Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1725 - 1775
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
59991709.01.09Oluf Jensen Due Skarrild By 43c  1666c  KONE: Margrethe Andersdatter Braadt, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild. {REKONSTRUKTION: Død 9. januar i Præstegaarden i Skarrild Oluf Jensen Due 43 år gammel.}
NOTITS: Han bliver i 1702 præst i Skarrild/Arnborg. Hans enke Margrethe Andersdatter Braadt tigger i 1743 (Skattemandtallet) af præsterne i herredet med hendes datter, hun har altså ingen eller en for ringe pension fået.
60011724.12.03Dødfødt    FAR: Erik Andersen.MOR: ? Erik Andersens kone. Sepull Erich Andersens barn ßom blev Dødfød dom 1 Adv.
Dåb nr. 2001
60021725.01.06? Erich Andersens kone      MAND: Erich Andersen, Skarrild. Sepult d 6 Janv Erich {..}dersens hustru.
60031725.04.09Johan Klink      Sepult: d 9 Apr: Johan Klinch.
60041725.05.19Niels Olufsen Silstrup     Sepult: d 19 Maj Niels Olufsen i Selstrop.
60051725.05.26Dødfød    FAR: Christen Sørensen.MOR: ? Christen Sørensens kone. Sepult: d. 26 Maj Christen Søfrens: barn dødfød.
Dåb nr. 2004
60061725.07.21? Peders/en/datter barn 1 Grene 12-   FAR: Peder Pedersen Grene.MOR: ? Peder Grenes kone. Sepult d. 21 Jul: Peder greenes 2=de børn.{? barn 1}
60071725.07.21? Peders/en/datter barn 2 Grene 12-   FAR: Peder Pedersen Grene.MOR: ? Peder Grenes kone. Sepult d. 21 Jul: Peder greenes 2=de børn.{? barn 2}
60081725.08.25Anders Bringelsen  0.03  1725.06.17 FAR: Bringel Eilersen.MOR: ? Bringel Eilersens kone. d. 25 Aug: Bringels barn {Anders}.
59981725.11.11? Peders/en/datter Bæktoft 2+  1724- FAR: Peder Bæktoft.MOR: ? Peder Bæktofts kone. Sepult: dom 24 p Trinit: Peder Bechtoftes barn.
NOTITS: Barnet født før kirkebogen begynder i nov. 1724.
59961725.11.25? Christens/en/datter Døvling 2+  1724- FAR: Christen Døvling.MOR: ? Christen Døvlings kone. d 26 p Trinit Sepult: Christen Døflings barn.
NOTITS: Barnet født før kirkebogen begynder i nov. 1724.
59951725.12.02? Bringels/en/datter  2c  1724c FAR: Bringel Eilersen.MOR: ? Bringel Eilersens kone. Sepult: d 1 Adv: Bringels barn.
NOTITS: Dette barn formodes født før Anders, der blev født 17. juni 1725 og formodes død 25. aug. 1725, men det kunne være omvendt. I hvert fald er et barn født før kirkebogen og død her eller i august. Barnet Peder *1722c og Anders *1725, derfor formodes et barn født 1724c, men det kunne være længe før.
59971725.12.15? Simons/en/datter  2+  1724- FAR: Simon. Sep: d 15 dec: Simons barn.
NOTITS: Barnet er født før kirkebogen begynder i nov. 1724.
60091726.01.03Erik Jensen  12-  1714+ FAR: Jens Hjøllund.MOR: ? Jens Hjøllunds kone. Sepult: 3 janv. Jens Hiølu{...} barn Erich.
60101726.01.27? Degnens barn  12-  1714+ FAR: Jens Nielsen Birch.MOR: ? Jens Nielsen Birchs kone. Sepult: Dom 3 p Epiph: Degnens barn.
60111726.02.10? Anders Skaves 1. kone Skave 20+  1706-  MAND: Anders Skave, Skave, Skarrild. Dom: 5 p Epiph: Anders Schafves Hustrue.
60121726.04.06? Peder Ronnums barn Ronnum 12-  1714+ FAR: Peder Pedersen Ronnum.MOR: ? Peder Pedersen Ronnums kone. d. 6 Apr: Sepult: Peder {Pedersen} Ronnums barn.
NOTITS: Fra skøde? 1728 Martin Olesen, arkivar på Landsarkivet i Viborg og datter, Agnes Laustsens tekst.
60131726.04.13? Peder Grenes barn Grene 12-  1714+ FAR: Peder Pedersen Grene.MOR: ? Peder Grenes kone. d: 13 Apr: sepult Peder greenes barn.
60141726.04.07? Peder Heesgaards barn Heesgaard? 12-  1714+ FAR: Peder Heesgaard?.MOR: ? Peder Heesgaards kone. Dom: jud: Sepult: Peder [...]gaards barn.
60151726.06.02Niels Arntsen Bisted Skarrild By 0.01 8 dage 1726.04.21 FAR: Arnt Nielsen Bisted.MOR: Abelone Christensdatter LundFest: Pasch: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn fød nafnlig Niels døde 8 [tende] dagen dereffter og blev begrafven d. 6 p Pasch: Effter at dd til moderens {Abelone Christensdatter Lund} [Kchegg] {Kirkegang} var ind ßat udj [Kichen] {Kirken}.
NOTITS: Barnet var født påskedag, død 8 dage efter og var så 5 uger blevet opbevaret på grund af moderen. Det ville betyde, at kisten med drengen henstod i en gruft eller lignende i kirken og blev da moderen blev introduceret og kunne gå i kirken begravet på kirkegården.
Dåb nr. 2013
60161727.05.12Karen Simonsdatter  0.02  1727.03.16 FAR: Simon.MOR: ? Simons kone. d. 12 Maj Sep: Simons barn {Karen}.
Dåb nr. 2020
60171727.05.20Anne Pedersdatter Nederby     Sepu d. 20 Maj Anne Pedersdatter i ggaard {Gammelgaard}.
60181727.07.05? Christen Møllers kone Skarrild Mølle     MAND: Christen Møller, Skarrild. Sep: d. 5 jul: Christen Møllers Hustrue.
60191727.08.30Mette Brun      Sepult: d. 30 Aug Mette Bruun.
60201727.10.04? Morten Heesgaards kone      MAND: Morten Heesgaard, Skarrild. d. 4 Octob: Sepult: Morten Heesgaards Hustr.
60211728.01.12Maren Christensdatter Ronnum     Sepult d. 12 janv: Døde Maren Christens-daatter i Ronum.
60221728.01.24? Ib Jensens kone Pindvig     MAND: Ib Jensen, Pindvig, Skarrild. Sep: d. 24 janv: Ibs jensens kone i Pindvig.
60231728.05.09? Jakob Silstrups kone Silstrup     MAND: Jakob Silstrup, Silstrup, Skarrild. Sepul Dom: exaudj jacob selstrs kone ßom blev ßlagen i [s]ine af torden.
NOTITS: "I sine" i syne, i hovedet?
60241729.04.20? Peder Hesselvigs tjenestepige Hesselvig     Sepult: d. 20 Apr: Peder Hisselvigs pige.
60251729.05.30Jens Jensen Lustrup     Sepult d. 30 Maj jens jensen i Lustrop og hands Kones ßyster, ßom begge blev slagen i sine af Torden udj huußit.
60261729.05.30? Jens Jensens kones søster Lustrup     SØSTER: ? Jens Jensens kone, Lustrup, Skarrild. Sepult d. 30 Maj jens jensen i Lustrop og hands Kones ßyster, ßom begge blev slagen i sine af Torden udj huußit.
60271729.06.19Laurids Jensen      Sepult 1 p Trinit Lauritz jensen.
60281729.06.26Karen Gammelgaard Nederby     Sepult: 2 p Trinit Karen g gaard {Gammelgaard}.
60291729.07.17Kirsten Pedersdatter      Sep: d. 5. p Trinit Kirsten Peders daatter sepult.
60301729.07.17Dødfødt Bæksgaard   FAR: Jens Bechgaard. Sepult: Dom 5 p Trinit jens bechgaards barn død-fød.
60311729.07.24Margrethe Ostersdatter Ronnum     Dom 6 p Trinit Margrethe osters-daatter i Ron{..} Sepult.
60321729.12.04Karen Pedersdatter      Dom: 25 p Trinit Karen Peders-daatter. Sepul.
NOTITS: 25 p. Trinit findes ikke, det er i 1729 2. søndag i advent.
60331730.01.11Else Jensdatter Silstrup   1729.10.23 FAR: Jens Bennetsen.MOR: Birgitte Nielsdatter1730 Sepult jens bennedts: barn {Else} i Selstrop, ßom Mod: opprim d 11 janv:
NOTITS: Moderens navn fra skifte Brejl: 62 Niels Olufsen i Silstrup i Skarrild sogn. 19.6.1725, fol.13B.
Dåb nr. 2040
60341730.03.12Ib Jensen Pindvig Pindvig     Udj fasten begrafven dom 3 i fasten ib {Jensen} pindvig.
NOTITS: Patronym fra begravelse #6022. Konen begravet 2 år før.
60351730.10.15? Jens Mølles 1. kone Lustrup     MAND: Jens Mølle, Lustrup, Skarrild. Sepult: dom 19 p Trinit Jens Mølles {kone?} i Lustrop.
NOTITS: Jens Mølles kone vel?
60361730.10.22Anders Sørensen      Dom 20 p Trinit Anders Søfrensen sepult.
60371730.11.03? Jens Svenningsens kone      MAND: Jens Svenningsen, Skarrild. d. 3 No[.]. Jens Svennings: Hustrue. Sepult.
60381730.10.29Mette Eriksdatter  0.04  1730.07.02 FAR: Erik Andersen. Dom: 21 p Trinit Erich Andersens barn {Mette} sepult.
Dåb nr. 2047
60391730.11.12Thomas Jensen  3.02  1727.09.14 FAR: Jens Thomsen. Sepult dom 23 jens Thomesens barn {Thomas}.
Dåb nr. 2024
60401730.11.19Margrethe Jensdatter Lustrup 0.01  1730.10.15 FAR: Jens Mølle.MOR: ? Jens Mølles kone. Dom: 24 begrafven jens Mølles barn {Margrethe}.
Dåb nr. 2050
60411731.01.26Michel Laugesen  3.00  1728.02.15 FAR: Lauge Michelsen.MOR: ? Lauge Michelsens kone. Sepult d 26 janv: Lauge Mich[el]sens barm {Michel}.
Dåb nr. 2029
60421731.01.30Erik Andersen      Sepult: d 30 janv: Erich Andersen.
60431731.02.18Erik Jensen  1.01  1730.01.08 FAR: Jens Birkebæk.MOR: ? Jens Birkebæks kone. Sepult: d 2 dom: i Fasten jens birchibechs barn {Erik}.
Dåb nr. 2042
60441731.02.25? Pedersen Skarrild- Grene 6+  1724- FAR: Peder Grene.MOR: ? Peder Grenes kone. Sepult: 3 dom: i Fasten, Peder greenes ßøn.
NOTITS: Siden der skrives søn og ikke barn som ellers, formodes at det er en anvokset søn, der ikke er set født i kirkebogen, altså født før 1725.
60451731.04.20Karen Døvling Døvling     Sepult: d 20 April Karen Døfling.
60461731.05.20Villads Hesselvig     Sepult: d 20 Maj villatz i Hisselvig.
60471731.07.19? Peders/en/datter Ronnum 7+  1724- FAR: Peder Pedersen Ronnum den Ældre.MOR: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone. Sepult: d 19 jul Peder Ronnums Barn.
NOTITS: Ingen børn set født de sidste 6 år (i kirkebogen).
60481731.08.26Niels Jensen Birch  47c  1684c  Sepult: Degnen her til Scharild og Arnb: Niels jensen Birch.
NOTITS: Datoen er skønnet mellem forrige begravelse 19.07 og næste 28.09, der er ingen dato angivet. Aflagde degne-ed 1709, antaget 25 år det år.
60491731.09.28Kirsten Bæksgaard Bæksgaard     Sepult: d 28 Sept: Kirsten Bgsgaard.
60501731.10.28? Christen Møllers kone Skarrild Mølle     MAND: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild. Sepult d: 28 oct: Christen Møllers Hustrue.
60511731.11.08? Anders Skaves 2. kone Skave     MAND: Anders Skave, Skave, Skarrild. Sepult: d 8 Nov: Anders shafves hustrue.
60521731.12.06Søren Jensen Karstoft- Sønder     Sepult: d 6 dec: Søfren jensen udj Karstofft.
60531731.12.08? Andersdatter Elkær 7+  1724- FAR: Anders Elkær.MOR: ? Anders Elkærs kone. Mort: d 8 dito {dec:} Anders Elkiærs daatter.
NOTITS: Da der ikke står barn som ellers, formodes hun anvokset og født før kirkebogen begynder i 1725.
60541732.02.18Michel Minds      Mort: d 18 Febr: Mich: Mintz.
60551732.03.16Morten Heesgaard Heesgaard     Sep: 16 Mart: Morten Heesgaard.
60561732.03.23Anne Veilgaard      Mort d 23 dito {Mart} Anne veyelgd.
60571732.06.03Abelone Hesselvig Hesselvig     Sep: d 3 Maj Apelone Hisselvig.
60581732.07.08? Christensdatter Døvling 7+  1724- FAR: Christen Døvling.MOR: ? Christen Døvlings kone. Mort d 8 jul: Christen Døflings daatter.
60591732.07.13Kirsten Skave Skave     Sep: d 13 jul: Kiersten Schav.
60601732.07.15Anne Gammelgaard Skarrild By     Mort: d 15 jul Anne ggaard.
60611732.09.24Maren Pedersdatter      Sep: d 24 Sept: døde Maren Pedersdaatter.
60621732.10.06Maren Jensdatter Lustrup 0.06  1732.04.20 FAR: Jens Mølle.MOR: ? Jens Mølles 2. kone. Sep: d 6 oct: jens Mølles Barn {Maren}.
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel. For Lustrup se #2050.
Dåb nr. 2064
60631732.11.24? Jens Mølles 2. kone Lustrup     MAND: Jens Mølle, Lustrup, Skarrild. Sep: d 24 Nov: jens Mølles Hust:.
NOTITS: For Lustrup se #2050.
60641732.12.05Karen Nielsdatter Karstoft- Sønder     Dep: d 5 Decemb: Karen Nielsd. i Synd: Karst:
60651732.12.23? Christensdatter Skarrild Mølle 8+  1724- FAR: Christen Møller.MOR: ? Christen Møllers kone. Sept d 23 dec: Xsten Møllers Daatter.
60661733.01.06Peder Pedersen Grene Skarrild- Grene     KONE: ? Peder Pedersens enke, Grene, Skarrild. Sepult: d 6. janv: Peder grene.
NOTITS: Pedersen fra skifte 1715 efter Peder Olufsen i Silstrup i Skarrild.
60671733.01.11? Christensdatter Lustrup 2.06  1730.07.16 FAR: Christen Pedersen.MOR: ? Christen Pedersens kone. Sep: d 11 dito {janv:} Christen Pedersens barn udj Lustrop.
Dåb nr. 2048
60681733.02.09Peder Pedersen Skarrild By 1.10  1731.04.08 FAR: Peder Studsgaard.MOR: ? Peder Studsgaards kone. Mort: d 9 Febr: Peder Studzgaards barn {Peder}.
NOTITS: Sidstfødte barn.
Dåb nr. 2055
60691733.02.25? Anders/en/datter  0.01   FAR: Anders Nielsen, Skærlund, Brande.MOR: Else Volske. Else Volskes uægte barn fød d 25 Febr: samme dag døbt og død, udlagt til barnfader Anders Nielsen tienendes udj Schierlund i Brand-Sogen.
60701733.06.09? Jakobsdatter Skave    FAR: Jakob Skave.MOR: ? Jakob Skaves kone. Sepult d 9 jun: jacob shaffves daatter.
60711733.07.13Niels Nielsen Øvig 0.04  1733.04.02 FAR: Niels Nielsen Øvig.MOR: Johanne PedersdatterSepult d 13 jul Niels ødevigs Barn {Niels}.
60721733.10.07Maren Grene Skarrild- Grene     Sepult d 7 oct: døde Maren green.
60731733.10.11Søren Klink Skarrild By     Sep: d 11 dito {oct:} døde Søfren Klinch.
60741733.09.06Dødfødt  0.00   FAR: Christen Sørensen.MOR: ? Christen Sørensens kone. Sept: d 6 sept: Christen Sørensens Barn dødfød.
60751734.01.02Jens Christensen Silstrup     Sepult: d 2 janv: jens xstens: af Silstrop.
60761734.02.02? Anne Michelsdatters barn     MOR: Anne Michelsdatter. Sept: d 2 Febr: Anne Mich: Daatters Barn.
60771734.02.10Laurids smed      Sep: d 10 Febr: Lauritz Smeed.
60781734.02.25Jakob Christensen      Sep: d 25 Febr Jacob xstensen.
60791734.03.10Jens Krog Krog     Sepult: Mart: Jens Krog.
NOTITS: Dato skønnet mellem forrige begravelse 25.02 og næste 24.03. Ingen dato angivet.
60801734.03.24? Peders/en/datter Døvling 10+  1724- FAR: Peder Døvling.MOR: ? Peder Døvlings kone. Sp: d 24 Mart: døde Peder Døfl: barn.
60811734.08.12Erik Ottesen  0.04  1734.04.04 FAR: Otte Pedersen.MOR: ? Otte Pedersens kone. Sepult: d 12 Aug othe Peders: ßøn {Erik}.
Dåb nr. 2081
60821734.10.16Anne Madsdatter      Sepult d 16 octo Anne Matzdaater.
60831734.11.08Oluf Meldgaard      Sep: d 8 nov: døde Oluf Meelgaard.
60841734.11.15Maren Michelsdatter      Sepult: Maren Michelsd.
NOTITS: Dato skønnet mellem forrige begravelse 16. oct. og næste efter 31. dec. Ingen dato angivet.
60851735.01.12Jens Sørensen Karstoft     Sepult: 12 janv: jens Søfrensen af Karst:
60861735.02.11? Jens Birkebæks kone      MAND: Jens Birkebæk, Skarrild. Sepult: d 11 Febr: døde Jens Bircbecks Hustr: efter hendes dødfød foster, som tillige blev begraven.
60871735.02.11dødfødt  0.00   FAR: Jens Birkebæk.MOR: ? Jens Birkebæks kone. Sepult: d 11 Febr: døde Jens Bircbecks Hustr: efter hendes dødfød foster, som tillige blev begraven.
Dåb nr. 2093
60881735.04.28Mette Bæktoft      Sepul: d 28 Apr: Mette Bechtoft.
60891735.09.01Dødfødt  0.00   FAR: Christen Sørensen.MOR: ? Christen Sørensens kone. Sepult: d 1 sept: Christen Søfrensens Barn dødfød.
Dåb nr. 2098
60901735.09.04? Christen Jensens kone      MAND: Christen Jensen, Skarrild. Sepult: d 4 hujus {sept:} døde xsten jens: Hustr:
NOTITS: Hujus betyder "denne", her måned.
60911735.09.10Peder Olufsen Karstoft     Sepult: d 10 Hujus {sept:} Peder olufsen af Karstofft.
NOTITS: Hujus betyder "denne", her måned.
60921736.01.07Morten Christensen  0.06  1735.05.30 FAR: Christen Heesgaard.MOR: ? Christen Heesgaards kone. Sepult: Christen Heesgds. ßøn {Morten} d 7 janv:
Dåb nr. 2096
60931736.01.11? Jakobsdatter Skave 12+  1724- FAR: Jakob Christensen Skave.MOR: ? Jakob Christensen Skaves kone. Seputl d 11 janv: jacob {Christensen} shafves daatter.
NOTITS: Ikke set født 1725-1736, formodet født før kirkebogen begynder.
60941736.01.18Christen Pedersen Lustrup     Sepult d 18 Janv: Christen Pedersen af Lustrup.
60951736.01.26Karen? Nielsdatter Døvling 11.09   1725.04.15 FAR: Niels Døvling.MOR: ? Niels Døvlings kone. Sep. d 26 janv: Niels døflings datter {Karen?}.
NOTITS: Den eneste kendte datter, der kan have været andre enten født før kirkebogen eller glemt døbt.
Dåb nr. 2003
60961736.02.02Lars Degn      Sep: d 2 Febr: Lars Degn.
NOTITS: Degnen fra 1731-43 hedder Søren Rasmussen, Lars Degn ikke identificeret.
60971736.09.26Anne Christensdatter Lustrup 0.04  1736.05.13 FAR: Christen Pedersen.MOR: ? Christen Pedersens kone. Sepult d 26 Sept: Christen Peders: Barn {Anne}.
NOTITS: Faderen død 9 måneder før.
Dåb nr. 2102
60981736.10.12Laurids Holst      KONE: ? Laurids Holsts kone, Skarrild. Sep: d 12 oct: Larutz Holst.
60991736.11.24? Laurids Holsts kone      MAND: Laurids Holst, Skarrild. Sep: d 24 Nov: Laruitz Holstes Hustr.
61001737.01.21Thomas Jensen Pindvig  1.09 1735.04.11 FAR: Jens Ibsen.MOR: Kirstine ChristensdatterSepult. d 21 janv: jens ibsens ßøn Thomas.
Dåb nr. 2094
61011737.02.26Helene Christensdatter Lund Præstegaarden 20cc  1720c- FAR: Christen Thomsen Lund.MOR: Helene Christensdatter HaderupSepult: d 26 Febr: Døde jomfrue Helene {Christensdatter} Lunds.
NOTITS: Moderen overlever datteren om mange år.
61021737.03.12Michel Skrædder      Sepult : d 12 Mart Michel shræder.
NOTITS: Nævnes 1730 hvor en datter er fadder, #2043.
61031737.04.06Dødfødt Hesselvig  1737.04.06 FAR: Peder Hesselvig.MOR: Maren Peder Hesselvigs kone. Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:
61041737.04.10Maren Peder Hesselvigs kone Hesselvig     MAND: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:
NOTITS: Maren fra næste datter født med næste kone.
61051737.05.05Anne Marie? Christensdatter Skarrild Mølle 3.05  1734.01.10 FAR: Christen Møller.MOR: ? Christen Møllers kone. Sep: d 5 Maj Christen Møllers Barn {Anne Marie?}.
NOTITS: Kunne være broderen Jens *1729, #2041.
Dåb nr. 2079
61061737.05.09Johanne Jensdatter  0.01  1737.04.06 FAR: Jens Christensen.MOR: ? Jens Christensens kone. Sepul: 9 Hujus jens christ: ba{..} {Johanne}.
NOTITS: Jens Christensen gift af Pindvig.
61071737.05.21Anne Christensdatter Øvig 57c+  1680c-  MAND: Jens Boesen, Øvig, Skarrild. Sep: d 21 Maj jens {Boesen} ødevigs Hustr {Anne Christensdatter}.
61081737.05.29Anne Huus      Sepult d 29 Maj Anne [Huus].
61091737.07.06Anne Marie Jensdatter  0.01  1737.05.25 FAR: Jens Birkebæk.MOR: ? Jens Birkebæks kone. Sepult d 6 jun: jens Bchbechs barn {Anne Marie}.
61101737.07.03Anne Christensdatter  0.08  1736.12.02 FAR: Christen Ørbæk.MOR: ? Christen Ørbæks kone. Sepult d 3 jullii Christen ørbechs Barn {Anne}.
Dåb nr. 2105
61111737.12.03Laurids Arntsen Bisted Skarrild By 0.04  1737.08.04 FAR: Arnt Nielsen Bisted.MOR: Abelone Christensdatter LundSepult: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn Nafnlig Lauritz ßom døde d 28 Nov:
NOTITS: Begravelsesdagen ansat 5 dage efter dødsdagen, som præsten angiver.
Dåb nr. 2120
61121737.12.10? Christen Døvlings kone Døvling     MAND: Christen Døvling, Døvling, Skarrild. Sepult: d 10 dec: Christen Deuflings Hustr
61131737.12.14Peder Graversen? Gravel      d 14 dec: Peder gravel..
61141737.12.26Karen Veilgaard      d 26 hujus Caren veilgaard. Mort et Sepult: etc:
NOTITS: Fadder 1734, Anne Veilgaard begravet 1732.
61151738.02.11Anne Pallesdatter Skarrild By 3.08  1734.05.14 FAR: Palle Andersen.MOR: ? Palle Andersens kone. Sepult: Pallie And: daatter {Anne} d 11 Febr:
Dåb nr. 2084
61161738.02.18Jakob Pallesen Skarrild By 0.06  1737.08.10 FAR: Palle Andersen.MOR: ? Palle Andersens kone. Sepult: 18 Febr Pallie And: s ßøn {Jakob} .
Dåb nr. 2121
61171738.06.04Inger Smedekone      Sepult 4 jun inger Smeede Kone.
61181738.06.08Peder Pedersen Døvling 1.01  1737.05.12 FAR: Peder Skomager.MOR: ? Peder Skomagers kone. Sepult: d 8 jun døde Peder shomagers Barn {Peder},
Dåb nr. 2117
61191738.07.17Jens Mølle Lustrup     Sepult d 17 jul: Jens Møl.
61201738.08.01Maren Krog Krog     Sepult: d 1 Aug: Maren Krog.
61211739.08.13Jens Olufsen      Sepult: jens olufsen d 13 [Aug] ß[z] døde om søndag i [..s.n].
NOTITS: Datoen er i tvivl, men det er mellem 1. jan og 2. okt. Teksten er udsædvanlig, måske var Jens Olufsen noget specielt.
61221739.10.02Christen Nielsen Skarrild By 0.01  1739.01.22 FAR: Niels Christensen.MOR: ? Niels Christensens kone. Sepult: d 2 oct Niels xtensens Barn {Christen}.
Dåb nr. 2128
61231739.10.04Niels Hesselvig Hesselvig     Sepult: d x br Niels Hisselvig.d [4] [...] Niels hesse[vig].
NOTITS: Datoen d x br skal vel betyde x(10)br altså oktober. Dermed ville være datoen selv være glemt i præstens kirkebog. Datoen in degnens kirkebog, hvor skriften er meget svag, synes at være den 4.
61241740.06.11Anne Rasmusdatter Krog     Sepult: d 11 jun Anne Rasmus daatter etc: d 11 Junii døde Anne Rasmuß datter j Krog.
NOTITS: Ellers ikke nævnt.
61251740.08.19Søren Madsen Skarrild By     HUSBOND: Arnt Nielsen, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild. Sepult Søfren Matzen her udj byen d 19 Aug:d 19 Austustus døde Søren {...}sen [her udj bye..].
61261740.11.13? Peders/en/datter Døvling    FAR: Peder Skomager.MOR: ? Peder Skomagers kone. Sepult 22 Trinit Peder shomagers Barn.Dom: 22 Tint: døde Peder shumgger baren i døfling.
NOTITS: Der er ikke fundet andre børn af Peder Skomager end Peder *1737 og han døde formentlig 1738 #6118.
61271740.12.23Else Jensdatter Silstrup 0.03  1740.09.12 FAR: Jens Madsen.MOR: ? Jens Madsens kone. Død og begraven jens Matzens barn udj Selstrop.d: 23 December Døde Jens Marssen baren i Silstr{..}.
NOTITS: Præsten angiver ingen dato, men degnen gør.
Dåb nr. 2142
61281741.01.07Anders Jensen Grene Skarrild Grene     Sepult: d 7 janv: Anders {Jensen} green og hds Karl Laurids [Matzen], ßom døde begge Ny aars nat.Paa Nyt aars Nat døde Anders green og hans Karel Lauris Madsen.
61291741.01.07Laurids Madsen Skarrild Grene     Sepult: d 7 janv: Anders green og hds Karl Laurids [Matzen], ßom døde begge Ny aars nat.Paa Nyt aars Nat døde Anders green og hans Karel Lauris Madsen.
61301741.04.10? Jensdatter Skarrild Grene     BROR: Anders Jensen Grene, Skarrild Grene, Skarrild. Sepult d 10 Apr: dend Blinde Pige udj Green Sl Anders {Jensen} greens ßyster.d: 10 April død dend blinde udi gren.
61311741.05.15Margrethe Klink, Sølle Grete Lustrup     Sepult d 15 Maj Magrethe Klinck v Sølle grete kaldet. d: 15 May døde Sølle gre{..} udi Lustrup.
61321741.06.22Dødfødt Heesgaard    FAR: Christen Heesgaard.MOR: ? Christen Heesgaards kone. Sepult d 22 jun: fich xsten heesgds Hustr et død fød bar{.}.d: 22 dito fich Christen hees gaar hust: et død{...}
Dåb nr. 2146
61331741.08.10? Bertels/en/datter Hesselvig    FAR: Bertel Hesselvig.MOR: ? Bertel Hesselvigs kone. Sepult d 10 Aug: Bertel Hesselvigs ßøn.d: 10 Augst døde bertel [Silstrup] baren.
NOTITS: I følge skattemandtallet boede Bertel i Hesselvig i 1743. Degnens angivelse Silstrup synes forkert. Ingen børn født i Skarrild kirkebog, men Bertel mest sandsynligt kommet fra andet sogn.
61341741.11.13Christen Søfrensen Skarrild By     Sepult d 13 Nov: Christen Søfrensen.d: 12 Si[...mler] døde Christ Søren sen her af By:
NOTITS: Han ses fra 1726 til 1736 før hans begravelse.
61351742.05.25Anne Nielsdatter Karstoft- Sønder     Sepult d 25 Maj Anne Nielsd: af Karstofft.D: 25 may døde Anne Niels daatter af søn der Castoft.
61361742.07.01Anne Holte Skarrild By     Sepult d 1 Jullii Anne Holt.[....] [.....] [...] Anne holte her af byen.
61371742.07.11Margrethe Olufsdatter Lustrup     Sepult d 11 jul Margrethe olufsdatter.[...] 24 de[...] [døde] Margrethe Oluf daatter af Lustrup.
61381742.07.26Anne Marie Jensdatter  0.02  1742.05.21 FAR: Jens Birkebæk.MOR: ? Jens Birkebæks kone. Sepult d 16 julii døde Jens Berchibechs Barn {Anne Marie}.d. 26 Julius døde Jens bershe Beches Baren {Anne Marie}.
NOTITS: Det ser ud til at præsten skriver dødsdatoen og degnen begravelses datoen.
61391742.09.23? Jens Birkebæks kone      MAND: Jens Birkebæk, Skarrild. Sepult 18 p Trinit Jens Birchebechs Hustr.18 Søndag i Trinitus døde Jens Berche Beches Hustr.
61401742.10.03Niels Hyrdedreng  10+  1732c-  Sepult d 3 oct. Niels Hyrde dreng.
NOTITS: Degnen har ikke noteret denne begravelse.
61411742.12.26Anne Jensdatter Bæksgaard     Sepult d 20 Decembr død og blev begrafven Anne Jens daatter.d 26 December døde Anne Jens datter i Bexgaar.
NOTITS: Præsten dødsdatoen, degnen begravelsdatoen.
61421743.04.06Christen Pedersen  2.05  1740.12.18 FAR: Peder Madsen.MOR: ? Peder Madsens kone. Sepult d 6 Apr: Peder Matzens ßøn {Christen}.d. 6 April døde Peder Massen Børn {Christen}.
Dåb nr. 2143
61431743.04.28Karen Nielsdatter Lustrup     Sepult: d 28 Apr: Karen Niels Daatter.d. 28 April døde Karen Niels datter af Lustrup.
61441743.06.08Tue Sørensen Grene Skarrild Grene     KONE: ? Tue Sørensens kone, Skarrild Grene, Skarrild. d 8 Juni døde Tue {Sørensen} gren.
NOTITS: Sørensen fra skattelisten 1743. Voksen person, står som fæster.
61451743.09.02Sidsel Pindvig Pindvig     Sepult d 2 Sept Zitzel Pindivg.d 2 Sept: død ßesel Pindvig.
61461743.09.05Peder Pedersen Lustrup 0.04  1743.05.16 FAR: Peder Christensen Lustrup.MOR: Kirsten SørensdatterSepult Peder Pedersens barn {Peder}.d 5 Sept: døde Peder Pedersens barn {Peder} af lustrup.
Dåb nr. 2159
61471744.07.12? Olufs/en/datter     FAR: Oluf Mølle.MOR: ? Oluf Mølles kone.  Sepult d dom: 6 p Trinit Oluf Mølles barn.Anno 1744 døde Olle Mølles barn .
NOTITS: Oluf Mølles patronym ikke kendt, ikke klart om barnet er døbt.
61481744.09.24? Andersen Elkær    FAR: Anders Elkær.MOR: ? Anders Elkærs kone. Sepult d 24 Sept : døde og blev begraven Anders Elk: ßøn.d 24 Septem døde Anders Elkier ßøn.
NOTITS: Jens *1728, Mads *1731 eller Søren *1735.
61491744.10.04Jens Christensen Pindvig     KONE: Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild. Sepult d 4 oct: Jens Christensen i pindvig.d 4 otober Jens Christensen af Pinvig.
61501744.11.14Anne/ Maren Olufsdatter Karstoft- Sønder 0.02  1744.09.20 FAR: Niels Olufsen.MOR: ? Niels Olufsens kone. Dend 14 Novembr: blev begraven Niels Olufsens barn {Anne/Maren} {NB begge disse to siste børn blev opprimeret af Mødrene.}d 14 Novem døde Niels Ollesens barn {Anne/Maren} af Kasto{..}.
NOTITS: En af tvillingerne Anne og Maren to måneder gammel.
Dåb nr. 2171
61511744.12.18Henrik Jensen Døvling 0.07  1744.05.03 FAR: Jens Nielsen.MOR: ? Jens Nielsens kone. Sepult d 18 dec: Jens Nielsens barn {Henrich} , NB begge disse to siste børn blev opprimeret af Mødrene.
NOTITS: Døvling udfra fadderlisten.
Dåb nr. 2168
61521745.03.11Ingeborg Hesselvig     MAND: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.d 2 April Thomas Hesselvig Hustru {Ingeborg}.
NOTITS: Moderen døde i barselsseng. Navn fra næste pige af Thomas Hesselvig. Præsten har begravet 11. marts, degnen 2. april. Præsten her regnet for rigtig.
61531745.03.11Dødfødt Hesselvig 0.00  1745.03.07 FAR: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild.MOR: Ingeborg Thomas Hesselvigs kone. Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.
NOTITS: Moderen døde i barselsseng. Navn fra næste pige af Thomas Hesselvig.
Dåb nr. 2176
61541745.03.13Margrethe Andersdatter Braadt Skarrild By     MAND: Oluf Jensen Due, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild. Sepult : d 13 {Marts} Mad Sl Hr Oluf Dues {Margrethe Andersdatter Braadt}.d 14 døde Madme Dues.
61551745.04.05Dødfødt Skave 0.00  1745.04.01 FAR: Jakob Christensen Skave.MOR: Maren NielsdatterSepult d - jacob {Christensen} shafves dødfød barn.Ao 1745 døde Jakop {Christensen} Skaues barn.
Dåb nr. 2178
61561745.05.05Dødfødt Heesgaard 0.00  1745.05.01 FAR: Christen Heesgaard.MOR: ? Christen Heesgaards kone. Sepult d 5 May: Christen Heesgaard som var dødfød.d 5 Juni Christen Hesgaard barn ßom var død fød.
NOTITS: Degnens 5. juni er en fejl for 5. maj, for hans næste indførelse er den 2. april.
Dåb nr. 2180
61571745.07.08Søren Christensen Lustrup     Sepult d 8 Jullius Søren Christensen af Lustrup.Paa sandt Hans dag ßøren Christensen af lustrup.
NOTITS: St. Hansdag er den 24. Juni.
61581745.08.14? Bertels/en/datter Silstrup    FAR: Bertel Nielsen.MOR: ? Bertel Nielsen Silstrups kone. bertel Nielssen baren som Drunet.d 14 Aug. døde bertel selstrup barn som drunk{..}.
61591745.11.02Karen Jensdatter Lustrup     Sepult d 2 Novemb: Karen Jensd datter af lustrup.d 2 Novem: Karen Jens datter af lustrup.
61601746.04.05Peder Christensen Pindvig Pindvig     Sepult d 5 April Peder {Christensen} Pinvig.d 5 April døde 1746 Peder {Christensen} Pinvig.
61611746.04.26Niels Olesen Karstoft- Sønder     Sepult d 26 April Døde Niels Ollesen af Kastoftd 26 Ap: døde Niels ollesen af Kaßtoff.
61621746.07.02Dødfødt Heesgaard 0.00  1746.06.29 FAR: Christen Heesgaard.MOR: ? Christen Heesgaards kone. Sepult d 2 julli Christens hees gaard død fød barn.d 2 Juli døde Christen Heesgaard barn som var død fød,
61631747.01.06Anders Madsen Elkær Lustrup     Sepult d 6te Janvari død Anders Elkær etc.Anno 1747 døde d 6te Janvar Anders Madsen af lustrup.
61641747.01.26Peder Pedersen Lustrup     Sepult d 26 dito {Janvari} Peder Pedersen af lustrup.d 26 d: Peder Pedersen Af lustrup.
61651747.02.07Kirsten Christensdatter Elkærgaard     Sepult d 7 Febrari Kirsten Chrestens datter af Elkiærgd.d 7 Feb: Kirsten Christen datter af Elkiergaard.
61661747.02.11Inger Pedersdatter Skarrild By 0.03  1746.11.09 FAR: Peder Christensen Lustrup.MOR: ? Peder Christensens kone. Sepult d 11 Febrari Peder Christensens barn {Inger} etc.d 11 Febrari Peder Christensen barn {Inger} her af Byen {Skarrild By}.
NOTITS: Moderen kan hedde Kirsten Sørensdatter.
Dåb nr. 2191
61671747.02.20Niels Elkær Skarrild By     Sepult d 20 Feb: Niels Elkier.d 20 Feb: Døde Niels Elkiergaard her af Byen {Skarrild By}.
NOTITS: I følge skattelisten 1743 kan dette være 1. Christen Elkærs far, 2. Anders Elkærs bror.
61681747.02.29Michel Sørensen Lustrup     Sepult d 29 dito {Feb.} Meckel Sørrensen af lustrupd 29 Feb døde Mehel ßørrensen Af Lustrup.
NOTITS: Ikke i skattelisten 1743.
61691747.03.05? Pedersen Lustrup    FAR: Peder Pedersen.MOR: ? Peder Pedersens kone. Sepult d 5 Mart: Sl: Peder Pedersens Søn af lustrup.d 5 Marti døde Salig Peder Pedersens ßøn.
NOTITS: Faderen død to måneder før.
61701747.04.03Mads Andersen Silstrup 1.10  1745.05.29 FAR: Anders Madsen.MOR: ? Anders Madsens kone. Sepult d 3 Ap[r]lis Anders Madssen barn {Mads} af Selstrup.d 3 Apirl{!} døde Anders Madsen barn {Mads} af Seltrup,
Dåb nr. 2181
61711747.04.21? Mads Degns kone Silstrup     MAND: Mads Degn, Silstrup, Skarrild. Sepult d 21 dito {Aprlis} Mads degns hustru. d 21 April døde Mas degn Hustru af Selstrup,
61721747.05.13Jens Bennetsen Silstrup     KONE: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild. Sepult d 13 Mayus Jens Bennesen af Selstrup.d 13 Mayus Døde Jens Bennesen af Selstrup,
NOTITS: Gift før 1725 (Skifte efter Niels Olufsen, Silstrup).
61731747.11.15Mette Madsdatter Karstoft- Sønder     Sepult d 15 November Mette Mads Datter af Kastoft.d 15 Novb: Døde Mette Mads dater af Kastoft,
61741747.12.22Peder Pedersen Skarrild By     d 22 Decmb: Døde Peder Pedersen her af Byen [stus] gaar.
NOTITS: Mangler i præstens kirkebog. I skattelisten 1743 ses Peder Studsgaard i Klink, Skarrild By.
61751747.12.26Kirsten Krog Krog     Sepult d 26 December Kirsten Krog af Lyn[...].d 26 Decem. Døde Kirsten Krog af Lyn.
61761748.01.11Anne Marie Nielsdatter Ronnum 0.05  1747.08.06 FAR: Niels Christensen Ronnum.MOR: Kirstine NielsdatterSepult d 11 Janv Niels {Christensen} Ronnum {barn} {Anne Mari}.I Jesu Navn Amen 1748 d 11 Janvari døde Niels {Christensen} Ronnums barn {Anne Mari}.
NOTITS: Det antages at Degnen er korrekt, det er et barn, der her begraves. Faderen kaldes i dåben Niels Christensen.
Dåb nr. 2195
61771748.02.02Kirsten Nielsdatter Øvig 0.03  1747.10.29 FAR: Niels Nielsen Øvig.MOR: Johanne PedersdatterSepult d 2 Feb: Niels {Nielsen} Ødvigs Baren {Kirsten}.d: 2de Februaris død Niels {Nielsen} Ødvigs Baren {Kirsten}.
Dåb nr. 2196
61781748.03.15? Christens/en/datter Lustrup    FAR: Christen Eriksen.MOR: ? Christen Eriksens kone. Sepult d 15 Mars Chresten Eriechsen Baren.d: 15 Mar: død Chresten Erechs: Barn udi lustrup.
NOTITS: Dette barn ikke set født i Skarrild kirkebog.
61791748.03.18Maren Pedersdatter Hesselvig 4.09  1743.06.16 FAR: Peder Hesselvig.MOR: ? Peder Hesselvigs kone. Sepult d 18 dito {Mars} Peder Hesßelvigs datter {Maren} ßom var bliend.d: 18 dito {Mar} død Peder Hesselvigs svage datter {Maren}.
NOTITS: Peder Hesselvigs andre børn Niels og Erik er 20 og 17 og sønner.
Dåb nr. 2162
61801748.03.24Christen Pedersen Grene     Sepult d 21 April Chresten Peder af gren,d: 24 dito {Mar:} Chresten pedersen af gren.
NOTITS: Dato fra Degnens kirkebog. Præsten synes at rode rundt.
61811748.04.05Jens Christensen Lustrup     Sepult d 5 Apr: Jens Chresten.d: 5te April Jens Christensen af Lustrup.
61821748.04.21Peder Christensen Pindvig 4.04  1743.12.19  Sepult d 24 dito {Mar} Chresten Pinvig Barn {Peder} d: 21 April døde Peders: Chresten i pinv{..}.
NOTITS: Kun ved at holde præsten sammen med degnen kommer man til at det a. er Christen Pindvigs barn der dør og b. at barnet hedder Peder.
Dåb nr. 2164
61831748.04.23Rasmus Jakobsen Krog     Sepult d. 23 dito {Apr:} Rasmus Jacobsen af Krog.d: 23 dito {April} døde Rasmuds Jacofopsen af Krog.
61841748.05.04Johan Bendtsen?      Sepult d 4 May Jahan bents.
NOTITS: Kunne også være Johanne Bentsdatter.
61851748.05.08Anne Margrethe Lauridsdatter  4.07  1743.10.10 FAR: Laurids Ebbesen Degn.MOR: Maren Christensdatterd. 8te may død degn baren Naflig Anne Margrete Lars datter.
Dåb nr. 2163
61861748.05.14Bolle Larsdatter Lustrup     Sepult d 14 dito {May} Bolle Las datter af Lustrup.d: 14 dito {May} L[e]ll Las daatter af Lustrup.
NOTITS: Ud fra præsten ville man tro hun hed Bodil, men degnen har måske Lille eller lignende.
61871748.10.27Christen Christensen? Lund Skarrild By 33cc  1715cc  Sepult d 27 October Døde [...] Salig Christen Lund af Præsteg{.}.d: 27 [fetaunavius] Døde nu Sallig Christen Lund af præste gaard.
NOTITS: Formodet bror til præstens kone Abelone Christensdatter Lund, død før skiftet 1752 efter moderen Helvig Christensdatter Haderup. Degnens dagsbetegnelse er ikke tydet.
61881748.11.12Christen Jensen Pindvig     Sepult d 12 Novem: Chresten Jenssen af Pinvig.d 12te Noveber , døde Chresten Jenssen af Penvig.
61891748.12.04Søren Christensen  0.07  1748.05.05 FAR: Christen Eriksen Lustrup.MOR: ? Christen Eriksen Lustrups kone. Sepult d 4 Decemb: Chresten Erricksen ba{..} {Søren eller Peder} d: 4de Demsber døde Chresten Erechsen Søn {Søren eller Peder} af Lustrup.
NOTITS: Tvillinger. Muligvis ses en af de to senere.
61901748.12.30? Lars Bæktofts kone Bæktoft     MAND: Lars Bæktoft, Bæktoft, Skarrild. d 30 December Las Becks Toftes Hustru.
61911749.01.10Bendt Sørensen Karstoft- Sønder 39cc  1710cc  Sepult d 10 Janvari Døde Bent Sørrensen af Karstoft.J Jeus Navn Amen Anno 1749. d 10 Janvari Døde Bent Sørrenßen af Kastoft.
NOTITS: Ungkarl i skattelisten 1743.
61921749.02.15Jep Døvling Døvling     Sepult d 15 Febrarius Døde Jep Døvling.d 15 Febers Døde Jep Døvling.
61931749.03.14Dødfødt Ronnum 0.00  1749.03.09 FAR: Niels Christensen Ronnum.MOR: Kirstine NielsdatterSepult d 14 Maritius døde Niels {Christensen} Ronnum død fød Barn.d: 14 Mas: Niels {Christensen} Ronnum død føe Baren.
Dåb nr. 2204
61941749.06.13Anne Christensdatter Skarrild Mølle 0.01  1749.06.08 FAR: Christen Jensen Møller.MOR: ? Christen Jensen Møllers kone. Sepult d 13 Junius døde Chresten {Jensen} Møllers Barn {Anne Kirstine}.d: 13 Juny døde Chresten Møllers Baren Naf Anne Kierstine.
Dåb nr. 2206
61951750.02.21Niels Christensen Elkær 1.10  1748.04.04 FAR: Christen.MOR: ? Christen Elkærs kone. Sepult d 21 Feb: Chresten Elkier Barn {Niels}.Anno 1750 d 21 Feb: Døde Chrestens Elkiers Søn niels
Dåb nr. 2199
61961750.03.26Jakob Christensen Skave Skave     KONE: Maren Nielsdatter, Skave, Skarrild. Sepult d 26 Mart: Jacob {Christensen} Skaue.d: 26 Mar: døde Jacob {Christensen} Skaue som [led] udi 14.
NOTITS: Som led i fjorten år?
61971750.04.07Doret Hansdatter Skarrild By     Sepult d 7 April Doret Hans Datter her af Byen.d 7de April døde Doret Hansdatter her af Byen.
61981750.04.12Katrine Jensdatter    1750.03.01 FAR: Jens Pedersen.MOR: ? Jens Pedersens kone. Sepult: d 12 April , Jens Pedersen Baren {Catrina} som hans Hustru miste hos sig.d 12te April , døde Jens pedersen baren {Catrina} som hans Hustru misted hos sig en piger baren.
Dåb nr. 2214
61991750.08.04Dødfødt Heesgaard 0.00  1750.09.01 FAR: Christen Heesgaard.MOR: ? Christen Heesgaards kone. Sepult: 4 Augustus Chresten Heesgaard Barn død født.d: 4de Agusti Chresten hesgg Baren død fød 1 piger.
Dåb nr. 2217
62001750.08.14Kirsten Nielsdatter Øvig 0.05  1750.03.01 FAR: Niels Nielsen Øvig.MOR: Johanne PedersdatterSepult: 14 Nov. Niels {Nielsen} Ødvig Baren {Kirsten}.d 14 dito {Augosti} Niels Ødvig Baren 1 datter {Kirsten}.
NOTITS: Præsten skriver måneden forkert af efter degnen her, ligeså ved næste dåb.
Dåb nr. 2213
62011750.08.22Johanne Pedersdatter Øvig 41c  1709c  MAND: Niels Nielsen Øvig, Skarrild. Sepult: d 22 Nov Niels {Nielsen} Ødvigs Hustru {Johanne Pedersdatter}.d: 22 dito {Augosti} Niels Ødv{..} Hustru Janne [pr] [dø.]
NOTITS: Efter degnen at dømme blev hun kaldt Janne. Præsten skriver de begravede af efter degnens kirkebog, i begravelsen #6200 før denne laver han fejl og har Nov. i stedet for Aug., men skiftet efter Johanne Pedersdatter er fra den 22. aug., hvor hun altså med sikkerhed er død.
62021750.09.29Eske Christian Hansen Karstoft- Sønder 3.10  1746.11.01 FAR: Hans Eskesen Karstoft.MOR: ? Hans Eskesen Karstofts kone. Sepult: d 29 Sept: Hans {Eskesen] Karstoft Barn {Eske Christian}.d: 29 September døde Hans Eskes: ßøn Eske kristen søn ,
Dåb nr. 2190
62031750.10.09Valborg Pedersdatter Hesselvig 26+  1724- FAR: Peder Hesselvig.MOR: ? Peder Hesselvigs 1. kone. Sepult: 9 Octob: Peder Hesßelvigs Datter.d 9 October døde Peder Hesselvigs datter Valborg.
62041750.11.26Doret Jakobsdatter Skarrild By     d: 26 Nov: døde Doret Jacosp datter udi Sønder gaard.
62051751.01.04Dødfødt Lustrup 0.00  1751.01.01 FAR: Peder Christensen Lustrup.MOR: Kirsten SørensdatterSepult d 4 Janvari døde Peder {Christensen} Lustrup Baren.d 4de Janv. peder {Christensen} lustrup en død fød piger Baren.
NOTITS: Degnen igen mere eksakt end præsten. Konens navn fra Agnes Laustsen.
Dåb nr. 2220
62061751.01.18Peder Christensen Bæktoft gammel Skarrild By     Sepult. d 18 Janvari gl Peder Bechtoft.d: 18 Janv. døde ped{..} Chrestensen Ber[.]h[....] her i Byen {Skarrild By}.
62071751.03.09Søren Christensen Elkær 0.04  1750.11.01 FAR: Christen Elkær.MOR: ? Christen Elkærs kone. Sepult d 9 Marti Chresten Elkiærs Baren {Søren}.d: 9de Marsius døde Christen Elkier Søn Niels {gennemstreget} Søren.
Dåb nr. 2218
62081751.03.14Anne Margrethe Lauridsdatter  1.00  1750.03.26 FAR: Laurids Ebbesen Degn.MOR: Maren ChristensdatterSepult d 14 dito {Marti} Laurids {Ebbesen} degn Barn Anne Magrette.d 19 dito {Marsius} død dengn{!} datter Anne magrete ,
Dåb nr. 2215
62091751.03.15Maren Jensdatter Lustrup     Sepult d 17 dito {Marti} Maren Jensdatter af Lustrup.d: 15 dito {Marsius} døde maren Jens daatter af lustrup ,
62101751.08.09Anne Jensdatter  0.03  1751.05.22 FAR: Jens Pedersen.MOR: ? Jens Pedersens kone. Sept: d 9 Augustus da Mistede Jens pedersen og Hustru deres Baren {Anne} hos dem.d 9 Augustus da Mist Jens pedersen Og han Hustru deris baren hos dennem Nafnlig Anne ,
Dåb nr. 2225
62111751.09.03Peder Christensen Hesselvig gammel Karstoft   1705cc  Sepult d 3 Septem gl Peder Hesselvig.d 3 Sebtember døde gl: Peder Christensen af hesselvig udi Castoft.
NOTITS: I 1754 ses en yngre Peder Jensen i Hesselvig.
62121751.09.09Mads Thomasen Hesselvig 0.04  1751.05.22 FAR: Thomas Hesselvig.MOR: ? Thomas Hesselvigs kone. Swpult d 9 September Thomas Hesßelvigs Baren {Mads}.d 9. Seebtember døde Thommas Hesselvig Baren Naflig Mas.
Dåb nr. 2226
62131751.12.19Kirsten Lustrup     MAND: Peder Christensen Lustrup, Skarrild. Sepult d 4 Søndag i Aven Peder {Christensen} Lustrup Hustru Kiesten.d: 4de søndag i Aven Døde Peder {Christensen} lustrup hustru Nafnl: Kiersten.
NOTITS: At præsten skriver af efter degnen ses meget tydeligt her: Aven for Advent ville præsten selv ikke skrive undtagen han skrev af.
62141752.01.05Inger Christensdatter Silstrup     1752 Sepult: Sepult: d 5 Janvari Enger Chrestens datter af Selstrup.1752. d 5te Janv: døde Enger Christendatter i Selstrup.
62151752.01.17Michel Lauesen Lustrup     Sepult. d 17 dito {Janvari} Mechel Lauesen.d: 17 dito {Janv} døde Mechel lunsen udi lustrup ,
62161752.05.17Christen Madsen Døvling? Skarrild By     Sepult: d 17 May Chresten [d]øvli{..}.d: 17 May døde Chresten Massen udi degn huset.
62171752.07.15Søren Christensen Døvling     Sepult: d 15 Julius Sørren Chreste{...} af øster døvlingd: 15 Julius døde Søren Christen udi Døflinig.
62181753.01.20Knud Thomasen Hesselvig 0.03  1752.10.29 FAR: Thomas Hesselvig.MOR: ? Thomas Hesselvigs kone. 1753 Sepult. Sepult d 20 Janvari Thomas Hesselvigs Søn Knud.IJesu nafn Anno 1753. Døde d: 20 Janv: døde thomas Hesselvig søn Knud ,
Dåb nr. 2233
62191753.03.06Kirsten Christen Klings kone Skarrild By     MAND: Christen Klink, Skarrild By (Klink), Skarrild. Sepult d 6 Marti Chresten Kling Hustru.d: 6te Marsi døde Christen Klienhes Hustrue Kiersten.
62201753.03.10Maren Vindelev Bæksgaard     Sepult d 10 dito {Marti} Maren Vindeløv udi Bexgaard. d: 2 dito {Marsi} døde Maren Vendelef udi Bexgaar.
62211753.03.29? Niels Mortensens? kone Døvling     MAND: Niels Mortensen?, Døvling, Skarrild. d 29 dito {Marsi} døde Niels mor[tensen] hustru [døfling]
NOTITS: Præsten har ikke kunnet læse degnens udtværede tekst og har udeladt denne begravelse, han kopierer jo fra degnens kirkebog. Med Photoshop billedbehandling kan teksten gættes.
62221753.06.21Peder Graversen gammel Bæksgaard     Sepult: d 21 Junius gl Peder [B]rasessen udi Bexgaard.d. 21 Junius døde gl: Pe{...} gravessen udi bexgaar.
62231753.07.04Else Nielsdatter Døvling 0.03  1753.03.25 FAR: Niels Madsen.MOR: ? Niels Madsens kone. Sepult: 4 Julli Niels Madsß{..} datter {Else} af døvling. d. 4de Julius døde Niels Massens datter {Else} i døfling.
Dåb nr. 2239
62241753.07.18Peder Nielsen Elkær     Sepult: 18 Juli døde der en fattil{!} mand i Elkiærgaard Peder Nielssen ßom var os ubekiendt.d. 18 Julius døde der en fattig Mand udi Elkiergaard Naflig peder Nielssen, som var os ubekient ,
NOTITS: Peder Nielsen ikke fra Skarrild eller omliggende sogne.
62251753.09.02Anne Pedersdatter Pindvig 6.04  1747.05.13 FAR: Christen Pedersen Pindvig.MOR: ? Christen Pedersen Pindvigs kone. Sepult: 2 Septemb: Chresten {Pedersen} Pindvigs Baren {Anne}.d 2 Sebt: døde Christen {Pedersen} Pinvigs datter Anne.
NOTITS: Med forbehold: dette skulle være Anne Kirstine Pedersdatter *1747.05.13, der er ikke set andre børn af Christen Pedersen, hvorved der i dåben ikke står Pindvig.
Dåb nr. 2193
62261753.12.01Margrethe Pedersdatter Skave 0.01  1753.10.28 FAR: Peder Andersen.MOR: ? Peder Andersens kone. Sepult: d 1 Decemb: Peder Andersen Baren {Margrethe} d: 1 December døde Peder Anderssen datter Margret{.}.
62271754.02.25? Nielsen Lustrup    FAR: Niels Lustrup.MOR: ? Niels Lustrups kone. Sepult: d 25 Feb Niels lustrups Søn J Jesu Navn Anno 1754. d. 25 Februsarius , døde Niels Lustrups søn.
NOTITS: Der ses to døtre Maren født 1739 og 1741 af Niels Lustrup, ingen anden Niels i Lustrup nævnt i kirkebogen indtil 1753.
62281754.03.12Hans Pedersen Hesselvig   1744c+ FAR: Peder Jensen Hesselvig.MOR: ? Peder Jensen Hesselvigs kone. Sepult d 12 marti Peder Jensen i Hesßelvig hans Søn{Hans}.d: 12 Mars død Peder Hesselvig barn Nafl: Hans.
NOTITS: Ingen Hans set født i kirkebogen 1725-54. Degnen skriver barn her interpreteret som under 12 år. Uklart.
62291754.10.06? Laurids Skomagers kone Skarrild By     MAND: Laurids Olesen Skomager, Skarrild. Sepult d 6 October Laurids {Olesen} skumagers Hustru.d 6te Ogtober døde Larius Skumagers Hustru her i b{..}.
NOTITS: Ellers ikke nævnt, en Peder Skomager se 1737-40 i Døvling, Skarrild og Laurids Skomager 1748 to gange vel i Lustrup.
62301754.10.14Christen Mortensen Klink Klink 30+  1724-  Sepult d 14 Octob Chresten Kling d: 14 October, døde Christen Mortensen Klinch.
62311754.12.12Bolle Adamsdatter Hesselvig     SØN: Peder Jensen, Hesselvig, Skarrild. Sepult d 12 decemb Peder Jenssen i Hesßelvig hans Moder.d: 14 Decmber døde den gl: Koene udi hesselvig Bolle Adams daatter.
62321754.12.18Thøger Christensen Lustrup 6+  1748- FAR: Christen Eriksen Lustrup.MOR: ? Christen Eriksen Lustrups kone. Sepult d 18 Decemb: Chresten Erichsen Søn Tøger.d: 18 Decmber døde Christen Erichsen Søn Tøger.
NOTITS: Christen Eriksen ses i Lustrup, Skarrild fra 1748 fremad, ingen Tøger født 1748-54 i Skarrild, måske født i et andet sogn.
62331755.01.01Margrethe Jensdatter Lustrup     MAND: Ole Pedersen, Lustrup, Skarrild. Seplut{!} Anno 1755 d: 22 Janvari: døde Olle Pedersen Hustru Margrete Linsdatter Anno 1755 d: 22 Janv Olle Pedersen i Lustrup Hustru Magrete Jensdatter.
NOTITS: Præsten begynder her at skrive "Seplut" for egentlig "Sepult".
62341755.02.06Karen Sørensdatter Skarrild By 25  1730.02.12 FAR: Søren Madsen Salig.MOR: ? Søren Madsens kone. Seplut d: 6 Feb: døde Sl: Sørren Madsen datter Karen.s: 6te Feb: døde Sl. Søren Massen datter Karen.
Dåb nr. 2044
62351755.04.11Mette Mari Pedersdatter Hesselvig 0.01  1755.03.28 FAR: Peder Jensen.MOR: ? Peder Jensens kone. Seplut d: 1 April: død Peder Jensens Barn Naflig Mette Mari.d: 1 april, døde peder Jenssen Baren Nafl: Met Mari.
NOTITS: 14 dage gammel.
Dåb nr. 2254
62361755.09.14Søren Madsen Karstoft- Sønder    FAR: Mads Sørensen.MOR: Inger Pedersdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild. Splut d: 14 Sep. døde Mads Sørrensens Søn {Søren} i Sønder Carstof.d: 14 September døde Mas Søren Søn {Søren} i Sønder Castoft.
NOTITS: Søren - født uden for ægteskab - er vel opvokset ved faderen. Moderen var indtil 1753 husholderske i Nørre Karstoft. Hun er så flyttet væk og sønnen er blevet ved faderen Mads Sørensen i Sønder Karstoft.
62371755.12.21Niels Døvling Døvling 55c+  1700c-  Seplut d: 21 December Døde Niels døfling.d 21. December døde Niels Døfling.
62381756.01.01Margrethe Nielsdatter      Seplut Anno 1756 d: 1 janvari døde Margrete Nielsdatter J Jesu nafn Ao 1756 d: 1 Janv, døde Magrete Nielsdaatter.
62391756.02.14Margrete Jensdatter Krog Krog     Seplut d: 14 Febr: døde Magrete Lins daatter Krog.d: 14 Feb: døde Magrete Jens daatter i Krog.
62401756.07.12Christen Mortensen Heesgaard 46c+  1710c-  Seplut d: 12 Juli døde Chresten Mortensen i Heesgaard.d: 12 Juli døde Christen Mortensen udi Hees gaar.
NOTITS: Gift to gange. 1. kone død 1750.
62411756.10.12Christen Madsen Lustrup 2.00  1754.10.08 FAR: Mads Lauesen.MOR: ? Mads Lauesens kone. Seplut d: 12 october Døde Mars lausens søn {Christen} i Lustrup.d 12 October døde Mas Laus: søn {Christen} i lustrp.
Dåb nr. 2249
62421756.10.14Karen Jakobsdatter Døvling 0.04  1756.07.11 FAR: Jakob Sørensen Døvling.MOR: ? Jakob Sørensens kone. Seplut d: 14 Dito {october} Jacob Sørrensen Datt{..} {Karen} i Døvfling.d: 14 dito {October} døde Jacob {Sørensen} Døuling daatter {Karen} som de misted hos dennem.
Dåb nr. 2260
62431756.10.28Anne Sørensdatter Skarrild By     d: 28 ocher døde Anne Sørensdatter her i Byen.
NOTITS: Præsten har overset denne begravelse men taget datoen og givet den til næste begravelse, præsten er ikke pålidelig.
62441756.12.22Margrethe Pedersdatter Døvling 1.10  1754.12.28 FAR: Peder Andersen.MOR: ? Peder Andersens kone. Seplut. d: 28 Octr Døde Peder Ander{..} barn {Margrethe}.d: 22 Dember døde peder Andersen barn {Margrethe}.
NOTITS: Præsten har taget datoen fra forrige begravelse og glemt den forrige begravelse som kun ses i degnens kirkbog.
Dåb nr. 2251
62451757.01.09Rasmus Christensen Kollund Karstoft     Seplut Anno 1757 d: 9de Janv: Døde Gl: Rasmus Christensen Lellund ad Casst J Jesu Nafn 1757 d 9de Janv, døde gl: Rasmus Christensen Kollund udi Castoft.
62461757.01.24Karen Jakobsdatter Døvling     Seplut d: 24 dito {Janv:} døde Gl: Karen Jaco{..}daatter af døfvling.d: 24 dito {Janv} døde gl: Karen Jachop datter af døfling.
62471757.02.07Peder Nielsen Skave     Seplut d: 7 Febru: døde Peder Nielsen i skau.d 7de Febr: døde peder Nielssen udi shaue.
62481757.02.18Marianne Jensdatter Skarrild By 0.02  1756.12.26 FAR: Jens Pedersen.MOR: ? Jens Pedersens kone. d: 18 Febru: døde Jens Pedersen barn {Marianne} her i Byen.d: 18 dito {Febr:} døde Jens Pedersen baren {Marianne} her i byen.
Dåb nr. 2266
62491757.03.14Anne Marie Andersdatter Grene 2.00  1755.03.03 FAR: Anders Nielsen Grene.MOR: ? Anders Nielsen Grenes kone. Seplut d: 14 Mart: døde Anders grenes Datter Anne Magrete.d 14 Marsi døde Anders Gren daatter Anne Magrete.
NOTITS: ? En Anne Margrethe er ikke set født, derimod Anne Mari. En ny datter i 1758 døbes Anne Mari, dermed skulle den første Anne Mari fra 1755 være død før 1758.
Dåb nr. 2253
62501757.03.17Lars Jørgensen Silstrup     d: 17 Marti døde Lars Jørgenssen udi Selstrup.d: 17 dito Martius døde Lars Jørgensen udi Seltrup.
62511757.03.27Margrethe Pedersdatter Skave 2.03  1754.12.28 FAR: Peder Andersen.MOR: ? Peder Andersens kone. Seplut d: 27 dito {Marti} døde Peder Andersen barn i skau Magrete.d: 27 dito {Martius} døde peder Andersen baren udi skau Magrete af børne[ko]
62521757.04.21Anders Pedersen Skave 77c+  1680c-  Seplut d: 21 April: døde Gl Ander Pedersen i skau.d: 21 Ap: døde gl. Anders Pedersen udi shaue.
62531757.07.20Niels Arntsen Bisted Skarrild By   1731.09.09 FAR: Arnt Nielsen Bisted.MOR: Abbelone Christensdatter LundSeplut. d: 20 Jullius døde Præstens Søn Niels Arentsen Bisted.d: 20 Junius, døde præstens {Arnt Nielsen Bisted} Søn Niels udi præstegaarden.
NOTITS: Degnen har juni, men præsten har juli og det er hans søn der dør.
Dåb nr. 2059
62541757.09.18Christen Jensen Møller gammel Skarrild By 57c+  1700c-  Seplut. d: 18 septr: døde Gl: Christen Jensen Møller udj sønder gaard.d: 18 September døde gl: Christen Jensen Møllr udi Søndr gg
62551758.03.06Karen Jensdatter Skarrild By     Seplut. d: 6te Mars Døde Karen Jens Datter i lille sønder gaard.Anno 1758 d 6te Mars døde Karen Jensdatter udi Sønder gg.
NOTITS: Der var altså Søndergaard og Lille Søndergaard i Skarrild by i 1758.
62561758.03.10Christen Nielsen Ronnum Ronnum     KONE: Maren, Ronnum, Skarrild. Seplut. d: 10de dito {Mars} døde Christen Nielsen udj Ronnum.d: 10de dito {Mars} døde nu Sallige Christen Niels udi Ronnum.
62571758.04.26Kirsten Christensdatter Kimose Silstrup     Seplut d: 26 Aprili døde Kiersten Christens Daatt udj selstrup.d 26 April døde Kierste Christen daatter Kimus udi Selstrup ,
NOTITS: Kimose er et sted i Ejstrup sogn.
62581758.05.14Kiersten Michelsdatter Silstrup     Seplut. d: 14 May døde Kiersten Michels daatt i Selstrup.d: 14 May døde Kiesten Mecheldatter i selstrup.
62591758.06.24Mads Degn Silstrup     Seplut. d: 24. Juni døde Mads Degn i selstrupd 24 Junius døde Mas degn udi Selstrup.
NOTITS: Denne Mads Degn var ikke degn i Skarrild, uklart hvorfor han kaldes degn. Degnen i Skarrild hed Laurids Ebbesen Degn.
62601758.06.28Anne Pedersdatter Skarrild By     Seplut. d: 28 dito {Juni} død{.} Anne Peder daatter Her i byen.d: 28 dito {Junius} døde Anne peder daatter heri byen.
62611758.10.26Johanne Jensdatter Skarrild By     Seplut. d: 26 Oct: døde Johanne Jens daatter [..] [Kl]inchd 26 October døde Johanne Jens dattr paa Klichen
62621758.12.12Anne Hansdatter Karstoft- Sønder 2.06  1755.06.22 FAR: Hans Eskesen Karstoft.MOR: ? Hans Eskesen Karstofts kone. S [....] 12te Decembr: dø{..} Hans Carstoftes Dat{..} Anne.d 12te december døde hans Castoftes daatter Anne.
Dåb nr. 2258
62631759.02.02Palle Andersen Skarrild By     d: 2 Febri døde pali Andersen her i Byen.Anno 1759/ d: 2 Februhl: døde Pali Andersen her udi Byen ,
NOTITS: Ses 1734-43 i Skarrild By, siges 1743 i skattelisten af Gammelgaard.
62641759.05.12Peder Pedersen Ronnum den Ældre Ronnum 87c 87 år 1672c  KONE: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone, Ronnum, Skarrild. d: 12 May døde Gl: peder Ronnum.d 12 May døde gl: Pedersen udi Ronum udi hans alder 87.
NOTITS: Første aldersangivelse ved en begravelse i Skarrild kirkebog.
62651759.05.30? Christen Lassens kone Pinvig     MAND: Christen Lassen, Skarrild. d: 30 May døde Christen Lassen Hust: udi penvig.d 30 May døde Christen Lassen hustru udi Penvig.
62661759.06.13Peder Pedersen Karstoft- Sønder 0.01  1759.05.13 FAR: Peder Mortensen.MOR: ? Peder Mortensens kone. d: 13 Juins død peder Mortensen Søn i Casto.d: 13 Junis død peder Mortensen Søn peder udi Sønder Castoft ,
NOTITS: Peder Mortensen set 1. gang i Sønder Karstoft 1759.
Dåb nr. 2284
62671759.09.11Mette Nielsdatter Døvling 0.04  1759.06.05 FAR: Niels Jakobsen, Skave, Skarrild.MOR: Anne Knudsdatter. d: 11 Septembr, døde Anne Knudsdaatter uægte baren {Mette} udi Døfling ,
NOTITS: Navne fra dåben. Præsten har glemt denne begravelse.
Dåb nr. 2285
62681759.09.17Henning Rasmussen Krog 68c 68 år 1691c  d: 17 Septem døde Henning Rasmussen udi Krog,d: 17 Septembr, døde Henning udi Skarild Krog , 68.
62691759.09.19Peder Nielsen Skarrild By 0.03  1759.06.17 FAR: Niels Mortensen.MOR: ? Niels Mortensens kone. d: 19 Septembr døde Niels Mortensen Baren {Peder} her i Byn.d: 19 Septembbr, døde Niels Mortensen baren peder ,
Dåb nr. 2286
62701759.10.22Niels Olesen Karstoft- Sønder     d: 22 October døde Niels Ollesen udi Castoft ,d: 22 October døde Niels Olufsen udi Castoft ,
62711760.01.26Bent Pedersen Øvig Krog 56c 56 år 1703c  Døde 1760/ d 26 Janvarnus døde Bendt Pedersen Ødvig i Krog udi hans lader 56 aar.1760 d: 26 Janvarius døde Bent pedersen øvig udi Skarrild Krog 56.
62721760.03.09Søren Olesen Karstoft- Sønder 69c 69 år 1691c  d: 9de Marsi døde Søren Ollesen udi Sønder Castoft udi hans alder - - - 69.d: 9de Mars døde Søren Ollesen i Sønder Castoft , 69
62731760.06.24Jens Boesen Krog 72c 72 år 1688c  KONE: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Krog, Skarrild. d: 24 Junius døde Jens Boesen udi Skarild Krog udi hans alder - - 72.d 24 Junius døde Jen Boesen udi Krog. Pennen er {..d}
NOTITS: Degnens pen dur ikke mere, næste indførsel med en anden pen.
62741760.08.26? Erik Pedersen Lustrups kone Lustrup 32c 32 år 1728c  MAND: Erik Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild. d 26 Agusti døde Erich Lustrup Koene med hendes Baren udi hendes alder - - - - 32.d 26 Aust døde Eriech Pedersen hustru udi Lustrup.
62751760.08.26Dødfødt Lustrup 0.00   FAR: Erik Pedersen Lustrup.MOR: ? Erik Pedersen Lustrups kone. d 26 Agusti døde Erich {Pedersen} Lustrup Koene med hendes Baren udi hendes alder - - - - 32.
NOTITS: Kun nævnt i præsten kirkebog.
62761760.12.06Maren Christensdatter Ronnum 78c 78 1683c  MAND: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild. d 6 December døde Maren Christensdat udi Ronnum udi hendes alder - - 78.d 6te December døde Maren Christen Daatter i Ronum.
NOTITS: Fra kirkebogen #2206 vides at Christen Nielsen Ronnums kone hedder Maren, hun antages at være denne Maren.
62771760.12.10Dødfødt  0.00   FAR: Niels Christensen.MOR: ? Niels Christensens kone. d 10de December døde Niels Christensen Barn,d 10de Decembr Niels Christensen Død fød drenge Baren.
62781760.12.18Dødfødt Hesselvig 0.00   FAR: Poul Nielsen Hesselvig.MOR: Mette?. d: 18 Decembr Povel {Nielsen} Hesselvig Død fød pigebar{..}
NOTITS: Degnen noterer det dødfødte barn, præsten ikke.
62791761.01.07Mette Pouls Nielsen Hesselvigs 1. kone Hesselvig 34c 34 år 1726c  MAND: Poul Nielsen Hesselvig (Hesselvig), Skarrild. d. 18 dito døde Pouel hesselvigs hustru udi hendes 34.Ao 1761/ d: 7de Janvarius døde Povel Nielsen hustru udi Hesselvig.
NOTITS: Hendes navn fra næste pige i Poul Nielsens næste ægteskab.
62801761.04.12? Erik gammels kone  69c 69 år 1692c  MAND: Erik Gammel, Skarrild. Døde 1761 d: 12 April døde Gl. Eriech hans koene udi hendes alder 69 aar.d: 12te April døde Gl: Eriech hans koene.
NOTITS: Der er flere muligheder, ikke analyseret endnu.
62811761.05.05Ellen Madsdatter Døvling 59c 59 1702c  d: 5te May døde El Masdaatter udi døfling i sin alder 59. d 5 May døde El Masdat døfling ,
62821761.06.30Jannes Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre 1.06  1760.01.13 FAR: Poul Jensen Østergaard.MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebed 30 Julius døde Øster gaar Baren {Jannes}.d: 30 Junius døde Monsiur Øster gaar hans barn Jannes paa Castoft ,
NOTITS: Usikkert om præsten skriver Julius eller Junius.
Dåb nr. 2290
62831761.08.17Christen Elkær Elkær 52c 52 1709c  d: 17 Augusti døde Christen Elkier udi hans alders - - 52.d: 1[.] Augustus døde Christen Elkrer udi Elkiergaar.
62841761.08.22? Christen Tarps kone Krog 58c 58 1703c  MAND: Christen Pedersen Tarp, Krog, Skarrild. d: 22 dito {Augusti} døde Christen {Pedersen} tarp hustru udi Krog udi hendes alder 58.d: 22 Augusti døde Christen tarp hustru udi Krog.
NOTITS: Pedersen se #2318.
62851761.08.28? Peder Pedersen Ronnum den Ældres enke Ronnum 71c 71 1690c  MAND: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild. d: 28 dito {Augusti} døde peder Ronnum Ensche udi hendes alder - 71.d: 28 dito {Augusti} døde sl: {salig} peder {Pedersen} Ronnum Enche vdi Ron.
62861761.10.12? Christen Elkærs kone Elkær 48c 48 1713c  MAND: Christen Elkier, Elkær, Skarrild. d: 3 October døde Christen Elkier Hustru udi hendes alder -- 48. d 3di Ogtober døde sl: {salig} Christen Elkier hustrue . d: 12 October døde Sl. Christen Elkier hustru.
NOTITS: Formodes død den 3. okt og begravet 12. okt 1761.
62871762.01.24Ellen Christensdatter Lund Skarrild By 49c 49 1713c  MAND: Bent Pedersen Øvig, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild. 1762 Døde: d 24 Janvis døde Ellen Christendaatter udi Søndergaard, udi hende al 49 aa{.}.J Jesu Nafn Ao 1762. d: 24 Janvius døde El {Christensdatter} Lund udi Søndergaard udi hendes 49.
62881762.02.06Anne Jensdatter Heesgaard 74c 74 1688c  d: 6te Februvarius døde Anne Jens dat udi hees gaard i hende Alder - 74.d 6 Febevari døde Anne Jen daatter udi Hees gaar udi Hendes 74.
62891762.02.08Mette Mari Olesdatter Lustrup 7.04 1754.10.06 FAR: Ole Minds.MOR: ? Ole Minds kone. d: 8te dito {Februvarius} døde Olle Minse Baren {Mette Mari} i sin alder - 8te aa{.}d: 8 dito {Febevari} døde Olle Minns barn {Mette Mari} udi hendes alder 8 aar.
Dåb nr. 2248
62901762.03.22? Niels Christensens kone Skarrild By 28c 28 1734c  MAND: Niels Christensen, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild. d: 22 Masi døde Niels Christensens kone udi Sønder gaard udi hende{.} alder. -- 28. d: 22 Mariss døde Niels Christensen Koene i Synder gaard udi hendes Alder 28 aar.
62911762.05.14Jens Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre 0.05 19 uger 1762.01.03 FAR: Poul Jensen Østergaard.MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebed 14 May døde Monsiur Øster gaar hans Baren {Jens} udi sin korte Ald: 19 [...]d: 14 May døde Øster gaard Søn {Jens} udi hans korte Alder 19 Ugr.
Dåb nr. 2309
62921762.12.01Anne Sørensdatter Skave 41c 41 1721c  Døde 1763: d: Nye Kirche aar Dend 1sted December Døde Anne Søren dat i hendes udi skau 41.d Nye kircheaar Ao 1763 dend [] d: 1 Decembr dødeAnne Søren dat udi Skaue udi hendes Alder 41.
NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
62931762.12.27Peder Gresen Skave 29c 29 1733c  d: 27 dito {December} døde peder Gresen uid hans alder - - 29.d 27 dito {Decembr} døde Peder gresen udi Skaue udi hans Alder 29.
NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
62941763.01.15Sidsel Pedersdatter Skave 39c 39 1724c  d: 15 Janv= døde Zesel peder dat udi Skaue i [has] alder 39.d 15 janv= Døde Z{...} peder daatter udi Skaue udi hendes Alder - - 39.
NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
62951763.02.08Margrethe Christensdatter Skave 71c 71 1692c  d: 8 Februvarius døde Magrete Christendaatter udi Skaue udi hendes Alder - - 71.d: 8te Februviie død Maregte Christendat udi Skaue udi hendes Alder 71.
NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
62961763.02.10Anne Jakobsdatter Beksgaard 0.01 7 uger 1763.01.02 FAR: Jakob Beksgaard.MOR: ? Jakob Beksgaards kone. d: 10de Februvius døde Jacob Bexgaar Baren {Anne} udi sin Alder - - 7 Uger.d: 10de Februw d{...} Jacob Bexgaard baren {Anne} som de mested hos dem i sin alder 7 uger.
Dåb nr. 2316
62971763.03.22Jens Jensen Elkær 87cc 87 1676c  d: 22 Masi døde Jens Jensen udi Elkiergaar - - 81.d 22 Marsi , døde Jens Jensen udi Elkier gaard udi hans Alder 87.
62981763.06.12Eske Hansen Karstoft- Sønder 0.01 14 dage 1763.06.03 FAR: Hans Eskesen Karstoft.MOR: Birte Christensdatterd: 12 Junius døde Hans {Eskesen} Castoft søn {Eske} i sin alder 14 dag{.}.d 12 Junis døde: Hans Eskesen søn Jens 14 dag{.}.
Dåb nr. 2319
62991763.07.01Poul Gotfred Liebe Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre 4.10 1758.09.22 FAR: Poul Jensen Østergaard.MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebed: 1 Julie, døde Monsiur Øster gaar søn {Poul Gotfred Liebe} i sin Alder 4 a{..}.d: 1ste Julius døde Seg= Øster gaard søn Pouel udi hans Alder - - 4 aar.
Dåb nr. 2283
63001763.07.29? ? Bertelsdatters barn Hesselvig 0.00  1763.07.25 MOR: ? Bertelsdatter. MORFAR: Bertel Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. d: 29 dito {Julie} døde Bertel Hesselvigs daatter udi hendes Alder - - 7 ugr.d 29 [dito] {Julius} Berte Hesselvig daters barn død fød [straxen] f[a]
NOTITS: Uklar. Degnens tekst er ganske svær læsbar. Berte kunne være Birte, men det modsiger "daters barn" hvorved "daters" kan læses anderledes. "straxen" er usikker. Barnet kan dårligt være Bertel Hesselvigs, for han fik hans børn 20 år før. Præsten synes at have alvorligt mislæst degnens tekst. Hvor præsten får 7 uger fra kan ikke siges, her antages degnens "dødfødt".
Dåb nr. 2322
63021764.03.30Niels Christensen Pindvig 17.08 18 1746.07.17 FAR: Christen Pedersen.MOR: ? Christen Pedersens kone. Døde 1764: d 30 Masi døde Niels Christensen udi Penvig udi hans alder 18 aar.Ao 1764 d 39 Mar{.} Nils Christensen udi penvig 18 aa{.}.
Dåb nr. 2188
63031764.05.18Anne Christensdatter Skave 0.03 11 uger 1764.02.26 FAR: Christen Christensen.MOR: ? Christen Christensens kone. d 13 May død Christen Christensen Baren {Anne} udi Skaue udi sin korte Alder 11ve uge d 18 May døde Christen Christensen baren {Anne} udi Skaue i hans Alder 11v uge.
Dåb nr. 2330
63041764.07.12? Pedersen Døvling 0.03 12 uger 1764.04c FAR: Peder Mortensen.MOR: ? Peder Mortensens kone. d: 12te Junius døde Peder Mortensen udi Døfling udi Sin Alder 12 uger.d: 12 Julius døde , Peder Mortensen Søn udi sin alder 12 {..}.
NOTITS: Ikke fundet født. I 1759 ses en Peder Mortensen i Sønder Karstoft. — Præsten skriver forkert af fra degnens kirkebog og får "Søn" til at blive "Sin". Præsten Svitzer er skødesløs.
Dåb nr. 2332
63051764.12.02Karen Christensdatter Lustrup 31.05 31 1733.06.21 FAR: Christen Pedersen.MOR: ? Christen Pedersens kone. Døde 1765 d 4de Janvarus døde Karen Christensdat udi hendes alder 31 a{..}.ded Nye kirche aar Ao 1765 , d: 2den december døde Karen Christen datter udi Lustrup 31.
NOTITS: Præsten lægger begravelserne fra dec. 1764 som er i kirkeaaret 1765 i januar 1765, hans dato er opfundet.
Dåb nr. 2074
63061764.12.03Johanne Pedersdatter Ronnum 0.01 14 dage 1764.11.04 FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre.MOR: Maren Nielsdatterd: 14 dito {Janvarus} døde Peder {Pedersen} Ronnom {den Yngre} barn {Johanne} 14 dage.d 3di dito {december} døde Peder {Pedersen} Ronnom {den Yngre} baren {Johanne} - - 14 dage.
NOTITS: Præsten lægger begravelserne fra dec. 1764 som er i kirkeaaret 1765 i januar 1765, hans dato er opfundet.
Dåb nr. 2339
63071764.12.28Mette Hansdatter Karstoft- Sønder 0.01 5 uger 1764.12.01 FAR: Hans Eskesen Karstoft.MOR: Birte Christensdatterd: 28 dito {december} Hans {Eskesen} Castoft dater {Mette} død i sin ald 5 u{..}.
NOTITS: Præsten har glemt at kopiere denne begravelse.
Dåb nr. 2340
63081765.01.24? Bertel Lustrups kone Lustrup 62c 62 1703c  MAND: Bertel Lustrup, Lustrup, Skarrild. d: 30 dito {Janvarus} døde Bertel Lustrup Koene udi hendes al - 62.d 4 Janvus Bertel Lustrup Koene udi hends Alder - - 62.
63091765.01.12Maren Michelsdatter  70c 70 1695c  d: 4 de Februvar døde Maren Mechel daatter udi hendes aldr 70.d 12te dito {Janvus} døde Maren Meche{..} daatter udi hends Alder - - 70.
63101765.01.24Karen Jensdatter Lustrup 56c 56 1709c  d 28 dito døde Karen Jens dat i hende Ald 52d 24 Janvius døde Karen Jensdat udi Lustrup udi hen 56.
NOTITS: Præsten og degnen hverken enige om dato eller alder.
63111765.02.08Bertel Lustrup Lustrup 62c 62 1703c  KONE: ? Bertel Lustrups kone, Lustrup, Skarrild. d 8te Februvaris døde Bertel lustrup udi hans Alder - 62.d: 8de Februs døde Bertel Lustrup udi hans al: 62.
NOTITS: Her bliver præst og degn igen enige, dvs. præsten skriver herefter direkte af fra degnen.
63121765.04.12? Niels Pedersens kone Silstrup 37c 37 1728c  MAND: Niels Pedersen, Silstrup, Skarrild. d: 12 April døde Niel peders Kone i hend 37.d: 12te April døde Niels pedersens Hustru i Selstrup udi hendes Ald 37 A{.}.
63131765.05.05Anne Jensdatter Karstoft- Sønder 0.05 14 uger 1764.12.01 FAR: Jens Olesen.MOR: ? Jens Olesens kone. d: 5te May døde Je[.] Jens Olles: baren {Anne} 14 [d].d: 5te May døde Jens Ollesen baren {Anne} udi Castoft udi sin Alder i dat -- 14 uge{.}.
NOTITS: Alderen skulle være 20 uger.
Dåb nr. 2341
63141765.07.04Kirsten Pedersdatter Pindvig 52c 52 1713c  MAND: Rasmus Bringelsen Pindvig, Pindvig, Skarrild. d: 4de Julius døde Rasmus penvig Hustru {Kirsten Pedersdatter} i hendes 52.d. 4de Juli døde Rasmus Penvigs Hustru {Kirsten Pedersdatter} udi - - 52.
63151765.07.14? Jensdatter Døvling 34c 34 1731c FAR: Jens Nielsen.MOR: ? Jens Nielsens kone. d: 14 Julius døde Jens Nielsen dat sin Al 34.d. 14 Julius døde Jens Nielsens datt i døfling udi hendes Alder - - 34 aar.
NOTITS: Hun ses ikke født i Skarrild.
63161765.07.05Abelone Katrine Christensdatter Svitzer Skarrild By 0.03 12 uger 1765.05.15 FAR: Christen Clausen Svitzer.MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bistedd: 5te dito {Julius} døde Hr Sviser Baren Appelone Catrine udi hendes hendes{!} korte Alder 12 ugr.d: 5 dito {Julius} døde Presten dat udi Appelone udi sin Alder 12 uger.
NOTITS: Må være døbt fire uger gammel.
Dåb nr. 2345
63171765.09.12Abelone Jensdatter  67c 67 1698c  d: 12 September døde Appelone Jen dat udi hendes alder 67.d 12 September døde Appelon Jens datte udi hends Alder - - 67 aar.
63181765.10.05Christen Pedersen Pindvig 48c 48 1717c  d: 5te Ocber døde Christen pedersen udi penvig udi ha{.} Alder - - 41.d 5te October døde Christen pedersen udi Penvig i sin 48.
NOTITS: Nævnes 1737 i kirkebogen. Måske ugift hjemme i Pindvig ved søsteren Kirsten Pedersdatter og hendes mænd 1. Jens Christensen og 2. Rasmus Bringelsen. Præstens alder 41 anses for forkert.
63191765.12.18Maren Nielsdatter Ronnum 36.08 36 1729.04.03  MAND: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild. Seplut ANNO 1766 døde d 18 December døde Peder Ronnum Koene Maren Nielsdatter i hendes Alder 36 aar.Dend Nye kirche Aar Ao 1766, d 18: December døde peder {Pedersen Ronnum den Yngre} Koene Maren Nie{..} dat i hendes Aldr 36.
NOTITS: Præstens kirkebog i en ny sirlig, lille skrift, meget latin.
Dåb nr. 2036
63201765.12.18Christen Pedersen Ronnum  16 1750c FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre.MOR: Maren Nielsdatter{Seplut ANNO 1766 døde d 18 December} Peder Ronnum Dreng Niels i sin Alder 16 ar.{Dend Nye kirche Aar Ao 1766, d 18: December} Peder Ronnum dreng Christen i sin Al. 16 a.
NOTITS: Præsten har Niels, degnen Christen.
63211766.03.22Maren Lauridsdatter   84 1682cc  Seput d 22 Marsi Maren Lausdaatter udi hendes Alder - - 84 aar.d 22 Mas døde Maren Laurisdat udi hendes alder 84.
NOTITS: Ikke ellers set.
63221766.03.27Morten Pedersen Døvling 1.00 1765.03.20 FAR: Peder Mortensen.MOR: ? Peder Mortensens kone. Sepult d 27 dito {Marsi} døde Peder Mortensen Søn Morten i sin Alder - - 1 Aa.d: 27 dito {Mas} døde peder Mortensen Søn ,Morten i sin ald 1 aar.
Dåb nr. 2343
63231766.04.06Johanne Sørensdatter Karstoft- Sønder 75c 75 1691c  Sepult d 6te April døde Johanne Søren dat udi hendes Alder - - 75.d 6te April døde Johanne Sørendat udi Sønder Castoft udi hendes Alder 75.
NOTITS: Fadder 1751 i Sønder Karstoft.
63241766.04.18Christen Nielsen Silstrup 1.09 1764.07.08 FAR: Niels Christensen.MOR: Mette NielsdatterSepult d 18 dito {April} Niels Christensen udi selstrup i sin Alder - - 2 Ar.d: 18 dito {April} døde Niels Christens: søn udi Selstrup i sin Alder 2 Aar.
NOTITS: Endnu et eksempel hvor præsten Svitzer er skødesløs. Degnen har Niels Christen: søn, hvilket Svitzer gør til Niels Christensen. Niels Christensen ses i Silstrup 1767-73. Han kommer fra Søndergaard i Skarrild By. Tvillingen til Christen som hedder Niels ses i skiftet efter Niels Christensen 1773 i Silstrup ti år gammel, så det er ikke ham.
Dåb nr. 2334
63251766.07.24Sidsel Nielsdatter Skarrild By 84c 84 1692cc  Sepult d: 24 Jullius døde Sesel Niels datter her i byen udi hendes Alder - - 84 Ar d 24 Julius døde Zesel Niel daatter her udi Byen, udi hendes Alder 84.
NOTITS: Ellers ikke set.
63261766.07.25Else Kirstine Hansdatter Karstoft- Sønder 0.04 13 uger 1766.03.09 FAR: Hans Eskesen Karstoft.MOR: Birte ChristensdatterSepult d 25 Julli døde hans {Eskesen} Carstoft daatter {Else Kirstine} udi sin Alder - - 15 uger.d 25 Juli døde hans Castoftes daatter {Else Kirstine} udi sin Alder - - 13 uger.
NOTITS: Præsten har igen læst forkert alder 13 ikke 15 uger.
63271766.07.29? Søren Sørensen Skrædders kone  64c 64 1702c  MAND: Søren Sørensen Skrædder, Skarrild. Sepult d: 29 dito {Jullius} Sørren {Sørensen} Skreder Hustru udi hendes 64.d 29 dito {Julius} døde Søren Skræders konne i sin Aldr 64.
63281766.09.16Peder Frandsen Krog 0.06 26 uger 1766.03.05 FAR: Frands Pedersen.MOR: ? Frands Pedersens kone. s: 16 Septem ber døde frans barn {Peder} i sin Alder - - 26 uger.d: 16 September døde Frans baren {Peder} udi Krog - - 26 uger.
Dåb nr. 2349
63291766.10.10Helvig Christensdatter Haderup mad. Lund Skarrild By 87cc 87 1679cc  MAND: Christen Thomsen Lund, Ølgod. Sepult d 10 Ogtober døde Madame Lunds {Helvig Christensdatter Haderup} udi hendes Alder 87 a.d: 10 October døde Madamme Lunds {Helvig Christensdatter Haderup} udi hende Alder 87.
NOTITS: Efter mandens død 1728 i Ølgod, flytter hun til svigersønnen Arnt Bisted præst i Skarrild.
63301766.12.06Maren Pedersdatter Pindvig 66c 66 1710c  Sepult 1767 d 6te December døde Maren Peder daatter udi Pinvig udi hendes Alder 66 a.d Nye Kirche aar 1767. d 6te December Døde Maren Peder daatter udi Penvig udi hen Alder 66 aa.
63311767.01.14Anne Margrethe Christensdatter Pinvig 3.01 1763.12.26 FAR: Christen Pindvig.MOR: ? Christen Pindvigs kone. Sepult d: 14 Java døde anne Magrete udi Pinvig i sin 3 ar.d: 14 Janvius døde Anne Magrete udi Penvig udi sin 3 aa.
Dåb nr. 2328
63321767.02.15? Lave Michelsens kone Lustrup 82cc 82 1685cc  MAND: Lave Michelsen, Lustrup, Skarrild. Sepult d 15 Bebr døde Laue Michelsen hans Konne udi Lustrup i hnedes Alder 82 Ar.d: 15 Februavarius Laue Mechelsens hans konne udi Lustrup udi hendes Alder 82.
63331767.02.28? Jørgensdatter Hesselvig 22c 22 1745c FAR: Jørgen Jakobsen Hesselvig.MOR: ? Jørgen Jakobsen Hesselvigs kone. Sepult d: 28 febr døde, Jørgen Heselvig daatter udi hendes Alder - - 22 a.d: 28 Febru døde Jørgen hesselvig datter udi hendes Alder - - 22.
NOTITS: Ikke set født i Skarrild.
63341767.03.28? Peder Studsgaard gammels kone Studsgaard 73c 73 1692c  MAND: Peder Studsgaard gammel, Studsgaard, Skarrild. Sepult d: 28 Marsi døde Gl Peder stusgard hustru i hendes Alder - - 75 aa.d 28 Mart døde Gl Peder stusgaar hust. udi hendes Alder - - 73 aar.
NOTITS: Præsten har mislæst 73 som 75.
63351767.07.02Peder Christensen Døvling Døvling 72c 72 1695c  KONE: ? Peder Christensen Døvlings kone, Døvling, Skarrild. Sepult d 2 Juli døde Peder Christensen (Døvling) udi Døvling udi hans Alder - - 72 aa.d 2 Julie døde Peder Christensen udi Døfling udi hans Alder Som var - - 72 ar.
NOTITS: Får børn 1738, 1741 og 1744.
63361767.07.22Jørgen Jakobsen Hesselvig Hesselvig 57c 57 1710c  Sepult d 22 dito {Juli} døde Jøgen {Jakobsen} hesselvig udi hans Alder 57 A.d 22 dito {Julie} døde Jørgen Jacobsen udi hesselvig udi hans Alder - 57.
63371767.08.24Anne Pedersdatter Døvling 2.09 1764.09.23 FAR: Peder Jepsen.MOR: ? Peder Jepsens kone. Sepult d 24 Agusti døde Peder Jepsen dat Maren {døbt Anne} i hendes Alder - - 2 a.d 24 Augst døde Peder Jpsen dat Mariane udi sin alder 3 aar.
NOTITS: Degnen tager fejl af navnet, ikke Marianne men døbt Anne, og præsten skriver bare af. Præsten gør alderen til 2, men degnen skriver 3 som passer.
Dåb nr. 2336
63381767.09.03Claus Eriksen Svitzer Skarrild By 83c 83 1684c  KONE: Elonora Jensdatter Thaulow, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild. Sepult d 3 September døde Claus {Eriksen} Sviser udi Sønde gaard udi hans Alder - 83 A.d 3 September døde Monsiur Gl: Sviser udi Sønder gaar udi hans Alder - - 83.
NOTITS: Claus Svitzer ejede Juellingsholm i Sønder Omme 1735-60. Han kaldes gammel Svitzer, for hans søn Christen Clausen Svitzer er præsten her i Skarrild.
63391767.12.12Lucie Lauridsdatter Skarrild By 67c 67 1700c  Sepult 1768. Seuplt d 12 december døde Lusi Laurids datter heri byen udi hendes Alder 67 aar.d: Nye Kirche aar Ao 1768 d 12 December døde Luce Lauris daatter her i Bye udi hendes Alder 67 aar.
63401768.02.18Niels Olesen Lustrup  1 år 5 m. 1766.10.05 FAR: Ole Nielsen Minds.MOR: ? Ole Nielsen Minds kone. Sepult d 18 febr døde Olle {Nielsen} Minds Søn Niels udi hans Alder - - 1 aar 5 Maneder.d 18 Febru døde Olle Minds Søn Niels udi hans Alder - 1 aa 5 M.
Dåb nr. 2355
63411768.06.21Niels Christensen  7c 1761c FAR: Christen Sandgaard.MOR: ? Christen Sandgaards kone. Sepult d 21 Junius døde Christen Sangard Søn Niels udi hans Alder - 7 ar. d 21 Junius døde Christen Sand gaar Søn Niels udi hans Alder 7 aar.
NOTITS: Ikke fundet døbt i Skarrild.
63421768.07.02Dødfødt  0.00  1768.06.27 FAR: Søren Sørensen Skrædder.MOR: ? Søren Sørensen Skrædders 2. kone. Sepult d 2 Julius Sørren {Sørensen} shreder en Søn Død fød.2 Julius Søren Skarder{!} død fød Søn.
NOTITS: Dødfødt søn. 1. kone død 1766.
Dåb nr. 2367
63431768.08.09Erik Christensen Svitzer Skarrild By 0.01 14 dage 1768.08.05 FAR: Christen Clausen Svitzer.MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter BistedSepult d 9 Agusti død Hr Sviser baren døde Erich udi hans Alder 14 dage.d 9de Augusti Præsten baren døde Ereche udi sin alder 14 dge.
Dåb nr. 2369
63441768.12.04Anne Poulsdatter  77c 77 1691c  Sepult d 4 December døde Anne Povels Daatter udi hendes Alder - - 77 ar.d Nye Kerche aar Anno 1769. d 4 de December Anne Povels daatter udi hendes Alder 77.
NOTITS: Ikke ellers set.
63451769.02.08Boed Jakobsen  48c 48 1721c  Sepult d 8ten Febr døde boed Jacobsen udi has al 48.d 8te Februr døde Bo{.} Jacobsen udi hans al 48.
63461769.04.23Maren Nielsdatter Pindvig 49c 49 1720c  Sepult d 23 April døde Maren Niels Datt udi hendes Alder - - 49 a.d 23 April døde Maren Niels daatter udi Pinvig udi hendes al 49.
63471769.10.16Anne Michelsdatter Skarrild By 72c 72 1697c  Sepult d 16 Ogtober døde Anne Micel datt udi sin Alder 72 aar.d 16 October døde Anne Mechels datr udi Søndergaard udi sin Alder - - 72.
NOTITS: I 1734 ses hun som enlig mor, hvis barn begraves.
63481769.11.26Maren Jørgensdatter Hesselvig 33c 33 1736c FAR: Jørgen Jakobsen. Seplult d 26 Nov Maren Jørge{..} Datter udi hesselvig udi hen al 33 ard 26 November døde Maren Jørgensdatter udi Hesselvig i hendes 33.
63491769.12.02Anne Møllerkone Skarrild Mølle 72c 72 1698c  Sepult 1770. Sepult d 2 Janv Døde Anne Møller konne i sin Ald - - 77.d Nye Kiercheaar 1770 d: 2 december døde Ann{.} Møler konne i sin 72.
63501769.12.24Peder Madsen  70c 70 1699c  Sepult d 24 Decber døde Peder Masen udi hans Alder 70.d 24 decber døde Peder Mass: udi hans Alder 70.
NOTITS: Han får børn 1737, 1740 og 1745, kunne være af Skarrild By.
63511769.12.24Sara Malene Krog 25c 25 1744c  MAND: Lars Michelsen, Krog, Skarrild. Samme dag {d 24 Decber} døde Lars Mecelsen hustruSara Malen udi krog udi hendes Alder - 25.samme dito {d 24 decber} død Las Mechel hustruSara Malen - - 25.
NOTITS: Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
63521770.01.12Christen Krog? 18c 18 1752c  HUSBOND: Anders Pallesen, Krog?, Skarrild. Sepult d 12 Janv døde Anders Pallisen dreng i sin ald - 16 aa.d 12 Janvius døde Anders Pallisen dreng Christen 1[8] {..}.
NOTITS: Dreng betyder tjenestedreng, Anders Pallesen er 30år gammel. Tjenestedrengen er muligvis fra et andet sogn, ellers ville vel faderens navn stå der.
63531770.01.14Erik Pedersen Gammel Skarrild By 72c 72 1698c  Sepult d 14 Janv døde Erich Pedersen i sin Alder 72 ar.d: 14 Janvarius døde Gl. Erech pedersen udi Præstegaardend udi hans Alder 72.
NOTITS: Den unge Erik Pedersen bor i Lustrup og er omkring 35 år gammel.
63541770.02.26Beret Nielsdatter Døvling 75c 75 1695c  Sepult d 26 Febra døde Beret Neils datt i sin Ald - 75.d 26 Februvi døde Beret Niels daatter udi døfling udi hends Alder - - 75.
63551770.04.22Hans Hansen Karstoft- Sønder 0.01 3 uger 1770.04.08 FAR: Hans Eskesen Karstoft.MOR: Birte ChristensdatterSepult d 22 Apri døde Hans {Eskesen} Carstoft søn {Hans} i sin Alder 3 uger.d: 22 Aprili døde hans Castoft hans Søn {Hans} udi hans Alder Som er - - 3 uger.
Dåb nr. 2385
63561770.05.02? Christen Møllers kone Skarrild Mølle 56c 56 1714c  MAND: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild. Sepult d 2 May døde Christ{..} Møller konne i sin Ald - 56 aar.d 2 Maj døde Christen Møler konne udi hendes Alder som er - - 56 aa.
63571770.05.25Margrethe Christensdatter Døvling 65c 65 1705c  MAND: Peder Christensen, Døvling, Skarrild. Sepult d 25 May døde Magrete Christen datt i sin Alder 65 aar.d: 25 May døde Magrete Christendaatter udi døfling udi hendes Alder - - 65.
NOTITS: Gift 1732.10.20 i Grindsted, hun af Morsbøl i Grindsted.
63581770.11.11Peder Andersen Skave 61c 61 1709c  KONE: ? Peder Andersens kone, Skave, Skarrild. d 11 Novb døde Peder Andersen i skau i sin Ald 61 aar.d 11 november døde Peder Andersen udi Skaue udi hans Al 61.
63591770.11.14Anne Nielsdatter  72c 72   Sepult d 14 dito {Novb} døde Anne Niels datt udi sin Ald - 72 aar.d: 14 dito {november} døde Anne Niels daatter udi hendes Alder 72.
NOTITS: Muligvis af Døvling
63601770.12.01Caroline Hansdatter Linnet Kartoft- Nørre 12c 12 1758c FAR: Hans Ditlevsen Linnet.MOR: Anne Margrethe Foghd Nye Kirche aar Anno 1771 dend førsted Decembr død Hr. heres fog {Hans Ditlevsen Linnet} Baren Carelin udi sin Alder 12 {..}.
NOTITS: Fra 1771-73 fører præsten ingen kirkebog. Caroline skal være født i Kolding.
63611771.01.04Peder Pedersen Skarrild By 75c 75 1696c  d 4de Janvarirus døde Peder pedersen her udi byen i sin ald: 75.
63621771.04.12Christen Nielsen Silstrup 12.02 1769.01.29 FAR: Niels Christensen.MOR: Mette Nielsdatterd 12 April døde Christen Nie[.]sen J Selstrup ud sin Alder - 2 aar.
Dåb nr. 2371
63631771.04.26Christen Larsen Lustrup 82cc 82 1689cc  d 26 April døde Christen lassen udi ludstrup udi hans alder - 82.
63641771.07.11Lars Hansen Bechtoft 72c 72 1699c  d: 11 Julius Døde Lars Hanssen udi Bechtoft udj hans alders - 72.
63651771.08.22Bennet Pedersdatter Grene 82cc 82 1689cc  d: 22 Augusti døde Bennet Pedersdat udi grene udi hendes Alder - - 82.
63661771.09.27Bertel Andersen Grene 1.04 1770.05.20 FAR: Anders Bertelsen.MOR: ? Anders Bertelsens kone. d. 27 September døde Ander bertelsen baren {Bertel} udi hans - 1 aa
Dåb nr. 2386
63671771.11.10Niels Nielsen Øvig Øvig 74c 74 1697c  KONE: Johanne Jensdatter, Øvig, Skarrild. d. 10 November døde Niels Nielsen udi Ødvig i hans Alder - - 74 Ar.
63681771.12.22Navnløs  0.01 8 dage 1771.12.14 FAR: Johannes Ricart?d: 22 Decembr død Johannes [hans] barn 8te Dage gammel.
NOTITS: Johannes Ricart nævnt 1768 som fadder #2364. Ikke andre af navn Johannes set i Skarrild.
Dåb nr. 2397
63691771.12.27Else Christensdatter Karstoft- Sønder  95 år 2 m. 14 dage 1676.20.13c  d: 27 Decembr døde Else Christendaatter udj sønder Castoft udi hendes Alder - 95 2 maad og 14 dage - -.
63701771.12.28Sidsel Christensdatter Silstrup 66c 66 1705c  Dend Nye Kirche Aar Ao 1772 :/ d 28 December døde [Ze]sel Christen dat udi selstrup udi hens Alder - - 66.
63711772.03.05Maren Pedersdatter Døvling 3.10 1768.05.01 FAR: Peder Jepsen. d 5 Martus , døde Peder Jepsen Baren {Maren} udi døfling udi hendes Alder 2 aa.
Dåb nr. 2366
63721772.05.01Maren Jensdatter Lustrup 0.03 9 uger 1772.01.19 FAR: Jens Christensen.MOR: ? Jens Christensens kone. d: først May døde Jens Christensen baren {Maren} udi Ludstrup udi hendes Alder - - - - 9 uger.
63731772.05.08? Jens/en/datter Lustrup   1772- FAR: Jens Christensen.MOR: ? Jens Christensens kone. d 8 dito Jens Christensen Baren udi Lustrup.
NOTITS: Otte dage før begraves hans datter Maren 9 uger gammel. Det barn, der begraves her, er ikke set født i Skarrild. Jens Christensen er måske flyttet til Skarrild for nylig.
63741772.05.10NN Fremmed Mand Karstoft- Sønder     d 10 May: døde en fremed Mand udi Sønder Castoft.
63751772.05.12Michel Gammelgaard Skarrild By 78c 78 1694c  d 12 May Mechel gl: gaar i sin alder 78.
NOTITS: Muligvis identisk med Michel Christensen fadder 1735-54.
63761772.06.11Palle Andersen Krog 0.04 18 uger 1772.02.02 FAR: Anders Pallesen.MOR: ? Anders Pallesens kone. d 11 Junius , død Ander Pallisen baren Palli udi sin alder 18 ug{..}.
63771772.07.02Anne Margrethe Jørgensdatter Fogh Karstoft- Nørre 34c 34 1738c  MAND: Hans Ditlevsen Linnet, Karstoft- Nørre, Skarrild. d 3de Julius døde Madme Linnet {Anne Margrethe Jørgensdatter Fogh} Paa Castoft udi udi{!} hendes alder - 34.
63781772.08.29Mette Pedersdatter Døvling 55.02 55 1717.06.24  MAND: Bent Jensen, Døvling, Skarrild. d 29 Augusti, døde Bent Jensen Konne Mette peder dat udi hendes alder: 55.
63791772.09.15Erik Christensen Svitzer Skarrild By 2.09 1769.12.01 FAR: Christen Clausen Svitzer.MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bistedd 15 Septembr døde Præsten {Christen Clausen Svitzer} baren Erech udi sin korte alder - 3.
Dåb nr. 2381
59941772.12.20Dødfødt Krog 0.00  1772.20.12 FAR: Anders Vistesen.MOR: Malene Lauridsdatter{REKONSTRUKTION: fra under fødsler: 'd: 20 Desembr: Blev Anders Vidstesen hans baren dødtfød..'}
NOTITS: Dato
Dåb nr. 2398
63801773.01.09Maren Christensdatter Krog 40c 40 1733c  MAND: Jørgen Nielsen, Krog, Skarrild. d 9de Janvius døde Jørgen {Nielsen} Krog konne {Maren Christensdatter} udi hendes des{!} ald 40.
NOTITS: Skifte.
63811773.02.16Niels Christensen Skarrild By 55c 55 1718c  KONE: ? Niels Christensen 2. kone, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild. d 16 Febr døde Niels Christensen udi Sønder gaar udi hans aldr 55.
63821773.02.18Anne Nielsdatter Skarrild By 11.00 1762.02.26 FAR: Niels Christensen.MOR: ? Niels Christensens 1. kone. d 18 dito {Febr} døde Anne Niels dat i sin al 8 ar.
NOTITS: Hun er den eneste Anne Nielsdatter der nogenlunde passer og faderen begraves to dage før. En smitsom sygdom formodes.
Dåb nr. 2310
63831773.02.14Christen Clausen Svitzer Skarrild By 44.11 45 1728.03.29  KONE: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild (Præstegaarden), Skarrild. d 14 Februarius døde [nusl] Hr. Svitser udi hans Alder - 45.
63841773.02.20Peder Andersen Krog 0.01 10 dage 1773.02.02 FAR: Anders Pallesen Krog.MOR: ? Anders Pallesen Krogs kone. d 20 dito {Febr} døde Anders {Pallesen} Krog baren {Peder} udi sin korte 10 dage.
63851773.03.16Christen Pedersen Lustrup Lustrup 64c 64 1709c  d 16 Mar[..] døde Christen Pederse udi Lustrup udi hans ald 64.
63861773.04.05Bertel Heesgaard Heesgaard 51c 51 1722c  d 5te April døde Bertel Heesgaar udi hans Aldr 51.
63871773.04.10Jakob Sørensen Døvling 56c 56 1717c  d: 10 April døde Jacob Sørensen, udi hans alder 5[6].
63881773.04.13Kirten Michelsdatter Lustrup 79c 79 1694c  d 13 April døde Kirsten Mechel dat udi Ludstrup udi hendes alder 79.
NOTITS: Nævnes 1733 som fadder vel af Lustrup.
63891773.06.01Dorte Mikkelsdatter Silstrup 62c 62 1711c  MAND: Anders Madsen, Silstrup, Skarrild. d 1 May døde Peder Massen hustru {Dorte Mikkelsdatter} udi hendes alder 62
NOTITS: Ses i skifter 18. aug. 1773 efter Johanne Jørgensdatter i Døvling.
63901773.05.06? Thomas Elkærs kone Skarrild By 31c 31 1742c  MAND: Thomas Elkær, Skarrild By (Elkærgaard), Skarrild. d 6 May døde Thomas El kier konne udi hendes 31.
NOTITS: Hun er fadder 1763 og 1769, altså gift 20 år gammel 1762c.
63911773.05.14Erik Nielsen Karstoft- Sønder 28c 28 1747c  KONE: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild. d: 14 May= døde Erech Nielsen udi Sønder Castoft udi hans alder 28.
NOTITS: Skifte efter Erik Nielsen 12. Juli 1773 i Sønder Karstoft. Glemt døbt i kirkebogen.
Dåb nr. 1997
63921773.05.26Maren Bechgaard Bechsgaard     d 2[6] May døde Maren Bechgaard i alder 66.
63931773.05.27Niels Christensen Silstrup 44c 44 1729c  KONE: Mette Nielsdatter, Silstrup, Skarrild. d: 27 døde Niels Christensen udi Selstrup i Alder 44.
NOTITS: Datoen kan være 27. juni, måned ikke angivet. Han kan være *1730.02.26 Gammelgaard søn af Christen Gammelgaard. Skifte den 13 juli 1773.
63941773.07.12Anne Eriksdatter Karstoft- Sønder 55c 55 1718c  MAND: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild. 12. Julius døde Anne Errech dat udi Castoft udi sin alder - - - 55.
NOTITS: Skifte 12. juli 1773.
63951773.07.16? Christen Døvlings kone Døvling 62c 62 1711c  MAND: Christen Døvling, Døvling, Skarrild. d 16 dito {Julius} døde Christen døflings konne udi henes Alder som er - - 62.
63961773.07.02Jens Jepsen Karstoft- Sønder 69c 69 1704c  d anden Juli døde , Jens Jbsen udi Castof udi hans alder 69.
63971773.07.04Ole Lauersen  34c 34 1739c  d 4de dito {Juli} døde olle Lauersen udi hans alder 34.
NOTITS: Kun set nævnt dette ene sted.
63981773.10.15Peder Jepsen Døvling 42c 42 1731c  d 15de Oct: Peder Jepsen af Dauling — 42 aar.d 15 october døde Peder Jepsen udi døfling - - 42.
NOTITS: Ses som fadder i Døvling 1754.
63991773.12.08Jens Karstoft- Sønder 1c 1772.12c MOR: Anne Jensdatterd 8de Decembr: Terkel Jensens Sted=Søn Jens — 1 aar.d 8te decbr døde Terkel Jensen baren Jens i hans aldr i aar.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787. Dåben er glemt i Skarrild kirkebog, mange er glemt 1772.
64001774.01.24Peder Andersen Skarrild By 73c 73 1701c  4de Jan: Peder Andersen 73 aar.Anno 1774. d 4de Janvius døde Peder Andersen her i Byen udi hans Alder 73.
64011774.01.29Anne Pedersdatter Ronnum 24c 24 1750c  29de ditto {Jan:} Anna Pedersdatter i Ronnum 24 aar -d: 29 dito {Janvius} døde Anne Peder daatter udi Ronnum J sin al 24.
NOTITS: Formodet datter af Peder Pedersen den Yngre i Ronnum, glemt døbt i kirkebogen eller født i et andet sogn.
64021774.04.25Viste Andersen Krog 0.02 9 uger 1774.02.27 FAR: Anders Vistesen Krog.MOR: Malene Lauridsdatterd 25 April Anders {Vistesen} Krogs barn Viste 9 Uger.Anders Krogs baren.
NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
64031774.06.21Anne Dorte Poulsdatter Liebe Karstoft- Nørre 41c 38 1733c  MAND: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild. 21 Junii Mad: Østergaard {Anne Dorte Poulsdatter Liebe} — aar.d 21 Junius Madme Øster gaar {Anne Dorte Poulsdatter Liebe} udi hendes Alder - - - 38.
NOTITS: Alderen er forkert. Hendes far Poul Gotfred Liebe døde nemlig omkring marts 1733, så hun er født 1733-.
64041774.07.11Jørgen Nielsen Krog Krog 60cc  1715cc  KONE: Maren Christensdatter, Krog, Skarrild.  Jørgen Nielssen i Krog Hængte sig selv den 11 Julii og blev derefter begraven ved Høelund {Hjøllund} Bæk af Rakkeren.
NOTITS: Skifte. Selvmordere kunne ikke begraves i indviet jord, men det ses i nogle sogne at præsten lod dem begrave ved kirkegårdsdiget tæt på indviet jord. Ikke denne præst Hegelahr. Begravet af rakkeren, som ellers havde med dyrekadavre at gøre lyder brutalt, ved en bæk. Jørgen Nielsen Krog blev født 1715cc i Nørre Vium, bor først i Hesselberg i Ikast, flytter 1752c til Skarrild Krog.
64051774.07.18Laurids Olesen Skomager Skarrild By? 81cc 81 1693cc  18 Julii Laurids Skomager 81 aar død.d 22 Junius døde Lauris Ollesen udi hans alder 81.
64061774.07.22Kirsten Andersdatter Grene 71c 71 1703c  22 Julii Kirsten Andersdatter i Greene 71 aar.29 September døde Kirsten Ander Datter udi gren J hendes alder 71.
NOTITS: Degnen og præsten ligger langt fra hverandre i datoen.
64071774.07.28Christian Jensen Øvig 0.02 7 uger 1774.06.12 FAR: Jens Nielsen Øvig.MOR: Kirsten Christensdatter28 dito {Julii} Jens {Nielsen} Ødevigs barn Christian 7 Uger.Jens ødevigs baren.
64081774.10.02Mourids Madsen Pindvig 29c 29   2 Oct: Mourids Madsen af Pindvig 29 aar.d. 2 October døde Mas Massen udi Pinvig i hans - 29.
NOTITS: Degnen har Mas Madsen, han skulle egentlig kende sognet bedre. Hverken Mourids Madsen eller Mads Madsen er set født i Skarrild
64091774.10.06Mette Johanne Christensdatter Døvling 0.03 12 uger 1774.07.10 FAR: Christen Pedersen. 6 Dito {Oct:} Christen Pedersens barn {Mette Johanne} af Deuling 12 Uger.d: 6te døde Christen døfling dat {Mette Johanne} udi Sin alder 12 ug.
64101775.04.25Rasmus Bringelsen Pindvig 48.06 49 1726.10.13  KONE: Maren Jepsdatter, Pindvig, Skarrild. d 25 April blev Rasmus Bringelsen af Pindvig begravet , som døde 2en Paaske dag . fød 1726 d 14 S: p trin. var liged Prædiken 8 S {Skilling}.d: anden Paaske dag døde Rasmus Bregelsen udi Penvig i hans alder 48 ar
Dåb nr. 2018
64111775.04.30Boel Marie Poulsdatter Silstrup 0.02 6 uger 1775.03.06 FAR: Poul Andersen Veilgaard.MOR: Karen Jakobsdatterd 2den Søndag efter Paaske begravet Povel Andersens Barn af Selstrup, som døde Tirsdagen tilforn d 25 Aprilis.d anden Søndag efter Paask døde Povel Andersen [laden] udi Selstrup 6 uger.
64121775.05.07Maren Jensdatter Øvig 0.01 2 dage 1775.05.01 FAR: Jens Nielsen Øvig.MOR: Kirsten Christensdatterd 3die Søndag efter Paaske begravet tvende Tvilling=Døtter af Jens Nielsen i Ødevig , den eenes navn var Maren, den andens Karen; vare hiemmedøbte . var Liig=Prædikene.d førsted May døde Jens Nielsen udi Ødvig 2de Piger barn {Maren} som var hiemme døbt og døde anden dag der efter ,
NOTITS: Moderen døde i barselsseng tre uger efter.
64131775.05.07Karen Jensdatter Øvig 0.01 2 dage 1775.05.01 FAR: Jens Nielsen Øvig.MOR: Kirsten Christensdatterd 3die Søndag efter Paaske begravet tvende Tvilling=Døtter af Jens Nielsen i Ødevig , den eenes navn var Maren, den andens Karen; vare hiemmedøbte . var Liig=Prædikene.d førsted May døde Jens Nielsen udi Ødvig 2de Piger barn {Maren} som var hiemme døbt og døde anden dag der efter ,
NOTITS: Moderen døde i barselsseng tre uger efter.
64141775.05.12Dødfødt Grene 0.00  1775.05.10 FAR: Anders Bertelsen. Almindelig Bededag den 4 Tirsdag efter Paaske blev begravet et dødfødt Barn Søn Af Anders Berthelsen i Greene. NB.d 10 May Anders bertelsen i gren død fød drenge Baren udi gren - -.
64151775.05.23Hans Olesen Bechsgaard 0.02 10 uger 1775.03.05 FAR: Ole Christensen.MOR: Agnete HansdatterTirsdagen d 23 Maji begravet Ole Christnesens Barn Hans d 12 May døde Ole Christens Søn hans Olesen udi Bexgaar i hans alder 10 ug.
NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
64161775.05.26Kirsten Christensdatter Øvig 39.05 39 1735.12.14  MAND: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild. Onsdagen d 26 Maji blev Jens Ødevigs Hustrue {Kirsten Christensdatter} begravet , var liig-Prædiken . Døbt d 14 Dec: 1735.d 11 May døde Jens Nielsen udi Ødvig hans Konne Kiersten Christendat udi hendis alder 39.
NOTITS: Født i Toxvig i Arnborg sogn.
64171775.08.09Dødfødt Hesselvig 0.00   FAR: Peder Nielsen.MOR: Maren ChristensdatterOnsdagen d 9 Augusti blev begravet Peder Nielsens dødfødte Søn af Hesselvig var Liig = Prædiken.d 28 Juli Peder Nielsen Dødfød drenge Baren udi hesselvig ,
NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
64181775.08.13Viste Andersen Krog 0.03 16 uger 1775.05.21 FAR: Anders Vistesen Krog.MOR: Malene LauridsdatterSøndagen d 13 Augusti Dom: 9 post Trinit: Anders Vistesens lille Søn Viste af Krog begravet; var Liig Prædiken.d 7 Augusti død Anders Krog Søn Visti udi hans alder 16 uger.
NOTITS: Konens navn fra FT 1787.