Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede 1714 - 1820
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side sorterer og bruges til at søge. Vidner er udeladt, se de andre versioner for dem.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er noget uoverskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Brudgommen Bruden
Nr.DatotNavnStedSognNavnStedSognBosted Kirkebogstekst
79011714.01.16TJens BoesenHedde  Assing  Anne ChristensdatterØvig Skarrild Skarrild Øvig Bevilger og tillader, at Jens Boesen i Heede {Assing sogn} og Anna Christensdatter udi Ødevig i Hammer{rum herred Skarrild} sogn må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 16 januar 1714.
NOTITS: Kermits udskrift. Datoen er den kongelige bevilling, datoen for vielsen er senere.
79941725.07.01VMorten Jensen AstrupAstrup  Faster  Kirsten PedersdatterØvig Skarrild Faster Astrup {REKONSTRUKTION: ud fra daab i Faster 7 august 1726, hvor Kirsten Pedersdatters stedfar Jens Boesen og mor Anne Christensdatter er faddere ved hendes søn Peders daab. Viet 1725c Morten Jensen i Astrup i Faster sogn og Karen Pedersdatter i Øvig i Skarrild.}
NOTITS: Dato omtrentlig, kan være et år forkert. Kirsten Pedersdatter er datter af Peder Bentsen Skonning og Anne Christensdatter. Hun ses første gang i Faster kirkebog som fadder 11 nov 1725.

LINK: Daab af deres søn Peder 7 aug 1726.
78981719.12.01VJens Poulsen SkanderupSlumstrup  Sædding  Karen HansdatterKarstoft- Nørre Skarrild Skarrild Karstoft- Nørre {REKONSTRUKTION: fra skøder: 'Sr. Jens Poulsen Skanderup til Slumstrup i Sædding sogn gift med Karen Hansdatter af Nørre Karstoft.'
NOTITS: Karen Hansdatter er datter af Hans Andersen ejeren af hovedgården Nørre Karstoft i Skarrild. Jens Poulsens 1. kone Mette Nielsdatter begraves †1719.06.03 af Slumstrup i Sædding men i Faster kirkebog og Jens Poulsen nævnes allerede den 2. april 1720 i et skøde på Nørre Karstoft som svigersøn af Hans Andersen. Dvs vielsen har fundet sted mellem 2. juli 1719 og 2. april 1720 Navnet Karen Andersdatter ses i Jens Poulsens skøde på Ørnhoved i Tjørring sogn den 24. april 1722.

LINK: Borris Faster kirkebog 1719 (Jens Poulsens 1. kone Mette Nielsdatter).
LINK: Skøde på Nørre Karstoft 1720.04.02.
LINK: Skøde på Ørnhoved, Tjørring sogn 1722.04.24. Navnet Karen Hansdatter.
79021726.09.16TAnders NielsenFilskov  Sønder Omme  Elisbeth NielsdatterSilstrup Skarrild Sønder Omme Filskov F: 4: G: A: W at wi have bevilget og tilladt at Anders Nielsen Filschov af Omme sogn og Elisabeth Nielsdatter Selstrup {Silstrup} af Skarrild sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue skal have været sødskende børn. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste Hospital udgive såfremt de denne bevilling agter at nyde. Frederiksborg den 16 september 1726.
NOTITS: Kermits udskrift. Datoen er den kongelige bevilling, datoen for vielsen er senere. Får mange børn.
79031728.07.01TNiels Nielsen  Johanne PedersdatterØvig Skarrild Skarrild Øvig {REKONSTRUKTION: fra skifter: 'Gift 1728c Niels Nielsen og Johanne Pedersdatter'.}
NOTITS: Dato arbitrær midt i året. Deres første barn født april 1729. Johanne Pedersdatter (skifte 1750) er opvokset (muligvis født i Sønder Felding) i Øvig, Skarrild som datter af Peder Bentsen Skonning (skifte 1713).
79041736.03.09TJens Christensen PindvigPindvig  Skarrild  Kirsten PedersdatterSilstrup Skarrild Skarrild Pindvig Jens Christensen Selstrop {Silstrup} af Jylland ægteskabs bevilling i tredie led. Bevilger og tillader, at Jens Christensen Selstrop, og Kirsten Pedersdatter Sindvig {Pindvig}, bønderfolk af Skarrild sogn udi Hammerum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie [andet?] og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 9 marts 1736.
NOTITS: Kermits udskrift. Datoen er den kongelige bevilling, datoen for vielsen er senere.
79051745.07.01TRasmus Bringelsen  Skarrild  Kirsten PedersdatterPindvig Skarrild Skarrild Pindvig {REKONSTRUKTION: fra skiftet 1775 efter Rasmus Bringelsen: 'Viet Rasmus Bringelsen af Skarrild og enken Kirsten Pedersdatter af Pindvig.'}
79061750.07.01TAnders Nielsen  Maren AndersdatterSkarrild Grene Skarrild Skarrild Grene {REKONSTRUKTION: fra brudens fødsel i Skarrild Grene: 'Gift 1750c Anders Nielsen og Maren Andersdatter'.}
NOTITS: Dato arbitrær midt i året. Første barn 1751. Maren Andersdatter *1726.10.27 Grene, datter af Anders Jensen Grene og kone.
78991759.09.04VChristen Clausen SvitzerSkarrild By  Skarrild  Anne Elisabeth Arntsdatter BistedSkarrild By Skarrild Skarrild Præstegaarden {REKONSTRUKTION: fra Indberetning: 'den 4. September 1759 sognepræst i Skarrild Christen Clausen Svitzer og Anne Elisabeth Bisted i Skarrild By.}
NOTITS: Se Christen Svitzers Inberetning 1765 til biskop Bloch i Ribe.

LINK: Christen Svitzers Inberetning 1765.
78961773.07.01VChristen Pedersen den GamleDøvling  Skarrild  Kirsten PedersdatterDøvling Skarrild Skarrild Døvling {REKONSTRUKTION: fra dåb: 'Gift 1773 Christen Pedersen den Gamle Døvling og Kirsten Pedersdatter Døvling.'}
NOTITS: Dato arbitrær midt i året. Deres første barn født april 1774. At de er gift se #2418 "Faderens (Christen Pedersen den Unges) Syster den gamle Christen Pedersens Hustru bar det frem".
78971773.07.01TPeder Christensen FeldingVium By  Nørre Vium  Johanne JensdatterPindvig Skarrild Nørre Vium By {REKONSTRUKTION: fra Peder Christensen i Nørre Vium kirkebog: 'Trolovet 1773c enkemand Peder Christensen Felding i Nørre Vium og pige Johanne Jensdatter af Pindvig'.}
NOTITS: Johanne Jensdatter begraves 1739.10.10 i Nørre Vium, død i barselsseng. Peder Christensen Felding første kone Anna Pedersdatter begravedes i april 1773. Datoen den 1. juli 1773 er arbitrær sat midt i året.
78951773.09.01VTerkel JensenBøvl  Sønder Omme  Anne JensdatterKarstoft- Sønder Skarrild Skarrild Karstoft- Sønder {REKONSTRUKTION: fra Anne Jensdatters søn Jens begravet 12. aug. 1773: 'Viet Terkel Jensen af Bøvl, Sønder Omme med enke efter Erik Nielsen Karstoft Anne Jensdatter i Sønder Karstoft.'}
NOTITS: Erik Nielsen Karstoft døde den 14 maj 1773, da hans barn Jens dør den 12 december 1773 er enken Anne Jensdatter blevet gift med Terkel Jensen, der betegnes som sted=far. Højst sandsynligt gift i Skarrild — dette er før vielser bliver registreret i Skarrild kirkebog. Vielsen sker i alle tilfælde mellem maj 1773 (da Erik Nielsen Karstoft døde) og december 1773 (da Terkel Jensen betegnes som sted=far).
79071774.07.01TAnders Andersen  Ane NielsdatterDøvling Skarrild  {REKONSTRUKTION: fra 1. mand Peder Ibsen/Jepsen begravelse 1773.10.15 Døvling og dødfødt barn †1777.12.09 Døvling: 'Gift 1774c Anders Andersen og Ane Nielsdatter'.}
NOTITS: Fra 1776 og fremad føres de gifte i Skarrild kirkebog, dvs denne vielse er 1774 eller 1775.
80011775.10.25TNicolaus HegelahrSkarrild By  Skarrild  Maren Andersdatter Skovby Sønder Felding Skarrild Præstegaard Onsdagen d 15 Octbr Hr Heglar og hans Kierste Maren Ander daatter Skar Bye.
NOTITS: Skrevet i en anden skrift end Hegelahrs. Trolovelsen stod i Sønder Felding (KB): "troloved d 4. Octob: 1775 - efter Hr Provst Petersens skriftlige begg. Hr Nicolaj Hegelahr med sin huusholderske Mademois: Maren Andersd: Schoubye i Scharild Præstegrd, og copulered dem i Scharrild , k[rk] efter 3die ggns lysning d: 25 Octob: 1775".

LINK: Trolovelsen i Sønder Felding kirkebog.
LINK: Degnen affotografering.
80021776.05.23VLars CarstensenNederby  Sønder Felding  Maren JepsdatterPindvig? Skarrild Skarrild Pindvig Taarsdagen før Pintze Dag Lars Carstensen og Maren Jepsdatter. af Pindvig . copulerede. Coplulais{!} 1776. Torsdagen d 23. May Lars Carstensen og Maren Jensdaatter udj Penvig.
NOTITS: Maren Jensdatter gift 1. gang 1754c med Rasmus Bringelsen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80031776.09.27TLars Madsen  Skarrild  Anne PedersdatterLustrup Skarrild Skarrild By Trolovede d 21 Junii Las Madsen og Anne Pedersdatter i Lustrup. .Torsdagen d: 17 Septem Las Massen og Anne Pedersdatter udi Lustrujp..
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80041776.10.12TChristen Jensen MosgaardMosegaard  Assing  Bennet AndersdatterSkarrild- Grene Skarrild Sønder Felding Tarp Troloved den 23 Augusti Christen Jensen Moesgaard og Bennet Andersdatter Greene.Løfverdag d: 12 October Christen Jensen Mus gaar og bennet Ander daatter Gren.
NOTITS: Musgaar som er jysk Muesgo. Får barn i Skarrild Grene 1777. Bennet Andersdatter *1751 Grene til Anders Grene. FT 1787 og FT 1801 i Tarp i Sønder Felding. Der er et Mosegaard i Assing, hvor brudgommen måske kommer fra.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80051776.09.26VLars Madsen  Skarrild  Anne PedersdatterLustrup Skarrild Skarrild By Las Madsen og Anne Pedersdatter copulerede Taarsdagen d 26 Septembr:
LINK: Præsten affotografering.
80061776.10.13VChristen Jensen MosgaardMosegaard  Assing  Bennet AndersdatterSkarrild- Grene Skarrild Sønder Felding Tarp 19 Sølndag efter Trin: copulerede Christen Jensen Moesgaard og Bennet Andersdatter Greene.
LINK: Præsten affotografering.
80071777.12.02TAnders NielsenFjelstervang  Vorgod  Mette EskesdatterSkovsende Sønder Omme  d 2 [d...d] [Trolov?] [Anders] Nielsen og Mette Eskesdat af Omme.
NOTITS: Degnen bruger copulation både om trolovelse og vielse. Datoen er usikker, året sikkert. En Mette Eschesdatter ses 1763 af Skovsende indtil 1776 som fadder i Sønder Omme kirkebog *1738.04.26 Skovsende datter af Eske Pedersen. Viet den 9 dec. 1777 i Sønder Omme til Anders Nielsen af Fjelstervang i Vorgod. Een Anders Nielsen *1733 i Vorgod men †1748, så han er vel ikke født i Vorgod. Mette Eskildsdatter FT 1787 Vorgod, gift 2. 1792.08.15 i Vorgod og begraves 1822.04.03 i Vorgod (tak til Hugo Dynesen 2020).

LINK: Degnen affotografering.
80081777.12.27TChristen Pedersen LustrupLustrup  Skarrild  Margrethe PedersdatterHeesgaard Skarrild Skarrild Lustrup Arnborg d 27 Dec: 1777 Trol: Christen Peders: og Margrethe Pedersd: i Heesgaard. .
LINK: Præsten affotografering.
80091778.02.04VChristen Pedersen LustrupLustrup  Skarrild  Margrethe PedersdatterHeesgaard Skarrild Skarrild Lustrup Arnborg d 4. Februvarus Christen Pedersen og Magrete Peder daatter af Ludstrup.Copulerede ovenmeldte Paar d 12. Febr. 1778.
NOTITS: Bruden er ikke født i Heesgaard eller overhovedet i Skarrild sogn i kirkebogen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80101778.05.07TPeder Christensen  Skarrild  Karen Pedersdatter Skarrild  7 Maji Peder Christens: og Karen Pedersd{...} .
NOTITS: Een Karen Pedersdatter †1779.06.21 i Skarrild. I FT 1787 en indsidder Peder Christensen i Skave 2. gang enke, 56 i 1778.

LINK: Præsten affotografering.
80111778.09.17VChristen PedersenDøvling  Skarrild  Johanne ThomasdatterHesselvig Skarrild Skarrild Døvling d 17 Sept : copulerede Christen Pedersen og Johanne Thomasdatter.Mandag d 13 September Christen Pedersen af Døfling og Johanne Thomas daatter ,
NOTITS: Hans 1. kone NN †1778.05.16 Døvling. Efter degnen at dømme hører denne vielse til 1779, for den 13. september er en mandag i det år. En Johanne Thomasdatter *1754 Hesselvig, men hun ses gift 1. gang med Morten Pedersen i Hesselvig i FT 1787, hvilket er forkert, hun er gift 2. gang med Morten Pedersen. Første gang her med Christen Pedersen †1782 i Døvling.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80121778.09.22TOle JensenSkarrild By  Skarrild  Anne Ibsdatter Skarrild Skarrild Døvling d 22 Sept: trol: Ole Jens: og Anne Ibsdatter i Scharild.Torsdag d 22 Octber, Oluf Jenssen og Anne Ibsdater her i byen ,
NOTITS: Men her modsat #8011 er degnens torsdag for den 22. oktober virkelig fra 1778 ikke 1779. FT 1787 siger hun er gift anden gang her. Hendes første mand ikke fundet.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80131779.10.12VSøren MadsenBektoft  Skarrild  Mette Jensdatter Skarrild Skarrild Karstoft- Nørre Bektoft Assing Paarup d 12 Oct : copul : Søren {Madsen} Bektoft og Mette Jensdatter.d 12 October Søren Massen og Mette Jensdat ,
NOTITS: Søren Madsens 1. kone Kirsten Christensdatter †1778.10.14 Skarrild. Søren og Mette flytter mellem 1782 og 1787 til Paarup i Assing, ses der FT 1801 og i 1808.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80141780.06.28VNiels ChristensenGrarup  Brande  Mette Lauridsdatter Skarrild?  d. 28 Junii copulerede i Brande Kirke Niels Christensen af Grarup og Mette Laurids datter troloved d 4 Nov: 1779.
NOTITS: Ingen Mette Lauridsdatter/Larsdatter set i Skarrild sogn. Niels Christensen udeladt i FT 1787 og FT 1801 i Grarup i Brande, men han er der. Denne vielse kun noteret i Skarrild kirkebog ikke i Brande. Hegelahr har vel foretaget vielsen i Brande kirke for den forhindrede præst i Brande NC Clausen.

LINK: Præsten affotografering.
80151780.07.03VJens Nielsen BukkærBukkær  Assing  Kirsten AndersdatterDøvling Skarrild Assing Bukkær d. 3 Julii Jens Nielsen Bukkier og Kirsten Andersdatter af Deufling: troloved 21 Februar.Mandagen d 3 Julius Jens Nielsen og Kirsten Ander datter.
NOTITS: Kirsten Andersdatter blev gift med 1. gang (noteret i Assing kirkebog) 1773.11.02 med enkemand Bendt Jensen †1777.01.17 Døvling, Assing. Efter hans død som enke 2. gang til denne Jens Nielsen Bukkær, de boede i Bukkær i Assing i et husmandssted.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80161780.07.03VLaurids Jensen ElkærElkær  Skarrild  Anne Malene BendtsdatterDøvling Skarrild Skarrild Elkær d. 3 Julii ligesaa copulerede Lauritz {Jensen} Elkiær og Malene Bentsdatter: trol: d 16 Maji ,samme dag {Mandagen d 3 Julius} Lauris Jensen og Leene Bent daatter.
NOTITS: Anne Malene *1751.05.02 Silstrup. Laurids *1752.05.20 Bøvl, S. Omme.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80171780.08.15VPeder Christensen SmedLustrup  Skarrild  Kirsten Jensdatter  Skarrild Lustrup d. 15 Aug: Peder {Christensen} Smed og Kirsten Jensdatter copulerede; trolovede i Fastelavns Uge.Anden Pinse dag {1780.04.15, trolovet} Peder Smed og Kirsten Jensdat.
NOTITS: Kirsten Jensdatter ikke set født i Skarrild eller Arnborg.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80181780.09.18VNiels Rasmussen WindeSkarrild Mølle  Skarrild  Anne Christensdatter MølleSkarrild Mølle Skarrild Skarrild Mølle d 18 Sept: copuleret Niels Winde Møller i Scharild og Anne Christensdatter efter at De den 13 Julii ao: vare trolovede .d 18 September Niels Rasmussen og Anne Christen daatter Møle .
NOTITS: Anne er født i Skarrild Mølle *1739.10.12. Niels Winde *1753c

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80191781.04.17TPeder Andersen ProvstHjøllund  Arnborg  Karen PedersdatterLustrup Skarrild Arnborg Hjøllund- Store d. 17 April trolovede Peder Andersen og Karen Pedersdatter {-------} Ebert Lauritsen. Knud Jensen og Else Hansdatter .
NOTITS: Begge i 1. ægteskab i FT 1787. Peder *1754.01.01 Lille Hjøllund, Arnborg, Karen *1751c.

LINK: Præsten affotografering.
80201781.04.17TEbert LauridsenSkarrild By  Skarrild  Anne Jakobsdatter Skarrild Skarrild Lustrup d. 17 April trolovede Peder Andersen og Karen Pedersdatter {-------} Ebert Lauritsen. Knud Jensen og Else Hansdatter .
NOTITS: Ebert *1746.09.11 Skarrild By. Anne Jakobsdatter ikke identificeret. Begge i 1. ægteskab FT 1787.

LINK: Præsten affotografering.
80211781.04.17TKnud JensenHallundbæk  Sønder Omme  Else HansdatterKarstoft- Sønder Skarrild Skarrild Kartoft- Sønder d. 17 April trolovede Peder Andersen og Karen Pedersdatter {-------} Ebert Lauritsen. Knud Jensen og Else Hansdatter .
NOTITS: Knud *1758.05.28. Hallundbæk, Sønder Omme. Else *1751.04.14 Sønder Kartoft.

LINK: Præsten affotografering.
80221781.06.05VAnders ChristensenElkær  Skarrild  Mette ThomasdatterHesselvig Skarrild Arnborg Grene i d. 5 Junii copulerede Anders Christensen Elkiær og Mette {-------} af Hesselvig.3die Pense dag Anders Christensen Elkier og Mette Thomasdatter af Hessel vig,
NOTITS: Anders *1752.01.01 Elkær, Skarrild; Mette *1734.01. Holtum, Arnborg enke efter Poul Nielsen Hesselvig †1780.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80231781.09.14VEbert LauridsenSkarrild By  Skarrild  Anne Jakobsdatter Skarrild Skarrild Lustrup 2 d 14 Sept : Ægteviede Ebert Lauritsen [..] {-------} Pigen Anne Jacobsdatter .d 13 September Eblert Laurissen og Anne Jachkop daatter.
NOTITS: Degnen Laurids Ebbesen er gammel og dør snart, han kan ikke rigtig mere stave og hans datoer er vel forkerte.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80241781.09.18VPeder Andersen ProvstHjøllund  Arnborg  Karen PedersdatterLustrup Skarrild Arnborg Hjøllund- Store 3 d. 18 Sept: æg [teviede] Peder Andersen og Karen {-------} af Lustrup.Tisdag d 18 Septembr Peder Andersen og karen Pederd. fra Ludstrup. .
NOTITS: Begge i 1. ægteskab i FT 1787. Peder *1754.01.01 Lille Hjøllund, Arnborg, Karen *1751c.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80251781.09.25TPeder Christensen Sandfeld  Skarrild  Margrethe ThomasdatterØvig Skarrild Skarrild Øvig d. 25 Sept trolovede Peder Christensen og Mag {---} ter Ødevig .
NOTITS: Peder *1751c, Margrethe *1745.06.20 Holtum, Arnborg.

LINK: Præsten affotografering.
80261781.09.25VKnud JensenHallundbæk  Sønder Omme  Else HansdatterKarstoft- Sønder Skarrild Skarrild Kartoft- Sønder 4 dito dato {d. 25 Sept } ægteviede Knud Jensen og Else Hansda {-------} .Tisdag d 2 ogtobr Knud Jensen og Els[.] hans dat af [C]as[..]f.
NOTITS: Knud *1758.05.28. Hallundbæk, Sønder Omme. Else *1751.04.14 Sønder Kartoft.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80271781.10.02VNiels Nielsen RonnumHesselvig  Skarrild  Sidsel ChristensdatterPindvig Skarrild Skarrild Silstrup 6 den anden Octobr : copulerede ieg karl Niels Nielsen {-------} Pige Sidsel Christensdatter af Pindvig .Tisdag d 4 [.] ogtobr Niels Ronnum og [....] Christensdat af [......].Tisdag d 7 dito {ogtobr} Niels Nielsen Ronum udi Hessevig og Selsel Christe daatter af Penvigs ,
NOTITS: Niels *1752.09.10 Ronnum, Sidsel *1749.02.09 Pindvig.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80281781.10.23VPeder Christensen Sandfeld  Skarrild  Margrethe ThomasdatterØvig Skarrild Skarrild Øvig 5. d 23 Octobr copulerede ieg Karl Peder Christensen Sandf {-------} Magrethe Thomasd: af Ødevig.Tisdag d 24 Octobr Peder Christensen Sand fuld og Magrete Thomas dat af Ødvig.
NOTITS: Peder *1751c, Margrethe *1745.06.20 Holtum, Arnborg enke efter 1. mand Jens Nielsen Øvig.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80291782.04.21VArent JensenGammel Arnborg  Arnborg  Johanne Jensdatter Skarrild Skarrild By Arnborg Gammel Arnborg d 24 April Arent Jensen og Johanne Jensdatter.
NOTITS: Johanne *1752.12.24 Skarrild, Arent *1758.11.05 Gammel Arnborg.

LINK: Præsten affotografering.
80301782.10.22VMorten PedersenGrene  Hoven  Johanne Marie ThomasdatterDøvling Skarrild Skarrild Døvling Hesselvig {----} Octobr: ægteviede Morten Pedersen af Hoven [G]ræne og Johanne Marie Thomasdatter Enke i Deufling .Morten Pedersen i Deuling og Konen Johanne Marie ThomasDaatter Deres Bryllup blev holdt her i Skarild Kirke d 22de Octobr.
NOTITS: Johanne *1754.06.03 Hesselvig. Hun er enke efter Christen Pedersen den Unge †1778.05.16 Døvling.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80311783.11.13TPeder RasmussenKirkegaard- Neder  Assing  Maren ChristensdatterSkave Skarrild Assing Kirkegaard- Neder d. 13 Nov: Trolovet Peder Rasmussen Enkemand af Assing = Nederkirkegaard {..} Pigen Maren Christensdatter af Schave.Dend 13. Novbr havde Peder Rasmussen , i Assing Neder Kirckegdr og Pigen Maren Christens Daattr Trolovelse. Deres Bryllup Cellebreret dend 10de Decembr 1783.
NOTITS: Maren *1748.09.01 Silstrup, Skarrild.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80321784.02.01TAnders Jensen ØstergaardBektoft  Skarrild  Margrethe Christensdatter VipskovGrarup Brande Skarrild Bektoft {.......} kl. over 4 omtrent efter middag beskikkede Poul Østergaard {.......} arstoft mig ganske uformodeentlig med 4 Mænd, at Anders {.......} s Broder og Qvinden Magrethe Hvipschou ville troloves og {.......} il den Ende ved Kirken , om jeg ville komme til denne For= {.......} : Jeg spurgte Mænden om de ville cavere at disse Per {....} r var ikke for nær belægtede eller besvogrede . De svarede : Nej det ville de ikke cavere for : Jeg sagde, at eftersom Qvin den har været besvangret ; maatte man vide hvo hendes Barnefader havde været, førend man kunde vide hvor vidt de vare besvogrede . Noget derefter kom andre 4 Mænde, hvoraf de 2 udgave sig for at ville cavere ; men men jeg sagde : det kunde de ikke saa længe Hr: Clausens Attest {..} Barnefaderen ikke blev mig foreviist . Jeg var {...}uden ikke frisk, og ikke i Dag betænkt paa Denne For= {...}ning : Jeg erindrede desuden Terkel Jensen fra S: Karstoft {..} at jeg, efter min Samtale med ham herom d 24 hujus, hav= de ventet , Anders Jensen skulle selv have talt med mig og foreviist mig de nødvendige Beviiser tilforn. Saalees er Sandhed testerer ut supra N: Hegelahr.
NOTITS: Datoen 1. feb. 1784 er antaget ud fra indførslerne før og efter. Den endelige vielse finder sted i Brande kirke i april 1784, se linket nedenfor. Kort fortalt er historien: Den lille opbrusende herremand Poul Østergaard af Nørre Karstoft og præsten i Skarrild Hegelahr er fjender. Hegelahr ved at bruden Margrethe Hvipskov har et barn uden angivet fader fra 1780, og han formoder at Poul Østergaard er faderen, hvilket synes sandsynligt. Nu er Margrethe igen gravid i ca. 4 måned og truer vel Poul Østergaard med at angive ham som faderen til det første barn plus det der er undervejs. Pouls bror Anders er blevet enke. Han skal giftes med Margrethe Hvipskov. Men Hegelahr stiller sig imod, så præsten i Brande NC Clausen udfører senere vielsen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Trolovelsen bliver ikke fuldbyrdet. Den rigtige vielse i Brande kirke den 12. april 1784.
80331784.03.23TJens Olesen SigtingTovdal  Arnborg  Else PedersdatterStudsgaard Skarrild Arnborg Tovdal Den 23 Martii troloved og d 15 April copulerede Enkemand Jens Olesen af Thodal {Arnborg} og Enken Else Pedersdatter Studsgaard.
NOTITS: Hun er født i Studsgaard *1728.09. Ikke set hvem hun var gift med 1. gang.

LINK: Præsten affotografering.
80341784.11.09TLaurids Jensen ElkærElkær  Skarrild  Birgitte BendtsdatterDøvling Skarrild Skarrild Elkær D. 9 Oct: trolovede og d 29de sammes copulerede Enke = Manden Laurids Jensen Elkiær og Pigen Bergithe Bendsdatter ,
NOTITS: Birgitte er søster til Laurids' første kone Anne Malene Bendtsdatter begravet i nov. 1783.

LINK: Præsten affotografering.
80351785.11.29TJeppe PedersenDøvling  Skarrild  Abelone ChristensdatterLustrup Skarrild Skarrild Lustrup Den 29 Novembr: 1785 trolovede Jeppe Pedersen af Deuling ung karl og Pigen Apollone Christensdatter i Lustrup. Text Rom: 13,14 Jfører dem Herren Jesum Christum.Bleve ægteviede d 24de Decembr :I. Dend 29 Novbr 85 havde Jeppe Pedersen i Deuling og Pigen Appolonne Chriens Daatter i Ludstrup Trolovelse. Den 27de Decmbr havde bemelt Persohner Bryllup.
NOTITS: I 2019 gengiver Bibelselskabet teksten ovenfor: "men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær." Det har unægteligt en lidt anden farvning.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80361786.03.09TChristen Nielsen JeginLustrup  Skarrild  Edel ChristensdatterHjøllund- Store Arnborg Skarrild Lustrup Den 9 Martii 1786 trolovede Christen Nielsen Jegin af Lustrup og Edel Christensdatter af Høelund {Hjøllund, Arnborg}. Copulerede d 5 Maji .II. 1786 den 9 Martj havde Christen Nielsen Jegen i Lustrup den tiid Enckemand. og Pigen Edel Christens Daatter af Hiøllund Trolovelse . — deres Bryllup holdet den 5te May . —
NOTITS: Bruden er datter af Christen Christensen i Store Hjøllund i Arnborg.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80371786.09.15TJens Christensen NexgaardSkarrild By  Skarrild  Charlotte Amalie ØstergaardKarstoft- Nørre Skarrild Skarrild By Den 15 Sept : trolovede Jens Christens: Annexgaard og Jomfr: Charlotte Amalie Østergaard . Copulerede d 5 Maji.III. Den 15 Sept: var Trolovelse her i Scharild Kirke med Sr. Jens Christenssen Annexgaard og Jomfrue Charlotte Amalia Østergaard begge paa Nørre Castoft . Forlovere for Slægtskab og Svogerskab vare Lauritz Elkier og Peder Christensen i Ødevig. Deres Bryllup Cellebreret d 17de Octobr. .
NOTITS: Jens Christensen er født i Annexgaarden i Hoven, derfra Nexgaard.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80381786.10.26THans Christoffer Nielsen Møller  Christiane Vilhelmine BeringPræstegaarden Nørre Omme Vrads Ansø Mølle Den 26 Oct : trolovede Hans Christopher Nielssen M{....} og Jomfrue Christiane Vilhelmine Bering .NB: Om Hans Christopher Nielssen Møller bør {Poul} Østergaard tilskrives om han bør betale Copulations Penge .IV. Den 26de Octobr var Trolovelse paa Nørre Castoft med Sr. Hans Christopher Nielsen Møller fra Arrevad Mølle , og velædle Jomfrue Jomfrue{!} og Christiane Villhelmine Biering. Bryllup d 5te Decembr bemelte Persohner.
NOTITS: Teksten NB er skrevet ved enden af året 1786, hvor Hegelahr oplister hvor mange der er født og døde i kirkeåret 1786. Hans Christopher Nielsen Møller er en formodet bror til Jesper Nielsen i Arvad Mølle i Brande sogn. Bruden er søster til Poul Østergaard på Nørre Karstofts tredje kone Karen Humble Bering. Poul Østergaard har arrangeret trolovelsen og derfor vil præsten Hegelahr have copulations penge af ham.

LINK: Jesper Nielsen i Arvad Mølle.
LINK: PKB1 Affotografering.
LINK: PKB2 Affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80391787.01.03TPeder Andersen BirkNederby  Sønder Felding  Anne Katrine ChristensdatterLustrup Skarrild Skarrild Lustrup Dend 3die Janvarj var trolovelse i Ludstrup med Peder Andersen Birck og Anne Catrine Chri:Daattr. .
NOTITS: Bruden ses i Lustrup ved hendes bestemor Maren Madsdatter i juli FT 1787, i FT 1801 bor parret i Lindvig i Borris sogn. Otte uger efter trolovelsen nedkommer bruden med en datter i Lustrup, men gommen ses ikke ved hende i Lustrup i FT 1787. Præsten indberetter i dec. 1787 til biskoppen ,at de ikke er viede endnu "[et] Par ere trolovede og ikke copulerede , hvorom Biskopen er underrettet. N. Hegelahr.". Viet bliver de så i januar 1788. Gommen er født i Nederby i Sønder Felding, hvor han er i FT 1787 er ikke set. I Liber Daticus skriver Hegelahr 5. marts 1787 "Dito Dato tilskrevet Herredsfogden om de Trolovede, men ikke endnu viede Peder Ander-sen Birch og Anne Cathrine Christensdatter. Ligeledes til Amtsstuen om dennes tidlige Barne-fødsel. - Den 19. Martii blev sidstnævnte Trolovelse indberettet Biskopen".

LINK: Degnen affotografering.
80401787.05.21TAnders JensenKarstoft- Nørre  Skarrild  Kirsten NielsdatterKarstoft- Nørre Skarrild Skarrild Karstoft- Nørre II. Trolovelse paa Nørre Castoft d 21de Majus Med Unge Karl Anders Jensen, og Qvinden Kiersten Niels Daatter sammestæds . —Sistnævnede Par ægteviede i Scharrild Kirke den 13de Juli .
NOTITS: Anders Jensen er født i Bøvl i Sønder Omme. Bruden kaldes kvinde, fordi hun allerede har et barn Niels Christian *1781c uden ægteskab men ikke født i Skarrild. Parret bor først i Nørre Karstoft men flytter senere en del omkring i Sønder Felding og Skarrild igen.

LINK: Degnen affotografering.
80411788.01.07VPeder Andersen BirkNederby  Sønder Felding  Anne Katrine ChristensdatterLustrup Skarrild Skarrild Lustrup Den 7de Januar bleve ægteviede Peder Andersen Birck og Anne Catrine Christensdatter af Lustrup.
NOTITS: Præsten indberetter i dec. 1787 til biskoppen ,at de ikke er viede endnu selv om de har været trolovet næsten et år "[et] Par ere trolovede og ikke copulerede , hvorom Biskopen er underrettet. N. Hegelahr." Her bliver de så viet. Den 12. januar 1788 skriver præsten til herredsfogeden (ses i Liber Daticus): "a. Om Lejermaale: Intet er i dette Kald at melde for Scharrild og Arnborg Sogne uden dette, at efter indgaaet Trolovelse imellem Ungkarl Peder Andersen Birch og Pige Anne Cathrine Christensdatter af Lustrup i Scharrild Sogn den 3. Januar 1787, men den 25. Febr. næstefter førend Brylluppet endnu var fuldbyrdet fødde Quinden et Pigebarn, som i Daaben blev kaldet Kirsten Marie. Fæstemanden, som i nogle Aar tilforn har tient deels som Skolemester, deels som Bonde-Arbejde Karl i Sønder Felding og Assing Sogne rejste strax efter Trolovelsen bort, hvorfor Brylluppet ikke blev fuldbyrdet førend den 7. Januar 1788, da bemeldte Fæstemand nyelig var hiemkommen og foregav som Aarsag til Brylluppets langvarige Udsættelse, at han i disse trange Tider ikke har set Lejlighed dertil, formedelst Fattigdom. En øjensynlig Fattigdom bevægede mig til at tilbyde bemeldte Par at jeg for intet ville forrette Brudevielsen. Denne Peder Andersen Birch skal være Barnefødt paa Møltrup Gods. Den tidlige Barnefødsel er tilmeldt Amtsforvalteren af mig under 5. Martii 1787 ligesom Biskopen og Herredsfogden ere betimelig underrettede om Brylluppets Udstand.".

LINK: Affotografering.
80421788.01.17TKnud TerkelsenKarstoft- Sønder  Skarrild  Ellen Kirstine NielsdatterKarstoft- Sønder Skarrild Skarrild Karstoft- Sønder I Den 17de Januarj var trolovelse i S: Carstoft Med Knud Therckelsen og Ell Kierstinne Nielsdatter . —Ægteviede den 15de Febr . —
NOTITS: Bruden er i FT 1787 inderste ved Jens Jensen Pindvig i Sønder Karstoft og "Binder Strømper". Knud Terkelsen *1713.10.01 Omvraa i Sønder Omme †1802.10.21 Skarrild, i FT 1787 i Kærhuset i Hoven sogn. Parret bor ved hans søster Anne Terkelsdatters søn Knud Jensen i Sønder Karstoft.

LINK: Affotografering.
80431788.05.13TOluf Pedersen Skrædder  Sønder Felding  Sidsel Marie ChristensdatterSilstrup Skarrild Skarrild Silstrup Den 13de Maji trolovet i Selstrup Unge Karl Oluf Pedersen Skræder af S: Felding og Pige Cidsel Marie Christensdatter .II. 3die Pindse dag , var Trolovet i Silstrup med Cisel Marie Christensdatter og Oluf Pedersen skræder Ægteviede den 24de Junnj . —
NOTITS: Måske er han den Ole Pedersen, der i FT 1787 ses i Overby i Sønder Felding, 34 år gammel. Bruden er datter af Christen Svendsen i Silstrup. Hun er ikke født i Skarrild og angives i FT 1787 14 år gammel. De får et barn Peder Christian i Pindvig i dec. 1789.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
80441788.06.24VOluf Pedersen Skrædder  Sidsel Marie ChristensdatterSilstrup Skarrild Skarrild Silstrup Den 24de Junii copulerede i Scharrild Kirke Oluf Pedersen Skræder og Cidsel Marie Christensdatter af Selstrup .
LINK: Præsten affotografering.
80451788.11.22TChristen Josvasen LundSkarrild- Grene  Skarrild  Maren JensdatterBirkebæk Arnborg Skarrild Grene III. Den 22de Nov: var Trolovelse i Greene med ung karl Christen Josvasen og Pigen maren Jens Datter [Birkebech.]
NOTITS: Gommen er født 1759c i Bording, hans mor Kirsten Sørensdatter Lund er indsidder i Skarrild By.

LINK: Affotografering.
80461788.12.11VChristen Josvasen LundSkarrild- Grene  Skarrild  Maren JensdatterBirkebæk Arnborg Skarrild Grene S: Den 11te Decembr : Copulerede i Scharrild Kierke Ung=karl Christen Josvasen Lund og Pigen Maren Jensdatter Birkebek af Greene, som vare trolovede den 22de Novembr: i min Sygdom af S: T: {Salvo Titulo, uden at angive titel} Hr. {Mathias} Thygesen. Gud være lovet ! jeg kom mig .
LINK: Præsten affotografering.
80471789.04.13TJens SørensenHjøllund- Lille  Arnborg  Kirsten Madsdatter  Skarrild Overby Samme anden Paaske=Dag trolovede i Lille Høelund Enkemand Jens Sørensen og Pigen Kirsten Madsdatter som bleve copulerede i Scharrild Kirke den 13de Junii .
NOTITS: Også gengivet i Skarrild kirkebog. Kirsten Madsdatter tjener FT 1787 i Skibbild i Arnborg.

LINK: Præsten Affotografering.
80481789.09.25TPeder Olufsen MindsPaarup  Assing  Kirstine PedersdatterSkarrild By Skarrild Skarrild Skave No 3. Den 25 Sept: trolovede i Gammelgrd ung KarlPeder Olufsen Minds og Pigen Kirstine Pedersdatter .
LINK: Affotografering.
80491789.09.29TChristen ChristensenHjøllund- Store  Arnborg  Anne HansdatterKarstoft- Sønder Skarrild Arnborg Hjøllund- Store No 4 den 29 Sept: trolovede i Sønder Carstoft ung karl Christen Christensen af Store Høelund {Arnborg} og Pigen Anne Hansdatter . Copulerede i kirken den 223de Octobr :
LINK: Affotografering.
80501789.10.21TPeder Nielsen Hauge  Else SørensdatterSilstrup Skarrild Skarrild Karstoft- Sønder No. 5. Den 21 Oct: trolovede i Selstrup ung karl Peder Nielsen Hauge og enken Else Sørensdatter
NOTITS: Bruden *1740.03.13 Store Hjøllund i Arnborg. 1. gift med Anders Pallesen i Skarrild- Grene †1785.04.27 Grene. I FT 1787 inderste på aftægt ved Lars Poulsen Bjerrebo i Skarrild Grene. FT 1801 i husmandssted i Sønder Karstoft.

LINK: Affotografering.
80511789.12.04VPeder Olufsen MindsPaarup  Assing  Kirstine PedersdatterSkarrild By Skarrild Skarrild Skave No. 1 Det under No 3 trolovede Par den 25 Sept: 1789 bleve copulerede Den 4 Decembr : i Scharrild Kirke . { Peder Olufsen Minds og Kirstine Pedersdatter } .
LINK: Affotografering.
80521789.12.10VPeder Nielsen Hauge  Else SørensdatterSilstrup Skarrild Skarrild Karstoft- Sønder No 2 Det under No. 5. trolovede Par den 21 October 1789 blev copuleret den 10 Decembr: i kirken . { Peder Nielsen Hauge og Else Sørensdatter } .
LINK: Affotografering.
80531790.05.18TSøren Vestesen VorslundeVorslunde  Give  Anne TroelsdatterKlink Skarrild Give Vorslunde den 18 Maji trolovede i Klink Anne Troelsd: og Søren {Vestesen} Vo[s]lund copulerede den 25 Junii.
NOTITS: Anne Troelsdatter er vel søster til konen i Klink Karen Troelsdatter, 65 år. Hun antages at være søster til Jens Troelsen i Sønder Karstoft og Maren Troelsdatter gift med Peder Christensen i Skarrild Grene. Se #2358 23.06.1767. Tak til Mona Skov Jensen for at identificere Voelund som Vorslunde i Give, 2019.

LINK: Affotografering.
80541790.05.21TOle Skrædder  Maren Christensdatter DegnLustrup Skarrild  Den 21 Maji trolovede Ole Skræder og Maren Degn copulerede Dom: V post Trin: {4. juli 1790}.
NOTITS: Bruden er datter af Christen Lauridsen, som var bror til Evert Lauridsen (hun ses i FT 1787 ved ham i Lustrup, beskrives som værkbruden), der var søn af degnen Laurids Evertsen.

LINK: Affotografering.
80551790.09.08TChristen CarstensenPindvig  Mette Christensdatter  Skarrild Krog Den 8de Septembr : trolovede i Pindvig Ungkarl Christen Carstensen og Pige Mette Christensdatter . Ægteviede den 15de Ocotbris. Summa 1790 {kirkeåret 1. advent 1789 - 1. advent 1790} 5 Par copulerede.
NOTITS: Bruden er født i Lundby sogn. Gommen er formodentlig født i Overby Sønder Felding far Carsten Iversen. Parret først bosat Silstrup, senere i Krog i Skarrild.

LINK: Affotografering.
80561791.03.04TNiels Sørensen FløLustrup  Skarrild  Inger HansdatterBøvl Sønder Omme Skarrild Lustrup Pindvig Sønder Omme Vorgod Vester Herborg 4 Martii trolovede og paa Christi Himmelf: Dag viede Niels Sørensen {Flø} af Lustrup og Pigen Inger Hansdatter .
NOTITS: Christi Himmelfart 17. maj 1791. Han kaldes Niels Flø i begravelsen #6582, han er vokset op i Fjelstervang i Vorgod. FT 1801 er familien i Vester Herborg i Vorgod sogn.

LINK: Affotografering.
80571791.03.18TJens MosgaardMosgaard  Kirsten Jakobsdatter Skarrild?  18 Martii trolovede og Paaske Dag viede Enkemand Jens Moesgaard og Pigen Kirsten Jacobsdatter
NOTITS: Jens Mosgaard ikke fundet i Assing, Give, Thyregod eller Borris, hvor der er en Mosgaard. Kirsten Jakobsdatter formodentlig søster til Jens Jakbosen i Døvling, for hvem hun bærer i 1789 og hun ses vel FT 1787 i Sønder Karstoft. Hun ses ikke født i Skarrild sogn.

LINK: Affotografering.
80581792.01.12TMorten PedersenHesselvig  Skarrild  Petronelle PedersdatterSkarrild By Skarrild Skarrild Hesselvig Den 12 Jnauar trolov: i Gammelgaard Enkemanden Morten Pedersen Hesselvig og Pigen Petronelle Pedersdatter Viede d 24 April.
NOTITS: Petronelle, Pernille er datter af Peder Pedersen Brorsbøl af Gammelgaard.

LINK: Affotografering.
80591792.04.10TPeder Pedersen GammelgaardSkarrild By  Skarrild  Else Kirstine TerkelsdatterKartoft- Sønder Skarrild Skarrild Gammelgaard Den 10 April trolov: i S: Carstoft Ung karl Peder {Pedersen} Gammelgaard og Pigen Else Kirstine Terkelsdatter viede 3 Sønd : post Trin .
NOTITS: Hun er datter af Terkel Jensen i Sønder Karstoft, bliver som kone kaldet Else Gammelgaard *1774.07.31 trolovet 1792.04.10 da hun er 17 år og 8 måneder. Han er søn af Peder Pedersen Brorsbøl af Gammelgaard i Skarrild By. Viet 1792.06.24.

LINK: Affotografering.
80601792.07.17TJesper Clemmensen  Maren PedersdatterKlink Skarrild Skarrild Klink D. 17 Julii trolovede i Klink Ungkarl Jesper Clemensen og Pige Maren Pedersdatter . Viede d 4 Novembr:
NOTITS: Bruden er født i Skarrild- Grene opvokset i Klink i Skarrild.

LINK: Affotografering.
80611792.10.07TSøren PedersenRonnum  Skarrild  Anne Marie AndersdatterGrene- Nørre Skarrild Skarrild Ronnum D. 7de Octobr: trolovede i Ronnum Enke manden Søren Pedersen og Pigen Anne Marie Andersdatter .
LINK: Affotografering.
80621792.10.11TJens IversenLundfod?  Brande?  Margrethe Christensdatter VipskovBektoft Skarrild  D . jj October trolovede i Bektoft Ungkarl Jens Iversen og Enken Magrethe {Christensdatter Vipskov} viede d jjte Nov:
NOTITS: Hun var enke efter Anders Jensen Østergaard, der druknede. Bektoft hører under Nørre Karstoft. Jens Iversen ses i lægdsrullen i Lundfod i Brande i 1789, da er han i Lundfod. Forældre Iver Christensen og ?Mette Troelsdatter i Lundfod. Margrethe Vipskov var selv opvokset i Lundfod i Brande.

LINK: Affotografering.
80631792.12.09VSøren PedersenRonnum  Skarrild  Anne Marie AndersdatterGrene- Nørre Skarrild Skarrild Ronnum Det sidstmeldte Trolovede Par {Søren Pedersen} {og} {Anne Marie Andersdatter} Copuleret d 9 Dec:
LINK: Affotografering.
80641793.09.10TJens Christensen TovdalTovdal  Arnborg  Else BendtsdatterDøvling Skarrild Skarrild Døvling S . 10 Sept: trolovede og d 20 Octobr: copulerede Ung karl Jens Christensen Thodal og Pigen Else Bendtsdatter i Deuling.
LINK: Kirkebog affotografering.
80651793.10.01TChristen Christensen BundgaardBorup  Brande  Dorte PallesdatterBorup Brande Brande Borup D . 1 Octobr trolovede og Dom : XXIII p Trin : {3. nov. 1793} copulerede Ung Karl Christen Christensen af Brande og Pigen Dorthe Pallisdatter .
NOTITS: Præsten Hegelahr glemte at skrive at copulationen skete i Brande kirke, kun trolovelsen var i Skarrild.

LINK: Vielse i Brande kirke 1793.11.03.
LINK: Kirkebog affotografering.
80661793.12.27TSvend Pedersen  Mette Katrine ByrgesdatterØvig Skarrild Skarrild Øvig i. 3die Juule Dag trolovede og den 29de Januar Copulerede Sven Pedersen og Enken Mette Cathrine Byrgesdatter af Ødevig .
NOTITS: Svend Pedersens herkomst ukendt.

LINK: Kirkebog affotografering.
80671794.02.04TNiels KnudsenSilstrup  Skarrild  Maren AndersdatterSkarrild- Grene Skarrild Skarrild Silstrup 2. Den 4de Febr: trolovede og iste Søndag i Faste {9. marts 1794} copulerede Enkemand Niels Knudsen og Pigen Maren Andersdatter .
NOTITS: Niels Knudsen enke efter 1. kone Anne Pedersdatter †1793.11.29 Silstrup. To måneder efter hendes død gifter han sig 2. gang her.

LINK: Kirkebog affotografering.
80681794.04.16TAnders Pedersen SkaveSkave  Skarrild  Anne SørensdatterPindvig Skarrild Skarrild Pindvig 3. D . 16de April trolovede i Pindvig Ung Karl Anders {Pedersen} Skave og Enken Anne Sørensdatter . copulerede 14 Sønd : eft: Triniit : {21. sept. 1794}
NOTITS: Anne Sørensdatter er enke efter Jakob Christensen Hannerup †1794.02.18.

LINK: Kirkebog affotografering.
80691794.06.04TPeder ChristensenPaarup  Assing  Else Kirstine JensdatterKarstoft- Sønder Skarrild Assing Paarup 4. D . 4 Junii trolovede i S : Karstoft Ung Karl Peder Christensen Paarup og Pigen Else Kirstine Jensdatter Pindvig . Copulerede Dom : 16ta post Trinit : {5. okt. 1794}
NOTITS: Hendes far er Jens Jensen Pindvig i Sønder Karstoft.

LINK: Kirkebog affotografering.
80701794.10.15TNiels Poulsen GunnerupHeesgaard  Skarrild  Mette Kirstine JensdatterUstrup  Skarrild By 5. D . 15de October trolovede i Heesgaard Landsoldat Niels Poulsen Gunnerup og Pigen Mette Kirstine Jensdatter Ustrup. Cpoulerede{!} d 7 Nov :
NOTITS: Gommen opholder sig vel i Heesgaard (eller bruden) med navnet Gunnerup skulle han være fra Rind sogn, men ikke set født der. I Lind i Rind sogn findes en Michel Ustrup i 1772.

LINK: Kirkebog affotografering.
80701795.12.29TChristen Hansen AskærPindvig  Skarrild  Anne Marie Jensdatter BekPindvig Skarrild Skarrild Bøvl D. 29de Decembr : 1795 trolovede i Pindvig Enkemand Christen Hansen Askiær og Pigen Anne Marie Jensdatter Bek . altsaa lyst 3die gang 2den Søndag efter h. 3 K: copulerede i Kirken den 28 Martii 1796 .
NOTITS: Gommen - hans tredje ægteskab - er fra Askjær i Hejnsvig sogn ikke fra Brande sogn. Bruden er datter af Jens Bekhuus som 1790 er i Nørre Karstoft i Skarrild. Efter kort tid flytter familien til Bøvl i Sønder Omme hvor hun dør 1800, derefter flytter gommen til Grarup i Brande. Christen Hansen kaldes i Brande Christen Hansen Tommel, har vel været lille af vækst.

LINK: Christen Hansen Askær Tommel i Bækhus i Grarup i Brande.
LINK: Kirkebog affotografering.
80711797.02.28TPeder Andersen PedersborgBrandlund  Brande  Karen OffersdatterGaasdal? Borris? Brande Brandlund Den 28de Febr : trolovede i Egeberg Huus Enkemand Peder Andersen Petersborg af Brande Lund og Pigen Karen Margrethe Offersdatter Gaasdahl. Copulerede i Brande Kirke den 25de Juni .
NOTITS: At hun er "pige" betvivles, for hun er angivet gift 2. gang i FT 1787 i Brandlund i Brande. Gaasdal som sted kendes kun i Borris sogn, men der er hun ikke fundet.

LINK: Viet i Brande kirke.
LINK: Kirkebog affotografering.
80721798.03.01TNiels LarsenPindvig  Skarrild  Anne Katrine EriksdatterLustrup Skarrild Skarrild Silstrup Anno 1798 I: J: N:Den jste Martii trolovede i Selstrup Unge Karl Niels Larsen Pindvig og Pigen Anne Katrine Erichsdatter Lustrup. Copulerede den 17de Junii.
LINK: Kirkebog affotografering.
80731798.05.28TMads ChristensenSkarrild By  Skarrild  Anne Marie MichelsdatterSkarrild- Grene Skarrild Sønder Felding Mølle Den 28de Maji trolovede i Greene Ungkarl Mads Christensen {Skarrild} Nederbye og Pige Anne Maria Michelsdatter Greene . Copulerede den 8 Julii .
NOTITS: Anne Marie Michelsdatter *1766.06.15 Snejbjerg. Parret ses FT 1801 i Sønder Felding Mølle, husmand med jord, gaaer i dagleie. Mads Christensen ikke set født i Skarrild.

LINK: Kirkebog affotografering.
80741798.07.29TPeder AndersenGunbæk  Skarrild?  Kirsten Pedersdatter PindvigSilstrup Skarrild Skarrild Sønder Karstoft Den 29de Julii troloved i Huset ved Gundbek Ungkarl Peder Andersen og Pige Kirsten Pedersdatter Pindvig.
NOTITS: Kirsten 1777.04.06 Silstrup, Skarrild. Peder *1773.06.20 Krog, Skarrild. I FT 1801 indsidder og daglejer ved Peder Nielsen Hauge.

LINK: Kirkebog affotografering.
80751798.09.30TPeder MortensenStudsgaard  Skarrild  Mette AndersdatterSkarrild- Grene Skarrild Skarrild Studsgaard Den 30te Sept trolovede Ungkarl Peder Mortensen og Pigen Mette Andersdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80761798.10.05TChristen Nielsen JeginLustrup  Skarrild  Anne Kirstine MadsdatterSilstrup Skarrild Skarrild Nederby Den 5 Octobr : trolovede Enkemanden Christen Nielsen Jegin og Enken Anna Kirstine Madsdatter .
NOTITS: Hun er enke efter Peder Jensen Pindvig i Silstrup i Skarrild.

LINK: Kirkebog affotografering.
80771798.10.14VPeder AndersenGunbæk  Skarrild?  Kirsten Pedersdatter PindvigSilstrup Skarrild Skarrild Sønder Karstoft Det Par, som den 29de Julii blev trolovet, er ægteviet den 14 Octobr : {Peder Andersen og Kirsten Pedersdatter} .
LINK: Kirkebog affotografering.
80781798.10.28VPeder MortensenStudsgaard  Skarrild  Mette AndersdatterSkarrild- Grene Skarrild Skarrild Studsgaard Det Par, som 30. september blev trolovet er ægteviet 28. Octobr: { Peder Mortensen og Mette Andersdatter} .
LINK: Kirkebog affotografering.
80791798.11.02TChristen Nielsen JeginLustrup  Skarrild  Anne Kirstine MadsdatterSilstrup Skarrild Skarrild Nederby Det Par, som blev trolovet den 5 Octobr : , blev ægteviet den iide Novembr : {Christen Nielsen Jegin og Anna Kirstine Madsdatter} .
LINK: Kirkebog affotografering.
80801798.11.30TChristen Christensen JeginLustrup  Skarrild  Mette LauridsdatterLustrup Skarrild Skarrild Nederby Den 30te Novembr : Trolovet Enkemand Christen Christensen Jegin af Lustrup og Pigen Mette Lauridsdatter af Degneboligen .
NOTITS: Mette skrives af Degneboligen, hvor hun vel har tjent. Hun er ikke set født i Skarrild. Ikke identificeret i FT 1787 i Ringkøbing, Vejle og Ribe amter.

LINK: Kirkebog affotografering.
80811798.12.20TNiels Poulsen GunnerupSkarrild By  Skarrild  Bodil Andersdatter ProvstHjøllund- Lille Arnborg Skarrild Overby Den 20de Decembr : trolovede i Elkiær Huus Enkemanden Niels Poulsen Gunnerup og Pigen Bodild Andersdatter {Provst} {Lille} Høelund {Arnborg} [.]dlyst S. e : Nytaar 1799. See Forordn : af 19 Febr : 1783. Inden 1 S. i Faste skal Bryll: holdes .
NOTITS: Bodil *1755.12.14 Hjøllund, Arnborg. Par ikke fundet i FT 1801. Første søndag i Fasten 1799 er den 10. februar, hvilket ville være lidt over seks uger efter trolovelsen. Indholdet af Forordningen 19. februar 1783 ikke set, men maaske er der sat en frist for vielsen efter trolovelsen. Denne forordning indeholdt i hvert fald også forbud mod at fejre trolovelser.

LINK: Kirkebog affotografering.
80821799.01.01VChristen Christensen JeginLustrup  Skarrild  Mette LauridsdatterLustrup Skarrild Skarrild Nederby {1799} Nytaarsdag copuleret forhen trolovede Christen Christensen Jegin og Mette Lauridsdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80831799.03.17VNiels Poulsen GunnerupSkarrild By  Skarrild  Bodil Andersdatter ProvstHjøllund- Lille Arnborg Skarrild Overby Den 17de Martii copulerede Niels Poulsen Gunnerup og Bodild Andersdatter {Provst} {Lille} Høelund {Arnborg} .
LINK: Kirkebog affotografering.
80841800.06.29VSimon NielsenSkarrild- Grene  Skarrild  Karen PedersdatterSkarrild- Grene Skarrild Skarrild- Grene No. 1. Vi undertegnede lover herved , at indestaae til Ansvar for , at intet er til Hinder i Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Enkemanden Simon Nielsen af Greene Scharild Sogn og Enken Karen Pedersdatter , som opholder sig samme sted . Hvorfor herved begieres , at sædvanlig Tillysning til dette Ægteskab maae begyndes Nestkommende Søndag . Scharild Præstegaard den 4de Maji 1800 Hans Pedersen af Greene Svend Erichsen af Selstrup. Copulerede in Junio Die XXIXno.
NOTITS: I FT 1801 kaldes bruden Karen Kirstine Pedersdatter.

LINK: Kirkebog affotografering.
80851800.09.28VNiels Nielsen PilgaardSilstrup  Skarrild  Mette Pedersdatter  Skarrild Silstrup No. 2. Vi undertegnede indestaar herved som forlovere , at intet er til , som kan hindre Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Ungkarl Niles Nielssen Piilgaard og Pigen Mette Pedersdatter , begge af Scharild Sogn ; Hvorfor herved begieres at sædvanlig Tillysning herom maae begyndes i morgen . Scharild Præstegaard en 6te Septembr : 1800. Peder {Pedersen} Gammelgrd Ebbert Lauridsen. copulerede in Septembri.
NOTITS: Vielsesdatoen arbitrær sat til sidste søndag i September, kan ikke være meget forkert. Bruden er datter af Peder Jepsen *1731c †1773 Døvling, Skarrild og Anne Nielsdatter *1729c. Gommen kaldes senere Juulsgaard, muligvis er han fra Ikast.

LINK: Kirkebog affotografering.
80861800.11.10VNiels PedersenTolstrup?  Them  Johanne MichelsdatterSkarrild- Grene Skarrild  No. 3. Vi undertegnede indestaar hermed , som forlovere , at intet kan være til Hinder i Egteskabs fuldbyrdelse imellem den Velagte Enkemand Niels Pedersen Togstrup af Thæm Sogn og Pigen Johanne Michelsdatter af Greene Scharrild Sogn ; Hvorfor vi forlange , at hertil maae skee første gang Tillysning af Prædikestolen nestkommende Søndag. Scharild Præstegaard d 24de Octobr: 1800 Jens J. J. L. Iversen af Greene Jens J. O. S. Olesen {Minds} af Søndergaaard .
NOTITS: Gommens sted kan læses som Fogstrup, hvilket ikke findes i Them sogn, eller Togstrup, som heller ikke findes. Men Tolstrup findes i Them sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.
80871800.12.26VSøren MichelsenSkarrild- Grene  Skarrild  Kirsten JensdatterØvig Skarrild Skarrild- Grene No. 4 . vi untertegnede indestaar hermed som forlovere , at Jntet kan hindre Egteskabs fuldbyrdelse imellem Ungkarl Søren Michelsen , Greene og Pigen Kirsten Jensdatter Ødevig . Hvilket vi hermed bevidner Scharild Præstegaard den 9de November : 1800 Peder Nielsen {Øvig} Heselvig Morten Pedersen Hesselvig. Sidstnævnte No 4 copulerede 2den Juule = Dag .
LINK: Kirkebog affotografering.
80881801.01.02TChristen Pedersen LustrupLustrup  Skarrild  Anne TroelsdatterToksvig Arnborg Skarrild Lustrup Den 2 Januar : 1801 mødte i Præstegaarden Degnen Christen {Pedersen} Lustrup og Pigen Anne Troelsdatter af Toxvig , forlangende i Jesu navn at indgaae i det Hellige Egteskabed med hinanden . Som forlovere, at intet herimod er hinderligt , indestaae og underskriver hermed vi undertegnede ut Supra . Christen Mikkelsen Toxvig Jørgen Throelsen Sandfuld Sidstnævnte Par copulerede d 1 Feb : i Arnborg kirke.
NOTITS: Bruden født i Store Sandfeld i Brande, boede i Toksvig ved kusine Ane Marie Pedersdatter, hendes fars (Troels Jørgensen) bror Peder Jørgensens datter.

LINK: Vielsen i Arnborg 1. feb. 1801.
LINK: Kirkebog affotografering.
80891802.10.14VPeder Christensen LustrupLustrup  Skarrild  Christiane Christensdatter Timring Skarrild Lustrup Kirkeaar 1801J Jesu Navn :Vi undertegnede bevidner herved , som Forlovere , at intet kan hindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungekarl Velagte Peder Christensen Lustrup og Pigen dydædle Christiane Christensdatter , ligesom vi og paa Brudgommens Vegne skulle formelde Hr: Hegelahr den meget Kierlige Begiering fra Velærværdige Hr : de Lautrup Sognepræst for Vildberg og Timring Meenigheder , at Hr: Hegelahr ville behage , at ægtevie velbemeldte Par i Scharild Kirke Torsdagen den 14de d: M : Saasom der allerede er lyst til ægteskab for bemelte forlovede Par 3de gange i Timring Kirke . For dette altsammen indestaar vi herved med egenhændig Underskrivt Scharild Præstegaard en 9de Octobr : 1802. C{hristen Pedersen} Lustrup Peder {Pedersen} Gammelgaard Sidstnævnte Par copulerede i Scharild Kirke den 14de Octobr : 1802 .
LINK: Affotografering.
80901803.10.04VJens PedersenLustrup  Skarrild  Johanne MortensdatterStudsgaard Skarrild Skarrild Lustrup J Jesu Navn :Vi undertegnede bevidner og indestaaer herved som Forlovere , at intet kan være , som kunde forhindre Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Enkemanden Jens Pedersen af Lustrup og Pigen Johanne Mortensdatter Studsgaard . Datum Scharild Præstegaard d 17de Septembr : 1803 . [Morten?] [he..vig] Christen Nielsen Jegin med paaholden Pen . Dette Par ægteviet i Kirken den 4de Octobr :
LINK: Affotografering.
80911804.06.24VBertel ChristensenMosbøl  Strellev  Anne JensdatterKarstoft- Sønder Skarrild Skarrild Karstoft- Sønder Kirke=Aar 1804J Jesu Navn .Vi undertegnede bevidner hermed som Forlovere , at Intet er og vides , som kan forhindre Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Ungkarl Berthel Christensen Mosbøl {Strellev sogn} og Pigen Anne Jensdatter Castoft. Scharild Præstegaard den 3die Juni 1804 Jens Jensen {Pindvig} Knud Jensen Sidstnævnte Par copulerede den 24de Junii 1804.
LINK: Affotografering.
80921804.09.30VChristen PedersenSandfeld- Store  Brande  Abelone JensdatterDøvling Skarrild Skarrild Døvling Vi undertegnede underskriver og indestaar herved som Forlovere , at intet kan hindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem det forlovede Par , Ungkarl Christen Pedersen af Sandfeld Brande Sogn og Pigen Apollone Jensdatter af Døvling Scharild Sogn . Dette bevidnes Scharild Præstegaard den 12te August 1804 Jens Jacobsen Jacob Jensen Copulerede den 30te September :
LINK: Affotografering.
80931804.10.21VJonas PedersenSkarrild By  Skarrild  Mette Katrine PedersdatterLustrup Skarrild Skarrild Lustrup Vi undertegnede indstaar herved som Forlovere , at Intet kan forhindre Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Ungkarl Jonas Pedersen og pigen Mette Cathrine Pedersdatter . Scharild Præstegaard den 19de Aug: 1804 N: Hegelahr {præsten}. Arent Jensen Peder Christensen . Copulerede den 21de Octobr:
NOTITS: Gommen tjener FT 1801 i Gammelgaard i Skarrild By. Han ses ofte som fyld-fadder ved dåb.

LINK: Affotografering.
80941805.05.10TJens Andersen Traberg  Anne Marie Andersdatter GreneRonnum Skarrild Skarrild Ronnum I Jesu Navn begyndes Aar 1805Vi untertegnede indestaae herved som Forlovere , at intet hinderligt findes , som kunde forbyde Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Enkemand Jens Andersen Traberg og Enken Anne Marie Andersdatter Greene i Ronnum. Scharild Præstegaard de 10de Maji 1805. Jens Madsen [.ka.g]Copulerede d 8de Junii .
NOTITS: Jens Andersen Traberg er fra Traberg i Borbjerg sogn. Han første kone er ikke set, gift efter 1801 og før 1805, hvor hun formodes død. Han bliver skilt fra denne kone Anne Marie i 1810, fordi han har besvangret præstens datter Lydia Hegelahr, som han gifter sig 3. gang med i 1811.

LINK: Affotografering.
80951805.08.04VPeder Hansen RavnholtSkarrild- Grene  Skarrild  Maren JensdatterLind Rind Skarrild Grene Den 4de August viede jeg i Scharild Kirke Paa provst {Mogens Ottesen Lassen} Lassons Vegne Ungkarl Peder Hansen her af Green og Pigen Maren Jensdatter af Rind Sogn.
NOTITS: Hun kaldes ved dåb september 1809 Magrethe Jensdatter. Forlovet 1805.08.20 (hvilket ikke kan passe, forlovet efter vielsen ikke mulig) i Rind "Peder Hansen fra Skarrild og Maren Jensdatter i Lind {Rind} forlovere Christen Knudsen og Hans Pedersen {Peder Hansens far}." Maren/Margrethe Jensdatter ikke set født i Rind sogn.

LINK: Affotografering.
80961805.10.20VNiels ChristensenBukkær?  Assing?  Mette PedersdatterLustrup Skarrild Skarrild Lustrup Piilgaard Vi undertegnede indestaae herved som Forlovere , at intet kan forbyde Egteskabs Fuldbyrdelse imellem ung karl Niels Christensen og Enken Mette Pedersdatter i Lustrup. Scharild Præstegaard den 8de Sept : 1805 Johanes Gødesen Peder Christensen Bukkiær Copuleret den 20de Octobr :
NOTITS: Mette Pedersdatter *1766.07.08 Døvling, Skarrild gift 1. med Niels Nielsen Juulsgaard/Piilgaard *1771c †1804.03.18 (druknet i Rind Å) Pilgaard i Lustrup. Niels Christensen måske søn af Christen Pedersen *1734c og Anne Larsdatter *1729c i Annexgaard i Bukkær i Assing sogn.

LINK: Affotografering.
80971807.11.22VJens PedersenKarstoft- Nørre  Skarrild  Maren LarsdatterLustrup Skarrild Skarrild Lustrup I Jesu Navn 1807 . Vi undertegende indestaae herved som Forlovere , at Intet findes Hinderligt for Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ung Karl Jens Pedersen af Nør Carstoft og Pigen Maren Larsdatter af Lustrup. Scharild Præstegaard den 1ste Novbr 1807 . Copulerede den 22de Novbr.
NOTITS: Maren Larsdatter *1780.05.27 Lustrup datter af Lars Madsen og Anne Pedersdatter. Jens Pedersen søn af Peder Larsen i Skave.

LINK: Affotografering.
80981808.06.06VLars CarstensenBektoft  Skarrild  Anne Kirstine ChristensdatterKarstoft- Sønder Skarrild Skarrild Bektoft Vi undertegnede indestaae Hermed som Forlovere , at Intet findes , som kan hindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Enkemanden Lars Carstensen i Bektoft og Pigen Anna Kirstine Christensdatter af Sønder Castoft . Scharild Præstegaard den 29de Maji 1808. Jens Christensen Nex gaard Peder {Pedersen} Gammelgaard Copulerede den 6te Junii .
NOTITS: Anne Kirstine må være under 45 for i 1809 får hun tvillinger. Hun er tilsyneladende ikke født i Skarrild eller Arnborg.

LINK: Affotografering.
80991808.08.18VJens TerkelsenKarstoft- Sønder  Skarrild  Pauline HegelahrPræstegaarden Skarrild Skarrild Præstegaarden Den 18de August viede jeg /: Sognepræsten Nicolaus Hegelahr :/ de unge Personer Jens Terkelsen Karstoft og min Datter Pauline Hegelahr . Texten var Syrachs Bogs 3 Cap : 8 V . =Faderens Velsignelse befæster Børnenes Husu {Huse?} Over Bryllups Bordet blev udtonet følgende Lykønsknings Sang : Alfaderen leede det Par vi nu her fremstille hans Miskundheds Øie ! Han naadelig skjænke hvad tjenligt Dem er ! Hans Herlige Smiil Dem fornøje ! Han signe hvert Trin De gaae ud og ind ! Vor Bøn trænge frem i det Høje !
NOTITS: Jens Terkelsen bliver forpagter i Præstegaarden i Skarrild ved svigerfaderen.

LINK: Affotografering.
81001808.10.02VNiels Pedersen HesselvigHesselvig  Skarrild  Anne Malene Lauridsdatter ElkærElkær Skarrild Skarrild Hesselvig At Intet findes , som kan forhindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Niels Pedersen Hesselvig og Pigen Anne Malene Lauridsdatter Elkjær det bevidnes af os som Forlovere . Scharild Præstegaard den 28de Septembr 1808 . Lars Jensen [Chresen] Jensen Viiede den 2den Octobr :
NOTITS: Brudgommen dør en måned efter bryllupet.

LINK: Affotografering.
81011808.10.09VJens JensenKarstoft- Sønder  Skarrild  Kirsten NielsdatterSelstrup Skarrild Skarrild Silstrup Det 5te copulerede Par Jens Jensen og Kirsten Nielsdatter findes anført i Registeret for Arnborg sogn . Altsaa Summa 5 Par {for Kirkeåret 1808} . {Følgende taget fra Arnborg kirkebog:} Vi undertegnede indestaae hermed som Forlovere, at Intet findes, som kan forhindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Jens Jensen af Sønder Karstoft Skarrild og Pigen Kirsten Nielsdatter af Selstrup . Datum Scharild Præstegaard den 4de Septembr 1808. Niels Nielsen Ronnum med paaholden Pen. Jens Jens Sen Karstoft Sidstnævnte Par Ægteviede den 9de Octobris, i Scharild Kirke, til Hvilket Sogn de henregnes.
NOTITS: Indført i Arnborg kirkebog, men hører til Skarrild. Han er søn af Jens Jensen *1745c og Anne Nielsdatter *1743c af Sønder Karstoft, Skarrild. Hun er datter af Niels Nielsen Ronnum i Silstrup *1747c og Sidsel Christensdatter *1746c.

LINK: Affotografering teksten i Skarrild kirkebog.
81021808.10.28VChristen PedersenHesselvig  Skarrild  Mette RasmusdatterHeesgaard Skarrild Skarrild Heesgaard At Intet er , som kan forhindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Enken Mette Rasmusdatter Heesgaard og Ungkarl Christen Pedersen Hesselvig , derfor indestaae vi , som Forlovere . Scharild Præstegaard den 26 Octobr: 1808 . Rasmus Nicolajsen Laurids Jensen Viede den 28de Octobr :
LINK: Affotografering.
81031809.06.15VIver OlufsenSkovsende  Sønder Omme  Anne Malene LauridsdatterHesselvig Skarrild  Kirkeaar 1809 I Jesu Navn ! Den 15de Julii blev efter foregaaende Tillysning viede i Kirken Ungkarl Iver Olesen Skousende og Enken Anne Malene Lauridsdatter Hesselvig.
NOTITS: Anne Malene havde været gift en måned, da hendes første mand Niels Pedersen døde i november 1808.

LINK: Affotografering.
81041810.01.14VLars MichelsenPræstegaarden  Skarrild  Else Marie Larsdatter Skarrild Skarrild Lustrup At Intet er , som kan forhindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Lars Michelsen og Pigen Else Marie Larsdatter , derfor indestaae vi som Forlovere . Scharild Præstegaard den 22de December 1809 . Jens Terkelsen Karstoft Arent Jensen Copulerede den 14de Januar 1810 ! Dom iida p Epiph : Anno 1810 I Jesu Navn : Den 14de Januar copulered sidstnævnte Par .
NOTITS: Lars Michelsen ikke set født i Skarrild. Else Marie Larsdatter *1777.03.09 Lustrup af Lars Madsen og Anne Pedersdatter.

LINK: Affotografering.
81051811.05.29VChristen Nielsen TarpTarp?  Sønder Felding?  Margrethe JensdatterSkarrild- Grene Skarrild Skarrild Skarrild- Grene Kirke = Aar 1811 I Jesu Navn ! Vi untertegnede indestaae herved som forlovere , at Jntet kan findes , som kan forbyde Ægteskabs Fuldbyredelse imellem Ungkarl Christen Nielsen Tarp staaende ved det fyenske Infanterei=Regiments 3die [an...terede] Bataillon 4de Compagnie , og for nærværende Tid permitteret , og Gaardmands Enke Magrethe Jensdatter af Green i Scharild Sogn , saasom de begge have havt de naturlige Børnekopper , og Gaarden uden Skifte og Deeling tilfalder Enken , hvorfor den afdøde Mands Peder Hansens Fader Hans Pedersen Raunholt herved giver Afkald , som skrives paa Stemplet Papiir , saa[s...]t dette kan faaes. Intet Slægts= eller Svogerskab findes imellem disse Forlovede . Og saasom Enken har ingen Thienestekarl til Gaardens Drivt , som staaer for hendes egen Regning og hun derpaa holder Dug og Disk saa ønske de Forlovede jo før jo hellere , det komme hveranden til Hjelp og forlange , at Tillysning til dette Ægteskab maae skee første Gang imorgen af Prædikestolen . Datum Scharild Præstegaard den 12den Februarii 1811 Hans Pedersen med paaholdt pen Niels Nielsen med paa holdt pen Niles Larsen med ført pen. Gaarden er Hovedparcel 2 Tdr Hartkorn tilskjødet Peder Hansen Raunholdt den 30te Decbr 1808 og tinglyste 7de Januarii 1809 . Dette Par copuleret i Scharild Kirke den 19de Maji 1811.
LINK: Affotografering.
81061811.10.06VPeder NielsenSilstrup  Skarrild  Maren SørensdatterBeksgaard Skarrild Skarrild Beksgaard Aar 1811 i Jesu navn ! At Intet findes , som kan forhindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Peder Nielsen Selstrup og Pigen Maren Sørensdatter Bæksgaard , det forsikkre vi herved som Forlovere. Scharild Præstegaard en 26de August 1811. Niels Knudsen med paaholdt Pen Niels {Rasmussen} Winde med paaholdt Pen. Copulerede den 6te October.
LINK: Affotografering.
81071811.09.27VChristen AndersenHvedde  Assing  Mette Kirstine JensdatterDøvling Skarrild Skarrild Døvling Vi undertegene indestaae herved som Forlovere , at intet kan være imod Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Christen Andersen Hvedde {Assing sogn} og Pigen Mette Kirstine Jensdatter Deuling . Scharild Præstegaard den 7 September 1811. Anders Christen Søn Jens Bentsøn Copulerede den 27 Septembr. Sum 4 Par {viet i kirkeåret 1811}.
LINK: Affotografering.
81081811.11.03VNiels JensenDøvling  Skarrild  Anne Fridericksdatter Snejbjerg Skarrild Gammelgaard At Intet er til, som kand forbyde Ægteskab imellem Ungkarl Niels Jensen Deuling og Pigen Anne Cecilie Fridericksdatter Snejbjerg, det bevidnes af os som Forlovere. Scharild Præstegaard den 7de September 1811. Jens Jacobsen. Friederek Johan Terkeke {Terkel} Jensen Jens {Christensen} Toudal Copulerede den 3die November .
LINK: Affotografering.
81091812.03.21VJakob FrandsenSkærlund  Brande  Anne Marie LangeKarstoft- Nørre Skarrild Brande Skærlund At Intet findes hinderligt i Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Hæderlige Ungkarl Jacob Frandsen Skjærlund og Velædle Jomfrue Anne Marie Lange , derfor indestaa vi hermed som Forlovere . Scharild Præstegaard den 16de Februar 1812. Lange Copulerede den 21de Marts.
NOTITS: Det er overklasse folk: Hæderlige brudgom og Velædle Jomfrue.

LINK: Affotografering.
81101812.03.26VRasmus NielsenSkarrild Mølle  Skarrild  Johanne PedersdatterHesselvig Skarrild  I Jesu navn 1812 Undertegnede indestaaer hermed som Forlovere , at Intet findes , som kan være til Hinder i Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Rasmus Nielsen Skarildmølle og Pigen Johanne Pedersdatter Hesselvig. Scharild Mølle den 8 Februarii 1812. {Niels} Rasmusen {Winde} Med min Videndende{!} tilstaaes af Iver Olesen Copulerede d 26 marts.
LINK: Affotografering.
81111812.03.26VJens LauridsenElkær  Skarrild  Anne PedersdatterHesselvig Skarrild Skarrild Elkær At intet findes til Hinder for Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Jens Lauridsen Elkiær og Pigen Anne Pedersdatter Hesselvig , derfor indestaae vi som Forlovere. Scharild Præstegaard den 24de Februar 1812. Laurids Jensen Elkjær med paaholdt Pen. Christen Pedersen Hæsgaard. Copulerede den 26de Martii.
NOTITS: Anne Pedersdatter er ikke fundet døbt. Hun er i FT 1834 43 år gammel, ville give født 1791c. Det er ikke klart, om hun er glemt døbt i Skarrild, eller om hun kommer fra et andet sogn.

LINK: Affotografering.
81121812.10.10VBertel JensenGaarsvig  Sønder Felding  Maren PedersdatterSkave Skarrild Sønder Felding Gaarsvig Den 13de September 1812 begjerede Jens {Svendsen} Gaarsvig og Peder {Olufsen} Skau , at her i Dag maatte lyses til Ægteskab for den førstes Søn Bertel Jensen Gaarsvig {Sønder Felding} og den Sidstes Datter Maren Pedersdatter Skau , og disse Forældre indestode som Forlovere , at Intet var Hinderligt for Ægteskabets Fuldbyrdelse , Hvilket der her egenhændig bevidner . Scharild Præstegaard ut supra . Jens Svendsen Peder Ollesøn Copulerede den 10de=October. Summe 4 Par {viede kirkeåret 1812}
LINK: Affotografering.
81131814.01.02VJens JensenTornvig  Arnborg  Dorte NielsdatterSilstrup Skarrild Skarrild Silstrup Kirke = Aar 1813 I Jensu Navn . {Ingen vielser} Kirke = Aar 1814 . I . J . N . Vi undertegenede indestaae herved som forlovere , at Intet findes , som kan forbyde Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem den unge Karl .Jens Jensen Tornuig og Pigen Dorthe Nielsdatter Selstrup. Datum Scharild Præstegaard den 4 December 1813 Niels Nielssen Selstrup med paa holdt Pen . Peder Nielsen Heelßvig med paa holdt Pen. Copulerede den 2den Januar 1814.
NOTITS: Dorte er datter i Silstrup af Knud Nielsen. Dette er den sidste vielse i Hegelahrs gamle kirkebog.

LINK: Affotografering.
81141815.05.15VKnud Christensen BjørslevKarstoft- Nørre  Skarrild  Mette Katrine SvendsdatterØvig Skarrild Arnborg Lille Hjøllund 1815 1. Ungkarl Knud Christensen Bjøsløv Avlskarl paa Nørre Karstoft 35 Aar og Pigen Mette Cathrine Suendsdatter i Øvig i 18 Aar . Forlovere Svend Pedersen Øvig brudens Fader og Sognefoged Iver Hesselvig . 1815 15. Maj .
NOTITS: Knud Christensen *1780.03.16 Bjørslev, Nørre Vium .

LINK: Affotografering.
81151815.10.01VChristen PedersenDøvling  Skarrild  Elles JensdatterKartoft- Nørre Skarrild Skarrild Døvling Assing 1815 2. Ungkarl Christen Pedersen Øvig 28 Aar . Gmd: i Deuling og Pigen Elles Jensdatter af Nør= Kastoft 32 Aar. Sven {Pedersen} Øvig Brudgommens {Sted-} Fader og Gmd: Peder {Pedersen} Ronnum . 1ste October .
NOTITS: Peder Ronnum kaldtes før Peder Gammelgaard.

LINK: Affotografering.
81161815.10.15VJens ArentsenLustrup  Skarrild  Christiane JensdatterSkarrild By Skarrild Skarrild Lustrup 1815 3. Ungkarl Jens Arentsen som tjente i Anexgaarden i Arnborg og Pigen Christiane Jensdatter væverske , hos sin Fader i Skarrild Bye . Brud[eparrets] Fader Jens {Christensen} Nexgaard i Skarrild Bye og Arent Jensen i Lustrup . 15 October .
NOTITS: Overtager gommens fødegård.

LINK: Affotografering.
81171816.03.13VOster PedersenSkave  Skarrild  Elisabeth JensdatterKrog Skarrild Skarrild Arnborg Grene 1816 1. Ungkarl Oster Pedersen 29 Aar . Avlskar paa Nørre= Karstoft og Pigen Elisabeth Jensdatter hjemme hos sin Fader i Krog 24 Aar . Brudens Faders Jens {Larsen} Krog og Sognefoged Iver {Olesen} Hesselvig . 1816 13 Marts .
LINK: Affotografering.
81181816.07.14VJonas PedersenLustrup  Skarrild  Ingeborg Christine LustrupLustrup Skarrild Skarrild Lustrup 1816 2. Enkemand Jonas Pedersen 50 Aar Snedker i Lustrup Skarrild Sogn og Ingeborg Kirstine Lustrupsdatter {Lustrup} 40 Aar fra Lustrup i Skarrild Sogn . Brudens Brødre degn Christian Lustrup og Jens {Christensen} Lustrup Snedker af Øllegaard Sogn . 14 Julij.
NOTITS: Christian Lustrup kendes ikke. Hendes brødre hedder Peder, Nikolaj og Jens (der ses her). Christen Pedersen Lustrup er degnen i Skarrild og er hendes far.

LINK: Affotografering.
81191816.11.09VJens AndersenPaarup  Assing  Maren SørensdatterSkarrild- Grene Skarrild Assing Paarup Skarrild Skarrild- Grene 1816 3. Jens Andersen Paarup Enkemand og Gmd: i Assing Sogn 35. Aar . og Maren Sørensdatter hos sin Moder i Green i Skarrild 19. Aar . Brudens formynder Gmd: Niels Knudsen i Selstrup Skarrild Sogn og hendes Broder Peder Sørensen i samme Sogn. 9 Novemb .
LINK: Affotografering.
81201817.08.10VPeder MortensenHesselvig  Skarrild  Kirstine Marie ChristiansdatterDuedal Borris Skarrild Lustrup 1817 1. Ungkarl Peder Mortensen fra Hesselvig hjemme hos forældrene 23½ Aar gl. og Pigen Kirstine Marie Christiansdatter fra Duedal i borris Sogn tjenende i Præstegaarden 22½ Aar . Brudgommens Fader Gmd: Morten Pedersen af Hesselvig og Sognefoged Iver Olesen ibd . 1817 10 August i Borris Kirke {noteret i Skarrild kirkebog} .
LINK: Affotografering.
81211817.10.25VAnders Jensen KrogKrog  Skarrild  Ane HenningsdatterGammel Arnborg Arnborg  1817 2. Ungkarl Anders Jensen Krog hjemme hos sine Forældre i Krog . 29 Aar . og Ane Henningsdatter af Gammel Ahrnborg hjemme hos forældrene 24 Aar gl . Brudeparrets Fædre Henning Christensen og Jens {Larsen} Krog. 25 October i Arnborg Kirke {noteret i Skarrild kirkebog}.
LINK: Affotografering.
81221817.10.26VNiels GertsenRonnum  Skarrild  Kirstine ChristensdatterAlkærlund Brande Skarrild Ronnum 1817 3. Ungkarl Niels Gjertsen af Rönnum tjenestekarl af Nørre Karstoft 41 Aar gl. og Kirstine Christensdatter af Alkjær Lund i Brande Sogn 31 Aar gl. Gaard: Peder Pedersen Rönnum og Lars Karstensen Bektoft . 26 October .
NOTITS: FT 1834 begge inderster i Ronnum ved Peder Pedersen (Gammelgaard). Bruden er glemt født i Brande kirkebog, men hun ses 12 aar gammel i FT 1801 i Alkærlund i Brande.

LINK: Affotografering.
81231818.09.17VLars EriksenKarstoft- Nørre  Kirstine Marie JensdatterKarstoft- Nørre Skarrild  1818 1. Ungkarl Lars Eriksen Lind tjenestek: paa Nørre= Karstoft 22 Aar gl. og Pige Kirstine Marie Jensdatter Tjenestepige paa Nørre Karstoft 26 Aar gl. Brudgommens fader Erik Larsen af Rind sogn og Brudens Fader Jens Christensen Vild=[søste.] 1818 17 Septemb. i Assing Kirke {noteret i Skarrild kirkebog} .
NOTITS: Brudens fars sted ikke identificeret, heller ikke hendes fødesogn.

LINK: Affotografering.
81241818.11.01VJakob AndersenHvedde  Assing  Karen PedersdatterSkave Skarrild Sønder Felding 1818 2. Ungkarl Jacob Andersen Hvede tjenende i Deuling 27 Aar gl . og Pigen Karen Pedersdatter Skaue hjemme hos Forældrene 26 Aar gl . Brudens Fader Gmd : Peder Olesen Skaue og Brudgommens bror Christen Andersen i Deuling 1ste Nobemvbr .
LINK: Affotografering.
81251819.10.24VMads Jensen BisgaardBisgaard  Egvad  Ane Kirstine ChristensdatterSilstrup Skarrild Borris Skobek Fattighus 1845 1819 1. Ungkarl Mads Jensen Bisgaard af Egvad Sogn Bondekarl 50 Aar gl. Enke Ane Kirstine Christensdatter af Selstrup 42 Aar gl . Jens {Pedersen} Sønderskov af Borris Sogn , Christen [Lølstrup] af Vium sogn . 1819 24 October .
NOTITS: FT 1834 i Vikjerhuus i Borris.

LINK: Affotografering.
81261819.11.07VPeder SørensenSkarrild- Grene  Skarrild  Mette JensdatterDøvling Skarrild Skarrild Ronnum 1819 2. Ungkarl Peder Sørensen af Green 25 Aar gl. og Pige Mette Jensdatter Øster Deuling 22 Aar gl. Gmd: [b]. Fader Jens Pedersen Nedergaard af Deuling og Gmd: Niels Knudsen af Selstrup . 7 November
LINK: Affotografering.
81271820.10.22VBertel Nielsen EgEg  Grindsted  Anne Pedersdatter Sønder Felding Grindsted Morsbøl 1820 1. Ungkarl Berthel Nielsen Eg af Grindsted Sogn 26 Aar gl tjendende i Sønder Karstoft . og P. Ane Pedersdatter af Felding Sogn 20 Aar gl. Gmd: Berthel Karstoft og pigens Fader Peder Christen Felding . 1820 22 October ..
NOTITS: Anne Pedersdatter *1800 Assing †1873.06.23 Morsbøl, Grindsted. Bertel Nielsen *1791.03.06 Eg, Grindsted †1842.05.28 Morsbøl, Grindsted.

LINK: Bertel Nielsen i Morsbøl, Grindsted (Horsbøl).
LINK: Affotografering.
81281820.12.17VNiels NielsenUhre  Brande  Maren ThomasdatterSilstrup Skarrild Brande Uhre 1820 2. Enkemand Niels Nielsen Uhre 56 Aar gl . Aftægtsmd: fra Uhre i Brande Sogn . og Maren Thomasdatter 46 Aar opholder sig hos sin Moder paa Selstrup Mark . Gmd : Peder Pedersen i Rönnum og Gmd Christen Christensen i Felding Gamle Mark . 17 December i Skarrild Kirke .
NOTITS: Maren Thomasdatter ikke identificeret. Niels' første kone hed mærkværdigt nok også Maren Thomasdatter *1767 Arnborg- Grene †1817 Uhre, Brande.

LINK: Affotografering.