Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1725 - 1820
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 5999 1709.01.09 Oluf Jensen Due, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 43c, DØBT: 1666c.
Nr. 6001 1724.12.03 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0, DØBT: 1724.11.28. FAR: Erik Andersen. MOR: ? Erik Andersens kone.
Nr. 6002 1725.01.06 ? Erik Andersens kone, .
Nr. 6003 1725.04.09 Johan Klink, Klink.
Nr. 6004 1725.05.19 Niels Olufsen, Silstrup.
Nr. 6005 1725.05.26 Dødfødt, , 0. FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
Nr. 6006 1725.07.21 ? Peders/en/datter barn 1, Grene, SAND ALDER: 12-. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
Nr. 6007 1725.07.21 ? Peders/en/datter barn 2, Grene, SAND ALDER: 12-. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
Nr. 6008 1725.08.25 Anders Bringelsen, , SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1725.06.17. FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
Nr. 5998 1725.11.11 ? Peders/en/datter, Bæktoft, SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Bæktoft. MOR: ? Peder Bæktofts kone.
Nr. 5996 1725.11.25 ? Christens/en/datter, Døvling, SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Døvling. MOR: ? Christen Døvlings kone.
Nr. 5995 1725.12.02 ? Bringels/en/datter, , SAND ALDER: 2c, DØBT: 1724c. FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
Nr. 5997 1725.12.15 ? Simons/en/datter, , SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Simon.
Nr. 6009 1726.01.03 Erik Jensen, , SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Jens Hjøllund. MOR: ? Jens Hjøllunds kone.
Nr. 6010 1726.01.27 ? Degnens barn, , SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Jens Nielsen Birch. MOR: ? Jens Nielsen Birchs kone.
Nr. 6011 1726.02.10 ? Anders Skaves 1. kone, Skave, SAND ALDER: 20+, DØBT: 1706-.
Nr. 6012 1726.04.06 ? Peder Ronnums barn, Ronnum, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Pedersen Ronnum. MOR: ? Peder Pedersen Ronnums kone.
Nr. 6013 1726.04.13 ? Peder Grenes barn, Grene, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
Nr. 6014 1726.04.07 ? Peder Heesgaards barn, Heesgaard?, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Heesgaard?. MOR: ? Peder Heesgaards kone.
Nr. 6015 1726.06.02 †1726.05.06 Niels Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1726.04.21. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
Nr. 6016 1727.05.12 Karen Simonsdatter, , SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1727.03.16. FAR: Simon. MOR: ? Simons kone.
Nr. 6017 1727.05.20 Anne Pedersdatter, Nederby (Gammelgaard).
Nr. 6018 1727.07.05 ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle.
Nr. 6019 1727.08.30 Mette Brun, .
Nr. 6020 1727.10.04 ? Morten Heesgaards kone, (Heesgaard).
Nr. 6021 1728.01.12 Maren Christensdatter, Ronnum.
Nr. 6022 1728.01.24 ? Ib Jensens kone, Pindvig.
Nr. 6023 1728.05.09 ? Jakob Silstrups kone, Silstrup.
Nr. 6024 1729.04.20 ? Peder Hesselvigs tjenestepige, Hesselvig.
Nr. 6025 1729.05.30 Jens Jensen, Lustrup.
Nr. 6026 1729.05.30 ? Jens Jensens kones søster, Lustrup.
Nr. 6027 1729.06.19 Laurids Jensen, .
Nr. 6028 1729.06.26 Karen Gammelgaard, Nederby (Gammelgaard).
Nr. 6029 1729.07.17 Kirsten Pedersdatter, .
Nr. 6030 1729.07.17 Dødfødt, Bæksgaard, 0. FAR: Jens Bechgaard.
Nr. 6031 1729.07.24 Margrethe Ostersdatter, Ronnum.
Nr. 6032 1729.12.04 Karen Pedersdatter, .
Nr. 6033 1730.01.11 Else Jensdatter, Silstrup, DØBT: 1729.10.23. FAR: Jens Bennetsen. MOR: Birgitte Nielsdatter.
Nr. 6034 1730.03.12 Ib Jensen Pindvig, Pindvig.
Nr. 6035 1730.10.15 ? Jens Mølles 1. kone, Lustrup.
Nr. 6036 1730.10.22 Anders Sørensen, .
Nr. 6037 1730.11.03 ? Jens Svenningsens kone, .
Nr. 6038 1730.10.29 Mette Eriksdatter, , SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1730.07.02. FAR: Erik Andersen.
Nr. 6039 1730.11.12 Thomas Jensen, , SAND ALDER: 3.02 (å.m), DØBT: 1727.09.14. FAR: Jens Thomsen.
Nr. 6040 1730.11.19 Margrethe Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1730.10.15. FAR: Jens Mølle. MOR: ? Jens Mølles kone.
Nr. 6041 1731.01.26 Michel Laugesen, , SAND ALDER: 3.00 (å.m), DØBT: 1728.02.15. FAR: Lauge Michelsen. MOR: ? Lauge Michelsens kone.
Nr. 6042 1731.01.30 Erik Andersen, .
Nr. 6043 1731.02.18 Erik Jensen, , SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1730.01.08. FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
Nr. 6044 1731.02.25 ? Pedersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 6+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
Nr. 6045 1731.04.20 Karen Døvling, Døvling.
Nr. 6046 1731.05.20 Villads, Hesselvig.
Nr. 6047 1731.07.19 ? Peders/en/datter, Ronnum, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Ældre. MOR: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone.
Nr. 6048 1731.08.26 Niels Jensen Birch, , SAND ALDER: 47c, DØBT: 1684c.
Nr. 6049 1731.09.28 Kirsten Bæksgaard, Bæksgaard.
Nr. 6050 1731.10.28 ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle.
Nr. 6051 1731.11.08 ? Anders Skaves 2. kone, Skave.
Nr. 6052 1731.12.06 Søren Jensen, Karstoft- Sønder.
Nr. 6053 1731.12.08 ? Andersdatter, Elkær, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
Nr. 6054 1732.02.18 Michel Minds, .
Nr. 6055 1732.03.16 Morten Heesgaard, Heesgaard.
Nr. 6056 1732.03.23 Anne Veilgaard, .
Nr. 6057 1732.06.03 Abelone Hesselvig, Hesselvig.
Nr. 6058 1732.07.08 ? Christensdatter, Døvling, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Døvling. MOR: ? Christen Døvlings kone.
Nr. 6059 1732.07.13 Kirsten Skave, Skave.
Nr. 6060 1732.07.15 Anne Gammelgaard, Skarrild By (Gammelgaard).
Nr. 6061 1732.09.24 Maren Pedersdatter, .
Nr. 6062 1732.10.06 Maren Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1732.04.20. FAR: Jens Mølle. MOR: ? Jens Mølles 2. kone.
Nr. 6063 1732.11.24 ? Jens Mølles 2. kone, Lustrup.
Nr. 6064 1732.12.05 Karen Nielsdatter, Karstoft- Sønder.
Nr. 6065 1732.12.23 ? Christensdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
Nr. 6066 1733.01.06 Peder Pedersen Grene, Skarrild- Grene.
Nr. 6067 1733.01.11 ? Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 2.06 (å.m), DØBT: 1730.07.16. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
Nr. 6068 1733.02.09 Peder Pedersen, Skarrild By (Studsgaard), SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1731.04.08. FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
Nr. 6069 1733.02.25 ? Anders/en/datter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Anders Nielsen, Skærlund, Brande. MOR: Else Volske.
Nr. 6070 1733.06.09 ? Jakobsdatter, Skave. FAR: Jakob Skave. MOR: ? Jakob Skaves kone.
Nr. 6071 1733.07.13 Niels Nielsen, Øvig, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1733.04.02. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
Nr. 6072 1733.10.07 Maren Grene, Skarrild- Grene.
Nr. 6073 1733.10.11 Søren Klink, Skarrild By (Klink).
Nr. 6074 1733.09.06 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
Nr. 6075 1734.01.02 Jens Christensen, Silstrup.
Nr. 6076 1734.02.02 ? Anne Michelsdatters barn, . MOR: Anne Michelsdatter.
Nr. 6077 1734.02.10 Laurids smed, .
Nr. 6078 1734.02.25 Jakob Christensen, .
Nr. 6079 1734.03.10 Jens Krog, Krog.
Nr. 6080 1734.03.24 ? Peders/en/datter, Døvling, SAND ALDER: 10+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Døvling. MOR: ? Peder Døvlings kone.
Nr. 6081 1734.08.12 Erik Ottesen, , SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1734.04.04. FAR: Otte Pedersen. MOR: Maren Eriksdatter.
Nr. 6082 1734.10.16 Anne Madsdatter, .
Nr. 6083 1734.11.08 Oluf Meldgaard, (Meldgaard).
Nr. 6084 1734.11.15 Maren Michelsdatter, .
Nr. 6085 1735.01.12 Jens Sørensen, Karstoft.
Nr. 6086 1735.02.11 ? Jens Birkebæks kone, .
Nr. 6087 1735.02.11 dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
Nr. 6088 1735.04.28 Mette Bæktoft, (Bæktoft).
Nr. 6089 1735.09.01 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
Nr. 6090 1735.09.04 ? Christen Jensens kone, .
Nr. 6091 1735.09.10 Peder Olufsen, Karstoft.
Nr. 6092 1736.01.07 Morten Christensen, (Heesgaard), SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1735.05.30. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
Nr. 6093 1736.01.11 ? Jakobsdatter, Skave, SAND ALDER: 12+, DØBT: 1724-. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: ? Jakob Christensen Skaves kone.
Nr. 6094 1736.01.18 Christen Pedersen, Lustrup.
Nr. 6095 1736.01.26 Karen? Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 11.09 (å.m), DØBT: 1725.04.15. FAR: Niels Døvling. MOR: ? Niels Døvlings kone.
Nr. 6096 1736.02.02 Lars Degn, .
Nr. 6097 1736.09.26 Anne Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1736.05.13. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
Nr. 6098 1736.10.12 Laurids Holst, .
Nr. 6099 1736.11.24 ? Laurids Holsts kone, .
Nr. 6100 1737.01.21 Thomas Jensen, Pindvig, 1.09, DØBT: 1735.04.11. FAR: Jens Ibsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
Nr. 6101 1737.02.26 Helene Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), SAND ALDER: 20cc, DØBT: 1720c-. FAR: Christen Thomsen Lund. MOR: Helene Christensdatter Haderup.
Nr. 6102 1737.03.12 Michel Skrædder, .
Nr. 6103 1737.04.06 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0, DØBT: 1737.04.06. FAR: Peder Hesselvig. MOR: Maren Peder Hesselvigs kone.
Nr. 6104 1737.04.10 Maren Peder Hesselvigs kone, Hesselvig.
Nr. 6105 1737.05.05 Jens? Christensen, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1729.11.06. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
Nr. 6106 1737.05.09 Johanne Jensdatter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1737.04.06. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
Nr. 6107 1737.05.21 Anne Christensdatter, Øvig, SAND ALDER: 57c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6108 1737.05.29 Anne Huus, .
Nr. 6109 1737.07.06 Anne Marie Jensdatter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1737.05.25. FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
Nr. 6110 1737.07.03 Anne Christensdatter, , SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1736.12.02. FAR: Christen Ørbæk. MOR: ? Christen Ørbæks kone.
Nr. 6111 1737.12.03 †1737.11.28 Laurids Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1737.08.04. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
Nr. 6112 1737.12.10 ? Christen Døvlings kone, Døvling.
Nr. 6113 1737.12.14 Peder Graversen? Gravel, .
Nr. 6114 1737.12.26 Karen Veilgaard, .
Nr. 6115 1738.02.11 Anne Pallesdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 3.08 (å.m), DØBT: 1734.05.14. FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
Nr. 6116 1738.02.18 Jakob Pallesen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1737.08.10. FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
Nr. 6117 1738.06.04 Inger Smedekone, .
Nr. 6118 1738.06.08 Peder Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1737.05.12. FAR: Peder Skomager. MOR: ? Peder Skomagers kone.
Nr. 6119 1738.07.17 Jens Mølle, Lustrup.
Nr. 6120 1738.08.01 Maren Krog, Krog.
Nr. 6121 1739.08.13 Jens Olufsen, .
Nr. 6122 1739.10.02 Christen Nielsen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1739.01.22. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
Nr. 6123 1739.10.04 Niels Hesselvig, Hesselvig.
Nr. 6124 1740.06.11 Anne Rasmusdatter, Krog.
Nr. 6125 1740.08.19 Søren Madsen, Skarrild By.
Nr. 6126 1740.11.13 ? Peders/en/datter, Døvling. FAR: Peder Skomager. MOR: ? Peder Skomagers kone.
Nr. 6127 1740.12.23 Else Jensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1740.09.12. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
Nr. 6128 1741.01.07 †1741.01.07 Anders Jensen Grene, Skarrild Grene.
Nr. 6129 1741.01.07 †1741.01.07 Laurids Madsen, Skarrild Grene.
Nr. 6130 1741.04.10 ? Jensdatter, Skarrild Grene.
Nr. 6131 1741.05.15 Margrethe Klink, Sølle Grete, Lustrup.
Nr. 6132 1741.06.22 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
Nr. 6133 1741.08.10 ? Bertels/en/datter, Hesselvig. FAR: Bertel Hesselvig. MOR: ? Bertel Hesselvigs kone.
Nr. 6134 1741.11.13 Christen Søfrensen, Skarrild By.
Nr. 6135 1742.05.25 Anne Nielsdatter, Karstoft- Sønder.
Nr. 6136 1742.07.01 Anne Holte, Skarrild By.
Nr. 6137 1742.07.11 Margrethe Olufsdatter, Lustrup.
Nr. 6138 1742.07.26 †1742.07.16 Anne Marie Jensdatter, , SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1742.05.21. FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
Nr. 6139 1742.09.23 ? Jens Birkebæks kone, .
Nr. 6140 1742.10.03 Niels Hyrdedreng, , SAND ALDER: 10+, DØBT: 1732c-.
Nr. 6141 1742.12.26 †1742.12.20 Anne Jensdatter, Bæksgaard.
Nr. 6142 1743.04.06 Christen Pedersen, , SAND ALDER: 2.05 (å.m), DØBT: 1740.12.18. FAR: Peder Madsen. MOR: ? Peder Madsens kone.
Nr. 6143 1743.04.28 Karen Nielsdatter, Lustrup.
Nr. 6144 1743.06.08 Tue Sørensen Grene, Skarrild Grene.
Nr. 6145 1743.09.02 Sidsel Pindvig, Pindvig.
Nr. 6146 1743.09.05 Peder Pedersen, Lustrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1743.05.16. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
Nr. 6147 1744.07.12 ? Olufs/en/datter, . FAR: Oluf Mølle. MOR: ? Oluf Mølles kone.
Nr. 6148 1744.09.24 ? Andersen, Elkær. FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
Nr. 6149 1744.10.04 Jens Christensen, Pindvig.
Nr. 6150 1744.11.14 Anne/ Maren Olufsdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1744.09.20. FAR: Niels Olufsen. MOR: ? Niels Olufsens kone.
Nr. 6151 1744.12.18 Henrik Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1744.05.03. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
Nr. 6152 1745.03.11 Ingeborg, Hesselvig.
Nr. 6153 1745.03.11 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.03.07. FAR: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. MOR: Ingeborg Thomas Hesselvigs kone.
Nr. 6154 1745.03.13 Margrethe Andersdatter Braadt, Skarrild By (Søndergaard).
Nr. 6155 1745.04.05 Dødfødt, Skave, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.04.01. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6156 1745.05.05 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.05.01. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
Nr. 6157 1745.07.08 †1745.06.24 Søren Christensen, Lustrup.
Nr. 6158 1745.08.14 ? Bertels/en/datter, Silstrup. FAR: Bertel Nielsen. MOR: ? Bertel Nielsen Silstrups kone.
Nr. 6159 1745.11.02 Karen Jensdatter, Lustrup.
Nr. 6160 1746.04.05 Peder Christensen Pindvig, Pindvig.
Nr. 6161 1746.04.26 Niels Olesen, Karstoft- Sønder.
Nr. 6162 1746.07.02 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1746.06.29. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
Nr. 6163 1747.01.06 Anders Madsen Elkær, Lustrup.
Nr. 6164 1747.01.26 Peder Pedersen, Lustrup.
Nr. 6165 1747.02.07 Kirsten Christensdatter, Elkærgaard.
Nr. 6166 1747.02.11 Inger Pedersdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1746.11.09. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: ? Peder Christensens kone.
Nr. 6167 1747.02.20 Niels Elkær, Skarrild By (Elkærgaard).
Nr. 6168 1747.02.29 Michel Sørensen, Lustrup.
Nr. 6169 1747.03.05 ? Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Pedersen. MOR: ? Peder Pedersens kone.
Nr. 6170 1747.04.03 Mads Andersen, Silstrup, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1745.05.29. FAR: Anders Madsen. MOR: ? Anders Madsens 1. kone.
Nr. 6171 1747.04.21 ? Mads Degns kone, Silstrup.
Nr. 6172 1747.05.13 Jens Bennetsen, Silstrup.
Nr. 6173 1747.11.15 Mette Madsdatter, Karstoft- Sønder.
Nr. 6174 1747.12.22 Peder Pedersen, Skarrild By (Klink).
Nr. 6175 1747.12.26 Kirsten Krog, Krog.
Nr. 6176 1748.01.11 Anne Marie Nielsdatter, Ronnum, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1747.08.06. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
Nr. 6177 1748.02.02 Kirsten Nielsdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1747.10.29. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
Nr. 6178 1748.03.15 ? Christens/en/datter, Lustrup. FAR: Christen Eriksen. MOR: ? Christen Eriksens kone.
Nr. 6179 1748.03.18 Maren Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 4.09 (å.m), DØBT: 1743.06.16. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs kone.
Nr. 6180 1748.03.24 Christen Pedersen, Grene.
Nr. 6181 1748.04.05 Jens Christensen, Lustrup.
Nr. 6182 1748.04.21 Peder Christensen, Pindvig, SAND ALDER: 4.04 (å.m), DØBT: 1743.12.19.
Nr. 6183 1748.04.23 Rasmus Jakobsen, Krog.
Nr. 6184 1748.05.04 Johan Bendtsen?, .
Nr. 6185 1748.05.08 Anne Margrethe Lauridsdatter, , SAND ALDER: 4.07 (å.m), DØBT: 1743.10.10. FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6186 1748.05.14 Bolle Larsdatter, Lustrup.
Nr. 5992 1748.07.01 Niels Nielsen, Øvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 1c, DØBT: 1746.04.17. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
Nr. 6187 1748.10.27 Christen Christensen? Lund, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 33cc, DØBT: 1715cc.
Nr. 6188 1748.11.12 Christen Jensen, Pindvig.
Nr. 6189 1748.12.04 Søren Christensen, , SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1748.05.05. FAR: Christen Eriksen Lustrup. MOR: ? Christen Eriksen Lustrups kone.
Nr. 6190 1748.12.30 ? Lars Bæktofts kone, Bæktoft.
Nr. 6191 1749.01.10 Bendt Sørensen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 39cc, DØBT: 1710cc.
Nr. 6192 1749.02.15 Jep Døvling, Døvling.
Nr. 6193 1749.03.14 Dødfødt, Ronnum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1749.03.09. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
Nr. 6194 1749.06.13 Anne Christensdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1749.06.08. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
Nr. 6195 1750.02.21 Niels Christensen, Elkær, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1748.04.04. FAR: Christen. MOR: ? Christen Elkærs kone.
Nr. 6196 1750.03.26 Jakob Christensen Skave, Skave.
Nr. 6197 1750.04.07 Doret Hansdatter, Skarrild By.
Nr. 6198 1750.04.12 Katrine Jensdatter, , DØBT: 1750.03.01. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
Nr. 6199 1750.08.04 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1750.09.01. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
Nr. 6200 1750.08.14 Kirsten Nielsdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1750.03.01. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
Nr. 6201 1750.08.22 Johanne Pedersdatter, Øvig, SAND ALDER: 41c, DØBT: 1709c.
Nr. 6202 1750.09.29 Eske Christian Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 3.10 (å.m), DØBT: 1746.11.01. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: ? Hans Eskesen Karstofts kone.
Nr. 6203 1750.10.09 Valborg Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 26+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs 1. kone.
Nr. 6204 1750.11.26 Doret Jakobsdatter, Skarrild By (Søndergaard).
Nr. 6205 1751.01.04 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1751.01.01. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
Nr. 6206 1751.01.18 Peder Christensen Bæktoft gammel, Skarrild By.
Nr. 6207 1751.03.09 Søren Christensen, Elkær, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1750.11.01. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
Nr. 6208 1751.03.14 Anne Margrethe Lauridsdatter, , SAND ALDER: 1.00 (å.m), DØBT: 1750.03.26. FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6209 1751.03.15 Maren Jensdatter, Lustrup.
Nr. 6210 1751.08.09 Anne Jensdatter, , SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1751.05.22. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
Nr. 6211 1751.09.03 Peder Christensen Hesselvig gammel, Karstoft, DØBT: 1705cc.
Nr. 6212 1751.09.09 Mads Thomasen, Hesselvig, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1751.05.22. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
Nr. 6213 1751.12.19 Kirsten, Lustrup.
Nr. 6214 1752.01.05 Inger Christensdatter, Silstrup.
Nr. 6215 1752.01.17 Michel Lauesen, Lustrup.
Nr. 6216 1752.05.17 Christen Madsen Døvling?, Skarrild By (Degnehuset).
Nr. 6217 1752.07.15 Søren Christensen, Døvling (Øster).
Nr. 6218 1753.01.20 Knud Thomasen, Hesselvig, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1752.10.29. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
Nr. 6219 1753.03.06 Kirsten Christen Klings kone, Skarrild By (Klink).
Nr. 6220 1753.03.10 Maren Vindelev, Bæksgaard.
Nr. 6221 1753.03.29 ? Niels Mortensens? kone, Døvling.
Nr. 6222 1753.06.21 Peder Graversen gammel, Bæksgaard.
Nr. 6223 1753.07.04 Else Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1753.03.25. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
Nr. 6224 1753.07.18 Peder Nielsen, Elkær.
Nr. 6225 1753.09.02 Anne Pedersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 6.04 (å.m), DØBT: 1747.05.13. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pedersen Pindvigs kone.
Nr. 6226 1753.12.01 Margrethe Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1753.10.28. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
Nr. 6227 1754.02.25 ? Nielsen, Lustrup. FAR: Niels Lustrup. MOR: ? Niels Lustrups kone.
Nr. 6228 1754.03.12 Hans Pedersen, Hesselvig, DØBT: 1744c+. FAR: Peder Jensen Hesselvig. MOR: ? Peder Jensen Hesselvigs kone.
Nr. 6229 1754.10.06 ? Laurids Skomagers kone, Skarrild By.
Nr. 6230 1754.10.14 Christen Mortensen Klink, Klink, SAND ALDER: 30+, DØBT: 1724-.
Nr. 6231 1754.12.12 Bolle Adamsdatter, Hesselvig.
Nr. 6232 1754.12.18 Thøger Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 6+, DØBT: 1748-. FAR: Christen Eriksen Lustrup. MOR: ? Christen Eriksen Lustrups kone.
Nr. 6233 1755.01.01 Margrethe Jensdatter, Lustrup.
Nr. 6234 1755.02.06 Karen Sørensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 25, DØBT: 1730.02.12. FAR: Søren Madsen Salig. MOR: ? Søren Madsens kone.
Nr. 6235 1755.04.11 Mette Mari Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1755.03.28. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
Nr. 6236 1755.09.14 ? Madsen, Karstoft- Sønder. FAR: Mads Sørensen. MOR: ? Mads Sørensens kone, Karstoft- Nørre, Skarrild.
Nr. 6237 1755.12.21 Niels Pedersen Døvling, Døvling, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1700c-.
Nr. 6238 1756.01.01 Margrethe Nielsdatter, .
Nr. 6239 1756.02.14 Margrete Jensdatter Krog, Krog.
Nr. 6240 1756.07.12 Christen Mortensen, Heesgaard, SAND ALDER: 46c+, DØBT: 1710c-.
Nr. 6241 1756.10.12 Christen Madsen, Lustrup, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1754.10.08. FAR: Mads Lauesen. MOR: ? Mads Lauesens kone.
Nr. 6242 1756.10.14 Karen Jakobsdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1756.07.11. FAR: Jakob Sørensen Døvling. MOR: ? Jakob Sørensens kone.
Nr. 6243 1756.10.28 Anne Sørensdatter, Skarrild By.
Nr. 6244 1756.12.22 Maren Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1756.11.22. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
Nr. 6245 1757.01.09 Rasmus Christensen Kollund, Karstoft.
Nr. 6246 1757.01.24 Karen Jakobsdatter, Døvling.
Nr. 6247 1757.02.07 Peder Nielsen, Skave.
Nr. 6248 1757.02.18 Marianne Jensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1756.12.26. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
Nr. 6249 1757.03.14 Anne Marie Andersdatter, Grene, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1755.03.03. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: ? Anders Nielsen Grenes kone.
Nr. 6250 1757.03.17 Lars Jørgensen, Silstrup.
Nr. 6251 1757.03.27 Margrethe Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 2.03 (å.m), DØBT: 1754.12.28. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
Nr. 6252 1757.04.21 Anders Pedersen, Skave, SAND ALDER: 77c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6253 1757.07.20 Niels Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), DØBT: 1731.09.09. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abbelone Christensdatter Lund.
Nr. 6254 1757.09.18 Christen Jensen Møller gammel, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 57c+, DØBT: 1700c-.
Nr. 6255 1758.03.06 Karen Jensdatter, Skarrild By (Søndergaard- Lille).
Nr. 6256 1758.03.10 Christen Nielsen Ronnum, Ronnum.
Nr. 6257 1758.04.26 Kirsten Christensdatter Kimose, Silstrup.
Nr. 6258 1758.05.14 Kiersten Michelsdatter, Silstrup.
Nr. 6259 1758.06.24 Mads Degn, Silstrup.
Nr. 6260 1758.06.28 Anne Pedersdatter, Skarrild By.
Nr. 6261 1758.10.26 Johanne Jensdatter, Skarrild By (Klink).
Nr. 6262 1758.12.12 Anne Hansdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 2.06 (å.m), DØBT: 1755.06.22. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: ? Hans Eskesen Karstofts kone.
Nr. 6263 1759.02.02 Palle Andersen, Skarrild By.
Nr. 6264 1759.05.12 Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, SAND ALDER: 87c, 87 år, DØBT: 1672c.
Nr. 6265 1759.05.30 ? Christen Lassens kone, Pinvig.
Nr. 6266 1759.06.13 Peder Pedersen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1759.05.13. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 6267 1759.09.11 Mette Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1759.06.05. FAR: Niels Jakobsen, Skave, Skarrild. MOR: Anne Knudsdatter.
Nr. 6268 1759.09.17 Henning Rasmussen, Krog, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1691c.
Nr. 6269 1759.09.19 Peder Nielsen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1759.06.17. FAR: Niels Mortensen. MOR: ? Niels Mortensens kone.
Nr. 6270 1759.10.22 Niels Olesen, Karstoft- Sønder.
Nr. 6271 1760.01.26 Bent Pedersen Øvig, Krog, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1703c.
Nr. 6272 1760.03.09 Søren Olesen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1691c.
Nr. 6273 1760.06.24 Jens Boesen, Krog, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1688c.
Nr. 6274 1760.08.26 ? Erik Pedersen Lustrups kone, Lustrup, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1728c.
Nr. 6275 1760.08.26 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Erik Pedersen Lustrup. MOR: ? Erik Pedersen Lustrups kone.
Nr. 6276 1760.12.06 Maren Christensdatter, Ronnum, SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1683c.
Nr. 6277 1760.12.10 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
Nr. 6278 1760.12.18 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Poul Nielsen Hesselvig. MOR: Mette?.
Nr. 6279 1761.01.07 Mette Pouls Nielsen Hesselvigs 1. kone, Hesselvig, SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1726c.
Nr. 6280 1761.04.12 ? Erik gammels kone, , SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1692c.
Nr. 6281 1761.05.05 Ellen Madsdatter, Døvling, SAND ALDER: 59c, 59, DØBT: 1702c.
Nr. 6282 1761.06.30 Jannes Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 1.06 (å.m), DØBT: 1760.01.13. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
Nr. 6283 1761.08.17 Christen Elkær, Elkær (Elkærgaard), SAND ALDER: 52c, 52, DØBT: 1709c.
Nr. 6284 1761.08.22 ? Christen Tarps kone, Krog, SAND ALDER: 58c, 58, DØBT: 1703c.
Nr. 6285 1761.08.28 ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres enke, Ronnum, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1690c.
Nr. 6286 1761.10.12 †1761.10.03 ? Christen Elkærs kone, Elkær, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1713c.
Nr. 6287 1762.01.24 Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 49c, 49, DØBT: 1713c.
Nr. 6288 1762.02.06 Anne Jensdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 74c, 74, DØBT: 1688c.
Nr. 6289 1762.02.08 Mette Mari Olesdatter, Lustrup, SAND ALDER: 7.04 (å.m), 8, DØBT: 1754.10.06. FAR: Ole Minds. MOR: ? Ole Minds kone.
Nr. 6290 1762.03.22 Ane Marie Christensdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 28.02 (å.m), 28, DØBT: 1734.01.10.
Nr. 6291 1762.05.14 Jens Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 19 uger, DØBT: 1762.01.03. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
Nr. 6292 1762.12.01 Anne Sørensdatter, Skave, SAND ALDER: 41c, 41, DØBT: 1721c.
Nr. 6293 1762.12.27 Peder Gresen, Skave, SAND ALDER: 29c, 29, DØBT: 1733c.
Nr. 6294 1763.01.15 Sidsel Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 39c, 39, DØBT: 1724c.
Nr. 6295 1763.02.08 Margrethe Christensdatter, Skave, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1692c.
Nr. 6296 1763.02.10 Anne Jakobsdatter, Beksgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 uger, DØBT: 1763.01.02. FAR: Jakob Beksgaard. MOR: ? Jakob Beksgaards kone.
Nr. 6297 1763.03.22 Jens Jensen, Elkær (Elkærgaard), SAND ALDER: 87cc, 87, DØBT: 1676c.
Nr. 6298 1763.06.12 Eske Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1763.06.03. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
Nr. 6299 1763.07.01 Poul Gotfred Liebe Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 4.10 (å.m), 4, DØBT: 1758.09.22. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
Nr. 6300 1763.07.29 ? ? Bertelsdatters barn, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1763.07.25. MOR: ? Bertelsdatter.
Nr. 6302 1764.03.30 Niels Christensen, Pindvig, SAND ALDER: 17.08 (å.m), 18, DØBT: 1746.07.17. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
Nr. 6303 1764.05.18 Anne Christensdatter, Skave, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1764.02.26. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
Nr. 6304 1764.07.12 ? Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1764.04c. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 6305 1764.12.02 Karen Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 31.05 (å.m), 31, DØBT: 1733.06.21. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
Nr. 6306 1764.12.03 Johanne Pedersdatter, Ronnum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1764.11.04. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6307 1764.12.28 Mette Hansdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1764.12.01. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
Nr. 6308 1765.01.24 Karen Jensdatter Bertel Lustrups kone, Lustrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1703c.
Nr. 6309 1765.01.12 Maren Michelsdatter, , SAND ALDER: 70c, 70, DØBT: 1695c.
Nr. 6310 1765.01.24 Karen Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 56c, 56, DØBT: 1709c.
Nr. 6311 1765.02.08 Bertel Nielsen Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1703c.
Nr. 6312 1765.04.12 ? Niels Pedersens kone, Silstrup, SAND ALDER: 37c, 37, DØBT: 1728c.
Nr. 6313 1765.05.05 Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 14 uger, DØBT: 1764.12.01. FAR: Jens Olesen. MOR: ? Jens Olesens kone.
Nr. 6314 1765.07.04 Kirsten Pedersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 52c, 52, DØBT: 1713c.
Nr. 6315 1765.07.14 ? Jens Nielsens steddatter, Døvling, SAND ALDER: 34c, 34, DØBT: 1731c. FAR: ?. MOR: Kirsten Jensdatter.
Nr. 6316 1765.07.05 Abelone Katrine Christensdatter Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1765.05.15. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
Nr. 6317 1765.09.12 Abelone Jensdatter, , SAND ALDER: 67c, 67, DØBT: 1698c.
Nr. 6318 1765.10.05 Christen Pedersen, Pindvig, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1717c.
Nr. 6319 1765.12.18 Maren Nielsdatter, Ronnum, SAND ALDER: 36.08 (å.m), 36, DØBT: 1729.04.03.
Nr. 6320 1765.12.18 Christen Pedersen, Ronnum, 16, DØBT: 1750c. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6321 1766.03.22 Maren Lauridsdatter, , 84, DØBT: 1682cc.
Nr. 6322 1766.03.27 Morten Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1, DØBT: 1765.03.20. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 6323 1766.04.06 Johanne Sørensdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1691c.
Nr. 6324 1766.04.18 Christen Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 2, DØBT: 1764.07.08. FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
Nr. 6325 1766.07.24 Sidsel Nielsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 84c, 84, DØBT: 1692cc.
Nr. 6326 1766.07.25 Else Kirstine Hansdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 13 uger, DØBT: 1766.03.09. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
Nr. 6327 1766.07.29 ? Søren Sørensen Skrædders kone, , SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1702c.
Nr. 6328 1766.09.16 Peder Frandsen, Krog, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 26 uger, DØBT: 1766.03.05. FAR: Frands Pedersen. MOR: ? Frands Pedersens kone.
Nr. 6329 1766.10.10 Helvig Christensdatter Haderup mad. Lund, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 87cc, 87, DØBT: 1679cc.
Nr. 6330 1766.12.06 Maren Pedersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1710c.
Nr. 6331 1767.01.14 Anne Margrethe Christensdatter, Pinvig, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 3, DØBT: 1763.12.26. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pedersen Pindvigs kone.
Nr. 6332 1767.02.15 ? Lave Michelsens kone, Lustrup, SAND ALDER: 82cc, 82, DØBT: 1685cc.
Nr. 6333 1767.02.28 ? Jørgensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 22c, 22, DØBT: 1745c. FAR: Jørgen Jakobsen Hesselvig. MOR: ? Jørgen Jakobsen Hesselvigs kone.
Nr. 6334 1767.03.28 ? Peder Studsgaard gammels kone, Studsgaard, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1692c.
Nr. 6335 1767.07.02 Peder Christensen Døvling, Døvling, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1695c.
Nr. 6336 1767.07.22 Jørgen Jakobsen Hesselvig, Hesselvig, SAND ALDER: 57c, 57, DØBT: 1710c.
Nr. 6337 1767.08.24 Anne Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 2.09 (å.m), 3, DØBT: 1764.09.23. FAR: Peder Jepsen. MOR: ? Peder Jepsens kone.
Nr. 6338 1767.09.03 Claus Eriksen Svitzer, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 83c, 83, DØBT: 1684c.
Nr. 6339 1767.12.12 Lucie Lauridsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 67c, 67, DØBT: 1700c.
Nr. 6340 1768.02.18 Niels Olesen, Lustrup, 1 år 5 m., DØBT: 1766.10.05. FAR: Ole Nielsen Minds. MOR: ? Ole Nielsen Minds kone.
Nr. 6341 1768.06.21 Niels Christensen, (Sandgaard), SAND ALDER: 7c, 7, DØBT: 1761c. FAR: Christen Sandgaard. MOR: ? Christen Sandgaards kone.
Nr. 6342 1768.07.02 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1768.06.27. FAR: Søren Sørensen Skrædder. MOR: ? Søren Sørensen Skrædders 2. kone.
Nr. 6343 1768.08.09 Erik Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1768.08.05. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
Nr. 6344 1768.12.04 Anne Poulsdatter, , SAND ALDER: 77c, 77, DØBT: 1691c.
Nr. 6345 1769.02.08 Boed Jakobsen, , SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1721c.
Nr. 6346 1769.04.23 Maren Nielsdatter, Pindvig, SAND ALDER: 49c, 49, DØBT: 1720c.
Nr. 6347 1769.10.16 Anne Michelsdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1697c.
Nr. 6348 1769.11.26 Maren Jørgensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 33c, 33, DØBT: 1736c. FAR: Jørgen Jakobsen.
Nr. 6349 1769.12.02 Anne Møllerkone, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1698c.
Nr. 6350 1769.12.24 Peder Madsen, , SAND ALDER: 70c, 70, DØBT: 1699c.
Nr. 6351 1769.12.24 Sara Malene, Krog, SAND ALDER: 25c, 25, DØBT: 1744c.
Nr. 6352 1770.01.12 Christen, Krog?, SAND ALDER: 18c, 18, DØBT: 1752c.
Nr. 6353 1770.01.14 Erik Pedersen Gammel, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1698c.
Nr. 6354 1770.02.26 Beret Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1695c.
Nr. 6355 1770.04.22 Hans Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1770.04.08. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
Nr. 6356 1770.05.02 ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 56c, 56, DØBT: 1714c.
Nr. 6357 1770.05.25 Margrethe Christensdatter, Døvling, SAND ALDER: 65c, 65, DØBT: 1705c.
Nr. 6358 1770.11.11 Peder Andersen, Skave, SAND ALDER: 61c, 61, DØBT: 1709c.
Nr. 6359 1770.11.14 Anne Nielsdatter, , SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1698cc.
Nr. 6360 1770.12.01 Caroline Hansdatter Linnet, Kartoft- Nørre, SAND ALDER: 12c, 12, DØBT: 1758c. FAR: Hans Ditlevsen Linnet. MOR: Anne Margrethe Fogh.
Nr. 6361 1771.01.04 Peder Pedersen, Skarrild By, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1696c.
Nr. 6362 1771.04.12 Christen Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 12.02 (å.m), 2, DØBT: 1769.01.29. FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
Nr. 6363 1771.04.26 Christen Larsen, Lustrup, SAND ALDER: 82cc, 82, DØBT: 1689cc.
Nr. 6364 1771.07.11 Lars Hansen, Bechtoft, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1699c.
Nr. 6365 1771.08.22 Bennet Pedersdatter, Grene, SAND ALDER: 82cc, 82, DØBT: 1689cc.
Nr. 6366 1771.09.27 Bertel Andersen, Grene, SAND ALDER: 1.04 (å.m), 1, DØBT: 1770.05.20. FAR: Anders Bertelsen. MOR: ? Anders Bertelsens kone.
Nr. 6367 1771.11.10 Niels Nielsen Øvig, Øvig, SAND ALDER: 74c, 74, DØBT: 1697c.
Nr. 5994 1771.12.20 Dødfødt, Krog, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1771.12.15. FAR: Anders Vistesen. MOR: Malene Lauridsdatter.
Nr. 6368 1771.12.22 Navnløs, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1771.12.14. FAR: Johannes Ricart?.
Nr. 6369 1771.12.27 Else Christensdatter, Karstoft- Sønder, 95 år 2 m. 14 dage, DØBT: 1676.20.13c.
Nr. 6370 1771.12.28 Sidsel Christensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1705c.
Nr. 6371 1772.03.05 Maren Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2, DØBT: 1770.03.12. FAR: Peder Jepsen. MOR: Ane Nielsdatter.
Nr. 6372 1772.05.01 Maren Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 9 uger, DØBT: 1772.01.19. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
Nr. 6373 1772.05.08 ? Jens/en/datter, Lustrup, DØBT: 1772-. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
Nr. 6374 1772.05.10 NN Fremmed Mand, Karstoft- Sønder.
Nr. 6375 1772.05.12 Michel Gammelgaard, Skarrild By (Gammelgaard), SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1694c.
Nr. 6376 1772.06.11 Palle Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1772.02.02. FAR: Anders Pallesen. MOR: ? Anders Pallesens kone.
Nr. 6377 1772.07.02 Anne Margrethe Jørgensdatter Fogh, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 34c, 34, DØBT: 1738c.
Nr. 6378 1772.08.29 Mette Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 55.02 (å.m), 55, DØBT: 1717.06.24.
Nr. 6379 1772.09.15 Erik Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 2.09 (å.m), 3, DØBT: 1769.12.01. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
Nr. 6380 1773.01.09 Maren Christensdatter, Krog, SAND ALDER: 40c, 40, DØBT: 1733c.
Nr. 6381 1773.02.16 Niels Christensen, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 55c, 55, DØBT: 1718c.
Nr. 6382 1773.02.18 Anne Nielsdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 11.00 (å.m), 8, DØBT: 1762.02.26. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens 1. kone.
Nr. 6383 1773.02.14 Christen Clausen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 44.11 (å.m), 45, DØBT: 1728.03.29.
Nr. 6384 1773.02.20 ? Anders/en/datter, Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 10 dage, DØBT: 1773.02.10. FAR: Anders Vistesen? Krog. MOR: Marianne Christensdatter.
Nr. 6385 1773.03.16 Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1709c.
Nr. 6386 1773.04.05 Bertel Heesgaard, Heesgaard, SAND ALDER: 51c, 51, DØBT: 1722c.
Nr. 6387 1773.04.10 Jakob Sørensen, Døvling, SAND ALDER: 56c, 56, DØBT: 1717c.
Nr. 6388 1773.04.13 Kirten Michelsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 79c, 79, DØBT: 1694c.
Nr. 6389 1773.06.01 ? Peder Madsens kone, Silstrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1711c.
Nr. 6390 1773.05.06 ? Thomas Elkærs kone, Skarrild By (Elkærgaard), SAND ALDER: 31c, 31, DØBT: 1742c.
Nr. 6391 1773.05.14 Erik Nielsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 28c, 28, DØBT: 1747c.
Nr. 6392 1773.05.26 Maren Bechgaard, Bechsgaard, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1707c.
Nr. 6393 1773.05.27 Niels Christensen, Silstrup, SAND ALDER: 44c, 44, DØBT: 1729c.
Nr. 6394 1773.07.12 Anne Eriksdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 55c, 55, DØBT: 1718c.
Nr. 6395 1773.07.16 ? Christen Døvlings kone, Døvling, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1711c.
Nr. 6396 1773.07.02 Jens Jepsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 69c, 69, DØBT: 1704c.
Nr. 6397 1773.07.04 Ole Lauersen, , SAND ALDER: 34c, 34, DØBT: 1739c.
Nr. 6398 1773.10.15 Peder Jepsen, Døvling, SAND ALDER: 42c, 42, DØBT: 1731c.
Nr. 6399 1773.12.08 Jens Eriksen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 1c, 1, DØBT: 1772.12c. FAR: Erik Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 6400 1774.01.24 Peder Andersen, Skarrild By, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1701c.
Nr. 6401 1774.01.29 Anne Pedersdatter, Ronnum, SAND ALDER: 24c, 24, DØBT: 1750c.
Nr. 6402 1774.04.25 Viste Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1774.02.27. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Malene Lauridsdatter.
Nr. 6403 1774.06.21 Anne Dorte Poulsdatter Liebe, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 41c, 38, DØBT: 1733c.
Nr. 6404 1774.07.11 Jørgen Nielsen Krog, Krog, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1715cc.
Nr. 6405 1774.07.18 Laurids Olesen Skomager, Skarrild By?, SAND ALDER: 81cc, 81, DØBT: 1693cc.
Nr. 6406 1774.07.22 Kirsten Andersdatter, Grene, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1703c.
Nr. 6407 1774.07.28 Christian Jensen, Øvig, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1774.06.12. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6408 1774.10.02 Mourids Madsen, Pindvig, SAND ALDER: 29c, 29, DØBT: 1745c.
Nr. 6409 1774.10.06 Mette Johanne Christensdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1774.07.10. FAR: Christen Pedersen.
Nr. 6410 1775.04.25 †1775.04.17 Rasmus Bringelsen, Pindvig, SAND ALDER: 48.06 (å.m), 49, DØBT: 1726.10.13.
Nr. 6411 1775.04.30 †1775.04.25 Boel Marie Poulsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1775.03.06. FAR: Poul Andersen Veilgaard. MOR: Karen Jakobsdatter.
Nr. 6412 1775.05.07 †1775.05.01 Maren Jensdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1775.05.01. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6413 1775.05.07 †1775.05.01 Karen Jensdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1775.05.01. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6414 1775.05.12 †1775.05.10 Dødfødt, Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1775.05.10. FAR: Anders Bertelsen. MOR: ? Anders Bertelsens kone.
Nr. 6415 1775.05.23 †1775.05.12 Hans Olesen, Bechsgaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 10 uger, DØBT: 1775.03.05. FAR: Ole Christensen. MOR: Agnete Hansdatter.
Nr. 6416 1775.05.26 †1775.05.11 Kirsten Christensdatter, Øvig, SAND ALDER: 39.05 (å.m), 39, DØBT: 1735.12.14.
Nr. 6417 1775.08.09 †1775.07.28 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6418 1775.08.13 †1775.08.07 Viste Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 16 uger, DØBT: 1775.05.21. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Malene Lauridsdatter.
Nr. 6419 1776.03.25 †1776.03.17 Anders Nielsen Grene, Grene, SAND ALDER: 48.01 (å.m), 48, DØBT: 1728.03.06.
Nr. 6420 1776.03.31 †1776.03.27 Niels Christensen, Elkær, SAND ALDER: 19.04 (å.m), 20, DØBT: 1756.11.28. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
Nr. 6421 1776.06.14 †1776.06.10 Else Lauridsdatter Holst, Skarrild By, SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1712c.
Nr. 6422 1776.06.14 †1776.06.10 Inger Nielsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 61c, 61, DØBT: 1715c.
Nr. 6423 1776.07.02 †1776.06.28 Johanne Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 12 dage, DØBT: 1776.06.16. FAR: Peder Nielsen Hesselvig. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6424 1776.07.02 †1776.06.28 Kirsten Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 12 dage, DØBT: 1776.06.16. FAR: Peder Nielsen Hesselvig. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6425 1776.07.12 †1776.07.05 Maren Giødesdatter, Lustrup, SAND ALDER: 29.05 (å.m), 29 år 20 uger 3 dage, DØBT: 1747.02.20.
Nr. 6426 1776.08.25 Else Olesdatter, Beksgaard, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 17 Uger, DØBT: 1776.05.18. FAR: Ole Christensen Beksgaard. MOR: Agnete Hansdatter.
Nr. 6427 1776.10.27 †1776.10.26 Anne Margrethe Andersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 15 uger, DØBT: 1776.07.05. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
Nr. 6428 1777.01.19 Giøde Richard Johannesen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1777.01.03. FAR: Johanne Giødensen. MOR: Gertrud Christensdatter.
Nr. 6429 1777.01.26 Karen Marie Andersdatter, Krog, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1776.08.23. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Marianne Christensdatter.
Nr. 6430 1777.02.16 Bodil Margrethe Terkelsdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1776.12.01. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 6431 1777.03.09 †1777.03.03 Mette Michelsdatter, Døvling, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1705c.
Nr. 6432 1777.04.02 Anders Madsen, Silstrup, 68 år 3 uger, DØBT: 1708c.
Nr. 6433 1777.06.17 Jens Christian Pedersen, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1777.05.19. FAR: Peder Smed. MOR: ? Peder Smeds kone.
Nr. 6434 1777.11.11 †1777.11.04 Cecilie Olufsdatter Due, Skarrild By, 75, DØBT: 1702c. FAR: Oluf Jensen Due, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild. MOR: Helvig Christensdatter Haderup .
Nr. 6435 1777.11.29 †1777.11.22 Christen Jensen Sandgaard, Sandgaard, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1729c.
Nr. 6436 1777.12.09 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1777.12.07. FAR: Anders Andersen Døvling. MOR: Anne Nielsdatter.
Nr. 6437 1778.01.25 †1778.01.17 Bent Jensen, Døvling, SAND ALDER: 58c, 58, DØBT: 1720c.
Nr. 6438 1778.01.29 Christen Nielsen, Lustrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1716c.
Nr. 6439 1778.02.02 †1778.01.25 Anders Pedersen Studsgaard, Studsgaard, SAND ALDER: 58c, 58, DØBT: 1720c.
Nr. 6440 1778.02.18 †1778.02.06 Peder Christensen, Skarrild By, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1705c.
Nr. 6441 1778.03.29 †1778.03.23 Johanne Marie Jensdatter, Øvig, SAND ALDER: 6.05 (å.m), 5 år 5 m, DØBT: 1771.10.27. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6442 1778.05.16 †1778.05.16 ? Christen Pedersen den Unges kone, Døvling, SAND ALDER: 40.01 (å.m), 41, DØBT: 1738.04.03.
Nr. 6443 1778.10.14 Kirsten Christensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 32c, 32, DØBT: 1756c.
Nr. 6444 1778.11.15 Anders Mortensen, Studsgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1778.11.10. FAR: Morten Pedersen Studsgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
Nr. 6445 1778.11.28 †1778.11.28 Niels Jepsen, Døvling, SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1721c.
Nr. 6446 1779.02.06 ? Poulsen, Silstrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1779.01.23. FAR: Poul Andersen Veilgaard. MOR: Karen Jakobsdatter.
Nr. 6447 1779.03.12 Christen Sørensen, Heesgaard, SAND ALDER: 4.00 (å.m), 4, DØBT: 1775.03.19. FAR: Søren Christensen Heesgaard. MOR: Marianne Christensdatter.
Nr. 6448 1779.03.18 Christen Sørensen, Skarrild By, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3, DØBT: 1776.01.21. FAR: Søren Madsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6449 1779.03.18 Peder Pedersen, Pindvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1780.02.25. FAR: Peder Pindvig. MOR: ? Peder Pindvigs kone.
Nr. 6450 1779.04.02 Anders Pedersen, Lustrup, 6, DØBT: 1773.09.19. FAR: Peder Christensen Smed. MOR: Mette Smed.
Nr. 6451 1779.04.15 Bodil Margrethe Terkelsdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2, DØBT: 1776.12.01. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 6452 1779.05.16 Søren Sørensen Skrædder, Hesselvig, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1713c.
Nr. 6453 1779.06.12 Johanne Jakobsdatter, , SAND ALDER: 44c, 44, DØBT: 1735c.
Nr. 6454 1779.06.21 Karen Pedersdatter, , SAND ALDER: 49c, 49, DØBT: 1730c.
Nr. 6455 1779.09.01 Christen Pedersen Møller, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1701c.
Nr. 6456 1779.09.04 Peder Christensen? Grene, Grene, SAND ALDER: 83cc, 83, DØBT: 1693cc.
Nr. 6457 1779.09.24 Anne Marie Glarmester, , SAND ALDER: 92cc, 92, DØBT: 1687c.
Nr. 6458 1779.09.26 Anne Marie Gertsdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 5.06 (å.m), 5, DØBT: 1774.03.20. FAR: Gert Jensen Glarmester. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6459 1779.11.11 Mette Smed, Lustrup, SAND ALDER: 47c, 47, DØBT: 1732c.
Nr. 6460 1779.12.29 Lauge Michelsen, Lustrup, SAND ALDER: 87c, 87, DØBT: 1692c.
Nr. 6461 1780.02.21 Thomas Jensen, Øvig, 9 dage, DØBT: 1780.02.17. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Magrethe Thomasdatter.
Nr. 6462 1780.03.07 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1780.03.02. FAR: Christen Pedersen den Unge. MOR: ? Christen Pedersen den Unges kone.
Nr. 6463 1780.03.15 †1780.03.08 Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, SAND ALDER: 52.01 (å.m), 52 år 4 uger, DØBT: 1728.02.10c.
Nr. 6464 1780.03.23 Anne Larsdatter Dørslund, , SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1714c.
Nr. 6465 1780.03.23 Lars Andersen, Silstrup, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1732c.
Nr. 6466 1780.04.26 Lars Skytte, Døvling, SAND ALDER: 92cc, 92, DØBT: 1688cc.
Nr. 6467 1780.05.24 †1780.05.20 Dorthe Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 74c, 74, DØBT: 1706c.
Nr. 6468 1780.05.28 †1780.05.16 Christen Poulsen, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 67c, 67, DØBT: 1713c.
Nr. 6469 1780.09.01 ? ?, .
Nr. 6470 1781.01.13 †1781.01.07 Maren Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 38.07 (å.m), 38, DØBT: 1742.04.20.
Nr. 6471 1781.01.26 †1781.01.21 Dødfødt, Øvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1781.01.21. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Margrethe Thomasdatter.
Nr. 6472 1781.04.22 Jens Nielsen Øvig, Øvig, SAND ALDER: 46.07 (å.m), 47, DØBT: 1734.10.03.
Nr. 6473 1781.05.24 †1781.05.19 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1781.05.19. FAR: Christen Pedersen Lustrup. MOR: Margrethe Pedersdatter.
Nr. 6474 1781.06.22 †1781.06.14 Anne Marie Hansdatter, Skarrild By (Præstegaarden), 26, DØBT: 1755c. FAR: Hans Pedersen.
Nr. 6475 1781.12.24 Giøde Richard Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 7.09 (å.m), 7 år 6 m., DØBT: 1774.03.20. FAR: Christen Pedersen Lustrup. MOR: Maren Giødesdatter.
Nr. 6476 1782.01.31 Giøde Johansen Richard, Lustrup, SAND ALDER: 70c, 70, DØBT: 1712c.
Nr. 6477 1782.02.03 Jens Thomsen, Elkær, 15, DØBT: 1767c. FAR: Thomas Jensen Elkær. MOR: ? Thomas Jensen Elkærs 1. kone.
Nr. 6478 1782.03.03 Dødfødt, Karstoft- Sønder, DØBT: 1782.02.27. FAR: Knud Jensen. MOR: Else Hansdatter.
Nr. 6479 1782.05.20 †1782.05.10 Laurids Ebbesen Them, Skarrild By, 82, DØBT: 1700cc.
Nr. 6480 1782.05.12 †1782.05.05 Kierstine Nielsdatter, Ronnum, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1720c.
Nr. 6481 1782.07.07 Christen Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 37.02 (å.m), 36 år, DØBT: 1744.11.01.
Nr. 6482 1782.07.21 †1782.07.14 Karen Andersdatter, Krog, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 1, DØBT: 1781.02.11. FAR: Anders Vestesen. MOR: Malene Lauridsdatter.
Nr. 6483 1782.07.29 †1782.07.22 Anne Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 42.09 (å.m), 42, DØBT: 1739.10.12.
Nr. 6484 1782.08.01 Bendt Lauridsen, Elkær, SAND ALDER: 1.04c (å.m), 2, DØBT: 1781.04.15. FAR: Laurids Jensen Elkær. MOR: Anne Malene Bendtsdatter.
Nr. 6485 1782.09.19 †1782.09.11 Sidsel Christensdatter, Klink, SAND ALDER: 94cc, 94 år, DØBT: 1688cc.
Nr. 6486 1782.10.06 Dødfødt, Øvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0, DØBT: 1782.10.01. FAR: Peder Christensen Øvig. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6487 1782.10.21 †1782.10.21 Kirsten Jensdatter, Døvling, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1702cc.
Nr. 6488 1782.10.31 †1782.10.26 Dorte Michelsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1719c.
Nr. 6489 1782.12.01 †1782.11.25 Bodil Marie Nielsdatter, Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 20 uger, DØBT: 1782.07.22. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdatter.
Nr. 6490 1782.12.05 †1782.11.28 Mette Johanne Pedersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1782.11.10. FAR: Peder Jensen Pindvig. MOR: Karen Andersdatter.
Nr. 6491 1782.12.10 †1782.12.02 Christen Pedersen Grene, Døvling, SAND ALDER: 70.01 (å.m), 70 år 3 uger, DØBT: 1712.11.01.
Nr. 6492 1783.03.15 †1783.03.07 Margrethe Thomasdatter, Øvig, SAND ALDER: 37.09 (å.m), 37 år, DØBT: 1745.06.20.
Nr. 6493 1783.06.25 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1783.06.20. FAR: Morten Pedersen. MOR: Johanne Marie Thomasdatter.
Nr. 6494 1783.07.16 †1783.07.11 ? Christen Eriksens kone, Lustrup, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1713c.
Nr. 6495 1783.07.29 †1783.07.21 Anders Mortensen, Studsgaard, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 4 år, DØBT: 1780.01.16. FAR: Morten Pedersen. MOR: Maren Ibsdatter.
Nr. 6496 1783.08.17 †1783.08.13 Margrethe Andersdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1781.10.28. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
Nr. 6497 1783.11.31 †1783.11.22 Anne Malene Bendtsdatter, Elkær, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1751.05.02.
Nr. 6498 1784.01.18 †1784.01.07 Anne Andersdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 2 m., DØBT: 1781.10.28. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
Nr. 6499 1784.05.02 †1784.04.27 Dødfødt, Øvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1784.04.27. FAR: Peder Christensen. MOR: Mette Katrine Byrgesdatter.
Nr. 6500 1784.05.20 †1784.05.16 Anne Margrethe Knudsdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1783.04.07. FAR: Knud Jensen. MOR: Else Hansdatter.
Nr. 6501 1784.06.16 †1784.06.10 Jens Terkelsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 2 år, DØBT: 1781.05.26. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 6502 1784.06.27 †1784.07.18 Jens Christensen, Krog, SAND ALDER: 61.03 (å.m), 61 år, DØBT: 1723.03.19.
Nr. 6503 1784.08.22 †1784.08.18 Rasmus Andersen, Skarrild- Grene, 6 år 6 m., DØBT: 1778.02c. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
Nr. 6504 1784.09.26 †1784.09.17 Peder Andersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1 år 7 m., DØBT: 1783.02.03. FAR: Anders Bertelsen. MOR: Anne Margrethe Pedersdatter.
Nr. 6505 1784.11.14 †1784.11.06 Maren Thomasdatter, Elkær, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1718c.
Nr. 6506 1784.12.12 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1784.12.06. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Kirsten Marie Pedersdtter.
Nr. 6507 1784.12.12 †1784.12.06 Kirsten Marie Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 23c, 23 år, DØBT: 1762c.
Nr. 6508 1785.02.23 †1785.02.18 Christen Eriksen, Lustrup, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1717c.
Nr. 6509 1785.05.01 †1785.04.22 Anders Bertelsen, Grene, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1734c.
Nr. 6510 1785.06.02 †1785.04.27 Anders Pallesen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 45.04 (å.m), 46 år, DØBT: 1739.12.26.
Nr. 6511 1785.08.07 †1785.08.01 Maren Mortensdatter, Pindvig, SAND ALDER: 87cc, 87 år, DØBT: 1698cc.
Nr. 6512 1785.08.24 †1785.08.16 Karen Andersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1737c.
Nr. 6513 1785.09.11 †1785.09.01 Anne Madsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1727c.
Nr. 6514 1785.09.18 †1785.09.13 Ingeborg Andersdatter, Skave, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1704cc.
Nr. 6515 1785.12.21 †1785.12.16 Ole Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 15 dage, DØBT: 1785.12.01. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Brigitte Knudsdatter.
Nr. 6516 1786.02.04 †1786.01.30 Karen Thomasdatter, Skarrild By (Sønder- gaard- hus), SAND ALDER: 84cc, 84 år, DØBT: 1702cc.
Nr. 6517 1786.02.04 †1786.01.30 dødfødt, Skarrild By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1786.01.25. FAR: Poul Christensen Tovdal. MOR: Anne Pedersdatter.
Nr. 6518 1786.04.13 †1786.04.08 Christen Jensen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 2 år, DØBT: 1784.05.09. FAR: Jens Jensen Pinvig. MOR: Anne Nielsdatter.
Nr. 6519 1786.05.04 †1786.04.30 Mads Johannesen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 4 dage, DØBT: 1786.03.29. FAR: Johannes Giødesen. MOR: Gertrud Christensdatter.
Nr. 6520 1786.06.03 †1786.05.29 Lena Marie Simonsdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 7c, 7 år, DØBT: 1779c. FAR: Simon Nielsen. MOR: Else Christensdatter.
Nr. 6521 1786.11.10 †1786.11.05 dødfødt, Krog, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1786.11.05. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Lene Lauridsdatter.
Nr. 6522 1786.11.09 †1786.11.04 Mads Mikkelsen, Skarrild By, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1709c.
Nr. 6523 1786.12.28 †1786.12.23 Jens Thomasen, Lustrup, SAND ALDER: 3c, 3 år, DØBT: 1783c. FAR: Thomas Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 6524 1786.12.31 †1786.12.26 Maren Thomasdatter, Lustrup, SAND ALDER: 5c, 5 år, DØBT: 1781c. FAR: Thomas Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 6525 1787.01.06 †1787.01.01 Karen Thomasdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 1786.12.25. FAR: Thomas Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 6526 1787.01.28 †1787.01.23 Mads Larsen, Lustrup, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 2 år, DØBT: 1785.04.30. FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
Nr. 6527 1787.02.23 †1787.02.18 Anne Pedersdatter Veilgaard, Skarrild By, SAND ALDER: 49c, 49 år, DØBT: 1738c.
Nr. 6528 1787.02.26 †1787.02.21 ? Hans Pedersen Tarps kone, Skarrild By, SAND ALDER: 59c, 59 år, DØBT: 1728c.
Nr. 6529 1787.04.28 †1787.04.23 Jens Pedersen, Hesselvig, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1785.07.28. FAR: Peder Nielsen Hesselvig. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6530 1787.05.15 †1787.05.10 Jens Christian Christensen, Silstrup, SAND ALDER: 7c, 7 år, DØBT: 1780c. FAR: Christen Back. MOR: ? Christen Backs kone.
Nr. 6531 1787.05.16 †1787.05.11 Sidsel Thomasdatter, Døvling, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1709c.
Nr. 6532 1787.07.27 †1787.07.22 Gertrud Nielsdatter, Karstoft- Nørre (Ved Bækken), SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1732c.
Nr. 6533 1787.08.21 †1787.08.16 Maren Jensdatter, Døvling, SAND ALDER: 3.04 (å.m), 4 år, DØBT: 1784.04.04. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
Nr. 6534 1787.09.28 †1787.09.23 Anne Kirstine Bertelsdatter, Skarrild By (Sønder- Gaards- Hus), SAND ALDER: 43.09 (å.m), 48 år, DØBT: 1743.12.26.
Nr. 6535 1787.11.07 †1787.10.20 Oster Jensen, Skave, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1742c.
Nr. 6536 1788.01.27 dødfødt, Skarrild By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1788.01.22c. FAR: Jens Christensen Nexgaard. MOR: Charlotte Amalie Østergaard.
Nr. 6537 1788.04.04 †1788.03.26 Maren Rasmusdatter, Ronnum, SAND ALDER: 70.04 (å.m), 70 år 4 m. 4 dage, DØBT: 1717.12.22c.
Nr. 6538 1788.05.16 †1788.05.07 Anne Margrethe Johannesdatter, Lustrup, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 3 år, DØBT: 1784.07.04. FAR: Johannes Giødesen. MOR: Gertrud Christiansdatter.
Nr. 6539 1788.05.18 †1788.05.13 dødfødt, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1788.05.08c. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
Nr. 6540 1788.09.25 †1788.09.18 Thomas Jensen Elkær, Skarrild By, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6541 1788.11.01 Samuel Jensen, Døvling, SAND ALDER: 1.11 (å.m), DØBT: 1786.12.07. FAR: Jens Bentsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
Nr. 6542 1789.01.13 †1789.01.08 Maren Andersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 80c, 78 år, DØBT: 1709c.
Nr. 6543 1789.05.05 †1789.04.24 Maren Madsdatter Richard, Lustrup, SAND ALDER: 81c, 82 år, DØBT: 1708c.
Nr. 6544 1789.05.05 †1789.05.01 Josva Christensen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1789.03.09. FAR: Christen Josvasen Lund. MOR: Maren Jensdatter.
Nr. 6545 1789.08.09 †1789.08.02 Ib Christensen Heesgaard, Beksgaard, SAND ALDER: 52.10 (å.m), 57 år, DØBT: 1736.11.11.
Nr. 6546 1789.09.20 †1789.09.14 Jens Pedersen, Skave, SAND ALDER: 4.03 (å.m), 5 år, DØBT: 1785.06.12. FAR: Peder Larsen. MOR: Johanne Jensdatter.
Nr. 6547 1789.11.13 †1789.11.06 Christen Nielsen Ronnum, Silstrup, SAND ALDER: 30.03 (å.m), 31 år, DØBT: 1759.07.25.
Nr. 6548 1789.11.24 †1789.11.18 Maren Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 91c, 92 år, DØBT: 1703cc.
Nr. 6549 1789.12.13 †1789.12.09 Jens Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 40 uger, DØBT: 1789.04.13. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
Nr. 6550 1789.12.14 †1789.12.09 Sidsel Marie Christensdatter, Silstrup, 20 år, DØBT: 1769c.
Nr. 6551 1789.12.27 †1789.12.22 Peder Christian Olufsen, Silstrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1789.12.06. FAR: Oluf Pedersen Skrædder. MOR: Sidsel Marie Christensdatter.
Nr. 6552 1790.01.22 †1790.01.17 Anne Christensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 81cc, 80 år, DØBT: 1709c.
Nr. 6553 1790.01.24 †1790.01.19 Peder Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 2 år, DØBT: 1788.03.24. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6554 1790.06.12 †1790.06.07 Dødfødt, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.06.07. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
Nr. 6555 1790.07.24 †1790.07.19 Mette Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 71c, 73 år, DØBT: 1719c.
Nr. 6556 1790.08.08 †1790.08.03 Dødfødt, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.08.03. FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange. MOR: Karen Brasch.
Nr. 6557 1790.09.17 †1790.09.09 Knud Olesen Overby, Døvling, SAND ALDER: 66.03 (å.m), 68 år, DØBT: 1724.06.09.
Nr. 6558 1790.10.24 †1790.10.16 Rasmus Pedersen, Heesgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1790.10.07. FAR: Peder Christan Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
Nr. 6559 1790.11.08 †1790.10.30 Martha Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 4.05 (å.m), 5 år, DØBT: 1786.06.05. FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
Nr. 6560 1790.11.13 †1790.11.05 Mette Kirstine Lauridsdatter, Elkær, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 1 år, DØBT: 1790.01.21. FAR: Laurids Jensen Elkær. MOR: Birte Bendtsdatter.
Nr. 6561 1790.11.28 †1790.11.23 Peder Christian Perle, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1790.11.15. FAR: Ebenezer Pedersen Perle. MOR: Kirstine Nielsdatter.
Nr. 6562 1790.12.19 †1790.12.10 Bodil Poulsdatter, Skarrild By, 4 år, DØBT: 1787.05.20. FAR: Poul Christensen Tovdal. MOR: Anne Pedersdatter.
Nr. 6563 1791.01.17 †1791.01.09 ? Jens Elkærs kone, Elkær, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1720c.
Nr. 6564 1791.01.19 †1791.01.12 Erik Pedersen, Silstrup, SAND ALDER: 68c, 59 år, DØBT: 1723c.
Nr. 6565 1791.04.10 †1791.04.03 Peder Jeppesen, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 1 år, DØBT: 1791.01.09. FAR: Jeppe Pedersen. MOR: Abbelone Christensdatter.
Nr. 6566 1791.05.20 †1791.05.12 Anne Lauridsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 76c, 85 år, DØBT: 1715c.
Nr. 6567 1791.06.15 †1791.06.08 Gert Jensen, Skarrild By, SAND ALDER: 52c, 60 år, DØBT: 1739c.
Nr. 6568 1791.06.03 †1791.06.28 Carsten Christensen, Krog, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 1 år, DØBT: 1791.04.21. FAR: Christen Carstensen. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 6569 1791.08.01 †1791.08.07 Anders Pedersen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1791.08.01. FAR: Peder Andersen Birk. MOR: Anne Katrine Christensdatter.
Nr. 6570 1791.08.15 †1791.08.07 Christen Mortensen, Hesselvig, SAND ALDER: 2.04 (å.m), 3 år, DØBT: 1789.03.26. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Johanne Thomasdatter.
Nr. 6571 1791.08.21 †1791.08.13 Johanne Thomasdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 37.02 (å.m), 36 år, DØBT: 1754.06.03 .
Nr. 6572 1791.08.21 Dødfødt, Elkær, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1791.08.16. FAR: Laurids Jensen Elkær. MOR: Birte Bendtsdater.
Nr. 6573 1791.11.06 †1791.10.30 Peder Christian Olufsen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1791.09.21. FAR: Oluf Pedersen Skrædder. MOR: Sidsel Marie Christensdatter.
Nr. 6574 1791.11.09 †1791.11.01 Jens Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 78c, 82 år, DØBT: 1713c.
Nr. 6575 1791.11.20 †1791.11.12 Sidsel Marie Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1757c.
Nr. 6576 1791.12.30 †1791.12.23 Johanne Andersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 70c, 67 år.
Nr. 6577 1792.01.02 †1791.12.22 Dødfødt, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1791.12.22. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
Nr. 6578 1792.01.02 †1791.12.24 Birte Christensdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 67c, 65 år, DØBT: 1724c.
Nr. 6579 1792.02.08 †1792.01.27 Christen Pedersen Hesselvig, Hesselvig, SAND ALDER: 77.01 (å.m), 77 år 6 uger, DØBT: 1714.12.16c.
Nr. 6580 1792.02.12 †1792.02.08 Anders Jensen Østergaard Bektoft, Bektoft, SAND ALDER: 61c, 66 år, DØBT: 1731c.
Nr. 6581 1792.02.12 †1792.02.08 Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 78c, 77 år, DØBT: 1714c.
Nr. 6582 1792.02.19 †1792.02.11 Hans Nielsen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 4 dage, DØBT: 1792.01.20. FAR: Niels Sørensen Flø. MOR: Inger Hansdatter.
Nr. 6583 1792.03.16 †1792.03.09 Karen Jensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 47.05 (å.m), 47 år 22 uger, DØBT: 1744.10.16.
Nr. 6584 1792.04.13 †1792.03.18 Christen Thomasen, Skarrild- Grene, 11 år, DØBT: 1781c. FAR: Thomas Grene. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 6585 1792.04.15 †1792.04.08 Maren Vindelev, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 77c, 75 år, DØBT: 1715c.
Nr. 6586 1792.05.28 †1792.05.19 Anne Knudsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 64c, 60 år, DØBT: 1728c.
Nr. 6587 1792.06.17 †1792.06.05 Jens Andersen Smed, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 71.09 (å.m), 72 år, DØBT: 1720.10.20.
Nr. 6588 1792.11.17 †1792.11.09 Niels Christensen Ronnum den Ældre, Silstrup, SAND ALDER: 78.09 (å.m), 78 år 40 uger, DØBT: 1714.02c.
Nr. 6589 1792.12.22 †1792.12.13 Peder Christensen Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 79.09 (å.m), 79 år 40 uger, DØBT: 1712.02c.
Nr. 6590 1792.12.23 †1792.12.13 Johanne Nielsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 10 uger, DØBT: 1792.09.06. FAR: Niels Nielsen Ronnum. MOR: Sidsel Christensdatter.
Nr. 6591 1793.02.27 †1793.02.22 Peder Christensen Sandfeld, Øvig, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1753c.
Nr. 6592 1793.05.02 †1793.04.25 Kirsten Nielsdatter Skave, Skave, SAND ALDER: 72c, 70 år, DØBT: 1721c.
Nr. 6593 1793.05.06 †1793.04.27 Maren Sandgaard, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 79c, 80 år, DØBT: 1714c.
Nr. 6594 1793.06.11 †1793.06.04 Niels Mortensen, Skarrild By, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6595 1793.07.08 †1793.06.27 Sidsel Marie Olufsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 18 dage, DØBT: 1793.06.09. FAR: Oluf Pedersen Skrædder. MOR: Anne Christensdatter.
Nr. 6596 1793.07.08 †1793.06.30 Anne Malene Jensdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 14 uger 4 dage, DØBT: 1793.03.20. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6597 1793.07.08 †1793.07.04 Clemmen Jespersen, Klink, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1793.07.04. FAR: Jesper Clemmensen Klink. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 6598 1793.08.15 †1793.08.09 Margrethe Mortensdatter, Studsgaard, SAND ALDER: 21.11 (å.m), 21 år 40 uger, DØBT: 1771.09.09. FAR: Morten Pedersen Studsgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
Nr. 6599 1793.09.01 †1793.08.28 Peder Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 15 uger, DØBT: 1793.03.20. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6600 1793.09.01 †1793.08.28 Dødfødt, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1793.08.28. FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange. MOR: Karen Brasch.
Nr. 6601 1793.11.03 †1793.10.30 Dødfødt, Ronnum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1793.10.30. FAR: Søren Pedersen Ronnum. MOR: Anne Marie Andersdatter.
Nr. 6602 1793.12.03 †1793.11.29 Anne Pedersdatter, Silstrup, 50 år.
Nr. 6603 1794.01.16 †1794.01.08 Inger Pedersdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1714c.
Nr. 6604 1794.02.25 †1794.02.18 Jakob Christensen Hannerup, Pindvig, SAND ALDER: 58c, 58 år.
Nr. 6605 1794.03.12 †1794.03.02 Samuel Jensen, Døvling, SAND ALDER: 2.10 (å.m), 3 år, DØBT: 1791.04.25. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
Nr. 6606 1794.06.01 †1794.05.24 Dødfødt, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1794.05.24. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
Nr. 6607 1794.09.07 †1794.09.01 Oluf Jensen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1794.07.20. FAR: Jens Olufsen Minds. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
Nr. 6608 1794.10.05 †1794.10.01 Christen Jensen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1794.05.17. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Anne Margrethe Christensdatter.
Nr. 6609 1794.10.19 †1794.10.15 Dødfødt, Skarrild By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1794.10.15. FAR: Anders Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 6610 1794.12.28 †1794.12.24 Clemmen Jespersen, Klink, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1794.08.07. FAR: Jesper Clemmensen Klink. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 6611 1795.01.11 †1795.01.02 Nis Hansen, Skarrild- Grene, 53 år, DØBT: 1741c.
Nr. 6612 1795.02.25 †1795.02.21 Poul Nielsen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1794.12.18. FAR: Niels Poulsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
Nr. 6613 1795.06.21 †1795.06.17 Karen Nielsdatter Elkær, Elkær?, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1726c.
Nr. 6614 1795.07.05 †1795.07.01 Dorte Nielsdatter, Karstoft- Nørre (Egebjerghus), SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1795.04.03. FAR: Niels Nielsen Knude. MOR: Anne Madsdatter.
Nr. 6615 1796.01.31 Maren Ibsdatter, Becksgaard, SAND ALDER: 90c, 84 år, DØBT: 1706cc.
Nr. 6616 1796.03.06 Cathrine Nielsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 20.08 (å.m), 21 år, DØBT: 1775.07.09. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdatter.
Nr. 6617 1796.05.08 †1796.05.06 Mette Jensdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 21 dage, DØBT: 1796.04.15. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
Nr. 6618 1796.06.12 Maren Skomager, Skarrild By, SAND ALDER: 86c, 80 år, DØBT: 1710cc.
Nr. 6619 1796.08.26 Søren Nielsen, Pindvig, SAND ALDER: 4.06 (å.m), 4 år 7 m, DØBT: 1792.02.19. FAR: Niels Sørensen Flø. MOR: Inger Hansdatter.
Nr. 6620 1796.10.30 Anne Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 67cc, 79 år, DØBT: 1729c.
Nr. 6621 1796.10.30 Anne Madsdatter, Karstoft- Nørre (Egebjerg), SAND ALDER: 47c, 44 år, DØBT: 1749c.
Nr. 6622 1796.12.14 Anne Larsdatter, Pindvig, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1741c.
Nr. 6623 1796.12.18 Niels Nielsen Knude, Karstoft- Nørre (Egebjerg), SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1736c.
Nr. 6624 1797.03.12 Hans Pedersen Tarp, Lustrup, SAND ALDER: 80c, 75 år, DØBT: 1717c.
Nr. 6625 1797.04.17 †1797.04.10 Sophia Cathrine Poulsdatter Thorlund, Præstegaarden, SAND ALDER: 83.03 (å.m), 83 år 3 m. 10 dage, DØBT: 1714.01.01.
Nr. 6626 1797.05.01 Else Marie Hansdatter, Silstrup, 1 år 6 m. 3 dage, DØBT: 1795.11.22. FAR: Hans Pedersen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6627 1797.05.16 †1797.05.08 Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, SAND ALDER: 59.06 (å.m), 60 år, DØBT: 1737.10.28.
Nr. 6628 1797.09.11 Ole Olesen Minds, Skarrild By?, SAND ALDER: 77c, 84 år, DØBT: 1720c.
Nr. 6629 1797.11.05 Dødfødt, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Carstensen. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 6630 1797.12.17 Maren Andersdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6631 1798.02.12 Edel Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 49.06 (å.m), 49 år, DØBT: 1748.08.11.
Nr. 6632 1798.03.25 Kirsten Pedersdatter, Lustrup, SAND ALDER: 37.00 (å.m), 37 år, DØBT: 1761.04.04.
Nr. 6633 1798.03.25 †1798.03.23 Jens Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 1798.03.16. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6634 1798.04.05 Knud Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 18.08 (å.m), 18 år, DØBT: 1779.08.01. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdatter.
Nr. 6635 1798.04.29 Christen Poulsen Tovdal, Døvling, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1715c.
Nr. 6636 1798.05.23 Peder Jensen Pindvig, Silstrup, SAND ALDER: 53c, 55 år, DØBT: 1745c.
Nr. 6637 1798.06.10 Peder Nielsen Haulund, Grene, SAND ALDER: 49c, 49 år, DØBT: 1749c.
Nr. 6638 1798.06.24 Anders Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 1.00 (å.m), DØBT: 1797.07.04. FAR: Niels Knudsen. MOR: Maren Andersdatter.
Nr. 6639 1798.10.07 †1798.07.02 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1798.07.02. FAR: Peder Nielsen. MOR: Inger Nielsdatter.
Nr. 6640 1798.10.23 Edel Christensdater, , SAND ALDER: 45.04 (å.m), 46 år, DØBT: 1753.07.01. FAR: Christen Christensen Skave, Siltrup, Skarrild. MOR: Mette Pedersdatter, Siltrup, Skarrild.
Nr. 6641 1798.11.29 †1798.11.21 Mette Kirstine Jensdatter, Elkær (Elkærhus), SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1752c.
Nr. 6642 1798.12.04 †1798.11.26 Thomas Jensen Mølle, Lustrup, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1744c.
Nr. 6643 1798.12.07 †1798.11.30 Margrethe Birgitte Poulsdatter Østergaard, Skarrild By, SAND ALDER: 37.11 (å.m), 38 år, DØBT: 1761.01.14. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorthe Liebe.
Nr. 6644 1799.01.13 Mads Nielsen Pindvig, Pindvig, SAND ALDER: 87cc, 87 år, DØBT: 1712cc.
Nr. 6645 1799.01.20 Stine Johanne Nielsdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1799.01.14. FAR: Niels Rasmussen Winde. MOR: Margrethe Olesdatter Minds.
Nr. 6646 1799.04.02 Michel Andersen Grene, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 61.01 (å.m), 62 år, DØBT: 1738.02.23.
Nr. 6647 1799.06.02 Kirsten Jensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1727c.
Nr. 6648 1799.06.16 Dødfødt, Silstrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 11.06.1799. FAR: Niels Larsen. MOR: Anne Katrine Eriksdatter.
Nr. 6649 1799.06.30 Giøde Richard Pedersen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1799.06.23. FAR: Peder Andersen Birk. MOR: Anne Katrine Christensdatter.
Nr. 5993 1799.07.19 †1799.07.15 Dødfødt, Silstrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1799.07.15. FAR: Niels Larsen. MOR: Anne Katrine Eriksdatter.
Nr. 6650 1799.09.08 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1799.09.03. FAR: Peder Christian Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
Nr. 6651 1799.11.17 Maren Michelsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 93cc, DØBT: 1706cc.
Nr. 6652 1799.12.22 Kirsten Katrine Jensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1799.04.09. FAR: Jens Nielsen Skrædder. MOR: Karen Carstensdatter.
Nr. 6653 1800.01.07 Ole Jensen, Lustrup, SAND ALDER: 49c, 47 år, DØBT: 1751c.
Nr. 6654 1800.01.27 Helene Lauridsdatter, Krog, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1740c.
Nr. 6655 1800.01.27 Sophie Andersdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 3 m., DØBT: 1797.10.29. FAR: Anders Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6656 1800.03.02 Else Christensdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 60c, 58 år, DØBT: 1740c.
Nr. 6657 1800.03.21 Johanne Marie Sophie Lauridsdatter Lange, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 4.07 (å.m), 5 år, DØBT: 1795.08.12. FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange. MOR: Karen Brasch.
Nr. 6658 1800.03.23 Samuel Jensen, Døvling, SAND ALDER: 2.02 (å.m), 3 år, DØBT: 1798.02.01. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
Nr. 6659 1800.04.14 Inger Pedersdatter, Lustrup, SAND ALDER: 3.08 (å.m), 4 år, DØBT: 1796.07.17. FAR: Peder Nielsen. MOR: Inger Nielsdatter.
Nr. 6660 1800.06.08 Bendt Jensen, Døvling, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3 år 7 uger, DØBT: 1797.06.04. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
Nr. 6661 1800.08.03 Peder Christian Mortensen, Hesselvig, SAND ALDER: 13.09 (å.m), 14 år, DØBT: 1786.10.29. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Johanne Thomasdatter.
Nr. 6662 1800.08.26 Christen Jespersen, Klink, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 1 år, DØBT: 1800.05.16. FAR: Jesper Clemmensen Klink. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 6663 1800.10.26 Margrethe Pedersdatter, Lustrup, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1745c.
Nr. 6664 1801.03.01 Maren Nielsdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1741c.
Nr. 6665 1801.03.08 Ole Jensen, Døvling, SAND ALDER: 14.01 (å.m), 14 år 3 uger, DØBT: 1787.04.05. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
Nr. 6666 1801.03.21 Elisabeth Andersdatter, (Hedehus), SAND ALDER: 76c, 84 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6667 1801.05.24 Anne Nielsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 6.05 (å.m), 7 år, DØBT: 1795.01.01. FAR: Niels Knudsen. MOR: Maren Andersdatter.
Nr. 6668 1801.05.31 Christen Jensen, Beksgaard, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1800.06.05. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
Nr. 6669 1801.08.02 Bendt Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1801.02.20. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
Nr. 6670 1801.10.11 Anne Jensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1801.09.03. FAR: Jens Olesen Minds. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
Nr. 6671 1802.02.07 Anne Margrethe Pedersdatter, Skarrild By (Nexgaard), SAND ALDER: 57c, 52 år, DØBT: 1744c.
Nr. 6672 1802.04.26 Anne Ibsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 77c, 86 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6673 1802.05.02 Peder Pedersen, Heesgaard, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 1 år, DØBT: 1801.11.28. FAR: Peder Christian Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
Nr. 6674 1802.06.03 †1802.05.25 Sophia Catharina Hegelahr, Præstegaarden, SAND ALDER: 49.10 (å.m), 49 år 10 m., DØBT: 1752.08c.
Nr. 6675 1802.09.27 Abbelone Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 87cc, 89 år, DØBT: 1715cc.
Nr. 6676 1802.10.21 Knud Terkelsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 89.01 (å.m), 91 år, DØBT: 1713.10.01.
Nr. 6677 1803.01.23 †1803.01.16 Simon Nielsen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 68c, 65 år, DØBT: 1735c.
Nr. 6678 1803.03.23 †1803.03.15 Christen Christensen Jegin, Skarrild By, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1758c.
Nr. 6679 1803.04.24 Bendt Jensen, Døvling, SAND ALDER: 21.11 (å.m), 21 år 11 m., DØBT: 1781.06.24. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
Nr. 6680 1803.05.01 †1803.04.25 Christen Christensen Didri, Øvig, SAND ALDER: 18c, 18 år, DØBT: 1786c. FAR: Christen Olesen, Torngaard hus, Nørre Nissum. MOR: Ane Jakobsdatter, Torngaard hus, Nørre Nissum.
Nr. 6681 1803.05.15 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1803.05.12. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
Nr. 6682 1803.05.19 †1803.05.15 Peder Nielsen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1803.05.08. FAR: Niels Pedersen, Hejnsvig. MOR: Anne Kirstine Andersdatter.
Nr. 6683 1804.02.29 Anne Rasmusdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1771c. FAR: Rasmus Nikolajsen. MOR: Inger Hansdatter.
Nr. 6684 1804.03.18 †1804.03.11 Peder Christian Pedersen, Heesgaard, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1764cc.
Nr. 6685 1804.03.18 †1804.03.11 Niels Nielsen Pilgaard, Lustrup (Pilgaard), SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1770c.
Nr. 6686 1804.07.11 †1804.07.01 Jakob Bering Hegelahr, Præstegaarden, SAND ALDER: 22.02 (å.m), 22 år 2 m., DØBT: 1782.06.16. FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
Nr. 6687 1804.07.15 †1804.07.07 Ole Christensen, Skarrild By (Heesgaard), SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1748c.
Nr. 6688 1804.07.18 Anne Marie Nielsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1804.03.11. FAR: Niels Knudsen. MOR: Maren Andersdatter.
Nr. 6689 1805.01.13 †1805.01.02 Søren Pedersen, Ronnum, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1732c.
Nr. 6690 1805.03.27 Peder Christensen Grene, Klink, SAND ALDER: 64c, 65 år, DØBT: 1740c.
Nr. 6691 1805.04.15 Anne Katrine Pedersdatter, Karstoft- Nørre (Trendeshuus), SAND ALDER: 76c, 80 år.
Nr. 6692 1805.06.09 Christen Nielsen Jegin, Lustrup, SAND ALDER: 79c, 82 år, DØBT: 1727c.
Nr. 6693 1805.06.25 Karen Troelsdatter, Klink, SAND ALDER: 77c, 78 år, DØBT: 1727c.
Nr. 6694 1805.09.01 Christen Pedersen, Silstrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1805.06.11. FAR: Peder Christensen Hjuler. MOR: Maren Graversdatter.
Nr. 6695 1806.01.05 †1805.12.28 Dødfødt dreng, Skave, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1805.12.28. FAR: Peder Olufsen Skave. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6696 1806.02.23 †1806.02.03 Ole Jensen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1806.02.03. FAR: Jens Olesen. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
Nr. 6697 1806.03.05 †1806.02.26 Jens Elkær, , SAND ALDER: 77c, 81 år, DØBT: 1729c.
Nr. 6698 1806.03.10 Maren Pedersdatter Minds, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 79c, 85 år, DØBT: 1727c.
Nr. 6699 1806.05.15 Peder Christensen Smed, Lustrup, SAND ALDER: 68.03 (å.m), 72 år, DØBT: 1738.02.02.
Nr. 6700 1806.06.22 Maren Christensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1805.11.10. FAR: Christen Jensen Øvig. MOR: Katrine Marie Christensdatter.
Nr. 6701 1806.09.14 Dorte Sørensdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1806.05.06. FAR: Søren Michelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
Nr. 6702 1806.11.30 Else Marie Jensdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 3 år, DØBT: 1805.02.03. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
Nr. 6703 1807.03.08 Jens Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1806.11.30. FAR: Christen Nielsen Væring. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 6704 1807.03.22 †1807.03.12 Karen Brasch, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), SAND ALDER: 38.10 (å.m), 33 år, DØBT: 1768.05.08.
Nr. 6705 1807.04.30 Maren Ibsdatter, Studsgaard, SAND ALDER: 69.00 (å.m), 69 år, DØBT: 1738.04.16.
Nr. 6706 1807.05.07 Margrethe Svendsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 75.05 (å.m), 75 år.
Nr. 6707 1807.05.27 Ingen, Kirken (Under Koret).
Nr. 6708 1807.05.31 Christen Christensen Skave, Klink, SAND ALDER: 85cc, 85 år, DØBT: 1723c.
Nr. 6709 1807.07.04 Johan Herman Hegelahr, Præstegaarden, SAND ALDER: 28.05 (å.m), 29 år, DØBT: 1779.02.14. FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
Nr. 6710 1808.01.24 Dødfødt pige, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1808.01.14. FAR: Peder Hansen Ravnholt. MOR: Margrethe Jensdatter.
Nr. 6711 1808.01.31 †1808.01.24 Karen Christensdatter, Elkær (Elkærhus), SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 år 1 dage, DØBT: 1803.01.23. FAR: Christen Carstensen. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 6712 1808.04.10 Inger Hansdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1742c.
Nr. 6713 1808.04.14 Dorte Kirstine Pedersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1807.07.12. FAR: Peder Christensen Hjuler. MOR: Abelone Jensdatter.
Nr. 6714 1808.04.27 Maren Jepsdatter, Bektoft, SAND ALDER: 73c, 75 år, DØBT: 1733c.
Nr. 6715 1808.05.26 Niels Pedersen, Silstrup, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1723c.
Nr. 6716 1808.09.16 Else Kirstine Pedersdatter, Heesgaard, 17 år. FAR: Peder Christian Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
Nr. 6717 1808.11.02 Niels Pedersen, Hesselvig, SAND ALDER: 30.09 (å.m), 30 år, DØBT: 1778.01.18.
Nr. 6718 1808.11.25 Peder Larsen, Skave, SAND ALDER: 75c, 79 år, DØBT: 1733c.
Nr. 6719 1808.11.29 †1808.11.24 Karen Brasch Pedersdatter, Gammelgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 18.11.1808. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
Nr. 6720 1808.11.29 †1808.01.17 Karen Pedersdatter, Gammelgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 18.11.1808. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
Nr. 6721 1808.12.09 †1808.12.05 Jens Andersen, Døvling, SAND ALDER: 21.01 (å.m), 21 år 18 dage, DØBT: 1787.12.26. FAR: Anders Jensen. MOR: Kirstine Nielsdatter.
Nr. 6722 1809.09.03 †1809.08.28 Jens Sørensen Bek, Skarrild By, SAND ALDER: 73c, 85 år, DØBT: 1736c.
Nr. 6723 1810.01.07 Christen Jensen, Beksgaard, SAND ALDER: 7.06 (å.m), 8 år, DØBT: 1802.07.08. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
Nr. 6724 1810.02.18 Hans Pedersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1809.09.01. FAR: Peder Hansen Ravnholt. MOR: Maren Jensdatter.
Nr. 6725 1810.03.11 Peder Hansen Ravnholt, Skarrild- Grene, 30 år 2 m. 3 dage, DØBT: 1780.01.04c.
Nr. 6726 1810.03.18 †1810.03.10 Kirstine Marie Christensdatter, Døvling, SAND ALDER: 59c, 56 år, DØBT: 1751c.
Nr. 6727 1810.04.01 Søren Christensen Vendelbo, Beksgaard, SAND ALDER: 61.11 (å.m), 64 år, DØBT: 1748.05.05.
Nr. 6728 1810.04.11 Niels Christian Jensen, Silstrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1810.03.23. FAR: Jens Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 6729 1810.04.23 †1810.04.19 Peder Jensen, Heesgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1810.04.19. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Larsdatter.
Nr. 6730 1810.04.23 †1810.04.19 Lars Jensen, Heesgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1810.04.19. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Larsdatter.
Nr. 6731 1810.04.29 Else Marie Giødesdatter Richard, Lustrup, 15 år 4 m. 3 dage, DØBT: 1795.01.21c. FAR: Giøde Richard.
Nr. 6732 1810.05.13 †1810.05.08 Kirsten Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 71c, 69 år, DØBT: 1739c.
Nr. 6733 1810.11.04 Peder Pedersen, Skave, SAND ALDER: 11.05 (å.m), 12 år, DØBT: 1799.06.02. FAR: Peder Olufsen Skave. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6734 1810.11.11 Kirstine Pedersdatter, Skarrild- Grene, 65 år, DØBT: 1745c.
Nr. 6735 1810.12.26 Peder Pedersen Brosbøl, Gammelgaard, SAND ALDER: 81c, 89 år, DØBT: 1729c.
Nr. 6736 1811.01.27 Pernille Kirstine Pedersdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1810.08.24. FAR: Peder Hansen Ravnholt. MOR: Margrethe Jensdatter.
Nr. 6737 1811.02.12 Søren Jensen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.08 (å.m), DØBT: 1809.05.27. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
Nr. 6738 1811.02.17 Karen Nielsdatter, Gammelgaard, SAND ALDER: 81c, 90 år, DØBT: 1729c.
Nr. 6739 1811.02.24 Peder Christian Jonassen, Lustrup, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1808.11.06. FAR: Jonas Pedersen. MOR: Mette Katine Pedersdatter.
Nr. 6740 1811.03.13 Dorte Sørensdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 76c, 77 år, DØBT: 1735c.
Nr. 6741 1811.03.17 †1811.03.10 Mette Marie Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 2.08 (å.m), 3 år, DØBT: 1808.06.17. FAR: Jens Pedersen. MOR: Johanne Mortensdatter.
Nr. 6742 1811.07.28 Peder Nielsen Øvig, Hesselvig, SAND ALDER: 80.04 (å.m), 81 år, DØBT: 1731.01.02.
Nr. 6743 1811.09.06 †1811.08.31 Maren Andersdatter Skovby, Præstegaarden, SAND ALDER: 67.00 (å.m), 69år, DØBT: 1744.08.16.
Nr. 6744 1811.11.11 Lars Madsen, Lustrup, SAND ALDER: 60c, 61 år, DØBT: 1751c.
Nr. 6745 1812.01.05 †1811.12.28 Margrethe Christensdatter Hvipskov, Silstrup, SAND ALDER: 62c, 63 år, DØBT: 1749c.
Nr. 6746 1812.01.25 †1812.01.19 Sidsel Jensdatter, Silstrup?, SAND ALDER: 51c, 63 år, DØBT: 1761c.
Nr. 6747 1812.01.26 †1812.01.17 Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, SAND ALDER: 59.04 (å.m), 63 år, DØBT: 1752.09.10.
Nr. 6748 1812.03.22 Michel Jensen, Lustrup, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 3 år, DØBT: 1810.04.03. FAR: Jens Gregersen. MOR: Mette Andersdatter.
Nr. 6749 1812.04.05 Elisabeth Masine Mortensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1811.02.11. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Petronille Pedersdatter.
Nr. 6750 1812.09.20 †1812.09.17 Dødfødt pige, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1812.09.17. FAR: Jens Hansen. MOR: Inger Christensdatter.
Nr. 6751 1812.10.25 Anders Christensen, Døvling, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1812.06.28. FAR: Christen Andersen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
Nr. 6752 1813.05.09 Christen Jensen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 2 år, DØBT: 1811.10.02. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
Nr. 6753 1814.01.09 Hans Pedersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 65c, 67 år, DØBT: 1749c.
Nr. 6754 1814.01.30 Dødfødt dreng, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1814.01.26. FAR: Jens Hansen. MOR: Inger Christensdatter.
Nr. 6755 1814.02.03 Johanne Christensdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 57.02 (å.m), 59 år, DØBT: 1756.11.21.
Nr. 6756 1814.03.30 Lisbeth Masine Mortensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1813.06.05. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Petronille Pedersdatter.
Nr. 6757 1814.04.20 Maren Katrine Andersdatter, Skibbild, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1813.05.09. FAR: Anders Christensen, Skibbild, Arnborg. MOR: Mette Christensdatter, Skibbild, Arnborg.
Nr. 6758 1814.06.05 †1814.05.29 Svend Eriksen, Silstrup, SAND ALDER: 49.07 (å.m), 60 år, DØBT: 1764.09.30.
Nr. 6759 1814.07.10 Peder Jensen, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1814.06.28. FAR: Jens. MOR: Anne Marius Nielsdatter.
Nr. 6760 1814.07.24 †1808.03.13 Kong Christian VIIs Minde, Kirken.
Nr. 6761 1814.08.28 Peder Pedersen, Øvig, SAND ALDER: 20.11 (å.m), 21 år, DØBT: 1793.10.29. FAR: Peder Christensen Sandfeld. MOR: Mette Katrine Byrgesdatter.
Nr. 6762 1814.10.04 Mette Mouridsdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1782c.
Nr. 6764 1815.02.05 †1815.01.28 Niels Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 8.08 (å.m), 9 år, DØBT: 1806.05.27. FAR: Niels Nielsen. MOR: Else Marie Christensdatter.
Nr. 6765 1815.03.15 †1815.03.04 Christen Mathias Pedersen Tyvkær, Ronnum, SAND ALDER: 25c, 26 år, DØBT: 1790c. FAR: Peder Christensen Tyvkær. MOR: Kirsten Hansdatter.
Nr. 6766 1815.06.11 †1815.06.06 Kirstine Nielsdatter, Døvling, 57 år 7 m., DØBT: 1757.11c.
Nr. 6767 1815.07.30 †1815.07.23 Sidsel Marie Jensdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 8.07 (å.m), DØBT: 1807.01.15. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
Nr. 6768 1815.09.10 †1815.09.04 Else Marie Skofer Pedersdatter, Ronnum, SAND ALDER: 3.00 (å.m), 4 år, DØBT: 1812.09.02. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
Nr. 6769 1815.09.19 †1815.09.11 Just Jensen, Lustrup, 72 år, DØBT: 1743c.
Nr. 6770 1815.10.29 †1815.10.18 Sidsel Christensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 66.08 (å.m), 66 år, DØBT: 1749.02.09.
Nr. 6771 1815.11.19 †1815.11.10 Maren Jensdatter, , SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1747c.
Nr. 6772 1816.01.21 †1816.01.14 Anders Christensen Hvedde, Døvling, SAND ALDER: 66.11 (å.m), 68 år, DØBT: 1749.02.02.
Nr. 6773 1816.02.18 †1816.02.03 Jens Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 22c, 22 år, DØBT: 1794c.
Nr. 6774 1816.04.11 †1816.04.03 Mette Katrine Pedersdatter, Lustrup, 36 år, DØBT: 1780c.
Nr. 6775 1816.06.03 †1816.05.26 Kirsten Madsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1736cc.
Nr. 6776 1816.06.09 †1816.06.04 Poul Andersen Veilgaard, Silstrup, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1740c.
Nr. 6777 1816.07.28 †1816.07.20 John Nielsen, Pindvig, SAND ALDER: 4.01 (å.m), 4 år 2 måneder, DØBT: 1812.06.05. FAR: Niels Christensen Haulund. MOR: Kirstine Nielsdatter.
Nr. 6778 1816.08.04 †1816.08.01 Birte Iversdatter, Hesselvig, 3 dage, DØBT: 1816.07.18. FAR: Iver Olesen Hesselvig. MOR: Anne Malene Lauridsdatter.
Nr. 6779 1816.09.29 †1816.09.26 Dødfødt dreng, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1816.09.26. FAR: Christen Andersen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
Nr. 6780 1817.04.12 †1817.04.07 Maren Christensdatter, Skarrild By (Degnebolig), SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1738c.
Nr. 6781 1817.04.27 †1817.04.20 Dødfødt dreng, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1817.04.20. FAR: Jonas Pedersen. MOR: Ingeborg Christensdatter.
Nr. 6782 1817.11.06 †1817.10.29 Else Marie Gregersdatter, Lustrup, SAND ALDER: 61.03 (å.m), 70 år, DØBT: 1756.08.08.
Nr. 6783 1817.11.15 †1817.11.09 Jens Andersen, Krog, 14 dage, DØBT: 1817.10.26. FAR: Anders Jensen. MOR: Ane Henningsdatter.
Nr. 6784 1818.01.18 †1818.01.14 Dødfødt dreng, Beksgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1818.01.14. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Sørensdatter.
Nr. 6785 1818.01.25 †1818.01.19 Maren Sørensdatter, Beksgaard, SAND ALDER: 33.08 (å.m), 34 år, DØBT: 1784.06.06.
Nr. 6786 1818.02.01 †1818.01.23 Oluf Pedersen, Lustrup, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1753c.
Nr. 6787 1818.04.17 †1818.04.10 Rasmus Nikolajsen, Heesgaard, SAND ALDER: 81.10 (å.m), 85 år, DØBT: 1736.06.24.
Nr. 6788 1818.04.17 †1818.04.11 Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 64.02 (å.m), 65 år, DØBT: 1754.03.02.
Nr. 6789 1818.07.02 †1818.06.22 Jakob Jensen Wad, Karstoft- Sønder?, 22 år, DØBT: 1796c.
Nr. 6790 1818.09.06 †1818.08.26 Christen Nielsen, Ronnum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1818.08.12. FAR: Niels Gjertsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
Nr. 6791 1818.09.08 †1818.09.02 Ane Jakobsdatter, Lustrup?, SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1757c.
Nr. 6792 1818.09.13 †1818.09.07 Gert Nielsen, Ronnum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 26 dage, DØBT: 1818.08.12. FAR: Niels Gjertsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
Nr. 6793 1818.10.09 †1818.09.13 Kjeld Sørensen Egeris, Silstrup, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1743c.
Nr. 6794 1818.10.14 †1818.10.09 Christiane Jensdatter, , SAND ALDER: 29.03 (å.m), 29 år, DØBT: 1789.07.12.
Nr. 6795 1818.11.08 †1818.11.02 Mette Andersdatter, Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1818.09.24. FAR: Anders Jensen Kjærsgaard. MOR: Ane Henningsdatter.
Nr. 6796 1819.01.01 †1818.12.28 Jens Tovdal Christensen, Skave, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 7 m., DØBT: 1818.05.29. FAR: Christen Jensen Tovdal, Skibbild, Arnborg. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6797 1819.01.10 †1819.01.06 Christen Nikolajsen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 12 dage, DØBT: 1818.12.26. FAR: Nikolaj Christensen. MOR: Johanne Madsdatter.
Nr. 6798 1819.06.06 †1819.05.29 Peder Christian Jensen Nedergaard, Døvling (Øster), SAND ALDER: 32.08 (å.m), 32 år, DØBT: 1786.09.17.
Nr. 6799 1819.09.11 †1819.09.03 Katrine Marie Christensdatter, Studsgaard, SAND ALDER: 50.11 (å.m), 50 år, DØBT: 1768.09.25.
Nr. 6800 1819.09.19 †1819.09.13 Jens Iversen, Silstrup, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1754c.
Nr. 6801 1819.10.24 †1819.10.16 Mette Marie Andersdatter, Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1819.10.08. FAR: Anders Jensen Kjærsgaard. MOR: Ane Henningsdatter.
Nr. 6802 1820.01.16 †1820.01.11 Christen Jegin, Skarrild By, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1819.09.15. FAR: Jens Nielsen, Holmsland. MOR: Kirstine Christensdatter.
Nr. 6803 1820.02.13 †1820.02.07 Maren Andersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 58.11 (å.m), 59 år, DØBT: 1761.03.19.
Nr. 6804 1820.05.22 †1820.05.19 Mette Kirstine Rasmusdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 10 m., DØBT: 1819.07.01. FAR: Rasmus Christiansen. MOR: Ane Kirstine Larsdatter.
Nr. 6805 1820.09.15 †1820.09.11 Mads Larsen, Lustrup, SAND ALDER: 24.11 (å.m), 25 år, DØBT: 1795.10.04. FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
Nr. 6806 1820.09.27 †1820.09.24 Else Marie Larsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 43.06 (å.m), 43 år 6 m., DØBT: 1777.03.09.
Nr. 6807 1820.10.10 †1820.10.06 Laurids Jensen Elkær, Elkær, SAND ALDER: 68.05 (å.m), 71 år, DØBT: 1752.05.20.
Nr. 6808 1820.11.17 †1820.11.13 Ane Pedersdatter, Lustrup (Øster), 64 år, DØBT: 1756c.
Nr. 6809 1820.12.23 †1820.12.14 Terkel Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 72.09 (å.m), 73 år 3 m., DØBT: 1748.03.24.
Nr. 6810 1820.12.28 †1820.12.22 Anders Olesen, Lustrup (Piilgaard), SAND ALDER: 0.09 (å.m), 9 m., DØBT: 1820.03.29. FAR: Ole Andersen. MOR: Sophie Christensdatter.
Nr. 6811 1820.12.30 †1820.12.27 Maren Larsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 40.07 (å.m), 40 år 6 m., DØBT: 1780.05.27.
Nr. 6812 1821.01.04 †1820.12.28 Evert Lauridsen, Lustrup, 74 år 3 m., DØBT: 1746.09.11.