Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1725 - 1820
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 6001 1724.12.03 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0, DØBT: 1724.11.28. FAR: Erik Andersen. MOR: ? Erik Andersens kone.
Nr. 6002 1725.01.06 ? Erik Andersens kone, .
Nr. 6005 1725.05.26 Dødfødt, , 0. FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
Nr. 6006 1725.07.21 ? Peders/en/datter barn 1, Grene, SAND ALDER: 12-. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
Nr. 6007 1725.07.21 ? Peders/en/datter barn 2, Grene, SAND ALDER: 12-. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
Nr. 5998 1725.11.11 ? Peders/en/datter, Bæktoft, SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Bæktoft. MOR: ? Peder Bæktofts kone.
Nr. 5996 1725.11.25 ? Christens/en/datter, Døvling, SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Døvling. MOR: ? Christen Døvlings kone.
Nr. 5995 1725.12.02 ? Bringels/en/datter, , SAND ALDER: 2c, DØBT: 1724c. FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
Nr. 5997 1725.12.15 ? Simons/en/datter, , SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Simon.
Nr. 6010 1726.01.27 ? Degnens barn, , SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Jens Nielsen Birch. MOR: ? Jens Nielsen Birchs kone.
Nr. 6011 1726.02.10 ? Anders Skaves 1. kone, Skave, SAND ALDER: 20+, DØBT: 1706-.
Nr. 6012 1726.04.06 ? Peder Ronnums barn, Ronnum, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Pedersen Ronnum. MOR: ? Peder Pedersen Ronnums kone.
Nr. 6013 1726.04.13 ? Peder Grenes barn, Grene, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
Nr. 6014 1726.04.07 ? Peder Heesgaards barn, Heesgaard?, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Heesgaard?. MOR: ? Peder Heesgaards kone.
Nr. 6016 1727.05.12 Karen Simonsdatter, , SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1727.03.16. FAR: Simon. MOR: ? Simons kone.
Nr. 6017 1727.05.20 Anne Pedersdatter, Nederby (Gammelgaard).
Nr. 6018 1727.07.05 ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle.
Nr. 6019 1727.08.30 Mette Brun, .
Nr. 6020 1727.10.04 ? Morten Heesgaards kone, (Heesgaard).
Nr. 6021 1728.01.12 Maren Christensdatter, Ronnum.
Nr. 6022 1728.01.24 ? Ib Jensens kone, Pindvig.
Nr. 6023 1728.05.09 ? Jakob Silstrups kone, Silstrup.
Nr. 6024 1729.04.20 ? Peder Hesselvigs tjenestepige, Hesselvig.
Nr. 6026 1729.05.30 ? Jens Jensens kones søster, Lustrup.
Nr. 6028 1729.06.26 Karen Gammelgaard, Nederby (Gammelgaard).
Nr. 6029 1729.07.17 Kirsten Pedersdatter, .
Nr. 6030 1729.07.17 Dødfødt, Bæksgaard, 0. FAR: Jens Bechgaard.
Nr. 6031 1729.07.24 Margrethe Ostersdatter, Ronnum.
Nr. 6032 1729.12.04 Karen Pedersdatter, .
Nr. 6033 1730.01.11 Else Jensdatter, Silstrup, DØBT: 1729.10.23. FAR: Jens Bennetsen. MOR: Birgitte Nielsdatter.
Nr. 6035 1730.10.15 ? Jens Mølles 1. kone, Lustrup.
Nr. 6037 1730.11.03 ? Jens Svenningsens kone, .
Nr. 6038 1730.10.29 Mette Eriksdatter, , SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1730.07.02. FAR: Erik Andersen.
Nr. 6040 1730.11.19 Margrethe Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1730.10.15. FAR: Jens Mølle. MOR: ? Jens Mølles kone.
Nr. 6045 1731.04.20 Karen Døvling, Døvling.
Nr. 6047 1731.07.19 ? Peders/en/datter, Ronnum, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Ældre. MOR: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone.
Nr. 6049 1731.09.28 Kirsten Bæksgaard, Bæksgaard.
Nr. 6050 1731.10.28 ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle.
Nr. 6051 1731.11.08 ? Anders Skaves 2. kone, Skave.
Nr. 6053 1731.12.08 ? Andersdatter, Elkær, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
Nr. 6056 1732.03.23 Anne Veilgaard, .
Nr. 6057 1732.06.03 Abelone Hesselvig, Hesselvig.
Nr. 6058 1732.07.08 ? Christensdatter, Døvling, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Døvling. MOR: ? Christen Døvlings kone.
Nr. 6059 1732.07.13 Kirsten Skave, Skave.
Nr. 6060 1732.07.15 Anne Gammelgaard, Skarrild By (Gammelgaard).
Nr. 6061 1732.09.24 Maren Pedersdatter, .
Nr. 6062 1732.10.06 Maren Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1732.04.20. FAR: Jens Mølle. MOR: ? Jens Mølles 2. kone.
Nr. 6063 1732.11.24 ? Jens Mølles 2. kone, Lustrup.
Nr. 6064 1732.12.05 Karen Nielsdatter, Karstoft- Sønder.
Nr. 6065 1732.12.23 ? Christensdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
Nr. 6067 1733.01.11 ? Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 2.06 (å.m), DØBT: 1730.07.16. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
Nr. 6068 1733.02.09 Peder Pedersen, Skarrild By (Studsgaard), SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1731.04.08. FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
Nr. 6069 1733.02.25 ? Anders/en/datter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Anders Nielsen, Skærlund, Brande. MOR: Else Volske.
Nr. 6070 1733.06.09 ? Jakobsdatter, Skave. FAR: Jakob Skave. MOR: ? Jakob Skaves kone.
Nr. 6072 1733.10.07 Maren Grene, Skarrild- Grene.
Nr. 6074 1733.09.06 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
Nr. 6076 1734.02.02 ? Anne Michelsdatters barn, . MOR: Anne Michelsdatter.
Nr. 6080 1734.03.24 ? Peders/en/datter, Døvling, SAND ALDER: 10+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Døvling. MOR: ? Peder Døvlings kone.
Nr. 6082 1734.10.16 Anne Madsdatter, .
Nr. 6084 1734.11.15 Maren Michelsdatter, .
Nr. 6086 1735.02.11 ? Jens Birkebæks kone, .
Nr. 6087 1735.02.11 dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
Nr. 6088 1735.04.28 Mette Bæktoft, (Bæktoft).
Nr. 6089 1735.09.01 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
Nr. 6090 1735.09.04 ? Christen Jensens kone, .
Nr. 6093 1736.01.11 ? Jakobsdatter, Skave, SAND ALDER: 12+, DØBT: 1724-. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: ? Jakob Christensen Skaves kone.
Nr. 6095 1736.01.26 Karen? Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 11.09 (å.m), DØBT: 1725.04.15. FAR: Niels Døvling. MOR: ? Niels Døvlings kone.
Nr. 6097 1736.09.26 Anne Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1736.05.13. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
Nr. 6099 1736.11.24 ? Laurids Holsts kone, .
Nr. 6101 1737.02.26 Helene Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), SAND ALDER: 20cc, DØBT: 1720c-. FAR: Christen Thomsen Lund. MOR: Helene Christensdatter Haderup.
Nr. 6103 1737.04.06 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0, DØBT: 1737.04.06. FAR: Peder Hesselvig. MOR: Maren Peder Hesselvigs kone.
Nr. 6104 1737.04.10 Maren Peder Hesselvigs kone, Hesselvig.
Nr. 6105 1737.05.05 Jens? Christensen, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1729.11.06. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
Nr. 6106 1737.05.09 Johanne Jensdatter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1737.04.06. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
Nr. 6107 1737.05.21 Anne Christensdatter, Øvig, SAND ALDER: 57c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6108 1737.05.29 Anne Huus, .
Nr. 6109 1737.07.06 Anne Marie Jensdatter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1737.05.25. FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
Nr. 6110 1737.07.03 Anne Christensdatter, , SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1736.12.02. FAR: Christen Ørbæk. MOR: ? Christen Ørbæks kone.
Nr. 6112 1737.12.10 ? Christen Døvlings kone, Døvling.
Nr. 6114 1737.12.26 Karen Veilgaard, .
Nr. 6115 1738.02.11 Anne Pallesdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 3.08 (å.m), DØBT: 1734.05.14. FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
Nr. 6117 1738.06.04 Inger Smedekone, .
Nr. 6120 1738.08.01 Maren Krog, Krog.
Nr. 6124 1740.06.11 Anne Rasmusdatter, Krog.
Nr. 6126 1740.11.13 ? Peders/en/datter, Døvling. FAR: Peder Skomager. MOR: ? Peder Skomagers kone.
Nr. 6127 1740.12.23 Else Jensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1740.09.12. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
Nr. 6130 1741.04.10 ? Jensdatter, Skarrild Grene.
Nr. 6131 1741.05.15 Margrethe Klink, Sølle Grete, Lustrup.
Nr. 6132 1741.06.22 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
Nr. 6135 1742.05.25 Anne Nielsdatter, Karstoft- Sønder.
Nr. 6136 1742.07.01 Anne Holte, Skarrild By.
Nr. 6137 1742.07.11 Margrethe Olufsdatter, Lustrup.
Nr. 6138 1742.07.26 †1742.07.16 Anne Marie Jensdatter, , SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1742.05.21. FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
Nr. 6139 1742.09.23 ? Jens Birkebæks kone, .
Nr. 6141 1742.12.26 †1742.12.20 Anne Jensdatter, Bæksgaard.
Nr. 6143 1743.04.28 Karen Nielsdatter, Lustrup.
Nr. 6145 1743.09.02 Sidsel Pindvig, Pindvig.
Nr. 6147 1744.07.12 ? Olufs/en/datter, . FAR: Oluf Mølle. MOR: ? Oluf Mølles kone.
Nr. 6150 1744.11.14 Anne/ Maren Olufsdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1744.09.20. FAR: Niels Olufsen. MOR: ? Niels Olufsens kone.
Nr. 6152 1745.03.11 Ingeborg, Hesselvig.
Nr. 6153 1745.03.11 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.03.07. FAR: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. MOR: Ingeborg Thomas Hesselvigs kone.
Nr. 6154 1745.03.13 Margrethe Andersdatter Braadt, Skarrild By (Søndergaard).
Nr. 6155 1745.04.05 Dødfødt, Skave, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.04.01. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6156 1745.05.05 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.05.01. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
Nr. 6158 1745.08.14 ? Bertels/en/datter, Silstrup. FAR: Bertel Nielsen. MOR: ? Bertel Nielsen Silstrups kone.
Nr. 6159 1745.11.02 Karen Jensdatter, Lustrup.
Nr. 6162 1746.07.02 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1746.06.29. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
Nr. 6165 1747.02.07 Kirsten Christensdatter, Elkærgaard.
Nr. 6166 1747.02.11 Inger Pedersdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1746.11.09. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: ? Peder Christensens kone.
Nr. 6171 1747.04.21 ? Mads Degns kone, Silstrup.
Nr. 6173 1747.11.15 Mette Madsdatter, Karstoft- Sønder.
Nr. 6175 1747.12.26 Kirsten Krog, Krog.
Nr. 6176 1748.01.11 Anne Marie Nielsdatter, Ronnum, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1747.08.06. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
Nr. 6177 1748.02.02 Kirsten Nielsdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1747.10.29. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
Nr. 6178 1748.03.15 ? Christens/en/datter, Lustrup. FAR: Christen Eriksen. MOR: ? Christen Eriksens kone.
Nr. 6179 1748.03.18 Maren Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 4.09 (å.m), DØBT: 1743.06.16. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs kone.
Nr. 6184 1748.05.04 Johan Bendtsen?, .
Nr. 6185 1748.05.08 Anne Margrethe Lauridsdatter, , SAND ALDER: 4.07 (å.m), DØBT: 1743.10.10. FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6186 1748.05.14 Bolle Larsdatter, Lustrup.
Nr. 6190 1748.12.30 ? Lars Bæktofts kone, Bæktoft.
Nr. 6193 1749.03.14 Dødfødt, Ronnum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1749.03.09. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
Nr. 6194 1749.06.13 Anne Christensdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1749.06.08. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
Nr. 6197 1750.04.07 Doret Hansdatter, Skarrild By.
Nr. 6198 1750.04.12 Katrine Jensdatter, , DØBT: 1750.03.01. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
Nr. 6199 1750.08.04 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1750.09.01. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
Nr. 6200 1750.08.14 Kirsten Nielsdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1750.03.01. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
Nr. 6201 1750.08.22 Johanne Pedersdatter, Øvig, SAND ALDER: 41c, DØBT: 1709c.
Nr. 6203 1750.10.09 Valborg Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 26+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs 1. kone.
Nr. 6204 1750.11.26 Doret Jakobsdatter, Skarrild By (Søndergaard).
Nr. 6205 1751.01.04 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1751.01.01. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
Nr. 6208 1751.03.14 Anne Margrethe Lauridsdatter, , SAND ALDER: 1.00 (å.m), DØBT: 1750.03.26. FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6209 1751.03.15 Maren Jensdatter, Lustrup.
Nr. 6210 1751.08.09 Anne Jensdatter, , SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1751.05.22. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
Nr. 6213 1751.12.19 Kirsten, Lustrup.
Nr. 6214 1752.01.05 Inger Christensdatter, Silstrup.
Nr. 6219 1753.03.06 Kirsten Christen Klings kone, Skarrild By (Klink).
Nr. 6220 1753.03.10 Maren Vindelev, Bæksgaard.
Nr. 6221 1753.03.29 ? Niels Mortensens? kone, Døvling.
Nr. 6223 1753.07.04 Else Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1753.03.25. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
Nr. 6225 1753.09.02 Anne Pedersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 6.04 (å.m), DØBT: 1747.05.13. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pedersen Pindvigs kone.
Nr. 6226 1753.12.01 Margrethe Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1753.10.28. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
Nr. 6229 1754.10.06 ? Laurids Skomagers kone, Skarrild By.
Nr. 6231 1754.12.12 Bolle Adamsdatter, Hesselvig.
Nr. 6233 1755.01.01 Margrethe Jensdatter, Lustrup.
Nr. 6234 1755.02.06 Karen Sørensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 25, DØBT: 1730.02.12. FAR: Søren Madsen Salig. MOR: ? Søren Madsens kone.
Nr. 6235 1755.04.11 Mette Mari Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1755.03.28. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
Nr. 6238 1756.01.01 Margrethe Nielsdatter, .
Nr. 6239 1756.02.14 Margrete Jensdatter Krog, Krog.
Nr. 6242 1756.10.14 Karen Jakobsdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1756.07.11. FAR: Jakob Sørensen Døvling. MOR: ? Jakob Sørensens kone.
Nr. 6243 1756.10.28 Anne Sørensdatter, Skarrild By.
Nr. 6244 1756.12.22 Maren Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1756.11.22. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
Nr. 6246 1757.01.24 Karen Jakobsdatter, Døvling.
Nr. 6248 1757.02.18 Marianne Jensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1756.12.26. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
Nr. 6249 1757.03.14 Anne Marie Andersdatter, Grene, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1755.03.03. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: ? Anders Nielsen Grenes kone.
Nr. 6251 1757.03.27 Margrethe Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 2.03 (å.m), DØBT: 1754.12.28. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
Nr. 6257 1758.04.26 Kirsten Christensdatter Kimose, Silstrup.
Nr. 6258 1758.05.14 Kiersten Michelsdatter, Silstrup.
Nr. 6260 1758.06.28 Anne Pedersdatter, Skarrild By.
Nr. 6261 1758.10.26 Johanne Jensdatter, Skarrild By (Klink).
Nr. 6262 1758.12.12 Anne Hansdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 2.06 (å.m), DØBT: 1755.06.22. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: ? Hans Eskesen Karstofts kone.
Nr. 6265 1759.05.30 ? Christen Lassens kone, Pinvig.
Nr. 6267 1759.09.11 Mette Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1759.06.05. FAR: Niels Jakobsen, Skave, Skarrild. MOR: Anne Knudsdatter.
Nr. 6274 1760.08.26 ? Erik Pedersen Lustrups kone, Lustrup, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1728c.
Nr. 6275 1760.08.26 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Erik Pedersen Lustrup. MOR: ? Erik Pedersen Lustrups kone.
Nr. 6276 1760.12.06 Maren Christensdatter, Ronnum, SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1683c.
Nr. 6278 1760.12.18 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Poul Nielsen Hesselvig. MOR: Mette?.
Nr. 6279 1761.01.07 Mette Pouls Nielsen Hesselvigs 1. kone, Hesselvig, SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1726c.
Nr. 6280 1761.04.12 ? Erik gammels kone, , SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1692c.
Nr. 6281 1761.05.05 Ellen Madsdatter, Døvling, SAND ALDER: 59c, 59, DØBT: 1702c.
Nr. 6284 1761.08.22 ? Christen Tarps kone, Krog, SAND ALDER: 58c, 58, DØBT: 1703c.
Nr. 6285 1761.08.28 ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres enke, Ronnum, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1690c.
Nr. 6286 1761.10.12 †1761.10.03 ? Christen Elkærs kone, Elkær, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1713c.
Nr. 6287 1762.01.24 Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 49c, 49, DØBT: 1713c.
Nr. 6288 1762.02.06 Anne Jensdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 74c, 74, DØBT: 1688c.
Nr. 6289 1762.02.08 Mette Mari Olesdatter, Lustrup, SAND ALDER: 7.04 (å.m), 8, DØBT: 1754.10.06. FAR: Ole Minds. MOR: ? Ole Minds kone.
Nr. 6290 1762.03.22 Ane Marie Christensdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 28.02 (å.m), 28, DØBT: 1734.01.10.
Nr. 6292 1762.12.01 Anne Sørensdatter, Skave, SAND ALDER: 41c, 41, DØBT: 1721c.
Nr. 6294 1763.01.15 Sidsel Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 39c, 39, DØBT: 1724c.
Nr. 6295 1763.02.08 Margrethe Christensdatter, Skave, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1692c.
Nr. 6296 1763.02.10 Anne Jakobsdatter, Beksgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 uger, DØBT: 1763.01.02. FAR: Jakob Beksgaard. MOR: ? Jakob Beksgaards kone.
Nr. 6300 1763.07.29 ? ? Bertelsdatters barn, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1763.07.25. MOR: ? Bertelsdatter.
Nr. 6303 1764.05.18 Anne Christensdatter, Skave, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1764.02.26. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
Nr. 6305 1764.12.02 Karen Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 31.05 (å.m), 31, DØBT: 1733.06.21. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
Nr. 6306 1764.12.03 Johanne Pedersdatter, Ronnum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1764.11.04. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6307 1764.12.28 Mette Hansdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1764.12.01. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
Nr. 6308 1765.01.24 Karen Jensdatter Bertel Lustrups kone, Lustrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1703c.
Nr. 6309 1765.01.12 Maren Michelsdatter, , SAND ALDER: 70c, 70, DØBT: 1695c.
Nr. 6310 1765.01.24 Karen Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 56c, 56, DØBT: 1709c.
Nr. 6312 1765.04.12 ? Niels Pedersens kone, Silstrup, SAND ALDER: 37c, 37, DØBT: 1728c.
Nr. 6313 1765.05.05 Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 14 uger, DØBT: 1764.12.01. FAR: Jens Olesen. MOR: ? Jens Olesens kone.
Nr. 6314 1765.07.04 Kirsten Pedersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 52c, 52, DØBT: 1713c.
Nr. 6315 1765.07.14 ? Jens Nielsens steddatter, Døvling, SAND ALDER: 34c, 34, DØBT: 1731c. FAR: ?. MOR: Kirsten Jensdatter.
Nr. 6316 1765.07.05 Abelone Katrine Christensdatter Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1765.05.15. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
Nr. 6317 1765.09.12 Abelone Jensdatter, , SAND ALDER: 67c, 67, DØBT: 1698c.
Nr. 6319 1765.12.18 Maren Nielsdatter, Ronnum, SAND ALDER: 36.08 (å.m), 36, DØBT: 1729.04.03.
Nr. 6321 1766.03.22 Maren Lauridsdatter, , 84, DØBT: 1682cc.
Nr. 6323 1766.04.06 Johanne Sørensdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1691c.
Nr. 6325 1766.07.24 Sidsel Nielsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 84c, 84, DØBT: 1692cc.
Nr. 6326 1766.07.25 Else Kirstine Hansdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 13 uger, DØBT: 1766.03.09. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
Nr. 6327 1766.07.29 ? Søren Sørensen Skrædders kone, , SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1702c.
Nr. 6329 1766.10.10 Helvig Christensdatter Haderup mad. Lund, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 87cc, 87, DØBT: 1679cc.
Nr. 6330 1766.12.06 Maren Pedersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1710c.
Nr. 6331 1767.01.14 Anne Margrethe Christensdatter, Pinvig, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 3, DØBT: 1763.12.26. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pedersen Pindvigs kone.
Nr. 6332 1767.02.15 ? Lave Michelsens kone, Lustrup, SAND ALDER: 82cc, 82, DØBT: 1685cc.
Nr. 6333 1767.02.28 ? Jørgensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 22c, 22, DØBT: 1745c. FAR: Jørgen Jakobsen Hesselvig. MOR: ? Jørgen Jakobsen Hesselvigs kone.
Nr. 6334 1767.03.28 ? Peder Studsgaard gammels kone, Studsgaard, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1692c.
Nr. 6337 1767.08.24 Anne Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 2.09 (å.m), 3, DØBT: 1764.09.23. FAR: Peder Jepsen. MOR: ? Peder Jepsens kone.
Nr. 6339 1767.12.12 Lucie Lauridsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 67c, 67, DØBT: 1700c.
Nr. 6344 1768.12.04 Anne Poulsdatter, , SAND ALDER: 77c, 77, DØBT: 1691c.
Nr. 6346 1769.04.23 Maren Nielsdatter, Pindvig, SAND ALDER: 49c, 49, DØBT: 1720c.
Nr. 6347 1769.10.16 Anne Michelsdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1697c.
Nr. 6348 1769.11.26 Maren Jørgensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 33c, 33, DØBT: 1736c. FAR: Jørgen Jakobsen.
Nr. 6349 1769.12.02 Anne Møllerkone, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1698c.
Nr. 6351 1769.12.24 Sara Malene, Krog, SAND ALDER: 25c, 25, DØBT: 1744c.
Nr. 6354 1770.02.26 Beret Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1695c.
Nr. 6356 1770.05.02 ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 56c, 56, DØBT: 1714c.
Nr. 6357 1770.05.25 Margrethe Christensdatter, Døvling, SAND ALDER: 65c, 65, DØBT: 1705c.
Nr. 6360 1770.12.01 Caroline Hansdatter Linnet, Kartoft- Nørre, SAND ALDER: 12c, 12, DØBT: 1758c. FAR: Hans Ditlevsen Linnet. MOR: Anne Margrethe Fogh.
Nr. 6365 1771.08.22 Bennet Pedersdatter, Grene, SAND ALDER: 82cc, 82, DØBT: 1689cc.
Nr. 5994 1771.12.20 Dødfødt, Krog, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1771.12.15. FAR: Anders Vistesen. MOR: Malene Lauridsdatter.
Nr. 6368 1771.12.22 Navnløs, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1771.12.14. FAR: Johannes Ricart?.
Nr. 6369 1771.12.27 Else Christensdatter, Karstoft- Sønder, 95 år 2 m. 14 dage, DØBT: 1676.20.13c.
Nr. 6370 1771.12.28 Sidsel Christensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1705c.
Nr. 6371 1772.03.05 Maren Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2, DØBT: 1770.03.12. FAR: Peder Jepsen. MOR: Ane Nielsdatter.
Nr. 6372 1772.05.01 Maren Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 9 uger, DØBT: 1772.01.19. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
Nr. 6373 1772.05.08 ? Jens/en/datter, Lustrup, DØBT: 1772-. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
Nr. 6377 1772.07.02 Anne Margrethe Jørgensdatter Fogh, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 34c, 34, DØBT: 1738c.
Nr. 6378 1772.08.29 Mette Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 55.02 (å.m), 55, DØBT: 1717.06.24.
Nr. 6380 1773.01.09 Maren Christensdatter, Krog, SAND ALDER: 40c, 40, DØBT: 1733c.
Nr. 6382 1773.02.18 Anne Nielsdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 11.00 (å.m), 8, DØBT: 1762.02.26. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens 1. kone.
Nr. 6388 1773.04.13 Kirten Michelsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 79c, 79, DØBT: 1694c.
Nr. 6389 1773.06.01 ? Peder Madsens kone, Silstrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1711c.
Nr. 6390 1773.05.06 ? Thomas Elkærs kone, Skarrild By (Elkærgaard), SAND ALDER: 31c, 31, DØBT: 1742c.
Nr. 6394 1773.07.12 Anne Eriksdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 55c, 55, DØBT: 1718c.
Nr. 6395 1773.07.16 ? Christen Døvlings kone, Døvling, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1711c.
Nr. 6401 1774.01.29 Anne Pedersdatter, Ronnum, SAND ALDER: 24c, 24, DØBT: 1750c.
Nr. 6403 1774.06.21 Anne Dorte Poulsdatter Liebe, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 41c, 38, DØBT: 1733c.
Nr. 6406 1774.07.22 Kirsten Andersdatter, Grene, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1703c.
Nr. 6412 1775.05.07 †1775.05.01 Maren Jensdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1775.05.01. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6413 1775.05.07 †1775.05.01 Karen Jensdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1775.05.01. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6416 1775.05.26 †1775.05.11 Kirsten Christensdatter, Øvig, SAND ALDER: 39.05 (å.m), 39, DØBT: 1735.12.14.
Nr. 6421 1776.06.14 †1776.06.10 Else Lauridsdatter Holst, Skarrild By, SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1712c.
Nr. 6422 1776.06.14 †1776.06.10 Inger Nielsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 61c, 61, DØBT: 1715c.
Nr. 6423 1776.07.02 †1776.06.28 Johanne Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 12 dage, DØBT: 1776.06.16. FAR: Peder Nielsen Hesselvig. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6424 1776.07.02 †1776.06.28 Kirsten Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 12 dage, DØBT: 1776.06.16. FAR: Peder Nielsen Hesselvig. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6425 1776.07.12 †1776.07.05 Maren Giødesdatter, Lustrup, SAND ALDER: 29.05 (å.m), 29 år 20 uger 3 dage, DØBT: 1747.02.20.
Nr. 6426 1776.08.25 Else Olesdatter, Beksgaard, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 17 Uger, DØBT: 1776.05.18. FAR: Ole Christensen Beksgaard. MOR: Agnete Hansdatter.
Nr. 6427 1776.10.27 †1776.10.26 Anne Margrethe Andersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 15 uger, DØBT: 1776.07.05. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
Nr. 6431 1777.03.09 †1777.03.03 Mette Michelsdatter, Døvling, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1705c.
Nr. 6434 1777.11.11 †1777.11.04 Cecilie Olufsdatter Due, Skarrild By, 75, DØBT: 1702c. FAR: Oluf Jensen Due, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild. MOR: Helvig Christensdatter Haderup .
Nr. 6441 1778.03.29 †1778.03.23 Johanne Marie Jensdatter, Øvig, SAND ALDER: 6.05 (å.m), 5 år 5 m, DØBT: 1771.10.27. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6442 1778.05.16 †1778.05.16 ? Christen Pedersen den Unges kone, Døvling, SAND ALDER: 40.01 (å.m), 41, DØBT: 1738.04.03.
Nr. 6451 1779.04.15 Bodil Margrethe Terkelsdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2, DØBT: 1776.12.01. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 6453 1779.06.12 Johanne Jakobsdatter, , SAND ALDER: 44c, 44, DØBT: 1735c.
Nr. 6454 1779.06.21 Karen Pedersdatter, , SAND ALDER: 49c, 49, DØBT: 1730c.
Nr. 6457 1779.09.24 Anne Marie Glarmester, , SAND ALDER: 92cc, 92, DØBT: 1687c.
Nr. 6458 1779.09.26 Anne Marie Gertsdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 5.06 (å.m), 5, DØBT: 1774.03.20. FAR: Gert Jensen Glarmester. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6464 1780.03.23 Anne Larsdatter Dørslund, , SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1714c.
Nr. 6467 1780.05.24 †1780.05.20 Dorthe Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 74c, 74, DØBT: 1706c.
Nr. 6469 1780.09.01 ? ?, .
Nr. 6470 1781.01.13 †1781.01.07 Maren Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 38.07 (å.m), 38, DØBT: 1742.04.20.
Nr. 6474 1781.06.22 †1781.06.14 Anne Marie Hansdatter, Skarrild By (Præstegaarden), 26, DØBT: 1755c. FAR: Hans Pedersen.
Nr. 6478 1782.03.03 Dødfødt, Karstoft- Sønder, DØBT: 1782.02.27. FAR: Knud Jensen. MOR: Else Hansdatter.
Nr. 6480 1782.05.12 †1782.05.05 Kierstine Nielsdatter, Ronnum, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1720c.
Nr. 6482 1782.07.21 †1782.07.14 Karen Andersdatter, Krog, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 1, DØBT: 1781.02.11. FAR: Anders Vestesen. MOR: Malene Lauridsdatter.
Nr. 6483 1782.07.29 †1782.07.22 Anne Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 42.09 (å.m), 42, DØBT: 1739.10.12.
Nr. 6485 1782.09.19 †1782.09.11 Sidsel Christensdatter, Klink, SAND ALDER: 94cc, 94 år, DØBT: 1688cc.
Nr. 6487 1782.10.21 †1782.10.21 Kirsten Jensdatter, Døvling, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1702cc.
Nr. 6488 1782.10.31 †1782.10.26 Dorte Michelsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1719c.
Nr. 6489 1782.12.01 †1782.11.25 Bodil Marie Nielsdatter, Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 20 uger, DØBT: 1782.07.22. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdatter.
Nr. 6490 1782.12.05 †1782.11.28 Mette Johanne Pedersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1782.11.10. FAR: Peder Jensen Pindvig. MOR: Karen Andersdatter.
Nr. 6492 1783.03.15 †1783.03.07 Margrethe Thomasdatter, Øvig, SAND ALDER: 37.09 (å.m), 37 år, DØBT: 1745.06.20.
Nr. 6493 1783.06.25 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1783.06.20. FAR: Morten Pedersen. MOR: Johanne Marie Thomasdatter.
Nr. 6494 1783.07.16 †1783.07.11 ? Christen Eriksens kone, Lustrup, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1713c.
Nr. 6496 1783.08.17 †1783.08.13 Margrethe Andersdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1781.10.28. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
Nr. 6497 1783.11.31 †1783.11.22 Anne Malene Bendtsdatter, Elkær, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1751.05.02.
Nr. 6498 1784.01.18 †1784.01.07 Anne Andersdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 2 m., DØBT: 1781.10.28. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
Nr. 6500 1784.05.20 †1784.05.16 Anne Margrethe Knudsdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1783.04.07. FAR: Knud Jensen. MOR: Else Hansdatter.
Nr. 6505 1784.11.14 †1784.11.06 Maren Thomasdatter, Elkær, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1718c.
Nr. 6507 1784.12.12 †1784.12.06 Kirsten Marie Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 23c, 23 år, DØBT: 1762c.
Nr. 6511 1785.08.07 †1785.08.01 Maren Mortensdatter, Pindvig, SAND ALDER: 87cc, 87 år, DØBT: 1698cc.
Nr. 6512 1785.08.24 †1785.08.16 Karen Andersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1737c.
Nr. 6513 1785.09.11 †1785.09.01 Anne Madsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1727c.
Nr. 6514 1785.09.18 †1785.09.13 Ingeborg Andersdatter, Skave, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1704cc.
Nr. 6516 1786.02.04 †1786.01.30 Karen Thomasdatter, Skarrild By (Sønder- gaard- hus), SAND ALDER: 84cc, 84 år, DØBT: 1702cc.
Nr. 6520 1786.06.03 †1786.05.29 Lena Marie Simonsdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 7c, 7 år, DØBT: 1779c. FAR: Simon Nielsen. MOR: Else Christensdatter.
Nr. 6521 1786.11.10 †1786.11.05 dødfødt, Krog, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1786.11.05. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Lene Lauridsdatter.
Nr. 6524 1786.12.31 †1786.12.26 Maren Thomasdatter, Lustrup, SAND ALDER: 5c, 5 år, DØBT: 1781c. FAR: Thomas Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 6525 1787.01.06 †1787.01.01 Karen Thomasdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 1786.12.25. FAR: Thomas Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 6527 1787.02.23 †1787.02.18 Anne Pedersdatter Veilgaard, Skarrild By, SAND ALDER: 49c, 49 år, DØBT: 1738c.
Nr. 6528 1787.02.26 †1787.02.21 ? Hans Pedersen Tarps kone, Skarrild By, SAND ALDER: 59c, 59 år, DØBT: 1728c.
Nr. 6531 1787.05.16 †1787.05.11 Sidsel Thomasdatter, Døvling, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1709c.
Nr. 6532 1787.07.27 †1787.07.22 Gertrud Nielsdatter, Karstoft- Nørre (Ved Bækken), SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1732c.
Nr. 6533 1787.08.21 †1787.08.16 Maren Jensdatter, Døvling, SAND ALDER: 3.04 (å.m), 4 år, DØBT: 1784.04.04. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
Nr. 6534 1787.09.28 †1787.09.23 Anne Kirstine Bertelsdatter, Skarrild By (Sønder- Gaards- Hus), SAND ALDER: 43.09 (å.m), 48 år, DØBT: 1743.12.26.
Nr. 6537 1788.04.04 †1788.03.26 Maren Rasmusdatter, Ronnum, SAND ALDER: 70.04 (å.m), 70 år 4 m. 4 dage, DØBT: 1717.12.22c.
Nr. 6538 1788.05.16 †1788.05.07 Anne Margrethe Johannesdatter, Lustrup, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 3 år, DØBT: 1784.07.04. FAR: Johannes Giødesen. MOR: Gertrud Christiansdatter.
Nr. 6542 1789.01.13 †1789.01.08 Maren Andersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 80c, 78 år, DØBT: 1709c.
Nr. 6543 1789.05.05 †1789.04.24 Maren Madsdatter Richard, Lustrup, SAND ALDER: 81c, 82 år, DØBT: 1708c.
Nr. 6548 1789.11.24 †1789.11.18 Maren Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 91c, 92 år, DØBT: 1703cc.
Nr. 6550 1789.12.14 †1789.12.09 Sidsel Marie Christensdatter, Silstrup, 20 år, DØBT: 1769c.
Nr. 6552 1790.01.22 †1790.01.17 Anne Christensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 81cc, 80 år, DØBT: 1709c.
Nr. 6554 1790.06.12 †1790.06.07 Dødfødt, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.06.07. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
Nr. 6555 1790.07.24 †1790.07.19 Mette Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 71c, 73 år, DØBT: 1719c.
Nr. 6559 1790.11.08 †1790.10.30 Martha Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 4.05 (å.m), 5 år, DØBT: 1786.06.05. FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
Nr. 6560 1790.11.13 †1790.11.05 Mette Kirstine Lauridsdatter, Elkær, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 1 år, DØBT: 1790.01.21. FAR: Laurids Jensen Elkær. MOR: Birte Bendtsdatter.
Nr. 6562 1790.12.19 †1790.12.10 Bodil Poulsdatter, Skarrild By, 4 år, DØBT: 1787.05.20. FAR: Poul Christensen Tovdal. MOR: Anne Pedersdatter.
Nr. 6563 1791.01.17 †1791.01.09 ? Jens Elkærs kone, Elkær, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1720c.
Nr. 6566 1791.05.20 †1791.05.12 Anne Lauridsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 76c, 85 år, DØBT: 1715c.
Nr. 6571 1791.08.21 †1791.08.13 Johanne Thomasdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 37.02 (å.m), 36 år, DØBT: 1754.06.03 .
Nr. 6575 1791.11.20 †1791.11.12 Sidsel Marie Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1757c.
Nr. 6577 1792.01.02 †1791.12.22 Dødfødt, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1791.12.22. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
Nr. 6578 1792.01.02 †1791.12.24 Birte Christensdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 67c, 65 år, DØBT: 1724c.
Nr. 6583 1792.03.16 †1792.03.09 Karen Jensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 47.05 (å.m), 47 år 22 uger, DØBT: 1744.10.16.
Nr. 6585 1792.04.15 †1792.04.08 Maren Vindelev, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 77c, 75 år, DØBT: 1715c.
Nr. 6586 1792.05.28 †1792.05.19 Anne Knudsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 64c, 60 år, DØBT: 1728c.
Nr. 6590 1792.12.23 †1792.12.13 Johanne Nielsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 10 uger, DØBT: 1792.09.06. FAR: Niels Nielsen Ronnum. MOR: Sidsel Christensdatter.
Nr. 6592 1793.05.02 †1793.04.25 Kirsten Nielsdatter Skave, Skave, SAND ALDER: 72c, 70 år, DØBT: 1721c.
Nr. 6593 1793.05.06 †1793.04.27 Maren Sandgaard, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 79c, 80 år, DØBT: 1714c.
Nr. 6595 1793.07.08 †1793.06.27 Sidsel Marie Olufsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 18 dage, DØBT: 1793.06.09. FAR: Oluf Pedersen Skrædder. MOR: Anne Christensdatter.
Nr. 6596 1793.07.08 †1793.06.30 Anne Malene Jensdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 14 uger 4 dage, DØBT: 1793.03.20. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6598 1793.08.15 †1793.08.09 Margrethe Mortensdatter, Studsgaard, SAND ALDER: 21.11 (å.m), 21 år 40 uger, DØBT: 1771.09.09. FAR: Morten Pedersen Studsgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
Nr. 6600 1793.09.01 †1793.08.28 Dødfødt, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1793.08.28. FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange. MOR: Karen Brasch.
Nr. 6602 1793.12.03 †1793.11.29 Anne Pedersdatter, Silstrup, 50 år.
Nr. 6603 1794.01.16 †1794.01.08 Inger Pedersdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1714c.
Nr. 6613 1795.06.21 †1795.06.17 Karen Nielsdatter Elkær, Elkær?, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1726c.
Nr. 6614 1795.07.05 †1795.07.01 Dorte Nielsdatter, Karstoft- Nørre (Egebjerghus), SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1795.04.03. FAR: Niels Nielsen Knude. MOR: Anne Madsdatter.
Nr. 6615 1796.01.31 Maren Ibsdatter, Becksgaard, SAND ALDER: 90c, 84 år, DØBT: 1706cc.
Nr. 6616 1796.03.06 Cathrine Nielsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 20.08 (å.m), 21 år, DØBT: 1775.07.09. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdatter.
Nr. 6617 1796.05.08 †1796.05.06 Mette Jensdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 21 dage, DØBT: 1796.04.15. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
Nr. 6618 1796.06.12 Maren Skomager, Skarrild By, SAND ALDER: 86c, 80 år, DØBT: 1710cc.
Nr. 6620 1796.10.30 Anne Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 67cc, 79 år, DØBT: 1729c.
Nr. 6621 1796.10.30 Anne Madsdatter, Karstoft- Nørre (Egebjerg), SAND ALDER: 47c, 44 år, DØBT: 1749c.
Nr. 6622 1796.12.14 Anne Larsdatter, Pindvig, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1741c.
Nr. 6625 1797.04.17 †1797.04.10 Sophia Cathrine Poulsdatter Thorlund, Præstegaarden, SAND ALDER: 83.03 (å.m), 83 år 3 m. 10 dage, DØBT: 1714.01.01.
Nr. 6626 1797.05.01 Else Marie Hansdatter, Silstrup, 1 år 6 m. 3 dage, DØBT: 1795.11.22. FAR: Hans Pedersen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6630 1797.12.17 Maren Andersdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6631 1798.02.12 Edel Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 49.06 (å.m), 49 år, DØBT: 1748.08.11.
Nr. 6632 1798.03.25 Kirsten Pedersdatter, Lustrup, SAND ALDER: 37.00 (å.m), 37 år, DØBT: 1761.04.04.
Nr. 6639 1798.10.07 †1798.07.02 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1798.07.02. FAR: Peder Nielsen. MOR: Inger Nielsdatter.
Nr. 6640 1798.10.23 Edel Christensdater, , SAND ALDER: 45.04 (å.m), 46 år, DØBT: 1753.07.01. FAR: Christen Christensen Skave, Siltrup, Skarrild. MOR: Mette Pedersdatter, Siltrup, Skarrild.
Nr. 6641 1798.11.29 †1798.11.21 Mette Kirstine Jensdatter, Elkær (Elkærhus), SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1752c.
Nr. 6643 1798.12.07 †1798.11.30 Margrethe Birgitte Poulsdatter Østergaard, Skarrild By, SAND ALDER: 37.11 (å.m), 38 år, DØBT: 1761.01.14. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorthe Liebe.
Nr. 6645 1799.01.20 Stine Johanne Nielsdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1799.01.14. FAR: Niels Rasmussen Winde. MOR: Margrethe Olesdatter Minds.
Nr. 6647 1799.06.02 Kirsten Jensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1727c.
Nr. 6650 1799.09.08 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1799.09.03. FAR: Peder Christian Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
Nr. 6651 1799.11.17 Maren Michelsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 93cc, DØBT: 1706cc.
Nr. 6652 1799.12.22 Kirsten Katrine Jensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1799.04.09. FAR: Jens Nielsen Skrædder. MOR: Karen Carstensdatter.
Nr. 6654 1800.01.27 Helene Lauridsdatter, Krog, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1740c.
Nr. 6655 1800.01.27 Sophie Andersdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 3 m., DØBT: 1797.10.29. FAR: Anders Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6656 1800.03.02 Else Christensdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 60c, 58 år, DØBT: 1740c.
Nr. 6657 1800.03.21 Johanne Marie Sophie Lauridsdatter Lange, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 4.07 (å.m), 5 år, DØBT: 1795.08.12. FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange. MOR: Karen Brasch.
Nr. 6659 1800.04.14 Inger Pedersdatter, Lustrup, SAND ALDER: 3.08 (å.m), 4 år, DØBT: 1796.07.17. FAR: Peder Nielsen. MOR: Inger Nielsdatter.
Nr. 6663 1800.10.26 Margrethe Pedersdatter, Lustrup, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1745c.
Nr. 6664 1801.03.01 Maren Nielsdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1741c.
Nr. 6666 1801.03.21 Elisabeth Andersdatter, (Hedehus), SAND ALDER: 76c, 84 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6667 1801.05.24 Anne Nielsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 6.05 (å.m), 7 år, DØBT: 1795.01.01. FAR: Niels Knudsen. MOR: Maren Andersdatter.
Nr. 6670 1801.10.11 Anne Jensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1801.09.03. FAR: Jens Olesen Minds. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
Nr. 6671 1802.02.07 Anne Margrethe Pedersdatter, Skarrild By (Nexgaard), SAND ALDER: 57c, 52 år, DØBT: 1744c.
Nr. 6672 1802.04.26 Anne Ibsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 77c, 86 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6674 1802.06.03 †1802.05.25 Sophia Catharina Hegelahr, Præstegaarden, SAND ALDER: 49.10 (å.m), 49 år 10 m., DØBT: 1752.08c.
Nr. 6675 1802.09.27 Abbelone Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 87cc, 89 år, DØBT: 1715cc.
Nr. 6683 1804.02.29 Anne Rasmusdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1771c. FAR: Rasmus Nikolajsen. MOR: Inger Hansdatter.
Nr. 6688 1804.07.18 Anne Marie Nielsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1804.03.11. FAR: Niels Knudsen. MOR: Maren Andersdatter.
Nr. 6691 1805.04.15 Anne Katrine Pedersdatter, Karstoft- Nørre (Trendeshuus), SAND ALDER: 76c, 80 år.
Nr. 6693 1805.06.25 Karen Troelsdatter, Klink, SAND ALDER: 77c, 78 år, DØBT: 1727c.
Nr. 6698 1806.03.10 Maren Pedersdatter Minds, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 79c, 85 år, DØBT: 1727c.
Nr. 6700 1806.06.22 Maren Christensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1805.11.10. FAR: Christen Jensen Øvig. MOR: Katrine Marie Christensdatter.
Nr. 6701 1806.09.14 Dorte Sørensdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1806.05.06. FAR: Søren Michelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
Nr. 6702 1806.11.30 Else Marie Jensdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 3 år, DØBT: 1805.02.03. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
Nr. 6704 1807.03.22 †1807.03.12 Karen Brasch, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), SAND ALDER: 38.10 (å.m), 33 år, DØBT: 1768.05.08.
Nr. 6705 1807.04.30 Maren Ibsdatter, Studsgaard, SAND ALDER: 69.00 (å.m), 69 år, DØBT: 1738.04.16.
Nr. 6706 1807.05.07 Margrethe Svendsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 75.05 (å.m), 75 år.
Nr. 6710 1808.01.24 Dødfødt pige, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1808.01.14. FAR: Peder Hansen Ravnholt. MOR: Margrethe Jensdatter.
Nr. 6711 1808.01.31 †1808.01.24 Karen Christensdatter, Elkær (Elkærhus), SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 år 1 dage, DØBT: 1803.01.23. FAR: Christen Carstensen. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 6712 1808.04.10 Inger Hansdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1742c.
Nr. 6713 1808.04.14 Dorte Kirstine Pedersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1807.07.12. FAR: Peder Christensen Hjuler. MOR: Abelone Jensdatter.
Nr. 6714 1808.04.27 Maren Jepsdatter, Bektoft, SAND ALDER: 73c, 75 år, DØBT: 1733c.
Nr. 6716 1808.09.16 Else Kirstine Pedersdatter, Heesgaard, 17 år. FAR: Peder Christian Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
Nr. 6719 1808.11.29 †1808.11.24 Karen Brasch Pedersdatter, Gammelgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 18.11.1808. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
Nr. 6720 1808.11.29 †1808.01.17 Karen Pedersdatter, Gammelgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 18.11.1808. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
Nr. 6726 1810.03.18 †1810.03.10 Kirstine Marie Christensdatter, Døvling, SAND ALDER: 59c, 56 år, DØBT: 1751c.
Nr. 6731 1810.04.29 Else Marie Giødesdatter Richard, Lustrup, 15 år 4 m. 3 dage, DØBT: 1795.01.21c. FAR: Giøde Richard.
Nr. 6732 1810.05.13 †1810.05.08 Kirsten Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 71c, 69 år, DØBT: 1739c.
Nr. 6734 1810.11.11 Kirstine Pedersdatter, Skarrild- Grene, 65 år, DØBT: 1745c.
Nr. 6736 1811.01.27 Pernille Kirstine Pedersdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1810.08.24. FAR: Peder Hansen Ravnholt. MOR: Margrethe Jensdatter.
Nr. 6738 1811.02.17 Karen Nielsdatter, Gammelgaard, SAND ALDER: 81c, 90 år, DØBT: 1729c.
Nr. 6740 1811.03.13 Dorte Sørensdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 76c, 77 år, DØBT: 1735c.
Nr. 6741 1811.03.17 †1811.03.10 Mette Marie Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 2.08 (å.m), 3 år, DØBT: 1808.06.17. FAR: Jens Pedersen. MOR: Johanne Mortensdatter.
Nr. 6743 1811.09.06 †1811.08.31 Maren Andersdatter Skovby, Præstegaarden, SAND ALDER: 67.00 (å.m), 69år, DØBT: 1744.08.16.
Nr. 6745 1812.01.05 †1811.12.28 Margrethe Christensdatter Hvipskov, Silstrup, SAND ALDER: 62c, 63 år, DØBT: 1749c.
Nr. 6746 1812.01.25 †1812.01.19 Sidsel Jensdatter, Silstrup?, SAND ALDER: 51c, 63 år, DØBT: 1761c.
Nr. 6749 1812.04.05 Elisabeth Masine Mortensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1811.02.11. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Petronille Pedersdatter.
Nr. 6750 1812.09.20 †1812.09.17 Dødfødt pige, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1812.09.17. FAR: Jens Hansen. MOR: Inger Christensdatter.
Nr. 6755 1814.02.03 Johanne Christensdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 57.02 (å.m), 59 år, DØBT: 1756.11.21.
Nr. 6756 1814.03.30 Lisbeth Masine Mortensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1813.06.05. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Petronille Pedersdatter.
Nr. 6757 1814.04.20 Maren Katrine Andersdatter, Skibbild, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1813.05.09. FAR: Anders Christensen, Skibbild, Arnborg. MOR: Mette Christensdatter, Skibbild, Arnborg.
Nr. 6762 1814.10.04 Mette Mouridsdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1782c.
Nr. 6766 1815.06.11 †1815.06.06 Kirstine Nielsdatter, Døvling, 57 år 7 m., DØBT: 1757.11c.
Nr. 6767 1815.07.30 †1815.07.23 Sidsel Marie Jensdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 8.07 (å.m), DØBT: 1807.01.15. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
Nr. 6768 1815.09.10 †1815.09.04 Else Marie Skofer Pedersdatter, Ronnum, SAND ALDER: 3.00 (å.m), 4 år, DØBT: 1812.09.02. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
Nr. 6770 1815.10.29 †1815.10.18 Sidsel Christensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 66.08 (å.m), 66 år, DØBT: 1749.02.09.
Nr. 6771 1815.11.19 †1815.11.10 Maren Jensdatter, , SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1747c.
Nr. 6774 1816.04.11 †1816.04.03 Mette Katrine Pedersdatter, Lustrup, 36 år, DØBT: 1780c.
Nr. 6775 1816.06.03 †1816.05.26 Kirsten Madsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1736cc.
Nr. 6778 1816.08.04 †1816.08.01 Birte Iversdatter, Hesselvig, 3 dage, DØBT: 1816.07.18. FAR: Iver Olesen Hesselvig. MOR: Anne Malene Lauridsdatter.
Nr. 6780 1817.04.12 †1817.04.07 Maren Christensdatter, Skarrild By (Degnebolig), SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1738c.
Nr. 6782 1817.11.06 †1817.10.29 Else Marie Gregersdatter, Lustrup, SAND ALDER: 61.03 (å.m), 70 år, DØBT: 1756.08.08.
Nr. 6785 1818.01.25 †1818.01.19 Maren Sørensdatter, Beksgaard, SAND ALDER: 33.08 (å.m), 34 år, DØBT: 1784.06.06.
Nr. 6791 1818.09.08 †1818.09.02 Ane Jakobsdatter, Lustrup?, SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1757c.
Nr. 6794 1818.10.14 †1818.10.09 Christiane Jensdatter, , SAND ALDER: 29.03 (å.m), 29 år, DØBT: 1789.07.12.
Nr. 6795 1818.11.08 †1818.11.02 Mette Andersdatter, Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1818.09.24. FAR: Anders Jensen Kjærsgaard. MOR: Ane Henningsdatter.
Nr. 6799 1819.09.11 †1819.09.03 Katrine Marie Christensdatter, Studsgaard, SAND ALDER: 50.11 (å.m), 50 år, DØBT: 1768.09.25.
Nr. 6801 1819.10.24 †1819.10.16 Mette Marie Andersdatter, Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1819.10.08. FAR: Anders Jensen Kjærsgaard. MOR: Ane Henningsdatter.
Nr. 6803 1820.02.13 †1820.02.07 Maren Andersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 58.11 (å.m), 59 år, DØBT: 1761.03.19.
Nr. 6804 1820.05.22 †1820.05.19 Mette Kirstine Rasmusdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 10 m., DØBT: 1819.07.01. FAR: Rasmus Christiansen. MOR: Ane Kirstine Larsdatter.
Nr. 6806 1820.09.27 †1820.09.24 Else Marie Larsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 43.06 (å.m), 43 år 6 m., DØBT: 1777.03.09.
Nr. 6808 1820.11.17 †1820.11.13 Ane Pedersdatter, Lustrup (Øster), 64 år, DØBT: 1756c.
Nr. 6811 1820.12.30 †1820.12.27 Maren Larsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 40.07 (å.m), 40 år 6 m., DØBT: 1780.05.27.