Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1725 - 1820
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60011724.12.03Dødfødt  0.00 1724.11.28 FAR: Erik Andersen.MOR: ? Erik Andersens kone. Sepull Erich Andersens barn ßom blev Dødfød dom 1 Adv.
Dåb nr. 2001
60021725.01.06? Erik Andersens kone      MAND: Erik Andersen, Skarrild. Sepult d 6 Janv Erich {..}dersens hustru.
60051725.05.26Dødfødt    FAR: Christen Sørensen.MOR: ? Christen Sørensens kone. Sepult: d. 26 Maj Christen Søfrens: barn dødfød.
Dåb nr. 2004
60061725.07.21? Peders/en/datter barn 1 Grene 12-   FAR: Peder Pedersen Grene.MOR: ? Peder Grenes kone. Sepult d. 21 Jul: Peder greenes 2=de børn.{? barn 1}
60071725.07.21? Peders/en/datter barn 2 Grene 12-   FAR: Peder Pedersen Grene.MOR: ? Peder Grenes kone. Sepult d. 21 Jul: Peder greenes 2=de børn.{? barn 2}
59981725.11.11? Peders/en/datter Bæktoft 2+  1724- FAR: Peder Bæktoft.MOR: ? Peder Bæktofts kone. Sepult: dom 24 p Trinit: Peder Bechtoftes barn.
NOTITS: Barnet født før kirkebogen begynder i nov. 1724.
59961725.11.25? Christens/en/datter Døvling 2+  1724- FAR: Christen Døvling.MOR: ? Christen Døvlings kone. d 26 p Trinit Sepult: Christen Døflings barn.
NOTITS: Barnet født før kirkebogen begynder i nov. 1724.
59951725.12.02? Bringels/en/datter  2c  1724c FAR: Bringel Eilersen.MOR: ? Bringel Eilersens kone. Sepult: d 1 Adv: Bringels barn.
NOTITS: Dette barn formodes født før Anders, der blev født 17. juni 1725 og formodes død 25. aug. 1725, men det kunne være omvendt. I hvert fald er et barn født før kirkebogen og død her eller i august. Barnet Peder *1722c og Anders *1725, derfor formodes et barn født 1724c, men det kunne være længe før.
59971725.12.15? Simons/en/datter  2+  1724- FAR: Simon. Sep: d 15 dec: Simons barn.
NOTITS: Barnet er født før kirkebogen begynder i nov. 1724.
60101726.01.27? Degnens barn  12-  1714+ FAR: Jens Nielsen Birch.MOR: ? Jens Nielsen Birchs kone. Sepult: Dom 3 p Epiph: Degnens barn.
60111726.02.10? Anders Skaves 1. kone Skave 20+  1706-  MAND: Anders Skave, Skave, Skarrild. Dom: 5 p Epiph: Anders Schafves Hustrue.
60121726.04.06? Peder Ronnums barn Ronnum 12-  1714+ FAR: Peder Pedersen Ronnum.MOR: ? Peder Pedersen Ronnums kone. d. 6 Apr: Sepult: Peder {Pedersen} Ronnums barn.
NOTITS: Fra skøde? 1728 Martin Olesen, arkivar på Landsarkivet i Viborg og datter, Agnes Laustsens tekst.
60131726.04.13? Peder Grenes barn Grene 12-  1714+ FAR: Peder Pedersen Grene.MOR: ? Peder Grenes kone. d: 13 Apr: sepult Peder greenes barn.
60141726.04.07? Peder Heesgaards barn Heesgaard? 12-  1714+ FAR: Peder Heesgaard?.MOR: ? Peder Heesgaards kone. Dom: jud: Sepult: Peder [...]gaards barn.
60161727.05.12Karen Simonsdatter  0.02  1727.03.16 FAR: Simon.MOR: ? Simons kone. d. 12 Maj Sep: Simons barn {Karen}.
Dåb nr. 2020
60171727.05.20Anne Pedersdatter Nederby     Sepu d. 20 Maj Anne Pedersdatter i ggaard {Gammelgaard}.
60181727.07.05? Christen Møllers kone Skarrild Mølle     MAND: Christen Møller, Skarrild. Sep: d. 5 jul: Christen Møllers Hustrue.
60191727.08.30Mette Brun      Sepult: d. 30 Aug Mette Bruun.
60201727.10.04? Morten Heesgaards kone      MAND: Morten Heesgaard, Skarrild. d. 4 Octob: Sepult: Morten Heesgaards Hustr.
60211728.01.12Maren Christensdatter Ronnum     Sepult d. 12 janv: Døde Maren Christens-daatter i Ronum.
60221728.01.24? Ib Jensens kone Pindvig     MAND: Ib Jensen, Pindvig, Skarrild. Sep: d. 24 janv: Ibs jensens kone i Pindvig.
60231728.05.09? Jakob Silstrups kone Silstrup     MAND: Jakob Silstrup, Silstrup, Skarrild. Sepul Dom: exaudj jacob selstrs kone ßom blev ßlagen i [s]ine af torden.
NOTITS: "I sine" i syne, i hovedet?
60241729.04.20? Peder Hesselvigs tjenestepige Hesselvig     Sepult: d. 20 Apr: Peder Hisselvigs pige.
60261729.05.30? Jens Jensens kones søster Lustrup     SØSTER: ? Jens Jensens kone, Lustrup, Skarrild. Sepult d. 30 Maj jens jensen i Lustrop og hands Kones ßyster, ßom begge blev slagen i sine af Torden udj huußit.
60281729.06.26Karen Gammelgaard Nederby     Sepult: 2 p Trinit Karen g gaard {Gammelgaard}.
60291729.07.17Kirsten Pedersdatter      Sep: d. 5. p Trinit Kirsten Peders daatter sepult.
60301729.07.17Dødfødt Bæksgaard   FAR: Jens Bechgaard. Sepult: Dom 5 p Trinit jens bechgaards barn død-fød.
60311729.07.24Margrethe Ostersdatter Ronnum     Dom 6 p Trinit Margrethe osters-daatter i Ron{..} Sepult.
60321729.12.04Karen Pedersdatter      Dom: 25 p Trinit Karen Peders-daatter. Sepul.
NOTITS: 25 p. Trinit findes ikke, det er i 1729 2. søndag i advent.
60331730.01.11Else Jensdatter Silstrup   1729.10.23 FAR: Jens Bennetsen.MOR: Birgitte Nielsdatter1730 Sepult jens bennedts: barn {Else} i Selstrop, ßom Mod: opprim d 11 janv:
NOTITS: Moderens navn fra skifte Brejl: 62 Niels Olufsen i Silstrup i Skarrild sogn. 19.6.1725, fol.13B.
Dåb nr. 2040
60351730.10.15? Jens Mølles 1. kone Lustrup     MAND: Jens Mølle, Lustrup, Skarrild. Sepult: dom 19 p Trinit Jens Mølles {kone?} i Lustrop.
NOTITS: Jens Mølles kone vel?
60371730.11.03? Jens Svenningsens kone      MAND: Jens Svenningsen, Skarrild. d. 3 No[.]. Jens Svennings: Hustrue. Sepult.
60381730.10.29Mette Eriksdatter  0.04  1730.07.02 FAR: Erik Andersen. Dom: 21 p Trinit Erich Andersens barn {Mette} sepult.
Dåb nr. 2047
60401730.11.19Margrethe Jensdatter Lustrup 0.01  1730.10.15 FAR: Jens Mølle.MOR: ? Jens Mølles kone. Dom: 24 begrafven jens Mølles barn {Margrethe}.
Dåb nr. 2050
60451731.04.20Karen Døvling Døvling     Sepult: d 20 April Karen Døfling.
60471731.07.19? Peders/en/datter Ronnum 7+  1724- FAR: Peder Pedersen Ronnum den Ældre.MOR: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone. Sepult: d 19 jul Peder Ronnums Barn.
NOTITS: Ingen børn set født de sidste 6 år (i kirkebogen).
60491731.09.28Kirsten Bæksgaard Bæksgaard     Sepult: d 28 Sept: Kirsten Bgsgaard.
60501731.10.28? Christen Møllers kone Skarrild Mølle     MAND: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild. Sepult d: 28 oct: Christen Møllers Hustrue.
60511731.11.08? Anders Skaves 2. kone Skave     MAND: Anders Skave, Skave, Skarrild. Sepult: d 8 Nov: Anders shafves hustrue.
60531731.12.08? Andersdatter Elkær 7+  1724- FAR: Anders Elkær.MOR: ? Anders Elkærs kone. Mort: d 8 dito {dec:} Anders Elkiærs daatter.
NOTITS: Da der ikke står barn som ellers, formodes hun anvokset og født før kirkebogen begynder i 1725.
60561732.03.23Anne Veilgaard      Mort d 23 dito {Mart} Anne veyelgd.
60571732.06.03Abelone Hesselvig Hesselvig     Sep: d 3 Maj Apelone Hisselvig.
60581732.07.08? Christensdatter Døvling 7+  1724- FAR: Christen Døvling.MOR: ? Christen Døvlings kone. Mort d 8 jul: Christen Døflings daatter.
60591732.07.13Kirsten Skave Skave     Sep: d 13 jul: Kiersten Schav.
60601732.07.15Anne Gammelgaard Skarrild By     Mort: d 15 jul Anne ggaard.
60611732.09.24Maren Pedersdatter      Sep: d 24 Sept: døde Maren Pedersdaatter.
60621732.10.06Maren Jensdatter Lustrup 0.06  1732.04.20 FAR: Jens Mølle.MOR: ? Jens Mølles 2. kone. Sep: d 6 oct: jens Mølles Barn {Maren}.
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel. For Lustrup se #2050.
Dåb nr. 2064
60631732.11.24? Jens Mølles 2. kone Lustrup     MAND: Jens Mølle, Lustrup, Skarrild. Sep: d 24 Nov: jens Mølles Hust:.
NOTITS: For Lustrup se #2050.
60641732.12.05Karen Nielsdatter Karstoft- Sønder     Dep: d 5 Decemb: Karen Nielsd. i Synd: Karst:
60651732.12.23? Christensdatter Skarrild Mølle 8+  1724- FAR: Christen Møller.MOR: ? Christen Møllers kone. Sept d 23 dec: Xsten Møllers Daatter.
60671733.01.11? Christensdatter Lustrup 2.06  1730.07.16 FAR: Christen Pedersen.MOR: ? Christen Pedersens kone. Sep: d 11 dito {janv:} Christen Pedersens barn udj Lustrop.
Dåb nr. 2048
60681733.02.09Peder Pedersen Skarrild By 1.10  1731.04.08 FAR: Peder Studsgaard.MOR: ? Peder Studsgaards kone. Mort: d 9 Febr: Peder Studzgaards barn {Peder}.
NOTITS: Sidstfødte barn.
Dåb nr. 2055
60691733.02.25? Anders/en/datter  0.01   FAR: Anders Nielsen, Skærlund, Brande.MOR: Else Volske. Else Volskes uægte barn fød d 25 Febr: samme dag døbt og død, udlagt til barnfader Anders Nielsen tienendes udj Schierlund i Brand-Sogen.
60701733.06.09? Jakobsdatter Skave    FAR: Jakob Skave.MOR: ? Jakob Skaves kone. Sepult d 9 jun: jacob shaffves daatter.
60721733.10.07Maren Grene Skarrild- Grene     Sepult d 7 oct: døde Maren green.
60741733.09.06Dødfødt  0.00   FAR: Christen Sørensen.MOR: ? Christen Sørensens kone. Sept: d 6 sept: Christen Sørensens Barn dødfød.
60761734.02.02? Anne Michelsdatters barn     MOR: Anne Michelsdatter. Sept: d 2 Febr: Anne Mich: Daatters Barn.
60801734.03.24? Peders/en/datter Døvling 10+  1724- FAR: Peder Døvling.MOR: ? Peder Døvlings kone. Sp: d 24 Mart: døde Peder Døfl: barn.
60821734.10.16Anne Madsdatter      Sepult d 16 octo Anne Matzdaater.
60841734.11.15Maren Michelsdatter      Sepult: Maren Michelsd.
NOTITS: Dato skønnet mellem forrige begravelse 16. oct. og næste efter 31. dec. Ingen dato angivet.
60861735.02.11? Jens Birkebæks kone      MAND: Jens Birkebæk, Skarrild. Sepult: d 11 Febr: døde Jens Bircbecks Hustr: efter hendes dødfød foster, som tillige blev begraven.
60871735.02.11dødfødt  0.00   FAR: Jens Birkebæk.MOR: ? Jens Birkebæks kone. Sepult: d 11 Febr: døde Jens Bircbecks Hustr: efter hendes dødfød foster, som tillige blev begraven.
Dåb nr. 2093
60881735.04.28Mette Bæktoft      Sepul: d 28 Apr: Mette Bechtoft.
60891735.09.01Dødfødt  0.00   FAR: Christen Sørensen.MOR: ? Christen Sørensens kone. Sepult: d 1 sept: Christen Søfrensens Barn dødfød.
Dåb nr. 2098
60901735.09.04? Christen Jensens kone      MAND: Christen Jensen, Skarrild. Sepult: d 4 hujus {sept:} døde xsten jens: Hustr:
NOTITS: Hujus betyder "denne", her måned.
60931736.01.11? Jakobsdatter Skave 12+  1724- FAR: Jakob Christensen Skave.MOR: ? Jakob Christensen Skaves kone. Seputl d 11 janv: jacob {Christensen} shafves daatter.
NOTITS: Ikke set født 1725-1736, formodet født før kirkebogen begynder.
60951736.01.26Karen? Nielsdatter Døvling 11.09   1725.04.15 FAR: Niels Døvling.MOR: ? Niels Døvlings kone. Sep. d 26 janv: Niels døflings datter {Karen?}.
NOTITS: Den eneste kendte datter, der kan have været andre enten født før kirkebogen eller glemt døbt.
Dåb nr. 2003
60971736.09.26Anne Christensdatter Lustrup 0.04  1736.05.13 FAR: Christen Pedersen.MOR: ? Christen Pedersens kone. Sepult d 26 Sept: Christen Peders: Barn {Anne}.
NOTITS: Faderen død 9 måneder før.
Dåb nr. 2102
60991736.11.24? Laurids Holsts kone      MAND: Laurids Holst, Skarrild. Sep: d 24 Nov: Laruitz Holstes Hustr.
61011737.02.26Helene Christensdatter Lund Præstegaarden 20cc  1720c- FAR: Christen Thomsen Lund.MOR: Helene Christensdatter HaderupSepult: d 26 Febr: Døde jomfrue Helene {Christensdatter} Lunds.
NOTITS: Moderen overlever datteren om mange år.
61031737.04.06Dødfødt Hesselvig  1737.04.06 FAR: Peder Hesselvig.MOR: Maren Peder Hesselvigs kone. Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:
61041737.04.10Maren Peder Hesselvigs kone Hesselvig     MAND: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:
NOTITS: Maren fra næste datter født med næste kone.
61051737.05.05Jens? Christensen Skarrild Mølle 3.05  1729.11.06 FAR: Christen Møller.MOR: ? Christen Møllers kone. Sep: d 5 Maj Christen Møllers Barn.
NOTITS: Ikke identificeret.
61061737.05.09Johanne Jensdatter  0.01  1737.04.06 FAR: Jens Christensen.MOR: ? Jens Christensens kone. Sepul: 9 Hujus jens christ: ba{..} {Johanne}.
NOTITS: Jens Christensen gift af Pindvig.
61071737.05.21Anne Christensdatter Øvig 57c+  1680c-  MAND: Jens Boesen, Øvig, Skarrild. Sep: d 21 Maj jens {Boesen} ødevigs Hustr {Anne Christensdatter}.
61081737.05.29Anne Huus      Sepult d 29 Maj Anne [Huus].
61091737.07.06Anne Marie Jensdatter  0.01  1737.05.25 FAR: Jens Birkebæk.MOR: ? Jens Birkebæks kone. Sepult d 6 jun: jens Bchbechs barn {Anne Marie}.
61101737.07.03Anne Christensdatter  0.08  1736.12.02 FAR: Christen Ørbæk.MOR: ? Christen Ørbæks kone. Sepult d 3 jullii Christen ørbechs Barn {Anne}.
Dåb nr. 2105
61121737.12.10? Christen Døvlings kone Døvling     MAND: Christen Døvling, Døvling, Skarrild. Sepult: d 10 dec: Christen Deuflings Hustr
61141737.12.26Karen Veilgaard      d 26 hujus Caren veilgaard. Mort et Sepult: etc:
NOTITS: Fadder 1734, Anne Veilgaard begravet 1732.
61151738.02.11Anne Pallesdatter Skarrild By 3.08  1734.05.14 FAR: Palle Andersen.MOR: ? Palle Andersens kone. Sepult: Pallie And: daatter {Anne} d 11 Febr:
Dåb nr. 2084
61171738.06.04Inger Smedekone      Sepult 4 jun inger Smeede Kone.
61201738.08.01Maren Krog Krog     Sepult: d 1 Aug: Maren Krog.
61241740.06.11Anne Rasmusdatter Krog     Sepult: d 11 jun Anne Rasmus daatter etc: d 11 Junii døde Anne Rasmuß datter j Krog.
NOTITS: Ellers ikke nævnt.
61261740.11.13? Peders/en/datter Døvling    FAR: Peder Skomager.MOR: ? Peder Skomagers kone. Sepult 22 Trinit Peder shomagers Barn.Dom: 22 Tint: døde Peder shumgger baren i døfling.
NOTITS: Der er ikke fundet andre børn af Peder Skomager end Peder *1737 og han døde formentlig 1738 #6118.
61271740.12.23Else Jensdatter Silstrup 0.03  1740.09.12 FAR: Jens Madsen.MOR: ? Jens Madsens kone. Død og begraven jens Matzens barn udj Selstrop.d: 23 December Døde Jens Marssen baren i Silstr{..}.
NOTITS: Præsten angiver ingen dato, men degnen gør.
Dåb nr. 2142
61301741.04.10? Jensdatter Skarrild Grene     BROR: Anders Jensen Grene, Skarrild Grene, Skarrild. Sepult d 10 Apr: dend Blinde Pige udj Green Sl Anders {Jensen} greens ßyster.d: 10 April død dend blinde udi gren.
61311741.05.15Margrethe Klink, Sølle Grete Lustrup     Sepult d 15 Maj Magrethe Klinck v Sølle grete kaldet. d: 15 May døde Sølle gre{..} udi Lustrup.
61321741.06.22Dødfødt Heesgaard    FAR: Christen Heesgaard.MOR: ? Christen Heesgaards kone. Sepult d 22 jun: fich xsten heesgds Hustr et død fød bar{.}.d: 22 dito fich Christen hees gaar hust: et død{...}
Dåb nr. 2146
61351742.05.25Anne Nielsdatter Karstoft- Sønder     Sepult d 25 Maj Anne Nielsd: af Karstofft.D: 25 may døde Anne Niels daatter af søn der Castoft.
61361742.07.01Anne Holte Skarrild By     Sepult d 1 Jullii Anne Holt.[....] [.....] [...] Anne holte her af byen.
61371742.07.11Margrethe Olufsdatter Lustrup     Sepult d 11 jul Margrethe olufsdatter.[...] 24 de[...] [døde] Margrethe Oluf daatter af Lustrup.
61381742.07.26Anne Marie Jensdatter  0.02  1742.05.21 FAR: Jens Birkebæk.MOR: ? Jens Birkebæks kone. Sepult d 16 julii døde Jens Berchibechs Barn {Anne Marie}.d. 26 Julius døde Jens bershe Beches Baren {Anne Marie}.
NOTITS: Det ser ud til at præsten skriver dødsdatoen og degnen begravelses datoen.
61391742.09.23? Jens Birkebæks kone      MAND: Jens Birkebæk, Skarrild. Sepult 18 p Trinit Jens Birchebechs Hustr.18 Søndag i Trinitus døde Jens Berche Beches Hustr.
61411742.12.26Anne Jensdatter Bæksgaard     Sepult d 20 Decembr død og blev begrafven Anne Jens daatter.d 26 December døde Anne Jens datter i Bexgaar.
NOTITS: Præsten dødsdatoen, degnen begravelsdatoen.
61431743.04.28Karen Nielsdatter Lustrup     Sepult: d 28 Apr: Karen Niels Daatter.d. 28 April døde Karen Niels datter af Lustrup.
61451743.09.02Sidsel Pindvig Pindvig     Sepult d 2 Sept Zitzel Pindivg.d 2 Sept: død ßesel Pindvig.
61471744.07.12? Olufs/en/datter     FAR: Oluf Mølle.MOR: ? Oluf Mølles kone.  Sepult d dom: 6 p Trinit Oluf Mølles barn.Anno 1744 døde Olle Mølles barn .
NOTITS: Oluf Mølles patronym ikke kendt, ikke klart om barnet er døbt.
61501744.11.14Anne/ Maren Olufsdatter Karstoft- Sønder 0.02  1744.09.20 FAR: Niels Olufsen.MOR: ? Niels Olufsens kone. Dend 14 Novembr: blev begraven Niels Olufsens barn {Anne/Maren} {NB begge disse to siste børn blev opprimeret af Mødrene.}d 14 Novem døde Niels Ollesens barn {Anne/Maren} af Kasto{..}.
NOTITS: En af tvillingerne Anne og Maren to måneder gammel.
Dåb nr. 2171
61521745.03.11Ingeborg Hesselvig     MAND: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.d 2 April Thomas Hesselvig Hustru {Ingeborg}.
NOTITS: Moderen døde i barselsseng. Navn fra næste pige af Thomas Hesselvig. Præsten har begravet 11. marts, degnen 2. april. Præsten her regnet for rigtig.
61531745.03.11Dødfødt Hesselvig 0.00  1745.03.07 FAR: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild.MOR: Ingeborg Thomas Hesselvigs kone. Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.
NOTITS: Moderen døde i barselsseng. Navn fra næste pige af Thomas Hesselvig.
Dåb nr. 2176
61541745.03.13Margrethe Andersdatter Braadt Skarrild By     MAND: Oluf Jensen Due, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild. Sepult : d 13 {Marts} Mad Sl Hr Oluf Dues {Margrethe Andersdatter Braadt}.d 14 døde Madme Dues.
61551745.04.05Dødfødt Skave 0.00  1745.04.01 FAR: Jakob Christensen Skave.MOR: Maren NielsdatterSepult d - jacob {Christensen} shafves dødfød barn.Ao 1745 døde Jakop {Christensen} Skaues barn.
Dåb nr. 2178
61561745.05.05Dødfødt Heesgaard 0.00  1745.05.01 FAR: Christen Heesgaard.MOR: ? Christen Heesgaards kone. Sepult d 5 May: Christen Heesgaard som var dødfød.d 5 Juni Christen Hesgaard barn ßom var død fød.
NOTITS: Degnens 5. juni er en fejl for 5. maj, for hans næste indførelse er den 2. april.
Dåb nr. 2180
61581745.08.14? Bertels/en/datter Silstrup    FAR: Bertel Nielsen.MOR: ? Bertel Nielsen Silstrups kone. bertel Nielssen baren som Drunet.d 14 Aug. døde bertel selstrup barn som drunk{..}.
61591745.11.02Karen Jensdatter Lustrup     Sepult d 2 Novemb: Karen Jensd datter af lustrup.d 2 Novem: Karen Jens datter af lustrup.
61621746.07.02Dødfødt Heesgaard 0.00  1746.06.29 FAR: Christen Heesgaard.MOR: ? Christen Heesgaards kone. Sepult d 2 julli Christens hees gaard død fød barn.d 2 Juli døde Christen Heesgaard barn som var død fød,
61651747.02.07Kirsten Christensdatter Elkærgaard     Sepult d 7 Febrari Kirsten Chrestens datter af Elkiærgd.d 7 Feb: Kirsten Christen datter af Elkiergaard.
61661747.02.11Inger Pedersdatter Skarrild By 0.03  1746.11.09 FAR: Peder Christensen Lustrup.MOR: ? Peder Christensens kone. Sepult d 11 Febrari Peder Christensens barn {Inger} etc.d 11 Febrari Peder Christensen barn {Inger} her af Byen {Skarrild By}.
NOTITS: Moderen kan hedde Kirsten Sørensdatter.
Dåb nr. 2191
61711747.04.21? Mads Degns kone Silstrup     MAND: Mads Degn, Silstrup, Skarrild. Sepult d 21 dito {Aprlis} Mads degns hustru. d 21 April døde Mas degn Hustru af Selstrup,
61731747.11.15Mette Madsdatter Karstoft- Sønder     Sepult d 15 November Mette Mads Datter af Kastoft.d 15 Novb: Døde Mette Mads dater af Kastoft,
61751747.12.26Kirsten Krog Krog     Sepult d 26 December Kirsten Krog af Lyn[...].d 26 Decem. Døde Kirsten Krog af Lyn.
61761748.01.11Anne Marie Nielsdatter Ronnum 0.05  1747.08.06 FAR: Niels Christensen Ronnum.MOR: Kirstine NielsdatterSepult d 11 Janv Niels {Christensen} Ronnum {barn} {Anne Mari}.I Jesu Navn Amen 1748 d 11 Janvari døde Niels {Christensen} Ronnums barn {Anne Mari}.
NOTITS: Det antages at Degnen er korrekt, det er et barn, der her begraves. Faderen kaldes i dåben Niels Christensen.
Dåb nr. 2195
61771748.02.02Kirsten Nielsdatter Øvig 0.03  1747.10.29 FAR: Niels Nielsen Øvig.MOR: Johanne PedersdatterSepult d 2 Feb: Niels {Nielsen} Ødvigs Baren {Kirsten}.d: 2de Februaris død Niels {Nielsen} Ødvigs Baren {Kirsten}.
Dåb nr. 2196
61781748.03.15? Christens/en/datter Lustrup    FAR: Christen Eriksen.MOR: ? Christen Eriksens kone. Sepult d 15 Mars Chresten Eriechsen Baren.d: 15 Mar: død Chresten Erechs: Barn udi lustrup.
NOTITS: Dette barn ikke set født i Skarrild kirkebog.
61791748.03.18Maren Pedersdatter Hesselvig 4.09  1743.06.16 FAR: Peder Hesselvig.MOR: ? Peder Hesselvigs kone. Sepult d 18 dito {Mars} Peder Hesßelvigs datter {Maren} ßom var bliend.d: 18 dito {Mar} død Peder Hesselvigs svage datter {Maren}.
NOTITS: Peder Hesselvigs andre børn Niels og Erik er 20 og 17 og sønner.
Dåb nr. 2162
61841748.05.04Johan Bendtsen?      Sepult d 4 May Jahan bents.
NOTITS: Kunne også være Johanne Bentsdatter.
61851748.05.08Anne Margrethe Lauridsdatter  4.07  1743.10.10 FAR: Laurids Ebbesen Degn.MOR: Maren Christensdatterd. 8te may død degn baren Naflig Anne Margrete Lars datter.
Dåb nr. 2163
61861748.05.14Bolle Larsdatter Lustrup     Sepult d 14 dito {May} Bolle Las datter af Lustrup.d: 14 dito {May} L[e]ll Las daatter af Lustrup.
NOTITS: Ud fra præsten ville man tro hun hed Bodil, men degnen har måske Lille eller lignende.
61901748.12.30? Lars Bæktofts kone Bæktoft     MAND: Lars Bæktoft, Bæktoft, Skarrild. d 30 December Las Becks Toftes Hustru.
61931749.03.14Dødfødt Ronnum 0.00  1749.03.09 FAR: Niels Christensen Ronnum.MOR: Kirstine NielsdatterSepult d 14 Maritius døde Niels {Christensen} Ronnum død fød Barn.d: 14 Mas: Niels {Christensen} Ronnum død føe Baren.
Dåb nr. 2204
61941749.06.13Anne Christensdatter Skarrild Mølle 0.01  1749.06.08 FAR: Christen Jensen Møller.MOR: ? Christen Jensen Møllers kone. Sepult d 13 Junius døde Chresten {Jensen} Møllers Barn {Anne Kirstine}.d: 13 Juny døde Chresten Møllers Baren Naf Anne Kierstine.
Dåb nr. 2206
61971750.04.07Doret Hansdatter Skarrild By     Sepult d 7 April Doret Hans Datter her af Byen.d 7de April døde Doret Hansdatter her af Byen.
61981750.04.12Katrine Jensdatter    1750.03.01 FAR: Jens Pedersen.MOR: ? Jens Pedersens kone. Sepult: d 12 April , Jens Pedersen Baren {Catrina} som hans Hustru miste hos sig.d 12te April , døde Jens pedersen baren {Catrina} som hans Hustru misted hos sig en piger baren.
Dåb nr. 2214
61991750.08.04Dødfødt Heesgaard 0.00  1750.09.01 FAR: Christen Mortensen Heesgaard.MOR: ? Christen Heesgaards kone. Sepult: 4 Augustus Chresten Heesgaard Barn død født.d: 4de Agusti Chresten hesgg Baren død fød 1 piger.
NOTITS: Marianne fra første barn med næste kone.
Dåb nr. 2217
62001750.08.14Kirsten Nielsdatter Øvig 0.05  1750.03.01 FAR: Niels Nielsen Øvig.MOR: Johanne PedersdatterSepult: 14 Nov. Niels {Nielsen} Ødvig Baren {Kirsten}.d 14 dito {Augosti} Niels Ødvig Baren 1 datter {Kirsten}.
NOTITS: Præsten skriver måneden forkert af efter degnen her, ligeså ved næste dåb.
Dåb nr. 2213
62011750.08.22Johanne Pedersdatter Øvig 41c  1709c  MAND: Niels Nielsen Øvig, Skarrild. Sepult: d 22 Nov Niels {Nielsen} Ødvigs Hustru {Johanne Pedersdatter}.d: 22 dito {Augosti} Niels Ødv{..} Hustru Janne [pr] [dø.]
NOTITS: Efter degnen at dømme blev hun kaldt Janne. Præsten skriver de begravede af efter degnens kirkebog, i begravelsen #6200 før denne laver han fejl og har Nov. i stedet for Aug., men skiftet efter Johanne Pedersdatter er fra den 22. aug., hvor hun altså med sikkerhed er død.
62031750.10.09Valborg Pedersdatter Hesselvig 26+  1724- FAR: Peder Hesselvig.MOR: ? Peder Hesselvigs 1. kone. Sepult: 9 Octob: Peder Hesßelvigs Datter.d 9 October døde Peder Hesselvigs datter Valborg.
62041750.11.26Doret Jakobsdatter Skarrild By     d: 26 Nov: døde Doret Jacosp datter udi Sønder gaard.
62051751.01.04Dødfødt Lustrup 0.00  1751.01.01 FAR: Peder Christensen Lustrup.MOR: Kirsten SørensdatterSepult d 4 Janvari døde Peder {Christensen} Lustrup Baren.d 4de Janv. peder {Christensen} lustrup en død fød piger Baren.
NOTITS: Degnen igen mere eksakt end præsten. Konens navn fra Agnes Laustsen.
Dåb nr. 2220
62081751.03.14Anne Margrethe Lauridsdatter  1.00  1750.03.26 FAR: Laurids Ebbesen Degn.MOR: Maren ChristensdatterSepult d 14 dito {Marti} Laurids {Ebbesen} degn Barn Anne Magrette.d 19 dito {Marsius} død dengn{!} datter Anne magrete ,
Dåb nr. 2215
62091751.03.15Maren Jensdatter Lustrup     Sepult d 17 dito {Marti} Maren Jensdatter af Lustrup.d: 15 dito {Marsius} døde maren Jens daatter af lustrup ,
62101751.08.09Anne Jensdatter  0.03  1751.05.22 FAR: Jens Pedersen.MOR: ? Jens Pedersens kone. Sept: d 9 Augustus da Mistede Jens pedersen og Hustru deres Baren {Anne} hos dem.d 9 Augustus da Mist Jens pedersen Og han Hustru deris baren hos dennem Nafnlig Anne ,
Dåb nr. 2225
62131751.12.19Kirsten Lustrup     MAND: Peder Christensen Lustrup, Skarrild. Sepult d 4 Søndag i Aven Peder {Christensen} Lustrup Hustru Kiesten.d: 4de søndag i Aven Døde Peder {Christensen} lustrup hustru Nafnl: Kiersten.
NOTITS: At præsten skriver af efter degnen ses meget tydeligt her: Aven for Advent ville præsten selv ikke skrive undtagen han skrev af.
62141752.01.05Inger Christensdatter Silstrup     1752 Sepult: Sepult: d 5 Janvari Enger Chrestens datter af Selstrup.1752. d 5te Janv: døde Enger Christendatter i Selstrup.
62191753.03.06Kirsten Christen Klings kone Skarrild By     MAND: Christen Klink, Skarrild By (Klink), Skarrild. Sepult d 6 Marti Chresten Kling Hustru.d: 6te Marsi døde Christen Klienhes Hustrue Kiersten.
62201753.03.10Maren Vindelev Bæksgaard     Sepult d 10 dito {Marti} Maren Vindeløv udi Bexgaard. d: 2 dito {Marsi} døde Maren Vendelef udi Bexgaar.
62211753.03.29? Niels Mortensens? kone Døvling     MAND: Niels Mortensen?, Døvling, Skarrild. d 29 dito {Marsi} døde Niels mor[tensen] hustru [døfling]
NOTITS: Præsten har ikke kunnet læse degnens udtværede tekst og har udeladt denne begravelse, han kopierer jo fra degnens kirkebog. Med Photoshop billedbehandling kan teksten gættes.
62231753.07.04Else Nielsdatter Døvling 0.03  1753.03.25 FAR: Niels Madsen.MOR: ? Niels Madsens kone. Sepult: 4 Julli Niels Madsß{..} datter {Else} af døvling. d. 4de Julius døde Niels Massens datter {Else} i døfling.
Dåb nr. 2239
62251753.09.02Anne Pedersdatter Pindvig 6.04  1747.05.13 FAR: Christen Pedersen Pindvig.MOR: ? Christen Pedersen Pindvigs kone. Sepult: 2 Septemb: Chresten {Pedersen} Pindvigs Baren {Anne}.d 2 Sebt: døde Christen {Pedersen} Pinvigs datter Anne.
NOTITS: Med forbehold: dette skulle være Anne Kirstine Pedersdatter *1747.05.13, der er ikke set andre børn af Christen Pedersen, hvorved der i dåben ikke står Pindvig.
Dåb nr. 2193
62261753.12.01Margrethe Pedersdatter Skave 0.01  1753.10.28 FAR: Peder Andersen.MOR: ? Peder Andersens kone. Sepult: d 1 Decemb: Peder Andersen Baren {Margrethe} d: 1 December døde Peder Anderssen datter Margret{.}.
62291754.10.06? Laurids Skomagers kone Skarrild By     MAND: Laurids Olesen Skomager, Skarrild. Sepult d 6 October Laurids {Olesen} skumagers Hustru.d 6te Ogtober døde Larius Skumagers Hustru her i b{..}.
NOTITS: Ellers ikke nævnt, en Peder Skomager se 1737-40 i Døvling, Skarrild og Laurids Skomager 1748 to gange vel i Lustrup.
62311754.12.12Bolle Adamsdatter Hesselvig     SØN: Peder Jensen, Hesselvig, Skarrild. Sepult d 12 decemb Peder Jenssen i Hesßelvig hans Moder.d: 14 Decmber døde den gl: Koene udi hesselvig Bolle Adams daatter.
62331755.01.01Margrethe Jensdatter Lustrup     MAND: Ole Pedersen, Lustrup, Skarrild. Seplut{!} Anno 1755 d: 22 Janvari: døde Olle Pedersen Hustru Margrete Linsdatter Anno 1755 d: 22 Janv Olle Pedersen i Lustrup Hustru Magrete Jensdatter.
NOTITS: Præsten begynder her at skrive "Seplut" for egentlig "Sepult".
62341755.02.06Karen Sørensdatter Skarrild By 25  1730.02.12 FAR: Søren Madsen Salig.MOR: ? Søren Madsens kone. Seplut d: 6 Feb: døde Sl: Sørren Madsen datter Karen.s: 6te Feb: døde Sl. Søren Massen datter Karen.
Dåb nr. 2044
62351755.04.11Mette Mari Pedersdatter Hesselvig 0.01  1755.03.28 FAR: Peder Jensen.MOR: ? Peder Jensens kone. Seplut d: 1 April: død Peder Jensens Barn Naflig Mette Mari.d: 1 april, døde peder Jenssen Baren Nafl: Met Mari.
NOTITS: 14 dage gammel.
Dåb nr. 2254
62381756.01.01Margrethe Nielsdatter      Seplut Anno 1756 d: 1 janvari døde Margrete Nielsdatter J Jesu nafn Ao 1756 d: 1 Janv, døde Magrete Nielsdaatter.
62391756.02.14Margrete Jensdatter Krog Krog     Seplut d: 14 Febr: døde Magrete Lins daatter Krog.d: 14 Feb: døde Magrete Jens daatter i Krog.
62421756.10.14Karen Jakobsdatter Døvling 0.04  1756.07.11 FAR: Jakob Sørensen Døvling.MOR: ? Jakob Sørensens kone. Seplut d: 14 Dito {october} Jacob Sørrensen Datt{..} {Karen} i Døvfling.d: 14 dito {October} døde Jacob {Sørensen} Døuling daatter {Karen} som de misted hos dennem.
Dåb nr. 2260
62431756.10.28Anne Sørensdatter Skarrild By     d: 28 ocher døde Anne Sørensdatter her i Byen.
NOTITS: Præsten har overset denne begravelse men taget datoen og givet den til næste begravelse, præsten er ikke pålidelig.
62441756.12.22Maren Pedersdatter Skave 0.01  1756.11.22 FAR: Peder Andersen.MOR: ? Peder Andersens kone. Seplut. d: 28 Octr Døde Peder Ander{..} barn {Maren}.d: 22 Dember døde peder Andersen barn {Maren}.
NOTITS: Præsten har taget datoen fra forrige begravelse og glemt den forrige begravelse som kun ses i degnens kirkbog.
Dåb nr. 2263
62461757.01.24Karen Jakobsdatter Døvling     Seplut d: 24 dito {Janv:} døde Gl: Karen Jaco{..}daatter af døfvling.d: 24 dito {Janv} døde gl: Karen Jachop datter af døfling.
NOTITS: Hun er datter af Jakob Jensen Harreskov †1742-, se skifte efter hans bror Peder Jensen, Over-Kirkegaard, Assing 24. dec. 1742.
62481757.02.18Marianne Jensdatter Skarrild By 0.02  1756.12.26 FAR: Jens Pedersen.MOR: ? Jens Pedersens kone. d: 18 Febru: døde Jens Pedersen barn {Marianne} her i Byen.d: 18 dito {Febr:} døde Jens Pedersen baren {Marianne} her i byen.
Dåb nr. 2266
62491757.03.14Anne Marie Andersdatter Grene 2.00  1755.03.03 FAR: Anders Nielsen Grene.MOR: ? Anders Nielsen Grenes kone. Seplut d: 14 Mart: døde Anders grenes Datter Anne Magrete.d 14 Marsi døde Anders Gren daatter Anne Magrete.
NOTITS: ? En Anne Margrethe er ikke set født, derimod Anne Mari. En ny datter i 1758 døbes Anne Mari, dermed skulle den første Anne Mari fra 1755 være død før 1758.
Dåb nr. 2253
62511757.03.27Margrethe Pedersdatter Skave 2.03  1754.12.28 FAR: Peder Andersen.MOR: ? Peder Andersens kone. Seplut d: 27 dito {Marti} døde Peder Andersen barn i skau Magrete.d: 27 dito {Martius} døde peder Andersen baren udi skau Magrete af børne[ko]
Dåb nr. 2251
62571758.04.26Kirsten Christensdatter Kimose Silstrup     Seplut d: 26 Aprili døde Kiersten Christens Daatt udj selstrup.d 26 April døde Kierste Christen daatter Kimus udi Selstrup ,
NOTITS: Kimose er et sted i Ejstrup sogn.
62581758.05.14Kiersten Michelsdatter Silstrup     Seplut. d: 14 May døde Kiersten Michels daatt i Selstrup.d: 14 May døde Kiesten Mecheldatter i selstrup.
62601758.06.28Anne Pedersdatter Skarrild By     Seplut. d: 28 dito {Juni} død{.} Anne Peder daatter Her i byen.d: 28 dito {Junius} døde Anne peder daatter heri byen.
62611758.10.26Johanne Jensdatter Skarrild By     Seplut. d: 26 Oct: døde Johanne Jens daatter [..] [Kl]inchd 26 October døde Johanne Jens dattr paa Klichen
62621758.12.12Anne Hansdatter Karstoft- Sønder 2.06  1755.06.22 FAR: Hans Eskesen Karstoft.MOR: ? Hans Eskesen Karstofts kone. S [....] 12te Decembr: dø{..} Hans Carstoftes Dat{..} Anne.d 12te december døde hans Castoftes daatter Anne.
Dåb nr. 2258
62651759.05.30? Christen Lassens kone Pinvig     MAND: Christen Lassen, Skarrild. d: 30 May døde Christen Lassen Hust: udi penvig.d 30 May døde Christen Lassen hustru udi Penvig.
62671759.09.11Mette Nielsdatter Døvling 0.04  1759.06.05 FAR: Niels Jakobsen, Skave, Skarrild.MOR: Anne Knudsdatter. d: 11 Septembr, døde Anne Knudsdaatter uægte baren {Mette} udi Døfling ,
NOTITS: Navne fra dåben. Præsten har glemt denne begravelse.
Dåb nr. 2285
62741760.08.26? Erik Pedersen Lustrups kone Lustrup 32c 32 år 1728c  MAND: Erik Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild. d 26 Agusti døde Erich Lustrup Koene med hendes Baren udi hendes alder - - - - 32.d 26 Aust døde Eriech Pedersen hustru udi Lustrup.
62751760.08.26Dødfødt Lustrup 0.00   FAR: Erik Pedersen Lustrup.MOR: ? Erik Pedersen Lustrups kone. d 26 Agusti døde Erich {Pedersen} Lustrup Koene med hendes Baren udi hendes alder - - - - 32.
NOTITS: Kun nævnt i præsten kirkebog.
62761760.12.06Maren Christensdatter Ronnum 78c 78 1683c  MAND: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild. d 6 December døde Maren Christensdat udi Ronnum udi hendes alder - - 78.d 6te December døde Maren Christen Daatter i Ronum.
NOTITS: Fra kirkebogen #2206 vides at Christen Nielsen Ronnums kone hedder Maren, hun antages at være denne Maren.
62781760.12.18Dødfødt Hesselvig 0.00   FAR: Poul Nielsen Hesselvig.MOR: Mette?. d: 18 Decembr Povel {Nielsen} Hesselvig Død fød pigebar{..}
NOTITS: Degnen noterer det dødfødte barn, præsten ikke.
62791761.01.07Mette Pouls Nielsen Hesselvigs 1. kone Hesselvig 34c 34 år 1726c  MAND: Poul Nielsen Hesselvig (Hesselvig), Skarrild. d. 18 dito døde Pouel hesselvigs hustru udi hendes 34.Ao 1761/ d: 7de Janvarius døde Povel Nielsen hustru udi Hesselvig.
NOTITS: Hendes navn fra næste pige i Poul Nielsens næste ægteskab.
62801761.04.12? Erik gammels kone  69c 69 år 1692c  MAND: Erik Gammel, Skarrild. Døde 1761 d: 12 April døde Gl. Eriech hans koene udi hendes alder 69 aar.d: 12te April døde Gl: Eriech hans koene.
NOTITS: Der er flere muligheder, ikke analyseret endnu.
62811761.05.05Ellen Madsdatter Døvling 59c 59 1702c  d: 5te May døde El Masdaatter udi døfling i sin alder 59. d 5 May døde El Masdat døfling ,
62841761.08.22? Christen Tarps kone Krog 58c 58 1703c  MAND: Christen Pedersen Tarp, Krog, Skarrild. d: 22 dito {Augusti} døde Christen {Pedersen} tarp hustru udi Krog udi hendes alder 58.d: 22 Augusti døde Christen tarp hustru udi Krog.
NOTITS: Pedersen se #2318.
62851761.08.28? Peder Pedersen Ronnum den Ældres enke Ronnum 71c 71 1690c  MAND: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild. d: 28 dito {Augusti} døde peder Ronnum Ensche udi hendes alder - 71.d: 28 dito {Augusti} døde sl: {salig} peder {Pedersen} Ronnum Enche vdi Ron.
62861761.10.12? Christen Elkærs kone Elkær 48c 48 1713c  MAND: Christen Elkier, Elkær, Skarrild. d: 3 October døde Christen Elkier Hustru udi hendes alder -- 48. d 3di Ogtober døde sl: {salig} Christen Elkier hustrue . d: 12 October døde Sl. Christen Elkier hustru.
NOTITS: Formodes død den 3. okt og begravet 12. okt 1761.
62871762.01.24Ellen Christensdatter Lund Skarrild By 49c 49 1713c  MAND: Bent Pedersen Øvig, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild. 1762 Døde: d 24 Janvis døde Ellen Christendaatter udi Søndergaard, udi hende al 49 aa{.}.J Jesu Nafn Ao 1762. d: 24 Janvius døde El {Christensdatter} Lund udi Søndergaard udi hendes 49.
62881762.02.06Anne Jensdatter Heesgaard 74c 74 1688c  d: 6te Februvarius døde Anne Jens dat udi hees gaard i hende Alder - 74.d 6 Febevari døde Anne Jen daatter udi Hees gaar udi Hendes 74.
62891762.02.08Mette Mari Olesdatter Lustrup 7.04 1754.10.06 FAR: Ole Minds.MOR: ? Ole Minds kone. d: 8te dito {Februvarius} døde Olle Minse Baren {Mette Mari} i sin alder - 8te aa{.}d: 8 dito {Febevari} døde Olle Minns barn {Mette Mari} udi hendes alder 8 aar.
Dåb nr. 2248
62901762.03.22Ane Marie Christensdatter Skarrild By 28.02 28 1734.01.10  MAND: Niels Christensen, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild. d: 22 Masi døde Niels Christensens kone {Ane Marie Christensdatter} udi Sønder gaard udi hende{.} alder. -- 28. d: 22 Mariss døde Niels Christensen Koene i Synder gaard udi hendes Alder 28 aar.
NOTITS: Konens navn fra skifte 29.3.1762
Dåb nr. 2079
62921762.12.01Anne Sørensdatter Skave 41c 41 1721c  Døde 1763: d: Nye Kirche aar Dend 1sted December Døde Anne Søren dat i hendes udi skau 41.d Nye kircheaar Ao 1763 dend [] d: 1 Decembr dødeAnne Søren dat udi Skaue udi hendes Alder 41.
NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
62941763.01.15Sidsel Pedersdatter Skave 39c 39 1724c  d: 15 Janv= døde Zesel peder dat udi Skaue i [has] alder 39.d 15 janv= Døde Z{...} peder daatter udi Skaue udi hendes Alder - - 39.
NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
62951763.02.08Margrethe Christensdatter Skave 71c 71 1692c  d: 8 Februvarius døde Magrete Christendaatter udi Skaue udi hendes Alder - - 71.d: 8te Februviie død Maregte Christendat udi Skaue udi hendes Alder 71.
NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
62961763.02.10Anne Jakobsdatter Beksgaard 0.01 7 uger 1763.01.02 FAR: Jakob Beksgaard.MOR: ? Jakob Beksgaards kone. d: 10de Februvius døde Jacob Bexgaar Baren {Anne} udi sin Alder - - 7 Uger.d: 10de Februw d{...} Jacob Bexgaard baren {Anne} som de mested hos dem i sin alder 7 uger.
Dåb nr. 2316
63001763.07.29? ? Bertelsdatters barn Hesselvig 0.00  1763.07.25 MOR: ? Bertelsdatter. MORFAR: Bertel Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. d: 29 dito {Julie} døde Bertel Hesselvigs daatter udi hendes Alder - - 7 ugr.d 29 [dito] {Julius} Berte Hesselvig daters barn død fød [straxen] f[a]
NOTITS: Uklar. Degnens tekst er ganske svær læsbar. Berte kunne være Birte, men det modsiger "daters barn" hvorved "daters" kan læses anderledes. "straxen" er usikker. Barnet kan dårligt være Bertel Hesselvigs, for han fik hans børn 20 år før. Præsten synes at have alvorligt mislæst degnens tekst. Hvor præsten får 7 uger fra kan ikke siges, her antages degnens "dødfødt".
Dåb nr. 2322
63031764.05.18Anne Christensdatter Skave 0.03 11 uger 1764.02.26 FAR: Christen Christensen.MOR: ? Christen Christensens kone. d 13 May død Christen Christensen Baren {Anne} udi Skaue udi sin korte Alder 11ve uge d 18 May døde Christen Christensen baren {Anne} udi Skaue i hans Alder 11v uge.
Dåb nr. 2330
63051764.12.02Karen Christensdatter Lustrup 31.05 31 1733.06.21 FAR: Christen Pedersen.MOR: ? Christen Pedersens kone. Døde 1765 d 4de Janvarus døde Karen Christensdat udi hendes alder 31 a{..}.ded Nye kirche aar Ao 1765 , d: 2den december døde Karen Christen datter udi Lustrup 31.
NOTITS: Præsten lægger begravelserne fra dec. 1764 som er i kirkeaaret 1765 i januar 1765, hans dato er opfundet.
Dåb nr. 2074
63061764.12.03Johanne Pedersdatter Ronnum 0.01 14 dage 1764.11.04 FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre.MOR: Maren Nielsdatterd: 14 dito {Janvarus} døde Peder {Pedersen} Ronnom {den Yngre} barn {Johanne} 14 dage.d 3di dito {december} døde Peder {Pedersen} Ronnom {den Yngre} baren {Johanne} - - 14 dage.
NOTITS: Præsten lægger begravelserne fra dec. 1764 som er i kirkeaaret 1765 i januar 1765, hans dato er opfundet.
Dåb nr. 2339
63071764.12.28Mette Hansdatter Karstoft- Sønder 0.01 5 uger 1764.12.01 FAR: Hans Eskesen Karstoft.MOR: Birte Christensdatterd: 28 dito {december} Hans {Eskesen} Castoft dater {Mette} død i sin ald 5 u{..}.
NOTITS: Præsten har glemt at kopiere denne begravelse.
Dåb nr. 2340
63081765.01.24Karen Jensdatter Bertel Lustrups kone Lustrup 62c 62 1703c  MAND: Bertel Lustrup, Lustrup, Skarrild. d: 30 dito {Janvarus} døde Bertel Lustrup Koene udi hendes al - 62.d 4 Janvus Bertel Lustrup Koene udi hends Alder - - 62.
NOTITS: Hendes navn fra skiftet Lundenæs #368.
63091765.01.12Maren Michelsdatter  70c 70 1695c  d: 4 de Februvar døde Maren Mechel daatter udi hendes aldr 70.d 12te dito {Janvus} døde Maren Meche{..} daatter udi hends Alder - - 70.
63101765.01.24Karen Jensdatter Lustrup 56c 56 1709c  d 28 dito døde Karen Jens dat i hende Ald 52d 24 Janvius døde Karen Jensdat udi Lustrup udi hen 56.
NOTITS: Præsten og degnen hverken enige om dato eller alder.
63121765.04.12? Niels Pedersens kone Silstrup 37c 37 1728c  MAND: Niels Pedersen, Silstrup, Skarrild. d: 12 April døde Niel peders Kone i hend 37.d: 12te April døde Niels pedersens Hustru i Selstrup udi hendes Ald 37 A{.}.
63131765.05.05Anne Jensdatter Karstoft- Sønder 0.05 14 uger 1764.12.01 FAR: Jens Olesen.MOR: ? Jens Olesens kone. d: 5te May døde Je[.] Jens Olles: baren {Anne} 14 [d].d: 5te May døde Jens Ollesen baren {Anne} udi Castoft udi sin Alder i dat -- 14 uge{.}.
NOTITS: Alderen skulle være 20 uger.
Dåb nr. 2341
63141765.07.04Kirsten Pedersdatter Pindvig 52c 52 1713c  MAND: Rasmus Bringelsen Pindvig, Pindvig, Skarrild. d: 4de Julius døde Rasmus penvig Hustru {Kirsten Pedersdatter} i hendes 52.d. 4de Juli døde Rasmus Penvigs Hustru {Kirsten Pedersdatter} udi - - 52.
63151765.07.14? Jens Nielsens steddatter Døvling 34c 34 1731c FAR: ?.MOR: Kirsten Jensdatter. STEDFAR: Jens Nielsen, Døvling, Skarrild. d: 14 Julius døde Jens Nielsen dat sin Al 34.d. 14 Julius døde Jens Nielsens datt i døfling udi hendes Alder - - 34 aar.
NOTITS: Hun ses ikke født i Skarrild. Da hun fødtes 1731c var Jens Nielsen 18c år gammel. Konen Kirsten Jensdatter (navn ved begravelsen som Jens Nielsens kone) *1702cc har bestemt været gift en gang før.
63161765.07.05Abelone Katrine Christensdatter Svitzer Skarrild By 0.03 12 uger 1765.05.15 FAR: Christen Clausen Svitzer.MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bistedd: 5te dito {Julius} døde Hr Sviser Baren Appelone Catrine udi hendes hendes{!} korte Alder 12 ugr.d: 5 dito {Julius} døde Presten dat udi Appelone udi sin Alder 12 uger.
NOTITS: Må være døbt fire uger gammel.
Dåb nr. 2345
63171765.09.12Abelone Jensdatter  67c 67 1698c  d: 12 September døde Appelone Jen dat udi hendes alder 67.d 12 September døde Appelon Jens datte udi hends Alder - - 67 aar.
63191765.12.18Maren Nielsdatter Ronnum 36.08 36 1729.04.03  MAND: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild. Seplut ANNO 1766 døde d 18 December døde Peder Ronnum Koene Maren Nielsdatter i hendes Alder 36 aar.Dend Nye kirche Aar Ao 1766, d 18: December døde peder {Pedersen Ronnum den Yngre} Koene Maren Nie{..} dat i hendes Aldr 36.
NOTITS: Præstens kirkebog i en ny sirlig, lille skrift, meget latin.
Dåb nr. 2036
63211766.03.22Maren Lauridsdatter   84 1682cc  Seput d 22 Marsi Maren Lausdaatter udi hendes Alder - - 84 aar.d 22 Mas døde Maren Laurisdat udi hendes alder 84.
NOTITS: Ikke ellers set.
63231766.04.06Johanne Sørensdatter Karstoft- Sønder 75c 75 1691c  Sepult d 6te April døde Johanne Søren dat udi hendes Alder - - 75.d 6te April døde Johanne Sørendat udi Sønder Castoft udi hendes Alder 75.
NOTITS: Fadder 1751 i Sønder Karstoft.
63251766.07.24Sidsel Nielsdatter Skarrild By 84c 84 1692cc  Sepult d: 24 Jullius døde Sesel Niels datter her i byen udi hendes Alder - - 84 Ar d 24 Julius døde Zesel Niel daatter her udi Byen, udi hendes Alder 84.
NOTITS: Ellers ikke set.
63261766.07.25Else Kirstine Hansdatter Karstoft- Sønder 0.04 13 uger 1766.03.09 FAR: Hans Eskesen Karstoft.MOR: Birte ChristensdatterSepult d 25 Julli døde hans {Eskesen} Carstoft daatter {Else Kirstine} udi sin Alder - - 15 uger.d 25 Juli døde hans Castoftes daatter {Else Kirstine} udi sin Alder - - 13 uger.
NOTITS: Præsten har igen læst forkert alder 13 ikke 15 uger.
63271766.07.29? Søren Sørensen Skrædders kone  64c 64 1702c  MAND: Søren Sørensen Skrædder, Skarrild. Sepult d: 29 dito {Jullius} Sørren {Sørensen} Skreder Hustru udi hendes 64.d 29 dito {Julius} døde Søren Skræders konne i sin Aldr 64.
63291766.10.10Helvig Christensdatter Haderup mad. Lund Skarrild By 87cc 87 1679cc  MAND: Christen Thomsen Lund, Ølgod. Sepult d 10 Ogtober døde Madame Lunds {Helvig Christensdatter Haderup} udi hendes Alder 87 a.d: 10 October døde Madamme Lunds {Helvig Christensdatter Haderup} udi hende Alder 87.
NOTITS: Efter mandens død 1728 i Ølgod, flytter hun til svigersønnen Arnt Bisted præst i Skarrild.
63301766.12.06Maren Pedersdatter Pindvig 66c 66 1710c  Sepult 1767 d 6te December døde Maren Peder daatter udi Pinvig udi hendes Alder 66 a.d Nye Kirche aar 1767. d 6te December Døde Maren Peder daatter udi Penvig udi hen Alder 66 aa.
63311767.01.14Anne Margrethe Christensdatter Pinvig 3.01 1763.12.26 FAR: Christen Pedersen Pindvig.MOR: ? Christen Pedersen Pindvigs kone. Sepult d: 14 Java døde anne Magrete udi Pinvig i sin 3 ar.d: 14 Janvius døde Anne Magrete udi Penvig udi sin 3 aa.
Dåb nr. 2328
63321767.02.15? Lave Michelsens kone Lustrup 82cc 82 1685cc  MAND: Lave Michelsen, Lustrup, Skarrild. Sepult d 15 Bebr døde Laue Michelsen hans Konne udi Lustrup i hnedes Alder 82 Ar.d: 15 Februavarius Laue Mechelsens hans konne udi Lustrup udi hendes Alder 82.
63331767.02.28? Jørgensdatter Hesselvig 22c 22 1745c FAR: Jørgen Jakobsen Hesselvig.MOR: ? Jørgen Jakobsen Hesselvigs kone. Sepult d: 28 febr døde, Jørgen Heselvig daatter udi hendes Alder - - 22 a.d: 28 Febru døde Jørgen hesselvig datter udi hendes Alder - - 22.
NOTITS: Ikke set født i Skarrild.
63341767.03.28? Peder Studsgaard gammels kone Studsgaard 73c 73 1692c  MAND: Peder Studsgaard gammel, Studsgaard, Skarrild. Sepult d: 28 Marsi døde Gl Peder stusgard hustru i hendes Alder - - 75 aa.d 28 Mart døde Gl Peder stusgaar hust. udi hendes Alder - - 73 aar.
NOTITS: Præsten har mislæst 73 som 75.
63371767.08.24Anne Pedersdatter Døvling 2.09 1764.09.23 FAR: Peder Jepsen.MOR: ? Peder Jepsens kone. Sepult d 24 Agusti døde Peder Jepsen dat Maren {døbt Anne} i hendes Alder - - 2 a.d 24 Augst døde Peder Jpsen dat Mariane udi sin alder 3 aar.
NOTITS: Degnen tager fejl af navnet, ikke Marianne men døbt Anne, og præsten skriver bare af. Præsten gør alderen til 2, men degnen skriver 3 som passer.
Dåb nr. 2336
63391767.12.12Lucie Lauridsdatter Skarrild By 67c 67 1700c  Sepult 1768. Seuplt d 12 december døde Lusi Laurids datter heri byen udi hendes Alder 67 aar.d: Nye Kirche aar Ao 1768 d 12 December døde Luce Lauris daatter her i Bye udi hendes Alder 67 aar.
63441768.12.04Anne Poulsdatter  77c 77 1691c  Sepult d 4 December døde Anne Povels Daatter udi hendes Alder - - 77 ar.d Nye Kerche aar Anno 1769. d 4 de December Anne Povels daatter udi hendes Alder 77.
NOTITS: Ikke ellers set.
63461769.04.23Maren Nielsdatter Pindvig 49c 49 1720c  Sepult d 23 April døde Maren Niels Datt udi hendes Alder - - 49 a.d 23 April døde Maren Niels daatter udi Pinvig udi hendes al 49.
63471769.10.16Anne Michelsdatter Skarrild By 72c 72 1697c  Sepult d 16 Ogtober døde Anne Micel datt udi sin Alder 72 aar.d 16 October døde Anne Mechels datr udi Søndergaard udi sin Alder - - 72.
NOTITS: I 1734 ses hun som enlig mor, hvis barn begraves.
63481769.11.26Maren Jørgensdatter Hesselvig 33c 33 1736c FAR: Jørgen Jakobsen. Seplult d 26 Nov Maren Jørge{..} Datter udi hesselvig udi hen al 33 ard 26 November døde Maren Jørgensdatter udi Hesselvig i hendes 33.
63491769.12.02Anne Møllerkone Skarrild Mølle 72c 72 1698c  Sepult 1770. Sepult d 2 Janv Døde Anne Møller konne i sin Ald - - 77.d Nye Kiercheaar 1770 d: 2 december døde Ann{.} Møler konne i sin 72.
63511769.12.24Sara Malene Krog 25c 25 1744c  MAND: Lars Michelsen, Krog, Skarrild. Samme dag {d 24 Decber} døde Lars Mecelsen hustruSara Malen udi krog udi hendes Alder - 25.samme dito {d 24 decber} død Las Mechel hustruSara Malen - - 25.
NOTITS: Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
63541770.02.26Beret Nielsdatter Døvling 75c 75 1695c  Sepult d 26 Febra døde Beret Neils datt i sin Ald - 75.d 26 Februvi døde Beret Niels daatter udi døfling udi hends Alder - - 75.
63561770.05.02? Christen Møllers kone Skarrild Mølle 56c 56 1714c  MAND: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild. Sepult d 2 May døde Christ{..} Møller konne i sin Ald - 56 aar.d 2 Maj døde Christen Møler konne udi hendes Alder som er - - 56 aa.
63571770.05.25Margrethe Christensdatter Døvling 65c 65 1705c  MAND: Peder Christensen, Døvling, Skarrild. Sepult d 25 May døde Magrete Christen datt i sin Alder 65 aar.d: 25 May døde Magrete Christendaatter udi døfling udi hendes Alder - - 65.
NOTITS: Gift 1732.10.20 i Grindsted, hun af Morsbøl i Grindsted.
63601770.12.01Caroline Hansdatter Linnet Kartoft- Nørre 12c 12 1758c FAR: Hans Ditlevsen Linnet.MOR: Anne Margrethe Foghd Nye Kirche aar Anno 1771 dend førsted Decembr død Hr. heres fog {Hans Ditlevsen Linnet} Baren Carelin udi sin Alder 12 {..}.
NOTITS: Fra 1771-73 fører præsten ingen kirkebog. Caroline skal være født i Kolding.
63651771.08.22Bennet Pedersdatter Grene 82cc 82 1689cc  d: 22 Augusti døde Bennet Pedersdat udi grene udi hendes Alder - - 82.
59941771.12.20Dødfødt Krog 0.00  1771.12.15 FAR: Anders Vistesen.MOR: Malene Lauridsdatter{REKONSTRUKTION: fra under fødsler: 'd: 20 Desembr: Blev Anders Vidstesen hans baren dødtfød..'}
NOTITS: Dato sat fem dage før begravelsen.
Dåb nr. 2398
63681771.12.22Navnløs  0.01 8 dage 1771.12.14 FAR: Johannes Ricart?d: 22 Decembr død Johannes [hans] barn 8te Dage gammel.
NOTITS: Johannes Ricart nævnt 1768 som fadder #2364. Ikke andre af navn Johannes set i Skarrild.
Dåb nr. 2397
63691771.12.27Else Christensdatter Karstoft- Sønder  95 år 2 m. 14 dage 1676.20.13c  d: 27 Decembr døde Else Christendaatter udj sønder Castoft udi hendes Alder - 95 2 maad og 14 dage - -.
63701771.12.28Sidsel Christensdatter Silstrup 66c 66 1705c  Dend Nye Kirche Aar Ao 1772 :/ d 28 December døde [Ze]sel Christen dat udi selstrup udi hens Alder - - 66.
63711772.03.05Maren Pedersdatter Døvling 2.00 1770.03.12 FAR: Peder Jepsen.MOR: Ane Nielsdatterd 5 Martus , døde Peder Jepsen Baren {Maren} udi døfling udi hendes Alder 2 aa.
Dåb nr. 2384
63721772.05.01Maren Jensdatter Lustrup 0.03 9 uger 1772.01.19 FAR: Jens Christensen.MOR: ? Jens Christensens kone. d: først May døde Jens Christensen baren {Maren} udi Ludstrup udi hendes Alder - - - - 9 uger.
Dåb nr. 2399
63731772.05.08? Jens/en/datter Lustrup   1772- FAR: Jens Christensen.MOR: ? Jens Christensens kone. d 8 dito Jens Christensen Baren udi Lustrup.
NOTITS: Otte dage før begraves hans datter Maren 9 uger gammel. Det barn, der begraves her, er ikke set født i Skarrild. Jens Christensen er måske flyttet til Skarrild for nylig.
63771772.07.02Anne Margrethe Jørgensdatter Fogh Karstoft- Nørre 34c 34 1738c  MAND: Hans Ditlevsen Linnet, Karstoft- Nørre, Skarrild. d 3de Julius døde Madme Linnet {Anne Margrethe Jørgensdatter Fogh} Paa Castoft udi udi{!} hendes alder - 34.
63781772.08.29Mette Pedersdatter Døvling 55.02 55 1717.06.24  MAND: Bent Jensen, Døvling, Skarrild. d 29 Augusti, døde Bent Jensen Konne Mette peder dat udi hendes alder: 55.
63801773.01.09Maren Christensdatter Krog 40c 40 1733c  MAND: Jørgen Nielsen, Krog, Skarrild. d 9de Janvius døde Jørgen {Nielsen} Krog konne {Maren Christensdatter} udi hendes des{!} ald 40.
NOTITS: Skifte.
63821773.02.18Anne Nielsdatter Skarrild By 11.00 1762.02.26 FAR: Niels Christensen.MOR: ? Niels Christensens 1. kone. d 18 dito {Febr} døde Anne Niels dat i sin al 8 ar.
NOTITS: Hun er den eneste Anne Nielsdatter der nogenlunde passer og faderen begraves to dage før. En smitsom sygdom formodes.
Dåb nr. 2310
63881773.04.13Kirten Michelsdatter Lustrup 79c 79 1694c  d 13 April døde Kirsten Mechel dat udi Ludstrup udi hendes alder 79.
NOTITS: Nævnes 1733 som fadder vel af Lustrup.
63891773.06.01? Peder Madsens kone Silstrup 62c 62 1711c  MAND: Peder Madsen, Skarrild. d 1 May døde Peder Massen hustru {Dorte Mikkelsdatter} udi hendes alder 62
NOTITS: Ses i skifter 18. aug. 1773 efter Johanne Jørgensdatter i Døvling.
63901773.05.06? Thomas Elkærs kone Skarrild By 31c 31 1742c  MAND: Thomas Elkær, Skarrild By (Elkærgaard), Skarrild. d 6 May døde Thomas El kier konne udi hendes 31.
NOTITS: Hun er fadder 1763 og 1769, altså gift 20 år gammel 1762c.
63941773.07.12Anne Eriksdatter Karstoft- Sønder 55c 55 1718c  MAND: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild. 12. Julius døde Anne Errech dat udi Castoft udi sin alder - - - 55.
NOTITS: Skifte 12. juli 1773.
63951773.07.16? Christen Døvlings kone Døvling 62c 62 1711c  MAND: Christen Døvling, Døvling, Skarrild. d 16 dito {Julius} døde Christen døflings konne udi henes Alder som er - - 62.
64011774.01.29Anne Pedersdatter Ronnum 24c 24 1750c  29de ditto {Jan:} Anna Pedersdatter i Ronnum 24 aar -d: 29 dito {Janvius} døde Anne Peder daatter udi Ronnum J sin al 24.
NOTITS: Formodet datter af Peder Pedersen den Yngre i Ronnum, glemt døbt i kirkebogen eller født i et andet sogn.
64031774.06.21Anne Dorte Poulsdatter Liebe Karstoft- Nørre 41c 38 1733c  MAND: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild. 21 Junii Mad: Østergaard {Anne Dorte Poulsdatter Liebe} — aar.d 21 Junius Madme Øster gaar {Anne Dorte Poulsdatter Liebe} udi hendes Alder - - - 38.
NOTITS: Alderen er forkert. Hendes far Poul Gotfred Liebe døde nemlig omkring marts 1733, så hun er født 1733-.
64061774.07.22Kirsten Andersdatter Grene 71c 71 1703c  22 Julii Kirsten Andersdatter i Greene 71 aar.29 September døde Kirsten Ander Datter udi gren J hendes alder 71.
NOTITS: Degnen og præsten ligger langt fra hverandre i datoen.
64121775.05.07Maren Jensdatter Øvig 0.01 2 dage 1775.05.01 FAR: Jens Nielsen Øvig.MOR: Kirsten Christensdatterd 3die Søndag efter Paaske begravet tvende Tvilling=Døtter af Jens Nielsen i Ødevig , den eenes navn var Maren, den andens Karen; vare hiemmedøbte . var Liig=Prædikene.d førsted May døde Jens Nielsen udi Ødvig 2de Piger barn {Maren} som var hiemme døbt og døde anden dag der efter ,
NOTITS: Moderen døde i barselsseng tre uger efter.
64131775.05.07Karen Jensdatter Øvig 0.01 2 dage 1775.05.01 FAR: Jens Nielsen Øvig.MOR: Kirsten Christensdatterd 3die Søndag efter Paaske begravet tvende Tvilling=Døtter af Jens Nielsen i Ødevig , den eenes navn var Maren, den andens Karen; vare hiemmedøbte . var Liig=Prædikene.d førsted May døde Jens Nielsen udi Ødvig 2de Piger barn {Maren} som var hiemme døbt og døde anden dag der efter ,
NOTITS: Moderen døde i barselsseng tre uger efter.
64161775.05.26Kirsten Christensdatter Øvig 39.05 39 1735.12.14  MAND: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild. Onsdagen d 26 Maji blev Jens Ødevigs Hustrue {Kirsten Christensdatter} begravet , var liig-Prædiken . Døbt d 14 Dec: 1735.d 11 May døde Jens Nielsen udi Ødvig hans Konne Kiersten Christendat udi hendis alder 39.
NOTITS: Født i Toxvig i Arnborg sogn.
64211776.06.14Else Lauridsdatter Holst Skarrild By 64c 64 1712c  Natten imellem d 3 og 4 Juni døde Else Holst i Søndergaard og Inger Nieldatter i Gammelgaard og bleve begge begraven Dom : 1 post Trin: den 1ste 64 aar den 2den 61 aar.Samme dito {d 10 Junis} Else Lauris dat udi hendes a 64.
NOTITS: Kun dødsdag kendt, begravelse sat 4 dage efter.
64221776.06.14Inger Nielsdatter Skarrild By 61c 61 1715c  MAND: Mads Jensen, Skarrild By, Skarrild. Natten imellem d 3 og 4 Juni døde Else Holst i Søndergaard og Inger Nieldatter i Gammelgaard og bleve begge begraven Dom : 1 post Trin: den 1ste 64 aar den 2den 61 aar.d 10 Junis døde Enger Niels daater her udi Byen udi hendes ald 61 .
NOTITS: Kun dødsdag kendt, begravelse sat 4 dage efter. Mand Mads Jensen fra Vrads Skifter #135.
64231776.07.02Johanne Pedersdatter Hesselvig 0.01 12 dage 1776.06.16 FAR: Peder Nielsen Hesselvig.MOR: Maren Christensdatterden anden Julii begraven Peder Hesselvigs 2de Tvillings=Døttre {Johanne} - var Liig Prædiken .d 28 Junius døde Peder Nielsen 2de baren udi deres sarte alder 12 dage.
NOTITS: Degnen angiver dødsdagen, præsten begravelsesdagen. Navn fra præsten.
Dåb nr. 2434
64241776.07.02Kirsten Pedersdatter Hesselvig 0.01 12 dage 1776.06.16 FAR: Peder Nielsen Hesselvig.MOR: Maren Christensdatterden anden Julii begraven Peder Hesselvigs 2de Tvillings=Døttre {Kirsten} - var Liig Prædiken .d 28 Junius døde Peder Nielsen 2de baren udi deres sarte alder 12 dage.
NOTITS: Degnen angiver dødsdagen, præsten begravelsesdagen. Navn fra præsten.
Dåb nr. 2435
64251776.07.12Maren Giødesdatter Lustrup 29.05 29 år 20 uger 3 dage 1747.02.20  MAND: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild. Fredagen d 12 Juliii begravet Christen Pedersens Hustrue i Lustrup Maren Giødesdatter gammmel 29 aar 20 Uger og 3 dage død Fredagen d 5 Juli .d 5te Junius døde Maren giødes dat udi hendes alder - - - - 29.
NOTITS: Ikke set født i Skarrild.
64261776.08.25Else Olesdatter Beksgaard 0.03 17 Uger 1776.05.18 FAR: Ole Christensen Beksgaard.MOR: Agnete HansdatterDom: 12 post Trinit begravet Ole Beksgaards Barn Else , som var hiemmedøbt 18 Maji sist .d 12 Søndag i Trinitaus døde Olle Bech gaar baren 17 Uger.
64271776.10.27Anne Margrethe Andersdatter Silstrup 0.04 15 uger 1776.07.05 FAR: Anders Pallesen.MOR: Else SørensdatterDom : 21 post Trin : Anders Pallesens Barn , som var hiemmedøbt d 5 Juli s. a: {samme aar} Anne Magrethe.d 26 October døde Anders Pallisen baren udi hendes alder 15 [ger].
Dåb nr. 2437
64311777.03.09Mette Michelsdatter Døvling 72c 72 1705c  Midfaste Søndag d 9 martii begraven Enken Mette Michelsdatter af Deufling si Alders 72. Aar døde hun Natten imellem d 2 og 3 Martii.
NOTITS: Ikke nærmere identificeret.
64341777.11.11Cecilie Olufsdatter Due Skarrild By  75 1702c FAR: Oluf Jensen Due, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild.MOR: Helvig Christensdatter Haderup Tiirsdagen d ii Novembr: Almisse Lemmen Cecilie Olufsdatter Due begravet, som døde d 4 ejusdem i sit 75de aar.
NOTITS: Datter af præst i Skarrild 1702-09 Oluf Jensen Due †1709.01.09 Skarrild og langlevede Helvig Christensdatter Haderup †1766.01.10 Skarrild.
64411778.03.29Johanne Marie Jensdatter Øvig 6.05 5 år 5 m 1771.10.27 FAR: Jens Nielsen Øvig.MOR: Kirsten ChristensdatterMidfaste Søndag begravet Jens Ødevigs Datter Johanne Marie gammel 5 aar og 5 Maaneder . døde Mandagen d 23 Martii.d 25 Marius døde Jens Ødvigs daatter udi hendes Alder som var - - - 5 aa 5 Ma.
Dåb nr. 2395
64421778.05.16? Christen Pedersen den Unges kone Døvling 40.01 41 1738.04.03  MAND: Christen Pedersen den Gamle, Døvling, Skarrild. d 16 Maji døde Christen Pedersens {den Gamles} Hustrue{Kirsten Pedersdatter} i Deufling gam: 41 Aar . d 16 Maj døde Christen Peder [hust] i Døfling i h[.]nds alder [41].
Dåb nr. 2126
64511779.04.15Bodil Margrethe Terkelsdatter Karstoft- Sønder 2.05 1776.12.01 FAR: Terkel Jensen.MOR: Anne Jensdatterd. 15 April begr: Terkel Jensens Boel Magrethe 2 aar .
64531779.06.12Johanne Jakobsdatter  44c 44 1735c  dd 12 Juni begr: Johanne Jacobsdatter 44 aar.
NOTITS: Ikke identificeret, ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
64541779.06.21Karen Pedersdatter  49c 49 1730c  d 21 Juni begr: Karen Pedersdatter 49 aar.
NOTITS: Ikke identificeret, ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
64571779.09.24Anne Marie Glarmester  92cc 92 1687c  d: 24 Sept : begravet Anne Marie Glarmester - 92 aar.
NOTITS: Ikke identificeret, men kunne være enten Gert Jensen Glamesters mor aller hans kones mor. Gert Jensens datter begraves to dage efter, kunne være noget smitsomt i huset.
64581779.09.26Anne Marie Gertsdatter Skarrild By 5.06 1774.03.20 FAR: Gert Jensen Glarmester.MOR: Maren Nielsdatterd. 26 Sept: Geerts {Jensens} datter {Anne Marie} 5 aar .
NOTITS: 1774 i Søndergaard.
Dåb nr. 2410
64641780.03.23Anne Larsdatter Dørslund  66c 66 1714c  d. 23 Martii Skiærtaarsdag Jorde=Moderen, Anna Larsdatter 66 aar.Skiertorsdag blev Anne døslund 66.
NOTITS: Døslund er Dørslund i Brande sogn. Hendes far kan med nogenlunde sikkerhed identificeres.
64671780.05.24Dorthe Lustrup Lustrup 74c 74 1706c  d. 24 Maji Dorthe Lustrup 74 aar.d 20 dito {May} døde Doert Lustrup udi hendes alder 74.
64691780.09.01?     MAND: Olle?, Skarrild. d 1 Septemb [....] Olle [...] {...del revet ud...}.
64701781.01.13Maren Christensdatter Mølle Skarrild Mølle 38.07 38 1742.04.20  Første Søndag efter Nytaar døde Maren Christensdatter i Møllen 38 aar gammel og begravet Løverdagen {1781.01.13} derefter. Først Søndag efter Nyt aar døde Maren Møl udi hendes alder 38.
Dåb nr. 2149
64741781.06.22Anne Marie Hansdatter Skarrild By  26 1755c FAR: Hans Pedersen. {----} Juni døde og d 22 begravet Hans Pedersens Datter Anne Marie {----} Præstegaarden gammel 26 aar .d 14 Junius døde hans Pedersen datter udi Præstegaarden Anne Marie udi hendes alder - - 26 aar.
NOTITS: Hun er ikke født i Skarrild. Hans Pedersen kunne være Hans Pedersen Tarp før af Sønder Felding sent flyttet til Skarrild. Kunne også være i Assing sogn Hans Pedersen Olling †1771 og Else Nielsdatter *1719c †1799.01.11 Olling der fik en datter Anne *1754c Olling, hendes søster Agnete Hansdatter er gift med Ole Christensen i Skarrild By.
64781782.03.03Dødfødt Karstoft- Sønder   1782.02.27 FAR: Knud Jensen.MOR: Else Hansdatter. {-------} Faste Knud Jensens og Else Hansdatters dødfødde barn fra {----} oft. Et Pige barn .
NOTITS: Datoen er i en søndag i fasten, hvoraf der er fire i 1782: 17. og 24. feb. og 3. og 10. marts. Den 3. marts er valgt arbitrær midt i. Er altså ikke nøjagtig. Kun i præstens kirkebog.
64801782.05.12Kierstine Nielsdatter Ronnum 62c 62 1720c  MAND: Niels Christensen, Ronnum, Skarrild. {-----} {Niels Christensen} Ronnums Hustrue Kirsten {Nielsdatter} døde d 5 Maji begravet d 12 i sit 62de aar.
NOTITS: Kun i præstens kirkebog. *1720c Brandholm i Brande sogn.
64821782.07.21Karen Andersdatter Krog 1.05 1781.02.11 FAR: Anders Vestesen.MOR: Malene Lauridsdatter. {-} nders Vestesens og Malene Laurisdatters barn af Krog begravet 8de Søn= dag efter Trin: Karen 1 Aar gammel — Søndagen d 14 Julj Døde Ander{..} Krogs Daattr ved Navn Karen Anders Dattr 1 aar gl.
Dåb nr. 2486
64831782.07.29Anne Christensdatter Mølle Skarrild Mølle 42.09 42 1739.10.12  MAND: Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild. {---} Møllers Hustrue Anne Christensd : 42 aar —Mandagen d 22de Ditto {Julj} døde Møller konen Anne Christens Daatr Skar{...} Mølle {...revet ud...} 29 [....].
NOTITS: Anne og Niels blev trolovet 13. juni 1780.
Dåb nr. 2133
64851782.09.19Sidsel Christensdatter Klink 94cc 94 år 1688cc  {---} Sidsel Christensdatter af Klink begravet d 19 Sept: i sit 95de aa{.}Onsdagen d 11te Septbr Døde Zidsel ChristensDatt Paa Klinck i sit Alder = 94.
64871782.10.21Kirsten Jensdatter Døvling 80cc 80 år 1702cc  MAND: Jens Nielsen, Døvling, Skarrild. {---} Nielsens Hustrue Kirsten Jensd: af Deufling d 21 Oct i 80de aar.Mandagen den 21 Octobr Døde Jens Nielssen Kone i Vester Deuling Nf. Kirsten JensDaatter i sin alder 80 a{..}.
64881782.10.31Dorte Michelsdatter Silstrup 63c 63 år 1719c  {-----} [...te] Dorthe Michelsd: af Selstrup i sit 63de aar.Løverdag aften d 26 Octobr Døde Dorthea Michels Daatter i Selstrup i sit alders 63vende Aar.
NOTITS: Begravelsesdatoen sat arbitrært til 5 dage efter døden.
64891782.12.01Bodil Marie Nielsdatter Grene 0.04 20 uger 1782.07.22 FAR: Niels Knudsen.MOR: Anne Pedersdatter{-----} [.]ud Jens Datter af Greene — Bodild Marie i sit 9de Aar .Dom : 1 Advent: begravet Niels Knudsens barn Bodild Marie Er regnet til forrige Kirke = Aar , da det døde — ligesom og Peder Pindvigs barn af Selstrup Mette Johanne som blev begravet d: 5 Decembr Saa og omregnet til forrige Kirke Aar.Niels Knudßen Barn i greene ved navn Bodil Mariæ Døde Natten imellem d 24de og 25de Novemb i sit alder 20ve Uger. begravet d 1 Decbr.
NOTITS: Grene muligvis fejl for Silstrup. I sit 9de Aar er præstens fejl.
Dåb nr. 2498
64901782.12.05Mette Johanne Pedersdatter Silstrup 0.01 5 uger 1782.11.10 FAR: Peder Jensen Pindvig.MOR: Karen Andersdatterendnu død 1782 Peder Jensens barn af Selstrup Mette Johanne. død d 28 Novembr begravet d 5 Dec gammel 5 Uger. Dom : 1 Advent: begravet Niels Knudsens barn Bodild Marie Er regnet til forrige Kirke = Aar , da det døde — ligesom og Peder Pindvigs barn af Selstrup Mette Johanne som blev begravet d: 5 Decembr Saa og omregnet til forrige Kirke Aar.Peder Pinvigs Barn {Mette Johanne} i Sellstrup Døde d 28de Novbr 7 uger gl:.
Dåb nr. 2502
64921783.03.15Margrethe Thomasdatter Øvig 37.09 37 år 1745.06.20  MAND: Peder Christensen, Øvig, Skarrild. d. 7 Martii døde Peder {Christensen} Ødevigs Hustrue Magrethe Thomasdatter i sit 37 aar begravet d 15 Martii. Fredagen Dend 7 Martj 1783 Døde Peder Ødevigs Hustrue Magrette Thomas Daatter i sit Alders 37te Aar begravet den 15de Ditto . —.
64931783.06.25Dødfødt Døvling 0.00  1783.06.20 FAR: Morten Pedersen.MOR: Johanne Marie Thomasdatter. d 25 Junii Morten Pedersens og Johanne Marie Thomadsd: dødfødde barn=Pige af Deufling begravet.5. In Junio et dødfød Pige=barn af forældrene Motten Pedersen og [....] Marie Thomasdatter i Deufling .
NOTITS: Præsten har skrevet Døvling, men de bor vist i Hesselvig.
Dåb nr. 2509
64941783.07.16? Christen Eriksens kone Lustrup 70c 70 år 1713c  MAND: Christen Eriksen, Lustrup, Skarrild. d 11te Julii døde d 16 begravet Christen Erichsens Hustrue i sit 70de Aar .Christen Erichsens hustrue i Ludßtrup Død dend 11te Julj begravet dend 16 Ditto i sit alders 70de Aar.
64961783.08.17Margrethe Andersdatter Skarrild- Grene 1.10 1 år 9 m. 1781.10.28 FAR: Anders Pallesen.MOR: Else Sørensdatter. d 13 Aug: død og d 17 begravet Anders Pallesens Tvilling:Datter Magrethe 1¾ Aar :Anders Pallesens ældste Tvilling barn død dend 13 August , ved navn Magretta i sit alders 1¾ aar gml begravet dend 17tende Augustj — .
64971783.11.31Anne Malene Bendtsdatter Elkær 33c 33 år 1751.05.02  MAND: Laurids Jensen, Elkær, Skarrild. 12 {....} død og d 30 begravet Laurids Elkiærs Hustrue Anne Malene Bentsdatter 32 aar.Løverdagen den 22de Novbr Døde Lauritz Elkiærs hustrue Lena Bentz Daatter i sit alders 33 Aar. Begravet d 31te Novbr.
NOTITS: Der er skifte efter hende i Lundenæs Amt.
Dåb nr. 2224
64981784.01.18Anne Andersdatter Skarrild- Grene 2.03 2 år 2 m. 1781.10.28 FAR: Anders Pallesen.MOR: Else Sørensdatter. Anders Pallesen og Else Sørensdatter ægte barn Anne død d 7 Januarii gammel 2 aar 2 Maaneder begravet d 18 Januar . Anders Pallesens yngßte Tvilling Datter død d 7 Janvaj i sit alder 2 aar 2 Maan{....} begravet d 18 Ditto . —
65001784.05.20Anne Margrethe Knudsdatter Karstoft- Sønder 1.01  1783.04.07 FAR: Knud Jensen.MOR: Else Hansdatter. Christi Himmelfarts Dag begravet Knud Jensens og Else Hansdatters Datter Anne Magrethe blev hiemmedøbt d 7 April 1783. død d 5 Søndag efter Paaske {1784.05.16}. Knud Kastofts lidet barn fød den 5te Søndag efter Paaske Begravet Christi Himmelfarts dag Eet aar gammel Datter.
Dåb nr. 2508
65051784.11.14Maren Thomasdatter Elkær 67c 67 år 1718c   Maren Tomas Daatter i Elkier Død den 6te Novbr begravet dend 14te Ditto i Sit aldr 67 [de].
65071784.12.12Kirsten Marie Pedersdatter Døvling 23c 23 år 1762c  UDLAGT: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild.  Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling død d 6te Dec: begravet 3 Søndag i Advent 84 {1784.12.12} i sit Alders 23de Aar ved sit døde Foster et Pige=Barn. blev udlagt til Barnefader Jens Jacobsen i Deufling .II. Kiersten Mariæ Peders Daatter i Deuling død den 6te Dec: begravet 3die Sønd i Advent 84 {1784.12.12} i sit alders 23de aar . Med sin døde Foster et Pige barn /: blev udlagt til barne fader Jens Jacobsen i Deuling . —
NOTITS: Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
65111785.08.07Maren Mortensdatter Pindvig 87cc 87 år 1698cc  Maren Mortensdatter i Pindvig død d 1 Aug i sit 87 aar begravet d 7de ejeusdem.VI. gamle Maren Mortens Daatter i Pinvig Død d 1 Augusti i sit alders 87. aar begravet dend 7de Ditto.
NOTITS: Formodet søster til Christen Mortensen Heesgaard, som hun bærer sønnen Morten for i 1735, se dåb #2096.
65121785.08.24Karen Andersdatter Silstrup 48c 48 år 1737c  MAND: Peder Jensen Pindvig, Silstrup, Skarrild. Peder {Jensen} Pindvigs Kone i Selstrup Karen Andersdatter død d 16de Aug: i sit 48de aar begravet d 24de VII. Karen Anders Daatter Peder Pinvigs kone i Selstup Død dend 16 Augsti i sit alders 48de aar . —
NOTITS: Skifte.
65131785.09.11Anne Madsdatter Lustrup 58c 58 år 1727c  MAND: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild. Christen {Nielsen Jegin} Skræders Kone {Anne Madsdatter} i Lustrup død d i Sept: i sit 58de Aar begravet Dom : 16te post Trin:IIX. Christen Skræders kone {Anne Madsdatter} i Ludstrup død d 1ste Sept: i sit alders 58de aar . — begravet 16de p: Trin:
NOTITS: Skifte. Hendes navn fra skiftet.
65141785.09.18Ingeborg Andersdatter Skave 81cc 81 år 1704cc  MAND: Peder Christensen Lustrup, Skave, Skarrild. Peder {Christensen} Lustrups Kone {Ingeborg Andersdatter} i Schave død d 13de Sept: i sit 81de Aar begravet d 18de dito —IX. Peder Ludstrup kone i Schaue Død d 13 Septembr i sit alders 81de aar. Begravet dend 18 Ditto . —
65161786.02.04Karen Thomasdatter Skarrild By 84cc 84 år 1702cc  d 30. Januar : Karen Thomasdatter i sit 84de aar.II. Gml: Karen Tomas Daatter i Søndergrds huus Død dend 30te Jan: i sit Alders 84 .
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Muligvis den Karen Thomasdatter der i 1778 af Lustrup bærer Lars Madsen i Hesselvigs barn, se dåb #2461. På den anden side er hun da omkring 76.
65201786.06.03Lena Marie Simonsdatter Skarrild- Grene 7c 7 år 1779c FAR: Simon Nielsen.MOR: Else Christensdatterd 28 Maji Simon Nielssens Datter Lena Marie i 7de aar.VI. Simeon Nielsens Daatter Lena Mariæ Død d 28de May J sidt Alders 7de Aar . —
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Moederens navn fra FT 1787.
65211786.11.10dødfødt Krog 0.00 0 år 1786.11.05 FAR: Anders Vistesen Krog.MOR: Lene Lauridsdatter. d 5 Nobembr : Anders Krogs og Lene Lauridsdatters dødfødte Pige Barn .VII. Ander Krogs Dødføde Pige barn begravet d 5te Novbr.
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
65241786.12.31Maren Thomasdatter Lustrup 5c 5 år 1781c FAR: Thomas Jensen.MOR: Mette ChristensdatterII. Bemelte Tomas Jensens Daattr Naunl: Maren den 26de Ditto i sit Alder 5 Aar . —
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
65251787.01.06Karen Thomasdatter Lustrup 0.01 7 dage 1786.12.25 FAR: Thomas Jensen.MOR: Mette ChristensdatterIII. Bemelte Tomas Jens Mindste barn {Karen} Død Nyttaars Natt paa 3die uge gaml .
NOTITS: Tredje barn død indenfor tolv dage. Smitsom sygdom. >Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
65271787.02.23Anne Pedersdatter Veilgaard Skarrild By 49c 49 år 1738c  V. Almisse Lem Anne Peders Daatter Vejlgrd død den 18 Febr i sit Alders . . . 49 aar.
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Muligvis *1737.08.10 Skarrild se dåb #2124.
65281787.02.26? Hans Pedersen Tarps kone Skarrild By 59c 59 år 1728c  MAND: Hans Pedersen Tarp, Skarrild By, Skarrild. VI. Hans Tarpes Kone Død d 21 Febr i sit Alder 59 aar.
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Almisselem. Navn ikke set. Tarp betyder formentlig at Hans Pedersen er fra Tarp i Sønder Felding.
65311787.05.16Sidsel Thomasdatter Døvling 78c 78 år 1709c  MAND: Niels Jepsen, Døvling, Skarrild. IX. Gml Zidsel Thomas Daatter i Deuling Død d ii majus i sit Alders 78de Aar . —
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Gift 1775 i Skarrild noteret i Assing kirkebog, hun var da 64 år gammel.
65321787.07.27Gertrud Nielsdatter Karstoft- Nørre 55c 55 år 1732c  MAND: Jens Sørensen, Karstoft- Nørre (Ved Bækken), Skarrild. X. Dom: 7 post Trin: begravet Jens Sørensens Hustrue {Gertrud Nielsdatter} ved Bækken i sit 55de Aar.
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Hendes navn fra FT 1787.
65331787.08.21Maren Jensdatter Døvling 3.04 4 år 1784.04.04 FAR: Jens Jakobsen.MOR: Bartoline Knudsdatter. XI. Den 21de Augusti begravet Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatter Baren af Deuling Navnlig Maren, som druknede i Deuling Bek den 16de Austusti gammel i sit 4de Aar.
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
Dåb nr. 2516
65341787.09.28Anne Kirstine Bertelsdatter Skarrild By 43.09 48 år 1743.12.26  XII. Dom: 16 post Trin, begravet Anna Kierstine Bertelsdatter i Søndergrd Huus i Sit Alder 48 Aar,
NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Ugift, bandt strømper i FT 1787.
Dåb nr. 2165
65371788.04.04Maren Rasmusdatter Ronnum 70.04 70 år 4 m. 4 dage 1717.12.22c  MAND: Søren Pedersen, Ronnum, Skarrild. II. Den 4 April begravet Søren Pedersens Hustrue af Ronnum navnlig Maren Rasmusdatter , døde den 26de Marti gammel 70 Aar 4 Maaneder og nogle Dage . —
65381788.05.16Anne Margrethe Johannesdatter Lustrup 3.10 3 år 1784.07.04 FAR: Johannes Giødesen.MOR: Gertrud ChristiansdatterDen 7de Maji døde og den 16de sammes begraven Johannes Giødisens og Hustrues Biertruds Baren Bodil {præstens fejl: Anne} Margrethe, 3 a 4 Aar gammel.{III.} Johannes Giødisens Mindste barn Navnlig bo[d.. mette], Døde den 7de Maj og begraven Den 16de Ditto J sit alders 3 a 4re Aar.
NOTITS: I FT 1787 ses hun, Anne Margrethe, som mindste barn, navnet i degnens kirkebog er svært læseligt. Alderen for Anne Margrethe passer. Præsten tager fejl af navnet.
Dåb nr. 2521
65421789.01.13Maren Andersdatter Pindvig 80c 78 år 1709c  SØS: Johanne Andersdatter, Pindvig, Skarrild. S{epulti}: Den 13de januarii begravet Pigen Maren Andersdatter af Pindvig 78 Aar gammel .
NOTITS: Dødsdato sat skønnet fem dage før begravelsen. FT1787 78 år taget som bedre alder.
65431789.05.05Maren Madsdatter Richard Lustrup 81c 82 år 1708c  MAND: Giøde Johansen Richard, Lustrup, Skarrild. N= 2. Maren {Madsdatter} Richard død i Lustrup den 24 April i sit 82de Aar , begravet den 5te Maji.
NOTITS: 79 i FT 1787.
65481789.11.24Maren Christensdatter Lustrup 91c 92 år 1703cc  MAND: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild By, Skarrild. 7. Den 18 Nov: død Sl: Laurids {Ebbesen} Degns Enke {Maren Christensdatter} i 92de Aar begravet den 24de sammes .
NOTITS: Alder 91c ud fra FT 1787 (ved sønnen Ebert Lauridsen), hvor hun angives med 89.
65501789.12.14Sidsel Marie Christensdatter Silstrup  20 år 1769c  MAND: Oluf Pedersen, Silstrup, Skarrild. Den 14de Decembr: begravet Oluf Pedersens Kone af Selstrup Zidsel Marie Christensdatter gammel i sit 20de Aar.
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen. Sidsel Marie Christensdatter er muligvis Christen Svendsens datter, der i FT 1787 angives med 14 år, ville gøre hende til 17 her. Ingen Sidsel Marie født i Skarrild. Sidsel Marie ikke set gift i Skarrild. Sidsel Marie død i barselsseng.
65521790.01.22Anne Christensdatter Hesselvig 81cc 80 år 1709c  MAND: Christen Pedersen Hesselvig, Skarrild. I. Den 22 Januar begravet den gamle Kone i Hesselvig — Anne {Christensdatter} — efter 56 Aars Ægteskab med sin overlevende Mand. Hun var gammel i 80de Aar — Mærkværdigt iblandt de døde en Kone i sit 80de Aar efter 56 Aars Egteskab med sin overlevende Mand.
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen. Christensdatter fra FT 1787. Sætningen med Mærkværdigt nederst på kirkebogsiden ved enden af døde 1790.
65541790.06.12Dødfødt Karstoft- Sønder 0.00  1790.06.07 FAR: Knud Jensen Karstoft.MOR: Else Hansdatter. 3. Den 12 Junii begravet Knud {Jensen} Carstofts dødfødte Datter.
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2581
65551790.07.24Mette Pedersdatter Skave 71c 73 år 1719c  MAND: Christen Skave, Skarrild. 6. Den 19de Julii døde og den 24de sammes begravet Christen Skaves Hustrue Mette {Pedersdatter} 73 Aar Gam:
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787 68c.
65591790.11.08Martha Hegelahr Skarrild By 4.05 5 år 1786.06.05 FAR: Nicolaus Hegelahr.MOR: Maren Andersdatter SkovbySognepræstens Nicolai Hegelahr mindste Barn Martha død Natten imellem den 29de og 30te Oct : begravet den 8 Novembr i sit 5te Aar —
Dåb nr. 2542
65601790.11.13Mette Kirstine Lauridsdatter Elkær 0.09 1 år 1790.01.21 FAR: Laurids Jensen Elkær.MOR: Birte Bendtsdatter5. Lauris Elkiærs liden datter Mette Kirstine død den 5te Nov: begravet den 13de i sit 1ste Aar.
Dåb nr. 2577
65621790.12.19Bodil Poulsdatter Skarrild By  4 år 1787.05.20 FAR: Poul Christensen Tovdal.MOR: Anne Pedersdatter1. Den 10 Dec: død Poul {Christensen} Thodals Datter Bodild i 4de Aar begravet d 19de sammes.
Dåb nr. 2552
65631791.01.17? Jens Elkærs kone Elkær 71c 71 år 1720c  MAND: Jens Jensen Elkær, Elkær, Skarrild. 2. Jens {Jensen?} Elkiærs hustrue død d 9 Januar: begr: d 17de 71 Aar.
NOTITS: Hun ses ikke i FT 1787 fire år før i Elkær. Ikke ellers set omtalt.
65661791.05.20Anne Lauridsdatter Silstrup 76c 85 år 1715c  MAND: Hans Jespersen5. Den 12 Maji døde Anne Lauridsdatter i Selstrup 85 Aar, begr: d 20de
NOTITS: Alder tilforladelig fra FT 1787, igen som #6564 angivet 10 år for gammel.
65711791.08.21Johanne Thomasdatter Hesselvig 37.02 36 år 1754.06.03   MAND: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. 10 . d 13 Aug : døde Morten {Pedersen} Hesselvigs Hustr. Johanne Marie {Thomasdatter} 36 Aar begr: Dom IX post Trin :
NOTITS: Hun er døbt Johanne ikke Johanne Marie.
Dåb nr. 2245
65751791.11.20Sidsel Marie Christensdatter Lustrup 34c 34 år 1757c  MAND: Oluf Pedersen Skrædder, Skarrild. 14 . d 12 Nv : døde Oluf {Pedersen} Skræders Hustr Maren {rigtig: Sidsel Marie} Christensdatter i 34 Aar begr : d 20de .
NOTITS: Alder kan ikke bestemmes med nogen som helst sikkerhed. I følge begravelsen 34 men efter FT 1787 19 år.
65771792.01.02Dødfødt Karstoft- Nørre 0.00 0 år 1791.12.22 FAR: Knud Jensen Karstoft.MOR: Else Hansdatter. 2 D. 22 Dec : blev Knud {Jensen} Karstofts Datter dødfødt begraven d 2 januar :
NOTITS: Dødfødt datter.
65781792.01.02Birte Christensdatter Karstoft- Sønder 67c 65 år 1724c  MAND: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild. 3. Juule Aftten døde Hans {Eskesen} Carstofts Hustrue {Birte Christensdatter} gammel 65 Aar . begr :
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787. Ingen begravelses dato, antaget samme som forrige indførsel 2. januar.
65831792.03.16Karen Jensdatter Silstrup 47.05 47 år 22 uger 1744.10.16  MAND: Niels Pedersen, Silstrup, Skarrild. 8. d 9de Martii døde Niels Pedersens Hustr Karen Jensdatt: i Selstrup 47 Aar 25 Ug: gam : begr : d 16de Martii.
NOTITS: Hans første kone, ikke set født i Skarrild. Parret ses første gang 1792 i Silstrup.
65851792.04.15Maren Vindelev Skarrild- Grene 77c 75 år 1715c  jj Første PaaskeDag døde Pigen Maren Vindelev i Greene 75 Aar gam : begr : d 15{de} April .
NOTITS: To år ældre ud fra FT 1787, hvor hun boede i almisse ved Lars Madsen i Skarrild By.
65861792.05.28Anne Knudsdatter Skarrild By 64c 60 år 1728c  12 d 19de Maji døde Anne Knudsdatter i Scharrild Bye over 60 Aar begr : 2den Pintse Dag .
NOTITS: 64c år gammel ud fra FT 1787, hvor hun er inderste og strømpebinder ved Thomas Jensen Elkær.
65901792.12.23Johanne Nielsdatter Silstrup 0.03 10 uger 1792.09.06 FAR: Niels Nielsen Ronnum.MOR: Sidsel Christensdatter2. D. 13 dec : døde Niels Ronnums Datter i Selstrup Johanne gamm: 10 Uger begravet d 23 sammes.
Dåb nr. 2612
65921793.05.02Kirsten Nielsdatter Skave Skave 72c 70 år 1721c  MAND: Oster Jensen, Skave, Skarrild. 4 D. 25 April døde Kirsten Skaue gammel 70 Aar begr: d 2 Maji .
NOTITS: Alder fra FT 1787 troværdigere.
65931793.05.06Maren Sandgaard Karstoft- Sønder 79c 80 år 1714c  5. D. 27 April døde Maren Sandgaard i S: Castoft gamm: 80 Aar; begr : d 6 maji .
NOTITS: Alder fra FT 1787 troværdigere. I FT 1787 Inderste ved Jens Jensen Pindvig i Sønder Karstoft. Bandt Strømper. Maren Sandgaard er her indsidder i Sønder Karstoft, men Sandgaard som gård hører under Nørre Karstoft.
65951793.07.08Sidsel Marie Olufsdatter Lustrup 0.01 18 dage 1793.06.09 FAR: Oluf Pedersen Skrædder.MOR: Anne Christensdatter7. D . 27 Junii døde Oluf {Pedersen} Skræders liden Datter Cidsel Marie i Lustrup gamm : 18 Dage; begr: d 8 Julii .
Dåb nr. 2620
65961793.07.08Anne Malene Jensdatter Døvling 0.03 14 uger 4 dage 1793.03.20 FAR: Jens Bendtsen.MOR: Kirsten Christensdatter8. d. 30te Junii døde Jens Bendtsens Datter i Deuling Anne Malene gamm: 14 Uger 4 Dage begrav: d 8 Julii .
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2619
65981793.08.15Margrethe Mortensdatter Studsgaard 21.11 21 år 40 uger 1771.09.09 FAR: Morten Pedersen Studsgaard.MOR: Maren Ibsdatter10 D. 9 Aug : døde Morten {Pedersen} Studsgaards Datter Margrethe gam : 21 Aar 40 Ug : begr: d 15de sammes.
NOTITS: Hun var 21 år og 49 uger gammel.
Dåb nr. 2394
66001793.09.01Dødfødt Karstoft- Nørre 0.00  1793.08.28 FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange.MOR: Karen Brasch12 Samme Dag {D . 1 Sept} begravet Sr Langes død føed Pige Barn .
Dåb nr. 2624
66021793.12.03Anne Pedersdatter Silstrup  50 år   MAND: Niels Knudsen, Silstrup, Skarrild. 13 D. 29de Novembr: døde Niels Knudsens Hustrue Anna {Pedersdatter} i Selstrup i sit 50de Aar.
NOTITS: Begravelsen sat til fire dage efter døden, er omtrentlig.
66031794.01.16Inger Pedersdatter Skarrild By 79c 79 år 1714c  MAND: Niels Mortensen, Skarrild By, Skarrild. 1 D. 8 Januar : døde og den 16de sammes begravet Niels Mortensens Enke Inger Pedersdatter i sit 79de Aar .
66131795.06.21Karen Nielsdatter Elkær Elkær? 69c 69 år 1726c  MAND: Thomas Jensen Elkær, Skarrild By, Skarrild. Dom: 3 p Trinit: {21. juni 1795} begravet Enken Karen {Nielsdatter} Elkiær gammel 69 Aar .
NOTITS: Hun er muligvis født *1725.04.15 Døvling i Skarrild.
66141795.07.05Dorte Nielsdatter Karstoft- Nørre 0.03  1795.04.03 FAR: Niels Nielsen Knude.MOR: Anne MadsdatterDom V post Trin : {5. juli 1795} begravet Niels Nielssen Knudes Barn fra Nørre Carstoft , som sidste Langfredag {3. april 1795} blev døbt nanvl : Dorthe faderens Bopæl er Egeberg Huus .
NOTITS: Død sat fire dage før begravelsen, dato dermed omtrentlig.
Dåb nr. 2647
66151796.01.31Maren Ibsdatter Becksgaard 90c 84 år 1706cc  DATTER: Marianne Christensdatter, Skarrild By, Skarrild. Kierke = Aar 1796 J Jesu navn. Dom: Sexagesima begravet Enken Maren Ibsdatter 84 Aar gammel.
NOTITS: 81 i FT 1787, så hun er nærmere 90 end 84. Her er alderen for lav ellers mest for høj. Hun er født i Assing sogn. Becksgaard fra FT 1787.
66161796.03.06Cathrine Nielsdatter Silstrup 20.08 21 år 1775.07.09 FAR: Niels Knudsen.MOR: Anne PedersdatterMidfaste Søndag begravet Niels Knudsens Datter Cathrine. gammel 21 Aar.
NOTITS: .
Dåb nr. 2426
66171796.05.08Mette Jensdatter Døvling 0.01 21 dage 1796.04.15 FAR: Jens Christensen Tovdal.MOR: Else Bendtsdatter. 6 Søndag efter Paaske begravet Jens {Christensen} Thodals Barn af Deuling 21 Dage gammel Mette.
NOTITS: Dødsdato udregnet fra dåbsdato + 21 dage.
Dåb nr. 2658
66181796.06.12Maren Skomager Skarrild By 86c 80 år 1710cc  HUSBOND: Jens Christensen Nexgaard, Skarrild By, Skarrild. 3 Søndag efter Trin: begravet Almisse=Lem Maren Skomager. 80 Aar gammel.
NOTITS: I FT 1787 er hun angivet til 77c, derfor skal alderen 80 vel være 86c.
66201796.10.30Anne Nielsdatter Døvling 67cc 79 år 1729c  MAND: Anders? Andersen?, Døvling, Skarrild. D. 30te Oct: Dom: XXIII p Trin : begravet Enken Anne Nielsdatter af Deuling gammel 79 Aar.
NOTITS: Alder i FT 1787 er 58, ville give 67 her i 1796, så angivet 12 år for gammel, hvilket er usædvanligt meget. Men regnes for samme person Anne Nielsdatter.
66211796.10.30Anne Madsdatter Karstoft- Nørre 47c 44 år 1749c  MAND: Niels Nielsen Knude, Karstoft- Nørre (Egebjerg), Skarrild. Samme Dag {D. 30te Oct:} Niels {Nielsen} Knudes Hustrue Anne Madsdatter af Egeberg gammel 44 Aar.
NOTITS: I FT 1787 angivet 38 år gammel, ville give 47 år gammel her.
66221796.12.14Anne Larsdatter Pindvig 55c 55 år 1741c  MAND: Søren Nielsen Flø, Pindvig, Skarrild. Kierke = Aar 1797 J Jesu navn. Onsdagen den 14 Decembr: begravet Søren {Nielsen} Fløes Hustru {Anne Larsdatter} af Pindvig - - - 55 Aar.
NOTITS: Se FT 1787 i Fjelstervang i Vorgod sogn for hendes navn og hans patronym. Alder passer.
66251797.04.17Sophia Cathrine Poulsdatter Thorlund Præstegaarden 83.03 83 år 3 m. 10 dage 1714.01.01  MAND: Anders Hansen, Ikast. DATTER: Maren Andersdatter, Præstegaarden, Skarrild. 2den Paaske Dag begravet Enken Sophia Cathrine Poulsdatter Thorlund gammel 83 Aar 3 Maaneder 10 Dage ; døde den 10 April .
NOTITS: Præstens svigermor. Havde før boet ved kirken i Ikast FT 1787. Alder passer med FT 1787. Hun er flyttet til Skarrild Præstegaard mellem 1787 og 1796.
66261797.05.01Else Marie Hansdatter Silstrup  1 år 6 m. 3 dage 1795.11.22 FAR: Hans Pedersen.MOR: Kirsten Pedersdatter. Den 1ste Maji begravet Hans Pedersen og Kirsten Pedersdatters Barn af Seltrup Else Marie gammel 1 Aar 6 Maaned: nogle Dage .
NOTITS: Nogle dage ansat til 3.
Dåb nr. 2656
66301797.12.17Maren Andersdatter Skarrild- Grene 72c 72 år 1725c  MAND: Anders Nielsen Grene, Skarrild. J Jesu navn1798Dom III Advent : begravet Enken Maren Andersdatter af Greene 72 Aar gammel .
NOTITS: *1726.10.27 Grene.
Dåb nr. 2019
66311798.02.12Edel Christensdatter Lustrup 49.06 49 år 1748.08.11  MAND: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild. D. 12 Febr : begravet Christen Nielsen Jegins Hustrue Edel Christensdatter gammel 49 Aar.
NOTITS: *1748.08.11 Store Hjøllund, Arnborg.
66321798.03.25Kirsten Pedersdatter Lustrup 37.00 37 år 1761.04.04  MAND: Christen Christensen Jegin, Lustrup, Skarrild. D. 25de Martii begravet Christen Christensens Jegins Hustrue af Lustrup Kirsten Pedersdatter 37 Aar gammel .
NOTITS: *1761.04.04 Hvedde, Assing.
66391798.10.07Dødfødt Lustrup 0.00  1798.07.02 FAR: Peder Nielsen.MOR: Inger Nielsdatter. D. 18de Søndag efter Trin : 1798 begravet Peder Nielsens og Inger Nielsdatters dødfødte Pige barn af Lustrup .
NOTITS: Dødsdato antaget 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2684
66401798.10.23Edel Christensdater  45.04 46 år 1753.07.01 FAR: Christen Christensen Skave, Siltrup, Skarrild.MOR: Mette Pedersdatter, Siltrup, Skarrild. D. 23de Octobr : begravet Almisse = Lem Edel Christensdatter i 26de Aar .
NOTITS: Vanfør *1753.07.01 Silstrup, forældrene FT 1787 i Skarrild By. Moderen †1790 Skarrild By.
66411798.11.29Mette Kirstine Jensdatter Elkær 46c 46 år 1752c  MAND: Niels Poulsen Gunnerup, Elkær (Elkærhus), Skarrild. Den 21de Nov: døde Niels Poulsens {Gunnerups} Hustrue {Mette Kirstine Jensdatter} i Elkiærhuus imellem 40 og 50 Aar . begravet den 29de Novembr: gammel 46 Aar .
NOTITS: Niels Poulsen ?(*1767c glemt i kirkebogen Hesselvig, søn af Poul Nielsen Hesselvig) 1794 i Skarrild Grene er gift med Mette Kirstine Jensdatter. Ikke klart om samme Poul Nielsen.
66431798.12.07Margrethe Birgitte Poulsdatter Østergaard Skarrild By 37.11 38 år 1761.01.14 FAR: Poul Jensen Østergaard.MOR: Anne Dorthe LiebeDen 7de Decembr: begravet Magrethe Bergithe {Poulsdatter} Østergaard , som døde den 30te Nov: Text over Graven Rom: 6, {..} udi sit 38te Aar .
NOTITS: *1761.01.14 Nørre Karstoft, forældrene flyttede væk 1788, hun har i 1798 opholdt i Skarrild By ved søsteren Charlotte Amalie Østergaard, der er gift med Jens Christensen Nexgaard.
Dåb nr. 2297
66451799.01.20Stine Johanne Nielsdatter Skarrild Mølle 0.01  1799.01.14 FAR: Niels Rasmussen Winde.MOR: Margrethe Olesdatter MindsDen 20de Januar : begravet Niels Rasmussen Windes spæde Pige = Barn Stine Johanne .
Dåb nr. 2686
66471799.06.02Kirsten Jensdatter Skarrild By 72c 72 år 1727c  Den 2den Junii Dom : iida post : Trin : begravet Kirsten Jensdatter af Scharild Bye 72 Aar gammel. Text : Job : 29 , 3 .
NOTITS: Ugift, FT 1787 binder hun strømper som inderste ved Thomas Jensen Elkær.
66501799.09.08Dødfødt Heesgaard 0.00  1799.09.03 FAR: Peder Christian Pedersen.MOR: Mette Rasmusdatter. Dom : XVIta post Trin : begravet et dødfødt Pige barn af Peder Christian {Pedersen} og Mette Rasmusdatter i Hessgaard.
Dåb nr. 2696
66511799.11.17Maren Michelsdatter Skarrild By 93cc  1706cc  Dom: XXVIIma begravet i Assing Kirkegaard Almisse=Lem Maren Michelsdatter af Scharild Sogn over 80 Aar .
NOTITS: I FT 1787 almisselem i Skarrild By ved Poul Christensen Tovdal. Alder ud fra FT 1787. Søndag den 27 post trinitas eksisterer ikke. XXII eller 22 post trinitas antaget, kan være forkert.
66521799.12.22Kirsten Katrine Jensdatter Silstrup 0.08  1799.04.09 FAR: Jens Nielsen Skrædder.MOR: Karen CarstensdatterKirke = Aar 1800 J Jesu Navn4de Søndag i Advent begravet Jens {Nielsen} Skræders Barn Kirsten Cathrina af Seltrup, som var døbt den 9de April 1799.
Dåb nr. 2689
66541800.01.27Helene Lauridsdatter Krog 60c 60 år 1740c  MAND: Anders Vistesen Krog, Krog, Skarrild. Den 27de Januar : begravet Anders {Vistesen} Krogs Hustr: Helene Lauridsdatter gammel noget over 60 Aar. a. Apos : 14 , 13.
66551800.01.27Sophie Andersdatter Skarrild By 2.03 2 år 3 m. 1797.10.29 FAR: Anders Jensen.MOR: Kirsten ChristensdatterDito Dato {27de Januar} begravet Anders Jensens Datter Sophie gammel 2¼ Aar. Texterne : b. 2 Samuels 12 , 22 — 23.
Dåb nr. 2675
66561800.03.02Else Christensdatter Skarrild- Grene 60c 58 år 1740c  MAND: Simon Nielsen, Skarrild- Grene, Skarrild. Den 2den Martii begravet Simmon NIelsens Hustrue af Greene Else Christensdatter i sit 58de Aar. Texten Psalm : 31 , 15 — 16 Herre ! Du er min Gud ; Mine Tider ere i din Haand .
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.
66571800.03.21Johanne Marie Sophie Lauridsdatter Lange Karstoft- Nørre 4.07 5 år 1795.08.12 FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange.MOR: Karen BraschDen 21de Martii blev begravet Sr Langes Datter af Nørre Castoft navnlig : Johanne Marie Sophie gammel i sit 5te Aar .
NOTITS: *1795.08.12.
Dåb nr. 2650
66591800.04.14Inger Pedersdatter Lustrup 3.08 4 år 1796.07.17 FAR: Peder Nielsen.MOR: Inger Nielsdatter2den Paaske=Dag begravet Peder Nielssens eeneste Barn af Lustrup, Inger i 4de Aar . Texten til Liigprædiken : Dommerens Bog 11te Capital , 35 og 36te Vers .
Dåb nr. 2661
66631800.10.26Margrethe Pedersdatter Lustrup 55c 55 år 1745c  MAND: Christen Pedersen Lustrup, Skarrild. Den 26de Octobr: begravet Degnekonen Christen {Pedersen} Lustrups Hustrue Magrethe Pedersdatter 55 Aar gammel . Liigtext 2 Tim: 1, 12 .
NOTITS: Christen Lustrups 2. kone.
66641801.03.01Maren Nielsdatter Heesgaard 60c 60 år 1741c  MAND: Gert Jensen Glarmester, Skarrrild By, Skarrild. Kirkeaar 1801J Jesu Navn !Den 1ste Martii begravet Enken Maren Nielsdatter af Heesgaard 60 Aar.
NOTITS: FT 1801 Almisselem i jordløst hus i Skarrild Overby, må have hørt under Heesgaard.
66661801.03.21Elisabeth Andersdatter  76c 84 år 1725c  MAND: Jakob Sørensen, Skarrild. DAT: Inger Jakobsdatter, Skarrild By, Skarrild. Den 21de Martii begravet Elisabeth Andersdatter af Heedehus . 84 Aar gammel .
NOTITS: Alder fra FT 1787, hvor hun er inderste i Skarrild By ved Niels Mortensen.
66671801.05.24Anne Nielsdatter Silstrup 6.05 7 år 1795.01.01 FAR: Niels Knudsen.MOR: Maren AndersdatterPintse=Dag den 24de Maji begravet Niels Knudsens Datter Anne Nielsdatter af Selstrup i 7de Aar. Liigtext : Rom : 6 , 5 .
Dåb nr. 2643
66701801.10.11Anne Jensdatter Skarrild By 0.01  1801.09.03 FAR: Jens Olesen Minds.MOR: Mette Marie Sørensdatter11te Octobr : begravet Jens {Olesen} Mindses Barn Anne, førend det havde været i Kirken .
66711802.02.07Anne Margrethe Pedersdatter Skarrild By 57c 52 år 1744c  Kirkeaar 1802 .J Jesu Navn :7de Februar : begravet Almisselem Anne Magrethe Pedersdatter gammel 52 Aar .
NOTITS: Bedre alder fra FT 1801, hvor hun er 57c. Hun ses FT 1787 og FT 1801 som inderste i Nexgaard i Skarrild By.
66721802.04.26Anne Ibsdatter Lustrup 77c 86 år 1725c  MAND: Ole Jensen, Lustrup, Skarrild. 26de April begravet Enken Anne Ibsdatter 86 Aar gammel ; var i sidste Aaringer saa svag af Hukommelse , at hun kiendte faae af dem, som havde staaet i nøje Forbindelse med hende . Text : Maatth : 18 , 1 —— 5.
NOTITS: FT 1787 alder bedre, 10 år mindre, i 1787 i Døvling gift med Ole Jensen.
66741802.06.03Sophia Catharina Hegelahr Præstegaarden 49.10 49 år 10 m. 1752.08c  BROR: Nicolaus Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild. 3die Junii begravet Jomfrue Sophia Catharina Hegelahr . død den 27de Maji . gammel 49 Aar og 10 Maaneder Text Psalm: 22, ii .
NOTITS: Hun boede ved broderen præsten Hegelahr i Skarrild. Fik tilskud fra Hospitalet i Ribe, så hun har været behindret på en eller anden måde.
66751802.09.27Abbelone Nielsdatter Døvling 87cc 89 år 1715cc  MAND: Knud Olufsen Overby, Overby, Sønder Felding. Den 27de Septembr : 1802 begravet Enken Apollone Nielsdatter af Deuling gammel 89 Aar. Text : j Tim 5 , 3 —— 5 .
NOTITS: Boede ved datteren Bartoline Knudsdatter og hendes mand Jens Jakobsen i Døvling.
66831804.02.29Anne Rasmusdatter Heesgaard 32c 32 år 1771c FAR: Rasmus Nikolajsen.MOR: Inger HansdatterKirke=Aar 1804 .J Jesu Navn :Den 29de Februar : begravet Pigen Anne Rasmusdatter af Heesgaard 32 Aar gammel . Text : 2 Tim: 4, 7 — 8 .
NOTITS: Formodes glemt født i Arnborg eller Skarrild, men kan også være født i et andet sogn.
66881804.07.18Anne Marie Nielsdatter Silstrup 0.04  1804.03.11 FAR: Niels Knudsen.MOR: Maren AndersdatterDen 18de Julii begravet Niels Knudsens Barn Anne Marie af Seltrup , som var døbt den 11de Martii a : p : —
66911805.04.15Anne Katrine Pedersdatter Karstoft- Nørre 76c 80 år   SØN: Peder Jensen, Karstoft- Nørre (Trendeshuus), Skarrild. Anden Paaskedag begravet Enken Anne Cathrine Pedersdatter af Trendeshuus gammel 80 Aar.
NOTITS: Bedre alder ud fra FT 1801.
66931805.06.25Karen Troelsdatter Klink 77c 78 år 1727c  MAND: Peder Christensen Grene, Klink, Skarrild. Den 25de Junii begravet Peder {Christensen} Klinks Enke Karen Troelsdatter i sit 78de Aar . Tale over Graven Philipp: 1,21.
NOTITS: Alder ud fra FT 1801. Hendes mand Peder Christensen Grene død tre måneder før #6690.
66981806.03.10Maren Pedersdatter Minds Skarrild Mølle 79c 85 år 1727c  DAT: Margrethe Olufsdatter Minds, Skarrild Mølle, Skarrild. Den 10de Martii begravet Maren Pedersdatter Minds gammel i 85de Aar Text Psalm : ii6, 7—8 .
NOTITS: Alder fra FT 1801.
67001806.06.22Maren Christensdatter Skarrild By 0.08  1805.11.10 FAR: Christen Jensen Øvig.MOR: Katrine Marie ChristensdatterDen 22de Junii begravet Christen Jensens Ødevigs Barn af Scharild Bye , Maren , døbt den 10 Nov : a : p : {anno passado, sidste år}.
NOTITS: Faderen Christen Jensen er født i Øvig i Skarrild men bor i Skarrild By.
67011806.09.14Dorte Sørensdatter Skarrild- Grene 0.04  1806.05.06 FAR: Søren Michelsen.MOR: Kirsten JensdatterDen 14de Sept : begravet Søren Michelsens barn af Green Dorthe, som var døbt den 6te Maji d : A : {dette Aar}
67021806.11.30Else Marie Jensdatter Skarrild- Grene 1.10 3 år 1805.02.03 FAR: Jens Christensen Drantum.MOR: Margrethe ChristensdatterDen 30te Novembr 1806 begravet Jens Christensens Drantums Barn af Green , Else Marie lidet paa 3die Aar gammel .
NOTITS: Knap to år gammel, ikke lidt på tredjeår.
Dåb nr. 2746
67041807.03.22Karen Brasch Karstoft- Nørre 38.10 33 år 1768.05.08  MAND: Laurids Lasson Jørgensen Lange, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild. Palme Søndag den 22de Martii begravet Madme Karen Lange født Brasch , Sr {Laurids Lasson Jørgensen} Langes Hustrue af Nør Castoft , døde den 12te sammes i sit Alders 33te Aar . Text 2 Cor : 5, 7—8—9 .
NOTITS: Madme Karen Lange. Ikke død i barselsseng, kirkebogsalderen usædvanlig meget forkert med 33 i stedet for næsten 39 år gammel.
67051807.04.30Maren Ibsdatter Studsgaard 69.00 69 år 1738.04.16  MAND: Morten Pedersen, Studsgaard, Skarrild. Anden Paaskedag den 30te April begravet Enken Maren Ibsdatter 69 Aar Text : Joh : 14,28 Havde i mig kiær, da glædde I Eder , at jeg sagde Jeg gaaer til Faderen .
NOTITS: *1738.04.16 Aggersig, Assing.
67061807.05.07Margrethe Svendsdatter Silstrup 75.05 75 år   MAND: Erik Pedersen, Silstrup, Skarrild. Christi Himmelfartsdag den 7de Maji begravet Enken Magrethe Svendsdatter i Selstrup 75 Aar gammel. Text i Thess: 4 , 17 og 18 Vi skulle altid blive hos etc :
NOTITS: *1731.12.16 Sønder Felding.
67101808.01.24Dødfødt pige Skarrild- Grene 0.00  1808.01.14 FAR: Peder Hansen Ravnholt.MOR: Margrethe Jensdatter. Den 24de Januar begravet Peder Hansens og hustrue Magrethe Jensdatters dødfødte pigebarn af Green. Anmeldelse : Anno 1808 den 17de Januar : mødte uexamineret Gjordemoder Inger Hansdatter , at Peder Hansens Kone Magrethe Jensdatter i Green , Scharild Sogn blev den 14de dennes forløst med en dødfødt Datter ; fødselen var ikke meget Haard , og skeede naturligviis . Moderen var gaaen til Tide . Ingen Midler brugtes til at faae Fosteret til Live ; thi det [stinkede?] allerede . Moderen har ikke før født noget Barn . Saaledes opgivet af Gjordemoderen testerer Scharild Præstegaard ut supra N Hegelahr .
Dåb nr. 2770
67111808.01.31Karen Christensdatter Elkær 0.05 5 år 1 dage 1803.01.23 FAR: Christen Carstensen.MOR: Mette Christensdatter. Den 31te Januar begravet Mette Christensdatters , Christen Carstensens , Hustrues Datter Karen , som den 24de om Aftenen qvaltes af Luerne i Elkiær Huus , som afbrændte . Text Psalm 21 , 1—4 Indgang Psalm 27, j . Barnets Alder 5 Aar og 1 Dag . {Senere tilføjelse 19. juni 1808:} Paa ovenanførte Anmeldelse af 17de Januar blev givet følgende Anmeldelse : Gjordemoderens Forklaring er den reene Sandhed det bevidnes af os Magrethe Jensdatter Barnets Moder {Mette Christensdatter} Kirsten Pedersdatter . Anne Pedersdatter . Nabokoner, som vare nærværende ved Fødselen . Dette Vidnesbyrd afgivet den 19de Junii 1808 testar N. Hegelahr .
NOTITS: Brændt til døde i brændende hus, fem år gammel. I dåben føres Christen Carstensen som fader til Karen. Her i begravelsen synes præsten at sige, at hun var moderens datter. Måske er det kun uheldigt formuleret. Christen og Mette blev gift i 1790 i Skarrild.
Dåb nr. 2726
67121808.04.10Inger Hansdatter Heesgaard 66c 66 år 1742c  MAND: Rasmus Nikolajsen, Heesgaard, Skarrild. Den 10de April , som var Palme Søndag begravet Inger Hansdatter , Rasmus Nicolajsens kone af Heesgaard , 66 Aar gammel, Text Apo[stel] : 14 , 13 . Sagdes at have som Gjordemoder imodtaget 736 Børn.
NOTITS: Hun antages født i Dørslund i Brande sogn, giftede sig til Skibbild i Arnborg, flyttede derfra til Heesgaard i Skarrild sogn.
67131808.04.14Dorte Kirstine Pedersdatter Silstrup 0.09  1807.07.12 FAR: Peder Christensen Hjuler.MOR: Abelone JensdatterSkjærtorsdag begravet Peder Christensen Hjulers barn Dorthe Kirstine , som var døbt den 12te Julii 1807 .
Dåb nr. 2766
67141808.04.27Maren Jepsdatter Bektoft 73c 75 år 1733c  MAND: Lars Carstensen, Bektoft, Skarrild. Den 27de April begravet Lars Carstensens Hustrue Maren Jepsdatter af Bektoft, 75 Aar gammel Text: Ebræern: 10, 35—36 .
NOTITS: Alder fra FT 1801 i Bektoft. FT 1787 alder alt for høj.
67161808.09.16Else Kirstine Pedersdatter Heesgaard  17 år  FAR: Peder Christian Pedersen.MOR: Mette RasmusdatterDen 16de Septembr begravet Pigen Else Kirstine Peder Christiansdatter af Heesgaard Text Joh: 10, 27—28 . Hun var i 17de Aar .
NOTITS: Normalt skrives i kirkebogen pige for tjenestepige, men her er det datter. Hendes far kaldes ofte i kirkebogen kun "Peder Christian" uden efternavn, mens andre altid angives med efternavn, dette har ført til at præsten kalder hende Christiansdatter, selv om reglen er, at patronymet kommer fra først fornavn - her Peder.
Dåb nr. 2607
67191808.11.29Karen Brasch Pedersdatter Gammelgaard 0.01 7 dage 18.11.1808 FAR: Peder Pedersen Gammelgaard.MOR: Else Kirstine TerkelsdatterDen 29de Novembr begraven i een Kiste Peder Gammelgaards Tvillingdøttre Karen Brasch og Karen , som begge vare fødte den 18de d . M .
NOTITS: Dødsdato skønnet, er efter 18. nov. og før 29. nov.
Dåb nr. 2777
67201808.11.29Karen Pedersdatter Gammelgaard 0.01 1 dage 18.11.1808 FAR: Peder Pedersen Gammelgaard.MOR: Else Kirstine TerkelsdatterDen 29de Novembr begraven i een Kiste Peder Gammelgaards Tvillingdøttre Karen Brasch og Karen , som begge vare fødte den 18de d . M .
Dåb nr. 2776
67261810.03.18Kirstine Marie Christensdatter Døvling 59c 56 år 1751c  MAND: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild. Den 18de Martii begravet Jens Bendtsens kone Kirstine Marie Christensdatter af Deuling , døde den 10de Martii — 56 Aar gammel . Text : Proverb : 31 Cap : 30 og 31 Vers .
NOTITS: FT 1787 alder bedre.
67311810.04.29Else Marie Giødesdatter Richard Lustrup  15 år 4 m. 3 dage 1795.01.21c FAR: Giøde Richard. Den 29de April begravet Else Marie Gjødisdatter Richard gammel 15 Aar 4 Maaneder og nogle Dage . Text Højsangen 2 , 1—2 .
NOTITS: Nogle dage sat til 3. Else Marie ikke set født i Skarrild, Arnborg eller Borris.
67321810.05.13Kirsten Jensdatter Lustrup 71c 69 år 1739c  MAND: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild. Den 13de maji 1810 . begravet Enken Kirsten Jensdatter af Lustrup, gammel 69 Aar , døde den 8de Maji . Text : i Cor : 15de 58 V . —
NOTITS: FT 1787 alder bedre.
67341810.11.11Kirstine Pedersdatter Skarrild- Grene  65 år 1745c  MAND: Hans Pedersen, Skarrild- Grene, Skarrild. Den iite November begravet Hans Pedersens Kone af Green , Kirstine Pedersdatter 65 Aar gammel . Text Luc : 1 , 45 .
67361811.01.27Pernille Kirstine Pedersdatter Skarrild- Grene 0.04  1810.08.24 FAR: Peder Hansen Ravnholt.MOR: Margrethe Jensdatter27de Januarii begravet det under under 24 August f : Aar hjemmedøbte Pigebarn Pernille Kirstine Pedersdatter af Green . Talen over Graven Rom: 8 , 26 .
NOTITS: Egentlig døbt blot Pernille.
Dåb nr. 2799
67381811.02.17Karen Nielsdatter Gammelgaard 81c 90 år 1729c  MAND: Peder Pedersen Brosbøl (Gammelgaard), Skarrild. Den 17de Februar : begravet ovenbenævnte Peder {Pedersen} Brorsbøls Enke af Gammelgaard Karen Nielsdatter 90 Aar Gammel. Hun efterlod sig 29 levende Børnebørn . Text : Luc : 2, 38 . Indledningen blev taget af 2 Tim : 1 , 5 .
67401811.03.13Dorte Sørensdatter Skarrild- Grene 76c 77 år 1735c  MAND: Michel Andersen Grene, Skarrild- Grene, Skarrild. SØN: Søren Michelsen, Skarrild- Grene, Skarrild. Den 13de Martii begravet Enken Dorthe Sørensdatter af Green, gammel 77 Aar . Text: Ebr: 6, 18;19;20 .
NOTITS: Alder fra FT 1801.
67411811.03.17Mette Marie Jensdatter Lustrup 2.08 3 år 1808.06.17 FAR: Jens Pedersen.MOR: Johanne MortensdatterDen 17de Martii begravet Jens Pedersens Datter Mette Marie af Lustrup i 3die Aar Text Rom : 8, 1 . Døbt 17 Junii 1808, døde den 10 Martii sidstvigte .
Dåb nr. 2773
67431811.09.06Maren Andersdatter Skovby Præstegaarden 67.00 69år 1744.08.16  MAND: Nicolaus Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild. Den 6te September begravet Sognepræstens Nicolai Hegelahrs Hustrue Maren Andersdatter født Schoubye , som døde den 31te August i sin alders 69de Aar . Sognepræsten Hr : Engelken fra S. Felding prædikede over Hende og anvendte Exten Syrachs: 41 , 3. O Død ! Din dom er god for et nødtørvtigt Minneske ; og hvis Styrke formindskes . Over Graven blev af 4re Piger , som nedkastede Hver en Blomsterkrands , følgende Vers afsynget : Melod : Naar min Tid og Stund etc : Hvor skulle vi dog see dig glad , Naar al vor Længsel stilles , Naar alle Døde Rad i Rad Skal for vor Jesu stilles , Naar han med Navn fremkalder Dig , Og os for Gud vedkjender sig , Naar aldrig vi adskilles . {Kirkeår 1811:} Sum Mandkjøn 5 . Qvindekjøn 5 . Alt 10.
NOTITS: Hun har lidt og var afkræftet, før hun døde: "hvis Styrke formindskes". Verset "Hvor skulle vi dog see dig glad" er ikke fundet, men det ser lidt for glat for Hegelahr, der plejer at knudre en linje eller to.
67451812.01.05Margrethe Christensdatter Hvipskov Silstrup 62c 63 år 1749c  MAND: Jens Iversen, Silstrup, Skarrild. I Jesu navn 1812 . Den 5te Januar: begravet Jens Jversens Hustrue af Selstrup , Anne Magrethe Christensdatter 63 Aar gammel. Text Psalm : 40 , 1 . døde den 28de December .
NOTITS: Hun kaldes ellers altid Margrethe både i Brande sogn, hvor hun er født, og i Skarrild sogn. I FT 1801 regnes Jens Iversen til Skarrild-Grene ikke Silstrup.
67461812.01.25Sidsel Jensdatter Silstrup? 51c 63 år 1761c  MAND: Niels Pedersen, Silstrup, Skarrild. Almisselem Cidsel Jensdatter døde den 19de begravet den 25de januar Gammel 63 Aar . Text over Graven Ps: 63 , 2 3 .
NOTITS: Mand usikker. Alder fra FT 1801 er 12 år mindre end her i begravelsen, måske forkert identifikation.
67491812.04.05Elisabeth Masine Mortensdatter Hesselvig 1.02  1811.02.11 FAR: Morten Pedersen Hesselvig.MOR: Petronille Pedersdatterden 5te April begravet Morten Pedersens Datter Elisabeth Masine af Hesselvig , som blev døbt den 11 Februar 1811 . Text : Rom 6, 23 .
Dåb nr. 2802
67501812.09.20Dødfødt pige Skarrild- Grene 0.00  1812.09.17 FAR: Jens Hansen.MOR: Inger Christensdatter. Den 20de September begravet Jens Hansens dødfødte Pigebarn af Greene Text: Ecclesiastes 4 , 1 — 3 . Anmeldelse fra Gjordemoderen mangler endnu . Den 17 September 1812 blev jeg undertegnede kaldet til Fødselshjelp af Jens Hansens Kone Inger Christensdatter i Scharild Greene — hun fødte et dødt Pigebarn. Fødselen var haard , men skeede uden fosterets Vending — Ved Fødselen saaes, at det havde været længe død , da Huden gik af paa flere Steder af Legemet. Uagtet Livs Tilbagebrindgelse ikke var rimelig , prøveds det dog med Gnidning og Lufts Indblæsning , men uden Nytte — Moderen har ingen døde Børn født tilforn — Sønder Felding Overbye den 18de September 1812 — Mette Cathrine Christensdatter. {Tilføjelse i November 1812:} Videre Paategning paa Gjordemoederens sidstmeldte Attest : Den 22 November 1812 har Sognepræsten Hr : Hegelahr oplæst ovenmeldte Anmeldelse for os , og vi befinde , at Gjordemoderen ... {her afbrydes teksten. I affotograferingen mangler folioside 58B og 59}
Dåb nr. 2817
67551814.02.03Johanne Christensdatter Skarrild Mølle 57.02 59 år 1756.11.21  Den 3die Februar begravet pigen Johanne Christensdatrer af Møllen 59 Aar.
NOTITS: Ugift. Fra Agnes Laustens udskrift, AO affotografering mangler.
Dåb nr. 2262
67561814.03.30Lisbeth Masine Mortensdatter Hesselvig 0.09  1813.06.05 FAR: Morten Pedersen Hesselvig.MOR: Petronille PedersdatterDen 30te Martii begravet Morten {Pedersen} Hesselvigs datter Lisbeth Masine døbt den 5. Junii 1813 .
NOTITS: Fra Agnes Laustens udskrift, AO affotografering mangler.
Dåb nr. 2824
67571814.04.20Maren Katrine Andersdatter Skibbild 0.11  1813.05.09 FAR: Anders Christensen, Skibbild, Arnborg.MOR: Mette Christensdatter, Skibbild, Arnborg. Den 20de April begravet Mette Christensdatters barn Maren Cathrine Andersdatter fremstillet i Arnborg kirke 9. maji 1813.
NOTITS: Fra Agnes Laustens udskrift, AO affotografering mangler.
67621814.10.04Mette Mouridsdatter Skarrild Mølle 32c 32 år 1782c  den 4 Octobr begravet Pigen Mette Mouridsdatter af Skarild Mølle 32 Aar gammel . Text Apostel : 3, v: 10 og 11. {Døde i kirkeåret 1814 efter alder:} Mdkjøn 1-10 xx, 30-40 x, 60-70 x, 70-80 x. QvKjøn 1-10 xx, 40-50 x, 60-70 x. Sum 9 hvor iblandt 1 dødfødt Drengebarn.
NOTITS: Der er født en Mette Mouridsdatter 1782c i Stauning sogn, hun er mulig. Ingen af det navn set født i Vejle Amt.
67661815.06.11Kirstine Nielsdatter Døvling  57 år 7 m. 1757.11c  MAND: Anders Jensen, Døvling, Skarrild. Den 11 Junii begravet Kirstine Nielsdatter , Anders Jensens Kone af deuling , døde den 6te d. M. Gammel 57 Aar 7 Maaneder . 1. 1815 begravet 11. Juni Kirstine Nielsdatter Gift med husmd: Anders Jensen i Deuling . 58 Aar.
NOTITS: Ellers ikke kendt. Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
67671815.07.30Sidsel Marie Jensdatter Skarrild- Grene 8.07  1807.01.15 FAR: Jens Christensen Drantum.MOR: Margrethe ChristensdatterDom Xma p. t. , den 30te Julii begravet barnet Cidsel Marie Jensdatter af Green , som var afvigte Søndags Morgen den 23de udsendt med Faarehjorden , men blev næstfølgende dag eftersøgt og funden druknet i en moradsigt Hul ved Tothøi . var døbt den 15 Januar : 1807 . Text : Esaia 39 , 17 . indtil Hule . 2. fundet død i et moradsigt Vandhul ved Tothøj 24 Juli . Begravet 30 Juli . Sidsel Marie Jensdatter Faarehyrde hos sin fader Jens {Christensen} Drantum husmd : i Grene , sidst udsendt med hjorden d 23 Juli om morgenen .
Dåb nr. 2762
67681815.09.10Else Marie Skofer Pedersdatter Ronnum 3.00 4 år 1812.09.02 FAR: Peder Pedersen Gammelgaard.MOR: Else Kirstine Terkelsdatter1815 3. død 4. September begravet 10 September . Else Marie Skofer Pedersdatter . Hjemme i Ronnum hos sin fader Peder Pedersen . 4 Aar.
NOTITS: Herfra fremad kun den nye kirkebog. Hun er døbt Else Marie, Skofer uklart.
Dåb nr. 2816
67701815.10.29Sidsel Christensdatter Silstrup 66.08 66 år 1749.02.09  MAND: Niels Nielsen Ronnum den Yngre, Silstrup, Skarrild. 1815 4. død den 18 October begravet 29 October . Cidsel Christensdatter Enke og Aftægtskone i Selstrup . 66 Aar .
Dåb nr. 2203
67711815.11.19Maren Jensdatter  68c 68 år 1747c  1815 5. død 10 November begravet 19 November . Maren Jensdatter . Almisselem . 68 Aar .
NOTITS: Ikke i FT 1801, er i FT 1787 tjenestepige i Hesselvig ved Morten Pedersen.
67741816.04.11Mette Katrine Pedersdatter Lustrup  36 år 1780c  1816 1. død 3. April. Begravet 11 April Mette Katrine Pedersdatter , Huskone i Lustrup 36 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Skarrild. I FT 1801 tjenestepige ved Peder Pedersen i Gammelgaard i Skarrild By.
67751816.06.03Kirsten Madsdatter Skarrild By 80c 80 år 1736cc  MAND: Jens Sørensen Bek, Skarrild By, Skarrild. 1816 2. død 26 Maj begravet 3 Juni. Krestine Madsdatter Almisselem i Skarrild Bye 80 Aar .
67781816.08.04Birte Iversdatter Hesselvig  3 dage 1816.07.18 FAR: Iver Olesen Hesselvig.MOR: Anne Malene Lauridsdatter1816 3. død 1ste August begravet 4 August . Birte Iversdatter af Hesselvig . Sognefoged Ivers Hesselvigs datter . 3 dage .
NOTITS: Dåben siger hun var i kirke 17. august, det strider mod død den 1. august. Alder 3 dage kan heller ikke passe.
Dåb nr. 2854
67801817.04.12Maren Christensdatter Skarrild By 79c 79 år 1738c  1817 1. død 7 April begravet 12 April Maren Christensdatter Skarrild Degnebolig . 79 Aar .
NOTITS: Ikke identificeret.
67821817.11.06Else Marie Gregersdatter Lustrup 61.03 70 år 1756.08.08  MAND: Rasmus Jensen Tornvig, Lustrup, Skarrild. 1817 2. død 29 October . begravet 6 November . Else Marie Gregersdatter . Almisselem 70 Aar .
NOTITS: Hun er født i Lille Gaasdal i Borris. Alderen er ni år for høj.
67851818.01.25Maren Sørensdatter Beksgaard 33.08 34 år 1784.06.06  MAND: Peder Nielsen, Beksgaard, Skarrild. 1818 1. død 19. Januar begravet 25 Januar . Maren Sørensdatter Gmd: Peder Nielsens kone Bechsgaard 34 Aar.
NOTITS: Død fem dage efter hun fødte en dødfødt dreng. Maren blev født i Beksgaard i Skarrild.
67911818.09.08Ane Jakobsdatter Lustrup? 61c 61 år 1757c  MAND: Ebert Lauridsen, Lustrup, Skarrild.  1818 2. død 2 September begravet 8 September Ane Jacobsdatter Indsidderske 61 Aar .
NOTITS: Usædvanligt, at der ikke skrives Ebert Lauridsens kone.
67941818.10.14Christiane Jensdatter  29.03 29 år 1789.07.12  1818 3. død 9 October begravet 14 October Christiane Jensdatter Væverske og Bondekone 29 Aar .
Dåb nr. 2572
67951818.11.08Mette Andersdatter Krog 0.01 5 uger 1818.09.24 FAR: Anders Jensen Kjærsgaard.MOR: Ane Henningsdatter1818 4. død 2 November begravet 8 November . Mette Andersdatter Krog. Et spædt barn af Krog.
NOTITS: Forældrenes navne fra dåben.
Dåb nr. 2877
67991819.09.11Katrine Marie Christensdatter Studsgaard 50.11 50 år 1768.09.25  MAND: Christen Jensen Øvig, Studsgaard, Skarrild. 1819 1. død 3 September begravet 11 September . Katrine Marie Christensdatter Gdm: Christen Jensens {Øvig} Kone i Studsgaard Skarrild Bye . 50 . Aar .
NOTITS: Hun er født i Lille Gaasdal i Borris sogn.
68011819.10.24Mette Marie Andersdatter Krog 0.01 8 dage 1819.10.08 FAR: Anders Jensen Kjærsgaard.MOR: Ane Henningsdatter1819 2. død 16 October begravet 24 October . Mette Marie Andersdatter Krog . Et spædt Barn af Skarrild Krog 8 dage .
NOTITS: Forældrenes navne fra hjemmedåben.
Dåb nr. 2888
68031820.02.13Maren Andersdatter Silstrup 58.11 59 år 1761.03.19  MAND: Niels Knudsen, Silstrup, Skarrild. 1820 1. død 7 Februar begravet 13 Februar Maren Andersdatter Niels Knudsens Kone i Selstrup 59 Aar .
Dåb nr. 2300
68041820.05.22Mette Kirstine Rasmusdatter Heesgaard 0.10 10 m. 1819.07.01 FAR: Rasmus Christiansen.MOR: Ane Kirstine Larsdatter1820 2. død 19 Maj begravet 22 Maj . Mette Kristine Rasmusdatter Heesgaard . Et Barn paa Heesgaard mark . 10 Maaneder .
NOTITS: Forældrenes navne fra dåben.
Dåb nr. 2885
68061820.09.27Else Marie Larsdatter Lustrup 43.06 43 år 6 m. 1777.03.09  MAND: Lars Michelsen, Lustrup, Skarrild. 1820 3. død 24 Septemb. begravet 27 September . Else Marie Larsdatter Almisselem . 43½ Aar .
NOTITS: Boede vel til sidst ved broderen Mads Larsen i forældrenes husmandssted. Mads Larsen døde to uger før denne søster Else Marie, måske noget smitsomt.
Dåb nr. 2443
68081820.11.17Ane Pedersdatter Lustrup  64 år 1756c  MAND: Lars Madsen, Lustrup, Skarrild. 1820 4. død 13 Nobember begravet 17 November . Ane Pedersdatter Lustrup Enke. Aftægtskone i Øster Lustrup 64 Aar.
NOTITS: Hendes barn Mads Larsen døde to måneder før, måske smitsomt.
68111820.12.30Maren Larsdatter Lustrup 40.07 40 år 6 m. 1780.05.27  MAND: Jens Pedersen, Lustrup, Skarrild. 1820 5. død 27 December . begravet 30 December Maren Larsdatter Gaardmd: Jens Pedersens Kone i Lustrup 40½ Aar .
NOTITS: Moderen Ane Pedersdatter død to måneder før, to søskende Mads Larsen og Else Marie Larsdatter død tre måneder før.
Dåb nr. 2478