Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1725 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6001 1724.12.03 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0, DØBT: 1724.11.28. FAR: Erik Andersen. MOR: ? Erik Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepull Erich Andersens barn ßom blev Dødfød dom 1 Adv.
Dåb nr. 2001

Nr. 6002 1725.01.06 ? Erik Andersens kone, .
MAND: Erik Andersen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 6 Janv Erich {..}dersens hustru.

Nr. 6005 1725.05.26 Dødfødt, , 0. FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d. 26 Maj Christen Søfrens: barn dødfød.
Dåb nr. 2004

Nr. 6006 1725.07.21 ? Peders/en/datter barn 1, Grene, SAND ALDER: 12-. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 21 Jul: Peder greenes 2=de børn.{? barn 1}

Nr. 6007 1725.07.21 ? Peders/en/datter barn 2, Grene, SAND ALDER: 12-. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 21 Jul: Peder greenes 2=de børn.{? barn 2}

Nr. 5998 1725.11.11 ? Peders/en/datter, Bæktoft, SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Bæktoft. MOR: ? Peder Bæktofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: dom 24 p Trinit: Peder Bechtoftes barn.
NOTITS: Barnet født før kirkebogen begynder i nov. 1724.

Nr. 5996 1725.11.25 ? Christens/en/datter, Døvling, SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Døvling. MOR: ? Christen Døvlings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 p Trinit Sepult: Christen Døflings barn.
NOTITS: Barnet født før kirkebogen begynder i nov. 1724.

Nr. 5995 1725.12.02 ? Bringels/en/datter, , SAND ALDER: 2c, DØBT: 1724c. FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 1 Adv: Bringels barn.
NOTITS: Dette barn formodes født før Anders, der blev født 17. juni 1725 og formodes død 25. aug. 1725, men det kunne være omvendt. I hvert fald er et barn født før kirkebogen og død her eller i august. Barnet Peder *1722c og Anders *1725, derfor formodes et barn født 1724c, men det kunne være længe før.

Nr. 5997 1725.12.15 ? Simons/en/datter, , SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Simon.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 15 dec: Simons barn.
NOTITS: Barnet er født før kirkebogen begynder i nov. 1724.

Nr. 6010 1726.01.27 ? Degnens barn, , SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Jens Nielsen Birch. MOR: ? Jens Nielsen Birchs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Dom 3 p Epiph: Degnens barn.

Nr. 6011 1726.02.10 ? Anders Skaves 1. kone, Skave, SAND ALDER: 20+, DØBT: 1706-.
MAND: Anders Skave, Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 5 p Epiph: Anders Schafves Hustrue.

Nr. 6012 1726.04.06 ? Peder Ronnums barn, Ronnum, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Pedersen Ronnum. MOR: ? Peder Pedersen Ronnums kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 6 Apr: Sepult: Peder {Pedersen} Ronnums barn.
NOTITS: Fra skøde? 1728 Martin Olesen, arkivar på Landsarkivet i Viborg og datter, Agnes Laustsens tekst.

Nr. 6013 1726.04.13 ? Peder Grenes barn, Grene, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 13 Apr: sepult Peder greenes barn.

Nr. 6014 1726.04.07 ? Peder Heesgaards barn, Heesgaard?, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Heesgaard?. MOR: ? Peder Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: jud: Sepult: Peder [...]gaards barn.

Nr. 6016 1727.05.12 Karen Simonsdatter, , SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1727.03.16. FAR: Simon. MOR: ? Simons kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 12 Maj Sep: Simons barn {Karen}.
Dåb nr. 2020

Nr. 6017 1727.05.20 Anne Pedersdatter, Nederby (Gammelgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepu d. 20 Maj Anne Pedersdatter i ggaard {Gammelgaard}.

Nr. 6018 1727.07.05 ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle.
MAND: Christen Møller, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d. 5 jul: Christen Møllers Hustrue.

Nr. 6019 1727.08.30 Mette Brun, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d. 30 Aug Mette Bruun.

Nr. 6020 1727.10.04 ? Morten Heesgaards kone, (Heesgaard).
MAND: Morten Heesgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 4 Octob: Sepult: Morten Heesgaards Hustr.

Nr. 6021 1728.01.12 Maren Christensdatter, Ronnum.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 12 janv: Døde Maren Christens-daatter i Ronum.

Nr. 6022 1728.01.24 ? Ib Jensens kone, Pindvig.
MAND: Ib Jensen, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d. 24 janv: Ibs jensens kone i Pindvig.

Nr. 6023 1728.05.09 ? Jakob Silstrups kone, Silstrup.
MAND: Jakob Silstrup, Silstrup, Skarrild
DØDSÅRSAG: lyn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepul Dom: exaudj jacob selstrs kone ßom blev ßlagen i [s]ine af torden.
NOTITS: "I sine" i syne, i hovedet?

Nr. 6024 1729.04.20 ? Peder Hesselvigs tjenestepige, Hesselvig.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d. 20 Apr: Peder Hisselvigs pige.

Nr. 6026 1729.05.30 ? Jens Jensens kones søster, Lustrup.
SØSTER: ? Jens Jensens kone, Lustrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Lustrup, Skarrild, Gift med søsteren til den slagne.
DØDSÅRSAG: lyn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 30 Maj jens jensen i Lustrop og hands Kones ßyster, ßom begge blev slagen i sine af Torden udj huußit.

Nr. 6028 1729.06.26 Karen Gammelgaard, Nederby (Gammelgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: 2 p Trinit Karen g gaard {Gammelgaard}.

Nr. 6029 1729.07.17 Kirsten Pedersdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d. 5. p Trinit Kirsten Peders daatter sepult.

Nr. 6030 1729.07.17 Dødfødt, Bæksgaard, 0. FAR: Jens Bechgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Dom 5 p Trinit jens bechgaards barn død-fød.

Nr. 6031 1729.07.24 Margrethe Ostersdatter, Ronnum.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 p Trinit Margrethe osters-daatter i Ron{..} Sepult.

Nr. 6032 1729.12.04 Karen Pedersdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 25 p Trinit Karen Peders-daatter. Sepul.
NOTITS: 25 p. Trinit findes ikke, det er i 1729 2. søndag i advent.

Nr. 6033 1730.01.11 Else Jensdatter, Silstrup, DØBT: 1729.10.23. FAR: Jens Bennetsen. MOR: Birgitte Nielsdatter.
DØDSÅRSAG: ligget ihjel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1730 Sepult jens bennedts: barn {Else} i Selstrop, ßom Mod: opprim d 11 janv:
NOTITS: Moderens navn fra skifte Brejl: 62 Niels Olufsen i Silstrup i Skarrild sogn. 19.6.1725, fol.13B.
Dåb nr. 2040

Nr. 6035 1730.10.15 ? Jens Mølles 1. kone, Lustrup.
MAND: Jens Mølle, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: dom 19 p Trinit Jens Mølles {kone?} i Lustrop.
NOTITS: Jens Mølles kone vel?

Nr. 6037 1730.11.03 ? Jens Svenningsens kone, .
MAND: Jens Svenningsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 3 No[.]. Jens Svennings: Hustrue. Sepult.

Nr. 6038 1730.10.29 Mette Eriksdatter, , SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1730.07.02. FAR: Erik Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 21 p Trinit Erich Andersens barn {Mette} sepult.
Dåb nr. 2047

Nr. 6040 1730.11.19 Margrethe Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1730.10.15. FAR: Jens Mølle. MOR: ? Jens Mølles kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 24 begrafven jens Mølles barn {Margrethe}.
Dåb nr. 2050

Nr. 6045 1731.04.20 Karen Døvling, Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 20 April Karen Døfling.

Nr. 6047 1731.07.19 ? Peders/en/datter, Ronnum, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Ældre. MOR: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 19 jul Peder Ronnums Barn.
NOTITS: Ingen børn set født de sidste 6 år (i kirkebogen).

Nr. 6049 1731.09.28 Kirsten Bæksgaard, Bæksgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 28 Sept: Kirsten Bgsgaard.

Nr. 6050 1731.10.28 ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle.
MAND: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d: 28 oct: Christen Møllers Hustrue.

Nr. 6051 1731.11.08 ? Anders Skaves 2. kone, Skave.
MAND: Anders Skave, Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 8 Nov: Anders shafves hustrue.

Nr. 6053 1731.12.08 ? Andersdatter, Elkær, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mort: d 8 dito {dec:} Anders Elkiærs daatter.
NOTITS: Da der ikke står barn som ellers, formodes hun anvokset og født før kirkebogen begynder i 1725.

Nr. 6056 1732.03.23 Anne Veilgaard, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mort d 23 dito {Mart} Anne veyelgd.

Nr. 6057 1732.06.03 Abelone Hesselvig, Hesselvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 3 Maj Apelone Hisselvig.

Nr. 6058 1732.07.08 ? Christensdatter, Døvling, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Døvling. MOR: ? Christen Døvlings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mort d 8 jul: Christen Døflings daatter.

Nr. 6059 1732.07.13 Kirsten Skave, Skave.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 13 jul: Kiersten Schav.

Nr. 6060 1732.07.15 Anne Gammelgaard, Skarrild By (Gammelgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mort: d 15 jul Anne ggaard.

Nr. 6061 1732.09.24 Maren Pedersdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 24 Sept: døde Maren Pedersdaatter.

Nr. 6062 1732.10.06 Maren Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1732.04.20. FAR: Jens Mølle. MOR: ? Jens Mølles 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 6 oct: jens Mølles Barn {Maren}.
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel. For Lustrup se #2050.
Dåb nr. 2064

Nr. 6063 1732.11.24 ? Jens Mølles 2. kone, Lustrup.
MAND: Jens Mølle, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 24 Nov: jens Mølles Hust:.
NOTITS: For Lustrup se #2050.

Nr. 6064 1732.12.05 Karen Nielsdatter, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dep: d 5 Decemb: Karen Nielsd. i Synd: Karst:

Nr. 6065 1732.12.23 ? Christensdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sept d 23 dec: Xsten Møllers Daatter.

Nr. 6067 1733.01.11 ? Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 2.06 (å.m), DØBT: 1730.07.16. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 11 dito {janv:} Christen Pedersens barn udj Lustrop.
Dåb nr. 2048

Nr. 6068 1733.02.09 Peder Pedersen, Skarrild By (Studsgaard), SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1731.04.08. FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mort: d 9 Febr: Peder Studzgaards barn {Peder}.
NOTITS: Sidstfødte barn.
Dåb nr. 2055

Nr. 6069 1733.02.25 ? Anders/en/datter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Anders Nielsen, Skærlund, Brande. MOR: Else Volske.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Else Volskes uægte barn fød d 25 Febr: samme dag døbt og død, udlagt til barnfader Anders Nielsen tienendes udj Schierlund i Brand-Sogen.

Nr. 6070 1733.06.09 ? Jakobsdatter, Skave. FAR: Jakob Skave. MOR: ? Jakob Skaves kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 9 jun: jacob shaffves daatter.

Nr. 6072 1733.10.07 Maren Grene, Skarrild- Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 7 oct: døde Maren green.

Nr. 6074 1733.09.06 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sept: d 6 sept: Christen Sørensens Barn dødfød.

Nr. 6076 1734.02.02 ? Anne Michelsdatters barn, . MOR: Anne Michelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sept: d 2 Febr: Anne Mich: Daatters Barn.

Nr. 6080 1734.03.24 ? Peders/en/datter, Døvling, SAND ALDER: 10+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Døvling. MOR: ? Peder Døvlings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sp: d 24 Mart: døde Peder Døfl: barn.

Nr. 6082 1734.10.16 Anne Madsdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 16 octo Anne Matzdaater.

Nr. 6084 1734.11.15 Maren Michelsdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Maren Michelsd.
NOTITS: Dato skønnet mellem forrige begravelse 16. oct. og næste efter 31. dec. Ingen dato angivet.

Nr. 6086 1735.02.11 ? Jens Birkebæks kone, .
MAND: Jens Birkebæk, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 11 Febr: døde Jens Bircbecks Hustr: efter hendes dødfød foster, som tillige blev begraven.

Nr. 6087 1735.02.11 dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 11 Febr: døde Jens Bircbecks Hustr: efter hendes dødfød foster, som tillige blev begraven.
Dåb nr. 2093

Nr. 6088 1735.04.28 Mette Bæktoft, (Bæktoft).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepul: d 28 Apr: Mette Bechtoft.

Nr. 6089 1735.09.01 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 1 sept: Christen Søfrensens Barn dødfød.
Dåb nr. 2098

Nr. 6090 1735.09.04 ? Christen Jensens kone, .
MAND: Christen Jensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 4 hujus {sept:} døde xsten jens: Hustr:
NOTITS: Hujus betyder "denne", her måned.

Nr. 6093 1736.01.11 ? Jakobsdatter, Skave, SAND ALDER: 12+, DØBT: 1724-. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: ? Jakob Christensen Skaves kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Seputl d 11 janv: jacob {Christensen} shafves daatter.
NOTITS: Ikke set født 1725-1736, formodet født før kirkebogen begynder.

Nr. 6095 1736.01.26 Karen? Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 11.09 (å.m), DØBT: 1725.04.15. FAR: Niels Døvling. MOR: ? Niels Døvlings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep. d 26 janv: Niels døflings datter {Karen?}.
NOTITS: Den eneste kendte datter, der kan have været andre enten født før kirkebogen eller glemt døbt.
Dåb nr. 2003

Nr. 6097 1736.09.26 Anne Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1736.05.13. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 26 Sept: Christen Peders: Barn {Anne}.
NOTITS: Faderen død 9 måneder før.
Dåb nr. 2102

Nr. 6099 1736.11.24 ? Laurids Holsts kone, .
MAND: Laurids Holst, Skarrild, Begravet 6 uger før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 24 Nov: Laruitz Holstes Hustr.

Nr. 6101 1737.02.26 Helene Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), SAND ALDER: 20cc, DØBT: 1720c-. FAR: Christen Thomsen Lund. MOR: Helene Christensdatter Haderup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 26 Febr: Døde jomfrue Helene {Christensdatter} Lunds.
NOTITS: Moderen overlever datteren om mange år.

Nr. 6103 1737.04.06 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0, DØBT: 1737.04.06. FAR: Peder Hesselvig. MOR: Maren Peder Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:

Nr. 6104 1737.04.10 Maren Peder Hesselvigs kone, Hesselvig.
MAND: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:
NOTITS: Maren fra næste datter født med næste kone.

Nr. 6105 1737.05.05 Jens? Christensen, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1729.11.06. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 5 Maj Christen Møllers Barn.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6106 1737.05.09 Johanne Jensdatter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1737.04.06. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepul: 9 Hujus jens christ: ba{..} {Johanne}.
NOTITS: Jens Christensen gift af Pindvig.

Nr. 6107 1737.05.21 Anne Christensdatter, Øvig, SAND ALDER: 57c+, DØBT: 1680c-.
MAND: Jens Boesen, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 21 Maj jens {Boesen} ødevigs Hustr {Anne Christensdatter}.

Nr. 6108 1737.05.29 Anne Huus, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 29 Maj Anne [Huus].

Nr. 6109 1737.07.06 Anne Marie Jensdatter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1737.05.25. FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 6 jun: jens Bchbechs barn {Anne Marie}.

Nr. 6110 1737.07.03 Anne Christensdatter, , SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1736.12.02. FAR: Christen Ørbæk. MOR: ? Christen Ørbæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 3 jullii Christen ørbechs Barn {Anne}.
Dåb nr. 2105

Nr. 6112 1737.12.10 ? Christen Døvlings kone, Døvling.
MAND: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 10 dec: Christen Deuflings Hustr

Nr. 6114 1737.12.26 Karen Veilgaard, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 hujus Caren veilgaard. Mort et Sepult: etc:
NOTITS: Fadder 1734, Anne Veilgaard begravet 1732.

Nr. 6115 1738.02.11 Anne Pallesdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 3.08 (å.m), DØBT: 1734.05.14. FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Pallie And: daatter {Anne} d 11 Febr:
Dåb nr. 2084

Nr. 6117 1738.06.04 Inger Smedekone, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult 4 jun inger Smeede Kone.

Nr. 6120 1738.08.01 Maren Krog, Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 1 Aug: Maren Krog.

Nr. 6124 1740.06.11 Anne Rasmusdatter, Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 11 jun Anne Rasmus daatter etc:
DKB: d 11 Junii døde Anne Rasmuß datter j Krog.

NOTITS: Ellers ikke nævnt.

Nr. 6126 1740.11.13 ? Peders/en/datter, Døvling. FAR: Peder Skomager. MOR: ? Peder Skomagers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult 22 Trinit Peder shomagers Barn.
DKB: Dom: 22 Tint: døde Peder shumgger baren i døfling.

NOTITS: Der er ikke fundet andre børn af Peder Skomager end Peder *1737 og han døde formentlig 1738 #6118.

Nr. 6127 1740.12.23 Else Jensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1740.09.12. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Død og begraven jens Matzens barn udj Selstrop.
DKB: d: 23 December Døde Jens Marssen baren i Silstr{..}.

NOTITS: Præsten angiver ingen dato, men degnen gør.
Dåb nr. 2142

Nr. 6130 1741.04.10 ? Jensdatter, Skarrild Grene.
BROR: Anders Jensen Grene, Skarrild Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 10 Apr: dend Blinde Pige udj Green Sl Anders {Jensen} greens ßyster.
DKB: d: 10 April død dend blinde udi gren.


Nr. 6131 1741.05.15 Margrethe Klink, Sølle Grete, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 15 Maj Magrethe Klinck v Sølle grete kaldet.
DKB: d: 15 May døde Sølle gre{..} udi Lustrup.


Nr. 6132 1741.06.22 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 22 jun: fich xsten heesgds Hustr et død fød bar{.}.
DKB: d: 22 dito fich Christen hees gaar hust: et død{...}

Dåb nr. 2146

Nr. 6135 1742.05.25 Anne Nielsdatter, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 25 Maj Anne Nielsd: af Karstofft.
DKB: D: 25 may døde Anne Niels daatter af søn der Castoft.


Nr. 6136 1742.07.01 Anne Holte, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 1 Jullii Anne Holt.
DKB: [....] [.....] [...] Anne holte her af byen.


Nr. 6137 1742.07.11 Margrethe Olufsdatter, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 11 jul Margrethe olufsdatter.
DKB: [...] 24 de[...] [døde] Margrethe Oluf daatter af Lustrup.


Nr. 6138 1742.07.26 †1742.07.16 Anne Marie Jensdatter, , SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1742.05.21. FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 16 julii døde Jens Berchibechs Barn {Anne Marie}.
DKB: d. 26 Julius døde Jens bershe Beches Baren {Anne Marie}.

NOTITS: Det ser ud til at præsten skriver dødsdatoen og degnen begravelses datoen.

Nr. 6139 1742.09.23 ? Jens Birkebæks kone, .
MAND: Jens Birkebæk, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult 18 p Trinit Jens Birchebechs Hustr.
DKB: 18 Søndag i Trinitus døde Jens Berche Beches Hustr.


Nr. 6141 1742.12.26 †1742.12.20 Anne Jensdatter, Bæksgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 20 Decembr død og blev begrafven Anne Jens daatter.
DKB: d 26 December døde Anne Jens datter i Bexgaar.

NOTITS: Præsten dødsdatoen, degnen begravelsdatoen.

Nr. 6143 1743.04.28 Karen Nielsdatter, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 28 Apr: Karen Niels Daatter.
DKB: d. 28 April døde Karen Niels datter af Lustrup.


Nr. 6145 1743.09.02 Sidsel Pindvig, Pindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 Sept Zitzel Pindivg.
DKB: d 2 Sept: død ßesel Pindvig.


Nr. 6147 1744.07.12 ? Olufs/en/datter, . FAR: Oluf Mølle. MOR: ? Oluf Mølles kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d dom: 6 p Trinit Oluf Mølles barn.
DKB: Anno 1744 døde Olle Mølles barn .

NOTITS: Oluf Mølles patronym ikke kendt, ikke klart om barnet er døbt.

Nr. 6150 1744.11.14 Anne/ Maren Olufsdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1744.09.20. FAR: Niels Olufsen. MOR: ? Niels Olufsens kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dend 14 Novembr: blev begraven Niels Olufsens barn {Anne/Maren} {NB begge disse to siste børn blev opprimeret af Mødrene.}
DKB: d 14 Novem døde Niels Ollesens barn {Anne/Maren} af Kasto{..}.

NOTITS: En af tvillingerne Anne og Maren to måneder gammel.
Dåb nr. 2171

Nr. 6152 1745.03.11 Ingeborg, Hesselvig.
MAND: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.
PKB: d 2 April Thomas Hesselvig Hustru {Ingeborg}.

NOTITS: Moderen døde i barselsseng. Navn fra næste pige af Thomas Hesselvig. Præsten har begravet 11. marts, degnen 2. april. Præsten her regnet for rigtig.

Nr. 6153 1745.03.11 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.03.07. FAR: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. MOR: Ingeborg Thomas Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.

NOTITS: Moderen døde i barselsseng. Navn fra næste pige af Thomas Hesselvig.
Dåb nr. 2176

Nr. 6154 1745.03.13 Margrethe Andersdatter Braadt, Skarrild By (Søndergaard).
MAND: Oluf Jensen Due, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst i Skarrild/Arnborg †1709.01.09 Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult : d 13 {Marts} Mad Sl Hr Oluf Dues {Margrethe Andersdatter Braadt}.
DKB: d 14 døde Madme Dues.


Nr. 6155 1745.04.05 Dødfødt, Skave, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.04.01. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d - jacob {Christensen} shafves dødfød barn.
DKB: Ao 1745 døde Jakop {Christensen} Skaues barn.

Dåb nr. 2178

Nr. 6156 1745.05.05 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.05.01. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 5 May: Christen Heesgaard som var dødfød.
DKB: d 5 Juni Christen Hesgaard barn ßom var død fød.

NOTITS: Degnens 5. juni er en fejl for 5. maj, for hans næste indførelse er den 2. april.
Dåb nr. 2180

Nr. 6158 1745.08.14 ? Bertels/en/datter, Silstrup. FAR: Bertel Nielsen. MOR: ? Bertel Nielsen Silstrups kone.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: bertel Nielssen baren som Drunet.
DKB: d 14 Aug. døde bertel selstrup barn som drunk{..}.


Nr. 6159 1745.11.02 Karen Jensdatter, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 Novemb: Karen Jensd datter af lustrup.
DKB: d 2 Novem: Karen Jens datter af lustrup.


Nr. 6162 1746.07.02 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1746.06.29. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 julli Christens hees gaard død fød barn.
DKB: d 2 Juli døde Christen Heesgaard barn som var død fød,


Nr. 6165 1747.02.07 Kirsten Christensdatter, Elkærgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 7 Febrari Kirsten Chrestens datter af Elkiærgd.
DKB: d 7 Feb: Kirsten Christen datter af Elkiergaard.


Nr. 6166 1747.02.11 Inger Pedersdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1746.11.09. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: ? Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 11 Febrari Peder Christensens barn {Inger} etc.
DKB: d 11 Febrari Peder Christensen barn {Inger} her af Byen {Skarrild By}.

NOTITS: Moderen kan hedde Kirsten Sørensdatter.
Dåb nr. 2191

Nr. 6171 1747.04.21 ? Mads Degns kone, Silstrup.
MAND: Mads Degn, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 21 dito {Aprlis} Mads degns hustru.
DKB: d 21 April døde Mas degn Hustru af Selstrup,


Nr. 6173 1747.11.15 Mette Madsdatter, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 15 November Mette Mads Datter af Kastoft.
DKB: d 15 Novb: Døde Mette Mads dater af Kastoft,


Nr. 6175 1747.12.26 Kirsten Krog, Krog.
DØDSÅRSAG: Lyn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 26 December Kirsten Krog af Lyn[...].
DKB: d 26 Decem. Døde Kirsten Krog af Lyn.


Nr. 6176 1748.01.11 Anne Marie Nielsdatter, Ronnum, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1747.08.06. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 11 Janv Niels {Christensen} Ronnum {barn} {Anne Mari}.
DKB: I Jesu Navn Amen 1748 d 11 Janvari døde Niels {Christensen} Ronnums barn {Anne Mari}.

NOTITS: Det antages at Degnen er korrekt, det er et barn, der her begraves. Faderen kaldes i dåben Niels Christensen.
Dåb nr. 2195

Nr. 6177 1748.02.02 Kirsten Nielsdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1747.10.29. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 Feb: Niels {Nielsen} Ødvigs Baren {Kirsten}.
DKB: d: 2de Februaris død Niels {Nielsen} Ødvigs Baren {Kirsten}.

Dåb nr. 2196

Nr. 6178 1748.03.15 ? Christens/en/datter, Lustrup. FAR: Christen Eriksen. MOR: ? Christen Eriksens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 15 Mars Chresten Eriechsen Baren.
DKB: d: 15 Mar: død Chresten Erechs: Barn udi lustrup.

NOTITS: Dette barn ikke set født i Skarrild kirkebog.

Nr. 6179 1748.03.18 Maren Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 4.09 (å.m), DØBT: 1743.06.16. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 18 dito {Mars} Peder Hesßelvigs datter {Maren} ßom var bliend.
DKB: d: 18 dito {Mar} død Peder Hesselvigs svage datter {Maren}.

NOTITS: Peder Hesselvigs andre børn Niels og Erik er 20 og 17 og sønner.
Dåb nr. 2162

Nr. 6184 1748.05.04 Johan Bendtsen?, .
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 May Jahan bents.

NOTITS: Kunne også være Johanne Bentsdatter.

Nr. 6185 1748.05.08 Anne Margrethe Lauridsdatter, , SAND ALDER: 4.07 (å.m), DØBT: 1743.10.10. FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d. 8te may død degn baren Naflig Anne Margrete Lars datter.

Dåb nr. 2163

Nr. 6186 1748.05.14 Bolle Larsdatter, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 dito {May} Bolle Las datter af Lustrup.
DKB: d: 14 dito {May} L[e]ll Las daatter af Lustrup.

NOTITS: Ud fra præsten ville man tro hun hed Bodil, men degnen har måske Lille eller lignende.

Nr. 6190 1748.12.30 ? Lars Bæktofts kone, Bæktoft.
MAND: Lars Bæktoft, Bæktoft, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 30 December Las Becks Toftes Hustru.


Nr. 6193 1749.03.14 Dødfødt, Ronnum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1749.03.09. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 Maritius døde Niels {Christensen} Ronnum død fød Barn.
DKB: d: 14 Mas: Niels {Christensen} Ronnum død føe Baren.

Dåb nr. 2204

Nr. 6194 1749.06.13 Anne Christensdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1749.06.08. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 13 Junius døde Chresten {Jensen} Møllers Barn {Anne Kirstine}.
DKB: d: 13 Juny døde Chresten Møllers Baren Naf Anne Kierstine.

Dåb nr. 2206

Nr. 6197 1750.04.07 Doret Hansdatter, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 7 April Doret Hans Datter her af Byen.
DKB: d 7de April døde Doret Hansdatter her af Byen.


Nr. 6198 1750.04.12 Katrine Jensdatter, , DØBT: 1750.03.01. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 12 April , Jens Pedersen Baren {Catrina} som hans Hustru miste hos sig.
DKB: d 12te April , døde Jens pedersen baren {Catrina} som hans Hustru misted hos sig en piger baren.

Dåb nr. 2214

Nr. 6199 1750.08.04 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1750.09.01. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: 4 Augustus Chresten Heesgaard Barn død født.
DKB: d: 4de Agusti Chresten hesgg Baren død fød 1 piger.

NOTITS: Marianne fra første barn med næste kone.
Dåb nr. 2217

Nr. 6200 1750.08.14 Kirsten Nielsdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1750.03.01. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: 14 Nov. Niels {Nielsen} Ødvig Baren {Kirsten}.
DKB: d 14 dito {Augosti} Niels Ødvig Baren 1 datter {Kirsten}.

NOTITS: Præsten skriver måneden forkert af efter degnen her, ligeså ved næste dåb.
Dåb nr. 2213

Nr. 6201 1750.08.22 Johanne Pedersdatter, Øvig, SAND ALDER: 41c, DØBT: 1709c.
MAND: Niels Nielsen Øvig, Skarrild
DØDSÅRSAG: smitsom sygdom.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 22 Nov Niels {Nielsen} Ødvigs Hustru {Johanne Pedersdatter}.
DKB: d: 22 dito {Augosti} Niels Ødv{..} Hustru Janne [pr] [dø.]

NOTITS: Efter degnen at dømme blev hun kaldt Janne. Præsten skriver de begravede af efter degnens kirkebog, i begravelsen #6200 før denne laver han fejl og har Nov. i stedet for Aug., men skiftet efter Johanne Pedersdatter er fra den 22. aug., hvor hun altså med sikkerhed er død.
LINK: Skifte forrettet på hendes begravelsesdag 22. aug. 1750. Smitsom sygdom i huset, derfor holdes skiftet i præstegården.

Nr. 6203 1750.10.09 Valborg Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 26+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: 9 Octob: Peder Hesßelvigs Datter.
DKB: d 9 October døde Peder Hesselvigs datter Valborg.


Nr. 6204 1750.11.26 Doret Jakobsdatter, Skarrild By (Søndergaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 26 Nov: døde Doret Jacosp datter udi Sønder gaard.


Nr. 6205 1751.01.04 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1751.01.01. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 Janvari døde Peder {Christensen} Lustrup Baren.
DKB: d 4de Janv. peder {Christensen} lustrup en død fød piger Baren.

NOTITS: Degnen igen mere eksakt end præsten. Konens navn fra Agnes Laustsen.
Dåb nr. 2220

Nr. 6208 1751.03.14 Anne Margrethe Lauridsdatter, , SAND ALDER: 1.00 (å.m), DØBT: 1750.03.26. FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 dito {Marti} Laurids {Ebbesen} degn Barn Anne Magrette.
DKB: d 19 dito {Marsius} død dengn{!} datter Anne magrete ,

Dåb nr. 2215

Nr. 6209 1751.03.15 Maren Jensdatter, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 17 dito {Marti} Maren Jensdatter af Lustrup.
DKB: d: 15 dito {Marsius} døde maren Jens daatter af lustrup ,


Nr. 6210 1751.08.09 Anne Jensdatter, , SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1751.05.22. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sept: d 9 Augustus da Mistede Jens pedersen og Hustru deres Baren {Anne} hos dem.
DKB: d 9 Augustus da Mist Jens pedersen Og han Hustru deris baren hos dennem Nafnlig Anne ,

Dåb nr. 2225

Nr. 6213 1751.12.19 Kirsten, Lustrup.
MAND: Peder Christensen Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 Søndag i Aven Peder {Christensen} Lustrup Hustru Kiesten.
DKB: d: 4de søndag i Aven Døde Peder {Christensen} lustrup hustru Nafnl: Kiersten.

NOTITS: At præsten skriver af efter degnen ses meget tydeligt her: Aven for Advent ville præsten selv ikke skrive undtagen han skrev af.

Nr. 6214 1752.01.05 Inger Christensdatter, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 1752 Sepult: Sepult: d 5 Janvari Enger Chrestens datter af Selstrup.
DKB: 1752. d 5te Janv: døde Enger Christendatter i Selstrup.


Nr. 6219 1753.03.06 Kirsten Christen Klings kone, Skarrild By (Klink).
MAND: Christen Klink, Skarrild By (Klink), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 6 Marti Chresten Kling Hustru.
DKB: d: 6te Marsi døde Christen Klienhes Hustrue Kiersten.


Nr. 6220 1753.03.10 Maren Vindelev, Bæksgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 10 dito {Marti} Maren Vindeløv udi Bexgaard.
DKB: d: 2 dito {Marsi} døde Maren Vendelef udi Bexgaar.


Nr. 6221 1753.03.29 ? Niels Mortensens? kone, Døvling.
MAND: Niels Mortensen?, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 29 dito {Marsi} døde Niels mor[tensen] hustru [døfling]

NOTITS: Præsten har ikke kunnet læse degnens udtværede tekst og har udeladt denne begravelse, han kopierer jo fra degnens kirkebog. Med Photoshop billedbehandling kan teksten gættes.

Nr. 6223 1753.07.04 Else Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1753.03.25. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: 4 Julli Niels Madsß{..} datter {Else} af døvling.
DKB: d. 4de Julius døde Niels Massens datter {Else} i døfling.

Dåb nr. 2239

Nr. 6225 1753.09.02 Anne Pedersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 6.04 (å.m), DØBT: 1747.05.13. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pedersen Pindvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: 2 Septemb: Chresten {Pedersen} Pindvigs Baren {Anne}.
DKB: d 2 Sebt: døde Christen {Pedersen} Pinvigs datter Anne.

NOTITS: Med forbehold: dette skulle være Anne Kirstine Pedersdatter *1747.05.13, der er ikke set andre børn af Christen Pedersen, hvorved der i dåben ikke står Pindvig.
Dåb nr. 2193

Nr. 6226 1753.12.01 Margrethe Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1753.10.28. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 1 Decemb: Peder Andersen Baren {Margrethe}
DKB: d: 1 December døde Peder Anderssen datter Margret{.}.


Nr. 6229 1754.10.06 ? Laurids Skomagers kone, Skarrild By.
MAND: Laurids Olesen Skomager, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 6 October Laurids {Olesen} skumagers Hustru.
DKB: d 6te Ogtober døde Larius Skumagers Hustru her i b{..}.

NOTITS: Ellers ikke nævnt, en Peder Skomager se 1737-40 i Døvling, Skarrild og Laurids Skomager 1748 to gange vel i Lustrup.

Nr. 6231 1754.12.12 Bolle Adamsdatter, Hesselvig.
SØN: Peder Jensen, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 12 decemb Peder Jenssen i Hesßelvig hans Moder.
DKB: d: 14 Decmber døde den gl: Koene udi hesselvig Bolle Adams daatter.


Nr. 6233 1755.01.01 Margrethe Jensdatter, Lustrup.
MAND: Ole Pedersen, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut{!} Anno 1755 d: 22 Janvari: døde Olle Pedersen Hustru Margrete Linsdatter
DKB: Anno 1755 d: 22 Janv Olle Pedersen i Lustrup Hustru Magrete Jensdatter.

NOTITS: Præsten begynder her at skrive "Seplut" for egentlig "Sepult".

Nr. 6234 1755.02.06 Karen Sørensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 25, DØBT: 1730.02.12. FAR: Søren Madsen Salig. MOR: ? Søren Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 6 Feb: døde Sl: Sørren Madsen datter Karen.
DKB: s: 6te Feb: døde Sl. Søren Massen datter Karen.

Dåb nr. 2044

Nr. 6235 1755.04.11 Mette Mari Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1755.03.28. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 1 April: død Peder Jensens Barn Naflig Mette Mari.
DKB: d: 1 april, døde peder Jenssen Baren Nafl: Met Mari.

NOTITS: 14 dage gammel.
Dåb nr. 2254

Nr. 6238 1756.01.01 Margrethe Nielsdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut Anno 1756 d: 1 janvari døde Margrete Nielsdatter
DKB: J Jesu nafn Ao 1756 d: 1 Janv, døde Magrete Nielsdaatter.


Nr. 6239 1756.02.14 Margrete Jensdatter Krog, Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 14 Febr: døde Magrete Lins daatter Krog.
DKB: d: 14 Feb: døde Magrete Jens daatter i Krog.


Nr. 6242 1756.10.14 Karen Jakobsdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1756.07.11. FAR: Jakob Sørensen Døvling. MOR: ? Jakob Sørensens kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 14 Dito {october} Jacob Sørrensen Datt{..} {Karen} i Døvfling.
DKB: d: 14 dito {October} døde Jacob {Sørensen} Døuling daatter {Karen} som de misted hos dennem.

Dåb nr. 2260

Nr. 6243 1756.10.28 Anne Sørensdatter, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 28 ocher døde Anne Sørensdatter her i Byen.

NOTITS: Præsten har overset denne begravelse men taget datoen og givet den til næste begravelse, præsten er ikke pålidelig.

Nr. 6244 1756.12.22 Maren Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1756.11.22. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 28 Octr Døde Peder Ander{..} barn {Maren}.
DKB: d: 22 Dember døde peder Andersen barn {Maren}.

NOTITS: Præsten har taget datoen fra forrige begravelse og glemt den forrige begravelse som kun ses i degnens kirkbog.
Dåb nr. 2263

Nr. 6246 1757.01.24 Karen Jakobsdatter, Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 24 dito {Janv:} døde Gl: Karen Jaco{..}daatter af døfvling.
DKB: d: 24 dito {Janv} døde gl: Karen Jachop datter af døfling.

NOTITS: Hun er datter af Jakob Jensen Harreskov †1742-, se skifte efter hans bror Peder Jensen, Over-Kirkegaard, Assing 24. dec. 1742.

Nr. 6248 1757.02.18 Marianne Jensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1756.12.26. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 18 Febru: døde Jens Pedersen barn {Marianne} her i Byen.
DKB: d: 18 dito {Febr:} døde Jens Pedersen baren {Marianne} her i byen.

Dåb nr. 2266

Nr. 6249 1757.03.14 Anne Marie Andersdatter, Grene, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1755.03.03. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: ? Anders Nielsen Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 14 Mart: døde Anders grenes Datter Anne Magrete.
DKB: d 14 Marsi døde Anders Gren daatter Anne Magrete.

NOTITS: ? En Anne Margrethe er ikke set født, derimod Anne Mari. En ny datter i 1758 døbes Anne Mari, dermed skulle den første Anne Mari fra 1755 være død før 1758.
Dåb nr. 2253

Nr. 6251 1757.03.27 Margrethe Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 2.03 (å.m), DØBT: 1754.12.28. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
DØDSÅRSAG: børnekopper.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 27 dito {Marti} døde Peder Andersen barn i skau Magrete.
DKB: d: 27 dito {Martius} døde peder Andersen baren udi skau Magrete af børne[ko]

Dåb nr. 2251

Nr. 6257 1758.04.26 Kirsten Christensdatter Kimose, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 26 Aprili døde Kiersten Christens Daatt udj selstrup.
DKB: d 26 April døde Kierste Christen daatter Kimus udi Selstrup ,

NOTITS: Kimose er et sted i Ejstrup sogn.

Nr. 6258 1758.05.14 Kiersten Michelsdatter, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 14 May døde Kiersten Michels daatt i Selstrup.
DKB: d: 14 May døde Kiesten Mecheldatter i selstrup.


Nr. 6260 1758.06.28 Anne Pedersdatter, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 28 dito {Juni} død{.} Anne Peder daatter Her i byen.
DKB: d: 28 dito {Junius} døde Anne peder daatter heri byen.


Nr. 6261 1758.10.26 Johanne Jensdatter, Skarrild By (Klink).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 26 Oct: døde Johanne Jens daatter [..] [Kl]inch
DKB: d 26 October døde Johanne Jens dattr paa Klichen


Nr. 6262 1758.12.12 Anne Hansdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 2.06 (å.m), DØBT: 1755.06.22. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: ? Hans Eskesen Karstofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: S [....] 12te Decembr: dø{..} Hans Carstoftes Dat{..} Anne.
DKB: d 12te december døde hans Castoftes daatter Anne.

Dåb nr. 2258

Nr. 6265 1759.05.30 ? Christen Lassens kone, Pinvig.
MAND: Christen Lassen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 30 May døde Christen Lassen Hust: udi penvig.
DKB: d 30 May døde Christen Lassen hustru udi Penvig.


Nr. 6267 1759.09.11 Mette Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1759.06.05. FAR: Niels Jakobsen, Skave, Skarrild. MOR: Anne Knudsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 11 Septembr, døde Anne Knudsdaatter uægte baren {Mette} udi Døfling ,

NOTITS: Navne fra dåben. Præsten har glemt denne begravelse.
Dåb nr. 2285

Nr. 6274 1760.08.26 ? Erik Pedersen Lustrups kone, Lustrup, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1728c.
MAND: Erik Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 26 Agusti døde Erich Lustrup Koene med hendes Baren udi hendes alder - - - - 32.
DKB: d 26 Aust døde Eriech Pedersen hustru udi Lustrup.


Nr. 6275 1760.08.26 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Erik Pedersen Lustrup. MOR: ? Erik Pedersen Lustrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 26 Agusti døde Erich {Pedersen} Lustrup Koene med hendes Baren udi hendes alder - - - - 32.

NOTITS: Kun nævnt i præsten kirkebog.

Nr. 6276 1760.12.06 Maren Christensdatter, Ronnum, SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1683c.
MAND: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, †1758 Ronnum.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 6 December døde Maren Christensdat udi Ronnum udi hendes alder - - 78.
DKB: d 6te December døde Maren Christen Daatter i Ronum.

NOTITS: Fra kirkebogen #2206 vides at Christen Nielsen Ronnums kone hedder Maren, hun antages at være denne Maren.

Nr. 6278 1760.12.18 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Poul Nielsen Hesselvig. MOR: Mette?.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 18 Decembr Povel {Nielsen} Hesselvig Død fød pigebar{..}

NOTITS: Degnen noterer det dødfødte barn, præsten ikke.

Nr. 6279 1761.01.07 Mette Pouls Nielsen Hesselvigs 1. kone, Hesselvig, SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1726c.
MAND: Poul Nielsen Hesselvig (Hesselvig), Skarrild
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 18 dito døde Pouel hesselvigs hustru udi hendes 34.
DKB: Ao 1761/ d: 7de Janvarius døde Povel Nielsen hustru udi Hesselvig.

NOTITS: Hendes navn fra næste pige i Poul Nielsens næste ægteskab.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6280 1761.04.12 ? Erik gammels kone, , SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1692c.
MAND: Erik Gammel, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Døde 1761 d: 12 April døde Gl. Eriech hans koene udi hendes alder 69 aar.
DKB: d: 12te April døde Gl: Eriech hans koene.

NOTITS: Der er flere muligheder, ikke analyseret endnu.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6281 1761.05.05 Ellen Madsdatter, Døvling, SAND ALDER: 59c, 59, DØBT: 1702c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 5te May døde El Masdaatter udi døfling i sin alder 59.
DKB: d 5 May døde El Masdat døfling ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6284 1761.08.22 ? Christen Tarps kone, Krog, SAND ALDER: 58c, 58, DØBT: 1703c.
MAND: Christen Pedersen Tarp, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 22 dito {Augusti} døde Christen {Pedersen} tarp hustru udi Krog udi hendes alder 58.
DKB: d: 22 Augusti døde Christen tarp hustru udi Krog.

NOTITS: Pedersen se #2318.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6285 1761.08.28 ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres enke, Ronnum, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1690c.
MAND: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 28 dito {Augusti} døde peder Ronnum Ensche udi hendes alder - 71.
DKB: d: 28 dito {Augusti} døde sl: {salig} peder {Pedersen} Ronnum Enche vdi Ron.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6286 1761.10.12 †1761.10.03 ? Christen Elkærs kone, Elkær, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1713c.
MAND: Christen Elkier, Elkær, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 3 October døde Christen Elkier Hustru udi hendes alder -- 48.
DKB: d 3di Ogtober døde sl: {salig} Christen Elkier hustrue . d: 12 October døde Sl. Christen Elkier hustru.

NOTITS: Formodes død den 3. okt og begravet 12. okt 1761.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6287 1762.01.24 Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 49c, 49, DØBT: 1713c.
MAND: Bent Pedersen Øvig, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, †1760.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 1762 Døde: d 24 Janvis døde Ellen Christendaatter udi Søndergaard, udi hende al 49 aa{.}.
DKB: J Jesu Nafn Ao 1762. d: 24 Janvius døde El {Christensdatter} Lund udi Søndergaard udi hendes 49.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6288 1762.02.06 Anne Jensdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 74c, 74, DØBT: 1688c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 6te Februvarius døde Anne Jens dat udi hees gaard i hende Alder - 74.
DKB: d 6 Febevari døde Anne Jen daatter udi Hees gaar udi Hendes 74.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6289 1762.02.08 Mette Mari Olesdatter, Lustrup, SAND ALDER: 7.04 (å.m), 8, DØBT: 1754.10.06. FAR: Ole Minds. MOR: ? Ole Minds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 8te dito {Februvarius} døde Olle Minse Baren {Mette Mari} i sin alder - 8te aa{.}
DKB: d: 8 dito {Febevari} døde Olle Minns barn {Mette Mari} udi hendes alder 8 aar.

Dåb nr. 2248
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6290 1762.03.22 Ane Marie Christensdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 28.02 (å.m), 28, DØBT: 1734.01.10.
MAND: Niels Christensen, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 22 Masi døde Niels Christensens kone {Ane Marie Christensdatter} udi Sønder gaard udi hende{.} alder. -- 28.
DKB: d: 22 Mariss døde Niels Christensen Koene i Synder gaard udi hendes Alder 28 aar.

NOTITS: Konens navn fra skifte 29.3.1762
Dåb nr. 2079
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6292 1762.12.01 Anne Sørensdatter, Skave, SAND ALDER: 41c, 41, DØBT: 1721c.
DØDSÅRSAG: Epidemi i Skave i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Døde 1763: d: Nye Kirche aar Dend 1sted December Døde Anne Søren dat i hendes udi skau 41.
DKB: d Nye kircheaar Ao 1763 dend [] d: 1 Decembr dødeAnne Søren dat udi Skaue udi hendes Alder 41.

NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6294 1763.01.15 Sidsel Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 39c, 39, DØBT: 1724c.
DØDSÅRSAG: Epidemi i Skave i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 15 Janv= døde Zesel peder dat udi Skaue i [has] alder 39.
DKB: d 15 janv= Døde Z{...} peder daatter udi Skaue udi hendes Alder - - 39.

NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6295 1763.02.08 Margrethe Christensdatter, Skave, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1692c.
DØDSÅRSAG: Epidemi i Skave i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 8 Februvarius døde Magrete Christendaatter udi Skaue udi hendes Alder - - 71.
DKB: d: 8te Februviie død Maregte Christendat udi Skaue udi hendes Alder 71.

NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6296 1763.02.10 Anne Jakobsdatter, Beksgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 uger, DØBT: 1763.01.02. FAR: Jakob Beksgaard. MOR: ? Jakob Beksgaards kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 10de Februvius døde Jacob Bexgaar Baren {Anne} udi sin Alder - - 7 Uger.
DKB: d: 10de Februw d{...} Jacob Bexgaard baren {Anne} som de mested hos dem i sin alder 7 uger.

Dåb nr. 2316
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6300 1763.07.29 ? ? Bertelsdatters barn, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1763.07.25. MOR: ? Bertelsdatter.
MORFAR: Bertel Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 29 dito {Julie} døde Bertel Hesselvigs daatter udi hendes Alder - - 7 ugr.
DKB: d 29 [dito] {Julius} Berte Hesselvig daters barn død fød [straxen] f[a]

NOTITS: Uklar. Degnens tekst er ganske svær læsbar. Berte kunne være Birte, men det modsiger "daters barn" hvorved "daters" kan læses anderledes. "straxen" er usikker. Barnet kan dårligt være Bertel Hesselvigs, for han fik hans børn 20 år før. Præsten synes at have alvorligt mislæst degnens tekst. Hvor præsten får 7 uger fra kan ikke siges, her antages degnens "dødfødt".
Dåb nr. 2322
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6303 1764.05.18 Anne Christensdatter, Skave, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1764.02.26. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 13 May død Christen Christensen Baren {Anne} udi Skaue udi sin korte Alder 11ve uge
DKB: d 18 May døde Christen Christensen baren {Anne} udi Skaue i hans Alder 11v uge.

Dåb nr. 2330
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6305 1764.12.02 Karen Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 31.05 (å.m), 31, DØBT: 1733.06.21. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Døde 1765 d 4de Janvarus døde Karen Christensdat udi hendes alder 31 a{..}.
DKB: ded Nye kirche aar Ao 1765 , d: 2den december døde Karen Christen datter udi Lustrup 31.

NOTITS: Præsten lægger begravelserne fra dec. 1764 som er i kirkeaaret 1765 i januar 1765, hans dato er opfundet.
Dåb nr. 2074
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6306 1764.12.03 Johanne Pedersdatter, Ronnum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1764.11.04. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 14 dito {Janvarus} døde Peder {Pedersen} Ronnom {den Yngre} barn {Johanne} 14 dage.
DKB: d 3di dito {december} døde Peder {Pedersen} Ronnom {den Yngre} baren {Johanne} - - 14 dage.

NOTITS: Præsten lægger begravelserne fra dec. 1764 som er i kirkeaaret 1765 i januar 1765, hans dato er opfundet.
Dåb nr. 2339
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6307 1764.12.28 Mette Hansdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1764.12.01. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 28 dito {december} Hans {Eskesen} Castoft dater {Mette} død i sin ald 5 u{..}.

NOTITS: Præsten har glemt at kopiere denne begravelse.
Dåb nr. 2340
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6308 1765.01.24 Karen Jensdatter Bertel Lustrups kone, Lustrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1703c.
MAND: Bertel Lustrup, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 30 dito {Janvarus} døde Bertel Lustrup Koene udi hendes al - 62.
DKB: d 4 Janvus Bertel Lustrup Koene udi hends Alder - - 62.

NOTITS: Hendes navn fra skiftet Lundenæs #368.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Skifte i Brejl #368 efter hende og manden Bertel Nielsen.

Nr. 6309 1765.01.12 Maren Michelsdatter, , SAND ALDER: 70c, 70, DØBT: 1695c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 4 de Februvar døde Maren Mechel daatter udi hendes aldr 70.
DKB: d 12te dito {Janvus} døde Maren Meche{..} daatter udi hends Alder - - 70.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6310 1765.01.24 Karen Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 56c, 56, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 28 dito døde Karen Jens dat i hende Ald 52
DKB: d 24 Janvius døde Karen Jensdat udi Lustrup udi hen 56.

NOTITS: Præsten og degnen hverken enige om dato eller alder.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6312 1765.04.12 ? Niels Pedersens kone, Silstrup, SAND ALDER: 37c, 37, DØBT: 1728c.
MAND: Niels Pedersen, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 12 April døde Niel peders Kone i hend 37.
DKB: d: 12te April døde Niels pedersens Hustru i Selstrup udi hendes Ald 37 A{.}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6313 1765.05.05 Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 14 uger, DØBT: 1764.12.01. FAR: Jens Olesen. MOR: ? Jens Olesens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 5te May døde Je[.] Jens Olles: baren {Anne} 14 [d].
DKB: d: 5te May døde Jens Ollesen baren {Anne} udi Castoft udi sin Alder i dat -- 14 uge{.}.

NOTITS: Alderen skulle være 20 uger.
Dåb nr. 2341
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6314 1765.07.04 Kirsten Pedersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 52c, 52, DØBT: 1713c.
MAND: Rasmus Bringelsen Pindvig, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 4de Julius døde Rasmus penvig Hustru {Kirsten Pedersdatter} i hendes 52.
DKB: d. 4de Juli døde Rasmus Penvigs Hustru {Kirsten Pedersdatter} udi - - 52.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6315 1765.07.14 ? Jens Nielsens steddatter, Døvling, SAND ALDER: 34c, 34, DØBT: 1731c. FAR: ?. MOR: Kirsten Jensdatter.
STEDFAR: Jens Nielsen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 14 Julius døde Jens Nielsen dat sin Al 34.
DKB: d. 14 Julius døde Jens Nielsens datt i døfling udi hendes Alder - - 34 aar.

NOTITS: Hun ses ikke født i Skarrild. Da hun fødtes 1731c var Jens Nielsen 18c år gammel. Konen Kirsten Jensdatter (navn ved begravelsen som Jens Nielsens kone) *1702cc har bestemt været gift en gang før.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6316 1765.07.05 Abelone Katrine Christensdatter Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1765.05.15. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 5te dito {Julius} døde Hr Sviser Baren Appelone Catrine udi hendes hendes{!} korte Alder 12 ugr.
DKB:d: 5 dito {Julius} døde Presten dat udi Appelone udi sin Alder 12 uger.

NOTITS: Må være døbt fire uger gammel.
Dåb nr. 2345
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6317 1765.09.12 Abelone Jensdatter, , SAND ALDER: 67c, 67, DØBT: 1698c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 12 September døde Appelone Jen dat udi hendes alder 67.
DKB: d 12 September døde Appelon Jens datte udi hends Alder - - 67 aar.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6319 1765.12.18 Maren Nielsdatter, Ronnum, SAND ALDER: 36.08 (å.m), 36, DØBT: 1729.04.03.
MAND: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut ANNO 1766 døde d 18 December døde Peder Ronnum Koene Maren Nielsdatter i hendes Alder 36 aar.
DKB: Dend Nye kirche Aar Ao 1766, d 18: December døde peder {Pedersen Ronnum den Yngre} Koene Maren Nie{..} dat i hendes Aldr 36.

NOTITS: Præstens kirkebog i en ny sirlig, lille skrift, meget latin.
Dåb nr. 2036
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6321 1766.03.22 Maren Lauridsdatter, , 84, DØBT: 1682cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seput d 22 Marsi Maren Lausdaatter udi hendes Alder - - 84 aar.
DKB: d 22 Mas døde Maren Laurisdat udi hendes alder 84.

NOTITS: Ikke ellers set.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6323 1766.04.06 Johanne Sørensdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1691c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 6te April døde Johanne Søren dat udi hendes Alder - - 75.
DKB: d 6te April døde Johanne Sørendat udi Sønder Castoft udi hendes Alder 75.

NOTITS: Fadder 1751 i Sønder Karstoft.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6325 1766.07.24 Sidsel Nielsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 84c, 84, DØBT: 1692cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d: 24 Jullius døde Sesel Niels datter her i byen udi hendes Alder - - 84 Ar
DKB: d 24 Julius døde Zesel Niel daatter her udi Byen, udi hendes Alder 84.

NOTITS: Ellers ikke set.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6326 1766.07.25 Else Kirstine Hansdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 13 uger, DØBT: 1766.03.09. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 25 Julli døde hans {Eskesen} Carstoft daatter {Else Kirstine} udi sin Alder - - 15 uger.
DKB: d 25 Juli døde hans Castoftes daatter {Else Kirstine} udi sin Alder - - 13 uger.

NOTITS: Præsten har igen læst forkert alder 13 ikke 15 uger.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6327 1766.07.29 ? Søren Sørensen Skrædders kone, , SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1702c.
MAND: Søren Sørensen Skrædder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d: 29 dito {Jullius} Sørren {Sørensen} Skreder Hustru udi hendes 64.
DKB: d 29 dito {Julius} døde Søren Skræders konne i sin Aldr 64.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6329 1766.10.10 Helvig Christensdatter Haderup mad. Lund, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 87cc, 87, DØBT: 1679cc.
MAND: Christen Thomsen Lund, Ølgod, Død 38 år før i Ølgod. var 1709-24 præst i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 10 Ogtober døde Madame Lunds {Helvig Christensdatter Haderup} udi hendes Alder 87 a.
DKB: d: 10 October døde Madamme Lunds {Helvig Christensdatter Haderup} udi hende Alder 87.

NOTITS: Efter mandens død 1728 i Ølgod, flytter hun til svigersønnen Arnt Bisted præst i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6330 1766.12.06 Maren Pedersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1710c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult 1767 d 6te December døde Maren Peder daatter udi Pinvig udi hendes Alder 66 a.
DKB: d Nye Kirche aar 1767. d 6te December Døde Maren Peder daatter udi Penvig udi hen Alder 66 aa.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6331 1767.01.14 Anne Margrethe Christensdatter, Pinvig, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 3, DØBT: 1763.12.26. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pedersen Pindvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d: 14 Java døde anne Magrete udi Pinvig i sin 3 ar.
DKB: d: 14 Janvius døde Anne Magrete udi Penvig udi sin 3 aa.

Dåb nr. 2328
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6332 1767.02.15 ? Lave Michelsens kone, Lustrup, SAND ALDER: 82cc, 82, DØBT: 1685cc.
MAND: Lave Michelsen, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 15 Bebr døde Laue Michelsen hans Konne udi Lustrup i hnedes Alder 82 Ar.
DKB: d: 15 Februavarius Laue Mechelsens hans konne udi Lustrup udi hendes Alder 82.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6333 1767.02.28 ? Jørgensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 22c, 22, DØBT: 1745c. FAR: Jørgen Jakobsen Hesselvig. MOR: ? Jørgen Jakobsen Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d: 28 febr døde, Jørgen Heselvig daatter udi hendes Alder - - 22 a.
DKB: d: 28 Febru døde Jørgen hesselvig datter udi hendes Alder - - 22.

NOTITS: Ikke set født i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6334 1767.03.28 ? Peder Studsgaard gammels kone, Studsgaard, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1692c.
MAND: Peder Studsgaard gammel, Studsgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d: 28 Marsi døde Gl Peder stusgard hustru i hendes Alder - - 75 aa.
DKB: d 28 Mart døde Gl Peder stusgaar hust. udi hendes Alder - - 73 aar.

NOTITS: Præsten har mislæst 73 som 75.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6337 1767.08.24 Anne Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 2.09 (å.m), 3, DØBT: 1764.09.23. FAR: Peder Jepsen. MOR: ? Peder Jepsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 24 Agusti døde Peder Jepsen dat Maren {døbt Anne} i hendes Alder - - 2 a.
DKB: d 24 Augst døde Peder Jpsen dat Mariane udi sin alder 3 aar.

NOTITS: Degnen tager fejl af navnet, ikke Marianne men døbt Anne, og præsten skriver bare af. Præsten gør alderen til 2, men degnen skriver 3 som passer.
Dåb nr. 2336
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6339 1767.12.12 Lucie Lauridsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 67c, 67, DØBT: 1700c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult 1768. Seuplt d 12 december døde Lusi Laurids datter heri byen udi hendes Alder 67 aar.
DKB: d: Nye Kirche aar Ao 1768 d 12 December døde Luce Lauris daatter her i Bye udi hendes Alder 67 aar.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6344 1768.12.04 Anne Poulsdatter, , SAND ALDER: 77c, 77, DØBT: 1691c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 December døde Anne Povels Daatter udi hendes Alder - - 77 ar.
DKB: d Nye Kerche aar Anno 1769. d 4 de December Anne Povels daatter udi hendes Alder 77.

NOTITS: Ikke ellers set.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6346 1769.04.23 Maren Nielsdatter, Pindvig, SAND ALDER: 49c, 49, DØBT: 1720c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 23 April døde Maren Niels Datt udi hendes Alder - - 49 a.
DKB: d 23 April døde Maren Niels daatter udi Pinvig udi hendes al 49.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6347 1769.10.16 Anne Michelsdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1697c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 16 Ogtober døde Anne Micel datt udi sin Alder 72 aar.
DKB: d 16 October døde Anne Mechels datr udi Søndergaard udi sin Alder - - 72.

NOTITS: I 1734 ses hun som enlig mor, hvis barn begraves.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6348 1769.11.26 Maren Jørgensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 33c, 33, DØBT: 1736c. FAR: Jørgen Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplult d 26 Nov Maren Jørge{..} Datter udi hesselvig udi hen al 33 ar
DKB: d 26 November døde Maren Jørgensdatter udi Hesselvig i hendes 33.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6349 1769.12.02 Anne Møllerkone, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1698c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult 1770. Sepult d 2 Janv Døde Anne Møller konne i sin Ald - - 77.
DKB: d Nye Kiercheaar 1770 d: 2 december døde Ann{.} Møler konne i sin 72.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6351 1769.12.24 Sara Malene, Krog, SAND ALDER: 25c, 25, DØBT: 1744c.
MAND: Lars Michelsen, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Samme dag {d 24 Decber} døde Lars Mecelsen hustruSara Malen udi krog udi hendes Alder - 25.
DKB: samme dito {d 24 decber} død Las Mechel hustruSara Malen - - 25.

NOTITS: Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6354 1770.02.26 Beret Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1695c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 26 Febra døde Beret Neils datt i sin Ald - 75.
DKB: d 26 Februvi døde Beret Niels daatter udi døfling udi hends Alder - - 75.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6356 1770.05.02 ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 56c, 56, DØBT: 1714c.
MAND: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 May døde Christ{..} Møller konne i sin Ald - 56 aar.
DKB: d 2 Maj døde Christen Møler konne udi hendes Alder som er - - 56 aa.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6357 1770.05.25 Margrethe Christensdatter, Døvling, SAND ALDER: 65c, 65, DØBT: 1705c.
MAND: Peder Christensen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 25 May døde Magrete Christen datt i sin Alder 65 aar.
DKB: d: 25 May døde Magrete Christendaatter udi døfling udi hendes Alder - - 65.

NOTITS: Gift 1732.10.20 i Grindsted, hun af Morsbøl i Grindsted.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6360 1770.12.01 Caroline Hansdatter Linnet, Kartoft- Nørre, SAND ALDER: 12c, 12, DØBT: 1758c. FAR: Hans Ditlevsen Linnet. MOR: Anne Margrethe Fogh.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d Nye Kirche aar Anno 1771 dend førsted Decembr død Hr. heres fog {Hans Ditlevsen Linnet} Baren Carelin udi sin Alder 12 {..}.

NOTITS: Fra 1771-73 fører præsten ingen kirkebog. Caroline skal være født i Kolding.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6365 1771.08.22 Bennet Pedersdatter, Grene, SAND ALDER: 82cc, 82, DØBT: 1689cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 22 Augusti døde Bennet Pedersdat udi grene udi hendes Alder - - 82.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 5994 1771.12.20 Dødfødt, Krog, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1771.12.15. FAR: Anders Vistesen. MOR: Malene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: {REKONSTRUKTION: fra under fødsler: 'd: 20 Desembr: Blev Anders Vidstesen hans baren dødtfød..'}

NOTITS: Dato sat fem dage før begravelsen.
Dåb nr. 2398

Nr. 6368 1771.12.22 Navnløs, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1771.12.14. FAR: Johannes Ricart?.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 22 Decembr død Johannes [hans] barn 8te Dage gammel.

NOTITS: Johannes Ricart nævnt 1768 som fadder #2364. Ikke andre af navn Johannes set i Skarrild.
Dåb nr. 2397
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6369 1771.12.27 Else Christensdatter, Karstoft- Sønder, 95 år 2 m. 14 dage, DØBT: 1676.20.13c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 27 Decembr døde Else Christendaatter udj sønder Castoft udi hendes Alder - 95 2 maad og 14 dage - -.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6370 1771.12.28 Sidsel Christensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Dend Nye Kirche Aar Ao 1772 :/ d 28 December døde [Ze]sel Christen dat udi selstrup udi hens Alder - - 66.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6371 1772.03.05 Maren Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2, DØBT: 1770.03.12. FAR: Peder Jepsen. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 5 Martus , døde Peder Jepsen Baren {Maren} udi døfling udi hendes Alder 2 aa.

Dåb nr. 2384
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6372 1772.05.01 Maren Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 9 uger, DØBT: 1772.01.19. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: først May døde Jens Christensen baren {Maren} udi Ludstrup udi hendes Alder - - - - 9 uger.

Dåb nr. 2399
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6373 1772.05.08 ? Jens/en/datter, Lustrup, DØBT: 1772-. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 8 dito Jens Christensen Baren udi Lustrup.

NOTITS: Otte dage før begraves hans datter Maren 9 uger gammel. Det barn, der begraves her, er ikke set født i Skarrild. Jens Christensen er måske flyttet til Skarrild for nylig.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6377 1772.07.02 Anne Margrethe Jørgensdatter Fogh, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 34c, 34, DØBT: 1738c.
MAND: Hans Ditlevsen Linnet, Karstoft- Nørre, Skarrild, Herredsfoged i Hammerum Herred.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 3de Julius døde Madme Linnet {Anne Margrethe Jørgensdatter Fogh} Paa Castoft udi udi{!} hendes alder - 34.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6378 1772.08.29 Mette Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 55.02 (å.m), 55, DØBT: 1717.06.24.
MAND: Bent Jensen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 29 Augusti, døde Bent Jensen Konne Mette peder dat udi hendes alder: 55.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6380 1773.01.09 Maren Christensdatter, Krog, SAND ALDER: 40c, 40, DØBT: 1733c.
MAND: Jørgen Nielsen, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 9de Janvius døde Jørgen {Nielsen} Krog konne {Maren Christensdatter} udi hendes des{!} ald 40.

NOTITS: Skifte.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6382 1773.02.18 Anne Nielsdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 11.00 (å.m), 8, DØBT: 1762.02.26. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 18 dito {Febr} døde Anne Niels dat i sin al 8 ar.

NOTITS: Hun er den eneste Anne Nielsdatter der nogenlunde passer og faderen begraves to dage før. En smitsom sygdom formodes.
Dåb nr. 2310
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6388 1773.04.13 Kirten Michelsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 79c, 79, DØBT: 1694c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 13 April døde Kirsten Mechel dat udi Ludstrup udi hendes alder 79.

NOTITS: Nævnes 1733 som fadder vel af Lustrup.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6389 1773.06.01 ? Peder Madsens kone, Silstrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1711c.
MAND: Peder Madsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 1 May døde Peder Massen hustru {Dorte Mikkelsdatter} udi hendes alder 62

NOTITS: Ses i skifter 18. aug. 1773 efter Johanne Jørgensdatter i Døvling.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6390 1773.05.06 ? Thomas Elkærs kone, Skarrild By (Elkærgaard), SAND ALDER: 31c, 31, DØBT: 1742c.
MAND: Thomas Elkær, Skarrild By (Elkærgaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 6 May døde Thomas El kier konne udi hendes 31.

NOTITS: Hun er fadder 1763 og 1769, altså gift 20 år gammel 1762c.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6394 1773.07.12 Anne Eriksdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 55c, 55, DØBT: 1718c.
MAND: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 1. mand Niels Olufsen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: 12. Julius døde Anne Errech dat udi Castoft udi sin alder - - - 55.

NOTITS: Skifte 12. juli 1773.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6395 1773.07.16 ? Christen Døvlings kone, Døvling, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1711c.
MAND: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 16 dito {Julius} døde Christen døflings konne udi henes Alder som er - - 62.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6401 1774.01.29 Anne Pedersdatter, Ronnum, SAND ALDER: 24c, 24, DØBT: 1750c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 29de ditto {Jan:} Anna Pedersdatter i Ronnum 24 aar -
DKB: d: 29 dito {Janvius} døde Anne Peder daatter udi Ronnum J sin al 24.

NOTITS: Formodet datter af Peder Pedersen den Yngre i Ronnum, glemt døbt i kirkebogen eller født i et andet sogn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6403 1774.06.21 Anne Dorte Poulsdatter Liebe, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 41c, 38, DØBT: 1733c.
MAND: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 21 Junii Mad: Østergaard {Anne Dorte Poulsdatter Liebe} — aar.
DKB: d 21 Junius Madme Øster gaar {Anne Dorte Poulsdatter Liebe} udi hendes Alder - - - 38.

NOTITS: Alderen er forkert. Hendes far Poul Gotfred Liebe døde nemlig omkring marts 1733, så hun er født 1733-.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6406 1774.07.22 Kirsten Andersdatter, Grene, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1703c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 22 Julii Kirsten Andersdatter i Greene 71 aar.
DKB: 29 September døde Kirsten Ander Datter udi gren J hendes alder 71.

NOTITS: Degnen og præsten ligger langt fra hverandre i datoen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6412 1775.05.07 †1775.05.01 Maren Jensdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1775.05.01. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 3die Søndag efter Paaske begravet tvende Tvilling=Døtter af Jens Nielsen i Ødevig , den eenes navn var Maren, den andens Karen; vare hiemmedøbte . var Liig=Prædikene.
DKB: d førsted May døde Jens Nielsen udi Ødvig 2de Piger barn {Maren} som var hiemme døbt og døde anden dag der efter ,

NOTITS: Moderen døde i barselsseng tre uger efter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6413 1775.05.07 †1775.05.01 Karen Jensdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1775.05.01. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 3die Søndag efter Paaske begravet tvende Tvilling=Døtter af Jens Nielsen i Ødevig , den eenes navn var Maren, den andens Karen; vare hiemmedøbte . var Liig=Prædikene.
DKB: d førsted May døde Jens Nielsen udi Ødvig 2de Piger barn {Maren} som var hiemme døbt og døde anden dag der efter ,

NOTITS: Moderen døde i barselsseng tre uger efter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6416 1775.05.26 †1775.05.11 Kirsten Christensdatter, Øvig, SAND ALDER: 39.05 (å.m), 39, DØBT: 1735.12.14.
MAND: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Onsdagen d 26 Maji blev Jens Ødevigs Hustrue {Kirsten Christensdatter} begravet , var liig-Prædiken . Døbt d 14 Dec: 1735.
DKB: d 11 May døde Jens Nielsen udi Ødvig hans Konne Kiersten Christendat udi hendis alder 39.

NOTITS: Født i Toxvig i Arnborg sogn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6421 1776.06.14 †1776.06.10 Else Lauridsdatter Holst, Skarrild By, SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1712c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Natten imellem d 3 og 4 Juni døde Else Holst i Søndergaard og Inger Nieldatter i Gammelgaard og bleve begge begraven Dom : 1 post Trin: den 1ste 64 aar den 2den 61 aar.
DKB: Samme dito {d 10 Junis} Else Lauris dat udi hendes a 64.

NOTITS: Kun dødsdag kendt, begravelse sat 4 dage efter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6422 1776.06.14 †1776.06.10 Inger Nielsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 61c, 61, DØBT: 1715c.
MAND: Mads Jensen, Skarrild By, Skarrild, Vrads skifter Brejl #135. Fadder 1766 #2353. ?*1742.05.20 Silstrup #2150.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Natten imellem d 3 og 4 Juni døde Else Holst i Søndergaard og Inger Nieldatter i Gammelgaard og bleve begge begraven Dom : 1 post Trin: den 1ste 64 aar den 2den 61 aar.
DKB: d 10 Junis døde Enger Niels daater her udi Byen udi hendes ald 61 .

NOTITS: Kun dødsdag kendt, begravelse sat 4 dage efter. Mand Mads Jensen fra Vrads Skifter #135.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6423 1776.07.02 †1776.06.28 Johanne Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 12 dage, DØBT: 1776.06.16. FAR: Peder Nielsen Hesselvig. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: den anden Julii begraven Peder Hesselvigs 2de Tvillings=Døttre {Johanne} - var Liig Prædiken .
DKB: d 28 Junius døde Peder Nielsen 2de baren udi deres sarte alder 12 dage.

NOTITS: Degnen angiver dødsdagen, præsten begravelsesdagen. Navn fra præsten.
Dåb nr. 2434
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6424 1776.07.02 †1776.06.28 Kirsten Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 12 dage, DØBT: 1776.06.16. FAR: Peder Nielsen Hesselvig. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: den anden Julii begraven Peder Hesselvigs 2de Tvillings=Døttre {Kirsten} - var Liig Prædiken .
DKB: d 28 Junius døde Peder Nielsen 2de baren udi deres sarte alder 12 dage.

NOTITS: Degnen angiver dødsdagen, præsten begravelsesdagen. Navn fra præsten.
Dåb nr. 2435
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6425 1776.07.12 †1776.07.05 Maren Giødesdatter, Lustrup, SAND ALDER: 29.05 (å.m), 29 år 20 uger 3 dage, DØBT: 1747.02.20.
MAND: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Fredagen d 12 Juliii begravet Christen Pedersens Hustrue i Lustrup Maren Giødesdatter gammmel 29 aar 20 Uger og 3 dage død Fredagen d 5 Juli .
DKB: d 5te Junius døde Maren giødes dat udi hendes alder - - - - 29.

NOTITS: Ikke set født i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6426 1776.08.25 Else Olesdatter, Beksgaard, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 17 Uger, DØBT: 1776.05.18. FAR: Ole Christensen Beksgaard. MOR: Agnete Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dom: 12 post Trinit begravet Ole Beksgaards Barn Else , som var hiemmedøbt 18 Maji sist .
DKB: d 12 Søndag i Trinitaus døde Olle Bech gaar baren 17 Uger.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6427 1776.10.27 †1776.10.26 Anne Margrethe Andersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 15 uger, DØBT: 1776.07.05. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dom : 21 post Trin : Anders Pallesens Barn , som var hiemmedøbt d 5 Juli s. a: {samme aar} Anne Magrethe.
DKB: d 26 October døde Anders Pallisen baren udi hendes alder 15 [ger].

Dåb nr. 2437
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6431 1777.03.09 †1777.03.03 Mette Michelsdatter, Døvling, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Midfaste Søndag d 9 martii begraven Enken Mette Michelsdatter af Deufling si Alders 72. Aar døde hun Natten imellem d 2 og 3 Martii.

NOTITS: Ikke nærmere identificeret.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6434 1777.11.11 †1777.11.04 Cecilie Olufsdatter Due, Skarrild By, 75, DØBT: 1702c. FAR: Oluf Jensen Due, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild. MOR: Helvig Christensdatter Haderup .
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Tiirsdagen d ii Novembr: Almisse Lemmen Cecilie Olufsdatter Due begravet, som døde d 4 ejusdem i sit 75de aar.

NOTITS: Datter af præst i Skarrild 1702-09 Oluf Jensen Due †1709.01.09 Skarrild og langlevede Helvig Christensdatter Haderup †1766.01.10 Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6441 1778.03.29 †1778.03.23 Johanne Marie Jensdatter, Øvig, SAND ALDER: 6.05 (å.m), 5 år 5 m, DØBT: 1771.10.27. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Midfaste Søndag begravet Jens Ødevigs Datter Johanne Marie gammel 5 aar og 5 Maaneder . døde Mandagen d 23 Martii.
DKB: d 25 Marius døde Jens Ødvigs daatter udi hendes Alder som var - - - 5 aa 5 Ma.

Dåb nr. 2395
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6442 1778.05.16 †1778.05.16 ? Christen Pedersen den Unges kone, Døvling, SAND ALDER: 40.01 (å.m), 41, DØBT: 1738.04.03.
MAND: Christen Pedersen den Gamle, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 16 Maji døde Christen Pedersens {den Gamles} Hustrue{Kirsten Pedersdatter} i Deufling gam: 41 Aar .
DKB: d 16 Maj døde Christen Peder [hust] i Døfling i h[.]nds alder [41].

Dåb nr. 2126
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6451 1779.04.15 Bodil Margrethe Terkelsdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2, DØBT: 1776.12.01. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 15 April begr: Terkel Jensens Boel Magrethe 2 aar .

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6453 1779.06.12 Johanne Jakobsdatter, , SAND ALDER: 44c, 44, DØBT: 1735c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: dd 12 Juni begr: Johanne Jacobsdatter 44 aar.

NOTITS: Ikke identificeret, ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6454 1779.06.21 Karen Pedersdatter, , SAND ALDER: 49c, 49, DØBT: 1730c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 21 Juni begr: Karen Pedersdatter 49 aar.

NOTITS: Ikke identificeret, ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6457 1779.09.24 Anne Marie Glarmester, , SAND ALDER: 92cc, 92, DØBT: 1687c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 24 Sept : begravet Anne Marie Glarmester - 92 aar.

NOTITS: Ikke identificeret, men kunne være enten Gert Jensen Glamesters mor aller hans kones mor. Gert Jensens datter begraves to dage efter, kunne være noget smitsomt i huset.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6458 1779.09.26 Anne Marie Gertsdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 5.06 (å.m), 5, DØBT: 1774.03.20. FAR: Gert Jensen Glarmester. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 26 Sept: Geerts {Jensens} datter {Anne Marie} 5 aar .

NOTITS: 1774 i Søndergaard.
Dåb nr. 2410
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6464 1780.03.23 Anne Larsdatter Dørslund, , SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1714c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 23 Martii Skiærtaarsdag Jorde=Moderen, Anna Larsdatter 66 aar.
DKB: Skiertorsdag blev Anne døslund 66.

NOTITS: Døslund er Dørslund i Brande sogn. Hendes far kan med nogenlunde sikkerhed identificeres.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Formodet far: Lars/Laurids Christensen i Dørslund i Brande sogn.

Nr. 6467 1780.05.24 †1780.05.20 Dorthe Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 74c, 74, DØBT: 1706c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 24 Maji Dorthe Lustrup 74 aar.
DKB: d 20 dito {May} døde Doert Lustrup udi hendes alder 74.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6469 1780.09.01 ? ?, .
MAND: Olle?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 1 Septemb [....] Olle [...] {...del revet ud...}.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6470 1781.01.13 †1781.01.07 Maren Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 38.07 (å.m), 38, DØBT: 1742.04.20.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Første Søndag efter Nytaar døde Maren Christensdatter i Møllen 38 aar gammel og begravet Løverdagen {1781.01.13} derefter.
DKB: Først Søndag efter Nyt aar døde Maren Møl udi hendes alder 38.

Dåb nr. 2149
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6474 1781.06.22 †1781.06.14 Anne Marie Hansdatter, Skarrild By (Præstegaarden), 26, DØBT: 1755c. FAR: Hans Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {----} Juni døde og d 22 begravet Hans Pedersens Datter Anne Marie
{----} Præstegaarden gammel 26 aar .
DKB: d 14 Junius døde hans Pedersen datter udi Præstegaarden Anne Marie udi hendes alder - - 26 aar.

NOTITS: Hun er ikke født i Skarrild. Hans Pedersen kunne være Hans Pedersen Tarp før af Sønder Felding sent flyttet til Skarrild. Kunne også være i Assing sogn Hans Pedersen Olling †1771 og Else Nielsdatter *1719c †1799.01.11 Olling der fik en datter Anne *1754c Olling, hendes søster Agnete Hansdatter er gift med Ole Christensen i Skarrild By.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6478 1782.03.03 Dødfødt, Karstoft- Sønder, DØBT: 1782.02.27. FAR: Knud Jensen. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-------} Faste Knud Jensens og Else Hansdatters dødfødde barn fra
{----} oft. Et Pige barn .

NOTITS: Datoen er i en søndag i fasten, hvoraf der er fire i 1782: 17. og 24. feb. og 3. og 10. marts. Den 3. marts er valgt arbitrær midt i. Er altså ikke nøjagtig. Kun i præstens kirkebog.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6480 1782.05.12 †1782.05.05 Kierstine Nielsdatter, Ronnum, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1720c.
MAND: Niels Christensen, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-----} {Niels Christensen} Ronnums Hustrue Kirsten {Nielsdatter} døde d 5 Maji begravet d 12 i sit 62de aar.

NOTITS: Kun i præstens kirkebog. *1720c Brandholm i Brande sogn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Niels Christensen i Ronnum i Skarrild.

Nr. 6482 1782.07.21 †1782.07.14 Karen Andersdatter, Krog, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 1, DØBT: 1781.02.11. FAR: Anders Vestesen. MOR: Malene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-} nders Vestesens og Malene Laurisdatters barn af Krog begravet 8de Søn=
dag efter Trin: Karen 1 Aar gammel —
DKB: Søndagen d 14 Julj Døde Ander{..} Krogs Daattr ved Navn Karen Anders Dattr 1 aar gl.

Dåb nr. 2486
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6483 1782.07.29 †1782.07.22 Anne Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 42.09 (å.m), 42, DØBT: 1739.10.12.
MAND: Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {---} Møllers Hustrue Anne Christensd : 42 aar —
DKB: Mandagen d 22de Ditto {Julj} døde Møller konen Anne Christens Daatr Skar{...} Mølle {...revet ud...} 29 [....].

NOTITS: Anne og Niels blev trolovet 13. juni 1780.
Dåb nr. 2133
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6485 1782.09.19 †1782.09.11 Sidsel Christensdatter, Klink, SAND ALDER: 94cc, 94 år, DØBT: 1688cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {---} Sidsel Christensdatter af Klink begravet d 19 Sept: i sit 95de aa{.}
DKB: Onsdagen d 11te Septbr Døde Zidsel ChristensDatt Paa Klinck i sit Alder = 94.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6487 1782.10.21 †1782.10.21 Kirsten Jensdatter, Døvling, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1702cc.
MAND: Jens Nielsen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {---} Nielsens Hustrue Kirsten Jensd: af Deufling d 21 Oct i 80de aar.
DKB: Mandagen den 21 Octobr Døde Jens Nielssen Kone i Vester Deuling Nf. Kirsten JensDaatter i sin alder 80 a{..}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6488 1782.10.31 †1782.10.26 Dorte Michelsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1719c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-----} [...te] Dorthe Michelsd: af Selstrup i sit 63de aar.
DKB: Løverdag aften d 26 Octobr Døde Dorthea Michels Daatter i Selstrup i sit alders 63vende Aar.

NOTITS: Begravelsesdatoen sat arbitrært til 5 dage efter døden.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6489 1782.12.01 †1782.11.25 Bodil Marie Nielsdatter, Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 20 uger, DØBT: 1782.07.22. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-----} [.]ud Jens Datter af Greene — Bodild Marie i sit 9de Aar .
PKB: Dom : 1 Advent: begravet Niels Knudsens barn Bodild Marie Er regnet til forrige Kirke = Aar , da det døde — ligesom og Peder Pindvigs barn af Selstrup Mette Johanne som blev begravet d: 5 Decembr Saa og omregnet til forrige Kirke Aar.
DKB: Niels Knudßen Barn i greene ved navn Bodil Mariæ Døde Natten imellem d 24de og 25de Novemb i sit alder 20ve Uger. begravet d 1 Decbr.

NOTITS: Grene muligvis fejl for Silstrup. I sit 9de Aar er præstens fejl.
Dåb nr. 2498
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6490 1782.12.05 †1782.11.28 Mette Johanne Pedersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1782.11.10. FAR: Peder Jensen Pindvig. MOR: Karen Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: endnu død 1782 Peder Jensens barn af Selstrup Mette Johanne. død d 28 Novembr begravet d 5 Dec gammel 5 Uger.
PKB: Dom : 1 Advent: begravet Niels Knudsens barn Bodild Marie Er regnet til forrige Kirke = Aar , da det døde — ligesom og Peder Pindvigs barn af Selstrup Mette Johanne som blev begravet d: 5 Decembr Saa og omregnet til forrige Kirke Aar.
DKB: Peder Pinvigs Barn {Mette Johanne} i Sellstrup Døde d 28de Novbr 7 uger gl:.

Dåb nr. 2502
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6492 1783.03.15 †1783.03.07 Margrethe Thomasdatter, Øvig, SAND ALDER: 37.09 (å.m), 37 år, DØBT: 1745.06.20.
MAND: Peder Christensen, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 7 Martii døde Peder {Christensen} Ødevigs Hustrue Magrethe Thomasdatter i sit 37 aar begravet d 15 Martii.
DKB: Fredagen Dend 7 Martj 1783 Døde Peder Ødevigs Hustrue Magrette Thomas Daatter i sit Alders 37te Aar begravet den 15de Ditto . —.

LINK: Dåb *1745.06.10 i Holtum i Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6493 1783.06.25 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1783.06.20. FAR: Morten Pedersen. MOR: Johanne Marie Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 25 Junii Morten Pedersens og Johanne Marie Thomadsd: dødfødde barn=Pige af Deufling begravet.
PKB: 5. In Junio et dødfød Pige=barn af forældrene Motten Pedersen og [....] Marie Thomasdatter i Deufling .

NOTITS: Præsten har skrevet Døvling, men de bor vist i Hesselvig.
Dåb nr. 2509
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.

Nr. 6494 1783.07.16 †1783.07.11 ? Christen Eriksens kone, Lustrup, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1713c.
MAND: Christen Eriksen, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 11te Julii døde d 16 begravet Christen Erichsens Hustrue i sit 70de Aar .
DKB: Christen Erichsens hustrue i Ludßtrup Død dend 11te Julj begravet dend 16 Ditto i sit alders 70de Aar.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6496 1783.08.17 †1783.08.13 Margrethe Andersdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1781.10.28. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 13 Aug: død og d 17 begravet Anders Pallesens Tvilling:Datter Magrethe 1¾ Aar :
DKB: Anders Pallesens ældste Tvilling barn død dend 13 August , ved navn Magretta i sit alders 1¾ aar gml begravet dend 17tende Augustj — .

LINK: Dåb i Lille Hjøllund i Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6497 1783.11.31 †1783.11.22 Anne Malene Bendtsdatter, Elkær, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1751.05.02.
MAND: Laurids Jensen, Elkær, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 12 {....} død og d 30 begravet Laurids Elkiærs Hustrue Anne Malene Bentsdatter 32 aar.
DKB: Løverdagen den 22de Novbr Døde Lauritz Elkiærs hustrue Lena Bentz Daatter i sit alders 33 Aar. Begravet d 31te Novbr.

NOTITS: Der er skifte efter hende i Lundenæs Amt.
Dåb nr. 2224
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6498 1784.01.18 †1784.01.07 Anne Andersdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 2 m., DØBT: 1781.10.28. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Anders Pallesen og Else Sørensdatter ægte barn Anne død d 7 Januarii gammel 2 aar 2 Maaneder begravet d 18 Januar .
DKB: Anders Pallesens yngßte Tvilling Datter død d 7 Janvaj i sit alder 2 aar 2 Maan{....} begravet d 18 Ditto . —

LINK: Dåb i Lille Hjøllund i Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6500 1784.05.20 †1784.05.16 Anne Margrethe Knudsdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1783.04.07. FAR: Knud Jensen. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Christi Himmelfarts Dag begravet Knud Jensens og Else Hansdatters Datter Anne Magrethe blev hiemmedøbt d 7 April 1783. død d 5 Søndag efter Paaske {1784.05.16}.
DKB: Knud Kastofts lidet barn fød den 5te Søndag efter Paaske Begravet Christi Himmelfarts dag Eet aar gammel Datter.

Dåb nr. 2508
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6505 1784.11.14 †1784.11.06 Maren Thomasdatter, Elkær, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1718c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Maren Tomas Daatter i Elkier Død den 6te Novbr begravet dend 14te Ditto i Sit aldr 67 [de].

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6507 1784.12.12 †1784.12.06 Kirsten Marie Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 23c, 23 år, DØBT: 1762c.
UDLAGT: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild
DØDSÅRSAG: Barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling død d 6te Dec: begravet 3 Søndag i Advent 84 {1784.12.12} i sit Alders 23de Aar ved sit døde Foster et Pige=Barn. blev udlagt til Barnefader Jens Jacobsen i Deufling .
DKB: II. Kiersten Mariæ Peders Daatter i Deuling død den 6te Dec: begravet 3die Sønd i Advent 84 {1784.12.12} i sit alders 23de aar . Med sin døde Foster et Pige barn /: blev udlagt til barne fader Jens Jacobsen i Deuling . —

NOTITS: Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6511 1785.08.07 †1785.08.01 Maren Mortensdatter, Pindvig, SAND ALDER: 87cc, 87 år, DØBT: 1698cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Maren Mortensdatter i Pindvig død d 1 Aug i sit 87 aar begravet d 7de ejeusdem.
DKB: VI. gamle Maren Mortens Daatter i Pinvig Død d 1 Augusti i sit alders 87. aar begravet dend 7de Ditto.

NOTITS: Formodet søster til Christen Mortensen Heesgaard, som hun bærer sønnen Morten for i 1735, se dåb #2096.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6512 1785.08.24 †1785.08.16 Karen Andersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1737c.
MAND: Peder Jensen Pindvig, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Peder {Jensen} Pindvigs Kone i Selstrup Karen Andersdatter død d 16de Aug: i sit 48de aar begravet d 24de
DKB: VII. Karen Anders Daatter Peder Pinvigs kone i Selstup Død dend 16 Augsti i sit alders 48de aar . —

NOTITS: Skifte.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6513 1785.09.11 †1785.09.01 Anne Madsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1727c.
MAND: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Christen {Nielsen Jegin} Skræders Kone {Anne Madsdatter} i Lustrup død d i Sept: i sit 58de Aar begravet Dom : 16te post Trin:
DKB: IIX. Christen Skræders kone {Anne Madsdatter} i Ludstrup død d 1ste Sept: i sit alders 58de aar . — begravet 16de p: Trin:

NOTITS: Skifte. Hendes navn fra skiftet.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6514 1785.09.18 †1785.09.13 Ingeborg Andersdatter, Skave, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1704cc.
MAND: Peder Christensen Lustrup, Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Peder {Christensen} Lustrups Kone {Ingeborg Andersdatter} i Schave død d 13de Sept: i sit 81de Aar begravet d 18de dito —
DKB: IX. Peder Ludstrup kone i Schaue Død d 13 Septembr i sit alders 81de aar. Begravet dend 18 Ditto . —

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6516 1786.02.04 †1786.01.30 Karen Thomasdatter, Skarrild By (Sønder- gaard- hus), SAND ALDER: 84cc, 84 år, DØBT: 1702cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 30. Januar : Karen Thomasdatter i sit 84de aar.
DKB: II. Gml: Karen Tomas Daatter i Søndergrds huus Død dend 30te Jan: i sit Alders 84 .

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Muligvis den Karen Thomasdatter der i 1778 af Lustrup bærer Lars Madsen i Hesselvigs barn, se dåb #2461. På den anden side er hun da omkring 76.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6520 1786.06.03 †1786.05.29 Lena Marie Simonsdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 7c, 7 år, DØBT: 1779c. FAR: Simon Nielsen. MOR: Else Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 28 Maji Simon Nielssens Datter Lena Marie i 7de aar.
DKB: VI. Simeon Nielsens Daatter Lena Mariæ Død d 28de May J sidt Alders 7de Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Moederens navn fra FT 1787.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6521 1786.11.10 †1786.11.05 dødfødt, Krog, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1786.11.05. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Lene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 5 Nobembr : Anders Krogs og Lene Lauridsdatters dødfødte Pige Barn .
DKB: VII. Ander Krogs Dødføde Pige barn begravet d 5te Novbr.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6524 1786.12.31 †1786.12.26 Maren Thomasdatter, Lustrup, SAND ALDER: 5c, 5 år, DØBT: 1781c. FAR: Thomas Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
DØDSÅRSAG: Smitsom sygdom.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: II. Bemelte Tomas Jensens Daattr Naunl: Maren den 26de Ditto i sit Alder 5 Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6525 1787.01.06 †1787.01.01 Karen Thomasdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 1786.12.25. FAR: Thomas Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
DØDSÅRSAG: Smitsom sygdom.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: III. Bemelte Tomas Jens Mindste barn {Karen} Død Nyttaars Natt paa 3die uge gaml .

NOTITS: Tredje barn død indenfor tolv dage. Smitsom sygdom. >Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6527 1787.02.23 †1787.02.18 Anne Pedersdatter Veilgaard, Skarrild By, SAND ALDER: 49c, 49 år, DØBT: 1738c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: V. Almisse Lem Anne Peders Daatter Vejlgrd død den 18 Febr i sit Alders . . . 49 aar.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Muligvis *1737.08.10 Skarrild se dåb #2124.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6528 1787.02.26 †1787.02.21 ? Hans Pedersen Tarps kone, Skarrild By, SAND ALDER: 59c, 59 år, DØBT: 1728c.
MAND: Hans Pedersen Tarp, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: VI. Hans Tarpes Kone Død d 21 Febr i sit Alder 59 aar.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Almisselem. Navn ikke set. Tarp betyder formentlig at Hans Pedersen er fra Tarp i Sønder Felding.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6531 1787.05.16 †1787.05.11 Sidsel Thomasdatter, Døvling, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1709c.
MAND: Niels Jepsen, Døvling, Skarrild, †1778 ni år før.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: IX. Gml Zidsel Thomas Daatter i Deuling Død d ii majus i sit Alders 78de Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Gift 1775 i Skarrild noteret i Assing kirkebog, hun var da 64 år gammel.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6532 1787.07.27 †1787.07.22 Gertrud Nielsdatter, Karstoft- Nørre (Ved Bækken), SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1732c.
MAND: Jens Sørensen, Karstoft- Nørre (Ved Bækken), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: X. Dom: 7 post Trin: begravet Jens Sørensens Hustrue {Gertrud Nielsdatter} ved Bækken i sit 55de Aar.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Hendes navn fra FT 1787.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6533 1787.08.21 †1787.08.16 Maren Jensdatter, Døvling, SAND ALDER: 3.04 (å.m), 4 år, DØBT: 1784.04.04. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
DØDSÅRSAG: Druknet i Døvling Bæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: XI. Den 21de Augusti begravet Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatter Baren af Deuling Navnlig Maren, som druknede i Deuling Bek den 16de Austusti gammel i sit 4de Aar.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
Dåb nr. 2516
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6534 1787.09.28 †1787.09.23 Anne Kirstine Bertelsdatter, Skarrild By (Sønder- Gaards- Hus), SAND ALDER: 43.09 (å.m), 48 år, DØBT: 1743.12.26.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: XII. Dom: 16 post Trin, begravet Anna Kierstine Bertelsdatter i Søndergrd Huus i Sit Alder 48 Aar,

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Ugift, bandt strømper i FT 1787.
Dåb nr. 2165
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6537 1788.04.04 †1788.03.26 Maren Rasmusdatter, Ronnum, SAND ALDER: 70.04 (å.m), 70 år 4 m. 4 dage, DØBT: 1717.12.22c.
MAND: Søren Pedersen, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: II. Den 4 April begravet Søren Pedersens Hustrue af Ronnum navnlig Maren Rasmusdatter , døde den 26de Marti gammel 70 Aar 4 Maaneder og nogle Dage . —

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6538 1788.05.16 †1788.05.07 Anne Margrethe Johannesdatter, Lustrup, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 3 år, DØBT: 1784.07.04. FAR: Johannes Giødesen. MOR: Gertrud Christiansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 7de Maji døde og den 16de sammes begraven Johannes Giødisens og Hustrues Biertruds Baren Bodil {præstens fejl: Anne} Margrethe, 3 a 4 Aar gammel.
DKB: {III.} Johannes Giødisens Mindste barn Navnlig bo[d.. mette], Døde den 7de Maj og begraven Den 16de Ditto J sit alders 3 a 4re Aar.

NOTITS: I FT 1787 ses hun, Anne Margrethe, som mindste barn, navnet i degnens kirkebog er svært læseligt. Alderen for Anne Margrethe passer. Præsten tager fejl af navnet.
Dåb nr. 2521
LINK: Præstens affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6542 1789.01.13 †1789.01.08 Maren Andersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 80c, 78 år, DØBT: 1709c.
SØS: Johanne Andersdatter, Pindvig, Skarrild, Ses i FT 1787.
KIRKEBOGSTEKSTEN: S{epulti}: Den 13de januarii begravet Pigen Maren Andersdatter af Pindvig 78 Aar gammel .
NOTITS: Dødsdato sat skønnet fem dage før begravelsen. FT1787 78 år taget som bedre alder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6543 1789.05.05 †1789.04.24 Maren Madsdatter Richard, Lustrup, SAND ALDER: 81c, 82 år, DØBT: 1708c.
MAND: Giøde Johansen Richard, Lustrup, Skarrild, †1782 Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: N= 2. Maren {Madsdatter} Richard død i Lustrup den 24 April i sit 82de Aar , begravet den 5te Maji.
NOTITS: 79 i FT 1787.
LINK: Affotografering.

Nr. 6548 1789.11.24 †1789.11.18 Maren Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 91c, 92 år, DØBT: 1703cc.
MAND: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild By, Skarrild, †1782.05.20 Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Den 18 Nov: død Sl: Laurids {Ebbesen} Degns Enke {Maren Christensdatter} i 92de Aar begravet den 24de sammes .
NOTITS: Alder 91c ud fra FT 1787 (ved sønnen Ebert Lauridsen), hvor hun angives med 89.
LINK: Affotografering.

Nr. 6550 1789.12.14 †1789.12.09 Sidsel Marie Christensdatter, Silstrup, 20 år, DØBT: 1769c.
MAND: Oluf Pedersen, Silstrup, Skarrild
DØDSÅRSAG: Barselssen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 14de Decembr: begravet Oluf Pedersens Kone af Selstrup Zidsel Marie Christensdatter gammel i sit 20de Aar.
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen. Sidsel Marie Christensdatter er muligvis Christen Svendsens datter, der i FT 1787 angives med 14 år, ville gøre hende til 17 her. Ingen Sidsel Marie født i Skarrild. Sidsel Marie ikke set gift i Skarrild. Sidsel Marie død i barselsseng.
LINK: Affotografering.

Nr. 6552 1790.01.22 †1790.01.17 Anne Christensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 81cc, 80 år, DØBT: 1709c.
MAND: Christen Pedersen Hesselvig, Skarrild, †1792 Hesselvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: I. Den 22 Januar begravet den gamle Kone i Hesselvig — Anne {Christensdatter} — efter 56 Aars Ægteskab med sin overlevende Mand. Hun var gammel i 80de Aar — Mærkværdigt iblandt de døde en Kone i sit 80de Aar efter 56 Aars Egteskab med sin overlevende Mand.
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen. Christensdatter fra FT 1787. Sætningen med Mærkværdigt nederst på kirkebogsiden ved enden af døde 1790.
LINK: Affotografering.

Nr. 6554 1790.06.12 †1790.06.07 Dødfødt, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.06.07. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Den 12 Junii begravet Knud {Jensen} Carstofts dødfødte Datter.
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2581
LINK: Affotografering.

Nr. 6555 1790.07.24 †1790.07.19 Mette Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 71c, 73 år, DØBT: 1719c.
MAND: Christen Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Den 19de Julii døde og den 24de sammes begravet Christen Skaves Hustrue Mette {Pedersdatter} 73 Aar Gam:
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787 68c.
LINK: Affotografering.

Nr. 6559 1790.11.08 †1790.10.30 Martha Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 4.05 (å.m), 5 år, DØBT: 1786.06.05. FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sognepræstens Nicolai Hegelahr mindste Barn Martha død Natten imellem den 29de og 30te Oct : begravet den 8 Novembr i sit 5te Aar —
Dåb nr. 2542
LINK: Affotografering.

Nr. 6560 1790.11.13 †1790.11.05 Mette Kirstine Lauridsdatter, Elkær, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 1 år, DØBT: 1790.01.21. FAR: Laurids Jensen Elkær. MOR: Birte Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Lauris Elkiærs liden datter Mette Kirstine død den 5te Nov: begravet den 13de i sit 1ste Aar.
Dåb nr. 2577
LINK: Affotografering.

Nr. 6562 1790.12.19 †1790.12.10 Bodil Poulsdatter, Skarrild By, 4 år, DØBT: 1787.05.20. FAR: Poul Christensen Tovdal. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Den 10 Dec: død Poul {Christensen} Thodals Datter Bodild i 4de Aar begravet d 19de sammes.
Dåb nr. 2552
LINK: Affotografering.

Nr. 6563 1791.01.17 †1791.01.09 ? Jens Elkærs kone, Elkær, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1720c.
MAND: Jens Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, *1682c †1763 Elkjærgaarden, antaget at være hans kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Jens {Jensen?} Elkiærs hustrue død d 9 Januar: begr: d 17de 71 Aar.
NOTITS: Hun ses ikke i FT 1787 fire år før i Elkær. Ikke ellers set omtalt.
LINK: Affotografering.

Nr. 6566 1791.05.20 †1791.05.12 Anne Lauridsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 76c, 85 år, DØBT: 1715c.
MAND: Hans Jespersen, 4. mand, længe på Sjælland, se FT 1787.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Den 12 Maji døde Anne Lauridsdatter i Selstrup 85 Aar, begr: d 20de
NOTITS: Alder tilforladelig fra FT 1787, igen som #6564 angivet 10 år for gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6571 1791.08.21 †1791.08.13 Johanne Thomasdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 37.02 (å.m), 36 år, DØBT: 1754.06.03 .
MAND: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10 . d 13 Aug : døde Morten {Pedersen} Hesselvigs Hustr. Johanne Marie {Thomasdatter} 36 Aar begr: Dom IX post Trin :
NOTITS: Hun er døbt Johanne ikke Johanne Marie.
Dåb nr. 2245
LINK: Affotografering.

Nr. 6575 1791.11.20 †1791.11.12 Sidsel Marie Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1757c.
MAND: Oluf Pedersen Skrædder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14 . d 12 Nv : døde Oluf {Pedersen} Skræders Hustr Maren {rigtig: Sidsel Marie} Christensdatter i 34 Aar begr : d 20de .
NOTITS: Alder kan ikke bestemmes med nogen som helst sikkerhed. I følge begravelsen 34 men efter FT 1787 19 år.
LINK: Affotografering.

Nr. 6577 1792.01.02 †1791.12.22 Dødfødt, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1791.12.22. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 D. 22 Dec : blev Knud {Jensen} Karstofts Datter dødfødt begraven d 2 januar :
NOTITS: Dødfødt datter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6578 1792.01.02 †1791.12.24 Birte Christensdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 67c, 65 år, DØBT: 1724c.
MAND: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Juule Aftten døde Hans {Eskesen} Carstofts Hustrue {Birte Christensdatter} gammel 65 Aar . begr :
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787. Ingen begravelses dato, antaget samme som forrige indførsel 2. januar.
LINK: Affotografering.

Nr. 6583 1792.03.16 †1792.03.09 Karen Jensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 47.05 (å.m), 47 år 22 uger, DØBT: 1744.10.16.
MAND: Niels Pedersen, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 9de Martii døde Niels Pedersens Hustr Karen Jensdatt: i Selstrup 47 Aar 25 Ug: gam : begr : d 16de Martii.
NOTITS: Hans første kone, ikke set født i Skarrild. Parret ses første gang 1792 i Silstrup.
LINK: Affotografering.

Nr. 6585 1792.04.15 †1792.04.08 Maren Vindelev, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 77c, 75 år, DØBT: 1715c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: jj Første PaaskeDag døde Pigen Maren Vindelev i Greene 75 Aar gam : begr : d 15{de} April .
NOTITS: To år ældre ud fra FT 1787, hvor hun boede i almisse ved Lars Madsen i Skarrild By.
LINK: Affotografering.

Nr. 6586 1792.05.28 †1792.05.19 Anne Knudsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 64c, 60 år, DØBT: 1728c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12 d 19de Maji døde Anne Knudsdatter i Scharrild Bye over 60 Aar begr : 2den Pintse Dag .
NOTITS: 64c år gammel ud fra FT 1787, hvor hun er inderste og strømpebinder ved Thomas Jensen Elkær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6590 1792.12.23 †1792.12.13 Johanne Nielsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 10 uger, DØBT: 1792.09.06. FAR: Niels Nielsen Ronnum. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. D. 13 dec : døde Niels Ronnums Datter i Selstrup Johanne gamm: 10 Uger begravet d 23 sammes.
Dåb nr. 2612
LINK: Affotografering.

Nr. 6592 1793.05.02 †1793.04.25 Kirsten Nielsdatter Skave, Skave, SAND ALDER: 72c, 70 år, DØBT: 1721c.
MAND: Oster Jensen, Skave, Skarrild, †1787.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4 D. 25 April døde Kirsten Skaue gammel 70 Aar begr: d 2 Maji .
NOTITS: Alder fra FT 1787 troværdigere.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6593 1793.05.06 †1793.04.27 Maren Sandgaard, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 79c, 80 år, DØBT: 1714c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. D. 27 April døde Maren Sandgaard i S: Castoft gamm: 80 Aar; begr : d 6 maji .
NOTITS: Alder fra FT 1787 troværdigere. I FT 1787 Inderste ved Jens Jensen Pindvig i Sønder Karstoft. Bandt Strømper. Maren Sandgaard er her indsidder i Sønder Karstoft, men Sandgaard som gård hører under Nørre Karstoft.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6595 1793.07.08 †1793.06.27 Sidsel Marie Olufsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 18 dage, DØBT: 1793.06.09. FAR: Oluf Pedersen Skrædder. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. D . 27 Junii døde Oluf {Pedersen} Skræders liden Datter Cidsel Marie i Lustrup gamm : 18 Dage; begr: d 8 Julii .
Dåb nr. 2620
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6596 1793.07.08 †1793.06.30 Anne Malene Jensdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 14 uger 4 dage, DØBT: 1793.03.20. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d. 30te Junii døde Jens Bendtsens Datter i Deuling Anne Malene gamm: 14 Uger 4 Dage begrav: d 8 Julii .
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2619
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6598 1793.08.15 †1793.08.09 Margrethe Mortensdatter, Studsgaard, SAND ALDER: 21.11 (å.m), 21 år 40 uger, DØBT: 1771.09.09. FAR: Morten Pedersen Studsgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10 D. 9 Aug : døde Morten {Pedersen} Studsgaards Datter Margrethe gam : 21 Aar 40 Ug : begr: d 15de sammes.
NOTITS: Hun var 21 år og 49 uger gammel.
Dåb nr. 2394
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6600 1793.09.01 †1793.08.28 Dødfødt, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1793.08.28. FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange. MOR: Karen Brasch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12 Samme Dag {D . 1 Sept} begravet Sr Langes død føed Pige Barn .
Dåb nr. 2624
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6602 1793.12.03 †1793.11.29 Anne Pedersdatter, Silstrup, 50 år.
MAND: Niels Knudsen, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13 D. 29de Novembr: døde Niels Knudsens Hustrue Anna {Pedersdatter} i Selstrup i sit 50de Aar.
NOTITS: Begravelsen sat til fire dage efter døden, er omtrentlig.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6603 1794.01.16 †1794.01.08 Inger Pedersdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1714c.
MAND: Niels Mortensen, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1 D. 8 Januar : døde og den 16de sammes begravet Niels Mortensens Enke Inger Pedersdatter i sit 79de Aar .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6613 1795.06.21 †1795.06.17 Karen Nielsdatter Elkær, Elkær?, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1726c.
MAND: Thomas Jensen Elkær, Skarrild By, Skarrild, †1788 Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3 p Trinit: {21. juni 1795} begravet Enken Karen {Nielsdatter} Elkiær gammel 69 Aar .
NOTITS: Hun er muligvis født *1725.04.15 Døvling i Skarrild.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6614 1795.07.05 †1795.07.01 Dorte Nielsdatter, Karstoft- Nørre (Egebjerghus), SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1795.04.03. FAR: Niels Nielsen Knude. MOR: Anne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom V post Trin : {5. juli 1795} begravet Niels Nielssen Knudes Barn fra Nørre Carstoft , som sidste Langfredag {3. april 1795} blev døbt nanvl : Dorthe faderens Bopæl er Egeberg Huus .
NOTITS: Død sat fire dage før begravelsen, dato dermed omtrentlig.
Dåb nr. 2647
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6615 1796.01.31 Maren Ibsdatter, Becksgaard, SAND ALDER: 90c, 84 år, DØBT: 1706cc.
DATTER: Marianne Christensdatter, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kierke = Aar 1796 J Jesu navn.
Dom: Sexagesima begravet Enken Maren Ibsdatter 84 Aar gammel.

NOTITS: 81 i FT 1787, så hun er nærmere 90 end 84. Her er alderen for lav ellers mest for høj. Hun er født i Assing sogn. Becksgaard fra FT 1787.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6616 1796.03.06 Cathrine Nielsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 20.08 (å.m), 21 år, DØBT: 1775.07.09. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfaste Søndag begravet Niels Knudsens Datter Cathrine. gammel 21 Aar.
NOTITS: .
Dåb nr. 2426
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6617 1796.05.08 †1796.05.06 Mette Jensdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 21 dage, DØBT: 1796.04.15. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6 Søndag efter Paaske begravet Jens {Christensen} Thodals Barn af Deuling 21 Dage gammel Mette.
NOTITS: Dødsdato udregnet fra dåbsdato + 21 dage.
Dåb nr. 2658
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6618 1796.06.12 Maren Skomager, Skarrild By, SAND ALDER: 86c, 80 år, DØBT: 1710cc.
HUSBOND: Jens Christensen Nexgaard, Skarrild By, Skarrild, Maren Skomager almisselem ved Jens Nexgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3 Søndag efter Trin: begravet Almisse=Lem Maren Skomager. 80 Aar gammel.
NOTITS: I FT 1787 er hun angivet til 77c, derfor skal alderen 80 vel være 86c.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6620 1796.10.30 Anne Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 67cc, 79 år, DØBT: 1729c.
MAND: Anders? Andersen?, Døvling, Skarrild, †1796-, ikke set begravet i Skarrild. Ses i FT 1787 gift med Anne Nielsdatter i Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 30te Oct: Dom: XXIII p Trin : begravet Enken Anne Nielsdatter af Deuling gammel 79 Aar.
NOTITS: Alder i FT 1787 er 58, ville give 67 her i 1796, så angivet 12 år for gammel, hvilket er usædvanligt meget. Men regnes for samme person Anne Nielsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6621 1796.10.30 Anne Madsdatter, Karstoft- Nørre (Egebjerg), SAND ALDER: 47c, 44 år, DØBT: 1749c.
MAND: Niels Nielsen Knude, Karstoft- Nørre (Egebjerg), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme Dag {D. 30te Oct:} Niels {Nielsen} Knudes Hustrue Anne Madsdatter af Egeberg gammel 44 Aar.
NOTITS: I FT 1787 angivet 38 år gammel, ville give 47 år gammel her.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6622 1796.12.14 Anne Larsdatter, Pindvig, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1741c.
MAND: Søren Nielsen Flø, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kierke = Aar 1797 J Jesu navn.
Onsdagen den 14 Decembr: begravet Søren {Nielsen} Fløes Hustru {Anne Larsdatter} af Pindvig - - - 55 Aar.

NOTITS: Se FT 1787 i Fjelstervang i Vorgod sogn for hendes navn og hans patronym. Alder passer.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6625 1797.04.17 †1797.04.10 Sophia Cathrine Poulsdatter Thorlund, Præstegaarden, SAND ALDER: 83.03 (å.m), 83 år 3 m. 10 dage, DØBT: 1714.01.01.
MAND: Anders Hansen, Ikast, †1785.01.03 Vester Suderbæk i Ikast sogn.
DATTER: Maren Andersdatter, Præstegaarden, Skarrild, Præst Hegelahrs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaske Dag begravet Enken Sophia Cathrine Poulsdatter Thorlund gammel 83 Aar 3 Maaneder 10 Dage ; døde den 10 April .
NOTITS: Præstens svigermor. Havde før boet ved kirken i Ikast FT 1787. Alder passer med FT 1787. Hun er flyttet til Skarrild Præstegaard mellem 1787 og 1796.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6626 1797.05.01 Else Marie Hansdatter, Silstrup, 1 år 6 m. 3 dage, DØBT: 1795.11.22. FAR: Hans Pedersen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 1ste Maji begravet Hans Pedersen og Kirsten Pedersdatters Barn af Seltrup Else Marie gammel 1 Aar 6 Maaned: nogle Dage .
NOTITS: Nogle dage ansat til 3.
Dåb nr. 2656
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6630 1797.12.17 Maren Andersdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1725c.
MAND: Anders Nielsen Grene, Skarrild, †1776.03.17 skifte.
KIRKEBOGSTEKSTEN: J Jesu navn
1798
Dom III Advent : begravet Enken Maren Andersdatter af Greene 72 Aar gammel .

NOTITS: *1726.10.27 Grene.
Dåb nr. 2019
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6631 1798.02.12 Edel Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 49.06 (å.m), 49 år, DØBT: 1748.08.11.
MAND: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 12 Febr : begravet Christen Nielsen Jegins Hustrue Edel Christensdatter gammel 49 Aar.
NOTITS: *1748.08.11 Store Hjøllund, Arnborg.
LINK: Edel Christensdatter dåb.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6632 1798.03.25 Kirsten Pedersdatter, Lustrup, SAND ALDER: 37.00 (å.m), 37 år, DØBT: 1761.04.04.
MAND: Christen Christensen Jegin, Lustrup, Skarrild
DØDSÅRSAG: Barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 25de Martii begravet Christen Christensens Jegins Hustrue af Lustrup Kirsten Pedersdatter 37 Aar gammel .
NOTITS: *1761.04.04 Hvedde, Assing.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6639 1798.10.07 †1798.07.02 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1798.07.02. FAR: Peder Nielsen. MOR: Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 18de Søndag efter Trin : 1798 begravet Peder Nielsens og Inger Nielsdatters dødfødte Pige barn af Lustrup .
NOTITS: Dødsdato antaget 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2684
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6640 1798.10.23 Edel Christensdater, , SAND ALDER: 45.04 (å.m), 46 år, DØBT: 1753.07.01. FAR: Christen Christensen Skave, Siltrup, Skarrild. MOR: Mette Pedersdatter, Siltrup, Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 23de Octobr : begravet Almisse = Lem Edel Christensdatter i 26de Aar .
NOTITS: Vanfør *1753.07.01 Silstrup, forældrene FT 1787 i Skarrild By. Moderen †1790 Skarrild By.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6641 1798.11.29 †1798.11.21 Mette Kirstine Jensdatter, Elkær (Elkærhus), SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1752c.
MAND: Niels Poulsen Gunnerup, Elkær (Elkærhus), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 21de Nov: døde Niels Poulsens {Gunnerups} Hustrue {Mette Kirstine Jensdatter} i Elkiærhuus imellem 40 og 50 Aar . begravet den 29de Novembr: gammel 46 Aar .
NOTITS: Niels Poulsen ?(*1767c glemt i kirkebogen Hesselvig, søn af Poul Nielsen Hesselvig) 1794 i Skarrild Grene er gift med Mette Kirstine Jensdatter. Ikke klart om samme Poul Nielsen.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6643 1798.12.07 †1798.11.30 Margrethe Birgitte Poulsdatter Østergaard, Skarrild By, SAND ALDER: 37.11 (å.m), 38 år, DØBT: 1761.01.14. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorthe Liebe.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 7de Decembr: begravet Magrethe Bergithe {Poulsdatter} Østergaard , som døde den 30te Nov: Text over Graven Rom: 6, {..} udi sit 38te Aar .
NOTITS: *1761.01.14 Nørre Karstoft, forældrene flyttede væk 1788, hun har i 1798 opholdt i Skarrild By ved søsteren Charlotte Amalie Østergaard, der er gift med Jens Christensen Nexgaard.
Dåb nr. 2297
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6645 1799.01.20 Stine Johanne Nielsdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1799.01.14. FAR: Niels Rasmussen Winde. MOR: Margrethe Olesdatter Minds.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20de Januar : begravet Niels Rasmussen Windes spæde Pige = Barn Stine Johanne .
Dåb nr. 2686
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6647 1799.06.02 Kirsten Jensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1727c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 2den Junii Dom : iida post : Trin : begravet Kirsten Jensdatter af Scharild Bye 72 Aar gammel. Text : Job : 29 , 3 .
NOTITS: Ugift, FT 1787 binder hun strømper som inderste ved Thomas Jensen Elkær.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6650 1799.09.08 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1799.09.03. FAR: Peder Christian Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : XVIta post Trin : begravet et dødfødt Pige barn af Peder Christian {Pedersen} og Mette Rasmusdatter i Hessgaard.
Dåb nr. 2696
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6651 1799.11.17 Maren Michelsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 93cc, DØBT: 1706cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: XXVIIma begravet i Assing Kirkegaard Almisse=Lem Maren Michelsdatter af Scharild Sogn over 80 Aar .
NOTITS: I FT 1787 almisselem i Skarrild By ved Poul Christensen Tovdal. Alder ud fra FT 1787. Søndag den 27 post trinitas eksisterer ikke. XXII eller 22 post trinitas antaget, kan være forkert.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6652 1799.12.22 Kirsten Katrine Jensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1799.04.09. FAR: Jens Nielsen Skrædder. MOR: Karen Carstensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kirke = Aar 1800 J Jesu Navn
4de Søndag i Advent begravet Jens {Nielsen} Skræders Barn Kirsten Cathrina af Seltrup, som var døbt den 9de April 1799.

Dåb nr. 2689
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6654 1800.01.27 Helene Lauridsdatter, Krog, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1740c.
MAND: Anders Vistesen Krog, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 27de Januar : begravet Anders {Vistesen} Krogs Hustr: Helene Lauridsdatter gammel noget over 60 Aar. a. Apos : 14 , 13.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6655 1800.01.27 Sophie Andersdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 3 m., DØBT: 1797.10.29. FAR: Anders Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dito Dato {27de Januar} begravet Anders Jensens Datter Sophie gammel 2¼ Aar. Texterne : b. 2 Samuels 12 , 22 — 23.
Dåb nr. 2675
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6656 1800.03.02 Else Christensdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 60c, 58 år, DØBT: 1740c.
MAND: Simon Nielsen, Skarrild- Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 2den Martii begravet Simmon NIelsens Hustrue af Greene Else Christensdatter i sit 58de Aar. Texten Psalm : 31 , 15 — 16 Herre ! Du er min Gud ; Mine Tider ere i din Haand .
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6657 1800.03.21 Johanne Marie Sophie Lauridsdatter Lange, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 4.07 (å.m), 5 år, DØBT: 1795.08.12. FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange. MOR: Karen Brasch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 21de Martii blev begravet Sr Langes Datter af Nørre Castoft navnlig : Johanne Marie Sophie gammel i sit 5te Aar .
NOTITS: *1795.08.12.
Dåb nr. 2650
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6659 1800.04.14 Inger Pedersdatter, Lustrup, SAND ALDER: 3.08 (å.m), 4 år, DØBT: 1796.07.17. FAR: Peder Nielsen. MOR: Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaske=Dag begravet Peder Nielssens eeneste Barn af Lustrup, Inger i 4de Aar . Texten til Liigprædiken : Dommerens Bog 11te Capital , 35 og 36te Vers .
Dåb nr. 2661
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6663 1800.10.26 Margrethe Pedersdatter, Lustrup, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1745c.
MAND: Christen Pedersen Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26de Octobr: begravet Degnekonen Christen {Pedersen} Lustrups Hustrue Magrethe Pedersdatter 55 Aar gammel . Liigtext 2 Tim: 1, 12 .
NOTITS: Christen Lustrups 2. kone.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6664 1801.03.01 Maren Nielsdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1741c.
MAND: Gert Jensen Glarmester, Skarrrild By, Skarrild, †1791.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kirkeaar 1801
J Jesu Navn !
Den 1ste Martii begravet Enken Maren Nielsdatter af Heesgaard 60 Aar.

NOTITS: FT 1801 Almisselem i jordløst hus i Skarrild Overby, må have hørt under Heesgaard.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6666 1801.03.21 Elisabeth Andersdatter, (Hedehus), SAND ALDER: 76c, 84 år, DØBT: 1725c.
MAND: Jakob Sørensen, Skarrild, Se *1754.06.03 #2244. Jakob †1773.04.10 Døvling.
DAT: Inger Jakobsdatter, Skarrild By, Skarrild, Ud fra FT 1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 21de Martii begravet Elisabeth Andersdatter af Heedehus . 84 Aar gammel .
NOTITS: Alder fra FT 1787, hvor hun er inderste i Skarrild By ved Niels Mortensen.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6667 1801.05.24 Anne Nielsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 6.05 (å.m), 7 år, DØBT: 1795.01.01. FAR: Niels Knudsen. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Pintse=Dag den 24de Maji begravet Niels Knudsens Datter Anne Nielsdatter af Selstrup i 7de Aar. Liigtext : Rom : 6 , 5 .
Dåb nr. 2643
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6670 1801.10.11 Anne Jensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1801.09.03. FAR: Jens Olesen Minds. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11te Octobr : begravet Jens {Olesen} Mindses Barn Anne, førend det havde været i Kirken .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6671 1802.02.07 Anne Margrethe Pedersdatter, Skarrild By (Nexgaard), SAND ALDER: 57c, 52 år, DØBT: 1744c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Kirkeaar 1802 .
J Jesu Navn :
7de Februar : begravet Almisselem Anne Magrethe Pedersdatter gammel 52 Aar .

NOTITS: Bedre alder fra FT 1801, hvor hun er 57c. Hun ses FT 1787 og FT 1801 som inderste i Nexgaard i Skarrild By.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6672 1802.04.26 Anne Ibsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 77c, 86 år, DØBT: 1725c.
MAND: Ole Jensen, Lustrup, Skarrild, †1800.01.07 #6653
KIRKEBOGSTEKSTEN: 26de April begravet Enken Anne Ibsdatter 86 Aar gammel ; var i sidste Aaringer saa svag af Hukommelse , at hun kiendte faae af dem, som havde staaet i nøje Forbindelse med hende . Text : Maatth : 18 , 1 —— 5.
NOTITS: FT 1787 alder bedre, 10 år mindre, i 1787 i Døvling gift med Ole Jensen.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6674 1802.06.03 †1802.05.25 Sophia Catharina Hegelahr, Præstegaarden, SAND ALDER: 49.10 (å.m), 49 år 10 m., DØBT: 1752.08c.
BROR: Nicolaus Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Junii begravet Jomfrue Sophia Catharina Hegelahr . død den 27de Maji . gammel 49 Aar og 10 Maaneder Text Psalm: 22, ii .
NOTITS: Hun boede ved broderen præsten Hegelahr i Skarrild. Fik tilskud fra Hospitalet i Ribe, så hun har været behindret på en eller anden måde.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6675 1802.09.27 Abbelone Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 87cc, 89 år, DØBT: 1715cc.
MAND: Knud Olufsen Overby, Overby, Sønder Felding, †1790 Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 27de Septembr : 1802 begravet Enken Apollone Nielsdatter af Deuling gammel 89 Aar. Text : j Tim 5 , 3 —— 5 .
NOTITS: Boede ved datteren Bartoline Knudsdatter og hendes mand Jens Jakobsen i Døvling.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6683 1804.02.29 Anne Rasmusdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1771c. FAR: Rasmus Nikolajsen. MOR: Inger Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Kirke=Aar 1804 .
J Jesu Navn :
Den 29de Februar : begravet Pigen Anne Rasmusdatter af Heesgaard 32 Aar gammel . Text : 2 Tim: 4, 7 — 8 .

NOTITS: Formodes glemt født i Arnborg eller Skarrild, men kan også være født i et andet sogn.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6688 1804.07.18 Anne Marie Nielsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1804.03.11. FAR: Niels Knudsen. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de Julii begravet Niels Knudsens Barn Anne Marie af Seltrup , som var døbt den 11de Martii a : p : —
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6691 1805.04.15 Anne Katrine Pedersdatter, Karstoft- Nørre (Trendeshuus), SAND ALDER: 76c, 80 år.
SØN: Peder Jensen, Karstoft- Nørre (Trendeshuus), Skarrild, Hendes søn se FT 1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anden Paaskedag begravet Enken Anne Cathrine Pedersdatter af Trendeshuus gammel 80 Aar.
NOTITS: Bedre alder ud fra FT 1801.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6693 1805.06.25 Karen Troelsdatter, Klink, SAND ALDER: 77c, 78 år, DØBT: 1727c.
MAND: Peder Christensen Grene, Klink, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 25de Junii begravet Peder {Christensen} Klinks Enke Karen Troelsdatter i sit 78de Aar . Tale over Graven Philipp: 1,21.
NOTITS: Alder ud fra FT 1801. Hendes mand Peder Christensen Grene død tre måneder før #6690.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6698 1806.03.10 Maren Pedersdatter Minds, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 79c, 85 år, DØBT: 1727c.
DAT: Margrethe Olufsdatter Minds, Skarrild Mølle, Skarrild, Hun er datter af Maren Pedersdatter Minds og gift med møller Niels Rasmussen Winde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 10de Martii begravet Maren Pedersdatter Minds gammel i 85de Aar Text Psalm : ii6, 7—8 .
NOTITS: Alder fra FT 1801.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6700 1806.06.22 Maren Christensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1805.11.10. FAR: Christen Jensen Øvig. MOR: Katrine Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 22de Junii begravet Christen Jensens Ødevigs Barn af Scharild Bye , Maren , døbt den 10 Nov : a : p : {anno passado, sidste år}.
NOTITS: Faderen Christen Jensen er født i Øvig i Skarrild men bor i Skarrild By.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6701 1806.09.14 Dorte Sørensdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1806.05.06. FAR: Søren Michelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 14de Sept : begravet Søren Michelsens barn af Green Dorthe, som var døbt den 6te Maji d : A : {dette Aar}
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6702 1806.11.30 Else Marie Jensdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 3 år, DØBT: 1805.02.03. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 30te Novembr 1806 begravet Jens Christensens Drantums Barn af Green , Else Marie lidet paa 3die Aar gammel .
NOTITS: Knap to år gammel, ikke lidt på tredjeår.
Dåb nr. 2746
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6704 1807.03.22 †1807.03.12 Karen Brasch, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), SAND ALDER: 38.10 (å.m), 33 år, DØBT: 1768.05.08.
MAND: Laurids Lasson Jørgensen Lange, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Palme Søndag den 22de Martii begravet Madme Karen Lange født Brasch , Sr {Laurids Lasson Jørgensen} Langes Hustrue af Nør Castoft , døde den 12te sammes i sit Alders 33te Aar . Text 2 Cor : 5, 7—8—9 .
NOTITS: Madme Karen Lange. Ikke død i barselsseng, kirkebogsalderen usædvanlig meget forkert med 33 i stedet for næsten 39 år gammel.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6705 1807.04.30 Maren Ibsdatter, Studsgaard, SAND ALDER: 69.00 (å.m), 69 år, DØBT: 1738.04.16.
MAND: Morten Pedersen, Studsgaard, Skarrild, †1797.05.16 ti år før hende.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anden Paaskedag den 30te April begravet Enken Maren Ibsdatter 69 Aar Text : Joh : 14,28 Havde i mig kiær, da glædde I Eder , at jeg sagde Jeg gaaer til Faderen .
NOTITS: *1738.04.16 Aggersig, Assing.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6706 1807.05.07 Margrethe Svendsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 75.05 (å.m), 75 år.
MAND: Erik Pedersen, Silstrup, Skarrild, †1791 Selstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Christi Himmelfartsdag den 7de Maji begravet Enken Magrethe Svendsdatter i Selstrup 75 Aar gammel. Text i Thess: 4 , 17 og 18 Vi skulle altid blive hos etc :
NOTITS: *1731.12.16 Sønder Felding.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6710 1808.01.24 Dødfødt pige, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1808.01.14. FAR: Peder Hansen Ravnholt. MOR: Margrethe Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 24de Januar begravet Peder Hansens og hustrue Magrethe Jensdatters dødfødte pigebarn af Green.
Anmeldelse : Anno 1808 den 17de Januar : mødte uexamineret Gjordemoder Inger Hansdatter , at Peder Hansens Kone Magrethe Jensdatter i Green , Scharild Sogn blev den 14de dennes forløst med en dødfødt Datter ; fødselen var ikke meget Haard , og skeede naturligviis . Moderen var gaaen til Tide . Ingen Midler brugtes til at faae Fosteret til Live ; thi det [stinkede?] allerede . Moderen har ikke før født noget Barn . Saaledes opgivet af Gjordemoderen
testerer Scharild Præstegaard ut supra
N Hegelahr .

Dåb nr. 2770
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6711 1808.01.31 †1808.01.24 Karen Christensdatter, Elkær (Elkærhus), SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 år 1 dage, DØBT: 1803.01.23. FAR: Christen Carstensen. MOR: Mette Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Margrethe Jensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Fadder der 1807.12.26 #2769.
NÆVNT Nr. 2: Kirsten Pedersdatter, Skarrild, Kan være i Skave (Peder Olufsen Minds kone) eller i Lustrup (Peder Andersens kone) i Skarrild.
NÆVNT Nr. 3: Anne Pedersdatter, Lustrup?, Skarrild, Lars Madsens kone?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 31te Januar begravet Mette Christensdatters , Christen Carstensens , Hustrues Datter Karen , som den 24de om Aftenen qvaltes af Luerne i Elkiær Huus , som afbrændte . Text Psalm 21 , 1—4 Indgang Psalm 27, j . Barnets Alder 5 Aar og 1 Dag .
{Senere tilføjelse 19. juni 1808:}
Paa ovenanførte Anmeldelse af 17de Januar blev givet følgende Anmeldelse : Gjordemoderens Forklaring er den reene Sandhed det bevidnes af os Magrethe Jensdatter Barnets Moder {Mette Christensdatter} Kirsten Pedersdatter . Anne Pedersdatter .
Nabokoner, som vare nærværende ved Fødselen .
Dette Vidnesbyrd afgivet den 19de Junii 1808 testar
N. Hegelahr .

NOTITS: Brændt til døde i brændende hus, fem år gammel. I dåben føres Christen Carstensen som fader til Karen. Her i begravelsen synes præsten at sige, at hun var moderens datter. Måske er det kun uheldigt formuleret. Christen og Mette blev gift i 1790 i Skarrild.
Dåb nr. 2726
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6712 1808.04.10 Inger Hansdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1742c.
MAND: Rasmus Nikolajsen, Heesgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 10de April , som var Palme Søndag begravet Inger Hansdatter , Rasmus Nicolajsens kone af Heesgaard , 66 Aar gammel, Text Apo[stel] : 14 , 13 . Sagdes at have som Gjordemoder imodtaget 736 Børn.
NOTITS: Hun antages født i Dørslund i Brande sogn, giftede sig til Skibbild i Arnborg, flyttede derfra til Heesgaard i Skarrild sogn.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6713 1808.04.14 Dorte Kirstine Pedersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1807.07.12. FAR: Peder Christensen Hjuler. MOR: Abelone Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skjærtorsdag begravet Peder Christensen Hjulers barn Dorthe Kirstine , som var døbt den 12te Julii 1807 .
Dåb nr. 2766
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6714 1808.04.27 Maren Jepsdatter, Bektoft, SAND ALDER: 73c, 75 år, DØBT: 1733c.
MAND: Lars Carstensen, Bektoft, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 27de April begravet Lars Carstensens Hustrue Maren Jepsdatter af Bektoft, 75 Aar gammel Text: Ebræern: 10, 35—36 .
NOTITS: Alder fra FT 1801 i Bektoft. FT 1787 alder alt for høj.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6716 1808.09.16 Else Kirstine Pedersdatter, Heesgaard, 17 år. FAR: Peder Christian Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 16de Septembr begravet Pigen Else Kirstine Peder Christiansdatter af Heesgaard Text Joh: 10, 27—28 . Hun var i 17de Aar .
NOTITS: Normalt skrives i kirkebogen pige for tjenestepige, men her er det datter. Hendes far kaldes ofte i kirkebogen kun "Peder Christian" uden efternavn, mens andre altid angives med efternavn, dette har ført til at præsten kalder hende Christiansdatter, selv om reglen er, at patronymet kommer fra først fornavn - her Peder.
Dåb nr. 2607
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6719 1808.11.29 †1808.11.24 Karen Brasch Pedersdatter, Gammelgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 18.11.1808. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 29de Novembr begraven i een Kiste Peder Gammelgaards Tvillingdøttre Karen Brasch og Karen , som begge vare fødte den 18de d . M .
NOTITS: Dødsdato skønnet, er efter 18. nov. og før 29. nov.
Dåb nr. 2777
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6720 1808.11.29 †1808.01.17 Karen Pedersdatter, Gammelgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 18.11.1808. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 29de Novembr begraven i een Kiste Peder Gammelgaards Tvillingdøttre Karen Brasch og Karen , som begge vare fødte den 18de d . M .
Dåb nr. 2776
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6726 1810.03.18 †1810.03.10 Kirstine Marie Christensdatter, Døvling, SAND ALDER: 59c, 56 år, DØBT: 1751c.
MAND: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de Martii begravet Jens Bendtsens kone Kirstine Marie Christensdatter af Deuling , døde den 10de Martii — 56 Aar gammel . Text : Proverb : 31 Cap : 30 og 31 Vers .
NOTITS: FT 1787 alder bedre.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6731 1810.04.29 Else Marie Giødesdatter Richard, Lustrup, 15 år 4 m. 3 dage, DØBT: 1795.01.21c. FAR: Giøde Richard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 29de April begravet Else Marie Gjødisdatter Richard gammel 15 Aar 4 Maaneder og nogle Dage . Text Højsangen 2 , 1—2 .
NOTITS: Nogle dage sat til 3. Else Marie ikke set født i Skarrild, Arnborg eller Borris.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6732 1810.05.13 †1810.05.08 Kirsten Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 71c, 69 år, DØBT: 1739c.
MAND: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild, †1806.05.15 Lustrup fire år tilbage.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 13de maji 1810 . begravet Enken Kirsten Jensdatter af Lustrup, gammel 69 Aar , døde den 8de Maji . Text : i Cor : 15de 58 V . —
NOTITS: FT 1787 alder bedre.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6734 1810.11.11 Kirstine Pedersdatter, Skarrild- Grene, 65 år, DØBT: 1745c.
MAND: Hans Pedersen, Skarrild- Grene, Skarrild, †1814.01.09 Skarrild Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den iite November begravet Hans Pedersens Kone af Green , Kirstine Pedersdatter 65 Aar gammel . Text Luc : 1 , 45 .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6736 1811.01.27 Pernille Kirstine Pedersdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1810.08.24. FAR: Peder Hansen Ravnholt. MOR: Margrethe Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 27de Januarii begravet det under under 24 August f : Aar hjemmedøbte Pigebarn Pernille Kirstine Pedersdatter af Green . Talen over Graven Rom: 8 , 26 .
NOTITS: Egentlig døbt blot Pernille.
Dåb nr. 2799
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6738 1811.02.17 Karen Nielsdatter, Gammelgaard, SAND ALDER: 81c, 90 år, DØBT: 1729c.
MAND: Peder Pedersen Brosbøl (Gammelgaard), Skarrild, Begravet 7 uger før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 17de Februar : begravet ovenbenævnte Peder {Pedersen} Brorsbøls Enke af Gammelgaard Karen Nielsdatter 90 Aar Gammel. Hun efterlod sig 29 levende Børnebørn . Text : Luc : 2, 38 . Indledningen blev taget af 2 Tim : 1 , 5 .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6740 1811.03.13 Dorte Sørensdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 76c, 77 år, DØBT: 1735c.
MAND: Michel Andersen Grene, Skarrild- Grene, Skarrild, †1799.04.02.
SØN: Søren Michelsen, Skarrild- Grene, Skarrild, Hun er på aftægt ved denne søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 13de Martii begravet Enken Dorthe Sørensdatter af Green, gammel 77 Aar . Text: Ebr: 6, 18;19;20 .
NOTITS: Alder fra FT 1801.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6741 1811.03.17 †1811.03.10 Mette Marie Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 2.08 (å.m), 3 år, DØBT: 1808.06.17. FAR: Jens Pedersen. MOR: Johanne Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 17de Martii begravet Jens Pedersens Datter Mette Marie af Lustrup i 3die Aar Text Rom : 8, 1 . Døbt 17 Junii 1808, døde den 10 Martii sidstvigte .
Dåb nr. 2773
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6743 1811.09.06 †1811.08.31 Maren Andersdatter Skovby, Præstegaarden, SAND ALDER: 67.00 (å.m), 69år, DØBT: 1744.08.16.
MAND: Nicolaus Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, Sognepræst i Skarrild og Arnborg sogne.
NÆVNT Nr. 1: Johan Engelken, Sønder Felding, Holder ligtalen. Sognepræst i Sønder Felding og Assing sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 6te September begravet Sognepræstens Nicolai Hegelahrs Hustrue Maren Andersdatter født Schoubye , som døde den 31te August i sin alders 69de Aar . Sognepræsten Hr : Engelken fra S. Felding prædikede over Hende og anvendte Exten Syrachs: 41 , 3. O Død ! Din dom er god for et nødtørvtigt Minneske ; og hvis Styrke formindskes .
Over Graven blev af 4re Piger , som nedkastede Hver en Blomsterkrands , følgende Vers afsynget : Melod : Naar min Tid og Stund etc :
Hvor skulle vi dog see dig glad ,
Naar al vor Længsel stilles ,
Naar alle Døde Rad i Rad
Skal for vor Jesu stilles ,
Naar han med Navn fremkalder Dig ,
Og os for Gud vedkjender sig ,
Naar aldrig vi adskilles .

{Kirkeår 1811:} Sum Mandkjøn 5 . Qvindekjøn 5 . Alt 10.

NOTITS: Hun har lidt og var afkræftet, før hun døde: "hvis Styrke formindskes". Verset "Hvor skulle vi dog see dig glad" er ikke fundet, men det ser lidt for glat for Hegelahr, der plejer at knudre en linje eller to.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6745 1812.01.05 †1811.12.28 Margrethe Christensdatter Hvipskov, Silstrup, SAND ALDER: 62c, 63 år, DØBT: 1749c.
MAND: Jens Iversen, Silstrup, Skarrild, 2. mand. 1 mand Anders Jensen Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: I Jesu navn 1812 .
Den 5te Januar: begravet Jens Jversens Hustrue af Selstrup , Anne Magrethe Christensdatter 63 Aar gammel. Text Psalm : 40 , 1 . døde den 28de December .

NOTITS: Hun kaldes ellers altid Margrethe både i Brande sogn, hvor hun er født, og i Skarrild sogn. I FT 1801 regnes Jens Iversen til Skarrild-Grene ikke Silstrup.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6746 1812.01.25 †1812.01.19 Sidsel Jensdatter, Silstrup?, SAND ALDER: 51c, 63 år, DØBT: 1761c.
MAND: Niels Pedersen, Silstrup, Skarrild, †1808.05.26 Silstrup. Niels Pedersen ikke sikker som hendes mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Almisselem Cidsel Jensdatter døde den 19de begravet den 25de januar Gammel 63 Aar . Text over Graven Ps: 63 , 2 3 .
NOTITS: Mand usikker. Alder fra FT 1801 er 12 år mindre end her i begravelsen, måske forkert identifikation.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6749 1812.04.05 Elisabeth Masine Mortensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1811.02.11. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Petronille Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 5te April begravet Morten Pedersens Datter Elisabeth Masine af Hesselvig , som blev døbt den 11 Februar 1811 . Text : Rom 6, 23 .
Dåb nr. 2802
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6750 1812.09.20 †1812.09.17 Dødfødt pige, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1812.09.17. FAR: Jens Hansen. MOR: Inger Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Mette Katrine Christensdatter, Overby, Sønder Felding, Jordemoderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20de September begravet Jens Hansens dødfødte Pigebarn af Greene Text: Ecclesiastes 4 , 1 — 3 . Anmeldelse fra Gjordemoderen mangler endnu .
Den 17 September 1812 blev jeg undertegnede kaldet til Fødselshjelp af Jens Hansens Kone Inger Christensdatter i Scharild Greene — hun fødte et dødt Pigebarn. Fødselen var haard , men skeede uden fosterets Vending — Ved Fødselen saaes, at det havde været længe død , da Huden gik af paa flere Steder af Legemet. Uagtet Livs Tilbagebrindgelse ikke var rimelig , prøveds det dog med Gnidning og Lufts Indblæsning , men uden Nytte — Moderen har ingen døde Børn født tilforn —
Sønder Felding Overbye den 18de September 1812 —
Mette Cathrine Christensdatter.
{Tilføjelse i November 1812:}
Videre Paategning paa Gjordemoederens sidstmeldte Attest :
Den 22 November 1812 har Sognepræsten Hr : Hegelahr oplæst ovenmeldte Anmeldelse for os , og vi befinde , at Gjordemoderen ...
{her afbrydes teksten. I affotograferingen mangler folioside 58B og 59}

Dåb nr. 2817
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6755 1814.02.03 Johanne Christensdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 57.02 (å.m), 59 år, DØBT: 1756.11.21.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 3die Februar begravet pigen Johanne Christensdatrer af Møllen 59 Aar.
NOTITS: Ugift. Fra Agnes Laustens udskrift, AO affotografering mangler.
Dåb nr. 2262

Nr. 6756 1814.03.30 Lisbeth Masine Mortensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1813.06.05. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Petronille Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 30te Martii begravet Morten {Pedersen} Hesselvigs datter Lisbeth Masine døbt den 5. Junii 1813 .
NOTITS: Fra Agnes Laustens udskrift, AO affotografering mangler.
Dåb nr. 2824

Nr. 6757 1814.04.20 Maren Katrine Andersdatter, Skibbild, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1813.05.09. FAR: Anders Christensen, Skibbild, Arnborg. MOR: Mette Christensdatter, Skibbild, Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20de April begravet Mette Christensdatters barn Maren Cathrine Andersdatter fremstillet i Arnborg kirke 9. maji 1813.
NOTITS: Fra Agnes Laustens udskrift, AO affotografering mangler.
LINK: Dåben i Arnborg 9. mai 1813.

Nr. 6762 1814.10.04 Mette Mouridsdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1782c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 4 Octobr begravet Pigen Mette Mouridsdatter af Skarild Mølle 32 Aar gammel . Text Apostel : 3, v: 10 og 11.
{Døde i kirkeåret 1814 efter alder:}
Mdkjøn 1-10 xx, 30-40 x, 60-70 x, 70-80 x.
QvKjøn 1-10 xx, 40-50 x, 60-70 x.
Sum 9 hvor iblandt 1 dødfødt Drengebarn.

NOTITS: Der er født en Mette Mouridsdatter 1782c i Stauning sogn, hun er mulig. Ingen af det navn set født i Vejle Amt.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6766 1815.06.11 †1815.06.06 Kirstine Nielsdatter, Døvling, 57 år 7 m., DØBT: 1757.11c.
MAND: Anders Jensen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 11 Junii begravet Kirstine Nielsdatter , Anders Jensens Kone af deuling , døde den 6te d. M. Gammel 57 Aar 7 Maaneder .
Ny KB: 1. 1815 begravet 11. Juni Kirstine Nielsdatter Gift med husmd: Anders Jensen i Deuling . 58 Aar.

NOTITS: Ellers ikke kendt. Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
LINK: Kirkebog affotografering.
LINK: Ny Kirkebog affotografering.

Nr. 6767 1815.07.30 †1815.07.23 Sidsel Marie Jensdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 8.07 (å.m), DØBT: 1807.01.15. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dom Xma p. t. , den 30te Julii begravet barnet Cidsel Marie Jensdatter af Green , som var afvigte Søndags Morgen den 23de udsendt med Faarehjorden , men blev næstfølgende dag eftersøgt og funden druknet i en moradsigt Hul ved Tothøi . var døbt den 15 Januar : 1807 . Text : Esaia 39 , 17 . indtil Hule .
Ny KB: 2. fundet død i et moradsigt Vandhul ved Tothøj 24 Juli . Begravet 30 Juli . Sidsel Marie Jensdatter Faarehyrde hos sin fader Jens {Christensen} Drantum husmd : i Grene , sidst udsendt med hjorden d 23 Juli om morgenen .

Dåb nr. 2762
LINK: Kirkebog affotografering.
LINK: Ny Kirkebog affotografering.

Nr. 6768 1815.09.10 †1815.09.04 Else Marie Skofer Pedersdatter, Ronnum, SAND ALDER: 3.00 (å.m), 4 år, DØBT: 1812.09.02. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1815 3. død 4. September begravet 10 September . Else Marie Skofer Pedersdatter . Hjemme i Ronnum hos sin fader Peder Pedersen . 4 Aar.
NOTITS: Herfra fremad kun den nye kirkebog. Hun er døbt Else Marie, Skofer uklart.
Dåb nr. 2816
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6770 1815.10.29 †1815.10.18 Sidsel Christensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 66.08 (å.m), 66 år, DØBT: 1749.02.09.
MAND: Niels Nielsen Ronnum den Yngre, Silstrup, Skarrild, †1812.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1815 4. død den 18 October begravet 29 October . Cidsel Christensdatter Enke og Aftægtskone i Selstrup . 66 Aar .
Dåb nr. 2203
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6771 1815.11.19 †1815.11.10 Maren Jensdatter, , SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1747c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1815 5. død 10 November begravet 19 November . Maren Jensdatter . Almisselem . 68 Aar .
NOTITS: Ikke i FT 1801, er i FT 1787 tjenestepige i Hesselvig ved Morten Pedersen.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6774 1816.04.11 †1816.04.03 Mette Katrine Pedersdatter, Lustrup, 36 år, DØBT: 1780c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816 1. død 3. April. Begravet 11 April Mette Katrine Pedersdatter , Huskone i Lustrup 36 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Skarrild. I FT 1801 tjenestepige ved Peder Pedersen i Gammelgaard i Skarrild By.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6775 1816.06.03 †1816.05.26 Kirsten Madsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1736cc.
MAND: Jens Sørensen Bek, Skarrild By, Skarrild, †1809.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816 2. død 26 Maj begravet 3 Juni. Krestine Madsdatter Almisselem i Skarrild Bye 80 Aar .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6778 1816.08.04 †1816.08.01 Birte Iversdatter, Hesselvig, 3 dage, DØBT: 1816.07.18. FAR: Iver Olesen Hesselvig. MOR: Anne Malene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816 3. død 1ste August begravet 4 August . Birte Iversdatter af Hesselvig . Sognefoged Ivers Hesselvigs datter . 3 dage .
NOTITS: Dåben siger hun var i kirke 17. august, det strider mod død den 1. august. Alder 3 dage kan heller ikke passe.
Dåb nr. 2854
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6780 1817.04.12 †1817.04.07 Maren Christensdatter, Skarrild By (Degnebolig), SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1738c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817 1. død 7 April begravet 12 April Maren Christensdatter Skarrild Degnebolig . 79 Aar .
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6782 1817.11.06 †1817.10.29 Else Marie Gregersdatter, Lustrup, SAND ALDER: 61.03 (å.m), 70 år, DØBT: 1756.08.08.
MAND: Rasmus Jensen Tornvig, Lustrup, Skarrild, †1811 Toxvig, Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817 2. død 29 October . begravet 6 November . Else Marie Gregersdatter . Almisselem 70 Aar .
NOTITS: Hun er født i Lille Gaasdal i Borris. Alderen er ni år for høj.
LINK: Kirkebog affotografering.
LINK: Gregers Michelsen i Lille Gaasdal i Borris sogn.

Nr. 6785 1818.01.25 †1818.01.19 Maren Sørensdatter, Beksgaard, SAND ALDER: 33.08 (å.m), 34 år, DØBT: 1784.06.06.
MAND: Peder Nielsen, Beksgaard, Skarrild
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 1. død 19. Januar begravet 25 Januar . Maren Sørensdatter Gmd: Peder Nielsens kone Bechsgaard 34 Aar.
NOTITS: Død fem dage efter hun fødte en dødfødt dreng. Maren blev født i Beksgaard i Skarrild.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6791 1818.09.08 †1818.09.02 Ane Jakobsdatter, Lustrup?, SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1757c.
MAND: Ebert Lauridsen, Lustrup, Skarrild, †1820.12.28 Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 2. død 2 September begravet 8 September Ane Jacobsdatter Indsidderske 61 Aar .
NOTITS: Usædvanligt, at der ikke skrives Ebert Lauridsens kone.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6794 1818.10.14 †1818.10.09 Christiane Jensdatter, , SAND ALDER: 29.03 (å.m), 29 år, DØBT: 1789.07.12.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 3. død 9 October begravet 14 October Christiane Jensdatter Væverske og Bondekone 29 Aar .
Dåb nr. 2572
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6795 1818.11.08 †1818.11.02 Mette Andersdatter, Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1818.09.24. FAR: Anders Jensen Kjærsgaard. MOR: Ane Henningsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 4. død 2 November begravet 8 November . Mette Andersdatter Krog. Et spædt barn af Krog.
NOTITS: Forældrenes navne fra dåben.
Dåb nr. 2877
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6799 1819.09.11 †1819.09.03 Katrine Marie Christensdatter, Studsgaard, SAND ALDER: 50.11 (å.m), 50 år, DØBT: 1768.09.25.
MAND: Christen Jensen Øvig, Studsgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1819 1. død 3 September begravet 11 September . Katrine Marie Christensdatter Gdm: Christen Jensens {Øvig} Kone i Studsgaard Skarrild Bye . 50 . Aar .
NOTITS: Hun er født i Lille Gaasdal i Borris sogn.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6801 1819.10.24 †1819.10.16 Mette Marie Andersdatter, Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1819.10.08. FAR: Anders Jensen Kjærsgaard. MOR: Ane Henningsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1819 2. død 16 October begravet 24 October . Mette Marie Andersdatter Krog . Et spædt Barn af Skarrild Krog 8 dage .
NOTITS: Forældrenes navne fra hjemmedåben.
Dåb nr. 2888
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6803 1820.02.13 †1820.02.07 Maren Andersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 58.11 (å.m), 59 år, DØBT: 1761.03.19.
MAND: Niels Knudsen, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 1. død 7 Februar begravet 13 Februar Maren Andersdatter Niels Knudsens Kone i Selstrup 59 Aar .
Dåb nr. 2300
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6804 1820.05.22 †1820.05.19 Mette Kirstine Rasmusdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 10 m., DØBT: 1819.07.01. FAR: Rasmus Christiansen. MOR: Ane Kirstine Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 2. død 19 Maj begravet 22 Maj . Mette Kristine Rasmusdatter Heesgaard . Et Barn paa Heesgaard mark . 10 Maaneder .
NOTITS: Forældrenes navne fra dåben.
Dåb nr. 2885
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6806 1820.09.27 †1820.09.24 Else Marie Larsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 43.06 (å.m), 43 år 6 m., DØBT: 1777.03.09.
MAND: Lars Michelsen, Lustrup, Skarrild, Ikke lokaliseret efter vielsen 1810 i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 3. død 24 Septemb. begravet 27 September . Else Marie Larsdatter Almisselem . 43½ Aar .
NOTITS: Boede vel til sidst ved broderen Mads Larsen i forældrenes husmandssted. Mads Larsen døde to uger før denne søster Else Marie, måske noget smitsomt.
Dåb nr. 2443
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6808 1820.11.17 †1820.11.13 Ane Pedersdatter, Lustrup (Øster), 64 år, DØBT: 1756c.
MAND: Lars Madsen, Lustrup, Skarrild, †1811.11.11.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 4. død 13 Nobember begravet 17 November . Ane Pedersdatter Lustrup Enke. Aftægtskone i Øster Lustrup 64 Aar.
NOTITS: Hendes barn Mads Larsen døde to måneder før, måske smitsomt.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6811 1820.12.30 †1820.12.27 Maren Larsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 40.07 (å.m), 40 år 6 m., DØBT: 1780.05.27.
MAND: Jens Pedersen, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 5. død 27 December . begravet 30 December Maren Larsdatter Gaardmd: Jens Pedersens Kone i Lustrup 40½ Aar .
NOTITS: Moderen Ane Pedersdatter død to måneder før, to søskende Mads Larsen og Else Marie Larsdatter død tre måneder før.
Dåb nr. 2478
LINK: Kirkebog affotografering.