Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1714 - 1784
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender vielsens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er noget uoverskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 7901 1714.01.16 TRO.: Jens Boesen, 26c år, Hedde, Assing ∞ Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Øvig
Nr. 7902 1726.09.16 TRO.: Anders Nielsen, Filskov, Sønder Omme ∞ Elisbeth Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Sønder Omme Filskov
Nr. 7903 1728.07.01 TRO.: Niels Nielsen, 31c år ∞ Johanne Pedersdatter, Øvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Øvig
Nr. 7904 1736.03.09 TRO.: Jens Christensen Pindvig, Pindvig, Skarrild ∞ Kirsten Pedersdatter, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Pindvig
Nr. 7905 1745.07.01 TRO.: Rasmus Bringelsen, 19 år, Skarrild ∞ Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Pindvig
Nr. 7906 1750.07.01 TRO.: Anders Nielsen, 23 år ∞ Maren Andersdatter, 25 år, Skarrild Grene, Skarrild, BOSAT: Skarrild Grene
Nr. 7899 1759.09.04 VIET: Christen Clausen Svitzer, 31 år, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild ∞ Anne Elisabeth Arntsdatter Bisted, 26 år, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, BOSAT: Skarrild Præstegaarden
Nr. 7907 1774.07.01 TRO.: Anders Andersen, 26c år ∞ Ane Nielsdatter, 44c år, Døvling, Skarrild
Nr. 8001 1775.10.25 TRO.: Niclolaus Hegelahr, 29 år, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild ∞ Maren Andersdatter Skovby, 31 år, Sønder Felding, BOSAT: Skarrild Præstegaard
Nr. 8002 1776.05.23 VIET: Lars Carstensen, 26c år, Nederby, Sønder Felding ∞ Maren Jepsdatter, 50c år, Pindvig?, Skarrild, BOSAT: Skarrild Pindvig
Nr. 8003 1776.09.27 TRO.: Lars Madsen, 25c år, Skarrild ∞ Anne Pedersdatter, 20c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild By
Nr. 8004 1776.10.12 TRO.: Christen Jensen Mosgaard, 33c år, Mosegaard, Assing ∞ Bennet Andersdatter, 25c år, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Sønder Felding Tarp
Nr. 8005 1776.09.26 VIET: Lars Madsen, 25c år, Skarrild ∞ Anne Pedersdatter, 20c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild By
Nr. 8006 1776.10.13 VIET: Christen Jensen Mosgaard, 33c år, Mosegaard, Assing ∞ Bennet Andersdatter, 25c år, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Sønder Felding Tarp
Nr. 8007 1777.12.02 TRO.: Anders Nielsen, Fjelstervang, Vorgod ∞ Mette Eskesdatter, 39 år, Skovsende, Sønder Omme
Nr. 8008 1777.12.27 TRO.: Christen Pedersen Lustrup, 27c år, Lustrup, Skarrild ∞ Margrethe Pedersdatter, 32c år, Heesgaard, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup Arnborg
Nr. 8009 1778.02.04 VIET: Christen Pedersen Lustrup, 27c år, Lustrup, Skarrild ∞ Margrethe Pedersdatter, 32c år, Heesgaard, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup Arnborg
Nr. 8010 1778.05.07 TRO.: Peder Christensen, Skarrild ∞ Karen Pedersdatter, Skarrild
Nr. 8011 1778.09.17 VIET: Christen Pedersen, Døvling, Skarrild ∞ Johanne Thomasdatter, 24 år, Hesselvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling
Nr. 8012 1778.09.22 TRO.: Ole Jensen, 27c år, Skarrild By, Skarrild ∞ Anne Ibsdatter, 53c år, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling
Nr. 8013 1779.10.12 VIET: Søren Madsen, 32c år, Bektoft, Skarrild ∞ Mette Jensdatter, 40c år, Skarrild, BOSAT: Skarrild Karstoft- Nørre Bektoft Assing Paarup
Nr. 8014 1780.06.28 VIET: Niels Christensen, 54c år, Grarup, Brande ∞ Mette Lauridsdatter, Skarrild?
Nr. 8015 1780.07.03 VIET: Jens Nielsen Bukkær, 58c år, Bukkær, Assing ∞ Kirsten Andersdatter, 53c år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Assing Bukkær
Nr. 8016 1780.07.03 VIET: Laurids Jensen Elkær, 28 år, Elkær, Skarrild ∞ Anne Malene Bendtsdatter, 29 år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Skarrild Elkær
Nr. 8017 1780.08.15 VIET: Peder Christensen Smed, 42c år, Lustrup, Skarrild ∞ Kirsten Jensdatter, 41c år, BOSAT: Skarrild Lustrup
Nr. 8018 1780.09.18 VIET: Niels Rasmussen Winde, 29c år, Skarrild Mølle, Skarrild ∞ Anne Christensdatter Mølle, 31 år, Skarrild Mølle, Skarrild, BOSAT: Skarrild Mølle
Nr. 8019 1781.04.17 TRO.: Peder Andersen Provst, 28 år, Hjøllund, Arnborg ∞ Karen Pedersdatter, 30c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Arnborg Hjøllund- Store
Nr. 8020 1781.04.17 TRO.: Ebert Lauridsen, 35 år, Skarrild By, Skarrild ∞ Anne Jakobsdatter, 25c år, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
Nr. 8021 1781.04.17 TRO.: Knud Jensen, 23 år, Hallundbæk, Sønder Omme ∞ Else Hansdatter, 30 år, Karstoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Skarrild Kartoft- Sønder
Nr. 8022 1781.06.05 VIET: Anders Christensen, 29 år, Elkær, Skarrild ∞ Mette Thomasdatter, 47 år, Hesselvig, Skarrild, BOSAT: Arnborg Grene
Nr. 8023 1781.09.14 VIET: Ebert Lauridsen, 35 år, Skarrild By, Skarrild ∞ Anne Jakobsdatter, 25c år, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
Nr. 8024 1781.09.18 VIET: Peder Andersen Provst, 28 år, Hjøllund, Arnborg ∞ Karen Pedersdatter, 30c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Arnborg Hjøllund- Store
Nr. 8025 1781.09.25 TRO.: Peder Christensen Sandfeld, 30c år, Skarrild ∞ Margrethe Thomasdatter, 36 år, Øvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Øvig
Nr. 8026 1781.09.25 VIET: Knud Jensen, 23 år, Hallundbæk, Sønder Omme ∞ Else Hansdatter, 30 år, Karstoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Skarrild Kartoft- Sønder
Nr. 8027 1781.10.02 VIET: Niels Nielsen Ronnum, 29 år, Hesselvig, Skarrild ∞ Sidsel Christensdatter, 32 år, Pindvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Silstrup
Nr. 8028 1781.10.23 VIET: Peder Christensen Sandfeld, 30c år, Skarrild ∞ Margrethe Thomasdatter, 36 år, Øvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Øvig
Nr. 8029 1782.04.21 VIET: Arent Jensen, 23 år, Gammel Arnborg, Arnborg ∞ Johanne Jensdatter, 29 år, Skarrild, BOSAT: Skarrild By Arnborg Gammel Arnborg
Nr. 8030 1782.10.22 VIET: Morten Pedersen, 26c år, Grene, Hoven ∞ Johanne Marie Thomasdatter, 28 år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling Hesselvig
Nr. 8031 1783.11.13 TRO.: Peder Rasmussen, 76c år, Kirkegaard- Neder, Assing ∞ Maren Christensdatter, 35 år, Skave, Skarrild, BOSAT: Assing Kirkegaard- Neder
Nr. 8032 1784.02.01 VIET: Anders Jensen Østergaard, 51c år, Bektoft, Skarrild ∞ Margrethe Christensdatter Vipskov, 35c år, Grarup, Brande, BOSAT: Skarrild Bektoft
Nr. 8033 1784.03.23 TRO.: Jens Olesen Sigting, 51c år, Tovdal, Arnborg ∞ Else Pedersdatter, 60c år, Studsgaard, Skarrild, BOSAT: Arnborg Tovdal
Nr. 8034 1784.11.09 TRO.: Laurids Jensen Elkær, 32 år, Elkær, Skarrild ∞ Birgitte Bendtsdatter, 29 år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Skarrild Elkær
Nr. 8035 .. VIET: