Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1725 - 1790
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 5999 1709.01.09 Oluf Jensen Due, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 43c, DØBT: 1666c.
KONE: Margrethe Andersdatter Braadt, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Død 9. januar i Præstegaarden i Skarrild Oluf Jensen Due 43 år gammel.}
NOTITS: Han bliver i 1702 præst i Skarrild/Arnborg. Hans enke Margrethe Andersdatter Braadt tigger i 1743 (Skattemandtallet) af præsterne i herredet med hendes datter, hun har altså ingen eller en for ringe pension fået.

Nr. 6001 1724.12.03 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0, DØBT: 1724.11.28. FAR: Erik Andersen. MOR: ? Erik Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepull Erich Andersens barn ßom blev Dødfød dom 1 Adv.
Dåb nr. 2001

Nr. 6003 1725.04.09 Johan Klink, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 9 Apr: Johan Klinch.

Nr. 6004 1725.05.19 Niels Olufsen, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 19 Maj Niels Olufsen i Selstrop.

Nr. 6005 1725.05.26 Dødfød, , 0. FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d. 26 Maj Christen Søfrens: barn dødfød.
Dåb nr. 2004

Nr. 6006 1725.07.21 ? Peders/en/datter barn 1, Grene, SAND ALDER: 12-. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 21 Jul: Peder greenes 2=de børn.{? barn 1}

Nr. 6007 1725.07.21 ? Peders/en/datter barn 2, Grene, SAND ALDER: 12-. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 21 Jul: Peder greenes 2=de børn.{? barn 2}

Nr. 6008 1725.08.25 Anders Bringelsen, , SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1725.06.17. FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 25 Aug: Bringels barn {Anders}.

Nr. 5998 1725.11.11 ? Peders/en/datter, Bæktoft, SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Bæktoft. MOR: ? Peder Bæktofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: dom 24 p Trinit: Peder Bechtoftes barn.
NOTITS: Barnet født før kirkebogen begynder i nov. 1724.

Nr. 5996 1725.11.25 ? Christens/en/datter, Døvling, SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Døvling. MOR: ? Christen Døvlings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 p Trinit Sepult: Christen Døflings barn.
NOTITS: Barnet født før kirkebogen begynder i nov. 1724.

Nr. 5995 1725.12.02 ? Bringels/en/datter, , SAND ALDER: 2c, DØBT: 1724c. FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 1 Adv: Bringels barn.
NOTITS: Dette barn formodes født før Anders, der blev født 17. juni 1725 og formodes død 25. aug. 1725, men det kunne være omvendt. I hvert fald er et barn født før kirkebogen og død her eller i august. Barnet Peder *1722c og Anders *1725, derfor formodes et barn født 1724c, men det kunne være længe før.

Nr. 5997 1725.12.15 ? Simons/en/datter, , SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Simon.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 15 dec: Simons barn.
NOTITS: Barnet er født før kirkebogen begynder i nov. 1724.

Nr. 6009 1726.01.03 Erik Jensen, , SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Jens Hjøllund. MOR: ? Jens Hjøllunds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: 3 janv. Jens Hiølu{...} barn Erich.

Nr. 6010 1726.01.27 ? Degnens barn, , SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Jens Nielsen Birch. MOR: ? Jens Nielsen Birchs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Dom 3 p Epiph: Degnens barn.

Nr. 6012 1726.04.06 ? Peder Ronnums barn, Ronnum, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Pedersen Ronnum. MOR: ? Peder Pedersen Ronnums kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 6 Apr: Sepult: Peder {Pedersen} Ronnums barn.
NOTITS: Fra skøde? 1728 Martin Olesen, arkivar på Landsarkivet i Viborg og datter, Agnes Laustsens tekst.

Nr. 6013 1726.04.13 ? Peder Grenes barn, Grene, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 13 Apr: sepult Peder greenes barn.

Nr. 6014 1726.04.07 ? Peder Heesgaards barn, Heesgaard?, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Heesgaard?. MOR: ? Peder Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: jud: Sepult: Peder [...]gaards barn.

Nr. 6015 1726.06.02 Niels Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1726.04.21. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Pasch: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn fød nafnlig Niels døde 8 [tende] dagen dereffter og blev begrafven d. 6 p Pasch: Effter at dd til moderens {Abelone Christensdatter Lund} [Kchegg] {Kirkegang} var ind ßat udj [Kichen] {Kirken}.
NOTITS: Barnet var født påskedag, død 8 dage efter og var så 5 uger blevet opbevaret på grund af moderen. Det ville betyde, at kisten med drengen henstod i en gruft eller lignende i kirken og blev da moderen blev introduceret og kunne gå i kirken begravet på kirkegården.
Dåb nr. 2013

Nr. 6025 1729.05.30 Jens Jensen, Lustrup.
NÆVNT Nr. 1: ? Jens Jensens kones søster, Lustrup, Skarrild
DØDSÅRSAG: lyn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 30 Maj jens jensen i Lustrop og hands Kones ßyster, ßom begge blev slagen i sine af Torden udj huußit.

Nr. 6027 1729.06.19 Laurids Jensen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult 1 p Trinit Lauritz jensen.

Nr. 6030 1729.07.17 Dødfødt, Bæksgaard, 0. FAR: Jens Bechgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Dom 5 p Trinit jens bechgaards barn død-fød.

Nr. 6034 1730.03.12 Ib Jensen Pindvig, Pindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Udj fasten begrafven dom 3 i fasten ib {Jensen} pindvig.
NOTITS: Patronym fra begravelse #6022. Konen begravet 2 år før.

Nr. 6036 1730.10.22 Anders Sørensen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 p Trinit Anders Søfrensen sepult.

Nr. 6039 1730.11.12 Thomas Jensen, , SAND ALDER: 3.02 (å.m), DØBT: 1727.09.14. FAR: Jens Thomsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult dom 23 jens Thomesens barn {Thomas}.
Dåb nr. 2024

Nr. 6041 1731.01.26 Michel Laugesen, , SAND ALDER: 3.00 (å.m), DØBT: 1728.02.15. FAR: Lauge Michelsen. MOR: ? Lauge Michelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 26 janv: Lauge Mich[el]sens barm {Michel}.
Dåb nr. 2029

Nr. 6042 1731.01.30 Erik Andersen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 30 janv: Erich Andersen.

Nr. 6043 1731.02.18 Erik Jensen, , SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1730.01.08. FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 2 dom: i Fasten jens birchibechs barn {Erik}.
Dåb nr. 2042

Nr. 6044 1731.02.25 ? Pedersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 6+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: 3 dom: i Fasten, Peder greenes ßøn.
NOTITS: Siden der skrives søn og ikke barn som ellers, formodes at det er en anvokset søn, der ikke er set født i kirkebogen, altså født før 1725.

Nr. 6046 1731.05.20 Villads, Hesselvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 20 Maj villatz i Hisselvig.

Nr. 6047 1731.07.19 ? Peders/en/datter, Ronnum, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Ældre. MOR: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 19 jul Peder Ronnums Barn.
NOTITS: Ingen børn set født de sidste 6 år (i kirkebogen).

Nr. 6048 1731.08.26 Niels Jensen Birch, , SAND ALDER: 47c, DØBT: 1684c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Degnen her til Scharild og Arnb: Niels jensen Birch.
NOTITS: Datoen er skønnet mellem forrige begravelse 19.07 og næste 28.09, der er ingen dato angivet. Aflagde degne-ed 1709, antaget 25 år det år.

Nr. 6052 1731.12.06 Søren Jensen, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 6 dec: Søfren jensen udj Karstofft.

Nr. 6054 1732.02.18 Michel Minds, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mort: d 18 Febr: Mich: Mintz.

Nr. 6055 1732.03.16 Morten Heesgaard, Heesgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: 16 Mart: Morten Heesgaard.

Nr. 6066 1733.01.06 Peder Pedersen Grene, Skarrild- Grene.
KONE: ? Peder Pedersens enke, Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 6. janv: Peder grene.
NOTITS: Pedersen fra skifte 1715 efter Peder Olufsen i Silstrup i Skarrild.

Nr. 6069 1733.02.25 ? Anders/en/datter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Anders Nielsen, Skærlund, Brande. MOR: Else Volske.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Else Volskes uægte barn fød d 25 Febr: samme dag døbt og død, udlagt til barnfader Anders Nielsen tienendes udj Schierlund i Brand-Sogen.

Nr. 6071 1733.07.13 Niels Nielsen, Øvig, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1733.04.02. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 13 jul Niels ødevigs Barn {Niels}.

Nr. 6073 1733.10.11 Søren Klink, Skarrild By (Klink).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 11 dito {oct:} døde Søfren Klinch.

Nr. 6074 1733.09.06 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sept: d 6 sept: Christen Sørensens Barn dødfød.

Nr. 6075 1734.01.02 Jens Christensen, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 2 janv: jens xstens: af Silstrop.

Nr. 6076 1734.02.02 ? Anne Michelsdatters barn, . MOR: Anne Michelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sept: d 2 Febr: Anne Mich: Daatters Barn.

Nr. 6077 1734.02.10 Laurids smed, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 10 Febr: Lauritz Smeed.

Nr. 6078 1734.02.25 Jakob Christensen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 25 Febr Jacob xstensen.

Nr. 6079 1734.03.10 Jens Krog, Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Mart: Jens Krog.
NOTITS: Dato skønnet mellem forrige begravelse 25.02 og næste 24.03. Ingen dato angivet.

Nr. 6080 1734.03.24 ? Peders/en/datter, Døvling, SAND ALDER: 10+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Døvling. MOR: ? Peder Døvlings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sp: d 24 Mart: døde Peder Døfl: barn.

Nr. 6081 1734.08.12 Erik Ottesen, , SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1734.04.04. FAR: Otte Pedersen. MOR: Maren Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 12 Aug othe Peders: ßøn {Erik}.
Dåb nr. 2081

Nr. 6083 1734.11.08 Oluf Meldgaard, (Meldgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 8 nov: døde Oluf Meelgaard.

Nr. 6085 1735.01.12 Jens Sørensen, Karstoft.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: 12 janv: jens Søfrensen af Karst:

Nr. 6087 1735.02.11 dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 11 Febr: døde Jens Bircbecks Hustr: efter hendes dødfød foster, som tillige blev begraven.
Dåb nr. 2093

Nr. 6089 1735.09.01 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 1 sept: Christen Søfrensens Barn dødfød.
Dåb nr. 2098

Nr. 6091 1735.09.10 Peder Olufsen, Karstoft.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 10 Hujus {sept:} Peder olufsen af Karstofft.
NOTITS: Hujus betyder "denne", her måned.

Nr. 6092 1736.01.07 Morten Christensen, (Heesgaard), SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1735.05.30. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Christen Heesgds. ßøn {Morten} d 7 janv:
Dåb nr. 2096

Nr. 6094 1736.01.18 Christen Pedersen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 18 Janv: Christen Pedersen af Lustrup.

Nr. 6096 1736.02.02 Lars Degn, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 2 Febr: Lars Degn.
NOTITS: Degnen fra 1731-43 hedder Søren Rasmussen, Lars Degn ikke identificeret.

Nr. 6098 1736.10.12 Laurids Holst, .
KONE: ? Laurids Holsts kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 12 oct: Larutz Holst.

Nr. 6100 1737.01.21 Thomas Jensen, Pindvig, 1.09, DØBT: 1735.04.11. FAR: Jens Ibsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult. d 21 janv: jens ibsens ßøn Thomas.
Dåb nr. 2094

Nr. 6102 1737.03.12 Michel Skrædder, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult : d 12 Mart Michel shræder.
NOTITS: Nævnes 1730 hvor en datter er fadder, #2043.

Nr. 6103 1737.04.06 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0, DØBT: 1737.04.06. FAR: Peder Hesselvig. MOR: Maren Peder Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:

Nr. 6111 1737.12.03 Laurids Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1737.08.04. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn Nafnlig Lauritz ßom døde d 28 Nov:
NOTITS: Begravelsesdagen ansat 5 dage efter dødsdagen, som præsten angiver.
Dåb nr. 2120

Nr. 6113 1737.12.14 Peder Graversen? Gravel, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 dec: Peder gravel..

Nr. 6116 1738.02.18 Jakob Pallesen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1737.08.10. FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: 18 Febr Pallie And: s ßøn {Jakob} .
Dåb nr. 2121

Nr. 6118 1738.06.08 Peder Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1737.05.12. FAR: Peder Skomager. MOR: ? Peder Skomagers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 8 jun døde Peder shomagers Barn {Peder},
Dåb nr. 2117

Nr. 6119 1738.07.17 Jens Mølle, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 17 jul: Jens Møl.

Nr. 6121 1739.08.13 Jens Olufsen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: jens olufsen d 13 [Aug] ß[z] døde om søndag i [..s.n].
NOTITS: Datoen er i tvivl, men det er mellem 1. jan og 2. okt. Teksten er udsædvanlig, måske var Jens Olufsen noget specielt.

Nr. 6122 1739.10.02 Christen Nielsen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1739.01.22. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 2 oct Niels xtensens Barn {Christen}.
Dåb nr. 2128

Nr. 6123 1739.10.04 Niels Hesselvig, Hesselvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d x br Niels Hisselvig.
DKB: d [4] [...] Niels hesse[vig].

NOTITS: Datoen d x br skal vel betyde x(10)br altså oktober. Dermed ville være datoen selv være glemt i præstens kirkebog. Datoen in degnens kirkebog, hvor skriften er meget svag, synes at være den 4.

Nr. 6125 1740.08.19 Søren Madsen, Skarrild By.
HUSBOND: Arnt Nielsen, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præsten i Skarrild/Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult Søfren Matzen her udj byen d 19 Aug:
DKB: d 19 Austustus døde Søren {...}sen [her udj bye..].


Nr. 6126 1740.11.13 ? Peders/en/datter, Døvling. FAR: Peder Skomager. MOR: ? Peder Skomagers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult 22 Trinit Peder shomagers Barn.
DKB: Dom: 22 Tint: døde Peder shumgger baren i døfling.

NOTITS: Der er ikke fundet andre børn af Peder Skomager end Peder *1737 og han døde formentlig 1738 #6118.

Nr. 6128 1741.01.07 Anders Jensen Grene, Skarrild Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 7 janv: Anders {Jensen} green og hds Karl Laurids [Matzen], ßom døde begge Ny aars nat.
DKB: Paa Nyt aars Nat døde Anders green og hans Karel Lauris Madsen.


Nr. 6129 1741.01.07 Laurids Madsen, Skarrild Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 7 janv: Anders green og hds Karl Laurids [Matzen], ßom døde begge Ny aars nat.
DKB: Paa Nyt aars Nat døde Anders green og hans Karel Lauris Madsen.


Nr. 6132 1741.06.22 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 22 jun: fich xsten heesgds Hustr et død fød bar{.}.
DKB: d: 22 dito fich Christen hees gaar hust: et død{...}

Dåb nr. 2146

Nr. 6133 1741.08.10 ? Bertels/en/datter, Hesselvig. FAR: Bertel Hesselvig. MOR: ? Bertel Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 10 Aug: Bertel Hesselvigs ßøn.
DKB: d: 10 Augst døde bertel [Silstrup] baren.

NOTITS: I følge skattemandtallet boede Bertel i Hesselvig i 1743. Degnens angivelse Silstrup synes forkert. Ingen børn født i Skarrild kirkebog, men Bertel mest sandsynligt kommet fra andet sogn.

Nr. 6134 1741.11.13 Christen Søfrensen, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 13 Nov: Christen Søfrensen.
DKB: d: 12 Si[...mler] døde Christ Søren sen her af By:

NOTITS: Han ses fra 1726 til 1736 før hans begravelse.

Nr. 6140 1742.10.03 Niels Hyrdedreng, , SAND ALDER: 10+, DØBT: 1732c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 3 oct. Niels Hyrde dreng.

NOTITS: Degnen har ikke noteret denne begravelse.

Nr. 6142 1743.04.06 Christen Pedersen, , SAND ALDER: 2.05 (å.m), DØBT: 1740.12.18. FAR: Peder Madsen. MOR: ? Peder Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 6 Apr: Peder Matzens ßøn {Christen}.
DKB: d. 6 April døde Peder Massen Børn {Christen}.

Dåb nr. 2143

Nr. 6144 1743.06.08 Tue Sørensen Grene, Skarrild Grene.
KONE: ? Tue Sørensens kone, Skarrild Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 8 Juni døde Tue {Sørensen} gren.

NOTITS: Sørensen fra skattelisten 1743. Voksen person, står som fæster.

Nr. 6146 1743.09.05 Peder Pedersen, Lustrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1743.05.16. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult Peder Pedersens barn {Peder}.
DKB: d 5 Sept: døde Peder Pedersens barn {Peder} af lustrup.

Dåb nr. 2159

Nr. 6147 1744.07.12 ? Olufs/en/datter, . FAR: Oluf Mølle. MOR: ? Oluf Mølles kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d dom: 6 p Trinit Oluf Mølles barn.
DKB: Anno 1744 døde Olle Mølles barn .

NOTITS: Oluf Mølles patronym ikke kendt, ikke klart om barnet er døbt.

Nr. 6148 1744.09.24 ? Andersen, Elkær. FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 24 Sept : døde og blev begraven Anders Elk: ßøn.
DKB: d 24 Septem døde Anders Elkier ßøn.

NOTITS: Jens *1728, Mads *1731 eller Søren *1735.

Nr. 6149 1744.10.04 Jens Christensen, Pindvig.
KONE: Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 oct: Jens Christensen i pindvig.
DKB: d 4 otober Jens Christensen af Pinvig.


Nr. 6151 1744.12.18 Henrik Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1744.05.03. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 18 dec: Jens Nielsens barn {Henrich} , NB begge disse to siste børn blev opprimeret af Mødrene.
NOTITS: Døvling udfra fadderlisten.
Dåb nr. 2168

Nr. 6153 1745.03.11 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.03.07. FAR: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. MOR: Ingeborg Thomas Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.

NOTITS: Moderen døde i barselsseng. Navn fra næste pige af Thomas Hesselvig.
Dåb nr. 2176

Nr. 6155 1745.04.05 Dødfødt, Skave, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.04.01. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d - jacob {Christensen} shafves dødfød barn.
DKB: Ao 1745 døde Jakop {Christensen} Skaues barn.

Dåb nr. 2178

Nr. 6156 1745.05.05 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.05.01. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 5 May: Christen Heesgaard som var dødfød.
DKB: d 5 Juni Christen Hesgaard barn ßom var død fød.

NOTITS: Degnens 5. juni er en fejl for 5. maj, for hans næste indførelse er den 2. april.
Dåb nr. 2180

Nr. 6157 1745.07.08 Søren Christensen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 8 Jullius Søren Christensen af Lustrup.
DKB: Paa sandt Hans dag ßøren Christensen af lustrup.

NOTITS: St. Hansdag er den 24. Juni.

Nr. 6158 1745.08.14 ? Bertels/en/datter, Silstrup. FAR: Bertel Nielsen. MOR: ? Bertel Nielsen Silstrups kone.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: bertel Nielssen baren som Drunet.
DKB: d 14 Aug. døde bertel selstrup barn som drunk{..}.


Nr. 6161 1746.04.26 Niels Olesen, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 26 April Døde Niels Ollesen af Kastoft
DKB: d 26 Ap: døde Niels ollesen af Kaßtoff.


Nr. 6162 1746.07.02 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1746.06.29. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 julli Christens hees gaard død fød barn.
DKB: d 2 Juli døde Christen Heesgaard barn som var død fød,


Nr. 6163 1747.01.06 Anders Madsen Elkær, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 6te Janvari død Anders Elkær etc.
DKB: Anno 1747 døde d 6te Janvar Anders Madsen af lustrup.


Nr. 6164 1747.01.26 Peder Pedersen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 26 dito {Janvari} Peder Pedersen af lustrup.
DKB: d 26 d: Peder Pedersen Af lustrup.


Nr. 6167 1747.02.20 Niels Elkær, Skarrild By (Elkærgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 20 Feb: Niels Elkier.
DKB: d 20 Feb: Døde Niels Elkiergaard her af Byen {Skarrild By}.

NOTITS: I følge skattelisten 1743 kan dette være 1. Christen Elkærs far, 2. Anders Elkærs bror.

Nr. 6168 1747.02.29 Michel Sørensen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 29 dito {Feb.} Meckel Sørrensen af lustrup
DKB: d 29 Feb døde Mehel ßørrensen Af Lustrup.

NOTITS: Ikke i skattelisten 1743.

Nr. 6169 1747.03.05 ? Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Pedersen. MOR: ? Peder Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 5 Mart: Sl: Peder Pedersens Søn af lustrup.
DKB: d 5 Marti døde Salig Peder Pedersens ßøn.

NOTITS: Faderen død to måneder før.

Nr. 6170 1747.04.03 Mads Andersen, Silstrup, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1745.05.29. FAR: Anders Madsen. MOR: ? Anders Madsens 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 3 Ap[r]lis Anders Madssen barn {Mads} af Selstrup.
DKB: d 3 Apirl{!} døde Anders Madsen barn {Mads} af Seltrup,

NOTITS: Moderens navn fra skifte 1773 Johanne Jørgensdatter i Døvling.
Dåb nr. 2181

Nr. 6172 1747.05.13 Jens Bennetsen, Silstrup.
KONE: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 13 Mayus Jens Bennesen af Selstrup.
DKB: d 13 Mayus Døde Jens Bennesen af Selstrup,

NOTITS: Gift før 1725 (Skifte efter Niels Olufsen, Silstrup).

Nr. 6174 1747.12.22 Peder Pedersen, Skarrild By (Klink).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 22 Decmb: Døde Peder Pedersen her af Byen [stus] gaar.

NOTITS: Mangler i præstens kirkebog. I skattelisten 1743 ses Peder Studsgaard i Klink, Skarrild By.

Nr. 6178 1748.03.15 ? Christens/en/datter, Lustrup. FAR: Christen Eriksen. MOR: ? Christen Eriksens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 15 Mars Chresten Eriechsen Baren.
DKB: d: 15 Mar: død Chresten Erechs: Barn udi lustrup.

NOTITS: Dette barn ikke set født i Skarrild kirkebog.

Nr. 6180 1748.03.24 Christen Pedersen, Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 21 April Chresten Peder af gren,
DKB: d: 24 dito {Mar:} Chresten pedersen af gren.

NOTITS: Dato fra Degnens kirkebog. Præsten synes at rode rundt.

Nr. 6181 1748.04.05 Jens Christensen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 5 Apr: Jens Chresten.
DKB: d: 5te April Jens Christensen af Lustrup.


Nr. 6182 1748.04.21 Peder Christensen, Pindvig, SAND ALDER: 4.04 (å.m), DØBT: 1743.12.19.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 24 dito {Mar} Chresten Pinvig Barn {Peder}
DKB: d: 21 April døde Peders: Chresten i pinv{..}.

NOTITS: Kun ved at holde præsten sammen med degnen kommer man til at det a. er Christen Pindvigs barn der dør og b. at barnet hedder Peder.
Dåb nr. 2164

Nr. 6183 1748.04.23 Rasmus Jakobsen, Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d. 23 dito {Apr:} Rasmus Jacobsen af Krog.
DKB: d: 23 dito {April} døde Rasmuds Jacofopsen af Krog.


Nr. 6184 1748.05.04 Johan Bendtsen?, .
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 May Jahan bents.

NOTITS: Kunne også være Johanne Bentsdatter.

Nr. 6187 1748.10.27 Christen Christensen? Lund, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 33cc, DØBT: 1715cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 27 October Døde [...] Salig Christen Lund af Præsteg{.}.
DKB: d: 27 [fetaunavius] Døde nu Sallig Christen Lund af præste gaard.

NOTITS: Formodet bror til præstens kone Abelone Christensdatter Lund, død før skiftet 1752 efter moderen Helvig Christensdatter Haderup. Degnens dagsbetegnelse er ikke tydet.

Nr. 6188 1748.11.12 Christen Jensen, Pindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 12 Novem: Chresten Jenssen af Pinvig.
DKB: d 12te Noveber , døde Chresten Jenssen af Penvig.


Nr. 6189 1748.12.04 Søren Christensen, , SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1748.05.05. FAR: Christen Eriksen Lustrup. MOR: ? Christen Eriksen Lustrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 Decemb: Chresten Erricksen ba{..} {Søren eller Peder}
DKB: d: 4de Demsber døde Chresten Erechsen Søn {Søren eller Peder} af Lustrup.

NOTITS: Tvillinger. Muligvis ses en af de to senere.

Nr. 6191 1749.01.10 Bendt Sørensen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 39cc, DØBT: 1710cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 10 Janvari Døde Bent Sørrensen af Karstoft.
DKB: J Jeus Navn Amen Anno 1749. d 10 Janvari Døde Bent Sørrenßen af Kastoft.

NOTITS: Ungkarl i skattelisten 1743.

Nr. 6192 1749.02.15 Jep Døvling, Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 15 Febrarius Døde Jep Døvling.
DKB: d 15 Febers Døde Jep Døvling.


Nr. 6193 1749.03.14 Dødfødt, Ronnum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1749.03.09. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 Maritius døde Niels {Christensen} Ronnum død fød Barn.
DKB: d: 14 Mas: Niels {Christensen} Ronnum død føe Baren.

Dåb nr. 2204

Nr. 6195 1750.02.21 Niels Christensen, Elkær, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1748.04.04. FAR: Christen. MOR: ? Christen Elkærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 21 Feb: Chresten Elkier Barn {Niels}.
DKB: Anno 1750 d 21 Feb: Døde Chrestens Elkiers Søn niels

Dåb nr. 2199

Nr. 6196 1750.03.26 Jakob Christensen Skave, Skave.
KONE: Maren Nielsdatter, Skave, Skarrild, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 26 Mart: Jacob {Christensen} Skaue.
DKB: d: 26 Mar: døde Jacob {Christensen} Skaue som [led] udi 14.

NOTITS: Som led i fjorten år?

Nr. 6202 1750.09.29 Eske Christian Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 3.10 (å.m), DØBT: 1746.11.01. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: ? Hans Eskesen Karstofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 29 Sept: Hans {Eskesen] Karstoft Barn {Eske Christian}.
DKB: d: 29 September døde Hans Eskes: ßøn Eske kristen søn ,

Dåb nr. 2190

Nr. 6206 1751.01.18 Peder Christensen Bæktoft gammel, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult. d 18 Janvari gl Peder Bechtoft.
DKB: d: 18 Janv. døde ped{..} Chrestensen Ber[.]h[....] her i Byen {Skarrild By}.


Nr. 6207 1751.03.09 Søren Christensen, Elkær, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1750.11.01. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 9 Marti Chresten Elkiærs Baren {Søren}.
DKB: d: 9de Marsius døde Christen Elkier Søn Niels {gennemstreget} Søren.

Dåb nr. 2218

Nr. 6211 1751.09.03 Peder Christensen Hesselvig gammel, Karstoft, DØBT: 1705cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 3 Septem gl Peder Hesselvig.
DKB: d 3 Sebtember døde gl: Peder Christensen af hesselvig udi Castoft.

NOTITS: I 1754 ses en yngre Peder Jensen i Hesselvig.

Nr. 6212 1751.09.09 Mads Thomasen, Hesselvig, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1751.05.22. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Swpult d 9 September Thomas Hesßelvigs Baren {Mads}.
DKB: d 9. Seebtember døde Thommas Hesselvig Baren Naflig Mas.

Dåb nr. 2226

Nr. 6215 1752.01.17 Michel Lauesen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult. d 17 dito {Janvari} Mechel Lauesen.
DKB: d: 17 dito {Janv} døde Mechel lunsen udi lustrup ,


Nr. 6217 1752.07.15 Søren Christensen, Døvling (Øster).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 15 Julius Sørren Chreste{...} af øster døvling
DKB: d: 15 Julius døde Søren Christen udi Døflinig.


Nr. 6218 1753.01.20 Knud Thomasen, Hesselvig, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1752.10.29. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 1753 Sepult. Sepult d 20 Janvari Thomas Hesselvigs Søn Knud.
DKB: IJesu nafn Anno 1753. Døde d: 20 Janv: døde thomas Hesselvig søn Knud ,

Dåb nr. 2233

Nr. 6222 1753.06.21 Peder Graversen gammel, Bæksgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 21 Junius gl Peder [B]rasessen udi Bexgaard.
DKB: d. 21 Junius døde gl: Pe{...} gravessen udi bexgaar.


Nr. 6224 1753.07.18 Peder Nielsen, Elkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: 18 Juli døde der en fattil{!} mand i Elkiærgaard Peder Nielssen ßom var os ubekiendt.
DKB: d. 18 Julius døde der en fattig Mand udi Elkiergaard Naflig peder Nielssen, som var os ubekient ,

NOTITS: Peder Nielsen ikke fra Skarrild eller omliggende sogne.

Nr. 6227 1754.02.25 ? Nielsen, Lustrup. FAR: Niels Lustrup. MOR: ? Niels Lustrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 25 Feb Niels lustrups Søn
DKB: J Jesu Navn Anno 1754. d. 25 Februsarius , døde Niels Lustrups søn.

NOTITS: Der ses to døtre Maren født 1739 og 1741 af Niels Lustrup, ingen anden Niels i Lustrup nævnt i kirkebogen indtil 1753.

Nr. 6228 1754.03.12 Hans Pedersen, Hesselvig, DØBT: 1744c+. FAR: Peder Jensen Hesselvig. MOR: ? Peder Jensen Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 12 marti Peder Jensen i Hesßelvig hans Søn{Hans}.
DKB: d: 12 Mars død Peder Hesselvig barn Nafl: Hans.

NOTITS: Ingen Hans set født i kirkebogen 1725-54. Degnen skriver barn her interpreteret som under 12 år. Uklart.

Nr. 6230 1754.10.14 Christen Mortensen Klink, Klink, SAND ALDER: 30+, DØBT: 1724-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 Octob Chresten Kling
DKB: d: 14 October, døde Christen Mortensen Klinch.


Nr. 6232 1754.12.18 Thøger Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 6+, DØBT: 1748-. FAR: Christen Eriksen Lustrup. MOR: ? Christen Eriksen Lustrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 18 Decemb: Chresten Erichsen Søn Tøger.
DKB: d: 18 Decmber døde Christen Erichsen Søn Tøger.

NOTITS: Christen Eriksen ses i Lustrup, Skarrild fra 1748 fremad, ingen Tøger født 1748-54 i Skarrild, måske født i et andet sogn.

Nr. 6236 1755.09.14 Søren Madsen, Karstoft- Sønder. FAR: Mads Sørensen. MOR: Inger Pedersdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Splut d: 14 Sep. døde Mads Sørrensens Søn {Søren} i Sønder Carstof.
DKB: d: 14 September døde Mas Søren Søn {Søren} i Sønder Castoft.

NOTITS: Søren - født uden for ægteskab - er vel opvokset ved faderen. Moderen var indtil 1753 husholderske i Nørre Karstoft. Hun er så flyttet væk og sønnen er blevet ved faderen Mads Sørensen i Sønder Karstoft.

Nr. 6237 1755.12.21 Niels Døvling, Døvling, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1700c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 21 December Døde Niels døfling.
DKB: d 21. December døde Niels Døfling.


Nr. 6240 1756.07.12 Christen Mortensen, Heesgaard, SAND ALDER: 46c+, DØBT: 1710c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 12 Juli døde Chresten Mortensen i Heesgaard.
DKB: d: 12 Juli døde Christen Mortensen udi Hees gaar.

NOTITS: Gift to gange. 1. kone død 1750.

Nr. 6241 1756.10.12 Christen Madsen, Lustrup, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1754.10.08. FAR: Mads Lauesen. MOR: ? Mads Lauesens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 12 october Døde Mars lausens søn {Christen} i Lustrup.
DKB: d 12 October døde Mas Laus: søn {Christen} i lustrp.

Dåb nr. 2249

Nr. 6245 1757.01.09 Rasmus Christensen Kollund, Karstoft.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut Anno 1757 d: 9de Janv: Døde Gl: Rasmus Christensen Lellund ad Casst
DKB: J Jesu Nafn 1757 d 9de Janv, døde gl: Rasmus Christensen Kollund udi Castoft.


Nr. 6247 1757.02.07 Peder Nielsen, Skave.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 7 Febru: døde Peder Nielsen i skau.
DKB: d 7de Febr: døde peder Nielssen udi shaue.


Nr. 6250 1757.03.17 Lars Jørgensen, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 17 Marti døde Lars Jørgenssen udi Selstrup.
DKB: d: 17 dito Martius døde Lars Jørgensen udi Seltrup.


Nr. 6252 1757.04.21 Anders Pedersen, Skave, SAND ALDER: 77c+, DØBT: 1680c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 21 April: døde Gl Ander Pedersen i skau.
DKB: d: 21 Ap: døde gl. Anders Pedersen udi shaue.


Nr. 6253 1757.07.20 Niels Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), DØBT: 1731.09.09. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abbelone Christensdatter Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 20 Jullius døde Præstens Søn Niels Arentsen Bisted.
DKB: d: 20 Junius, døde præstens {Arnt Nielsen Bisted} Søn Niels udi præstegaarden.

NOTITS: Degnen har juni, men præsten har juli og det er hans søn der dør.
Dåb nr. 2059

Nr. 6254 1757.09.18 Christen Jensen Møller gammel, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 57c+, DØBT: 1700c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 18 septr: døde Gl: Christen Jensen Møller udj sønder gaard.
DKB: d: 18 September døde gl: Christen Jensen Møllr udi Søndr gg


Nr. 6256 1758.03.10 Christen Nielsen Ronnum, Ronnum.
KONE: Maren, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 10de dito {Mars} døde Christen Nielsen udj Ronnum.
DKB: d: 10de dito {Mars} døde nu Sallige Christen Niels udi Ronnum.


Nr. 6259 1758.06.24 Mads Degn, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 24. Juni døde Mads Degn i selstrup
DKB: d 24 Junius døde Mas degn udi Selstrup.

NOTITS: Denne Mads Degn var ikke degn i Skarrild, uklart hvorfor han kaldes degn. Degnen i Skarrild hed Laurids Ebbesen Degn.

Nr. 6263 1759.02.02 Palle Andersen, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 2 Febri døde pali Andersen her i Byen.
DKB: Anno 1759/ d: 2 Februhl: døde Pali Andersen her udi Byen ,

NOTITS: Ses 1734-43 i Skarrild By, siges 1743 i skattelisten af Gammelgaard.

Nr. 6264 1759.05.12 Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, SAND ALDER: 87c, 87 år, DØBT: 1672c.
KONE: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone, Ronnum, Skarrild, *1690c †1761 Ronnum.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 12 May døde Gl: peder Ronnum.
DKB: d 12 May døde gl: Pedersen udi Ronum udi hans alder 87.

NOTITS: Første aldersangivelse ved en begravelse i Skarrild kirkebog.

Nr. 6266 1759.06.13 Peder Pedersen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1759.05.13. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 13 Juins død peder Mortensen Søn i Casto.
DKB: d: 13 Junis død peder Mortensen Søn peder udi Sønder Castoft ,

NOTITS: Peder Mortensen set 1. gang i Sønder Karstoft 1759.
Dåb nr. 2284

Nr. 6268 1759.09.17 Henning Rasmussen, Krog, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1691c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 17 Septem døde Henning Rasmussen udi Krog,
DKB: d: 17 Septembr, døde Henning udi Skarild Krog , 68.


Nr. 6269 1759.09.19 Peder Nielsen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1759.06.17. FAR: Niels Mortensen. MOR: ? Niels Mortensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 19 Septembr døde Niels Mortensen Baren {Peder} her i Byn.
DKB: d: 19 Septembbr, døde Niels Mortensen baren peder ,

Dåb nr. 2286

Nr. 6270 1759.10.22 Niels Olesen, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 22 October døde Niels Ollesen udi Castoft ,
DKB: d: 22 October døde Niels Olufsen udi Castoft ,


Nr. 6271 1760.01.26 Bent Pedersen Øvig, Krog, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1703c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Døde 1760/ d 26 Janvarnus døde Bendt Pedersen Ødvig i Krog udi hans lader 56 aar.
DKB: 1760 d: 26 Janvarius døde Bent pedersen øvig udi Skarrild Krog 56.


Nr. 6272 1760.03.09 Søren Olesen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1691c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 9de Marsi døde Søren Ollesen udi Sønder Castoft udi hans alder - - - 69.
DKB: d: 9de Mars døde Søren Ollesen i Sønder Castoft , 69


Nr. 6273 1760.06.24 Jens Boesen, Krog, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1688c.
KONE: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Krog, Skarrild, Begravet 1762.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 24 Junius døde Jens Boesen udi Skarild Krog udi hans alder - - 72.
DKB: d 24 Junius døde Jen Boesen udi Krog. Pennen er {..d}

NOTITS: Degnens pen dur ikke mere, næste indførsel med en anden pen.

Nr. 6275 1760.08.26 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Erik Pedersen Lustrup. MOR: ? Erik Pedersen Lustrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 26 Agusti døde Erich {Pedersen} Lustrup Koene med hendes Baren udi hendes alder - - - - 32.

NOTITS: Kun nævnt i præsten kirkebog.

Nr. 6277 1760.12.10 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 10de December døde Niels Christensen Barn,
DKB: d 10de Decembr Niels Christensen Død fød drenge Baren.


Nr. 6282 1761.06.30 Jannes Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 1.06 (å.m), DØBT: 1760.01.13. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 30 Julius døde Øster gaar Baren {Jannes}.
DKB: d: 30 Junius døde Monsiur Øster gaar hans barn Jannes paa Castoft ,

NOTITS: Usikkert om præsten skriver Julius eller Junius.
Dåb nr. 2290
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6283 1761.08.17 Christen Elkær, Elkær (Elkærgaard), SAND ALDER: 52c, 52, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 17 Augusti døde Christen Elkier udi hans alders - - 52.
DKB: d: 1[.] Augustus døde Christen Elkrer udi Elkiergaar.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6291 1762.05.14 Jens Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 19 uger, DØBT: 1762.01.03. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 14 May døde Monsiur Øster gaar hans Baren {Jens} udi sin korte Ald: 19 [...]
DKB: d: 14 May døde Øster gaard Søn {Jens} udi hans korte Alder 19 Ugr.

Dåb nr. 2309
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6293 1762.12.27 Peder Gresen, Skave, SAND ALDER: 29c, 29, DØBT: 1733c.
DØDSÅRSAG: Epidemi i Skave i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 27 dito {December} døde peder Gresen uid hans alder - - 29.
DKB: d 27 dito {Decembr} døde Peder gresen udi Skaue udi hans Alder 29.

NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6297 1763.03.22 Jens Jensen, Elkær (Elkærgaard), SAND ALDER: 87cc, 87, DØBT: 1676c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 22 Masi døde Jens Jensen udi Elkiergaar - - 81.
DKB: d 22 Marsi , døde Jens Jensen udi Elkier gaard udi hans Alder 87.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6298 1763.06.12 Eske Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1763.06.03. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 12 Junius døde Hans {Eskesen} Castoft søn {Eske} i sin alder 14 dag{.}.
DKB: d 12 Junis døde: Hans Eskesen søn Jens 14 dag{.}.

Dåb nr. 2319
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6299 1763.07.01 Poul Gotfred Liebe Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 4.10 (å.m), 4, DØBT: 1758.09.22. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 1 Julie, døde Monsiur Øster gaar søn {Poul Gotfred Liebe} i sin Alder 4 a{..}.
DKB: d: 1ste Julius døde Seg= Øster gaard søn Pouel udi hans Alder - - 4 aar.

Dåb nr. 2283
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6302 1764.03.30 Niels Christensen, Pindvig, SAND ALDER: 17.08 (å.m), 18, DØBT: 1746.07.17. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Døde 1764: d 30 Masi døde Niels Christensen udi Penvig udi hans alder 18 aar.
DKB: Ao 1764 d 39 Mar{.} Nils Christensen udi penvig 18 aa{.}.

Dåb nr. 2188
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6304 1764.07.12 ? Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1764.04c. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 12te Junius døde Peder Mortensen udi Døfling udi Sin Alder 12 uger.
DKB: d: 12 Julius døde , Peder Mortensen Søn udi sin alder 12 {..}.

NOTITS: Ikke fundet født. I 1759 ses en Peder Mortensen i Sønder Karstoft. — Præsten skriver forkert af fra degnens kirkebog og får "Søn" til at blive "Sin". Præsten Svitzer er skødesløs. 12 dage antaget, for ellers for snert på forrige dåb i familien.
Dåb nr. 2332
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6311 1765.02.08 Bertel Nielsen Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1703c.
KONE: Karen Jensdatter, Lustrup, Skarrild, Også †1765 kort før ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 8te Februvaris døde Bertel {Nielsen} lustrup udi hans Alder - 62.
DKB: d: 8de Februs døde Bertel Lustrup udi hans al: 62.

NOTITS: Her bliver præst og degn igen enige, dvs. præsten skriver herefter direkte af fra degnen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Skifte i Brejl #368 efter ham og konen Karen Jensdatter.

Nr. 6313 1765.05.05 Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 14 uger, DØBT: 1764.12.01. FAR: Jens Olesen. MOR: ? Jens Olesens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 5te May døde Je[.] Jens Olles: baren {Anne} 14 [d].
DKB: d: 5te May døde Jens Ollesen baren {Anne} udi Castoft udi sin Alder i dat -- 14 uge{.}.

NOTITS: Alderen skulle være 20 uger.
Dåb nr. 2341
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6318 1765.10.05 Christen Pedersen, Pindvig, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 5te Ocber døde Christen pedersen udi penvig udi ha{.} Alder - - 41.
DKB: d 5te October døde Christen pedersen udi Penvig i sin 48.

NOTITS: Nævnes 1737 i kirkebogen. Måske ugift hjemme i Pindvig ved søsteren Kirsten Pedersdatter og hendes mænd 1. Jens Christensen og 2. Rasmus Bringelsen. Præstens alder 41 anses for forkert.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6320 1765.12.18 Christen Pedersen, Ronnum, 16, DØBT: 1750c. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {Seplut ANNO 1766 døde d 18 December} Peder Ronnum Dreng Niels i sin Alder 16 ar.
DKB: {Dend Nye kirche Aar Ao 1766, d 18: December} Peder Ronnum dreng Christen i sin Al. 16 a.

NOTITS: Præsten har Niels, degnen Christen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6322 1766.03.27 Morten Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1, DØBT: 1765.03.20. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 27 dito {Marsi} døde Peder Mortensen Søn Morten i sin Alder - - 1 Aa.
DKB: d: 27 dito {Mas} døde peder Mortensen Søn ,Morten i sin ald 1 aar.

Dåb nr. 2343
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6324 1766.04.18 Christen Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 2, DØBT: 1764.07.08. FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 18 dito {April} Niels Christensen udi selstrup i sin Alder - - 2 Ar.
DKB: d: 18 dito {April} døde Niels Christens: søn udi Selstrup i sin Alder 2 Aar.

NOTITS: Endnu et eksempel hvor præsten Svitzer er skødesløs. Degnen har Niels Christen: søn, hvilket Svitzer gør til Niels Christensen. Niels Christensen ses i Silstrup 1767-73. Han kommer fra Søndergaard i Skarrild By. Tvillingen til Christen som hedder Niels ses i skiftet efter Niels Christensen 1773 i Silstrup ti år gammel, så det er ikke ham.
Dåb nr. 2334
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6328 1766.09.16 Peder Frandsen, Krog, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 26 uger, DØBT: 1766.03.05. FAR: Frands Pedersen. MOR: ? Frands Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: s: 16 Septem ber døde frans barn {Peder} i sin Alder - - 26 uger.
DKB: d: 16 September døde Frans baren {Peder} udi Krog - - 26 uger.

Dåb nr. 2349
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6335 1767.07.02 Peder Christensen Døvling, Døvling, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1695c.
KONE: ? Peder Christensen Døvlings kone, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 Juli døde Peder Christensen (Døvling) udi Døvling udi hans Alder - - 72 aa.
DKB: d 2 Julie døde Peder Christensen udi Døfling udi hans Alder Som var - - 72 ar.

NOTITS: Får børn 1738, 1741 og 1744.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6336 1767.07.22 Jørgen Jakobsen Hesselvig, Hesselvig, SAND ALDER: 57c, 57, DØBT: 1710c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 22 dito {Juli} døde Jøgen {Jakobsen} hesselvig udi hans Alder 57 A.
DKB: d 22 dito {Julie} døde Jørgen Jacobsen udi hesselvig udi hans Alder - 57.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6338 1767.09.03 Claus Eriksen Svitzer, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 83c, 83, DØBT: 1684c.
KONE: Elonora Jensdatter Thaulow, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 3 September døde Claus {Eriksen} Sviser udi Sønde gaard udi hans Alder - 83 A.
DKB: d 3 September døde Monsiur Gl: Sviser udi Sønder gaar udi hans Alder - - 83.

NOTITS: Claus Svitzer ejede Juellingsholm i Sønder Omme 1735-60. Han kaldes gammel Svitzer, for hans søn Christen Clausen Svitzer er præsten her i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6340 1768.02.18 Niels Olesen, Lustrup, 1 år 5 m., DØBT: 1766.10.05. FAR: Ole Nielsen Minds. MOR: ? Ole Nielsen Minds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 18 febr døde Olle {Nielsen} Minds Søn Niels udi hans Alder - - 1 aar 5 Maneder.
DKB: d 18 Febru døde Olle Minds Søn Niels udi hans Alder - 1 aa 5 M.

Dåb nr. 2355
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6341 1768.06.21 Niels Christensen, (Sandgaard), SAND ALDER: 7c, 7, DØBT: 1761c. FAR: Christen Sandgaard. MOR: ? Christen Sandgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 21 Junius døde Christen Sangard Søn Niels udi hans Alder - 7 ar.
DKB: d 21 Junius døde Christen Sand gaar Søn Niels udi hans Alder 7 aar.

NOTITS: Ikke fundet døbt i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6342 1768.07.02 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1768.06.27. FAR: Søren Sørensen Skrædder. MOR: ? Søren Sørensen Skrædders 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 Julius Sørren {Sørensen} shreder en Søn Død fød.
DKB: 2 Julius Søren Skarder{!} død fød Søn.

NOTITS: Dødfødt søn. 1. kone død 1766.
Dåb nr. 2367
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6343 1768.08.09 Erik Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1768.08.05. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 9 Agusti død Hr Sviser baren døde Erich udi hans Alder 14 dage.
DKB: d 9de Augusti Præsten baren døde Ereche udi sin alder 14 dge.

Dåb nr. 2369
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6345 1769.02.08 Boed Jakobsen, , SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1721c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 8ten Febr døde boed Jacobsen udi has al 48.
DKB: d 8te Februr døde Bo{.} Jacobsen udi hans al 48.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6350 1769.12.24 Peder Madsen, , SAND ALDER: 70c, 70, DØBT: 1699c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 24 Decber døde Peder Masen udi hans Alder 70.
DKB: d 24 decber døde Peder Mass: udi hans Alder 70.

NOTITS: Han får børn 1737, 1740 og 1745, kunne være af Skarrild By.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6352 1770.01.12 Christen, Krog?, SAND ALDER: 18c, 18, DØBT: 1752c.
HUSBOND: Anders Pallesen, Krog?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 12 Janv døde Anders Pallisen dreng i sin ald - 16 aa.
DKB: d 12 Janvius døde Anders Pallisen dreng Christen 1[8] {..}.

NOTITS: Dreng betyder tjenestedreng, Anders Pallesen er 30år gammel. Tjenestedrengen er muligvis fra et andet sogn, ellers ville vel faderens navn stå der.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6353 1770.01.14 Erik Pedersen Gammel, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1698c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 Janv døde Erich Pedersen i sin Alder 72 ar.
DKB: d: 14 Janvarius døde Gl. Erech pedersen udi Præstegaardend udi hans Alder 72.

NOTITS: Den unge Erik Pedersen bor i Lustrup og er omkring 35 år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6355 1770.04.22 Hans Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1770.04.08. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 22 Apri døde Hans {Eskesen} Carstoft søn {Hans} i sin Alder 3 uger.
DKB: d: 22 Aprili døde hans Castoft hans Søn {Hans} udi hans Alder Som er - - 3 uger.

Dåb nr. 2385
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6358 1770.11.11 Peder Andersen, Skave, SAND ALDER: 61c, 61, DØBT: 1709c.
KONE: ? Peder Andersens kone, Skave, Skarrild, Fadder 1770.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 11 Novb døde Peder Andersen i skau i sin Ald 61 aar.
DKB: d 11 november døde Peder Andersen udi Skaue udi hans Al 61.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6361 1771.01.04 Peder Pedersen, Skarrild By, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1696c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 4de Janvarirus døde Peder pedersen her udi byen i sin ald: 75.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6362 1771.04.12 Christen Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 12.02 (å.m), 2, DØBT: 1769.01.29. FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 12 April døde Christen Nie[.]sen J Selstrup ud sin Alder - 2 aar.

Dåb nr. 2371
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6363 1771.04.26 Christen Larsen, Lustrup, SAND ALDER: 82cc, 82, DØBT: 1689cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 26 April døde Christen lassen udi ludstrup udi hans alder - 82.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6364 1771.07.11 Lars Hansen, Bechtoft, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1699c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 11 Julius Døde Lars Hanssen udi Bechtoft udj hans alders - 72.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6366 1771.09.27 Bertel Andersen, Grene, SAND ALDER: 1.04 (å.m), 1, DØBT: 1770.05.20. FAR: Anders Bertelsen. MOR: ? Anders Bertelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d. 27 September døde Ander bertelsen baren {Bertel} udi hans - 1 aa

Dåb nr. 2386
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6367 1771.11.10 Niels Nielsen Øvig, Øvig, SAND ALDER: 74c, 74, DØBT: 1697c.
KONE: Johanne Jensdatter, Øvig, Skarrild, †1750.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d. 10 November døde Niels Nielsen udi Ødvig i hans Alder - - 74 Ar.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 5994 1771.12.20 Dødfødt, Krog, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1771.12.15. FAR: Anders Vistesen. MOR: Malene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: {REKONSTRUKTION: fra under fødsler: 'd: 20 Desembr: Blev Anders Vidstesen hans baren dødtfød..'}

NOTITS: Dato sat fem dage før begravelsen.
Dåb nr. 2398

Nr. 6368 1771.12.22 Navnløs, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1771.12.14. FAR: Johannes Ricart?.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 22 Decembr død Johannes [hans] barn 8te Dage gammel.

NOTITS: Johannes Ricart nævnt 1768 som fadder #2364. Ikke andre af navn Johannes set i Skarrild.
Dåb nr. 2397
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6373 1772.05.08 ? Jens/en/datter, Lustrup, DØBT: 1772-. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 8 dito Jens Christensen Baren udi Lustrup.

NOTITS: Otte dage før begraves hans datter Maren 9 uger gammel. Det barn, der begraves her, er ikke set født i Skarrild. Jens Christensen er måske flyttet til Skarrild for nylig.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6374 1772.05.10 NN Fremmed Mand, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 10 May: døde en fremed Mand udi Sønder Castoft.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6375 1772.05.12 Michel Gammelgaard, Skarrild By (Gammelgaard), SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1694c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 12 May Mechel gl: gaar i sin alder 78.

NOTITS: Muligvis identisk med Michel Christensen fadder 1735-54.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6376 1772.06.11 Palle Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1772.02.02. FAR: Anders Pallesen. MOR: ? Anders Pallesens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 11 Junius , død Ander Pallisen baren Palli udi sin alder 18 ug{..}.

Dåb nr. 2400
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6379 1772.09.15 Erik Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 2.09 (å.m), 3, DØBT: 1769.12.01. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 15 Septembr døde Præsten {Christen Clausen Svitzer} baren Erech udi sin korte alder - 3.

Dåb nr. 2381
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6381 1773.02.16 Niels Christensen, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 55c, 55, DØBT: 1718c.
KONE: ? Niels Christensen 2. kone, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 16 Febr døde Niels Christensen udi Sønder gaar udi hans aldr 55.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6383 1773.02.14 Christen Clausen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 44.11 (å.m), 45, DØBT: 1728.03.29.
KONE: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 14 Februarius døde [nusl] Hr. Svitser udi hans Alder - 45.


Nr. 6384 1773.02.20 ? Anders/en/datter, Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 10 dage, DØBT: 1773.02.10. FAR: Anders Vistesen? Krog. MOR: Marianne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 20 dito {Febr} døde Anders {Vistesen} Krog baren udi sin korte 10 dage.

NOTITS: Vistesen, for det kan ikke være Anders Pallesen i Krog, som lige har fået et andet barn.
Dåb nr. 2402
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6385 1773.03.16 Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 16 Mar[..] døde Christen Pedersen udi Lustrup udi hans ald 64.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6386 1773.04.05 Bertel Heesgaard, Heesgaard, SAND ALDER: 51c, 51, DØBT: 1722c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 5te April døde Bertel Heesgaar udi hans Aldr 51.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6387 1773.04.10 Jakob Sørensen, Døvling, SAND ALDER: 56c, 56, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 10 April døde Jacob Sørensen, udi hans alder 5[6].

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6391 1773.05.14 Erik Nielsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 28c, 28, DØBT: 1747c.
KONE: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 14 May= døde Erech Nielsen udi Sønder Castoft udi hans alder 28.

NOTITS: Skifte efter Erik Nielsen 12. Juli 1773 i Sønder Karstoft. Glemt døbt i kirkebogen.
Dåb nr. 1997
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6393 1773.05.27 Niels Christensen, Silstrup, SAND ALDER: 44c, 44, DØBT: 1729c.
KONE: Mette Nielsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 27 døde Niels Christensen udi Selstrup i Alder 44.

NOTITS: Datoen kan være 27. juni, måned ikke angivet. Han kan være *1730.02.26 Gammelgaard søn af Christen Gammelgaard. Skifte den 13 juli 1773.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6396 1773.07.02 Jens Jepsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 69c, 69, DØBT: 1704c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d anden Juli døde , Jens Jbsen udi Castof udi hans alder 69.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6397 1773.07.04 Ole Lauersen, , SAND ALDER: 34c, 34, DØBT: 1739c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 4de dito {Juli} døde olle Lauersen udi hans alder 34.

NOTITS: Kun set nævnt dette ene sted.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6398 1773.10.15 Peder Jepsen, Døvling, SAND ALDER: 42c, 42, DØBT: 1731c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 15de Oct: Peder Jepsen af Dauling — 42 aar.
DKB: d 15 october døde Peder Jepsen udi døfling - - 42.

NOTITS: Ses som fadder i Døvling 1754.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6399 1773.12.08 Jens, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 1c, 1, DØBT: 1772.12c. MOR: Anne Jensdatter.
MAND: Terkel Jensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 8de Decembr: Terkel Jensens Sted=Søn Jens — 1 aar.
DKB: d 8te decbr døde Terkel Jensen baren Jens i hans aldr i aar.

NOTITS: Moderens navn fra FT 1787. Dåben er glemt i Skarrild kirkebog, mange er glemt 1772.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6400 1774.01.24 Peder Andersen, Skarrild By, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1701c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 4de Jan: Peder Andersen 73 aar.
DKB: Anno 1774. d 4de Janvius døde Peder Andersen her i Byen udi hans Alder 73.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6402 1774.04.25 Viste Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1774.02.27. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Malene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 25 April Anders {Vistesen} Krogs barn Viste 9 Uger.
DKB: Anders Krogs baren.

NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 2408
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6404 1774.07.11 Jørgen Nielsen Krog, Krog, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1715cc.
KONE: Maren Christensdatter, Krog, Skarrild, †1773 Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Jørgen Nielssen i Krog Hængte sig selv den 11 Julii og blev derefter begraven ved Høelund {Hjøllund} Bæk af Rakkeren.

NOTITS: Skifte. Selvmordere kunne ikke begraves i indviet jord, men det ses i nogle sogne at præsten lod dem begrave ved kirkegårdsdiget tæt på indviet jord. Ikke denne præst Hegelahr. Begravet af rakkeren, som ellers havde med dyrekadavre at gøre lyder brutalt, ved en bæk. Jørgen Nielsen Krog blev født 1715cc i Nørre Vium, bor først i Hesselberg i Ikast, flytter 1752c til Skarrild Krog.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6405 1774.07.18 Laurids Olesen Skomager, Skarrild By?, SAND ALDER: 81cc, 81, DØBT: 1693cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 18 Julii Laurids Skomager 81 aar død.
DKB: d 22 Junius døde Lauris Ollesen udi hans alder 81.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6407 1774.07.28 Christian Jensen, Øvig, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1774.06.12. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 28 dito {Julii} Jens {Nielsen} Ødevigs barn Christian 7 Uger.
DKB: Jens ødevigs baren.

Dåb nr. 2412
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6408 1774.10.02 Mourids Madsen, Pindvig, SAND ALDER: 29c, 29, DØBT: 1745c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 2 Oct: Mourids Madsen af Pindvig 29 aar.
DKB: d. 2 October døde Mas Massen udi Pinvig i hans - 29.

NOTITS: Degnen har Mas Madsen, han skulle egentlig kende sognet bedre. Hverken Mourids Madsen eller Mads Madsen er set født i Skarrild
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6410 1775.04.25 Rasmus Bringelsen, Pindvig, SAND ALDER: 48.06 (å.m), 49, DØBT: 1726.10.13.
KONE: Maren Jepsdatter, Pindvig, Skarrild, 2. kone, gift 1765+.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 25 April blev Rasmus Bringelsen af Pindvig begravet , som døde 2en Paaske dag . fød 1726 d 14 S: p trin. var liged Prædiken 8 S {Skilling}.
DKB: d: anden Paaske dag døde Rasmus Bregelsen udi Penvig i hans alder 48 ar

Dåb nr. 2018
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6414 1775.05.12 Dødfødt, Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1775.05.10. FAR: Anders Bertelsen. MOR: ? Anders Bertelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Almindelig Bededag den 4 Tirsdag efter Paaske blev begravet et dødfødt Barn Søn Af Anders Berthelsen i Greene. NB.
DKB: d 10 May Anders bertelsen i gren død fød drenge Baren udi gren - -.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6417 1775.08.09 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Onsdagen d 9 Augusti blev begravet Peder Nielsens dødfødte Søn af Hesselvig var Liig = Prædiken.
DKB: d 28 Juli Peder Nielsen Dødfød drenge Baren udi hesselvig ,

NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6418 1775.08.13 Viste Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 16 uger, DØBT: 1775.05.21. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Malene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Søndagen d 13 Augusti Dom: 9 post Trinit: Anders Vistesens lille Søn Viste af Krog begravet; var Liig Prædiken.
DKB: d 7 Augusti død Anders Krog Søn Visti udi hans alder 16 uger.

NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 2422
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6419 1776.03.25 Anders Nielsen Grene, Grene, SAND ALDER: 48.01 (å.m), 48, DØBT: 1728.03.06.
KONE: Maren Andersdatter, Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Midfaste Søndg d 17 Martii døde Anders Nielsen af Greene født 1725 d 6 martii begraven Mandagen d 25 Martii var Liig Prædiken. 48 aar.
DKB: Mefaste Søndag døde Ander [N.ed..is] Nielsen udi grene udi hans alder udi 48 Ar.

NOTITS: Ikke set født i Skarrild eller Arnborg. Præsten har erfaret hans nøjagtige fødselsdato. Der er skifte efter ham.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6420 1776.03.31 Niels Christensen, Elkær, SAND ALDER: 19.04 (å.m), 20, DØBT: 1756.11.28. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Skiærtorsdag begravet Niels Christensen fra Elkiærgaarden døde Natten imellem d 27 og 28 Martii i sit 21de aar . døbt 1755 {fejl: 1756} i Sønd i Ad{...}.
DKB: d 27 Marsius døde Niels Christensen udi Elkier gaar udi hans alder 20 ar .

NOTITS: Kun dødsdag kendt, begravelse sat 4 dage efter.
Dåb nr. 2264
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6428 1777.01.19 Giøde Richard Johannesen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1777.01.03. FAR: Johanne Giødensen. MOR: Gertrud Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 2den Søndag efter hel: Tre Kong: dag begravet Johannes Giødesens Barn Giøde Richard af Lustrup.

Dåb nr. 2442
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6432 1777.04.02 Anders Madsen, Silstrup, 68 år 3 uger, DØBT: 1708c.
KONE: Dorte Mikkelsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Tirsdagen d 29 April begravet Anders Madsen af Selstrup gammel 68 aar og nogle [Uger].

NOTITS: Nogle uger arbitrært sat til tre.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6433 1777.06.17 Jens Christian Pedersen, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1777.05.19. FAR: Peder Smed. MOR: ? Peder Smeds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Taarsdagen d 17 Junii begravet Peder Smeds spæde barn Jens Christian af Søndergaard.

Dåb nr. 2447
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6435 1777.11.29 Christen Jensen Sandgaard, Sandgaard, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1729c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Løverdagen d 22 Novembr: døde Christen Jensen Sandgaard 48 aar gammel . begravet d 29 Novembr:

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6436 1777.12.09 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1777.12.07. FAR: Anders Andersen Døvling. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB1: Anders Andersens dødfødde Drengebarn ii Decembr:
PKB2: Tiirsdagen d 9 Decembr: 1777 begravet Anders Andersens og Anne Nielsdatter dødfødde Drenge Barn af Døvling.
DKB: Ander døfling død fød dreng baren ,

NOTITS: Fødselen arbitrært sat 4 dage før begravelsen. Moderens navn Anne Nielsdatter også fra FT 1787 først gift med Peder Jepsen/Ibsen †1773 Døvling
Dåb nr. 2453
LINK: 1 Præsten affotografering.
LINK: 2 Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6437 1778.01.25 Bent Jensen, Døvling, SAND ALDER: 58c, 58, DØBT: 1720c.
KONE: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild, †1772 Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: den 17 Januar : døde Bent Jensen af Deufling begravet d 25 ejusdem, gammel i sit 58 aar.
DKB: d 17 Janvius døde Bernd Jensen udi døfling udi hans alder - - - - 58.

NOTITS: Bent Jensen *1720c i Silstrup, Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6438 1778.01.29 Christen Nielsen, Lustrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1716c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 21de Januar døde Christen Nielsen i Lustrup begravet d 29 Januar : gam : 62.
DKB: d 25 dito {Janvius} døde Christen Nielssen udi hans alder 62.

NOTITS: Ofte fadder, ikke set nævnt med kone.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6439 1778.02.02 Anders Pedersen Studsgaard, Studsgaard, SAND ALDER: 58c, 58, DØBT: 1720c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 25 Januar: døde Anders Pedersen Studsgaard begravet d 2 Februar : gammel i sit 58 aar.
DKB: d 24 dito {Janvius} døde Anders stus hans alder [58].

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6440 1778.02.18 Peder Christensen, Skarrild By, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 18de Febr: begravet Peder Christensen af Scharild i sit 73de aar.
DKB: d 6te Februar døde Peder Christen her i byen i hans alder 73 a.

NOTITS: Gift i Skarrild By.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6443 1778.10.14 Kirsten Christensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 32c, 32, DØBT: 1756c.
MAND: Søren Madsen, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 14 Octobr : Søren Madsens Hustrue {Kirsten Christensdatter} gam: 32 aar.

NOTITS: Skarrild By se #2377. Kirsten Christensdatters navn se dåb 1776.01.20.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6444 1778.11.15 Anders Mortensen, Studsgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1778.11.10. FAR: Morten Pedersen Studsgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Morten {Pedersen} Stusgaards barn Anders. begravet Dom: 22 p Trin : døde strax efter Daaben .

NOTITS: Fødselen arbitrær sat 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2462
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6445 1778.11.28 Niels Jepsen, Døvling, SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1721c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Natten imellem d 26 og 27 Nov: døde Niels Jepsen af Deufling . 57 aar.

NOTITS: Fadder fire gange 1753-63. Ingen kone set, formodentlig bror til Peder Jepsen i Døvling.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6446 1779.02.06 ? Poulsen, Silstrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1779.01.23. FAR: Poul Andersen Veilgaard. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 6 Febr . begravet Povel {Andersen Veilgaard} Silstrups liden Søn 14 Dage gammel.

NOTITS: Dåb ikke indført i KB. Dåbsdato tilnærmelig.
Dåb nr. 2464
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6447 1779.03.12 Christen Sørensen, Heesgaard, SAND ALDER: 4.00 (å.m), 4, DØBT: 1775.03.19. FAR: Søren Christensen Heesgaard. MOR: Marianne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 12 Marti begravet Søren {Christensen} Heesgrds Søn Christen 4 aar.
DKB: d 14 Mars Søren Hees gaar Søn Christen øde udi hans alder 4 aar.

Dåb nr. 2420
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6448 1779.03.18 Christen Sørensen, Skarrild By, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3, DØBT: 1776.01.21. FAR: Søren Madsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 18 Marti begr : Søren Madsens søn Christen 3 Aar. . NB Peder Pindvigs [.....d] barn.

NOTITS: Moderens navn angives i dåben.
Dåb nr. 2430
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6449 1779.03.18 Peder Pedersen, Pindvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1780.02.25. FAR: Peder Pindvig. MOR: ? Peder Pindvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB 1: d 18 Marti begr : Søren Madsens søn Christen 3 Aar. . NB Peder Pindvigs [.....d] barn.
PKB 2: In Februaris {1780} hiemme døbt men ikke publiceret Peder Pindvigs [Søn] [Peder] [der] er [død] [.....d] .

NOTITS: Alder 3 uger tilnærmelig skønnet. Dåbsdato skønnet. Peder Pindvig ikke identificeret.
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.

Nr. 6450 1779.04.02 Anders Pedersen, Lustrup, 6, DØBT: 1773.09.19. FAR: Peder Christensen Smed. MOR: Mette Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 2 April begr. Peder {Christensen} Smeds Søn Anders 6 aar.
DKB: d 2 den April døde Peder Smed søn Anders i sin alder - - 6 aar.

Dåb nr. 2405
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6452 1779.05.16 Søren Sørensen Skrædder, Hesselvig, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1713c.
KONE: ? Søren Sørensen Skrædders kone, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 16 Maji begravet Søren {Sørensen} Skræder 66 aar.

NOTITS: Skrives 1768 af Hesselvig se begravelse #6342. Bror Niels Sørensen #2258.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6455 1779.09.01 Christen Pedersen Møller, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1701c.
KONE: ? Peder Christensen Møllers kone, Skarrild, *1714c †1770.05.02 Skarrild Mølle.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 1 Sept: Christen Pedersen Møller i Scharild 78 Aar og [....].

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6456 1779.09.04 Peder Christensen? Grene, Grene, SAND ALDER: 83cc, 83, DØBT: 1693cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 4 Sept: Peder Greene — 83 aar.

NOTITS: Muligvis identificeret.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6460 1779.12.29 Lauge Michelsen, Lustrup, SAND ALDER: 87c, 87, DØBT: 1692c.
KONE: ? Lauge Michelsens kone, Skarrild, *1685cc †1767.02.15 Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 29 Dec: 1779 Lauge Michelsen 87 aar.
DKB: d 29 december døde Laus Mechelsen udi sin 87.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6462 1780.03.07 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1780.03.02. FAR: Christen Pedersen Døvling den Unge. MOR: ? Christen Pedersen Døvling den Unges kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 5 Søndag i Faste Christen Deuflings dødfødde Drenge barn.
DKB: d 7 Maris Christen Pedersen død fød baren i døfling.

Dåb nr. 2476
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6463 1780.03.15 Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, SAND ALDER: 52.01 (å.m), 52 år 4 uger, DØBT: 1728.02.10c.
KONE: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, 2. kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 15 martii Pouel Nielsen af Hesselvig døde d 8 ejusd: 52 Aar 4 Uger.
DKB: d 10 Masi Povel Nielsen udi hesselvig udi hans alder - - - 52.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6465 1780.03.23 Lars Andersen, Silstrup, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. . . . . . . .Lars Andersen af Selstrup 48 aar.
DKB: Las Andersen udi Selstrup udi sin 48.

NOTITS: Ellers ikke set. Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6466 1780.04.26 Lars Skytte, Døvling, SAND ALDER: 92cc, 92, DØBT: 1688cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 26 April begravet i Felding Kirkegrd Lars Schytte som døde i Deuling.
DKB: Las Skiøtt 92.

NOTITS: Død i Døvling i Skarrild, begravet i Sønder Felding.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6468 1780.05.28 Christen Poulsen, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 67c, 67, DØBT: 1713c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dom: Trin: begravet Christian Povelsen af Præstegaarden 67 aar.
DKB: d 16 May døde Christen Povelsen udi hans alder 67.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6469 1780.09.01 ? ?, .
MAND: Olle?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 1 Septemb [....] Olle [...] {...del revet ud...}.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6471 1781.01.26 Dødfødt, Øvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1781.01.21. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Margrethe Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 26de Januar: begravet Jens Ødvigs næsten dødfødde Drenge Barn ,
{----}[...] blev døbt fordi man ikke mærkede Livs Tegn uden alleene
[..] Suk strax efter Fødselen .
DKB: d [2]6 Januar døde Jens Ødvig død fød drenge baren.

NOTITS: Præsten Hegelahr: "næsten dødfødt".
Dåb nr. 2485
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6472 1781.04.22 Jens Nielsen Øvig, Øvig, SAND ALDER: 46.07 (å.m), 47, DØBT: 1734.10.03.
KONE: Margrethe Thomasdatter, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {----} April begravet Jens Nielsen Øevig gammel 47 Aar .
Text: Han var en Trofast Mand og frygtede Gud fremfor mange.
DKB: d 22 April døde Jens Nielsen udi Ødvig udi hans alder - - - - 47.

Dåb nr. 2088
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6473 1781.05.24 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1781.05.19. FAR: Christen Pedersen Lustrup. MOR: Margrethe Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 24 Maji begravet Christen {Pedersen} Lustrups dødfødde Drenge = barn.
DKB: d 24 may Christen Lustrup død fød dreng.

Dåb nr. 2489
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6475 1781.12.24 Giøde Richard Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 7.09 (å.m), 7 år 6 m., DØBT: 1774.03.20. FAR: Christen Pedersen Lustrup. MOR: Maren Giødesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-------} [..]cembr: begravet Christen Pedersens barn .af Lustrup
{-------}ichard 7½ aar gammel .
DKB: d 24 decbr døde Giøde [........] udi Lustr udi hans alder = 8 aar.

Dåb nr. 2409
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6476 1782.01.31 Giøde Johansen Richard, Lustrup, SAND ALDER: 70c, 70, DØBT: 1712c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-------} : begravet Giøde Johansen Richard i sit 70de Aar .
DKB: d 31 Janvari Døde Giøde Johansen udi Lusterup i hans alder 70.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6477 1782.02.03 Jens Thomsen, Elkær, 15, DØBT: 1767c. FAR: Thomas Jensen Elkær. MOR: ? Thomas Jensen Elkærs 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-------}ges: Thomas Elkiærs Søn Jens i sit 15de Aar.
DKB: Den 3die febvari døde Jens Tomsen her af byen udi hans alder 15 aar.

NOTITS: Ikke set født i Skarrild. Men faderen Thomas Jensen Elkær ses i kirkebogen 1763, 1769 og 1773. Og i FT 1787 i Skarrild By gift 2. gang.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6479 1782.05.20 Laurids Ebbesen Them, Skarrild By, 82, DØBT: 1700cc.
KONE: Maren Christensdatter, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {----} før Pintsedag {Pinsedag 21. maj 1782} begr: Laurits Eduartsen Thæm Degn i sit 82de Aar.
DKB: I Mellem den 9 og 10 May Døde Lauris Evadsen Tæm udi hans alder - - 82.

NOTITS: Antaget begravet lørdagen før pinsedag.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6481 1782.07.07 Christen Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 37.02 (å.m), 36 år, DØBT: 1744.11.01.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Christen Pedersen af Deufling 2den Søndag efter St: Hans Dag, 36 Aar —

Dåb nr. 2174
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6484 1782.08.01 Bendt Lauridsen, Elkær, SAND ALDER: 1.04c (å.m), 2, DØBT: 1781.04.15. FAR: Laurids Jensen Elkær. MOR: Anne Malene Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {----} {Laurids Jensen} Elkiærs barn Dreng Bent i 2det aar.

NOTITS: Datoen er revet af. Den anses at være efter den sidste begravelse i første del af 1782 i Degnens (†10. maj 1782), som er den 29. juli. Men rækkefølgen præstens kirkebog er blandet sammen.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6486 1782.10.06 Dødfødt, Øvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0, DØBT: 1782.10.01. FAR: Peder Christensen Øvig. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {--} der {Christensen} Ødevigs og Magrethe Thomasdatters dødfødde Drenge=barn den 19de
{-}øndag efter Trin :
DKB: Peder Ødevis barn dødfødt begravet 19d Trinitatis.

Dåb nr. 2488
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6491 1782.12.10 Christen Pedersen Grene, Døvling, SAND ALDER: 70.01 (å.m), 70 år 3 uger, DØBT: 1712.11.01.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 10 Decembr: begravet Christen Pedersen af Deufling død d 2. Decembr: gammel nogle Uger og Dage over 70 Aar.
DKB: Gaml Christen Greene i Deuling Død d 2den Decmbr - - - 72 aar. Begravet dend 9de Ditto . —.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6495 1783.07.29 Anders Mortensen, Studsgaard, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 4 år, DØBT: 1780.01.16. FAR: Morten Pedersen. MOR: Maren Ibsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 21 Juli døde og d 29 begravet Morten {Pedersen} Stusgaards Søn Anders i sit 4de Aar :
DKB: Dend 21 Julj er Morten Studsgrds yngßte Søn død Nf: Anders i sit alders 4de Aar = begravet d 29 Ditto.

Dåb nr. 2472
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6499 1784.05.02 Dødfødt, Øvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1784.04.27. FAR: Peder Christensen. MOR: Mette Katrine Byrgesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 3die Søndag efter Paaske begravet Peder Christenses og Mette Cathrine Byrgesdatter af Ødevig deres dødfødde Drenge = Barn .
DKB: Peder Ødevigs En Drenge barn af hans Dødfødt , og begravet 3die Søndag efter Paaske.

Dåb nr. 2517
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6501 1784.06.16 Jens Terkelsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 2 år, DØBT: 1781.05.26. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {...}de Juni døde od 16de blev begravet Terkel Jensens Søn Jens af {.....} arstoft 2 Aar gammel
DKB: Torsdag dend 10de Junj Døde Tærkel Kastofts Søn Jens , 3 aar gml Begravet d: 16de Ditto . — .

Dåb nr. 2491
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6502 1784.06.27 Jens Christensen, Krog, SAND ALDER: 61.03 (å.m), 61 år, DØBT: 1723.03.19.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Ilsgaard, Ikast, Sognet hvor Jens Christensen boede.
DØDSÅRSAG: Druknet i Skjern Å.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dom : 3die post Trin : d 27 Junii begravet Jens Christensen , som d 18de Junii om Eftermiddagen i Sogne=Præstens Tieneste og med dennes Vogn kiørte for en Mand af Øster = Egnen til Store Sandfeld, mend da Jens Christensen alleree samme Aften var paa Rejsen tilbage, kiørte han fejl i Aaen ved Scharild Krog , hvilket tydelig sluttedes deraf , at man Dagen efter nemlig d 19de fandt ham død i Vandet ved Vognen og Hestene staaende i Aaen for Vognen, som var væltet . Det den afdøde havde været ved god Sands sluttes deraf at han havde bierget meget af Vognen op paa Landet. Han var barnfødt i Ilsgaard Ao 1723 d 19de Martii. Og hans Levnet har været ustraffelig efter hans Sognepræstes Vidnesbyrd . Han var altsaa i sit 62de Aar .
DKB: Jens Christensen fra Sunds d 15 Junj drucknet i aaen ved Schr: Krog i sit alders 61vende aar begravet den 27de Ejusdem . — .

NOTITS: Druknet i åen ved Skarrild Krog. Jens Christensen *1723.03.19 Ildsgaard, Ikat †1784.07.18 Krog, Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6503 1784.08.22 Rasmus Andersen, Skarrild- Grene, 6 år 6 m., DØBT: 1778.02c. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 18 Augusti døde Anders Pallesens Barn Rasmus af Greene begravet d 22, sammes gammel 6½ aar .
DKB: Onsdag d 18de August Døde anders Pallisens barn Nl: Rasmus begravet d 22de Ditto 6½ gm{..}.

NOTITS: Ikke fundet født. Forældrene er 1773 i Krog i Skarrild, 1776 i Silstrup i Skarrild og 1781 i Lille Hjøllund i Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6504 1784.09.26 Peder Andersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1 år 7 m., DØBT: 1783.02.03. FAR: Anders Bertelsen. MOR: Anne Margrethe Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {.....} døde og d 26 begravet Anders Bertelsens Liden Søn {.....} gammel 1 7/12 aar .
DKB: Fredagen d 17 Septbr Døde anders Bertelsens liden Søn Peder, 1 7/12 aar gml:.

Dåb nr. 2506
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6506 1784.12.12 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1784.12.06. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Kirsten Marie Pedersdtter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB 1: NB: Et dødfød Pige Barn, uægte af Deuling d 6 Dec: 1784 .
PKB 2: Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling død d 6te Dec: begravet 3 Søndag i Advent 84 {1784.12.12} i sit Alders 23de Aar ved sit døde Foster et Pige=Barn blev udlagt til Barnefader Jens Jacobsen i Deufling .
DKB: II. Kiersten Mariæ Peders Daatter i Deuling død den 6te Dec: begravet 3die Sønd i Advent 84 {1784.12.12} i sit alders 23de aar . Med sin døde Foster et Pige barn /: blev udlagt til barne fader Jens Jacobsen i Deuling . —

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6508 1785.02.23 Christen Eriksen, Lustrup, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Christen Ericksen i Lustrup død d 18 Febr: i sit Alders 68de aar.
DKB: III. Christen Erichsen i Ludstrup Død dend 18 Febr i sit Alders 68de Aar.

NOTITS: Begravelsesdato omtrentlig 5 dage efter døden. Konen døde 1783 i Lustrup.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6509 1785.05.01 Anders Bertelsen, Grene, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1734c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Anders Berthelsen i Greene d 22 April død , i sit 51 Aar. Begravet d 1 Maji .
DKB: IV. Anders Bertelsen i greene. Død d: 22de April i sit Alders [5.] aar. Begravet d 1ste May . —

NOTITS: Hans kones navn ikke set.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6510 1785.06.02 Anders Pallesen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 45.04 (å.m), 46 år, DØBT: 1739.12.26.
KONE: Else Sørensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Anders Pallesen død d 27 April i sit Alders 46 aar.
DKB: V. Anders Pallisen død d 27de April: i sit Alders 46 aar.

NOTITS: Begravelsesdato omtrentlig 5 dage efter døden.
Dåb nr. 2137
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6515 1785.12.21 Ole Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 15 dage, DØBT: 1785.12.01. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Brigitte Knudsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Onsdagen næst før juule-Dag begravet Jens Jacobsens søn Ole af Deuling, som blev døbt dom II Advent. h. a.
DKB: I. Jens Jacobsens Liden Søn Olle i Deuling Død d 16 Decembr efter at den havde seet Lyset det 1 Ejusdem.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6517 1786.02.04 dødfødt, Skarrild By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1786.01.25. FAR: Poul Christensen Tovdal. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Samme Dag {30 Januar} Poul Christensens og Anne Pedersdatters dødfødde begraven.
DKB: III. Poul Christensen og Anne Peders Daatter deres Dødfødte drengebarn samme dag {30. Januar}.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6518 1786.04.13 Christen Jensen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 2 år, DØBT: 1784.05.09. FAR: Jens Jensen Pinvig. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 8 April Jens Pindivgs Søn i Karstoft Christen 2det aar .
DKB: IV. Jens Pinvigs Søn i Castoft Naunlig Christen Jensen Død dend 8de April Næsten 2 Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6522 1786.11.09 Mads Mikkelsen, Skarrild By, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 4 Novembr : Mads Michelsen i sit 77de aar .
DKB: VIII. Mads Mickelsen Død d 4de Novembr i sit 77de Aar.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Formodet far til husmand Lars Madsen i Skarrild By, altid første fadder ved dennes børn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6523 1786.12.28 Jens Thomasen, Lustrup, SAND ALDER: 3c, 3 år, DØBT: 1783c. FAR: Thomas Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
DØDSÅRSAG: Smitsom sygdom.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: I. Thomas Jensen [Søn død] Naunl: Jens , den 23de Decbr 86. i sit Alder 3die Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6526 1787.01.28 Mads Larsen, Lustrup, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 2 år, DØBT: 1785.04.30. FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Lars Madsens Søn Mads Død den 23de Janvarj i sit Alders 2det Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6529 1787.04.28 Jens Pedersen, Hesselvig, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1785.07.28. FAR: Peder Nielsen Hesselvig. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: VII. Peder Hesselvigs Mindste Søn Jens Død dend 23de April i sit Alders 1¾ aar gaml . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6530 1787.05.15 Jens Christian Christensen, Silstrup, SAND ALDER: 7c, 7 år, DØBT: 1780c. FAR: Christen Back. MOR: ? Christen Backs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: VIII. Christen Backs Søn i Selstrup Naunlig Jens Christian , Død den 10de May i Sit Aldr 7de {...}

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. I FT 1787 bor Christen Svendsen i Silstrup, hans kone kunne få børn i 1777. Christen Back ellers ikke set.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6535 1787.11.07 Oster Jensen, Skave, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1742c.
KONE: Kirsten Nielsdatter, Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Oster Jensen i Schaue død 30te Ogt: i sit alders 45 aar begraven den 7de Novemb.

NOTITS: Skifte. Opvokset Birkebæk i Arnborg, ikke født der.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6536 1788.01.27 dødfødt, Skarrild By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1788.01.22c. FAR: Jens Christensen Nexgaard. MOR: Charlotte Amalie Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: I. Jens {Christensen} Nexgaard og Carlotta {Charlotte Amalie Østergaard} deres Liden Dødføde Søn blev begraven Søndag Sexagesima.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6539 1788.05.18 dødfødt, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1788.05.08c. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: IV Knud {Jensen} Karstoft og Else Hansdatter deres Liden Søn dødfød den 13de May og begraven den 18de dennes.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6540 1788.09.25 Thomas Jensen Elkær, Skarrild By, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1725c.
KONE: Karen Nielsdatter, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: V. Thomas Jensen Elkier død d 18de Septb: og Begraven den 25de Ditto i Sit Alders 63 aa.

NOTITS: Muligvis født *1727.09.14 i Skarrild dåb #2024 (denne Thomas Jensen muligvis †1730 kun angivet Jens Thomesens barn). Konens navn fra FT 1787.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6541 1788.11.01 Samuel Jensen, Døvling, SAND ALDER: 1.11 (å.m), DØBT: 1786.12.07. FAR: Jens Bentsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Jens bentsen og Hustrues {Kirsten Marie Christensdatter} Liden søn Navl Samuel .

NOTITS: Ingen dato angivet, men det er efter den 25. sept. og før den 30. nov. (kirkeårets ende) i 1788. Dermed begravet i okt. eller nov. 1788. 1788.11.01 er midt i perioden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6544 1789.05.05 Josva Christensen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1789.03.09. FAR: Christen Josvasen Lund. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Christen Josvasen Lunds og Maren Jensdatters barn Josva død 1 Maji i 1ste Aar begraven den 5te sammes.
NOTITS: Syv uger gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6545 1789.08.09 Ib Christensen Heesgaard, Beksgaard, SAND ALDER: 52.10 (å.m), 57 år, DØBT: 1736.11.11.
SØS: Marianne Christensdatter, Beksgaard, Skarrild, Ib dør ved søsteren Marianne i Beksgaard. Hun er gift med Søren Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
NOTITS: Ib er på besøg fra København, hvor han er gift, konens navn nævnes ikke i skiftet.
Dåb nr. 2104
LINK: Affotografering.

Nr. 6546 1789.09.20 Jens Pedersen, Skave, SAND ALDER: 4.03 (å.m), 5 år, DØBT: 1785.06.12. FAR: Peder Larsen. MOR: Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Peder Larsens og Hustrues {Johanne Jensdatter} Søn Jens død i Schave den 14de Sept: i 5te Aar , begravet den 20 sammes .
NOTITS: Jens er født i Skarrild-Grene.
Dåb nr. 2534
LINK: Affotografering.

Nr. 6547 1789.11.13 Christen Nielsen Ronnum, Silstrup, SAND ALDER: 30.03 (å.m), 31 år, DØBT: 1759.07.25.
BROR: Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, Skarrild, Christen Ronnum bor ved broderen Niels Ronnum i Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Christen {Nielsen} Ronnum i Seltrup døde den 6te Novembr: i 31te Aar , begravet den 13de sammes .
NOTITS: Uklart om han var i Silstrup i FT 1787 eller karl et andet sted. Hvis han var i Silstrup er han glemt i FT 1787.
Dåb nr. 2287
LINK: Affotografering.

Nr. 6549 1789.12.13 Jens Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 40 uger, DØBT: 1789.04.13. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 13de Decembr:, som var Dom iii Advent : begraven Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatters Barn af Deuling navnlig Jens , som døde Onsdagen tilforn gammel 40 Uger .
LINK: Affotografering.

Nr. 6551 1789.12.27 Peder Christian Olufsen, Silstrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1789.12.06. FAR: Oluf Pedersen Skrædder. MOR: Sidsel Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 27 Decembr begravet Ole Pedersens Barn Peder Christian af Selstrup faa Dage gammel —
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen. Moderen døde kort før i barselsseng.
LINK: Affotografering.

Nr. 6553 1790.01.24 Peder Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 2 år, DØBT: 1788.03.24. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: III Søndagen den 24 Januar begravet Christen Christensen Jegins Barn af Lustrup Peder gammel i 2det Aar —
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2558
LINK: Affotografering.

Nr. 6556 1790.08.08 Dødfødt, , år, DØBT: 1790.08.03. FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange. MOR: Karen Brasch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: IV Den 8 August: begravet Hr: {Laurids} Langes dødfødte Søn af Nør: Carstoft —
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6558 1790.10.24 Rasmus Pedersen, Heesgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1790.10.07. FAR: Peder Christan Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: VI Peder Christians og Mette Rasmusdatters Barn Rasmus i Heesgaard død d 16 oct: og begravet d 24 dito i sit 1ste Aar —
NOTITS: Død 9 dage gammel.
LINK: Affotografering.