Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1714 - 1820
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender vielsens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er noget uoverskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 7901 1714.01.16 TRO.: Jens Boesen, 26c år, Hedde, Assing ∞ Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Øvig
Nr. 7994 1725.07.01 VIET: Morten Jensen Astrup, 28c år, Astrup, Faster ∞ Kirsten Pedersdatter, 19c år, Øvig, Skarrild, BOSAT: Faster Astrup
Nr. 7898 1719.12.01 VIET: sogn: Borris. Jens Poulsen Skanderup, Slumstrup, Sædding ∞ Karen Hansdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild, BOSAT: Skarrild Karstoft- Nørre
Nr. 7902 1726.09.16 TRO.: Anders Nielsen, Filskov, Sønder Omme ∞ Elisbeth Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Sønder Omme Filskov
Nr. 7903 1728.07.01 TRO.: Niels Nielsen, 31c år ∞ Johanne Pedersdatter, Øvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Øvig
Nr. 7904 1736.03.09 TRO.: Jens Christensen Pindvig, Pindvig, Skarrild ∞ Kirsten Pedersdatter, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Pindvig
Nr. 7905 1745.07.01 TRO.: Rasmus Bringelsen, 19 år, Skarrild ∞ Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Pindvig
Nr. 7906 1750.07.01 TRO.: Anders Nielsen, 23 år ∞ Maren Andersdatter, 25 år, Skarrild Grene, Skarrild, BOSAT: Skarrild Grene
Nr. 7899 1759.09.04 VIET: sogn: Givskud. Christen Clausen Svitzer, 31 år, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild ∞ Anne Elisabeth Arntsdatter Bisted, 26 år, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, BOSAT: Skarrild Præstegaarden
Nr. 7896 1773.07.01 VIET: Christen Pedersen den Gamle, 58c år, Døvling, Skarrild ∞ Kirsten Pedersdatter, 35c år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling
Nr. 7897 1773.07.01 TRO.: Peder Christensen Felding, 38 år, Vium By, Nørre Vium ∞ Johanne Jensdatter, 33 år, Pindvig, Skarrild, BOSAT: Nørre Vium By
Nr. 7895 1773.09.01 VIET: Terkel Jensen, 25 år, Bøvl, Sønder Omme ∞ Anne Jensdatter, 30c år, Karstoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Skarrild Karstoft- Sønder
Nr. 7907 1774.07.01 TRO.: Anders Andersen, 26c år ∞ Ane Nielsdatter, 44c år, Døvling, Skarrild
Nr. 8001 1775.10.25 TRO.: Nicolaus Hegelahr, 29 år, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild ∞ Maren Andersdatter Skovby, 31 år, Sønder Felding, BOSAT: Skarrild Præstegaard
Nr. 8002 1776.05.23 VIET: Lars Carstensen, 26c år, Nederby, Sønder Felding ∞ Maren Jepsdatter, 50c år, Pindvig?, Skarrild, BOSAT: Skarrild Pindvig
Nr. 8003 1776.09.27 TRO.: Lars Madsen, 25c år, Skarrild ∞ Anne Pedersdatter, 20c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild By
Nr. 8004 1776.10.12 TRO.: Christen Jensen Mosgaard, 33c år, Mosegaard, Assing ∞ Bennet Andersdatter, 25c år, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Sønder Felding Tarp
Nr. 8005 1776.09.26 VIET: Lars Madsen, 25c år, Skarrild ∞ Anne Pedersdatter, 20c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild By
Nr. 8006 1776.10.13 VIET: Christen Jensen Mosgaard, 33c år, Mosegaard, Assing ∞ Bennet Andersdatter, 25c år, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Sønder Felding Tarp
Nr. 8007 1777.12.02 TRO.: Anders Nielsen, Fjelstervang, Vorgod ∞ Mette Eskesdatter, 39 år, Skovsende, Sønder Omme
Nr. 8008 1777.12.27 TRO.: Christen Pedersen Lustrup, 27c år, Lustrup, Skarrild ∞ Margrethe Pedersdatter, 32c år, Heesgaard, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup Arnborg
Nr. 8009 1778.02.04 VIET: Christen Pedersen Lustrup, 27c år, Lustrup, Skarrild ∞ Margrethe Pedersdatter, 32c år, Heesgaard, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup Arnborg
Nr. 8010 1778.05.07 TRO.: Peder Christensen, Skarrild ∞ Karen Pedersdatter, Skarrild
Nr. 8011 1778.09.17 VIET: Christen Pedersen, Døvling, Skarrild ∞ Johanne Thomasdatter, 24 år, Hesselvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling
Nr. 8012 1778.09.22 TRO.: Ole Jensen, 27c år, Skarrild By, Skarrild ∞ Anne Ibsdatter, 53c år, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling
Nr. 8013 1779.10.12 VIET: Søren Madsen, 32c år, Bektoft, Skarrild ∞ Mette Jensdatter, 40c år, Skarrild, BOSAT: Skarrild Karstoft- Nørre Bektoft Assing Paarup
Nr. 8014 1780.06.28 VIET: Niels Christensen, 54c år, Grarup, Brande ∞ Mette Lauridsdatter, Skarrild?
Nr. 8015 1780.07.03 VIET: Jens Nielsen Bukkær, 58c år, Bukkær, Assing ∞ Kirsten Andersdatter, 53c år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Assing Bukkær
Nr. 8016 1780.07.03 VIET: Laurids Jensen Elkær, 28 år, Elkær, Skarrild ∞ Anne Malene Bendtsdatter, 29 år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Skarrild Elkær
Nr. 8017 1780.08.15 VIET: Peder Christensen Smed, 42c år, Lustrup, Skarrild ∞ Kirsten Jensdatter, 41c år, BOSAT: Skarrild Lustrup
Nr. 8018 1780.09.18 VIET: Niels Rasmussen Winde, 29c år, Skarrild Mølle, Skarrild ∞ Anne Christensdatter Mølle, 31 år, Skarrild Mølle, Skarrild, BOSAT: Skarrild Mølle
Nr. 8019 1781.04.17 TRO.: Peder Andersen Provst, 28 år, Hjøllund, Arnborg ∞ Karen Pedersdatter, 30c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Arnborg Hjøllund- Store
Nr. 8020 1781.04.17 TRO.: Ebert Lauridsen, 35 år, Skarrild By, Skarrild ∞ Anne Jakobsdatter, 25c år, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
Nr. 8021 1781.04.17 TRO.: Knud Jensen, 23 år, Hallundbæk, Sønder Omme ∞ Else Hansdatter, 30 år, Karstoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Skarrild Kartoft- Sønder
Nr. 8022 1781.06.05 VIET: Anders Christensen, 29 år, Elkær, Skarrild ∞ Mette Thomasdatter, 47 år, Hesselvig, Skarrild, BOSAT: Arnborg Grene
Nr. 8023 1781.09.14 VIET: Ebert Lauridsen, 35 år, Skarrild By, Skarrild ∞ Anne Jakobsdatter, 25c år, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
Nr. 8024 1781.09.18 VIET: Peder Andersen Provst, 28 år, Hjøllund, Arnborg ∞ Karen Pedersdatter, 30c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Arnborg Hjøllund- Store
Nr. 8025 1781.09.25 TRO.: Peder Christensen Sandfeld, 30c år, Skarrild ∞ Margrethe Thomasdatter, 36 år, Øvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Øvig
Nr. 8026 1781.09.25 VIET: Knud Jensen, 23 år, Hallundbæk, Sønder Omme ∞ Else Hansdatter, 30 år, Karstoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Skarrild Kartoft- Sønder
Nr. 8027 1781.10.02 VIET: Niels Nielsen Ronnum, 29 år, Hesselvig, Skarrild ∞ Sidsel Christensdatter, 32 år, Pindvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Silstrup
Nr. 8028 1781.10.23 VIET: Peder Christensen Sandfeld, 30c år, Skarrild ∞ Margrethe Thomasdatter, 36 år, Øvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Øvig
Nr. 8029 1782.04.21 VIET: Arent Jensen, 23 år, Gammel Arnborg, Arnborg ∞ Johanne Jensdatter, 29 år, Skarrild, BOSAT: Skarrild By Arnborg Gammel Arnborg
Nr. 8030 1782.10.22 VIET: Morten Pedersen, 26c år, Grene, Hoven ∞ Johanne Marie Thomasdatter, 28 år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling Hesselvig
Nr. 8031 1783.11.13 TRO.: Peder Rasmussen, 76c år, Kirkegaard- Neder, Assing ∞ Maren Christensdatter, 35 år, Skave, Skarrild, BOSAT: Assing Kirkegaard- Neder
Nr. 8032 1784.02.01 TRO.: Anders Jensen Østergaard, 51c år, Bektoft, Skarrild ∞ Margrethe Christensdatter Vipskov, 35c år, Grarup, Brande, BOSAT: Skarrild Bektoft
Nr. 8033 1784.03.23 TRO.: Jens Olesen Sigting, 51c år, Tovdal, Arnborg ∞ Else Pedersdatter, 60c år, Studsgaard, Skarrild, BOSAT: Arnborg Tovdal
Nr. 8034 1784.11.09 TRO.: Laurids Jensen Elkær, 32 år, Elkær, Skarrild ∞ Birgitte Bendtsdatter, 29 år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Skarrild Elkær
Nr. 8035 1785.11.29 TRO.: Jeppe Pedersen, 22 år, Døvling, Skarrild ∞ Abelone Christensdatter, 30c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
Nr. 8036 1786.03.09 TRO.: Christen Nielsen Jegin, 59c år, Lustrup, Skarrild ∞ Edel Christensdatter, 37 år, Hjøllund- Store, Arnborg, BOSAT: Skarrild Lustrup
Nr. 8037 1786.09.15 TRO.: Jens Christensen Nexgaard, 30 år, Skarrild By, Skarrild ∞ Charlotte Amalie Østergaard, 19 år, Karstoft- Nørre, Skarrild, BOSAT: Skarrild By
Nr. 8038 1786.10.26 TRO.: Hans Christoffer Nielsen MøllerChristiane Vilhelmine Bering, Præstegaarden, Nørre Omme, BOSAT: Vrads Ansø Mølle
Nr. 8039 1787.01.03 TRO.: Peder Andersen Birk, 24c år, Nederby, Sønder Felding ∞ Anne Katrine Christensdatter, 26c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
Nr. 8040 1787.05.21 TRO.: Anders Jensen, 28c år, Karstoft- Nørre, Skarrild ∞ Kirsten Nielsdatter, 29c år, Karstoft- Nørre, Skarrild, BOSAT: Skarrild Karstoft- Nørre
Nr. 8041 1788.01.07 VIET: Peder Andersen Birk, 24c år, Nederby, Sønder Felding ∞ Anne Katrine Christensdatter, 26c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
Nr. 8042 1788.01.17 TRO.: Knud Terkelsen, 74 år, Karstoft- Sønder, Skarrild ∞ Ellen Kirstine Nielsdatter, 47c år, Karstoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Skarrild Karstoft- Sønder
Nr. 8043 1788.05.13 TRO.: Oluf Pedersen Skrædder, Sønder Felding ∞ Sidsel Marie Christensdatter, 15c år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Silstrup
Nr. 8044 1788.06.24 VIET: Oluf Pedersen SkrædderSidsel Marie Christensdatter, 15c år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Silstrup
Nr. 8045 1788.11.22 TRO.: Christen Josvasen Lund, 29c år, Skarrild- Grene, Skarrild ∞ Maren Jensdatter, 28 år, Birkebæk, Arnborg, BOSAT: Skarrild Grene
Nr. 8046 1788.12.11 VIET: Christen Josvasen Lund, 29c år, Skarrild- Grene, Skarrild ∞ Maren Jensdatter, 28 år, Birkebæk, Arnborg, BOSAT: Skarrild Grene
Nr. 8047 1789.04.13 TRO.: Jens Sørensen, 59c år, Hjøllund- Lille, Arnborg ∞ Kirsten Madsdatter, 53c år, BOSAT: Skarrild Overby
Nr. 8048 1789.09.25 TRO.: Peder Olufsen Minds, 32 år, Paarup, Assing ∞ Kirstine Pedersdatter, 20c år, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild, BOSAT: Skarrild Skave
Nr. 8049 1789.09.29 TRO.: Christen Christensen, 27 år, Hjøllund- Store, Arnborg ∞ Anne Hansdatter, 28 år, Karstoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Arnborg Hjøllund- Store
Nr. 8050 1789.10.21 TRO.: Peder Nielsen Hauge, 33c år ∞ Else Sørensdatter, 49 år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Karstoft- Sønder
Nr. 8051 1789.12.04 VIET: Peder Olufsen Minds, 32 år, Paarup, Assing ∞ Kirstine Pedersdatter, 20c år, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild, BOSAT: Skarrild Skave
Nr. 8052 1789.12.10 VIET: Peder Nielsen Hauge, 33c år ∞ Else Sørensdatter, 49 år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Karstoft- Sønder
Nr. 8053 1790.05.18 TRO.: Søren Vestesen Vorslunde, Vorslunde, Give ∞ Anne Troelsdatter, Klink, Skarrild, BOSAT: Give Vorslunde
Nr. 8054 1790.05.21 TRO.: Ole SkrædderMaren Christensdatter Degn, 32c år, Lustrup, Skarrild
Nr. 8055 1790.09.08 TRO.: Christen Carstensen, 28c år, Pindvig ∞ Mette Christensdatter, 22c år, BOSAT: Skarrild Krog
Nr. 8056 1791.03.04 TRO.: Niels Sørensen Flø, 25c år, Lustrup, Skarrild ∞ Inger Hansdatter, 32.10 år, Bøvl, Sønder Omme, BOSAT: Skarrild Lustrup Pindvig Sønder Omme Vorgod Vester Herborg
Nr. 8057 1791.03.18 TRO.: Jens Mosgaard, Mosgaard ∞ Kirsten Jakobsdatter, 33? år, Skarrild?
Nr. 8058 1792.01.12 TRO.: Morten Pedersen, 35c år, Hesselvig, Skarrild ∞ Petronelle Pedersdatter, 28c år, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild, BOSAT: Skarrild Hesselvig
Nr. 8059 1792.04.10 TRO.: Peder Pedersen Gammelgaard, 24c år, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild ∞ Else Kirstine Terkelsdatter, 17 år, Kartoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Skarrild Gammelgaard
Nr. 8060 1792.07.17 TRO.: Jesper Clemmensen, 38c år ∞ Maren Pedersdatter, 21 år, Klink, Skarrild, BOSAT: Skarrild Klink
Nr. 8061 1792.10.07 TRO.: Søren Pedersen, 60c år, Ronnum, Skarrild ∞ Anne Marie Andersdatter, 34 år, Grene- Nørre, Skarrild, BOSAT: Skarrild Ronnum
Nr. 8062 1792.10.11 TRO.: Jens Iversen, 34c år, Lundfod?, Brande? ∞ Margrethe Christensdatter Vipskov, 43c år, Bektoft, Skarrild
Nr. 8063 1792.12.09 VIET: Søren Pedersen, 60c år, Ronnum, Skarrild ∞ Anne Marie Andersdatter, 34 år, Grene- Nørre, Skarrild, BOSAT: Skarrild Ronnum
Nr. 8064 1793.09.10 TRO.: Jens Christensen Tovdal, 25 år, Tovdal, Arnborg ∞ Else Bendtsdatter, 35 år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling
Nr. 8065 1793.10.01 TRO.: Christen Christensen Bundgaard, 44c år, Borup, Brande ∞ Dorte Pallesdatter, 31c år, Borup, Brande, BOSAT: Brande Borup
Nr. 8066 1793.12.27 TRO.: Svend Pedersen, 26 år ∞ Mette Katrine Byrgesdatter, 41c år, Øvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Øvig
Nr. 8067 1794.02.04 TRO.: Niels Knudsen, 49c år, Silstrup, Skarrild ∞ Maren Andersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Skarrild Silstrup
Nr. 8068 1794.04.16 TRO.: Anders Pedersen Skave, 34 år, Skave, Skarrild ∞ Anne Sørensdatter, 49c år, Pindvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Pindvig
Nr. 8069 1794.06.04 TRO.: Peder Christensen, Paarup, Assing ∞ Else Kirstine Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Assing Paarup
Nr. 8070 1794.10.15 TRO.: Niels Poulsen Gunnerup, 23c år, Heesgaard, Skarrild ∞ Mette Kirstine Jensdatter, Ustrup, BOSAT: Skarrild By
Nr. 8070 1795.12.29 TRO.: Christen Hansen Askær, 58 år, Pindvig, Skarrild ∞ Anne Marie Jensdatter Bek, 27c år, Pindvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Bøvl
Nr. 8071 1797.02.28 TRO.: Peder Andersen Pedersborg, 59 år, Brandlund (Pedersborg), Brande ∞ Karen Offersdatter, 50c år, Gaasdal?, Borris?, BOSAT: Brande Brandlund
Nr. 8072 1798.03.01 TRO.: Niels Larsen, 22c år, Pindvig, Skarrild ∞ Anne Katrine Eriksdatter, 27 år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Silstrup
Nr. 8073 1798.05.28 TRO.: Mads Christensen, 33c år, Skarrild By, Skarrild ∞ Anne Marie Michelsdatter, 32 år, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Sønder Felding Mølle
Nr. 8074 1798.07.29 TRO.: Peder Andersen, 25 år, Gunbæk, Skarrild? ∞ Kirsten Pedersdatter Pindvig, 21 år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Sønder Karstoft
Nr. 8075 1798.09.30 TRO.: Peder Mortensen, 29 år, Studsgaard, Skarrild ∞ Mette Andersdatter, 29 år, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Skarrild Studsgaard
Nr. 8076 1798.10.05 TRO.: Christen Nielsen Jegin, 71c år, Lustrup, Skarrild ∞ Anne Kirstine Madsdatter, 49c år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Nederby
Nr. 8077 1798.10.14 VIET: Peder Andersen, 25 år, Gunbæk, Skarrild? ∞ Kirsten Pedersdatter Pindvig, 21 år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Sønder Karstoft
Nr. 8078 1798.10.28 VIET: Peder Mortensen, 29 år, Studsgaard, Skarrild ∞ Mette Andersdatter, 29 år, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Skarrild Studsgaard
Nr. 8079 1798.11.02 TRO.: Christen Nielsen Jegin, 71c år, Lustrup, Skarrild ∞ Anne Kirstine Madsdatter, 49c år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Nederby
Nr. 8080 1798.11.30 TRO.: Christen Christensen Jegin, 40c år, Lustrup, Skarrild ∞ Mette Lauridsdatter, 22c år, Lustrup (Degneboligen), Skarrild, BOSAT: Skarrild Nederby
Nr. 8081 1798.12.20 TRO.: Niels Poulsen Gunnerup, 27c år, Skarrild By, Skarrild ∞ Bodil Andersdatter Provst, 43c år, Hjøllund- Lille, Arnborg, BOSAT: Skarrild Overby
Nr. 8082 1799.01.01 VIET: Christen Christensen Jegin, 40c år, Lustrup, Skarrild ∞ Mette Lauridsdatter, 22c år, Lustrup (Degneboligen), Skarrild, BOSAT: Skarrild Nederby
Nr. 8083 1799.03.17 VIET: Niels Poulsen Gunnerup, 27c år, Skarrild By, Skarrild ∞ Bodil Andersdatter Provst, 43c år, Hjøllund- Lille, Arnborg, BOSAT: Skarrild Overby
Nr. 8084 1800.06.29 VIET: Simon Nielsen, 63c år, Skarrild- Grene, Skarrild ∞ Karen Pedersdatter, 54c år, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Skarrild- Grene
Nr. 8085 1800.09.28 VIET: Niels Nielsen Pilgaard, 29c år, Silstrup, Skarrild ∞ Mette Pedersdatter, 34 år, BOSAT: Skarrild Silstrup
Nr. 8086 1800.11.10 VIET: Niels Pedersen, Tolstrup?, Them ∞ Johanne Michelsdatter, 32 år, Skarrild- Grene, Skarrild
Nr. 8087 1800.12.26 VIET: Søren Michelsen, 26 år, Skarrild- Grene, Skarrild ∞ Kirsten Jensdatter, 23 år, Øvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild- Grene
Nr. 8088 1801.01.02 TRO.: Christen Pedersen Lustrup, 50 år, Lustrup, Skarrild ∞ Anne Troelsdatter, 41c år, Toksvig, Arnborg, BOSAT: Skarrild Lustrup
Nr. 8089 1802.10.14 VIET: Peder Christensen Lustrup, 29c år, Lustrup, Skarrild ∞ Christiane Christensdatter, 28 år, Timring, BOSAT: Skarrild Lustrup
Nr. 8090 1803.10.04 VIET: Jens Pedersen, Lustrup, Skarrild ∞ Johanne Mortensdatter, 37c år, Studsgaard, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
Nr. 8091 1804.06.24 VIET: Bertel Christensen, 38c år, Mosbøl, Strellev ∞ Anne Jensdatter, 26 år, Karstoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Skarrild Karstoft- Sønder
Nr. 8092 1804.09.30 VIET: Christen Pedersen, 32c år, Sandfeld- Store, Brande ∞ Abelone Jensdatter, 28 år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling
Nr. 8093 1804.10.21 VIET: Jonas Pedersen, 37c år, Skarrild By, Skarrild ∞ Mette Katrine Pedersdatter, 23 år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
Nr. 8094 1805.05.10 TRO.: Jens Andersen Traberg, 35c år ∞ Anne Marie Andersdatter Grene, 47 år, Ronnum, Skarrild, BOSAT: Skarrild Ronnum
Nr. 8095 1805.08.04 VIET: Peder Hansen Ravnholt, 25c år, Skarrild- Grene, Skarrild ∞ Maren Jensdatter, 33c år, Lind, Rind, BOSAT: Skarrild Grene
Nr. 8096 1805.10.20 VIET: Niels Christensen, Bukkær?, Assing? ∞ Mette Pedersdatter, 39c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup Piilgaard
Nr. 8097 1807.11.22 VIET: Jens Pedersen, Karstoft- Nørre, Skarrild ∞ Maren Larsdatter, 25 år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
Nr. 8098 1808.06.06 VIET: Lars Carstensen, 59c år, Bektoft, Skarrild ∞ Anne Kirstine Christensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Skarrild Bektoft
Nr. 8099 1808.08.18 VIET: Jens Terkelsen, 27 år, Karstoft- Sønder, Skarrild ∞ Pauline Hegelahr, 28 år, Præstegaarden, Skarrild, BOSAT: Skarrild Præstegaarden
Nr. 8100 1808.10.02 VIET: Niels Pedersen Hesselvig, 30 år, Hesselvig, Skarrild ∞ Anne Malene Lauridsdatter Elkær, 23 år, Elkær, Skarrild, BOSAT: Skarrild Hesselvig
Nr. 8101 1808.10.09 VIET: Jens Jensen, 27 år, Karstoft- Sønder, Skarrild ∞ Kirsten Nielsdatter, 29 år, Selstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Silstrup
Nr. 8102 1808.10.28 VIET: Christen Pedersen, 27 år, Hesselvig, Skarrild ∞ Mette Rasmusdatter, 43 år, Heesgaard, Skarrild, BOSAT: Skarrild Heesgaard
Nr. 8103 1809.06.15 VIET: Iver Olufsen, 28c år, Skovsende, Sønder Omme ∞ Anne Malene Lauridsdatter, 24 år, Hesselvig, Skarrild
Nr. 8104 1810.01.14 VIET: Lars Michelsen, Præstegaarden, Skarrild ∞ Else Marie Larsdatter, 32 år, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
Nr. 8105 1811.05.29 VIET: Christen Nielsen Tarp, Tarp?, Sønder Felding? ∞ Margrethe Jensdatter, 39c år, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Skarrild Skarrild- Grene
Nr. 8106 1811.10.06 VIET: Peder Nielsen, 28 år, Silstrup, Skarrild ∞ Maren Sørensdatter, 27 år, Beksgaard, Skarrild, BOSAT: Skarrild Beksgaard
Nr. 8107 1811.09.27 VIET: Christen Andersen, 27c år, Hvedde, Assing ∞ Mette Kirstine Jensdatter, 26 år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling
Nr. 8108 1811.11.03 VIET: Niels Jensen, 32 år, Døvling, Skarrild ∞ Anne Fridericksdatter, Snejbjerg, BOSAT: Skarrild Gammelgaard
Nr. 8109 1812.03.21 VIET: Jakob Frandsen, 31c år, Skærlund, Brande ∞ Anne Marie Lange, 20 år, Karstoft- Nørre (Nørre Kartoft), Skarrild, BOSAT: Brande Skærlund
Nr. 8110 1812.03.26 VIET: Rasmus Nielsen, 27 år, Skarrild Mølle, Skarrild ∞ Johanne Pedersdatter, 23 år, Hesselvig, Skarrild
Nr. 8111 1812.03.26 VIET: Jens Lauridsen, 24 år, Elkær, Skarrild ∞ Anne Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Elkær
Nr. 8112 1812.10.10 VIET: Bertel Jensen, 32c år, Gaarsvig, Sønder Felding ∞ Maren Pedersdatter, 21 år, Skave, Skarrild, BOSAT: Sønder Felding Gaarsvig
Nr. 8113 1814.01.02 VIET: Jens Jensen, 21 år, Tornvig, Arnborg ∞ Dorte Nielsdatter, 36 år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Silstrup
Nr. 8114 1815.05.15 VIET: Knud Christensen Bjørslev, 35 år, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild ∞ Mette Katrine Svendsdatter, 17.06 år, Øvig, Skarrild, BOSAT: Arnborg Lille Hjøllund
Nr. 8115 1815.10.01 VIET: Christen Pedersen, 28 år, Døvling, Skarrild ∞ Elles Jensdatter, 32 år, Kartoft- Nørre, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling Assing
Nr. 8116 1815.10.15 VIET: Jens Arentsen, 32 år, Lustrup, Skarrild ∞ Christiane Jensdatter, 26 år, Skarrild By, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
Nr. 8117 1816.03.13 VIET: Oster Pedersen, 26.07 år, Skave, Skarrild ∞ Elisabeth Jensdatter, 22.06 år, Krog, Skarrild, BOSAT: Skarrild Arnborg Grene
Nr. 8118 1816.07.14 VIET: Jonas Pedersen, 50 år, Lustrup, Skarrild ∞ Ingeborg Christine Lustrup, 40 år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
Nr. 8119 1816.11.09 VIET: Jens Andersen, 35 år, Paarup, Assing ∞ Maren Sørensdatter, 19 år, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Assing Paarup Skarrild Skarrild- Grene
Nr. 8120 1817.08.10 VIET: sogn: Borris. Peder Mortensen, 23.04 år, Hesselvig, Skarrild ∞ Kirstine Marie Christiansdatter, 24.06 år, Duedal, Borris, BOSAT: Skarrild Lustrup
Nr. 8121 1817.10.25 VIET: sogn: Arnborg. Anders Jensen Krog, 29 år, Krog, Skarrild ∞ Ane Henningsdatter, 24 år, Gammel Arnborg, Arnborg
Nr. 8122 1817.10.26 VIET: Niels Gertsen, 41 år, Ronnum, Skarrild ∞ Kirstine Christensdatter, 29c år, Alkærlund, Brande, BOSAT: Skarrild Ronnum
Nr. 8123 1818.09.17 VIET: sogn: Assing. Lars Eriksen, 22 år, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft) ∞ Kirstine Marie Jensdatter, 26 år, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild
Nr. 8124 1818.11.01 VIET: Jakob Andersen, 27 år, Hvedde, Assing ∞ Karen Pedersdatter, 26 år, Skave, Skarrild, BOSAT: Sønder Felding
Nr. 8125 1819.10.24 VIET: Mads Jensen Bisgaard, 50 år, Bisgaard, Egvad ∞ Ane Kirstine Christensdatter, 42 år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Borris Skobek Fattighus 1845
Nr. 8126 1819.11.07 VIET: Peder Sørensen, 25 år, Skarrild- Grene, Skarrild ∞ Mette Jensdatter, 22 år, Døvling (Øster), Skarrild, BOSAT: Skarrild Ronnum
Nr. 8127 1820.10.22 VIET: Bertel Nielsen Eg, 26 år, Eg, Grindsted ∞ Anne Pedersdatter, 20 år, Sønder Felding, BOSAT: Grindsted Morsbøl
Nr. 8128 1820.12.17 VIET: Niels Nielsen, 56 år, Uhre, Brande ∞ Maren Thomasdatter, 46 år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Brande Uhre