Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1725 - 1790
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
59991709.01.09Oluf Jensen Due Skarrild By 43c  1666c  KONE: Margrethe Andersdatter Braadt, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild. {REKONSTRUKTION: Død 9. januar i Præstegaarden i Skarrild Oluf Jensen Due 43 år gammel.}
NOTITS: Han bliver i 1702 præst i Skarrild/Arnborg. Hans enke Margrethe Andersdatter Braadt tigger i 1743 (Skattemandtallet) af præsterne i herredet med hendes datter, hun har altså ingen eller en for ringe pension fået.
60011724.12.03Dødfødt  0.00 1724.11.28 FAR: Erik Andersen.MOR: ? Erik Andersens kone. Sepull Erich Andersens barn ßom blev Dødfød dom 1 Adv.
Dåb nr. 2001
60031725.04.09Johan Klink      Sepult: d 9 Apr: Johan Klinch.
60041725.05.19Niels Olufsen Silstrup     Sepult: d 19 Maj Niels Olufsen i Selstrop.
60051725.05.26Dødfød    FAR: Christen Sørensen.MOR: ? Christen Sørensens kone. Sepult: d. 26 Maj Christen Søfrens: barn dødfød.
Dåb nr. 2004
60061725.07.21? Peders/en/datter barn 1 Grene 12-   FAR: Peder Pedersen Grene.MOR: ? Peder Grenes kone. Sepult d. 21 Jul: Peder greenes 2=de børn.{? barn 1}
60071725.07.21? Peders/en/datter barn 2 Grene 12-   FAR: Peder Pedersen Grene.MOR: ? Peder Grenes kone. Sepult d. 21 Jul: Peder greenes 2=de børn.{? barn 2}
60081725.08.25Anders Bringelsen  0.03  1725.06.17 FAR: Bringel Eilersen.MOR: ? Bringel Eilersens kone. d. 25 Aug: Bringels barn {Anders}.
59981725.11.11? Peders/en/datter Bæktoft 2+  1724- FAR: Peder Bæktoft.MOR: ? Peder Bæktofts kone. Sepult: dom 24 p Trinit: Peder Bechtoftes barn.
NOTITS: Barnet født før kirkebogen begynder i nov. 1724.
59961725.11.25? Christens/en/datter Døvling 2+  1724- FAR: Christen Døvling.MOR: ? Christen Døvlings kone. d 26 p Trinit Sepult: Christen Døflings barn.
NOTITS: Barnet født før kirkebogen begynder i nov. 1724.
59951725.12.02? Bringels/en/datter  2c  1724c FAR: Bringel Eilersen.MOR: ? Bringel Eilersens kone. Sepult: d 1 Adv: Bringels barn.
NOTITS: Dette barn formodes født før Anders, der blev født 17. juni 1725 og formodes død 25. aug. 1725, men det kunne være omvendt. I hvert fald er et barn født før kirkebogen og død her eller i august. Barnet Peder *1722c og Anders *1725, derfor formodes et barn født 1724c, men det kunne være længe før.
59971725.12.15? Simons/en/datter  2+  1724- FAR: Simon. Sep: d 15 dec: Simons barn.
NOTITS: Barnet er født før kirkebogen begynder i nov. 1724.
60091726.01.03Erik Jensen  12-  1714+ FAR: Jens Hjøllund.MOR: ? Jens Hjøllunds kone. Sepult: 3 janv. Jens Hiølu{...} barn Erich.
60101726.01.27? Degnens barn  12-  1714+ FAR: Jens Nielsen Birch.MOR: ? Jens Nielsen Birchs kone. Sepult: Dom 3 p Epiph: Degnens barn.
60121726.04.06? Peder Ronnums barn Ronnum 12-  1714+ FAR: Peder Pedersen Ronnum.MOR: ? Peder Pedersen Ronnums kone. d. 6 Apr: Sepult: Peder {Pedersen} Ronnums barn.
NOTITS: Fra skøde? 1728 Martin Olesen, arkivar på Landsarkivet i Viborg og datter, Agnes Laustsens tekst.
60131726.04.13? Peder Grenes barn Grene 12-  1714+ FAR: Peder Pedersen Grene.MOR: ? Peder Grenes kone. d: 13 Apr: sepult Peder greenes barn.
60141726.04.07? Peder Heesgaards barn Heesgaard? 12-  1714+ FAR: Peder Heesgaard?.MOR: ? Peder Heesgaards kone. Dom: jud: Sepult: Peder [...]gaards barn.
60151726.06.02Niels Arntsen Bisted Skarrild By 0.01 8 dage 1726.04.21 FAR: Arnt Nielsen Bisted.MOR: Abelone Christensdatter LundFest: Pasch: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn fød nafnlig Niels døde 8 [tende] dagen dereffter og blev begrafven d. 6 p Pasch: Effter at dd til moderens {Abelone Christensdatter Lund} [Kchegg] {Kirkegang} var ind ßat udj [Kichen] {Kirken}.
NOTITS: Barnet var født påskedag, død 8 dage efter og var så 5 uger blevet opbevaret på grund af moderen. Det ville betyde, at kisten med drengen henstod i en gruft eller lignende i kirken og blev da moderen blev introduceret og kunne gå i kirken begravet på kirkegården.
Dåb nr. 2013
60251729.05.30Jens Jensen Lustrup     Sepult d. 30 Maj jens jensen i Lustrop og hands Kones ßyster, ßom begge blev slagen i sine af Torden udj huußit.
60271729.06.19Laurids Jensen      Sepult 1 p Trinit Lauritz jensen.
60301729.07.17Dødfødt Bæksgaard   FAR: Jens Bechgaard. Sepult: Dom 5 p Trinit jens bechgaards barn død-fød.
60341730.03.12Ib Jensen Pindvig Pindvig     Udj fasten begrafven dom 3 i fasten ib {Jensen} pindvig.
NOTITS: Patronym fra begravelse #6022. Konen begravet 2 år før.
60361730.10.22Anders Sørensen      Dom 20 p Trinit Anders Søfrensen sepult.
60391730.11.12Thomas Jensen  3.02  1727.09.14 FAR: Jens Thomsen. Sepult dom 23 jens Thomesens barn {Thomas}.
Dåb nr. 2024
60411731.01.26Michel Laugesen  3.00  1728.02.15 FAR: Lauge Michelsen.MOR: ? Lauge Michelsens kone. Sepult d 26 janv: Lauge Mich[el]sens barm {Michel}.
Dåb nr. 2029
60421731.01.30Erik Andersen      Sepult: d 30 janv: Erich Andersen.
60431731.02.18Erik Jensen  1.01  1730.01.08 FAR: Jens Birkebæk.MOR: ? Jens Birkebæks kone. Sepult: d 2 dom: i Fasten jens birchibechs barn {Erik}.
Dåb nr. 2042
60441731.02.25? Pedersen Skarrild- Grene 6+  1724- FAR: Peder Grene.MOR: ? Peder Grenes kone. Sepult: 3 dom: i Fasten, Peder greenes ßøn.
NOTITS: Siden der skrives søn og ikke barn som ellers, formodes at det er en anvokset søn, der ikke er set født i kirkebogen, altså født før 1725.
60461731.05.20Villads Hesselvig     Sepult: d 20 Maj villatz i Hisselvig.
60471731.07.19? Peders/en/datter Ronnum 7+  1724- FAR: Peder Pedersen Ronnum den Ældre.MOR: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone. Sepult: d 19 jul Peder Ronnums Barn.
NOTITS: Ingen børn set født de sidste 6 år (i kirkebogen).
60481731.08.26Niels Jensen Birch  47c  1684c  Sepult: Degnen her til Scharild og Arnb: Niels jensen Birch.
NOTITS: Datoen er skønnet mellem forrige begravelse 19.07 og næste 28.09, der er ingen dato angivet. Aflagde degne-ed 1709, antaget 25 år det år.
60521731.12.06Søren Jensen Karstoft- Sønder     Sepult: d 6 dec: Søfren jensen udj Karstofft.
60541732.02.18Michel Minds      Mort: d 18 Febr: Mich: Mintz.
60551732.03.16Morten Heesgaard Heesgaard     Sep: 16 Mart: Morten Heesgaard.
60661733.01.06Peder Pedersen Grene Skarrild- Grene     KONE: ? Peder Pedersens enke, Grene, Skarrild. Sepult: d 6. janv: Peder grene.
NOTITS: Pedersen fra skifte 1715 efter Peder Olufsen i Silstrup i Skarrild.
60691733.02.25? Anders/en/datter  0.01   FAR: Anders Nielsen, Skærlund, Brande.MOR: Else Volske. Else Volskes uægte barn fød d 25 Febr: samme dag døbt og død, udlagt til barnfader Anders Nielsen tienendes udj Schierlund i Brand-Sogen.
60711733.07.13Niels Nielsen Øvig 0.04  1733.04.02 FAR: Niels Nielsen Øvig.MOR: Johanne PedersdatterSepult d 13 jul Niels ødevigs Barn {Niels}.
60731733.10.11Søren Klink Skarrild By     Sep: d 11 dito {oct:} døde Søfren Klinch.
60741733.09.06Dødfødt  0.00   FAR: Christen Sørensen.MOR: ? Christen Sørensens kone. Sept: d 6 sept: Christen Sørensens Barn dødfød.
60751734.01.02Jens Christensen Silstrup     Sepult: d 2 janv: jens xstens: af Silstrop.
60761734.02.02? Anne Michelsdatters barn     MOR: Anne Michelsdatter. Sept: d 2 Febr: Anne Mich: Daatters Barn.
60771734.02.10Laurids smed      Sep: d 10 Febr: Lauritz Smeed.
60781734.02.25Jakob Christensen      Sep: d 25 Febr Jacob xstensen.
60791734.03.10Jens Krog Krog     Sepult: Mart: Jens Krog.
NOTITS: Dato skønnet mellem forrige begravelse 25.02 og næste 24.03. Ingen dato angivet.
60801734.03.24? Peders/en/datter Døvling 10+  1724- FAR: Peder Døvling.MOR: ? Peder Døvlings kone. Sp: d 24 Mart: døde Peder Døfl: barn.
60811734.08.12Erik Ottesen  0.04  1734.04.04 FAR: Otte Pedersen.MOR: Maren EriksdatterSepult: d 12 Aug othe Peders: ßøn {Erik}.
Dåb nr. 2081
60831734.11.08Oluf Meldgaard      Sep: d 8 nov: døde Oluf Meelgaard.
60851735.01.12Jens Sørensen Karstoft     Sepult: 12 janv: jens Søfrensen af Karst:
60871735.02.11dødfødt  0.00   FAR: Jens Birkebæk.MOR: ? Jens Birkebæks kone. Sepult: d 11 Febr: døde Jens Bircbecks Hustr: efter hendes dødfød foster, som tillige blev begraven.
Dåb nr. 2093
60891735.09.01Dødfødt  0.00   FAR: Christen Sørensen.MOR: ? Christen Sørensens kone. Sepult: d 1 sept: Christen Søfrensens Barn dødfød.
Dåb nr. 2098
60911735.09.10Peder Olufsen Karstoft     Sepult: d 10 Hujus {sept:} Peder olufsen af Karstofft.
NOTITS: Hujus betyder "denne", her måned.
60921736.01.07Morten Christensen  0.06  1735.05.30 FAR: Christen Heesgaard.MOR: ? Christen Heesgaards kone. Sepult: Christen Heesgds. ßøn {Morten} d 7 janv:
Dåb nr. 2096
60941736.01.18Christen Pedersen Lustrup     Sepult d 18 Janv: Christen Pedersen af Lustrup.
60961736.02.02Lars Degn      Sep: d 2 Febr: Lars Degn.
NOTITS: Degnen fra 1731-43 hedder Søren Rasmussen, Lars Degn ikke identificeret.
60981736.10.12Laurids Holst      KONE: ? Laurids Holsts kone, Skarrild. Sep: d 12 oct: Larutz Holst.
61001737.01.21Thomas Jensen Pindvig  1.09 1735.04.11 FAR: Jens Ibsen.MOR: Kirstine ChristensdatterSepult. d 21 janv: jens ibsens ßøn Thomas.
Dåb nr. 2094
61021737.03.12Michel Skrædder      Sepult : d 12 Mart Michel shræder.
NOTITS: Nævnes 1730 hvor en datter er fadder, #2043.
61031737.04.06Dødfødt Hesselvig  1737.04.06 FAR: Peder Hesselvig.MOR: Maren Peder Hesselvigs kone. Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:
61111737.12.03Laurids Arntsen Bisted Skarrild By 0.04  1737.08.04 FAR: Arnt Nielsen Bisted.MOR: Abelone Christensdatter LundSepult: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn Nafnlig Lauritz ßom døde d 28 Nov:
NOTITS: Begravelsesdagen ansat 5 dage efter dødsdagen, som præsten angiver.
Dåb nr. 2120
61131737.12.14Peder Graversen? Gravel      d 14 dec: Peder gravel..
61161738.02.18Jakob Pallesen Skarrild By 0.06  1737.08.10 FAR: Palle Andersen.MOR: ? Palle Andersens kone. Sepult: 18 Febr Pallie And: s ßøn {Jakob} .
Dåb nr. 2121
61181738.06.08Peder Pedersen Døvling 1.01  1737.05.12 FAR: Peder Skomager.MOR: ? Peder Skomagers kone. Sepult: d 8 jun døde Peder shomagers Barn {Peder},
Dåb nr. 2117
61191738.07.17Jens Mølle Lustrup     Sepult d 17 jul: Jens Møl.
61211739.08.13Jens Olufsen      Sepult: jens olufsen d 13 [Aug] ß[z] døde om søndag i [..s.n].
NOTITS: Datoen er i tvivl, men det er mellem 1. jan og 2. okt. Teksten er udsædvanlig, måske var Jens Olufsen noget specielt.
61221739.10.02Christen Nielsen Skarrild By 0.01  1739.01.22 FAR: Niels Christensen.MOR: ? Niels Christensens kone. Sepult: d 2 oct Niels xtensens Barn {Christen}.
Dåb nr. 2128
61231739.10.04Niels Hesselvig Hesselvig     Sepult: d x br Niels Hisselvig.d [4] [...] Niels hesse[vig].
NOTITS: Datoen d x br skal vel betyde x(10)br altså oktober. Dermed ville være datoen selv være glemt i præstens kirkebog. Datoen in degnens kirkebog, hvor skriften er meget svag, synes at være den 4.
61251740.08.19Søren Madsen Skarrild By     HUSBOND: Arnt Nielsen, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild. Sepult Søfren Matzen her udj byen d 19 Aug:d 19 Austustus døde Søren {...}sen [her udj bye..].
61261740.11.13? Peders/en/datter Døvling    FAR: Peder Skomager.MOR: ? Peder Skomagers kone. Sepult 22 Trinit Peder shomagers Barn.Dom: 22 Tint: døde Peder shumgger baren i døfling.
NOTITS: Der er ikke fundet andre børn af Peder Skomager end Peder *1737 og han døde formentlig 1738 #6118.
61281741.01.07Anders Jensen Grene Skarrild Grene     Sepult: d 7 janv: Anders {Jensen} green og hds Karl Laurids [Matzen], ßom døde begge Ny aars nat.Paa Nyt aars Nat døde Anders green og hans Karel Lauris Madsen.
61291741.01.07Laurids Madsen Skarrild Grene     Sepult: d 7 janv: Anders green og hds Karl Laurids [Matzen], ßom døde begge Ny aars nat.Paa Nyt aars Nat døde Anders green og hans Karel Lauris Madsen.
61321741.06.22Dødfødt Heesgaard    FAR: Christen Heesgaard.MOR: ? Christen Heesgaards kone. Sepult d 22 jun: fich xsten heesgds Hustr et død fød bar{.}.d: 22 dito fich Christen hees gaar hust: et død{...}
Dåb nr. 2146
61331741.08.10? Bertels/en/datter Hesselvig    FAR: Bertel Hesselvig.MOR: ? Bertel Hesselvigs kone. Sepult d 10 Aug: Bertel Hesselvigs ßøn.d: 10 Augst døde bertel [Silstrup] baren.
NOTITS: I følge skattemandtallet boede Bertel i Hesselvig i 1743. Degnens angivelse Silstrup synes forkert. Ingen børn født i Skarrild kirkebog, men Bertel mest sandsynligt kommet fra andet sogn.
61341741.11.13Christen Søfrensen Skarrild By     Sepult d 13 Nov: Christen Søfrensen.d: 12 Si[...mler] døde Christ Søren sen her af By:
NOTITS: Han ses fra 1726 til 1736 før hans begravelse.
61401742.10.03Niels Hyrdedreng  10+  1732c-  Sepult d 3 oct. Niels Hyrde dreng.
NOTITS: Degnen har ikke noteret denne begravelse.
61421743.04.06Christen Pedersen  2.05  1740.12.18 FAR: Peder Madsen.MOR: ? Peder Madsens kone. Sepult d 6 Apr: Peder Matzens ßøn {Christen}.d. 6 April døde Peder Massen Børn {Christen}.
Dåb nr. 2143
61441743.06.08Tue Sørensen Grene Skarrild Grene     KONE: ? Tue Sørensens kone, Skarrild Grene, Skarrild. d 8 Juni døde Tue {Sørensen} gren.
NOTITS: Sørensen fra skattelisten 1743. Voksen person, står som fæster.
61461743.09.05Peder Pedersen Lustrup 0.04  1743.05.16 FAR: Peder Christensen Lustrup.MOR: Kirsten SørensdatterSepult Peder Pedersens barn {Peder}.d 5 Sept: døde Peder Pedersens barn {Peder} af lustrup.
Dåb nr. 2159
61471744.07.12? Olufs/en/datter     FAR: Oluf Mølle.MOR: ? Oluf Mølles kone.  Sepult d dom: 6 p Trinit Oluf Mølles barn.Anno 1744 døde Olle Mølles barn .
NOTITS: Oluf Mølles patronym ikke kendt, ikke klart om barnet er døbt.
61481744.09.24? Andersen Elkær    FAR: Anders Elkær.MOR: ? Anders Elkærs kone. Sepult d 24 Sept : døde og blev begraven Anders Elk: ßøn.d 24 Septem døde Anders Elkier ßøn.
NOTITS: Jens *1728, Mads *1731 eller Søren *1735.
61491744.10.04Jens Christensen Pindvig     KONE: Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild. Sepult d 4 oct: Jens Christensen i pindvig.d 4 otober Jens Christensen af Pinvig.
61511744.12.18Henrik Jensen Døvling 0.07  1744.05.03 FAR: Jens Nielsen.MOR: ? Jens Nielsens kone. Sepult d 18 dec: Jens Nielsens barn {Henrich} , NB begge disse to siste børn blev opprimeret af Mødrene.
NOTITS: Døvling udfra fadderlisten.
Dåb nr. 2168
61531745.03.11Dødfødt Hesselvig 0.00  1745.03.07 FAR: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild.MOR: Ingeborg Thomas Hesselvigs kone. Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.
NOTITS: Moderen døde i barselsseng. Navn fra næste pige af Thomas Hesselvig.
Dåb nr. 2176
61551745.04.05Dødfødt Skave 0.00  1745.04.01 FAR: Jakob Christensen Skave.MOR: Maren NielsdatterSepult d - jacob {Christensen} shafves dødfød barn.Ao 1745 døde Jakop {Christensen} Skaues barn.
Dåb nr. 2178
61561745.05.05Dødfødt Heesgaard 0.00  1745.05.01 FAR: Christen Heesgaard.MOR: ? Christen Heesgaards kone. Sepult d 5 May: Christen Heesgaard som var dødfød.d 5 Juni Christen Hesgaard barn ßom var død fød.
NOTITS: Degnens 5. juni er en fejl for 5. maj, for hans næste indførelse er den 2. april.
Dåb nr. 2180
61571745.07.08Søren Christensen Lustrup     Sepult d 8 Jullius Søren Christensen af Lustrup.Paa sandt Hans dag ßøren Christensen af lustrup.
NOTITS: St. Hansdag er den 24. Juni.
61581745.08.14? Bertels/en/datter Silstrup    FAR: Bertel Nielsen.MOR: ? Bertel Nielsen Silstrups kone. bertel Nielssen baren som Drunet.d 14 Aug. døde bertel selstrup barn som drunk{..}.
61611746.04.26Niels Olesen Karstoft- Sønder     Sepult d 26 April Døde Niels Ollesen af Kastoftd 26 Ap: døde Niels ollesen af Kaßtoff.
61621746.07.02Dødfødt Heesgaard 0.00  1746.06.29 FAR: Christen Heesgaard.MOR: ? Christen Heesgaards kone. Sepult d 2 julli Christens hees gaard død fød barn.d 2 Juli døde Christen Heesgaard barn som var død fød,
61631747.01.06Anders Madsen Elkær Lustrup     Sepult d 6te Janvari død Anders Elkær etc.Anno 1747 døde d 6te Janvar Anders Madsen af lustrup.
61641747.01.26Peder Pedersen Lustrup     Sepult d 26 dito {Janvari} Peder Pedersen af lustrup.d 26 d: Peder Pedersen Af lustrup.
61671747.02.20Niels Elkær Skarrild By     Sepult d 20 Feb: Niels Elkier.d 20 Feb: Døde Niels Elkiergaard her af Byen {Skarrild By}.
NOTITS: I følge skattelisten 1743 kan dette være 1. Christen Elkærs far, 2. Anders Elkærs bror.
61681747.02.29Michel Sørensen Lustrup     Sepult d 29 dito {Feb.} Meckel Sørrensen af lustrupd 29 Feb døde Mehel ßørrensen Af Lustrup.
NOTITS: Ikke i skattelisten 1743.
61691747.03.05? Pedersen Lustrup    FAR: Peder Pedersen.MOR: ? Peder Pedersens kone. Sepult d 5 Mart: Sl: Peder Pedersens Søn af lustrup.d 5 Marti døde Salig Peder Pedersens ßøn.
NOTITS: Faderen død to måneder før.
61701747.04.03Mads Andersen Silstrup 1.10  1745.05.29 FAR: Anders Madsen.MOR: ? Anders Madsens 1. kone. Sepult d 3 Ap[r]lis Anders Madssen barn {Mads} af Selstrup.d 3 Apirl{!} døde Anders Madsen barn {Mads} af Seltrup,
NOTITS: Moderens navn fra skifte 1773 Johanne Jørgensdatter i Døvling.
Dåb nr. 2181
61721747.05.13Jens Bennetsen Silstrup     KONE: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild. Sepult d 13 Mayus Jens Bennesen af Selstrup.d 13 Mayus Døde Jens Bennesen af Selstrup,
NOTITS: Gift før 1725 (Skifte efter Niels Olufsen, Silstrup).
61741747.12.22Peder Pedersen Skarrild By     d 22 Decmb: Døde Peder Pedersen her af Byen [stus] gaar.
NOTITS: Mangler i præstens kirkebog. I skattelisten 1743 ses Peder Studsgaard i Klink, Skarrild By.
61781748.03.15? Christens/en/datter Lustrup    FAR: Christen Eriksen.MOR: ? Christen Eriksens kone. Sepult d 15 Mars Chresten Eriechsen Baren.d: 15 Mar: død Chresten Erechs: Barn udi lustrup.
NOTITS: Dette barn ikke set født i Skarrild kirkebog.
61801748.03.24Christen Pedersen Grene     Sepult d 21 April Chresten Peder af gren,d: 24 dito {Mar:} Chresten pedersen af gren.
NOTITS: Dato fra Degnens kirkebog. Præsten synes at rode rundt.
61811748.04.05Jens Christensen Lustrup     Sepult d 5 Apr: Jens Chresten.d: 5te April Jens Christensen af Lustrup.
61821748.04.21Peder Christensen Pindvig 4.04  1743.12.19  Sepult d 24 dito {Mar} Chresten Pinvig Barn {Peder} d: 21 April døde Peders: Chresten i pinv{..}.
NOTITS: Kun ved at holde præsten sammen med degnen kommer man til at det a. er Christen Pindvigs barn der dør og b. at barnet hedder Peder.
Dåb nr. 2164
61831748.04.23Rasmus Jakobsen Krog     Sepult d. 23 dito {Apr:} Rasmus Jacobsen af Krog.d: 23 dito {April} døde Rasmuds Jacofopsen af Krog.
61841748.05.04Johan Bendtsen?      Sepult d 4 May Jahan bents.
NOTITS: Kunne også være Johanne Bentsdatter.
61871748.10.27Christen Christensen? Lund Skarrild By 33cc  1715cc  Sepult d 27 October Døde [...] Salig Christen Lund af Præsteg{.}.d: 27 [fetaunavius] Døde nu Sallig Christen Lund af præste gaard.
NOTITS: Formodet bror til præstens kone Abelone Christensdatter Lund, død før skiftet 1752 efter moderen Helvig Christensdatter Haderup. Degnens dagsbetegnelse er ikke tydet.
61881748.11.12Christen Jensen Pindvig     Sepult d 12 Novem: Chresten Jenssen af Pinvig.d 12te Noveber , døde Chresten Jenssen af Penvig.
61891748.12.04Søren Christensen  0.07  1748.05.05 FAR: Christen Eriksen Lustrup.MOR: ? Christen Eriksen Lustrups kone. Sepult d 4 Decemb: Chresten Erricksen ba{..} {Søren eller Peder} d: 4de Demsber døde Chresten Erechsen Søn {Søren eller Peder} af Lustrup.
NOTITS: Tvillinger. Muligvis ses en af de to senere.
61911749.01.10Bendt Sørensen Karstoft- Sønder 39cc  1710cc  Sepult d 10 Janvari Døde Bent Sørrensen af Karstoft.J Jeus Navn Amen Anno 1749. d 10 Janvari Døde Bent Sørrenßen af Kastoft.
NOTITS: Ungkarl i skattelisten 1743.
61921749.02.15Jep Døvling Døvling     Sepult d 15 Febrarius Døde Jep Døvling.d 15 Febers Døde Jep Døvling.
61931749.03.14Dødfødt Ronnum 0.00  1749.03.09 FAR: Niels Christensen Ronnum.MOR: Kirstine NielsdatterSepult d 14 Maritius døde Niels {Christensen} Ronnum død fød Barn.d: 14 Mas: Niels {Christensen} Ronnum død føe Baren.
Dåb nr. 2204
61951750.02.21Niels Christensen Elkær 1.10  1748.04.04 FAR: Christen.MOR: ? Christen Elkærs kone. Sepult d 21 Feb: Chresten Elkier Barn {Niels}.Anno 1750 d 21 Feb: Døde Chrestens Elkiers Søn niels
Dåb nr. 2199
61961750.03.26Jakob Christensen Skave Skave     KONE: Maren Nielsdatter, Skave, Skarrild. Sepult d 26 Mart: Jacob {Christensen} Skaue.d: 26 Mar: døde Jacob {Christensen} Skaue som [led] udi 14.
NOTITS: Som led i fjorten år?
62021750.09.29Eske Christian Hansen Karstoft- Sønder 3.10  1746.11.01 FAR: Hans Eskesen Karstoft.MOR: ? Hans Eskesen Karstofts kone. Sepult: d 29 Sept: Hans {Eskesen] Karstoft Barn {Eske Christian}.d: 29 September døde Hans Eskes: ßøn Eske kristen søn ,
Dåb nr. 2190
62061751.01.18Peder Christensen Bæktoft gammel Skarrild By     Sepult. d 18 Janvari gl Peder Bechtoft.d: 18 Janv. døde ped{..} Chrestensen Ber[.]h[....] her i Byen {Skarrild By}.
62071751.03.09Søren Christensen Elkær 0.04  1750.11.01 FAR: Christen Elkær.MOR: ? Christen Elkærs kone. Sepult d 9 Marti Chresten Elkiærs Baren {Søren}.d: 9de Marsius døde Christen Elkier Søn Niels {gennemstreget} Søren.
Dåb nr. 2218
62111751.09.03Peder Christensen Hesselvig gammel Karstoft   1705cc  Sepult d 3 Septem gl Peder Hesselvig.d 3 Sebtember døde gl: Peder Christensen af hesselvig udi Castoft.
NOTITS: I 1754 ses en yngre Peder Jensen i Hesselvig.
62121751.09.09Mads Thomasen Hesselvig 0.04  1751.05.22 FAR: Thomas Hesselvig.MOR: ? Thomas Hesselvigs kone. Swpult d 9 September Thomas Hesßelvigs Baren {Mads}.d 9. Seebtember døde Thommas Hesselvig Baren Naflig Mas.
Dåb nr. 2226
62151752.01.17Michel Lauesen Lustrup     Sepult. d 17 dito {Janvari} Mechel Lauesen.d: 17 dito {Janv} døde Mechel lunsen udi lustrup ,
62171752.07.15Søren Christensen Døvling     Sepult: d 15 Julius Sørren Chreste{...} af øster døvlingd: 15 Julius døde Søren Christen udi Døflinig.
62181753.01.20Knud Thomasen Hesselvig 0.03  1752.10.29 FAR: Thomas Hesselvig.MOR: ? Thomas Hesselvigs kone. 1753 Sepult. Sepult d 20 Janvari Thomas Hesselvigs Søn Knud.IJesu nafn Anno 1753. Døde d: 20 Janv: døde thomas Hesselvig søn Knud ,
Dåb nr. 2233
62221753.06.21Peder Graversen gammel Bæksgaard     Sepult: d 21 Junius gl Peder [B]rasessen udi Bexgaard.d. 21 Junius døde gl: Pe{...} gravessen udi bexgaar.
62241753.07.18Peder Nielsen Elkær     Sepult: 18 Juli døde der en fattil{!} mand i Elkiærgaard Peder Nielssen ßom var os ubekiendt.d. 18 Julius døde der en fattig Mand udi Elkiergaard Naflig peder Nielssen, som var os ubekient ,
NOTITS: Peder Nielsen ikke fra Skarrild eller omliggende sogne.
62271754.02.25? Nielsen Lustrup    FAR: Niels Lustrup.MOR: ? Niels Lustrups kone. Sepult: d 25 Feb Niels lustrups Søn J Jesu Navn Anno 1754. d. 25 Februsarius , døde Niels Lustrups søn.
NOTITS: Der ses to døtre Maren født 1739 og 1741 af Niels Lustrup, ingen anden Niels i Lustrup nævnt i kirkebogen indtil 1753.
62281754.03.12Hans Pedersen Hesselvig   1744c+ FAR: Peder Jensen Hesselvig.MOR: ? Peder Jensen Hesselvigs kone. Sepult d 12 marti Peder Jensen i Hesßelvig hans Søn{Hans}.d: 12 Mars død Peder Hesselvig barn Nafl: Hans.
NOTITS: Ingen Hans set født i kirkebogen 1725-54. Degnen skriver barn her interpreteret som under 12 år. Uklart.
62301754.10.14Christen Mortensen Klink Klink 30+  1724-  Sepult d 14 Octob Chresten Kling d: 14 October, døde Christen Mortensen Klinch.
62321754.12.18Thøger Christensen Lustrup 6+  1748- FAR: Christen Eriksen Lustrup.MOR: ? Christen Eriksen Lustrups kone. Sepult d 18 Decemb: Chresten Erichsen Søn Tøger.d: 18 Decmber døde Christen Erichsen Søn Tøger.
NOTITS: Christen Eriksen ses i Lustrup, Skarrild fra 1748 fremad, ingen Tøger født 1748-54 i Skarrild, måske født i et andet sogn.
62361755.09.14Søren Madsen Karstoft- Sønder    FAR: Mads Sørensen.MOR: Inger Pedersdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild. Splut d: 14 Sep. døde Mads Sørrensens Søn {Søren} i Sønder Carstof.d: 14 September døde Mas Søren Søn {Søren} i Sønder Castoft.
NOTITS: Søren - født uden for ægteskab - er vel opvokset ved faderen. Moderen var indtil 1753 husholderske i Nørre Karstoft. Hun er så flyttet væk og sønnen er blevet ved faderen Mads Sørensen i Sønder Karstoft.
62371755.12.21Niels Døvling Døvling 55c+  1700c-  Seplut d: 21 December Døde Niels døfling.d 21. December døde Niels Døfling.
62401756.07.12Christen Mortensen Heesgaard 46c+  1710c-  Seplut d: 12 Juli døde Chresten Mortensen i Heesgaard.d: 12 Juli døde Christen Mortensen udi Hees gaar.
NOTITS: Gift to gange. 1. kone død 1750.
62411756.10.12Christen Madsen Lustrup 2.00  1754.10.08 FAR: Mads Lauesen.MOR: ? Mads Lauesens kone. Seplut d: 12 october Døde Mars lausens søn {Christen} i Lustrup.d 12 October døde Mas Laus: søn {Christen} i lustrp.
Dåb nr. 2249
62451757.01.09Rasmus Christensen Kollund Karstoft     Seplut Anno 1757 d: 9de Janv: Døde Gl: Rasmus Christensen Lellund ad Casst J Jesu Nafn 1757 d 9de Janv, døde gl: Rasmus Christensen Kollund udi Castoft.
62471757.02.07Peder Nielsen Skave     Seplut d: 7 Febru: døde Peder Nielsen i skau.d 7de Febr: døde peder Nielssen udi shaue.
62501757.03.17Lars Jørgensen Silstrup     d: 17 Marti døde Lars Jørgenssen udi Selstrup.d: 17 dito Martius døde Lars Jørgensen udi Seltrup.
62521757.04.21Anders Pedersen Skave 77c+  1680c-  Seplut d: 21 April: døde Gl Ander Pedersen i skau.d: 21 Ap: døde gl. Anders Pedersen udi shaue.
62531757.07.20Niels Arntsen Bisted Skarrild By   1731.09.09 FAR: Arnt Nielsen Bisted.MOR: Abbelone Christensdatter LundSeplut. d: 20 Jullius døde Præstens Søn Niels Arentsen Bisted.d: 20 Junius, døde præstens {Arnt Nielsen Bisted} Søn Niels udi præstegaarden.
NOTITS: Degnen har juni, men præsten har juli og det er hans søn der dør.
Dåb nr. 2059
62541757.09.18Christen Jensen Møller gammel Skarrild By 57c+  1700c-  Seplut. d: 18 septr: døde Gl: Christen Jensen Møller udj sønder gaard.d: 18 September døde gl: Christen Jensen Møllr udi Søndr gg
62561758.03.10Christen Nielsen Ronnum Ronnum     KONE: Maren, Ronnum, Skarrild. Seplut. d: 10de dito {Mars} døde Christen Nielsen udj Ronnum.d: 10de dito {Mars} døde nu Sallige Christen Niels udi Ronnum.
62591758.06.24Mads Degn Silstrup     Seplut. d: 24. Juni døde Mads Degn i selstrupd 24 Junius døde Mas degn udi Selstrup.
NOTITS: Denne Mads Degn var ikke degn i Skarrild, uklart hvorfor han kaldes degn. Degnen i Skarrild hed Laurids Ebbesen Degn.
62631759.02.02Palle Andersen Skarrild By     d: 2 Febri døde pali Andersen her i Byen.Anno 1759/ d: 2 Februhl: døde Pali Andersen her udi Byen ,
NOTITS: Ses 1734-43 i Skarrild By, siges 1743 i skattelisten af Gammelgaard.
62641759.05.12Peder Pedersen Ronnum den Ældre Ronnum 87c 87 år 1672c  KONE: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone, Ronnum, Skarrild. d: 12 May døde Gl: peder Ronnum.d 12 May døde gl: Pedersen udi Ronum udi hans alder 87.
NOTITS: Første aldersangivelse ved en begravelse i Skarrild kirkebog.
62661759.06.13Peder Pedersen Karstoft- Sønder 0.01  1759.05.13 FAR: Peder Mortensen.MOR: Kirsten Nielsdatterd: 13 Juins død peder Mortensen Søn i Casto.d: 13 Junis død peder Mortensen Søn peder udi Sønder Castoft ,
NOTITS: Peder Mortensen set 1. gang i Sønder Karstoft 1759.
Dåb nr. 2284
62681759.09.17Henning Rasmussen Krog 68c 68 år 1691c  d: 17 Septem døde Henning Rasmussen udi Krog,d: 17 Septembr, døde Henning udi Skarild Krog , 68.
62691759.09.19Peder Nielsen Skarrild By 0.03  1759.06.17 FAR: Niels Mortensen.MOR: ? Niels Mortensens kone. d: 19 Septembr døde Niels Mortensen Baren {Peder} her i Byn.d: 19 Septembbr, døde Niels Mortensen baren peder ,
Dåb nr. 2286
62701759.10.22Niels Olesen Karstoft- Sønder     d: 22 October døde Niels Ollesen udi Castoft ,d: 22 October døde Niels Olufsen udi Castoft ,
62711760.01.26Bent Pedersen Øvig Krog 56c 56 år 1703c  Døde 1760/ d 26 Janvarnus døde Bendt Pedersen Ødvig i Krog udi hans lader 56 aar.1760 d: 26 Janvarius døde Bent pedersen øvig udi Skarrild Krog 56.
62721760.03.09Søren Olesen Karstoft- Sønder 69c 69 år 1691c  d: 9de Marsi døde Søren Ollesen udi Sønder Castoft udi hans alder - - - 69.d: 9de Mars døde Søren Ollesen i Sønder Castoft , 69
62731760.06.24Jens Boesen Krog 72c 72 år 1688c  KONE: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Krog, Skarrild. d: 24 Junius døde Jens Boesen udi Skarild Krog udi hans alder - - 72.d 24 Junius døde Jen Boesen udi Krog. Pennen er {..d}
NOTITS: Degnens pen dur ikke mere, næste indførsel med en anden pen.
62751760.08.26Dødfødt Lustrup 0.00   FAR: Erik Pedersen Lustrup.MOR: ? Erik Pedersen Lustrups kone. d 26 Agusti døde Erich {Pedersen} Lustrup Koene med hendes Baren udi hendes alder - - - - 32.
NOTITS: Kun nævnt i præsten kirkebog.
62771760.12.10Dødfødt  0.00   FAR: Niels Christensen.MOR: ? Niels Christensens kone. d 10de December døde Niels Christensen Barn,d 10de Decembr Niels Christensen Død fød drenge Baren.
62821761.06.30Jannes Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre 1.06  1760.01.13 FAR: Poul Jensen Østergaard.MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebed 30 Julius døde Øster gaar Baren {Jannes}.d: 30 Junius døde Monsiur Øster gaar hans barn Jannes paa Castoft ,
NOTITS: Usikkert om præsten skriver Julius eller Junius.
Dåb nr. 2290
62831761.08.17Christen Elkær Elkær 52c 52 1709c  d: 17 Augusti døde Christen Elkier udi hans alders - - 52.d: 1[.] Augustus døde Christen Elkrer udi Elkiergaar.
62911762.05.14Jens Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre 0.05 19 uger 1762.01.03 FAR: Poul Jensen Østergaard.MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebed 14 May døde Monsiur Øster gaar hans Baren {Jens} udi sin korte Ald: 19 [...]d: 14 May døde Øster gaard Søn {Jens} udi hans korte Alder 19 Ugr.
Dåb nr. 2309
62931762.12.27Peder Gresen Skave 29c 29 1733c  d: 27 dito {December} døde peder Gresen uid hans alder - - 29.d 27 dito {Decembr} døde Peder gresen udi Skaue udi hans Alder 29.
NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
62971763.03.22Jens Jensen Elkær 87cc 87 1676c  d: 22 Masi døde Jens Jensen udi Elkiergaar - - 81.d 22 Marsi , døde Jens Jensen udi Elkier gaard udi hans Alder 87.
62981763.06.12Eske Hansen Karstoft- Sønder 0.01 14 dage 1763.06.03 FAR: Hans Eskesen Karstoft.MOR: Birte Christensdatterd: 12 Junius døde Hans {Eskesen} Castoft søn {Eske} i sin alder 14 dag{.}.d 12 Junis døde: Hans Eskesen søn Jens 14 dag{.}.
Dåb nr. 2319
62991763.07.01Poul Gotfred Liebe Poulsen Østergaard Karstoft- Nørre 4.10 1758.09.22 FAR: Poul Jensen Østergaard.MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebed: 1 Julie, døde Monsiur Øster gaar søn {Poul Gotfred Liebe} i sin Alder 4 a{..}.d: 1ste Julius døde Seg= Øster gaard søn Pouel udi hans Alder - - 4 aar.
Dåb nr. 2283
63021764.03.30Niels Christensen Pindvig 17.08 18 1746.07.17 FAR: Christen Pedersen.MOR: ? Christen Pedersens kone. Døde 1764: d 30 Masi døde Niels Christensen udi Penvig udi hans alder 18 aar.Ao 1764 d 39 Mar{.} Nils Christensen udi penvig 18 aa{.}.
Dåb nr. 2188
63041764.07.12? Pedersen Døvling 0.03 12 uger 1764.04c FAR: Peder Mortensen.MOR: Kirsten Nielsdatterd: 12te Junius døde Peder Mortensen udi Døfling udi Sin Alder 12 uger.d: 12 Julius døde , Peder Mortensen Søn udi sin alder 12 {..}.
NOTITS: Ikke fundet født. I 1759 ses en Peder Mortensen i Sønder Karstoft. — Præsten skriver forkert af fra degnens kirkebog og får "Søn" til at blive "Sin". Præsten Svitzer er skødesløs. 12 dage antaget, for ellers for snert på forrige dåb i familien.
Dåb nr. 2332
63111765.02.08Bertel Nielsen Lustrup Lustrup 62c 62 1703c  KONE: Karen Jensdatter, Lustrup, Skarrild. d 8te Februvaris døde Bertel {Nielsen} lustrup udi hans Alder - 62.d: 8de Februs døde Bertel Lustrup udi hans al: 62.
NOTITS: Her bliver præst og degn igen enige, dvs. præsten skriver herefter direkte af fra degnen.
63131765.05.05Anne Jensdatter Karstoft- Sønder 0.05 14 uger 1764.12.01 FAR: Jens Olesen.MOR: ? Jens Olesens kone. d: 5te May døde Je[.] Jens Olles: baren {Anne} 14 [d].d: 5te May døde Jens Ollesen baren {Anne} udi Castoft udi sin Alder i dat -- 14 uge{.}.
NOTITS: Alderen skulle være 20 uger.
Dåb nr. 2341
63181765.10.05Christen Pedersen Pindvig 48c 48 1717c  d: 5te Ocber døde Christen pedersen udi penvig udi ha{.} Alder - - 41.d 5te October døde Christen pedersen udi Penvig i sin 48.
NOTITS: Nævnes 1737 i kirkebogen. Måske ugift hjemme i Pindvig ved søsteren Kirsten Pedersdatter og hendes mænd 1. Jens Christensen og 2. Rasmus Bringelsen. Præstens alder 41 anses for forkert.
63201765.12.18Christen Pedersen Ronnum  16 1750c FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre.MOR: Maren Nielsdatter{Seplut ANNO 1766 døde d 18 December} Peder Ronnum Dreng Niels i sin Alder 16 ar.{Dend Nye kirche Aar Ao 1766, d 18: December} Peder Ronnum dreng Christen i sin Al. 16 a.
NOTITS: Præsten har Niels, degnen Christen.
63221766.03.27Morten Pedersen Døvling 1.00 1765.03.20 FAR: Peder Mortensen.MOR: Kirsten NielsdatterSepult d 27 dito {Marsi} døde Peder Mortensen Søn Morten i sin Alder - - 1 Aa.d: 27 dito {Mas} døde peder Mortensen Søn ,Morten i sin ald 1 aar.
Dåb nr. 2343
63241766.04.18Christen Nielsen Silstrup 1.09 1764.07.08 FAR: Niels Christensen.MOR: Mette NielsdatterSepult d 18 dito {April} Niels Christensen udi selstrup i sin Alder - - 2 Ar.d: 18 dito {April} døde Niels Christens: søn udi Selstrup i sin Alder 2 Aar.
NOTITS: Endnu et eksempel hvor præsten Svitzer er skødesløs. Degnen har Niels Christen: søn, hvilket Svitzer gør til Niels Christensen. Niels Christensen ses i Silstrup 1767-73. Han kommer fra Søndergaard i Skarrild By. Tvillingen til Christen som hedder Niels ses i skiftet efter Niels Christensen 1773 i Silstrup ti år gammel, så det er ikke ham.
Dåb nr. 2334
63281766.09.16Peder Frandsen Krog 0.06 26 uger 1766.03.05 FAR: Frands Pedersen.MOR: ? Frands Pedersens kone. s: 16 Septem ber døde frans barn {Peder} i sin Alder - - 26 uger.d: 16 September døde Frans baren {Peder} udi Krog - - 26 uger.
Dåb nr. 2349
63351767.07.02Peder Christensen Døvling Døvling 72c 72 1695c  KONE: ? Peder Christensen Døvlings kone, Døvling, Skarrild. Sepult d 2 Juli døde Peder Christensen (Døvling) udi Døvling udi hans Alder - - 72 aa.d 2 Julie døde Peder Christensen udi Døfling udi hans Alder Som var - - 72 ar.
NOTITS: Får børn 1738, 1741 og 1744.
63361767.07.22Jørgen Jakobsen Hesselvig Hesselvig 57c 57 1710c  Sepult d 22 dito {Juli} døde Jøgen {Jakobsen} hesselvig udi hans Alder 57 A.d 22 dito {Julie} døde Jørgen Jacobsen udi hesselvig udi hans Alder - 57.
63381767.09.03Claus Eriksen Svitzer Skarrild By 83c 83 1684c  KONE: Elonora Jensdatter Thaulow, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild. Sepult d 3 September døde Claus {Eriksen} Sviser udi Sønde gaard udi hans Alder - 83 A.d 3 September døde Monsiur Gl: Sviser udi Sønder gaar udi hans Alder - - 83.
NOTITS: Claus Svitzer ejede Juellingsholm i Sønder Omme 1735-60. Han kaldes gammel Svitzer, for hans søn Christen Clausen Svitzer er præsten her i Skarrild.
63401768.02.18Niels Olesen Lustrup  1 år 5 m. 1766.10.05 FAR: Ole Nielsen Minds.MOR: ? Ole Nielsen Minds kone. Sepult d 18 febr døde Olle {Nielsen} Minds Søn Niels udi hans Alder - - 1 aar 5 Maneder.d 18 Febru døde Olle Minds Søn Niels udi hans Alder - 1 aa 5 M.
Dåb nr. 2355
63411768.06.21Niels Christensen  7c 1761c FAR: Christen Sandgaard.MOR: ? Christen Sandgaards kone. Sepult d 21 Junius døde Christen Sangard Søn Niels udi hans Alder - 7 ar. d 21 Junius døde Christen Sand gaar Søn Niels udi hans Alder 7 aar.
NOTITS: Ikke fundet døbt i Skarrild.
63421768.07.02Dødfødt  0.00  1768.06.27 FAR: Søren Sørensen Skrædder.MOR: ? Søren Sørensen Skrædders 2. kone. Sepult d 2 Julius Sørren {Sørensen} shreder en Søn Død fød.2 Julius Søren Skarder{!} død fød Søn.
NOTITS: Dødfødt søn. 1. kone død 1766.
Dåb nr. 2367
63431768.08.09Erik Christensen Svitzer Skarrild By 0.01 14 dage 1768.08.05 FAR: Christen Clausen Svitzer.MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter BistedSepult d 9 Agusti død Hr Sviser baren døde Erich udi hans Alder 14 dage.d 9de Augusti Præsten baren døde Ereche udi sin alder 14 dge.
Dåb nr. 2369
63451769.02.08Boed Jakobsen  48c 48 1721c  Sepult d 8ten Febr døde boed Jacobsen udi has al 48.d 8te Februr døde Bo{.} Jacobsen udi hans al 48.
63501769.12.24Peder Madsen  70c 70 1699c  Sepult d 24 Decber døde Peder Masen udi hans Alder 70.d 24 decber døde Peder Mass: udi hans Alder 70.
NOTITS: Han får børn 1737, 1740 og 1745, kunne være af Skarrild By.
63521770.01.12Christen Krog? 18c 18 1752c  HUSBOND: Anders Pallesen, Krog?, Skarrild. Sepult d 12 Janv døde Anders Pallisen dreng i sin ald - 16 aa.d 12 Janvius døde Anders Pallisen dreng Christen 1[8] {..}.
NOTITS: Dreng betyder tjenestedreng, Anders Pallesen er 30år gammel. Tjenestedrengen er muligvis fra et andet sogn, ellers ville vel faderens navn stå der.
63531770.01.14Erik Pedersen Gammel Skarrild By 72c 72 1698c  Sepult d 14 Janv døde Erich Pedersen i sin Alder 72 ar.d: 14 Janvarius døde Gl. Erech pedersen udi Præstegaardend udi hans Alder 72.
NOTITS: Den unge Erik Pedersen bor i Lustrup og er omkring 35 år gammel.
63551770.04.22Hans Hansen Karstoft- Sønder 0.01 3 uger 1770.04.08 FAR: Hans Eskesen Karstoft.MOR: Birte ChristensdatterSepult d 22 Apri døde Hans {Eskesen} Carstoft søn {Hans} i sin Alder 3 uger.d: 22 Aprili døde hans Castoft hans Søn {Hans} udi hans Alder Som er - - 3 uger.
Dåb nr. 2385
63581770.11.11Peder Andersen Skave 61c 61 1709c  KONE: ? Peder Andersens kone, Skave, Skarrild. d 11 Novb døde Peder Andersen i skau i sin Ald 61 aar.d 11 november døde Peder Andersen udi Skaue udi hans Al 61.
63611771.01.04Peder Pedersen Skarrild By 75c 75 1696c  d 4de Janvarirus døde Peder pedersen her udi byen i sin ald: 75.
63621771.04.12Christen Nielsen Silstrup 12.02 1769.01.29 FAR: Niels Christensen.MOR: Mette Nielsdatterd 12 April døde Christen Nie[.]sen J Selstrup ud sin Alder - 2 aar.
Dåb nr. 2371
63631771.04.26Christen Larsen Lustrup 82cc 82 1689cc  d 26 April døde Christen lassen udi ludstrup udi hans alder - 82.
63641771.07.11Lars Hansen Bechtoft 72c 72 1699c  d: 11 Julius Døde Lars Hanssen udi Bechtoft udj hans alders - 72.
63661771.09.27Bertel Andersen Grene 1.04 1770.05.20 FAR: Anders Bertelsen.MOR: ? Anders Bertelsens kone. d. 27 September døde Ander bertelsen baren {Bertel} udi hans - 1 aa
Dåb nr. 2386
63671771.11.10Niels Nielsen Øvig Øvig 74c 74 1697c  KONE: Johanne Jensdatter, Øvig, Skarrild. d. 10 November døde Niels Nielsen udi Ødvig i hans Alder - - 74 Ar.
59941771.12.20Dødfødt Krog 0.00  1771.12.15 FAR: Anders Vistesen.MOR: Malene Lauridsdatter{REKONSTRUKTION: fra under fødsler: 'd: 20 Desembr: Blev Anders Vidstesen hans baren dødtfød..'}
NOTITS: Dato sat fem dage før begravelsen.
Dåb nr. 2398
63681771.12.22Navnløs  0.01 8 dage 1771.12.14 FAR: Johannes Ricart?d: 22 Decembr død Johannes [hans] barn 8te Dage gammel.
NOTITS: Johannes Ricart nævnt 1768 som fadder #2364. Ikke andre af navn Johannes set i Skarrild.
Dåb nr. 2397
63731772.05.08? Jens/en/datter Lustrup   1772- FAR: Jens Christensen.MOR: ? Jens Christensens kone. d 8 dito Jens Christensen Baren udi Lustrup.
NOTITS: Otte dage før begraves hans datter Maren 9 uger gammel. Det barn, der begraves her, er ikke set født i Skarrild. Jens Christensen er måske flyttet til Skarrild for nylig.
63741772.05.10NN Fremmed Mand Karstoft- Sønder     d 10 May: døde en fremed Mand udi Sønder Castoft.
63751772.05.12Michel Gammelgaard Skarrild By 78c 78 1694c  d 12 May Mechel gl: gaar i sin alder 78.
NOTITS: Muligvis identisk med Michel Christensen fadder 1735-54.
63761772.06.11Palle Andersen Krog 0.04 18 uger 1772.02.02 FAR: Anders Pallesen.MOR: ? Anders Pallesens kone. d 11 Junius , død Ander Pallisen baren Palli udi sin alder 18 ug{..}.
Dåb nr. 2400
63791772.09.15Erik Christensen Svitzer Skarrild By 2.09 1769.12.01 FAR: Christen Clausen Svitzer.MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bistedd 15 Septembr døde Præsten {Christen Clausen Svitzer} baren Erech udi sin korte alder - 3.
Dåb nr. 2381
63811773.02.16Niels Christensen Skarrild By 55c 55 1718c  KONE: ? Niels Christensen 2. kone, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild. d 16 Febr døde Niels Christensen udi Sønder gaar udi hans aldr 55.
63831773.02.14Christen Clausen Svitzer Skarrild By 44.11 45 1728.03.29  KONE: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild (Præstegaarden), Skarrild. d 14 Februarius døde [nusl] Hr. Svitser udi hans Alder - 45.
63841773.02.20? Anders/en/datter Krog 0.01 10 dage 1773.02.10 FAR: Anders Vistesen? Krog.MOR: Marianne Christensdatterd 20 dito {Febr} døde Anders {Vistesen} Krog baren udi sin korte 10 dage.
NOTITS: Vistesen, for det kan ikke være Anders Pallesen i Krog, som lige har fået et andet barn.
Dåb nr. 2402
63851773.03.16Christen Pedersen Lustrup Lustrup 64c 64 1709c  d 16 Mar[..] døde Christen Pedersen udi Lustrup udi hans ald 64.
63861773.04.05Bertel Heesgaard Heesgaard 51c 51 1722c  d 5te April døde Bertel Heesgaar udi hans Aldr 51.
63871773.04.10Jakob Sørensen Døvling 56c 56 1717c  d: 10 April døde Jacob Sørensen, udi hans alder 5[6].
63911773.05.14Erik Nielsen Karstoft- Sønder 28c 28 1747c  KONE: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild. d: 14 May= døde Erech Nielsen udi Sønder Castoft udi hans alder 28.
NOTITS: Skifte efter Erik Nielsen 12. Juli 1773 i Sønder Karstoft. Glemt døbt i kirkebogen.
Dåb nr. 1997
63931773.05.27Niels Christensen Silstrup 44c 44 1729c  KONE: Mette Nielsdatter, Silstrup, Skarrild. d: 27 døde Niels Christensen udi Selstrup i Alder 44.
NOTITS: Datoen kan være 27. juni, måned ikke angivet. Han kan være *1730.02.26 Gammelgaard søn af Christen Gammelgaard. Skifte den 13 juli 1773.
63961773.07.02Jens Jepsen Karstoft- Sønder 69c 69 1704c  d anden Juli døde , Jens Jbsen udi Castof udi hans alder 69.
63971773.07.04Ole Lauersen  34c 34 1739c  d 4de dito {Juli} døde olle Lauersen udi hans alder 34.
NOTITS: Kun set nævnt dette ene sted.
63981773.10.15Peder Jepsen Døvling 42c 42 1731c  d 15de Oct: Peder Jepsen af Dauling — 42 aar.d 15 october døde Peder Jepsen udi døfling - - 42.
NOTITS: Ses som fadder i Døvling 1754.
63991773.12.08Jens Karstoft- Sønder 1c 1772.12c MOR: Anne Jensdatter. MAND: Terkel Jensen, Skarrild. d 8de Decembr: Terkel Jensens Sted=Søn Jens — 1 aar.d 8te decbr døde Terkel Jensen baren Jens i hans aldr i aar.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787. Dåben er glemt i Skarrild kirkebog, mange er glemt 1772.
64001774.01.24Peder Andersen Skarrild By 73c 73 1701c  4de Jan: Peder Andersen 73 aar.Anno 1774. d 4de Janvius døde Peder Andersen her i Byen udi hans Alder 73.
64021774.04.25Viste Andersen Krog 0.02 9 uger 1774.02.27 FAR: Anders Vistesen Krog.MOR: Malene Lauridsdatterd 25 April Anders {Vistesen} Krogs barn Viste 9 Uger.Anders Krogs baren.
NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 2408
64041774.07.11Jørgen Nielsen Krog Krog 60cc  1715cc  KONE: Maren Christensdatter, Krog, Skarrild.  Jørgen Nielssen i Krog Hængte sig selv den 11 Julii og blev derefter begraven ved Høelund {Hjøllund} Bæk af Rakkeren.
NOTITS: Skifte. Selvmordere kunne ikke begraves i indviet jord, men det ses i nogle sogne at præsten lod dem begrave ved kirkegårdsdiget tæt på indviet jord. Ikke denne præst Hegelahr. Begravet af rakkeren, som ellers havde med dyrekadavre at gøre lyder brutalt, ved en bæk. Jørgen Nielsen Krog blev født 1715cc i Nørre Vium, bor først i Hesselberg i Ikast, flytter 1752c til Skarrild Krog.
64051774.07.18Laurids Olesen Skomager Skarrild By? 81cc 81 1693cc  18 Julii Laurids Skomager 81 aar død.d 22 Junius døde Lauris Ollesen udi hans alder 81.
64071774.07.28Christian Jensen Øvig 0.02 7 uger 1774.06.12 FAR: Jens Nielsen Øvig.MOR: Kirsten Christensdatter28 dito {Julii} Jens {Nielsen} Ødevigs barn Christian 7 Uger.Jens ødevigs baren.
Dåb nr. 2412
64081774.10.02Mourids Madsen Pindvig 29c 29 1745c  2 Oct: Mourids Madsen af Pindvig 29 aar.d. 2 October døde Mas Massen udi Pinvig i hans - 29.
NOTITS: Degnen har Mas Madsen, han skulle egentlig kende sognet bedre. Hverken Mourids Madsen eller Mads Madsen er set født i Skarrild
64101775.04.25Rasmus Bringelsen Pindvig 48.06 49 1726.10.13  KONE: Maren Jepsdatter, Pindvig, Skarrild. d 25 April blev Rasmus Bringelsen af Pindvig begravet , som døde 2en Paaske dag . fød 1726 d 14 S: p trin. var liged Prædiken 8 S {Skilling}.d: anden Paaske dag døde Rasmus Bregelsen udi Penvig i hans alder 48 ar
Dåb nr. 2018
64141775.05.12Dødfødt Grene 0.00  1775.05.10 FAR: Anders Bertelsen.MOR: ? Anders Bertelsens kone. Almindelig Bededag den 4 Tirsdag efter Paaske blev begravet et dødfødt Barn Søn Af Anders Berthelsen i Greene. NB.d 10 May Anders bertelsen i gren død fød drenge Baren udi gren - -.
64171775.08.09Dødfødt Hesselvig 0.00   FAR: Peder Nielsen.MOR: Maren ChristensdatterOnsdagen d 9 Augusti blev begravet Peder Nielsens dødfødte Søn af Hesselvig var Liig = Prædiken.d 28 Juli Peder Nielsen Dødfød drenge Baren udi hesselvig ,
NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
64181775.08.13Viste Andersen Krog 0.03 16 uger 1775.05.21 FAR: Anders Vistesen Krog.MOR: Malene LauridsdatterSøndagen d 13 Augusti Dom: 9 post Trinit: Anders Vistesens lille Søn Viste af Krog begravet; var Liig Prædiken.d 7 Augusti død Anders Krog Søn Visti udi hans alder 16 uger.
NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 2422
64191776.03.25Anders Nielsen Grene Grene 48.01 48 1728.03.06  KONE: Maren Andersdatter, Grene, Skarrild. Midfaste Søndg d 17 Martii døde Anders Nielsen af Greene født 1725 d 6 martii begraven Mandagen d 25 Martii var Liig Prædiken. 48 aar.Mefaste Søndag døde Ander [N.ed..is] Nielsen udi grene udi hans alder udi 48 Ar.
NOTITS: Ikke set født i Skarrild eller Arnborg. Præsten har erfaret hans nøjagtige fødselsdato. Der er skifte efter ham.
64201776.03.31Niels Christensen Elkær 19.04 20 1756.11.28 FAR: Christen Elkær.MOR: ? Christen Elkærs kone. Skiærtorsdag begravet Niels Christensen fra Elkiærgaarden døde Natten imellem d 27 og 28 Martii i sit 21de aar . døbt 1755 {fejl: 1756} i Sønd i Ad{...}.d 27 Marsius døde Niels Christensen udi Elkier gaar udi hans alder 20 ar .
NOTITS: Kun dødsdag kendt, begravelse sat 4 dage efter.
Dåb nr. 2264
64281777.01.19Giøde Richard Johannesen Lustrup 0.01  1777.01.03 FAR: Johanne Giødensen.MOR: Gertrud Christensdatter2den Søndag efter hel: Tre Kong: dag begravet Johannes Giødesens Barn Giøde Richard af Lustrup.
Dåb nr. 2442
64321777.04.02Anders Madsen Silstrup  68 år 3 uger 1708c  KONE: Dorte Mikkelsdatter, Silstrup, Skarrild. Tirsdagen d 29 April begravet Anders Madsen af Selstrup gammel 68 aar og nogle [Uger].
NOTITS: Nogle uger arbitrært sat til tre.
64331777.06.17Jens Christian Pedersen Skarrild By 0.01  1777.05.19 FAR: Peder Smed.MOR: ? Peder Smeds kone. Taarsdagen d 17 Junii begravet Peder Smeds spæde barn Jens Christian af Søndergaard.
Dåb nr. 2447
64351777.11.29Christen Jensen Sandgaard Sandgaard 48c 48 1729c  Løverdagen d 22 Novembr: døde Christen Jensen Sandgaard 48 aar gammel . begravet d 29 Novembr:
64361777.12.09Dødfødt Døvling 0.00  1777.12.07 FAR: Anders Andersen Døvling.MOR: Anne NielsdatterAnders Andersens dødfødde Drengebarn ii Decembr:Tiirsdagen d 9 Decembr: 1777 begravet Anders Andersens og Anne Nielsdatter dødfødde Drenge Barn af Døvling.Ander døfling død fød dreng baren ,
NOTITS: Fødselen arbitrært sat 4 dage før begravelsen. Moderens navn Anne Nielsdatter også fra FT 1787 først gift med Peder Jepsen/Ibsen †1773 Døvling
Dåb nr. 2453
64371778.01.25Bent Jensen Døvling 58c 58 1720c  KONE: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild. den 17 Januar : døde Bent Jensen af Deufling begravet d 25 ejusdem, gammel i sit 58 aar.d 17 Janvius døde Bernd Jensen udi døfling udi hans alder - - - - 58.
NOTITS: Bent Jensen *1720c i Silstrup, Skarrild.
64381778.01.29Christen Nielsen Lustrup 62c 62 1716c  Den 21de Januar døde Christen Nielsen i Lustrup begravet d 29 Januar : gam : 62.d 25 dito {Janvius} døde Christen Nielssen udi hans alder 62.
NOTITS: Ofte fadder, ikke set nævnt med kone.
64391778.02.02Anders Pedersen Studsgaard Studsgaard 58c 58 1720c  Den 25 Januar: døde Anders Pedersen Studsgaard begravet d 2 Februar : gammel i sit 58 aar.d 24 dito {Janvius} døde Anders stus hans alder [58].
64401778.02.18Peder Christensen Skarrild By 73c 73 1705c  d 18de Febr: begravet Peder Christensen af Scharild i sit 73de aar. d 6te Februar døde Peder Christen her i byen i hans alder 73 a.
NOTITS: Gift i Skarrild By.
64431778.10.14Kirsten Christensdatter Skarrild By 32c 32 1756c  MAND: Søren Madsen, Skarrild By, Skarrild. d 14 Octobr : Søren Madsens Hustrue {Kirsten Christensdatter} gam: 32 aar.
NOTITS: Skarrild By se #2377. Kirsten Christensdatters navn se dåb 1776.01.20.
64441778.11.15Anders Mortensen Studsgaard 0.01 1 dage 1778.11.10 FAR: Morten Pedersen Studsgaard.MOR: Maren IbsdatterMorten {Pedersen} Stusgaards barn Anders. begravet Dom: 22 p Trin : døde strax efter Daaben .
NOTITS: Fødselen arbitrær sat 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2462
64451778.11.28Niels Jepsen Døvling 57c 57 år 1721c  Natten imellem d 26 og 27 Nov: døde Niels Jepsen af Deufling . 57 aar.
NOTITS: Fadder fire gange 1753-63. Ingen kone set, formodentlig bror til Peder Jepsen i Døvling.
64461779.02.06? Poulsen Silstrup 0.01 14 dage 1779.01.23 FAR: Poul Andersen Veilgaard.MOR: Karen Jakobsdatterd. 6 Febr . begravet Povel {Andersen Veilgaard} Silstrups liden Søn 14 Dage gammel.
NOTITS: Dåb ikke indført i KB. Dåbsdato tilnærmelig.
Dåb nr. 2464
64471779.03.12Christen Sørensen Heesgaard 4.00 1775.03.19 FAR: Søren Christensen Heesgaard.MOR: Marianne Christensdatterd. 12 Marti begravet Søren {Christensen} Heesgrds Søn Christen 4 aar. d 14 Mars Søren Hees gaar Søn Christen øde udi hans alder 4 aar.
Dåb nr. 2420
64481779.03.18Christen Sørensen Skarrild By 3.02 1776.01.21 FAR: Søren Madsen.MOR: Kirsten Christensdatterd 18 Marti begr : Søren Madsens søn Christen 3 Aar. . NB Peder Pindvigs [.....d] barn.
NOTITS: Moderens navn angives i dåben.
Dåb nr. 2430
64491779.03.18Peder Pedersen Pindvig 0.01 3 uger 1780.02.25 FAR: Peder Pindvig.MOR: ? Peder Pindvigs kone. d 18 Marti begr : Søren Madsens søn Christen 3 Aar. . NB Peder Pindvigs [.....d] barn.In Februaris {1780} hiemme døbt men ikke publiceret Peder Pindvigs [Søn] [Peder] [der] er [død] [.....d] .
NOTITS: Alder 3 uger tilnærmelig skønnet. Dåbsdato skønnet. Peder Pindvig ikke identificeret.
64501779.04.02Anders Pedersen Lustrup  1773.09.19 FAR: Peder Christensen Smed.MOR: Mette Smedd. 2 April begr. Peder {Christensen} Smeds Søn Anders 6 aar.d 2 den April døde Peder Smed søn Anders i sin alder - - 6 aar.
Dåb nr. 2405
64521779.05.16Søren Sørensen Skrædder Hesselvig 66c 66 1713c  KONE: ? Søren Sørensen Skrædders kone, Hesselvig, Skarrild. d. 16 Maji begravet Søren {Sørensen} Skræder 66 aar.
NOTITS: Skrives 1768 af Hesselvig se begravelse #6342. Bror Niels Sørensen #2258.
64551779.09.01Christen Pedersen Møller Skarrild Mølle 78c 78 1701c  KONE: ? Peder Christensen Møllers kone, Skarrild. d. 1 Sept: Christen Pedersen Møller i Scharild 78 Aar og [....].
64561779.09.04Peder Christensen? Grene Grene 83cc 83 1693cc  d 4 Sept: Peder Greene — 83 aar.
NOTITS: Muligvis identificeret.
64601779.12.29Lauge Michelsen Lustrup 87c 87 1692c  KONE: ? Lauge Michelsens kone, Skarrild. d 29 Dec: 1779 Lauge Michelsen 87 aar. d 29 december døde Laus Mechelsen udi sin 87.
64621780.03.07Dødfødt Døvling 0.00  1780.03.02 FAR: Christen Pedersen Døvling den Unge.MOR: ? Christen Pedersen Døvling den Unges kone. d. 5 Søndag i Faste Christen Deuflings dødfødde Drenge barn.d 7 Maris Christen Pedersen død fød baren i døfling.
Dåb nr. 2476
64631780.03.15Poul Nielsen Hesselvig Hesselvig 52.01 52 år 4 uger 1728.02.10c  KONE: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild. d. 15 martii Pouel Nielsen af Hesselvig døde d 8 ejusd: 52 Aar 4 Uger.d 10 Masi Povel Nielsen udi hesselvig udi hans alder - - - 52.
64651780.03.23Lars Andersen Silstrup 48c 48 1732c  d. . . . . . . .Lars Andersen af Selstrup 48 aar.Las Andersen udi Selstrup udi sin 48.
NOTITS: Ellers ikke set. Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
64661780.04.26Lars Skytte Døvling 92cc 92 1688cc  d 26 April begravet i Felding Kirkegrd Lars Schytte som døde i Deuling.Las Skiøtt 92.
NOTITS: Død i Døvling i Skarrild, begravet i Sønder Felding.
64681780.05.28Christen Poulsen Skarrild By 67c 67 1713c  Dom: Trin: begravet Christian Povelsen af Præstegaarden 67 aar.d 16 May døde Christen Povelsen udi hans alder 67.
64691780.09.01?     MAND: Olle?, Skarrild. d 1 Septemb [....] Olle [...] {...del revet ud...}.
64711781.01.26Dødfødt Øvig 0.00  1781.01.21 FAR: Jens Nielsen Øvig.MOR: Margrethe Thomasdatterd 26de Januar: begravet Jens Ødvigs næsten dødfødde Drenge Barn , {----}[...] blev døbt fordi man ikke mærkede Livs Tegn uden alleene [..] Suk strax efter Fødselen .d [2]6 Januar døde Jens Ødvig død fød drenge baren.
NOTITS: Præsten Hegelahr: "næsten dødfødt".
Dåb nr. 2485
64721781.04.22Jens Nielsen Øvig Øvig 46.07 47 1734.10.03  KONE: Margrethe Thomasdatter, Øvig, Skarrild. {----} April begravet Jens Nielsen Øevig gammel 47 Aar . Text: Han var en Trofast Mand og frygtede Gud fremfor mange.d 22 April døde Jens Nielsen udi Ødvig udi hans alder - - - - 47.
Dåb nr. 2088
64731781.05.24Dødfødt Lustrup 0.00  1781.05.19 FAR: Christen Pedersen Lustrup.MOR: Margrethe Pedersdatterd. 24 Maji begravet Christen {Pedersen} Lustrups dødfødde Drenge = barn.d 24 may Christen Lustrup død fød dreng.
Dåb nr. 2489
64751781.12.24Giøde Richard Christensen Lustrup 7.09 7 år 6 m. 1774.03.20 FAR: Christen Pedersen Lustrup.MOR: Maren Giødesdatter{-------} [..]cembr: begravet Christen Pedersens barn .af Lustrup {-------}ichard 7½ aar gammel .d 24 decbr døde Giøde [........] udi Lustr udi hans alder = 8 aar.
Dåb nr. 2409
64761782.01.31Giøde Johansen Richard Lustrup 70c 70 1712c  {-------} : begravet Giøde Johansen Richard i sit 70de Aar .d 31 Janvari Døde Giøde Johansen udi Lusterup i hans alder 70.
64771782.02.03Jens Thomsen Elkær  15 1767c FAR: Thomas Jensen Elkær.MOR: ? Thomas Jensen Elkærs 1. kone. {-------}ges: Thomas Elkiærs Søn Jens i sit 15de Aar.Den 3die febvari døde Jens Tomsen her af byen udi hans alder 15 aar.
NOTITS: Ikke set født i Skarrild. Men faderen Thomas Jensen Elkær ses i kirkebogen 1763, 1769 og 1773. Og i FT 1787 i Skarrild By gift 2. gang.
64791782.05.20Laurids Ebbesen Them Skarrild By  82 1700cc  KONE: Maren Christensdatter, Skarrild By, Skarrild. {----} før Pintsedag {Pinsedag 21. maj 1782} begr: Laurits Eduartsen Thæm Degn i sit 82de Aar.I Mellem den 9 og 10 May Døde Lauris Evadsen Tæm udi hans alder - - 82.
NOTITS: Antaget begravet lørdagen før pinsedag.
64811782.07.07Christen Pedersen Døvling 37.02 36 år 1744.11.01  Christen Pedersen af Deufling 2den Søndag efter St: Hans Dag, 36 Aar —
Dåb nr. 2174
64841782.08.01Bendt Lauridsen Elkær 1.04c 1781.04.15 FAR: Laurids Jensen Elkær.MOR: Anne Malene Bendtsdatter{----} {Laurids Jensen} Elkiærs barn Dreng Bent i 2det aar.
NOTITS: Datoen er revet af. Den anses at være efter den sidste begravelse i første del af 1782 i Degnens (†10. maj 1782), som er den 29. juli. Men rækkefølgen præstens kirkebog er blandet sammen.
64861782.10.06Dødfødt Øvig 0.00 1782.10.01 FAR: Peder Christensen Øvig.MOR: Maren Christensdatter{--} der {Christensen} Ødevigs og Magrethe Thomasdatters dødfødde Drenge=barn den 19de {-}øndag efter Trin :Peder Ødevis barn dødfødt begravet 19d Trinitatis.
Dåb nr. 2488
64911782.12.10Christen Pedersen Grene Døvling 70.01 70 år 3 uger 1712.11.01  d. 10 Decembr: begravet Christen Pedersen af Deufling død d 2. Decembr: gammel nogle Uger og Dage over 70 Aar. Gaml Christen Greene i Deuling Død d 2den Decmbr - - - 72 aar. Begravet dend 9de Ditto . —.
64951783.07.29Anders Mortensen Studsgaard 3.06 4 år 1780.01.16 FAR: Morten Pedersen.MOR: Maren Ibsdatterd 21 Juli døde og d 29 begravet Morten {Pedersen} Stusgaards Søn Anders i sit 4de Aar :Dend 21 Julj er Morten Studsgrds yngßte Søn død Nf: Anders i sit alders 4de Aar = begravet d 29 Ditto.
Dåb nr. 2472
64991784.05.02Dødfødt Øvig 0.00 0 år 1784.04.27 FAR: Peder Christensen.MOR: Mette Katrine Byrgesdatter. Den 3die Søndag efter Paaske begravet Peder Christenses og Mette Cathrine Byrgesdatter af Ødevig deres dødfødde Drenge = Barn . Peder Ødevigs En Drenge barn af hans Dødfødt , og begravet 3die Søndag efter Paaske.
Dåb nr. 2517
65011784.06.16Jens Terkelsen Karstoft- Sønder 3.01 2 år 1781.05.26 FAR: Terkel Jensen.MOR: Anne Jensdatter{...}de Juni døde od 16de blev begravet Terkel Jensens Søn Jens af {.....} arstoft 2 Aar gammel Torsdag dend 10de Junj Døde Tærkel Kastofts Søn Jens , 3 aar gml Begravet d: 16de Ditto . — .
Dåb nr. 2491
65021784.06.27Jens Christensen Krog 61.03 61 år 1723.03.19  Dom : 3die post Trin : d 27 Junii begravet Jens Christensen , som d 18de Junii om Eftermiddagen i Sogne=Præstens Tieneste og med dennes Vogn kiørte for en Mand af Øster = Egnen til Store Sandfeld, mend da Jens Christensen alleree samme Aften var paa Rejsen tilbage, kiørte han fejl i Aaen ved Scharild Krog , hvilket tydelig sluttedes deraf , at man Dagen efter nemlig d 19de fandt ham død i Vandet ved Vognen og Hestene staaende i Aaen for Vognen, som var væltet . Det den afdøde havde været ved god Sands sluttes deraf at han havde bierget meget af Vognen op paa Landet. Han var barnfødt i Ilsgaard Ao 1723 d 19de Martii. Og hans Levnet har været ustraffelig efter hans Sognepræstes Vidnesbyrd . Han var altsaa i sit 62de Aar .Jens Christensen fra Sunds d 15 Junj drucknet i aaen ved Schr: Krog i sit alders 61vende aar begravet den 27de Ejusdem . — .
NOTITS: Druknet i åen ved Skarrild Krog. Jens Christensen *1723.03.19 Ildsgaard, Ikat †1784.07.18 Krog, Skarrild.
65031784.08.22Rasmus Andersen Skarrild- Grene  6 år 6 m. 1778.02c FAR: Anders Pallesen.MOR: Else Sørensdatterd 18 Augusti døde Anders Pallesens Barn Rasmus af Greene begravet d 22, sammes gammel 6½ aar .Onsdag d 18de August Døde anders Pallisens barn Nl: Rasmus begravet d 22de Ditto 6½ gm{..}.
NOTITS: Ikke fundet født. Forældrene er 1773 i Krog i Skarrild, 1776 i Silstrup i Skarrild og 1781 i Lille Hjøllund i Arnborg.
65041784.09.26Peder Andersen Skarrild- Grene 1.08 1 år 7 m. 1783.02.03 FAR: Anders Bertelsen.MOR: Anne Margrethe Pedersdatter{.....} døde og d 26 begravet Anders Bertelsens Liden Søn {.....} gammel 1 7/12 aar .Fredagen d 17 Septbr Døde anders Bertelsens liden Søn Peder, 1 7/12 aar gml:.
Dåb nr. 2506
65061784.12.12Dødfødt Døvling 0.00 0 år 1784.12.06 FAR: Jens Jakobsen.MOR: Kirsten Marie Pedersdtter. NB: Et dødfød Pige Barn, uægte af Deuling d 6 Dec: 1784 .Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling død d 6te Dec: begravet 3 Søndag i Advent 84 {1784.12.12} i sit Alders 23de Aar ved sit døde Foster et Pige=Barn blev udlagt til Barnefader Jens Jacobsen i Deufling .II. Kiersten Mariæ Peders Daatter i Deuling død den 6te Dec: begravet 3die Sønd i Advent 84 {1784.12.12} i sit alders 23de aar . Med sin døde Foster et Pige barn /: blev udlagt til barne fader Jens Jacobsen i Deuling . —
65081785.02.23Christen Eriksen Lustrup 68c 68 år 1717c  Christen Ericksen i Lustrup død d 18 Febr: i sit Alders 68de aar.III. Christen Erichsen i Ludstrup Død dend 18 Febr i sit Alders 68de Aar.
NOTITS: Begravelsesdato omtrentlig 5 dage efter døden. Konen døde 1783 i Lustrup.
65091785.05.01Anders Bertelsen Grene 51c 51 år 1734c  Anders Berthelsen i Greene d 22 April død , i sit 51 Aar. Begravet d 1 Maji .IV. Anders Bertelsen i greene. Død d: 22de April i sit Alders [5.] aar. Begravet d 1ste May . —
NOTITS: Hans kones navn ikke set.
65101785.06.02Anders Pallesen Skarrild- Grene 45.04 46 år 1739.12.26  KONE: Else Sørensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild. Anders Pallesen død d 27 April i sit Alders 46 aar.V. Anders Pallisen død d 27de April: i sit Alders 46 aar.
NOTITS: Begravelsesdato omtrentlig 5 dage efter døden.
Dåb nr. 2137
65151785.12.21Ole Jensen Døvling 0.01 15 dage 1785.12.01 FAR: Jens Jakobsen.MOR: Bartoline Brigitte KnudsdatterOnsdagen næst før juule-Dag begravet Jens Jacobsens søn Ole af Deuling, som blev døbt dom II Advent. h. a.I. Jens Jacobsens Liden Søn Olle i Deuling Død d 16 Decembr efter at den havde seet Lyset det 1 Ejusdem.
65171786.02.04dødfødt Skarrild By 0.00 0 år 1786.01.25 FAR: Poul Christensen Tovdal.MOR: Anne Pedersdatter. Samme Dag {30 Januar} Poul Christensens og Anne Pedersdatters dødfødde begraven.III. Poul Christensen og Anne Peders Daatter deres Dødfødte drengebarn samme dag {30. Januar}.
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
65181786.04.13Christen Jensen Karstoft- Sønder 1.11 2 år 1784.05.09 FAR: Jens Jensen Pinvig.MOR: Anne Nielsdatterd 8 April Jens Pindivgs Søn i Karstoft Christen 2det aar .IV. Jens Pinvigs Søn i Castoft Naunlig Christen Jensen Død dend 8de April Næsten 2 Aar . —
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
65221786.11.09Mads Mikkelsen Skarrild By 77c 77 år 1709c  d 4 Novembr : Mads Michelsen i sit 77de aar .VIII. Mads Mickelsen Død d 4de Novembr i sit 77de Aar.
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Formodet far til husmand Lars Madsen i Skarrild By, altid første fadder ved dennes børn.
65231786.12.28Jens Thomasen Lustrup 3c 3 år 1783c FAR: Thomas Jensen.MOR: Mette ChristensdatterI. Thomas Jensen [Søn død] Naunl: Jens , den 23de Decbr 86. i sit Alder 3die Aar . —
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
65261787.01.28Mads Larsen Lustrup 1.08 2 år 1785.04.30 FAR: Lars Madsen.MOR: Anne PedersdatterLars Madsens Søn Mads Død den 23de Janvarj i sit Alders 2det Aar . —
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
65291787.04.28Jens Pedersen Hesselvig 1.09 1 år 9 m. 1785.07.28 FAR: Peder Nielsen Hesselvig.MOR: Maren ChristensdatterVII. Peder Hesselvigs Mindste Søn Jens Død dend 23de April i sit Alders 1¾ aar gaml . —
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
65301787.05.15Jens Christian Christensen Silstrup 7c 7 år 1780c FAR: Christen Back.MOR: ? Christen Backs kone. VIII. Christen Backs Søn i Selstrup Naunlig Jens Christian , Død den 10de May i Sit Aldr 7de {...}
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. I FT 1787 bor Christen Svendsen i Silstrup, hans kone kunne få børn i 1777. Christen Back ellers ikke set.
65351787.11.07Oster Jensen Skave 45c 45 år 1742c  KONE: Kirsten Nielsdatter, Skave, Skarrild. Oster Jensen i Schaue død 30te Ogt: i sit alders 45 aar begraven den 7de Novemb.
NOTITS: Skifte. Opvokset Birkebæk i Arnborg, ikke født der.
65361788.01.27dødfødt Skarrild By 0.00 0 år 1788.01.22c FAR: Jens Christensen Nexgaard.MOR: Charlotte Amalie ØstergaardI. Jens {Christensen} Nexgaard og Carlotta {Charlotte Amalie Østergaard} deres Liden Dødføde Søn blev begraven Søndag Sexagesima.
65391788.05.18dødfødt Karstoft- Sønder 0.00 0 år 1788.05.08c FAR: Knud Jensen Karstoft.MOR: Else Hansdatter. IV Knud {Jensen} Karstoft og Else Hansdatter deres Liden Søn dødfød den 13de May og begraven den 18de dennes.
65401788.09.25Thomas Jensen Elkær Skarrild By 63c 63 år 1725c  KONE: Karen Nielsdatter, Skarrild By, Skarrild. V. Thomas Jensen Elkier død d 18de Septb: og Begraven den 25de Ditto i Sit Alders 63 aa.
NOTITS: Muligvis født *1727.09.14 i Skarrild dåb #2024 (denne Thomas Jensen muligvis †1730 kun angivet Jens Thomesens barn). Konens navn fra FT 1787.
65411788.11.01Samuel Jensen Døvling 1.11  1786.12.07 FAR: Jens Bentsen.MOR: Kirsten Marie ChristensdatterJens bentsen og Hustrues {Kirsten Marie Christensdatter} Liden søn Navl Samuel .
NOTITS: Ingen dato angivet, men det er efter den 25. sept. og før den 30. nov. (kirkeårets ende) i 1788. Dermed begravet i okt. eller nov. 1788. 1788.11.01 er midt i perioden.
65441789.05.05Josva Christensen Skarrild By 0.02  1789.03.09 FAR: Christen Josvasen Lund.MOR: Maren Jensdatter. 3. Christen Josvasen Lunds og Maren Jensdatters barn Josva død 1 Maji i 1ste Aar begraven den 5te sammes.
NOTITS: Syv uger gammel.
65451789.08.09Ib Christensen Heesgaard Beksgaard 52.10 57 år 1736.11.11  SØS: Marianne Christensdatter, Beksgaard, Skarrild. 
NOTITS: Ib er på besøg fra København, hvor han er gift, konens navn nævnes ikke i skiftet.
Dåb nr. 2104
65461789.09.20Jens Pedersen Skave 4.03 5 år 1785.06.12 FAR: Peder Larsen.MOR: Johanne Jensdatter5. Peder Larsens og Hustrues {Johanne Jensdatter} Søn Jens død i Schave den 14de Sept: i 5te Aar , begravet den 20 sammes .
NOTITS: Jens er født i Skarrild-Grene.
Dåb nr. 2534
65471789.11.13Christen Nielsen Ronnum Silstrup 30.03 31 år 1759.07.25  BROR: Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, Skarrild. 6. Christen {Nielsen} Ronnum i Seltrup døde den 6te Novembr: i 31te Aar , begravet den 13de sammes .
NOTITS: Uklart om han var i Silstrup i FT 1787 eller karl et andet sted. Hvis han var i Silstrup er han glemt i FT 1787.
Dåb nr. 2287
65491789.12.13Jens Jensen Døvling 0.08 40 uger 1789.04.13 FAR: Jens Jakobsen.MOR: Bartoline Knudsdatter. Den 13de Decembr:, som var Dom iii Advent : begraven Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatters Barn af Deuling navnlig Jens , som døde Onsdagen tilforn gammel 40 Uger .
65511789.12.27Peder Christian Olufsen Silstrup 0.01 14 dage 1789.12.06 FAR: Oluf Pedersen Skrædder.MOR: Sidsel Marie ChristensdatterDen 27 Decembr begravet Ole Pedersens Barn Peder Christian af Selstrup faa Dage gammel —
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen. Moderen døde kort før i barselsseng.
65531790.01.24Peder Christensen Lustrup 1.10 2 år 1788.03.24 FAR: Christen Christensen Jegin.MOR: Kirsten PedersdatterIII Søndagen den 24 Januar begravet Christen Christensen Jegins Barn af Lustrup Peder gammel i 2det Aar —
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2558
65561790.08.08Dødfødt   år 1790.08.03 FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange.MOR: Karen BraschIV Den 8 August: begravet Hr: {Laurids} Langes dødfødte Søn af Nør: Carstoft —
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen.
65581790.10.24Rasmus Pedersen Heesgaard 0.01 1 år 1790.10.07 FAR: Peder Christan Pedersen.MOR: Mette Rasmusdatter. VI Peder Christians og Mette Rasmusdatters Barn Rasmus i Heesgaard død d 16 oct: og begravet d 24 dito i sit 1ste Aar —
NOTITS: Død 9 dage gammel.