Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1725 - 1820
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 5999 1709.01.09 Oluf Jensen Due, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 43c, DØBT: 1666c.
Nr. 6001 1724.12.03 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0, DØBT: 1724.11.28. FAR: Erik Andersen. MOR: ? Erik Andersens kone.
Nr. 6003 1725.04.09 Johan Klink, Klink.
Nr. 6004 1725.05.19 Niels Olufsen, Silstrup.
Nr. 6005 1725.05.26 Dødfødt, , 0. FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
Nr. 6006 1725.07.21 ? Peders/en/datter barn 1, Grene, SAND ALDER: 12-. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
Nr. 6007 1725.07.21 ? Peders/en/datter barn 2, Grene, SAND ALDER: 12-. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
Nr. 6008 1725.08.25 Anders Bringelsen, , SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1725.06.17. FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
Nr. 5998 1725.11.11 ? Peders/en/datter, Bæktoft, SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Bæktoft. MOR: ? Peder Bæktofts kone.
Nr. 5996 1725.11.25 ? Christens/en/datter, Døvling, SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Døvling. MOR: ? Christen Døvlings kone.
Nr. 5995 1725.12.02 ? Bringels/en/datter, , SAND ALDER: 2c, DØBT: 1724c. FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
Nr. 5997 1725.12.15 ? Simons/en/datter, , SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Simon.
Nr. 6009 1726.01.03 Erik Jensen, , SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Jens Hjøllund. MOR: ? Jens Hjøllunds kone.
Nr. 6010 1726.01.27 ? Degnens barn, , SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Jens Nielsen Birch. MOR: ? Jens Nielsen Birchs kone.
Nr. 6012 1726.04.06 ? Peder Ronnums barn, Ronnum, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Pedersen Ronnum. MOR: ? Peder Pedersen Ronnums kone.
Nr. 6013 1726.04.13 ? Peder Grenes barn, Grene, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
Nr. 6014 1726.04.07 ? Peder Heesgaards barn, Heesgaard?, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Heesgaard?. MOR: ? Peder Heesgaards kone.
Nr. 6015 1726.06.02 †1726.05.06 Niels Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1726.04.21. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
Nr. 6025 1729.05.30 Jens Jensen, Lustrup.
Nr. 6027 1729.06.19 Laurids Jensen, .
Nr. 6030 1729.07.17 Dødfødt, Bæksgaard, 0. FAR: Jens Bechgaard.
Nr. 6034 1730.03.12 Ib Jensen Pindvig, Pindvig.
Nr. 6036 1730.10.22 Anders Sørensen, .
Nr. 6039 1730.11.12 Thomas Jensen, , SAND ALDER: 3.02 (å.m), DØBT: 1727.09.14. FAR: Jens Thomsen.
Nr. 6041 1731.01.26 Michel Laugesen, , SAND ALDER: 3.00 (å.m), DØBT: 1728.02.15. FAR: Lauge Michelsen. MOR: ? Lauge Michelsens kone.
Nr. 6042 1731.01.30 Erik Andersen, .
Nr. 6043 1731.02.18 Erik Jensen, , SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1730.01.08. FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
Nr. 6044 1731.02.25 ? Pedersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 6+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
Nr. 6046 1731.05.20 Villads, Hesselvig.
Nr. 6047 1731.07.19 ? Peders/en/datter, Ronnum, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Ældre. MOR: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone.
Nr. 6048 1731.08.26 Niels Jensen Birch, , SAND ALDER: 47c, DØBT: 1684c.
Nr. 6052 1731.12.06 Søren Jensen, Karstoft- Sønder.
Nr. 6054 1732.02.18 Michel Minds, .
Nr. 6055 1732.03.16 Morten Heesgaard, Heesgaard.
Nr. 6066 1733.01.06 Peder Pedersen Grene, Skarrild- Grene.
Nr. 6069 1733.02.25 ? Anders/en/datter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Anders Nielsen, Skærlund, Brande. MOR: Else Volske.
Nr. 6071 1733.07.13 Niels Nielsen, Øvig, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1733.04.02. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
Nr. 6073 1733.10.11 Søren Klink, Skarrild By (Klink).
Nr. 6074 1733.09.06 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
Nr. 6075 1734.01.02 Jens Christensen, Silstrup.
Nr. 6076 1734.02.02 ? Anne Michelsdatters barn, . MOR: Anne Michelsdatter.
Nr. 6077 1734.02.10 Laurids smed, .
Nr. 6078 1734.02.25 Jakob Christensen, .
Nr. 6079 1734.03.10 Jens Krog, Krog.
Nr. 6080 1734.03.24 ? Peders/en/datter, Døvling, SAND ALDER: 10+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Døvling. MOR: ? Peder Døvlings kone.
Nr. 6081 1734.08.12 Erik Ottesen, , SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1734.04.04. FAR: Otte Pedersen. MOR: Maren Eriksdatter.
Nr. 6083 1734.11.08 Oluf Meldgaard, (Meldgaard).
Nr. 6085 1735.01.12 Jens Sørensen, Karstoft.
Nr. 6087 1735.02.11 dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
Nr. 6089 1735.09.01 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
Nr. 6091 1735.09.10 Peder Olufsen, Karstoft.
Nr. 6092 1736.01.07 Morten Christensen, (Heesgaard), SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1735.05.30. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
Nr. 6094 1736.01.18 Christen Pedersen, Lustrup.
Nr. 6096 1736.02.02 Lars Degn, .
Nr. 6098 1736.10.12 Laurids Holst, .
Nr. 6100 1737.01.21 Thomas Jensen, Pindvig, 1.09, DØBT: 1735.04.11. FAR: Jens Ibsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
Nr. 6102 1737.03.12 Michel Skrædder, .
Nr. 6103 1737.04.06 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0, DØBT: 1737.04.06. FAR: Peder Hesselvig. MOR: Maren Peder Hesselvigs kone.
Nr. 6111 1737.12.03 †1737.11.28 Laurids Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1737.08.04. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
Nr. 6113 1737.12.14 Peder Graversen? Gravel, .
Nr. 6116 1738.02.18 Jakob Pallesen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1737.08.10. FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
Nr. 6118 1738.06.08 Peder Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1737.05.12. FAR: Peder Skomager. MOR: ? Peder Skomagers kone.
Nr. 6119 1738.07.17 Jens Mølle, Lustrup.
Nr. 6121 1739.08.13 Jens Olufsen, .
Nr. 6122 1739.10.02 Christen Nielsen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1739.01.22. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
Nr. 6123 1739.10.04 Niels Hesselvig, Hesselvig.
Nr. 6125 1740.08.19 Søren Madsen, Skarrild By.
Nr. 6126 1740.11.13 ? Peders/en/datter, Døvling. FAR: Peder Skomager. MOR: ? Peder Skomagers kone.
Nr. 6128 1741.01.07 †1741.01.07 Anders Jensen Grene, Skarrild Grene.
Nr. 6129 1741.01.07 †1741.01.07 Laurids Madsen, Skarrild Grene.
Nr. 6132 1741.06.22 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
Nr. 6133 1741.08.10 ? Bertels/en/datter, Hesselvig. FAR: Bertel Hesselvig. MOR: ? Bertel Hesselvigs kone.
Nr. 6134 1741.11.13 Christen Søfrensen, Skarrild By.
Nr. 6140 1742.10.03 Niels Hyrdedreng, , SAND ALDER: 10+, DØBT: 1732c-.
Nr. 6142 1743.04.06 Christen Pedersen, , SAND ALDER: 2.05 (å.m), DØBT: 1740.12.18. FAR: Peder Madsen. MOR: ? Peder Madsens kone.
Nr. 6144 1743.06.08 Tue Sørensen Grene, Skarrild Grene.
Nr. 6146 1743.09.05 Peder Pedersen, Lustrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1743.05.16. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
Nr. 6147 1744.07.12 ? Olufs/en/datter, . FAR: Oluf Mølle. MOR: ? Oluf Mølles kone.
Nr. 6148 1744.09.24 ? Andersen, Elkær. FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
Nr. 6149 1744.10.04 Jens Christensen, Pindvig.
Nr. 6151 1744.12.18 Henrik Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1744.05.03. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
Nr. 6153 1745.03.11 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.03.07. FAR: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. MOR: Ingeborg Thomas Hesselvigs kone.
Nr. 6155 1745.04.05 Dødfødt, Skave, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.04.01. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6156 1745.05.05 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.05.01. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
Nr. 6157 1745.07.08 †1745.06.24 Søren Christensen, Lustrup.
Nr. 6158 1745.08.14 ? Bertels/en/datter, Silstrup. FAR: Bertel Nielsen. MOR: ? Bertel Nielsen Silstrups kone.
Nr. 6161 1746.04.26 Niels Olesen, Karstoft- Sønder.
Nr. 6162 1746.07.02 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1746.06.29. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
Nr. 6163 1747.01.06 Anders Madsen Elkær, Lustrup.
Nr. 6164 1747.01.26 Peder Pedersen, Lustrup.
Nr. 6167 1747.02.20 Niels Elkær, Skarrild By (Elkærgaard).
Nr. 6168 1747.02.29 Michel Sørensen, Lustrup.
Nr. 6169 1747.03.05 ? Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Pedersen. MOR: ? Peder Pedersens kone.
Nr. 6170 1747.04.03 Mads Andersen, Silstrup, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1745.05.29. FAR: Anders Madsen. MOR: ? Anders Madsens 1. kone.
Nr. 6172 1747.05.13 Jens Bennetsen, Silstrup.
Nr. 6174 1747.12.22 Peder Pedersen, Skarrild By (Klink).
Nr. 6178 1748.03.15 ? Christens/en/datter, Lustrup. FAR: Christen Eriksen. MOR: ? Christen Eriksens kone.
Nr. 6180 1748.03.24 Christen Pedersen, Grene.
Nr. 6181 1748.04.05 Jens Christensen, Lustrup.
Nr. 6182 1748.04.21 Peder Christensen, Pindvig, SAND ALDER: 4.04 (å.m), DØBT: 1743.12.19.
Nr. 6183 1748.04.23 Rasmus Jakobsen, Krog.
Nr. 6184 1748.05.04 Johan Bendtsen?, .
Nr. 5992 1748.07.01 Niels Nielsen, Øvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 1c, DØBT: 1746.04.17. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
Nr. 6187 1748.10.27 Christen Christensen? Lund, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 33cc, DØBT: 1715cc.
Nr. 6188 1748.11.12 Christen Jensen, Pindvig.
Nr. 6189 1748.12.04 Søren Christensen, , SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1748.05.05. FAR: Christen Eriksen Lustrup. MOR: ? Christen Eriksen Lustrups kone.
Nr. 6191 1749.01.10 Bendt Sørensen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 39cc, DØBT: 1710cc.
Nr. 6192 1749.02.15 Jep Døvling, Døvling.
Nr. 6193 1749.03.14 Dødfødt, Ronnum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1749.03.09. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
Nr. 6195 1750.02.21 Niels Christensen, Elkær, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1748.04.04. FAR: Christen. MOR: ? Christen Elkærs kone.
Nr. 6196 1750.03.26 Jakob Christensen Skave, Skave.
Nr. 6202 1750.09.29 Eske Christian Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 3.10 (å.m), DØBT: 1746.11.01. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: ? Hans Eskesen Karstofts kone.
Nr. 6206 1751.01.18 Peder Christensen Bæktoft gammel, Skarrild By.
Nr. 6207 1751.03.09 Søren Christensen, Elkær, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1750.11.01. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
Nr. 6211 1751.09.03 Peder Christensen Hesselvig gammel, Karstoft, DØBT: 1705cc.
Nr. 6212 1751.09.09 Mads Thomasen, Hesselvig, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1751.05.22. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
Nr. 6215 1752.01.17 Michel Lauesen, Lustrup.
Nr. 6217 1752.07.15 Søren Christensen, Døvling (Øster).
Nr. 6218 1753.01.20 Knud Thomasen, Hesselvig, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1752.10.29. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
Nr. 6222 1753.06.21 Peder Graversen gammel, Bæksgaard.
Nr. 6224 1753.07.18 Peder Nielsen, Elkær.
Nr. 6227 1754.02.25 ? Nielsen, Lustrup. FAR: Niels Lustrup. MOR: ? Niels Lustrups kone.
Nr. 6228 1754.03.12 Hans Pedersen, Hesselvig, DØBT: 1744c+. FAR: Peder Jensen Hesselvig. MOR: ? Peder Jensen Hesselvigs kone.
Nr. 6230 1754.10.14 Christen Mortensen Klink, Klink, SAND ALDER: 30+, DØBT: 1724-.
Nr. 6232 1754.12.18 Thøger Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 6+, DØBT: 1748-. FAR: Christen Eriksen Lustrup. MOR: ? Christen Eriksen Lustrups kone.
Nr. 6236 1755.09.14 ? Madsen, Karstoft- Sønder. FAR: Mads Sørensen. MOR: ? Mads Sørensens kone, Karstoft- Nørre, Skarrild.
Nr. 6237 1755.12.21 Niels Pedersen Døvling, Døvling, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1700c-.
Nr. 6240 1756.07.12 Christen Mortensen, Heesgaard, SAND ALDER: 46c+, DØBT: 1710c-.
Nr. 6241 1756.10.12 Christen Madsen, Lustrup, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1754.10.08. FAR: Mads Lauesen. MOR: ? Mads Lauesens kone.
Nr. 6245 1757.01.09 Rasmus Christensen Kollund, Karstoft.
Nr. 6247 1757.02.07 Peder Nielsen, Skave.
Nr. 6250 1757.03.17 Lars Jørgensen, Silstrup.
Nr. 6252 1757.04.21 Anders Pedersen, Skave, SAND ALDER: 77c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6253 1757.07.20 Niels Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), DØBT: 1731.09.09. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abbelone Christensdatter Lund.
Nr. 6254 1757.09.18 Christen Jensen Møller gammel, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 57c+, DØBT: 1700c-.
Nr. 6256 1758.03.10 Christen Nielsen Ronnum, Ronnum.
Nr. 6259 1758.06.24 Mads Degn, Silstrup.
Nr. 6263 1759.02.02 Palle Andersen, Skarrild By.
Nr. 6264 1759.05.12 Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, SAND ALDER: 87c, 87 år, DØBT: 1672c.
Nr. 6266 1759.06.13 Peder Pedersen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1759.05.13. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 6268 1759.09.17 Henning Rasmussen, Krog, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1691c.
Nr. 6269 1759.09.19 Peder Nielsen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1759.06.17. FAR: Niels Mortensen. MOR: ? Niels Mortensens kone.
Nr. 6270 1759.10.22 Niels Olesen, Karstoft- Sønder.
Nr. 6271 1760.01.26 Bent Pedersen Øvig, Krog, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1703c.
Nr. 6272 1760.03.09 Søren Olesen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1691c.
Nr. 6273 1760.06.24 Jens Boesen, Krog, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1688c.
Nr. 6275 1760.08.26 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Erik Pedersen Lustrup. MOR: ? Erik Pedersen Lustrups kone.
Nr. 6277 1760.12.10 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
Nr. 6282 1761.06.30 Jannes Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 1.06 (å.m), DØBT: 1760.01.13. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
Nr. 6283 1761.08.17 Christen Elkær, Elkær (Elkærgaard), SAND ALDER: 52c, 52, DØBT: 1709c.
Nr. 6291 1762.05.14 Jens Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 19 uger, DØBT: 1762.01.03. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
Nr. 6293 1762.12.27 Peder Gresen, Skave, SAND ALDER: 29c, 29, DØBT: 1733c.
Nr. 6297 1763.03.22 Jens Jensen, Elkær (Elkærgaard), SAND ALDER: 87cc, 87, DØBT: 1676c.
Nr. 6298 1763.06.12 Eske Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1763.06.03. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
Nr. 6299 1763.07.01 Poul Gotfred Liebe Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 4.10 (å.m), 4, DØBT: 1758.09.22. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
Nr. 6302 1764.03.30 Niels Christensen, Pindvig, SAND ALDER: 17.08 (å.m), 18, DØBT: 1746.07.17. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
Nr. 6304 1764.07.12 ? Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1764.04c. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 6311 1765.02.08 Bertel Nielsen Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1703c.
Nr. 6313 1765.05.05 Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 14 uger, DØBT: 1764.12.01. FAR: Jens Olesen. MOR: ? Jens Olesens kone.
Nr. 6318 1765.10.05 Christen Pedersen, Pindvig, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1717c.
Nr. 6320 1765.12.18 Christen Pedersen, Ronnum, 16, DØBT: 1750c. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6322 1766.03.27 Morten Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1, DØBT: 1765.03.20. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 6324 1766.04.18 Christen Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 2, DØBT: 1764.07.08. FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
Nr. 6328 1766.09.16 Peder Frandsen, Krog, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 26 uger, DØBT: 1766.03.05. FAR: Frands Pedersen. MOR: ? Frands Pedersens kone.
Nr. 6335 1767.07.02 Peder Christensen Døvling, Døvling, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1695c.
Nr. 6336 1767.07.22 Jørgen Jakobsen Hesselvig, Hesselvig, SAND ALDER: 57c, 57, DØBT: 1710c.
Nr. 6338 1767.09.03 Claus Eriksen Svitzer, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 83c, 83, DØBT: 1684c.
Nr. 6340 1768.02.18 Niels Olesen, Lustrup, 1 år 5 m., DØBT: 1766.10.05. FAR: Ole Nielsen Minds. MOR: ? Ole Nielsen Minds kone.
Nr. 6341 1768.06.21 Niels Christensen, (Sandgaard), SAND ALDER: 7c, 7, DØBT: 1761c. FAR: Christen Sandgaard. MOR: ? Christen Sandgaards kone.
Nr. 6342 1768.07.02 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1768.06.27. FAR: Søren Sørensen Skrædder. MOR: ? Søren Sørensen Skrædders 2. kone.
Nr. 6343 1768.08.09 Erik Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1768.08.05. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
Nr. 6345 1769.02.08 Boed Jakobsen, , SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1721c.
Nr. 6350 1769.12.24 Peder Madsen, , SAND ALDER: 70c, 70, DØBT: 1699c.
Nr. 6352 1770.01.12 Christen, Krog?, SAND ALDER: 18c, 18, DØBT: 1752c.
Nr. 6353 1770.01.14 Erik Pedersen Gammel, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1698c.
Nr. 6355 1770.04.22 Hans Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1770.04.08. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
Nr. 6358 1770.11.11 Peder Andersen, Skave, SAND ALDER: 61c, 61, DØBT: 1709c.
Nr. 6361 1771.01.04 Peder Pedersen, Skarrild By, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1696c.
Nr. 6362 1771.04.12 Christen Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 12.02 (å.m), 2, DØBT: 1769.01.29. FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
Nr. 6363 1771.04.26 Christen Larsen, Lustrup, SAND ALDER: 82cc, 82, DØBT: 1689cc.
Nr. 6364 1771.07.11 Lars Hansen, Bechtoft, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1699c.
Nr. 6366 1771.09.27 Bertel Andersen, Grene, SAND ALDER: 1.04 (å.m), 1, DØBT: 1770.05.20. FAR: Anders Bertelsen. MOR: ? Anders Bertelsens kone.
Nr. 6367 1771.11.10 Niels Nielsen Øvig, Øvig, SAND ALDER: 74c, 74, DØBT: 1697c.
Nr. 5994 1771.12.20 Dødfødt, Krog, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1771.12.15. FAR: Anders Vistesen. MOR: Malene Lauridsdatter.
Nr. 6368 1771.12.22 Navnløs, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1771.12.14. FAR: Johannes Ricart?.
Nr. 6373 1772.05.08 ? Jens/en/datter, Lustrup, DØBT: 1772-. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
Nr. 6374 1772.05.10 NN Fremmed Mand, Karstoft- Sønder.
Nr. 6375 1772.05.12 Michel Gammelgaard, Skarrild By (Gammelgaard), SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1694c.
Nr. 6376 1772.06.11 Palle Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1772.02.02. FAR: Anders Pallesen. MOR: ? Anders Pallesens kone.
Nr. 6379 1772.09.15 Erik Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 2.09 (å.m), 3, DØBT: 1769.12.01. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
Nr. 6381 1773.02.16 Niels Christensen, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 55c, 55, DØBT: 1718c.
Nr. 6383 1773.02.14 Christen Clausen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 44.11 (å.m), 45, DØBT: 1728.03.29.
Nr. 6384 1773.02.20 ? Anders/en/datter, Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 10 dage, DØBT: 1773.02.10. FAR: Anders Vistesen? Krog. MOR: Marianne Christensdatter.
Nr. 6385 1773.03.16 Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1709c.
Nr. 6386 1773.04.05 Bertel Heesgaard, Heesgaard, SAND ALDER: 51c, 51, DØBT: 1722c.
Nr. 6387 1773.04.10 Jakob Sørensen, Døvling, SAND ALDER: 56c, 56, DØBT: 1717c.
Nr. 6391 1773.05.14 Erik Nielsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 28c, 28, DØBT: 1747c.
Nr. 6393 1773.05.27 Niels Christensen, Silstrup, SAND ALDER: 44c, 44, DØBT: 1729c.
Nr. 6396 1773.07.02 Jens Jepsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 69c, 69, DØBT: 1704c.
Nr. 6397 1773.07.04 Ole Lauersen, , SAND ALDER: 34c, 34, DØBT: 1739c.
Nr. 6398 1773.10.15 Peder Jepsen, Døvling, SAND ALDER: 42c, 42, DØBT: 1731c.
Nr. 6399 1773.12.08 Jens Eriksen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 1c, 1, DØBT: 1772.12c. FAR: Erik Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 6400 1774.01.24 Peder Andersen, Skarrild By, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1701c.
Nr. 6402 1774.04.25 Viste Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1774.02.27. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Malene Lauridsdatter.
Nr. 6404 1774.07.11 Jørgen Nielsen Krog, Krog, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1715cc.
Nr. 6405 1774.07.18 Laurids Olesen Skomager, Skarrild By?, SAND ALDER: 81cc, 81, DØBT: 1693cc.
Nr. 6407 1774.07.28 Christian Jensen, Øvig, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1774.06.12. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6408 1774.10.02 Mourids Madsen, Pindvig, SAND ALDER: 29c, 29, DØBT: 1745c.
Nr. 6410 1775.04.25 †1775.04.17 Rasmus Bringelsen, Pindvig, SAND ALDER: 48.06 (å.m), 49, DØBT: 1726.10.13.
Nr. 6414 1775.05.12 †1775.05.10 Dødfødt, Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1775.05.10. FAR: Anders Bertelsen. MOR: ? Anders Bertelsens kone.
Nr. 6417 1775.08.09 †1775.07.28 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6418 1775.08.13 †1775.08.07 Viste Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 16 uger, DØBT: 1775.05.21. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Malene Lauridsdatter.
Nr. 6419 1776.03.25 †1776.03.17 Anders Nielsen Grene, Grene, SAND ALDER: 48.01 (å.m), 48, DØBT: 1728.03.06.
Nr. 6420 1776.03.31 †1776.03.27 Niels Christensen, Elkær, SAND ALDER: 19.04 (å.m), 20, DØBT: 1756.11.28. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
Nr. 6428 1777.01.19 Giøde Richard Johannesen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1777.01.03. FAR: Johanne Giødensen. MOR: Gertrud Christensdatter.
Nr. 6432 1777.04.02 Anders Madsen, Silstrup, 68 år 3 uger, DØBT: 1708c.
Nr. 6433 1777.06.17 Jens Christian Pedersen, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1777.05.19. FAR: Peder Smed. MOR: ? Peder Smeds kone.
Nr. 6435 1777.11.29 †1777.11.22 Christen Jensen Sandgaard, Sandgaard, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1729c.
Nr. 6436 1777.12.09 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1777.12.07. FAR: Anders Andersen Døvling. MOR: Anne Nielsdatter.
Nr. 6437 1778.01.25 †1778.01.17 Bent Jensen, Døvling, SAND ALDER: 58c, 58, DØBT: 1720c.
Nr. 6438 1778.01.29 Christen Nielsen, Lustrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1716c.
Nr. 6439 1778.02.02 †1778.01.25 Anders Pedersen Studsgaard, Studsgaard, SAND ALDER: 58c, 58, DØBT: 1720c.
Nr. 6440 1778.02.18 †1778.02.06 Peder Christensen, Skarrild By, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1705c.
Nr. 6443 1778.10.14 Kirsten Christensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 32c, 32, DØBT: 1756c.
Nr. 6444 1778.11.15 Anders Mortensen, Studsgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1778.11.10. FAR: Morten Pedersen Studsgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
Nr. 6445 1778.11.28 †1778.11.28 Niels Jepsen, Døvling, SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1721c.
Nr. 6446 1779.02.06 ? Poulsen, Silstrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1779.01.23. FAR: Poul Andersen Veilgaard. MOR: Karen Jakobsdatter.
Nr. 6447 1779.03.12 Christen Sørensen, Heesgaard, SAND ALDER: 4.00 (å.m), 4, DØBT: 1775.03.19. FAR: Søren Christensen Heesgaard. MOR: Marianne Christensdatter.
Nr. 6448 1779.03.18 Christen Sørensen, Skarrild By, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3, DØBT: 1776.01.21. FAR: Søren Madsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6449 1779.03.18 Peder Pedersen, Pindvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1780.02.25. FAR: Peder Pindvig. MOR: ? Peder Pindvigs kone.
Nr. 6450 1779.04.02 Anders Pedersen, Lustrup, 6, DØBT: 1773.09.19. FAR: Peder Christensen Smed. MOR: Mette Smed.
Nr. 6452 1779.05.16 Søren Sørensen Skrædder, Hesselvig, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1713c.
Nr. 6455 1779.09.01 Christen Pedersen Møller, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1701c.
Nr. 6456 1779.09.04 Peder Christensen? Grene, Grene, SAND ALDER: 83cc, 83, DØBT: 1693cc.
Nr. 6460 1779.12.29 Lauge Michelsen, Lustrup, SAND ALDER: 87c, 87, DØBT: 1692c.
Nr. 6462 1780.03.07 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1780.03.02. FAR: Christen Pedersen den Unge. MOR: ? Christen Pedersen den Unges kone.
Nr. 6463 1780.03.15 †1780.03.08 Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, SAND ALDER: 52.01 (å.m), 52 år 4 uger, DØBT: 1728.02.10c.
Nr. 6465 1780.03.23 Lars Andersen, Silstrup, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1732c.
Nr. 6466 1780.04.26 Lars Skytte, Døvling, SAND ALDER: 92cc, 92, DØBT: 1688cc.
Nr. 6468 1780.05.28 †1780.05.16 Christen Poulsen, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 67c, 67, DØBT: 1713c.
Nr. 6469 1780.09.01 ? ?, .
Nr. 6471 1781.01.26 †1781.01.21 Dødfødt, Øvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1781.01.21. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Margrethe Thomasdatter.
Nr. 6472 1781.04.22 Jens Nielsen Øvig, Øvig, SAND ALDER: 46.07 (å.m), 47, DØBT: 1734.10.03.
Nr. 6473 1781.05.24 †1781.05.19 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1781.05.19. FAR: Christen Pedersen Lustrup. MOR: Margrethe Pedersdatter.
Nr. 6475 1781.12.24 Giøde Richard Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 7.09 (å.m), 7 år 6 m., DØBT: 1774.03.20. FAR: Christen Pedersen Lustrup. MOR: Maren Giødesdatter.
Nr. 6476 1782.01.31 Giøde Johansen Richard, Lustrup, SAND ALDER: 70c, 70, DØBT: 1712c.
Nr. 6477 1782.02.03 Jens Thomsen, Elkær, 15, DØBT: 1767c. FAR: Thomas Jensen Elkær. MOR: ? Thomas Jensen Elkærs 1. kone.
Nr. 6479 1782.05.20 †1782.05.10 Laurids Ebbesen Them, Skarrild By, 82, DØBT: 1700cc.
Nr. 6481 1782.07.07 Christen Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 37.02 (å.m), 36 år, DØBT: 1744.11.01.
Nr. 6484 1782.08.01 Bendt Lauridsen, Elkær, SAND ALDER: 1.04c (å.m), 2, DØBT: 1781.04.15. FAR: Laurids Jensen Elkær. MOR: Anne Malene Bendtsdatter.
Nr. 6486 1782.10.06 Dødfødt, Øvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0, DØBT: 1782.10.01. FAR: Peder Christensen Øvig. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6491 1782.12.10 †1782.12.02 Christen Pedersen Grene, Døvling, SAND ALDER: 70.01 (å.m), 70 år 3 uger, DØBT: 1712.11.01.
Nr. 6495 1783.07.29 †1783.07.21 Anders Mortensen, Studsgaard, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 4 år, DØBT: 1780.01.16. FAR: Morten Pedersen. MOR: Maren Ibsdatter.
Nr. 6499 1784.05.02 †1784.04.27 Dødfødt, Øvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1784.04.27. FAR: Peder Christensen. MOR: Mette Katrine Byrgesdatter.
Nr. 6501 1784.06.16 †1784.06.10 Jens Terkelsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 2 år, DØBT: 1781.05.26. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 6502 1784.06.27 †1784.07.18 Jens Christensen, Krog, SAND ALDER: 61.03 (å.m), 61 år, DØBT: 1723.03.19.
Nr. 6503 1784.08.22 †1784.08.18 Rasmus Andersen, Skarrild- Grene, 6 år 6 m., DØBT: 1778.02c. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
Nr. 6504 1784.09.26 †1784.09.17 Peder Andersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1 år 7 m., DØBT: 1783.02.03. FAR: Anders Bertelsen. MOR: Anne Margrethe Pedersdatter.
Nr. 6506 1784.12.12 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1784.12.06. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Kirsten Marie Pedersdtter.
Nr. 6508 1785.02.23 †1785.02.18 Christen Eriksen, Lustrup, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1717c.
Nr. 6509 1785.05.01 †1785.04.22 Anders Bertelsen, Grene, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1734c.
Nr. 6510 1785.06.02 †1785.04.27 Anders Pallesen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 45.04 (å.m), 46 år, DØBT: 1739.12.26.
Nr. 6515 1785.12.21 †1785.12.16 Ole Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 15 dage, DØBT: 1785.12.01. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Brigitte Knudsdatter.
Nr. 6517 1786.02.04 †1786.01.30 dødfødt, Skarrild By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1786.01.25. FAR: Poul Christensen Tovdal. MOR: Anne Pedersdatter.
Nr. 6518 1786.04.13 †1786.04.08 Christen Jensen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 2 år, DØBT: 1784.05.09. FAR: Jens Jensen Pinvig. MOR: Anne Nielsdatter.
Nr. 6522 1786.11.09 †1786.11.04 Mads Mikkelsen, Skarrild By, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1709c.
Nr. 6523 1786.12.28 †1786.12.23 Jens Thomasen, Lustrup, SAND ALDER: 3c, 3 år, DØBT: 1783c. FAR: Thomas Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 6526 1787.01.28 †1787.01.23 Mads Larsen, Lustrup, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 2 år, DØBT: 1785.04.30. FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
Nr. 6529 1787.04.28 †1787.04.23 Jens Pedersen, Hesselvig, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1785.07.28. FAR: Peder Nielsen Hesselvig. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6530 1787.05.15 †1787.05.10 Jens Christian Christensen, Silstrup, SAND ALDER: 7c, 7 år, DØBT: 1780c. FAR: Christen Back. MOR: ? Christen Backs kone.
Nr. 6535 1787.11.07 †1787.10.20 Oster Jensen, Skave, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1742c.
Nr. 6536 1788.01.27 dødfødt, Skarrild By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1788.01.22c. FAR: Jens Christensen Nexgaard. MOR: Charlotte Amalie Østergaard.
Nr. 6539 1788.05.18 †1788.05.13 dødfødt, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1788.05.08c. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
Nr. 6540 1788.09.25 †1788.09.18 Thomas Jensen Elkær, Skarrild By, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6541 1788.11.01 Samuel Jensen, Døvling, SAND ALDER: 1.11 (å.m), DØBT: 1786.12.07. FAR: Jens Bentsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
Nr. 6544 1789.05.05 †1789.05.01 Josva Christensen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1789.03.09. FAR: Christen Josvasen Lund. MOR: Maren Jensdatter.
Nr. 6545 1789.08.09 †1789.08.02 Ib Christensen Heesgaard, Beksgaard, SAND ALDER: 52.10 (å.m), 57 år, DØBT: 1736.11.11.
Nr. 6546 1789.09.20 †1789.09.14 Jens Pedersen, Skave, SAND ALDER: 4.03 (å.m), 5 år, DØBT: 1785.06.12. FAR: Peder Larsen. MOR: Johanne Jensdatter.
Nr. 6547 1789.11.13 †1789.11.06 Christen Nielsen Ronnum, Silstrup, SAND ALDER: 30.03 (å.m), 31 år, DØBT: 1759.07.25.
Nr. 6549 1789.12.13 †1789.12.09 Jens Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 40 uger, DØBT: 1789.04.13. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
Nr. 6551 1789.12.27 †1789.12.22 Peder Christian Olufsen, Silstrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1789.12.06. FAR: Oluf Pedersen Skrædder. MOR: Sidsel Marie Christensdatter.
Nr. 6553 1790.01.24 †1790.01.19 Peder Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 2 år, DØBT: 1788.03.24. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6556 1790.08.08 †1790.08.03 Dødfødt, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.08.03. FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange. MOR: Karen Brasch.
Nr. 6558 1790.10.24 †1790.10.16 Rasmus Pedersen, Heesgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1790.10.07. FAR: Peder Christan Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
Nr. 6561 1790.11.28 †1790.11.23 Peder Christian Perle, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1790.11.15. FAR: Ebenezer Pedersen Perle. MOR: Kirstine Nielsdatter.
Nr. 6564 1791.01.19 †1791.01.12 Erik Pedersen, Silstrup, SAND ALDER: 68c, 59 år, DØBT: 1723c.
Nr. 6565 1791.04.10 †1791.04.03 Peder Jeppesen, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 1 år, DØBT: 1791.01.09. FAR: Jeppe Pedersen. MOR: Abbelone Christensdatter.
Nr. 6567 1791.06.15 †1791.06.08 Gert Jensen, Skarrild By, SAND ALDER: 52c, 60 år, DØBT: 1739c.
Nr. 6568 1791.06.03 †1791.06.28 Carsten Christensen, Krog, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 1 år, DØBT: 1791.04.21. FAR: Christen Carstensen. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 6569 1791.08.01 †1791.08.07 Anders Pedersen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1791.08.01. FAR: Peder Andersen Birk. MOR: Anne Katrine Christensdatter.
Nr. 6570 1791.08.15 †1791.08.07 Christen Mortensen, Hesselvig, SAND ALDER: 2.04 (å.m), 3 år, DØBT: 1789.03.26. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Johanne Thomasdatter.
Nr. 6573 1791.11.06 †1791.10.30 Peder Christian Olufsen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1791.09.21. FAR: Oluf Pedersen Skrædder. MOR: Sidsel Marie Christensdatter.
Nr. 6579 1792.02.08 †1792.01.27 Christen Pedersen Hesselvig, Hesselvig, SAND ALDER: 77.01 (å.m), 77 år 6 uger, DØBT: 1714.12.16c.
Nr. 6580 1792.02.12 †1792.02.08 Anders Jensen Østergaard Bektoft, Bektoft, SAND ALDER: 61c, 66 år, DØBT: 1731c.
Nr. 6581 1792.02.12 †1792.02.08 Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 78c, 77 år, DØBT: 1714c.
Nr. 6582 1792.02.19 †1792.02.11 Hans Nielsen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 4 dage, DØBT: 1792.01.20. FAR: Niels Sørensen Flø. MOR: Inger Hansdatter.
Nr. 6584 1792.04.13 †1792.03.18 Christen Thomasen, Skarrild- Grene, 11 år, DØBT: 1781c. FAR: Thomas Grene. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 6587 1792.06.17 †1792.06.05 Jens Andersen Smed, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 71.09 (å.m), 72 år, DØBT: 1720.10.20.
Nr. 6588 1792.11.17 †1792.11.09 Niels Christensen Ronnum den Ældre, Silstrup, SAND ALDER: 78.09 (å.m), 78 år 40 uger, DØBT: 1714.02c.
Nr. 6589 1792.12.22 †1792.12.13 Peder Christensen Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 79.09 (å.m), 79 år 40 uger, DØBT: 1712.02c.
Nr. 6591 1793.02.27 †1793.02.22 Peder Christensen Sandfeld, Øvig, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1753c.
Nr. 6594 1793.06.11 †1793.06.04 Niels Mortensen, Skarrild By, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6597 1793.07.08 †1793.07.04 Clemmen Jespersen, Klink, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1793.07.04. FAR: Jesper Clemmensen Klink. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 6599 1793.09.01 †1793.08.28 Peder Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 15 uger, DØBT: 1793.03.20. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6601 1793.11.03 †1793.10.30 Dødfødt, Ronnum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1793.10.30. FAR: Søren Pedersen Ronnum. MOR: Anne Marie Andersdatter.
Nr. 6604 1794.02.25 †1794.02.18 Jakob Christensen Hannerup, Pindvig, SAND ALDER: 58c, 58 år.
Nr. 6605 1794.03.12 †1794.03.02 Samuel Jensen, Døvling, SAND ALDER: 2.10 (å.m), 3 år, DØBT: 1791.04.25. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
Nr. 6606 1794.06.01 †1794.05.24 Dødfødt, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1794.05.24. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
Nr. 6607 1794.09.07 †1794.09.01 Oluf Jensen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1794.07.20. FAR: Jens Olufsen Minds. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
Nr. 6608 1794.10.05 †1794.10.01 Christen Jensen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1794.05.17. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Anne Margrethe Christensdatter.
Nr. 6609 1794.10.19 †1794.10.15 Dødfødt, Skarrild By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1794.10.15. FAR: Anders Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 6610 1794.12.28 †1794.12.24 Clemmen Jespersen, Klink, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1794.08.07. FAR: Jesper Clemmensen Klink. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 6611 1795.01.11 †1795.01.02 Nis Hansen, Skarrild- Grene, 53 år, DØBT: 1741c.
Nr. 6612 1795.02.25 †1795.02.21 Poul Nielsen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1794.12.18. FAR: Niels Poulsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
Nr. 6619 1796.08.26 Søren Nielsen, Pindvig, SAND ALDER: 4.06 (å.m), 4 år 7 m, DØBT: 1792.02.19. FAR: Niels Sørensen Flø. MOR: Inger Hansdatter.
Nr. 6623 1796.12.18 Niels Nielsen Knude, Karstoft- Nørre (Egebjerg), SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1736c.
Nr. 6624 1797.03.12 Hans Pedersen Tarp, Lustrup, SAND ALDER: 80c, 75 år, DØBT: 1717c.
Nr. 6627 1797.05.16 †1797.05.08 Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, SAND ALDER: 59.06 (å.m), 60 år, DØBT: 1737.10.28.
Nr. 6628 1797.09.11 Ole Olesen Minds, Skarrild By?, SAND ALDER: 77c, 84 år, DØBT: 1720c.
Nr. 6629 1797.11.05 Dødfødt, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Carstensen. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 6633 1798.03.25 †1798.03.23 Jens Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 1798.03.16. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6634 1798.04.05 Knud Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 18.08 (å.m), 18 år, DØBT: 1779.08.01. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdatter.
Nr. 6635 1798.04.29 Christen Poulsen Tovdal, Døvling, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1715c.
Nr. 6636 1798.05.23 Peder Jensen Pindvig, Silstrup, SAND ALDER: 53c, 55 år, DØBT: 1745c.
Nr. 6637 1798.06.10 Peder Nielsen Haulund, Grene, SAND ALDER: 49c, 49 år, DØBT: 1749c.
Nr. 6638 1798.06.24 Anders Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 1.00 (å.m), DØBT: 1797.07.04. FAR: Niels Knudsen. MOR: Maren Andersdatter.
Nr. 6642 1798.12.04 †1798.11.26 Thomas Jensen Mølle, Lustrup, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1744c.
Nr. 6644 1799.01.13 Mads Nielsen Pindvig, Pindvig, SAND ALDER: 87cc, 87 år, DØBT: 1712cc.
Nr. 6646 1799.04.02 Michel Andersen Grene, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 61.01 (å.m), 62 år, DØBT: 1738.02.23.
Nr. 6648 1799.06.16 Dødfødt, Silstrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 11.06.1799. FAR: Niels Larsen. MOR: Anne Katrine Eriksdatter.
Nr. 6649 1799.06.30 Giøde Richard Pedersen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1799.06.23. FAR: Peder Andersen Birk. MOR: Anne Katrine Christensdatter.
Nr. 5993 1799.07.19 †1799.07.15 Dødfødt, Silstrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1799.07.15. FAR: Niels Larsen. MOR: Anne Katrine Eriksdatter.
Nr. 6653 1800.01.07 Ole Jensen, Lustrup, SAND ALDER: 49c, 47 år, DØBT: 1751c.
Nr. 6658 1800.03.23 Samuel Jensen, Døvling, SAND ALDER: 2.02 (å.m), 3 år, DØBT: 1798.02.01. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
Nr. 6660 1800.06.08 Bendt Jensen, Døvling, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3 år 7 uger, DØBT: 1797.06.04. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
Nr. 6661 1800.08.03 Peder Christian Mortensen, Hesselvig, SAND ALDER: 13.09 (å.m), 14 år, DØBT: 1786.10.29. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Johanne Thomasdatter.
Nr. 6662 1800.08.26 Christen Jespersen, Klink, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 1 år, DØBT: 1800.05.16. FAR: Jesper Clemmensen Klink. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 6665 1801.03.08 Ole Jensen, Døvling, SAND ALDER: 14.01 (å.m), 14 år 3 uger, DØBT: 1787.04.05. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
Nr. 6668 1801.05.31 Christen Jensen, Beksgaard, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1800.06.05. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
Nr. 6669 1801.08.02 Bendt Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1801.02.20. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
Nr. 6673 1802.05.02 Peder Pedersen, Heesgaard, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 1 år, DØBT: 1801.11.28. FAR: Peder Christian Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
Nr. 6676 1802.10.21 Knud Terkelsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 89.01 (å.m), 91 år, DØBT: 1713.10.01.
Nr. 6677 1803.01.23 †1803.01.16 Simon Nielsen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 68c, 65 år, DØBT: 1735c.
Nr. 6678 1803.03.23 †1803.03.15 Christen Christensen Jegin, Skarrild By, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1758c.
Nr. 6679 1803.04.24 Bendt Jensen, Døvling, SAND ALDER: 21.11 (å.m), 21 år 11 m., DØBT: 1781.06.24. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
Nr. 6680 1803.05.01 †1803.04.25 Christen Christensen Didri, Øvig, SAND ALDER: 18c, 18 år, DØBT: 1786c. FAR: Christen Olesen, Torngaard hus, Nørre Nissum. MOR: Ane Jakobsdatter, Torngaard hus, Nørre Nissum.
Nr. 6681 1803.05.15 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1803.05.12. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
Nr. 6682 1803.05.19 †1803.05.15 Peder Nielsen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1803.05.08. FAR: Niels Pedersen, Hejnsvig. MOR: Anne Kirstine Andersdatter.
Nr. 6684 1804.03.18 †1804.03.11 Peder Christian Pedersen, Heesgaard, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1764cc.
Nr. 6685 1804.03.18 †1804.03.11 Niels Nielsen Pilgaard, Lustrup (Pilgaard), SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1770c.
Nr. 6686 1804.07.11 †1804.07.01 Jakob Bering Hegelahr, Præstegaarden, SAND ALDER: 22.02 (å.m), 22 år 2 m., DØBT: 1782.06.16. FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
Nr. 6687 1804.07.15 †1804.07.07 Ole Christensen, Skarrild By (Heesgaard), SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1748c.
Nr. 6689 1805.01.13 †1805.01.02 Søren Pedersen, Ronnum, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1732c.
Nr. 6690 1805.03.27 Peder Christensen Grene, Klink, SAND ALDER: 64c, 65 år, DØBT: 1740c.
Nr. 6692 1805.06.09 Christen Nielsen Jegin, Lustrup, SAND ALDER: 79c, 82 år, DØBT: 1727c.
Nr. 6694 1805.09.01 Christen Pedersen, Silstrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1805.06.11. FAR: Peder Christensen Hjuler. MOR: Maren Graversdatter.
Nr. 6695 1806.01.05 †1805.12.28 Dødfødt dreng, Skave, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1805.12.28. FAR: Peder Olufsen Skave. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6696 1806.02.23 †1806.02.03 Ole Jensen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1806.02.03. FAR: Jens Olesen. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
Nr. 6697 1806.03.05 †1806.02.26 Jens Elkær, , SAND ALDER: 77c, 81 år, DØBT: 1729c.
Nr. 6699 1806.05.15 Peder Christensen Smed, Lustrup, SAND ALDER: 68.03 (å.m), 72 år, DØBT: 1738.02.02.
Nr. 6703 1807.03.08 Jens Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1806.11.30. FAR: Christen Nielsen Væring. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 6708 1807.05.31 Christen Christensen Skave, Klink, SAND ALDER: 85cc, 85 år, DØBT: 1723c.
Nr. 6709 1807.07.04 Johan Herman Hegelahr, Præstegaarden, SAND ALDER: 28.05 (å.m), 29 år, DØBT: 1779.02.14. FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
Nr. 6715 1808.05.26 Niels Pedersen, Silstrup, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1723c.
Nr. 6717 1808.11.02 Niels Pedersen, Hesselvig, SAND ALDER: 30.09 (å.m), 30 år, DØBT: 1778.01.18.
Nr. 6718 1808.11.25 Peder Larsen, Skave, SAND ALDER: 75c, 79 år, DØBT: 1733c.
Nr. 6721 1808.12.09 †1808.12.05 Jens Andersen, Døvling, SAND ALDER: 21.01 (å.m), 21 år 18 dage, DØBT: 1787.12.26. FAR: Anders Jensen. MOR: Kirstine Nielsdatter.
Nr. 6722 1809.09.03 †1809.08.28 Jens Sørensen Bek, Skarrild By, SAND ALDER: 73c, 85 år, DØBT: 1736c.
Nr. 6723 1810.01.07 Christen Jensen, Beksgaard, SAND ALDER: 7.06 (å.m), 8 år, DØBT: 1802.07.08. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
Nr. 6724 1810.02.18 Hans Pedersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1809.09.01. FAR: Peder Hansen Ravnholt. MOR: Maren Jensdatter.
Nr. 6725 1810.03.11 Peder Hansen Ravnholt, Skarrild- Grene, 30 år 2 m. 3 dage, DØBT: 1780.01.04c.
Nr. 6727 1810.04.01 Søren Christensen Vendelbo, Beksgaard, SAND ALDER: 61.11 (å.m), 64 år, DØBT: 1748.05.05.
Nr. 6729 1810.04.23 †1810.04.19 Peder Jensen, Heesgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1810.04.19. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Larsdatter.
Nr. 6730 1810.04.23 †1810.04.19 Lars Jensen, Heesgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1810.04.19. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Larsdatter.
Nr. 6733 1810.11.04 Peder Pedersen, Skave, SAND ALDER: 11.05 (å.m), 12 år, DØBT: 1799.06.02. FAR: Peder Olufsen Skave. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6735 1810.12.26 Peder Pedersen Brosbøl, Gammelgaard, SAND ALDER: 81c, 89 år, DØBT: 1729c.
Nr. 6737 1811.02.12 Søren Jensen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.08 (å.m), DØBT: 1809.05.27. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
Nr. 6739 1811.02.24 Peder Christian Jonassen, Lustrup, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1808.11.06. FAR: Jonas Pedersen. MOR: Mette Katine Pedersdatter.
Nr. 6742 1811.07.28 Peder Nielsen Øvig, Hesselvig, SAND ALDER: 80.04 (å.m), 81 år, DØBT: 1731.01.02.
Nr. 6747 1812.01.26 †1812.01.17 Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, SAND ALDER: 59.04 (å.m), 63 år, DØBT: 1752.09.10.
Nr. 6748 1812.03.22 Michel Jensen, Lustrup, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 3 år, DØBT: 1810.04.03. FAR: Jens Gregersen. MOR: Mette Andersdatter.
Nr. 6751 1812.10.25 Anders Christensen, Døvling, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1812.06.28. FAR: Christen Andersen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
Nr. 6752 1813.05.09 Christen Jensen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 2 år, DØBT: 1811.10.02. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
Nr. 6753 1814.01.09 Hans Pedersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 65c, 67 år, DØBT: 1749c.
Nr. 6754 1814.01.30 Dødfødt dreng, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1814.01.26. FAR: Jens Hansen. MOR: Inger Christensdatter.
Nr. 6758 1814.06.05 †1814.05.29 Svend Eriksen, Silstrup, SAND ALDER: 49.07 (å.m), 60 år, DØBT: 1764.09.30.
Nr. 6759 1814.07.10 Peder Jensen, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1814.06.28. FAR: Jens. MOR: Anne Marius Nielsdatter.
Nr. 6760 1814.07.24 †1808.03.13 Kong Christian VIIs Minde, Kirken.
Nr. 6761 1814.08.28 Peder Pedersen, Øvig, SAND ALDER: 20.11 (å.m), 21 år, DØBT: 1793.10.29. FAR: Peder Christensen Sandfeld. MOR: Mette Katrine Byrgesdatter.
Nr. 6764 1815.02.05 †1815.01.28 Niels Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 8.08 (å.m), 9 år, DØBT: 1806.05.27. FAR: Niels Nielsen. MOR: Else Marie Christensdatter.
Nr. 6765 1815.03.15 †1815.03.04 Christen Mathias Pedersen Tyvkær, Ronnum, SAND ALDER: 25c, 26 år, DØBT: 1790c. FAR: Peder Christensen Tyvkær. MOR: Kirsten Hansdatter.
Nr. 6769 1815.09.19 †1815.09.11 Just Jensen, Lustrup, 72 år, DØBT: 1743c.
Nr. 6772 1816.01.21 †1816.01.14 Anders Christensen Hvedde, Døvling, SAND ALDER: 66.11 (å.m), 68 år, DØBT: 1749.02.02.
Nr. 6773 1816.02.18 †1816.02.03 Jens Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 22c, 22 år, DØBT: 1794c.
Nr. 6776 1816.06.09 †1816.06.04 Poul Andersen Veilgaard, Silstrup, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1740c.
Nr. 6777 1816.07.28 †1816.07.20 John Nielsen, Pindvig, SAND ALDER: 4.01 (å.m), 4 år 2 måneder, DØBT: 1812.06.05. FAR: Niels Christensen Haulund. MOR: Kirstine Nielsdatter.
Nr. 6779 1816.09.29 †1816.09.26 Dødfødt dreng, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1816.09.26. FAR: Christen Andersen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
Nr. 6781 1817.04.27 †1817.04.20 Dødfødt dreng, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1817.04.20. FAR: Jonas Pedersen. MOR: Ingeborg Christensdatter.
Nr. 6783 1817.11.15 †1817.11.09 Jens Andersen, Krog, 14 dage, DØBT: 1817.10.26. FAR: Anders Jensen. MOR: Ane Henningsdatter.
Nr. 6784 1818.01.18 †1818.01.14 Dødfødt dreng, Beksgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1818.01.14. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Sørensdatter.
Nr. 6786 1818.02.01 †1818.01.23 Oluf Pedersen, Lustrup, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1753c.
Nr. 6787 1818.04.17 †1818.04.10 Rasmus Nikolajsen, Heesgaard, SAND ALDER: 81.10 (å.m), 85 år, DØBT: 1736.06.24.
Nr. 6788 1818.04.17 †1818.04.11 Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 64.02 (å.m), 65 år, DØBT: 1754.03.02.
Nr. 6789 1818.07.02 †1818.06.22 Jakob Jensen Wad, Karstoft- Sønder?, 22 år, DØBT: 1796c.
Nr. 6790 1818.09.06 †1818.08.26 Christen Nielsen, Ronnum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1818.08.12. FAR: Niels Gjertsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
Nr. 6792 1818.09.13 †1818.09.07 Gert Nielsen, Ronnum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 26 dage, DØBT: 1818.08.12. FAR: Niels Gjertsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
Nr. 6793 1818.10.09 †1818.09.13 Kjeld Sørensen Egeris, Silstrup, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1743c.
Nr. 6796 1819.01.01 †1818.12.28 Jens Tovdal Christensen, Skave, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 7 m., DØBT: 1818.05.29. FAR: Christen Jensen Tovdal, Skibbild, Arnborg. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6797 1819.01.10 †1819.01.06 Christen Nikolajsen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 12 dage, DØBT: 1818.12.26. FAR: Nikolaj Christensen. MOR: Johanne Madsdatter.
Nr. 6798 1819.06.06 †1819.05.29 Peder Christian Jensen Nedergaard, Døvling (Øster), SAND ALDER: 32.08 (å.m), 32 år, DØBT: 1786.09.17.
Nr. 6800 1819.09.19 †1819.09.13 Jens Iversen, Silstrup, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1754c.
Nr. 6802 1820.01.16 †1820.01.11 Christen Jegin, Skarrild By, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1819.09.15. FAR: Jens Nielsen, Holmsland. MOR: Kirstine Christensdatter.
Nr. 6805 1820.09.15 †1820.09.11 Mads Larsen, Lustrup, SAND ALDER: 24.11 (å.m), 25 år, DØBT: 1795.10.04. FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
Nr. 6807 1820.10.10 †1820.10.06 Laurids Jensen Elkær, Elkær, SAND ALDER: 68.05 (å.m), 71 år, DØBT: 1752.05.20.
Nr. 6809 1820.12.23 †1820.12.14 Terkel Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 72.09 (å.m), 73 år 3 m., DØBT: 1748.03.24.
Nr. 6810 1820.12.28 †1820.12.22 Anders Olesen, Lustrup (Piilgaard), SAND ALDER: 0.09 (å.m), 9 m., DØBT: 1820.03.29. FAR: Ole Andersen. MOR: Sophie Christensdatter.
Nr. 6812 1821.01.04 †1820.12.28 Evert Lauridsen, Lustrup, 74 år 3 m., DØBT: 1746.09.11.