Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Døbte kvindekøn 1725 - 1820
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
20011724.12.03Dødfødt  Erik Andersen Maren Eriksdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult Erich Andersens barn ßom blev Dødfød. dom 1 Adv.}
Begravelse nr. 6001
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.
20021725.02.10? {....} fachs: [...s] d 10 Febr. [.....] ars barn nafnlig ? Christen {Thomsen} Lunds Kone Mad. {Helvig Christensdatter Haderup} bar dd, fad: grethe El {.....} aatter, Karen Heesgaard {.....} Anders Søfrens etc:
NOTITS: Venstre side af bladet revet af.
20031725.04.15Karen Nielsdatter Døvling Niels Døvling ? Niels Døvlings kone Dom: 2 p. pasch: Niels Døflings barn. Bapt: nafnet Karen {Ma}lene Karstoft bar dd, fad: Kar{en} Døfling, Anders Hansen, Johan{ne ...}ers daatter, Niels Olufsen etc:
Begravelse nr. 6095
NOTITS: Begravet 1736 formodentlig, men ikke sikkert. Der mangler et stykke af venstre side.
20061725.08.12Margrethe Jensdatter Lustrup Jens Mølle Maren Jens Mølles 1. kone Dom: xi a Trinit: Bapt: Jens Mølles barn, nafnl Margrethe. [Pr]este K: {præstekonen: Abelone Christensdatter Lund} bar dend Appelone {....}: Margrethe Mølle, Jens Lustrop, Elles Pedersdaatter, Peder Smed etc.
NOTITS: Første datter efter moderens død med næste kone kaldes Maren, derfor antages moderen at hedde Maren. Formodes død spæd, fordi næste datter i 1730 også kaldes Margrethe, men ikke begravet i kirkebogen.
20071725.09.02Maren Jensdatter Silstrup Jens Bennetsen Birgitte Nielsdatter Dom: 14 a Trinit Bapt: Jens [B]ennetsens barn, Nafnlig Maren. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, fad: Anne Mølle, Maren Erichs daatter, Ane Selstrop.
NOTITS: Afskrift har ikke denne dåb.
20101726.01.27Anne Henningsdatter Krog Henning Rasmussen ? Henning Rasmussens kone Dom: 3 p Epiph: Bapt: henning Rasm: barn Nafnl Anne. Maren ronum bar dd, fad Anne Marie, Kiersten ødevig, Christen Ronum, Bendt Pedersen, Peder Smeed etc.
NOTITS: Anne bliver gift med Christen Nielsen i Arnborg og begraves 1800 fra Gammel Arnborg.
20111726.03.17Maren Sørensdatter Bæktoft Søren Bæktoft ? Søren Bæktofts kone Bapt: 2 Søndag i Fasten Søfren Bechtofftes barn nanfl Maren, Frue Trapeau bar dd fad: Matz Pedersen og Hustrue, Niels Karstofft, Søfren Bendsens daatter.
20141726.05.18Mette Jensdatter Lustrup Jens Jensen ? Jens Jensens kone Bapt: jens jensens Barn i Lustrop nafnlig Mette. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend, fad: Mette Mølle, Michel Skræders 2=de døttre Ped: Smed Jens olufsen. Dom: 5 p pasch:
20161726.09.15Birte Christensdatter  Christen Sørensen ? Christen Sørensens kone Dom 13 p Trnit: Bapt: Christ: Søfrens: barn nafnlig Birrethe. Præstens {Arnt Nielsen Bisteds} Syster {Inger Johanne eller Cathrine Marie} bar dd. Peder Studtgaard Maren Erichsdaatter Erichs pige Zitzel etc:
20191726.10.27Maren Andersdatter Grene Anders Jensen Grene ? Anders Grenes kone Dom: 19 a Trinit Baptizat: Anders greens barn nafnl Maren. Frue Trapeaus {Ide Sophie von Wielchen} bar dend. Cornet {Christian} Trapeau Peder {Jensen} Tovdal, Karen Hisselvig etc:
20201727.03.16Karen Simonsdatter  Simon ? Simons kone Bapt: Simons barn Nafnlig Karen. Zecilia bar dend fad: Anne Møll, Las i Møl, Peder smeed etc: Dom oculi.
Begravelse nr. 6016
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.
20211727.05.04Anne Jensdatter  Jens Birkebæk ? Jens Birkebæks kone Bapt: Dom 3 p pasch: jens birchibeches barn nafnl Anne. Præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, fad: Erich Anders: og hustr: Peder ßmeed joh:{an} ødevig etc:
NOTITS: Jens Birkebæk er formodentlig født i Birkebæk, Arnborg sogn.
20231727.06.29Mette Christensdatter Skave Christen Skave ? Christen Skaves kone Christen Schaves barn døbt 3 p Trinit, Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd nafnlig Mette, Fadere var Jacob {Christensen} Shaffve og hust. {?Maren Nielsdatter} og daatter Christen {Nielsen} Ronum etc:
20251727.11.09Ellen Marie Arntsdatter Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Dom 22 p Trinit Bapt: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} barn nafnlig Ellen Marie, Mad. Helv: {Helvig Christensdatter} Haderop bar dend, jens {Jensen} Høgild og hds Kone {Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup} Hr Lauridtz Othesen, Søren {Nielsen} Bisted, Marie Cathrine {Nielsdatter Bisted}.
20271728.01.25Dorothea Augusta Jensdatter Høgild Karstoft- Nørre Jens Jensen Høgild Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup Bapt: Dom 7 [s.t]uag: {vel septuagesima} Seig jens {Jensen} høgilds Barn nafnl Dorothea Augusta, Hr Manasses Tøxens Kone {Birgitte Christensdatter Svenstrup} bar dd Fad: Hr Manasses {Pedersen} Tøxen , Hr. Søffren {Christensen} Svenstrop, Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} , Præstens ßyster {Marie Katrine Nielsdatter Bisted} etc.
NOTITS: Præstens søster nævnes ved navn i dåb #2026.
20311728.03.14Margrethe Nielsdatter Elkær Niels Elkær ? Niels Elkærs kone Dom: Jud: Niels Elk: barn nafnl Magrethe , præstek: bar dd Morten heesgd Maren Erichsdaatter etc døbt.
20321728.09.12Else Pedersdatter  Peder Studsgaard ? Peder Studsgaards kone Dom: 16 p Trinit Peder Stutzgaard barn nafnlig Else PræstensK: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , Erich Anders: og hustr: døbt.
20331728.11.14Christiana Helvig Arntsdatter Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Dom: 25 post Trinit Præst: {Arnt Nielsen Bisted} barn nafnl Christiana Helvig , Præst. Syster bar dd Marie {Katrine Nielsdatter} Bisted , Fad Christen Lauritzen jens Boeds: og hustr etc:
NOTITS: Præstens søster Marie Katrine Nielsdatter Bisted har nu opholdt sig godt et år i præstegaarden.
20361729.04.03Maren Nielsdatter Øvig Niels Nielsen Øvig Johanne Pedersdatter Niels ødevigs Barn døbt Dom: jud: nafnlig Maren. Jens {Jensen} Høgilds Koene {Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup} bar dd. Jens Boedsen og hustr: {Anne Christensdatter} Morten [..dskrop] og hustr.}
Begravelse nr. 6319
20381729.07.12Dødfødt  Jens Bekgaard ? Jens Bekgaards kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult: Dom 5 p Trinit jens bechgaards barn død-fød. '}
Begravelse nr. 6030
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.
20391729.09.11Kirsten Andersdatter Grene Anders Jensen Grene ? Anders Grenes kone Bapt: dom: 13 p Trinit Anders Greens Barn. Nafnlig Kiersten Peder {Jensen} Tovdals daatter bar dd, Peder {Jensen} tovdal Peder {Jensen} Trodals daatter etc:
NOTITS: Det antages at der var to døtre af Peder Tovdal ved dåben, en der bar og en der var fadder.
20401729.10.23Else Jensdatter Silstrup Jens Bennetsen Birgitte Nielsdatter Jens Bennets: Barn døbt dom: 19 p Trinit Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend Niels Thomesen og Hustr. Matz {Lauridsen} Shovbierses Kone {Mette Nielsdatter] etc: kaldet Else.
Begravelse nr. 6033
NOTITS: Lagt ihjel, begravet 10 uger gammel.
20431730.01.15Anne Olufsdatter Lustrup Oluf Lustrup ? Oluf Lustrups kone Dom 3 p Nat Xsti oluf Lustrops Barn nafnl Anne Præstek: {Abelone Chrisensdatter Lund} bar dend, Jens Bennetsen og hustr: {Birgitte Nielsdatter} Jens g gd {Gammelgaard} Michel Shræders Daatter etc:
20441730.02.12Karen Sørensdatter  Søren Madsen ? Søren Madsens kone Dom: Sexag: Døbt Søfren Matz: barn nafnlig Karen Maren [Erichs?] bar Peder Bennetsen Christen Møller Bendt Pedersen præstens pige.
Begravelse nr. 6234
NOTITS: Død 25 år gammel.
20461730.04.16Kirsten Jensdatter Pindvig Jens Ibsen Pindvig Kirstine Christensdatter Dom: 1 p pasch: jens ibs: Barn nafnlig Kirsten. Døbt, Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend Peder Pindvig og hustr Niels Olufsen etc.
20471730.07.02Mette Eriksdatter  Erik Andersen Maren Eriksdatter Bapt: dom: 4 p Trinit Erich Andersens barn Mette præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. Jens Berchibech og Hustr Bendt {Pedersen} ødevig.
Begravelse nr. 6038
NOTITS: Begraves 4 måneder gammel.
20481730.07.16? Christensdatter Lustrup Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Dom: 6 p Trinit Christen Pedersen B {navn glemt, menes datter fra begravelse} i lustrop Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: jens Møl og Hustr Oluf pedersen præst: pige etc.
Begravelse nr. 6067
NOTITS: Antages begravet 1733 #6067. Tvivl tillades.
20501730.10.15Margrethe Jensdatter Lustrup Jens Mølle Maren Jens Mølles 1. kone Bapt: Dom 19 p Trinit jens Mølles Barn i Lustrop nafnl Margerthe Præstekonen {Abelone Christensdatter Lund} bar Peder Hesselvig og hustr oluf peders: og hustr.
Begravelse nr. 6040
NOTITS: Begraves en måned gammel. Moderen dør i barselsseng og begraves samme dag datteren bliver døbt. Næste datter derefter kaldes Maren.
20641732.03.09Maren Jensdatter  Jens Birkebæk ? Jens Birkebæks kone Døbt d 9 Mart: jens bbechs Barn nafnl Maren. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend jens Boedsen, Bendt Peders: Maren Erichs daatter;
Begravelse nr. 6062
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.
20651732.04.20Maren Jensdatter Lustrup Jens Mølle ? Jens Mølles 2. kone Bapt: d 1 søndag efter Pasc: jens Mølles Barn døbt nafnl Maren Elen {Christensdatter} Lunds bar dd. fadere , Oluf Jensen , Anders shræder, Anne beckgd etc:
20701733.02.25? Anders/en/datter  Anders Nielsen Else Volske obs: Else Volskes uægte barn fød d 25 febr: , samme dag døbt og død, udlagt til barnfader Ander Nielsen tiennendes udj Schierlund i Brand-Sogn_
20721733.04.19Mette Sørensdatter  Søren Madsen ? Søren Madsens kone Bapt: Dom. 2 p pasch; Søfren Matz: barn nafnl Mette Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend fadere Peder Stutzgaard Peder Erichsen , Margerthe Mort: Daatter etc:
20741733.06.21Karen Christensdatter Lustrup Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Døbt d 3 Dom: Trinit Christen Peders: Barn udj Lustrop , Nafnlig Karen Mette Bechtoft bar dend , fadere oluf Peders: Oluf jens. , Kirsten Mich: D: etc:
Begravelse nr. 6305
NOTITS: Begravet 31 år gammel i 1764.
20751733.08.09Helene Andersdatter Døvling Anders Hansen ? Anders Harsens kone Bapt: d 9 Aug: Anders Hans: Barn i Døfling Kaldet Helene , hds Kones Syster bar dd , fadere , Søfren olufs: Othe Peders: , Christen Matz: etc:
20761733.08.22Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Onsdag: d 22 August Døbt præste: Barn Nafnlig Anne Lisbeth , Thomas {Thomsen} Lunds Kone {Helvig Christensdatter} bar dd. Fad: Hr {Jens Lauridsen} Risom {præst i Brande} , Thomas {Thomsen} Lund, Hr [Vitus] Bering og hustr_ {Elisabeth Lauridsdatter Lassen, af Rind præstegaard}
NOTITS: Identifikation af Vitus Bering af Rind sogn regnes for nogenlunde sikker.
20771733.09.06Dødfødt  Christen Sørensen ? Christen Sørensens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sept: d 6 Sept: Christen Søfrensens Barn dødfød .'
Begravelse nr. 6074
20781733.11.22Maren Henningsdatter Krog Henning Rasmussen ? Henning Rasmussens kone Bapt: d 22 Nov: Henning Rasm: Barn nafnlig Maren , Maren Ron: bar dd , fadere , Christen Møller , Christen {Nielsen} Ronnum , Niels Møl , Bodel døfl: joh: NielsDat: etc:
20791734.01.10Anne Marie Christensdatter Skarrild Mølle Christen Møller ? Christen Møllers kone Bapt: d 10 janv: Christ: Møllers Barn Nafnl Anne Marie Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fad: jens Boeds: othe Peders: Peder Erichs: Elen {Christensdatter} Lund etc:
Begravelse nr. 6290
NOTITS: Ikke begravet 3 år gammel. Blev 28 og gift med Niels Christensen i Skarrild.
20801734.03.07Elle Pedersdatter Skarrild By Peder Pedersen ? Peder Pedersens kone Bapt: d 7 Mart: Peder Peders: Barn nafnl Elle. Pr: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fadere, othe Peders: Pallie Anders: peder Christ: , Maren Anders-daat: etc.
20831734.05.06Mette Olufsdatter  Oluf Jensen ? Oluf Jensens kone Døbt d 6 Maj oluf jensens barn , Nafnet Mette , Anne gravers-daatter bar dend , Pallie And: jens xstens: Maren Mich: Datt: etc:
20841734.05.14Anne Pallesdatter Skarrild By Palle Andersen ? Palle Andersens kone Bap: d 14 Maj Pall: And: Daatter Kaldet Anne. Pr: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar Maren Lauritz , Christen Møller Karen Erichsdaatter etc:
Begravelse nr. 6115
NOTITS: Begravet 1738 3 år 8 måneder gammel.
20971735.07.05Anne Marie Jensdatter  Jens Larsen ? Jens Larsens kone Bapt: d 5 jul: jens Lass: Barn nafnl Anne Marie , Lene Knudsdaatter bar dd , Søfren povelsen , Anders {Jensen} grene , Michel Christensen , Søfren Terskers hustr og daatter.
20981735.08.27Dødfødt  Christen Sørensen ? Christen Sørensens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult: d 1 sept: Christen Søfrensens Barn dødfød.'}
Begravelse nr. 6089
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.
20991735.12.13Anne Marie Arntsdatter Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Bapt: d 13 dec: Præst: barn Johanne Marie , Præst: Moder {Ellen Ottosdatter Grøndbæk} bar dend, fad: Hr Lauritz {Ottesen} Fog , Hr Søren Svens[tr] Hr {Jakob Rasmussen} Schov {Gjellerup sogn} og hustr: {Maria Nielsdatter de Leth} Hr Lassen etc:
21021736.05.13Anne Christensdatter Lustrup Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Døbt d 6 p pasch: Christen Peders: Barn døbt nafnl Anne P: K: {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd Lauge Smeed og Hustr oluf Lustr: og hustr
Begravelse nr. 6097
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
21051736.12.02Anne Christensdatter  Christen Ørbæk ? Christen Ørbæks kone Bapt: Christen ørbechs Barn dom 1 Adv: Kaldet Anne Pr: K: {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: Christen {Jensen} Møller , jens {Boesen} ødevig og pige , Niels {Nielsen} ødevigs Hustr {Johanne Jensdatter} etc.
Begravelse nr. 6110
NOTITS: Begravet 8 måmeder gammel.
21061736.12.16Maria Katrine Christensdatter Skarrild Mølle Christen Jensen Møller ? Christen Jensen Møllers kone Døbt 3 Adv: Christen Jens: Møllers 2=de Børn døbt Kaldet Maria Katrine og Else P K {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd ene Elen Lund dd 2=den , fad: Christen ørbech , Niels {Christensen} Ronum, jens {Boesen} ødevig, joh:{anne Pedersdatter} ødevig Maren shræders Kone etc:
NOTITS: Tvilling
21071736.12.16Else Christensdatter Skarrild Mølle Christen Jensen Møller ? Christen Jensen Møllers kone Døbt 3 Adv: Christen Jens: Møllers 2=de Børn døbt Kaldet Maria Katrine og Else P K {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd ene Elen Lund dd 2=den , fad: Christen ørbech , Niels {Christensen} Ronum, jens {Boesen} ødevig, joh:{anne Pedersdatter} ødevig Maren shræders Kone etc:
NOTITS: Tvilling
21111737.04.06Johanne Jensdatter Pindvig Jens Christensen Kirsten Pedersdatter Bapt: d 6 Apr: jens xtens: barn døbt nafnl Johanne Berethe Selstr. bar dd , fad: jens bennedts: Peder Pindvig og Søn Elen Jens daatter zezilia.
Begravelse nr. 6106
NOTITS: Begravet 1 måned gammel. Moderens navn fra kongelig bevilling til ægteskab 1736.
21121737.04.06Dødfødt Hesselvig Peder Hesselvig ? Peder Hesselvigs kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:' }
Begravelse nr. 6103
21191737.05.25Anne Marie Jensdatter  Jens Birkebæk ? Jens Birkebæks kone Bapt: jens Bbechs barn d 25 Maj nafnl Anne Marie , Maren Erichsd: bar dd othe Peders: Peder Erichsen , Anne Erichs daatter Elen jens daatter etc.
Begravelse nr. 6109
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.
21221737.10.06Anne Nielsdatter Øvig Niels Nielsen Øvig Johanne Pedersdatter Bapt: d 6 octobr: Niels {Nielsen} ødevigs datter Nafnl Anne , fad: Jens {Boesen} ødevig , Christen Ørbech og Hustr , Niels {Nielsen} ødevigs pige etc.
21241737.10.28Anne Pedersdatter  Peder Madsen ? Peder Madsens kone Eodem die {28. octobr} Bapt: Peder Matz: barn nafnl Anne , jomfrue Brasch bar dd , Søfren Lauritzen Christen {Jensen} Møller og hustr: Anne Lisbeth etc.
21261738.04.03Kirsten Pedersdatter Døvling Peder Døvling ? Peder Døvlings kone Bapt: d 3 April: {skærtorsdag} Peder Døflings barn, Nafnlig Kirsten Møllerens {Christen Jensen} Kone bar dd , fad: Niels Døfling, Christen døfling Anders Hansen og hustr:
Begravelse nr. 6442
NOTITS: Begraves 1778 40 år gammel.
19991738.10.24Lorentse Margrethe Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Bapt : d 24 oct : Præst: barn Nafnlig Lorentze Margrethe Mad : Tøx : {Birgitte Christensdatter Svenstrup} bar dd fad: Jomfr {Ellen Christensdatter} Lund , Christen Lauritzen Hr {Jakob Rasmussen} Schov, Degnekone {Katrine Christensdatter} etc :
21291739.06.15Kirstine Olufsdatter  Oluf Jensen ? Oluf Jensens kone Bapt: d 15 Maj oluf jens: barn Kaldet Kirstine , Anne Jensdaatter bar dd , fadere Oluf peders Hans Karstofft , Christen Niels. Magrethe Minst etc:
21311739.10.10Johanne Jensdatter Pindvig Jens Christensen Kirsten Pedersdatter Bapt: d 10 oct: blev jens xstens: barn udj pindvig døbt Nafnl johanne Præst: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fad: xsten Peders: og xsten jens: Anne bexgd og zidsel jD: etc:
21331739.10.12Anna Christensdatter Skarrild Mølle Christen Jensen Møller ? Christen Jensen Møllers kone Eodem Die { d 12 oct:} Bapt: Christen {Jensen} Møllers barn Nafnl Anna PK. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Fad Jens boedsen Mich Søfrens: Peder [E]richss , Maren Erichd:
21381739.12.30Maren Nielsdatter Lustrup Niels Lustrup ? Niels Lustrups kone Bapt: d 30 decemb: Niels Lustrops barn kaldet Maren Møllerens {Christen Jensen Møller} Kone bar dd Fad : Peder Jensen , Maren [..]Datter Oluf peders: etc:
21391740.03.06Maren Jensdatter  Jens Lyngs ? Jens Lyngs kone Bapt d 6 Mart: jens Lyngses barn døbt Nafnl Maren , Leene Knudsdaatter bar dd , Fad: Christen {Nielsen} Ronnum og ßøn {Niels Christensen} og daatter , Maren Jens daatter , Matz Pedersen etc:
21411740.03.14Anne Michelsdatter  Michel Furland? ? Michel Furlands kone Bapt: Eod : die {d 14 Mar:} Michel Furlands barn Nafnl Anne jomfrue {Ellen Christensdatter Lund} bar dd , Anne Lilsbeth Johanne Niels daatter , Oluf Thomes: peder Erichs: Palli {Andersen} ggaard {gammelgaard} etc:
NOTITS: Her ses at Palle Andersen boede i Gammelgaard, Skarrild By.
21421740.09.12Else Jensdatter Silstrup Jens Madsen ? Jens Madsens kone Bapt d 12 Sept: jens Matzens barn Nafnl Else hds ßyster bar dd , jens xstensen , Anders Matzen og hustr etc:
Begravelse nr. 6127
NOTITS: Begeravet 3 måneder gammel.
21451741.05.10Maren Nielsdatter Lustrup Niels Lustrup ? Niels Lustrups kone Bapt: d 10 Maj Niels lustrop barn Nafnllig Maren , Møllerens {Christen Jensen Møller} Kone bar dd faderne , Oluf peders: og hustr: Berrethe Bendtzdaater peder peders etc.
21461741.06.18Dødfødt Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard ? Christen Heesgaards kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 22 jun: fich xsten heesgds Hustr et død fød bar{.}.'}
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Antaget født 4 dage før begravelsen.
21481741.07.23Ellen Kirstine Nielsdatter Pindvig Niels Olufsen Ane Eriksdatter Bapt : 8 Dom Trinit Niels Olufsens barn døbt Nafnl El Kirstin Maren Erichs bar dd fad: Othe pedersen , jens ibsen, jens olufsen Mette Eshesdaatter, Anne Syndergaard etc.
21491742.04.20Maren Christensdatter Skarrild Mølle Christen Jensen Møller ? Christen Jensen Møllers kone Bapt : d 20 Apr. Christen {Jensen} Møllers barn Nafl Maren PK: {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad jens Boedsen og hustr {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Henning Rasmussen , oluf Thomas: Degne {Søren Rasmussen Degn} Konen etc.
Begravelse nr. 6470
21511742.05.21Anne Marie Jensdatter  Jens Birkebæk ? Jens Birkebæks kone Bapt : d 21 Maj jens Bbechs barn døbt Nafl anne Marie PK {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd Peder {Pedersen den Ældre?} Ronnum Maren jensd: Christens {Jensen} Møller og Hustr:
21541742.09.23Anne Johanne Christensdatter Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard ? Christen Heesgaards kone Bapt : Dom : 18 p Trinit Christen Heesgds barn døbt , Nafnl Anne joh: fad: Elen {Christensdatter} Lund , Othe Pedersen Anne ibid: {læst som ibid. Heesgaard} P: {Præste} Konen {Abelone Christensdatter Lund} bar dend . etc:
21551742.09.30Maren Olufsdatter Lustrup Oluf Jensen ? Oluf Jensens kone Bapt d 19 Dom : p Trinit Oluf jenssens barn udj Lustrop Nafnl Maren , Møllerens {Christen Jensen Møller} Kone bar dd fad : Oluf Peders: , Christen Niels: og Elsa Møl etc:
21561742.11.01Anne Ottesdatter Skarrild By Otte Pedersen Maren Eriksdatter Bapt: d 1 Nov: Othe Peders: barn nafnl anne , Othe Ped: syster barn dd fad: xsten heesgd xsten Møller , Anne [Erich]s datter Peder Erichs: Magrethe stutz {....}
21611743.06.14Mette Thomasdatter Hesselvig Thomas Hesselvig Ingeborg Bapt : d 14 jun Thomas Hisselv : barn døbt Nafnl Mette Pr: K {Præstens Kone Abelone Christensdatter Lund} bar dend , fad : Peder jens: Niels xstens: jens {Boesen} ødevig og hustr : {Else Marie Nielsdatter Boltrup} etc:
21621743.06.16Maren Pedersdatter Hesselvig Peder Hesselvig ? Peder Hesselvigs kone Bapt d 16 dito Peder Hisselv : barn Nafnlig Maren Pr: K: {Præstens Kone Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: Peder jensen , Christen Peders: Møllerens Hustrue etc :
Begravelse nr. 6179
21631743.10.10Anne Magrethe Lauridsdatter  Laurids Ebbesen Degn Maren Christensdatter Bapt : d 10 oct: Lauritz {Ebbesen} degns barn Nafnl Anne Magrethe , Christiana Bisted bar dend fad: Christen pedersen , Peder Erichsen Christen Møllers hust Maren Ibs-daatter etc:
Begravelse nr. 6185
21651743.12.26Anne Kirstine? Bertelsdatter Hesselvig Bertel Hesselvig ? Bertel Hesselvigs kone Bapt: Anden juldag Bertel Hisselvig barn {Anne Kirstine} Pr : K : {Præstens Kone Abelone Christensdatter Lund} bar dend , Christen Pedersen og Hustr , Peder Hisselvig og Hustrue Anne ibsdaatter.
NOTITS: Se FT 1787.
21691744.08.12Sidsel Christensdatter Skarrild Mølle Christen Møller ? Christen Møllers kone Baprt: d 12 Aug blev døbt Christen Møllers barn Nafnl Zizel Johanne {Pedersdatter} ødevig bar dd fad: Christen Heesgd Christen Pindvig Hennings daatter, jens bbech hustrue, Degne Konen {}.
21701744.08.14Karen Pedersdatter Lustrup Peder Christensen Lustrup Kirsten Sørensdatter Bapt: 14 dito {Aug} Peder {Christensen} Lustrup barn Nafnl Karen , Anne Søfrensdaatter bar dd fad : Thøger {Sørensen} Hiølund , Maren Søfrensdatter.
21711744.09.20Anne Nielsdatter Karstoft- Sønder Niels Olufsen Ane Eriksdatter Bapt : d 20 Sept : Niels olufsssens 2=de børn Anne og Maren kaldet , jens Niels: hustr bar dd eene , Maren Ibsdaatter bar dd anden , fad: othe Peders: Jens Niels: Peder Erichs: El Erichsdaat: Hans Eshißen , Maren jens datter.
Begravelse nr. 6150
NOTITS: Tvilling. Kan være den anden tvilling Maren, der blev opprimeret to måneder gammel.
21721744.09.20Maren Nielsdatter Karstoft- Sønder Niels Olufsen Ane Eriksdatter Bapt : d 20 Sept : Niels olufsssens 2=de børn Anne og Maren kaldet , jens Niels: hustr bar dd eene , Maren Ibsdaatter bar dd anden , fad: othe Peders: Jens Niels: Peder Erichs: El Erichsdaat: Han Eshißen , Maren jens datter.
NOTITS: Tvilling.
21731744.09.26Malene Olufsdatter  Oluf Jensen ? Oluf Jensens kone Bapt d 26 Sept: oluf jensens barn nafnl Malene , Maren Søfrens daatter bar dend fad : Oluf Pedersen og daatter , Hans {Eskesen} Karstofft Peder Pedersens Hustrue.
NOTITS: Eskesen fra skattelisten 1743.
21751745.02.05Karen Kirstine Pedersdatter  Peder Madsen ? Peder Madsens kone Bapt: d 5 febr: Peder Matzens barn nafnl Karen Kirstin , Maren Søfrensd bar dend , fad: jens olufsen og Christen pindvig , Christen Heesgr , Karen Knudsdatter , Magrethe Studzgaard etc:
21761745.03.11Dødfødt Hesselvig Thomas Hesselvig Ingeborg Thomas Hesselvigs kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.'}
Begravelse nr. 6153
21771745.03.12Kirsten Christensdatter Elkær Christen Elkær ? Christen Elkærs kone Bapt: d 12 Mart: Christen Elk Barn døbt Nafnl Kirsten , Chritiana Bisted bar dd, Christen Heesgd Maren Elk Niels Nielsen, Anne ibsdaatter etc:
21781745.04.01Dødfødt Skave Jakob Christensen Skave Maren Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d - jacob {Christensen} shafves dødfød barn.'}
Begravelse nr. 6155
21791745.04.15Susanna Mari Jensdatter  Jens Birkebæk ? Jens Birkebæks kone Bapt: Paa Skiertors dag blev Jens Berch Bech Baren døbt Nafl: Susanna Mari. Ellen Mari af Præste gaarden bar den fader Jens Boesen og Jens Olufsen og og Møller Hustru og El Eriechs Datter etc:
21801745.05.01Dødfødt Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard ? Christen Heesgaards kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 5 May: Christen {Mortensen} Heesgaard som var dødfød.'}
Begravelse nr. 6156
21821745.05.23Anne Malene Arntsdatter Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Bapt d 23 May Hr. Arent Bi=[steds] baren Døbt Navlig Anne Malene. Madme Lunds {Helvig Christensdatter Haderup} bar den fader Bent Pedersen Og Otte Pedersen og Josha Lund og Møllers Hustrue og Maren Eriech Datter og Degnens {Laurids Ebbesen} Hustru {Maren Christensdatter}, etc:
21841746.04.03Ingeborg Thomasdatter Hesselvig Thomas Hesselvig ? Thomas Hesselvigs 2. kone Bapt d 6te Søndag i fasten Thomes Hesßelvigs baren navl: Engerborg, hendes Moster bar dd fader: Jens {Pedersen} Ødvig og Præstens Karel Maren Sørrens datter og Peder Hesßelvigs Hustru og Hennigs {Henning Rasmussen} datter {Anne Henningsdatter}.
NOTITS: Den 6. søndag i fasten er Palmesøndag.
21861746.05.29Maren Bertelsdatter Silstrup Bertel Nielsen Silstrup Karen Jensdatter Bapt: d 29 May Bertel Selstrup Baren Døbt Navlig Maren, Jomfru {Christiana} Bisted bar den faderne Peder Hesßelvig og Anders Madsen Hustru og Søren Skræder og Anne Ibs Datter etc.
NOTITS: Moderens navn fra skifte efter hende og manden 1765.
21871746.07.02Dødfødt Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard ? Christen Heesgaards kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 2 Juli døde Christen Heesgaard barn som var død fød.'}
21911746.11.09Inger Pedersdatter Lustrup Peder Christensen Lustrup Kirsten Sørensdatter Bapt d 9 November Peder Chrestensen Barn Navlig Enger, Chresten {Jensen} Møller bar den og 5 fad. d: 9 November Blev Peder Christensen Baren Døbt Naflig Enger,, Møller Konen bar den, faderne otte Peders: og Søren Skræder og hans pige og Maren Niels daatter og Else p.
Begravelse nr. 6166
NOTITS: For enden af siden er der ikke mere plads, præsten skriver så bare "og 5 fad:". Degnen udelader ikke noget.
21921747.04.04Inger Thomasdatter Hesselvig Thomas Hesselvig ? Thomas Hesselvigs 2. kone Bapt d 4 April Thommes Hesßelvig Baren Døbt Navlig Enger Arve Møller Konen bar dd fad Peder Hesßelvig og hustru og Anne Terkels Datter og Maren Hesßelvig og Knud Terckelsßen Etc. Anno 1747 om føde. d 4 April Blev Thommas Hesselvig Baren Døbt na{..} Enger, Arve Møller {....} bar den , faderne {..}der Hesßelvig og Hustru {......} Terkels {....} og Maren Hesselvig og {.}nud Terkelsßen.
21931747.05.13Anne Kirstine Christensdater Pindvig? Christen Pedersen Pindvig ? Christen Pedersens kone Bapt d 13 May: Chresten Pedersen Barn døbt navlg Anne Kiestine, Præsten Datter {Christiana, 19, eller Ellen Marie, 20} bar dd fad Niels {Nielsen} Ødvig og Hustru {Johanne Pedersdatter} degnes {Laurids Ebbesen} Hustru {Maren Christensdatter} og Chresten Jenssen og Hustru.d 13 My: blef Chresten Pederßen Barn Døbt Navlig Anne Kiestin, Præsten Datter bar den faderne Niels Nielssen og Hustru {Johanne Pedersdatter} og Degns Hustru {Maren Christensdatter}, og Chresten Jenssen og Hustru.
Begravelse nr. 6225
NOTITS: Menes begravet som Anne Pedersdatter i Pindvig, 6 år 4 måneder gammel i 1753. Pindvig er en hypotese.
21951747.09.29Anne Marie Nielsdatter Ronnum Niels Christensen Ronnum Kirstine Nielsdatter Paa St: Hans dag {præsten har mislæst degnens kirkebog, skal være Michaelis} Niels Chrestensen Barn døbt Navlig Anne Mari, Hans Moder bar dd 5 fader.Paa St: Mecels {Michaelis} dag Niels Chrestensen Barn døbt Nlig Anne Mari, Hans Moder bar den , faderne Chresten Nielsen og Christen Pedersen Hustru, Peder Pedersen og Jens Chrestensen og Jens La[....].
Begravelse nr. 6176
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.
21961747.10.29Kirsten Nielsdatter Øvig Niels Nielsen Øvig Johanne Pedersdatter Bapt: d 29 October Niels {Nielsen} Ødvig baren døbt Navlig Kiesten Møllers Hustru bar dd fad gl: Chresten Møllers og Jens Boedsen og Mads Karstoft og {21, Anne} Henning datter og Niels {Nielsen} Ødvigs datter {18, Maren Nielsdatter}. d 29 Octob: Blef Niels Ødvig baren døbt na{...} Kiesten, Møllers Hustru Bar den, faderne 2. gl: Chresten Møller , og Jens Bodsen og Mads Kastoft og {21, Anne} Henning datter og Niels {Nielsen} Ødvig datter {18, Maren Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6177
21981748.01.05Dødfødt  Ole Jensen ? Ole Jensens kone Anno 1748 [.....] d: 5te Janvari blev Olle Jensen Baren Død fød.Bapt: d 5 Feb: {præstens fejl} Olle Jenssen død fød. Barn [..].
NOTITS: Usædvanlig indført mellem de døbte, ellers ikke tilfældet. Præsten skriver forkert måned.
22031749.02.09Sidsel Christensdatter Pindvig Christen Pedersen Pindvig ? Christen Pedersen Pindvigs kone Bapt: d 9 Feb: blev Chresten {Pedersen} Pinvig baren navlig Sesel Elen Bistedt bar den, faderne Chresten Nielssen og Rasmus og Peder Andersen og Søster og Magrete Niels Datter og.Anno 1749 d 9 Febraius blev Chresten {Pedersen} Pinvig Baren Døbt N[...] Sessel: Elen {Marie Arntsdatter} Bisted bar dd faderne Chresten Nielsßen og Rasmus og Peder Anderßen og Søster og Magrette Niels datter og Maren [gaste.]
Begravelse nr. 6770
NOTITS: Begravet 1815.
22061749.06.08Anne Kirstine Christensdatter Skarrild Mølle Christen Jensen Møller ? Christen Jensen Møllers kone Bapt; d 1 Søndag efter Trinitat blev Chresten {Jensen} Møllers Barnd døbt navlig Anne Præstens {Arnt Bisted} Hustru {Abelone Christensdatter Lund} bar den fader Chresten Pinvig og Chresten Heesgaard Hustru og Anders pedersen og El til Ottes og Dort Pinvig.d. første Søndag efter Trinitatis blev Chresten {Jensen} Møllers Baren døbt nafl: Anne Kierstine Præsten {Arnt Bisted} hustru {Abelone Christensdatter Lund} ba ded. Christen Heesgaard og Chresten pinvig hustru Anders pedersen Doret pindvig og El til Ottes.
Begravelse nr. 6194
NOTITS: Begravet en uge gammel.
22071749.07.13Ellen Sørensdatter  Søren Sørensen ? Søren Sørensens kone Bapt 6te Søndag udi Trinitatis blev Sørren Sørrensen barn Døbt navlig El, Maren Ronnum bar den , fader Chresten {Jensen} Møller og Niels {Christensen} Ronnum og Jens Chrestens: og Maren Lyngs og Maren Jens Datter.d 6te Søndag udi Tritaus da blef Søren Sørensen baren døbt Nafl: El, Chresten {Nielsen} Ronum hustru bar den faderne Chresten {Jensen} Møller og Niels {Christensen} Ronum og peder p[edersen] Maren Jensdatter og Jens Chrestensen.
NOTITS: Degnen har Peder Pedersen den Yngre i Ronnum ekstra, præsten har Maren Lyngs ekstra. Degnens døbenavn kunne tydes som Ol.
22081749.09.22Karen Jensdatter Grene Jens Greisen ? Jens Greisens kone Bapt d 22 Septem: blev Jens Greiessen Barn døbt Navlig Karen, Jomfrue Bistedt bar dd fader: Hans fader og Klaues og peder Andersen og Kirsten Anders Datter og Maren Shouuberg.d. 22 September, da Blev Jens greisen udi Gren hans baren døbt Nafl. Karen , hans Fader og Klues grene og Peder Andersßen og hans h[........] Søstere , og Præste daatter {22, Ellen Marie Bisted eller Christiana, 21} bar dend.
NOTITS: Der står muligvis "hans hustrues søstere", så ville konen hedde Andersdatter.
22121750.02.11Anne Nielsdatter Ronnum Niels Christensen Ronnum Kirstine Nielsdatter Anno 1750. Bapt: d 11 Feb: blev Niels {Christensen} Ronnum Baren døbt Navlig Anne, hans Moder {Maren} bar den fad: Chresten Nielssen og jens Smed og Sørren Sørrensen og Maren Lynges etc. Anno 1750 d 11 Feb: blefv Niels Chrestensen Barn Døbt Navlig Anne, hans moder {Maren} bar dend Chresten Nielsen og Sørren Sørrensen og jens Smed og Maren Lyns og Maren Vindeløv.
22131750.03.01Kirsten Nielsdatter Øvig Niels Nielsen Øvig Johanne Pedersdatter Bapt d 1 Martius blef Niels Ødvis Baren døbt Navlig Kiesten Ellen Bisted bar dd fad: Jens Bodsen og Hustru {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Thomas Hesßelvig og Jens {Christensen} Smed og Mette Henningsdatt.d. 1 Martius , Blef Niels Ødvig Baren Døbt Ng Kiersten Ellen Bisted bar dende , faderne Jens Boesen og hustru {Else Marie Nielsdatter Boltrup} og Thoma Hesselvig Hustru , gl Chresten {Jensen} Møller søn Jens {Christensen Smed} og Mette Henningdatt.
Begravelse nr. 6200
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel. Præstens Jens Smed er degnens Jens Christensen, søn af Christen Jensen Møller.
22141750.03.01Katrine Jensdatter  Jens Pedersen Anne Nielsdatter Bapt: [..] Sammedag {1. Martius} Jens Pedersen Baren Catrina , Præstens datter {Ellen Marie, 22, eller Christiana, 21, Arntsdatter Bisted} bar dd fad: peder Chrestensen og Anders pedersen og Maren jbsdatter og Søster {forkert, se degnen}.Samme dag {1. Martius} Jens pedersen Baren til Daab Naflig Chriiane , Præsten daatter bar dend faderne , Peder Chrestensen Anders pedersen Maren Ib daatter og hans hustru søster den samme sted.
Begravelse nr. 6198
NOTITS: Begravet seks uger gammel. Præsten har søsteren forkert som søster til Maren Ibsdatter. Moderens navn fra FT 1787 Arnborg.
22151750.03.26Anne Margrethe Lauridsdatter  Laurids Ebbesen Degn Maren Christensdatter Bapt: d 26 Martius blev Laurids Degns Baren døbt Navlig Anne Magrete, Ellen Bistedt bar den fader Christiane og Anne Lisbet {Arntsdatter Bisted} og Chresten {Jensen} Møller og Chresten Heesgd: hust: og Ander stusg.d, 26 Martius blef Lauris Degn Baren døbt Naf: Anne=Magret Jomfru biste bar den fad: en 2de af Præstens daater Christen {Jensen} møller og Chresten Heesgaar hust: Anders Stusgaar.
Begravelse nr. 6208
NOTITS: Begravet 1 år gammel.
22171750.09.01Dødfødt Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard ? Christen Heesgaards kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'd: 4de Agusti Chresten {Mortensen} hesgg Baren død fød 1 piger.' }
Begravelse nr. 6199
22191751.01.01Mette Mari Arntsdatter Bisted Skarrild By Arnt Nielsen Bisted Abelone Christensdatter Lund Bapt: Anno 1751. d: 1 Janvari: Blev Præstens {Arnt Nielsen Bisted} Barn døbt Navnlig Mette Mari. Ellen Mari {Arntsdatter Bisted} bar dend faderne Chresten {Jense Møller og Hustru og Chresten Heesgd: og Hustru og degnens {Laurids Ebbesen} Hustru {Maren Christensdatter} og Søn Chresten {Lauridsen}.Anno 1751 d. 1 Janvius da blev Præsten Baren døbt Naflig Mette Mari Ellen {Arntsdatter Bisted} bar den fader Christen {Jensen} møller og hustrue og Christen Hesgaar og hustrue og degn hust: og søn Christen ,
22201751.01.01Dødfødt Lustrup Peder Christensen Lustrup Kirsten Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 4de Janv. peder {Christensen} lustrup en død fød piger Baren.'}
Begravelse nr. 6205
22211751.03.14Kirsten Christensdatter Píndvig Christen Pedersen Pindvig ? Christen Pindvigs kone Bapt: d 14 marti: Blev Chresten Pinvigs Barn døbt Navlig Kiesten Jomfru {Christiana/Ellen Marie Arntsdatter} Bisted bar den faderne Christen Elkiær og Thomas Jenßen og Olle Mins og Anne Ibs datter og Maren peders dat:d: 14 Mars: blev Christen Penvigs baren døbt Naf Kiersten Jomf Bisted bar dend faderne Christ Elkier Mas mins Thomas Jensen Maren Ibsted Magret Niels daatter og Maren peders datter af hees gaard.
NOTITS: Degnen og præsten er ret uenige om fadderne: Ole eller Mads Minds, og Anne Ibsdatter eller Maren Ibsted(?).
22221751.04.14Else Hansdatter Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter Bapt: d 3 paaske dag Blev Hans eskeßens Barn døbt Navlig Else Niels Olleßens Hustru bar den fd: Peder Chrestenßen og Broder og Jens Olleßen og Søren Olleßens pige. d: 3. paaske dag blev hans Castoft Døbt naflig Else, Niels Ollesen Koene bar dend farderne peder Christen og broder og Jens Ollesen h[.]dstr[.] og Søren Ollese pig og Johanne Sørens dat{..}
22231751.05.02Bennet Andersdatter Grene Anders Nielsen Grene Maren Andersdatter Bapt: d 3 Søndag efter Paaske blev Anders {Nielsen} grænes Barn døbt Navlig Bennet Jumfru {Christiana/Ellen Marie Arntsdatter] Bistid bar den faderne Peder Hesßelvig peder Andersßen og Bent Selstrup og og{!} Moder {Brigitte Nielsdatter} og Engerborg {Andersdatter} skaue.d 3 Søndag efter Paask da blev Anders {Nielsen} grens baren døbt naflig Bennet Præsten daatter bar dd faderne peder hesselvig og Anders broder Niels og Bent og Mo[rder?] {Brigitte Nielsdatter} og peder Anders af skaue og hans søster {Ingeborg Andersdatter}.
NOTITS: Problem: hvis Anders Grene hedder Nielsen kan Bent Silstrup ikke hedde Jensen. Præsten og degnen sammenholt viser at Ingeborg Skave hedder Andersdatter for hun er søster til Peder Andersen.
22241751.05.02Anne Malene Bentsdatter Silstrup Bent Jensen Silstrup Mette Pedersdatter Bapt. d 2 Mayus blev Bent {Jensen} Selstrup barn døbt Navlig Anne Malene, Møllers hust bar dd fad: Anders {Nielsen} grøne og Rasmus {Bringelsen} Pindvig og Anders stusgd og Chresten Pindvig og hustru og Hans Pig.d: 2 May blev Bent Jensen baren døbt Naflig Anne Malene Møller Koenen bar den, faderne Anders {Nielsen} gren og Christen Pindvigs Koene og Rasmus {Bringelsen} i bidom {ibidem} og hans tinested pige Marie Las daatter og And stus gaard her af byen.
Begravelse nr. 6497
NOTITS: Normalt ville man læse Marie Larsdatter som en ny fadder, men præsten og degnen sammenholdt viser at det er tjenestepigens navn degnen angiver.
22251751.05.22Anne Jensdatter  Jens Pedersen Anne Nielsdatter Bapt: d 22 May blev Jens Pedersßen barn døbt Navlig Anne, Chresten Chrestensen ved aßing kierche hans Hustru bar dd fader, Peder Povelsen og Chresten Mortensen og Anders stusg og Elße og peder Chresten Hustru.d 22 Maj blev Jens pedersen baren døbt Nafl Anne, Christen Christensen Ved Assing kierhe hans hustru bar dend fad Peder Povels Anders stus gaar og Christen Mortensen Else stusg.
Begravelse nr. 6210
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Moderens navn fra FT 1787 Arnborg.
22341752.11.05Mariane Christensdatter Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard Maren Ibsdatter Bapt d 2 Søndag i Adven blev Chresten {Mortensen} Heesgaard baren døbt Mariana Jumfru Christiana {Arntsdatter Bisted} bar den fad: peder {Christensen} Lustrup og Mads Lauesen og Anne jbsdatter og Kirsten.d: 23 Syndag udi trinta{...} blev Christen heesgaarg{!} Baren døbt Naflig Mariane, Christiane bar dend farderner peder {Christensen} lustrup Mas Lausen Koene hesselvig Kiersten Ibsted Kiersten Jens daatter.
NOTITS: Degnen 5. nov. præsten 10. dec., man vælge. Moderens navn fra FT 1787. Christen Mortensen se #6240.
22351752.12.24Johanne Jensdatter  Jens Pedersen Anne Nielsdatter Bapt: d 7 Janvari blev Jens Pedersen baren døbt navnlig Jochane, præstens Datter {24, Christiane eller 20 Anne Lisbet Arntsdatter Bisted} bar den fad Peder Chrestensen og Hustru og jens Jacobsen og Karen Chrestens datt og Else studs.d 4de S. d: i Alfend blev Jens peders: baren Døbt Jhanne Præsten datter bar den faderne peder christensen og hustru Jens Jaossen Karen Christ: datter Kier[..]Niels datter El stusgaa{..}.
NOTITS: Præsten 7. jan. 1753, degnen 24. dec. 1752, man vælge. Moderens navn fra FT 1787 Arnborg.
22371753.03.14Anne Christensdatter Pindvig Christen Pedersen Pindvig ? Christen Pindvigs 2. kone Bapt: d 14 Martius blev Chresten Pinvigs baren døbt navl. Kiesten Jumfru {Anne Lisbet Arntsdatter} bisted bar den faderne Jens Jacobsen og Christen Laurids {Degn] og Anne jbsdat og Maren {Pedersdatter} Gastal.d: 14 Marsi Blev Christ penVis baren døbt Nafl: Anne, Annelisbet {Arntsdatter Bisted} af præste gaaden bar dend farderne Jens Jachopsen Christen {Laruidsen} Degn, Anne Jbdaatte Maren peder daatter Kiersten Sørendattr.
NOTITS: Præsten: Kirsten, degnen: Anne!! Tilnavnet Gastal ikke undersøgt.
22381753.03.18Anne Hansdatter Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter Bapt: d 18 Mart: blev Hans Eskes baren døbt Navlig Anne Peder Chrestensens Hustru bar dd fd Jens Ollesen og Hustru og Søren Skreder og Søren Ollesen pige {Johanne Kollund}.d: 18 Marsi blev hans Eskeesen i Castoft hans barn døbt nafl: Anne , peder Christensen hustru bar dend , faderne Jens Ollesen og Hustrue, Søren skreder Johane Kollund og Niels Ollesen Hustru.
22391753.03.25Else Nielsdatter Døvling Niels Madsen ? Niels Madsens kone Bapt: d 25 martius Niels Madsen baren døbt Navl: Elße Hr. Capteins Datter bar dd faderne.d: 25 Maris blev Niels Massen udi døfling baren døbt Naflig Else [Ja.en] linne[..] Roet bar den farderne Søren Ollesen Olle Mortensen og Anne Marie Niels J[..]sen peder døfling Hustru Christen [....]sen Hustrue.
Begravelse nr. 6223
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. I skiftet 1757 i Døvling, Skarrild efter Kaptajn Henrik Clausen Linderot ses, at han har lyst Dorthe Jakobsdatter i kuld og køn (altså vedgået faderskab) i 1748, da hun var 13 år, som Dorte Linderot.
LINK: Skifte #285 Henrik Clausen Linderot, kaptajn i Vester Døvling.
22401753.07.01Edel Christensdatter Silstrup Christen Christensen Silstrup Mette Pedersdatter d 1 Juli blev Chresten Selstrups baren døbt Navl Edel hendes {barnets} moster bar den fader Chresten Chrestenßen og Søster.d: 1 Julius blev Christen Christense udi Selstrup hans baren døbt Nafl Edel, hendes moster bar hende, faderne Christen Christesen og Christen Lassen og Hustrue og Daatter af Selstrup,
NOTITS: Degnen har Christen Larsen med datter, som må være præstens version af Christen Christensens søster, dvs Christen Larsen har børnene Christen Chrisetnsen og NN Christensdatter. Moderens navn fra FT 1787.
22421753.10.28Margrethe Pedersdatter Døvling Peder Andersen ? Peder Andersens kone Baptd 28 October blev Peder Andersen baren døbt Navlig Magrete Jumfru Christiane {Arntsdatter Bisted} bar den fadr peder Nielsen og Jacob {Sørensen} døvling og Hustru.{Ny prentet skrift} d: [..] October. Blev Peder Andersens barn døbt Nafnlig Magrete Christianna {Arntsdatter Bisted} bar den faderne Peder Nielsen Jacob Sørrensen Peder Jensen Maren Ibs datter Jnger borg Skau Mari i døfli{.} Karen becktoft Sisel gren.
Begravelse nr. 6226
NOTITS: Jakob Døvling hedder Sørensen. Hans kones navn indirekte i degnens kirkebog, flere muligheder.
22431754.01.20Johanne Olesdatter  Ole Mortensen ? Ole Mortensens kone Bapt: Anno 1754. Bapt d 20 Janvari blev Olle Mortensen barn døbt Navlig Jochana Møller Hustru bar dd fad: peder stus og hustru og Chresten Klingh og Elste Peders datter.I Jesu Navn Anno 175{.} d: 20 Janvarius Blev Olle Mortensens barn døbt Nafnlig Jahan Trin i Mølen baar faderne peder stusgaard Christen Klinch Anders studsgaard Laust Lauridzten gret studsg Anna Niels daatter Mar{..} Krog Else peder daatt.
NOTITS: Muligvis kan man identificere degnens navne med præstens, fx NNs hustru med et rigtigt navn.
22441754.06.03Inger Jakobsdatter Døvling Jakob Sørensen Døvling Elisabeth Andersdatter Bapt: d Anden Pinse dag Jacob Døslings barn døbt Navlig Mette Jumfru Jachana bar den fad: Peder Lustrup Chresten Lauridsen og Jens Vester Døvling pige og Anne Sørrens Datter. Paa Anden Pinsedag Blev Jachb Døefling baren døbt Naflig Enger Jomfrd Lin[deRot] bar dend fader Jens Nielsen og datt{..} og Niels Massen og Peder Jepsen og Magrete døfling og Anne Sørens daatter
NOTITS: Døsling ville være Dørslund i Brande sogn, kan være fejl for Døvling. Dette er vist to ganske forskellig dåb præsten har Mette, degnen Inger fadderne forskellige. Moderens navn fra FT 1801. Inger Jakobsdatter ses i FT 1801 i Skarrild Overby sammen med moderen.
22451754.06.03Johanne Thomasdatter Hesselvig Thomas Madsen Hesselvig Kirsten Marie Terkelsdatter Bapt: Samme dag blev Thomas Hesselvigs baren Døbt Navl Jachane, Møllers Hustrue bar den fad: Chresten Heesgaard Chresten Møller og Jens Pederssen Hustrue Olle Klinches Hustrue og Anne Maria. Samme dag Thomas hesselvigs: baren naflig Johenne Mø{.}ler Konen bar dd faderne Christen Hees gaar gl: Christen Møller, Christen Lauridssens Jens Pedersen Hust Olle Mortensen Hustru og Gl: Mø{.}ler daatter Maria.
NOTITS: Præsten kan være ret unøjagtig.
22481754.10.06Mette Mari Olesdatter Lustrup Ole Minds ? Ole Minds kone Bapt: d 12 Søndag efter Trint blev Olle Mins baren døbt navlig Mette Mari Jumfru [Jackane] {Bisted} bar den faderen Peder Lustrup Chresten Lauridsen Anne Katrine og laßin. d 13 {formodet fejl for 12} Søndag efter Trintaus blev Olle Mins udi Lustrup hans baren døbt Nafnl: Met Mari Jap[..]oue Johanne udi preste gaarden Bar den Faderne peder lust{..} Christen Laurisen lasie Karen Christensdaatter Catrinne Olles Daatter af L{..}
Begravelse nr. 6289
NOTITS: Begravet otte år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22511754.12.28Margrethe Pedersdatter Skave Peder Andersen ? Peder Andersens kone Bapt. d 28 dito {December} blev Peder Anderssen baren døbt navlig Magrette Jumfru {Dorte} Lindroth bar den fader Peder {Christensen} Lustrup og hustru Peder {Nielsen} Skaue Anders {Nielsen} Gren Jacob {Sørensen} Døvlings hustru. A:d: 28 Decmber , Blev Peder Andersen baren døbt Nafl: Magrætte Jomfrue Linderroth af døfling bar dend faderne peder Christensen og Hustru Gl: Peder {Nielsen} Skaue og Anders Gren Jacob Døfling hustru og Gren {skulle vel være et navn} Gren Søn peder og Jens Døfling og datter.
Begravelse nr. 6244
NOTITS: Begravet knap to år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22531755.03.05Anne Mari Andersdatter Skarrild- Grene Anders Nielsen Grene Maren Andersdatter Samme Dag {d: 5te marts} Anders {Nielsen} greens barn døbt naflig Anne Mari Jomfru Christiana bar den Faderne Bendt Jenssen {Silstrup} Jens pedersen Peder Andersen Hustru peder Greessen og Hans Pige Rasmus Bringelsen og Magrete Gren.Samme dag {d: 5te Mart:} Anders Grens baren Nafl: Anne Mari Jomfru Chriane bar dend faderne Bent Jensen Jens Pedersen peder Andersen Hustrue peder gressen og hans Pige Rasmus Bringelsen af penvig og Magrete gaen{!}.
Begravelse nr. 6249
NOTITS: Begravet to år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22541755.03.28Mette Mari Pedersdatter Hesselvig Peder Jensen ? Peder Jensens kone d: 28 Marti Blev Peder Jenssens udi Hesselvig hans barn døbt Nafling Mette Mari og Møllerkoene bar dend Faderne hans Smeds og Henning Rasmussen og Cort lauridssen maren Vevsted og Anne Niels datter.d: 28 Marsi Blev Ped{..} Jensen udi Hesselvig hans Baren Døbt Nafl: Met Mari og Møller Koene bar dend , Faderne Hans smed af Brand og Henning Rasmussen og Cort Lauritzsen Maren Væsted og An Nielsdaatter.
Begravelse nr. 6235
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22551755.04.20Mette Christensdatter Heesgaard Christen Mortensen Heesgaard Maren Ibsdatter Bapt d: 20 April: blev Christens Heesgaard barn døbt Naflig Mette Jomfru Christiana bar den Fadren Christen Pinvig og Ib Christensen Lauridtz Lauridtzen Mads Lauesen Lustrup {præstens fejllæsning af degnens hustru} og Anne Ib daatter Else Peder daatter Sørren Skræder Hustru.d: 20 April blev Christ{..} Hees gaard baren Døbt Navl: Mette Jomfrue Christian{.} bar dend Faderne Christen pinvig og Ib Christensen Lauris Laurissen Mas Lausen hustru og Anne Ib daatir , Else pedersdaatter Søren skræder hustrue.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22561755.05.19Birgitte Bendtsdatter Silstrup Bent Jensen Silstrup Mette Pedersdatter Bapt Den Anden Pensedag blev Bendt Jensen barn døbt, Birgiti{.} Præstens Daatter bar den Faderne Anders Gren Niels Jensen Christen Pindvig pige Peder Greissen.{.}en anden Pense dag Blev Bent Jensen udi Silstrup hans baren døbt Naf: BirteBirte Præstedatter bar dend fadr Anders gren Niels Jensen Christen penvig pige peitter gressen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22581755.06.22Anne Hansdatter Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter Bapt. Og samme dag { d: 22 Junis} Hans {Eskesen} Carstoft barn døbt Nafl: Anne Niels Olesen Hustru bar dend Faderne Jens ollesen og Hustru gammel Ja{...} Søren daatter Jens Nielssen og Sørren Skræder og broder Niels Sørrensen.Samme dag { d: 22 Junis} Hans Casto{..} baren Nafl Anne Nie{..} Ollesen Hustru bar den Faderne Jens Ollesen og hustru Gl: Johanne Søre{..} daater Jens Neilsen og Søren Skærder og broder Niel Sørensen.
Begravelse nr. 6262
NOTITS: Begravet to et halvt år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22601756.07.11Karen Jakobsdatter Døvling Jakob Sørensen Døvling Elisabeth Andersdatter Bapt. d: 4de Søndag i trinitaus blev Jachob Døfling Barn døbt Nafl: Karen Præsten daatter bar den Faderne Niels Massen Jens Hesselvig jachob Døfling pige Margrete.d: 4de søndag i Trintus blef Jachob Døuling Barn døt Nafl Karen Faderne præstens daatter dend Farderne Niels madsen Jens hesselvig Jachop Døflings pige Magrete Døfling.
Begravelse nr. 6242
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Moderens navn fra FT 1801.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22611756.09.26Maren Nielsdatter Ronnum Niels Christensen Ronnum Kirstine Nielsdatter Bapt. d: 15 Søndag i Trenitatus blev Niels {Christensen} Ronnom barn døbt Naflig Maren Maren {Christensdatter} Ronnom bar den Fadr: Niels Madssen i døfling Jens Pedersen i Hesselv Peder {Pedersen} Ronnum Lars Jørgensen Hustru Maren Vindeløf.d 15 Søndag i Tritatus Blef Niels Ronnum baren døbt Maren Maren Ronnum bar dend faderne Niels Massen i Døfling Jens pedersen i hesselvig Peder ronnum Las Sandfuld hustru Maren Vindeløf.
NOTITS: Dette Lars Sandfeld er vigtigt, han hedder altså Lars Jørgensen og kommer fra Store Sandfeld i Brande sogn. Lars begraves 1757 i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22621756.11.21Johanne Christensdatter Skarrild Mølle Christen Møller ? Chrsten Møllers kone Bapt d: 25 søndag i trenitat {eksisterer kun op til 23., her antaget} blev Chresten Møllers barn døbt Nafl: Jahanne Præste datter bar den Faderne Niels {Nielsen} Øvig Henning Rasmussen bertel Larssen Mari Christen daatter Gl: Christen Møller Hustru Anne Kling.d 25 Søndag i Trinitus Blev Christen Mølers Baren Døbt Nafl: Jahanne , Præsten datter bar dend Faderne Niels Ødvig Henning Bertel Lassen Mari Christen daatter Gl: Christen Mølers Hustru Anne Klinch.
Begravelse nr. 6755
NOTITS: Datoen er højst problematisk. Den 25. Søndag efter trinitatis eksisterer ikke i 1756. Her er antaget 23. søndag efter Trinitatis. Helt forkert vil det ikke være, men nøjagtigt vel heller ikke. Begravet 1814 af Skarrild Mølle.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22631756.11.22Maren Pedersdatter Skave Peder Andersen ? Peder Andersens kone Bapt d: 22 Nov: blev Peder Ander sen barn døbt Nafl: Maren Jomfru Anna Lisbeth bar dd fdr: Peder Nielsen Bertel Larsen Niels Mortensen. Anders gren Hustru Anne Knudsdatter karen Niels datter.d: 22 November Blev Peder Andersen udi shaue hans baren døbt Naflig Maren Jomfru Anne Lisbeth bar dend fader gl: Peder Nielsen Bertel Tarp Niels ortensen Anders gren hustru Anne Knud daatter Kaaren Neils daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22661756.12.26Marianne Jensdatter Skarrild By Jens Pedersen Anne Nielsdatter Bapt 1756. Paa den Anden Juledag blev Jens Pedersen barn døbt Naflig Marianna Præstens daatter bar den [.....] Peder [.....]sen Ander pedersen Olle Mortensen hustr Karen Niels daatter Mette Olles datter.1756 Paa anden Julledag blev Jens pedersen baren døbt Na{..} Mariannn Præsten daatter bar dend Faderne Peder Christensen Andr{...} Pedersen Olle Mortense hustrue Karen Christenssen Mette Olledattr.
Begravelse nr. 6248
NOTITS: Begravet to månder gammel. Moderens navn fra FT 1787 Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22671756.12.27Anne Nielsdatter Døvling Niels Madsen ? Niels Madsens kone 1756 Bapt den 3die Julle dag belv Niels Madsen barn døbt Naflig Anne Koenens søster bar den Faderne Jens Ollesen og broder Niels Ollesen og Koenens Broder og hans Hustrus søster og Anne Ibdatter.Paa 3die Julle dag Niels Massen bar{..} udi døfling Naflig Anne Koenes Søster bar den Faderne Jens Ollesen og broder Niels Ollesen og Koenens broder og hans Hustrus Søster og Anne Ib daatter ,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22681757.02.27Maren Olesdatter Klink Ole Mortensen ? Ole Mortensens kone Bapt Anno 1757. Bapt Paa Fastelauns Søndag blev Olle Mortensen Barn døbt Nafvlig Maren Præstens Daatter bar dd fd Sørren Skræder og Niels Lustrup Ander Studsgaard {fejllæsning af degnens Hesgaard} dorthe Niels daatter El peder Daatter.J Jeus nafen 1757. Paa Fastelaven Søndag Blev Olle Mortensen Baren Døbt Naflig Maren, Præsten datter La Rense Faderne Søren Skræder og Niels Lustrup Anders Hesgaard , daret Nielsdatter, El pedersdatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22691757.05.08Anne Nielsdatter  Niels Christensen ? NielsChristensens kone Bapt d: 8 May blev Niels Christen barn døbt naflig Anne Møllerens Koene bar dd fd Christen Møller og Peder Christensen og Sørren Skærder Hustru Bertel Larssen.d: 8 May Blef Niels Christensen udi Søndergaar hans baren døbt Anne, Møllers kone Bar den, Fadaderne{!} Christen Møler og peder Christensen og Søren skreder hustru Bertel Lassen og {... mangler}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22721757.08.24Margrethe Jakobsdatter Døvling Jakob Sørensen Døvling Elisabeth Andersdatter Bapt 14 Agustus blev Jachob Døfling barn døbt Naflig Margrete Jens {Nielsen} Døfling daatter bar dd fd Niels Masen Bertel Larsen Peder {...}sen Mari Christen datter og Anne Sørren Daatter.d: 14 August blev Jack{..} døfling baren døbt Naflig Magrete jens Døfling datter bar dend Faderne Niels Masen bertel larsen peder Jepsen Marie Christen daatter og Anne Sørensd:
NOTITS: Moderens navn fra FT 1801.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22731757.11.23Karen Jensdatter Karstoft- Sønder Jens Olesen Karen Rasmusdatter Bapt d: 23 November blev Jens Olesen barn døbt Nafl: Karen dorte Linder{..} var den fd Niels Madssen Hans Eskesen Niels Ollesen koene Apelon Anders daatter Jens Chrisste{...}.d 23 November Blev Jens Ollesen barn Døbt Nafl: Karen dorethe Linder{,..} Bar dend, Faderne Niels Massen hans Castoft Niels Ollesens Koene Aplon Ander daatter Jens Christensen ,
NOTITS: Moderens navn fra FT 1801 i Bukkær i Assing, hvor hun ses som mor til Karen Jensdatter *1756c, der i FT 1845 og 1850 Assing nævnes født i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22751758.02.07Ingeborg Poulsdatter Hesselvig Poul Nielsen Hesselvig Mette Bapt Anno 1758. Bapt d: 7 Februar blev Povel Hesselvig barn døbt Naflig Engerbore, og Hans søster bar dd fd Monsior Sviser og hendes broder og degn søn Lauridtz {Madsen} Niels {Nielsen} Øvigs daatter Maren {Nielsdatter} og Christen {Christensen} Sanfuld {Sandfeld Bjerre, Brande sogn) Hustru.Anno 1758 d 7de Februraius Blef Povel hesselvigs baren Døbt Naflig Enger Borg, og hans Søster bar dend og dens fadre var Monsius Svisert og hendes Broder og Degen søn Laur{...} Niels {Nielsen} Øvigs daatter Maren og Christen Sandfuld Hustru.
NOTITS: Monsior Svitser er far til den næste præst.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22761758.02.07Mette Christensdatter Silstrup Christen Christensen Silstrup ? Christen Christensen Silstrups kone Bapt [..]samme dag {d: 7 Februar} Christen {Christensen} Selstrups barn døbt Naflig Mette og Præsten daatter bar dd fd Jens Madssen og degn søn Cort {Madsen} og degn Daatter Helene {Madsdatter} og Jens Penvegs Hustru.samme dag {d 7de Februraius} Christen Selstrup Baren Naf{..} Mette og Præsten daatter bar den fadern{.} Jens Massen og degn Søn Kort og degen daatter Leene og Jens Penvigs Hustru.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22771758.03.22Anne Marie Andersdatter Grene Anders Nielsen Grene Maren Andersdatter Bapt d: 22 Martius [dau.r] Anders Grenes barn døbt naflig Anne Mari og Jomfru Anne Lisbeth af Præstegaarden bar dd fad: Christen {Christensen} Pinvig og Hustru Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} og Peder [....] Jens grenes Koene.d 22 Martius da blev Ander gren Baren dø{..} Nafl: Anne Mari, og Jomfru Anne Lissebet af Præsted gaarden bar dend Faderne Chresten Penvig og hustru Peder Ronnum og Peder Mins Jens grenes Koene.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22791758.06.02Inger Jensdatter Skarrild By Jens Pedersen Anne Nielsdatter Bapt Samme dag {d: 2. Junnius} Jens Peder sen barn døbt Nafl Enger Presten daatter bar den fadr Peder Agersig og søn og El Erech datter og Ole minses Hustru og Kiersten Christen daatter.samme dag {d: 2 Junis} Jens Peders{..} Baren døbt Naflig Enger Præsten daatter bar dend Fadere Peder Ager sig og søn og El Erich daatter og Ole Minses Hustru og Kiersten Christendaatter.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787 Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22811758.08.06Else Bentsdatter Silstrup Bent Jensen Silstrup Mette Pedersdatter Bapt d: 11 Søndag i trinita blev Bendt Jens sen barn døbt Naflig Else Præsten daatter bar dd: fd. Rasmus {Bringelsen} Pinvig og Niels Larssen Chresten Pinvig kone Bendt Jens sen Pig, Niels Lustrup datter {Maren? Nielsdatter}.d: 11 Søndag i Trinitas da blev Bent Jensens baren Døbt Nafl: Else, Præsten dat{...} Bar den Faderne Rasmus Penvig og Prestens Afvlskarel Niels og Christen penvigs koene Bents pige Niels Lustrup datter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22821758.08.20Anne Margrethe Pedersdatter Skave Peder Andersen ? Peder Andersens kone Bapt d: 13 Søndag i Trinite blev Peder Ander sen barn døbt Nafl: Anne Magrete Niels {Jakobsen} Sønder gaard daatter {Abelone? Nielsdatter} udi Gl: Arenborg bar dend fad: Rasmus {Bringelsen} Pinvig peder Gre[i]sen Jachob {Sørensen} Døfling Peder Jepsen og søster {Anne? Jepsdatter} Jens Ollesen Hustru.d: 13 Søndag i tritaus da Blev peder Anders Baren døbt udi Skaue Nafl Anne Magrete Niels Sønder gaard daatter udi gl: Aren Borg bar dend fader Rasmus Penvig Jacob døfling peder gresen og peder Jepsen og Søster Jens Ollesen Hustru.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Niels Jakobsen Søndergaard i Gammel Arnborg.
22851759.05.26Mette Nielsdatter Døvling Niels Jakobsen Anne Knudsdatter d: 26 May en uægte Baren af døfling Nafl: Mette Morderen Anne Knud daatter , faderen Niels Jacobsen af Skaue og Niels Massen Hustru bar dend.Paa anden Pinsedag {d. 4. juni} blev en uægte Baren døbt af Døfling Naflig Mette og ud lag til Barnefader, Niels Jacobsen af Skaue ,
Begravelse nr. 6267
NOTITS: Begravet fire måneder gammel. Præsten og degnen er ikke enige om datoen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22881759.10.21Anne Johanne Olesdatter Klink Ole Mortensen ? Ole Mortensens kone d: 19de Søndag udi Trinitatus Blev Olle Mortensen hans Baren døbt Nafl Anne Johanne, Præsten Hustrue {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} Bar dend Faderne Olle Mins degen søn kort Morten stusgaar og Mette Sørensdatter her udi bye.d: 19 Søndag i tritaus Blev Olle Mortensen Baren døbt Naflig Anne Johanne Præsten Hustru bar dend Faderne Olle Mins Cort Laurissen Morten stusgaar Jens pederse: hustru Else stus gaard og Mette Sørendaatt.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22921760.03.16Inger Nielsdatter Døvling Niels Madsen ? Niels Madsens kone d: 16 Marsi: Blev Niels Massen udi Døfling hans Barn Døbt Jnger Præsten{...} Biersted {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar dend Faderne Niels Christensen Jaab {}Jacob Sørensen døfling, peder Jepsen Anne Niels daatter Kirsten Peder dat.Søndagen d: 16 Mars Blev Niels Massen Baren Døbt Naflige Jnger, Præsten Hustru bar dend , fadr{..} Niels Christensen og [....] Defling Hustru peder Jepsen Anne Niels daatter i Skaue og Kiersten pedersda{...}
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22941760.07.20Maren Pedersdatter Ronnum Peder Pedersen Ronnum den Yngre Maren Nielsdatter d: 7de Søndag udi Trinitatus Blev Peder {Pedersen den Yngre} Ronnum Baren døbt Maren Monsiur Øster gaard Kiersted {Anne Dorte Liebe} Bar dend, Faderne Niels {Christensen} Ronnum, Olle {Nielsen} Mins , Degn Søn Kort {Madsen} , Mølle Koene Niels {Nielsen} Ødvig daatter Anne ,d 7de Søndag udi Trinitatus Blev Peder Ronnum Baren Døbt Nafnl: Maren Monsiur Øster gaar Hustru paa Nørre Castoft Bar den , Faderne Niels Ronnum og Olle Mins Kort degn Møle Hustru Niels Ødvigs dat Anne
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22951760.08.11Lenore Christensdatter Svitzer Skarrild By Christen Clausen Svitzer Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted Torsdagen d: 11ve Agusti Hr. Svitzer Baren Lenore Døbt Madamme Bisted {Abelone Christensdatter Lund} Bar hende Faderne, hr Jes {seng}, af ansager Monsiur høg af Kerbøl, Jens {Christensen} Lund Madamme Tøxen {Brigitte Christensdatter Svenstrup} Jomfrue {Lorentze/Anne Marie} Bisted.Tors dagen d: 11 Augusti blev Præsten Baren døbt nafl Lenore, Madme Bisted bar dend Faderne Hr Jesseng af ansagger Monsiur høg af Kelbøl Jens Lund Madme Tøxen og Jomfrue Bisted.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22971761.01.14Margrethe Birgitte Poulsdatter Østergaard Karstoft- Nørre Poul Jensen Østergaard Anne Dorte Poulsdatter Liebe d: 14 dito {janvarius} Blev Monsiur {Poul Jensen} Øster Gaar paa Nørre Castoft, hans Barn Døbt Magrete, Jomfrue {Margrethe/Edel Manassesdatter} Tøxen Bar dend, faderne Hr {Knud Peder Christensen} Søltoft udi Brande, Hr heretzfoger udi gieldedrup. d: 14 Janvav: da blev Monsiur Østergg Paa Nørre Castoft hans Barn Døbt Nafl Magrete Bergiette, Jomfru Tøxen Bar dend Faderne Hr Søltoft udi Brand Hr herretz foger Lyster, af Gielderup.
NOTITS: Birgitte Christensdatter Svenstrup er mor til Margrethe og Edel Manassesdatter Tøxen, døtre af Manasse Pedersen Tøxen †1744, præst i Sønder Felding. Se afkald 29.06.1757 Hammerum Gejstlig.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
22981761.01.18Anne Hansdatter Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter 1761 d 18 dito {Janvarius} Blev Hans {Eskesen} Castoft Baren døbt Anne, Møller kone Bar dend, Faderne Niel Christensen Olle Nielsen Ander {Jensen} Østergaar, Jens Nielsen daatter, peder Jacobsen Hustru peder Christensen, Søndagen d: 18 dito {Janvav:} Belv Hans Castoft Hans Baren døbt Nafl: Anne Møle Konen Bar dend Fader Niels Christensen Olle Nielsen og Ander Østergaar Jens Nielsens daatter peder Jacobsen kone Peder Christensen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23001761.03.19Maren Andersdatter Grene Anders Nielsen Grene Maren Andersdatter d 19 Masi Blev Ander gren bar døbt Maren Møller dat bar den faderne Christen Peders: og Konne Niels Ødvig Søn Olle Mins Koene,d: 19 Massi da blev Ander Nielsen udi gren , hans Baren Døbt Nfl: Maren, Møler Daatter , bar dend Faderne Christen Pedersen og Konne Niels {Nielsen} Ødvig søn Jens og Maren Miens Zesel gren.
Begravelse nr. 6803
NOTITS: Begravet 1820 58 år gammel. Præsten Svitzer bliver svagere, flere og flere stavefejl, afkortninger.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23021761.07.02Karen Nielsdatter Døvling Niels Madsen ? Niels Madsens kone d: 2 den Julius blev Niels Massens baren udi døfling døbt Karen , peder Jacobsen Koene Bar den. d: 2den Julius blev Niels Massen baren døbt Karen , Peder Jacobsen Koene udi døfling var denne Faderne Bent Jensen og Christen Pedersen Karen Castoft og Anne Jepdaater.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23081762.01.01Margrethe Pedersdatter Skave Peder Andersen ? Peder Andersens kone Samme Dag {førsted Janvius} Peder Andersen udi Skaue hans Baren, døbt Magrete, Anne Niels dat af døfling Bar dend , Faderne peder {Christensen} Lustrup og Morten {Pedersen} Stusgaar Magerte {Grene} hendes dat,Samme dag {1 janvaris} peder Andersen i Skaue hans baren Nafl Magrete, Anne Niels Daatter og Bar dend Faderne peder Lustrup Jacob Selstrup, og Morten stusgaar og Magrete gren hendes Daatter. Skarrild Skole Huus L.{aurids} E.{bbesen} Thæm.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23101762.02.26Anne Nielsdatter Skarrild By Niels Christensen ? Niels Christensens kone d 26 Februvari Blev Niels Christensen i Søndergaar hans Baren døbt Anne Mølle Koene bar den Faddere Peder Christen Søren {Sørensen} Skræder degn dat Mari Jens daatter.D 28 Februr: Blev Niels Christensen udi Sønder gaar hans Baren døbt Anne Kierstine, Møle Konne bar dend , Faderene peder Christensen og Søren Skræder og kort deng {degn} , og Mari Christen daatter.
Begravelse nr. 6382
NOTITS: Begraves 11 år gammel. Moderen dør i barselsseng.
LINK: Moderen, Niels Christensens kones begravelse.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23151762.08.22Anne Katrine Eriksdatter Lustrup Erik Pedersen Lustrup Margrethe Svendsdatter d 22 Agusti Blev Eriech pedersen udi Lustrup døb Anne Catrine hans Kones Søster Bar dend Faderne Las Svensen og hans Søster Olle Pedersen.d 22 Austie, da blev Erich pedersen udi Lustrup hans Baren døbt Nafl: Anne kat[..] hans konnes Søster Bar dend , Faderne Peder [f....] gaar og hans Søster Karen Christensdat Las Svensen og Broder og Søster og Olle Pedersen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23161763.01.02Anne Jakobsdatter Bæksgaard Jakob Bæksgaard ? Jakobs Bæksgaards kone Føde Anno 1763. d [2]: Janvarius blev jacob Bexgaar Baren Døbt Anne Kiersten Christen daatter bar dend, Faderne Morten stusgar, og Olle Mins kort Laurisen Peder Lustrup Karen Niels daatter ,J Jesu Nafn Ao 1763. d 1sted Janvirus da Blev Jacob B[æ]exgaard Baren Døbt Nafl: Anne Kiersten Christen daatter udi heesgaard Bar dend Faderne Morten {Pedersen} stusgad kort Laurissen og Olle {Nielsen} Minds [..] Peder Lustrup konne Niels Madsen Hustru ,
Begravelse nr. 6296
NOTITS: Begravet 7 uger gammel. Præsten har Karen Nielsdatter, degnen Niels Madsens hustru, altså identificeret.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23171763.02.28Anne Kirstine Jensdatter Fasterholt Jens Jakobsen Johanne Madsdatter d 28 Februs Blev Jens Jacobsen udi Faster holt hans Baren Døbt Nal: Anne Kiertin Christen bere kone Bar dend Faderne Christen {Christensen} Bere {den Yngre} Niels {Christensen} Bere og hustru {Johanne Jensdatter} Anne Marie Jens Daatter.
NOTITS: Degnen har indført denne dåb i Skarrild ikke i Arnborg kirkebog, hvor den hører hen. Hun bliver gift til Brande sogn.
LINK: Degnen affotografering.
23181763.03.27Margrethe Christensdatter Krog Christen Pedersen Tarp ? Christen Pedersen Tarps 2. kone d: 28 Februvarius Blev Christen pedersen Tarp hans Baren døbt Magrete, Anne Møl Bar den Faderne, Mas Lausen kort Laurissen Morten pedersen Anne Nielsdaatter kirsten peder daatter,Paa Palme Søndag Blev Christen peder{...} Tarp udi krog hans Baren Døbt Magrete, Anne Møl bar dend Faderne Mas laursen og kort {Lauridsen} Degn og Morten pedersen og Anne Niels daatter og Kiersten pedersdat.
NOTITS: Præsten har kopieret datoen forkert fra degnens forrige dåb, som var indført i Skarrild i stedet for Arnborg (Fasterholt).
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23211763.07.02Mette Poulsdatter Hesselvig Poul Nielsen Hesselvig Mette Thomasdatter Paa maria besøgelsen dag Blev Pouel {Nielsen} Hesselvigs Baren døbt Mette, hans brod{..} konne Bar dend Faderne Thomas {Pedersen} Holtdom Jørgen Hesselvig Christen {Christensen} Sand fuld (Sandfeldbjerre Brande sogn} og konne og daatter.Paa Maria Besøgelsen dag, da blev Pouel hesselvig Baren Døbt Mette hasn broder konne bard dend Faderne hans broder og Niels Thomasen Jørgen hesselvig Christen sand fuld konne og daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23221763.07.24? ? Bertelsdatters barn Hesselvig  ? Bertelsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: ' d 29 [dito Julius] Berte Hesse[l]vig daters barn død fød [straxen?] f[a] '}
Begravelse nr. 6300
NOTITS: Dato omtrendtlig. Saa vidt det kan ses har præsten kopieret dette helt forkert og fået Bertel Hesselvigs datter begravet 7 uger gammel. Bertel Heselvig er for gammel til at få børn, han fik børn 20 år før.
23241763.09.29Maren Lustrup ? Bertelsdatter d 29 September, Blev Bertel {Nielsen} Lustrup daatter barn Døbt Maren og hende Moster {Stine Bertelsdatter} bar dend Faderne Peder {Christensen} Lustrup og hans konne {Mette Katrine} og Thomas Magrete og Karen Christens daatter ,d 29 September da Blev Bertel Lustrup daatter barn døbt Maren og datter stine Bar dend , Faderne peder lust{..} og hans konne og thomas Jensen Magrete [Gres] daatter pg Karen Christen daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23271763.12.17Maren Madsdatter Krog Mads Laursen ? Mads Laursens kone d: 17 December Blev Mas Laursen udi Krog hans Baren døbt Nafl: Maren, Karen Christensdat bar den. Faderne Christen Skræder og hustru Morten stusgaar, Johanne Christ: dat.d 17 Decembr Mas Laursen Baren Nafnlig Maren, Karen Christendatter Bar den, faderne Christen Skræder og hus[...} Christen Nielsen Morten stusgaar, Johanne Christen daatt.
NOTITS: Mads Laursen ses 1752 i Hesselvig, 1761 i Lustrup, her 1763 i Krog alt i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23281763.12.26Anne Margrethe Christensdatter Pindvig Christen Pedersen Pindvig ? Christen Pindvigs kone d anden Julle dag da Blev Chrisen {Pedersen} penvigs Baren døbt Anne Magrete Degne daatter Bar den Faderne Thomas Elkier og hustru Anne Ibdaatter kort Laurissen, Johanne Jens daatter udi penvig og Broder Peder Jensen,d anden Julledag blev Christen Pendvigs Baren Døbt nafnl Anne Magrete degne daatter bar dend Faderne Thomas Elkier og hustru Kort Laurse og Anne Jbdaatter Johanne penvig.
Begravelse nr. 6331
NOTITS: Begravet 3 år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23301764.02.26Anne Christensdatter Skave Christen Christensen ? Christen Christensens kone Syn dagen 26 Febrius Blev Christen Christensen udi Skaue, hans Baren Døbt Anne , peder Andersen konne Bar dend, faderne Christen Pedersen Morten {Pedersen} stusgaard, Johanne {Jensdatter} penvig og peder Gren daat og Niels Christ: kone.
Begravelse nr. 6303
NOTITS: Begravet 11 uger gammel.
LINK: Degnen affotografering.
23361764.09.23Anne Pedersdatter Døvling Peder Jepsen ? Peder Jepsens kone d 23 September Blev peder Jepsen udi Døfling hans Baren døbt Anne Præsten kierste {Anne Lisbeth Anrtsdatter Bisted} Bar dend, Faderne Peder Mortensen og hustru kort Laurissen Niels Massen Maren Niels daatter,d: 23 September , Blev peder Jpsen udi Døfling Baren døbt Anne Præsten konne Bar dend, faderne Peder Mortensen og hustru og kort Laurissen, Niels Madsen , Maren Nielsdaatter.
Begravelse nr. 6337
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23381764.10.07Karen Andersdatter Grene Anders Nielsen Grene Maren Andersdatter d 7 October Blev Anders {Nielsen} Grene Baren Døbt Karen Niels Lustrup Daatter Bar dend Faderne Peder {Christensen} Gren og dat Peder Chistensen og Magrete peder daatter.d: 7 October blev Ander gren Barn døbt: naflig Karen Niels Lustrup daatter bar dend Faderne peder gren og daatter og Peder Christensen og Magrete Peder.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23401764.12.01Mette Kirstine Hansdatter Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter Føde Anno 1765 Dend Nye Kirche aar d: førstend December blev hans {Eskesen} Castoft Baren døbt Mette Kierstine . Peder Mortensen konne Bar dend , faderne Peder Mortensen og pige, Olle Nielsen Maren penvig.d: Nye kirche aar Anno 1765. D først Decber Blev hans [Ca...] Baren døbt Met{..} Kierstin Peder Mortensen konne bar dend faderne peder Mortensen og pige Maren penvig Olle Nielsen.
Begravelse nr. 6307
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23411764.12.01Anne Jensdatter Karstoft- Sønder Jens Olesen Karen Rasmusdatter Samme dag {førstend December} Jens Ollesen, baren Anne Jens Trovelsen Konne Bar dend faderne, Jen trovelsen og Søster Aner Plaisen, Maren Jens daatter ,Samme dag {først Decber} Jens Ollesen baren Anne Jens Trovelsen konne bar dend fadere Jens torvelsen og Søster og Ander Plaisen og Methe Jens daatter.
Begravelse nr. 6313
NOTITS: Begravet fem måneder gammel. Moderens navn Karen Rasmusdatter se #2273.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23421765.03.03Inger Nielsdatter Døvling Niels Madsen Karen Nielsdatter d 3die Masi Blev Niels Massen udi Døfling Døbt Enger Jomfru {Anne Malene} Bisted bar dend faderne Bent {Pedersen} døfling og peder Mortensen og Christen døfling og Søster Anne Niels dat , af døfling ,d 3 Masy Blev Niels Massen baren døbt udi døfling Enger Jomfru Bisted bar dend. faderne Bent og Peder Mortensen og Christen døfling og Søster og Ane Niels daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23451765.05.15Abbelone Katrine Christensdatter Svitzer Skarrild By Christen Clausen Svitzer Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted d: 15 May Blev hr Sviser Baren døbt Appelon Catrine Jomfru {Maren} Biøren {Clausdatter Svitzer} Bar dend faderne Monsiur Bal[ser] Wort Mand og Præsten {Niels Christian Clausen} udi Brand Jens {Christensen} Lund Jomfru {Claudiane Clausdatter} Swiser og Jomfru Hiøer.Onsdagen d 14 Maj Blev Hr Sviser hans dat Døbt Appelon Catrin Jomfru Biøren bar dd faderne Balser Wort Mand og Brand Præst Jens Lund Jomfru Sviser og Jomfru Hiøer.
Begravelse nr. 6316
NOTITS: Begravet 12 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23511766.03.09Else Kirstine Hansdatter Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter Bapt Samme dag {d 9 Marsi} Hans {Eskesen} Cars toft baren døbt navlig Else Kiertine Jens trovelsen daatter bar den faderne Peder Christensen og Erich Nielsen og Else {Pedersdatter} Stusgard Jens Pedersen Hustru.samme dag {d: 9 Masi} hans Castoft Baren Døbt Naflig El Kirstine Jens trouelsen daatter Bar den faderne Peder Chr {næste side mangler}
Begravelse nr. 6326
NOTITS: Begravet 13 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
23521766.03.09Kirsten Nielsdatter Lustrup Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone Bapt Samme dag {d 9 Marsi} Niels Pedersen udi Lusterup hans barn døbt Navlig Kiersten Niels peder Hustru bar den faderne Anne Niels daatter og Jens Pedersen.
NOTITS: Mangler i degnens kirkebog.
LINK: Præsten affotografering.
23531766.07.08Mette Pedersdatter Døvling Peder Jepsen Anne Nielsdatter Bapt. d 8te Julius blev Peder Jepsen udi Døuling hans baren døbt Navlig Mette og hendes faster {Anne? Jepsdatter} bar den fade{...} Hans Tarp og Olle {Nielsen} minds Mas Jensen Karen Jensdaatter gene daatter {Lene Lauridsdatter} Maren Nielsdaatt.
NOTITS: Moderens navn i FT 1787. Mangler i degnens kirkebog.
LINK: Præsten affotografering.
23541766.08.10Anne Katrine Jakobsdatter Bæksgaard Jakob Bæksgaard ? Jakob Bæksgaards kone Bapt d 10 Agustus blev Jacho Bechgaard Baren døbt Anne Catrine Niels {Sørensen} Olling Hustru {Kristen Christensdatter} bar den faderne Niels Peder og Bertel Heesgaard og degns søn {Ewert Lauridsen} og datt {Lene Lauridsdatter.}
NOTITS: Mangler i degnens kirkebog.
LINK: Præsten affotografering.
23561767.04.16Margrethe Christensdatter Lustrup Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone. d 16 April Blev Christen pedersen Baren døbt Naflig Magrete Ricart dat Bar den faderne Bent Jensen og hustr {Mette Pedersdatter} Peder jepsen og konne Maren Nielsdat.
NOTITS: Dåb 1767-72 kun i degnens kirkebog.
LINK: Degnen affotografering.
23571767.05.15Mette Kirstine Hansdatter Karstoft- Sønder Hans Eskesen Karstoft Birte Christensdatter d 15 May blev hans {Eskesen} Castoft Baren døbt Naflig Mette Kiersten Niels Lustrup dat Bar dend faderne Oluf {Nielsen} Minds og Christen hansen og Erech og Morten stusgaar konne og Jens trovvelsen Søster Maren.
LINK: Degnen affotografering.
23581767.06.23Ellen Johanne Pedersdatter Grene Peder Christensen Grene Maren Troelsdatter Paa Sant hans dag , Blev Peder Christensen udi gren hans barn døbt El Johan, Christen Pedersen konne bar dend faderne Jens trovelsen Eriech Nielsen, Anne trovelsdat Ander {Nielsen} gren Anne Magrete Maren gren.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.
LINK: Degnen affotografering.
23621767.07.16Abbelone Katrine Christensdatter Svitzer Skarrild By Christen Clausen Svitzer Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted d 16 Julii Blev Hr Svizer {sognepræsten Christen Clausen} baren døbt Nafl Appelone Caterina Mons. Bruch {Laurids Hansen Buch} konne {Ingeborg Lauridsdatter Nyboe} bar dend faderne Jomfru {Maren} Bjørn {Clausdatter Svitzer} Madme {Poul Jensen} Østergaar {Anne Dorte Poulsdatter Liebe} og M{..} Mas[....rs] bager {Andreas Bagger eller kone Hastrup} Monsiur {Ebbe Olav} Lyster og Monsiur Broch {Laurids Hansen Buch} paa tanderup Madme hvid.
LINK: Degnen affotografering.
23661768.05.01Maren Pedersdatter Døvling Peder Jepsen Ane Nielsdatter d 1ste May Blev Peder Jepsen udi døfling hans Baren døbt Maren Ricart dat Maren Bar dend, faderne Christen Døfling konne Jens Bentsen, Ander {Pedersen} Skaue konne Maren Christen daatter, og Magrete peder dat.
NOTITS: Gift til Sønder Omme.
LINK: Degnen affotografering.
23721769.01.29Anne Olesdatter Elkær Ole Elkær ? Ole Elkærs kone Samme dag {d 29 Janvius} Olle Elkier baren Anne degnens daatter bar dend faderne Olle {Christensen} hees gaard Thomas Elkier koene og hans fader {faderens far antaget} Olle Krog , Søren pedersen. Rasmus {Bringelsen} Penvig daatter {steddatter} Johanne {Jensdatter}.
LINK: Degnen affotografering.
23761769.03.08Maren Jørgensdatter Holtum Jørgen Pedersen Holtum Maren Nielsdatter Onsdag d 18te Mars blev Jørgen {Pedersen} holtdom Baren døbt Naf Maren Peder {Jørgensen} holtom hustrue {NN Mikkelsdatter} Bar dend fadere Trovel {Troels Jørgensen} Sandfuld og jens jacobsen og hendes broder {Peder Nielsen} Maren Thomasdaater og hans tienstedpige.
NOTITS: Se også Arnborg #2218. Denne dåb er fejl placeret i Skarrild i stedet for Arnborg kirkebog.
LINK: Degnen affotografering.
23781769.07.12Mette Andersdatter Grene Anders Nielsen Grene Maren Andersdatter d: 12 Julius Blev Ander {Nielsen} Gren baren døbt Naflig Met Peder gren datter {Bennet Pedersdatter} Bar dend , faderne Peder {Christensen} gren Anne Jens dat, Niles {Christensen} Ronnum Karen Jens dat Maren Christens dat.
LINK: Degnen affotografering.
23791769.07.24Sidsel Pedersdatter Grene Peder Christensen Grene Maren Troelsdatter d: 24 Julius Blev Peder {Christensen} Gren Baren døbt Zesel hans koenes Søster bar dend faderne Christen døfling Erech Nielsen peder {Christensen} smed Koene {Mette Katrine Smed} Anne Nielsdaatter Anders {Nielsen} Gren pig.
LINK: Degnen affotografering.
23821769.12.16Anne Michelsdatter  Michel Nielsen ? Michel Nielsens kone d 16 December , Blev Mechel Nielssen , Baren døbt Anne, Møler datter Anne bar dend faderne Jens Christensen Peder {Christensen} smed og degn daatter Kiersten Christen daatter og Maren Christensdatter udi Krog.
LINK: Degnen affotografering.
23841770.03.12Maren Pedersdatter Døvling Peder Jepsen Ane Nielsdatter d 12 Maris Blev Peder Jepsens Baren døbt Naflig Maren, og Rickart Døfling daatter bar dend , faderne Chisten pedersen Johanne Christen døfling hust{..} Jens Peders daatter Kirsten Bertil hees, gaard ,
Begravelse nr. 6371
NOTITS: Begravet
LINK: Degnen affotografering.
23881770.07.07Calina Hansdatter Linnet Karstoft- Nørre Hans Ditlevsen Linnet Anne Margrethe Christiansdatter Fogh d: 7 Julius Blev Hr. heres foger paa Castof, hans Barn Døbt Calina, og hans Kiersted Søster bar dend faderne Hr. Gieltrup udi Feldeng, Mons {Laurids Hansen} Buch paa tanderup Hr. {Christen Clausen} Sviser Kiersted {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} Nøling Præst {Hans Lauridsen Bruun} og Kiersted {Karen Madsdatter Møller}.
LINK: Degnen affotografering.
23901771.04.01Karen Christensdatter Døvling Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Anno 1771. d 1 April Blev Christen pedersen udi Døfling hans baren døbt Nfl: Karen Niels Lustrups daatter Bar dend, faderne Gl. Christen pedersen, Olle {Nielsen} Minds og Erech {Nielsen} Castoft og Peder Jepsen hustru degns daatter.
LINK: Degnen affotografering.
23921771.06.02Anne Margrethe Nielsdatter Døvling Niels Christensen Nygaard Bodil Jensdatter Samme dag {2 Junius} Niels {Christensen} Nye gaar udi døfling hans Baren Ane Magrete, hans konnes Søster Bar dend, faderne, hans Broder Christen Anders Vistesen og fæsted Møe Mariane Christen daatter udi hesgg Olle {Nielsen} Miens Konne.
NOTITS: Niels Christensen Nygaard er født i Nygaard i Borris, ses i Baggesgaard i Sønder Omme, her i Døvling, i Borris, i Sønder Langelund i Ringive og efter 1782 som forpagter af Brande Præstegaard.
LINK: Niels Christensen Nygaard.
LINK: Degnen affotografering.
23931771.08.11Abbelone Nielsdatter Skarrild By Niels Pedersen Karen Jensdatter Dommi d: 11 Søndag j Trin Blev Niels Pedersen Baren døbt Apelone hans broder {sikkerlig Jens Pedersen} konne Bar den faderne Jens Pedersen og dat {Johanne Jensdatter} Peder Christensen konne Kiersten Jensdaatt Niels Mo[r]tensen.
NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
LINK: Degnen affotografering.
23941771.09.09Margrethe Mortensdatter Studsgaard  Morten Pedersen Studsgaard Maren Ibsdatter d: [9] September Blev Morten pedersen Baren Døbt Magrete Christen Møllr daatter Bar dend fader Ib {Pedersen} agersig {Assing sogn} og Niels Mortense og Mortens pige.
NOTITS: Datoen svært læselig, kan være 19. sept.
LINK: Degnen affotografering.
23951771.10.27Johanne Marie Jensdatter Øvig Jens Nielsen Kirsten Christensdatter d: 27 October Blev Jens {Nielsen} Ødvigs Baren døbt Johanne Marie Peder {Pedersen den Yngre} Ronnum bar den, faderne Kort Laurisen Christen {Mikkelsen} Toxvig og Erech {Nielsen} Castoft Povel {Nielsen} Hessselvig og kone {Mette Thomasdatter} Maren Christen daatter.
Begravelse nr. 6441
NOTITS: Begravet seks et halvt år gammel i 1778.
LINK: Degnen affotografering.
23961771.11.03Else Kirstine Jensdatter Karstoft- Sønder Jens Jensen Pindvig Ane Nielsdatter d: 3 November Blev Jens Jensen {Pindvig} uid Castoft, hans Barn døbt Else Kirstine Anne Jens dat Bar dend fader Jens {Ibsen} Pinvig og Sø[s] Anne Niels daatter.
LINK: Degnen affotografering.
23991772.01.19Maren Jensdatter Lustrup Jens Christensen ? Jens Christensens kone d 19 Javvius Blev Jens Chrstensen udi Lustrup hans baren døbt Maren Ricatsdaatter Maren Bar dend faderne Christen Sh[v]aad og las Meche{.}sen Præstens pige Olle Minns konne Christen Tarpes konne.
Begravelse nr. 6372
LINK: Degnen affotografering.
19951772.07.01Anne Margrethe Christensen Svitzer Præstegaarden  Christen Clausen Svitzer Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted {REKONSTRUKTION: fra skifte 1773 efter faderen: 'Præsten Christen Clausen Svitzer og Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted en datter født Anne Margrethe .'}
NOTITS: Dato arbitrær midt i året 1772. Kirkebogen ikke ført det meste af året 1772.
LINK: Se faderen Christen Pedersen Lustrup.
24021773.02.10? Anders/en/datter Krog Anders Vistesen Krog Marianne Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 20 dito {Febr} døde Anders {Vistesen} Krog baren udi sin korte 10 dage.'}
Begravelse nr. 6384
NOTITS: Vistesen kan være fejl, for Anders Pallesen får barn for tæt på denne dato. Datoen for dåben er omtrentlig fra alderen 10 dage.
24031773.05.01? ? ? ? ? {... Begyndelsen mangler ...} daatter udi Søndergaard bar dend, faderne Peder {Christensen} smed, Peder Klinks Konne Anne Møl Giert Jensen .
NOTITS: Dette er enden af et brud i degnens kirkebog hvor ca. 2 foliosider mangler mellem den 2. februar 1772 og den 20. juni 1773.
LINK: Degnen affotografering.
24061773.09.26Karen Poulsdatter Hesselvig Poul Nielsen Hesselvig Mette Thomasdatter Dom: XVi post Trin: Povel Hesselvigs barn, døbt Karen . Mette Nielsdatter bar det . Fadderne Peder Ødevig , Maren Christensdatter Niels Holtum og Syster. d 16 dito Povl Hesselvig hans barn døbt Karen og Mette Nielsdat bar dend faderne Peder Ødvig og Maren Christensdatter, Jens [Terch]ilsen
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24101774.03.20Anne Marie Gertsdatter Skarrild By Gert Jernsen Maren Nielsdatter 3 Søndag efter Paaske Geert Jensens barn af Søndergaard , Anne Marie . Mette Christensd: af Heesgaard bard det —d 3 Søndag efter Paaske blev giert Jensen udi Søndergaar hans baren Døbt Anne Mari, Mette Christens daatter udi heesgaard bar dend faderne giøde Ricart Peder Olsen og Moder og degne Søn Ebert Zesel Penvig ,
Begravelse nr. 6458
NOTITS: Begravet fem år gammel i 1779. Moderens navn FT 1787.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24151774.07.10Mette Johanne Christensdatter Døvling Christen Pedersen den Gamle Kirsten Pedersdatter Samme Dag {6te Søndag efter Trin:} Christen Pedersens {den Gamle} barn af Deuling Mette Johanne , Bent {Jensen} Deulings Datter {Birte/Anne Malene Bendtsdatter} bar det —
Begravelse nr. 6409
NOTITS: Begravet 12 uger gammel.
LINK: Degnen affotografering.
24161774.07.31Else Kirstine Terkelsdatter Karstoft- Sønder Terkel Jensen Anne Jensdatter Den 9de Søndag efter Trin: Terkel Jensens barn Else Kirstine af Sønder Carstoft , Jens Jensens Hustrue bar det. Det var hiemmedøbt den 26de Julii.
LINK: Degnen affotografering.
24211775.03.26Bodil Marie Poulsdatter Silstrup Poul Andersen Veilgaard Karen Jakobsdatter Dom Lætare d 26de Martii var Poul Andersens Barn af Selstrup i Kirke navnlig Boel Marie . . . . . . . . som lørdagen d 18de Martii om Aftenen var døbt af Præsten . Faderens Syster . . Anne Andersdatter bar det frem . Offer 4 Mk.d 26 Marsiu Blev Povel Andersen udi Seltrup hans barn Døbt Bolle Maria Anne Andersdaatter Bar dend faderme Ib Vedesteseng Krog og Mas Penvig [....] Ander Pedersen Bent Andersdaatter Mette Anders daatt{..} .
Begravelse nr. 6411
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24221775.05.07Maren Jensdatter Øvig Jens Nielsen Øvig Kirsten Christensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 3die Søndag efter Paaske begravet tvende Tvilling=Døtter af Jens Nielsen i Ødevig , den eenes navn var Maren, den andens Karen; vare hiemmedøbte . var Liig=Prædikene.' }{REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd førsted May døde Jens Nielsen udi Ødvig 2de Piger barn som var hiemme døbt og døde anden dag der efter ,' }
Begravelse nr. 6412
NOTITS: Hjemmedøbt.
24231775.05.07Karen Jensdatter Øvig Jens Nielsen Øvig Kirsten Christensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 3die Søndag efter Paaske begravet tvende Tvilling=Døtter af Jens Nielsen i Ødevig , den eenes navn var Maren, den andens Karen; vare hiemmedøbte . var Liig=Prædikene.' }{REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd førsted May døde Jens Nielsen udi Ødvig 2de Piger barn som var hiemme døbt og døde anden dag der efter ,' }
Begravelse nr. 6413
NOTITS: Hjemmedøbt.
24261775.07.09Katrine Nielsdatter Silstrup Niels Knudsen Anne Pedersdtter 4 Søndag efter Trinit: var Niels Knudsens Barn i Kirke som tilforn var hiemme=d{...} navnlig Cathrine . Præsten Huusholderske Maren Andersdattter {Skovby} bar det.d 4de Søndag efter Trefoldig, Niels Pedersøn {fejl: Knudsen} Baren udi Selstrup Naflig Catrine Maren Anders daatter udi Præsted gaarden bar dend, faderne Christen Skræder Niels Ronnum Ander Pallisen Konne Morten udi Bores.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24291776.01.14Ingeborg Kirstine Christensdatter Lustrup Christen Pedersen Maren Giødesdatter i Nytaars Dag hiemme døbt Christen Pedersens Datter af Lustrup Moderens Navn Maren Giødesdatter Barnets Navn Ingeborg Kirstine var disse forældres 1 Datter og 3die Barn . var i kirke Dom 2 p Epiphanis {1776.01.14}. Ole Mintzes Hustr: bar det.Søndagen d 14 Janvis Christen Pedersen Baren udi Lustrup Engerborg Catrine, Olle Minds Konne bar den faderne peder {Christensen} Ludstrup og christen {Nielsen Jegin} Skræder Las Massen Johanes {Giødesen} Konne og Christen Skræder daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24331776.05.27Else Olesdatter Beksgaard Ole Christensen Beksgaard Agnete Hansdatter 2. Løverdagen d 18 Maji hiemmedøbt Ole Christensens Barn af Beksgaard navnlig Else - var til kirke 2 Pintzedag {1776.05.27}.anden Pinse dag Olle Bechgaar baren Else og Mette hees gaar bar dend faderne Ander {Pedersen} stusgg og Søren {Christensen} hees gaard konn {Marianne Christensdatter}, Thomas Møl Peder hanssen og Søster ,
Begravelse nr. 6426
NOTITS: Begravet 17 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24341776.06.15Johanne Pedersdatter Hesselvig Peder Nielsen Maren Christensdatter 3. d 15 Juni hiemmedøbt to tviling Døttre af Peder Nielsen i Hesselvig den ældste navnlig Johanne den yngre navnlig Kirsten.
Begravelse nr. 6423
NOTITS: Begravet 12 dage gammel.
LINK: Præsten affotografering.
24351776.06.15Kirsten Pedersdatter Hesselvig Peder Nielsen Maren Christensdatter 3. d 15 Juni hiemmedøbt to tviling Døttre af Peder Nielsen i Hesselvig den ældste navnlig Johanne den yngre navnlig Kirsten.
Begravelse nr. 6424
NOTITS: Begravet 12 dage gammel.
LINK: Præsten affotografering.
24361776.06.16Maren Hegelahr Skarrild By Nicolaus Hegelahr Maren Andersdatter Skovby 5. Dom: 2 p Trinit: blev Præstens {Nikolaj Hegelahr} Barn Maren fremstillet Herrren i Skarild kirke og var tilforn strax efter fødselen hiemmedøbt d 4 Junii s: a.d 17 Junius blev præsten baren døbt Maren Madamme Øster gaar bar den, faderne Monsiur Øster gaar Olle Miends og Ebert Denge{!} Rasmus Konn Anne Niels dat Anne Møl.
NOTITS: Begraves †1839.01.16 i Skarrild, ugift.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24381776.09.14Karen Marie Andersdatter Krog Anders Vestesten Marianne Christensdatter Fredagen d 23 Augusti hiemmedøbt Anders Vestesens Barn Karen Marie af Krog publiceret d 14 Sønd: efter Trin: i Skarild kirke.d 14 September blev Anders krog baren døbt Karen Marie Terkel Jensen Konne bar dend og hafde 5 fadere.
Begravelse nr. 6429
NOTITS: Begravet seks måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24401776.12.01Bodil Margrethe Terkelsdatter Karstoft- Sønder Terkel Jensen Anne Jensdatter Den 1. Decembr: 1776 den 1ste Søndag i Advent døbt i Kirken Terkel Jensens Barn fra S : Carstoft navnlig Bodil Magrethe fød i det gamle kirke Aar, hvortil hun blev i den indsendte Antegnelse regnet . d først Søndag i afvend blev Terkel Jensen udi Sønder Castoft hans baren døbt Boll Mari, Jens {Jensen} Penvigs konne {Anne Nielsdatter} bar dend farderne hans fader {Jens Andersen Smed, Hallundbæk, Sønder Omme} degnesøn {Ebbert Lauridsen} hans Eskesen: dat Johanne [Pi].
Begravelse nr. 6430
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24431777.03.09Else Marie Larsdatter Lustrup Lars Madsen Anne Pedersdatter i. d 28 Februar: hiemmedøbt Lars Madsens og Anne Pedersdatter Barn af Lustrup navnlig Else Marie .Midfaste Søndag d 9 Martii blev sidstmeldte tvende Børns Daab Publiceret det første Faddere : Faderens Syster bar det Fadderne : Christen Nielsen i Lustrup, Peder Christensen ibidem Margre Christensdatter og peder Lustrups Pige. I. Paa Medfaste Søndag Blev Las Mechelsen {fejl: Madsen} baren døp Else Mari og hans Søster bar dend faderne Christen Nielsen og Mas Mechelsen og Olle Minns og Magrete Christendaatter og Peder Lustrup Pige.
Begravelse nr. 6806
NOTITS: Begravet 1820 som almisselem. Michelsen (Lars) er en fejl i degnens kirkebog, vel kommet fra Mads Michelsen, som vel er rigtigt. Las Madsen og Anne Pedeersdatter blev gift i sept. 1776.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24441777.03.09Kirsten Jensdatter Øvig Jens Nielsen Øvig Margrethe Thomasdatter 2. d 3. Martii hiemmedøbt Jens Nielsen og Margrethe Thomasdatters Barn af Ødevig navnlig Kirsten. Midfaste Søndag d 9 Martii blev sidstmeldte tvende Børns Daab Publiceret det første ........... Det sidstes Faddere Peder Nielsens Hustru {Maren Christensdtter} af Hesselvig bar det. Fadderne Povel {Nielsen} Hesselvigs kone, Michel {Christensen} Toxvig . Degnens Søn Ebert {Lauridsen} . Anne {Christensdatter} Mølle, Anders {Vistesen} Krogs Hustr : Lene Lauritzdatter.II. Samme dag {Medfaste Søndag} Jens Ødvigs baren døbt Kirsten. og Peder Ødvig konne bar dend fadere Povel hessel og konne Mechel Toxvig og degne søn Anne Møle og degne daatter Leene.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24451777.04.06Kirsten Pedersdatter Silstrup Peder Jensen Pindvig Karen Andersdatter 3. Tirsdagen d 11 Martii hiemmedøbt Peder Jensens Barn af Selstrup navnlig Kirsten . Dette Barn var i Kirke 1. Søndag efter Paaske {1777.04.06} : Fadderne: Povel Andersen Hustru af Selstrup : Jens Gaasdal. Peder Smed. Degnens Søn Ebert {Lauridsen}, Anne {Christensdatter} Mølle Sidsel {Christensdatter} Pindvig bar det.III. d første Søndag efter Paaske blev Peder Penvigs Baren døbt Kiersten og Sesel Penvig bar dend , faderne Jens Gasdald Peder smed Degne Søn Erebt{!} Povel Selstrup konne Anne Møl ,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24491777.06.29Dorte Nielsdatter Silstrup Niels Knudsen Anne Pedersdatter 4. Løverdagen d 7 Junii blev hiemmedøbt Niels Knudsens og Anne Pedersdatter barn navnlig Dorthe i Selstrup.begge sidstmeldte Børn vare i Kirke Dom: 5 post Trinit: Fadderne : Niels Knudsens Kones Syster bar det første. Maren Ibsdatter bar det andet . Fadderne . Rasmus Nicolaisen . Povel {Andersen} Selstrup. Maren Søndergaard . Maren Mintz.V. d 5te Søndag efter 3foldig Niels Knudsen baren [d...t] og samm[.] alle begge børen [Ma....] og Niels Knudsen Konnes Søster bar dend, Maren Jbdat bar [...] Rasmus Skifvel Olle Jensen og Povel Selstrup Maren i [M....s] og Maren Søndergaar.
NOTITS: Fælles fadderne med dåb efter denne.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24501777.06.29Maren Olesdatter Beksgaard Ole Christensen Beksgaard Agnete Hansdatter 5. Taarsdagen d 19 Junii hiemmedøbt Ole Christensens og Ganete Hansdatters Barn nemlig Maren i Beksgaard.begge sidstmeldte Børn vare i Kirke Dom: 5 post Trinit: Fadderne : Niels Knudsens Kones Syster bar det første. Maren Ibsdatter bar det andet . Fadderne . Rasmus Nicolaisen . Povel {Andersen} Selstrup. Maren Søndergaard . Maren Mintz.V. d 5te Søndag efter 3foldig Niels Knudsen baren [d...t] og samm[.] alle begge børen [Ma....] og Niels Knudsen Konnes Søster bar dend, Maren Jbdat bar [...] Rasmus Skifvel Olle Jensen og Povel Selstrup Maren i [M....s] og Maren Søndergaar.
NOTITS: Fælles fadderne med dåb før denne.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24511777.07.13Elles Marie Christensdatter Grene Christen Jensen Mosgaard Bennet Andersdatter Dom : 7 post Rinit . døbt i Kirken Christen Jensens og Bennet Andersdatters barn af Greene navnlig Elles Marie Jens {Jensen} Pindvigs Kone {Bennet Andersdatter} bar det . Faddere Jens Pindvig Magrethe Pedersdatter etc:6. d 7de Søndag efter 3 foldighed Christen Jensen baren udi gren Elles Mari Jens Penvigs konne bar dend faderne . Hans fader og Jens Penvig Olle Pedersen og Else Pallisdat og Magrete Peder dat og hans konnes Søster ,
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24521777.09.07Elisabeth Hegelahr Skarrild By Nicolaus Hegelahr Maren Andersdatter Skovby Mandagen d 18 Augusti hiemmedøbt Sogne=Præstens barn navnlig Elisabeth . Dette Barn var i Kirke Dom 15 post trin : d 7 Sept: 1777 Faderens Syster Kirstine Dorothea Heglahr bar det. Faddere: Thoms: Barfod fra Raarup . Sr Johannes Benedictus Hegelahr fra Horsens . Jomfr: Sophia Cathrine Hegelahr fra Scharild Præstegd og Jomfrue Inger Brink fra Nør Carstoft.d 15. Søndag udi 3 foldighed var Hr. Hegler hans barnen til daben her udi Skarrild Kirch og hans Søster Kierstine bar hende faderne Monsiur {Poul Jensen} Østergaard og Kiersted {Ambrosia Brink} og hans broder Johannes og hans Søster Sofia og barnes navn er Elisabet.I alt fødde 1777. Fire Drenge og syv Piger Summa 11 Børn. NB alle ægte Børn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24581778.06.14Maren Johannesdatter Lustrup Johannes Giødesen Gertrud Christiansdatter 2 Pintse dag hiemmedøbt Johannes Giødesens barn Maren i Lustrup .Trefoldigheds Søndag var Johannes Giødesens barn i Kirke nvnl: Maren hans Moder bar det, faderene vare Peder Lustrup, Christen Schræder og Søn . Degnens Søn Maren Thomasdatter Ole Mintses Datter Magrethe.3foldighes Søndag, Johannes baren udi Lustrup døbt Maren hans Moder bar dend , faderen Peder Christensen Christen Skræder og Søn og Degne Søn Maren sørendat og Anne katrin og olle [Mienss] dat Magrete.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24631778.12.01Anne Jensdatter Karstoft- Sønder Jens Jensen Pindvig Anne Nielsdatter Jens Jensen af S: Karstoft var hos mig /: Præsten :/ d 27 Nov : og bestilte mig at døbe hans Pige = Barn nestk: 1 Søndag i Advent, hvor for og dette barn navnlig Anne blev regnet til Kirkeaaret 1778.d føste December blev Jens Jensen udi Sønder Castoft hans Baren døbt Anne og Jens Trovelsens Konne {Ane Eriksdatter} Bar dend, faderne Jens Trovelsen og Terkel Jensen og degne Søn Ebbert {Lauridsen} Rasmus {Nikolajsen} Skiefvel {Skibbild} Konne {Inger Hansdatter} Jomfrue Østergaard {Inger Brink}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24721780.01.16Anders Mortensen Studsgaard Morten Pedersen Studsgaard Maren Ibsdatter D: 10 Jan : Hiemmedøbt Morten {Pedersen} Stusg{...} {---------} i Scharrild. [....]derens [.....] Maren.Dom : IIda post Epiphan : vare sidstmeldte {---------} i Kirke Jomfrue Magrethe Bergitha Østergaard bar {---------} og Anders {Ibsen} Agersigs Kone af Assing {Maren Christensdatter} bar det sidste {---------} Søren Bektoft og Hustrue , Hans Carstoft og Datter {---------} sen Søn Ole — Det sidstes Faddere : Anders {---------} Stusgaard Peder Nielsen , Jens Pederens Datter og Ing[....] {---------} Jacobsdatter.Samme dag {d 16 Janvius 1780} Maten stus gaard baren Døbt Anders. Anders Afve Sig[ch] konne bar Dend faderne Anders Afve sich og Ole Jenssen Peder Nielssen Jens Pedersen daatter Enger Anne [Jens] daatter,
NOTITS: To dåb beskrevet sammen både i præstens og i degnens kirkebog
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24751780.03.01Pauline Hegelahr Skarrild By Nicolaus Hegelahr Maren Andersdatter Skovby d. 16de Febr: hiemmedøbt mit 4de barn, navnl: Pauli{..} Onsdagen d 1 Martii var mit Barn i Kirke {---------} Mariane af Felding Præstegaard bar det Fadderne {---------} Niels Ronnums Søn Niels Christen {Nielsen} Jegin N {---------} Mar[en] Heesgaard , Anne Ibsdatter , Anne Christen {---------}.Onsdagen d 1 Maris var Hr hegler hans Baren til daaben , og Hr {Niels Nielsen} Fielstrup daater udi felding bar dend faderne Povel {Andersen Veilgaard} Sisltrup Niels Ronnum Søn og christen {Nielsen Jegin} Skræder Søn Maren Jb daater og Anne Jb daater og Anne {Christensdatter} Møle, og dens Navn er Paulinne.
NOTITS: Maren Heesgaard synnes fejl fra præstens side for Studsgaard.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24801780.07.09Else Olesdatter Beksgaard Ole Christensen Beksgaard Agnete Hansdatter {-----------} Trin: Ole {Christensen} Bexsgaard Barn Else , som telforn {------------} fremstillet Herren Faderens Syster bar det , {--------------} , Anne Ibsdatter , Ole Jensen , Søren Heesgrdd 7de Søndag blev Olle Bech gaar baren døbt Else hans Søster Mette {Christensdatter} bar dend faderne hans Søsters Mand Anne Jbs daater Olle Jenssen Søren {Christensen} Hes gaar og Søster Maren.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24811780.09.01Ane Marie Christensdatter Ronnum Christen Else Søren Ronnums tjenestepige {-----------} : døbt i Kirken et uægte barn af Ronnum {--------} {Ane Marie} Moderen var Søren Ronnums Tieneste Pige Else {-----------} udlagt til Barnefader ugifte [....] Christen {----------------} Faste=Sogn . Kirsten Sørensdatter [...] [...] {----------------} Søren Ronnum Peder Andersen Anne Ped{...} {----------------} og Maren Christensdsdatter.
NOTITS: FT 1787 Ane Marie Christensdatter 6 år i Ronnum. Datoen er arbitrær sat mellem juli og november.
LINK: Præsten affotografering.
24821780.12.10Maren Jensdatter Karstoft- Nørre Jens Sørensen Gertrud Nielsdatter {----------------} Jens Sørensens barn ved Gunbek {Maren} Dom 2 Advent: øubliceert Jens Sørensens Barn ved Gunbek hiemmedaab NB: dette barn er regnet til forrige kirke = Aar .
NOTITS: Navn fra FT 1787.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Præsten affotografering.
24831780.12.26Mette Katrine Pedersdatter Lustrup Peder Christensen Smed Kirsten Jensdatter i I Ugen efter Dom: 1 Adv: hiemmedøbt Peder {Christensen} Smeds barn navnlig Mette Cathrine .2den Jule=Dag ovenmeldte Peder Smeds hiemmedøbte Barn til Daabs publication Møllerens {Niels Rasmussen Winde} Kone {Anne Christensdatter} bar det, fadderne : Niels {Rasmussen Winde} Møller, Ebert Lauritsen , Peder Mintz Poul {Andersen Veilgaard} Selstrups Kone {Karen Jakobsdatter} , Anne Jacobsdatter.Anden Julle dag, Peder smeds baren Døbt Mette Møler konne bar dend faderne Niels Møler Ebbert Laurissen og Peder Miens Povel Selstrup konne Johanne Jens dat Anne Jacob dat.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24861781.02.11Karen Andersdatter Krog Anders Vestisen Krog Malene Lauridsdatter {-------} m : Septuag : var Anders Vestesens forhen hiemmedøbte {----------} Karen af Krog i Kirken , Anne Jacobsdatter {----------} [..]t, Fadderne Anders Hesselvig, Ebert Lauritsen, {----------} Jensen , Jens {Nielsen} Ødevigs Pige Maren.Søndag Setuagesmæ Anders Krog baren Døbt Karen Anne Jacob dat bar dend fader{..} {...revet ud...} Hesselvig degne {...revet ud...} Pige Maren og M[...] hos degnen.
Begravelse nr. 6482
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24951782.03.03Dødfødt Karstoft- Sønder Knud Jensen Else Hansdatter NB: Et dødfød Pige baren fra S: Karstoft Forældrene Knud Jensen og Else Hansdatter.{REKONSTRUKTION fra begravelsen: '{-------} Faste Knud Jensens og Else Hansdatters dødfødde barn fra {----} oft. Et Pige barn.' }
Begravelse nr. 6478
NOTITS: Datoen er skønnet fra angivelsen Faste, er altså ikke eksakt men tilnærmelig.
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
24971782.07.14Anne Kirstine Larsdatter Lustrup Lars Madsen Anne Pedersdatter Dom: 7 post Trin: var i Kirken til Daabs Publication Lars Madsens og {......} Pedersdatters hiemmedøbte Barn af Lustrup navnlig Anne Kirs{...} {.....} Christensens Hustrue bar det Fadderne . Mads Michelsen . [....] {...} Skræder , Johannes Giødesens Hustrue. Else Hansdatter M{......} datter.den 14de Julj , 7de Søndag Trinitatis var til Daab i Skarild Kircke Las Madßens Barn , en Daatter ved navn. Anne Kirstiine , Søren Christenß: hans hustru i Ludstrup bar den , fadderne var Mads Michels: Christen Christenß: Jegind, Johannis hans hustru, Giertud, Piigerne Else hans Daattr , Mette Rasmus Daatter alle her af Byen..
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24981782.09.15Bodil Marie Nielsdatter Silstrup Niels Knudsen Anne Pedersdatter d. 22 Julii hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Knudsens og Anne {.........} barn Bodil Marie Dom: 16 post Trin : blev ovenmeldte Niels Knudsens barn fremstillet Herren i Kirken og Anne Magrethe i Elkiær bar det: Fadd , Terkel {Jensen} Karst{..} Anders Pallesen . Jens Svendsen Anders Berthelsens hustr: Anders Pallesen Magrethe Pedersdatter i Schave.16de Søndag efter Trinitatis var til Daab i Skarild Kircke Niels Knudssens barn Navnl: Bodel Mariæ An Magrætte, Niels Knuds: syst{..} bar den, fadere Terckel Kartoft, Ander Pallesen Jens Svendsen, Anne Magrette Ander Bertels Kone , Else Anders Palles{..} Kone , Pigen Magrette Peders daatter i [Laur.].
Begravelse nr. 6489
NOTITS: Begravet 20 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
24991782.09.22Kirsten Nielsdatter Silstrup Niels Nielsen Ronnum Sidsel Christensdatter d 9 Aug : hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Ronnums og Cidsel Christ{.....} ægte barn Kirsten af Selstrup .Dom : 17 post Trin: blev ovenmeldte Niels Ronnums og Sidsel Christensd{.....} barn fremstillet Herren i Kirken . Anne Nielsdatter bar det Fad{....} Ronnum . Mads {Nielsen} Pindvig . Poul {Andersen Veilgaard} Selstrups Hustrue {Karen Jakobsdatter} . Kirsten Christensdatter.17de Søndag efter Trinitatis var til Daab i Skarild Kircke Niels Ronnum i Selstrup hans Daatr ved navn Kiersßen , hans Syster Anne bar dend Fader Gl: Niels {Christensen} Ronnum, Mads Pinvig Anders Skaue , Poul Selstrup hans Kone Karen, Pigen Kiersten Christens Daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25001782.10.06Kirsten Sørensdatter Bektoft Søren Madsen Mette Jensdatter d. 12 Augusti himmedøbt i Præstegaarden Søren Madsens og Mette Jensda{....} {...} af Bektoft. Dom: 19 post Trin: fremstillet Herren i Kirken Ovenmeldte Søren {.....} og Mette Jensdatters barn. Kirsten af Bektoft . Anne Jacobsdatt{..}. Faddere Niels Mortensen . Oster {Jensen} Skaue . Jens {Sørensen} Beks Hustrue {Gertrud Nielsdatter} , Magrethe Pedersda{....}.19: Søndag efter Trinitatis var til Daab i Skarild Kircke Søren Madsen, og Mette Bechg deres barn ved navn Kier[sten] Anne JacobsDaatter i Syndergrd bar den, fadere: Niels Morten{...} Oster skaue Peder Nielßen Jens huus hans hustrue giert{...} Pige Magrette Pedersdat .
NOTITS: Gift 1804 i Assing med Mikkel Christensen søn af Christen Pedersen Skærbæk, som var søn af Ib Pedersen Skærbæk i Høgild i Rind. Bosat Studsgaard i Snejbjerg? sogn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25021782.11.10Mette Johanne Pedersdatter Silstrup Peder Jensen Pindvig Karen Andersdatter d. 15 Octobr: hiemmedøbt i Selstrup Peder Jensens og Karen Andersdatter barn navnlig Mette Johanna .24 Søndag efter Trin: var ovenmeldte Peder Jensens barn af Seltrup i Kirken til Daabs Publication Anne Catrine {Christensdatter} i Lustrup bar det, Faddere : Pouel {Andersen Veilgaard} Selstrup. Christen Svendsen . Peder Andersen af Thodal {Arnborg} Amoes Pedersens Hustrue og Johanne Marie Nielsdatter.24de Søndag efter Trinitatis var Til Daab i Skarrild Kircke Peder Pinvig , og Karen AndersDaat i Seltrup deres barn ved Navn Mette Johanne , An Chathrine i Ludstrup bar den , Fadere Poul Selstrup og Christen Svend?: ung Karl Peder Anders: fra Toudal [Amoers] Kone , Pigen Johanne Marie Niels Daatter Selstrup.
Begravelse nr. 6490
NOTITS: Begravet 5 uger gammel.
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.
25081783.05.27Anne Margrethe Knudsdatter Karstoft- Sønder Knud Jensen Else Hansdatter Christe Himmelfarts Dag blev Knud Jensens og Else Hansdatters Barn af S: Carstoft navnl: Anne Magrethe fremstilet Herren , det var tilforn hiemmedøbt af Jordemoderen . Jens Jensens Hustrue {Anne Nielsdatter} bar det , Fadderne Terkel Jensen, Lauirids {Jenesn} Elkier Anne Hansdatter vide Infra !i dend 7de April Er Knud Jensen og Else hans Daatter i Karstoft deres Barn fød og hiemme Døbt Naunl: Anne Magreta fremstillet herren i Kircken paa Christi Himmelfarts Dag Jens Pinvigs Kone bar det , Faddere Jens {Andersen} Smed i Brandholm {Brande sogn} , Laust Elkie{.} Tærkel Kastoft , Jens Skræder Niels Peders: Kone {Maren Madsdatter} , Anne hans Daat{..}.
Begravelse nr. 6500
NOTITS: Begravet godt et år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25091783.06.28Dødfødt Døvling Morten Pedersen Hesselvig Johanne Marie Thomasdatter 5. In Junio et dødfød Pige=barn af forældrene Motten Pedersen og Ane Marie Thomasdatter i Deufling .Morten Pederßen i Deuling og Johanne mariæ Thomas Daatter Eet Piige barn af [....] Død fød dend 28de Junj ,
Begravelse nr. 6493
NOTITS: Præstens 5 er barn nummer 5. Forældrene bor senere i Hesselvig, hvor konen er fra.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25111783.08.03Inger Poulsdatter Silstrup Poul Andersen Veilgaard Karen Jakobsdatter 4. d 24 Junii hiemmedøbt i Præstegaarden Povel Andersen og Karen Jacobs{....} deres barn navnl: Inger . fremstillet Herren i Kirken Dom : [..] Trin: Maren Jespersdatter fra Timring bar det . Fadderne : Peder Amoes , Jens Jespersen . Niels {Nielsen} Ronnums Kone . Kirsten Jespersdatter Marie Jespersdatter fra Timring Sogn .[..]Dend 24de Junj blev Poul andersen og Karen Jacobs Daatter Deres Daatter, hiemme Døbt Naunl: Enger , fremstillet herren i Kircken 7de Søndag Trinitatis d 3die August , Fadere Maren Jespers Daatter fra Timring bar den Peder {Jensen} Pinvig, Amoes , Jens Jespersen Niels Ronnums Kone , Kiersten Jespers Daattr Bodill Mariæ Mortens Daatter fra Timring Sogn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25131783.10.19Kirsten Marie Nielsdatter Lustrup Niels Madsen Karen Jensdatter 2. d. 5 Sept: Hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Madsens og Karen Jensdatters ægtebarn af Lustrup navnlig Kirsten Marie Dom : 18 post Trin: var ovenmeldte Neils Madsens barn af Lustru{.. ....} navnl : Kirsten Marie . Apollone {Christensdatter Jegin} Skræder bar det . Faddere {......} og Søn Christen . Søren {Pedersen} Skomager og Hustrue {Maren Rasmusdatter} . Pigen Anne {.......} Niels Devlemoses Kone . [..] Niels Madsen , og Karen Jens D:: i Ludstrup deres Daatter fød dend 5te Septbr og hiemme Døbt ved navn Kiersten Mariæ. — fremstillet Herren i Kircken 18: p: Trin. {1783.10.19} Ablonne Skræder bar dend Faddere Christen {Jensen} Jegen , og Søn Christen , Søren Skomager. Pigen An Catrinæ . Søren Skomagers Kone , Niels Devell mousses Kone . —
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25151783.11.19Anne Marie Olesdatter Skarrild By Ole Christensen Beksgaard Agnete Hansdatter 3. d. 11 Sept: hiemmedøbt i Præstegaarden Ole Christensen og Agnete Hansdatters barn af Scharild bye navnlig Anne Marie . Dom : 21 post Trin : blev ovenmeldte Ole Christensens barn {......} frembaaret i Kirken af Maren Rasmusdatter . Fadder{. ......} {...}vig . Peder Nielssen . Peder Christian {Pedersen, Gammelgaard} . Lars Madsens Kone {Anne Pedersdatter} . {.....} Jensdatter.Olle Becksgaard og Agnette Hans Daatter Deres Daatter fød og hiemme Døbt d 11te Septbr ved navn An Mariæ . — Fremstillet Herren i Kircken 21de post Trinitatis. maren Rasmus Daatter bar den. Faddere jens {Jensen} Piinvig , Peder Nielsen, Peder Christian, Lars Madsens Kone , Pigerne Jnger Jens Daattr og Maren {Christensdatter} Degns . —
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25161784.04.04Maren Jensdatter Døvling Jens Jakobsen Bartoline Knudsdatter 1. Dom: Plamarum var Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdat{...} Barn i Kirken navnlig Maren fra Deufling , Maren Ta{..} bar det , Fadderne Ander (Andersen} Deufling. Lars {Poulsen} Biereboe, Jens Bendtsens Konen {Kirsten Marie Christensdatter} O{...} Skræder af Felding . Pigen Mette Christensdatter. Det var tilforn døbt af Jordemoeder Apollone {Abbelone Nielsdatter} d 31 Januar :{I} Jens Jacobsen og Berteline Knuds Daatter i Vester Deuling Deres Liiden Daatter fød og hiemme Døbt d 31te Janvari i [.....] Maren fremstillet Herren i Kircken Palme Søndag Maren Tarp bar den , Faddere Anders Deuling Lars Bierreboe , Jens Bentsens Kone ung karl Olle Skræder i Felding Pigen Mette Christens Daatter.
Begravelse nr. 6533
NOTITS: Begravet godt tre år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25181784.05.02Maren Larsdatter Døvling Lars Poulsen Bjerrebo Else Andersdatter 2 Dom: Palmarum hiemmedøbt i Degne = Huuset Lars {Poulsen} Bierreboes og Else Andersdatters barn af Deufling navnlig Maren .Ovenmeldte Lars Bierreboes ægte = Barn var i Kirke 3die Søndag efter Paaske . Kirsten Marie {Christensdatter} i Vester Deufling bar det Fadderne : And{...} {Anders Andersen} Deufling , Jens Jacobsen . Jens Skræder . Knud {Jensen} Deuflings {i Sønder Karstoft} Kone {Else Hansdatter} Anne {....} Andersdatter i Greene .II. Lars Poulsen Bierreboe og Else Anders Daatter Deres Daatter ved Naun, Maren , hiemme døbt {indskudt svært læselig linje: ... ... i Kircken = 3die ... dag Efter pa ...} Palme Søndag . Kirsten Deuling bar den , Faddere Anders Deuling , Jens Jacobsen , Jens Skræder Knud Deulings Kone , Anne Mariæ Anders Daatter i Grene.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25201784.06.06Maren Sørensdatter Beksgaard Søren Christensen Marianne Christensdatter PKB 1: 3. Dominic: Misericord: hiemmedøbt i Præstegaarden Søren Christensens og Mariane Christensdatter af Beksgaard deres ægte = Barn navnlig Maren . Samme Dag {Trefoldigheds Fest} fremstillet ovenmeldte Søren Christensen {.......} Christensdatters barn Maren af Beksgaard , Maren Ibsda{...} {...} det . Fadderne: Morten {Pedersen} Studsgaard . Peder Christian {Pedersen} Broesbøl {.......} Hustrue . Pigen Johanne Mortensdatter .{I}II. Søren Christenßen og Marianne Christens Dat i Beckgrd Deres liden Daatter naul: Maren hiemme Døbt d 2den Søndag efter Paaske. Trinitatis Søndag {1784.06.06} Fremstillet Herren i Kircken Maren Ibs Daattr bar den , Faddere Morten Studsgrd Peder Christian i Gammelgrd , Olle Bechgrds Kone , Pigen Johanne Mortens Daatter — —.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25211784.07.04Anne Margrethe Johannesdatter Lustrup Johannes Giødesen Richard Gertrud Christensdatter 4. Christi Himmelfarts Dag hiemmedøbt i Præstegaarden Johannes G{...}sens og Giertrud Christensdatter Datter Anne Magrethe .{.....} Johannes Giødesens Barn Anne Magrethe fremstillet i kirken 4 post Trin: Christen {Nielsen Jegin} Skræders Kone bar det. Fadderne {....} Niels {Nielsen} Deulemose , Lille Christen {Christensen} Jegin . Peder Christian {Pedersen}. {....} skomagers Kone {Maren Rasmusdatter} . Pigen Anne Cathrine og Mette Rasmusdatter .V. Johannis Richardsen og Giertrud C: Daatter deres liden Daatter fød og Hiemme Døbt , Naunlig Anne Magrette paa Christi Himmelfarts Dag . — Fremstillen Herren i Kircken 4de Post: Trinitatis Christen Skræders Kone bar den Faddere Christen Jegen . Niels Develmoese , [....] Christen Skræder , Peder Christian , Søren skomagers Kone, Pigerne Anne Chatrine og Mette Rasmus Daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25241784.09.05Lydia Birgitte Hegelahr Skarrild By Nicolaus Hegelahr Maren Andersdatter Skovby 24 Augusti 1784 fød og hiemmedøbt i Præstegaarden , Sognepræstens Nicolai Hegelahrs og Hustrues Maren Andersdatter Schoubyes Barn navnl: Lydia Bergitha .d. 5 Sept : Dom: 13 post Trin: 1784 blev sidstmelte Præstens Datter Lydia Bergitha fremstillet Herren i Kirken . Sogne Præsten Hr Clausens Kiereste af Brande bar dette barn Fadderne vare Sr Ib Skiærbek og Hustrue af Høgild Sr Alle og Hustrue af Assing Kirkegaard, Sr Purup og hustrue af Schibild, Faderen, som skriver dette, beder vor himmelske Fader om naade i Christo for sig og alle sine.IX. Præst Hr Hegelahr Daattr fød og hiemme døbt d 24de August: Naunl: Lydia Birgitte. Fremstillet Herren i Kircken 1[3] post: Trinitatus {1784.09.05} Madamme Clausen bar den Faddere Jb {....}sen i Høgild Jens Alle. Bertholv Puuru{p} Jens Alle hans Kone , Ib Høgild hans Kone , Degne Konen Malena {Spend} K{...}.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25271784.12.12Dødfødt Døvling Jens Jakobsen Kirsten Marie Pedersdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen ' Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling død d 6te Dec: begravet 3 Søndag i Advent 84 {1784.12.12} i sit Alders 23de Aar ved sit døde Foster et Pige=Barn. blev udlagt til Barnefader Jens Jacobsen i Deufling .' }
Begravelse nr. 6506
NOTITS: Faderen gift mand Jens Jakobsen, 31.
LINK: Præsten affotografering.
25281784.12.26Mette Kristine Jensdatter Døvling Jens Bendtsen Kirsten Marie Christensdatter 1. Den 25 Nov: 84 døbt i Præstegaarden Jens Bentsens og Kirsten Marie Christensdatters barn af Deuling navnlig Mette Kirstine . Fremstillet herren i Kirken 2den Juule Dag . Laurids Elkiærs Hustrue bar det : Fadderne Jens Jacobsen . Lars Christensen . Elle Kirstine . Bartholine . Mette Pedersdatter af Deufling. XII D: 25 Novembr: døbt i Præstegaarden Jens Bendsen og Kirsten Marie ChristensDatters Barn af Deufling navnlig Mette Kristine
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25301785.03.13Anne Nielsdatter Lustrup Niels Nielsen Debbelmose Anne Pedersdatter 2. Den 31de Decembr: 84 hiemmedøbt Niels Nielssens {Debbelmose} og Anne Pedersdatters Barn i Lustrup navnlig Anne . Fremstillet Herren i Kirken 5te Søndag i Faste {1785.03.13}. Anne Magrethe Pedersdatter i Elkiærgaarden bar det. Fadderne Christen {Nielsen Jegin} Skræder . Johannes Giødesen . Peder Christian {Pedersen} . Niels Madsens Kone {Karen Jensdatter} . Apollone Christensdatter .III. Niels Nielsen og Anne Jens Daatter , dend 31te Decb: [..]84 deres Liden Daatter fød og hiemme døbt Naunlig Anne — fremstillet Herren i Kircken 5.te Sønd: i Faste {1785.03.13} , Anne Magretta Ped: Daattr i Elkier bar den Faddere Christen Skræder, Johannes i Ludstrup , Peder Christian [i] gammelgrd , Niels Madßens Kone i Ludstrup , Pigen Ablonna Skræders —
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25351785.08.07Anne Magdalene Lauridsdatter Elkær Laurids Jensen Birgitte Bentsdatter 3. Den 28 Junii hiemmedøbt Laurids Jensens og Bergitha Bentsdatters barn af Elkiær navnlig Anne Magdalene . Fremstillet i Kirken Dom. XI post Trin: Jens Bentsens Kone {Kirsten Marie Christensdatter} bar det. Fadderne : Jens {Andersen} Smed {Brandholm, Brande}. Terkel Jensen . Peder Christian {Pedersen, Gammelgaard}. Knud {Jensen} Kastofts Kone {Else Hansdatter}. Pige Maren Rasmusdatter af Heesgaard.VIII. Lauritz Jensen og Bergitte Bentsdaatter i ælkier deres liden Daatter fød d: 28de Junii hiemme døbt Anne Malene . ii pst Trinit: fremstillet Herren i [Kirken] Jens Bentsens kone bar den. Faddere , Jens Smed Tærkel Jensen i Karstoft ungkarl Peder Christian , koene Knud Karstoft Koene og Pigen Maren Rasmus Daatter fra Heesgrd.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25421786.06.05Martha Hegelahr Skarrild By Nicolaus Hegelahr Maren Andersdatter Skovby i. Den 7de April født , d 8de sammes døbt og paafølgende 2den Pintse Dag fremstillet Herren i Kirken Sognepræstens Nicolaus Heglahr og Hustrues Maren {Andersdatter} Schoubye , deres Barn navnlig Martha . Jomfru Mathilde Claussen af Brande Præstegaard bar det . Fadderne : Sr Jens {Nielsen} Alle og Hustrue {Karen Christensdatter} . Jomfrue Charlotte Østergaard . Degnens Christen {Hansen} Carstofts Hustrue {Malene Spend} .III. Hr. Nicolaus Hegelahr og hands Velædle Madamme Deres Liden Daatter Fød d 7 April og hiemme Døbt . Naunl: Martha. Fremstillet Herren i Kircken 2den Pintse Dag Jomfrue Clausen bar den , Faddere Jens Alle , og Hustru . Degne Konen , Jomfru Charlotta Østergaard paa Nørre Castoft. —
Begravelse nr. 6559
NOTITS: Begravet 1790 fire år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25431786.11.05Dødfødt Krog Anders Vistesen Krog Marianne Christensdatter 5 Anders {Vistesen} Krogs dødfødte Pige Barn in Novembr:VII. Anders Krogs Dødføde Pige barn begravet d 5te Novbr.
Begravelse nr. 6521
NOTITS: Fødedato tilhbage regnet om omtrentlig 5 dage før begravelsen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25441786.11.26Anne Marie Jeppesdatter Døvling Jeppe Pedersen Abbelone Christensdatter Skrædders Dom : XXIV post Trin : d 26de November døbt i Kirken, Jesper Pedersens og Apollone Christensdatter ægte Barn navnlig Anne Marie . Fasteren Marie Pedersdatter bar det Fadderne : Jens Bendtsen . Anders Andersen . Peder Pedersen {Brorsbøl} i Gammelgaard . Jens Jacobs: Hustru {Bartoline Knudsdatter} og Mette Pedersdatter .VII. Jeppe Pedersen og Appolonne ChristensDaatter i Deuling deres Liden Daatter fød den 22de Novembr fremstillet Herren i Kirken ved den Hellige Daab den 26de Ditto Naunl: Anne Mariæ , dens Faster Maren Peders Daatter bar den , Faddere Jens Bæntsen , Anders andersen i Deuling Peder Pedersen i Gamelgrd . Jens Jacobsens Kone Mette Peders Daatter i Deuling . —.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25451786.11.26Anne Chrisensdatter Lustrup Christen Christensen Jegin Kirsten Pedersdatter Den 29de Octobr : hiemmedøbt Christen Christensens og Kirsten Pedersdatters Barn navnlig Anne i Lustrup.{VI.} Christen Xsen : {Jegin den Lille} og Kiersten Peders Daatter i Ludstrup deres liden Daatter Fød den 28de Octobr og hiemme døbt den 29de Ditto Naunl: Anne . — Fremstillet Herren i Kirken [2] Sønd: i Advent , Christen {Nielsen} Jegens Kone {2. kone Edel Christensdatter} bar den . Faddere Christen Jegen, Tomas Jensen , Jacob Pedersen i Hvede. Ebberts Kone , Appolonne Andersdaatter i Hvedde . —
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25471786.12.31Karen Thomasdatter Lustrup Thomas Jensen Mette Christensdatter II. (I.) Thomas Jensen og Mette Christens Daattr i Ludstrup Deres Liden Dattr fød d 15 Decembr=1786. Nl: Karen . Fremstillet Herren i Kirken Søndag imel: Juul og Nyttaarsdag Søren {Christensen} Becksgrds kone {Marianne Christensdatter} bar den Faddere Christen {Nielsen} Jegen Lille Christen {Christensen Jegin} Skræder Ebbert Lauridsen, Jacob {Christensen Hannerup} Pinvigs kone {Anne Sørensdatter} , Maren {Christensdatter} Degns . —
Begravelse nr. 6525
NOTITS: Begravet syv dage gammel.
LINK: Degnen affotografering.
25481787.01.01Anne Katrine Larsdatter Skarrild- Grene Lars Poulsen Bjerrebo Else Andersdatter Den 10de october om Aftenen døbt i Præstegaarden Lars Bierreboe og Else Anders: datter barn af Greene navnlig Anne Cathrine .IV. Lars Poulsen og Else Anders Daatter deres Liden Daatter Fød den 10de Octobr Hiemme Døbt Naunl: Anne Chatrinæ . Fremstillet Herren i Kirken Nyttarsdag 87 . Peder Pinvigs kone Bar den Faddere Peder {Nielsen Øvig} Hesselvig , Christen Carstensen , Jacob {Christensen Hannerup} Pinvigs kone {Anne Sørensdatter} Pigen Magretta Peders Daatter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25501787.04.01Kirsten Marie Pedersdatter Lustrup Peder Andersen Birk Anne Katrine Christensdatter IV. (2.) Peder andersen Birk og Anne Chatrinæ Xstensdaatter i Ludstrup deres Liden Daatter Fød den 25de Febr hie hiemme døbt d 26 Ditto Nl: Kiersten Mariæ . — Fremstillet Herren i Kirken Palme Søndag , dens Faster Mette Anders Daatter fra Timring bar den, Faddere Johannis {Giødesen}, Peder Christian {Pedersen} i gamlgrd , Niels {Nielsen} Develmosses kone {Ane Pedersdatter} Pigen Maren Rasmus Daatter Heesgrd.
LINK: Degnen affotografering.
25521787.05.20Bodil Poulsdatter Skarrild By Poul Christensen Tovdal Anne Pedersdatter VI. Poul Christensen Toudal, og Anne Pedersdaaatter i Scharild bye deres Liden Daatter fød den 13 May hiemme døbt Naunl: Bodill . Fremstillet Herren i Kirken 6 Søndag efter Paaske Dens Moster Bodill Peders Daatter fra Boris Bar den , Faddere, Jens Nielsen i Tarp {Sønder Felding} . Peder Christian {Pedersen} i gamelgrd , Skræderens {antaget: Lille Christen Christensen Jegin skrædder} kone {Kirsten Pedersdatter} i Ludstrup Maren {Rasmusdatter} Heesgrd , Kiersten {Pedersdatter} gamelgrd . —
LINK: Degnen affotografering.
25561788.01.27Maren Thomasdatter Lustrup Thomas Jensen Lustrup Mette Christensdatter Heesgaard Dom: Sexages: fremstillet Herren i Kirken Thomas {Jensen} Lustrups og Mette {Christensdatter} Heesgaards ægte=Barn af Lustrup Navnlig Maren , som den 20 December 1787 var født og den 21de sammes hiemmedøbt. Niels {Christensen} Birkebeks Hustrue {Ane Johanne Christensdatter} som var Barnets Moster, bar det. Testes. Christen {Nielsen} Jegin og søn Christen {Christensen Jegin}, Poul {Christensen} Thodals Hustrue {Ane Pedersdatter}, Maren {Christensdatter} Degns og liden Peder {Pedersen} Gammelgaard .Thomas Lustrup og Mette Heegaard deres Liden datter fød d: 20de Decembr hiemme døbt Den 21de Ditto, Nl. Maren, Fremstillet Herren Søndag [sexlag..ma] Niels birhebæks Kone bar Ded : Faderne var beg Christen Jeginir, Povel Toudals kone , og Maren degns , og Lille Peder gamelgaar .
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
25611788.05.01Karen Pedersdatter Silstrup Peder Jensen Pindvig Anne Kirstine Madsdatter Den 22de Martii hiemmedøbt i Præstegaarden Peder Pindvigs og Anne Kirstine af Selstrup Deres ægtebarn Navnlig Karen .Den 1ste Maji Christi Himmelfarts Dag fremstillet i Kirken Peder {Nielsen} Pindvig og Anne Kirstine {Madsdatter} deres Ægtebarn navnlig Karen , som den 22de Martii sidst var hiemmedøbt i Præstegaardn /: Forældrene bor i Selstrup :/ Cidsel Marrie Christensdatter af Selstrup bar det . Faddere : Christen Svendsen , Peder Pedersen af Gammelgaard , Cidsel {Christenssdatter} Ronnum {i Selstrup} , Jens Lunds Hustrue og Anne Cathrine Erichsdatter.V: Peder Pinvig og Anne kierstiene deres Liden Datter fød og Hiemme døbt Den 22de Martj Nl: karen.5. fremstilet Herren den i Kirken den 1 Maj Siselmari Christensdatter bar hinde, Faderne vare Christen svensen, og Peder gamelgaar den Lille , Sisel Ronum , og Jens Lunds kone og Anne Catrina Eriksdatter .
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering 1.
LINK: Degnen affotografering 2.
25651788.09.07Johanne Pedersdatter Hesselvig Peder Nielsen Øvig Maren Christensdatter Den 22de Julii hiemmedøbt i Præstegaarden Peder Nielssens og Maren Christensdatters Datter af Hesselvig navnlig Johanne .Dom : 16de Porst Trin : fremstillet i Kirken Peder Nielsen {Øvig} og Maren Christensd : barn af Hesselvig navnl: Johanne . Peder {Christensen} Ødevigs Kone {Margrethe Thomasdatter} bar det, Fadd: Christen Berg , morten Hesselvig , Else Simons og Morten Hesselvigs Pige Dorthe.X Peder heselvig og Maren Christensdatter deres Liden datter fød og hieme døbt den 22de Julius Nl: Johane . —10 fremstillet Herren i kirken den 7de Septbr Peder Ødevigs kone bar hinde Faderne Peder Ødevig , og Christen=Ødevig , Mortten Hesselvig , Else Simon og Morten Hisselvigs Pige Dorthe . —
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering 1.
LINK: Degnen affotografering 2.
25661788.11.09Maren Nielsdatter Silstrup Niels Nielsen Ronnum Sidsel Christensdatter Den 6te Octobr : hiemmedøbet i Præstegaarden Niels Nielsen Ronnum og Cidsel Christensdatter Ægtebarn af Selstrup navn: Maren .Dom: XXVI p Trin : fremstillet Niels Nielsen Ronnums og Cidsel Christensdatters barn af Selstrup navn: Maren Mosteren Kirsten {Christensdatter} Pindvig bar det. Fadderne : vare Jens Lund, Peder Nielsen {Øvig i Hesselvig} . Sizel Marie {Christensdatter} og Anne Cathrine {Christensdatter}.XI Niels Nielsen Ronum og Cissel Christens datter Deres Liden Datter Strax [af] fødßelen fremstillet Herren i kirken 27de Søndag Pors Trint: Navnl. Maren Dens Moster Kierstein Pinvig bar hinde, faderene vare Jens Lund og Peder Nielsen Sisselmari . og Anne Catrine.
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.
25671789.03.01Gunner Marie Jensdatter Døvling Jens Bendtsen Kirsten Marie Christensdatter Den 10de Decembr : hiemmedøbt i Præstegaarden Jens Bendtsens og Kirsten Marrie Christensdatter Ægtebarn af Deuling navnlig Gunner Maria Fasteren Else Bendtsdatter bar det —Den 1ste Martii , som var iste Søndag i Faste , var var{!} i Kirke til Daabs Publication ovenmeldte under 10 Dezembr hiemmedøbte Barn Gunner Maria . hvis Forældre var Jens Bendtsen og Kirsten Marie Christensdatter af Deuling. Terkel Jensens Hustrue Anne Jensdatter bar det . Fadderne : Jens Jacobsen . Jens {Christensen} Thodal.
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
25711789.05.17Marianne Pedersdatter Skarrild By Peder Andersen Anne Katrine Christensdatter Den første Paaske Dag hiemmedøbt Peder Andersens og Anne Cathrine Christensdatter Barn i Lille Søndergaard i Scharrild navnlig Marianne. Faderens Moder bar det.Peder Andersens og Anne Cathrine Christensdatters barn Mariane fremstillet i Kirke den 17de Maji ; Ptræstens Kone bar det , Fadderne : Jens {Christensen} Nexgaard , Jonas Pedersen . Dorthe Pallesdatter . Degne Konen. Her begynder Særskildt Register .
LINK: Affotografering 1.
LINK: Affotografering 2.
25731789.08.16Oster Pedersen Skave Peder Larsen Johanne Jensdatter Peder Larsens og Johanne Jensdatters barn af Schave døbt i Præstegaarden den 12 Julii navnl: Oster. Fremstillet i kirken dom: 10 post Trin: Kirsten {Pedersen} Gammelgrd bar ham , Fadd : Niels Jørgensen af Greene , Peder Christian , Jens {Christensen} Thodal {Arnborg} . Karen Sørensd: af Bukkær {Skarrild} og Maren Jensdatter —
NOTITS: Moderen Johanne Jensdatter er søster til Oster Jensen †1787 to år før, og som drengen er opnævnt efter. Forældrene boede før i Skarrild-Grene, hvorfor Niels Jørgensen fra Skarrild-Grene er fadder her.
LINK: Affotografering.
25741789.10.04Mette Poulsdatter Skarrild By Poul Christensen Tovdal Anne Pedersdatter Poul Christensen Thodals og Anne Pedersdatters barn hiemdøbt den 18 Augusti navnl: Mette. Fremstillet den 4 Oct: i kirken , Mosteren Else {Pedersdatter} bar det , Fadd : Friderich {Carstensen} Tarp {Sønder Felding} , Peder Chritian {Pedersen} Jens {Christensen} Thodal {Arnborg} . Agnethe , Pernille {Pedersdatter} af Gammelgaard. Summa fødte i Kirkebaaret 1789 4 Drenge og 4 Piger alle ægtebørn.
LINK: Affotografering.
25761790.01.10Sidsel Christensdatter Lustrup Christen Christensen Jegin Kirsten Pedersdatter Christen Christensen Jegin og Hustrues Kirsten Pedersdatters Barn døbt i Præstgaarden den 30 Dec: 1789 navnl: Zedsel . Fremstillet Herre i Kirken Dom : jma post Epiphan : den 10 Januar : 1790 - Jacob {Pedersen} Hvedes Hustrue {Kirsten Christensdatter} bar hende. Fadderne : Gamle Christen {Nielsen} Jegin og Datter Bodild {Christensdatter} , Laurids {Pedersen} Hvedde, Jeppe {Pedersen} Deuling , Maren {Christensdatter} Degn og Anne Jacobsdatter.
LINK: Affotografering.
25771790.03.07Mette Kirstine Lauridsdatter  Elkær Laurids Jensen Elkær Birte Bendtsdatter 2 Den 21 januar : hiemmedøbt Laurids Jensen og Berthe Bentsdatters Barn i Elkiærgaarden navnl: Mette Kirstine . Fremstillet Herren i Kirken den 7 Martii , Else Bentsdatter bar det , Fadderne : Jens Bendtsen , Rasmus {Nikolajsen} Heesgaard . Knud {Jensen} Carstoft . Peder Nielssen . Kirsten Sandgaard Else Terkelsdatter.
LINK: Affotografering.
25781790.05.16Anne Margrethe Andersdatter  Lustrup Anders Jensen Kirsten Nielsdatter 3 Anders Jensen og Hustrues {Kirsten Nielsdatters} Datter født og hiemdøbt i Lustrup den 14 April navnl: Anne Magrethe - Fremstillet i Kirken d 16de Maji Anne {Pedersdatter} Deulemose bar hende , Fadderne ; Jens {Andersen} Smed , Peder {Pedersen} Gammelgaard , Maren Madsdatter , Else Jensdatter , Else {Kirstine} Terkelsdatter.
LINK: Affotografering.
25791790.06.13Anne Christensdatter  Lustrup Christen Nielsen Jegin gamle Edel Christensdatter Den 30 Maji blev gamle Christen {Nielsen} Jegin og Hustrues Edel Christensdatters Barn født og døbt i Lustrup navnl : Anne Den 13 Junii fremstillet Herren. Systeren Bodild {Christensdatter} bar det Fadd: Johannes {Giødesen}, Ebert {Lauridsen} , Peder {Pedersen} Gammelgaard . Christen {Christensen} Høelund {Arnborg} . Maren {Christensdatter} Degn . Epollone og ung Christen {Christensen Jegin} Skræders Hustrue {Kirsten Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.
25801790.07.04Johanne Christensdatter Skarrild- Grene Christen Josvasen Lund Maren Jensdatter Den 26 Maji blev Christen Josvasen og Hustrues Maren Jensdatters Datter født i Greene og hiemmedøbt navnl: Johanne Fremstillet i Kirken den 4 Julii degnens {Christen Pedersen Lustrup} kone {Margrethe Pedersdatter} bar det. Fadd Jens {Christensen} Nexgaard{.} Hustr: {Charlotte Amalie Poulsdatter Østergaard} og Pige Johanne, Sognefogdens {Morten Pedersen Studsgaard} Datter Johanne . Ebenezer Pedersen Pe{.}le og Christen Carstensen.
LINK: Affotografering.
25811790.06.12Dødfødt Karstoft- Sønder Knud Jensen Karstoft Else Hansdatter 6 Den 12 Junii blev Knud Carstofts og Else Hansdatters Pige barn dødfødt .
Begravelse nr. 6554
LINK: Affotografering.
25831790.09.12Maren Evertsdatter  Lustrup Evert Lauridsen Anne Jakobsdatter 7 Den 18 Julii blev Ebert Lauridsens og Anne Jacobsdatters barn døbt i Lustrup navnl: Maren . Fremstillet i Kirken den 12 Septembr: Fasteren Lene {Lauridsdatter} bar det . Fadderne gamle Christen {Nielsen} Jegin , Peder {Pedersen} Gammelgaard , Christen {Nielsen} Jegins Kone {Edel Christensdatter} Peder Nielssen .
LINK: Affotografering.
25871791.01.02Maren Pedersdatter Skave Peder Olesen Kirsten Pedersdatter 1. Den 26de Novembr: døbt i Præstegaarden Peder Olesens og Kristen Pedersdatters Baarn af Schave navnlig Maren Fremstillet i kirken d 2 Januar : 1791 . Oles Minses Hustrue bar det . Fadd: Ole Minds og Søn Jens . Peder {Pedersen} Gammelgaard og Syster Pernille {Pedersdatter} Møller= Kones {Margrethe Olesdatter Minds} og Mette I Bexgaard Else {Kirstine} Terkelsdatter.
NOTITS: Gift 1812.10.10 i Skarrild med Niels Berthelsen *1823.10.27 Gaardsvig, Sønder Felding, bosat Gaardsvig.
LINK: Affotografering.
25881791.01.09Maren Pedersdatter  Hesselvig Peder Nielsen Hesselvig Maren Christensdatter  i Den 2den Januar : Peder {Nielsen} Hesselvigs og Maren Christensdatters Barn fød Maren Hiemme=daaben publiceret i Kirken d 9 jan: Mette {Katrine Byrgesdatter} Øevig bar det . Fadd : Peder {Christensen} Ødevig . Christen {Jensen} Ødevig Morten {Pedersen} Hesselvig og Hustrue {Johanne Thomasdatter} . Else {Christensdatter} Greene . Mette Schaue.
LINK: Affotografering.
25951791.06.26Martha Larsdatter Skarrild By Lars Madsen Anne Pedersdatter  8. Lars Madsen og Hustrues Annes Pedersdatters barn fød d 24 Junii og i Daaben kaldet Martha . Døbt i Kirken 1ste Søndag efter Trinitatis Mad: Hegelahr {Maren Andersdatter Skovby} bar det, Fadd: Ebert Lauridsen , Christen {Pedersen} Ødevig . Jonas {Pedersen} Maren Rasmusdatter og Christen {Nielsen} Jegins Hustrue {Edel Christensdatter}.
LINK: Affotografering.
25981791.10.02Anne Marius Nielsdatter Skarrild Mølle Niels Ramussen Winde Margrethe Olesdatter Minds jj Niels {Rasmussen Winde} Møllers og Hustrues Margrethe {Olesdatter Minds} Datter Anne Marius fød og hiemdøbt d 17 August: 15 Søndag efter Trinitatis fremstillet Herren i Kirken Sunds Møller {Jens Christian Nielsen} kone {Agmete Rasmusdatter Winde} bar det , Fadd: Søren Borch . Peder {Olufsen} Schaue og Hustr {Kirsten Pedersdatter} Terkels {Jensens} Hustr : {Anne Jensdatter} og Datter {Else Kirstine Terkelsdatter} Mads {Nielsen} Schouberg .
LINK: Affotografering.
26021791.12.22Dødfødt pige Karstoft- Nørre Knud Jensen Karstoft Else Hansdatter d . 22 Dec : Knud {Jensen} Carstofts og Else Hansdatters dødfødte pige Barn.
Begravelse nr. 6577
LINK: Affotografering.
26051792.04.01Anne Marie Lauridsdatter Lange Karstoft- Nørre Laurids Lasson Jørgensen Lange Karen Mogensdatter Brasch 4 D. 6de februar : Her Lars Lassen {Jørgensen} Langes og Hustrues Mad: Karen {Mogensdatter} Brasks barn paa Nør Carstoft døbt navnl : Anne Marie Palme Søndag fremstillet i kirken . Mad: Friis {Marie Anne Wellejus} bar det . Fadd : Søren Bork og Hustrue {Kirstine Marie Ølgod}. Mad : Hegelahr {Maren Andersdatter Skovby} . Terkel Jensen Carstoft Student {Hans Thorning?} Wellejus og Jomfru {Anne?} Wellejus fra Omme Præstegrd.
NOTITS: Karen Brasch mor var datter af Malene Cathrine Wellejus datter af den tidligere præst (1714-53) Thomas Hansen Wellejus i Sønder Omme. Karens moster Maren Sophie Wellejus var gift med Thomas efterfølger Hans Jørgensen Bang, der har antaget hendes morbror Hans søn Hans Thorning Wellejus som stedbarn efter dennes fars tidlige død.
LINK: Affotografering.
26071792.05.06Else Kirstine Pedersdatter  Heesgaard Peder Christian Pedersen Mette Rasmusdatter 7. d. 2 Maji hiemdøbt Peder Christian Pedersens og Mette Rasmusdatters barn af Heesgaard navnl : Else Kirstine . D . 6 Maji fremstillet i Kirken Maren Rasmusdatter bar det . Fadd: Rasmus {Nikolajsen} Heesgaard. Peder Skave Laurids {Jensen} Elkiær . Peder {Pedersen ?Brorsbøl} Gammelgaard Peder Nielsen . Jens Svenningsen Petronelle Pedersdatter Kirsten Pedersdatter . Else Terkelsdatter . Cidsel Klink . Anne {Rasmusdatter?} Heesgaard .
Begravelse nr. 6716
NOTITS: Begravet 16 år gammel.
LINK: Affotografering.
26091792.06.17Anne Kirstine Andersdatter Elkær Anders Jensen Elkær Kirsten Nielsdatter 8 Den 8 Maji hiemdøbt Anders Jensen og Kirsten Nielsdat barn af Elkiærgaarden døbt navnl: Anne Kirstine . Dom : 2 post Trin : fremstillet i kirken . Else Terkelsdatter bar det , Fadd: Søren {Christensen} Beksgaard . Peder {Pedersen Brorsbøl} Gammelgaard Cidsel Klink . Gjertrud {Christensdatter} .
LINK: Affotografering.
26101792.06.24Karen Pedersdatter  Skave Peder Olufsen Skave Kirsten Pedersdatter 9. d 29 Maji hiemdøbt Peder {Olufsen} Skaves og Kirsten Pedersdatters barn i Schaue navnl: Karen . Fremstillet i Kirken 3 Sønd : eftter Trin : Præstekonen {Maren Andersdatter Skovby} bar det , Fadd : Peder {Pedersen Brorsbøl} Gammelgrd . Søn Peder Christian {Pedersen}. Jens Olesen , Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Hustr {Margrethe Pedersdatter} . Else Jensdatter .
LINK: Affotografering.
26121792.09.30Johanne Nielsdatter Silstrup Niels Nielsen Ronnum Sidsel Christensdatter jj D. 6 Sept: hiem=døbt Niels {Nielsen} Ronnum og Cidsel Christensdatters Barn i Selstrup navnl: Johanne Fremstillet i Kirken d 30te sammes. Fasteren Anne {Nielsdatter} bar det . Fadd: Hans {Pedersen} Selstrup, Lars Schaue, Jonas {Pedersen}, Hans {Pedersen} Selstrups Hustrue {Kirsten Pedersdatter} og Johanne Marie —
Begravelse nr. 6590
NOTITS: Begravet 10 uger gammel.
LINK: Affotografering.
26131792.10.21Margrethe Svendsdatter Silstrup Svend Eriksen Mette Marie Nielsdatter 12 Samme Dag {D. 6 Sept:} hiemdøbt Svend Erichsens og Hustru: - - - - - {Mette Marie Nielsdatter} barn af Selstrup navnl: Margaretha . 20 Sønd : eftter Trin : fremstillet i Kken Fasteren Anne Cathrine {Eriksdatter} bar det . Fadd : Hans {Pedersen} Selstrup, Niels Nielsen {Ronnum} Niels Pedersen Kone Cidsel Jensdatter . Maren Pedersdatter Klink.
LINK: Affotografering.
26141792.10.28Kirsten Marie Christensdatter Elkær  Christen Josvasen Maren Jensdatter 13 . D. 14 Sept: hiemdøbt i Elkiærhuus Christen Josvasens og Maren Jensdatters Barn , navnl: Kirsten Marie . Dom : 21 post Trin : fremstillet Herren i Kirken Hans {Pedersen} Selstrups Hustr {Kirsten Pedersdatter} bar det , Fadd : Hans {Pedersen} Selstrup , Johan {Pedersen} Christen Carstensens Kone {Mette Christensdatter} Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Datter Ingeborg Kirstine {Christensdatter} Lustrup.
LINK: Affotografering.
26171793.03.28Anne Dorte Jensdatter Skarrild By Jens Christensen Nexgaard Charlotte Amalie Poulsdatter Østergaard 3. D. 16 febr : blev Jens {Christensen} Nexgaard og Charlotte Østergaards Datter døbt navnl: Anne Dorthe . Fremstillet i Kirken Skiertorsdag {28. mar. 1793} . Præstekonen {Maren Andersdatter Skovby} bar det, Fadd: Peder Christian {Pedersen} . Peder {Pedersen} Gammelgaard, Jonas {Pedersen}, Laurids {Jensen} Elkiær Mette {Rasmusdatter} Heesgaard. Cidsel {Pedersdatter} Klink.
LINK: Affotografering.
26191793.04.01Anne Malene Jensdatter  Døvling Jens Bendtsen Kirsten Marie Christensdatter IV. Den 20 Martii blev Jens Bendtsens og Hustru: Kirsten Christensdatters Tvillinger døbte navnlig Peder og Anne Malene. Fremstillet i Kirken 2den Paaske Dag . Else = og Birgithe Bendtsdatter bar dem . Fadd: Jens Jacobsen. Oluf {Jensen} Deuling . Peder Ben{dt}sen . Peder Nielssen Jens {Christensen} Thodal Anne Ibsdatter Anne Pedersdatter Apollone Christensdatter . Birgithe Jacobsdatter .
Begravelse nr. 6596
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
26201793.06.10Sidsel Marie Olufsdatter  Lustrup Oluf Pedersen Skrædder Anne Christensdatter 6. den 10 Junii blev Oluf {Pedersen} Skræders og Anne Christensdatters Barn hiemdøbt navnl Cidsel Marie --- Døde d 27de s: 222.
Begravelse nr. 6595
NOTITS: Begravet to uger gammel. Nåede ikke at blive døbt i kirken.
LINK: Affotografering.
26231793.09.22Karen Christensdatter Krog Christen Carstensen Mette Christensdatter  9 . D. 22 Aug: blev Christen Carstensens og Mette Christensdatters Barn døbt navnl: Karen . Fremstillet i Kirken Dom XVII post Tirn : {22. sept. 1793} Maren Jepsdatter bar det. Fadd: Carsten Smed . Hans {Pedersen} Selstrup og Hustr : Kirsten Pedersdatter . Magrethe Christensd: Døuling fra Bukkiær. Svens {Eriksens} Hustrue {Mette Marie Nielsdatter}.
LINK: Affotografering.
26241793.08.29Dødfødt  Karstoft- Nørre Laurids Lasson Jørgensen Lange Karen Mortensdatter Brasch 10. d 29 Aug: Lars Lassen {Jørgensen} Langes og Karen {Mortensdatter} Brasks Dødfødte Datter .
Begravelse nr. 6600
LINK: Affotografering.
26291793.11.03Bodil Poulsdatter Skarrild- Grene Poul Christensen Tovdal Anne Pedersdatter 14. D. 28 Octobr : blev Povel {Christensen} Thodals og Anne Pedersdatters Barn døbt navnlig Bodild . Fremstillet i Kirken Dom : XXI{...} {antaget XXIII 3. nov. 1793} p Trin : Else Jensdatter Karstoft bar det , Fadd: Jens Bendtsen . Jens {Christensen} Thodal Jacob Jensen Anne Ibsdatter Apallone Christensdatter . Mette Pedersdatter.
NOTITS: XXI eller XXII p Trin. er før hjemmedåben, så ikke mulige.
LINK: Affotografering.
26351794.07.06Bodil Marie Jakobsdatter  Silstrup Jakob Andersen Anne Margrethe Pedersdatter 5 D. 26 Junii Anne Magrethe Pederdatters uægte Barn født og Hiemdøbt navnl: Bodild Marie . udlagt som Barnefader . Jacob Andersen af Hvede. Fremstillet i Kirken 3 Sønd : efter Trinitatis {6. juli 1794} Niels Pedersens Kone {Sidsel Jensdatter} bar det og udlagde benævnte Barnefader . Fadd : Niels Knudsen og Datter Dorthe {Nielsdatter} . Svens {Eriksen} Hustrue Mette Marie {Nielsdatter} af Selstrup . Niels Larsen Pindvig .
NOTITS: I FT 1801 ses mor og barn som almisselemmer i Krog i Skarrild.
LINK: Affotografering.
26391794.09.21Anne Malene Jensdatter  Døvling Jens Bendtsen Kirsten Marie Christensdatter 9 D . 16 Aug : Jens Bendtsen og Hustrues Kirsten Marie Christensdatters Barn født og hiemdøbt navnl: Anne Malene af Deuling . Fremstillet i Kirken 14 Sønd : efter Trin: Pigen Maren Thomasdatter bar det Fadd : Oluf {Jensen} Deuling , Peder Bendtsen , Povel {Christensen} Thodals kone {Anne Pedersdatter} Mette {Pedersdatter} og Apollone {Jensdatter} i Deuling.
LINK: Affotografering.
26401794.10.05Christiane Thomasdatter Skarrild- Grene Thomas Jensen Grene Mette Christensdatter X D . 28 Aug : Thomas {Jensen} Grenes og Hustrues Mette Christensdatters Barn født og hiemdøbt navnl: Christiane . Fremstillet i Kirken d 5. Octobr: Peder {Pedersen} Skoubergs Kone {Susanne Christensdatter} bar det , Fadderne : Simon {Nielsen} Green og Hustrue {Karen Kirstine Pedersdatter} , Jens {Iversen} Green , Barnets Syster Maren {Thomasdatter} og Marianne {Thomasdatter} og Mads Karlen i Skouberg .
LINK: Affotografering.
26431795.01.01Anne Nielsdatter Silstrup Niels Knudsen Maren Andersdatter i D . 20 Decembr : hiemdøbt i Selstrup Niels Knudsen og Maren Andersdatters Barn navnl : Anne . Fremstillet i Kirken Nytaars Dag . Søren {Pedersen} Ronnums Hustrue {Anne Marie Andersdatter} bar det . Fadd: Christen Jensen i Tarp {Sønder Felding} . Barnets Broder {15, Knud Nielsen, halvbror} og Syster {18, Dorte Nielsdatter, halvsøster} . Niels {Nielsen} Ronnums Hustr: {Sidsel Christensdatter i Silstrup} Hans {Pedersen} Selstrups Hustrue {Kirstine Pedersdatter} .
Begravelse nr. 6667
NOTITS: Begravet seks et halvt år gammel.
LINK: Affotografering.
26471795.05.14Dorte Nielsdatter Karstoft- Nørre Niels Nielsen Knude Anne Madsdatter Langfredag {3. april 1795} døbt Niels Nielsens Knude og Anne Madsdatters Barn navnl : Dorthe af Egeberg, Huus . Festo Ascensionis fremstillet i Kirken Johanne Marie Nielsdatter paa Nør: Castoft bar det, Fadderne : Terkel Jensen Christen Carstensen Barnets Broder Niels {Nielsen} . Peder {Nielsen} Hauges Hustrue {Else Sørensdatter} og Anne Jensdatter Pindvig.
Begravelse nr. 6614
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.
LINK: Affotografering.
26491795.07.19Mette Kirstine Lauridsdatter Elkær Laurids Jensen Elkær Birte Bendtsdatter 3. den 19de Junii døbt i Præstegarden Laurids Jensens og Birthe Bendtsdatters Barn af Elkiær navnlig Mette Kirstine . Dom VII post Trin : {19. jul. 1795} femstillet i Kirken Terkels {Jensens} Kone {Anne Jensdatter} bar det , Fadd: Peder {Pedersen} Gammelgaard , Peder Christian {Pedersen} Heesgaard . Jacob Christensen tienende i Heesgaard . Pauline Hegelar . Peder Christians {Pedersen Heesgaards} Kone {Mette Rasmusdatter} .
LINK: Affotografering.
26501795.08.12Johanne Marie Sophie Lauridsdatter Lange Karstoft- Nørre Laurids Lasson Jørgensen Lange Karen Mogensdatter Brasch 4 Den 25 Junii Hiemdøbt Sr. Laurids {Lasson Jørgensen} Langes og Hustrues Madam: Karen {Mogensdatter} Brasch deres Datter navnl : Johanne Marie Sophie paa Nør: Carstoft . Fremstillet i Kirken d 12 August . Madam : Friis {Marie Anne Wellejus} bar det . Fadderne Hr {Rasmus Christensen} Rahr fra Felding Hr {Hans Thorning} Wellejus fra Omme. Terkel Jensen fra S: Karstoft . Min Kone {Maren Andersdatter Skovby} og Datter Pauline Hegelahr .
Begravelse nr. 6657
NOTITS: Begravet fire et halvt år gammel.
LINK: Affotografering.
26511795.10.04Mette Jensdatter Skarrild- Grene Jens Christensen Drantum Margrethe Christensdatter 5 D. 23 Aug: døbt i Præstegaarden Jens Christensen Drantum og Magrethe Christensdatters Barn navnl: Mette . Dom : XVIII p Trin : {4. okt. 1795} fremstillet i Kirken Fasteren Anne Cathrine {Christensdatter} bar det , Fadderne : Christen {Jensen} Drantum og Daatter Karen {Christensdatter} . Peder {Christensen?} Tiukiær , Michel {Andersen} Greenes Søn {Søren Michelsen} og Datter {Johanne Michelsdatter} .
LINK: Affotografering.
26541795.11.15Maren Jensdatter Skarrild By Jens Olesen Minds Mette Marie Sørensdatter 6. D. 27 Sammes {Septembr :} hiemdøbt Jens Olesens {Minds} og Hustrues Mette Marie {Sørensdatter} i Lille Søndergrd , deres Datter, navnlig Maren . Dom: XXIV p Trin: {15. nov. 1795} fremstillet i Kirken Møllerens {Niels Rasmussen Winde} kone {Margrethe Olesdatter Minds} . Fadderne Ole {Olesen} Minds. Peder {Olufsen} Schave . Laurids {Andersen} Krog . Peder {Olufsen} Schaves Hustr: {Kirsten Pedersdatter} Anne [Kirstine] Sunds .
LINK: Affotografering.
26561795.11.22Else Marie Hansdatter Silstrup Hans Pedersen Silstrup Kirsten Pedersdatter 7. d. 17 Octobr: døbt i Præstegaarden Hans Pedersens og Kirsten Pedersdatters Barn af Selstrup navnlig Else Marie . Dom: XXV p: Tin: {22. nov. 1795} fremstillet i Kirken . Søren {Pedersen} Ronnums Hustru {Anne Marie Andersdatter} bar det , Fadderne : Niels {Nielsen} Ronnum , Knud Nielsen , Niels Pedersens Hustrue Sidsel {Jensdatter} og Anne Cathrine Erichsdatter .
Begravelse nr. 6626
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.
LINK: Affotografering.
26571795.12.27Karen Mortensdatter Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Petronille Pedersdatter Kirkeaar 1796 J Jesu Navn . I D. 19 Dec: døbt i Præstegaarden Morten Pedersens og Pernille Pedersdatters Barn af Hesselvig navnl: Karen . Fremstillet i Kirken Sønd: imellem Juul og Nytaar {27. dec. 1795} . Peder {Olufsen} Schaues Hustrue {Kirsten Pedersdatter} bar det, Fadd: Peder {Olufsen} Schaue Peder Christian {Pedersen} Heesgaard og Hustrue {Mette Rasmusdatter} Else {Terkelsdatter} Gammelgaard . Anne {Rasmusdatter} Heesgaard Kirsten {Jensdatter} Øvig . Erich Terkelsen Niels {Pedersen} Hesselvig .
LINK: Affotografering.
26581796.04.15Mette Jensdatter  Døvling Jens Christensen Tovdal Else Bendtsdatter D. 15 April døbt i Præstegaarden Jens {Christensen} Thodals og Else Bendtsdatters Barn af Deuling navnlig Mette . Dødt og begravet 6te Søndag efter Paaske .
Begravelse nr. 6617
NOTITS: Begravet 21 dage gammel.
LINK: Affotografering.
26591796.05.22Mette Christensdatter  Lustrup Christen Christensen Jegin Kirsten Pedersdatter D. 14 April døbt i Præstegaarden Christen Christensens Jegin og Kirsten Pedersdatters Barn af Lustrup navnlig Mette - - Fremstillet i Kirken Trinitatis Søndag Mosteren Anne Pedersdatter bar det , Fadderne Johannes {Giødesen}, Jonas {Pedersen} Anne Jacobsdatter , Gunder Marie Andersdatter {Hvedde, Assing} . Ingeborg Kirstine {Christensdatter} Lustrup.
LINK: Affotografering.
26601796.05.24Anne Marie Jensdatter Klink Jens Christensen Nexgaard Charlotte Amalie Poulsdatter Østergaard 4 Søndag eftter Paaske hiemdøbt Jens {Christensen} Nexgaards og Charlotte Amalia Østergaards Datter i Klinkgaarden , navnlig Anne Marie . 2den Pindse Dag fremstillet i kirken Jens Pedersens Hustrue {Ingeborg Pedersdatter} var det , Fadderne : Peder {Pedersen} Gammelgrd og Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter} Jens Pedersen Drongstrup {Sønder Felding} . Jens Christensen {Drantum} Lustrup . Pauline Hegelahr . Magrethe {Poulsdatter} Østergaard.
LINK: Affotografering.
26611796.07.17Inger Pedersdattter Lustrup Peder Nielsen Inger Nielsdatter D. 1 Junii døbt i præstegaarden Peder Nielsens og Hustrues Inger Nielsdatters Barn af Lustrup navnlig Inger . Dom : VIIIva p Trin: fremstillet i kirken Sognefogdens {Peder Pedersen Gammegaard formodet} Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter formodet} bar det , Fadderne Søren Madsen Paarup {Assing} . Pauline Hegelahr Søren Madsens Datter {Kirsten Sørensdatter} . Anne Kirstine Jensdatter . Jonas Pedersen .
Begravelse nr. 6659
NOTITS: Begravet knap fire år gammel.
LINK: Affotografering.
26621796.10.02Anne Cathrine Pedersdatter Lustrup Peder Jensen Kirsten Nielsdatter Den 9de Aug : hiemdøbt i Præstegaarden Peder Jensens og Hustrues Kirsten Nielsdatters Barn af Lustrup navlig Anne Cathrine . Fremstillet i Kirken Dom : XIX p: Trinit: Mosteren Dorthe {Nielsdatter, Herning} bar det , Fadderne Gamle Christen {Nielsen} Jegin . Oldefaderen Niels Michelsen {Herning} . Johan Herman Hegelahr . Maren Hegelahr .
LINK: Affotografering.
26631796.10.02Kirstine Nielsdatter Lustrup Niels Nielsen Debelmose Anne Pedersdatter Natten imellem 19de og 20de Aug : hiemdøbt i Lustrup Niels {Nielsen} Deulemoses og Anne Pedersdatters Barn navnlig Kirstine . Fremstillet i Kirken Dom: XIX p. Triit: Systeren Maren {Nielsdatter} bar det, Fadderne: Peder Birk, Jens {Christensen} Degnens Søn . Maren Madsdatter . Peder {Christensen} Smeds Hustrue {Kirsten Jensdatter} og Datter Mette Cathrine {Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.
26671797.04.17Inger Katrine Pedersdatter  Heesgaard Peder Christian Pedersen Mette Rasmusdatter Den 18de Martii hiemdøbt i Heesgaard Peder Christian Pedersens og Hustrues Mette Rasmusdatters Barn , navnlig Inger Cathrine . Fremstillet i Kirken 2den Paaske Dag . Sognefogdens {Peder Pedersen Gammelgaard} Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter} bar det , Fadderne : Gamle Peder {Pedersen} Gammelgaard Søren {Pedersen} Ronnum . Johan Herman Hegelahr . Jonas Pedersen Peder Nielsens Kone . Jeppe Pedersen . Anne Kirstine Jensdatter . Anne Rasmusdatter .
LINK: Affotografering.
26681797.04.17Mette Marie Pedersdatter Skave Peder Olesen Skave Kirsten Pedersdatter Den 20de Martii døbt i Præstegaarden Peder Olesens og Hustrues Kirsten Pedersdatters Barn af Schave navnlig Mette . Fremstillet i Kirken 2den Paaske Dag , hvor det blev kaldet Mette Marie . Møllerens {Niels Rasmussen Winde} kone {Margrethe Olesdatter Minds} bar det . Fadderne : Ole Minds Sognefogden {Peder Pedersen Gammelgaard} . Mølleren {Niels Rasmussen Winde} . Erich Terkelsen.
LINK: Affotografering.
26711797.06.04Maren Pedersdatter  Ronnum Søren Pedersen Ronnum Anne Marie Andersdatter Den 26de April hiemdøbt i Præstegaarden Søren Pedersens og Anne Marie Andersdatters Barn af Ronnum , navnlig Maren . Fremstillet 1ste Pintse Dag . Hans {Pedersen} Selstrups Hustr : Kirsten Pedersdatter . bar det , Fadderene : Peder Christian {Pedersen} og Hustr : {Mette Rasmusdatter} Peder Knudsen Trevad . Maren Hauge Niels Knudsen og Hustrue {Maren Andersdatter} Hans Pedersens Søn Peder {Hansen} og Christen Jensens Søn Anders {Christensen} . Christen Jensen. Dorthe Nielsdatter.
NOTITS: Hypotese: enten er Kirsten Pedersdatter eller Hans Pedersen Silstrup søsken til Søren Pedersen, som kom fra Sigten i Bording sogn.
LINK: Affotografering.
26721797.07.09Mette Katrine Mortensdatter  Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Petronille Pedersdatter Den 7de Junii døbt i Præstegaarden Morten Pedersens og Petronille Pedersdatters Barn af Hesselvig , navnlig Mette Cathrine . Fremstillet i Kirken Dom : IV p Trin : den 9de Julii . Faderbroderens kone fra Hoven bar det . Fadderne : Peder Gammelgaard Senior et Junior . Sven {Pedersen} Ødevig. Faderbroderen fra Hoven Peder Christian {Pedersen} Heesgaard . Peder {Nielsen} Hesselvigs Hustrue {Maren Christensdatter} Peder {Olufsen} Schaves Hustr: {Kirsten Pedersdatter} Peder {Pedersen} Gammelgaards Hustr: {Else Kirstine Terkelsdatter} Niels {Pedersen} Hesselvig . Erik Terkelsen {17, søn af Terkel Jensen, Sønder Karstoft}, Kirsten Ødevig . Johanne i Hesselvig.
LINK: Affotografering.
26741797.09.03Bodil Katrine Pedersdatter Gammelgaard Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter Den 1ste Aug: hiemdøbt . Sognefogdens Peder {Pedersen} Gammelgaards og Hustrues Else {Kirstine} Terkeldatters Barn navnlig : Bodild Cathrine . Fremstillet i Kirken 12te Søndag efter Trinit: den 3die Sept : Mad: Lange {Karen Mogensdatter Brasch} paa Nør Castoft bar det. Fadderne : Sr {Laurids Lasson Jørgensen} Lange . Peder {Pedersen} Gammelgaard senior Morten {Pedersen} Hesselvig. Peder {Olesen} Schaue. Laurids {Jensen} Elkiær . Terkel Jensen Peder Christian {Pedersen} Jonas Pedersen. Erich Terkelsen. Jens Jørgen Jeppe Pedersen . Peder {Olesen} Schaues Hustr: {Kirsten Pedersdatter} Morten {Pedersen} Hesselvigs Hustr: {Mette Rasmusdatter} Laurids {Jensen} Elkiærs Hustr: {Birte Bendtsdatter} Anne Kirstine Jensdatter . Pauline Hegelahr .
LINK: Affotografering.
26751797.10.29Sophie Andersdatter Skarrild By Anders Jensen Kirsten Christensdatter Den 21de Sept : hiemdøbt Anders Jensens og Kirsten Christensdatter Ægte Barn af Scharrild Bye navnl: Sophie . Fremstillet i kirken 20de Søndag efter Trinit : Elisabeth Hegelahr bar det, Fadderne : Knud {Jensen} Carstoft . Erich Terkelsen . Jonas Pedersen . Else {Kirstine Terkelsdatter} Gammelgaard . Mette Anne Kristines Datter . og Pauline Hegelahr .
Begravelse nr. 6655
NOTITS: Begravet to år gammel.
LINK: Affotografering.
26771797.12.17Mette Katrine Svendsdatter Øvig Svend Pedersen Øvig Mette Katrine Byrgesdatter Dom : 21 post Trin: den 5te Nov : døbt i Præstegaarden Sven Pedersens og Hustrues Mette Cathrine Byrgesdatters datter af Ødevig navnl: Mette Cathrine . Dom : III. Advent : fremstillet i Kirken . Peder Hesselvigs Hustrue {Maren Christensdatter} bar det . Fadd: Peder {Pedersen} Gammelgaard . Christen Ødevig. Laurids {Andersen} Krog . Kirsten Ødevig Maren Johannesdatter Johanne Svendsdatter.
LINK: Affotografering.
26781798.01.01Helle Katrine Margrethe Lauridsdatter Lange Karstoft- Nørre Laurids Lasson Jørgensen Lange Karen Mogensdatter Brasch Den 6te Novembr hiemdøbt Her {Laurids Lasson Jørgensen} Langes og Hustrues Mad: Karen Braschs Datter paa Nør : Carstoft , navnlig Helle Cathrine Magrethe . Fremstillet i kirken paa Nytaars Dag . 1798 . Peder {Pedersen} Gammelgaards Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter} bar det . Fadd: Terkel Jensen og Knud= {Jensen} i S. Carstoft . Peder {Pedersen} Gammelgaard. Barnets Halvbrødre . Søren og Jørgen . Jens Jørgen . Christence {Christensdatter} Høyer . Pauline Hegelahr . Knuds {Else Hansdatter} og Jens {Jensen Pindvig} Carstofts koner {Anne Nielsdatter} .
LINK: Christence Christensdatter Højer.
LINK: Affotografering.
26821798.06.24Else Jensdatter  Lustrup Jens Christensen Drantum Margrethe Christensdatter Den 11te Maji hiemdøbt . Jens Christensens , gaardmand i Greene og Hustrues Magrethe ChristensDatter navnl: Else . Forældrene boede forhen i Greene ; men vare nu flyttede til Lustrup hvor Barnet blev født ogt døbt . - Fremstillet i Kirken Dom : IIItie post Trin : Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Kone {Margrethe Pedersdatter} bar det . Fadderne : Peder Nielssen Peder Christian {Pedersen} Heesgaard . Jonas Pedersen . Mette {Rasmusdatter} Heesgaard Johanne tienende i Gammelgaard .
LINK: Affotografering.
26831798.10.07Anne Madsdatter Skarrild- Grene Mads Christensen Anne Marie Michelsdatter d. 11te Augusti hiemdøbt i Præstegaarden huusmands Mads Christensens og Hustrues Anna Maria Michelsdatters Barn Anna af Grene. Fremstillet i kirken Dom : XVIIIva post Trin : fasteren Johanne Christensdatter bar det . Fadderne : Michel {Andersen} Grene og søn Søren {Michelsen} . Niels Larsen Pindvig og Hustrue {Anne Katrine Eriksdatter} og Barnets Moster Johanne {Michelsdatter} .
LINK: Affotografering.
26841798.10.07Dødfødt Pige Lustrup Peder Nielsen Inger Nielsdatter 7de Octobr begravet Peder Nielsens og Inger Nielsdatters dødfødte Pige barn fra Lustrup.
Begravelse nr. 6639
LINK: Affotografering.
26861799.01.14Stine Johanne Nielsdatter Skarrild Mølle Niels Rasmussen Winde Margrethe Olufsdatter Minds Den 14de Januarii hiemdøbt i Møllen Niels Rasmussen Windes og Magrethe Olufsdatter Minds ægte Barn , navnlig Stine Johanne Død .
Begravelse nr. 6645
NOTITS: Begravet een eller to dage gammel.
LINK: Affotografering.
26871799.03.25Ellen Kirstine Mortensdatter  Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Pernille Pedersdatter Den 21de Februarii hiemdøbt i Hesselvig Morten Pedersens og Pernille Pedersdatters ægte Barn navnlig Ellen Kirstine . Fremstillet i kirken 2den Paaske Dag den 25de Martii Peder {Nielsen} Hesselvigs Hustrue {Maren Christensdatter} bar det , Fadderne : gamle Peder {Pedersen} Gammelgaard , unge Peder {Pedersen} Gammelgaard , Peder {Olufsen} Skaue , Peder Christian {Pedersen} Christen {Pedersen, 17} Hesselvig, Erch Terkelsen {19} , Mette {Rasmusdatter} Heesgaard , Else {Terkelsdatter} Gammelgaard . Kirsten {Jensdatter} Ødevig . Johanne Pedersdatter. Svend {Pedersen} Ødevig.
LINK: Affotografering.
26881799.04.19Johanne Marie Nielsdatter  Pindvig Niels Christensen Haulund Kirstine Nielsdatter Samme 21de Februar : Hiemmedøbt i Præstegaarden Niels {Christensen} Haulunds af Pindvig og Hustrues Kierstine Nielsdatters Barn , navnlig Johanne Marie . Fremstillet i Kirken Almindelig Bededag den 19de April . Mosteren {Kirsten Nielsdatter Lindvig, 25} fra Sønd: Omme Mølle.
LINK: Affotografering.
26891799.05.12Kirsten Katrine Jensdatter Silstrup Jens Nielsen Skrædder Karen Carstensdatter De 9de April døbt i Præstegaarden Jens Nielssen Skræders og Hustrues Karen Carstensdatters Barn af Selstrup navnlig Kirsten Cathrine . 1ste Pintse Dag fremstillet i kirken.
Begravelse nr. 6652
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel december 1799.
LINK: Affotografering.
26951799.08.18Bodil Kirstine Jensdatter Døvling Jens Christensen Tovdal Else Bendtsdatter Den 17de Julii døbt i Præstegaarden Jens {Christensen} Thodals og Hustrues Else Bendtsdatters Barn af Deuling navnlig Bodild Kirstine . Fremstillet i kirken Dom : XIII post Trin :
LINK: Affotografering.
26961799.09.03Dødfødt Pigebarn  Heesgaard Peder Christian Pedersen Heesgaard Mette Rasmusdatter  Dom: XVII post Trin : begravede Peder Christian {Pedersen} Heesgaard og Mette Rasmusdatters dødfødte Pige=Barn .
Begravelse nr. 6650
LINK: Affotografering.
26971799.11.24Kirstine Christensdatter  Lustrup Christen Christensen Jegin Mette Lauridsdatter Den 20de Sept : hiemdøbt i Præstegaarden Christen Christensens {Jegins} og Hustrues Mette lauridsdatter Barn af Lustrup navnlig Kirstine . Fremstillet i kirken Dom : XXVIIma Trin : Jomfrue Pauline Heglahr bar det , Fadderne : Jeppe Pedersen Christen {Nielsen} Jegin , Peder {Pedersen} Gammelgaard Johan Herman Hegelahr . Jomfrue Lydia Bergithe Hegelahr . Anne Rasmusdatter og Peder Nielsens Kone {Maren Christensdatter} .
LINK: Affotografering.
26981799.12.25Anne Pedersdatter  Gammelgaard Peder Pedersen Gammelgaard den Unge  Else Kirstine Terkelsdatter Den 29de Novembr : døbt i Præstegaarden Sogenfogdens Peder {Pedersen} Gammelgaards og Hustrues Else Kirstine Terkelsdatters Datter navnlig Anne . Fremstillet i kirken Feri : Secund : Natal : Terkels {Jensens} kone {Anne Jensdatter} bar det - Faddere : Terkel {Jensen} , Laurids {Jensen} Elkiær , Morten {Pedersen} Hesselvig , Peder {Nielsen} Hesselvig . Peder {Olufsen} Schaue og Hustrue {Kirsten Pedersdatter} og de 3de nestforanmeldte {Hustruer gennemstreget} Mænds Hustruer {Birte Bendtsdatter i Elkær, Petronille Pedersdatter i Hesselvig og Maren Christensdatter i Hesselvig} . Jonas {Pedersen}, Præstens Døttre Pauline og Lydia Bergitha {Hegelahr} Pigen Johanne Pedersdatter.
NOTITS: De "3de nestforanmeldte Mænds" her forstået som Laurids Elkiær , Morten Hesselvig og Peder Hesselvig. For ved Peder Schaue står jo allerede og Hustrue
LINK: Affotografering.
27001800.04.14Anne Marie Svendsdatter Silstrup Svend Eriksen Mette Marie Nielsdatter Den 25de Februar Hiemdøbt i Selstrup Sven Erichsens og Hustrues Mette Marie Christensd : Barn navnlig Anne Marie . Fremstillet i kirken 2den Paaske=Dag , Pauline Hegelahr bar det Fadderne : Niels {Nielsen} Ronnum Peder Christen {Pedersen} . Chr: Carstensens Hustr : {Mette Christensdatter} Peder Hansen af Greene . Dorthe Nielsdatter : Mosteren Anne {Nielsdatter?} fra Felding.
NOTITS: Moderen kaldes Nielsdatter, da hun gifter sig 1790 i Borris og i Skarrild FT 1801. Christensdatter må være en fejl. Præst Hegelahr har hidtil ikke lavet den slags fejl, men her to gange indenfor et år. Mette Marie måske født *1764.01.01 Nederby, Sønder Felding, mor: Anne Pedersdatter.
LINK: Affotografering.
27031800.06.29Sidsel Kirstine Tønnesdatter  Døvling Tønnes Hansen Ellen Marie Mortensdatter Den 30te April døbt i Præstegaarden Tønnes {Thomas} Hansens og Ellen Marie - - - - - - - - - {Mortensdatter} ægte barn af Deuling navnlig Cidsel Kirstine . Fremstillet i kirken Dom : IIItia post Trin : Smedens Enke fra Bekhuus bar det ; Fadd:
NOTITS: Denne familie opholder sig kun et par år i Skarrild, derfor kender præsten ikke moderens efternavn, som er Mortensdatter fra FT 1801 i Døvling og fra Grindsted kirkebog. Tønnes kaldes i Grindsted Thomas. Bektoft ligger i Nørre Karstoft, måske er Bekhus i nærheden.
LINK: Affotografering.
27051800.07.13Johanne Marie Nielsdatter Silstrup Niels Larsen Anne Katrine Eriksdatter Den 4 Junii døbt i Præstegaarden Niels Larsens og Hustrues Anne Cathrine Erichsdatter Barn af Selstrup navnlig Johanne Marie . Frermstillet i kirken Dom : Vte post Trin : den 13de Julii Peder Bodsens kone {Kirsten Marie Jensdatter} fra Olling {Assing sogn} bar det, Fadderne : Lars {Carstensen} Pindvig .
LINK: Affotografering.
27091801.04.26Johanne Marie Sophia Lauridsdatter Lange  Karstoft- Nørre Laurids Lasson Jørgensen Lange Karen Mogensdatter Brasch Den 5te Martii hiemmedøbt Sr Laurids Lassen Lange og Hustrues Karen Brask {Mogensdatter} Deres datter navnlig Johanne Marie Sophia paa Nør: Castoft. Fremstilledes i kirken 3die Søndag efter paaske . Madame Brasch {Malene Katrine Margrethe Brasch} , Barnets Mormoder bar det , Fadderne : Terkel Jensen {Anne Jensdatter} og Jens Jensen {Pindvig} {Anne Nielsdatter} med begge deres Koner , Johan Herman Hegelahr , Pauline Hegelahr .
LINK: Affotografering.
27111801.07.12Anne Marie Nielsdatter  Lustrup Niels Nielsen Pilgaard Mette Pedersdatter Feria Pentecostes IIde Die 25to Maji hiemdøbt Niels Nielsen Juulgaards og Mette Pedersdatters Ægte barn af Lustrup navnlig : Anne Marie . Fremstillet Dom: 6ta post Trinit : Susanna {Christensdatter} i Schouberg bar det , fadderne Anders Andersen fra Hallundbek {Sønder Omme} , Jeppe Pedersen, Evert Lauridsen , Johanneses {Giødesens} Kone {Gertrud Christiansdatter} .
LINK: Affotografering.
27121801.09.20Maren Pedersdatter Studsgaard Peder Mortensen Studsgaard Mette Andersdatter Den 13 August døbt i Præstegaarden Peder {Mortensen} Studsgaards og Mette Anderdatter Barn af Scharild navnlig Maren . Fremstillet i kirken Dom : 16ta post Trin: Niels Nielsens kone {Elles Marie Christensdatter} i Selstrup bar det . Fadderne : Christen {Pedersen} Studsgaard fra {Grønborg} Borris . Niels Knudsen , Jens {Christensen} Nexgaard . Ib {Jep, Jeppe} Pedersen , Johanne Pedersdatter , Bodild Andersdatter.
LINK: Affotografering.
27141801.09.03Anne Jensdatter Skarrild By Jens Olesen Minds Mette Marie Sørensdatter D. 3die Septembr: hiemdøbt Jens Olesens Mindses og Hustrues Mette Marie Sørensdatters Barn, navnl: Anne . Begravet d 11te Octobr : Her endes lægdets Af= og Tilgang .
Begravelse nr. 6670
NOTITS: Begravet een måned gammel.
LINK: Affotografering.
27191802.02.28Else Kirstine Pedersdatter Skave Peder Olufsen Skave Kirsten Pedersdatter den 23de januar : hiemdøbt Peder Olufsens og Kirsten Pedersdatters ægte barn , navnlig Else Kirstine i Schaue . Fastelavns Søndag fremstillet Herren i kirken . Mette {Rasmusdatter} Heesgaard var det . Fadderne : Niels {Rasmussen Winde} Møller , Morten {Pedersen} Hesselvig . Peder {Pedersen Lyhr} Skoubierg og Hustr. {Susanne Christensdatter} . Gamle Peder {Pedersen} gammelgrd . Jens {Olufsen} Minds. Møllerkonen {Margrethe Olufsdatter Minds} Peder Hansen {Ravnholt} Pigen i Skaue .
LINK: Affotografering.
27201802.03.07Anne Mortensdatter Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Petronille Pedersdatter Den 29de Januar : hiemdøbt Morten Pedersens og Petronella Pedersdatters ægte barn af Hesselvig navnlig Anne . Fremstillet i kirken Dom : Invocavit . Sven {Pedersen} Ødevigs Hustrue {Mette Katrine Byrgesdatter} bar det . Fadd : Peder {Pedersen} Gammelgaard . Peder {Olufsen} Schaue og Hustr {Kirsten Pedersdatter} Peder Christian {Pedersen} Peder {Nielsen} Hesselvig Hustr. {Maren Christensdatter} Ingeborg Christensdatter . Anne Rasmusdatter . Christen {Pedersen} Hesselvig Jens Christensen.
LINK: Affotografering.
27231802.10.31Anne Johanne Nielsdatter Pindvig Niels Christensen Haulund Kirstine Nielsdatter Den 4de Septembr: døbt i Præstegaarden Niels {Christensen} Hauland af Pindvig og Hustrues Kirstine Nielsdatters Barn Anne Johanne — Fremstillet i kirken den 31te Octobr: 20de Søndag efter Trin : da Bestemoderen {Johanne Marie Joensdatter} fra Omme Mølle bar det , Fadderne 2 Morbrødre {Hans Nielsen Lindberg 33 og Hans Christian Nielsen 21 eller Joen Nielsen 29} fra Omme Mølle , Svogeren {Christen Sørensen} fra Grinsted ; Peder Lustrup , Else {Kirstine Terkelsdatter} . Mette Thomasdatter .
LINK: Affotografering.
27261803.01.23Karen Christensdatter Skarrild By Christen Carstensen Mette Christensdatter Den 22de Januar : Hiemdøbt i Scharild Bye Inderstes Christen Carstensens og Hustrues Mette Christensdatters Barn navnlig Karen . Fremstillet Herren i Kirken den 23de Januar : Dom : IIItia post Epiph: Mosteren Anne Cathrine {Christensdatter} bar det . Fadderne : Peder Christensen Lustrup , Jonas Pedersen , Christen {Nielsen} Jegins Hustrue {Anne Kirstine Madsdatter} , Præstens Døttre : Maren og Lydia Bergithe Hegelahr .
Begravelse nr. 6711
NOTITS: Her identificeres Peder Lustrup som Peder Christensen Lustrup — Lustrup som kaldenavn fra hans far degn Christen Pedersen Lustrup. Christen Carstensen var FT 1801 i Krog, her er han inderste i Skarrild By.
LINK: Affotografering
27271803.04.11Anne Jensdatter Skarrild By Jens Olufsen Minds Mette Marie Sørensdatter Den 8de Martii hiemdøbt Jens Olufsen Mindses og Hustrues Mette Marie Sørensdatters Barn navnlig Anne i Lille Søndergaard . Fremstillet i Kirken paa 2den Paaske Dag Peder {Olufsen} Skaues Kone {Kirsten Pedersdatter} bar det , Fadderne : Peder {Olufsen} Skaue , Rasmus Minds , Pigen i Møllen .
LINK: Affotografering
27281803.04.17Ingeborg Marie Tønnesdatter Døvling Tønnes Hansen Else Marie Mortensdatter 17 April som var Dom : auasi modo genit : fremstillet et Pigebarn fra Deuling navnlig Ingborg Marie , Forældrene vare Tønnes hansen og Hustrue Ellen Marie - - - - - {Mortensdatter} af Deuling. At Barnet var hiemmedøbt af Gjordemoderen Maren Hannerup fra Schiærlund , blev offentlig bevidnet . Anne Jensdatter bar det , Fadderne Inger Jacobsdatter , Peder Nielsen, Terkel Jensen.
NOTITS: Føde dato arbitrær sat til fire uger før dåben. Familien flytter kort efter 1803 tilbage til Grindsted, hvor hun kaldes Thomasdatter.
LINK: Jordemoderen Maren Pedersdatter Hannerup er 78 år gammel, omtales i Skærlund i Brande her som svigermor.
LINK: Affotografering
27321803.11.13Anne Pedersdatter Heesgaard Peder Christian Pedersen Heesgaard Mette Rasmusdatter Den 17de Octobr : Hiemdøbt Peder Christian Pedersens og Hustrues Mette Rasmusdatters Barn i Heesgaard navnlig Anne . Pauline Hegelahr bar det frem i kirken Dom : XXIII tia d 13de Novembr : fadderne : Morten {Pedersen} Hesselvig , Peder {Olufsen} Schaue , Peder {Christensen} Lusgtrup , Peder {Pedersen} Gammelgrd . Johan {Pedersen} , Christen {Sørensen} Beksgaard , Rasmus {Nielsen} Winde Johan Herman Hegelahr Richards Kone . Else {Kirstine Terkelsdatter} Gammelgaard Kirsten {Pedersdatter} Schaue . Malene {Lauridsdatter} Elkiær Maren Jensdatter Anne Rasmusdatter Ingeborg Lustrup .
LINK: Affotografering
27371804.03.06Anne Pedersdatter Skave Peder Olufsen Skave Kirsten Pedersdatter Den 6te Martii Hiemdøbt i Schaue Peder Olufsens {Skaves} og Hustrues Kirsten Pedersdatters Barn Anne . Fremstillet Dom : Miseri[c] : Domini den 15de April . Peder Gammelgaards Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter} bar det . Fadd: Peder {Pedersen} Gammelgrd . Morten {Pedersen} Hesselvig . Jens Terkelsen {20, Sønder Karstoft} .
LINK: Affotografering.
27391804.04.15Karen Pedersdatter  Peder Jensen Glejbjerg Anne Marie Brunsdatter Den 9de Martii døbt i Ødevig Peder Jensen Glejberg og Hustrues Anne Marie Bruunsdatters Barn af Bekhuus navnlig Karen . Fremstillet i Kirken Dom : Miser : Dom , d 15de April . Sven {Pedersen} Ødevigs Hustrue {Mette Katrine Byrgesdatter} bar det , Fadderne : Peder Buelund.
NOTITS: Familien flytter til Nørre Snede. Peder Jensen Glejbjerg (*1756c) †1812 (skifte) Tvillinghus, Nørre Snede. Karen Pedersdatter kommer 1812 til plejeforældre Peder Hansen og Karen Christensdatter i Nortvig i Nørre Snede.
LINK: Affotografering.
27401804.04.22Anne Marie Nielsdatter Silstrup Niels Knudsen Maren Andersdatter Den 11te martii Hiemdøbt Niels Knudsens og Maren Andersdatters Barn i Seltrup navnlig Anne Marie . Fremstillet Dom: Jubilata den 22de April . Søren {Pedersen} Ronnums Hustrue {Anne Marie Andersdatter} bar det Faddere : Peder {Mortensen} Studsgaard. Niels {Nielsen} Ronnum, Niels Nielsens Hustrue {Sidsel Christensdatter} . Dorthe Nielsdatter . Christen Jensens {Mosgaards?} Søn {?Anders Christensen} og {?Elles Marie Christensdatter} Else Marie Larsdatter .
Begravelse nr. 6688
NOTITS: Begravet fire måneder gammel. Lidt mærkeligt er at Niels Nielsen her betyder Niels Nielsen Ronnum, ellers er det navnet på den anden Niels Neilsen.
LINK: Affotografering.
27451804.11.25Nicoline Nielsdatter Lustrup Niels Nielsen Pilgaard Mette Pedersdatter Den 17de Octobr : Hiemdøbt den afgangen Niels Nielsen Pilgaards og Hustrues Mette Pedersdatter Datter i Lustrup, navnlig Nicoline . Fremstillet i Kirken Dom : XXVIta den 25de Novembr : Susanna {Christensdatter} i Skouberg {Sønder Felding} bar det Fadd: Peder {Pedersen} Skouberg . Jens Terkelsen . Jeppe Pedersen Mette {Rasmusdatter} Heesgaard . Maren Johannisdatter.
LINK: Faderen Niels Nielsen Pilgaards begravelse 18. marts 1804, druknet i Rind Å.
LINK: Affotografering.
27461805.02.03Else Marie Jensdatter Skarrild- Grene Jens Christensen Drantum Margrethe Christensdatter Den 15de Novembr : 1804 døbt i Præstegaarden Jens Christensen Drantums og Hustrues Magrethe Christensdatters Barn af Selstrup {Selstrup gennemstreget} NB: Greene navnlig Else Marie — femstillet i Kirken Dom : IVta p: Epiph: den 3die Februar : 1805 Hans {Pedersen} Greenes Kone {Kirstine Pedersdatter} bar det . Fadderne : Peder {Christensen} Tyvkiær , Peder Hansen {Ravnholt} Mariane Pedersdatter . Kirsten Nielsdatter Peder {Christensen Lustrup} Degns kone {Christiane Christensdatter} .
Begravelse nr. 6702
NOTITS: Begravet knap to år gammel. Jens Christensen Drantum boede før i Silstrup, nu 1804 i Skarrild Grene. FT 1801 i Skarrild By.
LINK: Affotografering.
27481805.06.30Kirsten Marie Nielsdatter Silstrup Niels Larsen Anne Katrine Eriksdatter Den 5te Maji blev Listen over Født og Dødt mandskab bortsendt til Herredsfogden . Den 15de Maji døbt i Præstegaarden Niels larsens og Hustrues Anne Cathrine Ericksdatters Barn af Selstrup navnlig Kirsten Marie Fremstillet i kriken den 30te Junii Maren Jensdatter af Gaarsvig {Sønder Felding} bar det Faddere : Jens {Svendsen} Gaarsvig . Lars {Carstensen} Pindvig Peder Hansen {Ravnholt} , Niels Nielsen , Gl: Niels Pedersens Hustrue {Sidsel Jensdatter} , Barnets Faster og Anne Kirstine Andersdatter . Else Marie Larsdatter. Moderen introduceret s. D.
NOTITS: Faderen Niels Larsen er søn af Lars Carstensen Pindvig her i Bektoft i Skarrild.
LINK: Affotografering.
27501805.09.29Maren Christensdatter Døvling Christen Pedersen Sandfeld Abelone Jensdatter Den 21de August døbt i Præstegaarden Christen Pedersens og Hustrues Apollone Jensdatters Barn af Deuling navnlig Maren . Fremstillet i kirken den 29de September . Fasteren fra Sandfeld {Ane Pedersdatter} bar det , Fadderne Jens Jacobsen , Jørgen {Andersen} Arvad, farbroderen {Laust Pedersen} af Sunds Mølle .
LINK: Affotografering.
27541805.12.29Maren Christensdatter Skarrild By Christen Jensen Øvig Katrine Marie Christensdatter Den 8de Nov : indsendt Listen over Døde og Fødte til KriegsCommisairen . Den 10de Novembris hiemdøbt Christen Jensen Ødevigs og Hustrues Cathrine Marie Christensdatters Barn af Scharild bye navnlig Maren . Fremstillet i kirken Søndag imellem Juul og Nytaar . Mosteren {Ellen Katrine Christensdatter} i Felding Mølle bar det . Faddere : Felding Møller {Christen Jensen}
Begravelse nr. 6700
NOTITS: Begravet otte måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27581806.06.29Dorte Sørensdatter Skarrild- Grene Søren Michelsen Kirsten Jensdatter Den 6te Maji døbt i Præstegaarden Søren Michelsens og Hustrues Kirsten Jensdatters Barn af Greene navnlig Dorthe . Femstillet i kirken Dom : 4ta p: Trin : den 29de Junii . Peder {Olufsen} Skaues Hustrue {Kirsten Pedersdatter} bar det. Fadd: Hans {Pedersen} Green , Christen {Jensen} Ødevig i Studsgaard . Christen Pedersen i Ødevig . Peder Hansens Hustrue {Margrethe Jensdatter} . Poul {Christensen} Thodals Datter (18, Bodil Poulsdatter} . Moderen introduceret tillige .
Begravelse nr. 6701
NOTITS: Begravet fire måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27601806.10.26Karen Mortensdatter Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Petronille Pedersdatter Den 13de Septembr døbt i Præstegaarden Morten Pedersens og Pernille Pedersdatters Barn af Hesselvig navnlig Karen . Fremstillet i kirken Dom XXIma post Trin : 26de Oct: Mette {Rasmusdatter} Heesgaard bar det. Fadd : Peder {Pedersen} Gammelgrd . Peder {Olufsen} Skaue , Niels {Pedersen} Hesselvig, Johan Herman Hegelahr , Maren {Christensdatter} Hesselv og Datter Johanne {Pedersdatter} etc : Moderen indledet s: D: —
LINK: Affotografering.
27621807.03.26Sidsel Marie Jensdatter Skarrild- Grene Jens Christensen Drantum Margrethe Christensdatter Den 15de Januar : Døbt i Præstegaarden Jens Christensens og Hustrues Magrethe Christensdatters Barn af Green navnlig Sidsel Marie . Fremstillet i kirken Skiærtorsdag den 16de Martii . Kirsten Nielsdatter Selstrup bar det . Fadd: Søren Michelsen , Peder Nielssen , Niels Larsens Hustrue {Anne Katrine Eriksdatter} og Maren Nielsdatter. Moderen introduceret samme Dag .
Begravelse nr. 6767
NOTITS: Begravet 1815 otte et halvt år gammel.
LINK: Affotografering.
27641807.04.12Margrethe Pedersdatter Skave Peder Olufsen Skave Kirsten Pedersdatter Den 17de Februar : døbt i Præstegaarden Peder Olufsens og Kjersten Pedersdatters barn af Schaue navnlig Magrethe . Fremstillet i kirken den 12te April Pigen Mette Kirstine Jensdatter Deuling . Morten {Pedersen} Hesselvig , Mølleren {Niels Rasmussen Winde} Pernille {Pedersdatter} Hesselvig , Mette {Rasmusdatter} Heesgaard. Else {Kirstine Terkelsdatter} Gammelgaard . Else Heesgaard . Anne Marius , Maren {Pedersdatter} Skaue Ole {Nielsen} Møller . Oster {Pedersen} i Skaue. Moderen introduceret s: D :
LINK: Affotografering.
27651807.06.28Birte Marie Christensdatter Døvling Christen Pedersen Sandfeld Abelone Jensdatter Den 21de Maji døbt i Præstegaarden Christen Pedersens og Hustrues Apollone Jensdatters Barn af Deuling navnlig Birthe Marie — Fremstillet i Kken den 28de Junii . Mormoderen {Bartholine Knudsdatter} bar det : Fadd : Moderen introduceret s: D:
LINK: Affotografering.
27661807.09.13Dorte Kirstine Pedersdatter Silstrup Peder Christensen Hjuler Maren Graversdatter D 12te Julii døbt i Præstegaarden Peder Christensen Hjulers og Maren Graversdatters Barn af Selstrup navnlig : Dorthe Kirstine . Fremstillet i Kirsten den 13de Septembr . Pigen {........} bar det. Fadderne : Moderen introduceret tillige .
Begravelse nr. 6713
NOTITS: Begravet ni måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27701808.01.14Dødfødt pige Skarrild- Grene Peder Hansen Ravnholt Margrethe Jensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Den 24de Januar begravet Peder Hansens og hustrue Magrethe Jensdatters dødfødte pigebarn af Green. Anmeldelse : Anno 1808 den 17de Januar : mødte uexamineret Gjordemoder Inger Hansdatter , at Peder Hansens Kone Magrethe Jensdatter i Green , Scharild Sogn blev den 14de dennes forløst med en dødfødt Datter ; fødselen var ikke meget Haard , og skeede naturligviis . Moderen var gaaen til Tide . Ingen Midler brugtes til at faae Fosteret til Live ; thi det [stinkede?] allerede . Moderen har ikke før født noget Barn . Saaledes opgivet af Gjordemoderen testerer Scharild Præstegaard ut supra N Hegelahr . Den 2den Søndag i Faste [13. marts 1808] holdte Peder Hansens Kone [Margrethe Jensdatter] i Green sin Kirkegang efter sit dødfødte Barn , Pigebarn.' }
Begravelse nr. 6710
NOTITS: Anmeldelsen er fra listen over begravelser.
LINK: Kirkebog affotografering begravelsen.
LINK: Kirkebog affotografering introducering under døbte.
27731808.07.31Mette Marie Jensdatter Lustrup Jens Pedersen Johanne Mortensdatter Den 17de Junii døbt i Præstegaarden Jens Pedersens og Johanne Mortensdatters Barn af Lustrup, navnlig Mette Marie — Femstillet i kirken Dom : 7ma p Trin : den 31te Julii . Niels Jensens kone {Mette Johanne Christensdatter} fra Kibek bar det . Fadd : neils Jensen fra Kibek . Peder {Mortensen} Studsgaard . Jonas Pedersens Hustrue {Mette Katrine Pedersdatter} . Maren {Rasmusdatter} Heesgaard . Moderen introduceret s : D : —
Begravelse nr. 6741
NOTITS: Begravet to år otte måneder gammel.
LINK: Affotografering.
27751808.11.06Mette Marie Kirstine Christensdatter Døvling Christen Thomsen Else Marie Jørgensdatter den 5te Octobr døbt i Præstegaarden Christen Thomsens og Else Marie Jørgensdatters , Barn af Deuling navnlig Mette Marie Kirstine . Fremstillet den 6te Novembr : Moderen introduceret s. D.
LINK: Affotografering.
27761808.11.17Karen Pedersdatter Gammelgaard Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter Den 18de Novbr Heimmedøbt i Gammelgaard, Peder Pedersens og Hustrues Else {Kirstine} Terkelsdatters Barn navnlig Karen Brasch. Dett var det Ældste af et Par Tvilling=Døttre , som Moderen havde født . Den yngste sagdes , at være døbt af en Gjordemoder fra S. Omme. Herom ventes videre Stadfæstelse . Sidstmeldte Yngste navnlig Karen døde paa 2den Dagen efter Fødselen . Begge døde og kom ikke i Kirken . Moderen introduceret 2den Juledag {26. dec 1808} .
Begravelse nr. 6720
NOTITS: Karen er døbt før tvillingen Karen Brasch, som er døbt den 18. november. Datoen for Karen er her sat til 17. november.
LINK: Affotografering.
27771808.11.18Karen Brasch Pedersdatter Gammelgaard Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter Den 18de Novbr Hiemmedøbt i Gammelgaard, Peder Pedersens og Hustrues Else {Kirstine} Terkelsdatters Barn navnlig Karen Brasch. Dett var det Ældste af et Par Tvilling=Døttre , som Moderen havde født . Den yngste sagdes , at være døbt af en Gjordemoder fra S. Omme. Herom ventes videre Stadfæstelse . Sidstmeldte Yngste navnlig Karen døde paa 2den Dagen efter Fødselen . Begge døde og kom ikke i Kirken . Moderen introduceret 2den Juledag {26. dec 1808} .
Begravelse nr. 6719
NOTITS: Karen er døbt før tvillingen Karen Brasch, som er døbt den 18. november. Datoen for Karen er her sat til 17. november.
LINK: Affotografering.
27801809.03.12Else Kirstine Mortensdatter Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Petronille Pedersdatter Kirke = Aar 1809 I. Jesu Navn Den 5te Januarii Hjemdøbt i Hesselvig Morten Pedersens og Petronille Pedersdatters Datter , navnlig Else Kirstine . Fremstillet i Kirken den 12te Martii , Midfaste=Søndag . Else {Kirstine Terkelsdatter} Gammelgaard bar det . Fadderne : Peder {Pedersen} Gammelgaard , Peder {Olufsen} Schau , Mette {Katrine Byrgesdatter} Øvig . Anne {Pedersdatter} Heselvig. Maren {Pedersdatter} Skau . Christen {Pedersen} Øvdevig og Rasmus {Pedersen} Heesgaard . Maren Hegelahr Moderen introduceret tillige
NOTITS: Hun er opnævnt efter moderens bror Peder Pedersen Gammelgaards kone Else Kirstine Terkelsdatter.
LINK: Affotografering.
27821809.04.30Maren Kirstine Christensdatter Døvling Christen Pedersen Sandfeld Abelone Jensdatter Den 15de Martii døbt i Præstegaarden Christen Pedersens og Apollone Jensdatters Barn af Deuling navnlig : Maren Kirstine . Fremstillet 4de Søndag efter Paaske . Jacob Jensens Kone {Inger Kirstine Knudsdatter} fra Drumstrup {Drongstrup, Sønder Felding} bar det . Fadd : Jacob Jensen , Sunds Møller {Laust Pedersen} , Jørgen {jAndersen} Arvad {Brande} og Hustru {Anne Pedersdatter} Jens {Christensen} Thodals Hustrue {Else Bendtsdatter} . Barnets faster Anne {Pedersdatter} og Farbroder Peder (Pedersen, Pæ Sandfeld} . Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.
27831809.05.21Johanne Hermine Jensdatter Præstegaarden Jens Terkelsen Pauline Hegelahr Den 16de Martii Hjemmedøbt i Præstegaarden Jens Terkelsen Karstofts og Hustrues Pauline Hegelahrs Barn navnlig Johanne Hermine Fremstillet i kirken 1ste Pindsedag den 21de Maji . Mosteren Elisabeth Oppenhagen , født Hegelahr bar det . Faddere Mostrene : Maren og Lydia Bergitha Hegelahr , Maren Rasmusdatter . Terkel {Jensen} og Søn Erich {Terkelsen} . Peder {Pedersen} Gammelgaard og Hustru {Else Kirstine Terkelsdatter} . Møllerkonen {Margrethe Olufsdatter Minds} og Søn Rasmus {Nielsen} . Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.
27841809.05.22Nicolene Nielsdatter Hesselvig Niels Pedersen Anne Malene Lauridsdatter Den 25de April Hjemmedøbt afdøde Niels Pedersens og efterlevende Enkes Anne Malene Lauridsdatters Datter i Hesselvig navnlig Nicolene . Fremstillet i kirken 2den Pindsedag den 22de Maji . Fasteren Johanne {Pedersdatter} bar det . Fadderne . Jens {Pedersen} Ringstrup {Snejbjerg sogn} og Søn {Christen Jensen} . Christen Pedersen Ødevig Jens Lauridsen Elkjær . Fasteren Anne . Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.
27901809.11.12Birte Marie Larsdatter Bektoft Lars Carstensen Anne Kirstine Christensdatter Den 18de Septembr : døbt i Ødevig . Lars Carstensens og Hustrues Anne Kirstine Christensdatter Tvillinger af Bektoft , nemlig en Søn navnlig Carsten og en Datter navnlig Birthe Marie . Sidstnævnte er den Ældre . Disse Børn bleve begge fremstillede i kirken den {... tom plads ...} . Sum i Aaret {kirkeåret} 1809 = 6 Drenge 5 Piger - Ttilsammen 11ve .
NOTITS: Datoen 12. november er sat midt imellem forrige dåb og kirkeårets ende, dvs mellem 22. oktober og 26. november.
LINK: Affotografering.
27991810.10.07Pernille Pedersdatter Skarrild- Grene Peder Hansen Ravnholt Margrethe Jensdatter Den 24de Augusti Hjemdøbt i Green Enkens Magrethe Jensdatter med sin den 11te Martii sidst begravede Mand Peder Hansen {Ravnholt} sammenavlede Datter navnlig Pernille Kirstine . Det under 24de August Hjemdøbte Barn var i kirken Domin : XVIta post trinit: Peder {Olusen} Schaues Hustru {Kirsten Pedersdatter} bar det ; Fadderne : Hans Pedersen i Green og Søn Jens {Hansen} . Henrich {Poulsen} Høgild fra Ejstrup Sogn . Moderen introduceret samme Dag .
Begravelse nr. 6736
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Faderen Peder Hansen Ravnholt døde fem måneder før datteren blev født.
LINK: Affotografering.
28011811.04.11Maren Iversdatter Hesselvig Iver Olesen Hesselvig Anne Malene Lauridsdatter Kirke = Aar 1811 I Jesu Navn Den 8de Februar: Hjemdøbt Iver Olesens og Hustrues Anne Malene Lauridsdatters Barn af Hesselvig navnlig : Maren Fremstillet i Kirken Skjærtorsdag . Mette {Rasmusdatter} Heesgaard bar det . Faddere : Morten {Pedersen} Hesselvig, Laurids {Jensen} Elkjær og Søn Jens {Lauridsen} , Mette {Katrine Byrgesdatter} Ødevig , Anne {Rasmusdatter} Hesselvig ——— Moderen introduceret tillige .
LINK: Affotografering.
28021811.04.15Lisbeth Masine Mortensdatter Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Pernille Pedersdatter Den 11te Februar : døbt i Præstegaarden Morten Pedersens {Hesselvigs} og Pernille Pedersdatters Datter af Hesselvig navnlig : Lisbeth Masine . Dette er disse Forældres 10de Barn , og alle 10 Børn ere levende . Fremstillet i Kirken 2den Paaskedag Jacob Christensens Kone {Kirsten Jensdatter} fra Vium bar det . Fadd : sidstnævnte Jacob Christensen . Peder {Pedersen} Gammelgaard og Søn Terkel Peter {Pedersen} . Malene {Anne Malene Lauridsdatter} Hesselvig . Barnets ældste Syster {19, Johanne Marie Mortensdatter} . Maren Pedersdatter af Schau .
Begravelse nr. 6749
NOTITS: Begravet godt et år gammel.
LINK: Affotografering.
28071811.10.13Sidsel Kirstine Jonasdatter Lustrup Jonas Pedersen Mette Katrine Pedersdatter Den 8de September døbt i Præstegaarden Jonas Pedersens og Mette Cathrine Pedersdatters Barn af Lustrup, navnlig Cidsel Kirstine . Fremstillet den 13de Oct: Degne konen {Anne Troelsdatter} bar det . Faddere Jens Gregersen.
LINK: Affotografering.
28101812.03.01Karen Larsdatter Bæktoft Lars Carstensen Anne Kirstine Christensdatter J Jesu Navn 1812. Den 24de December døbt i Præstegaarden Lars Carstensens Anne Kirstine Christensdatters Barn af Bæktoft navnlig Karen . Den 3die Søndag i Faste den 1ste Marts, fremstillet . Jens {Nielsen} Skærders Hustru {Karen Carstensdatter} bar det . Fadd: Jens Skræder , Carsten Smed , Søn og Datter Karen . Moderen fremstillet s . D .
LINK: Affotografering.
28111812.01.26Maren Ibsdatter Silstrup Ib Jensen Anne Sørensdatter Den 27de December døbt i Præstegaarden Ib Jensens og Hustrues Anna Sørensdatters Barn af Selstrup navnlig : Maren . Fremstillet Dom : Septuag: den 26de Januar : Pauline Karstoft født Hegelahr bar det . Faddere : Jens {Terkelsen} Karstoft , Berthel {Nielsen Eg} og Hustr {Anne Pedersdatter} , Erick , Niels {Jensen} Kibæk og Hustr {Mette Johanne Christensdatter} . Moderen indledet s : D .
LINK: Affotografering.
28121812.04.26Sidsel Kirstine Jespersdatter Lustrup Jesper Clemensen Maren Pedersdatter Den 10de Martii døbt i Præstegaarden Jesper Clemensens og Maren Pedersdatters Barn af Lustrup . Navnlig Cidsel Kirstine . Fremstillet den 26de April Maren Hegelahr bar det . Faddere : Laurids {Jensen} Elkjær og Hustrue {Birte Bendtsdatter} ; Ellen Johanne Pedersdatter. Moderen indledet s : D .
LINK: Affotografering.
28161812.09.10Anne Marie Pedersdatter Bæksgaard Peder Nielsen Maren Sørensdatter Den 30te Julii døbt i Præstegaarden Peder Nielssens og Maren Sørensdatters Barn af Bæksgaard navlig Anne Marie . Fremstillet den 20 September Dom : XVII Niels Knudsens Hustr {Maren Andersdatter} bar det . Fadd : Niels Knudsen og datter Dorthe {Nielsdatter} . Christen Studsgaard . Mette {Rasmusdatter} Heesgaard. Anna Elkjær . Peder Sørensen . Moderen introduceret tillige .
Begravelse nr. 6768
NOTITS: Begravet 3 år gammel.
LINK: Affotografering.
28171812.09.17Dødfødt pige Skarrild- Grene Jens Hansen Inger Christensdatter Den 25de Oct : Dom XXIIda p Trin : blev Jens Hansens og Kone Inger Christensdatter af Grene indeledet efter at have født et dødfødt Pigebarn , som var begravet den 20de September.
Begravelse nr. 6750
NOTITS: Stor beskrivelse af fødslen i begravelsen.
LINK: Affotografering.
28181812.09.27Margrethe Rasmusdatter Skarrild By Rasmus Níelsen Winde Johanne Pedersdatter Den 6te August hjemdøbt Rasmus Nielsens {Windes} og Johanne Pedersdatters Barn i Lille=Søndergaard navnlig Magrethe . Fremstillet Dom XVIIIma den 27de Septbr : Anne Marius {Nielsdatter Winde} i Møllen bar det . Fadd : Ole {Nielsen Winde} Møller , Christen Heesgaard .
LINK: Affotografering.
28191812.10.04Else Marie Pedersdatter Ronnum Peder Pedersen Gammelgaard Else Kirstine Terkelsdatter Den 2den September døbt i Præstegaarden Peder Pedersens og Else Terkelsdatter Barn af Ronnum navnlig Else Marie . Fremstillet Dom XIXma den 4de October Erich {Terkelsen} Karstoft , Christen {Pedersen} Heesgaard , Peder {Olufsen} Skau , Hustr: {Kirsten Pedersdatter} og Datter Maren {Pedersdatter} Knud {Jensen} Karstoft og Hustr: {Else Hansdatter} . Maren Hegelahr , Maren {Pedersdatter} Ronnum.
LINK: Affotografering.
28221813.04.19Sidsel Kirstine Jensdatter Silstrup Jens Jensen Kirsten Nielsdatter Den 10de Martii døbtes i præstegaarden Jens Jensens og Kristen Nielsdatters Barn af Selstrup navnlig Cidsel Kirstine . — Fremstillet den 19de April Ib jensens Kone {Ane Sørensdatter} bar det . Faddere Jens Jensen {Pindvig} Berthel {Nielsen} Karstoft Christen {Pedersen} Heesgaard . Else Jensdatter fra Felding og Søn Christen Anne Jensdatter. Moderen indledet tillige .
LINK: Affotografering.
28241813.07.18Lisbeth Masine Mortensdatter Hesselvig Morten Pedersen Hesselvig Pernille Pedersdatter Den 5te Junii døbt i Præstegaarden Morten Pedersens {Hesselvigs} og Pernille Pedersdatters Barn af Hesselvig navnlig Lisbeth Masine — Dom : Vta p. T. den 18de Julii fremstillet i Kirken . Systeren Johanne Marie {Mortensdatter} bar det . Faddere : Peder {Olufsen} Skau . Christen {Pedersen} Heesgaard og Hustr : {Mette Rasmusdatter} Sven {Pedersen} Øvig , kone {Mette Katrine Byrgesdatter} og Datter {Mette Katrine Svendsdatter} . Peder Nielssen . Ivars {Olesen} Kone {Anne Malene Lauridsdatter} . Inger Cathrine {Pedersdatter} Heesgaard . Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronnums Kone {Else Kirstine Terkelsdatter}, Datter Bodild Cathrine {Pedersdatter} og Søn Ib {Pedersen} . Peder {Olufsen} Skaus Søn Ole {Pedersen} . Moderen indledet tillige .
Begravelse nr. 6756
NOTITS: 1. pige med navn Lisbeth Masine døde spæd.
LINK: Affotografering.
28271813.09.26Anne Jensdatter Præstegaarden Jens Terkelsen Pauline Hegelahr Den 20de August født og hjemdøbt i Præstegaarden Jens Terkelsens og Pauline Hegelahrs Datter , Anne —— Fremstillet i Kirken 26de Septbr : Dom XVta p. tr. Farmderen Anne Jensdatter af S. Karstoft bar det. Faddere Terkel Jensen, Søn Erick {Terkelsen} og Hustrue {Birgitte Marie Jensdatter} Peder Pedersen {Gammelgaard} , Hustr {Else Kirstine Terkelsdatter} og 2 Sønner og 1 datter . Ole {Nielsen Winde} Mølle og Syster {Anne Marius Nielsdatter Winde} , Jeppe Pedersen . Johanne Marie Mortensdatter , Maren Hegelahr . Dunslund Møller {Peder Rasmussen?} . Jens {Andersen} Traberg og Kone {Anne Marie Andersdatter} Knud {Christensen} Bjørsløv. Moderen indledet tillige .
NOTITS: Præst Hegelahrs datter Pauline og Jens Terkelsen forpagter Skarrild Præstegaards jord.
LINK: Affotografering.
28321814.05.08Maren Rasmusdatter Skarrild By Rasmus Nielsen Winde Johanne Pedersdatter Kirke = Aaret 1814 I . J . N . den 27de Martii døbt i Lille Søndergaard Rasmus Nielsens og Johanne Pedersdatters Barn navnlig Maren — Femstillet den 8de Maji . Jens {Lauridsen} Elkjærs Kone {Anne Pedersdatter} bar det . Fadd : Jens {Lauridsen} Elkjær . Ole {Nielsen Winde} Mølle , Mette {Rasmusdatter} Heesgaard Ivar {Olesen} Hesselvigs Kone {Anne Malene Lauridsdatter} Inger Cathrine {Mortensdatter} Heesgaard , Anne Johanne Jensdatter Krog . Pigen Maren Sophie i Øvig . Moderen indledet tillige —
LINK: Affotografering.
28331814.07.10Johanne Nielsdatter Gammelgaard Niels Jensen Anne Cicilie Friderichsdatter den 31te Maji Hjemdøbt Niels Jensens og Anne Cecilie Friderichsdatters Barn Johanne af Gammelgaard . Fremstillet i Kirken Dom Vta p. t den 10 Julii . Mosteren Johanna Magrette {Friderichsdatter} bar det . Fadd . Friderich {Christensen} , Christen Studsgaard . Christen {Pedersen} Sandfeld , Jochum og Pige fra Sneiberg , Pige Anne Nielsdatter . Christen Studsgaards Kone. Moderen indledet tillige .
LINK: Affotografering.
28351814.09.04Anne Larsdatter Lustrup Lars Michelsen Else Marie Larsdatter Den 11 August døbt i Præstegaarden Lars Michelsen og Hustrues Else Marie Larsdatters Barn af Lustrup, navnlig Anne — Fremstillet Dom XIIItia den 4 Septembr . Mas Larsens Kone bar det. Fadd Mads Larsen , Syster Marthe {Larsdatter} , Arent Jensen . Moderen indledet tillige .
LINK: Affotografering.
28371815.01.22Birte Jensdatter Elkær Jens Lauridsen Anne Pedersdatter Kirke = Aar 1815 I . Jesu Navn ! Den 14de December døbt i Elkjærgaard Jens Lauridsens og Hustrues Anne Pedersdatters datter navnlig Birthe . Dom : Septuag: den 22de Januar fremstillet . Fasteren Mette Kirstine bar det . Faddere : Iver {Olesen} Hesselvig og Hustrue {Anne Malene Lauridsdatter} , Laurids {Jensen} Elkjær, Rasmus {Neilsen Winde} Mølle og Hustr: {Johanne Pedersdatter} Peder Andersen , Maren Rasmusdatter . Bent Lauridsen . Moderen introduceret tillige .{under Drengebørn:} 1. vide indførte af Qvindekjøn Pag: 11 No 1. Aar 1814 14 December Birthe Jensdatter Døbt hjemme 14 Decembris 1814 Fremstillet i Kirken 22. Januarii 1815. Gmd Jens Lauridsen og hustrue Ane Pedersdatter i Elkjærgaard . Barnets Faster p Mette Kirstine. Sognefoged Ivar Olesen i Hesselvig og dennes kone Malene Lauridsdatter Bedstefaderen Aftægtsmd Laurids Jensen af Elkærgaard Seminarist Bendt Lauridsen af Borris.
LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.
28401815.04.28Anne Georgine Eriksdatter Karstoft- Sønder Erik Terkelsen Birgitte Marie Jensdatter Den 14de Martii døbt i Præstegaarden Erich Terkelsens og Birthe Jensdatters Barn af Sønder = Kastoft navnlig : Anne Georgine — 4de Søndag efer Paaske den 28de April fremstillet . Pauline {Hegelahr} Kastoft bar det . Fadd : Jens {Terkelsen} Kastoft, Jens Vad og Hustrue , Jens {Jensen} Pindvig og Hustr : {Anne Nielsdatter} Berthel {Christensen} Kastoft og Hustrue {Ane Jensdatter} Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronnum . Niels Kjærsgaard . Knud {Christensen Bjøsløv . Thomas {Hansen} Urup Hr: {Laurids Lasson Jørgensen} Langes 2 døttre {Helle Katrine Margrethe Lange og Johanne Marie Sophie Lange} . Peder Gammelgaards 2 døttre {Bodil Katrine Pedersdatter, 17, og Anne Pedersdatter , 15}, Moderen introduceret tillige .4. vide in{...} ført af Qvindejkøn Pag: 11 No 2 13 Martii Anne Georgine Ericksdatter døbt i Præstegaarden 14 Martii fremstillet i Kirken 23. April. Gmd Erich Terkelsen og Kone Birthe Jensdatter i Sønder = Karstoft. Pauline Hegelahr med sin Mand Jens Terkelsen, Forpagter i Præstegaarden . Gmd Peder Pedersen af Ronnum og Kone Else Terkelsdatter og disses Søn K. Terkel Peter .
LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.
28411815.04.30Kirsten Jensdatter Skarrild- Grene Jens Hansen Inger Christensdatter Samme dag {den 14de Martii} døbt i Præstegaarden Jens Hansens og Inger Christensdatters barn Kirsten af Green ; Fremstillet den 30te April . Maren Ronnum bar det . Faddere : Morfaderen.5. vide {.....} af Qvindejkøn Pag: 11 No 3. Aar 1815 Kirsten Jensdatter døbt i Præstegaarden 14 Martii 1815 fremstillet i Kirken 30 April . Hmd Jens Hansen og Kone Inger Christensdatter i Green. P. Maren Sørensdatter i Green. Morfaderen Christen.
LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.
28421815.05.28Anne Margrethe Kirstine Nisdatter Silstrup Nis Pedersen Boling Anne Kirstine Andersdatter den 21de April døbt i Præstegaarden Nis Pedersen Bolings og Hustrues Anne Kirstine Andersdatters Barn af Selstrup , navnlig Anne Magrethe Kirstine . Fremstillet Dom 1ma p. t den 28de Maji . Chrisiane Jensdatter bar det . Fadd :6 vide [in..] førte af Qvindekjøn Pag II . No 4. Ane Magrethe Kirstine Nisdatter døbt i Præstegaarden 21 April fremstillet i Kirken 28 Maj. Hmd Nies Pedersen Boling og Kone Ane Kirstine Andersdatter i Selstrup. Christiane Jensdatter opholdende sig [paa] sin Fader Jens Nexgaard i Skarrild By.
NOTITS: Nis Pedersen Boling født i Boling i Hejnsvig. Anne Kirstine Andersdatter er fra Uhre i Brande sogn.
LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.
28461815.09.17Bodil Katrine Madsdatter Lustrup Mads Larsen Magdalene Pedersdatter 5. 6. August Bodild Katrine Madsdatter døbt i Præstegaarden 6 August publiceret i Kirken 17 September. Gaarbrugers Enkes sjælg[..]ds Søn Mads Larsen og Kone Magdalene Pedersdatter i Lustrup. Niels Poulsens Kone Bodild Andersd: af Arnborg Hedehus , Manden Husmd : Niels Poulsen.
NOTITS: Under Kvindekøn, 1. gang forskellig. FT 1834 tjenestepige i Hvedde i Assing sogn.
LINK: Affotografering.
28471815.11.12Anne Christensdatter Døvling Christen Pedersen Sandfeld Abelone Jensdatter 6. Anne Christensdatter døbt i præstegaarden 13 October puliceret 12 Novemb . Gmd: Christen Pedersen {Sandfeld} og Kone Apollone Jensdatter i Deuling . K: Sandfeld og Mand Peder {Pedersen} Sandfeld Gmd i Brande Sogn , hun bar Barnet , hendes navn er Kirsten {Eriksdatter} Gmd Lars Gammelgaard : P: Johanne Magrethe Frederiksdatter Gammelg: K. Christen Jensen Døvling.
LINK: Affotografering.
28481815.12.24Ane Katrine Bertelsdatter Karstoft- Sønder Bertel Christensen Ane Jensdatter 7. 23 {!26 antaget} November Ane Katrine Bertelsdatter af Sønder Karstoft . døbt i præstegaarden 26 Novemb i Kirke 24 Decemb. Gmd: af Sønder Karstoft Berthel {Christensen} og Ane Jensdatter . Birte {Marie Jensdatter} Erik {Terkelsen} Karstofts Kone. Erik Karstoft . Jens {Jensen} Pindvig af Selstrup og broder Niels {Jensen} Kibæk Arnborg {!Assing, præsten er ny} . Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronnums datter Bodil Katrine {Pedersdatter} og Søn Ib {Pedersen} begge af Ronnum.
LINK: Affotografering.
28511816.03.17Ane Jensdatter Silstrup Jens Jensen Kirsten Nielsdatter 1816 1. 27 Januar . Ane Jensdatter Selstrup . Døbt i Gammel[gr] 18 Januar i Kirke 17 Marts . Gmd Jens Jensen og Kirsten Nielsdatter Selstrup . Gmd Peder Christensen af Sønder Felding og Kone Else Jensdatter Barnets Morbroder Niels {Nielsen} Ronnum [....st..] Pigen Marie Ronnum og [......]: Jens Christian {Jensen} af Seltrup .
NOTITS: Paster Hjorth er i begyndelsen i 1815 meget omhyggelig med navne og steder, men her er angivelserne så få, at det er svært at identificere dem.
LINK: Affotografering.
28531816.06.09Maren Osterdatter Krog Oster Pedersen Elisabeth Jensdatter 2. 19 April Maren Ostersdatter Krog. hjemd den 20 April i Kirken 9 Junij . Tjenestekarl Oster Pedersen og Kone Elisabeth Jensdatter af Krog . Pigen Johanne Jensdatter Krog Svend {Pedersen} Øvig og Kone Mette {Katrine Byregesdatter} . Niels Gjertsen paa Karstoft Ungkarl . Pige Johanne Marie {Mortensdatter} af Hesselvig .
LINK: Affotografering.
28541816.07.30Birte Jensdatter Hesselvig Iver Olesen Hesselvig Anne Malene Lauridsdatter 3. 30 Julii Birthe Iversdatter Hesselvig . Hjemd 30 Julii . sognefoged Ivar {Olesen} Hesselvig og Kone Ane Malene Lauritsdatter .
Begravelse nr. 6778
NOTITS: Begravet 3 dage gammel. Kom ikke i kirke.
LINK: Affotografering.
28601817.05.26Marianne Christensdatter Lustrup? Christen Jakobsen Anne Olesdatter 1. 1817 25. Maji Maren Christensdatter . I kirke d. 26 . Maji 1817 . Moderen Anne Olesdatter og til Barnefader blev udlagt Christen Jacobsen i Annexgaarden ved Arnborg Kirke . Jens {Christensen} Ahrnborg Greene . Tjenestpige Ane Mari , hmd: Arnt Lustrup , Gmd Jens Arntsen , K Niels Skræder af Felding og Pige og Væverske Mette Kirstine Elkjærgaard.
NOTITS: Ikke noget med Qvinde og uægte med den nye præst Hjorth. Der to Christen Jakobsen født i Kirkegaard i Arnborg, een *1776 der overtager fæstegården og een *1778 kaldet Smed. Faderen her menes at være den første, som i 1803 blev gift med Karen Poulsdatter. I 1817 var han 41 år gammel og naturligvis gift.
LINK: Affotografering.
28611817.08.10Margrethe Sørensdatter Skarrild- Grene Søren Michelsen Kirsten Jensdatter 2. 26 Junji Magrethe Søren Mikkelsens datter Grene . hjemd 27 Junji i Kirken 10. August . Gmd: Søren Mikelsen og Kone Kirsten Jensdatter . Magrethe Christensdatter hmd: Niels {Pedersen} Ødevigs {??} Kone af Gothenborg . Niels {Pedersen} Ødevig {??}. K: Peder Poulsen Grene : Christen {Jensen} Studsgaard Gmd: P Mette Poulsdatter .
NOTITS: Kirsten Jensdatter er født i Øvig i Skarrild, Niels Pedersen ikke set født der.
LINK: Affotografering.
28621817.08.17Birte Iversdatter Hesselvig Iver Olesen Hesselvig Anne Malene Lauridsdatter 3. 18 Julji Birthe Iversdatter Hesselvig . Hjemd d 19 Julji i Kirken 17. August . Sognefoged og Gmd: Ivar Olesen og Kone Magdalene Lauriitsdatter . P. Mette Kirstine Lauridsdatter Elkjær Aftægtsmand: Laurids {Jensen} Elkjær Gmd: Jens {Lauridsen} Elkjær og kone Ane {Pedersdatter} Gmd: Svend {Pedersen} Ødevig .
LINK: Affotografering.
28651817.11.14Anne Katrine Pedersdatter Hesselvig Peder Mortensen Kirsten Marie Christiansdatter 4. 28. September Ane Katrine Pedersdatter . hjemd d 30. Septemb i Kirken 14. Novemb. Gmd Søn {Gaardmand Morten Pedersens søn underforstået} Peder Mortensen Hesselvig og Kone Kirsten Marie Christiansdatter . P Karen Christiansd: fra Duedal Borris Sogn , tjenende i Bølling Præstegrd hendes Brødre Laurits og Ferdinandt Gmd: og Sognefoged Iver {Olesen} Hesselvig, samt hans Kone Magdalene {Anne Malene} Lauridsdatter.
NOTITS: Forældrene blev gift godt en måned før fødslen.
LINK: Moderen Kirsten Marie Christensdatters forældre i Duedal i Borris.
LINK: Affotografering.
28661817.12.28Pouline Elsine Nielsdatter Karstoft- Nørre Niels Christian Sørensen Hauge Ellen Kirstine Christensdatter 6. 26 Novemb . Pouline Elsesine Hjemd: den 27. Novemb. i Kirke 28 Decemb . Proprietæir paa Nørre=Karstoft Niels Christian {Sørensen Hauge} og kone Stine {Ellen Kirstine} Christensdatter . P. Bodild Pedersdatter fra Ronnum Ungkarl Svend Christian . Gmd: Erik Terkelsen K. Jacob Arevad P: Mette Kirstine Lauridsd: Elkjær .
NOTITS: Hun er egentlig døbt Elsesine, men kaldes Elsine. Forældrene er flyttet fra Voldsgaard i Snejbjerg her til Nørre Karstoft i Skarrild kort før dåben, Fadderne ser lidt tilfældige ud.
LINK: Niels Christian Hauge på Nørre Karstoft.
LINK: Affotografering.
28671818.02.22Laura Clementine Hjorth Præstegaarden Henrik Laurids Hjorth Frederikke Lytz 5. 13 October Laura Clementine . hmd: d 15 October 1817 i Kirke 22 Februar 1818 . Sognepræst Henrik Laurits Hjorth og Kone Frederikke Hjorth født Lytz . Jfr. Sofie Engelken Hr Pastor Engelken fra Sønd: Felding Hr Pastor Neblerod fra Rind . Gmd : Mads Hauberg {vel Skovbjerg} fra Ahrnborg og Gmd: Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronnum fra Ronnumgaard .
LINK: Affotografering.
28691818.04.26Johanne Ostersdatter Skarrild- Grene Oster Pedersen Elisabeth Jensdatter Krog 2. 25. Marts. Johanne Ostersdatter Grene . Hjemd 26 Marts i Kirken 26 April . Husmd: Oster Pedersen i Skarrild Grene og Kone Elisabeth Jensdatter Krog . Johanne {Jensdatter} Barnets Bedstemoder , Enke og Indsidder i Assing . Gmd: Jens {Larsen} Krog. Gmd Jens Pedersen Østergaard Lustrup og Kone Maren Larsdatter. P. Johanne Jensdatter.
NOTITS: Faderen Oster Pedersen er født i Skave, moderen Elisabeth Jensdatter i Krog.
LINK: Affotografering.
28701818.05.10Maren Christensdatter Døvling Christen Andersen Hvedde Mette Kirstine Jensdatter 1818 1. 12. Marts . Maren Christensdatter Deuling . Hmd d 13 Marts i Kirke 10 Maji 1ste Pintsedag . Gmd: Cristen Andersen i Deuling og Kone Mette Kirstine Jensdatter . Gmd: Ib {Andersen} Agersigs Kone i Assing Mette Andersdatter . Gmd: Jens Henningsen , Jacob Andersen i Boukjær og Kone Edel {Andersdatter} Rasmus Nielsen {Winde} .
LINK: Affotografering.
28721818.06.07Karen Eriksdatter Karstoft- Sønder Erik Terkelsen Birgitte Marie Jensdatter 3. 2. April . Karen Eriksdatter Karstoft . Hjmd 3. April i Kirken 7de Junij . Gmd Erik Terkelsen og Kone Birthe Jensdatter af Sønder Karstoft . Gmd Thomas {Hansen} Urups kone Sofie Jensdatter af Grindsted Sogn. Thomas Urup . Gmd Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronnum og Kone Else {Kirstine Terkelsdatter} . Ib Pedersen K og Syster Bodil Katrine Pedersdatter .
LINK: Affotografering.
28771818.09.25Mette Andersdatter Krog Anders Jensen Kjærsgaard Ane Henningsdatter 4. 24 September . Mette Andersdatter . Krog. Hjmd: 25 September . Gmd: Søn Anders Jensen Kjærsgaard moderen Ane Henningsdatter.
Begravelse nr. 6795
NOTITS: Begravet 5 uger gammel.
LINK: Affotografering.
28791818.12.27Ane Johanne Jensdatter Silstrup Jens Jensen Kirstine Nielsdatter 5. 30 October . Ane Johanne Jensdatter . Selstrup . Hjmd: 31 October i Kirken 27 December . Gmd Jens Jensen i Selstrup og Moderen Kirstine Nielsdatter . Gmd Berthel Christensens Kone Ane Jensdatter af Sønder Karstoft , hendes Mand og Fader Jens {Jensen} Pindvig Gmd Niels Larsen . K. Knud Nielsen.
LINK: Affotografering.
28801819.02.25Emilie Marie Hjorth Præstegaarden Laurits Henrik Hjorth Frederikke Lytz 6. 9 Novemb. Emilie Marie . Hjmd: 10 November i Kirken 25 Februar . Sognepræsten Laurits Henrik Hjorth og Kone Frederikke Hjorth født Lytz . Barnets Tante Jfr: Emilie Lytz . Hr Pastor J. {Johan} Engelken fra Sønder=Felding , Hr Pastor {Morten Thomsen Næblerød} Noblerod fra Rind Ole Nielsen {Winde} Skarild Mølle og Jfr: Sofia Engelken .
NOTITS: Præsten har tilføjet Laurits senere for han kalder sig åbensynlig Henrik Hjorth til daglig.
LINK: Affotografering.
28831819.04.12Ane Margrethe Nielsdatter Gammelgaard Niels Christensen Rahbek Margrethe Nielsdatter 1819 1. 3 Marts . Ane Magrethe Nielsdatter . Hmd: 3 Marts stadfestet i Kirken 2den Paaskedag 12 April . Gmd: Niels Christensen Rahbech , Moderen Magrethe Nielsdatter af Gammelgaard . Barnets Moster Mette Nielsdatter af Felding , Gmd: Jens {Christensen} Rahbech og kone Mette {Sørensdatter} af {Fruergaard} Felding , Gmd Christen {Jensen} Studsgaard og Jfr: Emilie Lytz .
LINK: Affotografering.
28841819.05.31Stine Johanne Rasmusdatter Skarrild By Rasmus Nielsen Winde Johanne Pedersdatter 2. 16 April Stine Johanne Rasmusdatter . Hjmd d 16 April i Kirken 31. Maji . Smed Rasmus Nielsen og Moderen Johanne Pedersdat: i Skarrildby . Barnets Faster Ane Marius Nielsdatter Vinde fra Skarrild Mølle Gmd Jens Lauridsen i Elkjær gaard . K: Ole Nielsen {Winde} Ole Pedersen Pige Ane Pedersdatter.
LINK: Affotografering.
28851819.08.08Mette Kirstine Rasmusdatter Heesgaard Rasmus Christiansen Heesgaard Ane Kirstine Larsdatter 4. 1ste Julij . Mette Kristine Rasmusdatter . Hjemd: d 2 Julij i Kirken 8de August . Smed Rasmus Christiansen Heesgaard, Moderen Ane Kirstine Larsdatter . P. Inger Katrine Pedersdatter Gmd Christen {Jensen} Heesgaard , Husmd Jens Henningsen og Hustru Gunner {Marie} Jensdatter K: Ib Pedersen og Pige Ane Pedersdatter .
Begravelse nr. 6804
NOTITS: Moderen Ane Kirstine Larsdatter er fra Tovdal i Arnborg, faderen er født i Heesgaard.
LINK: Affotografering.
28861819.08.22Else Johanne Pedersdatter Skarrild By Jakob Andersen Karen Pedersdatter 3. 24. Maij Else Johanne Pedersdatter Hjmd: 26 Maij i Kirken 22. August . Moderen Karen Pedersdatter i Fattighuset , til Barnefader blev udlagt Jacob Andersen fra Østen . Inger Marie Pedersdatter . K: Jens Studsgaard , Gmd Peder {Mortensen} Studsgaard P. Ane Hansdatter . Husmd Peder Andersens Kone Kirstine Pedersdatter.
NOTITS: Efternavn efter moderen ikke efter den udlagte far.
LINK: Affotografering.
28871819.09.19Kirstine Nisdatter Silstrup Nis Pedersen Boling Ane Kirstine Andersdatter 6. 11 Septemb. Kirstine Nis Pedersens datter. Hjemd: 11 September i Kirken 19 Septembr. Husmd : Nis Pedersen Boling og Kone Ane Kirstine Andersdatter af Selstrup .P. Bodild Jacobdatter af Selstrup Aftægtsmd : Jens {Jensen} Tornvig . Gmd: Jens {Jensen} Tornvigs {den Unges} Kone Dorthea Nielsdat: P: Karen Nielsdatter af Seltrup.
NOTITS: Moderen *1780.05.27 Uhre, Brande.
LINK: Affotografering.
28881819.10.09Mette Marie Andersdatter Krog Anders Jensen Kjærgaard Ane Henningsdatter 7. 8. October Mette Marie Andersdatter Krog. Hjmd: 9. October . Gdms [sjælj....] Søn Anders Jensen Kjærsgaard i Krog Moderen Ane Hennigsdatter .
Begravelse nr. 6801
NOTITS: Begravet 8 dage gammel. Kjærgaard fra Kjærgaard i Sunds, hvor faderen er født.
LINK: Affotografering.
28891819.10.31Anne Marie Madsdatter Lustrup Mads Larsen Magdalene Pedersdatter 5. 7 September . Ane Marie Madsdatter . Hjmd : 7 September publiceret 31. October . Husmd : Mads Larsen Moderen Magdalene Pedersdatter i Lustrup . P. Ane Kirstine Larsdatter af Bækhuset . Gmd: Jens Pedersen Øster Lustrup . Nicolai {Christensen} Lustrup Johanne Madsdatter . K: Morten Jensen Lustrup P. Mette Kirstine Lauridsdatter Elkjær .
LINK: Affotografering.
28921819.12.26Anne Nielsdatter Silstrup? Niels Døstrup Christiane Thomasdatter 10. 16 December Ane Nielsdatter . døbt i Kirken 2den Juledag 26 December . Moderen Christiane Thomasdatter til Barnefader blev udlagt , Ungkarl Niels Døstrup . P. Maren Thomasdatter Selstrup Gmd : Christen {Jensen} Studsgaard . Gmd Peder Nielsen Bæksgaard Kr: Morten {Studsgaard} Jensen Lustrup . P. Ane Hansdatter .
NOTITS: Moderen Christian Thomasdatter er 24, *1794 i Skarrild Grene, datter af Thomas Jensen Grene og Mette Christensdatter. Faderen er vel fra Døstrup sogn i Tønder Amt overfor Rømø eller fra Døstrup i Hjørring eller Thisted amter.
LINK: Affotografering.
28931820.02.06Else Nielsdatter Ronnum Niels Gertsen Kirstine Christensdatter 8. 26 October Else Nielsdatter . Hjemd: 27 October i Kirken stadfæstet 6. Februar 1820 . Indsidder Niels Gjertsen Moderen Kirstine Christensdatter . Faderen er daglønner og indsidder i Ronnum gaard . Lars Karstensens Kone af Bæktoft, {Ane} Kirstine Christensdatter . Gmd : Peder {Pedersen Gammelgaard} Rønnum og Sønner Terkel {Pedersen} og Ib {Pedersen} P. Ane {Pedersdatter} Peder Rønnums datter.
LINK: Affotografering.
28941820.03.12Ane Margrethe Nicolaisdatter Lustrup Nicolai Christensen Johanne Madsdatter 11. 20 December . Ane Magrethe Nicolaisdatter . Hjmd: 2 December i Kirken 12te Marts 1820 . Husmand Nicolai Christensen Moderen Johanne Madsdatter i Lustrupby . Gamle Degns Kone Ane Troelsdat: manden {gamle degn} Christen Pedersen Lustrup , Gmd Thomas {Pedersen} Malle af Hareskov {Assing sogn} . K: Jens Madsen af Strolom{?} og Pigen Inger Katrine {Pedersdatter} Heedsgaard .
LINK: Affotografering.
28951820.03.30Marie Iversdatter Hesselvig Iver Olesen Hesselvig Anne Malene Lauridsdatter 1820 1. 8 Februar . Marie Iversdatter Hesselvig . Hjmd: 11. Februar i Kirken Skjærtorsdag d. 30 Marts . Sognefoged Iver Olesen i Hesselvig Moderen Malene Lauridsdatter . P: Karen Mortensdatter Hesselvig . Aftægtsmand Laurits Jensen i Elkjær . Anders Jensen Kjærgaard Gmd i Skarrild Krog . K: Peder Christian {Mortensen} Hesselvig , P Mette Lauridsdatter Elkjær .
LINK: Affotografering.
28991820.05.26Frederikke Henriette Hjorth Præstegaarden Laurids Henrik Hjorth Frederikke Lytz 9. 12 December . Frederikke Henriette . Hjmd: 13 Decemb. i Kirken stadfæstet 26 Maij 1820. Sognepræsten Laurids Henrik Hjorth . Moderen Fredrikke Hjorth født Lytz . Jfr: Emilie Kirstine Lytz . ST: Hr Pastor Engelken Sønder = Felding , Gmd Mads Nielsen Hauberg {Skovbjerg} af Ahrnborg . Gmd. Sognefoged Peder Hesselvig Olesen , Jfr: Sofie Engelken .
NOTITS: ST betyder Salvo Titulo uden titel (hvor man ikke ved den nøjagtige titel).
LINK: Affotografering.
29001820.07.23Ane Kirstine Christensdatter  Christen Jørgensen Ingeborg Christensdatter 2. 7 Julij . Ane Kirstine Christensdatter . Hjemd 9 Julij stadfæstet i Kirken 23. Julij . Natmand Christen Jørgensen og Ingeborg Christensdatter uden fast Bopæl : Husmd Oster Pedersens Kone af Skarrild Gren Elisabeth Jensdatter . Gmd: Morten Pedersen Hesselvig , K Ole Pedersen Skaue P. Bodild Catrine Pedersdatter Rønnum og Jens Olesens hustru i Grene Mette Marie Sørensdatter .
NOTITS: Rakkere: Chrsiten Jørgensen *1776.02.25 Viborg Graabrødre †1849 og Ingeborg Christensdatter *1780 †1844. Datteren Anne Kirstine Christensdatter *1820.07.07 Skarrild †1870.08.28 Dejbjerg gift af Skarrild 1858 i Skaarild med Anders Christian Nielsen.
LINK: Ane Kirstine Christensdatter på rakker.dk .
LINK: Affotografering.
29041820.12.26Christiane Charlotte Jensdatter Skarrild By Jens Arentsen Ane Dorthea Jensdatter 3. 21. October Christiane Charlotte Jensdatter . Hjmd: 23. October stadfæstet i Kirken 26 December . Gmd: Jens Arentsen Moderen Ane Dorthea Jensdatter Nexgaard af Nexgaard i Skarrildby . P. Ane Marie Jensdatter Nexgaard . Jens Christensen Nexgaard Arndt . K: Jens Christensen Studsgaard . P Maren Pedersdatter Studsgaard . Ane Olsdatter .
LINK: Affotografering.