Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1725 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 5999 1709.01.09 Oluf Jensen Due, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 43c, DØBT: 1666c.
KONE: Margrethe Andersdatter Braadt, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Død 9. januar i Præstegaarden i Skarrild Oluf Jensen Due 43 år gammel.}
NOTITS: Han bliver i 1702 præst i Skarrild/Arnborg. Hans enke Margrethe Andersdatter Braadt tigger i 1743 (Skattemandtallet) af præsterne i herredet med hendes datter, hun har altså ingen eller en for ringe pension fået.

Nr. 6001 1724.12.03 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0, DØBT: 1724.11.28. FAR: Erik Andersen. MOR: ? Erik Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepull Erich Andersens barn ßom blev Dødfød dom 1 Adv.
Dåb nr. 2001

Nr. 6003 1725.04.09 Johan Klink, Klink.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 9 Apr: Johan Klinch.

Nr. 6004 1725.05.19 Niels Olufsen, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 19 Maj Niels Olufsen i Selstrop.

Nr. 6005 1725.05.26 Dødfødt, , 0. FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d. 26 Maj Christen Søfrens: barn dødfød.
Dåb nr. 2004

Nr. 6006 1725.07.21 ? Peders/en/datter barn 1, Grene, SAND ALDER: 12-. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 21 Jul: Peder greenes 2=de børn.{? barn 1}

Nr. 6007 1725.07.21 ? Peders/en/datter barn 2, Grene, SAND ALDER: 12-. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 21 Jul: Peder greenes 2=de børn.{? barn 2}

Nr. 6008 1725.08.25 Anders Bringelsen, , SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1725.06.17. FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 25 Aug: Bringels barn {Anders}.

Nr. 5998 1725.11.11 ? Peders/en/datter, Bæktoft, SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Bæktoft. MOR: ? Peder Bæktofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: dom 24 p Trinit: Peder Bechtoftes barn.
NOTITS: Barnet født før kirkebogen begynder i nov. 1724.

Nr. 5996 1725.11.25 ? Christens/en/datter, Døvling, SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Døvling. MOR: ? Christen Døvlings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 p Trinit Sepult: Christen Døflings barn.
NOTITS: Barnet født før kirkebogen begynder i nov. 1724.

Nr. 5995 1725.12.02 ? Bringels/en/datter, , SAND ALDER: 2c, DØBT: 1724c. FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 1 Adv: Bringels barn.
NOTITS: Dette barn formodes født før Anders, der blev født 17. juni 1725 og formodes død 25. aug. 1725, men det kunne være omvendt. I hvert fald er et barn født før kirkebogen og død her eller i august. Barnet Peder *1722c og Anders *1725, derfor formodes et barn født 1724c, men det kunne være længe før.

Nr. 5997 1725.12.15 ? Simons/en/datter, , SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Simon.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 15 dec: Simons barn.
NOTITS: Barnet er født før kirkebogen begynder i nov. 1724.

Nr. 6009 1726.01.03 Erik Jensen, , SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Jens Hjøllund. MOR: ? Jens Hjøllunds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: 3 janv. Jens Hiølu{...} barn Erich.

Nr. 6010 1726.01.27 ? Degnens barn, , SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Jens Nielsen Birch. MOR: ? Jens Nielsen Birchs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Dom 3 p Epiph: Degnens barn.

Nr. 6012 1726.04.06 ? Peder Ronnums barn, Ronnum, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Pedersen Ronnum. MOR: ? Peder Pedersen Ronnums kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 6 Apr: Sepult: Peder {Pedersen} Ronnums barn.
NOTITS: Fra skøde? 1728 Martin Olesen, arkivar på Landsarkivet i Viborg og datter, Agnes Laustsens tekst.

Nr. 6013 1726.04.13 ? Peder Grenes barn, Grene, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 13 Apr: sepult Peder greenes barn.

Nr. 6014 1726.04.07 ? Peder Heesgaards barn, Heesgaard?, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Heesgaard?. MOR: ? Peder Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: jud: Sepult: Peder [...]gaards barn.

Nr. 6015 1726.06.02 †1726.05.06 Niels Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1726.04.21. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Pasch: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn fød nafnlig Niels døde 8 [tende] dagen dereffter og blev begrafven d. 6 p Pasch: Effter at dd til moderens {Abelone Christensdatter Lund} [Kchegg] {Kirkegang} var ind ßat udj [Kichen] {Kirken}.
NOTITS: Barnet var født påskedag, død 8 dage efter og var så 5 uger blevet opbevaret på grund af moderen. Det ville betyde, at kisten med drengen henstod i en gruft eller lignende i kirken og blev da moderen blev introduceret og kunne gå i kirken begravet på kirkegården.
Dåb nr. 2013

Nr. 6025 1729.05.30 Jens Jensen, Lustrup.
NÆVNT Nr. 1: ? Jens Jensens kones søster, Lustrup, Skarrild
DØDSÅRSAG: lyn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 30 Maj jens jensen i Lustrop og hands Kones ßyster, ßom begge blev slagen i sine af Torden udj huußit.

Nr. 6027 1729.06.19 Laurids Jensen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult 1 p Trinit Lauritz jensen.

Nr. 6030 1729.07.17 Dødfødt, Bæksgaard, 0. FAR: Jens Bechgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Dom 5 p Trinit jens bechgaards barn død-fød.

Nr. 6034 1730.03.12 Ib Jensen Pindvig, Pindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Udj fasten begrafven dom 3 i fasten ib {Jensen} pindvig.
NOTITS: Patronym fra begravelse #6022. Konen begravet 2 år før.

Nr. 6036 1730.10.22 Anders Sørensen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 p Trinit Anders Søfrensen sepult.

Nr. 6039 1730.11.12 Thomas Jensen, , SAND ALDER: 3.02 (å.m), DØBT: 1727.09.14. FAR: Jens Thomsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult dom 23 jens Thomesens barn {Thomas}.
Dåb nr. 2024

Nr. 6041 1731.01.26 Michel Laugesen, , SAND ALDER: 3.00 (å.m), DØBT: 1728.02.15. FAR: Lauge Michelsen. MOR: ? Lauge Michelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 26 janv: Lauge Mich[el]sens barm {Michel}.
Dåb nr. 2029

Nr. 6042 1731.01.30 Erik Andersen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 30 janv: Erich Andersen.

Nr. 6043 1731.02.18 Erik Jensen, , SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1730.01.08. FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 2 dom: i Fasten jens birchibechs barn {Erik}.
Dåb nr. 2042

Nr. 6044 1731.02.25 ? Pedersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 6+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: 3 dom: i Fasten, Peder greenes ßøn.
NOTITS: Siden der skrives søn og ikke barn som ellers, formodes at det er en anvokset søn, der ikke er set født i kirkebogen, altså født før 1725.

Nr. 6046 1731.05.20 Villads, Hesselvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 20 Maj villatz i Hisselvig.

Nr. 6047 1731.07.19 ? Peders/en/datter, Ronnum, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Ældre. MOR: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 19 jul Peder Ronnums Barn.
NOTITS: Ingen børn set født de sidste 6 år (i kirkebogen).

Nr. 6048 1731.08.26 Niels Jensen Birch, , SAND ALDER: 47c, DØBT: 1684c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Degnen her til Scharild og Arnb: Niels jensen Birch.
NOTITS: Datoen er skønnet mellem forrige begravelse 19.07 og næste 28.09, der er ingen dato angivet. Aflagde degne-ed 1709, antaget 25 år det år.

Nr. 6052 1731.12.06 Søren Jensen, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 6 dec: Søfren jensen udj Karstofft.

Nr. 6054 1732.02.18 Michel Minds, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mort: d 18 Febr: Mich: Mintz.

Nr. 6055 1732.03.16 Morten Heesgaard, Heesgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: 16 Mart: Morten Heesgaard.

Nr. 6066 1733.01.06 Peder Pedersen Grene, Skarrild- Grene.
KONE: ? Peder Pedersens enke, Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 6. janv: Peder grene.
NOTITS: Pedersen fra skifte 1715 efter Peder Olufsen i Silstrup i Skarrild.

Nr. 6069 1733.02.25 ? Anders/en/datter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Anders Nielsen, Skærlund, Brande. MOR: Else Volske.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Else Volskes uægte barn fød d 25 Febr: samme dag døbt og død, udlagt til barnfader Anders Nielsen tienendes udj Schierlund i Brand-Sogen.

Nr. 6071 1733.07.13 Niels Nielsen, Øvig, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1733.04.02. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 13 jul Niels ødevigs Barn {Niels}.

Nr. 6073 1733.10.11 Søren Klink, Skarrild By (Klink).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 11 dito {oct:} døde Søfren Klinch.

Nr. 6074 1733.09.06 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sept: d 6 sept: Christen Sørensens Barn dødfød.

Nr. 6075 1734.01.02 Jens Christensen, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 2 janv: jens xstens: af Silstrop.

Nr. 6076 1734.02.02 ? Anne Michelsdatters barn, . MOR: Anne Michelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sept: d 2 Febr: Anne Mich: Daatters Barn.

Nr. 6077 1734.02.10 Laurids smed, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 10 Febr: Lauritz Smeed.

Nr. 6078 1734.02.25 Jakob Christensen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 25 Febr Jacob xstensen.

Nr. 6079 1734.03.10 Jens Krog, Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Mart: Jens Krog.
NOTITS: Dato skønnet mellem forrige begravelse 25.02 og næste 24.03. Ingen dato angivet.

Nr. 6080 1734.03.24 ? Peders/en/datter, Døvling, SAND ALDER: 10+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Døvling. MOR: ? Peder Døvlings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sp: d 24 Mart: døde Peder Døfl: barn.

Nr. 6081 1734.08.12 Erik Ottesen, , SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1734.04.04. FAR: Otte Pedersen. MOR: Maren Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 12 Aug othe Peders: ßøn {Erik}.
Dåb nr. 2081

Nr. 6083 1734.11.08 Oluf Meldgaard, (Meldgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 8 nov: døde Oluf Meelgaard.

Nr. 6085 1735.01.12 Jens Sørensen, Karstoft.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: 12 janv: jens Søfrensen af Karst:

Nr. 6087 1735.02.11 dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 11 Febr: døde Jens Bircbecks Hustr: efter hendes dødfød foster, som tillige blev begraven.
Dåb nr. 2093

Nr. 6089 1735.09.01 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 1 sept: Christen Søfrensens Barn dødfød.
Dåb nr. 2098

Nr. 6091 1735.09.10 Peder Olufsen, Karstoft.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 10 Hujus {sept:} Peder olufsen af Karstofft.
NOTITS: Hujus betyder "denne", her måned.

Nr. 6092 1736.01.07 Morten Christensen, (Heesgaard), SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1735.05.30. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Christen Heesgds. ßøn {Morten} d 7 janv:
Dåb nr. 2096

Nr. 6094 1736.01.18 Christen Pedersen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 18 Janv: Christen Pedersen af Lustrup.

Nr. 6096 1736.02.02 Lars Degn, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 2 Febr: Lars Degn.
NOTITS: Degnen fra 1731-43 hedder Søren Rasmussen, Lars Degn ikke identificeret.

Nr. 6098 1736.10.12 Laurids Holst, .
KONE: ? Laurids Holsts kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 12 oct: Larutz Holst.

Nr. 6100 1737.01.21 Thomas Jensen, Pindvig, 1.09, DØBT: 1735.04.11. FAR: Jens Ibsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult. d 21 janv: jens ibsens ßøn Thomas.
Dåb nr. 2094

Nr. 6102 1737.03.12 Michel Skrædder, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult : d 12 Mart Michel shræder.
NOTITS: Nævnes 1730 hvor en datter er fadder, #2043.

Nr. 6103 1737.04.06 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0, DØBT: 1737.04.06. FAR: Peder Hesselvig. MOR: Maren Peder Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:

Nr. 6111 1737.12.03 †1737.11.28 Laurids Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1737.08.04. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn Nafnlig Lauritz ßom døde d 28 Nov:
NOTITS: Begravelsesdagen ansat 5 dage efter dødsdagen, som præsten angiver.
Dåb nr. 2120

Nr. 6113 1737.12.14 Peder Graversen? Gravel, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 dec: Peder gravel..

Nr. 6116 1738.02.18 Jakob Pallesen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1737.08.10. FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: 18 Febr Pallie And: s ßøn {Jakob} .
Dåb nr. 2121

Nr. 6118 1738.06.08 Peder Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1737.05.12. FAR: Peder Skomager. MOR: ? Peder Skomagers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 8 jun døde Peder shomagers Barn {Peder},
Dåb nr. 2117

Nr. 6119 1738.07.17 Jens Mølle, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 17 jul: Jens Møl.

Nr. 6121 1739.08.13 Jens Olufsen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: jens olufsen d 13 [Aug] ß[z] døde om søndag i [..s.n].
NOTITS: Datoen er i tvivl, men det er mellem 1. jan og 2. okt. Teksten er udsædvanlig, måske var Jens Olufsen noget specielt.

Nr. 6122 1739.10.02 Christen Nielsen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1739.01.22. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 2 oct Niels xtensens Barn {Christen}.
Dåb nr. 2128

Nr. 6123 1739.10.04 Niels Hesselvig, Hesselvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d x br Niels Hisselvig.
DKB: d [4] [...] Niels hesse[vig].

NOTITS: Datoen d x br skal vel betyde x(10)br altså oktober. Dermed ville være datoen selv være glemt i præstens kirkebog. Datoen in degnens kirkebog, hvor skriften er meget svag, synes at være den 4.

Nr. 6125 1740.08.19 Søren Madsen, Skarrild By.
HUSBOND: Arnt Nielsen, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præsten i Skarrild/Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult Søfren Matzen her udj byen d 19 Aug:
DKB: d 19 Austustus døde Søren {...}sen [her udj bye..].


Nr. 6126 1740.11.13 ? Peders/en/datter, Døvling. FAR: Peder Skomager. MOR: ? Peder Skomagers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult 22 Trinit Peder shomagers Barn.
DKB: Dom: 22 Tint: døde Peder shumgger baren i døfling.

NOTITS: Der er ikke fundet andre børn af Peder Skomager end Peder *1737 og han døde formentlig 1738 #6118.

Nr. 6128 1741.01.07 †1741.01.07 Anders Jensen Grene, Skarrild Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 7 janv: Anders {Jensen} green og hds Karl Laurids [Matzen], ßom døde begge Ny aars nat.
DKB: Paa Nyt aars Nat døde Anders green og hans Karel Lauris Madsen.


Nr. 6129 1741.01.07 †1741.01.07 Laurids Madsen, Skarrild Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 7 janv: Anders green og hds Karl Laurids [Matzen], ßom døde begge Ny aars nat.
DKB: Paa Nyt aars Nat døde Anders green og hans Karel Lauris Madsen.


Nr. 6132 1741.06.22 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 22 jun: fich xsten heesgds Hustr et død fød bar{.}.
DKB: d: 22 dito fich Christen hees gaar hust: et død{...}

Dåb nr. 2146

Nr. 6133 1741.08.10 ? Bertels/en/datter, Hesselvig. FAR: Bertel Hesselvig. MOR: ? Bertel Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 10 Aug: Bertel Hesselvigs ßøn.
DKB: d: 10 Augst døde bertel [Silstrup] baren.

NOTITS: I følge skattemandtallet boede Bertel i Hesselvig i 1743. Degnens angivelse Silstrup synes forkert. Ingen børn født i Skarrild kirkebog, men Bertel mest sandsynligt kommet fra andet sogn.

Nr. 6134 1741.11.13 Christen Søfrensen, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 13 Nov: Christen Søfrensen.
DKB: d: 12 Si[...mler] døde Christ Søren sen her af By:

NOTITS: Han ses fra 1726 til 1736 før hans begravelse.

Nr. 6140 1742.10.03 Niels Hyrdedreng, , SAND ALDER: 10+, DØBT: 1732c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 3 oct. Niels Hyrde dreng.

NOTITS: Degnen har ikke noteret denne begravelse.

Nr. 6142 1743.04.06 Christen Pedersen, , SAND ALDER: 2.05 (å.m), DØBT: 1740.12.18. FAR: Peder Madsen. MOR: ? Peder Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 6 Apr: Peder Matzens ßøn {Christen}.
DKB: d. 6 April døde Peder Massen Børn {Christen}.

Dåb nr. 2143

Nr. 6144 1743.06.08 Tue Sørensen Grene, Skarrild Grene.
KONE: ? Tue Sørensens kone, Skarrild Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 8 Juni døde Tue {Sørensen} gren.

NOTITS: Sørensen fra skattelisten 1743. Voksen person, står som fæster.

Nr. 6146 1743.09.05 Peder Pedersen, Lustrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1743.05.16. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult Peder Pedersens barn {Peder}.
DKB: d 5 Sept: døde Peder Pedersens barn {Peder} af lustrup.

Dåb nr. 2159

Nr. 6147 1744.07.12 ? Olufs/en/datter, . FAR: Oluf Mølle. MOR: ? Oluf Mølles kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d dom: 6 p Trinit Oluf Mølles barn.
DKB: Anno 1744 døde Olle Mølles barn .

NOTITS: Oluf Mølles patronym ikke kendt, ikke klart om barnet er døbt.

Nr. 6148 1744.09.24 ? Andersen, Elkær. FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 24 Sept : døde og blev begraven Anders Elk: ßøn.
DKB: d 24 Septem døde Anders Elkier ßøn.

NOTITS: Jens *1728, Mads *1731 eller Søren *1735.

Nr. 6149 1744.10.04 Jens Christensen, Pindvig.
KONE: Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 oct: Jens Christensen i pindvig.
DKB: d 4 otober Jens Christensen af Pinvig.


Nr. 6151 1744.12.18 Henrik Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1744.05.03. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 18 dec: Jens Nielsens barn {Henrich} , NB begge disse to siste børn blev opprimeret af Mødrene.
NOTITS: Døvling udfra fadderlisten.
Dåb nr. 2168

Nr. 6153 1745.03.11 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.03.07. FAR: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. MOR: Ingeborg Thomas Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.

NOTITS: Moderen døde i barselsseng. Navn fra næste pige af Thomas Hesselvig.
Dåb nr. 2176

Nr. 6155 1745.04.05 Dødfødt, Skave, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.04.01. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d - jacob {Christensen} shafves dødfød barn.
DKB: Ao 1745 døde Jakop {Christensen} Skaues barn.

Dåb nr. 2178

Nr. 6156 1745.05.05 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.05.01. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 5 May: Christen Heesgaard som var dødfød.
DKB: d 5 Juni Christen Hesgaard barn ßom var død fød.

NOTITS: Degnens 5. juni er en fejl for 5. maj, for hans næste indførelse er den 2. april.
Dåb nr. 2180

Nr. 6157 1745.07.08 †1745.06.24 Søren Christensen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 8 Jullius Søren Christensen af Lustrup.
DKB: Paa sandt Hans dag ßøren Christensen af lustrup.

NOTITS: St. Hansdag er den 24. Juni.

Nr. 6158 1745.08.14 ? Bertels/en/datter, Silstrup. FAR: Bertel Nielsen. MOR: ? Bertel Nielsen Silstrups kone.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: bertel Nielssen baren som Drunet.
DKB: d 14 Aug. døde bertel selstrup barn som drunk{..}.


Nr. 6161 1746.04.26 Niels Olesen, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 26 April Døde Niels Ollesen af Kastoft
DKB: d 26 Ap: døde Niels ollesen af Kaßtoff.


Nr. 6162 1746.07.02 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1746.06.29. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 julli Christens hees gaard død fød barn.
DKB: d 2 Juli døde Christen Heesgaard barn som var død fød,


Nr. 6163 1747.01.06 Anders Madsen Elkær, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 6te Janvari død Anders Elkær etc.
DKB: Anno 1747 døde d 6te Janvar Anders Madsen af lustrup.


Nr. 6164 1747.01.26 Peder Pedersen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 26 dito {Janvari} Peder Pedersen af lustrup.
DKB: d 26 d: Peder Pedersen Af lustrup.


Nr. 6167 1747.02.20 Niels Elkær, Skarrild By (Elkærgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 20 Feb: Niels Elkier.
DKB: d 20 Feb: Døde Niels Elkiergaard her af Byen {Skarrild By}.

NOTITS: I følge skattelisten 1743 kan dette være 1. Christen Elkærs far, 2. Anders Elkærs bror.

Nr. 6168 1747.02.29 Michel Sørensen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 29 dito {Feb.} Meckel Sørrensen af lustrup
DKB: d 29 Feb døde Mehel ßørrensen Af Lustrup.

NOTITS: Ikke i skattelisten 1743.

Nr. 6169 1747.03.05 ? Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Pedersen. MOR: ? Peder Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 5 Mart: Sl: Peder Pedersens Søn af lustrup.
DKB: d 5 Marti døde Salig Peder Pedersens ßøn.

NOTITS: Faderen død to måneder før.

Nr. 6170 1747.04.03 Mads Andersen, Silstrup, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1745.05.29. FAR: Anders Madsen. MOR: ? Anders Madsens 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 3 Ap[r]lis Anders Madssen barn {Mads} af Selstrup.
DKB: d 3 Apirl{!} døde Anders Madsen barn {Mads} af Seltrup,

NOTITS: Moderens navn fra skifte 1773 Johanne Jørgensdatter i Døvling.
Dåb nr. 2181

Nr. 6172 1747.05.13 Jens Bennetsen, Silstrup.
KONE: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 13 Mayus Jens Bennesen af Selstrup.
DKB: d 13 Mayus Døde Jens Bennesen af Selstrup,

NOTITS: Gift før 1725 (Skifte efter Niels Olufsen, Silstrup).

Nr. 6174 1747.12.22 Peder Pedersen, Skarrild By (Klink).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 22 Decmb: Døde Peder Pedersen her af Byen [stus] gaar.

NOTITS: Mangler i præstens kirkebog. I skattelisten 1743 ses Peder Studsgaard i Klink, Skarrild By.

Nr. 6178 1748.03.15 ? Christens/en/datter, Lustrup. FAR: Christen Eriksen. MOR: ? Christen Eriksens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 15 Mars Chresten Eriechsen Baren.
DKB: d: 15 Mar: død Chresten Erechs: Barn udi lustrup.

NOTITS: Dette barn ikke set født i Skarrild kirkebog.

Nr. 6180 1748.03.24 Christen Pedersen, Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 21 April Chresten Peder af gren,
DKB: d: 24 dito {Mar:} Chresten pedersen af gren.

NOTITS: Dato fra Degnens kirkebog. Præsten synes at rode rundt.

Nr. 6181 1748.04.05 Jens Christensen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 5 Apr: Jens Chresten.
DKB: d: 5te April Jens Christensen af Lustrup.


Nr. 6182 1748.04.21 Peder Christensen, Pindvig, SAND ALDER: 4.04 (å.m), DØBT: 1743.12.19.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 24 dito {Mar} Chresten Pinvig Barn {Peder}
DKB: d: 21 April døde Peders: Chresten i pinv{..}.

NOTITS: Kun ved at holde præsten sammen med degnen kommer man til at det a. er Christen Pindvigs barn der dør og b. at barnet hedder Peder.
Dåb nr. 2164

Nr. 6183 1748.04.23 Rasmus Jakobsen, Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d. 23 dito {Apr:} Rasmus Jacobsen af Krog.
DKB: d: 23 dito {April} døde Rasmuds Jacofopsen af Krog.


Nr. 6184 1748.05.04 Johan Bendtsen?, .
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 May Jahan bents.

NOTITS: Kunne også være Johanne Bentsdatter.

Nr. 5992 1748.07.01 Niels Nielsen, Øvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 1c, DØBT: 1746.04.17. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra skifte: 'begravet Niels Nielsen søn Niels i Øvig'.}
NOTITS: Niels er døbt i april 1746 og han er død før august 1750, for han nævnes ikke i skiftet efter moderen, se link. Hans begravelse er her sat til 1748 midt i perioden 1746-1750, hvor han med sikkerhed er død.
Dåb nr. 2185
LINK: Skifte efter moderen Johanne Pedersdatter 1750.08.22.

Nr. 6187 1748.10.27 Christen Christensen? Lund, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 33cc, DØBT: 1715cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 27 October Døde [...] Salig Christen Lund af Præsteg{.}.
DKB: d: 27 [fetaunavius] Døde nu Sallig Christen Lund af præste gaard.

NOTITS: Formodet bror til præstens kone Abelone Christensdatter Lund, død før skiftet 1752 efter moderen Helvig Christensdatter Haderup. Degnens dagsbetegnelse er ikke tydet.

Nr. 6188 1748.11.12 Christen Jensen, Pindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 12 Novem: Chresten Jenssen af Pinvig.
DKB: d 12te Noveber , døde Chresten Jenssen af Penvig.


Nr. 6189 1748.12.04 Søren Christensen, , SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1748.05.05. FAR: Christen Eriksen Lustrup. MOR: ? Christen Eriksen Lustrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 Decemb: Chresten Erricksen ba{..} {Søren eller Peder}
DKB: d: 4de Demsber døde Chresten Erechsen Søn {Søren eller Peder} af Lustrup.

NOTITS: Tvillinger. Muligvis ses en af de to senere.

Nr. 6191 1749.01.10 Bendt Sørensen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 39cc, DØBT: 1710cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 10 Janvari Døde Bent Sørrensen af Karstoft.
DKB: J Jeus Navn Amen Anno 1749. d 10 Janvari Døde Bent Sørrenßen af Kastoft.

NOTITS: Ungkarl i skattelisten 1743.

Nr. 6192 1749.02.15 Jep Døvling, Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 15 Febrarius Døde Jep Døvling.
DKB: d 15 Febers Døde Jep Døvling.


Nr. 6193 1749.03.14 Dødfødt, Ronnum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1749.03.09. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 Maritius døde Niels {Christensen} Ronnum død fød Barn.
DKB: d: 14 Mas: Niels {Christensen} Ronnum død føe Baren.

Dåb nr. 2204

Nr. 6195 1750.02.21 Niels Christensen, Elkær, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1748.04.04. FAR: Christen. MOR: ? Christen Elkærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 21 Feb: Chresten Elkier Barn {Niels}.
DKB: Anno 1750 d 21 Feb: Døde Chrestens Elkiers Søn niels

Dåb nr. 2199

Nr. 6196 1750.03.26 Jakob Christensen Skave, Skave.
KONE: Maren Nielsdatter, Skave, Skarrild, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 26 Mart: Jacob {Christensen} Skaue.
DKB: d: 26 Mar: døde Jacob {Christensen} Skaue som [led] udi 14.

NOTITS: Som led i fjorten år?

Nr. 6202 1750.09.29 Eske Christian Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 3.10 (å.m), DØBT: 1746.11.01. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: ? Hans Eskesen Karstofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 29 Sept: Hans {Eskesen] Karstoft Barn {Eske Christian}.
DKB: d: 29 September døde Hans Eskes: ßøn Eske kristen søn ,

Dåb nr. 2190

Nr. 6206 1751.01.18 Peder Christensen Bæktoft gammel, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult. d 18 Janvari gl Peder Bechtoft.
DKB: d: 18 Janv. døde ped{..} Chrestensen Ber[.]h[....] her i Byen {Skarrild By}.


Nr. 6207 1751.03.09 Søren Christensen, Elkær, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1750.11.01. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 9 Marti Chresten Elkiærs Baren {Søren}.
DKB: d: 9de Marsius døde Christen Elkier Søn Niels {gennemstreget} Søren.

Dåb nr. 2218

Nr. 6211 1751.09.03 Peder Christensen Hesselvig gammel, Karstoft, DØBT: 1705cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 3 Septem gl Peder Hesselvig.
DKB: d 3 Sebtember døde gl: Peder Christensen af hesselvig udi Castoft.

NOTITS: I 1754 ses en yngre Peder Jensen i Hesselvig.

Nr. 6212 1751.09.09 Mads Thomasen, Hesselvig, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1751.05.22. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Swpult d 9 September Thomas Hesßelvigs Baren {Mads}.
DKB: d 9. Seebtember døde Thommas Hesselvig Baren Naflig Mas.

Dåb nr. 2226

Nr. 6215 1752.01.17 Michel Lauesen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult. d 17 dito {Janvari} Mechel Lauesen.
DKB: d: 17 dito {Janv} døde Mechel lunsen udi lustrup ,


Nr. 6217 1752.07.15 Søren Christensen, Døvling (Øster).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 15 Julius Sørren Chreste{...} af øster døvling
DKB: d: 15 Julius døde Søren Christen udi Døflinig.


Nr. 6218 1753.01.20 Knud Thomasen, Hesselvig, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1752.10.29. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 1753 Sepult. Sepult d 20 Janvari Thomas Hesselvigs Søn Knud.
DKB: IJesu nafn Anno 1753. Døde d: 20 Janv: døde thomas Hesselvig søn Knud ,

Dåb nr. 2233

Nr. 6222 1753.06.21 Peder Graversen gammel, Bæksgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 21 Junius gl Peder [B]rasessen udi Bexgaard.
DKB: d. 21 Junius døde gl: Pe{...} gravessen udi bexgaar.


Nr. 6224 1753.07.18 Peder Nielsen, Elkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: 18 Juli døde der en fattil{!} mand i Elkiærgaard Peder Nielssen ßom var os ubekiendt.
DKB: d. 18 Julius døde der en fattig Mand udi Elkiergaard Naflig peder Nielssen, som var os ubekient ,

NOTITS: Peder Nielsen ikke fra Skarrild eller omliggende sogne.

Nr. 6227 1754.02.25 ? Nielsen, Lustrup. FAR: Niels Lustrup. MOR: ? Niels Lustrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 25 Feb Niels lustrups Søn
DKB: J Jesu Navn Anno 1754. d. 25 Februsarius , døde Niels Lustrups søn.

NOTITS: Der ses to døtre Maren født 1739 og 1741 af Niels Lustrup, ingen anden Niels i Lustrup nævnt i kirkebogen indtil 1753.

Nr. 6228 1754.03.12 Hans Pedersen, Hesselvig, DØBT: 1744c+. FAR: Peder Jensen Hesselvig. MOR: ? Peder Jensen Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 12 marti Peder Jensen i Hesßelvig hans Søn{Hans}.
DKB: d: 12 Mars død Peder Hesselvig barn Nafl: Hans.

NOTITS: Ingen Hans set født i kirkebogen 1725-54. Degnen skriver barn her interpreteret som under 12 år. Uklart.

Nr. 6230 1754.10.14 Christen Mortensen Klink, Klink, SAND ALDER: 30+, DØBT: 1724-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 Octob Chresten Kling
DKB: d: 14 October, døde Christen Mortensen Klinch.


Nr. 6232 1754.12.18 Thøger Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 6+, DØBT: 1748-. FAR: Christen Eriksen Lustrup. MOR: ? Christen Eriksen Lustrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 18 Decemb: Chresten Erichsen Søn Tøger.
DKB: d: 18 Decmber døde Christen Erichsen Søn Tøger.

NOTITS: Christen Eriksen ses i Lustrup, Skarrild fra 1748 fremad, ingen Tøger født 1748-54 i Skarrild, måske født i et andet sogn.

Nr. 6236 1755.09.14 ? Madsen, Karstoft- Sønder. FAR: Mads Sørensen. MOR: ? Mads Sørensens kone, Karstoft- Nørre, Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Splut d: 14 Sep. døde Mads Sørrensens Søn i Sønder Carstof.
DKB: d: 14 September døde Mas Søren Søn i Sønder Castoft.

NOTITS: Uklar. Ikke set født, muligvis nyfødt og ikke døbt.

Nr. 6237 1755.12.21 Niels Pedersen Døvling, Døvling, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1700c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 21 December Døde Niels {Pedersen} døfling.
DKB: d 21. December døde Niels Døfling.

NOTITS: Der er to Niels i Døvling i 1744. Niels Jepsen der dør †1778.11.28 i Døvling og denne Niels Pedersen. Begge ses i Nørre Karstofts jordebog 1744. Niels Madsen der ses 1753+ får børn til 1765 i Døvling kan således ikke være død 1755.

Nr. 6240 1756.07.12 Christen Mortensen, Heesgaard, SAND ALDER: 46c+, DØBT: 1710c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 12 Juli døde Chresten Mortensen i Heesgaard.
DKB: d: 12 Juli døde Christen Mortensen udi Hees gaar.

NOTITS: Gift to gange. 1. kone død 1750.

Nr. 6241 1756.10.12 Christen Madsen, Lustrup, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1754.10.08. FAR: Mads Lauesen. MOR: ? Mads Lauesens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 12 october Døde Mars lausens søn {Christen} i Lustrup.
DKB: d 12 October døde Mas Laus: søn {Christen} i lustrp.

Dåb nr. 2249

Nr. 6245 1757.01.09 Rasmus Christensen Kollund, Karstoft.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut Anno 1757 d: 9de Janv: Døde Gl: Rasmus Christensen Lellund ad Casst
DKB: J Jesu Nafn 1757 d 9de Janv, døde gl: Rasmus Christensen Kollund udi Castoft.


Nr. 6247 1757.02.07 Peder Nielsen, Skave.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 7 Febru: døde Peder Nielsen i skau.
DKB: d 7de Febr: døde peder Nielssen udi shaue.


Nr. 6250 1757.03.17 Lars Jørgensen, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 17 Marti døde Lars Jørgenssen udi Selstrup.
DKB: d: 17 dito Martius døde Lars Jørgensen udi Seltrup.


Nr. 6252 1757.04.21 Anders Pedersen, Skave, SAND ALDER: 77c+, DØBT: 1680c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 21 April: døde Gl Ander Pedersen i skau.
DKB: d: 21 Ap: døde gl. Anders Pedersen udi shaue.


Nr. 6253 1757.07.20 Niels Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), DØBT: 1731.09.09. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abbelone Christensdatter Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 20 Jullius døde Præstens Søn Niels Arentsen Bisted.
DKB: d: 20 Junius, døde præstens {Arnt Nielsen Bisted} Søn Niels udi præstegaarden.

NOTITS: Degnen har juni, men præsten har juli og det er hans søn der dør.
Dåb nr. 2059

Nr. 6254 1757.09.18 Christen Jensen Møller gammel, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 57c+, DØBT: 1700c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 18 septr: døde Gl: Christen Jensen Møller udj sønder gaard.
DKB: d: 18 September døde gl: Christen Jensen Møllr udi Søndr gg


Nr. 6256 1758.03.10 Christen Nielsen Ronnum, Ronnum.
KONE: Maren, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 10de dito {Mars} døde Christen Nielsen udj Ronnum.
DKB: d: 10de dito {Mars} døde nu Sallige Christen Niels udi Ronnum.


Nr. 6259 1758.06.24 Mads Degn, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 24. Juni døde Mads Degn i selstrup
DKB: d 24 Junius døde Mas degn udi Selstrup.

NOTITS: Denne Mads Degn var ikke degn i Skarrild, uklart hvorfor han kaldes degn. Degnen i Skarrild hed Laurids Ebbesen Degn.

Nr. 6263 1759.02.02 Palle Andersen, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 2 Febri døde pali Andersen her i Byen.
DKB: Anno 1759/ d: 2 Februhl: døde Pali Andersen her udi Byen ,

NOTITS: Ses 1734-43 i Skarrild By, siges 1743 i skattelisten af Gammelgaard.

Nr. 6264 1759.05.12 Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, SAND ALDER: 87c, 87 år, DØBT: 1672c.
KONE: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone, Ronnum, Skarrild, *1690c †1761 Ronnum.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 12 May døde Gl: peder Ronnum.
DKB: d 12 May døde gl: Pedersen udi Ronum udi hans alder 87.

NOTITS: Første aldersangivelse ved en begravelse i Skarrild kirkebog.

Nr. 6266 1759.06.13 Peder Pedersen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1759.05.13. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 13 Juins død peder Mortensen Søn i Casto.
DKB: d: 13 Junis død peder Mortensen Søn peder udi Sønder Castoft ,

NOTITS: Peder Mortensen set 1. gang i Sønder Karstoft 1759.
Dåb nr. 2284

Nr. 6268 1759.09.17 Henning Rasmussen, Krog, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1691c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 17 Septem døde Henning Rasmussen udi Krog,
DKB: d: 17 Septembr, døde Henning udi Skarild Krog , 68.


Nr. 6269 1759.09.19 Peder Nielsen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1759.06.17. FAR: Niels Mortensen. MOR: ? Niels Mortensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 19 Septembr døde Niels Mortensen Baren {Peder} her i Byn.
DKB: d: 19 Septembbr, døde Niels Mortensen baren peder ,

Dåb nr. 2286

Nr. 6270 1759.10.22 Niels Olesen, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 22 October døde Niels Ollesen udi Castoft ,
DKB: d: 22 October døde Niels Olufsen udi Castoft ,


Nr. 6271 1760.01.26 Bent Pedersen Øvig, Krog, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1703c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Døde 1760/ d 26 Janvarnus døde Bendt Pedersen Ødvig i Krog udi hans alder 56 aar.
DKB: 1760 d: 26 Janvarius døde Bent pedersen øvig udi Skarrild Krog 56.


Nr. 6272 1760.03.09 Søren Olesen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1691c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 9de Marsi døde Søren Ollesen udi Sønder Castoft udi hans alder - - - 69.
DKB: d: 9de Mars døde Søren Ollesen i Sønder Castoft , 69


Nr. 6273 1760.06.24 Jens Boesen, Krog, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1688c.
KONE: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Krog, Skarrild, Begravet 1762.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 24 Junius døde Jens Boesen udi Skarild Krog udi hans alder - - 72.
DKB: d 24 Junius døde Jen Boesen udi Krog. Pennen er {..d}

NOTITS: Degnens pen dur ikke mere, næste indførsel med en anden pen.

Nr. 6275 1760.08.26 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Erik Pedersen Lustrup. MOR: ? Erik Pedersen Lustrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 26 Agusti døde Erich {Pedersen} Lustrup Koene med hendes Baren udi hendes alder - - - - 32.

NOTITS: Kun nævnt i præsten kirkebog.

Nr. 6277 1760.12.10 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 10de December døde Niels Christensen Barn,
DKB: d 10de Decembr Niels Christensen Død fød drenge Baren.


Nr. 6282 1761.06.30 Jannes Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 1.06 (å.m), DØBT: 1760.01.13. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 30 Julius døde Øster gaar Baren {Jannes}.
DKB: d: 30 Junius døde Monsiur Øster gaar hans barn Jannes paa Castoft ,

NOTITS: Usikkert om præsten skriver Julius eller Junius.
Dåb nr. 2290
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6283 1761.08.17 Christen Elkær, Elkær (Elkærgaard), SAND ALDER: 52c, 52, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 17 Augusti døde Christen Elkier udi hans alders - - 52.
DKB: d: 1[.] Augustus døde Christen Elkrer udi Elkiergaar.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6291 1762.05.14 Jens Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 19 uger, DØBT: 1762.01.03. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 14 May døde Monsiur Øster gaar hans Baren {Jens} udi sin korte Ald: 19 [...]
DKB: d: 14 May døde Øster gaard Søn {Jens} udi hans korte Alder 19 Ugr.

Dåb nr. 2309
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6293 1762.12.27 Peder Gresen, Skave, SAND ALDER: 29c, 29, DØBT: 1733c.
DØDSÅRSAG: Epidemi i Skave i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 27 dito {December} døde peder Gresen uid hans alder - - 29.
DKB: d 27 dito {Decembr} døde Peder gresen udi Skaue udi hans Alder 29.

NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6297 1763.03.22 Jens Jensen, Elkær (Elkærgaard), SAND ALDER: 87cc, 87, DØBT: 1676c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 22 Masi døde Jens Jensen udi Elkiergaar - - 81.
DKB: d 22 Marsi , døde Jens Jensen udi Elkier gaard udi hans Alder 87.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6298 1763.06.12 Eske Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1763.06.03. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 12 Junius døde Hans {Eskesen} Castoft søn {Eske} i sin alder 14 dag{.}.
DKB: d 12 Junis døde: Hans Eskesen søn Jens 14 dag{.}.

Dåb nr. 2319
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6299 1763.07.01 Poul Gotfred Liebe Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 4.10 (å.m), 4, DØBT: 1758.09.22. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 1 Julie, døde Monsiur Øster gaar søn {Poul Gotfred Liebe} i sin Alder 4 a{..}.
DKB: d: 1ste Julius døde Seg= Øster gaard søn Pouel udi hans Alder - - 4 aar.

Dåb nr. 2283
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6302 1764.03.30 Niels Christensen, Pindvig, SAND ALDER: 17.08 (å.m), 18, DØBT: 1746.07.17. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Døde 1764: d 30 Masi døde Niels Christensen udi Penvig udi hans alder 18 aar.
DKB: Ao 1764 d 39 Mar{.} Nils Christensen udi penvig 18 aa{.}.

Dåb nr. 2188
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6304 1764.07.12 ? Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1764.04c. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 12te Junius døde Peder Mortensen udi Døfling udi Sin Alder 12 uger.
DKB: d: 12 Julius døde , Peder Mortensen Søn udi sin alder 12 {..}.

NOTITS: Ikke fundet født. I 1759 ses en Peder Mortensen i Sønder Karstoft. — Præsten skriver forkert af fra degnens kirkebog og får "Søn" til at blive "Sin". Præsten Svitzer er skødesløs. 12 dage antaget, for ellers for snert på forrige dåb i familien.
Dåb nr. 2332
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6311 1765.02.08 Bertel Nielsen Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1703c.
KONE: Karen Jensdatter, Lustrup, Skarrild, Også †1765 kort før ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 8te Februvaris døde Bertel {Nielsen} lustrup udi hans Alder - 62.
DKB: d: 8de Februs døde Bertel Lustrup udi hans al: 62.

NOTITS: Her bliver præst og degn igen enige, dvs. præsten skriver herefter direkte af fra degnen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Skifte i Brejl #368 efter ham og konen Karen Jensdatter.

Nr. 6313 1765.05.05 Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 14 uger, DØBT: 1764.12.01. FAR: Jens Olesen. MOR: ? Jens Olesens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 5te May døde Je[.] Jens Olles: baren {Anne} 14 [d].
DKB: d: 5te May døde Jens Ollesen baren {Anne} udi Castoft udi sin Alder i dat -- 14 uge{.}.

NOTITS: Alderen skulle være 20 uger.
Dåb nr. 2341
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6318 1765.10.05 Christen Pedersen, Pindvig, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 5te Ocber døde Christen pedersen udi penvig udi ha{.} Alder - - 41.
DKB: d 5te October døde Christen pedersen udi Penvig i sin 48.

NOTITS: Nævnes 1737 i kirkebogen. Måske ugift hjemme i Pindvig ved søsteren Kirsten Pedersdatter og hendes mænd 1. Jens Christensen og 2. Rasmus Bringelsen. Præstens alder 41 anses for forkert.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6320 1765.12.18 Christen Pedersen, Ronnum, 16, DØBT: 1750c. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {Seplut ANNO 1766 døde d 18 December} Peder Ronnum Dreng Niels i sin Alder 16 ar.
DKB: {Dend Nye kirche Aar Ao 1766, d 18: December} Peder Ronnum dreng Christen i sin Al. 16 a.

NOTITS: Præsten har Niels, degnen Christen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6322 1766.03.27 Morten Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1, DØBT: 1765.03.20. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 27 dito {Marsi} døde Peder Mortensen Søn Morten i sin Alder - - 1 Aa.
DKB: d: 27 dito {Mas} døde peder Mortensen Søn ,Morten i sin ald 1 aar.

Dåb nr. 2343
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6324 1766.04.18 Christen Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 2, DØBT: 1764.07.08. FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 18 dito {April} Niels Christensen udi selstrup i sin Alder - - 2 Ar.
DKB: d: 18 dito {April} døde Niels Christens: søn udi Selstrup i sin Alder 2 Aar.

NOTITS: Endnu et eksempel hvor præsten Svitzer er skødesløs. Degnen har Niels Christen: søn, hvilket Svitzer gør til Niels Christensen. Niels Christensen ses i Silstrup 1767-73. Han kommer fra Søndergaard i Skarrild By. Tvillingen til Christen som hedder Niels ses i skiftet efter Niels Christensen 1773 i Silstrup ti år gammel, så det er ikke ham.
Dåb nr. 2334
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6328 1766.09.16 Peder Frandsen, Krog, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 26 uger, DØBT: 1766.03.05. FAR: Frands Pedersen. MOR: ? Frands Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: s: 16 Septem ber døde frans barn {Peder} i sin Alder - - 26 uger.
DKB: d: 16 September døde Frans baren {Peder} udi Krog - - 26 uger.

Dåb nr. 2349
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6335 1767.07.02 Peder Christensen Døvling, Døvling, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1695c.
KONE: ? Peder Christensen Døvlings kone, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 Juli døde Peder Christensen (Døvling) udi Døvling udi hans Alder - - 72 aa.
DKB: d 2 Julie døde Peder Christensen udi Døfling udi hans Alder Som var - - 72 ar.

NOTITS: Får børn 1738, 1741 og 1744.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6336 1767.07.22 Jørgen Jakobsen Hesselvig, Hesselvig, SAND ALDER: 57c, 57, DØBT: 1710c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 22 dito {Juli} døde Jøgen {Jakobsen} hesselvig udi hans Alder 57 A.
DKB: d 22 dito {Julie} døde Jørgen Jacobsen udi hesselvig udi hans Alder - 57.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6338 1767.09.03 Claus Eriksen Svitzer, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 83c, 83, DØBT: 1684c.
KONE: Elonora Jensdatter Thaulow, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 3 September døde Claus {Eriksen} Sviser udi Sønde gaard udi hans Alder - 83 A.
DKB: d 3 September døde Monsiur Gl: Sviser udi Sønder gaar udi hans Alder - - 83.

NOTITS: Claus Svitzer ejede Juellingsholm i Sønder Omme 1735-60. Han kaldes gammel Svitzer, for hans søn Christen Clausen Svitzer er præsten her i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6340 1768.02.18 Niels Olesen, Lustrup, 1 år 5 m., DØBT: 1766.10.05. FAR: Ole Nielsen Minds. MOR: ? Ole Nielsen Minds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 18 febr døde Olle {Nielsen} Minds Søn Niels udi hans Alder - - 1 aar 5 Maneder.
DKB: d 18 Febru døde Olle Minds Søn Niels udi hans Alder - 1 aa 5 M.

Dåb nr. 2355
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6341 1768.06.21 Niels Christensen, (Sandgaard), SAND ALDER: 7c, 7, DØBT: 1761c. FAR: Christen Sandgaard. MOR: ? Christen Sandgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 21 Junius døde Christen Sangard Søn Niels udi hans Alder - 7 ar.
DKB: d 21 Junius døde Christen Sand gaar Søn Niels udi hans Alder 7 aar.

NOTITS: Ikke fundet døbt i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6342 1768.07.02 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1768.06.27. FAR: Søren Sørensen Skrædder. MOR: ? Søren Sørensen Skrædders 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 Julius Sørren {Sørensen} shreder en Søn Død fød.
DKB: 2 Julius Søren Skarder{!} død fød Søn.

NOTITS: Dødfødt søn. 1. kone død 1766.
Dåb nr. 2367
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6343 1768.08.09 Erik Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1768.08.05. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 9 Agusti død Hr Sviser baren døde Erich udi hans Alder 14 dage.
DKB: d 9de Augusti Præsten baren døde Ereche udi sin alder 14 dge.

Dåb nr. 2369
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6345 1769.02.08 Boed Jakobsen, , SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1721c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 8ten Febr døde boed Jacobsen udi has al 48.
DKB: d 8te Februr døde Bo{.} Jacobsen udi hans al 48.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6350 1769.12.24 Peder Madsen, , SAND ALDER: 70c, 70, DØBT: 1699c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 24 Decber døde Peder Masen udi hans Alder 70.
DKB: d 24 decber døde Peder Mass: udi hans Alder 70.

NOTITS: Han får børn 1737, 1740 og 1745, kunne være af Skarrild By.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6352 1770.01.12 Christen, Krog?, SAND ALDER: 18c, 18, DØBT: 1752c.
HUSBOND: Anders Pallesen, Krog?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 12 Janv døde Anders Pallisen dreng i sin ald - 16 aa.
DKB: d 12 Janvius døde Anders Pallisen dreng Christen 1[8] {..}.

NOTITS: Dreng betyder tjenestedreng, Anders Pallesen er 30år gammel. Tjenestedrengen er muligvis fra et andet sogn, ellers ville vel faderens navn stå der.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6353 1770.01.14 Erik Pedersen Gammel, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1698c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 Janv døde Erich Pedersen i sin Alder 72 ar.
DKB: d: 14 Janvarius døde Gl. Erech pedersen udi Præstegaardend udi hans Alder 72.

NOTITS: Den unge Erik Pedersen bor i Lustrup og er omkring 35 år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6355 1770.04.22 Hans Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1770.04.08. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 22 Apri døde Hans {Eskesen} Carstoft søn {Hans} i sin Alder 3 uger.
DKB: d: 22 Aprili døde hans Castoft hans Søn {Hans} udi hans Alder Som er - - 3 uger.

Dåb nr. 2385
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6358 1770.11.11 Peder Andersen, Skave, SAND ALDER: 61c, 61, DØBT: 1709c.
KONE: ? Peder Andersens kone, Skave, Skarrild, Fadder 1770.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 11 Novb døde Peder Andersen i skau i sin Ald 61 aar.
DKB: d 11 november døde Peder Andersen udi Skaue udi hans Al 61.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6361 1771.01.04 Peder Pedersen, Skarrild By, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1696c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 4de Janvarirus døde Peder pedersen her udi byen i sin ald: 75.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6362 1771.04.12 Christen Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 12.02 (å.m), 2, DØBT: 1769.01.29. FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 12 April døde Christen Nie[.]sen J Selstrup ud sin Alder - 2 aar.

Dåb nr. 2371
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6363 1771.04.26 Christen Larsen, Lustrup, SAND ALDER: 82cc, 82, DØBT: 1689cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 26 April døde Christen lassen udi ludstrup udi hans alder - 82.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6364 1771.07.11 Lars Hansen, Bechtoft, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1699c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 11 Julius Døde Lars Hanssen udi Bechtoft udj hans alders - 72.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6366 1771.09.27 Bertel Andersen, Grene, SAND ALDER: 1.04 (å.m), 1, DØBT: 1770.05.20. FAR: Anders Bertelsen. MOR: ? Anders Bertelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d. 27 September døde Ander bertelsen baren {Bertel} udi hans - 1 aa

Dåb nr. 2386
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6367 1771.11.10 Niels Nielsen Øvig, Øvig, SAND ALDER: 74c, 74, DØBT: 1697c.
KONE: Johanne Jensdatter, Øvig, Skarrild, †1750.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d. 10 November døde Niels Nielsen udi Ødvig i hans Alder - - 74 Ar.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 5994 1771.12.20 Dødfødt, Krog, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1771.12.15. FAR: Anders Vistesen. MOR: Malene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: {REKONSTRUKTION: fra under fødsler: 'd: 20 Desembr: Blev Anders Vidstesen hans baren dødtfød..'}

NOTITS: Dato sat fem dage før begravelsen.
Dåb nr. 2398

Nr. 6368 1771.12.22 Navnløs, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1771.12.14. FAR: Johannes Ricart?.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 22 Decembr død Johannes [hans] barn 8te Dage gammel.

NOTITS: Johannes Ricart nævnt 1768 som fadder #2364. Ikke andre af navn Johannes set i Skarrild.
Dåb nr. 2397
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6373 1772.05.08 ? Jens/en/datter, Lustrup, DØBT: 1772-. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 8 dito Jens Christensen Baren udi Lustrup.

NOTITS: Otte dage før begraves hans datter Maren 9 uger gammel. Det barn, der begraves her, er ikke set født i Skarrild. Jens Christensen er måske flyttet til Skarrild for nylig.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6374 1772.05.10 NN Fremmed Mand, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 10 May: døde en fremed Mand udi Sønder Castoft.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6375 1772.05.12 Michel Gammelgaard, Skarrild By (Gammelgaard), SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1694c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 12 May Mechel gl: gaar i sin alder 78.

NOTITS: Muligvis identisk med Michel Christensen fadder 1735-54.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6376 1772.06.11 Palle Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1772.02.02. FAR: Anders Pallesen. MOR: ? Anders Pallesens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 11 Junius , død Ander Pallisen baren Palli udi sin alder 18 ug{..}.

Dåb nr. 2400
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6379 1772.09.15 Erik Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 2.09 (å.m), 3, DØBT: 1769.12.01. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 15 Septembr døde Præsten {Christen Clausen Svitzer} baren Erech udi sin korte alder - 3.

Dåb nr. 2381
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6381 1773.02.16 Niels Christensen, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 55c, 55, DØBT: 1718c.
KONE: ? Niels Christensen 2. kone, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 16 Febr døde Niels Christensen udi Sønder gaar udi hans aldr 55.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6383 1773.02.14 Christen Clausen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 44.11 (å.m), 45, DØBT: 1728.03.29.
KONE: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 14 Februarius døde [nusl] Hr. Svitser udi hans Alder - 45.


Nr. 6384 1773.02.20 ? Anders/en/datter, Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 10 dage, DØBT: 1773.02.10. FAR: Anders Vistesen? Krog. MOR: Marianne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 20 dito {Febr} døde Anders {Vistesen} Krog baren udi sin korte 10 dage.

NOTITS: Vistesen, for det kan ikke være Anders Pallesen i Krog, som lige har fået et andet barn.
Dåb nr. 2402
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6385 1773.03.16 Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 16 Mar[..] døde Christen Pedersen udi Lustrup udi hans ald 64.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6386 1773.04.05 Bertel Heesgaard, Heesgaard, SAND ALDER: 51c, 51, DØBT: 1722c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 5te April døde Bertel Heesgaar udi hans Aldr 51.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6387 1773.04.10 Jakob Sørensen, Døvling, SAND ALDER: 56c, 56, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 10 April døde Jacob Sørensen, udi hans alder 5[6].

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6391 1773.05.14 Erik Nielsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 28c, 28, DØBT: 1747c.
KONE: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 14 May= døde Erech Nielsen udi Sønder Castoft udi hans alder 28.

NOTITS: Skifte efter Erik Nielsen 12. Juli 1773 i Sønder Karstoft. Glemt døbt i kirkebogen.
Dåb nr. 1997
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6393 1773.05.27 Niels Christensen, Silstrup, SAND ALDER: 44c, 44, DØBT: 1729c.
KONE: Mette Nielsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 27 døde Niels Christensen udi Selstrup i Alder 44.

NOTITS: Datoen kan være 27. juni, måned ikke angivet. Han kan være *1730.02.26 Gammelgaard søn af Christen Gammelgaard. Skifte den 13 juli 1773.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6396 1773.07.02 Jens Jepsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 69c, 69, DØBT: 1704c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d anden Juli døde , Jens Jbsen udi Castof udi hans alder 69.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6397 1773.07.04 Ole Lauersen, , SAND ALDER: 34c, 34, DØBT: 1739c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 4de dito {Juli} døde olle Lauersen udi hans alder 34.

NOTITS: Kun set nævnt dette ene sted.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6398 1773.10.15 Peder Jepsen, Døvling, SAND ALDER: 42c, 42, DØBT: 1731c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 15de Oct: Peder Jepsen af Dauling — 42 aar.
DKB: d 15 october døde Peder Jepsen udi døfling - - 42.

NOTITS: Ses som fadder i Døvling 1754.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6399 1773.12.08 Jens Eriksen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 1c, 1, DØBT: 1772.12c. FAR: Erik Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
MAND: Terkel Jensen, Skarrild, Stedfar for sønnen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 8de Decembr: Terkel Jensens Sted=Søn Jens — 1 aar.
DKB: d 8te decbr døde Terkel Jensen baren Jens i hans aldr i aar.

NOTITS: Moderens navn fra FT 1787. Dåben er glemt i Skarrild kirkebog, mange er glemt 1772.
Dåb nr. 2401
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6400 1774.01.24 Peder Andersen, Skarrild By, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1701c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 4de Jan: Peder Andersen 73 aar.
DKB: Anno 1774. d 4de Janvius døde Peder Andersen her i Byen udi hans Alder 73.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6402 1774.04.25 Viste Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1774.02.27. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Malene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 25 April Anders {Vistesen} Krogs barn Viste 9 Uger.
DKB: Anders Krogs baren.

NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 2408
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6404 1774.07.11 Jørgen Nielsen Krog, Krog, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1715cc.
KONE: Maren Christensdatter, Krog, Skarrild, †1773 Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Jørgen Nielssen i Krog Hængte sig selv den 11 Julii og blev derefter begraven ved Høelund {Hjøllund} Bæk af Rakkeren.

NOTITS: Skifte. Selvmordere kunne ikke begraves i indviet jord, men det ses i nogle sogne at præsten lod dem begrave ved kirkegårdsdiget tæt på indviet jord. Ikke denne præst Hegelahr. Begravet af rakkeren, som ellers havde med dyrekadavre at gøre lyder brutalt, ved en bæk. Jørgen Nielsen Krog blev født 1715cc i Nørre Vium, bor først i Hesselberg i Ikast, flytter 1752c til Skarrild Krog.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6405 1774.07.18 Laurids Olesen Skomager, Skarrild By?, SAND ALDER: 81cc, 81, DØBT: 1693cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 18 Julii Laurids Skomager 81 aar død.
DKB: d 22 Junius døde Lauris Ollesen udi hans alder 81.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6407 1774.07.28 Christian Jensen, Øvig, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1774.06.12. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 28 dito {Julii} Jens {Nielsen} Ødevigs barn Christian 7 Uger.
DKB: Jens ødevigs baren.

Dåb nr. 2412
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6408 1774.10.02 Mourids Madsen, Pindvig, SAND ALDER: 29c, 29, DØBT: 1745c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 2 Oct: Mourids Madsen af Pindvig 29 aar.
DKB: d. 2 October døde Mas Massen udi Pinvig i hans - 29.

NOTITS: Degnen har Mas Madsen, han skulle egentlig kende sognet bedre. Hverken Mourids Madsen eller Mads Madsen er set født i Skarrild
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6410 1775.04.25 †1775.04.17 Rasmus Bringelsen, Pindvig, SAND ALDER: 48.06 (å.m), 49, DØBT: 1726.10.13.
KONE: Maren Jepsdatter, Pindvig, Skarrild, 2. kone, gift 1765+.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 25 April blev Rasmus Bringelsen af Pindvig begravet , som døde 2en Paaske dag . fød 1726 d 14 S: p trin. var liged Prædiken 8 S {Skilling}.
DKB: d: anden Paaske dag døde Rasmus Bregelsen udi Penvig i hans alder 48 ar

Dåb nr. 2018
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6414 1775.05.12 †1775.05.10 Dødfødt, Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1775.05.10. FAR: Anders Bertelsen. MOR: ? Anders Bertelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Almindelig Bededag den 4 Tirsdag efter Paaske blev begravet et dødfødt Barn Søn Af Anders Berthelsen i Greene. NB.
DKB: d 10 May Anders bertelsen i gren død fød drenge Baren udi gren - -.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6417 1775.08.09 †1775.07.28 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Onsdagen d 9 Augusti blev begravet Peder Nielsens dødfødte Søn af Hesselvig var Liig = Prædiken.
DKB: d 28 Juli Peder Nielsen Dødfød drenge Baren udi hesselvig ,

NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 1994
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6418 1775.08.13 †1775.08.07 Viste Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 16 uger, DØBT: 1775.05.21. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Malene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Søndagen d 13 Augusti Dom: 9 post Trinit: Anders Vistesens lille Søn Viste af Krog begravet; var Liig Prædiken.
DKB: d 7 Augusti død Anders Krog Søn Visti udi hans alder 16 uger.

NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 2422
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6419 1776.03.25 †1776.03.17 Anders Nielsen Grene, Grene, SAND ALDER: 48.01 (å.m), 48, DØBT: 1728.03.06.
KONE: Maren Andersdatter, Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Midfaste Søndg d 17 Martii døde Anders Nielsen af Greene født 1725 d 6 martii begraven Mandagen d 25 Martii var Liig Prædiken. 48 aar.
DKB: Mefaste Søndag døde Ander [N.ed..is] Nielsen udi grene udi hans alder udi 48 Ar.

NOTITS: Ikke set født i Skarrild eller Arnborg. Præsten har erfaret hans nøjagtige fødselsdato. Der er skifte efter ham.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6420 1776.03.31 †1776.03.27 Niels Christensen, Elkær, SAND ALDER: 19.04 (å.m), 20, DØBT: 1756.11.28. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Skiærtorsdag begravet Niels Christensen fra Elkiærgaarden døde Natten imellem d 27 og 28 Martii i sit 21de aar . døbt 1755 {fejl: 1756} i Sønd i Ad{...}.
DKB: d 27 Marsius døde Niels Christensen udi Elkier gaar udi hans alder 20 ar .

NOTITS: Kun dødsdag kendt, begravelse sat 4 dage efter.
Dåb nr. 2264
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6428 1777.01.19 Giøde Richard Johannesen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1777.01.03. FAR: Johanne Giødensen. MOR: Gertrud Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 2den Søndag efter hel: Tre Kong: dag begravet Johannes Giødesens Barn Giøde Richard af Lustrup.

Dåb nr. 2442
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6432 1777.04.02 Anders Madsen, Silstrup, 68 år 3 uger, DØBT: 1708c.
KONE: Dorte Mikkelsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Tirsdagen d 29 April begravet Anders Madsen af Selstrup gammel 68 aar og nogle [Uger].

NOTITS: Nogle uger arbitrært sat til tre.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6433 1777.06.17 Jens Christian Pedersen, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1777.05.19. FAR: Peder Smed. MOR: ? Peder Smeds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Taarsdagen d 17 Junii begravet Peder Smeds spæde barn Jens Christian af Søndergaard.

Dåb nr. 2447
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6435 1777.11.29 †1777.11.22 Christen Jensen Sandgaard, Sandgaard, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1729c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Løverdagen d 22 Novembr: døde Christen Jensen Sandgaard 48 aar gammel . begravet d 29 Novembr:

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6436 1777.12.09 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1777.12.07. FAR: Anders Andersen Døvling. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB1: Anders Andersens dødfødde Drengebarn ii Decembr:
PKB2: Tiirsdagen d 9 Decembr: 1777 begravet Anders Andersens og Anne Nielsdatter dødfødde Drenge Barn af Døvling.
DKB: Ander døfling død fød dreng baren ,

NOTITS: Fødselen arbitrært sat 4 dage før begravelsen. Moderens navn Anne Nielsdatter også fra FT 1787 først gift med Peder Jepsen/Ibsen †1773 Døvling
Dåb nr. 2453
LINK: 1 Præsten affotografering.
LINK: 2 Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6437 1778.01.25 †1778.01.17 Bent Jensen, Døvling, SAND ALDER: 58c, 58, DØBT: 1720c.
KONE: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild, †1772 Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: den 17 Januar : døde Bent Jensen af Deufling begravet d 25 ejusdem, gammel i sit 58 aar.
DKB: d 17 Janvius døde Bernd Jensen udi døfling udi hans alder - - - - 58.

NOTITS: Bent Jensen *1720c i Silstrup, Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6438 1778.01.29 Christen Nielsen, Lustrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1716c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 21de Januar døde Christen Nielsen i Lustrup begravet d 29 Januar : gam : 62.
DKB: d 25 dito {Janvius} døde Christen Nielssen udi hans alder 62.

NOTITS: Ofte fadder, ikke set nævnt med kone.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6439 1778.02.02 †1778.01.25 Anders Pedersen Studsgaard, Studsgaard, SAND ALDER: 58c, 58, DØBT: 1720c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 25 Januar: døde Anders Pedersen Studsgaard begravet d 2 Februar : gammel i sit 58 aar.
DKB: d 24 dito {Janvius} døde Anders stus hans alder [58].

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6440 1778.02.18 †1778.02.06 Peder Christensen, Skarrild By, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 18de Febr: begravet Peder Christensen af Scharild i sit 73de aar.
DKB: d 6te Februar døde Peder Christen her i byen i hans alder 73 a.

NOTITS: Gift i Skarrild By.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6443 1778.10.14 Kirsten Christensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 32c, 32, DØBT: 1756c.
MAND: Søren Madsen, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 14 Octobr : Søren Madsens Hustrue {Kirsten Christensdatter} gam: 32 aar.

NOTITS: Skarrild By se #2377. Kirsten Christensdatters navn se dåb 1776.01.20.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6444 1778.11.15 Anders Mortensen, Studsgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1778.11.10. FAR: Morten Pedersen Studsgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Morten {Pedersen} Stusgaards barn Anders. begravet Dom: 22 p Trin : døde strax efter Daaben .

NOTITS: Fødselen arbitrær sat 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2462
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6445 1778.11.28 †1778.11.28 Niels Jepsen, Døvling, SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1721c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Natten imellem d 26 og 27 Nov: døde Niels Jepsen af Deufling . 57 aar.

NOTITS: Fadder fire gange 1753-63. Ingen kone set, formodentlig bror til Peder Jepsen i Døvling.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6446 1779.02.06 ? Poulsen, Silstrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1779.01.23. FAR: Poul Andersen Veilgaard. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 6 Febr . begravet Povel {Andersen Veilgaard} Silstrups liden Søn 14 Dage gammel.

NOTITS: Dåb ikke indført i KB. Dåbsdato tilnærmelig.
Dåb nr. 2464
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6447 1779.03.12 Christen Sørensen, Heesgaard, SAND ALDER: 4.00 (å.m), 4, DØBT: 1775.03.19. FAR: Søren Christensen Heesgaard. MOR: Marianne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 12 Marti begravet Søren {Christensen} Heesgrds Søn Christen 4 aar.
DKB: d 14 Mars Søren Hees gaar Søn Christen øde udi hans alder 4 aar.

Dåb nr. 2420
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6448 1779.03.18 Christen Sørensen, Skarrild By, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3, DØBT: 1776.01.21. FAR: Søren Madsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 18 Marti begr : Søren Madsens søn Christen 3 Aar. . NB Peder Pindvigs [.....d] barn.

NOTITS: Moderens navn angives i dåben.
Dåb nr. 2430
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6449 1779.03.18 Peder Pedersen, Pindvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1780.02.25. FAR: Peder Pindvig. MOR: ? Peder Pindvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB 1: d 18 Marti begr : Søren Madsens søn Christen 3 Aar. . NB Peder Pindvigs [.....d] barn.
PKB 2: In Februaris {1780} hiemme døbt men ikke publiceret Peder Pindvigs [Søn] [Peder] [der] er [død] [.....d] .

NOTITS: Alder 3 uger tilnærmelig skønnet. Dåbsdato skønnet. Peder Pindvig ikke identificeret.
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.

Nr. 6450 1779.04.02 Anders Pedersen, Lustrup, 6, DØBT: 1773.09.19. FAR: Peder Christensen Smed. MOR: Mette Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 2 April begr. Peder {Christensen} Smeds Søn Anders 6 aar.
DKB: d 2 den April døde Peder Smed søn Anders i sin alder - - 6 aar.

Dåb nr. 2405
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6452 1779.05.16 Søren Sørensen Skrædder, Hesselvig, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1713c.
KONE: ? Søren Sørensen Skrædders kone, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 16 Maji begravet Søren {Sørensen} Skræder 66 aar.

NOTITS: Skrives 1768 af Hesselvig se begravelse #6342. Bror Niels Sørensen #2258.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6455 1779.09.01 Christen Pedersen Møller, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1701c.
KONE: ? Peder Christensen Møllers kone, Skarrild, *1714c †1770.05.02 Skarrild Mølle.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 1 Sept: Christen Pedersen Møller i Scharild 78 Aar og [....].

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6456 1779.09.04 Peder Christensen? Grene, Grene, SAND ALDER: 83cc, 83, DØBT: 1693cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 4 Sept: Peder Greene — 83 aar.

NOTITS: Muligvis identificeret.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6460 1779.12.29 Lauge Michelsen, Lustrup, SAND ALDER: 87c, 87, DØBT: 1692c.
KONE: ? Lauge Michelsens kone, Skarrild, *1685cc †1767.02.15 Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 29 Dec: 1779 Lauge Michelsen 87 aar.
DKB: d 29 december døde Laus Mechelsen udi sin 87.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6462 1780.03.07 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1780.03.02. FAR: Christen Pedersen den Unge. MOR: ? Christen Pedersen den Unges kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 5 Søndag i Faste Christen {Pedersen den Unge} Deuflings dødfødde Drenge barn.
DKB: d 7 Maris Christen Pedersen død fød baren i døfling.

Dåb nr. 2476
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6463 1780.03.15 †1780.03.08 Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, SAND ALDER: 52.01 (å.m), 52 år 4 uger, DØBT: 1728.02.10c.
KONE: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, 2. kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 15 martii Pouel Nielsen af Hesselvig døde d 8 ejusd: 52 Aar 4 Uger.
DKB: d 10 Masi Povel Nielsen udi hesselvig udi hans alder - - - 52.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6465 1780.03.23 Lars Andersen, Silstrup, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. . . . . . . .Lars Andersen af Selstrup 48 aar.
DKB: Las Andersen udi Selstrup udi sin 48.

NOTITS: Ellers ikke set. Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6466 1780.04.26 Lars Skytte, Døvling, SAND ALDER: 92cc, 92, DØBT: 1688cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 26 April begravet i Felding Kirkegrd Lars Schytte som døde i Deuling.
DKB: Las Skiøtt 92.

NOTITS: Død i Døvling i Skarrild, begravet i Sønder Felding.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6468 1780.05.28 †1780.05.16 Christen Poulsen, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 67c, 67, DØBT: 1713c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dom: Trin: begravet Christian Povelsen af Præstegaarden 67 aar.
DKB: d 16 May døde Christen Povelsen udi hans alder 67.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6469 1780.09.01 ? ?, .
MAND: Olle?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 1 Septemb [....] Olle [...] {...del revet ud...}.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6471 1781.01.26 †1781.01.21 Dødfødt, Øvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1781.01.21. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Margrethe Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 26de Januar: begravet Jens Ødvigs næsten dødfødde Drenge Barn ,
{----}[...] blev døbt fordi man ikke mærkede Livs Tegn uden alleene
[..] Suk strax efter Fødselen .
DKB: d [2]6 Januar døde Jens Ødvig død fød drenge baren.

NOTITS: Præsten Hegelahr: "næsten dødfødt".
Dåb nr. 2485
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6472 1781.04.22 Jens Nielsen Øvig, Øvig, SAND ALDER: 46.07 (å.m), 47, DØBT: 1734.10.03.
KONE: Margrethe Thomasdatter, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {----} April begravet Jens Nielsen Øevig gammel 47 Aar .
Text: Han var en Trofast Mand og frygtede Gud fremfor mange.
DKB: d 22 April døde Jens Nielsen udi Ødvig udi hans alder - - - - 47.

Dåb nr. 2088
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6473 1781.05.24 †1781.05.19 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1781.05.19. FAR: Christen Pedersen Lustrup. MOR: Margrethe Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 24 Maji begravet Christen {Pedersen} Lustrups dødfødde Drenge = barn.
DKB: d 24 may Christen Lustrup død fød dreng.

Dåb nr. 2489
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6475 1781.12.24 Giøde Richard Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 7.09 (å.m), 7 år 6 m., DØBT: 1774.03.20. FAR: Christen Pedersen Lustrup. MOR: Maren Giødesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-------} [..]cembr: begravet Christen Pedersens barn .af Lustrup
{-------}ichard 7½ aar gammel .
DKB: d 24 decbr døde Giøde [........] udi Lustr udi hans alder = 8 aar.

Dåb nr. 2409
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6476 1782.01.31 Giøde Johansen Richard, Lustrup, SAND ALDER: 70c, 70, DØBT: 1712c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-------} : begravet Giøde Johansen Richard i sit 70de Aar .
DKB: d 31 Janvari Døde Giøde Johansen udi Lusterup i hans alder 70.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6477 1782.02.03 Jens Thomsen, Elkær, 15, DØBT: 1767c. FAR: Thomas Jensen Elkær. MOR: ? Thomas Jensen Elkærs 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-------}ges: Thomas Elkiærs Søn Jens i sit 15de Aar.
DKB: Den 3die febvari døde Jens Tomsen her af byen udi hans alder 15 aar.

NOTITS: Ikke set født i Skarrild. Men faderen Thomas Jensen Elkær ses i kirkebogen 1763, 1769 og 1773. Og i FT 1787 i Skarrild By gift 2. gang.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6479 1782.05.20 †1782.05.10 Laurids Ebbesen Them, Skarrild By, 82, DØBT: 1700cc.
KONE: Maren Christensdatter, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {----} før Pintsedag {Pinsedag 21. maj 1782} begr: Laurits Eduartsen Thæm Degn i sit 82de Aar.
DKB: I Mellem den 9 og 10 May Døde Lauris Evadsen Tæm udi hans alder - - 82.

NOTITS: Antaget begravet lørdagen før pinsedag.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6481 1782.07.07 Christen Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 37.02 (å.m), 36 år, DØBT: 1744.11.01.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Christen Pedersen af Deufling 2den Søndag efter St: Hans Dag, 36 Aar —

Dåb nr. 2174
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6484 1782.08.01 Bendt Lauridsen, Elkær, SAND ALDER: 1.04c (å.m), 2, DØBT: 1781.04.15. FAR: Laurids Jensen Elkær. MOR: Anne Malene Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {----} {Laurids Jensen} Elkiærs barn Dreng Bent i 2det aar.

NOTITS: Datoen er revet af. Den anses at være efter den sidste begravelse i første del af 1782 i Degnens (†10. maj 1782), som er den 29. juli. Men rækkefølgen præstens kirkebog er blandet sammen.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6486 1782.10.06 Dødfødt, Øvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0, DØBT: 1782.10.01. FAR: Peder Christensen Øvig. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {--} der {Christensen} Ødevigs og Magrethe Thomasdatters dødfødde Drenge=barn den 19de
{-}øndag efter Trin :
DKB: Peder Ødevis barn dødfødt begravet 19d Trinitatis.

Dåb nr. 2488
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6491 1782.12.10 †1782.12.02 Christen Pedersen Grene, Døvling, SAND ALDER: 70.01 (å.m), 70 år 3 uger, DØBT: 1712.11.01.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 10 Decembr: begravet Christen Pedersen af Deufling død d 2. Decembr: gammel nogle Uger og Dage over 70 Aar.
DKB: Gaml Christen Greene i Deuling Død d 2den Decmbr - - - 72 aar. Begravet dend 9de Ditto . —.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6495 1783.07.29 †1783.07.21 Anders Mortensen, Studsgaard, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 4 år, DØBT: 1780.01.16. FAR: Morten Pedersen. MOR: Maren Ibsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 21 Juli døde og d 29 begravet Morten {Pedersen} Stusgaards Søn Anders i sit 4de Aar :
DKB: Dend 21 Julj er Morten Studsgrds yngßte Søn død Nf: Anders i sit alders 4de Aar = begravet d 29 Ditto.

Dåb nr. 2472
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6499 1784.05.02 †1784.04.27 Dødfødt, Øvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1784.04.27. FAR: Peder Christensen. MOR: Mette Katrine Byrgesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 3die Søndag efter Paaske begravet Peder Christenses og Mette Cathrine Byrgesdatter af Ødevig deres dødfødde Drenge = Barn .
DKB: Peder Ødevigs En Drenge barn af hans Dødfødt , og begravet 3die Søndag efter Paaske.

Dåb nr. 2517
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6501 1784.06.16 †1784.06.10 Jens Terkelsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 2 år, DØBT: 1781.05.26. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {...}de Juni døde od 16de blev begravet Terkel Jensens Søn Jens af {.....} arstoft 2 Aar gammel
DKB: Torsdag dend 10de Junj Døde Tærkel Kastofts Søn Jens , 3 aar gml Begravet d: 16de Ditto . — .

Dåb nr. 2491
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6502 1784.06.27 †1784.07.18 Jens Christensen, Krog, SAND ALDER: 61.03 (å.m), 61 år, DØBT: 1723.03.19.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Ilsgaard, Ikast, Sognet hvor Jens Christensen boede.
DØDSÅRSAG: Druknet i Skjern Å.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dom : 3die post Trin : d 27 Junii begravet Jens Christensen , som d 18de Junii om Eftermiddagen i Sogne=Præstens Tieneste og med dennes Vogn kiørte for en Mand af Øster = Egnen til Store Sandfeld, mend da Jens Christensen alleree samme Aften var paa Rejsen tilbage, kiørte han fejl i Aaen ved Scharild Krog , hvilket tydelig sluttedes deraf , at man Dagen efter nemlig d 19de fandt ham død i Vandet ved Vognen og Hestene staaende i Aaen for Vognen, som var væltet . Det den afdøde havde været ved god Sands sluttes deraf at han havde bierget meget af Vognen op paa Landet. Han var barnfødt i Ilsgaard Ao 1723 d 19de Martii. Og hans Levnet har været ustraffelig efter hans Sognepræstes Vidnesbyrd . Han var altsaa i sit 62de Aar .
DKB: Jens Christensen fra Sunds d 15 Junj drucknet i aaen ved Schr: Krog i sit alders 61vende aar begravet den 27de Ejusdem . — .

NOTITS: Druknet i åen ved Skarrild Krog. Jens Christensen *1723.03.19 Ildsgaard, Ikat †1784.07.18 Krog, Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6503 1784.08.22 †1784.08.18 Rasmus Andersen, Skarrild- Grene, 6 år 6 m., DØBT: 1778.02c. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 18 Augusti døde Anders Pallesens Barn Rasmus af Greene begravet d 22, sammes gammel 6½ aar .
DKB: Onsdag d 18de August Døde anders Pallisens barn Nl: Rasmus begravet d 22de Ditto 6½ gm{..}.

NOTITS: Ikke fundet født. Forældrene er 1773 i Krog i Skarrild, 1776 i Silstrup i Skarrild og 1781 i Lille Hjøllund i Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6504 1784.09.26 †1784.09.17 Peder Andersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1 år 7 m., DØBT: 1783.02.03. FAR: Anders Bertelsen. MOR: Anne Margrethe Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {.....} døde og d 26 begravet Anders Bertelsens Liden Søn {.....} gammel 1 7/12 aar .
DKB: Fredagen d 17 Septbr Døde anders Bertelsens liden Søn Peder, 1 7/12 aar gml:.

Dåb nr. 2506
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6506 1784.12.12 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1784.12.06. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Kirsten Marie Pedersdtter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB 1: NB: Et dødfød Pige Barn, uægte af Deuling d 6 Dec: 1784 .
PKB 2: Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling død d 6te Dec: begravet 3 Søndag i Advent 84 {1784.12.12} i sit Alders 23de Aar ved sit døde Foster et Pige=Barn blev udlagt til Barnefader Jens Jacobsen i Deufling .
DKB: II. Kiersten Mariæ Peders Daatter i Deuling død den 6te Dec: begravet 3die Sønd i Advent 84 {1784.12.12} i sit alders 23de aar . Med sin døde Foster et Pige barn /: blev udlagt til barne fader Jens Jacobsen i Deuling . —

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6508 1785.02.23 †1785.02.18 Christen Eriksen, Lustrup, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Christen Ericksen i Lustrup død d 18 Febr: i sit Alders 68de aar.
DKB: III. Christen Erichsen i Ludstrup Død dend 18 Febr i sit Alders 68de Aar.

NOTITS: Begravelsesdato omtrentlig 5 dage efter døden. Konen døde 1783 i Lustrup.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6509 1785.05.01 †1785.04.22 Anders Bertelsen, Grene, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1734c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Anders Berthelsen i Greene d 22 April død , i sit 51 Aar. Begravet d 1 Maji .
DKB: IV. Anders Bertelsen i greene. Død d: 22de April i sit Alders [5.] aar. Begravet d 1ste May . —

NOTITS: Hans kones navn ikke set.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6510 1785.06.02 †1785.04.27 Anders Pallesen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 45.04 (å.m), 46 år, DØBT: 1739.12.26.
KONE: Else Sørensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Anders Pallesen død d 27 April i sit Alders 46 aar.
DKB: V. Anders Pallisen død d 27de April: i sit Alders 46 aar.

NOTITS: Begravelsesdato omtrentlig 5 dage efter døden.
Dåb nr. 2137
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6515 1785.12.21 †1785.12.16 Ole Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 15 dage, DØBT: 1785.12.01. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Brigitte Knudsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Onsdagen næst før juule-Dag begravet Jens Jacobsens søn Ole af Deuling, som blev døbt dom II Advent. h. a.
DKB: I. Jens Jacobsens Liden Søn Olle i Deuling Død d 16 Decembr efter at den havde seet Lyset det 1 Ejusdem.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6517 1786.02.04 †1786.01.30 dødfødt, Skarrild By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1786.01.25. FAR: Poul Christensen Tovdal. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Samme Dag {30 Januar} Poul Christensens og Anne Pedersdatters dødfødde begraven.
DKB: III. Poul Christensen og Anne Peders Daatter deres Dødfødte drengebarn samme dag {30. Januar}.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6518 1786.04.13 †1786.04.08 Christen Jensen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 2 år, DØBT: 1784.05.09. FAR: Jens Jensen Pinvig. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 8 April Jens Pindivgs Søn i Karstoft Christen 2det aar .
DKB: IV. Jens Pinvigs Søn i Castoft Naunlig Christen Jensen Død dend 8de April Næsten 2 Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
Dåb nr. 2519
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6522 1786.11.09 †1786.11.04 Mads Mikkelsen, Skarrild By, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 4 Novembr : Mads Michelsen i sit 77de aar .
DKB: VIII. Mads Mickelsen Død d 4de Novembr i sit 77de Aar.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Formodet far til husmand Lars Madsen i Skarrild By, altid første fadder ved dennes børn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6523 1786.12.28 †1786.12.23 Jens Thomasen, Lustrup, SAND ALDER: 3c, 3 år, DØBT: 1783c. FAR: Thomas Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
DØDSÅRSAG: Smitsom sygdom.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: I. Thomas Jensen [Søn død] Naunl: Jens , den 23de Decbr 86. i sit Alder 3die Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6526 1787.01.28 †1787.01.23 Mads Larsen, Lustrup, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 2 år, DØBT: 1785.04.30. FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Lars Madsens Søn Mads Død den 23de Janvarj i sit Alders 2det Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6529 1787.04.28 †1787.04.23 Jens Pedersen, Hesselvig, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1785.07.28. FAR: Peder Nielsen Hesselvig. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: VII. Peder Hesselvigs Mindste Søn Jens Død dend 23de April i sit Alders 1¾ aar gaml . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6530 1787.05.15 †1787.05.10 Jens Christian Christensen, Silstrup, SAND ALDER: 7c, 7 år, DØBT: 1780c. FAR: Christen Back. MOR: ? Christen Backs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: VIII. Christen Backs Søn i Selstrup Naunlig Jens Christian , Død den 10de May i Sit Aldr 7de {...}

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. I FT 1787 bor Christen Svendsen i Silstrup, hans kone kunne få børn i 1777. Christen Back ellers ikke set.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6535 1787.11.07 †1787.10.20 Oster Jensen, Skave, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1742c.
KONE: Kirsten Nielsdatter, Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Oster Jensen i Schaue død 30te Ogt: i sit alders 45 aar begraven den 7de Novemb.

NOTITS: Skifte. Opvokset Birkebæk i Arnborg, ikke født der.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6536 1788.01.27 dødfødt, Skarrild By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1788.01.22c. FAR: Jens Christensen Nexgaard. MOR: Charlotte Amalie Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: I. Jens {Christensen} Nexgaard og Carlotta {Charlotte Amalie Østergaard} deres Liden Dødføde Søn blev begraven Søndag Sexagesima.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6539 1788.05.18 †1788.05.13 dødfødt, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1788.05.08c. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: IV Knud {Jensen} Karstoft og Else Hansdatter deres Liden Søn dødfød den 13de May og begraven den 18de dennes.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6540 1788.09.25 †1788.09.18 Thomas Jensen Elkær, Skarrild By, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1725c.
KONE: Karen Nielsdatter, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: V. Thomas Jensen Elkier død d 18de Septb: og Begraven den 25de Ditto i Sit Alders 63 aa.

NOTITS: Muligvis født *1727.09.14 i Skarrild dåb #2024 (denne Thomas Jensen muligvis †1730 kun angivet Jens Thomesens barn). Konens navn fra FT 1787.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6541 1788.11.01 Samuel Jensen, Døvling, SAND ALDER: 1.11 (å.m), DØBT: 1786.12.07. FAR: Jens Bentsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Jens bentsen og Hustrues {Kirsten Marie Christensdatter} Liden søn Navl Samuel .

NOTITS: Ingen dato angivet, men det er efter den 25. sept. og før den 30. nov. (kirkeårets ende) i 1788. Dermed begravet i okt. eller nov. 1788. 1788.11.01 er midt i perioden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6544 1789.05.05 †1789.05.01 Josva Christensen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1789.03.09. FAR: Christen Josvasen Lund. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Christen Josvasen Lunds og Maren Jensdatters barn Josva død 1 Maji i 1ste Aar begraven den 5te sammes.
NOTITS: Syv uger gammel.
Dåb nr. 2569
LINK: Affotografering.

Nr. 6545 1789.08.09 †1789.08.02 Ib Christensen Heesgaard, Beksgaard, SAND ALDER: 52.10 (å.m), 57 år, DØBT: 1736.11.11.
SØS: Marianne Christensdatter, Beksgaard, Skarrild, Ib dør ved søsteren Marianne i Beksgaard. Hun er gift med Søren Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ib Christensen Heesgaard af Kiøbenhavn død i Beksgaard den 2 Aug : i 57de Aar, begravet den 9de sammes.
NOTITS: Alder 4 år for høj. Ib er på besøg fra København, hvor han er gift, konens navn nævnes ikke i skiftet. Fra FT 1787 Vester Kvarter er det Maria Corneliusdatter *1735c, deri kaldes han Christian Heesgaard.
Dåb nr. 2104
LINK: Affotografering.

Nr. 6546 1789.09.20 †1789.09.14 Jens Pedersen, Skave, SAND ALDER: 4.03 (å.m), 5 år, DØBT: 1785.06.12. FAR: Peder Larsen. MOR: Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Peder Larsens og Hustrues {Johanne Jensdatter} Søn Jens død i Schave den 14de Sept: i 5te Aar , begravet den 20 sammes .
NOTITS: Jens er født i Skarrild-Grene.
Dåb nr. 2534
LINK: Affotografering.

Nr. 6547 1789.11.13 †1789.11.06 Christen Nielsen Ronnum, Silstrup, SAND ALDER: 30.03 (å.m), 31 år, DØBT: 1759.07.25.
BROR: Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, Skarrild, Christen Ronnum bor ved broderen Niels Ronnum i Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Christen {Nielsen} Ronnum i Seltrup døde den 6te Novembr: i 31te Aar , begravet den 13de sammes .
NOTITS: Uklart om han var i Silstrup i FT 1787 eller karl et andet sted. Hvis han var i Silstrup er han glemt i FT 1787.
Dåb nr. 2287
LINK: Affotografering.

Nr. 6549 1789.12.13 †1789.12.09 Jens Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 40 uger, DØBT: 1789.04.13. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 13de Decembr:, som var Dom iii Advent : begraven Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatters Barn af Deuling navnlig Jens , som døde Onsdagen tilforn gammel 40 Uger .
Dåb nr. 2568
LINK: Affotografering.

Nr. 6551 1789.12.27 †1789.12.22 Peder Christian Olufsen, Silstrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1789.12.06. FAR: Oluf Pedersen Skrædder. MOR: Sidsel Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 27 Decembr begravet Ole Pedersens Barn Peder Christian af Selstrup faa Dage gammel —
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen. Moderen døde kort før i barselsseng.
Dåb nr. 2575
LINK: Affotografering.

Nr. 6553 1790.01.24 †1790.01.19 Peder Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 2 år, DØBT: 1788.03.24. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: III Søndagen den 24 Januar begravet Christen Christensen Jegins Barn af Lustrup Peder gammel i 2det Aar —
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2558
LINK: Affotografering.

Nr. 6556 1790.08.08 †1790.08.03 Dødfødt, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.08.03. FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange. MOR: Karen Brasch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: IV Den 8 August: begravet Hr: {Laurids} Langes dødfødte Søn af Nør: Carstoft —
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2582
LINK: Affotografering.

Nr. 6558 1790.10.24 †1790.10.16 Rasmus Pedersen, Heesgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1790.10.07. FAR: Peder Christan Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: VI Peder Christians og Mette Rasmusdatters Barn Rasmus i Heesgaard død d 16 oct: og begravet d 24 dito i sit 1ste Aar —
NOTITS: Død 9 dage gammel.
Dåb nr. 2582
LINK: Affotografering.

Nr. 6561 1790.11.28 †1790.11.23 Peder Christian Perle, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1790.11.15. FAR: Ebenezer Pedersen Perle. MOR: Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: VII sidst i dette Kirke Aar døde Ebenezer Perles Barn af Grene Peder Christian begravet Dom: 1 Advent i 1ste Aar.
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2586
LINK: Affotografering.

Nr. 6564 1791.01.19 †1791.01.12 Erik Pedersen, Silstrup, SAND ALDER: 68c, 59 år, DØBT: 1723c.
KONE: Margrethe Svendsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: III Den 12 januar : døde Erich {Pedersen} i Selstrup 59 Aar gebr : d 19de.
NOTITS: Alderen er vel om 10 år forkert, FT 1787 alder 64 antaget korrekt.
LINK: Affotografering.

Nr. 6565 1791.04.10 †1791.04.03 Peder Jeppesen, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 1 år, DØBT: 1791.01.09. FAR: Jeppe Pedersen. MOR: Abbelone Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: IV Den 3 April død Jeppe {Pedersen} Deulings Barn Peder i første Aar , begr: d 10de.
LINK: Affotografering.

Nr. 6567 1791.06.15 †1791.06.08 Gert Jensen, Skarrild By, SAND ALDER: 52c, 60 år, DØBT: 1739c.
KONE: Karen Nielsdatter, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: VI D. 8 Junii døde Geert Jensen 60 Aar, begr: d 15de .
NOTITS: Alder fra FT 1787, KB alder 8 år for høj.
LINK: Affotografering.

Nr. 6568 1791.06.03 †1791.06.28 Carsten Christensen, Krog, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 1 år, DØBT: 1791.04.21. FAR: Christen Carstensen. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: VII d 28 Junii døde Christen Carstensens Søn Carsten i 1ste Aar begr: d 3de Julii.
LINK: Affotografering.

Nr. 6569 1791.08.01 †1791.08.07 Anders Pedersen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1791.08.01. FAR: Peder Andersen Birk. MOR: Anne Katrine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: VIII d 1ste Aug : død Peder {Andersen} Birchs Søn Anders i 1ste Aar begr: d 7de.
NOTITS: Forældre gift 1787 i Skarrild #8039.
Dåb nr. 2596
LINK: Affotografering.

Nr. 6570 1791.08.15 †1791.08.07 Christen Mortensen, Hesselvig, SAND ALDER: 2.04 (å.m), 3 år, DØBT: 1789.03.26. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Johanne Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: IX. Den 7 Aug : døde Morten {Pedersen} Hesselvigs og Hustr: Johannes {Thomasdatters} Søn Christen i 3die Aar , begr : d 15de.
Dåb nr. 2570
LINK: Affotografering.

Nr. 6573 1791.11.06 †1791.10.30 Peder Christian Olufsen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1791.09.21. FAR: Oluf Pedersen Skrædder. MOR: Sidsel Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: XII. d 30 Oct : døde Oluf {Pedersen} Skræders Søn Peder Christian i 1ste Aar ; begrr: d 6 Nov:
Dåb nr. 2600
LINK: Affotografering.

Nr. 6579 1792.02.08 †1792.01.27 Christen Pedersen Hesselvig, Hesselvig, SAND ALDER: 77.01 (å.m), 77 år 6 uger, DØBT: 1714.12.16c.
KONE: Anne Christensdatter, Hesselvig, Skarrild, Død to år før †1790.01.22.
KIRKEBOGSTEKSTEN: IV d 27 Januar døde Christen {Pedersen} Hesselvig gamm: 77 Aar 6 Uger. begr : d 8 Febr :
LINK: Affotografering.

Nr. 6580 1792.02.12 †1792.02.08 Anders Jensen Østergaard Bektoft, Bektoft, SAND ALDER: 61c, 66 år, DØBT: 1731c.
KONE: Margrethe Christensdatter Hvipskov, Bektoft, Skarrild
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: V d. 8de Febr : druknede tvende Mænd i Aaen ved Krog i Sal : Christen {Pedersen} Hesselvigs Liig= Følge , nemlig Anders {Jensen Østergaard} Bektoft 66 Aar gam: og Hans {Eskesen} Castoftt 77 Aar gam: Begge begraven d 12te sammes.
NOTITS: Dødsalder 5 år for høj efter FT 1787.
LINK: Affotografering.

Nr. 6581 1792.02.12 †1792.02.08 Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 78c, 77 år, DØBT: 1714c.
KONE: Birte Christensdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild, †1791.12.24 død 6 uger før manden.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: VI d. 8de Febr : druknede tvende Mænd i Aaen ved Krog i Sal : Christen {Pedersen} Hesselvigs Liig= Følge , nemlig Anders {Jensen Østergaard} Bektoft 66 Aar gam: og Hans {Eskesen} Castoftt 77 Aar gam: Begge begraven d 12te sammes.
NOTITS: Dødsalderen passer med FT 1787.
LINK: Affotografering.

Nr. 6582 1792.02.19 †1792.02.11 Hans Nielsen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 4 dage, DØBT: 1792.01.20. FAR: Niels Sørensen Flø. MOR: Inger Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: VII d jjte døde Niels {Sørensen} Fløes Søn Hans 4 Uger 4 Dage gam : begr : d 19 Februar.
NOTITS: Tvilling. Moderens navn i dåben.
LINK: Affotografering.

Nr. 6584 1792.04.13 †1792.03.18 Christen Thomasen, Skarrild- Grene, 11 år, DØBT: 1781c. FAR: Thomas Grene. MOR: Mette Christensdatter.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: X D. 18 Martii druknede Thomas Greenes Søn Christen i Aaen ved Greene gammel jj Aar . Legemet blev funden d 10 April i Aaen ved Felding Tarp . begraven d 13de sammes.
NOTITS: Thomas Grene nævnes 1791 og datter Christiana *1794.08.28 i Skarrild- Grene.
LINK: Affotografering.

Nr. 6587 1792.06.17 †1792.06.05 Jens Andersen Smed, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 71.09 (å.m), 72 år, DØBT: 1720.10.20.
KIRKEBOGSTEKSTEN: XIII d. 5te Junii døde Jens {Andersen} Smed i S: Carstoft 72 Aar gam : begr: 2den Sønd : efter Trinit :
NOTITS: Døbt 1720.10.20 i Bøvl i Sønder Omme, først gårdmand i Bøvl, senere efter konens død 1781-1790c smed i Brandholm i Brande, 1790c til sønnen Terkel Jensen i Sønder Kartoft, hvor han boede de sidste par år.
LINK: Affotografering.

Nr. 6588 1792.11.17 †1792.11.09 Niels Christensen Ronnum den Ældre, Silstrup, SAND ALDER: 78.09 (å.m), 78 år 40 uger, DØBT: 1714.02c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: XIV d 9 Nov: døde Niels {Christensen} Ronnum i Silstrup 78 Aar 40 Ug: gam: begr: d 17 sammes.
NOTITS: FT 1787 giver *1716c. Dør ved sønnen Niels Nielsen Ronnum den Yngre.
LINK: Affotografering.

Nr. 6589 1792.12.22 †1792.12.13 Peder Christensen Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 79.09 (å.m), 79 år 40 uger, DØBT: 1712.02c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: I. D. NB d: 13 Dec: døde Peder {Christensen} Lustrup i Degneboligen i sit 79 Aar 40 Uger gammel . begravet d 22 sammes .
NOTITS: Han er degnen Christen Pedersen Lustrups far.
LINK: Affotografering.

Nr. 6591 1793.02.27 †1793.02.22 Peder Christensen Sandfeld, Øvig, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1753c.
KONE: Mette Cathrine Byrgesdatter, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: III D. 22 Febr: døde Peder Christens: Ødevig 40 Aar gamm : begravet d 27 sammes .
NOTITS: Da begravelses alderen er mindre end FT 1787 alderen, antages alderen fra begravelsen, som ellers plejer at være for høj.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6594 1793.06.11 †1793.06.04 Niels Mortensen, Skarrild By, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1725c.
KONE: Inger Pedersdatter, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: VI. D. 4 Junii døde Niels Mortensen i Scharrild gamm : 69 Aar; begr: d ii sammes .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6597 1793.07.08 †1793.07.04 Clemmen Jespersen, Klink, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1793.07.04. FAR: Jesper Clemmensen Klink. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: IX D. 4 Julii død og født Jesper {Clemmensen} Klinks Søn Clemen begr : d 8 Julii .
Dåb nr. 2621
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6599 1793.09.01 †1793.08.28 Peder Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 15 uger, DØBT: 1793.03.20. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: XI D . 1 Sept begravet Jens Bendtsens Søn Peder 15 Uger.
NOTITS: Skønnet død 4 dage før begravelsen, datoen altså omtrentlig. Tvilling. Hans alder er 23 uger, ikke 15. Uge-regning er ikke så let endda.
Dåb nr. 2618
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6601 1793.11.03 †1793.10.30 Dødfødt, Ronnum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1793.10.30. FAR: Søren Pedersen Ronnum. MOR: Anne Marie Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra dåbsnotits: 'XVI Den 30 Oct: Søren {Pedersen} Ronnums og Anne Marie Andersdatters Søn dødfødt .'}
Dåb nr. 2627
LINK: Affotografering.

Nr. 6604 1794.02.25 †1794.02.18 Jakob Christensen Hannerup, Pindvig, SAND ALDER: 58c, 58 år.
KONE: Anne Sørensdatter, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 D. 18 Februar døde og d 25de sammes begr : Jacob Christensen {Hannerup} Pindvig 58 Aar gammel :
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6605 1794.03.12 †1794.03.02 Samuel Jensen, Døvling, SAND ALDER: 2.10 (å.m), 3 år, DØBT: 1791.04.25. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3 D. 2 Martii død og 2den Onsdag i Faste {12. marts 1794} begra : Jens Bendsen hans søn Samuel i sit 3die Aar.
NOTITS: *1791.04.25
Dåb nr. 2592
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6606 1794.06.01 †1794.05.24 Dødfødt, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1794.05.24. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4 6te Søndag efter Paaske begravet Knud {Jensen} Carstoftes dødfødte Søn .
Dåb nr. 2632
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6607 1794.09.07 †1794.09.01 Oluf Jensen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1794.07.20. FAR: Jens Olufsen Minds. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 12te Søndag efter Trin : {7. sept. 1794} begravet Jens Olufsen Mindses barn Oluf gammel 6 Uger j dag .
NOTITS: Død 1. sept. udfra 6 uger 1 dag gammel og født 20. Juli 1794.
Dåb nr. 2637
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6608 1794.10.05 †1794.10.01 Christen Jensen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1794.05.17. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Anne Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16 Søndag efter Trin : {5. okt. 1794} begravet Jens Christensens {Drantums} Søn Christen af Greene født sidst afvigte Majii Maaned .
NOTITS: Død sat 4 dage før begravelsen, dato omtrentlig.
Dåb nr. 2634
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6609 1794.10.19 †1794.10.15 Dødfødt, Skarrild By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1794.10.15. FAR: Anders Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18 Søndag efter Trin : begravet Anders Jensens og Kirsten Christensdatters {fejl for Nielsdatter} dødfødte Søn .
Dåb nr. 2641
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6610 1794.12.28 †1794.12.24 Clemmen Jespersen, Klink, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1794.08.07. FAR: Jesper Clemmensen Klink. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen imellem Juul og Nytaar begravet Jesper Klinks lidet Barn Clemen. født 7 Aug: a : c:
NOTITS: Dødsdata sat til fire dage før begravelsen, dato omtrentlig.
Dåb nr. 2638
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6611 1795.01.11 †1795.01.02 Nis Hansen, Skarrild- Grene, 53 år, DØBT: 1741c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 2den Januar døde Nis Hansen i Greene 53 Aar gamm : begravet d 11te Samms. Liig Text over Graven 1 Kong : 20, jj.
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6612 1795.02.25 †1795.02.21 Poul Nielsen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1794.12.18. FAR: Niels Poulsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 25de Febr : begravet Niels Pouelsens Barn af Greene, som var hiemdøbt d 18 Decembr sidst navnl: Poul.
NOTITS: Dødsdato sat til fire dage før begravelsen, dato omtrentlig.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6619 1796.08.26 Søren Nielsen, Pindvig, SAND ALDER: 4.06 (å.m), 4 år 7 m, DØBT: 1792.02.19. FAR: Niels Sørensen Flø. MOR: Inger Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 26 Aug: begravet Niels Sørensens {Fløs} og Inger Hansdatters Barn af Pindvig navnl: Søren gammel 4 Aar 7 Maaneder .
NOTITS: Født i Lustrup *1792.02.19.
Dåb nr. 2604
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6623 1796.12.18 Niels Nielsen Knude, Karstoft- Nørre (Egebjerg), SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1736c.
KONE: Anne Madsdatter, Karstoft- Nørre (Egebjerg), Skarrild, †1796.10.30 syv uger før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : IV Advent : begravet Niels Nielsen Knude af Egeberg 60 Aar .
NOTITS: Alder passer med 1787. Steder Knude findes i Skjern, Lyne, Skast, Føvling og Hvejsel sogne. Det nærmeste er vel Skjern, men Lyne er ikke meget videre.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6624 1797.03.12 Hans Pedersen Tarp, Lustrup, SAND ALDER: 80c, 75 år, DØBT: 1717c.
HUSBOND: Thomas Jensen, Lustrup, Skarrild, Hans Pedersen Tarp er inderste ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 2den Søndag i Faste begravet Hans Pedersen Tarp af Lustrup . Gammel 75 Aar.
NOTITS: Formodentlig født i Tarp i Sønder Felding sogn, lige nabo til Lustrup. I FT 1787 er han inderste ved Thomas Jensen..
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6627 1797.05.16 †1797.05.08 Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, SAND ALDER: 59.06 (å.m), 60 år, DØBT: 1737.10.28.
KONE: Maren Ibsdatter, Studsgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 16 Maji begravet Morten Pedersen Studsgard gammel i sit 60de Aar.
NOTITS: *1737.10.28.
Dåb nr. 2123
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6628 1797.09.11 Ole Olesen Minds, Skarrild By?, SAND ALDER: 77c, 84 år, DØBT: 1720c.
KONE: Maren Pedersdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 11te Septembr: begravet Ole Minds , som fik sin død ved at starte af Vognen , da han paa sin Hiemrejse hiem fra Lund-Market var nær ved Herningsholm og Aftenen Kl: 10 . Hvorefter han blev ført Halvdød hiem og døde Kl: 2 Eftermidd: Dagen efter , som var den 6te Septembr Liig-Texten var Eccles: 9, v: 10 . 11. og 12 . Hans Alder var 84 Aar.
NOTITS: Oluf Olufsen Minds ses 28. juli 1766 i skifte efter Kirsten Jakobsdatter i Klink i Skarrild. Ses 1773 i skifte efter Niels Christensen i Silstrup i Skarrild. Ses 1776 i Skarrild i skifte efter Maren Giødesdatter i Lustrup i Skarrild. Ikke set i FT 1787 ses han i Paarup i Assing 67 år gammel, den angivne alder 84 her i 1787 er dermed vel 7 åar for høj. Eccles: er Prædikerens Bog, Kap. 9, vers 10-12: "10 Alt, hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre af al din magt, for i dødsriget, hvor du går hen, er der ingen handling eller sammenhæng, ingen kundskab eller visdom. 11 Dernæst så jeg under solen, at løbet afhænger ikke af de hurtige, krigen ikke af de tapre, føde ikke af de vise, rigdom ikke af de forstandige, yndest ikke af de kyndige, for skæbnens tid rammer dem alle, 12. og mennesket kender ikke sin tid. Som fiskene fanges i det onde garn, og som fuglene fanges i fælden, sådan indfanges menneskene af den onde tid, når den pludselig falder over dem. "
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6629 1797.11.05 Dødfødt, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Carstensen. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 21 p Trin : begravet Christen Carstensens og Hustrues Mette Christensdatters dødfødte Drenge=Barn .
Dåb nr. 2676
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6633 1798.03.25 †1798.03.23 Jens Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 1798.03.16. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme Dag disse forældres {Christen Christensens Jegins ... Kirsten Pedersdatter} Barn Jens 7 Dage gammel .
NOTITS: Moderen død i barselsseng. Jens antaget død 3 dage før begravelsen, fødsel derfra 7 dage tilbage. Lustrup fra moderens begravelse samme dag #6632.
Dåb nr. 2680
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6634 1798.04.05 Knud Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 18.08 (å.m), 18 år, DØBT: 1779.08.01. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skiærtorsdag begravet Niels Knudsen Søn Knud fra Seltrup gammel 18 Aar .
NOTITS: *1779.08.01 i Silstrup i Skarrild
Dåb nr. 2468
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6635 1798.04.29 Christen Poulsen Tovdal, Døvling, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1715c.
KONE: Bodil Christensdatter, Døvling, Skarrild, †1800.01.09 Tovdal i Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3 Søndag efter Paaske den 29 April begravet Christen Poulsen Thodal af Deuling gammel: 82 Aar.
NOTITS: *1715c, død ved søn Jens Christensen Tovdal. FT 1787 72 år gammel i Tovdal i Arnborg.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6636 1798.05.23 Peder Jensen Pindvig, Silstrup, SAND ALDER: 53c, 55 år, DØBT: 1745c.
KONE: Anne Kirstine Madsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23de Maji begravet Almisse = Lem Peder {Jensen} Pindvig 55 Aar.
NOTITS: FT 1787 i Silstrup 43 år. Jensen fra FT 1787, hvor han er hyrde i Skarrild Præstegaard.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6637 1798.06.10 Peder Nielsen Haulund, Grene, SAND ALDER: 49c, 49 år, DØBT: 1749c.
KONE: Anne Marie Pedersdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 10 Junii begravet Peder Haulund af Greene 49 Aar.
NOTITS: Der er skifte efter ham den 31. juli 1798, derfra konens navn.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6638 1798.06.24 Anders Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 1.00 (å.m), DØBT: 1797.07.04. FAR: Niels Knudsen. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 24 Junii begravet Niels Knudsens Søn Anders , som var døbt den 4 Julii 1797 .
NOTITS: Begravet 1 år gammel.
Dåb nr. 2673
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6642 1798.12.04 †1798.11.26 Thomas Jensen Mølle, Lustrup, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1744c.
KONE: Mette Christensdatter, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: J Jesu navn 1799 .
Den 26 Nov : død og den 4de Decembr : begravet Thomas Jensen Mølle gammel 54 Aar - Text: Esais 38, 12.

NOTITS: Han ses i FT 1787 i Lustrup 43 år gammel, som passer. Teksten Esajas 38, 12: "min Bolig er nedbrudt, ført fra mig som Hyrdernes Telt, som en Væver sammenrulled du mit Liv og skar det fra Traaden. Du ofrer mig fra Dag til Nat".
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6644 1799.01.13 Mads Nielsen Pindvig, Pindvig, SAND ALDER: 87cc, 87 år, DØBT: 1712cc.
KONE: Johanne Andersdatter, Pindvig, Skarrild, 4. kone †1791.12.30 Pindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 13de Januar , begravet Mads Nielsen Pindvig. Merkværdigt , at han havde levet i 4 Egteskaber som et efter andet vedvarede udi 60 Aar , dog levede han tilsidst som Enkemand 7 Aar.
NOTITS: Sidste 4. kone begravet omkring 1792c.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6646 1799.04.02 Michel Andersen Grene, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 61.01 (å.m), 62 år, DØBT: 1738.02.23.
KONE: Dorte Sørensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, †1811.03.13 Skarrild- Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 2 April begravet Michel Andersen Greene 62 Aar gammel. Blev Syg i kirken paa Skiærstorsdag Text: Psalm : 27, 4 = 5.
NOTITS: Født i Gammel Arnborg.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6648 1799.06.16 Dødfødt, Silstrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 11.06.1799. FAR: Niels Larsen. MOR: Anne Katrine Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den {tom plads } Junii , begravet Niels Larsens og Anne Cathr : Erichsd : Dødfødte Drenge Barn .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6649 1799.06.30 Giøde Richard Pedersen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1799.06.23. FAR: Peder Andersen Birk. MOR: Anne Katrine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 30te Junii begravet Peder Andersen Birchs Barn Giøde Richard af Lustrup , som var døbt d 23de sammes. Text over Graven 2 Tim : 1 , 9 .
Dåb nr. 2692
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 5993 1799.07.19 †1799.07.15 Dødfødt, Silstrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1799.07.15. FAR: Niels Larsen. MOR: Anne Katrine Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET: fra Introduktion: 'Den 4 Aug : introduceret Niels Larsens Hustrue Anne Cathrine {Eriksdatter} af Seltrup efter et Dødfødt Drengebarn . '}
NOTITS: Datoer er skønnet til tre uger før introduktionen.
Dåb nr. 2693
LINK: Affotografering.

Nr. 6653 1800.01.07 Ole Jensen, Lustrup, SAND ALDER: 49c, 47 år, DØBT: 1751c.
KONE: Anne Ibsdatter, Lustrup, Skarrild, I 1801 inderste ved Niels Nielsen Juulsgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 7de Januar : blev indført i kirken og ceremonilt{!} begravet Ole Jensen af Lustrup, saasom Graven ikke for Frost kunde Aabnes nu . Text : Jacob: 1 , 12 . Gammel 47 Aar .
NOTITS: Muligvis den Ole Jensen, der er selvejer i Døvling FT 1787.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6658 1800.03.23 Samuel Jensen, Døvling, SAND ALDER: 2.02 (å.m), 3 år, DØBT: 1798.02.01. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23de Martii begravet Jens Bendtsens Søn Samuel fra Deuling, som var i 3die Aar siden den 1ste Febr : Liigtext i Petr : 5, 10—11 .
Dåb nr. 2679
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6660 1800.06.08 Bendt Jensen, Døvling, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3 år 7 uger, DØBT: 1797.06.04. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 8de Juniii begravet Jens {Christensen} Thodals Søn Bendt af Deuling gammel 3 Aar 7 Uger . Liig Text: Rom : 8 , 17.
Dåb nr. 2670
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6661 1800.08.03 Peder Christian Mortensen, Hesselvig, SAND ALDER: 13.09 (å.m), 14 år, DØBT: 1786.10.29. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Johanne Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 3die August begravet Morten {Pedersen} Hesselvigs Søn Peder Christian i sit 14de Aar . Liigtext Psalm : 103 ; 13—14de v:
NOTITS: Moderen Johanne Thomasdatter †1791.
Dåb nr. 2546
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6662 1800.08.26 Christen Jespersen, Klink, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 1 år, DØBT: 1800.05.16. FAR: Jesper Clemmensen Klink. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26de August begraven Jesper {Clemmensen} Klinks liden Søn Christen i sit Alders første Aar .
Dåb nr. 2704
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6665 1801.03.08 Ole Jensen, Døvling, SAND ALDER: 14.01 (å.m), 14 år 3 uger, DØBT: 1787.04.05. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8de Martii Dom : Oculi begravet Jens Jacobsens Søn af Deuling navnlig : Oluf . 14 Aar og nogle Uger
NOTITS: Nogle uger sat til tre.
Dåb nr. 2551
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6668 1801.05.31 Christen Jensen, Beksgaard, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1800.06.05. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo trin : d 31 Maji begravet Jens Christensens Søn af Beksgaard navnlig Christen i 2det Aar .
Dåb nr. 2702
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6669 1801.08.02 Bendt Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1801.02.20. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den August begravet Jens {Christensen} Thodals Søn Bendt af Deuling , som var døbt d 20de Februar: sidst . Text Joh: 14, 3 - 4. Hvor jeg er, skal etc:
Dåb nr. 2708
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6673 1802.05.02 Peder Pedersen, Heesgaard, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 1 år, DØBT: 1801.11.28. FAR: Peder Christian Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9de Maji begravet Peder Christian {Pedersen} Heesgaards og Mette Rasmusdatters Barn Peder , gammel i 1ste Aar Text: 2 Sam : 12 , 22 —— 23 .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6676 1802.10.21 Knud Terkelsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 89.01 (å.m), 91 år, DØBT: 1713.10.01.
KONE: Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup, Hoven Mølle, Hoven, †1786 i Hoven.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 21de Octobr : begravet Enkemanden Knud Terkelsen 91 Aar gammel . Text Proverb: 16, 31 .
NOTITS: *1713.10.01 Omvraa, Sønder Omme. Bor ved hans søster Anne Terkelsdatters søn Knud Jensen i Sønder Karstoft.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6677 1803.01.23 †1803.01.16 Simon Nielsen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 68c, 65 år, DØBT: 1735c.
KONE: Else Christensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, †1800.03.02.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Kirke=Aar 1803
J Jesu Navn
Den 23de Januar begravet Simon Nielsen af Greene ; døde den 16de sammes gammel 65 Aar .

NOTITS: Bedre alder fra FT 1787. Simon gift 2. gang med Karen Kirstine Pedersdatter 1800.06.29 i Skarrild.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6678 1803.03.23 †1803.03.15 Christen Christensen Jegin, Skarrild By, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1758c.
KONE: Mette Lauridsdatter, Skarrild By, Skarrild, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23de Martii begravet Christen Christensen Jegin , død den 15de s: M : gammel 45 Aar . Text Eccles: 7 , 2 .
NOTITS: Dødsalder og FT 1787 alder passer sammen.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6679 1803.04.24 Bendt Jensen, Døvling, SAND ALDER: 21.11 (å.m), 21 år 11 m., DØBT: 1781.06.24. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 24 April begravet Bent Jensen af Deuling gammel 21 Aar 11 Maaneder. Text: i Petr: i[i] , 5 — 6 — 7 — NB [a.n] svag i mange Aar —
Dåb nr. 1993
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6680 1803.05.01 †1803.04.25 Christen Christensen Didri, Øvig, SAND ALDER: 18c, 18 år, DØBT: 1786c. FAR: Christen Olesen, Torngaard hus, Nørre Nissum. MOR: Ane Jakobsdatter, Torngaard hus, Nørre Nissum.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Stokholm, Stokholm?, Nørre Nissum, Ikke fundet i FT 1801. *1773 Nørre Nissum †1828 Legind.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Lund, Kongensgaard, Nørre Nissum
NÆVNT Nr. 3: Svend Pedersen, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 1ste Maji begravet ung Person Christen Christensen Dridi , som kom til Ødevig den 19de April paa hiem rejsen til Nørre Nissum Sogn , hvor han havde Hieme hos sin Fader Christen Olesen af Schausgaard Huus . Han havde drevet Høvder til Holsten for Peder Stokholm . Han døde d 25de April gammel i 18de Aar . Dette er efter Angivelse af hans Fader , og er indberettet til Lægdsmanden Niels Christensen Lund paa Kongensgaard {Nørre Nissum} . Faderen fik denne Indberetning med sig den 1ste Maji i Overværelse af Svend Pedersen Ødevig i hvis Huus den unge Person døde . Lægdsmanden angav T[or]ngaardhuus, som [......] .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6681 1803.05.15 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1803.05.12. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 15de Maji begravet Jens {Christensen} Thodals og Else Bentsdatters død fødte Søn , som blev født d 12te Maji . Text over Graven Jer: 1, 5 . indtil helligede jeg dig .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6682 1803.05.19 †1803.05.15 Peder Nielsen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1803.05.08. FAR: Niels Pedersen, Hejnsvig. MOR: Anne Kirstine Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 19de Maji begravet Anne Kirstine Andersdatters uægte Barn af Greene navnlig Peder som var døbt den 8de Maji .
NOTITS: Dødsdato ansat 4 dage før begravelsen.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6684 1804.03.18 †1804.03.11 Peder Christian Pedersen, Heesgaard, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1764cc.
KONE: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Pilgaard, Lustrup (Pilgaard), Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Søren Pedersen Ronnum, Ronnum, Skarrild
NÆVNT Nr. 3: Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 4: Peder Christensen Hjuler, Silstrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 5: Casper Møller, Højris, Ikast
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de Martii begravede tvende Mænd : Peder Christian Pedersen af Heesgaard 40 Aar gammel og Niels Nielssen Piilgaard af Lustrup 34 Aar gammel . Begge druknede i Aaen imellem Høgild og Toxvig Natte imellem 10de og 11te Martii. De var indstævnede af Søren Pedersen Ronnum at vidne paa Herreds Tinget imod Niels {Rasmussen} Winde af Scharild Mølle angaaende Jagtvæsenet . Paa Hiemrejsen , da de vare komen paa denne Side af Øster Høgild gik de til Aaen for at gaae over paa Isen og søge Gienvej til Birkebek . Peder Christensen Hjuler af Selstrup , som eene fulgte dem , forsikrer , at han raadede dem derfra ; men desuagtet gik Niels Piilgaard først ud paa Isen , og da denne raabde om Redning, efter at Isen var bristet under ham , gik Peder Christian ud paa Isen for at række ham en Kiep at holde ved, for at stræbe at drage ham op ; Men nu brast Isen som denne stod paa , og de sank begge . De døde legemer bleve fundne og optagen af Vandet den 11te Martii , men hiemførte til hvers Boepæl den 12te efter at herredsfogdens Kjendelse var given , at dem maatte gives en Hæderlig Begravelse . Texten til Liigprædiken Luc: 12 , 35 — 40 inclus :
Efter Sognefogdens beviisliggiorte Anmeldelse om at Peder Christian af Heesgaard i Scharild Sogn og Niels Piilgaard fra Lustrup i samme Sogn ; paa deres Hiemrejse fra Hammerum Herredstiing sidste Nat druknede i Aaen ved Toxvig , da de ville gaae over samme paa Isen , for at følge nærmeste Veig heim , kan de afdøde føres til Huse , uden videre Syn over dem , da det er afgort, at foranmeldte Uheld var den eeneste Aarsag til deres Død . Paa Grund deraf ville og vedkommende Sognepræst lade dem nyde sædvanlig hæderlig Jordefærd .
Høyriis {Ikast sogn} 11te Martii 1804
{Casper} Møller
Til Sognefogden i Arnborg .
Gjenpartens Rigtighed bevidner
N: Hegelahr.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6685 1804.03.18 †1804.03.11 Niels Nielsen Pilgaard, Lustrup (Pilgaard), SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1770c.
KONE: Mette Pedersdatter, Lustrup (Pilgaard), Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Christian Pedersen, Heesgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Søren Pedersen Ronnum, Ronnum, Skarrild
NÆVNT Nr. 3: Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 4: Peder Christensen Hjuler, Silstrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 5: Casper Møller, Højris, Ikast
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de Martii begravede tvende Mænd : Peder Christian Pedersen af Heesgaard 40 Aar gammel og Niels Nielssen Piilgaard af Lustrup 34 Aar gammel . Begge druknede i Aaen imellem Høgild og Toxvig Natte imellem 10de og 11te Martii. De var indstævnede af Søren Pedersen Ronnum at vidne paa Herreds Tinget imod Niels {Rasmussen} Winde af Scharild Mølle angaaende Jagtvæsenet . Paa Hiemrejsen , da de vare komen paa denne Side af Øster Høgild gik de til Aaen for at gaae over paa Isen og søge Gienvej til Birkebek . Peder Christensen Hjuler af Selstrup , som eene fulgte dem , forsikrer , at han raadede dem derfra ; men desuagtet gik Niels Piilgaard først ud paa Isen , og da denne raabde om Redning, efter at Isen var bristet under ham , gik Peder Christian ud paa Isen for at række ham en Kiep at holde ved, for at stræbe at drage ham op ; Men nu brast Isen som denne stod paa , og de sank begge . De døde legemer bleve fundne og optagen af Vandet den 11te Martii , men hiemførte til hvers Boepæl den 12te efter at herredsfogdens Kjendelse var given , at dem maatte gives en Hæderlig Begravelse . Texten til Liigprædiken Luc: 12 , 35 — 40 inclus :
Efter Sognefogdens beviisliggiorte Anmeldelse om at Peder Christian af Heesgaard i Scharild Sogn og Niels Piilgaard fra Lustrup i samme Sogn ; paa deres Hiemrejse fra Hammerum Herredstiing sidste Nat druknede i Aaen ved Toxvig , da de ville gaae over samme paa Isen , for at følge nærmeste Veig heim , kan de afdøde føres til Huse , uden videre Syn over dem , da det er afgort, at foranmeldte Uheld var den eeneste Aarsag til deres Død . Paa Grund deraf ville og vedkommende Sognepræst lade dem nyde sædvanlig hæderlig Jordefærd .
Høyriis {Ikast sogn} 11te Martii 1804
{Casper} Møller
Til Sognefogden i Arnborg .
Gjenpartens Rigtighed bevidner
N: Hegelahr.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6686 1804.07.11 †1804.07.01 Jakob Bering Hegelahr, Præstegaarden, SAND ALDER: 22.02 (å.m), 22 år 2 m., DØBT: 1782.06.16. FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
NÆVNT Nr. 1: Peder Damsgaard Høst, Gjellerup, P: T: betyder vel pro tem, altså midlertidig provst.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 11te Julii begravet Sognepræstens Søn Jacob Bering Hegelahr 22 Aar 2 Maan : og nogle Dage . P: T: Hr: Provst Høst holdt Tale over Joh : [E]m : ii, ii . døde den i[]ste Julii.
{Da Sognepræstens anden søn Johan Herman Hegelahr begraves den 4. juli 1807, nævnes at dette vers blev udsagt ved denne begravelse: }

Staa lidet: Vandrings Mand , see frem og see tilbage .
Hvad var , hvad er nu han, hvis matte Barn [nu] drage
Os var han kiær , som Søn - som Broder - og som Ven !
Vi ønskede ham løn - dertil tog Gud ham hen .

NOTITS: *1782.04.22 Skarrild †1804.07.01 Skarrild
Dåb nr. 2496
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6687 1804.07.15 †1804.07.07 Ole Christensen, Skarrild By (Heesgaard), SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1748c.
KONE: Agnete Hansdatter, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 15de Julii begravet Oluf Christensen Heesgaard 57 Aar text Psalm 39 , 5 . Døde den 7de Julii .
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6689 1805.01.13 †1805.01.02 Søren Pedersen, Ronnum, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1732c.
KONE: Anne Marie Andersdatter, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kirke = Aar 1805 I J: N:
Søren Pedersen af Ronnum død den 2den begravet d 13de Januar i sit 73de Aar Text: Apos: 22 , 20 — 21 —

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6690 1805.03.27 Peder Christensen Grene, Klink, SAND ALDER: 64c, 65 år, DØBT: 1740c.
KONE: Karen Troelsdatter, Klink, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 27de Martii begravet Almisselem Peder Christensen Klink . gammel i 65de Aar . Text til Tale over Graven Psalm: 34, 7.
NOTITS: Konen Karen Troelsdatter begraves tre måneder efter #6693.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6692 1805.06.09 Christen Nielsen Jegin, Lustrup, SAND ALDER: 79c, 82 år, DØBT: 1727c.
KONE: Anne Kirstine Madsdatter, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 9de Junii begravet Christen {Nielsen} Jegin 82 Aar gammel Text Jacobi 2,5 .
NOTITS: Alder ud fra FT 1801.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6694 1805.09.01 Christen Pedersen, Silstrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1805.06.11. FAR: Peder Christensen Hjuler. MOR: Maren Graversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Det under ii[]te Junii sidstvigte Hiemdøbte Peder Christensens {Hjulers} og Maren Graversdatters Barn Christen {Pedersen} af Seltrup begravet den i[]ste Septembr: Text over Graven Cantio: 2 , 1 .
NOTITS: Peder Christensen Hjuler kom fra Brande sogn (men var ikke født der).
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6695 1806.01.05 †1805.12.28 Dødfødt dreng, Skave, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1805.12.28. FAR: Peder Olufsen Skave. MOR: Kirsten Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Inger Hansdatter, Heesgaard, Skarrild, Jordemoderen, der afgiver erklæring til præsten om det dødfødte barn.
NÆVNT Nr. 2: Kirsten Jensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Søren Michelsens kone.
NÆVNT Nr. 3: Johanne Jensdatter, Skave, Skarrild, Peder Larsen i Skaves kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kirke Aar 1806
I Jesu navn
Søndagen efter Nytaar den 5te Januar begravet Peder {Olufsen} Skaves og Hustrues Kirsten Pedersdatters dødfødte Drenge barn .
Anno 1805 den 28de Decembr : indfandt Gjordemoderen Inger Hansdatter sig her i Præstegaarden og tilmeldte mig et Dødfødt Barns Fødsel , hvorved hun havde været brugt . Hendes Forklaring er denne : Barnets Fader er Peder Olesen , boende i Schaue Scharrild Sogn , Moderen er dennes Hustrue Kirsten Pedersdatter . Fosteret var af Mandkiønnet . Moderen fødte omtrent 6 Uger for tidlig . Aarsagen vides ikke , [.....] [.....] : Blodflod paakom Moderen om Natten i Søvne , navnlig sidste afvigte Nat omtrent Kl : 12 . Gjordemoderen kom til hende med Solens Opgang i Dag og Kl: 11 Formiddag blev fostret født. Det kom let og naturlig til Verden og saasom det var gandske dødt , brugtes ingen midler til at faae det i Live , hvilket ansaaes umuligt . Moderen har tilforn født 7 Børn , som endnu leve , men har aldrig førend nu født noget Dødfødt . Saaledes skrevet efter Gjordemodeerens mundtlige Anmeldelse ut supra
Scharild Præstegaard den 28de Dec: 1805
N Hegelahr
Sognepræst for Scharild og Arnborg Sogne .
{Text efter begravelse den 14. september:}
Paa oven antegnede Anmeldelse under 28 Decembr : gaves følgende Attest : Anno 1806 den 29de Junii oplæste Præsten dette for os i Scharild Kirke og vi tilstaae , at Gjordemoderen har sagt Sandhed . ut supra Kirsten Pederdatter, Moderen , med ført Pen Kirsten Jensdatter, Johanne Jensdatter, Nabokoner .

NOTITS: De syv levende børn moderen har født er alle født i Skave i Skarrild.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6696 1806.02.23 †1806.02.03 Ole Jensen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1806.02.03. FAR: Jens Olesen. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Første Søndag i Faste , den 23de Februar : begravet Jens Olesens Barn Ole af Greene, som var Hiemdøbt den 3die Februar d. A.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6697 1806.03.05 †1806.02.26 Jens Elkær, , SAND ALDER: 77c, 81 år, DØBT: 1729c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 5te Martii begravet Almisselem Jens Elkiær 81 Aar Gl: Døde den 26de Febr :
NOTITS: I følge FT 1801, hvor han var i Skave ved Peder Olufsen, gik han på omgang i sognet et hus efter det andet. Beskrives som vanfør. Alder fra FT 1801.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6699 1806.05.15 Peder Christensen Smed, Lustrup, SAND ALDER: 68.03 (å.m), 72 år, DØBT: 1738.02.02.
KONE: Kirsten Jensdatter, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 15de Maji begravet Peder Christensen Smed 72 Aar gammel Text : Joh : 11 , 11 .
NOTITS: Alder fra FT 1787. *1738.02.02 Skarrild Mølle
Dåb nr. 2125
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6703 1807.03.08 Jens Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1806.11.30. FAR: Christen Nielsen Væring. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 8de Martii 1807 begravet Christen {Nielsen} Værings Barn af Lustrup navnlig Jens , som var døbt den 30te November 1806 . Text 2 Samuels G: 12, 23 .
Dåb nr. 2761
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6708 1807.05.31 Christen Christensen Skave, Klink, SAND ALDER: 85cc, 85 år, DØBT: 1723c.
KONE: Mette Pedersdatter, Skarrild By, Skarrild, †1790.07.24.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 31de Maji begravet Christen {Christensen} Schau 85 Aar gammel.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6709 1807.07.04 Johan Herman Hegelahr, Præstegaarden, SAND ALDER: 28.05 (å.m), 29 år, DØBT: 1779.02.14. FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
NÆVNT Nr. 1: Johan Engelken, Sønder Felding, Holder ligtalen. Sognepræst i Sønder Felding og Assing sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 4de Julii begravet Johan Herman Hegelahr i sit 29de Aar .
Gravskrivt :
Høst nu, kiære Sjæl ! din Hvile ;
Sædetiden endtes vel .
Lad din Takkesang fremile
for vor Gud — Han gav dig Held.
Liigtexten , hvorover S. T. (salvo Titulo, uden titel) Hr Engelken , Sognepræsten til Sønder Felding og Assing holdt en [trø]steriig Tale, var [Leabenb:?] 14 , 13 .
Ved denne Lejlighed erindre den Gravskrivt , som fandtes paa Dennes yngre Broder Kiste ved Begravelsen den ii[]de Julii 1804 :

Staa lidet: Vandrings Mand ,
see frem og see tilbage .
Hvad var , hvad er nu han,
hvis matte Barn [nu] drage
Os var han kiær , som Søn
- som Broder - og som Ven !
Vi ønskede ham løn
- dertil tog Gud ham hen .

Sidst anførte Vers blev synget over den Ældre Broder uden for Kirke=porten, medens Liiget der hvilede paa tvende Skamler .

Dåb nr. 2465
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6715 1808.05.26 Niels Pedersen, Silstrup, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1723c.
KONE: Sidsel Jensdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26de Maji begravet Almisse = Lem Niels Pedersen 84 Aar gammel . Text: Psalm : 34 , 7.
NOTITS: Kaldes delvis Gammel Niels Pedersen.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6717 1808.11.02 Niels Pedersen, Hesselvig, SAND ALDER: 30.09 (å.m), 30 år, DØBT: 1778.01.18.
KONE: Anne Malene Lauridsdatter, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 2den Novembr : begravet Niels Pedersen Hesselvig efter en Maaneds Forløb fra hans Bryllupsdag den 2den Octobr: Gammel i 30te Aar . Text Esais 55 , 9 .
NOTITS: Gift en måned før den 2. oktober 1808 med Anne Malene Lauridsdatter af Elkær.
Dåb nr. 2455
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6718 1808.11.25 Peder Larsen, Skave, SAND ALDER: 75c, 79 år, DØBT: 1733c.
KONE: Johanne Jensdatter, Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 25de Novbr : begravet Peder Larsen af Schaue 79 Aar gammel . Text 1 Tim : 6 , 6 — 7 .
NOTITS: Bedre alder fra FT 1801
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6721 1808.12.09 †1808.12.05 Jens Andersen, Døvling, SAND ALDER: 21.01 (å.m), 21 år 18 dage, DØBT: 1787.12.26. FAR: Anders Jensen. MOR: Kirstine Nielsdatter.
DØDSÅRSAG: blodgang.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kirke = Aar 1809
I Jesu navn .
Ungkarl Jens Andersen døde af Blodgang i sin Faders Anders Jensens Huus i Deuling den 5te Decbr: Sygdommen havde allerede en halv Snees Dage tilforn angrebet ham i Præstegaarden hvor han tjende Forpagteren . Liget Begravet den 9de Decbr : Hans Alder var 21 Aar og 18 Dage . Attest herom er udstedet til den Lægsmand i hvis Ruler han stod .
dat : 7de Martii 1809 og leveret Faderen . I Listen til Krigskommisairen antegnedes Fødested Sandgaardhuus.

NOTITS: Blodgang "smitsom tarmsygdom med blodig diarré", dysenteri. I hans dåb står stedet Sandgaard som ligger under Nørre Karstoft.
Dåb nr. 2555
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6722 1809.09.03 †1809.08.28 Jens Sørensen Bek, Skarrild By, SAND ALDER: 73c, 85 år, DØBT: 1736c.
KONE: Kirsten Madsdatter, Skarrild By, Skarrild, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 3die Septembr begravet Jens Sørensen Bek , som døde den 28de f : M : her i Skarild bye , gammel 85 Aar. Text : Jobs Bods 5 Cap : 26 Vers .
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6723 1810.01.07 Christen Jensen, Beksgaard, SAND ALDER: 7.06 (å.m), 8 år, DØBT: 1802.07.08. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kirke = Aar 1810
I Jesu navn !
NB Jens Christensen Drantums Søn Christen i 8de Aar begravet 7de Januarii 1810.

NOTITS: Først glemt så skrevet ind i marginen efter første indførsel i kirkeaaret 1810 som er "begravet 18de Februar ...".
Dåb nr. 2722
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6724 1810.02.18 Hans Pedersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1809.09.01. FAR: Peder Hansen Ravnholt. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de Februar : begravet Peder Hansens {Ravnholts} Barn af Green navnlig Hans , som var døbt den 1ste Sept : 1809 .
Dåb nr. 2788
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6725 1810.03.11 Peder Hansen Ravnholt, Skarrild- Grene, 30 år 2 m. 3 dage, DØBT: 1780.01.04c.
KONE: Maren Jensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 11te Martii begravet Peder Hansen Gaardmand i Green gl : 30 Aar 2 Maaneder og nogle Dage . Text : Apocal : 2 , v: 10 Vær tro indtil døden etc : indtil Slutningen af det iite Vers .
NOTITS: Nogle dage sat til 3, ville så være født omtrent den 4. januar 1780.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6727 1810.04.01 Søren Christensen Vendelbo, Beksgaard, SAND ALDER: 61.11 (å.m), 64 år, DØBT: 1748.05.05.
KONE: Marianne Christensdatter, Beksgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 1ste April begravet Søren Christensen Vendelboe af Beksgaard 64 Aar gammel Text [Culass] : 3 Cap 3—4 fra de Ord = Eders Liv er etc : indtil Slutningen af 4de Vers .
NOTITS: Siden han her kaldes Vendelbo, er fødslen i Lustrup i Skarrild suspekt.
Dåb nr. 2200
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6729 1810.04.23 †1810.04.19 Peder Jensen, Heesgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1810.04.19. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Larsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Anne Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Jordemoderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23de April , anden Paaskedag , blev Huusmandens Jens Pedersens Tvilling Sønner af Elkjærgaarden begraven . De bleve fødte paa Skjærtorsdag og siges, at være døbte af Gjordemoderen , samt , at de døde inden 24 Timer efter Fødselen . Men, uagtet fleer [......] varseler , har Gjordemoderen ikke givet mig Efterretning .
Den 26de April tilmeldte nu uexamineret Gjordemoder , Anne Pedersdatter af Lustrup udi Scharild Sogn mig følgende Jndberetning angaaende et Par Tvillinger , med hvis fødsel hun havde været behjelpelig den 19de April sidstvigte , saaledes som følger :
I Scharild Sogn i Heesgaard boe Forældrene , Jens Pedersen og Maren Larsdatter . Begge fosterne vare Drenge . Moderen fødde i 7de eller 8de Maaned efter Svangerskabet , da hun selv sagde , at hun nedkom 7 Uger for tidlig Fødselen varede ikke længe . Begge Fostere blev baglænds fødte , eller med Fødderne først , og begge levede og bleve døte . Den Førstfødte blev døbt sidst og kaldet Peder den Sidstfødte blev døbt først og kaldet Lars . Den førstefødte levede omtrent 3 Timer , og og{!} den Sidstfødte omtrent 7 timer . Moderen har tilforn ikkun født eet Barn , som lever endnu i sit 3die Aar .
Datum ut supra
N Hegelahr, Sognepræst for Scharild og Arnborg .

NOTITS: Levede 3 timer.
Dåb nr. 2795
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6730 1810.04.23 †1810.04.19 Lars Jensen, Heesgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1810.04.19. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Larsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Anne Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Jordemoderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23de April , anden Paaskedag , blev Huusmandens Jens Pedersens Tvilling Sønner af Elkjærgaarden begraven . De bleve fødte paa Skjærtorsdag og siges, at være døbte af Gjordemoderen , samt , at de døde inden 24 Timer efter Fødselen . Men, uagtet fleer [......] varseler , har Gjordemoderen ikke givet mig Efterretning .
Den 26de April tilmeldte nu uexamineret Gjordemoder , Anne Pedersdatter af Lustrup udi Scharild Sogn mig følgende Jndberetning angaaende et Par Tvillinger , med hvis fødsel hun havde været behjelpelig den 19de April sidstvigte , saaledes som følger :
I Scharild Sogn i Heesgaard boe Forældrene , Jens Pedersen og Maren Larsdatter . Begge fosterne vare Drenge . Moderen fødde i 7de eller 8de Maaned efter Svangerskabet , da hun selv sagde , at hun nedkom 7 Uger for tidlig Fødselen varede ikke længe . Begge Fostere blev baglænds fødte , eller med Fødderne først , og begge levede og bleve døte . Den Førstfødte blev døbt sidst og kaldet Peder den Sidstfødte blev døbt først og kaldet Lars . Den førstefødte levede omtrent 3 Timer , og og{!} den Sidstfødte omtrent 7 timer . Moderen har tilforn ikkun født eet Barn , som lever endnu i sit 3die Aar .
Datum ut supra
N Hegelahr, Sognepræst for Scharild og Arnborg .

NOTITS: Levede 7 timer.
Dåb nr. 2794
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6733 1810.11.04 Peder Pedersen, Skave, SAND ALDER: 11.05 (å.m), 12 år, DØBT: 1799.06.02. FAR: Peder Olufsen Skave. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 4de November begravet Peder {Olufsen} Schaues Søn Peder i sit 12te Aar . Text Psalm : 103 , 13 .
Dåb nr. 2690
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6735 1810.12.26 Peder Pedersen Brosbøl, Gammelgaard, SAND ALDER: 81c, 89 år, DØBT: 1729c.
KONE: Karen Nielsdatter, Gammelgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kirke = Aar 1811
I Jesu Navn !
2den Juledag begravet Peder {Pedersen} Brorsbøl af Gammelgaard 89 Aar gammel . Text Luc: 2, 29 — 30 .

NOTITS: Bedre alder fra FT 1787. Afvigelsen 8 år er stor.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6737 1811.02.12 Søren Jensen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.08 (å.m), DØBT: 1809.05.27. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 12te Februarii begravet Huusmand Jens {Christensen} Drantums Søn af Green navnlig Søren , som var døbt den 27de Maji 1809. Text: over Graven Rom 8, 17 .
Dåb nr. 2785
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6739 1811.02.24 Peder Christian Jonassen, Lustrup, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1808.11.06. FAR: Jonas Pedersen. MOR: Mette Katine Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 24de Febvruarii begravet Jonas Pedersens søn af Lustrup navnlig Peder Christian gammel 2 Aar 6 Maaneder . Text : Ebræere : 11, 23.
Dåb nr. 2774
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6742 1811.07.28 Peder Nielsen Øvig, Hesselvig, SAND ALDER: 80.04 (å.m), 81 år, DØBT: 1731.01.02.
KONE: Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 28de Julii begravet Peder Nielsen af Hesselvig i sit 81de Aar . Text : Gen : 24 , 56 .
NOTITS: Peder Nielsen blev født i Øvig i Skarrild søn af Niels Nielsen Øvig.
Dåb nr. 2052
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6747 1812.01.26 †1812.01.17 Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, SAND ALDER: 59.04 (å.m), 63 år, DØBT: 1752.09.10.
KONE: Sidsel Christensdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26de januar begravet Niels Nielsen Ronnum af Selstrup , døde den 17de d. M . 63 Aar gammel. Text til liigprædiken Philipp : 4 , 7. Indberettet den 4 Febr.
NOTITS: Han blev født i Ronnum i Skarrild, deraf tilnavnet. Alderen er knap 4 år forkert.
Dåb nr. 2231
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6748 1812.03.22 Michel Jensen, Lustrup, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 3 år, DØBT: 1810.04.03. FAR: Jens Gregersen. MOR: Mette Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Palme Søndag den 22de Martii begravet Jens Gregersens Søn af Lustrup : NB Navn , Alder og Fødested maae mig med Attest forklares uden Ophold. Faderen Forklarer , at denne hans Søns Navn var Michel , han var i 3die Aar , født i Damholdt i Rind Sogn , og stod nu her paa Scharild Sogns Lægsrulle . Fødestedet er Holte.
NOTITS: Holte er et sted i Rind sogn.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6751 1812.10.25 Anders Christensen, Døvling, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1812.06.28. FAR: Christen Andersen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 25de October begravet Christen Andersens Barn af Deuling , navnlig Anders , som var døbt den 28 Junii sidst . Text over Graven Rom : 6 , 5 .
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
Dåb nr. 2815
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6752 1813.05.09 Christen Jensen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 2 år, DØBT: 1811.10.02. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 9de maji begravet Jens {Christensen} Drantums og hustru Magrethe Christensdatter barn af Green Christen i 2det Aar.
NOTITS: Fra Agnes Laustens udskrift, AO affotografering mangler.
Dåb nr. 2809

Nr. 6753 1814.01.09 Hans Pedersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 65c, 67 år, DØBT: 1749c.
KONE: Kirsten Pedersdatter, Skarrild, †1810.11.11.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 9de Januar begravet Hans Pedersen af Green 67 Aar gammel.
NOTITS: Fra Agnes Laustens udskrift, AO affotografering mangler.

Nr. 6754 1814.01.30 Dødfødt dreng, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1814.01.26. FAR: Jens Hansen. MOR: Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 30te Januar begravet Jens Hansens dødfødte drengebarn af Green.
NOTITS: Fra Agnes Laustens udskrift, AO affotografering mangler.
Dåb nr. 2831

Nr. 6758 1814.06.05 †1814.05.29 Svend Eriksen, Silstrup, SAND ALDER: 49.07 (å.m), 60 år, DØBT: 1764.09.30.
KONE: Mette Marie Nielsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 5te Junii begravet Sven Eriksen af Selstrup som døde 1ste Pintsedag den 29de Maji . Text [Sal]: [O.sxe]: 4 , 18 . Gammel 60 Aar .
NOTITS: Alderen er over 10 år forkert!
Dåb nr. 2337
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6759 1814.07.10 Peder Jensen, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1814.06.28. FAR: Jens. MOR: Anne Marius Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 Julii begravet Anne Marius Nielsdatters uægte barn af Møllen Peder Jensen.
NOTITS: Ingen far udlagt i dåben den 28. juni 1814. Begravet een uge gammel. Moderen Anne Marius Nielsdatter er 23 år gammel.
Dåb nr. 2834
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6760 1814.07.24 †1808.03.13 Kong Christian VIIs Minde, Kirken.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 24de Julii holdtes i begge Kirker Sørgetale over Høisalig Kong Christian den 7de Text 2 Krøn : B. 32, 33 indtil de Ord : Ære i hans Død .
Føgelde Ceremonier brugtes :
Efter at dagens Epistel var [..sset] , kom nogle dertil anstilde Piger , gode Sangerinder , anførte af Kirkesangeren , prydede med Blomster duske for brystet , gaaende parviis op paa Kirkegulvet syngende af den [Er:] [C]hr: Psalmebog No 423 , 1ste Vers , men den Forandring : i Stedt for , den aabne , Vor Konges Grav — Og ved Slutningen af Verset stillede de sig i Koret, staaende i 2 [leder] lige over for hinanden:
Nu sang hele Menigheden , for saavidt denne Psalmebog havdes , No 97 .
derpaa istemte de i Choret staaende Piger , i det de holdte Blomsterbuskene i deres høire Hænder , det andet Vers af No 401 : og under denne Sang gik Præsten imellem begge Rader op paa Prædikestolen . Nu gik Sangerinderne ned og stillede sig i een Rad paa Kirkegulvet lige over for Præsdikestolen . da nu Præsten havde [s...t] forbønnen med Herrens Bøn , istemmede Sangerinderne under Kirkesangerens Anførsel følgende Vers :
Vor Konges bortgang saarer
de Venner , Gud ham gav ;
For [..dtes] heede Taarer
[Nu] flyde paa hans Grav .
dog ville vi nu g[rue] ;
Vort Haab grundfæstet er :
Nu haabe hist at skue
Ham , som var elsket her .

Nu tiltalede Præsten Menigheden omtrent saaledis :
Ja ! mine Venner ! den Længsel, som nu med denne Sang er udtonet, har vor høisalige konge selv [h.l.t] og forudseet i sin afskedsstund i Høistsamme han da , i det han bad til Alfaderen for sig selv , og som udleedet os Trøst i Overeenstemmelse med følgende Suk : No 415 , 3die og 4de Vers :
Og de , som sørger i mit Hjem , o. s. v.
Nu traade Pigerne ind i Stolene , og Præsten opløste derpaa Textens Ord , hvoraf han udviklede følgende Hovedtanke :
" Oplyste Undersaatters følelser ved en elsket Konges død forener dem til at hellige hans Minde med høitidelige Æresbeviisninger "
Heraf fremsattes og forklaredes
I. Oplyste Undersaatters Følelser ved en elsket Konges død .
II. disse følelser forene dem til at hellige Hans Minde med høitidelige Æresbeviisninger .
Strax efter Prædiken stillede Sangerinderne sig , ligsom før Prædiken, i Choret , og istemmede og udførde No 408 , 1ste Vers . Da dette Vers var endt, bleve de staaende , og tilligemed Menigheeden sang til Beslutning No 422 heel igjennem .

NOTITS: Kong Christian VII var død 6 år før, så denne Sørgetale må have haft en senere udløsende årsag.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6761 1814.08.28 Peder Pedersen, Øvig, SAND ALDER: 20.11 (å.m), 21 år, DØBT: 1793.10.29. FAR: Peder Christensen Sandfeld. MOR: Mette Katrine Byrgesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 28de August begravet Ungkarl Peder Pedersen af Øvig i sit 21de Aar Text Gen : 48 , 21 . See !Jeg døer, men Gud skla være med Eder .
Dåb nr. 2630
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6764 1815.02.05 †1815.01.28 Niels Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 8.08 (å.m), 9 år, DØBT: 1806.05.27. FAR: Niels Nielsen. MOR: Else Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 1815
I Jesu navn .
Fastelavns Søndag begravet /: den 5te Februarii :/ Niels Nielsens Søn Niels i 9de Aar . Text : Viisdoms Bog 4 , 16 .
Ny KB: 1815. 1. død den 28 Januari begravet 5te Februar Niels Nielsen hjemme hos faderen Gmd: Niels Nielsen i Selstrup og blev holdt til Skolen, i 9 Aar

Dåb nr. 2757
LINK: Kirkebog affotografering.
LINK: Ny Kirkebog affotografering.

Nr. 6765 1815.03.15 †1815.03.04 Christen Mathias Pedersen Tyvkær, Ronnum, SAND ALDER: 25c, 26 år, DØBT: 1790c. FAR: Peder Christensen Tyvkær. MOR: Kirsten Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 15de Martii begravet Christen Mathias Pedersen Tyvkjær af Ronnum , hvor hans Forældre sidde til Huse . Text : 2Timotheum 4 , 7 — 8 . Han var Stykkudsk .
Ny KB: 2. død den 4. Martii begravet 15. Martii Christian Mathias Pedersen Tyvkjær . Stykkusk kom syg hjem og døde hos sin Moder, Indsidderske i Ronnum, i 26de Aar.

NOTITS: Han står ikke ved forældrene i FT 1801 i Silstrup, så da er han allerede ude at tjene.
LINK: Kirkebog affotografering.
LINK: Ny Kirkebog affotografering.

Nr. 6769 1815.09.19 †1815.09.11 Just Jensen, Lustrup, 72 år, DØBT: 1743c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1815 3. død den 11. September begravet 19 September . Just Jensen Selvejer = Husmand i Lustrup. i 72 Aar.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6772 1816.01.21 †1816.01.14 Anders Christensen Hvedde, Døvling, SAND ALDER: 66.11 (å.m), 68 år, DØBT: 1749.02.02.
KONE: Maren Jakobsdatter, Hvedde, Assing, *1744c Hvedde †1824.04.19 Døvling, Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816 1. død 14. Januar . begravet 21. sm: Maaned Anders Christensen Hvede . Aftægtsmand af Deuling , 68 Aar .
NOTITS: Født i Bøvl i Sønder Omme sogn. FT 1801 gaardbeboer i Hvedde i Assing sogn. Aftægt ved søn Christen Andersen Hvedde i Døvling i Skarrild.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6773 1816.02.18 †1816.02.03 Jens Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 22c, 22 år, DØBT: 1794c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816 2. død 3 Februar . Begravet 18 Februar . Jens Jensen Karstoft bondekarl af Karstoft . 22 Aar .
NOTITS: Ikke set født i Skarrild, men navnet Karstoft ville normalt betyde af Karstoft.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6776 1816.06.09 †1816.06.04 Poul Andersen Veilgaard, Silstrup, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1740c.
KONE: Karen Jakobsdatter, Harreskov, Assing, †1796 Harreskov Assing.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816 3. død 4 Juni . begravet 9 Juni . Poul {Andersen Veilgaard} Harreskov . Almisselem af Brande Sogn i Selstrup 76 Aar.
NOTITS: Poul Andersen Veilgaard/Harreskov bor 1771-83 i Silstrup i Skarrild, derefter FT 1787 i Harreskov, derefter vel Brande sogn. Hans søn Jakob Poulsen *Silstrup boede i Grarup i Brande 1801-06 og døde 1806 i Brandlund.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6777 1816.07.28 †1816.07.20 John Nielsen, Pindvig, SAND ALDER: 4.01 (å.m), 4 år 2 måneder, DØBT: 1812.06.05. FAR: Niels Christensen Haulund. MOR: Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816 4. død 20 Juli begravet 28 Juli Jens {John!} Nielsen En søn af Gaardmand Niels Christensen Haulund 4 2/12 Aar.
Dåb nr. 2814
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6779 1816.09.29 †1816.09.26 Dødfødt dreng, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1816.09.26. FAR: Christen Andersen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816 5. død 26. September begravet 29 September Et dødfødt drengebarn . fra Deuling i Skarrild Sogn .
NOTITS: Forældrenes navne fra listen af fødte. Tekst om fosteret og indberetning.
Dåb nr. 2855
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6781 1817.04.27 †1817.04.20 Dødfødt dreng, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1817.04.20. FAR: Jonas Pedersen. MOR: Ingeborg Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817. 1. død 20 April. begravet 27 April . Et dødfødt drengebarn . fra Lustrup Skarrild Bye .
NOTITS: Forældrenes navn fra fødte.
Dåb nr. 2859
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6783 1817.11.15 †1817.11.09 Jens Andersen, Krog, 14 dage, DØBT: 1817.10.26. FAR: Anders Jensen. MOR: Ane Henningsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817 2. død 9 November . Begravet 15 November . Jens Andersen Krog . Hjemme hos forældrene . 14 dage.
NOTITS: Forældrenes navne fra fødte. Gift dagen før fødslen 25. oktober i Arnborg kirke noteret i Skarrild kirkebog. Anders Jensen *1794c Sunds søn af Niels Jensen.
Dåb nr. 2864
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6784 1818.01.18 †1818.01.14 Dødfødt dreng, Beksgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1818.01.14. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818. 1. død 14 Januar . begravet 18 Januar Et dødfødt drengebarn fra Beksgaard i Skarrild Bye .
NOTITS: Forældrenes navne fra fødte.
Dåb nr. 2868
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6786 1818.02.01 †1818.01.23 Oluf Pedersen, Lustrup, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1753c.
KONE: Anne Christensdatter, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 2. død 23 Januar . begravet 1ste Februar Ole Pedersen husmand og Skræder 65 Aar .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6787 1818.04.17 †1818.04.10 Rasmus Nikolajsen, Heesgaard, SAND ALDER: 81.10 (å.m), 85 år, DØBT: 1736.06.24.
KONE: Inger Hansdatter, Heesgaard, Skarrild, †1808.04.10 Heesgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 3. død 10. April. begravet 17 April . Rasmus Nicolajsen Heesgaard Heesgaard Aftægtsmand 85 . Aar .
NOTITS: Tre år for gammel. Født i Skibbild i Arnborg.
LINK: Rasmus Nikolajsen dåb.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6788 1818.04.17 †1818.04.11 Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 64.02 (å.m), 65 år, DØBT: 1754.03.02.
KONE: Margrethe Olesdatter Minds, Skarrild Mølle, Skarrild, 2. kone †1843.03.13 Skarrild Mølle.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 4. død 11 April. begravet 17 April. Niels Rasmussen Winde Gaardmand og Møller i Skarrild. 65 Aar .
NOTITS: *1754.03.02 Adelgade, Skive.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6789 1818.07.02 †1818.06.22 Jakob Jensen Wad, Karstoft- Sønder?, 22 år, DØBT: 1796c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 5. død 22. Juni . begravet 2den Juli . Jakob Jensen Wad af Karstoft . Hjemme hos Forældrene i Sønder Karstoft . 20 Aar .
NOTITS: Wad eller Vad i hvilket sogn?
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6790 1818.09.06 †1818.08.26 Christen Nielsen, Ronnum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1818.08.12. FAR: Niels Gjertsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 6. død 26 August begravet 6te September Christen Nielsen hos Forældrende Indsidder i Ronnum 14 dage.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2876
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6792 1818.09.13 †1818.09.07 Gert Nielsen, Ronnum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 26 dage, DØBT: 1818.08.12. FAR: Niels Gjertsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 7. død 26 August begravet 6te September Gjert Nielsen hos Forældrende Indsidder i Ronnum 26 dage.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2875
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6793 1818.10.09 †1818.09.13 Kjeld Sørensen Egeris, Silstrup, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1743c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 8. død 23. September . begravet 9 October Kjeld Egeriis Sørensen Forhen Strømpehandler nu husmd: i Selstrup 75 Aar .
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6796 1819.01.01 †1818.12.28 Jens Tovdal Christensen, Skave, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 7 m., DØBT: 1818.05.29. FAR: Christen Jensen Tovdal, Skibbild, Arnborg. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1819 2. død 28 December begravet 1ste Januar . Jens Christen Tovdal . Hjemme hos Moren i Skaue 7 Maaneder .
Dåb nr. 2873
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6797 1819.01.10 †1819.01.06 Christen Nikolajsen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 12 dage, DØBT: 1818.12.26. FAR: Nikolaj Christensen. MOR: Johanne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1819 1. død 6te Januaji begravet 10 Januarji Christen Nicolajsen . Et spædt Barn af Lustrup 12 dage .
NOTITS: I dåben står født 26. september, men det passer ikke med alderen 12 dage på dødsdagen den 6. januar 1819.
Dåb nr. 2878
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6798 1819.06.06 †1819.05.29 Peder Christian Jensen Nedergaard, Døvling (Øster), SAND ALDER: 32.08 (å.m), 32 år, DØBT: 1786.09.17.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1819 2. død 29 Maj begravet 6 Juni Peder Christian Jensen Nedegrd: Grdmd: af Øster Deuling 32 Aar .
LINK: Dåb 1786 i Strellev i Ribe Amt. Far Jens Pedersen (Nedergaard) i Nørtarp.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6800 1819.09.19 †1819.09.13 Jens Iversen, Silstrup, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1754c.
KONE: Margrethe Christensdatter Hvipskov, Skarrild- Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1819 3. død 13 September begravet 19 September . Jens Iversen Selstrup . Afægtsmd: i Selstrup 65 Aar .
NOTITS: Jens Iversen er muligvis født 1754c i Lundfod i Brande søn af Iver Christensen. Han ses i lægdsrullen 1789.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6802 1820.01.16 †1820.01.11 Christen Jegin, Skarrild By, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1819.09.15. FAR: Jens Nielsen, Holmsland. MOR: Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 1. død 11 Januar. begravet 16 Januar. Christen Jegin Et Barn i Skarrild Bye 4 Maaneder .
NOTITS: Moderen Kirstine Christensdatter er *1799.11.24 i Lustrup datter af Christen Christensen Jegin og Mette Lauridsdatter.
Dåb nr. 2890
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6805 1820.09.15 †1820.09.11 Mads Larsen, Lustrup, SAND ALDER: 24.11 (å.m), 25 år, DØBT: 1795.10.04. FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 2. død 11 September . begravet 15 September . Mads Larsen Lustrup . Husmd i Lustrup Bye . 25 Aar .
Dåb nr. 2652
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6807 1820.10.10 †1820.10.06 Laurids Jensen Elkær, Elkær, SAND ALDER: 68.05 (å.m), 71 år, DØBT: 1752.05.20.
KONE: Birte Bendtsdatter, Elkær, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 3. død 6 October . begravet 10 October . Laurids Jensen Elkjær Aftægtsmand i Elkjærgaard . 71 Aar .
NOTITS: Født i Bøvl i Sønder Omme.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6809 1820.12.23 †1820.12.14 Terkel Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 72.09 (å.m), 73 år 3 m., DØBT: 1748.03.24.
KONE: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, †1830.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 4. død 14 December . begravet 23 December . Terkel Jensen Karstoft Aftægtsmd: i Sønder = Karstoft . 73¼ .
NOTITS: Født i Bøvl i Sønder Omme.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6810 1820.12.28 †1820.12.22 Anders Olesen, Lustrup (Piilgaard), SAND ALDER: 0.09 (å.m), 9 m., DØBT: 1820.03.29. FAR: Ole Andersen. MOR: Sophie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 5 død 22 December begravet 28 December . Anders Olesen Piilgaard Et Barn i Lustrup 9 Maaneder .
NOTITS: Født i Store Kragmose i Bølling sogn, kort før familien flyttede til Lustrup i Skarrild.
LINK: Ole Andersen i Piilgaard i Lustrup i Skarrild sogn.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6812 1821.01.04 †1820.12.28 Evert Lauridsen, Lustrup, 74 år 3 m., DØBT: 1746.09.11.
KONE: Anne Jakbosdatter, Lustrup, Skarrild, †1818.09.02
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 6. død 28 December . begravet 4 Januar . Edvard Lauritsen . Almisselem i Skarrild Bye 74¼ Aar .
NOTITS: Blev tidlig kaldt Degnesøn.
Dåb nr. 2189
LINK: Kirkebog affotografering.