Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1725 - 1775
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 5999 1709.01.09 Oluf Jensen Due, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 43c, DØBT: 1666c.
Nr. 6001 1724.12.03 Dødfødt, , 0. FAR: Erik Andersen. MOR: ? Erik Andersens kone.
Nr. 6002 1725.01.06 ? Erich Andersens kone, .
Nr. 6003 1725.04.09 Johan Klink, .
Nr. 6004 1725.05.19 Niels Olufsen, Silstrup.
Nr. 6005 1725.05.26 Dødfød, , 0. FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
Nr. 6006 1725.07.21 ? Peders/en/datter barn 1, Grene, SAND ALDER: 12-. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
Nr. 6007 1725.07.21 ? Peders/en/datter barn 2, Grene, SAND ALDER: 12-. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
Nr. 6008 1725.08.25 Anders Bringelsen, , SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1725.06.17. FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
Nr. 5998 1725.11.11 ? Peders/en/datter, Bæktoft, SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Bæktoft. MOR: ? Peder Bæktofts kone.
Nr. 5996 1725.11.25 ? Christens/en/datter, Døvling, SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Døvling. MOR: ? Christen Døvlings kone.
Nr. 5995 1725.12.02 ? Bringels/en/datter, , SAND ALDER: 2c, DØBT: 1724c. FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
Nr. 5997 1725.12.15 ? Simons/en/datter, , SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Simon.
Nr. 6009 1726.01.03 Erik Jensen, , SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Jens Hjøllund. MOR: ? Jens Hjøllunds kone.
Nr. 6010 1726.01.27 ? Degnens barn, , SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Jens Nielsen Birch. MOR: ? Jens Nielsen Birchs kone.
Nr. 6011 1726.02.10 ? Anders Skaves 1. kone, Skave, SAND ALDER: 20+, DØBT: 1706-.
Nr. 6012 1726.04.06 ? Peder Ronnums barn, Ronnum, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Pedersen Ronnum. MOR: ? Peder Pedersen Ronnums kone.
Nr. 6013 1726.04.13 ? Peder Grenes barn, Grene, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
Nr. 6014 1726.04.07 ? Peder Heesgaards barn, Heesgaard?, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Heesgaard?. MOR: ? Peder Heesgaards kone.
Nr. 6015 1726.06.02 Niels Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1726.04.21. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
Nr. 6016 1727.05.12 Karen Simonsdatter, , SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1727.03.16. FAR: Simon. MOR: ? Simons kone.
Nr. 6017 1727.05.20 Anne Pedersdatter, Nederby (Gammelgaard).
Nr. 6018 1727.07.05 ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle.
Nr. 6019 1727.08.30 Mette Brun, .
Nr. 6020 1727.10.04 ? Morten Heesgaards kone, (Heesgaard).
Nr. 6021 1728.01.12 Maren Christensdatter, Ronnum.
Nr. 6022 1728.01.24 ? Ib Jensens kone, Pindvig.
Nr. 6023 1728.05.09 ? Jakob Silstrups kone, Silstrup.
Nr. 6024 1729.04.20 ? Peder Hesselvigs tjenestepige, Hesselvig.
Nr. 6025 1729.05.30 Jens Jensen, Lustrup.
Nr. 6026 1729.05.30 ? Jens Jensens kones søster, Lustrup.
Nr. 6027 1729.06.19 Laurids Jensen, .
Nr. 6028 1729.06.26 Karen Gammelgaard, Nederby (Gammelgaard).
Nr. 6029 1729.07.17 Kirsten Pedersdatter, .
Nr. 6030 1729.07.17 Dødfødt, Bæksgaard, 0. FAR: Jens Bechgaard.
Nr. 6031 1729.07.24 Margrethe Ostersdatter, Ronnum.
Nr. 6032 1729.12.04 Karen Pedersdatter, .
Nr. 6033 1730.01.11 Else Jensdatter, Silstrup, DØBT: 1729.10.23. FAR: Jens Bennetsen. MOR: Birgitte Nielsdatter.
Nr. 6034 1730.03.12 Ib Jensen Pindvig, Pindvig.
Nr. 6035 1730.10.15 ? Jens Mølles 1. kone, Lustrup.
Nr. 6036 1730.10.22 Anders Sørensen, .
Nr. 6037 1730.11.03 ? Jens Svenningsens kone, .
Nr. 6038 1730.10.29 Mette Eriksdatter, , SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1730.07.02. FAR: Erik Andersen.
Nr. 6039 1730.11.12 Thomas Jensen, , SAND ALDER: 3.02 (å.m), DØBT: 1727.09.14. FAR: Jens Thomsen.
Nr. 6040 1730.11.19 Margrethe Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1730.10.15. FAR: Jens Mølle. MOR: ? Jens Mølles kone.
Nr. 6041 1731.01.26 Michel Laugesen, , SAND ALDER: 3.00 (å.m), DØBT: 1728.02.15. FAR: Lauge Michelsen. MOR: ? Lauge Michelsens kone.
Nr. 6042 1731.01.30 Erik Andersen, .
Nr. 6043 1731.02.18 Erik Jensen, , SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1730.01.08. FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
Nr. 6044 1731.02.25 ? Pedersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 6+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
Nr. 6045 1731.04.20 Karen Døvling, Døvling.
Nr. 6046 1731.05.20 Villads, Hesselvig.
Nr. 6047 1731.07.19 ? Peders/en/datter, Ronnum, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Ældre. MOR: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone.
Nr. 6048 1731.08.26 Niels Jensen Birch, , SAND ALDER: 47c, DØBT: 1684c.
Nr. 6049 1731.09.28 Kirsten Bæksgaard, Bæksgaard.
Nr. 6050 1731.10.28 ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle.
Nr. 6051 1731.11.08 ? Anders Skaves 2. kone, Skave.
Nr. 6052 1731.12.06 Søren Jensen, Karstoft- Sønder.
Nr. 6053 1731.12.08 ? Andersdatter, Elkær, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
Nr. 6054 1732.02.18 Michel Minds, .
Nr. 6055 1732.03.16 Morten Heesgaard, Heesgaard.
Nr. 6056 1732.03.23 Anne Veilgaard, .
Nr. 6057 1732.06.03 Abelone Hesselvig, Hesselvig.
Nr. 6058 1732.07.08 ? Christensdatter, Døvling, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Døvling. MOR: ? Christen Døvlings kone.
Nr. 6059 1732.07.13 Kirsten Skave, Skave.
Nr. 6060 1732.07.15 Anne Gammelgaard, Skarrild By (Gammelgaard).
Nr. 6061 1732.09.24 Maren Pedersdatter, .
Nr. 6062 1732.10.06 Maren Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1732.04.20. FAR: Jens Mølle. MOR: ? Jens Mølles 2. kone.
Nr. 6063 1732.11.24 ? Jens Mølles 2. kone, Lustrup.
Nr. 6064 1732.12.05 Karen Nielsdatter, Karstoft- Sønder.
Nr. 6065 1732.12.23 ? Christensdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
Nr. 6066 1733.01.06 Peder Pedersen Grene, Skarrild- Grene.
Nr. 6067 1733.01.11 ? Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 2.06 (å.m), DØBT: 1730.07.16. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
Nr. 6068 1733.02.09 Peder Pedersen, Skarrild By (Studsgaard), SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1731.04.08. FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
Nr. 6069 1733.02.25 ? Anders/en/datter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Anders Nielsen, Skærlund, Brande. MOR: Else Volske.
Nr. 6070 1733.06.09 ? Jakobsdatter, Skave. FAR: Jakob Skave. MOR: ? Jakob Skaves kone.
Nr. 6071 1733.07.13 Niels Nielsen, Øvig, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1733.04.02. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
Nr. 6072 1733.10.07 Maren Grene, Skarrild- Grene.
Nr. 6073 1733.10.11 Søren Klink, Skarrild By (Klink).
Nr. 6074 1733.09.06 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
Nr. 6075 1734.01.02 Jens Christensen, Silstrup.
Nr. 6076 1734.02.02 ? Anne Michelsdatters barn, . MOR: Anne Michelsdatter.
Nr. 6077 1734.02.10 Laurids smed, .
Nr. 6078 1734.02.25 Jakob Christensen, .
Nr. 6079 1734.03.10 Jens Krog, Krog.
Nr. 6080 1734.03.24 ? Peders/en/datter, Døvling, SAND ALDER: 10+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Døvling. MOR: ? Peder Døvlings kone.
Nr. 6081 1734.08.12 Erik Ottesen, , SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1734.04.04. FAR: Otte Pedersen. MOR: ? Otte Pedersens kone.
Nr. 6082 1734.10.16 Anne Madsdatter, .
Nr. 6083 1734.11.08 Oluf Meldgaard, (Meldgaard).
Nr. 6084 1734.11.15 Maren Michelsdatter, .
Nr. 6085 1735.01.12 Jens Sørensen, Karstoft.
Nr. 6086 1735.02.11 ? Jens Birkebæks kone, .
Nr. 6087 1735.02.11 dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
Nr. 6088 1735.04.28 Mette Bæktoft, (Bæktoft).
Nr. 6089 1735.09.01 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
Nr. 6090 1735.09.04 ? Christen Jensens kone, .
Nr. 6091 1735.09.10 Peder Olufsen, Karstoft.
Nr. 6092 1736.01.07 Morten Christensen, (Heesgaard), SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1735.05.30. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
Nr. 6093 1736.01.11 ? Jakobsdatter, Skave, SAND ALDER: 12+, DØBT: 1724-. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: ? Jakob Christensen Skaves kone.
Nr. 6094 1736.01.18 Christen Pedersen, Lustrup.
Nr. 6095 1736.01.26 Karen? Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 11.09 (å.m), DØBT: 1725.04.15. FAR: Niels Døvling. MOR: ? Niels Døvlings kone.
Nr. 6096 1736.02.02 Lars Degn, .
Nr. 6097 1736.09.26 Anne Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1736.05.13. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
Nr. 6098 1736.10.12 Laurids Holst, .
Nr. 6099 1736.11.24 ? Laurids Holsts kone, .
Nr. 6100 1737.01.21 Thomas Jensen, Pindvig, 1.09, DØBT: 1735.04.11. FAR: Jens Ibsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
Nr. 6101 1737.02.26 Helene Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), SAND ALDER: 20cc, DØBT: 1720c-. FAR: Christen Thomsen Lund. MOR: Helene Christensdatter Haderup.
Nr. 6102 1737.03.12 Michel Skrædder, .
Nr. 6103 1737.04.06 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0, DØBT: 1737.04.06. FAR: Peder Hesselvig. MOR: Maren Peder Hesselvigs kone.
Nr. 6104 1737.04.10 Maren Peder Hesselvigs kone, Hesselvig.
Nr. 6105 1737.05.05 Anne Marie? Christensdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1734.01.10. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
Nr. 6106 1737.05.09 Johanne Jensdatter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1737.04.06. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
Nr. 6107 1737.05.21 Anne Christensdatter, Øvig, SAND ALDER: 57c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6108 1737.05.29 Anne Huus, .
Nr. 6109 1737.07.06 Anne Marie Jensdatter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1737.05.25. FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
Nr. 6110 1737.07.03 Anne Christensdatter, , SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1736.12.02. FAR: Christen Ørbæk. MOR: ? Christen Ørbæks kone.
Nr. 6111 1737.12.03 Laurids Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1737.08.04. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
Nr. 6112 1737.12.10 ? Christen Døvlings kone, Døvling.
Nr. 6113 1737.12.14 Peder Graversen? Gravel, .
Nr. 6114 1737.12.26 Karen Veilgaard, .
Nr. 6115 1738.02.11 Anne Pallesdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 3.08 (å.m), DØBT: 1734.05.14. FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
Nr. 6116 1738.02.18 Jakob Pallesen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1737.08.10. FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
Nr. 6117 1738.06.04 Inger Smedekone, .
Nr. 6118 1738.06.08 Peder Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1737.05.12. FAR: Peder Skomager. MOR: ? Peder Skomagers kone.
Nr. 6119 1738.07.17 Jens Mølle, Lustrup.
Nr. 6120 1738.08.01 Maren Krog, Krog.
Nr. 6121 1739.08.13 Jens Olufsen, .
Nr. 6122 1739.10.02 Christen Nielsen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1739.01.22. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
Nr. 6123 1739.10.04 Niels Hesselvig, Hesselvig.
Nr. 6124 1740.06.11 Anne Rasmusdatter, Krog.
Nr. 6125 1740.08.19 Søren Madsen, Skarrild By.
Nr. 6126 1740.11.13 ? Peders/en/datter, Døvling. FAR: Peder Skomager. MOR: ? Peder Skomagers kone.
Nr. 6127 1740.12.23 Else Jensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1740.09.12. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
Nr. 6128 1741.01.07 Anders Jensen Grene, Skarrild Grene.
Nr. 6129 1741.01.07 Laurids Madsen, Skarrild Grene.
Nr. 6130 1741.04.10 ? Jensdatter, Skarrild Grene.
Nr. 6131 1741.05.15 Margrethe Klink, Sølle Grete, Lustrup.
Nr. 6132 1741.06.22 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
Nr. 6133 1741.08.10 ? Bertels/en/datter, Hesselvig. FAR: Bertel Hesselvig. MOR: ? Bertel Hesselvigs kone.
Nr. 6134 1741.11.13 Christen Søfrensen, Skarrild By.
Nr. 6135 1742.05.25 Anne Nielsdatter, Karstoft- Sønder.
Nr. 6136 1742.07.01 Anne Holte, Skarrild By.
Nr. 6137 1742.07.11 Margrethe Olufsdatter, Lustrup.
Nr. 6138 1742.07.26 Anne Marie Jensdatter, , SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1742.05.21. FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
Nr. 6139 1742.09.23 ? Jens Birkebæks kone, .
Nr. 6140 1742.10.03 Niels Hyrdedreng, , SAND ALDER: 10+, DØBT: 1732c-.
Nr. 6141 1742.12.26 Anne Jensdatter, Bæksgaard.
Nr. 6142 1743.04.06 Christen Pedersen, , SAND ALDER: 2.05 (å.m), DØBT: 1740.12.18. FAR: Peder Madsen. MOR: ? Peder Madsens kone.
Nr. 6143 1743.04.28 Karen Nielsdatter, Lustrup.
Nr. 6144 1743.06.08 Tue Sørensen Grene, Skarrild Grene.
Nr. 6145 1743.09.02 Sidsel Pindvig, Pindvig.
Nr. 6146 1743.09.05 Peder Pedersen, Lustrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1743.05.16. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
Nr. 6147 1744.07.12 ? Olufs/en/datter, . FAR: Oluf Mølle. MOR: ? Oluf Mølles kone.
Nr. 6148 1744.09.24 ? Andersen, Elkær. FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
Nr. 6149 1744.10.04 Jens Christensen, Pindvig.
Nr. 6150 1744.11.14 Anne/ Maren Olufsdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1744.09.20. FAR: Niels Olufsen. MOR: ? Niels Olufsens kone.
Nr. 6151 1744.12.18 Henrik Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1744.05.03. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
Nr. 6152 1745.03.11 Ingeborg, Hesselvig.
Nr. 6153 1745.03.11 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.03.07. FAR: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. MOR: Ingeborg Thomas Hesselvigs kone.
Nr. 6154 1745.03.13 Margrethe Andersdatter Braadt, Skarrild By (Søndergaard).
Nr. 6155 1745.04.05 Dødfødt, Skave, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.04.01. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6156 1745.05.05 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.05.01. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
Nr. 6157 1745.07.08 Søren Christensen, Lustrup.
Nr. 6158 1745.08.14 ? Bertels/en/datter, Silstrup. FAR: Bertel Nielsen. MOR: ? Bertel Nielsen Silstrups kone.
Nr. 6159 1745.11.02 Karen Jensdatter, Lustrup.
Nr. 6160 1746.04.05 Peder Christensen Pindvig, Pindvig.
Nr. 6161 1746.04.26 Niels Olesen, Karstoft- Sønder.
Nr. 6162 1746.07.02 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1746.06.29. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
Nr. 6163 1747.01.06 Anders Madsen Elkær, Lustrup.
Nr. 6164 1747.01.26 Peder Pedersen, Lustrup.
Nr. 6165 1747.02.07 Kirsten Christensdatter, Elkærgaard.
Nr. 6166 1747.02.11 Inger Pedersdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1746.11.09. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: ? Peder Christensens kone.
Nr. 6167 1747.02.20 Niels Elkær, Skarrild By (Elkærgaard).
Nr. 6168 1747.02.29 Michel Sørensen, Lustrup.
Nr. 6169 1747.03.05 ? Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Pedersen. MOR: ? Peder Pedersens kone.
Nr. 6170 1747.04.03 Mads Andersen, Silstrup, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1745.05.29. FAR: Anders Madsen. MOR: ? Anders Madsens kone.
Nr. 6171 1747.04.21 ? Mads Degns kone, Silstrup.
Nr. 6172 1747.05.13 Jens Bennetsen, Silstrup.
Nr. 6173 1747.11.15 Mette Madsdatter, Karstoft- Sønder.
Nr. 6174 1747.12.22 Peder Pedersen, Skarrild By (Klink).
Nr. 6175 1747.12.26 Kirsten Krog, Krog.
Nr. 6176 1748.01.11 Anne Marie Nielsdatter, Ronnum, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1747.08.06. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
Nr. 6177 1748.02.02 Kirsten Nielsdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1747.10.29. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
Nr. 6178 1748.03.15 ? Christens/en/datter, Lustrup. FAR: Christen Eriksen. MOR: ? Christen Eriksens kone.
Nr. 6179 1748.03.18 Maren Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 4.09 (å.m), DØBT: 1743.06.16. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs kone.
Nr. 6180 1748.03.24 Christen Pedersen, Grene.
Nr. 6181 1748.04.05 Jens Christensen, Lustrup.
Nr. 6182 1748.04.21 Peder Christensen, Pindvig, SAND ALDER: 4.04 (å.m), DØBT: 1743.12.19.
Nr. 6183 1748.04.23 Rasmus Jakobsen, Krog.
Nr. 6184 1748.05.04 Johan Bendtsen?, .
Nr. 6185 1748.05.08 Anne Margrethe Lauridsdatter, , SAND ALDER: 4.07 (å.m), DØBT: 1743.10.10. FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6186 1748.05.14 Bolle Larsdatter, Lustrup.
Nr. 6187 1748.10.27 Christen Christensen? Lund, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 33cc, DØBT: 1715cc.
Nr. 6188 1748.11.12 Christen Jensen, Pindvig.
Nr. 6189 1748.12.04 Søren Christensen, , SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1748.05.05. FAR: Christen Eriksen Lustrup. MOR: ? Christen Eriksen Lustrups kone.
Nr. 6190 1748.12.30 ? Lars Bæktofts kone, Bæktoft.
Nr. 6191 1749.01.10 Bendt Sørensen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 39cc, DØBT: 1710cc.
Nr. 6192 1749.02.15 Jep Døvling, Døvling.
Nr. 6193 1749.03.14 Dødfødt, Ronnum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1749.03.09. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
Nr. 6194 1749.06.13 Anne Christensdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1749.06.08. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
Nr. 6195 1750.02.21 Niels Christensen, Elkær, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1748.04.04. FAR: Christen. MOR: ? Christen Elkærs kone.
Nr. 6196 1750.03.26 Jakob Christensen Skave, Skave.
Nr. 6197 1750.04.07 Doret Hansdatter, Skarrild By.
Nr. 6198 1750.04.12 Katrine Jensdatter, , DØBT: 1750.03.01. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
Nr. 6199 1750.08.04 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1750.09.01. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
Nr. 6200 1750.08.14 Kirsten Nielsdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1750.03.01. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
Nr. 6201 1750.08.22 Johanne Pedersdatter, Øvig, SAND ALDER: 41c, DØBT: 1709c.
Nr. 6202 1750.09.29 Eske Christian Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 3.10 (å.m), DØBT: 1746.11.01. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: ? Hans Eskesen Karstofts kone.
Nr. 6203 1750.10.09 Valborg Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 26+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs 1. kone.
Nr. 6204 1750.11.26 Doret Jakobsdatter, Skarrild By (Søndergaard).
Nr. 6205 1751.01.04 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1751.01.01. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
Nr. 6206 1751.01.18 Peder Christensen Bæktoft gammel, Skarrild By.
Nr. 6207 1751.03.09 Søren Christensen, Elkær, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1750.11.01. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
Nr. 6208 1751.03.14 Anne Margrethe Lauridsdatter, , SAND ALDER: 1.00 (å.m), DØBT: 1750.03.26. FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6209 1751.03.15 Maren Jensdatter, Lustrup.
Nr. 6210 1751.08.09 Anne Jensdatter, , SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1751.05.22. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
Nr. 6211 1751.09.03 Peder Christensen Hesselvig gammel, Karstoft, DØBT: 1705cc.
Nr. 6212 1751.09.09 Mads Thomasen, Hesselvig, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1751.05.22. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
Nr. 6213 1751.12.19 Kirsten, Lustrup.
Nr. 6214 1752.01.05 Inger Christensdatter, Silstrup.
Nr. 6215 1752.01.17 Michel Lauesen, Lustrup.
Nr. 6216 1752.05.17 Christen Madsen Døvling?, Skarrild By (Degnehuset).
Nr. 6217 1752.07.15 Søren Christensen, Døvling (Øster).
Nr. 6218 1753.01.20 Knud Thomasen, Hesselvig, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1752.10.29. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
Nr. 6219 1753.03.06 Kirsten Christen Klings kone, Skarrild By (Klink).
Nr. 6220 1753.03.10 Maren Vindelev, Bæksgaard.
Nr. 6221 1753.03.29 ? Niels Mortensens? kone, Døvling.
Nr. 6222 1753.06.21 Peder Graversen gammel, Bæksgaard.
Nr. 6223 1753.07.04 Else Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1753.03.25. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
Nr. 6224 1753.07.18 Peder Nielsen, Elkær.
Nr. 6225 1753.09.02 Anne Pedersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 6.04 (å.m), DØBT: 1747.05.13. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pedersen Pindvigs kone.
Nr. 6226 1753.12.01 Margrethe Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1753.10.28. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
Nr. 6227 1754.02.25 ? Nielsen, Lustrup. FAR: Niels Lustrup. MOR: ? Niels Lustrups kone.
Nr. 6228 1754.03.12 Hans Pedersen, Hesselvig, DØBT: 1744c+. FAR: Peder Jensen Hesselvig. MOR: ? Peder Jensen Hesselvigs kone.
Nr. 6229 1754.10.06 ? Laurids Skomagers kone, Skarrild By.
Nr. 6230 1754.10.14 Christen Mortensen Klink, Klink, SAND ALDER: 30+, DØBT: 1724-.
Nr. 6231 1754.12.12 Bolle Adamsdatter, Hesselvig.
Nr. 6232 1754.12.18 Thøger Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 6+, DØBT: 1748-. FAR: Christen Eriksen Lustrup. MOR: ? Christen Eriksen Lustrups kone.
Nr. 6233 1755.01.01 Margrethe Jensdatter, Lustrup.
Nr. 6234 1755.02.06 Karen Sørensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 25, DØBT: 1730.02.12. FAR: Søren Madsen Salig. MOR: ? Søren Madsens kone.
Nr. 6235 1755.04.11 Mette Mari Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1755.03.28. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
Nr. 6236 1755.09.14 Søren Madsen, Karstoft- Sønder. FAR: Mads Sørensen. MOR: Inger Pedersdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild.
Nr. 6237 1755.12.21 Niels Døvling, Døvling, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1700c-.
Nr. 6238 1756.01.01 Margrethe Nielsdatter, .
Nr. 6239 1756.02.14 Margrete Jensdatter Krog, Krog.
Nr. 6240 1756.07.12 Christen Mortensen, Heesgaard, SAND ALDER: 46c+, DØBT: 1710c-.
Nr. 6241 1756.10.12 Christen Madsen, Lustrup, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1754.10.08. FAR: Mads Lauesen. MOR: ? Mads Lauesens kone.
Nr. 6242 1756.10.14 Karen Jakobsdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1756.07.11. FAR: Jakob Sørensen Døvling. MOR: ? Jakob Sørensens kone.
Nr. 6243 1756.10.28 Anne Sørensdatter, Skarrild By.
Nr. 6244 1756.12.22 Margrethe Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1754.12.28. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
Nr. 6245 1757.01.09 Rasmus Christensen Kollund, Karstoft.
Nr. 6246 1757.01.24 Karen Jakobsdatter, Døvling.
Nr. 6247 1757.02.07 Peder Nielsen, Skave.
Nr. 6248 1757.02.18 Marianne Jensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1756.12.26. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
Nr. 6249 1757.03.14 Anne Marie Andersdatter, Grene, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1755.03.03. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: ? Anders Nielsen Grenes kone.
Nr. 6250 1757.03.17 Lars Jørgensen, Silstrup.
Nr. 6251 1757.03.27 Margrethe Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 2.03 (å.m), DØBT: 1754.12.28. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
Nr. 6252 1757.04.21 Anders Pedersen, Skave, SAND ALDER: 77c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6253 1757.07.20 Niels Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), DØBT: 1731.09.09. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abbelone Christensdatter Lund.
Nr. 6254 1757.09.18 Christen Jensen Møller gammel, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 57c+, DØBT: 1700c-.
Nr. 6255 1758.03.06 Karen Jensdatter, Skarrild By (Søndergaard- Lille).
Nr. 6256 1758.03.10 Christen Nielsen Ronnum, Ronnum.
Nr. 6257 1758.04.26 Kirsten Christensdatter Kimose, Silstrup.
Nr. 6258 1758.05.14 Kiersten Michelsdatter, Silstrup.
Nr. 6259 1758.06.24 Mads Degn, Silstrup.
Nr. 6260 1758.06.28 Anne Pedersdatter, Skarrild By.
Nr. 6261 1758.10.26 Johanne Jensdatter, Skarrild By (Klink).
Nr. 6262 1758.12.12 Anne Hansdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 2.06 (å.m), DØBT: 1755.06.22. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: ? Hans Eskesen Karstofts kone.
Nr. 6263 1759.02.02 Palle Andersen, Skarrild By.
Nr. 6264 1759.05.12 Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, SAND ALDER: 87c, 87 år, DØBT: 1672c.
Nr. 6265 1759.05.30 ? Christen Lassens kone, Pinvig.
Nr. 6266 1759.06.13 Peder Pedersen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1759.05.13. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
Nr. 6267 1759.09.11 Mette Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1759.06.05. FAR: Niels Jakobsen, Skave, Skarrild. MOR: Anne Knudsdatter.
Nr. 6268 1759.09.17 Henning Rasmussen, Krog, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1691c.
Nr. 6269 1759.09.19 Peder Nielsen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1759.06.17. FAR: Niels Mortensen. MOR: ? Niels Mortensens kone.
Nr. 6270 1759.10.22 Niels Olesen, Karstoft- Sønder.
Nr. 6271 1760.01.26 Bent Pedersen Øvig, Krog, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1703c.
Nr. 6272 1760.03.09 Søren Olesen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1691c.
Nr. 6273 1760.06.24 Jens Boesen, Krog, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1688c.
Nr. 6274 1760.08.26 ? Erik Pedersen Lustrups kone, Lustrup, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1728c.
Nr. 6275 1760.08.26 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Erik Pedersen Lustrup. MOR: ? Erik Pedersen Lustrups kone.
Nr. 6276 1760.12.06 Maren Christensdatter, Ronnum, SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1683c.
Nr. 6277 1760.12.10 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
Nr. 6278 1760.12.18 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Poul Nielsen Hesselvig. MOR: Mette?.
Nr. 6279 1761.01.07 Mette Pouls Nielsen Hesselvigs 1. kone, Hesselvig, SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1726c.
Nr. 6280 1761.04.12 ? Erik gammels kone, , SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1692c.
Nr. 6281 1761.05.05 Ellen Madsdatter, Døvling, SAND ALDER: 59c, 59, DØBT: 1702c.
Nr. 6282 1761.06.30 Jannes Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 1.06 (å.m), DØBT: 1760.01.13. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
Nr. 6283 1761.08.17 Christen Elkær, Elkær (Elkærgaard), SAND ALDER: 52c, 52, DØBT: 1709c.
Nr. 6284 1761.08.22 ? Christen Tarps kone, Krog, SAND ALDER: 58c, 58, DØBT: 1703c.
Nr. 6285 1761.08.28 ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres enke, Ronnum, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1690c.
Nr. 6286 1761.10.12 ? Christen Elkærs kone, Elkær, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1713c.
Nr. 6287 1762.01.24 Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 49c, 49, DØBT: 1713c.
Nr. 6288 1762.02.06 Anne Jensdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 74c, 74, DØBT: 1688c.
Nr. 6289 1762.02.08 Mette Mari Olesdatter, Lustrup, SAND ALDER: 7.04 (å.m), 8, DØBT: 1754.10.06. FAR: Ole Minds. MOR: ? Ole Minds kone.
Nr. 6290 1762.03.22 ? Niels Christensens kone, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 28c, 28, DØBT: 1734c.
Nr. 6291 1762.05.14 Jens Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 19 uger, DØBT: 1762.01.03. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
Nr. 6292 1762.12.01 Anne Sørensdatter, Skave, SAND ALDER: 41c, 41, DØBT: 1721c.
Nr. 6293 1762.12.27 Peder Gresen, Skave, SAND ALDER: 29c, 29, DØBT: 1733c.
Nr. 6294 1763.01.15 Sidsel Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 39c, 39, DØBT: 1724c.
Nr. 6295 1763.02.08 Margrethe Christensdatter, Skave, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1692c.
Nr. 6296 1763.02.10 Anne Jakobsdatter, Beksgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 uger, DØBT: 1763.01.02. FAR: Jakob Beksgaard. MOR: ? Jakob Beksgaards kone.
Nr. 6297 1763.03.22 Jens Jensen, Elkær (Elkærgaard), SAND ALDER: 87cc, 87, DØBT: 1676c.
Nr. 6298 1763.06.12 Eske Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1763.06.03. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
Nr. 6299 1763.07.01 Poul Gotfred Liebe Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 4.10 (å.m), 4, DØBT: 1758.09.22. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
Nr. 6300 1763.07.29 ? ? Bertelsdatters barn, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1763.07.25. MOR: ? Bertelsdatter.
Nr. 6302 1764.03.30 Niels Christensen, Pindvig, SAND ALDER: 17.08 (å.m), 18, DØBT: 1746.07.17. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
Nr. 6303 1764.05.18 Anne Christensdatter, Skave, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1764.02.26. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
Nr. 6304 1764.07.12 ? Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1764.04c. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
Nr. 6305 1764.12.02 Karen Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 31.05 (å.m), 31, DØBT: 1733.06.21. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
Nr. 6306 1764.12.03 Johanne Pedersdatter, Ronnum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1764.11.04. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6307 1764.12.28 Mette Hansdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1764.12.01. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
Nr. 6308 1765.01.24 ? Bertel Lustrups kone, Lustrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1703c.
Nr. 6309 1765.01.12 Maren Michelsdatter, , SAND ALDER: 70c, 70, DØBT: 1695c.
Nr. 6310 1765.01.24 Karen Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 56c, 56, DØBT: 1709c.
Nr. 6311 1765.02.08 Bertel Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1703c.
Nr. 6312 1765.04.12 ? Niels Pedersens kone, Silstrup, SAND ALDER: 37c, 37, DØBT: 1728c.
Nr. 6313 1765.05.05 Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 14 uger, DØBT: 1764.12.01. FAR: Jens Olesen. MOR: ? Jens Olesens kone.
Nr. 6314 1765.07.04 Kirsten Pedersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 52c, 52, DØBT: 1713c.
Nr. 6315 1765.07.14 ? Jensdatter, Døvling, SAND ALDER: 34c, 34, DØBT: 1731c. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
Nr. 6316 1765.07.05 Abelone Katrine Christensdatter Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1765.05.15. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
Nr. 6317 1765.09.12 Abelone Jensdatter, , SAND ALDER: 67c, 67, DØBT: 1698c.
Nr. 6318 1765.10.05 Christen Pedersen, Pindvig, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1717c.
Nr. 6319 1765.12.18 Maren Nielsdatter, Ronnum, SAND ALDER: 36.08 (å.m), 36, DØBT: 1729.04.03.
Nr. 6320 1765.12.18 Christen Pedersen, Ronnum, 16, DØBT: 1750c. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6321 1766.03.22 Maren Lauridsdatter, , 84, DØBT: 1682cc.
Nr. 6322 1766.03.27 Morten Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1, DØBT: 1765.03.20. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
Nr. 6323 1766.04.06 Johanne Sørensdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1691c.
Nr. 6324 1766.04.18 Christen Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 2, DØBT: 1764.07.08. FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
Nr. 6325 1766.07.24 Sidsel Nielsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 84c, 84, DØBT: 1692cc.
Nr. 6326 1766.07.25 Else Kirstine Hansdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 13 uger, DØBT: 1766.03.09. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
Nr. 6327 1766.07.29 ? Søren Sørensen Skrædders kone, , SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1702c.
Nr. 6328 1766.09.16 Peder Frandsen, Krog, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 26 uger, DØBT: 1766.03.05. FAR: Frands Pedersen. MOR: ? Frands Pedersens kone.
Nr. 6329 1766.10.10 Helvig Christensdatter Haderup mad. Lund, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 87cc, 87, DØBT: 1679cc.
Nr. 6330 1766.12.06 Maren Pedersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1710c.
Nr. 6331 1767.01.14 Anne Margrethe Christensdatter, Pinvig, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 3, DØBT: 1763.12.26. FAR: Christen Pindvig. MOR: ? Christen Pindvigs kone.
Nr. 6332 1767.02.15 ? Lave Michelsens kone, Lustrup, SAND ALDER: 82cc, 82, DØBT: 1685cc.
Nr. 6333 1767.02.28 ? Jørgensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 22c, 22, DØBT: 1745c. FAR: Jørgen Jakobsen Hesselvig. MOR: ? Jørgen Jakobsen Hesselvigs kone.
Nr. 6334 1767.03.28 ? Peder Studsgaard gammels kone, Studsgaard, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1692c.
Nr. 6335 1767.07.02 Peder Christensen Døvling, Døvling, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1695c.
Nr. 6336 1767.07.22 Jørgen Jakobsen Hesselvig, Hesselvig, SAND ALDER: 57c, 57, DØBT: 1710c.
Nr. 6337 1767.08.24 Anne Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 2.09 (å.m), 3, DØBT: 1764.09.23. FAR: Peder Jepsen. MOR: ? Peder Jepsens kone.
Nr. 6338 1767.09.03 Claus Eriksen Svitzer, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 83c, 83, DØBT: 1684c.
Nr. 6339 1767.12.12 Lucie Lauridsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 67c, 67, DØBT: 1700c.
Nr. 6340 1768.02.18 Niels Olesen, Lustrup, 1 år 5 m., DØBT: 1766.10.05. FAR: Ole Nielsen Minds. MOR: ? Ole Nielsen Minds kone.
Nr. 6341 1768.06.21 Niels Christensen, (Sandgaard), SAND ALDER: 7c, 7, DØBT: 1761c. FAR: Christen Sandgaard. MOR: ? Christen Sandgaards kone.
Nr. 6342 1768.07.02 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1768.06.27. FAR: Søren Sørensen Skrædder. MOR: ? Søren Sørensen Skrædders 2. kone.
Nr. 6343 1768.08.09 Erik Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1768.08.05. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
Nr. 6344 1768.12.04 Anne Poulsdatter, , SAND ALDER: 77c, 77, DØBT: 1691c.
Nr. 6345 1769.02.08 Boed Jakobsen, , SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1721c.
Nr. 6346 1769.04.23 Maren Nielsdatter, Pindvig, SAND ALDER: 49c, 49, DØBT: 1720c.
Nr. 6347 1769.10.16 Anne Michelsdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1697c.
Nr. 6348 1769.11.26 Maren Jørgensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 33c, 33, DØBT: 1736c. FAR: Jørgen Jakobsen.
Nr. 6349 1769.12.02 Anne Møllerkone, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1698c.
Nr. 6350 1769.12.24 Peder Madsen, , SAND ALDER: 70c, 70, DØBT: 1699c.
Nr. 6351 1769.12.24 Sara Malene, Krog, SAND ALDER: 25c, 25, DØBT: 1744c.
Nr. 6352 1770.01.12 Christen, Krog?, SAND ALDER: 18c, 18, DØBT: 1752c.
Nr. 6353 1770.01.14 Erik Pedersen Gammel, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1698c.
Nr. 6354 1770.02.26 Beret Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1695c.
Nr. 6355 1770.04.22 Hans Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1770.04.08. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
Nr. 6356 1770.05.02 ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 56c, 56, DØBT: 1714c.
Nr. 6357 1770.05.25 Margrethe Christensdatter, Døvling, SAND ALDER: 65c, 65, DØBT: 1705c.
Nr. 6358 1770.11.11 Peder Andersen, Skave, SAND ALDER: 61c, 61, DØBT: 1709c.
Nr. 6359 1770.11.14 Anne Nielsdatter, , SAND ALDER: 72c, 72.
Nr. 6360 1770.12.01 Caroline Hansdatter Linnet, Kartoft- Nørre, SAND ALDER: 12c, 12, DØBT: 1758c. FAR: Hans Ditlevsen Linnet. MOR: Anne Margrethe Fogh.
Nr. 6361 1771.01.04 Peder Pedersen, Skarrild By, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1696c.
Nr. 6362 1771.04.12 Christen Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 12.02 (å.m), 2, DØBT: 1769.01.29. FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
Nr. 6363 1771.04.26 Christen Larsen, Lustrup, SAND ALDER: 82cc, 82, DØBT: 1689cc.
Nr. 6364 1771.07.11 Lars Hansen, Bechtoft, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1699c.
Nr. 6365 1771.08.22 Bennet Pedersdatter, Grene, SAND ALDER: 82cc, 82, DØBT: 1689cc.
Nr. 6366 1771.09.27 Bertel Andersen, Grene, SAND ALDER: 1.04 (å.m), 1, DØBT: 1770.05.20. FAR: Anders Bertelsen. MOR: ? Anders Bertelsens kone.
Nr. 6367 1771.11.10 Niels Nielsen Øvig, Øvig, SAND ALDER: 74c, 74, DØBT: 1697c.
Nr. 6368 1771.12.22 Navnløs, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1771.12.14. FAR: Johannes Ricart?.
Nr. 6369 1771.12.27 Else Christensdatter, Karstoft- Sønder, 95 år 2 m. 14 dage, DØBT: 1676.20.13c.
Nr. 6370 1771.12.28 Sidsel Christensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1705c.
Nr. 6371 1772.03.05 Maren Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 2, DØBT: 1768.05.01. FAR: Peder Jepsen.
Nr. 6372 1772.05.01 Maren Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 9 uger, DØBT: 1772.01.19. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
Nr. 6373 1772.05.08 ? Jens/en/datter, Lustrup, DØBT: 1772-. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
Nr. 6374 1772.05.10 NN Fremmed Mand, Karstoft- Sønder.
Nr. 6375 1772.05.12 Michel Gammelgaard, Skarrild By (Gammelgaard), SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1694c.
Nr. 6376 1772.06.11 Palle Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1772.02.02. FAR: Anders Pallesen. MOR: ? Anders Pallesens kone.
Nr. 6377 1772.07.02 Anne Margrethe Jørgensdatter Fogh, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 34c, 34, DØBT: 1738c.
Nr. 6378 1772.08.29 Mette Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 55.02 (å.m), 55, DØBT: 1717.06.24.
Nr. 6379 1772.09.15 Erik Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 2.09 (å.m), 3, DØBT: 1769.12.01. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
Nr. 5994 1772.12.20 Dødfødt, Krog, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1772.20.12. FAR: Anders Vistesen. MOR: Malene Lauridsdatter.
Nr. 6380 1773.01.09 Maren Christensdatter, Krog, SAND ALDER: 40c, 40, DØBT: 1733c.
Nr. 6381 1773.02.16 Niels Christensen, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 55c, 55, DØBT: 1718c.
Nr. 6382 1773.02.18 Anne Nielsdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 11.00 (å.m), 8, DØBT: 1762.02.26. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens 1. kone.
Nr. 6383 1773.02.14 Christen Clausen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 44.11 (å.m), 45, DØBT: 1728.03.29.
Nr. 6384 1773.02.20 Peder Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 10 dage, DØBT: 1773.02.02. FAR: Anders Pallesen Krog. MOR: ? Anders Pallesen Krogs kone.
Nr. 6385 1773.03.16 Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1709c.
Nr. 6386 1773.04.05 Bertel Heesgaard, Heesgaard, SAND ALDER: 51c, 51, DØBT: 1722c.
Nr. 6387 1773.04.10 Jakob Sørensen, Døvling, SAND ALDER: 56c, 56, DØBT: 1717c.
Nr. 6388 1773.04.13 Kirten Michelsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 79c, 79, DØBT: 1694c.
Nr. 6389 1773.06.01 Dorte Mikkelsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1711c.
Nr. 6390 1773.05.06 ? Thomas Elkærs kone, Skarrild By (Elkærgaard), SAND ALDER: 31c, 31, DØBT: 1742c.
Nr. 6391 1773.05.14 Erik Nielsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 28c, 28, DØBT: 1747c.
Nr. 6392 1773.05.26 Maren Bechgaard, Bechsgaard.
Nr. 6393 1773.05.27 Niels Christensen, Silstrup, SAND ALDER: 44c, 44, DØBT: 1729c.
Nr. 6394 1773.07.12 Anne Eriksdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 55c, 55, DØBT: 1718c.
Nr. 6395 1773.07.16 ? Christen Døvlings kone, Døvling, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1711c.
Nr. 6396 1773.07.02 Jens Jepsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 69c, 69, DØBT: 1704c.
Nr. 6397 1773.07.04 Ole Lauersen, , SAND ALDER: 34c, 34, DØBT: 1739c.
Nr. 6398 1773.10.15 Peder Jepsen, Døvling, SAND ALDER: 42c, 42, DØBT: 1731c.
Nr. 6399 1773.12.08 Jens, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 1c, 1, DØBT: 1772.12c. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 6400 1774.01.24 Peder Andersen, Skarrild By, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1701c.
Nr. 6401 1774.01.29 Anne Pedersdatter, Ronnum, SAND ALDER: 24c, 24, DØBT: 1750c.
Nr. 6402 1774.04.25 Viste Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1774.02.27. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Malene Lauridsdatter.
Nr. 6403 1774.06.21 Anne Dorte Poulsdatter Liebe, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 41c, 38, DØBT: 1733c.
Nr. 6404 1774.07.11 Jørgen Nielsen Krog, Krog, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1715cc.
Nr. 6405 1774.07.18 Laurids Olesen Skomager, Skarrild By?, SAND ALDER: 81cc, 81, DØBT: 1693cc.
Nr. 6406 1774.07.22 Kirsten Andersdatter, Grene, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1703c.
Nr. 6407 1774.07.28 Christian Jensen, Øvig, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1774.06.12. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6408 1774.10.02 Mourids Madsen, Pindvig, SAND ALDER: 29c, 29.
Nr. 6409 1774.10.06 Mette Johanne Christensdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1774.07.10. FAR: Christen Pedersen.
Nr. 6410 1775.04.25 Rasmus Bringelsen, Pindvig, SAND ALDER: 48.06 (å.m), 49, DØBT: 1726.10.13.
Nr. 6411 1775.04.30 Boel Marie Poulsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1775.03.06. FAR: Poul Andersen Veilgaard. MOR: Karen Jakobsdatter.
Nr. 6412 1775.05.07 Maren Jensdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1775.05.01. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6413 1775.05.07 Karen Jensdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1775.05.01. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6414 1775.05.12 Dødfødt, Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1775.05.10. FAR: Anders Bertelsen.
Nr. 6415 1775.05.23 Hans Olesen, Bechsgaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 10 uger, DØBT: 1775.03.05. FAR: Ole Christensen. MOR: Agnete Hansdatter.
Nr. 6416 1775.05.26 Kirsten Christensdatter, Øvig, SAND ALDER: 39.05 (å.m), 39, DØBT: 1735.12.14.
Nr. 6417 1775.08.09 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6418 1775.08.13 Viste Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 16 uger, DØBT: 1775.05.21. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Malene Lauridsdatter.