage of total births this 'normalized' month had.
There is a strong peak in April and a trough August to December. Or put a different way in the period 1700-1820 60% more children were born in April than in August.
The Lam & Miron article "Global Patterns of Seasonal Variation in Human Fertitily" (ca. 1992, Annals New Your Academy of Sciences 709(1): 9-28, pdf) shows that this curve form still holds for Sweden recently, so the suggestion is that it has been valid for more than 300 years in Scandinavia. I use total numbers (only the months are normalized), whereas Lam & Miron use percent difference from a 12-month sliding average (which makes comparisons possible between different ranges of years). So the size of the peaks and troughs are not directly comparable.
Lam & Miron talk of light and temperature as factors, but conclude that temperature does not play any appreciable role in Sweden, but that the heat in the southern United States in summer does decrease sexual activity, so that the pattern there has a trough in spring, not a peak.
The authors mention that animal populations often have their young in spring to increase survival rates when food is available, but note that there has been little research on this in human populations. One would think this might explain tendencies. Temperature seems an incidental factor in comparison.

Fødte per måned i sogne mest i Nørvang Herred. Fødte per måned i sogne mest i Nørvang Herred ca, 1700 - 1820.

I en videnskabelig artikel om menneskelig frugtbarhed2 ses denne kurveform i Sverige i nutiden. At der fødes mange flere børn i marts, april, maj end i andre måneder er dermed et stabilt mønster over mindst tre århundreder i Skandinavien. I Sverige slår kurven nedenfor højt ud op til +17% over et glidende middel og ned til -10% deraf, dette er en anden beregningsmetode end brugt ovenfor, hvor tallene er absolute og ikke forskellen til et glidende middel over 12 måneder. I de absolute tal i kurven ovenfor i Nørvang Herred er udslagene +41% og -18% — eller et samlet udslag af 59% fra den laveste måned til den højeste.
Kurverne for England, Tyskland og Holland har samme form men slår ikke nær så højt ud med +8% og -7%.

Fødte per måned i sogne mest i Nørvang Herred. Fødte i Sverige i perioderne 1921-38, 1948-68 og 1969-86.
Fra Lam & Miron "Global Patterns of Seasonal Variation in Human Fertitily", ca. 1992.

Men disse kurver ser helt anderledes ud i andre verdensdele og klimaer. Mønstret nedenfor med de fleste fødsler i august, september og oktober gælder fx for varme lande stadig på den nordlige halvkugle men på højde med Nordafrika. Kurven nedenfor er for Nordindien men gælder også med mindre udslag for Louisiana, som behandles indgående i den nævnte artikel. Der skal lige gøres opmærksom på at der også findes andre kurveformer, som ikke er vist her. Fx er kurveformen i det nordlige USA meget fladere og har ikke et markeret højdepunkt i april, men har en stærk lavning i december og januar.

Fødte per måned i sogne mest i Nørvang Herred. Nordindien i perioden 1960-79.
Fra Lam & Miron "Global Patterns of Seasonal Variation in Human Fertitily", ca. 1992.

Hvorfor disse to forskellige kurveformer? Lam & Miron undersøger temperaturen ni måneder før fødslen som een af hovedfaktorerne. De kan ikke påvise nogen indflydelse af temperaturen i Sverige (hvor lys suggereres som faktor), men mener det er for varmt i Louisiana for stor seksuel aktivitet om sommeren, derfor flere fødsler 9 måneder efter temperaturen er gået ned igen.
Hvis temperaturen bestemmer frugtbarheden, så skulle mønstret på den sydlige halvkugel fx Australien være forskudt om 6 måneder, men det synes ikke at være tilfældet på en klar måde, snarere tvært imod.
Interessant er at udslagene i kurven ændrer sig over tiden, således at den er blevet større i Sverige 1969-86.

4 DØDE PER ÅR OG SOGN
Nedenfor ses antallet af begravede i fem sogne i den vestre del af Nørvang Herred fra 1700 frem til 1820, hvorved Give, Brande og Arnborg sogne er komplette, dvs. hvis der mangler et tal er det fordi kirkebogen ikke findes eller ikke førtes det år - Give kirkebog har de største huller. Thyregod og Øster Nykirke er ikke færdige endnu, men de tal der findes er indført.
Hvis man betragter tallene nøjere, falder nogle epidemier i øjnene. I 1755-56 er der en i Give, men ikke i Arnborg sogn. I 1762-64 ligeledes i Give, men ikke i Arnborg. I 1793-94 er der en epidemi i Brande og Give, men ikke i Arnborg. Dette ud fra det totale antal døde for året.
Men det er ikke nok, der skal ses på om begravelserne er hyppige i bestemte måneder, hvor epidemien hærger. Dette er ikke set på endnu foruden et glimt på 1755-56 i Give, hvor begravelserne samler sig i oktober 1755 og juni 1756. I 1794 sker det i februar i Give og i august til november i Brande.
Se døde i: Brande, Give, Arnborg, Thyregod, Øster Nykirke
Desuden fortjener dødfødte børn og børnedødeligheden en separat undersøgelse. I den første del af årrækken er der som regel ingen oplysninger om hvilket køn dødfødte børn har, så det vil ikke kunne belyses.
Ganske generelt er tallene, måske med undtagelse af det store Brande sogn, ret små og hopper op og ned og rundt omkring på årsbasis, så direkte konklusioner fra tabellen er i al almindelighed ikke mulige, specielt ikke i det lille sogn Arnborg, hvor der begraves mellem 1 og 11 om året, det er statistisk set vilde udsving. Hvis man erstatter tallet med gennemsnittet af to år før tallet selv og to efter, skulle man på kurven kunne se usædvanlige udsving i antallet af begravelser.


År Give Brande Arnborg Thyregod Øster Nykirke
1700 17 8
1701 5 13
1702 18 6
1703 5 7
1704 9 15
1705 22 6
1706 9 11
1707 21 10
1708 16 14
1709 6 7
1710 5 22
1711 10
1712 9
1713 1 9
1714 8 13
1715 13 8
1716 3 8 2
1717 11 8
1718 1 10 9
1719 1 9 4
År Give Brande Arnborg Thyregod Øster Nykirke
1720 15 12 13
1721 13 9 1
1722 10 4
1723 10 6
1724 9 10
1725 11 2 9
1726 16 5 4
1727 14 2 4
1728 10 11 7
1729 6 3 9
1730 17 3 7
1731 17 4
1732 8 8
1733 17 1
1734 17 7
1735 12 7
1736 15 8
1737 18 4
1738 7 4
1739 21 2
År Give Brande Arnborg Thyregod Øster Nykirke
1740 18 4
1741 11 6
1742 7 3
1743 10 3
1744 10 2
1745 3 1
1746 8
1747 5
1748 9
1749 4
1750 1
1751 4
1752 5
1753 2
1754 3 1
1755 14 3
1756 27 3
1757 6 4
1758 5 1
1759 18 2
År Give Brande Arnborg Thyregod Øster Nykirke
1760 15 8
1761 9 5
1762 20 5
1763 43 3
1764 29 4
1765 18 1
1766 13
1767 6 2
1768 11 5
1769 3
1770 18 1 1
1771 7 1
1772 6 3
1773 23 1 5
1774 6 22 4
1775 5 9 4
1776 3 12 2
1777 5 21 7
1778 14 14 7
1779 22 34 6
År Give Brande Arnborg Thyregod Øster Nykirke
1780 11 19 6
1781 5 20 1
1782 11 16 3
1783 3 10 1
1784 5 9 2
1785 14 23 6
1786 9 24 4
1787 18 21 2
1788 12 17 6
1789 15 14 4
1790 8 26 6
1791 13 19 1
1792 5 15 5
1793 13 20 1
1794 20 30 4
1795 8 6 2
1796 12 12 6
1797 13 12 4
1798 10 20 5
1799 13 15 3
År Give Brande Arnborg Thyregod Øster Nykirke
1800 15 14 6
1801 17 2
1802 14 10
1803 1 11 1
1804 2 9 3
1805 1 23 2
1806 10 14 5
1807 8 16 4
1808 5 10 5
1809 9 10 1
1810 7 17 6
1811 12 21 9
1812 14 11 9
1813 22 9 4
1814 9 13 4
1815 8 7 4
1816 15 11 5
1817 11 12 3
1818 13 9 3
1819 15 10 3
1820 12 13 2
1821 19
1822 11
1823 10


5 FØDTE PER ÅR OG SOGN
Nedenfor ses antallet af fødte i fem sogne i den vestre del af Nørvang Herred fra 1700 frem til 1820. Give, Brande og Arnborg sogne er komplette. Denne tabel er ikke så let at interpretere som de døde. Hvad man kan sige at efter et år med en epidemi og mange døde, kommer som regel et år med mange fødsler, for de kvinder der ammede (de fleste kvinder der ammer er naturligt beskyttede mod befrugtning) og mister et barn bliver igen frugtbare. Fx ses efter epidemien 1762-64 i Give forhøjede fødselstal i de år.

År Give Brande Arnborg Thyregod Øster Nykirke
1700 12 8
1701 7 15
1702 15 14
1703 19 1 12
1704 12 14
1705 11 1 14
1706 12 15
1707 17 12
1708 20 3 13
1709 14 1 18
1710 9 10
1711 2 1 7
1712 1 2 16
1713 2 3 19
1714 2 13 8
1715 3 1
1716 5
1717 2
1718 1
1719 4
År Give Brande Arnborg Thyregod Øster Nykirke
1720 13
1721 15
1722 18
1723 13
1724 12
1725 20 5
1726 8 4
1727 14 4
1728 13 4
1729 14 4
1730 15 5
1731 10 7
1732 16 7
1733 16 7
1734 12 8
1735 15 3
1736 17 7
1737 8 4
1738 16 6
1739 15 4
År Give Brande Arnborg Thyregod Øster Nykirke
1740 16 7
1741 18 4
1742 14 9
1743 9 4
1744 7 8
1745 1 7
1746 3
1747 4
1748 5
1749 5
1750 5
1751 6
1752 1
1753 10
1754 4 2 1
1755 23 4 1
1756 18 6
1757 17 3
1758 14 5
1759 25 5
År Give Brande Arnborg Thyregod Øster Nykirke
1760 20 3
1761 16 3
1762 28 6
1763 26 5
1764 20 1
1765 20 6
1766 22 2
1767 17 4
1768 11 5
1769 22 4
1770 13 3
1771 15 4
1772 16 3
1773 11 1 1
1774 21 27 7
1775 11 15 3
1776 16 29 7
1777 1 31 4
1778 26 5
1779 26 7
År Give Brande Arnborg Thyregod Øster Nykirke
1780 32 4
1781 22 7
1782 20 4
1783 27 5
1784 24 5
1785 21 4
1786 24 6
1787 27 3
1788 21 8
1789 28 3
1790 22 5
1791 25 7
1792 26 6
1793 19 5
1794 32 8
1795 18 6
1796 20 8
1797 24 5
1798 19 6
1799 23 4
År Give Brande Arnborg Thyregod Øster Nykirke
1800 17 3
1801 21 4
1802 31 6
1803 17 6
1804 27 7
1805 19 12
1806 17 4
1807 18 5
1808 19 11
1809 17 6
1810 17 7
1811 19 4
1812 18 9
1813 19 10
1814 17 12
1815 7 7
1816 8
1817 6
1818 5
1819 6
År Give Brande Arnborg Thyregod Øster Nykirke
1820 7
1821 1
1822
1823
6 FØDTE, DØDE OG FØDSELSOVERSKUD PER ÅR OG SOGN
Antallet af fødte, døde i fem sogne i den vestre del af Nørvang Herred vises fra 1700 frem til 1820. Brande og Arnborg sogne er komplette. Hvad man tydeligt ser er, at befolkningen tager til i det århundrede, der er et stort fødselsoverskud.
Tallene er næsten direkte fra kirkebøgerne, det er kun i enkelte tilfælde muligt at indføje en glemt dåb eller begravelse, men det sker. Det er noget sjældet man kan rekonstruere en begravelse, mens det nogenlunde ofte sker man kan rekonstruere en fødsel fx fra en begravelse senere. Et eksempel er Brande sogn, hvor i 40 år mindst 15 dåbsindføjelser mangler (spæde begravede, eller dødfødte er her ikke regnet med, da kirkebogen ikke førte dem som fødsler førend de blev døbt i kirken).
Spalten "+-" er fødselsoverskudet, som er "Fødte" minus "Døde", men kun for de linier, hvor begge tal forefindes. I Give, Thyregod og Øster Nykirke mangler udlæsningen endnu for mange dåbshandlinger og andet.

Give Brande Arnborg Thyregod Øster Nykirke
År FødDød+- FødDød+- FødDød+- FødDød+- FødDød+-
1700 12 17 -5 88 0
1701 7 5 2 1513 2
1702 15 18 -3 146 8
1703 19 5 14 1 127 5
1704 12 9 3 1415 -1
1705 11 22 -11 1 146 8
1706 12 9 3 1511 4
1707 17 21 -4 1210 2
1708 20 16 4 3 1314 -1
1709 14 6 8 1 187 11
1710 9 5 4 1022 -12
1711 2 1 710 -3
1712 1 2 169 7
1713 2 3 1 2 199 10
1714 2 13 8 5 813 -5
1715 3 13 18 -7
1716 5 3 2 8 2
1717 2 11 8
1718 1 1 0 10 9
1719 4 1 3 9 4
Give Brande Arnborg Thyregod Øster Nykirke
År FødDød+- FødDød+- FødDød+- FødDød+- FødDød+-
1720 13 15 -2 12 13
1721 15 13 2 9 1
1722 18 10 8 4
1723 13 10 3 6
1724 12 9 3 10
1725 20 11 9 5 2 3 9
1726 8 16 -8 4 5 -1 4
1727 14 14 0 4 2 2 4
1728 13 10 3 4 11 -7 7
1729 14 6 8 4 3 1 9
1730 15 17 -2 5 3 2 7
1731 10 17 -7 7 4 3
1732 16 8 8 7 8 -1
1733 16 17 -1 7 1 6
1734 12 17 -5 8 7 1
1735 15 12 3 3 7 -4
1736 17 15 2 7 8 -1
1737 8 18 -10 4 4 0
1738 16 7 9 6 4 2
1739 15 21 -6 4 2 2
Give Brande Arnborg Thyregod Øster Nykirke
År FødDød+- FødDød+- FødDød+- FødDød+- FødDød+-
1740 16 18 -2 7 4 3
1741 18 11 7 4 6 -2
1742 14 7 7 9 3 6
1743 9 10 -1 4 3 1
1744 7 10 -3 8 2 6
1745 1 3 -2 7 1 6
1746 3 8 -5
1747 4 5 -1
1748 5 9 -4
1749 5 4 1
1750 5 1 4
1751 6 4 2
1752 1 5 -4
1753 10 2 8
1754 4 3 1 2 1 1 1
1755 23 14 9 4 3 1 1
1756 18 27 -9 6 3 3
1757 17 6 11 3 4 -1
1758 14 5 9 5 1 4
1759 25 18 7 5 2 3
Give Brande Arnborg Thyregod Øster Nykirke
År FødDød+- FødDød+- FødDød+- FødDød+- FødDød+-
1760 20 15 5 3 8 -5
1761 16 9 7 3 5 -2
1762 28 20 8 6 5 1
1763 26 43 -17 5 3 2
1764 20 29 -9 1 4 -3
1765 20 18 2 6 1 5
1766 22 13 9 2
1767 17 6 11 4 2 2
1768 11 11 0 5 5 0
1769 22 3 19 4
1770 13 18 -5 3 1 2 1
1771 15 7 8 4 1 3
1772 16 6 10 3 3 0
1773 11 23 -12 1 1 0 1 5 -4
1774 21 6 15 27 22 5 7 4 3
1775 11 5 6 15 9 6 3 4 -1
1776 16 3 13 29 12 17 7 2 5
1777 1 5 -4 31 21 10 4 7 -3
1778 14 26 14 12 5 7 -2
1779 22 26 34 -8 7 6 1
Give Brande Arnborg Thyregod Øster Nykirke
År FødDød+- FødDød+- FødDød+- FødDød+- FødDød+-
1780 11 32 19 13 4 6 -2
1781 5 22 20 2 7 1 6
1782 11 20 16 4 4 3 1
1783 3 27 10 17 5 1 4
1784 5 24 9 15 5 2 3
1785 14 21 23 -2 4 6 -2
1786 9 24 24 0 6 4 2
1787 18 27 21 6 3 2 1
1788 12 21 17 4 8 6 2
1789 15 28 14 14 3 4 -1
1790 8 22 26 -4 5 6 -1
1791 13 25 19 6 7 1 6
1792 5 26 15 11 6 5 1
1793 13 19 20 -1 5 1 4
1794 20 32 30 2 8 4 4
1795 8 18 6 12 6 2 4
1796 12 20 12 8 8 6 2
1797 13 24 12 12 5 4 1
1798 10 19 20 -1 6 5 1
1799 13 23 15 8 4 3 1
Give Brande Arnborg Thyregod Øster Nykirke
År FødDød+- FødDød+- FødDød+- FødDød+- FødDød+-
1800 15 17 14 3 3 6 -3
1801 21 17 4 4 2 2
1802 31 14 17 6 10 -4
1803 1 17 11 6 6 1 5
1804 2 27 9 18 7 3 4
1805 1 19 23 -4 12 2 10
1806 10 17 14 3 4 5 -1
1807 8 18 16 2 5 4 1
1808 5 19 10 9 11 5 6
1809 9 17 10 7 6 1 5
1810 7 17 17 0 7 6 1
1811 12 19 21 -2 4 9 -5
1812 14 18 11 7 9 9 0
1813 22 19 9 10 10 4 6
1814 9 17 13 4 12 4 8
1815 8 7 7 0 7 4 3
1816 15 11 8 5 3
1817 11 12 6 3 3
1818 13 9 5 3 2
1819 15 10 6 3 3
Give Brande Arnborg Thyregod Øster Nykirke
År FødDød+- FødDød+- FødDød+- FødDød+- FødDød+-
1820 12 13 7 2 5
1821 19 1
1822 11
1823 10
Total 922 1216 137 929 772 252 520 378 135 25 141 7 199 206 28

Summene i den sidste linie "Total" er ligetil for fødte og døde, men for fødselsoverskudet (spalten +-) er den anderledes: der tælles kun de linier, hvor både fødte og døde har et tal. I nogen sogne er de døde skrevet ud først, mens de fødte hinker bag efter, der er således endnu ikke noget tal at sammenligne med. Anderledes udtrykt: i den sidste linie "Total" er fødselsoverskudet ikke "Fødte" minus "Døde", fordi ikke alle år har begge tal og så er de ikke sammenlignelige mere.


9 NOTER
Note 1:
For den, der vil se hvilke tal statistikken over døde bygger på, her er de (korrekturen er fra antal dage i måneden 28, 30, 31 til normaliserede måneder alle med 30,44 dage, ellers kan man ikke sammenligne):

Måned Antal % uden korrektur Korrektur faktor % med korrektur
Januar 282 10,06 0,982 9,88
Februar 241 8,60 1,077 9,26
Marts 318 11,34 0,982 11,14
April 278 9,92 1,015 10,06
Mai 258 9,20 0,982 9,04
Juni 213 7,60 1,015 7,71
Juli 239 8,53 0,982 8,37
August 195 6,96 0,982 6,83
September 168 5,99 1,015 6,08
Oktober 179 6,39 0,982 6,27
November 202 7,21 1,015 7,31
December 230 8,21 0,982 8,06
Total: 2803 100,000 12,009 100,013

Der er nogle lidt usædvanlige effekter ved denne normalisering, således dør dele af et menneske i en bestemt måned, fx i februar dør normaliseret 259,7 mennesker. Disse syv tiendedele er lidt vanskelige at anskueliggøre. Lige for en sikkerheds skyld: det samlede antal døde er et lige tal (der er ikke tale om halve lig), det er kun månederne der bliver skæve.
Procenttallene og faktorerne blev regnet med mindst 4 steder efter kommaet og er særdeles nøjagtige. For ikke at gøre tabellen uoverskuelig er tallene der angivet med kun to eller tre steder efter kommaet.
Linien "Total" viser at rundingsfejlene ved de forskellige mellemregninger begrænser sig til under 1 pro mille. For den totale sum er tallene med alle steder efter kommaet benyttet, summen er således ikke en sum af de rundede tal der står i spalten! At korrektur faktorerne summerer sig til 12 er fordi der er tolv måneder, lige meget om de er forskellig lange eller de alle er normaliseret som i de sidste to spalter til samme længde 30,44 dage.
I den korte oversigt i begyndelsen står hvilke årrækker er medtaget i analysen, se Kort oversigt.

Note 2:
David A. Lam and Jeffrey A. Miron "Global Patterns of Seasonal Variation in Human Fertitily" i Annals New Your Academy of Sciences 709(1): 9-28. Her som pdf fil.:
Tallene for døbte uden korrektur og unormaliseret for forskellige månedslængder ses her:

Måned Antal % uden korrektur Korrektur faktor % med korrektur
Januar 217 8,36 0,982 8,21
Februar 203 7,82 1,077 8,43
Marts 266 10.25 0,982 10,06
April 301 11,59 1,015 11,76
Mai 236 9,09 0,982 8,93
Juni 191 7,36 1,015 7,46
Juli 208 8,01 0,982 7,87
August 181 6,97 0,982 6,85
September 215 8,28 1,015 8,40
Oktober 206 7,94 0,982 7,79
November 179 6,90 1,015 7.00
December 193 7,43 0,982 7,30
Total: 2596 100,000 12,009 100,050

For systematikken ellers se afsnit 2 og note 1.