Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1725 - 1820
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
59991709.01.09Oluf Jensen Due Skarrild By 43c  1666c  KONE: Margrethe Andersdatter Braadt, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild. {REKONSTRUKTION: Død 9. januar i Præstegaarden i Skarrild Oluf Jensen Due 43 år gammel.}
NOTITS: Han bliver i 1702 præst i Skarrild/Arnborg. Hans enke Margrethe Andersdatter Braadt tigger i 1743 (Skattemandtallet) af præsterne i herredet med hendes datter, hun har altså ingen eller en for ringe pension fået.
60011724.12.03Dødfødt  0.00 1724.11.28 FAR: Erik Andersen.MOR: ? Erik Andersens kone. Sepull Erich Andersens barn ßom blev Dødfød dom 1 Adv.
Dåb nr. 2001
60031725.04.09Johan Klink Klink     Sepult: d 9 Apr: Johan Klinch.
60041725.05.19Niels Olufsen Silstrup     Sepult: d 19 Maj Niels Olufsen i Selstrop.
60051725.05.26Dødfødt    FAR: Christen Sørensen.MOR: ? Christen Sørensens kone. Sepult: d. 26 Maj Christen Søfrens: barn dødfød.
Dåb nr. 2004
60061725.07.21? Peders/en/datter barn 1 Grene 12-   FAR: Peder Pedersen Grene.MOR: ? Peder Grenes kone. Sepult d. 21 Jul: Peder greenes 2=de børn.{? barn 1}
60071725.07.21? Peders/en/datter barn 2 Grene 12-   FAR: Peder Pedersen Grene.MOR: ? Peder Grenes kone. Sepult d. 21 Jul: Peder greenes 2=de børn.{? barn 2}
60081725.08.25Anders Bringelsen  0.03  1725.06.17 FAR: Bringel Eilersen.MOR: ? Bringel Eilersens kone. d. 25 Aug: Bringels barn {Anders}.
59981725.11.11? Peders/en/datter Bæktoft 2+  1724- FAR: Peder Bæktoft.MOR: ? Peder Bæktofts kone. Sepult: dom 24 p Trinit: Peder Bechtoftes barn.
NOTITS: Barnet født før kirkebogen begynder i nov. 1724.
59961725.11.25? Christens/en/datter Døvling 2+  1724- FAR: Christen Døvling.MOR: ? Christen Døvlings kone. d 26 p Trinit Sepult: Christen Døflings barn.
NOTITS: Barnet født før kirkebogen begynder i nov. 1724.
59951725.12.02? Bringels/en/datter  2c  1724c FAR: Bringel Eilersen.MOR: ? Bringel Eilersens kone. Sepult: d 1 Adv: Bringels barn.
NOTITS: Dette barn formodes født før Anders, der blev født 17. juni 1725 og formodes død 25. aug. 1725, men det kunne være omvendt. I hvert fald er et barn født før kirkebogen og død her eller i august. Barnet Peder *1722c og Anders *1725, derfor formodes et barn født 1724c, men det kunne være længe før.
59971725.12.15? Simons/en/datter  2+  1724- FAR: Simon. Sep: d 15 dec: Simons barn.
NOTITS: Barnet er født før kirkebogen begynder i nov. 1724.
60091726.01.03Erik Jensen  12-  1714+ FAR: Jens Hjøllund.MOR: ? Jens Hjøllunds kone. Sepult: 3 janv. Jens Hiølu{...} barn Erich.
60101726.01.27? Degnens barn  12-  1714+ FAR: Jens Nielsen Birch.MOR: ? Jens Nielsen Birchs kone. Sepult: Dom 3 p Epiph: Degnens barn.
60121726.04.06? Peder Ronnums barn Ronnum 12-  1714+ FAR: Peder Pedersen Ronnum.MOR: ? Peder Pedersen Ronnums kone. d. 6 Apr: Sepult: Peder {Pedersen} Ronnums barn.
NOTITS: Fra skøde? 1728 Martin Olesen, arkivar på Landsarkivet i Viborg og datter, Agnes Laustsens tekst.
60131726.04.13? Peder Grenes barn Grene 12-  1714+ FAR: Peder Pedersen Grene.MOR: ? Peder Grenes kone. d: 13 Apr: sepult Peder greenes barn.
60141726.04.07? Peder Heesgaards barn Heesgaard? 12-  1714+ FAR: Peder Heesgaard?.MOR: ? Peder Heesgaards kone. Dom: jud: Sepult: Peder [...]gaards barn.
60151726.06.02Niels Arntsen Bisted Skarrild By 0.01 8 dage 1726.04.21 FAR: Arnt Nielsen Bisted.MOR: Abelone Christensdatter LundFest: Pasch: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn fød nafnlig Niels døde 8 [tende] dagen dereffter og blev begrafven d. 6 p Pasch: Effter at dd til moderens {Abelone Christensdatter Lund} [Kchegg] {Kirkegang} var ind ßat udj [Kichen] {Kirken}.
NOTITS: Barnet var født påskedag, død 8 dage efter og var så 5 uger blevet opbevaret på grund af moderen. Det ville betyde, at kisten med drengen henstod i en gruft eller lignende i kirken og blev da moderen blev introduceret og kunne gå i kirken begravet på kirkegården.
Dåb nr. 2013
60251729.05.30Jens Jensen Lustrup     Sepult d. 30 Maj jens jensen i Lustrop og hands Kones ßyster, ßom begge blev slagen i sine af Torden udj huußit.
60271729.06.19Laurids Jensen      Sepult 1 p Trinit Lauritz jensen.
60301729.07.17Dødfødt Bæksgaard   FAR: Jens Bechgaard. Sepult: Dom 5 p Trinit jens bechgaards barn død-fød.
60341730.03.12Ib Jensen Pindvig Pindvig     Udj fasten begrafven dom 3 i fasten ib {Jensen} pindvig.
NOTITS: Patronym fra begravelse #6022. Konen begravet 2 år før.
60361730.10.22Anders Sørensen      Dom 20 p Trinit Anders Søfrensen sepult.
60391730.11.12Thomas Jensen  3.02  1727.09.14 FAR: Jens Thomsen. Sepult dom 23 jens Thomesens barn {Thomas}.
Dåb nr. 2024
60411731.01.26Michel Laugesen  3.00  1728.02.15 FAR: Lauge Michelsen.MOR: ? Lauge Michelsens kone. Sepult d 26 janv: Lauge Mich[el]sens barm {Michel}.
Dåb nr. 2029
60421731.01.30Erik Andersen      Sepult: d 30 janv: Erich Andersen.
60431731.02.18Erik Jensen  1.01  1730.01.08 FAR: Jens Birkebæk.MOR: ? Jens Birkebæks kone. Sepult: d 2 dom: i Fasten jens birchibechs barn {Erik}.
Dåb nr. 2042
60441731.02.25? Pedersen Skarrild- Grene 6+  1724- FAR: Peder Grene.MOR: ? Peder Grenes kone. Sepult: 3 dom: i Fasten, Peder greenes ßøn.
NOTITS: Siden der skrives søn og ikke barn som ellers, formodes at det er en anvokset søn, der ikke er set født i kirkebogen, altså født før 1725.
60461731.05.20Villads Hesselvig     Sepult: d 20 Maj villatz i Hisselvig.
60471731.07.19? Peders/en/datter Ronnum 7+  1724- FAR: Peder Pedersen Ronnum den Ældre.MOR: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone. Sepult: d 19 jul Peder Ronnums Barn.
NOTITS: Ingen børn set født de sidste 6 år (i kirkebogen).
60481731.08.26Niels Jensen Birch  47c  1684c  Sepult: Degnen her til Scharild og Arnb: Niels jensen Birch.
NOTITS: Datoen er skønnet mellem forrige begravelse 19.07 og næste 28.09, der er ingen dato angivet. Aflagde degne-ed 1709, antaget 25 år det år.
60521731.12.06Søren Jensen Karstoft- Sønder     Sepult: d 6 dec: Søfren jensen udj Karstofft.
60541732.02.18Michel Minds      Mort: d 18 Febr: Mich: Mintz.
60551732.03.16Morten Heesgaard Heesgaard     Sep: 16 Mart: Morten Heesgaard.
60661733.01.06Peder Pedersen Grene Skarrild- Grene     KONE: ? Peder Pedersens enke, Grene, Skarrild. Sepult: d 6. janv: Peder grene.
NOTITS: Pedersen fra skifte 1715 efter Peder Olufsen i Silstrup i Skarrild.
60691733.02.25? Anders/en/datter  0.01   FAR: Anders Nielsen, Skærlund, Brande.MOR: Else Volske. Else Volskes uægte barn fød d 25 Febr: samme dag døbt og død, udlagt til barnfader Anders Nielsen tienendes udj Schierlund i Brand-Sogen.
60711733.07.13Niels Nielsen Øvig 0.04  1733.04.02 FAR: Niels Nielsen Øvig.MOR: Johanne PedersdatterSepult d 13 jul Niels ødevigs Barn {Niels}.
60731733.10.11Søren Klink Skarrild By     Sep: d 11 dito {oct:} døde Søfren Klinch.
60741733.09.06Dødfødt  0.00   FAR: Christen Sørensen.MOR: ? Christen Sørensens kone. Sept: d 6 sept: Christen Sørensens Barn dødfød.
60751734.01.02Jens Christensen Silstrup     Sepult: d 2 janv: jens xstens: af Silstrop.
60761734.02.02? Anne Michelsdatters barn     MOR: Anne Michelsdatter. Sept: d 2 Febr: Anne Mich: Daatters Barn.
60771734.02.10Laurids smed      Sep: d 10 Febr: Lauritz Smeed.
60781734.02.25Jakob Christensen      Sep: d 25 Febr Jacob xstensen.
60791734.03.10Jens Krog Krog     Sepult: Mart: Jens Krog.
NOTITS: Dato skønnet mellem forrige begravelse 25.02 og næste 24.03. Ingen dato angivet.
60801734.03.24? Peders/en/datter Døvling 10+  1724- FAR: Peder Døvling.MOR: ? Peder Døvlings kone. Sp: d 24 Mart: døde Peder Døfl: barn.
60811734.08.12Erik Ottesen  0.04  1734.04.04 FAR: Otte Pedersen.MOR: Maren EriksdatterSepult: d 12 Aug othe Peders: ßøn {Erik}.
Dåb nr. 2081
60831734.11.08Oluf Meldgaard      Sep: d 8 nov: døde Oluf Meelgaard.
60851735.01.12Jens Sørensen Karstoft     Sepult: 12 janv: jens Søfrensen af Karst:
60871735.02.11dødfødt  0.00   FAR: Jens Birkebæk.MOR: ? Jens Birkebæks kone. Sepult: d 11 Febr: døde Jens Bircbecks Hustr: efter hendes dødfød foster, som tillige blev begraven.
Dåb nr. 2093
60891735.09.01Dødfødt  0.00   FAR: Christen Sørensen.MOR: ? Christen Sørensens kone. Sepult: d 1 sept: Christen Søfrensens Barn dødfød.
Dåb nr. 2098
60911735.09.10Peder Olufsen Karstoft     Sepult: d 10 Hujus {sept:} Peder olufsen af Karstofft.
NOTITS: Hujus betyder "denne", her måned.
60921736.01.07Morten Christensen  0.06  1735.05.30 FAR: Christen Heesgaard.MOR: ? Christen Heesgaards kone. Sepult: Christen Heesgds. ßøn {Morten} d 7 janv:
Dåb nr. 2096
60941736.01.18Christen Pedersen Lustrup     Sepult d 18 Janv: Christen Pedersen af Lustrup.
60961736.02.02Lars Degn      Sep: d 2 Febr: Lars Degn.
NOTITS: Degnen fra 1731-43 hedder Søren Rasmussen, Lars Degn ikke identificeret.
60981736.10.12Laurids Holst      KONE: ? Laurids Holsts kone, Skarrild. Sep: d 12 oct: Larutz Holst.
61001737.01.21Thomas Jensen Pindvig  1.09 1735.04.11 FAR: Jens Ibsen.MOR: Kirstine ChristensdatterSepult. d 21 janv: jens ibsens ßøn Thomas.
Dåb nr. 2094
61021737.03.12Michel Skrædder      Sepult : d 12 Mart Michel shræder.
NOTITS: Nævnes 1730 hvor en datter er fadder, #2043.
61031737.04.06Dødfødt Hesselvig  1737.04.06 FAR: Peder Hesselvig.MOR: Maren Peder Hesselvigs kone. Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:
61111737.12.03Laurids Arntsen Bisted Skarrild By 0.04  1737.08.04 FAR: Arnt Nielsen Bisted.MOR: Abelone Christensdatter LundSepult: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn Nafnlig Lauritz ßom døde d 28 Nov:
NOTITS: Begravelsesdagen ansat 5 dage efter dødsdagen, som præsten angiver.
Dåb nr. 2120
61131737.12.14Peder Graversen? Gravel      d 14 dec: Peder gravel..
61161738.02.18Jakob Pallesen Skarrild By 0.06  1737.08.10 FAR: Palle Andersen.MOR: ? Palle Andersens kone. Sepult: 18 Febr Pallie And: s ßøn {Jakob} .
Dåb nr. 2121
61181738.06.08Peder Pedersen Døvling 1.01  1737.05.12 FAR: Peder Skomager.MOR: ? Peder Skomagers kone. Sepult: d 8 jun døde Peder shomagers Barn {Peder},
Dåb nr. 2117
61191738.07.17Jens Mølle Lustrup     Sepult d 17 jul: Jens Møl.
61211739.08.13Jens Olufsen      Sepult: jens olufsen d 13 [Aug] ß[z] døde om søndag i [..s.n].
NOTITS: Datoen er i tvivl, men det er mellem 1. jan og 2. okt. Teksten er udsædvanlig, måske var Jens Olufsen noget specielt.
61221739.10.02Christen Nielsen Skarrild By 0.01  1739.01.22 FAR: Niels Christensen.MOR: ? Niels Christensens kone. Sepult: d 2 oct Niels xtensens Barn {Christen}.
Dåb nr. 2128
61231739.10.04Niels Hesselvig Hesselvig     Sepult: d x br Niels Hisselvig.d [4] [...] Niels hesse[vig].
NOTITS: Datoen d x br skal vel betyde x(10)br altså oktober. Dermed ville være datoen selv være glemt i præstens kirkebog. Datoen in degnens kirkebog, hvor skriften er meget svag, synes at være den 4.
61251740.08.19Søren Madsen Skarrild By     HUSBOND: Arnt Nielsen, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild. Sepult Søfren Matzen her udj byen d 19 Aug:d 19 Austustus døde Søren {...}sen [her udj bye..].
61261740.11.13? Peders/en/datter Døvling    FAR: Peder Skomager.MOR: ? Peder Skomagers kone. Sepult 22 Trinit Peder shomagers Barn.Dom: 22 Tint: døde Peder shumgger baren i døfling.
NOTITS: Der er ikke fundet andre børn af Peder Skomager end Peder *1737 og han døde formentlig 1738 #6118.
61281741.01.07Anders Jensen Grene Skarrild Grene     Sepult: d 7 janv: Anders {Jensen} green og hds Karl Laurids [Matzen], ßom døde begge Ny aars nat.Paa Nyt aars Nat døde Anders green og hans Karel Lauris Madsen.
61291741.01.07Laurids Madsen Skarrild Grene     Sepult: d 7 janv: Anders green og hds Karl Laurids [Matzen], ßom døde begge Ny aars nat.Paa Nyt aars Nat døde Anders green og hans Karel Lauris Madsen.
61321741.06.22Dødfødt Heesgaard    FAR: Christen Heesgaard.MOR: ? Christen Heesgaards kone. Sepult d 22 jun: fich xsten heesgds Hustr et død fød bar{.}.d: 22 dito fich Christen hees gaar hust: et død{...}
Dåb nr. 2146
61331741.08.10? Bertels/en/datter Hesselvig    FAR: Bertel Hesselvig.MOR: ? Bertel Hesselvigs kone. Sepult d 10 Aug: Bertel Hesselvigs ßøn.d: 10 Augst døde bertel [Silstrup] baren.
NOTITS: I følge skattemandtallet boede Bertel i Hesselvig i 1743. Degnens angivelse Silstrup synes forkert. Ingen børn født i Skarrild kirkebog, men Bertel mest sandsynligt kommet fra andet sogn.
61341741.11.13Christen Søfrensen Skarrild By     Sepult d 13 Nov: Christen Søfrensen.d: 12 Si[...mler] døde Christ Søren sen her af By:
NOTITS: Han ses fra 1726 til 1736 før hans begravelse.
61401742.10.03Niels Hyrdedreng  10+  1732c-  Sepult d 3 oct. Niels Hyrde dreng.
NOTITS: Degnen har ikke noteret denne begravelse.
61421743.04.06Christen Pedersen  2.05  1740.12.18 FAR: Peder Madsen.MOR: ? Peder Madsens kone. Sepult d 6 Apr: Peder Matzens ßøn {Christen}.d. 6 April døde Peder Massen Børn {Christen}.
Dåb nr. 2143
61441743.06.08Tue Sørensen Grene Skarrild Grene     KONE: ? Tue Sørensens kone, Skarrild Grene, Skarrild. d 8 Juni døde Tue {Sørensen} gren.
NOTITS: Sørensen fra skattelisten 1743. Voksen person, står som fæster.
61461743.09.05Peder Pedersen Lustrup 0.04  1743.05.16 FAR: Peder Christensen Lustrup.MOR: Kirsten SørensdatterSepult Peder Pedersens barn {Peder}.d 5 Sept: døde Peder Pedersens barn {Peder} af lustrup.
Dåb nr. 2159
61471744.07.12? Olufs/en/datter     FAR: Oluf Mølle.MOR: ? Oluf Mølles kone.  Sepult d dom: 6 p Trinit Oluf Mølles barn.Anno 1744 døde Olle Mølles barn .
NOTITS: Oluf Mølles patronym ikke kendt, ikke klart om barnet er døbt.
61481744.09.24? Andersen Elkær    FAR: Anders Elkær.MOR: ? Anders Elkærs kone. Sepult d 24 Sept : døde og blev begraven Anders Elk: ßøn.d 24 Septem døde Anders Elkier ßøn.
NOTITS: Jens *1728, Mads *1731 eller Søren *1735.
61491744.10.04Jens Christensen Pindvig     KONE: Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild. Sepult d 4 oct: Jens Christensen i pindvig.d 4 otober Jens Christensen af Pinvig.
61511744.12.18Henrik Jensen Døvling 0.07  1744.05.03 FAR: Jens Nielsen.MOR: ? Jens Nielsens kone. Sepult d 18 dec: Jens Nielsens barn {Henrich} , NB begge disse to siste børn blev opprimeret af Mødrene.
NOTITS: Døvling udfra fadderlisten.
Dåb nr. 2168
61531745.03.11Dødfødt Hesselvig 0.00  1745.03.07 FAR: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild.MOR: Ingeborg Thomas Hesselvigs kone. Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.
NOTITS: Moderen døde i barselsseng. Navn fra næste pige af Thomas Hesselvig.
Dåb nr. 2176
61551745.04.05Dødfødt Skave 0.00  1745.04.01 FAR: Jakob Christensen Skave.MOR: Maren NielsdatterSepult d - jacob {Christensen} shafves dødfød barn.Ao 1745 døde Jakop {Christensen} Skaues barn.
Dåb nr. 2178
61561745.05.05Dødfødt Heesgaard 0.00  1745.05.01 FAR: Christen Heesgaard.MOR: ? Christen Heesgaards kone. Sepult d 5 May: Christen Heesgaard som var dødfød.d 5 Juni Christen Hesgaard barn ßom var død fød.
NOTITS: Degnens 5. juni er en fejl for 5. maj, for hans næste indførelse er den 2. april.
Dåb nr. 2180
61571745.07.08Søren Christensen Lustrup     Sepult d 8 Jullius Søren Christensen af Lustrup.Paa sandt Hans dag ßøren Christensen af lustrup.
NOTITS: St. Hansdag er den 24. Juni.
61581745.08.14? Bertels/en/datter Silstrup    FAR: Bertel Nielsen.MOR: ? Bertel Nielsen Silstrups kone. bertel Nielssen baren som Drunet.d 14 Aug. døde bertel selstrup barn som drunk{..}.
61611746.04.26Niels Olesen Karstoft- Sønder     Sepult d 26 April Døde Niels Ollesen af Kastoftd 26 Ap: døde Niels ollesen af Kaßtoff.
61621746.07.02Dødfødt Heesgaard 0.00  1746.06.29 FAR: Christen Heesgaard.MOR: ? Christen Heesgaards kone. Sepult d 2 julli Christens hees gaard død fød barn.d 2 Juli døde Christen Heesgaard barn som var død fød,
61631747.01.06Anders Madsen Elkær Lustrup     Sepult d 6te Janvari død Anders Elkær etc.Anno 1747 døde d 6te Janvar Anders Madsen af lustrup.
61641747.01.26Peder Pedersen Lustrup     Sepult d 26 dito {Janvari} Peder Pedersen af lustrup.d 26 d: Peder Pedersen Af lustrup.
61671747.02.20Niels Elkær Skarrild By     Sepult d 20 Feb: Niels Elkier.d 20 Feb: Døde Niels Elkiergaard her af Byen {Skarrild By}.
NOTITS: I følge skattelisten 1743 kan dette være 1. Christen Elkærs far, 2. Anders Elkærs bror.
61681747.02.29Michel Sørensen Lustrup     Sepult d 29 dito {Feb.} Meckel Sørrensen af lustrupd 29 Feb døde Mehel ßørrensen Af Lustrup.
NOTITS: Ikke i skattelisten 1743.
61691747.03.05? Pedersen Lustrup    FAR: Peder Pedersen.MOR: ? Peder Pedersens kone. Sepult d 5 Mart: Sl: Peder Pedersens Søn af lustrup.d 5 Marti døde Salig Peder Pedersens ßøn.
NOTITS: Faderen død to måneder før.
61701747.04.03Mads Andersen Silstrup 1.10  1745.05.29 FAR: Anders Madsen.MOR: ? Anders Madsens 1. kone. Sepult d 3 Ap[r]lis Anders Madssen barn {Mads} af Selstrup.d 3 Apirl{!} døde Anders Madsen barn {Mads} af Seltrup,
NOTITS: Moderens navn fra skifte 1773 Johanne Jørgensdatter i Døvling.
Dåb nr. 2181
61721747.05.13Jens Bennetsen Silstrup     KONE: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild. Sepult d 13 Mayus Jens Bennesen af Selstrup.d 13 Mayus Døde Jens Bennesen af Selstrup,
NOTITS: Gift før 1725 (Skifte efter Niels Olufsen, Silstrup).
61741747.12.22Peder Pedersen Skarrild By     d 22 Decmb: Døde Peder Pedersen her af Byen [stus] gaar.
NOTITS: Mangler i præstens kirkebog. I skattelisten 1743 ses Peder Studsgaard i Klink, Skarrild By.
61781748.03.15? Christens/en/datter Lustrup    FAR: Christen Eriksen.MOR: ? Christen Eriksens kone. Sepult d 15 Mars Chresten Eriechsen Baren.d: 15 Mar: død Chresten Erechs: Barn udi lustrup.
NOTITS: Dette barn ikke set født i Skarrild kirkebog.
61801748.03.24Christen Pedersen Grene     Sepult d 21 April Chresten Peder af gren,d: 24 dito {Mar:} Chresten pedersen af gren.
NOTITS: Dato fra Degnens kirkebog. Præsten synes at rode rundt.
61811748.04.05Jens Christensen Lustrup     Sepult d 5 Apr: Jens Chresten.d: 5te April Jens Christensen af Lustrup.
61821748.04.21Peder Christensen Pindvig 4.04  1743.12.19  Sepult d 24 dito {Mar} Chresten Pinvig Barn {Peder} d: 21 April døde Peders: Chresten i pinv{..}.
NOTITS: Kun ved at holde præsten sammen med degnen kommer man til at det a. er Christen Pindvigs barn der dør og b. at barnet hedder Peder.
Dåb nr. 2164
61831748.04.23Rasmus Jakobsen Krog     Sepult d. 23 dito {Apr:} Rasmus Jacobsen af Krog.d: 23 dito {April} døde Rasmuds Jacofopsen af Krog.
61841748.05.04Johan Bendtsen?      Sepult d 4 May Jahan bents.
NOTITS: Kunne også være Johanne Bentsdatter.
59921748.07.01Niels Nielsen Øvig 1c  1746.04.17 FAR: Niels Nielsen Øvig.MOR: Johanne Pedersdatter. {REKONSTRUKTION fra skifte: 'begravet Niels Nielsen søn Niels i Øvig'.}
NOTITS: Niels er døbt i april 1746 og han er død før august 1750, for han nævnes ikke i skiftet efter moderen, se link. Hans begravelse er her sat til 1748 midt i perioden 1746-1750, hvor han med sikkerhed er død.
Dåb nr. 2185
61871748.10.27Christen Christensen? Lund Skarrild By 33cc  1715cc  Sepult d 27 October Døde [...] Salig Christen Lund af Præsteg{.}.d: 27 [fetaunavius] Døde nu Sallig Christen Lund af præste gaard.
NOTITS: Formodet bror til præstens kone Abelone Christensdatter Lund, død før skiftet 1752 efter moderen Helvig Christensdatter Haderup. Degnens dagsbetegnelse er ikke tydet.
61881748.11.12Christen Jensen Pindvig     Sepult d 12 Novem: Chresten Jenssen af Pinvig.d 12te Noveber , døde Chresten Jenssen af Penvig.
61891748.12.04Søren Christensen  0.07  1748.05.05 FAR: Christen Eriksen Lustrup.MOR: ? Christen Eriksen Lustrups kone. Sepult d 4 Decemb: Chresten Erricksen ba{..} {Søren eller Peder} d: 4de Demsber døde Chresten Erechsen Søn {Søren eller Peder} af Lustrup.
NOTITS: Tvillinger. Muligvis ses en af de to senere.
61911749.01.10Bendt Sørensen Karstoft- Sønder 39cc  1710cc  Sepult d 10 Janvari Døde Bent Sørrensen af Karstoft.J Jeus Navn Amen Anno 1749. d 10 Janvari Døde Bent Sørrenßen af Kastoft.
NOTITS: Ungkarl i skattelisten 1743.
61921749.02.15Jep Døvling Døvling     Sepult d 15 Febrarius Døde Jep Døvling.d 15 Febers Døde Jep Døvling.
61931749.03.14Dødfødt Ronnum 0.00  1749.03.09 FAR: Niels Christensen Ronnum.MOR: Kirstine NielsdatterSepult d 14 Maritius døde Niels {Christensen} Ronnum død fød Barn.d: 14 Mas: Niels {Christensen} Ronnum død føe Baren.
Dåb nr. 2204
61951750.02.21Niels Christensen Elkær 1.10  1748.04.04 FAR: Christen.MOR: ? Christen Elkærs kone. Sepult d 21 Feb: Chresten Elkier Barn {Niels}.Anno 1750 d 21 Feb: Døde Chrestens Elkiers Søn niels
Dåb nr. 2199
61961750.03.26Jakob Christensen Skave Skave     KONE: Maren Nielsdatter, Skave, Skarrild. Sepult d 26 Mart: Jacob {Christensen} Skaue.d: 26 Mar: døde Jacob {Christensen} Skaue som [led] udi 14.
NOTITS: Som led i fjorten år?
62021750.09.29Eske Christian Hansen Karstoft- Sønder 3.10  1746.11.01 FAR: Hans Eskesen Karstoft.MOR: ? Hans Eskesen Karstofts kone. Sepult: d 29 Sept: Hans {Eskesen] Karstoft Barn {Eske Christian}.d: 29 September døde Hans Eskes: ßøn Eske kristen søn ,
Dåb nr. 2190
62061751.01.18Peder Christensen Bæktoft gammel Skarrild By     Sepult. d 18 Janvari gl Peder Bechtoft.d: 18 Janv. døde ped{..} Chrestensen Ber[.]h[....] her i Byen {Skarrild By}.
62071751.03.09Søren Christensen Elkær 0.04  1750.11.01 FAR: Christen Elkær.MOR: ? Christen Elkærs kone. Sepult d 9 Marti Chresten Elkiærs Baren {Søren}.d: 9de Marsius døde Christen Elkier Søn Niels {gennemstreget} Søren.
Dåb nr. 2218
62111751.09.03Peder Christensen Hesselvig gammel Karstoft   1705cc  Sepult d 3 Septem gl Peder Hesselvig.d 3 Sebtember døde gl: Peder Christensen af hesselvig udi Castoft.
NOTITS: I 1754 ses en yngre Peder Jensen i Hesselvig.
62121751.09.09Mads Thomasen Hesselvig 0.04  1751.05.22 FAR: Thomas Hesselvig.MOR: ? Thomas Hesselvigs kone. Swpult d 9 September Thomas Hesßelvigs Baren {Mads}.d 9. Seebtember døde Thommas Hesselvig Baren Naflig Mas.
Dåb nr. 2226
62151752.01.17Michel Lauesen Lustrup     Sepult. d 17 dito {Janvari} Mechel Lauesen.d: 17 dito {Janv} døde Mechel lunsen udi lustrup ,
62171752.07.15Søren Christensen Døvling     Sepult: d 15 Julius Sørren Chreste{...} af øster døvlingd: 15 Julius døde Søren Christen udi Døflinig.
62181753.01.20Knud Thomasen Hesselvig 0.03  1752.10.29 FAR: Thomas Hesselvig.MOR: ? Thomas Hesselvigs kone. 1753 Sepult. Sepult d 20 Janvari Thomas Hesselvigs Søn Knud.IJesu nafn Anno 1753. Døde d: 20 Janv: døde thomas Hesselvig søn Knud ,
Dåb nr. 2233
62221753.06.21Peder Graversen gammel Bæksgaard     Sepult: d 21 Junius gl Peder [B]rasessen udi Bexgaard.d. 21 Junius døde gl: Pe{...} gravessen udi bexgaar.
62241753.07.18Peder Nielsen Elkær     Sepult: 18 Juli døde der en fattil{!} mand i Elkiærgaard Peder Nielssen ßom var os ubekiendt.d. 18 Julius døde der en fattig Mand udi Elkiergaard Naflig peder Nielssen, som var os ubekient ,
NOTITS: Peder Nielsen ikke fra Skarrild eller omliggende sogne.
62271754.02.25? Nielsen Lustrup    FAR: Niels Lustrup.MOR: ? Niels Lustrups kone. Sepult: d 25 Feb Niels lustrups Søn J Jesu Navn Anno 1754. d. 25 Februsarius , døde Niels Lustrups søn.
NOTITS: Der ses to døtre Maren født 1739 og 1741 af Niels Lustrup, ingen anden Niels i Lustrup nævnt i kirkebogen indtil 1753.
62281754.03.12Hans Pedersen Hesselvig   1744c+ FAR: Peder Jensen Hesselvig.MOR: ? Peder Jensen Hesselvigs kone. Sepult d 12 marti Peder Jensen i Hesßelvig hans Søn{Hans}.d: 12 Mars død Peder Hesselvig barn Nafl: Hans.
NOTITS: Ingen Hans set født i kirkebogen 1725-54. Degnen skriver barn her interpreteret som under 12 år. Uklart.
62301754.10.14Christen Mortensen Klink Klink 30+  1724-  Sepult d 14 Octob Chresten Kling d: 14 October, døde Christen Mortensen Klinch.
62321754.12.18Thøger Christensen Lustrup 6+  1748- FAR: Christen Eriksen Lustrup.MOR: ? Christen Eriksen Lustrups kone. Sepult d 18 Decemb: Chresten Erichsen Søn Tøger.d: 18 Decmber døde Christen Erichsen Søn Tøger.
NOTITS: Christen Eriksen ses i Lustrup, Skarrild fra 1748 fremad, ingen Tøger født 1748-54 i Skarrild, måske født i et andet sogn.
62361755.09.14? Madsen Karstoft- Sønder    FAR: Mads Sørensen.MOR: ? Mads Sørensens kone, Karstoft- Nørre, Skarrild. Splut d: 14 Sep. døde Mads Sørrensens Søn i Sønder Carstof.d: 14 September døde Mas Søren Søn i Sønder Castoft.
NOTITS: Uklar. Ikke set født, muligvis nyfødt og ikke døbt.
62371755.12.21Niels Pedersen Døvling Døvling 55c+  1700c-  Seplut d: 21 December Døde Niels {Pedersen} døfling.d 21. December døde Niels Døfling.
NOTITS: Der er to Niels i Døvling i 1744. Niels Jepsen der dør †1778.11.28 i Døvling og denne Niels Pedersen. Begge ses i Nørre Karstofts jordebog 1744. Niels Madsen der ses 1753+ får børn til 1765 i Døvling kan således ikke være død 1755.
62401756.07.12Christen Mortensen Heesgaard 46c+  1710c-  Seplut d: 12 Juli døde Chresten Mortensen i Heesgaard.d: 12 Juli døde Christen Mortensen udi Hees gaar.
NOTITS: Gift to gange. 1. kone død 1750.
62411756.10.12Christen Madsen Lustrup 2.00  1754.10.08 FAR: Mads Lauesen.MOR: ? Mads Lauesens kone. Seplut d: 12 october Døde Mars lausens søn {Christen} i Lustrup.d 12 October døde Mas Laus: søn {Christen} i lustrp.
Dåb nr. 2249
62451757.01.09Rasmus Christensen Kollund Karstoft     Seplut Anno 1757 d: 9de Janv: Døde Gl: Rasmus Christensen Lellund ad Casst J Jesu Nafn 1757 d 9de Janv, døde gl: Rasmus Christensen Kollund udi Castoft.
62471757.02.07Peder Nielsen Skave     Seplut d: 7 Febru: døde Peder Nielsen i skau.d 7de Febr: døde peder Nielssen udi shaue.
62501757.03.17Lars Jørgensen Silstrup     d: 17 Marti døde Lars Jørgenssen udi Selstrup.d: 17 dito Martius døde Lars Jørgensen udi Seltrup.
62521757.04.21Anders Pedersen Skave 77c+  1680c-  Seplut d: 21 April: døde Gl Ander Pedersen i skau.d: 21 Ap: døde gl. Anders Pedersen udi shaue.
62531757.07.20Niels Arntsen Bisted Skarrild By   1731.09.09 FAR: Arnt Nielsen Bisted.MOR: Abbelone Christensdatter LundSeplut. d: 20 Jullius døde Præstens Søn Niels Arentsen Bisted.d: 20 Junius, døde præstens {Arnt Nielsen Bisted} Søn Niels udi præstegaarden.
NOTITS: Degnen har juni, men præsten har juli og det er hans søn der dør.
Dåb nr. 2059
62541757.09.18Christen Jensen Møller gammel Skarrild By 57c+  1700c-  Seplut. d: 18 septr: døde Gl: Christen Jensen Møller udj sønder gaard.d: 18 September døde gl: Christen Jensen Møllr udi Søndr gg
62561758.03.10Christen Nielsen Ronnum Ronnum     KONE: Maren, Ronnum, Skarrild. Seplut. d: 10de dito {Mars} døde Christen Nielsen udj Ronnum.d: 10de dito {Mars} døde nu Sallige Christen Niels udi Ronnum.
62591758.06.24Mads Degn Silstrup     Seplut. d: 24. Juni døde Mads Degn i selstrupd 24 Junius døde Mas degn udi Selstrup.
NOTITS: Denne Mads Degn var ikke degn i Skarrild, uklart hvorfor han kaldes degn. Degnen i Skarrild hed Laurids Ebbesen Degn.
62631759.02.02Palle Andersen Skarrild By     d: 2 Febri døde pali Andersen her i Byen.Anno 1759/ d: 2 Februhl: døde Pali Andersen her udi Byen ,
NOTITS: Ses 1734-43 i Skarrild By, siges 1743 i skattelisten af Gammelgaard.
62641759.05.12Peder Pedersen Ronnum den Ældre Ronnum 87c 87 år 1672c  KONE: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone, Ronnum, Skarrild. d: 12 May døde Gl: peder Ronnum.d 12 May døde gl: Pedersen udi Ronum udi hans alder 87.
NOTITS: Første aldersangivelse ved en begravelse i Skarrild kirkebog.
62661759.06.13Peder Pedersen Karstoft- Sønder 0.01  1759.05.13 FAR: Peder Mortensen.MOR: Kirsten Nielsdatterd: 13 Juins død peder Mortensen Søn i Casto.d: 13 Junis død peder Mortensen Søn peder udi Sønder Castoft ,
NOTITS: Peder Mortensen set 1. gang i Sønder Karstoft 1759.
Dåb nr. 2284
62681759.09.17Henning Rasmussen Krog 68c 68 år 1691c  d: 17 Septem døde Henning Rasmussen udi Krog,d: 17 Septembr, døde Henning udi Skarild Krog , 68.
62691759.09.19Peder Nielsen Skarrild By 0.03  1759.06.17 FAR: Niels Mortensen.MOR: ? Niels Mortensens kone. d: 19 Septembr døde Niels Mortensen Baren {Peder} her i Byn.d: 19 Septembbr, døde Niels Mortensen baren peder ,
Dåb nr. 2286
62701759.10.22Niels Olesen Karstoft- Sønder     d: 22 October døde Niels Ollesen udi Castoft ,d: 22 October døde Niels Olufsen udi Castoft ,
62711760.01.26Bent Pedersen Øvig Krog 56c 56 år 1703c  Døde 1760/ d 26 Janvarnus døde Bendt Pedersen Ødvig i Krog udi hans alder 56 aar.1760 d: 26 Janvarius døde Bent pedersen øvig udi Skarrild Krog 56.
62721760.03.09Søren Olesen Karstoft- Sønder 69c 69 år 1691c  d: 9de Marsi døde Søren Ollesen udi Sønder Castoft udi hans alder - - - 69.d: 9de Mars døde Søren Ollesen i Sønder Castoft , 69
62731760.06.24Jens Boesen Krog 72c 72 år 1688c  KONE: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Krog, Skarrild. d: 24 Junius døde Jens Boesen udi Skarild Krog udi hans alder - - 72.d 24 Junius døde Jen Boesen udi Krog. Pennen er {..d}
NOTITS: Degnens pen dur ikke mere, næste indførsel med en anden pen.
62751760.08.26Dødfødt Lustrup 0.00   FAR: Erik Pedersen Lustrup.MOR: ? Erik Pedersen Lustrups kone. d 26 Agusti døde Erich {Pedersen} Lustrup Koene med hendes Baren udi hendes alder - - - - 32.
NOTITS: Kun nævnt i præsten kirkebog.
62771760.12.10Dødfødt  0.00   FAR: Niels Christensen.MOR: ? Niels Christensens kone. d 10de December døde Niels Christensen Barn,d 10de Decembr Niels Christensen Død fød drenge Baren.
62821761.06.30Jannes Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre 1.06  1760.01.13 FAR: Poul Jensen Østergaard.MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebed 30 Julius døde Øster gaar Baren {Jannes}.d: 30 Junius døde Monsiur Øster gaar hans barn Jannes paa Castoft ,
NOTITS: Usikkert om præsten skriver Julius eller Junius.
Dåb nr. 2290
62831761.08.17Christen Elkær Elkær 52c 52 1709c  d: 17 Augusti døde Christen Elkier udi hans alders - - 52.d: 1[.] Augustus døde Christen Elkrer udi Elkiergaar.
62911762.05.14Jens Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre 0.05 19 uger 1762.01.03 FAR: Poul Jensen Østergaard.MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebed 14 May døde Monsiur Øster gaar hans Baren {Jens} udi sin korte Ald: 19 [...]d: 14 May døde Øster gaard Søn {Jens} udi hans korte Alder 19 Ugr.
Dåb nr. 2309
62931762.12.27Peder Gresen Skave 29c 29 1733c  d: 27 dito {December} døde peder Gresen uid hans alder - - 29.d 27 dito {Decembr} døde Peder gresen udi Skaue udi hans Alder 29.
NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
62971763.03.22Jens Jensen Elkær 87cc 87 1676c  d: 22 Masi døde Jens Jensen udi Elkiergaar - - 81.d 22 Marsi , døde Jens Jensen udi Elkier gaard udi hans Alder 87.
62981763.06.12Eske Hansen Karstoft- Sønder 0.01 14 dage 1763.06.03 FAR: Hans Eskesen Karstoft.MOR: Birte Christensdatterd: 12 Junius døde Hans {Eskesen} Castoft søn {Eske} i sin alder 14 dag{.}.d 12 Junis døde: Hans Eskesen søn Jens 14 dag{.}.
Dåb nr. 2319
62991763.07.01Poul Gotfred Liebe Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre 4.10 1758.09.22 FAR: Poul Jensen Østergaard.MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebed: 1 Julie, døde Monsiur Øster gaar søn {Poul Gotfred Liebe} i sin Alder 4 a{..}.d: 1ste Julius døde Seg= Øster gaard søn Pouel udi hans Alder - - 4 aar.
Dåb nr. 2283
63021764.03.30Niels Christensen Pindvig 17.08 18 1746.07.17 FAR: Christen Pedersen.MOR: ? Christen Pedersens kone. Døde 1764: d 30 Masi døde Niels Christensen udi Penvig udi hans alder 18 aar.Ao 1764 d 39 Mar{.} Nils Christensen udi penvig 18 aa{.}.
Dåb nr. 2188
63041764.07.12? Pedersen Døvling 0.03 12 uger 1764.04c FAR: Peder Mortensen.MOR: Kirsten Nielsdatterd: 12te Junius døde Peder Mortensen udi Døfling udi Sin Alder 12 uger.d: 12 Julius døde , Peder Mortensen Søn udi sin alder 12 {..}.
NOTITS: Ikke fundet født. I 1759 ses en Peder Mortensen i Sønder Karstoft. — Præsten skriver forkert af fra degnens kirkebog og får "Søn" til at blive "Sin". Præsten Svitzer er skødesløs. 12 dage antaget, for ellers for snert på forrige dåb i familien.
Dåb nr. 2332
63111765.02.08Bertel Nielsen Lustrup Lustrup 62c 62 1703c  KONE: Karen Jensdatter, Lustrup, Skarrild. d 8te Februvaris døde Bertel {Nielsen} lustrup udi hans Alder - 62.d: 8de Februs døde Bertel Lustrup udi hans al: 62.
NOTITS: Her bliver præst og degn igen enige, dvs. præsten skriver herefter direkte af fra degnen.
63131765.05.05Anne Jensdatter Karstoft- Sønder 0.05 14 uger 1764.12.01 FAR: Jens Olesen.MOR: ? Jens Olesens kone. d: 5te May døde Je[.] Jens Olles: baren {Anne} 14 [d].d: 5te May døde Jens Ollesen baren {Anne} udi Castoft udi sin Alder i dat -- 14 uge{.}.
NOTITS: Alderen skulle være 20 uger.
Dåb nr. 2341
63181765.10.05Christen Pedersen Pindvig 48c 48 1717c  d: 5te Ocber døde Christen pedersen udi penvig udi ha{.} Alder - - 41.d 5te October døde Christen pedersen udi Penvig i sin 48.
NOTITS: Nævnes 1737 i kirkebogen. Måske ugift hjemme i Pindvig ved søsteren Kirsten Pedersdatter og hendes mænd 1. Jens Christensen og 2. Rasmus Bringelsen. Præstens alder 41 anses for forkert.
63201765.12.18Christen Pedersen Ronnum  16 1750c FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre.MOR: Maren Nielsdatter{Seplut ANNO 1766 døde d 18 December} Peder Ronnum Dreng Niels i sin Alder 16 ar.{Dend Nye kirche Aar Ao 1766, d 18: December} Peder Ronnum dreng Christen i sin Al. 16 a.
NOTITS: Præsten har Niels, degnen Christen.
63221766.03.27Morten Pedersen Døvling 1.00 1765.03.20 FAR: Peder Mortensen.MOR: Kirsten NielsdatterSepult d 27 dito {Marsi} døde Peder Mortensen Søn Morten i sin Alder - - 1 Aa.d: 27 dito {Mas} døde peder Mortensen Søn ,Morten i sin ald 1 aar.
Dåb nr. 2343
63241766.04.18Christen Nielsen Silstrup 1.09 1764.07.08 FAR: Niels Christensen.MOR: Mette NielsdatterSepult d 18 dito {April} Niels Christensen udi selstrup i sin Alder - - 2 Ar.d: 18 dito {April} døde Niels Christens: søn udi Selstrup i sin Alder 2 Aar.
NOTITS: Endnu et eksempel hvor præsten Svitzer er skødesløs. Degnen har Niels Christen: søn, hvilket Svitzer gør til Niels Christensen. Niels Christensen ses i Silstrup 1767-73. Han kommer fra Søndergaard i Skarrild By. Tvillingen til Christen som hedder Niels ses i skiftet efter Niels Christensen 1773 i Silstrup ti år gammel, så det er ikke ham.
Dåb nr. 2334
63281766.09.16Peder Frandsen Krog 0.06 26 uger 1766.03.05 FAR: Frands Pedersen.MOR: ? Frands Pedersens kone. s: 16 Septem ber døde frans barn {Peder} i sin Alder - - 26 uger.d: 16 September døde Frans baren {Peder} udi Krog - - 26 uger.
Dåb nr. 2349
63351767.07.02Peder Christensen Døvling Døvling 72c 72 1695c  KONE: ? Peder Christensen Døvlings kone, Døvling, Skarrild. Sepult d 2 Juli døde Peder Christensen (Døvling) udi Døvling udi hans Alder - - 72 aa.d 2 Julie døde Peder Christensen udi Døfling udi hans Alder Som var - - 72 ar.
NOTITS: Får børn 1738, 1741 og 1744.
63361767.07.22Jørgen Jakobsen Hesselvig Hesselvig 57c 57 1710c  Sepult d 22 dito {Juli} døde Jøgen {Jakobsen} hesselvig udi hans Alder 57 A.d 22 dito {Julie} døde Jørgen Jacobsen udi hesselvig udi hans Alder - 57.
63381767.09.03Claus Eriksen Svitzer Skarrild By 83c 83 1684c  KONE: Elonora Jensdatter Thaulow, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild. Sepult d 3 September døde Claus {Eriksen} Sviser udi Sønde gaard udi hans Alder - 83 A.d 3 September døde Monsiur Gl: Sviser udi Sønder gaar udi hans Alder - - 83.
NOTITS: Claus Svitzer ejede Juellingsholm i Sønder Omme 1735-60. Han kaldes gammel Svitzer, for hans søn Christen Clausen Svitzer er præsten her i Skarrild.
63401768.02.18Niels Olesen Lustrup  1 år 5 m. 1766.10.05 FAR: Ole Nielsen Minds.MOR: ? Ole Nielsen Minds kone. Sepult d 18 febr døde Olle {Nielsen} Minds Søn Niels udi hans Alder - - 1 aar 5 Maneder.d 18 Febru døde Olle Minds Søn Niels udi hans Alder - 1 aa 5 M.
Dåb nr. 2355
63411768.06.21Niels Christensen  7c 1761c FAR: Christen Sandgaard.MOR: ? Christen Sandgaards kone. Sepult d 21 Junius døde Christen Sangard Søn Niels udi hans Alder - 7 ar. d 21 Junius døde Christen Sand gaar Søn Niels udi hans Alder 7 aar.
NOTITS: Ikke fundet døbt i Skarrild.
63421768.07.02Dødfødt  0.00  1768.06.27 FAR: Søren Sørensen Skrædder.MOR: ? Søren Sørensen Skrædders 2. kone. Sepult d 2 Julius Sørren {Sørensen} shreder en Søn Død fød.2 Julius Søren Skarder{!} død fød Søn.
NOTITS: Dødfødt søn. 1. kone død 1766.
Dåb nr. 2367
63431768.08.09Erik Christensen Svitzer Skarrild By 0.01 14 dage 1768.08.05 FAR: Christen Clausen Svitzer.MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter BistedSepult d 9 Agusti død Hr Sviser baren døde Erich udi hans Alder 14 dage.d 9de Augusti Præsten baren døde Ereche udi sin alder 14 dge.
Dåb nr. 2369
63451769.02.08Boed Jakobsen  48c 48 1721c  Sepult d 8ten Febr døde boed Jacobsen udi has al 48.d 8te Februr døde Bo{.} Jacobsen udi hans al 48.
63501769.12.24Peder Madsen  70c 70 1699c  Sepult d 24 Decber døde Peder Masen udi hans Alder 70.d 24 decber døde Peder Mass: udi hans Alder 70.
NOTITS: Han får børn 1737, 1740 og 1745, kunne være af Skarrild By.
63521770.01.12Christen Krog? 18c 18 1752c  HUSBOND: Anders Pallesen, Krog?, Skarrild. Sepult d 12 Janv døde Anders Pallisen dreng i sin ald - 16 aa.d 12 Janvius døde Anders Pallisen dreng Christen 1[8] {..}.
NOTITS: Dreng betyder tjenestedreng, Anders Pallesen er 30år gammel. Tjenestedrengen er muligvis fra et andet sogn, ellers ville vel faderens navn stå der.
63531770.01.14Erik Pedersen Gammel Skarrild By 72c 72 1698c  Sepult d 14 Janv døde Erich Pedersen i sin Alder 72 ar.d: 14 Janvarius døde Gl. Erech pedersen udi Præstegaardend udi hans Alder 72.
NOTITS: Den unge Erik Pedersen bor i Lustrup og er omkring 35 år gammel.
63551770.04.22Hans Hansen Karstoft- Sønder 0.01 3 uger 1770.04.08 FAR: Hans Eskesen Karstoft.MOR: Birte ChristensdatterSepult d 22 Apri døde Hans {Eskesen} Carstoft søn {Hans} i sin Alder 3 uger.d: 22 Aprili døde hans Castoft hans Søn {Hans} udi hans Alder Som er - - 3 uger.
Dåb nr. 2385
63581770.11.11Peder Andersen Skave 61c 61 1709c  KONE: ? Peder Andersens kone, Skave, Skarrild. d 11 Novb døde Peder Andersen i skau i sin Ald 61 aar.d 11 november døde Peder Andersen udi Skaue udi hans Al 61.
63611771.01.04Peder Pedersen Skarrild By 75c 75 1696c  d 4de Janvarirus døde Peder pedersen her udi byen i sin ald: 75.
63621771.04.12Christen Nielsen Silstrup 12.02 1769.01.29 FAR: Niels Christensen.MOR: Mette Nielsdatterd 12 April døde Christen Nie[.]sen J Selstrup ud sin Alder - 2 aar.
Dåb nr. 2371
63631771.04.26Christen Larsen Lustrup 82cc 82 1689cc  d 26 April døde Christen lassen udi ludstrup udi hans alder - 82.
63641771.07.11Lars Hansen Bechtoft 72c 72 1699c  d: 11 Julius Døde Lars Hanssen udi Bechtoft udj hans alders - 72.
63661771.09.27Bertel Andersen Grene 1.04 1770.05.20 FAR: Anders Bertelsen.MOR: ? Anders Bertelsens kone. d. 27 September døde Ander bertelsen baren {Bertel} udi hans - 1 aa
Dåb nr. 2386
63671771.11.10Niels Nielsen Øvig Øvig 74c 74 1697c  KONE: Johanne Jensdatter, Øvig, Skarrild. d. 10 November døde Niels Nielsen udi Ødvig i hans Alder - - 74 Ar.
59941771.12.20Dødfødt Krog 0.00  1771.12.15 FAR: Anders Vistesen.MOR: Malene Lauridsdatter{REKONSTRUKTION: fra under fødsler: 'd: 20 Desembr: Blev Anders Vidstesen hans baren dødtfød..'}
NOTITS: Dato sat fem dage før begravelsen.
Dåb nr. 2398
63681771.12.22Navnløs  0.01 8 dage 1771.12.14 FAR: Johannes Ricart?d: 22 Decembr død Johannes [hans] barn 8te Dage gammel.
NOTITS: Johannes Ricart nævnt 1768 som fadder #2364. Ikke andre af navn Johannes set i Skarrild.
Dåb nr. 2397
63731772.05.08? Jens/en/datter Lustrup   1772- FAR: Jens Christensen.MOR: ? Jens Christensens kone. d 8 dito Jens Christensen Baren udi Lustrup.
NOTITS: Otte dage før begraves hans datter Maren 9 uger gammel. Det barn, der begraves her, er ikke set født i Skarrild. Jens Christensen er måske flyttet til Skarrild for nylig.
63741772.05.10NN Fremmed Mand Karstoft- Sønder     d 10 May: døde en fremed Mand udi Sønder Castoft.
63751772.05.12Michel Gammelgaard Skarrild By 78c 78 1694c  d 12 May Mechel gl: gaar i sin alder 78.
NOTITS: Muligvis identisk med Michel Christensen fadder 1735-54.
63761772.06.11Palle Andersen Krog 0.04 18 uger 1772.02.02 FAR: Anders Pallesen.MOR: ? Anders Pallesens kone. d 11 Junius , død Ander Pallisen baren Palli udi sin alder 18 ug{..}.
Dåb nr. 2400
63791772.09.15Erik Christensen Svitzer Skarrild By 2.09 1769.12.01 FAR: Christen Clausen Svitzer.MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bistedd 15 Septembr døde Præsten {Christen Clausen Svitzer} baren Erech udi sin korte alder - 3.
Dåb nr. 2381
63811773.02.16Niels Christensen Skarrild By 55c 55 1718c  KONE: ? Niels Christensen 2. kone, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild. d 16 Febr døde Niels Christensen udi Sønder gaar udi hans aldr 55.
63831773.02.14Christen Clausen Svitzer Skarrild By 44.11 45 1728.03.29  KONE: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild (Præstegaarden), Skarrild. d 14 Februarius døde [nusl] Hr. Svitser udi hans Alder - 45.
63841773.02.20? Anders/en/datter Krog 0.01 10 dage 1773.02.10 FAR: Anders Vistesen? Krog.MOR: Marianne Christensdatterd 20 dito {Febr} døde Anders {Vistesen} Krog baren udi sin korte 10 dage.
NOTITS: Vistesen, for det kan ikke være Anders Pallesen i Krog, som lige har fået et andet barn.
Dåb nr. 2402
63851773.03.16Christen Pedersen Lustrup Lustrup 64c 64 1709c  d 16 Mar[..] døde Christen Pedersen udi Lustrup udi hans ald 64.
63861773.04.05Bertel Heesgaard Heesgaard 51c 51 1722c  d 5te April døde Bertel Heesgaar udi hans Aldr 51.
63871773.04.10Jakob Sørensen Døvling 56c 56 1717c  d: 10 April døde Jacob Sørensen, udi hans alder 5[6].
63911773.05.14Erik Nielsen Karstoft- Sønder 28c 28 1747c  KONE: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild. d: 14 May= døde Erech Nielsen udi Sønder Castoft udi hans alder 28.
NOTITS: Skifte efter Erik Nielsen 12. Juli 1773 i Sønder Karstoft. Glemt døbt i kirkebogen.
Dåb nr. 1997
63931773.05.27Niels Christensen Silstrup 44c 44 1729c  KONE: Mette Nielsdatter, Silstrup, Skarrild. d: 27 døde Niels Christensen udi Selstrup i Alder 44.
NOTITS: Datoen kan være 27. juni, måned ikke angivet. Han kan være *1730.02.26 Gammelgaard søn af Christen Gammelgaard. Skifte den 13 juli 1773.
63961773.07.02Jens Jepsen Karstoft- Sønder 69c 69 1704c  d anden Juli døde , Jens Jbsen udi Castof udi hans alder 69.
63971773.07.04Ole Lauersen  34c 34 1739c  d 4de dito {Juli} døde olle Lauersen udi hans alder 34.
NOTITS: Kun set nævnt dette ene sted.
63981773.10.15Peder Jepsen Døvling 42c 42 1731c  d 15de Oct: Peder Jepsen af Dauling — 42 aar.d 15 october døde Peder Jepsen udi døfling - - 42.
NOTITS: Ses som fadder i Døvling 1754.
63991773.12.08Jens Eriksen Karstoft- Sønder 1c 1772.12c FAR: Erik Jensen.MOR: Anne Jensdatter. MAND: Terkel Jensen, Skarrild. d 8de Decembr: Terkel Jensens Sted=Søn Jens — 1 aar.d 8te decbr døde Terkel Jensen baren Jens i hans aldr i aar.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787. Dåben er glemt i Skarrild kirkebog, mange er glemt 1772.
Dåb nr. 2401
64001774.01.24Peder Andersen Skarrild By 73c 73 1701c  4de Jan: Peder Andersen 73 aar.Anno 1774. d 4de Janvius døde Peder Andersen her i Byen udi hans Alder 73.
64021774.04.25Viste Andersen Krog 0.02 9 uger 1774.02.27 FAR: Anders Vistesen Krog.MOR: Malene Lauridsdatterd 25 April Anders {Vistesen} Krogs barn Viste 9 Uger.Anders Krogs baren.
NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 2408
64041774.07.11Jørgen Nielsen Krog Krog 60cc  1715cc  KONE: Maren Christensdatter, Krog, Skarrild.  Jørgen Nielssen i Krog Hængte sig selv den 11 Julii og blev derefter begraven ved Høelund {Hjøllund} Bæk af Rakkeren.
NOTITS: Skifte. Selvmordere kunne ikke begraves i indviet jord, men det ses i nogle sogne at præsten lod dem begrave ved kirkegårdsdiget tæt på indviet jord. Ikke denne præst Hegelahr. Begravet af rakkeren, som ellers havde med dyrekadavre at gøre lyder brutalt, ved en bæk. Jørgen Nielsen Krog blev født 1715cc i Nørre Vium, bor først i Hesselberg i Ikast, flytter 1752c til Skarrild Krog.
64051774.07.18Laurids Olesen Skomager Skarrild By? 81cc 81 1693cc  18 Julii Laurids Skomager 81 aar død.d 22 Junius døde Lauris Ollesen udi hans alder 81.
64071774.07.28Christian Jensen Øvig 0.02 7 uger 1774.06.12 FAR: Jens Nielsen Øvig.MOR: Kirsten Christensdatter28 dito {Julii} Jens {Nielsen} Ødevigs barn Christian 7 Uger.Jens ødevigs baren.
Dåb nr. 2412
64081774.10.02Mourids Madsen Pindvig 29c 29 1745c  2 Oct: Mourids Madsen af Pindvig 29 aar.d. 2 October døde Mas Massen udi Pinvig i hans - 29.
NOTITS: Degnen har Mas Madsen, han skulle egentlig kende sognet bedre. Hverken Mourids Madsen eller Mads Madsen er set født i Skarrild
64101775.04.25Rasmus Bringelsen Pindvig 48.06 49 1726.10.13  KONE: Maren Jepsdatter, Pindvig, Skarrild. d 25 April blev Rasmus Bringelsen af Pindvig begravet , som døde 2en Paaske dag . fød 1726 d 14 S: p trin. var liged Prædiken 8 S {Skilling}.d: anden Paaske dag døde Rasmus Bregelsen udi Penvig i hans alder 48 ar
Dåb nr. 2018
64141775.05.12Dødfødt Grene 0.00  1775.05.10 FAR: Anders Bertelsen.MOR: ? Anders Bertelsens kone. Almindelig Bededag den 4 Tirsdag efter Paaske blev begravet et dødfødt Barn Søn Af Anders Berthelsen i Greene. NB.d 10 May Anders bertelsen i gren død fød drenge Baren udi gren - -.
64171775.08.09Dødfødt Hesselvig 0.00   FAR: Peder Nielsen.MOR: Maren ChristensdatterOnsdagen d 9 Augusti blev begravet Peder Nielsens dødfødte Søn af Hesselvig var Liig = Prædiken.d 28 Juli Peder Nielsen Dødfød drenge Baren udi hesselvig ,
NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 1994
64181775.08.13Viste Andersen Krog 0.03 16 uger 1775.05.21 FAR: Anders Vistesen Krog.MOR: Malene LauridsdatterSøndagen d 13 Augusti Dom: 9 post Trinit: Anders Vistesens lille Søn Viste af Krog begravet; var Liig Prædiken.d 7 Augusti død Anders Krog Søn Visti udi hans alder 16 uger.
NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 2422
64191776.03.25Anders Nielsen Grene Grene 48.01 48 1728.03.06  KONE: Maren Andersdatter, Grene, Skarrild. Midfaste Søndg d 17 Martii døde Anders Nielsen af Greene født 1725 d 6 martii begraven Mandagen d 25 Martii var Liig Prædiken. 48 aar.Mefaste Søndag døde Ander [N.ed..is] Nielsen udi grene udi hans alder udi 48 Ar.
NOTITS: Ikke set født i Skarrild eller Arnborg. Præsten har erfaret hans nøjagtige fødselsdato. Der er skifte efter ham.
64201776.03.31Niels Christensen Elkær 19.04 20 1756.11.28 FAR: Christen Elkær.MOR: ? Christen Elkærs kone. Skiærtorsdag begravet Niels Christensen fra Elkiærgaarden døde Natten imellem d 27 og 28 Martii i sit 21de aar . døbt 1755 {fejl: 1756} i Sønd i Ad{...}.d 27 Marsius døde Niels Christensen udi Elkier gaar udi hans alder 20 ar .
NOTITS: Kun dødsdag kendt, begravelse sat 4 dage efter.
Dåb nr. 2264
64281777.01.19Giøde Richard Johannesen Lustrup 0.01  1777.01.03 FAR: Johanne Giødensen.MOR: Gertrud Christensdatter2den Søndag efter hel: Tre Kong: dag begravet Johannes Giødesens Barn Giøde Richard af Lustrup.
Dåb nr. 2442
64321777.04.02Anders Madsen Silstrup  68 år 3 uger 1708c  KONE: Dorte Mikkelsdatter, Silstrup, Skarrild. Tirsdagen d 29 April begravet Anders Madsen af Selstrup gammel 68 aar og nogle [Uger].
NOTITS: Nogle uger arbitrært sat til tre.
64331777.06.17Jens Christian Pedersen Skarrild By 0.01  1777.05.19 FAR: Peder Smed.MOR: ? Peder Smeds kone. Taarsdagen d 17 Junii begravet Peder Smeds spæde barn Jens Christian af Søndergaard.
Dåb nr. 2447
64351777.11.29Christen Jensen Sandgaard Sandgaard 48c 48 1729c  Løverdagen d 22 Novembr: døde Christen Jensen Sandgaard 48 aar gammel . begravet d 29 Novembr:
64361777.12.09Dødfødt Døvling 0.00  1777.12.07 FAR: Anders Andersen Døvling.MOR: Anne NielsdatterAnders Andersens dødfødde Drengebarn ii Decembr:Tiirsdagen d 9 Decembr: 1777 begravet Anders Andersens og Anne Nielsdatter dødfødde Drenge Barn af Døvling.Ander døfling død fød dreng baren ,
NOTITS: Fødselen arbitrært sat 4 dage før begravelsen. Moderens navn Anne Nielsdatter også fra FT 1787 først gift med Peder Jepsen/Ibsen †1773 Døvling
Dåb nr. 2453
64371778.01.25Bent Jensen Døvling 58c 58 1720c  KONE: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild. den 17 Januar : døde Bent Jensen af Deufling begravet d 25 ejusdem, gammel i sit 58 aar.d 17 Janvius døde Bernd Jensen udi døfling udi hans alder - - - - 58.
NOTITS: Bent Jensen *1720c i Silstrup, Skarrild.
64381778.01.29Christen Nielsen Lustrup 62c 62 1716c  Den 21de Januar døde Christen Nielsen i Lustrup begravet d 29 Januar : gam : 62.d 25 dito {Janvius} døde Christen Nielssen udi hans alder 62.
NOTITS: Ofte fadder, ikke set nævnt med kone.
64391778.02.02Anders Pedersen Studsgaard Studsgaard 58c 58 1720c  Den 25 Januar: døde Anders Pedersen Studsgaard begravet d 2 Februar : gammel i sit 58 aar.d 24 dito {Janvius} døde Anders stus hans alder [58].
64401778.02.18Peder Christensen Skarrild By 73c 73 1705c  d 18de Febr: begravet Peder Christensen af Scharild i sit 73de aar. d 6te Februar døde Peder Christen her i byen i hans alder 73 a.
NOTITS: Gift i Skarrild By.
64431778.10.14Kirsten Christensdatter Skarrild By 32c 32 1756c  MAND: Søren Madsen, Skarrild By, Skarrild. d 14 Octobr : Søren Madsens Hustrue {Kirsten Christensdatter} gam: 32 aar.
NOTITS: Skarrild By se #2377. Kirsten Christensdatters navn se dåb 1776.01.20.
64441778.11.15Anders Mortensen Studsgaard 0.01 1 dage 1778.11.10 FAR: Morten Pedersen Studsgaard.MOR: Maren IbsdatterMorten {Pedersen} Stusgaards barn Anders. begravet Dom: 22 p Trin : døde strax efter Daaben .
NOTITS: Fødselen arbitrær sat 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2462
64451778.11.28Niels Jepsen Døvling 57c 57 år 1721c  Natten imellem d 26 og 27 Nov: døde Niels Jepsen af Deufling . 57 aar.
NOTITS: Fadder fire gange 1753-63. Ingen kone set, formodentlig bror til Peder Jepsen i Døvling.
64461779.02.06? Poulsen Silstrup 0.01 14 dage 1779.01.23 FAR: Poul Andersen Veilgaard.MOR: Karen Jakobsdatterd. 6 Febr . begravet Povel {Andersen Veilgaard} Silstrups liden Søn 14 Dage gammel.
NOTITS: Dåb ikke indført i KB. Dåbsdato tilnærmelig.
Dåb nr. 2464
64471779.03.12Christen Sørensen Heesgaard 4.00 1775.03.19 FAR: Søren Christensen Heesgaard.MOR: Marianne Christensdatterd. 12 Marti begravet Søren {Christensen} Heesgrds Søn Christen 4 aar. d 14 Mars Søren Hees gaar Søn Christen øde udi hans alder 4 aar.
Dåb nr. 2420
64481779.03.18Christen Sørensen Skarrild By 3.02 1776.01.21 FAR: Søren Madsen.MOR: Kirsten Christensdatterd 18 Marti begr : Søren Madsens søn Christen 3 Aar. . NB Peder Pindvigs [.....d] barn.
NOTITS: Moderens navn angives i dåben.
Dåb nr. 2430
64491779.03.18Peder Pedersen Pindvig 0.01 3 uger 1780.02.25 FAR: Peder Pindvig.MOR: ? Peder Pindvigs kone. d 18 Marti begr : Søren Madsens søn Christen 3 Aar. . NB Peder Pindvigs [.....d] barn.In Februaris {1780} hiemme døbt men ikke publiceret Peder Pindvigs [Søn] [Peder] [der] er [død] [.....d] .
NOTITS: Alder 3 uger tilnærmelig skønnet. Dåbsdato skønnet. Peder Pindvig ikke identificeret.
64501779.04.02Anders Pedersen Lustrup  1773.09.19 FAR: Peder Christensen Smed.MOR: Mette Smedd. 2 April begr. Peder {Christensen} Smeds Søn Anders 6 aar.d 2 den April døde Peder Smed søn Anders i sin alder - - 6 aar.
Dåb nr. 2405
64521779.05.16Søren Sørensen Skrædder Hesselvig 66c 66 1713c  KONE: ? Søren Sørensen Skrædders kone, Hesselvig, Skarrild. d. 16 Maji begravet Søren {Sørensen} Skræder 66 aar.
NOTITS: Skrives 1768 af Hesselvig se begravelse #6342. Bror Niels Sørensen #2258.
64551779.09.01Christen Pedersen Møller Skarrild Mølle 78c 78 1701c  KONE: ? Peder Christensen Møllers kone, Skarrild. d. 1 Sept: Christen Pedersen Møller i Scharild 78 Aar og [....].
64561779.09.04Peder Christensen? Grene Grene 83cc 83 1693cc  d 4 Sept: Peder Greene — 83 aar.
NOTITS: Muligvis identificeret.
64601779.12.29Lauge Michelsen Lustrup 87c 87 1692c  KONE: ? Lauge Michelsens kone, Skarrild. d 29 Dec: 1779 Lauge Michelsen 87 aar. d 29 december døde Laus Mechelsen udi sin 87.
64621780.03.07Dødfødt Døvling 0.00  1780.03.02 FAR: Christen Pedersen den Unge.MOR: ? Christen Pedersen den Unges kone. d. 5 Søndag i Faste Christen {Pedersen den Unge} Deuflings dødfødde Drenge barn.d 7 Maris Christen Pedersen død fød baren i døfling.
Dåb nr. 2476
64631780.03.15Poul Nielsen Hesselvig Hesselvig 52.01 52 år 4 uger 1728.02.10c  KONE: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild. d. 15 martii Pouel Nielsen af Hesselvig døde d 8 ejusd: 52 Aar 4 Uger.d 10 Masi Povel Nielsen udi hesselvig udi hans alder - - - 52.
64651780.03.23Lars Andersen Silstrup 48c 48 1732c  d. . . . . . . .Lars Andersen af Selstrup 48 aar.Las Andersen udi Selstrup udi sin 48.
NOTITS: Ellers ikke set. Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
64661780.04.26Lars Skytte Døvling 92cc 92 1688cc  d 26 April begravet i Felding Kirkegrd Lars Schytte som døde i Deuling.Las Skiøtt 92.
NOTITS: Død i Døvling i Skarrild, begravet i Sønder Felding.
64681780.05.28Christen Poulsen Skarrild By 67c 67 1713c  Dom: Trin: begravet Christian Povelsen af Præstegaarden 67 aar.d 16 May døde Christen Povelsen udi hans alder 67.
64691780.09.01?     MAND: Olle?, Skarrild. d 1 Septemb [....] Olle [...] {...del revet ud...}.
64711781.01.26Dødfødt Øvig 0.00  1781.01.21 FAR: Jens Nielsen Øvig.MOR: Margrethe Thomasdatterd 26de Januar: begravet Jens Ødvigs næsten dødfødde Drenge Barn , {----}[...] blev døbt fordi man ikke mærkede Livs Tegn uden alleene [..] Suk strax efter Fødselen .d [2]6 Januar døde Jens Ødvig død fød drenge baren.
NOTITS: Præsten Hegelahr: "næsten dødfødt".
Dåb nr. 2485
64721781.04.22Jens Nielsen Øvig Øvig 46.07 47 1734.10.03  KONE: Margrethe Thomasdatter, Øvig, Skarrild. {----} April begravet Jens Nielsen Øevig gammel 47 Aar . Text: Han var en Trofast Mand og frygtede Gud fremfor mange.d 22 April døde Jens Nielsen udi Ødvig udi hans alder - - - - 47.
Dåb nr. 2088
64731781.05.24Dødfødt Lustrup 0.00  1781.05.19 FAR: Christen Pedersen Lustrup.MOR: Margrethe Pedersdatterd. 24 Maji begravet Christen {Pedersen} Lustrups dødfødde Drenge = barn.d 24 may Christen Lustrup død fød dreng.
Dåb nr. 2489
64751781.12.24Giøde Richard Christensen Lustrup 7.09 7 år 6 m. 1774.03.20 FAR: Christen Pedersen Lustrup.MOR: Maren Giødesdatter{-------} [..]cembr: begravet Christen Pedersens barn .af Lustrup {-------}ichard 7½ aar gammel .d 24 decbr døde Giøde [........] udi Lustr udi hans alder = 8 aar.
Dåb nr. 2409
64761782.01.31Giøde Johansen Richard Lustrup 70c 70 1712c  {-------} : begravet Giøde Johansen Richard i sit 70de Aar .d 31 Janvari Døde Giøde Johansen udi Lusterup i hans alder 70.
64771782.02.03Jens Thomsen Elkær  15 1767c FAR: Thomas Jensen Elkær.MOR: ? Thomas Jensen Elkærs 1. kone. {-------}ges: Thomas Elkiærs Søn Jens i sit 15de Aar.Den 3die febvari døde Jens Tomsen her af byen udi hans alder 15 aar.
NOTITS: Ikke set født i Skarrild. Men faderen Thomas Jensen Elkær ses i kirkebogen 1763, 1769 og 1773. Og i FT 1787 i Skarrild By gift 2. gang.
64791782.05.20Laurids Ebbesen Them Skarrild By  82 1700cc  KONE: Maren Christensdatter, Skarrild By, Skarrild. {----} før Pintsedag {Pinsedag 21. maj 1782} begr: Laurits Eduartsen Thæm Degn i sit 82de Aar.I Mellem den 9 og 10 May Døde Lauris Evadsen Tæm udi hans alder - - 82.
NOTITS: Antaget begravet lørdagen før pinsedag.
64811782.07.07Christen Pedersen Døvling 37.02 36 år 1744.11.01  Christen Pedersen af Deufling 2den Søndag efter St: Hans Dag, 36 Aar —
Dåb nr. 2174
64841782.08.01Bendt Lauridsen Elkær 1.04c 1781.04.15 FAR: Laurids Jensen Elkær.MOR: Anne Malene Bendtsdatter{----} {Laurids Jensen} Elkiærs barn Dreng Bent i 2det aar.
NOTITS: Datoen er revet af. Den anses at være efter den sidste begravelse i første del af 1782 i Degnens (†10. maj 1782), som er den 29. juli. Men rækkefølgen præstens kirkebog er blandet sammen.
64861782.10.06Dødfødt Øvig 0.00 1782.10.01 FAR: Peder Christensen Øvig.MOR: Maren Christensdatter{--} der {Christensen} Ødevigs og Magrethe Thomasdatters dødfødde Drenge=barn den 19de {-}øndag efter Trin :Peder Ødevis barn dødfødt begravet 19d Trinitatis.
Dåb nr. 2488
64911782.12.10Christen Pedersen Grene Døvling 70.01 70 år 3 uger 1712.11.01  d. 10 Decembr: begravet Christen Pedersen af Deufling død d 2. Decembr: gammel nogle Uger og Dage over 70 Aar. Gaml Christen Greene i Deuling Død d 2den Decmbr - - - 72 aar. Begravet dend 9de Ditto . —.
64951783.07.29Anders Mortensen Studsgaard 3.06 4 år 1780.01.16 FAR: Morten Pedersen.MOR: Maren Ibsdatterd 21 Juli døde og d 29 begravet Morten {Pedersen} Stusgaards Søn Anders i sit 4de Aar :Dend 21 Julj er Morten Studsgrds yngßte Søn død Nf: Anders i sit alders 4de Aar = begravet d 29 Ditto.
Dåb nr. 2472
64991784.05.02Dødfødt Øvig 0.00 0 år 1784.04.27 FAR: Peder Christensen.MOR: Mette Katrine Byrgesdatter. Den 3die Søndag efter Paaske begravet Peder Christenses og Mette Cathrine Byrgesdatter af Ødevig deres dødfødde Drenge = Barn . Peder Ødevigs En Drenge barn af hans Dødfødt , og begravet 3die Søndag efter Paaske.
Dåb nr. 2517
65011784.06.16Jens Terkelsen Karstoft- Sønder 3.01 2 år 1781.05.26 FAR: Terkel Jensen.MOR: Anne Jensdatter{...}de Juni døde od 16de blev begravet Terkel Jensens Søn Jens af {.....} arstoft 2 Aar gammel Torsdag dend 10de Junj Døde Tærkel Kastofts Søn Jens , 3 aar gml Begravet d: 16de Ditto . — .
Dåb nr. 2491
65021784.06.27Jens Christensen Krog 61.03 61 år 1723.03.19  Dom : 3die post Trin : d 27 Junii begravet Jens Christensen , som d 18de Junii om Eftermiddagen i Sogne=Præstens Tieneste og med dennes Vogn kiørte for en Mand af Øster = Egnen til Store Sandfeld, mend da Jens Christensen alleree samme Aften var paa Rejsen tilbage, kiørte han fejl i Aaen ved Scharild Krog , hvilket tydelig sluttedes deraf , at man Dagen efter nemlig d 19de fandt ham død i Vandet ved Vognen og Hestene staaende i Aaen for Vognen, som var væltet . Det den afdøde havde været ved god Sands sluttes deraf at han havde bierget meget af Vognen op paa Landet. Han var barnfødt i Ilsgaard Ao 1723 d 19de Martii. Og hans Levnet har været ustraffelig efter hans Sognepræstes Vidnesbyrd . Han var altsaa i sit 62de Aar .Jens Christensen fra Sunds d 15 Junj drucknet i aaen ved Schr: Krog i sit alders 61vende aar begravet den 27de Ejusdem . — .
NOTITS: Druknet i åen ved Skarrild Krog. Jens Christensen *1723.03.19 Ildsgaard, Ikat †1784.07.18 Krog, Skarrild.
65031784.08.22Rasmus Andersen Skarrild- Grene  6 år 6 m. 1778.02c FAR: Anders Pallesen.MOR: Else Sørensdatterd 18 Augusti døde Anders Pallesens Barn Rasmus af Greene begravet d 22, sammes gammel 6½ aar .Onsdag d 18de August Døde anders Pallisens barn Nl: Rasmus begravet d 22de Ditto 6½ gm{..}.
NOTITS: Ikke fundet født. Forældrene er 1773 i Krog i Skarrild, 1776 i Silstrup i Skarrild og 1781 i Lille Hjøllund i Arnborg.
65041784.09.26Peder Andersen Skarrild- Grene 1.08 1 år 7 m. 1783.02.03 FAR: Anders Bertelsen.MOR: Anne Margrethe Pedersdatter{.....} døde og d 26 begravet Anders Bertelsens Liden Søn {.....} gammel 1 7/12 aar .Fredagen d 17 Septbr Døde anders Bertelsens liden Søn Peder, 1 7/12 aar gml:.
Dåb nr. 2506
65061784.12.12Dødfødt Døvling 0.00 0 år 1784.12.06 FAR: Jens Jakobsen.MOR: Kirsten Marie Pedersdtter. NB: Et dødfød Pige Barn, uægte af Deuling d 6 Dec: 1784 .Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling død d 6te Dec: begravet 3 Søndag i Advent 84 {1784.12.12} i sit Alders 23de Aar ved sit døde Foster et Pige=Barn blev udlagt til Barnefader Jens Jacobsen i Deufling .II. Kiersten Mariæ Peders Daatter i Deuling død den 6te Dec: begravet 3die Sønd i Advent 84 {1784.12.12} i sit alders 23de aar . Med sin døde Foster et Pige barn /: blev udlagt til barne fader Jens Jacobsen i Deuling . —
65081785.02.23Christen Eriksen Lustrup 68c 68 år 1717c  Christen Ericksen i Lustrup død d 18 Febr: i sit Alders 68de aar.III. Christen Erichsen i Ludstrup Død dend 18 Febr i sit Alders 68de Aar.
NOTITS: Begravelsesdato omtrentlig 5 dage efter døden. Konen døde 1783 i Lustrup.
65091785.05.01Anders Bertelsen Grene 51c 51 år 1734c  Anders Berthelsen i Greene d 22 April død , i sit 51 Aar. Begravet d 1 Maji .IV. Anders Bertelsen i greene. Død d: 22de April i sit Alders [5.] aar. Begravet d 1ste May . —
NOTITS: Hans kones navn ikke set.
65101785.06.02Anders Pallesen Skarrild- Grene 45.04 46 år 1739.12.26  KONE: Else Sørensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild. Anders Pallesen død d 27 April i sit Alders 46 aar.V. Anders Pallisen død d 27de April: i sit Alders 46 aar.
NOTITS: Begravelsesdato omtrentlig 5 dage efter døden.
Dåb nr. 2137
65151785.12.21Ole Jensen Døvling 0.01 15 dage 1785.12.01 FAR: Jens Jakobsen.MOR: Bartoline Brigitte KnudsdatterOnsdagen næst før juule-Dag begravet Jens Jacobsens søn Ole af Deuling, som blev døbt dom II Advent. h. a.I. Jens Jacobsens Liden Søn Olle i Deuling Død d 16 Decembr efter at den havde seet Lyset det 1 Ejusdem.
65171786.02.04dødfødt Skarrild By 0.00 0 år 1786.01.25 FAR: Poul Christensen Tovdal.MOR: Anne Pedersdatter. Samme Dag {30 Januar} Poul Christensens og Anne Pedersdatters dødfødde begraven.III. Poul Christensen og Anne Peders Daatter deres Dødfødte drengebarn samme dag {30. Januar}.
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
65181786.04.13Christen Jensen Karstoft- Sønder 1.11 2 år 1784.05.09 FAR: Jens Jensen Pinvig.MOR: Anne Nielsdatterd 8 April Jens Pindivgs Søn i Karstoft Christen 2det aar .IV. Jens Pinvigs Søn i Castoft Naunlig Christen Jensen Død dend 8de April Næsten 2 Aar . —
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
Dåb nr. 2519
65221786.11.09Mads Mikkelsen Skarrild By 77c 77 år 1709c  d 4 Novembr : Mads Michelsen i sit 77de aar .VIII. Mads Mickelsen Død d 4de Novembr i sit 77de Aar.
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Formodet far til husmand Lars Madsen i Skarrild By, altid første fadder ved dennes børn.
65231786.12.28Jens Thomasen Lustrup 3c 3 år 1783c FAR: Thomas Jensen.MOR: Mette ChristensdatterI. Thomas Jensen [Søn død] Naunl: Jens , den 23de Decbr 86. i sit Alder 3die Aar . —
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
65261787.01.28Mads Larsen Lustrup 1.08 2 år 1785.04.30 FAR: Lars Madsen.MOR: Anne PedersdatterLars Madsens Søn Mads Død den 23de Janvarj i sit Alders 2det Aar . —
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
65291787.04.28Jens Pedersen Hesselvig 1.09 1 år 9 m. 1785.07.28 FAR: Peder Nielsen Hesselvig.MOR: Maren ChristensdatterVII. Peder Hesselvigs Mindste Søn Jens Død dend 23de April i sit Alders 1¾ aar gaml . —
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
65301787.05.15Jens Christian Christensen Silstrup 7c 7 år 1780c FAR: Christen Back.MOR: ? Christen Backs kone. VIII. Christen Backs Søn i Selstrup Naunlig Jens Christian , Død den 10de May i Sit Aldr 7de {...}
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. I FT 1787 bor Christen Svendsen i Silstrup, hans kone kunne få børn i 1777. Christen Back ellers ikke set.
65351787.11.07Oster Jensen Skave 45c 45 år 1742c  KONE: Kirsten Nielsdatter, Skave, Skarrild. Oster Jensen i Schaue død 30te Ogt: i sit alders 45 aar begraven den 7de Novemb.
NOTITS: Skifte. Opvokset Birkebæk i Arnborg, ikke født der.
65361788.01.27dødfødt Skarrild By 0.00 0 år 1788.01.22c FAR: Jens Christensen Nexgaard.MOR: Charlotte Amalie ØstergaardI. Jens {Christensen} Nexgaard og Carlotta {Charlotte Amalie Østergaard} deres Liden Dødføde Søn blev begraven Søndag Sexagesima.
65391788.05.18dødfødt Karstoft- Sønder 0.00 0 år 1788.05.08c FAR: Knud Jensen Karstoft.MOR: Else Hansdatter. IV Knud {Jensen} Karstoft og Else Hansdatter deres Liden Søn dødfød den 13de May og begraven den 18de dennes.
65401788.09.25Thomas Jensen Elkær Skarrild By 63c 63 år 1725c  KONE: Karen Nielsdatter, Skarrild By, Skarrild. V. Thomas Jensen Elkier død d 18de Septb: og Begraven den 25de Ditto i Sit Alders 63 aa.
NOTITS: Muligvis født *1727.09.14 i Skarrild dåb #2024 (denne Thomas Jensen muligvis †1730 kun angivet Jens Thomesens barn). Konens navn fra FT 1787.
65411788.11.01Samuel Jensen Døvling 1.11  1786.12.07 FAR: Jens Bentsen.MOR: Kirsten Marie ChristensdatterJens bentsen og Hustrues {Kirsten Marie Christensdatter} Liden søn Navl Samuel .
NOTITS: Ingen dato angivet, men det er efter den 25. sept. og før den 30. nov. (kirkeårets ende) i 1788. Dermed begravet i okt. eller nov. 1788. 1788.11.01 er midt i perioden.
65441789.05.05Josva Christensen Skarrild By 0.02  1789.03.09 FAR: Christen Josvasen Lund.MOR: Maren Jensdatter. 3. Christen Josvasen Lunds og Maren Jensdatters barn Josva død 1 Maji i 1ste Aar begraven den 5te sammes.
NOTITS: Syv uger gammel.
Dåb nr. 2569
65451789.08.09Ib Christensen Heesgaard Beksgaard 52.10 57 år 1736.11.11  SØS: Marianne Christensdatter, Beksgaard, Skarrild. Ib Christensen Heesgaard af Kiøbenhavn død i Beksgaard den 2 Aug : i 57de Aar, begravet den 9de sammes.
NOTITS: Alder 4 år for høj. Ib er på besøg fra København, hvor han er gift, konens navn nævnes ikke i skiftet. Fra FT 1787 Vester Kvarter er det Maria Corneliusdatter *1735c, deri kaldes han Christian Heesgaard.
Dåb nr. 2104
65461789.09.20Jens Pedersen Skave 4.03 5 år 1785.06.12 FAR: Peder Larsen.MOR: Johanne Jensdatter5. Peder Larsens og Hustrues {Johanne Jensdatter} Søn Jens død i Schave den 14de Sept: i 5te Aar , begravet den 20 sammes .
NOTITS: Jens er født i Skarrild-Grene.
Dåb nr. 2534
65471789.11.13Christen Nielsen Ronnum Silstrup 30.03 31 år 1759.07.25  BROR: Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, Skarrild. 6. Christen {Nielsen} Ronnum i Seltrup døde den 6te Novembr: i 31te Aar , begravet den 13de sammes .
NOTITS: Uklart om han var i Silstrup i FT 1787 eller karl et andet sted. Hvis han var i Silstrup er han glemt i FT 1787.
Dåb nr. 2287
65491789.12.13Jens Jensen Døvling 0.08 40 uger 1789.04.13 FAR: Jens Jakobsen.MOR: Bartoline Knudsdatter. Den 13de Decembr:, som var Dom iii Advent : begraven Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatters Barn af Deuling navnlig Jens , som døde Onsdagen tilforn gammel 40 Uger .
Dåb nr. 2568
65511789.12.27Peder Christian Olufsen Silstrup 0.01 14 dage 1789.12.06 FAR: Oluf Pedersen Skrædder.MOR: Sidsel Marie ChristensdatterDen 27 Decembr begravet Ole Pedersens Barn Peder Christian af Selstrup faa Dage gammel —
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen. Moderen døde kort før i barselsseng.
Dåb nr. 2575
65531790.01.24Peder Christensen Lustrup 1.10 2 år 1788.03.24 FAR: Christen Christensen Jegin.MOR: Kirsten PedersdatterIII Søndagen den 24 Januar begravet Christen Christensen Jegins Barn af Lustrup Peder gammel i 2det Aar —
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2558
65561790.08.08Dødfødt Karstoft- Nørre 0.00  1790.08.03 FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange.MOR: Karen BraschIV Den 8 August: begravet Hr: {Laurids} Langes dødfødte Søn af Nør: Carstoft —
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2582
65581790.10.24Rasmus Pedersen Heesgaard 0.01 1 år 1790.10.07 FAR: Peder Christan Pedersen.MOR: Mette Rasmusdatter. VI Peder Christians og Mette Rasmusdatters Barn Rasmus i Heesgaard død d 16 oct: og begravet d 24 dito i sit 1ste Aar —
NOTITS: Død 9 dage gammel.
Dåb nr. 2582
65611790.11.28Peder Christian Perle Skarrild- Grene 0.01  1790.11.15 FAR: Ebenezer Pedersen Perle.MOR: Kirstine NielsdatterVII sidst i dette Kirke Aar døde Ebenezer Perles Barn af Grene Peder Christian begravet Dom: 1 Advent i 1ste Aar.
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2586
65641791.01.19Erik Pedersen Silstrup 68c 59 år 1723c  KONE: Margrethe Svendsdatter, Silstrup, Skarrild. III Den 12 januar : døde Erich {Pedersen} i Selstrup 59 Aar gebr : d 19de.
NOTITS: Alderen er vel om 10 år forkert, FT 1787 alder 64 antaget korrekt.
65651791.04.10Peder Jeppesen Døvling 0.03 1 år 1791.01.09 FAR: Jeppe Pedersen.MOR: Abbelone ChristensdatterIV Den 3 April død Jeppe {Pedersen} Deulings Barn Peder i første Aar , begr: d 10de.
65671791.06.15Gert Jensen Skarrild By 52c 60 år 1739c  KONE: Karen Nielsdatter, Skarrild By, Skarrild. VI D. 8 Junii døde Geert Jensen 60 Aar, begr: d 15de .
NOTITS: Alder fra FT 1787, KB alder 8 år for høj.
65681791.06.03Carsten Christensen Krog 0.02 1 år 1791.04.21 FAR: Christen Carstensen.MOR: Mette ChristensdatterVII d 28 Junii døde Christen Carstensens Søn Carsten i 1ste Aar begr: d 3de Julii.
65691791.08.01Anders Pedersen Lustrup 0.01 1 år 1791.08.01 FAR: Peder Andersen Birk.MOR: Anne Katrine ChristensdatterVIII d 1ste Aug : død Peder {Andersen} Birchs Søn Anders i 1ste Aar begr: d 7de.
NOTITS: Forældre gift 1787 i Skarrild #8039.
Dåb nr. 2596
65701791.08.15Christen Mortensen Hesselvig 2.04 3 år 1789.03.26 FAR: Morten Pedersen Hesselvig.MOR: Johanne ThomasdatterIX. Den 7 Aug : døde Morten {Pedersen} Hesselvigs og Hustr: Johannes {Thomasdatters} Søn Christen i 3die Aar , begr : d 15de.
Dåb nr. 2570
65731791.11.06Peder Christian Olufsen Lustrup 0.01 1 år 1791.09.21 FAR: Oluf Pedersen Skrædder.MOR: Sidsel Marie ChristensdatterXII. d 30 Oct : døde Oluf {Pedersen} Skræders Søn Peder Christian i 1ste Aar ; begrr: d 6 Nov:
Dåb nr. 2600
65791792.02.08Christen Pedersen Hesselvig Hesselvig 77.01 77 år 6 uger 1714.12.16c  KONE: Anne Christensdatter, Hesselvig, Skarrild. IV d 27 Januar døde Christen {Pedersen} Hesselvig gamm: 77 Aar 6 Uger. begr : d 8 Febr :
65801792.02.12Anders Jensen Østergaard Bektoft Bektoft 61c 66 år 1731c  KONE: Margrethe Christensdatter Hvipskov, Bektoft, Skarrild. V d. 8de Febr : druknede tvende Mænd i Aaen ved Krog i Sal : Christen {Pedersen} Hesselvigs Liig= Følge , nemlig Anders {Jensen Østergaard} Bektoft 66 Aar gam: og Hans {Eskesen} Castoftt 77 Aar gam: Begge begraven d 12te sammes.
NOTITS: Dødsalder 5 år for høj efter FT 1787.
65811792.02.12Hans Eskesen Karstoft Karstoft- Sønder 78c 77 år 1714c  KONE: Birte Christensdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild. VI d. 8de Febr : druknede tvende Mænd i Aaen ved Krog i Sal : Christen {Pedersen} Hesselvigs Liig= Følge , nemlig Anders {Jensen Østergaard} Bektoft 66 Aar gam: og Hans {Eskesen} Castoftt 77 Aar gam: Begge begraven d 12te sammes.
NOTITS: Dødsalderen passer med FT 1787.
65821792.02.19Hans Nielsen Lustrup 0.01 4 uger 4 dage 1792.01.20 FAR: Niels Sørensen Flø.MOR: Inger HansdatterVII d jjte døde Niels {Sørensen} Fløes Søn Hans 4 Uger 4 Dage gam : begr : d 19 Februar.
NOTITS: Tvilling. Moderens navn i dåben.
65841792.04.13Christen Thomasen Skarrild- Grene  11 år 1781c FAR: Thomas Grene.MOR: Mette ChristensdatterX D. 18 Martii druknede Thomas Greenes Søn Christen i Aaen ved Greene gammel jj Aar . Legemet blev funden d 10 April i Aaen ved Felding Tarp . begraven d 13de sammes.
NOTITS: Thomas Grene nævnes 1791 og datter Christiana *1794.08.28 i Skarrild- Grene.
65871792.06.17Jens Andersen Smed Karstoft- Sønder 71.09 72 år 1720.10.20  XIII d. 5te Junii døde Jens {Andersen} Smed i S: Carstoft 72 Aar gam : begr: 2den Sønd : efter Trinit :
NOTITS: Døbt 1720.10.20 i Bøvl i Sønder Omme, først gårdmand i Bøvl, senere efter konens død 1781-1790c smed i Brandholm i Brande, 1790c til sønnen Terkel Jensen i Sønder Kartoft, hvor han boede de sidste par år.
65881792.11.17Niels Christensen Ronnum den Ældre Silstrup 78.09 78 år 40 uger 1714.02c  XIV d 9 Nov: døde Niels {Christensen} Ronnum i Silstrup 78 Aar 40 Ug: gam: begr: d 17 sammes.
NOTITS: FT 1787 giver *1716c. Dør ved sønnen Niels Nielsen Ronnum den Yngre.
65891792.12.22Peder Christensen Lustrup Lustrup 79.09 79 år 40 uger 1712.02c  I. D. NB d: 13 Dec: døde Peder {Christensen} Lustrup i Degneboligen i sit 79 Aar 40 Uger gammel . begravet d 22 sammes .
NOTITS: Han er degnen Christen Pedersen Lustrups far.
65911793.02.27Peder Christensen Sandfeld Øvig 40c 40 år 1753c  KONE: Mette Cathrine Byrgesdatter, Øvig, Skarrild. III D. 22 Febr: døde Peder Christens: Ødevig 40 Aar gamm : begravet d 27 sammes .
NOTITS: Da begravelses alderen er mindre end FT 1787 alderen, antages alderen fra begravelsen, som ellers plejer at være for høj.
65941793.06.11Niels Mortensen Skarrild By 69c 69 år 1725c  KONE: Inger Pedersdatter, Skarrild By, Skarrild. VI. D. 4 Junii døde Niels Mortensen i Scharrild gamm : 69 Aar; begr: d ii sammes .
65971793.07.08Clemmen Jespersen Klink 0.01 1 dage 1793.07.04 FAR: Jesper Clemmensen Klink.MOR: Maren PedersdatterIX D. 4 Julii død og født Jesper {Clemmensen} Klinks Søn Clemen begr : d 8 Julii .
Dåb nr. 2621
65991793.09.01Peder Jensen Døvling 0.05 15 uger 1793.03.20 FAR: Jens Bendtsen.MOR: Kirsten ChristensdatterXI D . 1 Sept begravet Jens Bendtsens Søn Peder 15 Uger.
NOTITS: Skønnet død 4 dage før begravelsen, datoen altså omtrentlig. Tvilling. Hans alder er 23 uger, ikke 15. Uge-regning er ikke så let endda.
Dåb nr. 2618
66011793.11.03Dødfødt Ronnum 0.00  1793.10.30 FAR: Søren Pedersen Ronnum.MOR: Anne Marie Andersdatter. {REKONSTRUKTION: fra dåbsnotits: 'XVI Den 30 Oct: Søren {Pedersen} Ronnums og Anne Marie Andersdatters Søn dødfødt .'}
Dåb nr. 2627
66041794.02.25Jakob Christensen Hannerup Pindvig 58c 58 år   KONE: Anne Sørensdatter, Pindvig, Skarrild. 2 D. 18 Februar døde og d 25de sammes begr : Jacob Christensen {Hannerup} Pindvig 58 Aar gammel :
66051794.03.12Samuel Jensen Døvling 2.10 3 år 1791.04.25 FAR: Jens Bendtsen.MOR: Kirsten Marie Christensdatter3 D. 2 Martii død og 2den Onsdag i Faste {12. marts 1794} begra : Jens Bendsen hans søn Samuel i sit 3die Aar.
NOTITS: *1791.04.25
Dåb nr. 2592
66061794.06.01Dødfødt Karstoft- Sønder 0.00  1794.05.24 FAR: Knud Jensen Karstoft.MOR: Else Hansdatter4 6te Søndag efter Paaske begravet Knud {Jensen} Carstoftes dødfødte Søn .
Dåb nr. 2632
66071794.09.07Oluf Jensen Skarrild By 0.02 6 uger 1794.07.20 FAR: Jens Olufsen Minds.MOR: Mette Marie Sørensdatter5. 12te Søndag efter Trin : {7. sept. 1794} begravet Jens Olufsen Mindses barn Oluf gammel 6 Uger j dag .
NOTITS: Død 1. sept. udfra 6 uger 1 dag gammel og født 20. Juli 1794.
Dåb nr. 2637
66081794.10.05Christen Jensen Skarrild- Grene 0.04  1794.05.17 FAR: Jens Christensen Drantum.MOR: Anne Margrethe Christensdatter16 Søndag efter Trin : {5. okt. 1794} begravet Jens Christensens {Drantums} Søn Christen af Greene født sidst afvigte Majii Maaned .
NOTITS: Død sat 4 dage før begravelsen, dato omtrentlig.
Dåb nr. 2634
66091794.10.19Dødfødt Skarrild By 0.00  1794.10.15 FAR: Anders Jensen.MOR: Kirsten Nielsdatter18 Søndag efter Trin : begravet Anders Jensens og Kirsten Christensdatters {fejl for Nielsdatter} dødfødte Søn .
Dåb nr. 2641
66101794.12.28Clemmen Jespersen Klink 0.05  1794.08.07 FAR: Jesper Clemmensen Klink.MOR: Maren PedersdatterSøndagen imellem Juul og Nytaar begravet Jesper Klinks lidet Barn Clemen. født 7 Aug: a : c:
NOTITS: Dødsdata sat til fire dage før begravelsen, dato omtrentlig.
Dåb nr. 2638
66111795.01.11Nis Hansen Skarrild- Grene  53 år 1741c  Den 2den Januar døde Nis Hansen i Greene 53 Aar gamm : begravet d 11te Samms. Liig Text over Graven 1 Kong : 20, jj.
NOTITS: Ikke identificeret.
66121795.02.25Poul Nielsen Skarrild- Grene 0.02  1794.12.18 FAR: Niels Poulsen.MOR: Mette Kirstine JensdatterD. 25de Febr : begravet Niels Pouelsens Barn af Greene, som var hiemdøbt d 18 Decembr sidst navnl: Poul.
NOTITS: Dødsdato sat til fire dage før begravelsen, dato omtrentlig.
66191796.08.26Søren Nielsen Pindvig 4.06 4 år 7 m 1792.02.19 FAR: Niels Sørensen Flø.MOR: Inger Hansdatter. d. 26 Aug: begravet Niels Sørensens {Fløs} og Inger Hansdatters Barn af Pindvig navnl: Søren gammel 4 Aar 7 Maaneder .
NOTITS: Født i Lustrup *1792.02.19.
Dåb nr. 2604
66231796.12.18Niels Nielsen Knude Karstoft- Nørre 60c 60 år 1736c  KONE: Anne Madsdatter, Karstoft- Nørre (Egebjerg), Skarrild. Dom : IV Advent : begravet Niels Nielsen Knude af Egeberg 60 Aar .
NOTITS: Alder passer med 1787. Steder Knude findes i Skjern, Lyne, Skast, Føvling og Hvejsel sogne. Det nærmeste er vel Skjern, men Lyne er ikke meget videre.
66241797.03.12Hans Pedersen Tarp Lustrup 80c 75 år 1717c  HUSBOND: Thomas Jensen, Lustrup, Skarrild. Den 2den Søndag i Faste begravet Hans Pedersen Tarp af Lustrup . Gammel 75 Aar.
NOTITS: Formodentlig født i Tarp i Sønder Felding sogn, lige nabo til Lustrup. I FT 1787 er han inderste ved Thomas Jensen..
66271797.05.16Morten Pedersen Studsgaard Studsgaard 59.06 60 år 1737.10.28  KONE: Maren Ibsdatter, Studsgaard, Skarrild. D. 16 Maji begravet Morten Pedersen Studsgard gammel i sit 60de Aar.
NOTITS: *1737.10.28.
Dåb nr. 2123
66281797.09.11Ole Olesen Minds Skarrild By? 77c 84 år 1720c  KONE: Maren Pedersdatterd. 11te Septembr: begravet Ole Minds , som fik sin død ved at starte af Vognen , da han paa sin Hiemrejse hiem fra Lund-Market var nær ved Herningsholm og Aftenen Kl: 10 . Hvorefter han blev ført Halvdød hiem og døde Kl: 2 Eftermidd: Dagen efter , som var den 6te Septembr Liig-Texten var Eccles: 9, v: 10 . 11. og 12 . Hans Alder var 84 Aar.
NOTITS: Oluf Olufsen Minds ses 28. juli 1766 i skifte efter Kirsten Jakobsdatter i Klink i Skarrild. Ses 1773 i skifte efter Niels Christensen i Silstrup i Skarrild. Ses 1776 i Skarrild i skifte efter Maren Giødesdatter i Lustrup i Skarrild. Ikke set i FT 1787 ses han i Paarup i Assing 67 år gammel, den angivne alder 84 her i 1787 er dermed vel 7 åar for høj. Eccles: er Prædikerens Bog, Kap. 9, vers 10-12: "10 Alt, hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre af al din magt, for i dødsriget, hvor du går hen, er der ingen handling eller sammenhæng, ingen kundskab eller visdom. 11 Dernæst så jeg under solen, at løbet afhænger ikke af de hurtige, krigen ikke af de tapre, føde ikke af de vise, rigdom ikke af de forstandige, yndest ikke af de kyndige, for skæbnens tid rammer dem alle, 12. og mennesket kender ikke sin tid. Som fiskene fanges i det onde garn, og som fuglene fanges i fælden, sådan indfanges menneskene af den onde tid, når den pludselig falder over dem. "
66291797.11.05Dødfødt Karstoft- Nørre 0.00   FAR: Christen Carstensen.MOR: Mette Christensdatter. Dom : 21 p Trin : begravet Christen Carstensens og Hustrues Mette Christensdatters dødfødte Drenge=Barn .
Dåb nr. 2676
66331798.03.25Jens Christensen Lustrup 0.01 7 dage 1798.03.16 FAR: Christen Christensen Jegin.MOR: Kirsten Pedersdatter. Samme Dag disse forældres {Christen Christensens Jegins ... Kirsten Pedersdatter} Barn Jens 7 Dage gammel .
NOTITS: Moderen død i barselsseng. Jens antaget død 3 dage før begravelsen, fødsel derfra 7 dage tilbage. Lustrup fra moderens begravelse samme dag #6632.
Dåb nr. 2680
66341798.04.05Knud Nielsen Silstrup 18.08 18 år 1779.08.01 FAR: Niels Knudsen.MOR: Anne PedersdatterSkiærtorsdag begravet Niels Knudsen Søn Knud fra Seltrup gammel 18 Aar .
NOTITS: *1779.08.01 i Silstrup i Skarrild
Dåb nr. 2468
66351798.04.29Christen Poulsen Tovdal Døvling 82c 82 år 1715c  KONE: Bodil Christensdatter, Døvling, Skarrild. 3 Søndag efter Paaske den 29 April begravet Christen Poulsen Thodal af Deuling gammel: 82 Aar.
NOTITS: *1715c, død ved søn Jens Christensen Tovdal. FT 1787 72 år gammel i Tovdal i Arnborg.
66361798.05.23Peder Jensen Pindvig Silstrup 53c 55 år 1745c  KONE: Anne Kirstine Madsdatter, Silstrup, Skarrild. Den 23de Maji begravet Almisse = Lem Peder {Jensen} Pindvig 55 Aar.
NOTITS: FT 1787 i Silstrup 43 år. Jensen fra FT 1787, hvor han er hyrde i Skarrild Præstegaard.
66371798.06.10Peder Nielsen Haulund Grene 49c 49 år 1749c  KONE: Anne Marie Pedersdatter, Skarrild. Den 10 Junii begravet Peder Haulund af Greene 49 Aar.
NOTITS: Der er skifte efter ham den 31. juli 1798, derfra konens navn.
66381798.06.24Anders Nielsen Silstrup 1.00  1797.07.04 FAR: Niels Knudsen.MOR: Maren Andersdatterd. 24 Junii begravet Niels Knudsens Søn Anders , som var døbt den 4 Julii 1797 .
NOTITS: Begravet 1 år gammel.
Dåb nr. 2673
66421798.12.04Thomas Jensen Mølle Lustrup 54c 54 år 1744c  KONE: Mette Christensdatter, Lustrup, Skarrild. J Jesu navn 1799 .Den 26 Nov : død og den 4de Decembr : begravet Thomas Jensen Mølle gammel 54 Aar - Text: Esais 38, 12.
NOTITS: Han ses i FT 1787 i Lustrup 43 år gammel, som passer. Teksten Esajas 38, 12: "min Bolig er nedbrudt, ført fra mig som Hyrdernes Telt, som en Væver sammenrulled du mit Liv og skar det fra Traaden. Du ofrer mig fra Dag til Nat".
66441799.01.13Mads Nielsen Pindvig Pindvig 87cc 87 år 1712cc  KONE: Johanne Andersdatter, Pindvig, Skarrild. Den 13de Januar , begravet Mads Nielsen Pindvig. Merkværdigt , at han havde levet i 4 Egteskaber som et efter andet vedvarede udi 60 Aar , dog levede han tilsidst som Enkemand 7 Aar.
NOTITS: Sidste 4. kone begravet omkring 1792c.
66461799.04.02Michel Andersen Grene Skarrild- Grene 61.01 62 år 1738.02.23  KONE: Dorte Sørensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild. Den 2 April begravet Michel Andersen Greene 62 Aar gammel. Blev Syg i kirken paa Skiærstorsdag Text: Psalm : 27, 4 = 5.
NOTITS: Født i Gammel Arnborg.
66481799.06.16Dødfødt Silstrup 0.00  11.06.1799 FAR: Niels Larsen.MOR: Anne Katrine Eriksdatter. Den {tom plads } Junii , begravet Niels Larsens og Anne Cathr : Erichsd : Dødfødte Drenge Barn .
66491799.06.30Giøde Richard Pedersen Lustrup 0.01  1799.06.23 FAR: Peder Andersen Birk.MOR: Anne Katrine ChristensdatterDen 30te Junii begravet Peder Andersen Birchs Barn Giøde Richard af Lustrup , som var døbt d 23de sammes. Text over Graven 2 Tim : 1 , 9 .
Dåb nr. 2692
59931799.07.19Dødfødt Silstrup 0.00  1799.07.15 FAR: Niels Larsen.MOR: Anne Katrine Eriksdatter. {REKONSTRUERET: fra Introduktion: 'Den 4 Aug : introduceret Niels Larsens Hustrue Anne Cathrine {Eriksdatter} af Seltrup efter et Dødfødt Drengebarn . '}
NOTITS: Datoer er skønnet til tre uger før introduktionen.
Dåb nr. 2693
66531800.01.07Ole Jensen Lustrup 49c 47 år 1751c  KONE: Anne Ibsdatter, Lustrup, Skarrild. Den 7de Januar : blev indført i kirken og ceremonilt{!} begravet Ole Jensen af Lustrup, saasom Graven ikke for Frost kunde Aabnes nu . Text : Jacob: 1 , 12 . Gammel 47 Aar .
NOTITS: Muligvis den Ole Jensen, der er selvejer i Døvling FT 1787.
66581800.03.23Samuel Jensen Døvling 2.02 3 år 1798.02.01 FAR: Jens Bendtsen.MOR: Kirsten Marie ChristensdatterDen 23de Martii begravet Jens Bendtsens Søn Samuel fra Deuling, som var i 3die Aar siden den 1ste Febr : Liigtext i Petr : 5, 10—11 .
Dåb nr. 2679
66601800.06.08Bendt Jensen Døvling 3.02 3 år 7 uger 1797.06.04 FAR: Jens Christensen Tovdal.MOR: Else BendtsdatterDen 8de Juniii begravet Jens {Christensen} Thodals Søn Bendt af Deuling gammel 3 Aar 7 Uger . Liig Text: Rom : 8 , 17.
Dåb nr. 2670
66611800.08.03Peder Christian Mortensen Hesselvig 13.09 14 år 1786.10.29 FAR: Morten Pedersen Hesselvig.MOR: Johanne ThomasdatterDen 3die August begravet Morten {Pedersen} Hesselvigs Søn Peder Christian i sit 14de Aar . Liigtext Psalm : 103 ; 13—14de v:
NOTITS: Moderen Johanne Thomasdatter †1791.
Dåb nr. 2546
66621800.08.26Christen Jespersen Klink 0.03 1 år 1800.05.16 FAR: Jesper Clemmensen Klink.MOR: Maren PedersdatterDen 26de August begraven Jesper {Clemmensen} Klinks liden Søn Christen i sit Alders første Aar .
Dåb nr. 2704
66651801.03.08Ole Jensen Døvling 14.01 14 år 3 uger 1787.04.05 FAR: Jens Jakobsen.MOR: Bartoline Knudsdatter8de Martii Dom : Oculi begravet Jens Jacobsens Søn af Deuling navnlig : Oluf . 14 Aar og nogle Uger
NOTITS: Nogle uger sat til tre.
Dåb nr. 2551
66681801.05.31Christen Jensen Beksgaard 1.00 2 år 1800.06.05 FAR: Jens Christensen Drantum.MOR: Margrethe ChristensdatterFesto trin : d 31 Maji begravet Jens Christensens Søn af Beksgaard navnlig Christen i 2det Aar .
Dåb nr. 2702
66691801.08.02Bendt Jensen Døvling 0.06  1801.02.20 FAR: Jens Christensen Tovdal.MOR: Else Bendtsdatter2den August begravet Jens {Christensen} Thodals Søn Bendt af Deuling , som var døbt d 20de Februar: sidst . Text Joh: 14, 3 - 4. Hvor jeg er, skal etc:
Dåb nr. 2708
66731802.05.02Peder Pedersen Heesgaard 0.05 1 år 1801.11.28 FAR: Peder Christian Pedersen.MOR: Mette Rasmusdatter. 9de Maji begravet Peder Christian {Pedersen} Heesgaards og Mette Rasmusdatters Barn Peder , gammel i 1ste Aar Text: 2 Sam : 12 , 22 —— 23 .
66761802.10.21Knud Terkelsen Karstoft- Sønder 89.01 91 år 1713.10.01  KONE: Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup, Hoven Mølle, Hoven. Den 21de Octobr : begravet Enkemanden Knud Terkelsen 91 Aar gammel . Text Proverb: 16, 31 .
NOTITS: *1713.10.01 Omvraa, Sønder Omme. Bor ved hans søster Anne Terkelsdatters søn Knud Jensen i Sønder Karstoft.
66771803.01.23Simon Nielsen Skarrild- Grene 68c 65 år 1735c  KONE: Else Christensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild. Kirke=Aar 1803J Jesu NavnDen 23de Januar begravet Simon Nielsen af Greene ; døde den 16de sammes gammel 65 Aar .
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787. Simon gift 2. gang med Karen Kirstine Pedersdatter 1800.06.29 i Skarrild.
66781803.03.23Christen Christensen Jegin Skarrild By 45c 45 år 1758c  KONE: Mette Lauridsdatter, Skarrild By, Skarrild. Den 23de Martii begravet Christen Christensen Jegin , død den 15de s: M : gammel 45 Aar . Text Eccles: 7 , 2 .
NOTITS: Dødsalder og FT 1787 alder passer sammen.
66791803.04.24Bendt Jensen Døvling 21.11 21 år 11 m. 1781.06.24 FAR: Jens Bendtsen.MOR: Kirsten Marie ChristensdatterDen 24 April begravet Bent Jensen af Deuling gammel 21 Aar 11 Maaneder. Text: i Petr: i[i] , 5 — 6 — 7 — NB [a.n] svag i mange Aar —
Dåb nr. 1993
66801803.05.01Christen Christensen Didri Øvig 18c 18 år 1786c FAR: Christen Olesen, Torngaard hus, Nørre Nissum.MOR: Ane Jakobsdatter, Torngaard hus, Nørre Nissum. Den 1ste Maji begravet ung Person Christen Christensen Dridi , som kom til Ødevig den 19de April paa hiem rejsen til Nørre Nissum Sogn , hvor han havde Hieme hos sin Fader Christen Olesen af Schausgaard Huus . Han havde drevet Høvder til Holsten for Peder Stokholm . Han døde d 25de April gammel i 18de Aar . Dette er efter Angivelse af hans Fader , og er indberettet til Lægdsmanden Niels Christensen Lund paa Kongensgaard {Nørre Nissum} . Faderen fik denne Indberetning med sig den 1ste Maji i Overværelse af Svend Pedersen Ødevig i hvis Huus den unge Person døde . Lægdsmanden angav T[or]ngaardhuus, som [......] .
66811803.05.15Dødfødt  0.00  1803.05.12 FAR: Jens Christensen Tovdal.MOR: Else Bendtsdatter. Den 15de Maji begravet Jens {Christensen} Thodals og Else Bentsdatters død fødte Søn , som blev født d 12te Maji . Text over Graven Jer: 1, 5 . indtil helligede jeg dig .
66821803.05.19Peder Nielsen Skarrild- Grene 0.01  1803.05.08 FAR: Niels Pedersen, Hejnsvig.MOR: Anne Kirstine Andersdatter. Den 19de Maji begravet Anne Kirstine Andersdatters uægte Barn af Greene navnlig Peder som var døbt den 8de Maji .
NOTITS: Dødsdato ansat 4 dage før begravelsen.
66841804.03.18Peder Christian Pedersen Heesgaard 40c 40 år 1764cc  KONE: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild. Den 18de Martii begravede tvende Mænd : Peder Christian Pedersen af Heesgaard 40 Aar gammel og Niels Nielssen Piilgaard af Lustrup 34 Aar gammel . Begge druknede i Aaen imellem Høgild og Toxvig Natte imellem 10de og 11te Martii. De var indstævnede af Søren Pedersen Ronnum at vidne paa Herreds Tinget imod Niels {Rasmussen} Winde af Scharild Mølle angaaende Jagtvæsenet . Paa Hiemrejsen , da de vare komen paa denne Side af Øster Høgild gik de til Aaen for at gaae over paa Isen og søge Gienvej til Birkebek . Peder Christensen Hjuler af Selstrup , som eene fulgte dem , forsikrer , at han raadede dem derfra ; men desuagtet gik Niels Piilgaard først ud paa Isen , og da denne raabde om Redning, efter at Isen var bristet under ham , gik Peder Christian ud paa Isen for at række ham en Kiep at holde ved, for at stræbe at drage ham op ; Men nu brast Isen som denne stod paa , og de sank begge . De døde legemer bleve fundne og optagen af Vandet den 11te Martii , men hiemførte til hvers Boepæl den 12te efter at herredsfogdens Kjendelse var given , at dem maatte gives en Hæderlig Begravelse . Texten til Liigprædiken Luc: 12 , 35 — 40 inclus : Efter Sognefogdens beviisliggiorte Anmeldelse om at Peder Christian af Heesgaard i Scharild Sogn og Niels Piilgaard fra Lustrup i samme Sogn ; paa deres Hiemrejse fra Hammerum Herredstiing sidste Nat druknede i Aaen ved Toxvig , da de ville gaae over samme paa Isen , for at følge nærmeste Veig heim , kan de afdøde føres til Huse , uden videre Syn over dem , da det er afgort, at foranmeldte Uheld var den eeneste Aarsag til deres Død . Paa Grund deraf ville og vedkommende Sognepræst lade dem nyde sædvanlig hæderlig Jordefærd . Høyriis {Ikast sogn} 11te Martii 1804 {Casper} Møller Til Sognefogden i Arnborg . Gjenpartens Rigtighed bevidner N: Hegelahr.
66851804.03.18Niels Nielsen Pilgaard Lustrup 34c 34 år 1770c  KONE: Mette Pedersdatter, Lustrup (Pilgaard), Skarrild. Den 18de Martii begravede tvende Mænd : Peder Christian Pedersen af Heesgaard 40 Aar gammel og Niels Nielssen Piilgaard af Lustrup 34 Aar gammel . Begge druknede i Aaen imellem Høgild og Toxvig Natte imellem 10de og 11te Martii. De var indstævnede af Søren Pedersen Ronnum at vidne paa Herreds Tinget imod Niels {Rasmussen} Winde af Scharild Mølle angaaende Jagtvæsenet . Paa Hiemrejsen , da de vare komen paa denne Side af Øster Høgild gik de til Aaen for at gaae over paa Isen og søge Gienvej til Birkebek . Peder Christensen Hjuler af Selstrup , som eene fulgte dem , forsikrer , at han raadede dem derfra ; men desuagtet gik Niels Piilgaard først ud paa Isen , og da denne raabde om Redning, efter at Isen var bristet under ham , gik Peder Christian ud paa Isen for at række ham en Kiep at holde ved, for at stræbe at drage ham op ; Men nu brast Isen som denne stod paa , og de sank begge . De døde legemer bleve fundne og optagen af Vandet den 11te Martii , men hiemførte til hvers Boepæl den 12te efter at herredsfogdens Kjendelse var given , at dem maatte gives en Hæderlig Begravelse . Texten til Liigprædiken Luc: 12 , 35 — 40 inclus : Efter Sognefogdens beviisliggiorte Anmeldelse om at Peder Christian af Heesgaard i Scharild Sogn og Niels Piilgaard fra Lustrup i samme Sogn ; paa deres Hiemrejse fra Hammerum Herredstiing sidste Nat druknede i Aaen ved Toxvig , da de ville gaae over samme paa Isen , for at følge nærmeste Veig heim , kan de afdøde føres til Huse , uden videre Syn over dem , da det er afgort, at foranmeldte Uheld var den eeneste Aarsag til deres Død . Paa Grund deraf ville og vedkommende Sognepræst lade dem nyde sædvanlig hæderlig Jordefærd . Høyriis {Ikast sogn} 11te Martii 1804 {Casper} Møller Til Sognefogden i Arnborg . Gjenpartens Rigtighed bevidner N: Hegelahr.
66861804.07.11Jakob Bering Hegelahr Præstegaarden 22.02 22 år 2 m. 1782.06.16 FAR: Nicolaus Hegelahr.MOR: Maren Andersdatter SkovbyDen 11te Julii begravet Sognepræstens Søn Jacob Bering Hegelahr 22 Aar 2 Maan : og nogle Dage . P: T: Hr: Provst Høst holdt Tale over Joh : [E]m : ii, ii . døde den i[]ste Julii. {Da Sognepræstens anden søn Johan Herman Hegelahr begraves den 4. juli 1807, nævnes at dette vers blev udsagt ved denne begravelse: } Staa lidet: Vandrings Mand , see frem og see tilbage . Hvad var , hvad er nu han, hvis matte Barn [nu] drage Os var han kiær , som Søn - som Broder - og som Ven ! Vi ønskede ham løn - dertil tog Gud ham hen .
NOTITS: *1782.04.22 Skarrild †1804.07.01 Skarrild
Dåb nr. 2496
66871804.07.15Ole Christensen Skarrild By 57c 57 år 1748c  KONE: Agnete Hansdatter, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild. Den 15de Julii begravet Oluf Christensen Heesgaard 57 Aar text Psalm 39 , 5 . Døde den 7de Julii .
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.
66891805.01.13Søren Pedersen Ronnum 73c 73 år 1732c  KONE: Anne Marie Andersdatter, Ronnum, Skarrild. Kirke = Aar 1805 I J: N: Søren Pedersen af Ronnum død den 2den begravet d 13de Januar i sit 73de Aar Text: Apos: 22 , 20 — 21 —
66901805.03.27Peder Christensen Grene Klink 64c 65 år 1740c  KONE: Karen Troelsdatter, Klink, Skarrild. Den 27de Martii begravet Almisselem Peder Christensen Klink . gammel i 65de Aar . Text til Tale over Graven Psalm: 34, 7.
NOTITS: Konen Karen Troelsdatter begraves tre måneder efter #6693.
66921805.06.09Christen Nielsen Jegin Lustrup 79c 82 år 1727c  KONE: Anne Kirstine Madsdatter, Lustrup, Skarrild. Den 9de Junii begravet Christen {Nielsen} Jegin 82 Aar gammel Text Jacobi 2,5 .
NOTITS: Alder ud fra FT 1801.
66941805.09.01Christen Pedersen Silstrup 0.03  1805.06.11 FAR: Peder Christensen Hjuler.MOR: Maren Graversdatter. Det under ii[]te Junii sidstvigte Hiemdøbte Peder Christensens {Hjulers} og Maren Graversdatters Barn Christen {Pedersen} af Seltrup begravet den i[]ste Septembr: Text over Graven Cantio: 2 , 1 .
NOTITS: Peder Christensen Hjuler kom fra Brande sogn (men var ikke født der).
66951806.01.05Dødfødt dreng Skave 0.00  1805.12.28 FAR: Peder Olufsen Skave.MOR: Kirsten Pedersdatter. Kirke Aar 1806 I Jesu navn Søndagen efter Nytaar den 5te Januar begravet Peder {Olufsen} Skaves og Hustrues Kirsten Pedersdatters dødfødte Drenge barn . Anno 1805 den 28de Decembr : indfandt Gjordemoderen Inger Hansdatter sig her i Præstegaarden og tilmeldte mig et Dødfødt Barns Fødsel , hvorved hun havde været brugt . Hendes Forklaring er denne : Barnets Fader er Peder Olesen , boende i Schaue Scharrild Sogn , Moderen er dennes Hustrue Kirsten Pedersdatter . Fosteret var af Mandkiønnet . Moderen fødte omtrent 6 Uger for tidlig . Aarsagen vides ikke , [.....] [.....] : Blodflod paakom Moderen om Natten i Søvne , navnlig sidste afvigte Nat omtrent Kl : 12 . Gjordemoderen kom til hende med Solens Opgang i Dag og Kl: 11 Formiddag blev fostret født. Det kom let og naturlig til Verden og saasom det var gandske dødt , brugtes ingen midler til at faae det i Live , hvilket ansaaes umuligt . Moderen har tilforn født 7 Børn , som endnu leve , men har aldrig førend nu født noget Dødfødt . Saaledes skrevet efter Gjordemodeerens mundtlige Anmeldelse ut supra Scharild Præstegaard den 28de Dec: 1805 N Hegelahr Sognepræst for Scharild og Arnborg Sogne . {Text efter begravelse den 14. september:} Paa oven antegnede Anmeldelse under 28 Decembr : gaves følgende Attest : Anno 1806 den 29de Junii oplæste Præsten dette for os i Scharild Kirke og vi tilstaae , at Gjordemoderen har sagt Sandhed . ut supra Kirsten Pederdatter, Moderen , med ført Pen Kirsten Jensdatter, Johanne Jensdatter, Nabokoner .
NOTITS: De syv levende børn moderen har født er alle født i Skave i Skarrild.
66961806.02.23Ole Jensen Skarrild- Grene 0.01  1806.02.03 FAR: Jens Olesen.MOR: Mette Marie SørensdatterFørste Søndag i Faste , den 23de Februar : begravet Jens Olesens Barn Ole af Greene, som var Hiemdøbt den 3die Februar d. A.
66971806.03.05Jens Elkær  77c 81 år 1729c  Den 5te Martii begravet Almisselem Jens Elkiær 81 Aar Gl: Døde den 26de Febr :
NOTITS: I følge FT 1801, hvor han var i Skave ved Peder Olufsen, gik han på omgang i sognet et hus efter det andet. Beskrives som vanfør. Alder fra FT 1801.
66991806.05.15Peder Christensen Smed Lustrup 68.03 72 år 1738.02.02  KONE: Kirsten Jensdatter, Lustrup, Skarrild. Den 15de Maji begravet Peder Christensen Smed 72 Aar gammel Text : Joh : 11 , 11 .
NOTITS: Alder fra FT 1787. *1738.02.02 Skarrild Mølle
Dåb nr. 2125
67031807.03.08Jens Christensen Lustrup 0.03  1806.11.30 FAR: Christen Nielsen Væring.MOR: Kirsten NielsdatterDen 8de Martii 1807 begravet Christen {Nielsen} Værings Barn af Lustrup navnlig Jens , som var døbt den 30te November 1806 . Text 2 Samuels G: 12, 23 .
Dåb nr. 2761
67081807.05.31Christen Christensen Skave Klink 85cc 85 år 1723c  KONE: Mette Pedersdatter, Skarrild By, Skarrild. Den 31de Maji begravet Christen {Christensen} Schau 85 Aar gammel.
67091807.07.04Johan Herman Hegelahr Præstegaarden 28.05 29 år 1779.02.14 FAR: Nicolaus Hegelahr.MOR: Maren Andersdatter SkovbyDen 4de Julii begravet Johan Herman Hegelahr i sit 29de Aar . Gravskrivt : Høst nu, kiære Sjæl ! din Hvile ; Sædetiden endtes vel . Lad din Takkesang fremile for vor Gud — Han gav dig Held. Liigtexten , hvorover S. T. (salvo Titulo, uden titel) Hr Engelken , Sognepræsten til Sønder Felding og Assing holdt en [trø]steriig Tale, var [Leabenb:?] 14 , 13 . Ved denne Lejlighed erindre den Gravskrivt , som fandtes paa Dennes yngre Broder Kiste ved Begravelsen den ii[]de Julii 1804 : Staa lidet: Vandrings Mand , see frem og see tilbage . Hvad var , hvad er nu han, hvis matte Barn [nu] drage Os var han kiær , som Søn - som Broder - og som Ven ! Vi ønskede ham løn - dertil tog Gud ham hen . Sidst anførte Vers blev synget over den Ældre Broder uden for Kirke=porten, medens Liiget der hvilede paa tvende Skamler .
Dåb nr. 2465
67151808.05.26Niels Pedersen Silstrup 84c 84 år 1723c  KONE: Sidsel Jensdatter, Silstrup, Skarrild. Den 26de Maji begravet Almisse = Lem Niels Pedersen 84 Aar gammel . Text: Psalm : 34 , 7.
NOTITS: Kaldes delvis Gammel Niels Pedersen.
67171808.11.02Niels Pedersen Hesselvig 30.09 30 år 1778.01.18  KONE: Anne Malene Lauridsdatter, Hesselvig, Skarrild. Den 2den Novembr : begravet Niels Pedersen Hesselvig efter en Maaneds Forløb fra hans Bryllupsdag den 2den Octobr: Gammel i 30te Aar . Text Esais 55 , 9 .
NOTITS: Gift en måned før den 2. oktober 1808 med Anne Malene Lauridsdatter af Elkær.
Dåb nr. 2455
67181808.11.25Peder Larsen Skave 75c 79 år 1733c  KONE: Johanne Jensdatter, Skave, Skarrild. Den 25de Novbr : begravet Peder Larsen af Schaue 79 Aar gammel . Text 1 Tim : 6 , 6 — 7 .
NOTITS: Bedre alder fra FT 1801
67211808.12.09Jens Andersen Døvling 21.01 21 år 18 dage 1787.12.26 FAR: Anders Jensen.MOR: Kirstine NielsdatterKirke = Aar 1809 I Jesu navn . Ungkarl Jens Andersen døde af Blodgang i sin Faders Anders Jensens Huus i Deuling den 5te Decbr: Sygdommen havde allerede en halv Snees Dage tilforn angrebet ham i Præstegaarden hvor han tjende Forpagteren . Liget Begravet den 9de Decbr : Hans Alder var 21 Aar og 18 Dage . Attest herom er udstedet til den Lægsmand i hvis Ruler han stod . dat : 7de Martii 1809 og leveret Faderen . I Listen til Krigskommisairen antegnedes Fødested Sandgaardhuus.
NOTITS: Blodgang "smitsom tarmsygdom med blodig diarré", dysenteri. I hans dåb står stedet Sandgaard som ligger under Nørre Karstoft.
Dåb nr. 2555
67221809.09.03Jens Sørensen Bek Skarrild By 73c 85 år 1736c  KONE: Kirsten Madsdatter, Skarrild By, Skarrild. Den 3die Septembr begravet Jens Sørensen Bek , som døde den 28de f : M : her i Skarild bye , gammel 85 Aar. Text : Jobs Bods 5 Cap : 26 Vers .
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.
67231810.01.07Christen Jensen Beksgaard 7.06 8 år 1802.07.08 FAR: Jens Christensen Drantum.MOR: Margrethe Christensdatter Kirke = Aar 1810 I Jesu navn ! NB Jens Christensen Drantums Søn Christen i 8de Aar begravet 7de Januarii 1810.
NOTITS: Først glemt så skrevet ind i marginen efter første indførsel i kirkeaaret 1810 som er "begravet 18de Februar ...".
Dåb nr. 2722
67241810.02.18Hans Pedersen Skarrild- Grene 0.05  1809.09.01 FAR: Peder Hansen Ravnholt.MOR: Maren JensdatterDen 18de Februar : begravet Peder Hansens {Ravnholts} Barn af Green navnlig Hans , som var døbt den 1ste Sept : 1809 .
Dåb nr. 2788
67251810.03.11Peder Hansen Ravnholt Skarrild- Grene  30 år 2 m. 3 dage 1780.01.04c  KONE: Maren Jensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild. Den 11te Martii begravet Peder Hansen Gaardmand i Green gl : 30 Aar 2 Maaneder og nogle Dage . Text : Apocal : 2 , v: 10 Vær tro indtil døden etc : indtil Slutningen af det iite Vers .
NOTITS: Nogle dage sat til 3, ville så være født omtrent den 4. januar 1780.
67271810.04.01Søren Christensen Vendelbo Beksgaard 61.11 64 år 1748.05.05  KONE: Marianne Christensdatter, Beksgaard, Skarrild. Den 1ste April begravet Søren Christensen Vendelboe af Beksgaard 64 Aar gammel Text [Culass] : 3 Cap 3—4 fra de Ord = Eders Liv er etc : indtil Slutningen af 4de Vers .
NOTITS: Siden han her kaldes Vendelbo, er fødslen i Lustrup i Skarrild suspekt.
Dåb nr. 2200
67291810.04.23Peder Jensen Heesgaard 0.01  1810.04.19 FAR: Jens Pedersen.MOR: Maren Larsdatter. Den 23de April , anden Paaskedag , blev Huusmandens Jens Pedersens Tvilling Sønner af Elkjærgaarden begraven . De bleve fødte paa Skjærtorsdag og siges, at være døbte af Gjordemoderen , samt , at de døde inden 24 Timer efter Fødselen . Men, uagtet fleer [......] varseler , har Gjordemoderen ikke givet mig Efterretning . Den 26de April tilmeldte nu uexamineret Gjordemoder , Anne Pedersdatter af Lustrup udi Scharild Sogn mig følgende Jndberetning angaaende et Par Tvillinger , med hvis fødsel hun havde været behjelpelig den 19de April sidstvigte , saaledes som følger : I Scharild Sogn i Heesgaard boe Forældrene , Jens Pedersen og Maren Larsdatter . Begge fosterne vare Drenge . Moderen fødde i 7de eller 8de Maaned efter Svangerskabet , da hun selv sagde , at hun nedkom 7 Uger for tidlig Fødselen varede ikke længe . Begge Fostere blev baglænds fødte , eller med Fødderne først , og begge levede og bleve døte . Den Førstfødte blev døbt sidst og kaldet Peder den Sidstfødte blev døbt først og kaldet Lars . Den førstefødte levede omtrent 3 Timer , og og{!} den Sidstfødte omtrent 7 timer . Moderen har tilforn ikkun født eet Barn , som lever endnu i sit 3die Aar . Datum ut supra N Hegelahr, Sognepræst for Scharild og Arnborg .
NOTITS: Levede 3 timer.
Dåb nr. 2795
67301810.04.23Lars Jensen Heesgaard 0.01  1810.04.19 FAR: Jens Pedersen.MOR: Maren Larsdatter. Den 23de April , anden Paaskedag , blev Huusmandens Jens Pedersens Tvilling Sønner af Elkjærgaarden begraven . De bleve fødte paa Skjærtorsdag og siges, at være døbte af Gjordemoderen , samt , at de døde inden 24 Timer efter Fødselen . Men, uagtet fleer [......] varseler , har Gjordemoderen ikke givet mig Efterretning . Den 26de April tilmeldte nu uexamineret Gjordemoder , Anne Pedersdatter af Lustrup udi Scharild Sogn mig følgende Jndberetning angaaende et Par Tvillinger , med hvis fødsel hun havde været behjelpelig den 19de April sidstvigte , saaledes som følger : I Scharild Sogn i Heesgaard boe Forældrene , Jens Pedersen og Maren Larsdatter . Begge fosterne vare Drenge . Moderen fødde i 7de eller 8de Maaned efter Svangerskabet , da hun selv sagde , at hun nedkom 7 Uger for tidlig Fødselen varede ikke længe . Begge Fostere blev baglænds fødte , eller med Fødderne først , og begge levede og bleve døte . Den Førstfødte blev døbt sidst og kaldet Peder den Sidstfødte blev døbt først og kaldet Lars . Den førstefødte levede omtrent 3 Timer , og og{!} den Sidstfødte omtrent 7 timer . Moderen har tilforn ikkun født eet Barn , som lever endnu i sit 3die Aar . Datum ut supra N Hegelahr, Sognepræst for Scharild og Arnborg .
NOTITS: Levede 7 timer.
Dåb nr. 2794
67331810.11.04Peder Pedersen Skave 11.05 12 år 1799.06.02 FAR: Peder Olufsen Skave.MOR: Kirsten PedersdatterDen 4de November begravet Peder {Olufsen} Schaues Søn Peder i sit 12te Aar . Text Psalm : 103 , 13 .
Dåb nr. 2690
67351810.12.26Peder Pedersen Brosbøl Gammelgaard 81c 89 år 1729c  KONE: Karen Nielsdatter, Gammelgaard, Skarrild. Kirke = Aar 1811 I Jesu Navn ! 2den Juledag begravet Peder {Pedersen} Brorsbøl af Gammelgaard 89 Aar gammel . Text Luc: 2, 29 — 30 .
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787. Afvigelsen 8 år er stor.
67371811.02.12Søren Jensen Skarrild- Grene 1.08  1809.05.27 FAR: Jens Christensen Drantum.MOR: Margrethe ChristensdatterDen 12te Februarii begravet Huusmand Jens {Christensen} Drantums Søn af Green navnlig Søren , som var døbt den 27de Maji 1809. Text: over Graven Rom 8, 17 .
Dåb nr. 2785
67391811.02.24Peder Christian Jonassen Lustrup 2.05 2 år 6 m. 1808.11.06 FAR: Jonas Pedersen.MOR: Mette Katine PedersdatterDen 24de Febvruarii begravet Jonas Pedersens søn af Lustrup navnlig Peder Christian gammel 2 Aar 6 Maaneder . Text : Ebræere : 11, 23.
Dåb nr. 2774
67421811.07.28Peder Nielsen Øvig Hesselvig 80.04 81 år 1731.01.02  KONE: Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild. Den 28de Julii begravet Peder Nielsen af Hesselvig i sit 81de Aar . Text : Gen : 24 , 56 .
NOTITS: Peder Nielsen blev født i Øvig i Skarrild søn af Niels Nielsen Øvig.
Dåb nr. 2052
67471812.01.26Niels Nielsen Ronnum Silstrup 59.04 63 år 1752.09.10  KONE: Sidsel Christensdatter, Silstrup, Skarrild. Den 26de januar begravet Niels Nielsen Ronnum af Selstrup , døde den 17de d. M . 63 Aar gammel. Text til liigprædiken Philipp : 4 , 7. Indberettet den 4 Febr.
NOTITS: Han blev født i Ronnum i Skarrild, deraf tilnavnet. Alderen er knap 4 år forkert.
Dåb nr. 2231
67481812.03.22Michel Jensen Lustrup 2.00 3 år 1810.04.03 FAR: Jens Gregersen.MOR: Mette AndersdatterPalme Søndag den 22de Martii begravet Jens Gregersens Søn af Lustrup : NB Navn , Alder og Fødested maae mig med Attest forklares uden Ophold. Faderen Forklarer , at denne hans Søns Navn var Michel , han var i 3die Aar , født i Damholdt i Rind Sogn , og stod nu her paa Scharild Sogns Lægsrulle . Fødestedet er Holte.
NOTITS: Holte er et sted i Rind sogn.
67511812.10.25Anders Christensen Døvling 0.04  1812.06.28 FAR: Christen Andersen.MOR: Mette Kirstine JensdatterDen 25de October begravet Christen Andersens Barn af Deuling , navnlig Anders , som var døbt den 28 Junii sidst . Text over Graven Rom : 6 , 5 .
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
Dåb nr. 2815
67521813.05.09Christen Jensen Skarrild- Grene 1.08 2 år 1811.10.02 FAR: Jens Christensen Drantum.MOR: Margrethe Christensdatter. Den 9de maji begravet Jens {Christensen} Drantums og hustru Magrethe Christensdatter barn af Green Christen i 2det Aar.
NOTITS: Fra Agnes Laustens udskrift, AO affotografering mangler.
Dåb nr. 2809
67531814.01.09Hans Pedersen Skarrild- Grene 65c 67 år 1749c  KONE: Kirsten Pedersdatter, Skarrild. Den 9de Januar begravet Hans Pedersen af Green 67 Aar gammel.
NOTITS: Fra Agnes Laustens udskrift, AO affotografering mangler.
67541814.01.30Dødfødt dreng Skarrild- Grene 0.00  1814.01.26 FAR: Jens Hansen.MOR: Inger ChristensdatterDen 30te Januar begravet Jens Hansens dødfødte drengebarn af Green.
NOTITS: Fra Agnes Laustens udskrift, AO affotografering mangler.
Dåb nr. 2831
67581814.06.05Svend Eriksen Silstrup 49.07 60 år 1764.09.30  KONE: Mette Marie Nielsdatter, Silstrup, Skarrild. den 5te Junii begravet Sven Eriksen af Selstrup som døde 1ste Pintsedag den 29de Maji . Text [Sal]: [O.sxe]: 4 , 18 . Gammel 60 Aar .
NOTITS: Alderen er over 10 år forkert!
Dåb nr. 2337
67591814.07.10Peder Jensen Skarrild Mølle 0.01  1814.06.28 FAR: Jens.MOR: Anne Marius Nielsdatter. d 10 Julii begravet Anne Marius Nielsdatters uægte barn af Møllen Peder Jensen.
NOTITS: Ingen far udlagt i dåben den 28. juni 1814. Begravet een uge gammel. Moderen Anne Marius Nielsdatter er 23 år gammel.
Dåb nr. 2834
67601814.07.24Kong Christian VIIs Minde Kirken     24de Julii holdtes i begge Kirker Sørgetale over Høisalig Kong Christian den 7de Text 2 Krøn : B. 32, 33 indtil de Ord : Ære i hans Død . Føgelde Ceremonier brugtes : Efter at dagens Epistel var [..sset] , kom nogle dertil anstilde Piger , gode Sangerinder , anførte af Kirkesangeren , prydede med Blomster duske for brystet , gaaende parviis op paa Kirkegulvet syngende af den [Er:] [C]hr: Psalmebog No 423 , 1ste Vers , men den Forandring : i Stedt for , den aabne , Vor Konges Grav — Og ved Slutningen af Verset stillede de sig i Koret, staaende i 2 [leder] lige over for hinanden: Nu sang hele Menigheden , for saavidt denne Psalmebog havdes , No 97 . derpaa istemte de i Choret staaende Piger , i det de holdte Blomsterbuskene i deres høire Hænder , det andet Vers af No 401 : og under denne Sang gik Præsten imellem begge Rader op paa Prædikestolen . Nu gik Sangerinderne ned og stillede sig i een Rad paa Kirkegulvet lige over for Præsdikestolen . da nu Præsten havde [s...t] forbønnen med Herrens Bøn , istemmede Sangerinderne under Kirkesangerens Anførsel følgende Vers : Vor Konges bortgang saarer de Venner , Gud ham gav ; For [..dtes] heede Taarer [Nu] flyde paa hans Grav . dog ville vi nu g[rue] ; Vort Haab grundfæstet er : Nu haabe hist at skue Ham , som var elsket her . Nu tiltalede Præsten Menigheden omtrent saaledis : Ja ! mine Venner ! den Længsel, som nu med denne Sang er udtonet, har vor høisalige konge selv [h.l.t] og forudseet i sin afskedsstund i Høistsamme han da , i det han bad til Alfaderen for sig selv , og som udleedet os Trøst i Overeenstemmelse med følgende Suk : No 415 , 3die og 4de Vers : Og de , som sørger i mit Hjem , o. s. v. Nu traade Pigerne ind i Stolene , og Præsten opløste derpaa Textens Ord , hvoraf han udviklede følgende Hovedtanke : " Oplyste Undersaatters følelser ved en elsket Konges død forener dem til at hellige hans Minde med høitidelige Æresbeviisninger " Heraf fremsattes og forklaredes I. Oplyste Undersaatters Følelser ved en elsket Konges død . II. disse følelser forene dem til at hellige Hans Minde med høitidelige Æresbeviisninger . Strax efter Prædiken stillede Sangerinderne sig , ligsom før Prædiken, i Choret , og istemmede og udførde No 408 , 1ste Vers . Da dette Vers var endt, bleve de staaende , og tilligemed Menigheeden sang til Beslutning No 422 heel igjennem .
NOTITS: Kong Christian VII var død 6 år før, så denne Sørgetale må have haft en senere udløsende årsag.
67611814.08.28Peder Pedersen Øvig 20.11 21 år 1793.10.29 FAR: Peder Christensen Sandfeld.MOR: Mette Katrine ByrgesdatterDen 28de August begravet Ungkarl Peder Pedersen af Øvig i sit 21de Aar Text Gen : 48 , 21 . See !Jeg døer, men Gud skla være med Eder .
Dåb nr. 2630
67641815.02.05Niels Nielsen Silstrup 8.08 9 år 1806.05.27 FAR: Niels Nielsen.MOR: Else Marie Christensdatter1815 I Jesu navn . Fastelavns Søndag begravet /: den 5te Februarii :/ Niels Nielsens Søn Niels i 9de Aar . Text : Viisdoms Bog 4 , 16 . 1815. 1. død den 28 Januari begravet 5te Februar Niels Nielsen hjemme hos faderen Gmd: Niels Nielsen i Selstrup og blev holdt til Skolen, i 9 Aar
Dåb nr. 2757
67651815.03.15Christen Mathias Pedersen Tyvkær Ronnum 25c 26 år 1790c FAR: Peder Christensen Tyvkær.MOR: Kirsten HansdatterDen 15de Martii begravet Christen Mathias Pedersen Tyvkjær af Ronnum , hvor hans Forældre sidde til Huse . Text : 2Timotheum 4 , 7 — 8 . Han var Stykkudsk . 2. død den 4. Martii begravet 15. Martii Christian Mathias Pedersen Tyvkjær . Stykkusk kom syg hjem og døde hos sin Moder, Indsidderske i Ronnum, i 26de Aar.
NOTITS: Han står ikke ved forældrene i FT 1801 i Silstrup, så da er han allerede ude at tjene.
67691815.09.19Just Jensen Lustrup  72 år 1743c  1815 3. død den 11. September begravet 19 September . Just Jensen Selvejer = Husmand i Lustrup. i 72 Aar.
67721816.01.21Anders Christensen Hvedde Døvling 66.11 68 år 1749.02.02  KONE: Maren Jakobsdatter, Hvedde, Assing. 1816 1. død 14. Januar . begravet 21. sm: Maaned Anders Christensen Hvede . Aftægtsmand af Deuling , 68 Aar .
NOTITS: Født i Bøvl i Sønder Omme sogn. FT 1801 gaardbeboer i Hvedde i Assing sogn. Aftægt ved søn Christen Andersen Hvedde i Døvling i Skarrild.
67731816.02.18Jens Jensen Karstoft Karstoft- Sønder 22c 22 år 1794c  1816 2. død 3 Februar . Begravet 18 Februar . Jens Jensen Karstoft bondekarl af Karstoft . 22 Aar .
NOTITS: Ikke set født i Skarrild, men navnet Karstoft ville normalt betyde af Karstoft.
67761816.06.09Poul Andersen Veilgaard Silstrup 76c 76 år 1740c  KONE: Karen Jakobsdatter, Harreskov, Assing. 1816 3. død 4 Juni . begravet 9 Juni . Poul {Andersen Veilgaard} Harreskov . Almisselem af Brande Sogn i Selstrup 76 Aar.
NOTITS: Poul Andersen Veilgaard/Harreskov bor 1771-83 i Silstrup i Skarrild, derefter FT 1787 i Harreskov, derefter vel Brande sogn. Hans søn Jakob Poulsen *Silstrup boede i Grarup i Brande 1801-06 og døde 1806 i Brandlund.
67771816.07.28John Nielsen Pindvig 4.01 4 år 2 måneder 1812.06.05 FAR: Niels Christensen Haulund.MOR: Kirstine Nielsdatter1816 4. død 20 Juli begravet 28 Juli Jens {John!} Nielsen En søn af Gaardmand Niels Christensen Haulund 4 2/12 Aar.
Dåb nr. 2814
67791816.09.29Dødfødt dreng Døvling 0.00  1816.09.26 FAR: Christen Andersen.MOR: Mette Kirstine Jensdatter1816 5. død 26. September begravet 29 September Et dødfødt drengebarn . fra Deuling i Skarrild Sogn .
NOTITS: Forældrenes navne fra listen af fødte. Tekst om fosteret og indberetning.
Dåb nr. 2855
67811817.04.27Dødfødt dreng Lustrup 0.00  1817.04.20 FAR: Jonas Pedersen.MOR: Ingeborg Christensdatter1817. 1. død 20 April. begravet 27 April . Et dødfødt drengebarn . fra Lustrup Skarrild Bye .
NOTITS: Forældrenes navn fra fødte.
Dåb nr. 2859
67831817.11.15Jens Andersen Krog  14 dage 1817.10.26 FAR: Anders Jensen.MOR: Ane Henningsdatter1817 2. død 9 November . Begravet 15 November . Jens Andersen Krog . Hjemme hos forældrene . 14 dage.
NOTITS: Forældrenes navne fra fødte. Gift dagen før fødslen 25. oktober i Arnborg kirke noteret i Skarrild kirkebog. Anders Jensen *1794c Sunds søn af Niels Jensen.
Dåb nr. 2864
67841818.01.18Dødfødt dreng Beksgaard 0.00  1818.01.14 FAR: Peder Nielsen.MOR: Maren Sørensdatter1818. 1. død 14 Januar . begravet 18 Januar Et dødfødt drengebarn fra Beksgaard i Skarrild Bye .
NOTITS: Forældrenes navne fra fødte.
Dåb nr. 2868
67861818.02.01Oluf Pedersen Lustrup 65c 65 år 1753c  KONE: Anne Christensdatter, Lustrup, Skarrild. 1818 2. død 23 Januar . begravet 1ste Februar Ole Pedersen husmand og Skræder 65 Aar .
67871818.04.17Rasmus Nikolajsen Heesgaard 81.10 85 år 1736.06.24  KONE: Inger Hansdatter, Heesgaard, Skarrild. 1818 3. død 10. April. begravet 17 April . Rasmus Nicolajsen Heesgaard Heesgaard Aftægtsmand 85 . Aar .
NOTITS: Tre år for gammel. Født i Skibbild i Arnborg.
67881818.04.17Niels Rasmussen Winde Skarrild Mølle 64.02 65 år 1754.03.02  KONE: Margrethe Olesdatter Minds, Skarrild Mølle, Skarrild. 1818 4. død 11 April. begravet 17 April. Niels Rasmussen Winde Gaardmand og Møller i Skarrild. 65 Aar .
NOTITS: *1754.03.02 Adelgade, Skive.
67891818.07.02Jakob Jensen Wad Karstoft- Sønder?  22 år 1796c  1818 5. død 22. Juni . begravet 2den Juli . Jakob Jensen Wad af Karstoft . Hjemme hos Forældrene i Sønder Karstoft . 20 Aar .
NOTITS: Wad eller Vad i hvilket sogn?
67901818.09.06Christen Nielsen Ronnum 0.01 14 dage 1818.08.12 FAR: Niels Gjertsen.MOR: Kirstine Christensdatter1818 6. død 26 August begravet 6te September Christen Nielsen hos Forældrende Indsidder i Ronnum 14 dage.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2876
67921818.09.13Gert Nielsen Ronnum 0.01 26 dage 1818.08.12 FAR: Niels Gjertsen.MOR: Kirstine Christensdatter1818 7. død 26 August begravet 6te September Gjert Nielsen hos Forældrende Indsidder i Ronnum 26 dage.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2875
67931818.10.09Kjeld Sørensen Egeris Silstrup 75c 75 år 1743c  1818 8. død 23. September . begravet 9 October Kjeld Egeriis Sørensen Forhen Strømpehandler nu husmd: i Selstrup 75 Aar .
NOTITS: Ikke identificeret.
67961819.01.01Jens Tovdal Christensen Skave 0.07 7 m. 1818.05.29 FAR: Christen Jensen Tovdal, Skibbild, Arnborg.MOR: Karen Pedersdatter1819 2. død 28 December begravet 1ste Januar . Jens Christen Tovdal . Hjemme hos Moren i Skaue 7 Maaneder .
Dåb nr. 2873
67971819.01.10Christen Nikolajsen Lustrup 0.01 12 dage 1818.12.26 FAR: Nikolaj Christensen.MOR: Johanne Madsdatter1819 1. død 6te Januaji begravet 10 Januarji Christen Nicolajsen . Et spædt Barn af Lustrup 12 dage .
NOTITS: I dåben står født 26. september, men det passer ikke med alderen 12 dage på dødsdagen den 6. januar 1819.
Dåb nr. 2878
67981819.06.06Peder Christian Jensen Nedergaard Døvling 32.08 32 år 1786.09.17  1819 2. død 29 Maj begravet 6 Juni Peder Christian Jensen Nedegrd: Grdmd: af Øster Deuling 32 Aar .
68001819.09.19Jens Iversen Silstrup 65c 65 år 1754c  KONE: Margrethe Christensdatter Hvipskov, Skarrild- Grene, Skarrild. 1819 3. død 13 September begravet 19 September . Jens Iversen Selstrup . Afægtsmd: i Selstrup 65 Aar .
NOTITS: Jens Iversen er muligvis født 1754c i Lundfod i Brande søn af Iver Christensen. Han ses i lægdsrullen 1789.
68021820.01.16Christen Jegin Skarrild By 0.04 4 m. 1819.09.15 FAR: Jens Nielsen, Holmsland.MOR: Kirstine Christensdatter1820 1. død 11 Januar. begravet 16 Januar. Christen Jegin Et Barn i Skarrild Bye 4 Maaneder .
NOTITS: Moderen Kirstine Christensdatter er *1799.11.24 i Lustrup datter af Christen Christensen Jegin og Mette Lauridsdatter.
Dåb nr. 2890
68051820.09.15Mads Larsen Lustrup 24.11 25 år 1795.10.04 FAR: Lars Madsen.MOR: Anne Pedersdatter1820 2. død 11 September . begravet 15 September . Mads Larsen Lustrup . Husmd i Lustrup Bye . 25 Aar .
Dåb nr. 2652
68071820.10.10Laurids Jensen Elkær Elkær 68.05 71 år 1752.05.20  KONE: Birte Bendtsdatter, Elkær, Skarrild. 1820 3. død 6 October . begravet 10 October . Laurids Jensen Elkjær Aftægtsmand i Elkjærgaard . 71 Aar .
NOTITS: Født i Bøvl i Sønder Omme.
68091820.12.23Terkel Jensen Karstoft  Karstoft- Sønder 72.09 73 år 3 m. 1748.03.24  KONE: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild. 1820 4. død 14 December . begravet 23 December . Terkel Jensen Karstoft Aftægtsmd: i Sønder = Karstoft . 73¼ .
NOTITS: Født i Bøvl i Sønder Omme.
68101820.12.28Anders Olesen Lustrup 0.09 9 m. 1820.03.29 FAR: Ole Andersen.MOR: Sophie Christensdatter1820 5 død 22 December begravet 28 December . Anders Olesen Piilgaard Et Barn i Lustrup 9 Maaneder .
NOTITS: Født i Store Kragmose i Bølling sogn, kort før familien flyttede til Lustrup i Skarrild.
68121821.01.04Evert Lauridsen Lustrup  74 år 3 m. 1746.09.11  KONE: Anne Jakbosdatter, Lustrup, Skarrild. 1820 6. død 28 December . begravet 4 Januar . Edvard Lauritsen . Almisselem i Skarrild Bye 74¼ Aar .
NOTITS: Blev tidlig kaldt Degnesøn.
Dåb nr. 2189