Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede 1714 - 1776
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side sorterer og bruges til at søge. Vidner er udeladt, se de andre versioner for dem.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er noget uoverskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Brudgommen Bruden
Nr.DatotNavnStedSognNavnStedSognBosted Kirkebogstekst
79011714.01.16TJens BoesenHedde  Assing  Anne ChristensdatterØvig Skarrild Skarrild Øvig Bevilger og tillader, at Jens Boesen i Heede {Assing sogn} og Anna Christensdatter udi Ødevig i Hammer{rum herred Skarrild} sogn må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 16 januar 1714.
NOTITS: Kermits udskrift. Datoen er den kongelige bevilling, datoen for vielsen er senere.
79021726.09.16TAnders NielsenFilskov  Sønder Omme  Elisbeth NielsdatterSilstrup Skarrild Sønder Omme Filskov F: 4: G: A: W at wi have bevilget og tilladt at Anders Nielsen Filschov af Omme sogn og Elisabeth Nielsdatter Selstrup {Silstrup} af Skarrild sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue skal have været sødskende børn. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste Hospital udgive såfremt de denne bevilling agter at nyde. Frederiksborg den 16 september 1726.
NOTITS: Kermits udskrift. Datoen er den kongelige bevilling, datoen for vielsen er senere. Får mange børn.
79031728.07.01TNiels Nielsen  Johanne PedersdatterØvig Skarrild Skarrild Øvig {REKONSTRUKTION: fra skifter: 'Gift 1728c Niels Nielsen og Johanne Pedersdatter'.}
NOTITS: Dato arbitrær midt i året. Deres første barn født april 1729. Johanne Pedersdatter (skifte 1750) er opvokset (muligvis født i Sønder Felding) i Øvig, Skarrild som datter af Peder Bentsen Skonning (skifte 1713).
79041736.03.09TJens Christensen PindvigPindvig  Skarrild  Kirsten PedersdatterSilstrup Skarrild Skarrild Pindvig Jens Christensen Selstrop {Silstrup} af Jylland ægteskabs bevilling i tredie led. Bevilger og tillader, at Jens Christensen Selstrop, og Kirsten Pedersdatter Sindvig {Pindvig}, bønderfolk af Skarrild sogn udi Hammerum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie [andet?] og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 9 marts 1736.
NOTITS: Kermits udskrift. Datoen er den kongelige bevilling, datoen for vielsen er senere.
79051745.07.01TRasmus Bringelsen  Skarrild  Kirsten PedersdatterPindvig Skarrild Skarrild Pindvig {REKONSTRUKTION: fra skiftet 1775 efter Rasmus Bringelsen: 'Viet Rasmus Bringelsen af Skarrild og enken Kirsten Pedersdatter af Pindvig.'}
79061750.07.01TAnders Nielsen  Maren AndersdatterSkarrild Grene Skarrild Skarrild Grene {REKONSTRUKTION: fra brudens fødsel i Skarrild Grene: 'Gift 1750c Anders Nielsen og Maren Andersdatter'.}
NOTITS: Dato arbitrær midt i året. Første barn 1751. Maren Andersdatter *1726.10.27 Grene, datter af Anders Jensen Grene og kone.
78991759.09.04VChristen Clausen SvitzerSkarrild By  Skarrild  Anne Elisabeth Arntsdatter BistedSkarrild By Skarrild Skarrild Præstegaarden {REKONSTRUKTION: fra Indberetning: 'den 4. September 1759 sognepræst i Skarrild Christen Clausen Svitzer og Anne Elisabeth Bisted i Skarrild By.}
NOTITS: Se Christen Svitzers Inberetning 1765 til biskop Bloch i Ribe.

LINK: Christen Svitzers Inberetning 1765.
79071774.07.01TAnders Andersen  Ane NielsdatterDøvling Skarrild  {REKONSTRUKTION: fra 1. mand Peder Ibsen/Jepsen begravelse 1773.10.15 Døvling og dødfødt barn †1777.12.09 Døvling: 'Gift 1774c Anders Andersen og Ane Nielsdatter'.}
NOTITS: Fra 1776 og fremad føres de gifte i Skarrild kirkebog, dvs denne vielse er 1774 eller 1775.
80011775.10.25TNiclolaus HegelahrSkarrild By  Skarrild  Maren Andersdatter Skovby Sønder Felding Skarrild Præstegaard Onsdagen d 15 Octbr Hr Heglar og hans Kierste Maren Ander daatter Skar Bye.
NOTITS: Skrevet i en anden skrift end Hegelahrs. Trolovelsen stod i Sønder Felding (KB): "troloved d 4. Octob: 1775 - efter Hr Provst Petersens skriftlige begg. Hr Nicloaj Hegelahr med sin huusholderske Mademois: Maren Andersd: Schoubye i Scharild Præstegrd, og copulered dem i Scharrild , k[rk] efter 3die ggns lysning d: 25 Octob: 1775".

LINK: Notitsen i Skarrild kirkebog
LINK: Trolovelsen i Sønder Felding kirkebog.
80021776.05.23TLars CarstensenNederby  Sønder Felding  Maren JepsdatterPindvig? Skarrild Skarrild Pindvig Coplulais{!} 1776. Torsdagen d 23. May Lars Carstensen og Maren Jensdaatter udj Penvig.
NOTITS: Maren Jensdatter gift 1. gang 1754c med Rasmus Bringelsen.

LINK: Skarrild kirkebog
80031776.09.27TLars Madsen  Skarrild  Anne PedersdatterLustrup Skarrild Skarrild By Torsdagen d: 17 septem{..} Las Massen og Anne Pedersdatter udi Lustrujp..
LINK: Skarrild kirkebog
80041776.10.12TChristen Jensen MosgaardMosegaard  Assing  Bennet AndersdatterSkarrild- Grene Skarrild Sønder Felding Tarp Løfverdag d: 12 October Christen Jensen Musgaar og bennet Ander daatter Gren.
NOTITS: Musgaar som er jysk Muesgo. Får barn i Skarrild Grene 1777. Bennet Andersdatter *1751 Grene til Anders Grene. FT 1787 og FT 1801 i Tarp i Sønder Felding. Der er et Mosegaard i Assing, hvor brudgommen måske kommer fra.

LINK: Skarrild kirkebog
..T      .
LINK:
..T      .
LINK:
..T      .
LINK:
..T      .
LINK:
..T      .
LINK: