Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede 1714 - 1784
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side sorterer og bruges til at søge. Vidner er udeladt, se de andre versioner for dem.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er noget uoverskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Brudgommen Bruden
Nr.DatotNavnStedSognNavnStedSognBosted Kirkebogstekst
79011714.01.16TJens BoesenHedde  Assing  Anne ChristensdatterØvig Skarrild Skarrild Øvig Bevilger og tillader, at Jens Boesen i Heede {Assing sogn} og Anna Christensdatter udi Ødevig i Hammer{rum herred Skarrild} sogn må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 16 januar 1714.
NOTITS: Kermits udskrift. Datoen er den kongelige bevilling, datoen for vielsen er senere.
79021726.09.16TAnders NielsenFilskov  Sønder Omme  Elisbeth NielsdatterSilstrup Skarrild Sønder Omme Filskov F: 4: G: A: W at wi have bevilget og tilladt at Anders Nielsen Filschov af Omme sogn og Elisabeth Nielsdatter Selstrup {Silstrup} af Skarrild sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue skal have været sødskende børn. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste Hospital udgive såfremt de denne bevilling agter at nyde. Frederiksborg den 16 september 1726.
NOTITS: Kermits udskrift. Datoen er den kongelige bevilling, datoen for vielsen er senere. Får mange børn.
79031728.07.01TNiels Nielsen  Johanne PedersdatterØvig Skarrild Skarrild Øvig {REKONSTRUKTION: fra skifter: 'Gift 1728c Niels Nielsen og Johanne Pedersdatter'.}
NOTITS: Dato arbitrær midt i året. Deres første barn født april 1729. Johanne Pedersdatter (skifte 1750) er opvokset (muligvis født i Sønder Felding) i Øvig, Skarrild som datter af Peder Bentsen Skonning (skifte 1713).
79041736.03.09TJens Christensen PindvigPindvig  Skarrild  Kirsten PedersdatterSilstrup Skarrild Skarrild Pindvig Jens Christensen Selstrop {Silstrup} af Jylland ægteskabs bevilling i tredie led. Bevilger og tillader, at Jens Christensen Selstrop, og Kirsten Pedersdatter Sindvig {Pindvig}, bønderfolk af Skarrild sogn udi Hammerum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie [andet?] og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 9 marts 1736.
NOTITS: Kermits udskrift. Datoen er den kongelige bevilling, datoen for vielsen er senere.
79051745.07.01TRasmus Bringelsen  Skarrild  Kirsten PedersdatterPindvig Skarrild Skarrild Pindvig {REKONSTRUKTION: fra skiftet 1775 efter Rasmus Bringelsen: 'Viet Rasmus Bringelsen af Skarrild og enken Kirsten Pedersdatter af Pindvig.'}
79061750.07.01TAnders Nielsen  Maren AndersdatterSkarrild Grene Skarrild Skarrild Grene {REKONSTRUKTION: fra brudens fødsel i Skarrild Grene: 'Gift 1750c Anders Nielsen og Maren Andersdatter'.}
NOTITS: Dato arbitrær midt i året. Første barn 1751. Maren Andersdatter *1726.10.27 Grene, datter af Anders Jensen Grene og kone.
78991759.09.04VChristen Clausen SvitzerSkarrild By  Skarrild  Anne Elisabeth Arntsdatter BistedSkarrild By Skarrild Skarrild Præstegaarden {REKONSTRUKTION: fra Indberetning: 'den 4. September 1759 sognepræst i Skarrild Christen Clausen Svitzer og Anne Elisabeth Bisted i Skarrild By.}
NOTITS: Se Christen Svitzers Inberetning 1765 til biskop Bloch i Ribe.

LINK: Christen Svitzers Inberetning 1765.
79071774.07.01TAnders Andersen  Ane NielsdatterDøvling Skarrild  {REKONSTRUKTION: fra 1. mand Peder Ibsen/Jepsen begravelse 1773.10.15 Døvling og dødfødt barn †1777.12.09 Døvling: 'Gift 1774c Anders Andersen og Ane Nielsdatter'.}
NOTITS: Fra 1776 og fremad føres de gifte i Skarrild kirkebog, dvs denne vielse er 1774 eller 1775.
80011775.10.25TNiclolaus HegelahrSkarrild By  Skarrild  Maren Andersdatter Skovby Sønder Felding Skarrild Præstegaard Onsdagen d 15 Octbr Hr Heglar og hans Kierste Maren Ander daatter Skar Bye.
NOTITS: Skrevet i en anden skrift end Hegelahrs. Trolovelsen stod i Sønder Felding (KB): "troloved d 4. Octob: 1775 - efter Hr Provst Petersens skriftlige begg. Hr Nicloaj Hegelahr med sin huusholderske Mademois: Maren Andersd: Schoubye i Scharild Præstegrd, og copulered dem i Scharrild , k[rk] efter 3die ggns lysning d: 25 Octob: 1775".

LINK: Trolovelsen i Sønder Felding kirkebog.
LINK: Degnen affotografering.
80021776.05.23VLars CarstensenNederby  Sønder Felding  Maren JepsdatterPindvig? Skarrild Skarrild Pindvig Taarsdagen før Pintze Dag Lars Carstensen og Maren Jepsdatter. af Pindvig . copulerede. Coplulais{!} 1776. Torsdagen d 23. May Lars Carstensen og Maren Jensdaatter udj Penvig.
NOTITS: Maren Jensdatter gift 1. gang 1754c med Rasmus Bringelsen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80031776.09.27TLars Madsen  Skarrild  Anne PedersdatterLustrup Skarrild Skarrild By Trolovede d 21 Junii Las Madsen og Anne Pedersdatter i Lustrup. .Torsdagen d: 17 Septem Las Massen og Anne Pedersdatter udi Lustrujp..
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80041776.10.12TChristen Jensen MosgaardMosegaard  Assing  Bennet AndersdatterSkarrild- Grene Skarrild Sønder Felding Tarp Troloved den 23 Augusti Christen Jensen Moesgaard og Bennet Andersdatter Greene.Løfverdag d: 12 October Christen Jensen Mus gaar og bennet Ander daatter Gren.
NOTITS: Musgaar som er jysk Muesgo. Får barn i Skarrild Grene 1777. Bennet Andersdatter *1751 Grene til Anders Grene. FT 1787 og FT 1801 i Tarp i Sønder Felding. Der er et Mosegaard i Assing, hvor brudgommen måske kommer fra.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80051776.09.26VLars Madsen  Skarrild  Anne PedersdatterLustrup Skarrild Skarrild By Las Madsen og Anne Pedersdatter copulerede Taarsdagen d 26 Septembr:
LINK: Præsten affotografering.
80061776.10.13VChristen Jensen MosgaardMosegaard  Assing  Bennet AndersdatterSkarrild- Grene Skarrild Sønder Felding Tarp 19 Sølndag efter Trin: copulerede Christen Jensen Moesgaard og Bennet Andersdatter Greene.
LINK: Præsten affotografering.
80071777.12.02TAnders NielsenFjelstervang  Vorgod  Mette EskesdatterSkovsende Sønder Omme  d 2 [d...d] [Trolov?] [Anders] Nielsen og Mette Eskesdat af Omme.
NOTITS: Degnen bruger copulation både om trolovelse og vielse. Datoen er usikker, året sikkert. En Mette Eschesdatter ses 1763 af Skovsende indtil 1776 som fadder i Sønder Omme kirkebog *1738.04.26 Skovsende datter af Eske Pedersen. Viet den 9 dec. 1777 i Sønder Omme til Anders Nielsen af Fjelstervang i Vorgod. Een Anders Nielsen *1733 i Vorgod men †1748, saa han er vel ikke født i Vorgod. Ikke fundet Mette Eskesdatter i FT 1787 Ringkøbing, Ribe, Vejle, Skanderborg amter.

LINK: Degnen affotografering.
80081777.12.27TChristen Pedersen LustrupLustrup  Skarrild  Margrethe PedersdatterHeesgaard Skarrild Skarrild Lustrup Arnborg d 27 Dec: 1777 Trol: Christen Peders: og Margrethe Pedersd: i Heesgaard. .
LINK: Præsten affotografering.
80091778.02.04VChristen Pedersen LustrupLustrup  Skarrild  Margrethe PedersdatterHeesgaard Skarrild Skarrild Lustrup Arnborg d 4. Februvarus Christen Pedersen og Magrete Peder daatter af Ludstrup.Copulerede ovenmeldte Paar d 12. Febr. 1778.
NOTITS: Bruden er ikke født i Heesgaard eller overhovedet i Skarrild sogn i kirkebogen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80101778.05.07TPeder Christensen  Skarrild  Karen Pedersdatter Skarrild  7 Maji Peder Christens: og Karen Pedersd{...} .
NOTITS: Een Karen Pedersdatter †1779.06.21 i Skarrild. I FT 1787 en indsidder Peder Christensen i Skave 2. gang enke, 56 i 1778.

LINK: Præsten affotografering.
80111778.09.17VChristen PedersenDøvling  Skarrild  Johanne ThomasdatterHesselvig Skarrild Skarrild Døvling d 17 Sept : copulerede Christen Pedersen og Johanne Thomasdatter.Mandag d 13 September Christen Pedersen af Døfling og Johanne Thomas daatter ,
NOTITS: Hans 1. kone NN †1778.05.16 Døvling. Efter degnen at dømme hører denne vielse til 1779, for den 13. september er en mandag i det år. En Johanne Thomasdatter *1754 Hesselvig, men hun ses gift 1. gang med Morten Pedersen i Hesselvig i FT 1787, hvilket er forkert, hun er gift 2. gang med Morten Pedersen. Første gang her med Christen Pedersen †1782 i Døvling.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80121778.09.22TOle JensenSkarrild By  Skarrild  Anne Ibsdatter Skarrild Skarrild Døvling d 22 Sept: trol: Ole Jens: og Anne Ibsdatter i Scharild.Torsdag d 22 Octber, Oluf Jenssen og Anne Ibsdater her i byen ,
NOTITS: Men her modsat #8011 er degnens torsdag for den 22. oktober virkelig fra 1778 ikke 1779. FT 1787 siger hun er gift anden gang her. Hendes første mand ikke fundet.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80131779.10.12VSøren MadsenBektoft  Skarrild  Mette Jensdatter Skarrild Skarrild Karstoft- Nørre Bektoft Assing Paarup d 12 Oct : copul : Søren {Madsen} Bektoft og Mette Jensdatter.d 12 October Søren Massen og Mette Jensdat ,
NOTITS: Søren Madsens 1. kone Kirsten Christensdatter †1778.10.14 Skarrild. Søren og Mette flytter mellem 1782 og 1787 til Paarup i Assing, ses der FT 1801 og i 1808.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80141780.06.28VNiels ChristensenGrarup  Brande  Mette Lauridsdatter Skarrild?  d. 28 Junii copulerede i Brande Kirke Niels Christensen af Grarup og Mette Laurids datter troloved d 4 Nov: 1779.
NOTITS: Ingen Mette Lauridsdatter/Larsdatter set i Skarrild sogn. Niels Christensen udeladt i FT 1787 og FT 1801 i Grarup i Brande, men han er der. Denne vielse kun noteret i Skarrild kirkebog ikke i Brande. Hegelahr har vel foretaget vielsen i Brande kirke for den forhindrede præst i Brande NC Clausen.

LINK: Præsten affotografering.
80151780.07.03VJens Nielsen BukkærBukkær  Assing  Kirsten AndersdatterDøvling Skarrild Assing Bukkær d. 3 Julii Jens Nielsen Bukkier og Kirsten Andersdatter af Deufling: troloved 21 Februar.Mandagen d 3 Julius Jens Nielsen og Kirsten Ander datter.
NOTITS: Ikke set hvem Kirsten Andersdatter var gift med 1. gang, evt. i Døvling. ?Niels Jepsen †1778.11.28 Døvling *1721c, men ingen kone set.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80161780.07.03VLaurids Jensen ElkærElkær  Skarrild  Anne Malene BendtsdatterDøvling Skarrild Skarrild Elkær d. 3 Julii ligesaa copulerede Lauritz {Jensen} Elkiær og Malene Bentsdatter: trol: d 16 Maji ,samme dag {Mandagen d 3 Julius} Lauris Jensen og Leene Bent daatter.
NOTITS: Anne Malene *1751.05.02 Silstrup. Laurids *1752.05.20 Bøvl, S. Omme.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80171780.08.15VPeder Christensen SmedLustrup  Skarrild  Kirsten Jensdatter  Skarrild Lustrup d. 15 Aug: Peder {Christensen} Smed og Kirsten Jensdatter copulerede; trolovede i Fastelavns Uge.Anden Pinse dag {1780.04.15, trolovet} Peder Smed og Kirsten Jensdat.
NOTITS: Kirsten Jensdatter ikke set født i Skarrild eller Arnborg.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80181780.09.18VNiels Rasmussen WindeSkarrild Mølle  Skarrild  Anne Christensdatter MølleSkarrild Mølle Skarrild Skarrild Mølle d 18 Sept: copuleret Niels Winde Møller i Scharild og Anne Christensdatter efter at De den 13 Julii ao: vare trolovede .d 18 September Niels Rasmussen og Anne Christen daatter Møle .
NOTITS: Anne er født i Skarrild Mølle *1739.10.12. Niels Winde *1753c

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80191781.04.17TPeder Andersen ProvstHjøllund  Arnborg  Karen PedersdatterLustrup Skarrild Arnborg Hjøllund- Store d. 17 April trolovede Peder Andersen og Karen Pedersdatter {-------} Ebert Lauritsen. Knud Jensen og Else Hansdatter .
NOTITS: Begge i 1. ægteskab i FT 1787. Peder *1754.01.01 Lille Hjøllund, Arnborg, Karen *1751c.

LINK: Præsten affotografering.
80201781.04.17TEbert LauridsenSkarrild By  Skarrild  Anne Jakobsdatter Skarrild Skarrild Lustrup d. 17 April trolovede Peder Andersen og Karen Pedersdatter {-------} Ebert Lauritsen. Knud Jensen og Else Hansdatter .
NOTITS: Ebert *1746.09.11 Skarrild By. Anne Jakobsdatter ikke identificeret. Begge i 1. ægteskab FT 1787.

LINK: Præsten affotografering.
80211781.04.17TKnud JensenHallundbæk  Sønder Omme  Else HansdatterKarstoft- Sønder Skarrild Skarrild Kartoft- Sønder d. 17 April trolovede Peder Andersen og Karen Pedersdatter {-------} Ebert Lauritsen. Knud Jensen og Else Hansdatter .
NOTITS: Knud *1758.05.28. Hallundbæk, Sønder Omme. Else *1751.04.14 Sønder Kartoft.

LINK: Præsten affotografering.
80221781.06.05VAnders ChristensenElkær  Skarrild  Mette ThomasdatterHesselvig Skarrild Arnborg Grene i d. 5 Junii copulerede Anders Christensen Elkiær og Mette {-------} af Hesselvig.3die Pense dag Anders Christensen Elkier og Mette Thomasdatter af Hessel vig,
NOTITS: Anders *1752.01.01 Elkær, Skarrild; Mette *1734.01. Holtum, Arnborg enke efter Poul Nielsen Hesselvig †1780.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80231781.09.14VEbert LauridsenSkarrild By  Skarrild  Anne Jakobsdatter Skarrild Skarrild Lustrup 2 d 14 Sept : Ægteviede Ebert Lauritsen [..] {-------} Pigen Anne Jacobsdatter .d 13 September Eblert Laurissen og Anne Jachkop daatter.
NOTITS: Degnen Laurids Ebbesen er gammel og dør snart, han kan ikke rigtig mere stave og hans datoer er vel forkerte.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80241781.09.18VPeder Andersen ProvstHjøllund  Arnborg  Karen PedersdatterLustrup Skarrild Arnborg Hjøllund- Store 3 d. 18 Sept: æg [teviede] Peder Andersen og Karen {-------} af Lustrup.Tisdag d 18 Septembr Peder Andersen og karen Pederd. fra Ludstrup. .
NOTITS: Begge i 1. ægteskab i FT 1787. Peder *1754.01.01 Lille Hjøllund, Arnborg, Karen *1751c.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80251781.09.25TPeder Christensen Sandfeld  Skarrild  Margrethe ThomasdatterØvig Skarrild Skarrild Øvig d. 25 Sept trolovede Peder Christensen og Mag {---} ter Ødevig .
NOTITS: Peder *1751c, Margrethe *1745.06.20 Holtum, Arnborg.

LINK: Præsten affotografering.
80261781.09.25VKnud JensenHallundbæk  Sønder Omme  Else HansdatterKarstoft- Sønder Skarrild Skarrild Kartoft- Sønder 4 dito dato {d. 25 Sept } ægteviede Knud Jensen og Else Hansda {-------} .Tisdag d 2 ogtobr Knud Jensen og Els[.] hans dat af [C]as[..]f.
NOTITS: Knud *1758.05.28. Hallundbæk, Sønder Omme. Else *1751.04.14 Sønder Kartoft.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80271781.10.02VNiels Nielsen RonnumHesselvig  Skarrild  Sidsel ChristensdatterPindvig Skarrild Skarrild Silstrup 6 den anden Octobr : copulerede ieg karl Niels Nielsen {-------} Pige Sidsel Christensdatter af Pindvig .Tisdag d 4 [.] ogtobr Niels Ronnum og [....] Christensdat af [......].Tisdag d 7 dito {ogtobr} Niels Nielsen Ronum udi Hessevig og Selsel Christe daatter af Penvigs ,
NOTITS: Niels *1752.09.10 Ronnum, Sidsel *1749.02.09 Pindvig.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80281781.10.23VPeder Christensen Sandfeld  Skarrild  Margrethe ThomasdatterØvig Skarrild Skarrild Øvig 5. d 23 Octobr copulerede ieg Karl Peder Christensen Sandf {-------} Magrethe Thomasd: af Ødevig.Tisdag d 24 Octobr Peder Christensen Sand fuld og Magrete Thomas dat af Ødvig.
NOTITS: Peder *1751c, Margrethe *1745.06.20 Holtum, Arnborg enke efter 1. mand Jens Nielsen Øvig.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80291782.04.21VArent JensenGammel Arnborg  Arnborg  Johanne Jensdatter Skarrild Skarrild By Arnborg Gammel Arnborg d 24 April Arent Jensen og Johanne Jensdatter.
NOTITS: Johanne *1752.12.24 Skarrild, Arent *1758.11.05 Gammel Arnborg.

LINK: Præsten affotografering.
80301782.10.22VMorten PedersenGrene  Hoven  Johanne Marie ThomasdatterDøvling Skarrild Skarrild Døvling Hesselvig {----} Octobr: ægteviede Morten Pedersen af Hoven [G]ræne og Johanne Marie Thomasdatter Enke i Deufling .Morten Pedersen i Deuling og Konen Johanne Marie ThomasDaatter Deres Bryllup blev holdt her i Skarild Kirke d 22de Octobr.
NOTITS: Johanne *1754.06.03 Hesselvig. Hun er enke efter Christen Pedersen den Unge †1778.05.16 Døvling.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80311783.11.13TPeder RasmussenKirkegaard- Neder  Assing  Maren ChristensdatterSkave Skarrild Assing Kirkegaard- Neder d. 13 Nov: Trolovet Peder Rasmussen Enkemand af Assing = Nederkirkegaard {..} Pigen Maren Christensdatter af Schave.Dend 13. Novbr havde Peder Rasmussen , i Assing Neder Kirckegdr og Pigen Maren Christens Daattr Trolovelse. Deres Bryllup Cellebreret dend 10de Decembr 1783.
NOTITS: Maren *1748.09.01 Silstrup, Skarrild.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80321784.02.01VAnders Jensen ØstergaardBektoft  Skarrild  Margrethe Christensdatter VipskovGrarup Brande Skarrild Bektoft {.......} kl. over 4 omtrent efter middag beskikkede Poul Østergaard {.......} arstoft mig ganske uformodeentlig med 4 Mænd, at Anders {.......} s Broder og Qvinden Magrethe Hvipschou ville troloves og {.......} il den Ende ved Kirken , om jeg ville komme til denne For= {.......} : Jeg spurgte Mænden om de ville cavere at disse Per {....} r var ikke for nær belægtede eller besvogrede . De svarede : Nej det ville de ikke cavere for : Jeg sagde, at eftersom Qvin den har været besvangret ; maatte man vide hvo hendes Barnefader havde været, førend man kunde vide hvor vidt de vare besvogrede . Noget derefter kom andre 4 Mænde, hvoraf de 2 udgave sig for at ville cavere ; men men jeg sagde : det kunde de ikke saa længe Hr: Clausens Attest {..} Barnefaderen ikke blev mig foreviist . Jeg var {...}uden ikke frisk, og ikke i Dag betænkt paa Denne For= {...}ning : Jeg erindrede desuden Terkel Jensen fra S: Karstoft {..} at jeg, efter min Samtale med ham herom d 24 hujus, hav= de ventet , Anders Jensen skulle selv have talt med mig og foreviist mig de nødvendige Beviiser tilforn. Saalees er Sandhed testerer ut supra N: Hegelahr.
NOTITS: Datoen 1. feb. 1784 er antaget ud fra indførslerne før og efter. Den endelige vielse finder sted i Brande kirke i april 1784, se linket nedenfor. Kort fortalt er historien: Den lille opbrusende herremand Poul Østergaard af Nørre Karstoft og præsten i Skarrild Hegelahr er fjender. Hegelahr ved at bruden Margrethe Hvipskov har et barn uden angivet fader fra 1780, og han formoder at Poul Østergaard er faderen, hvilket synes sandsynligt. Nu er Margrethe igen gravid i ca. 4 måned og truer vel Poul Østergaard med at angive ham som faderen til det første barn plus det der er undervejs. Pouls bror Anders er blevet enke. Han skal giftes med Margrethe Hvipskov. Men Hegelahr stiller sig imod, så præsten i Brande NC Clausen udfører senere vielsen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Den rigtige vielse i Brande kirke den 12. april 1784.
80331784.03.23TJens Olesen SigtingTovdal  Arnborg  Else PedersdatterStudsgaard Skarrild Arnborg Tovdal Den 23 Martii troloved og d 15 April copulerede Enkemand Jens Olesen af Thodal {Arnborg} og Enken Else Pedersdatter Studsgaard.
NOTITS: Hun er født i Studsgaard *1728.09. Ikke set hvem hun var gift med 1. gang.

LINK: Præsten affotografering.
80341784.11.09TLaurids Jensen ElkærElkær  Skarrild  Birgitte BendtsdatterDøvling Skarrild Skarrild Elkær D. 9 Oct: trolovede og d 29de sammes copulerede Enke = Manden Laurids Jensen Elkiær og Pigen Bergithe Bendsdatter ,
NOTITS: Birgitte er søster til Laurids' første kone Anne Malene Bendtsdatter begravet i nov. 1783.

LINK: Præsten affotografering.
8035..V      . .
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.